Համարը 
N 1478-Ա
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Չի հրապարակվել պաշտոնական պարբերականում
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
16.11.2017
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
24.11.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.11.2017
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԳԵՈԿՈՍՄՈՍ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

16 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1478-Ա

 

«ԳԵՈԿՈՍՄՈՍ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ հոդվածները՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հիմնադրել «Գեոկոսմոս» անվանումով փակ բաժնետիրական ընկերություն (այսուհետ՝ ընկերություն), որի նպատակն է ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու ճանապարհով շահույթի ստացումը:

2. Ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափը սահմանել 419,000.0 հազ. դրամ, որը բաժանվում է 419000 հասարակ անվանական բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուրը 1000 դրամ անվանական արժեքով:

3. Հաստատել ընկերության կանոնադրական կապիտալում որպես ներդրում փոխանցվող գույքի ցանկը՝ համաձայն հավելվածի:

4. Ընկերության 419000 հասարակ անվանական բաժնետոմսերի կառավարման լիազորություններ վերապահել Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությանը:

(4-րդ կետը փոփ. 10.03.22 N 294-Ա)

5. Ընկերության բաժնետոմսերի կառավարումն իրականացնող մարմնին լիազորել հաստատել բաժնետոմսերի տեղաբաշխման արդյունքները և կանոնադրությունը, ընտրել ընկերության տնօրենների խորհրդի (կանոնադրությամբ նախատեսված լինելու դեպքում) և վերստուգող հանձնաժողովի (վերստուգող) անդամներ, ձևավորել ընկերության գործադիր մարմին:

(5-րդ կետը խմբ. 10.03.22 N 294-Ա)

6. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին՝ մեկամսյա ժամկետում ապահովել օրենքով սահմանված կարգով ընկերության պետական գրանցումը` Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության միջոցների հաշվին:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վա
րչապետ

Կ. Կարապետյան

 

2017 թ. նոյեմբերի 24

Երևան

 

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
նոյեմբերի 16-ի N 1478-Ա որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ «ԳԵՈԿՈՍՄՈՍ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ

NN ը/կ

Գույքի անվանումը

Շահագործման հանձնման կամ ձեռքբերման տարեթիվը

Արժեքը
(դրամ)

1.

Դրամական միջոցներ

 

300,087,340

2.

108,2 քառ.մ արտադրատարածք (ըստ անշարժ գույքի N Գ04072017-01-0001 վկայականի)

16.03.2017 թ.

8,879,887

3.

Երկրի հեռահար զոնդավորման տվյալների ընդունիչ կայան

01.07.2010 թ.

108,670,067

4.

Ավտոմեքենա ԳԱԶ 31010՝ մարդատար
(տեխ./անձ. N 50746)

01.01.2000 թ.

764,400

5.

Սեղան՝ ղեկավարի

09.06.2017 թ.

42,990

6.

Բազկաթոռ՝ ղեկավարի

09.06.2017 թ.

45,000

7.

Աթոռ՝ կիսափափուկ, կահույքի (2 հատ)

09.06.2017 թ.

11,972

8.

Պահարան՝ չհրկիզվող

09.06.2017 թ.

94,800

9.

Լրագրասեղան

09.06.2017 թ.

8,598

10.

Զգեստապահարան՝ երկդուռ (2 հատ)

09.06.2017 թ.

43,000

11.

Գրապահարան (2 հատ)

09.06.2017 թ.

37,800

12.

Սեղան՝ համակարգչի (2 հատ)

09.06.2017 թ.

33,248

13.

Սեղան՝ լսարանային (2 հատ)

09.06.2017 թ.

24,960

14.

Գրասեղան 1 պահարանի (2 հատ)

09.06.2017 թ.

32,288

15.

Աթոռ՝ փափուկ մ/կ (6 հատ)

09.06.2017 թ.

30,600

16.

Սառնարան

03.07.2017 թ.

99,000

17.

Խոլ՝ փափուկ, 3 կտորից

03.07.2017 թ.

94,050

 

Ընդամենը

 

419,000,000

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան