Համարը 
ՀՕ-56-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2022.03.07-2022.03.20 Պաշտոնական հրապարակման օրը 11.03.2022
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
04.03.2022
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահի լիազորությունները կատարող
Ստորագրման ամսաթիվը 
11.03.2022
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2023
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀՀ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2022 թվականի մարտի 4-ին

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 Հոդված 1. 2016 թվականի հոկտեմբերի 4-ի Հայաստանի Հանրապետության hարկային օրենսգրքի 171-րդ հոդվածի 1-ին մասի աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Ապրանքային խումբը, դիրքը կամ ծածկագիրը՝ ըստ ԵԱՏՄ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի

Ապրանքի համառոտ անվանումը

Դրույքաչափը՝ Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող ապրանքների համար (%)

Դրույքաչափը՝ Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող և իրացվող, ինչպես նաև ներմուծվող և իրացվող ապրանքների համար (%)

2707

յուղեր և քարածխային ձյութի բարձր ջերմային թորման այլ նյութեր, նույնանման նյութեր, որոնց մեջ բուրավետ բաղադրիչների զանգվածը գերազանցում է ոչ բուրավետ բաղադրիչների զանգվածը

2.0

2.0

2709 00

հում նավթ և հում նավթամթերք՝ ստացված բիտումային հանքանյութերից

2.0

2.0

2710

նավթ և նավթամթերք` ստացված բիտումային հանքանյութերից, բացառությամբ հում հանքանյութի, արտադրանք, որն այլ տողերում նշված կամ ներառված չէ, պարունակում է 70% կամ ավելի զանգվածով նավթամթերք կամ բիտումային հանքանյութերից ստացված նավթամթերք, ընդ որում, այդ նավթամթերքը հանդիսանում է արտադրանքի հիմնական բաղադրիչ, նավթամթերքի թափոններ

2.0

2.0

2714

բիտում և ասֆալտ՝ բնական, բիտումային կամ նավթաբեր թերթաքարեր և բիտումային ավազաքարեր, ասֆալտիտներ և ասֆալտային ապարներ

2.0

2.0

2715 00 000 0

բիտումային խառնուրդներ` բնական ասֆալտի, բնական բիտումի, նավթային բիտումի, հանքային խեժերի կամ հանքային խեժերի պեկի հիմքի վրա (օրինակ` բիտումային մասնիկներ, ճանապարհային մակերեսների ասֆալտային խառնուրդներ)

2.0

2.0

2903 42 000 0

դիֆտորմեթան
(ՀՖԱ-32) [CH2F2]

2.0

2.0

2903 41 000 0

տրիֆտորմեթան (ֆտորոֆորմ)
(ՀՖԱ-23) [CHF3]

2.0

2.0

2903 44 000 0

պենտաֆտորէթան
(ՀՖԱ-125) [CHF2CF3]

2.0

2.0

2903 44 000 0

1,1,1-տրիֆտորէթան
(ՀՖԱ-143a) [CH3CF3]

2.0

2.0

2903 43 000 0

1,1-դիֆտորէթան
(ՀՖԱ-152a) [CH3CHF2]

2.0

2.0

2903 45 000 0

1,1,2,2-տետրաֆտորէթան
(ՀՖԱ-134) [CHF2CHF2]

2.0

2.0

2903 45 000 0

1,1,1,2-տետրաֆտորէթան
(ՀՖԱ-134a) [CH2FCF3]

2.0

2.0

2903 47 000 0

1,1,1,3,3-պենտաֆտորպրոպան
(ՀՖԱ-245fa) [CHF2CH2CF3]

2.0

2.0

2903 46 000 0

1,1,1,2,3,3,3-հեպտաֆտորպրոպան
(ՀՖԱ-227ea) [CF3CHFCF3]

2.0

2.0

2903 46 000 0

1,1,1,2,2,3-հեքսաֆտորպրոպան
(ՀՖԱ-236cb) [CH2FCF2CF3]

2.0

2.0

2903 46 000 0

1,1,1,2,3,3-հեքսաֆտորպրոպան
(ՀՖԱ-236ea) [CHF2CHFCF3]

2.0

2.0

2903 46 000 0

1,1,1,3,3,3-հեքսաֆտորպրոպան
(ՀՖԱ-236fa) [CF3CH2CF3]

2.0

2.0

2903 47 000 0

1,1,2,2,3-պենտաֆտորպրոպան
(ՀՖԱ-245ca) [CH2FCF2CHF2]

2.0

2.0

2903 48 000 0

պենտաֆտորբութան
(ՀՖԱ-365mfc) [CF3CH2CF2CH3]

2.0

2.0

2903 48 000 0

2H,3H-դեկաֆտորպենտան 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5- դեկաֆտորպենտան 2H,3H-պերֆտորպենտան
(ՀՖԱ-43-10mee) 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-դեկաֆտորպենտան [CF3CHFCHFCF2CF3]

2.0

2.0

2903 43 000 0

ֆտորմեթան
(ՀՖԱ-41) [CH3F]

2.0

2.0

2903 43 000 0

դիֆտորէթան
(ՀՖԱ-152) [CH2FCH2F]

2.0

2.0

2903 44 000 0

տրիֆտորէթան
(ՀՖԱ-143) [CH2FCHF2]

2.0

2.0

2903 71 000 0

դիֆտորքլորմեթան
(ՀՔՖԱ-22) [CHF2Cl]

2.0

2.0

2903 72 000 0

տրիֆտորդիքլորէթան
(ՀՔՖԱ-123a) [C2HF3Cl2]

2.0

2.0

2903 72 000 0

տրիֆտորդիքլորէթան
(ՀՔՖԱ-123) [CHCl2CF3]

2.0

2.0

2903 73 000 0

1-ֆտոր-2,2-դիքլորէթան
(ՀՔՖԱ-141) [C2H3FCl2]

2.0

2.0

2903 73 000 0

1,1,1- ֆտորդիքլորէթան
(ՀՔՖԱ-141b) [CH3CFCl2]

2.0

2.0

2903 74 000 0

1-քլոր, 2,2- դիքլորէթան
(ՀՔՖԱ-142) [C2H3F2Cl]

2.0

2.0

2903 74 000 0

1,1,1- դիֆտորքլորէթան
(ՀՔՖԱ-142b) [CH3CF2Cl]

2.0

2.0

2903 75 000 0

պենտաֆտորդիքլորպրոպան
(ՀՔՖԱ-225) [C3HF5Cl2]

2.0

2.0

2903 75 000 0

1-տրիֆտոր, 2-դիֆտոր, 3-դիքլորպրոպան
(ՀՔՖԱ-225ca) [CF3CF2CHCl2]

2.0

2.0

2903 75 000 0

1,1-դիֆտորքլոր, 2-դիֆտոր, 3-դիքլորպրոպան
(ՀՔՖԱ-225cb) [CF2ClCF2CHClF]

2.0

2.0

2903 79 300 0

ֆտորդիքլորմեթան
(ՀՔՖԱ-21) [CHFCl2]

2.0

2.0

2903 79 300 0

ֆտորքլորմեթան
(ՀՔՖԱ-31) [CH2FCl]

2.0

2.0

2903 79 300 0

ֆտորտետրաքլորէթան
(ՀՔՖԱ-121) [C2HFCl4]

2.0

2.0

2903 79 300 0

դիֆտորտրիքլորէթան
(ՀՔՖԱ-122) [C2HF2Cl3]

2.0

2.0

2903 79 300 0

տետրաֆտորքլորէթան
(ՀՔՖԱ-124a) [C2HF4Cl]

2.0

2.0

2903 79 300 0

տետրաֆտորքլորէթան
(ՀՔՖԱ-124) [CHFClCF3]

2.0

2.0

2903 79 300 0

ֆտորտրիքլորէթան
(ՀՔՖԱ-131) [C2H2FCl3]

2.0

2.0

2903 79 300 0

դիֆտորդիքլորէթան
(ՀՔՖԱ-132) [C2H2F2Cl2]

2.0

2.0

2903 79 300 0

տրիֆտորքլորէթան
(ՀՔՖԱ-133) [C2H2F3Cl]

2.0

2.0

2903 79 300 0

ֆտորքլորէթան
(ՀՔՖԱ-151) [C2H4FCl]

2.0

2.0

2903 79 300 0

ֆտորհեքսաքլորպրոպան
(ՀՔՖԱ-221) [C3HFCl6]

2.0

2.0

2903 79 300 0

դիֆտորպենտաքլորպրոպան
(ՀՔՖԱ-222) [C3HF2Cl5]

2.0

2.0

2903 79 300 0

տրիֆտորտետրաքլորպրոպան
(ՀՔՖԱ-223) [C3HF3Cl4]

2.0

2.0

2903 79 300 0

տետրաֆտորտրիքլորպրոպան
(ՀՔՖԱ-224) [C3HF4Cl3]

2.0

2.0

2903 79 300 0

հեքսաֆտորքլորպրոպան
(ՀՔՖԱ-226) [C3HF6Cl]

2.0

2.0

2903 79 300 0

ֆտորպենտաքլորպրոպան
(ՀՔՖԱ-231) [C3H2FCl5]

2.0

2.0

2903 79 300 0

դիֆտորտետրաքլորպրոպան
(ՀՔՖԱ-232) [C3H2F2Cl4]

2.0

2.0

2903 79 300 0

տրիֆտորտրիքլորպրոպան
(ՀՔՖԱ-233) [C3H2F3Cl3]

2.0

2.0

2903 79 300 0

տետրաֆտորդիքլորպրոպան
(ՀՔՖԱ-234) [C3H2F4Cl2]

2.0

2.0

2903 79 300 0

պենտաֆտորքլորպրոպան
(ՀՔՖԱ-235) [C3H2F5Cl]

2.0

2.0

2903 79 300 0

ֆտորտետրաքլորպրոպան
(ՀՔՖԱ-241) [C3H3FCl4]

2.0

2.0

2903 79 300 0

դիֆտորտրիքլորպրոպան
(ՀՔՖԱ-242) [C3H3F2Cl3]

2.0

2.0

2903 79 300 0

տրիֆտորդիքլորպրոպան
(ՀՔՖԱ-243) [C3H3F3Cl2]

2.0

2.0

2903 79 300 0

տետրաֆտորքլորպրոպան
(ՀՔՖԱ-244) [C3H3F4Cl]

2.0

2.0

2903 79 300 0

ֆտորքլորպրոպան
(ՀՔՖԱ-271) [C3H6FCl]

2.0

2.0

2903 79 300 0

ֆտորտրիքլորպրոպան
(ՀՔՖԱ-251) [C3H4FCl3]

2.0

2.0

2903 79 300 0

դիֆտորդիքլորպրոպան
(ՀՔՖԱ-252) [C3H4F2Cl2]

2.0

2.0

2903 79 300 0

տրիֆտորքլորպրոպան
(ՀՔՖԱ-253) [C3H4F3Cl]

2.0

2.0

2903 79 300 0

ֆտորդիքլորպրոպան
(ՀՔՖԱ-261) [C3H5FCl2]

2.0

2.0

2903 79 300 0

դիֆտորքլորպրոպան
(ՀՔՖԱ-262) [C3H5F2Cl]

2.0

2.0

3215

տպագրական ներկ, թանաք կամ տուշ՝ գրելու կամ նկարելու համար՝ խտացված կամ ոչ խտացված, պինդ կամ ոչ պինդ

3.0

3.0

3402

մակերևութային ակտիվ oրգանական նյութեր (բացառությամբ օճառի), մակերևութային ակտիվ նյութեր, լվացող միջոցներ (ներառյալ՝ օժանդակ լվացող միջոցներ) և մաքրող նյութեր՝ օճառ պարունակող կամ չպարունակող (բացի 3401 ապրանքային դիրքում գտնվողներից)

0.5

0.5

37

ֆոտոապրանքներ և կինոապրանքներ

0.8

0.8

3819 00 000 0

հիդրավլիկ արգելակային հեղուկներ և հիդրավլիկ կցորդման այլ պատրաստի հեղուկներ, որոնք չեն պարունակում կամ պարունակում են զանգվածի 70%-ից պակաս՝ բիտումային հանքանյութերից ստացված նավթ կամ նավթամթերք

2.0

2.0

3820 00 000 0

հակասառեցնող և պատրաստի հակասառցապատող հեղուկներ

2.0

2.0

3923

պլաստմասսայից արտադրատեսակներ՝ ապրանքների տեղափոխման կամ փաթեթավորման համար՝ խցաններ, կափարիչներ, թասակներ և այլ միջոցներ խցանելու համար (բացառությամբ 3923 29 100 0 և 3923 29 900 0 ապրանքային դիրքում գտնվողների)

2.0

2.0

3924

սպասք և խոհանոցային պարագաներ, սեղանի և խոհանոցային պարագաներ, այլ կենցաղային և հիգիենայի պարագաներ՝ պլաստմասսայից (բացառությամբ 3924 90 000 1 և 3924 90 000 9 ապրանքային դիրքում գտնվողների)

2.0

2.0

3925

շինարարական դետալներ պլաստմասսայից՝ այլ տեղում չնշված կամ չներառված

2.0

2.0

4011

ռետինե օդաճնշական անվադողեր՝ նոր

1.0

1.0

4012

ռետինե օդաճնշական անվադողեր՝ վերականգնված կամ օգտագործված, զանգվածային կամ կիսաօդաճնշական անվադողեր, ռետինե անվադողերի պրոտեկտորներ և եզերքի ժապավեններ

1.0

1.0

4013

ռետինե օդախցիկներ

1.0

1.0

6811

ապրանքներ՝ ասբոցեմենտից, ցելյուլոզի-մանրաթելերով ցեմենտից կամ նմանատիպ նյութերից

3.0

3.0

6812

ասբեստի մանրաթել` մշակված, ասբեստի կամ մագնեզիումի կարբոնատի հիմքով խառնուրդներ, ապրանքներ այդ խառնուրդներից կամ ասբեստից (օրինակ՝ թելեր, գործվածքներ, հագուստ, գլխարկներ, կոշկեղեն, միջադիրներ)՝ ամրացված կամ չամրացված, բացառությամբ 6811 և 6813 ապրանքային դիրքերում ներառվածների

3.0

3.0

6813

ֆրիկցիոն (շփման) նյութեր և դրանցից պատրաստված չմոնտաժված ապրանքներ (օրինակ՝ թիթեղներ, գլանափաթեթներ, ժապավեններ, հատվածներ, սկավառակներ, լվացքի մեքենաներ, միջադիրներ)՝ արգելակների, կցորդման և նմանատիպ այլ սարքերի համար՝ ասբեստի, այլ հանքային նյութերի կամ ցելյուլոզի հիմքի վրա, տեքստիլ նյութերի կամ այլ նյութերի հետ համատեղ կամ առանց դրանց

3.0

3.0

7019

ապակե մանրաթել (ներառյալ՝ ապակե բամբակ) և դրանից պատրաստված իրեր (օրինակ՝ մանվածքներ, գործվածքներ)

0.8

0.8

78

կապար և կապարից պատրաստված արտադրանք

3.0

3.0

8311 10 000

ոչ թանկարժեք մետաղից էլեկտրոդներ՝ ծածկույթով՝ էլեկտրական աղեղով եռակցման համար

1.5

1.5

8421 23 000 0

սարքավորումներ և սարքեր՝ ներքին այրման շարժիչներում յուղ կամ վառելիք ֆիլտրելու համար

1.0

1.0

8506

առաջնային մարտկոցներ և կուտակիչներ

1.5

1.5

8507

էլեկտրական կուտակիչներ (ներառյալ՝ դրանց բաժանիչները (սեպարատորները))՝ ուղղանկյուն (ներառյալ՝ քառակուսի) կամ այլ ձևի

3.0

3.0

8532 22 000 0

ալյումինե էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորներ

3.0

3.0

8539 31

լամպեր՝ լյումինեսցենտային թերմակատոդով

3.0

3.0

8539 32 200 1

լամպեր սնդիկային

3.0

3.0

8702, 8703, 8704, 8705

5 տարուց ավելի մինչև 10 տարի ներառյալ թողարկման (արտադրության) տարեթիվ ունեցող ավտոմեքենաներ (բացառությամբ 8702 90 809 0 ծածկագրով դասակարգվող տրանսպորտային միջոցների)

2.0

x

8702, 8703, 8704, 8705

10 տարուց ավելի մինչև 15 տարի ներառյալ թողարկման (արտադրության) տարեթիվ ունեցող ավտոմեքենաներ (բացառությամբ 8702 90 809 0 ծածկագրով դասակարգվող տրանսպորտային միջոցների)

10.0

x

8702, 8703, 8704, 8705

15 տարուց ավելի թողարկման (արտադրության) տարեթիվ ունեցող ավտոմեքենաներ (բացառությամբ 8702 90 809 0 ծածկագրով դասակարգվող տրանսպորտային միջոցների)

20.0

x»։

 Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2023 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Հանրապետության նախագահի լիազորությունները կատարող

Ա. ՍԻՄՈՆՅԱՆ

 

 2022 թ. մարտի 11

Երևան
ՀՕ-56-Ն

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 11 մարտի 2022 թվական: