Համարը 
N 474-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2022.04.04-2022.04.17 Պաշտոնական հրապարակման օրը 08.04.2022
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
07.04.2022
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
08.04.2022
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
09.04.2022
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2022/2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

7 ապրիլի 2022 թվականի N 474-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2022/2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ մասին ու «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2022/2023 ուսումնական տարվա` պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), առկա ուսուցմամբ, մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության տեղերը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանն իրականացնել պահուստային տեղերի բաշխումը և բուհերին տրամադրված տեղերի շրջանակում՝ թափուր մնացած տեղերի վերաբաշխումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վա
րչապետ

Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ

 

Երևան

 

08.04.2022

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի

ապրիլի 7-ի N 474-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2022/2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Աղյուսակ N 1

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2022/2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

 

 

2022/2023 ուսումնական տարվա՝

պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) տեղերը

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1416

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1101

Հայ-ռուսական համալսարան

25

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան

4

Եվրոպական համալսարան

8

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

20

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն

17

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա

41

Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)

3

Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի Երևանի մասնաճյուղ

2

Արցախի Հանրապետությանը հատկացված տեղեր

30

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

126

ՀՀ ոստիկանություն

10

Միջպետական համաձայնագրերով ՀՀ պետական բուհեր ընդունված օտարերկրյա քաղաքացիներ

23

Պահուստային տեղ

6

 

Աղյուսակ N 2

 

2022/2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՇԽՈՒՄԸ՝ ԸՍՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

 

Մասնագիտությունը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

1

2

3

 

Ընդամենը

1101

Երևանի պետական համալսարան

314

056101.00.7

Մաթեմատիկա

8

 

056101.09.7 Մաթեմատիկա և կիրառություններ

8

056201.00.7

Վիճակագրություն

6

 

056201.04.7 Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն

6

056801.00.7

Մեխանիկա

3

 

056801.02.7 Մեխանիկա և կիրառական մաթեմատիկա

3

056802.00.7

Ֆինանսական մաթեմատիկա

8

 

056802.05.7 Ռիսկերի կառավարում

8

061101.00.7

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

14

 

061101.04.7 Դիսկրետ մաթեմատիկա և տեսական

ինֆորմատիկա

7

 

061101.05.7 Թվային անալիզ և մաթեմատիկական

մոդելավորում

7

061105.00.7

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

8

 

061105.02.7 Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում

8

055101.00.7

Ֆիզիկա

12

 

055101.03.7 Տեսական ֆիզիկա

4

 

055101.06.7 Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա

4

 

055101.11.7 Պինդմարմնային նանոֆիզիկա և նանոնյութեր

4

055102.00.7

Ռադիոֆիզիկա

8

 

055102.01.7 Ռադիոֆիզիկա

4

 

055102.04.7 Էլեկտրադինամիկական պրոցեսների

համակարգչային մոդելավորում և նմանակում

4

071401.00.7

Էլեկտրոնիկա

7

 

071401.02.7 Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և

միկրոէլեկտրոնիկա

5

 

071401.04.7 Գերմեծ ինտեգրալ սխեմաների նախագծում

2

071403.00.7

Ռադիոտեխնիկա և կապ

4

 

071403.02.7 Հեռահաղորդակցություն

4

053101.00.7

Քիմիա

6

 

053101.01.7 Քիմիա

3

 

053101.08.7 Սննդի անվտանգություն

3

091601.00.7

Ֆարմացիա

8

 

091601.01.7 Ֆարմացիա

4

 

091601.04.7 Դեղերի որակի վերահսկում

4

051101.00.7

Կենսաբանություն

15

 

051101.03.7 Ընդհանուր և մոլեկուլային գենետիկա

2

 

051101.04.7 Մանրէաբանություն և կենսատեխնոլոգիա

2

 

051101.05.7 Հիմնարար և կիրառական ֆիզիոլոգիա

2

 

051101.06.7 Էկոլոգիա և կենսառեսուրսների կառավարում

3

 

051101.11.7 Կենդանաբանություն և մակաբուծություն

2

 

051101.12.7 Բժշկական սնկաբանություն և կիրառական բուսաբանություն

2

 

051101.13.7 Կիրառական մանրէաբանություն

2

051202.00.7

Կենսաֆիզիկա

3

 

051202.01.7 Կենսաֆիզիկա

3

051201.00.7

Կենսաքիմիա

3

 

051201.02.7 Ընդհանուր և բժշկական կենսաքիմիա

3

054101.00.7

Երկրաբանություն

4

 

054101.03.7 Երկրաֆիզիկա, ջրաերկրաբանություն,

ճարտարագիտական երկրաբանություն

2

 

054101.04.7 Օգտակար հանածոների հանքավայրերի

երկրաբանություն և հետախուզում

2

054201.00.7

Աշխարհագրություն

9

 

054201.02.7 Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

3

 

054201.03.7 Ջրաօդերևութաբանություն

3

 

054201.05.7 Հասարակական աշխարհագրություն

3

101801.00.7

Սերվիս

4

 

101801.01.7 Սերվիս

4

061104.00.7

Տեղեկատվական համակարգեր

6

 

061104.02.7 Տեղեկատվական համակարգերի մշակում

3

 

061104.04.7 Տեղեկատվական համակարգերի կառավարում

3

022201.00.7

Պատմություն

9

 

022201.02.7 Հայոց պատմություն

5

 

022201.03.7 Համաշխարհային պատմություն

4

022202.00.7

Հնագիտություն

4

 

022202.01.7 Հնագիտություն և ազգաբանություն

4

031501.00.7

Մշակութաբանություն

4

 

031501.01.7 Մշակութաբանություն

4

021801.00.7

Արվեստի տեսություն և պատմություն

4

 

021801.02.7 Արվեստաբանություն

4

022802.00.7

Կովկասագիտություն

4

 

022802.01.7 Կովկասագիտություն

4

022803.00.7

Հայագիտություն

4

 

022803.01.7 Հայագիտություն

2

 

022803.02.7 Սփյուռքագիտություն

2

031201.00.7

Քաղաքագիտություն

4

 

031201.06.7 Ազգային անվտանգություն

2

 

031201.09.7 Կիրառական քաղաքագիտություն

2

031801.00.7

Միջազգային հարաբերություններ

7

 

031801.01.7 Միջազգային հարաբերություններ

3

 

031801.02.7 Ցեղասպանագիտություն

2

 

031801.03.7 Համաշխարհային քաղաքականություն

2

031101.00.7

Տնտեսագիտություն

4

 

031101.19.7 Տվյալների գիտությունը բիզնեսում

4

041301.00.7

Կառավարում

10

 

041301.04.7 Գործարար վարչարարություն (կառավարում)

2

 

041301.05.7 Ինովացիոն կառավարում

2

 

041301.17.7 Հանրային կառավարում

2

 

041301.24.7 Հանրային քաղաքականություն

2

 

041301.27.7 Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

2

041401.00.7

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

2

 

041401.01.7 Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

2

041201.00.7

Ֆինանսներ

4

 

041201.01.7 Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ

4

041101.00.7

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

2

 

041101.02.7 Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ

2

022302.00.7

Բարոյագիտություն

5

 

022302.01.7 Բարոյագիտություն

5

031301.00.7

Հոգեբանություն

13

 

031301.05.7 Կառավարման հոգեբանություն

3

 

031301.06.7 Կլինիկական հոգեբանություն և

հոգեթերապիա

3

 

031301.07.7 Անձի հոգեբանություն և հոգեբանական

խորհրդատվություն

3

 

031301.12.7 Ընտանիքի հոգեբանություն

2

 

031301.16.7 Մանկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա

2

092301.00.7

Սոցիալական աշխատանք

3

 

092301.02.7 Սոցիալական քաղաքականություն և

վարչարարություն

3

031401.00.7

Սոցիոլոգիա

3

 

031401.02.7 Սոցիոլոգիական հետազոտությունների

մեթոդաբանություն

3

031804.00.7

Հասարակայնության հետ կապեր

3

 

031804.01.7 Հասարակայնության հետ կապեր

3

023101.00.7

Հայոց լեզու և գրականություն

15

 

023101.02.7 Ժամանակակից հայոց լեզու և թարգմանչական գործ

5

 

023101.03.7 Հայոց լեզվի պատմություն և լեզվաբանություն

5

 

023101.08.7 Հայ գրականություն

5

011101.00.7

Կրթական գիտություններ

6

 

011101.04.7 Կրթության կազմակերպում

6

032101.00.7

Լրագրություն

5

 

032101.05.7 Հասարակայնության հետ կապեր և

հաղորդակցային տեխնոլոգիաներ

5

023102.00.7

Օտար լեզու և գրականություն

15

 

023102.01.7 Ռուսաց լեզու և գրականություն

5

 

023102.02.7 Անգլերեն և գրականություն

5

 

023102.16.7 Արտասահմանյան գրականություն

5

023201.00.7

Լեզվաբանություն

20

 

023201.02.7 Միջմշակութային հաղորդակցություն (ըստ

լեզուների)

5

 

023201.10.7 Միջազգային գործարար հաղորդակցման

լեզվամշակույթ

5

 

023201.12.7 Վարչագործարարական թարգմանություն

5

 

023201.13.7 Զբոսաշրջային թարգմանություն (ըստ լեզուների)

5

022102.00.7

Աստվածաբանություն

6

 

022102.03.7 Վարդապետական աստվածաբանություն

6

042101.00.7

Իրավագիտություն

10

 

042101.11.7 Բիզնես իրավունք և միջազգային արբիտրաժ

2

 

042101.12.7 Դատական իրավունք և փաստաբանություն

3

 

042101.14.7 Քրեական արդարադատություն և

փաստաբանություն

3

 

042101.15.7 Մարդու իրավունքներ և սահմանադրական արդարադատություն

2

022801.00.7

Արևելագիտություն

12

 

022801.04.7 Կիրառական արաբագիտություն

4

 

022801.05.7 Թյուրքական պատմաբանասիրություն

4

 

022801.06.7 Թալիշագիտություն և քրդագիտություն

2

 

022801.07.7 Իրանական պատմաբանասիրություն

2

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

208

061101.00.7

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

11

 

061101.02.7 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

11

071401.00.7

Էլեկտրոնիկա

18

 

071401.01.7 Էլեկտրոնիկա

10

 

071401.02.7 Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և

միկրոէլեկտրոնիկա

2

 

071401.03.7 Ինտեգրալ սխեմաների համակարգչային

ճարտարագիտություն

6

031101.00.7

Տնտեսագիտություն

5

 

031101.03.7 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն

5

061105.00.7

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

7

 

061105.01.7 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

7

061901.00.7

Տեղեկատվական անվտանգություն

13

 

061901.01.7 Տեղեկատվական անվտանգություն

13

072401.00.7

Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների

արդյունահանում

5

 

072401.01.7 Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների

արդյունահանում

5

061104.00.7

Տեղեկատվական համակարգեր

10

 

061104.01.7 Տեղեկատվական համակարգեր

6

 

061104.05.7 Արհեստական բանականությամբ

համակարգեր

4

071301.00.7

Էներգետիկա

22

 

071301.01.7 Ջերմաէներգետիկա

4

 

071301.02.7 Ատոմային էներգետիկա

4

 

071301.03.7 Էլեկտրաէներգետիկա

8

 

071301.05.7 Այլընտրանքային էներգետիկա

3

 

071301.06.7 Էներգաարդյունավետ և էներգախնայողական տեխնոլոգիաներ

3

041301.00.7

Կառավարում

8

 

041301.09.7 Էներգետիկ համակարգերի, համալիրների

կառավարում

2

 

041301.26.7 Լոգիստիկա

3

 

041301.30.7 Արդյունաբերական և համակարգային ինժեներություն

1

 

041301.35.7 Միջուկային տեխնոլոգիաների կառավարում

2

071302.00.7

Էլեկտրատեխնիկա

9

 

071302.02.7 Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և

էլեկտրատեխնոլոգիաներ

9

071501.00.7

Մետալուրգիա

4

 

071501.02.7 Սև, գունավոր, հազվագյուտ և ազնիվ

մետաղների մետալուրգիա

4

071503.00.7

Մեքենագիտություն

3

 

071503.03.7 Մեխանիկական համակարգերի մոդելավորում և նախագծում

3

071502.00.7

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

4

 

071502.01.7 Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

4

071601.00.7

Տրանսպորտային համակարգեր

6

 

071601.03.7 Փոխադրումների և ճանապարհային

երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

6

071603.00.7

Ավիացիոն և հրթիռային տեխնիկա

3

 

071603.01.7 Ավիացիոն և հրթիռային տեխնիկա

3

071505.00.7

Տրանսպորտային մեքենաշինություն

4

 

071505.02.7 Ավտոմոբիլային տրանսպորտ

4

071506.00.7

Սարքաշինություն և չափագիտություն

4

 

071506.02.7 Չափագիտություն

4

071403.00.7

Ռադիոտեխնիկա և կապ

13

 

071403.01.7 Ռադիոտեխնիկա

7

 

71403.03.7 Ազդանշանների թվային մշակում

6

071402.00.7

Ավտոմատացում

8

 

071402.01.7 Ավտոմատացում

8

061102.00.7

Ծրագրային ճարտարագիտություն

22

 

061102.01.7 Ծրագրային ճարտարագիտություն

16

 

061102.02.7 Ինտեգրալ սխեմաների և համակարգերի

մշակման ծրագրային միջոցներ

6

061103.00.7

Համակարգչային ճարտարագիտություն

17

 

061103.01.7 Համակարգչային ճարտարագիտություն

17

071101.00.7

Քիմիական տեխնոլոգիա

3

 

071101.03.7 Օրգանական նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա

3

071201.00.7

Շրջակա միջավայրի պահպանություն

3

 

071201.02.7 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

էներգետիկայի ոլորտում

2

 

071201.04.7 Շրջակա միջավայրի պահպանություն և

բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում

1

021201.00.7

Դիզայն

6

 

021201.04.7 Համակարգչային գրաֆիկա

3

 

021201.05.7 Միջավայրի դիզայն

3

ՀԱՊՀ-ի Գյումրու մասնաճյուղ

10

031101.00.7

Տնտեսագիտություն

1

 

031101.03.7 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն

1

073201.00.7

Շինարարական ճարտարագիտություն

1

 

073201.01.7 Արդյունաբերական, քաղաքացիական

շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում

1

061105.00.7

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

5

 

061105.01.7 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

5

071401.00.7

Էլեկտրոնիկա

3

 

071401.03.7 Ինտեգրալ սխեմաների համակարգչային

ճարտարագիտություն

3

ՀԱՊՀ-ի Վանաձորի մասնաճյուղ

5

031101.00.7

Տնտեսագիտություն

3

 

031101.03.7 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն

3

073201.00.7

Շինարարական ճարտարագիտություն

2

 

073201.01.7 Արդյունաբերական, քաղաքացիական

շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում

2

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան

51

054301.00.7

Գեոմատիկա

6

 

054301.01.7 Գեոդեզիա և կադաստր

2

 

054301.02.7 Աշխարհագրական տեղեկատվական

համակարգեր

4

073101.00.7

Ճարտարապետություն

10

 

073101.01.7 Ճարտարապետություն

10

073102.00.7

Քաղաքային տնտեսություն

2

 

073102.02.7 Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն

2

073201.00.7

Շինարարական ճարտարագիտություն

8

 

073201.01.7 Արդյունաբերական, քաղաքացիական

շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում

8

061101.00.7

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

7

 

061101.01.7 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

7

021201.00.7

Դիզայն

10

 

021201.01.7 Դիզայն

3

 

021201.02.7 Գրաֆիկական դիզայն

2

 

021201.05.7 Միջավայրի դիզայն

5

041301.00.7

Կառավարում

4

 

041301.13.7 Նախագծերի կառավարում

4

101501.00.7

Զբոսաշրջություն

4

 

101501.01.7 Զբոսաշրջություն

4

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

95

031101.00.7

Տնտեսագիտություն

21

 

031101.02.7 Տնտեսագիտության տեսություն

5

 

031101.04.7 Միջազգային տնտեսական

հարաբերություններ

7

 

031101.16.7 Մակրոտնտեսական վերլուծություն

7

 

031101.21.7 Նորարարությունների տնտեսագիտություն

2

041101.00.7

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

16

 

041101.01.7 Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի)

5

 

041101.03.7 Աուդիտ

11

041201.00.7

Ֆինանսներ

24

 

041201.03.7 Հանրային ֆինանսներ

3

 

041201.04.7 Կորպորատիվ ֆինանսներ

5

 

041201.05.7 Արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և

կառավարում

5

 

041201.06.7 Բանկային գործունեության կազմակերպում

8

 

041201.08.7 Մաքսային վարչարարություն

3

041301.00.7

Կառավարում

18

 

041301.04.7 Գործարար վարչարարություն (կառավարում)

8

 

041301.17.7 Հանրային կառավարում

5

 

041301.27.7 Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

3

 

041301.32.7 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում

2

041401.00.7

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

12

 

041401.04.7 Մարքեթինգային հաղորդակցություններ

12

056201.00.7

Վիճակագրություն

4

 

056201.04.7 Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն

4

ՀՊՏՀ-ի Գյումրու մասնաճյուղ

7

041201.00.7

Ֆինանսներ

6

 

041201.06.7 Բանկային գործունեության կազմակերպում

4

 

041201.08.7 Մաքսային վարչարարություն

2

041301.00.7

Կառավարում

1

 

041301.04.7 Գործարար վարչարարություն (կառավարում)

1

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

96

011401.00.7

Մասնագիտական մանկավարժություն

41

 

011401.19.7 Հայոց լեզու և գրականություն

4

 

011401.05.7 Մաթեմատիկա

3

 

011401.04.7 Ֆիզիկա

2

 

011401.06.7 Ինֆորմատիկա

2

 

011401.12.7 Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն

2

 

011401.02.7 Քիմիա

1

 

011401.03.7 Աշխարհագրություն

1

 

011401.01.7 Կենսաբանություն

2

 

011401.18.7 Պատմություն

6

 

011401.08.7 Հասարակագիտություն

2

 

011401.13.7 Երաժշտական կրթություն

2

 

011401.11.7 Կերպարվեստ

3

 

011401.14.7 Պարարվեստ

2

 

011401.21.7 Անգլերեն լեզու և գրականություն

5

 

011401.22.7 Գերմաներեն լեզու և գրականություն

1

 

011401.20.7 Ռուսաց լեզու և գրականություն

3

031501.00.7

Մշակութաբանություն

2

 

031501.01.7 Մշակութաբանություն

1

 

031501.02.7 Թանգարանային գործ և պատմամշակութային կառույցների պահպանություն

1

021401.00.7

Կիրառական արվեստ

1

 

021401.01.7 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

1

021801.00.7

Արվեստի տեսություն և պատմություն

2

 

021801.01.7 Արվեստի տեսություն, պատմություն և կառավարում

2

092301.00.7

Սոցիալական աշխատանք

3

 

092301.01.7 Սոցիալական աշխատանք

3

031301.00.7

Հոգեբանություն

11

 

031301.01.7 Հոգեբանություն

1

 

031301.04.7 Զինվորական հոգեբանություն

1

 

031301.06.7 Կլինիկական հոգեբանություն և

հոգեթերապիա

1

 

031301.07.7 Անձի հոգեբանություն և հոգեբանական

խորհրդատվություն

1

 

031301.08.7 Սոցիալական և քաղաքական հոգեբանություն

1

 

031301.10.7 Գործնական հոգեբանություն

1

 

031301.11.7 Իրավաբանական հոգեբանություն

2

 

031301.12.7 Ընտանիքի հոգեբանություն

1

 

031301.02.7 Մանկավարժական հոգեբանություն

1

 

031301.03.7 Հատուկ հոգեբանություն

1

011301.00.7

Ընդհանուր մանկավարժություն

10

 

011301.03.7 Սոցիալական մանկավարժություն

1

 

011301.01.7 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

9

031401.00.7

Սոցիոլոգիա

2

 

031401.01.7 Սոցիոլոգիա

2

032101.00.7

Լրագրություն

2

 

032101.01.7 Լրագրություն

2

021503.00.7

Թատերական արվեստ

2

 

021503.02.7 Ռեժիսուրա

2

032201.00.7

Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ

1

 

032201.01.7 Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ

1

021101.00.7

Տեսալսողական արվեստ

2

 

021101.01.7 Գեղարվեստական լուսանկարչություն

1

 

021101.02.7 Օպերատորություն

1

041301.00.7

Կառավարում

1

 

041301.06.7 Պրոդյուսերական գործ

1

011201.00.7

Նախադպրոցական մանկավարժություն

4

 

011201.01.7 Նախադպրոցական մանկավարժություն և

մեթոդիկա

4

011302.00.7

Հատուկ մանկավարժություն

10

 

011302.02.7 Տիֆլոմանկավարժություն

1

 

011302.01.7 Սուրդոմանկավարժություն

1

 

011302.03.7 Օլիգոֆրենոմանկավարժություն

1

 

011302.04.7 Լոգոպեդիա

4

 

011302.06.7 Արտթերապիա

1

 

011302.05.7 Հատուկ մանկավարժություն

2

052101.00.7

Շրջակա միջավայրի գիտություններ

1

 

052101.01.7 Շրջակա միջավայրի գիտություններ

1

054201.00.7

Աշխարհագրություն

1

 

054201.06.7 Լանդշաֆտային պլանավորում

1

Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան

61

031201.00.7

Քաղաքագիտություն

1

 

031201.01.7 Քաղաքագիտություն

1

031801.00.7

Միջազգային հարաբերություններ

2

 

031801.01.7 Միջազգային հարաբերություններ

2

023201.00.7

Լեզվաբանություն

28

 

023201.01.7 Թարգմանչական գործ (ըստ լեզուների)

21

 

023201.02.7 Միջմշակութային հաղորդակցություն (ըստ

լեզուների)

3

 

023201.09.7 Կիրառական լեզվաբանություն

4

023102.00.7

Օտար լեզու և գրականություն

3

 

023102.04.7 Ֆրանսերեն և գրականություն

3

011401.00.7

Մասնագիտական մանկավարժություն

14

 

011401.20.7 Ռուսաց լեզու և գրականություն

3

 

011401.21.7 Անգլերեն և գրականություն

3

 

011401.22.7 Գերմաներեն և գրականություն

3

 

011401.23.7 Ֆրանսերեն և գրականություն

3

 

011401.26.7-Չինարեն և գրականություն

2

031803.00.7

Եվրոպագիտություն

1

 

031803.01.7 Եվրոպագիտություն

1

032101.00.7

Լրագրություն

2

 

032101.01.7 Լրագրություն

2

041301.00.7

Կառավարում

2

 

041301.17.7 Հանրային կառավարում

2

011101.00.7

Կրթական գիտություններ

2

 

011101.03.7 Կրթության գնահատում և թեստավորում

2

031804.00.7

Հասարակայնության հետ կապեր

3

 

031804.01.7 Հասարակայնության հետ կապեր

3

101501.00.7

Զբոսաշրջություն

3

 

101501.01.7 Զբոսաշրջություն

3

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան

36

011401.00.7

Մասնագիտական մանկավարժություն

12

 

011401.03.7 Աշխարհագրություն

1

 

011401.05.7 Մաթեմատիկա

2

 

011401.09.7 Ֆիզիկական դաստիարակություն և

սպորտային մարզումներ

2

 

011401.16.7 Նախնական զինվորական պատրաստություն

2

 

011401.18.7 Պատմություն

1

 

011401.19.7 Հայոց լեզու և գրականություն

2

 

011401.20.7 Ռուսաց լեզու և գրականություն

1

 

011401.21.7 Անգլերեն և գրականություն

1

011301.00.7

Ընդհանուր մանկավարժություն

3

 

011301.01.7 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

3

031301.00.7

Հոգեբանություն

4

 

031301.01.7 Հոգեբանություն

4

042101.00.7

Իրավագիտություն

1

 

042101.01.7 Իրավագիտություն

1

011101.00.7

Կրթական գիտություններ

2

 

011101.04.7 Կրթության կազմակերպում

2

072101.00.7

Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

2

 

072101.08.7 Կենսատեխնոլոգիա

2

011302.00.7

Հատուկ մանկավարժություն

4

 

011302.04.7 Լոգոպեդիա

2

 

011302.05.7 Հատուկ մանկավարժություն

2

021401.00.7

Կիրառական արվեստ

1

 

021401.01.7 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

1

061101.00.7

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

2

 

061101.02.7 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

2

092301.00.7

Սոցիալական աշխատանք

3

 

092301.01.7 Սոցիալական աշխատանք

3

041301.00.7

Կառավարում

2

 

041301.01.7 Կառավարում

2

Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

19

011401.00.7

Մասնագիտական մանկավարժություն

11

 

011401.01.7 Կենսաբանություն

2

 

011401.02.7 Քիմիա

1

 

011401.05.7 Մաթեմատիկա

1

 

011401.06.7 Ինֆորմատիկա

2

 

011401.09.7 Ֆիզիկական դաստիարակություն և

սպորտային մարզումներ

1

 

011401.19.7 Հայոց լեզու և գրականություն

1

 

011401.20.7 Ռուսաց լեզու և գրականություն

1

 

011401.21.7 Անգլերեն և գրականություն

2

041301.00.7

Կառավարում

2

 

041301.17.7 Հանրային կառավարում

2

011101.00.7

Կրթական գիտություններ

2

 

011101.05.7 Կրթության կառավարում

2

011301.00.7

Ընդհանուր մանկավարժություն

1

 

011301.04.7 Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա

1

022201.00.7

Պատմություն

2

 

022201.01.7 Պատմություն

2

061102.01.7

Ծրագրային ճարտարագիտություն

1

 

061102.01.7 Ծրագրային ճարտարագիտություն

1

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա

30

021502.00.7

Կատարողական արվեստ

29

 

021502.01.7 Գործիքային կատարողականություն

21

 

դաշնամուր

6

 

ջութակ

3

 

ալտ

1

 

թավջութակ

1

 

ֆլեյտա

1

 

կլառնետ

1

 

ֆագոտ

1

 

շեփոր

1

 

գալարափող

1

 

տրոմբոն

1

 

տուբա

1

 

քանոն

1

 

թառ

1

 

քամանչա

 

ուդ

 

դուդուկ

1

 

շվի

 

սրինգ

 

բլուլ

 

սանթուր

 

021502.02.7 Դիրիժորություն

1

 

021502.04.7 Վոկալ արվեստ

7

 

Ակադեմիական երգեցողություն

6

 

ժողովրդական երգեցողություն

1

021801.00.7

Արվեստի տեսություն և պատմություն

1

 

021801.03.7 Երաժշտագիտություն

1

ԵՊԿ-ի Գյումրու մասնաճյուղ

3

021502.00.7

Կատարողական արվեստ

3

 

021502.01.7 Գործիքային կատարողականություն

2

 

դաշնամուր

1

 

ալտ

1

 

021502.04.7 Վոկալ արվեստ

1

 

Ակադեմիական երգեցողություն

1

 

ժողովրդական երգեցողություն

0

Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ

15

021101.00.7

Տեսալսողական արվեստ

1

 

021101.02.7 Օպերատորություն

1

021103.00.7

Կինոարվեստ

3

 

021103.01.7 Կինոարվեստ

3

021301.00.7

Կերպարվեստ

1

 

021301.04.7 Թատրոնի, կինոյի և հեռուստաոլորտի նկարչություն

1

021503.00.7

Թատերական արվեստ

7

 

021503.01.7 Դերասանական արվեստ

5

 

021503.02.7 Ռեժիսուրա

2

021504.00.7

Պարարվեստի ռեժիսուրա

2

 

021504.01.7 Պարարվեստի ռեժիսուրա

2

021801.00.7

Արվեստի տեսություն և պատմություն

1

 

021801.01.7 Արվեստի տեսություն, պատմություն և կառավարում

1

ԵԹԿՊԻ-ի Գյումրու մասնաճյուղ

1

021103.00.7

Կինոարվեստ

1

 

021103.01.7 Կինոարվեստ

1

Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա

14

021201.00.7

Դիզայն

8

 

021201.01.7 Դիզայն

2

 

021201.03.7 Հագուստի մոդելավորում

3

 

021201.04.7 Համակարգչային գրաֆիկա

3

021301.00.7

Կերպարվեստ

4

 

021301.01.7 Գեղանկարչություն

2

 

021301.02.7 Գրաֆիկա

1

 

021301.03.7 Քանդակագործություն

1

021401.00.7

Կիրառական արվեստ

1

 

021401.01.7 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

1

021801.00.7

Արվեստի տեսություն և պատմություն

1

 

021801.02.7 Արվեստաբանություն

1

ՀԳՊԱ-ի Գյումրու մասնաճյուղ

2

021301.00.7

Կերպարվեստ

2

 

021301.01.7 Գեղանկարչություն

2

Գավառի պետական համալսարան

14

011301.00.7

Ընդհանուր մանկավարժություն

2

 

011301.01.7 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

2

011401.00.7

Մասնագիտական մանկավարժություն

2

 

011401.18.7 Պատմություն

2

041101.00.7

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

3

 

041101.01.7 Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի)

3

041201.00.7

Ֆինանսներ

3

 

041201.01.7 Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ

3

031101.00.7

Տնտեսագիտություն

2

 

031101.01.7 Տնտեսագիտություն

2

061103.00.7

Համակարգչային ճարտարագիտություն

2

 

061103.01.7 Համակարգչային ճարտարագիտություն

2

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական

համալսարան

11

091801.00.7

Հանրային առողջություն և առողջապահություն

5

 

091801.02.7 Առողջապահության կառավարում և

կազմակերպում

3

 

091801.03.7 Շրջակա միջավայրի հիգիենա

2

091601.00.7

Ֆարմացիա

6

 

091601.01.7 Ֆարմացիա

6

Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական

ինստիտուտ

30

011401.00.7

Մասնագիտական մանկավարժություն

16

 

011401.09.7 Ֆիզիկական դաստիարակություն և

սպորտային մարզումներ

12

 

011401.10.7 Ֆիզիկական դաստիարակություն և ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրա

4

101401.00.7

Սպորտ

8

 

101401.02.7 Առողջարարական ֆիզիկական կուլտուրա

(կինեզիոլոգիա)

8

032101.00.7

Լրագրություն

2

 

032101.01.7 Լրագրություն

2

041301.00.7

Կառավարում

2

 

041301.01.7 Կառավարում

2

031301.00.7

Հոգեբանություն

2

 

031301.01.7 Հոգեբանություն

2

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

72

031802.00.7

Ագրոէկոնոմիկա

4

 

031802.01.7 Ագրոպարենային համակարգի էկոնոմիկա

2

 

031802.04.7 Ագրարային մենեջմենթ

2

041801.00.7

Ագրոբիզնես

4

 

041801.01.7 Ագրոբիզնես և ֆինանսներ

4

052201.00.7

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

3

 

052201.02.7 Կայուն գյուղատնտեսություն

3

072101.00.7

Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

19

 

072101.01.7 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

7

 

072101.02.7 Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և

գինեգործություն

7

 

072101.09.7 Սննդամթերքի անվտանգություն

5

081101.00.7

Ագրոնոմիա

11

 

081101.01.7 Ագրոնոմիա

3

 

081101.02.7 Բույսերի պաշտպանություն

2

 

081101.03.7 Ջերմատնային ագրոտեխնոլոգիա

3

 

081101.04.7 Օրգանական գյուղատնտեսություն

3

081102.00.7

Անասնաբուծություն

1

 

081102.02.7 Կենդանագիտություն և կենսատեխնոլոգիա

1

082101.00.7

Անտառային տնտեսություն

2

 

082101.01.7 Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում

2

084101.00.7

Անասնաբուժություն

6

 

084101.01.7 Անասնաբուժություն

4

 

084101.02.7 Անասնաբուժական-սանիտարական

փորձաքննություն

3

071804.00.7

Ագրարային ճարտարագիտություն

18

 

071804.01.7 Մեքենասարքավորումների

ճարտարագիտություն

6

 

071804.02.7 Հողային և ջրային ռեսուրսների

ճարտարագիտություն

5

 

071804.03.7 Ագրոարդյունաբերության տեխնոլոգիաներ

3

 

071804.04.7 Ճշգրիտ գյուղատնտեսություն

4

071601.00.7

Տրանսպորտային համակարգեր

4

 

071601.05.7 Տրանսպորտային և լոգիստիկ համակարգեր

4

Գորիսի պետական համալսարան

7

011401.00.7

Մասնագիտական մանկավարժություն

4

 

011401.01.7 Կենսաբանություն

1

 

011401.05.7 Մաթեմատիկա

1

 

011401.18.7 Պատմություն

1

 

011401.19.7 Հայոց լեզու և գրականություն

1

011301.00.7

Ընդհանուր մանկավարժություն

1

 

011301.01.7 Տարրական մանկավարժություն

1

041301.00.7

Կառավարում

1

 

041301.11.7 Զբոսաշրջության կառավարում

1

011101.00.7

Կրթական գիտություններ

1

 

011101.05.7 Կրթության կառավարում

1

 

Աղյուսակ N 3

 

2022/2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՇԽՈՒՄԸ՝ ԸՍՏ ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ՀԻՄՆԱԴՐՎԱԾ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

 

Մասնագիտությունը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ անվճար)

Հայ-ռուսական համալսարան (հայկական բաժանմունք)

25

061101.00.7

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

3

 

061101.05.7 Թվային անալիզ և մաթեմատիկական մոդելավորում

3

071301.00.7

Էներգետիկա

4

 

071301.05.7 Այլընտրանքային էներգետիկա

4

041201.00.7

Ֆինանսներ

2

 

041201.01.7 Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ

2

041301.00.7

Կառավարում

4

 

041301.01.7 Կառավարում

2

 

041301.27.7 Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

2

101501.00.7

Զբոսաշրջություն

1

 

101501.01.7 Զբոսաշրջություն

1

041401.00.7

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

3

 

041401.01.7 Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

3

042101.00.7

Իրավագիտություն

5

 

042101.02.7 Իրավունքի տեսություն և սահմանադրական իրավունք

1

 

042101.04.7 Քրեական իրավունք և դատավարություն

1

 

042101.05.7 Գործարարական իրավունք

1

 

042101.07.7 Միջազգային և եվրոպական իրավունք

1

 

042101.10.7 Առողջապահական իրավունք

1

031201.00.7

Քաղաքագիտություն

1

 

031201.09.7 Կիրառական քաղաքագիտություն

1

022801.00.7

Արևելագիտություն

2

 

022801.03.7 Իրանագիտություն

2

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան

4

041401.00.7

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

1

 

041401.01.7 Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

1

041201.00.7

Ֆինանսներ

1

 

041201.01.7 Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ

1

042101.00.7

Իրավագիտություն

1

 

042101.01.7 Իրավագիտություն

1

061104.00.7

Տեղեկատվական համակարգեր

1

 

061104.05.7 Արհեստական բանականությամբ համակարգեր

1

 

Աղյուսակ N 4

 

2022/2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՇԽՈՒՄԸ՝ ԸՍՏ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՀԻՄՆԱԴՐՎԱԾ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

Դասիչը

Մասնագիտությունը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

20

041301.00.7

Կառավարում

3

 

041301.29.7 Ռազմավարական կառավարում

3

031101.01.7

Տնտեսագիտություն

2

 

031101.01.7 Տնտեսագիտություն

2

011401.00.7

Մասնագիտական մանկավարժություն

2

 

011401.21.7 Անգլերեն և գրականություն

2

042101.00.7

Իրավագիտություն

5

 

042101.01.7 Իրավագիտություն

3

 

042101.17.7 Մարդու իրավունքներ և սոցիալական արդարություն

2

031201.00.7

Քաղաքագիտություն

2

 

031201.01.7 Քաղաքագիտություն

2

071802.00.7

Արդյունաբերական ճարտարագիտություն

2

 

071802.01.7 Արդյունաբերական ճարտարագիտություն

2

061101.00.7

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

2

 

061101.01.7 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

2

091801.00.7

Հանրային առողջություն և առողջապահություն

2

 

091801.01.7 Հանրային առողջություն և առողջապահություն

2

Եվրոպական համալսարան

8

061105.00.7

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

2

 

061105.01.7 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

2

042101.00.7

Իրավագիտություն

2

 

042101.01.7 Իրավագիտություն

2

041301.00.7

Կառավարում

2

 

041301.01.7 Կառավարում

2

023201.00.7

Լեզվաբանություն

1

 

Թարգմանչական գործ (ըստ լեզուների)

1

101801.00.7

Սերվիս

1

 

101801.01.7 Սերվիս

1

 

Աղյուսակ N 5

 

2022/2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

 

Դասիչը

Մասնագիտությունը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ  ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

17

 

061101.00.7

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

2

 

061101.03.7 Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

2

022801.00.7

Արևելագիտություն

1

 

022801.02.7 Թյուրքագիտություն

1

041301.00.7

Կառավարում

3

 

041301.04.7 Գործարար վարչարարություն (կառավարում)

1

 

041301.17.7 Հանրային կառավարում

1

 

041301.25.7 Հանրային ֆինանսների կառավարում

1

056101.00.7

Մաթեմատիկա

1

 

056101.02.7 Կիրառական մաթեմատիկա

1

071403.00.7

Ռադիոտեխնիկա և կապ

1

 

071403.02.7 Հեռահաղորդակցություն

1

023201.00.7

Լեզվաբանություն

1

 

023201.11.7 Ընդհանուր և հայ լեզվաբանություն

1

031301.00.7

Հոգեբանություն

1

 

031301.08.7 Սոցիալական և քաղաքական հոգեբանություն

1

031801.00.7

Միջազգային հարաբերություններ

1

 

031801.01.7 Միջազգային հարաբերություններ

1

052201.00.7

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

1

 

052201.01.7 Բնապահպանություն և բնօգտագործում

1

041401.00.7

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

1

 

041401.01.7 Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

1

051101.00.7

Կենսաբանություն

1

 

051101.08.7 Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն

1

052101.00.7

Շրջակա միջավայրի գիտություններ

1

 

052101.01.7 Շրջակա միջավայրի գիտություններ

1

091601.00.7

091601.00.7 Ֆարմացիա

1

 

091601.02.7 Դեղագիտություն

1

054101.00.7

Երկրաբանություն

1

 

054101.01.7 Երկրաբանություն

1

 

Աղյուսակ N 6

 

2022/2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

 

Դասիչը

Մասնագիտությունը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

ՀՀ ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան

28

103101.00.7

Միավորումների և զորամասերի կառավարում

28

 

103101.01.7 Միավորումների և զորամասերի կառավարում

28

ՀՀ ՊՆ պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան

25

103802.00.7

Պետական և ռազմական կառավարում

25

 

103802.01.7 Պետական և ռազմական կառավարում

25

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

53

 

ՀԱՊԿ անդամ երկրների ռազմաուսումնական հաստատություններ

73

 

Աղյուսակ N 7

 

2022/2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

 

Դասիչը

Մասնագիտությունը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր

10

042101.00.7

Իրավագիտություն

10

 

042101.01.7 Իրավագիտություն

10

 

Աղյուսակ N 8

 

2022/2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

 

Դասիչը

Մասնագիտությունը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

Հայաստանի Հանրապետության պետական

կառավարման ակադեմիա

41

041301.00.7

Կառավարում

19

 

041301.03.7 Պետական կառավարում և տեղական

ինքնակառավարում

5

 

041301.17.7 Հանրային կառավարում

8

 

041301.25.7 Հանրային ֆինանսների կառավարում

6

042101.00.7

Իրավագիտություն

8

 

042101.01.7 Իրավագիտություն

8

031201.00.7

Քաղաքագիտություն

9

 

031201.02.7 Քաղաքական կառավարում և քաղաքական

վերլուծություն

4

 

031201.07.7 Գլոբալ կառավարում և տարածաշրջանային

քաղաքականություն

5

031301.00.7

Հոգեբանություն

5

 

031301.05.7 Կառավարման հոգեբանություն

5

 

Աղյուսակ N 9

 

2022/2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

 

Դասիչը

Մասնագիտությունը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)

3

055101.00.7

Ֆիզիկա

3

 

055101.08.7 Միջուկային ֆիզիկա և տարրական մասնիկների ֆիզիկա

3

 

Աղյուսակ N 10

 

2022/2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

 

Բուհը, Մասնագիտությունը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի Երևանի մասնաճյուղ

2

042101.00.7

Իրավագիտություն

1

 

042101.01.7 Իրավագիտություն

1

031801.00.7

Միջազգային հարաբերություններ

1

 

031801.01.7 Միջազգային հարաբերություններ

1

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

08.04.2022

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 8 ապրիլի 2022 թվական: