Համարը 
N 2-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2022.02.21-2022.03.06 Պաշտոնական հրապարակման օրը 23.02.2022
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
11.02.2022
Ստորագրող մարմինը 
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
11.02.2022
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.03.2022
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
Գործող շահառուները՝ տրամադրված վկայականների և հաստատված ձեռնարկների ժամկետը լրանալու կապակցությամբ նոր վկայականներ տրամադրելու և ձեռնարկները հաստատելու համար կարող են հայտ ներկայացնել սույն հրամանի 2-րդ կետով նշված հրամանի պահանջներին համապատասխան՝ հրամանն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում։
26.12.23 N 16-Ն հրամանի փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում նույն հրամանի պաշտոնական հրապարակման օրվանից ութ ամիս հետո:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԹՌԻՉՔՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ (AIR OPERATIONS REGULATION) ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 188-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ

ՆԱԽԱՐԱՐ

 

11 փետրվարի 2022 թ.
ք. Երևան

N 2-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԹՌԻՉՔՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ (AIR OPERATIONS REGULATION) ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 188-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Տրանսպորտի մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «զ» կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասով և 37-րդ հոդվածով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2019 թվականի հունիսի 1-ի N 659-Լ որոշմամբ հաստատված հավելվածի 19-րդ կետի 20-րդ ենթակետը՝

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ.

 

1. Հաստատել թռիչքների շահագործման պահանջների տեխնիկական և ադմինիստրատիվ կանոնակարգը (air operations regulation)՝ համաձայն հավելվածի:

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 2010 թվականի հոկտեմբերի 20-ի «Միացյալ ավիացիոն իշխանությունների/ Եվրոպական ավիացիոն անվտանգության գործակալության «Կոմերցիոն օդանավերի շահագործում» ԱՐՄ ԷՅՐ ՕՊՍ-ի (ARM-AIR-OPS) մասին» N 188-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչել։

3․ Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

4․ Գործող շահառուները՝ տրամադրված վկայականների և հաստատված ձեռնարկների ժամկետը լրանալու կապակցությամբ նոր վկայականներ տրամադրելու և ձեռնարկները հաստատելու համար կարող են հայտ ներկայացնել սույն հրամանի 2-րդ կետով նշված հրամանի պահանջներին համապատասխան՝ հրամանն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում։

 

Նախարար

Գ. Սանոսյան

 

Հավելված Մաս 1

Հայաստանի Հանրապետության
տարածքային կառավարման և

ենթակառուցվածքների նախարարի

2022 թվականի փետրվարի 11-ի

թիվ 2-Ն հրամանի

ANNEX Part-1

of order 2-N of the
Minister of Territorial Administration
and Infrastructure of the Republic of
Armenia by 11-th February 2022

 

Հավելված Մաս 2

Հայաստանի Հանրապետության
տարածքային կառավարման և

ենթակառուցվածքների նախարարի

2022 թվականի փետրվարի 11-ի

թիվ 2-Ն հրամանի

ANNEX Part-2

of order 2-N of the
Minister of Territorial Administration
and Infrastructure of the Republic of
Armenia by 11-th February 2022

 

Հավելված Մաս 3

Հայաստանի Հանրապետության
տարածքային կառավարման և

ենթակառուցվածքների նախարարի

2022 թվականի փետրվարի 11-ի

թիվ 2-Ն հրամանի

ANNEX Part-3

of order 2-N of the
Minister of Territorial Administration
and Infrastructure of the Republic of
Armenia by 11-th February 2022

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 23 փետրվարի 2022 թվական: