Համարը 
N 1191-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2014.11.12/62(1075) Հոդ.1010
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
23.10.2014
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
05.11.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

23 հոկտեմբերի 2014 թվականի N 1191-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Կրթության մասին» օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ, «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 31-ի N 777-Ն որոշման N 2 հավելվածի 40-րդ կետերին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

(նախաբանը փոփ. 15.04.22 N 499-Ն)

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների և որակավորումների ցանկը` համաձայն հավելվածի:

2. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո`

1) վեցամսյա ժամկետում հաստատել համապատասխան կրթական աստիճաններով ըստ մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի ցանկը.

2) ութամսյա ժամկետում սահմանել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1038-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված` Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների ցանկում ընդգրկված մասնագիտությունների (նաև դասիչների) և որակավորումների համապատասխանությունը սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված` Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների և որակավորումների ցանկով հաստատված մասնագիտություններին (դասիչներին) և որակավորումներին:

3. Սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված` Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների և որակավորումների ցանկի համաձայն ընդունելությունը կազմակերպել 2016/2017 ուսումնական տարվանից:

4. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների ցանկը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 9-ի N 1933-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1038-Ն որոշումը:

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2015 թվականի հունվարի 1-ից` բացառությամբ սույն որոշման 4-րդ կետի, որն ուժի մեջ է մտնում 2015 թվականի նոյեմբերի 1-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան

 

2014 թ. նոյեմբերի 5

Երևան

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

հոկտեմբերի 23-ի N 1191-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

   

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ

 

Դասիչը (ծածկագիրը)

Մասնագիտությունը

Որակավորումը

01 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

011 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

0111 Կրթական գիտություններ

011101.00.7

Կրթական գիտություններ

Կրթության մագիստրոս

011102.00.7

Մանկավարժության տեսություն և պատմություն

Կրթության մագիստրոս

0112 Նախադպրոցական մանկավարժություն

011201.00.6

011201.00.7

Նախադպրոցական մանկավարժություն

Մանկավարժության բակալավր

Մանկավարժության մագիստրոս

0113 Ընդհանուր մանկավարժություն

011301.00.06

011301.00.07

Ընդհանուր մանկավարժություն

Մանկավարժության բակալավր

Մանկավարժության մագիստրոս

011302.00.06

011302.00.07

Հատուկ մանկավարժություն

Մանկավարժության բակալավր

Մանկավարժության մագիստրոս

0114 Առարկայական ուղղվածությամբ մանկավարժություն

011401.00.06

011401.00.07

Մասնագիտական մանկավարժություն

Մանկավարժության բակալավր

Մանկավարժության մագիստրոս

02 ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏ

021 ԱՐՎԵՍՏ

0211 Տեսալսողական արվեստ և մեդիաարվեստ

021101.00.6

021101.00.7

Տեսալսողական արվեստ

Արվեստի բակալավր

Արվեստի մագիստրոս

021102.00.6

021102.00.7

Մեդիաարվեստ

Արվեստի բակալավր

Արվեստի մագիստրոս

021103.00.6

021103.00.7

Կինոարվեստ

Արվեստի բակալավր

Արվեստի մագիստրոս

0212 Դիզայն

021201.00.6

021201.00.7

Դիզայն

Արվեստի բակալավր

Արվեստի մագիստրոս

0213 Կերպարվեստ

021301.00.6

021301.00.7

Կերպարվեստ

Արվեստի բակալավր

Արվեստի մագիստրոս

0214 Կիրառական արվեստ

021401.00.6

021401.00.7

Կիրառական արվեստ

Արվեստի բակալավր

Արվեստի մագիստրոս

0215 Երաժշտական արվեստ և կատարողական արվեստ

021501.00.6

021501.00.7

Երաժշտական արվեստ

Արվեստի բակալավր

Արվեստի մագիստրոս

021502.00.6

021502.00.7

Կատարողական արվեստ

Արվեստի բակալավր

Արվեստի մագիստրոս

021503.00.6

021503.00.7

Թատերական արվեստ

Արվեստի բակալավր

Արվեստի մագիստրոս

021504.00.6

021504.00.7

Պարարվեստի ռեժիսուրա

Արվեստի բակալավր

Արվեստի մագիստրոս

0218 Միջոլորտային մասնագիտություններ

021801.00.6

021801.00.7

Արվեստի տեսություն և պատմություն

Արվեստի տեսության և պատմության բակալավր

Արվեստի տեսության և պատմության մագիստրոս

022 ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

0221 Կրոնագիտություն և աստվածաբանություն

022101.00.6

022101.00.7

Կրոնագիտություն

Կրոնագիտության բակալավր

Կրոնագիտության մագիստրոս

022102.00.6

022102.00.7

Աստվածաբանություն

Աստվածաբանության բակալավր

Աստվածաբանության մագիստրոս

0222 Պատմություն և հնագիտություն

022201.00.6

022201.00.7

Պատմություն

Պատմության բակալավր

Պատմության մագիստրոս

022202.00.6

022202.00.7

Հնագիտություն

Պատմության բակալավր

Պատմության մագիստրոս

0223 Փիլիսոփայություն և բարոյագիտություն

022301.00.6

022301.00.7

Փիլիսոփայություն

Փիլիսոփայության բակալավր

Փիլիսոփայության մագիստրոս

022302.00.7

Բարոյագիտություն

Փիլիսոփայության մագիստրոս

0228 Միջոլորտային մասնագիտություններ

022801.00.6

022801.00.7

Արևելագիտություն

Արևելագիտության բակալավր

Արևելագիտության մագիստրոս

022802.00.6

022802.00.7

Կովկասագիտություն

Կովկասագիտության բակալավր

Կովկասագիտության մագիստրոս

022803.00.7

Հայագիտություն

Հայագիտության մագիստրոս

022804.00.6

022804.00.7

Մարդաբանություն

Մարդաբանության բակալավր

Մարդաբանության մագիստրոս

023 ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

0231 Բանասիրություն

023101.00.6

023101.00.7

Հայոց լեզու և գրականություն

Բանասիրության բակալավր

Բանասիրության մագիստրոս

023102.00.6

023102.00.7

Օտար լեզու և գրականություն

Բանասիրության բակալավր

Բանասիրության մագիստրոս

0232 Լեզվաբանություն

023201.00.6

023201.00.7

Լեզվաբանություն

Բանասիրության բակալավր

Բանասիրության մագիստրոս

03 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

031 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

0311 Տնտեսագիտություն

031101.00.6

031101.00.7

Տնտեսագիտություն

Տնտեսագիտության բակալավր

Տնտեսագիտության մագիստրոս

0312 Քաղաքագիտություն

031201.00.6

031201.00.7

Քաղաքագիտություն

Քաղաքագիտության բակալավր

Քաղաքագիտության մագիստրոս

0313 Հոգեբանություն

031301.00.6

031301.00.7

Հոգեբանություն

Հոգեբանության բակալավր

Հոգեբանության մագիստրոս

0314 Սոցիոլոգիա

031401.00.6

031401.00.7

Սոցիոլոգիա

Սոցիոլոգիայի բակալավր

Սոցիոլոգիայի մագիստրոս

0315 Մշակութաբանություն

031501.00.6

031501.00.7

Մշակութաբանություն

Մշակութաբանության բակալավր

Մշակութաբանության մագիստրոս

0318 Միջոլորտային մասնագիտություններ

031801.00.6

031801.00.7

Միջազգային հարաբերություններ

Միջազգային հարաբերությունների բակալավր

Միջազգային հարաբերությունների մագիստրոս

031802.00.6

031802.00.7

Ագրոէկոնոմիկա

Տնտեսագիտության բակալավր

Տնտեսագիտության մագիստրոս

031803.00.7

Եվրոպագիտություն

Եվրոպագիտության մագիստրոս

031804.00.6

031804.00.7

Հասարակայնության հետ կապեր

Հասարակայնության հետ կապերի բակալավր

Հասարակայնության հետ կապերի մագիստրոս

032 ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

0321 Լրագրություն

032101.00.6

032101.00.7

Լրագրություն

Լրագրության բակալավր

Լրագրության մագիստրոս

0322 Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ և արխիվավարություն

032201.00.6

032201.00.7

Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ

Տեղեկատվական գիտությունների բակալավր

Տեղեկատվական գիտությունների մագիստրոս

032202.00.6

032202.00.7

Արխիվավարություն

Տեղեկատվական գիտությունների բակալավր

Տեղեկատվական գիտությունների մագիստրոս

04 ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

041 ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

0411 Հաշվապահություն և հարկային գործ

041101.00.6

041101.00.7

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

Տնտեսագիտության բակալավր

Տնտեսագիտության մագիստրոս

0412 Ֆինանսներ

041201.00.6

041201.00.7

Ֆինանսներ

Տնտեսագիտության բակալավր

Տնտեսագիտության մագիստրոս

0413 Կառավարում և վարչարարություն

041301.00.6

041301.00.7

Կառավարում

Կառավարման բակալավր

Կառավարման մագիստրոս

0414 Շուկայագիտություն

041401.00.6

041401.00.7

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

Կառավարման բակալավր

Կառավարման մագիստրոս

0418 Միջոլորտային մասնագիտություններ

041801.00.6

041801.00.7

Ագրոբիզնես

Տնտեսագիտության բակալավր

Տնտեսագիտության մագիստրոս

041802.00.7

Բիզնես վարչարարություն

 Բիզնես վարչարարության մագիստրոս

042 ԻՐԱՎՈՒՆՔ

0421 Իրավունք

042101.00.6

042101.00.7

Իրավագիտություն

Իրավագիտության բակալավր

Իրավագիտության մագիստրոս

0428 Միջոլորտային մասնագիտություններ

042801.00.6
042801.00.7

Դատական փորձաքննություն

Դատական փորձաքննության բակալավր
Դատական փորձաքննության մագիստրոս

042802.00.7

Իրավական ուսումնասիրություններ

Իրավական ուսումնասիրությունների մագիստրոս

05 ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

051 ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

0511 Կենսաբանություն

051101.00.6

051101.00.7

Կենսաբանություն

Կենսաբանության բակալավր

Կենսաբանության մագիստրոս

0512 Կենսաքիմիա և կենսաֆիզիկա

051201.00.6

051201.00.7

Կենսաքիմիա

Կենսաբանության բակալավր

Կենսաբանության մագիստրոս

051202.00.6

051202.00.7

Կենսաֆիզիկա

Կենսաբանության բակալավր

Կենսաբանության մագիստրոս

052 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

0521 Շրջակա միջավայրի գիտություններ

052101.00.6

052101.00.7

Շրջակա միջավայրի գիտություններ

Շրջակա միջավայրի բակալավր

Շրջակա միջավայրի մագիստրոս

0522 Շրջակա միջավայր

052201.00.6

052201.00.7

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

Շրջակա միջավայրի բակալավր

Շրջակա միջավայրի մագիստրոս

053 ՔԻՄԻԱ

0531 Քիմիա

053101.00.6

053101.00.7

Քիմիա

Քիմիայի բակալավր

Քիմիայի մագիստրոս

054 ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՐԿՐԻ ՄԱՍԻՆ

0541 Երկրաբանություն

054101.00.6

054101.00.7

Երկրաբանություն

Երկրաբանության բակալավր

Երկրաբանության մագիստրոս

0542 Աշխարհագրություն

054201.00.6

054201.00.7

Աշխարհագրություն

Աշխարհագրության բակալավր

Աշխարհագրության մագիստրոս

 0543 Գեոմատիկա

054301.00.6

054301.00.7

Գեոմատիկա

Երկրի մասին գիտությունների բակալավր

Երկրի մասին գիտությունների մագիստրոս

055 ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

0551 Ֆիզիկա

055101.00.6

055101.00.7

Ֆիզիկա

Ֆիզիկայի բակալավր

Ֆիզիկայի մագիստրոս

055102.00.6

055102.00.7

Ռադիոֆիզիկա

Ֆիզիկայի բակալավր

Ֆիզիկայի մագիստրոս

055103.00.7

Աստղագիտություն

Ֆիզիկայի մագիստրոս

056 ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

0561 Մաթեմատիկա

056101.00.6

056101.00.7

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկայի բակալավր

Մաթեմատիկայի մագիստրոս

0562 Վիճակագրություն

056201.00.6

056201.00.7

Վիճակագրություն

Վիճակագրության բակալավր

Վիճակագրության մագիստրոս

0568 Միջոլորտային մասնագիտություններ

056801.00.6

056801.00.7

Մեխանիկա

Մեխանիկայի բակալավր

Մեխանիկայի մագիստրոս

056802.00.6

056802.00.7

Ֆինանսական մաթեմատիկա

Ֆինանսական մաթեմատիկայի բակալավր

Ֆինանսական մաթեմատիկայի մագիստրոս

06 ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ (ՏՀՏ)

061 ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ (ՏՀՏ)

0611 Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

061101.00.6

061101.00.7

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

Ինֆորմատիկայի բակալավր

Ինֆորմատիկայի մագիստրոս

061102.00.6

061102.00.7

Ծրագրային ճարտարագիտություն

Ինֆորմատիկայի բակալավր

Ինֆորմատիկայի մագիստրոս

061103.00.6

061103.00.7

Համակարգչային ճարտարագիտություն

Ինֆորմատիկայի բակալավր

Ինֆորմատիկայի մագիստրոս

061104.00.6

061104.00.7

Տեղեկատվական համակարգեր

Ինֆորմատիկայի բակալավր

Ինֆորմատիկայի մագիստրոս

061105.00.6

061105.00.7

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Ինֆորմատիկայի բակալավր

Ինֆորմատիկայի մագիստրոս

0619 Համակարգչային անվտանգություն

061901.00.6

061901.00.7

Տեղեկատվական անվտանգություն

Տեղեկատվական անվտանգության բակալավր

Տեղեկատվական անվտանգության մագիստրոս

07 ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

071 ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

0711 Քիմիական տեխնոլոգիա

071101.00.6

071101.00.7

Քիմիական տեխնոլոգիա

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

0712 Շրջակա միջավայրի պահպանություն

071201.00.6

071201.00.7

Շրջակա միջավայրի պահպանություն

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

071202.00.6

071202.00.7

Կենսագործունեության անվտանգություն

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

0713 Էներգետիկա և էլեկտրատեխնիկա

071301.00.6

071301.00.7

Էներգետիկա

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

071302.00.6

071302.00.7

Էլեկտրատեխնիկա

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

0714 Էլեկտրոնիկա և ավտոմատացում

071401.00.6

071401.00.7

Էլեկտրոնիկա

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

071402.00.6

071402.00.7

Ավտոմատացում

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

071403.00.6

071403.00.7

Ռադիոտեխնիկա և կապ

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

0715 Մետալուրգիա և մեքենաշինություն

071501.00.6

071501.00.7

Մետալուրգիա

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

071502.00.6

071502.00.7

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

071503.00.6

071503.00.7

Մեքենագիտություն

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

071504.00.6

071504.00.7

Էներգետիկական մեքենաշինություն

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

071505.00.6

071505.00.7

Տրանսպորտային մեքենաշինություն

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

071506.00.6

071506.00.7

Սարքաշինություն և չափագիտություն

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

0716 Ցամաքային և օդային փոխադրամիջոցներ

071601.00.6

071601.00.7

Տրանսպորտային համակարգեր

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

071602.00.6

071602.00.7

Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

071603.00.6

071603.00.7

Ավիացիոն և հրթիռային տեխնիկա

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

071604.00.6

071604.00.7

Զենիթահրթիռային համալիրներ

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

0718 Միջոլորտային մասնագիտություններ

071801.00.6

071801.00.7

Նյութագիտություն և նոր նյութերի տեխնոլոգիա

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

071802.00.6

071802.00.7

Արդյունաբերական ճարտարագիտություն

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

071803.00.6
071803.00.7

Մեխատրոնիկա

Ճարտարագիտության բակալավր
Ճարտարագիտության մագիստրոս

071804.00.6

071804.00.7

Ագրարային ճարտարագիտություն

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

072 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

0721 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

072101.00.6

072101.00.7

Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

Տեխնոլոգիայի բակալավր

Տեխնոլոգիայի մագիստրոս

0723 Տեքստիլ արդյունաբերություն

072301.00.6

072301.00.7

Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության նյութերի և արտադրանքների տեխնոլոգիա

Տեխնոլոգիայի բակալավր

Տեխնոլոգիայի մագիստրոս

0724 Ընդերքաբանություն

072401.00.6

072401.00.7

Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

072402.00.6

072402.00.7

Օգտակար հանածոների հարստացում

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

073 ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

0731 Ճարտարապետություն և քաղաքաշինություն

073101.00.6

073101.00.7

Ճարտարապետություն

Ճարտարապետության բակալավր

Ճարտարապետության մագիստրոս

073102.00.6

073102.00.7

Քաղաքային տնտեսություն

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

0732 Շենքերի և քաղաքային ճարտարագիտություն

073201.00.6

073201.00.7

Շինարարական ճարտարագիտություն

Ճարտարագիտության բակալավր

Ճարտարագիտության մագիստրոս

08 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՁԿՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

081 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

0811 Ագրոնոմիա և անասնաբուծություն

081101.00.6

081101.00.7

Ագրոնոմիա

Գյուղատնտեսության բակալավր

Գյուղատնտեսության մագիստրոս

081102.00.6

081102.00.7

Անասնաբուծություն

Գյուղատնտեսության բակալավր

Գյուղատնտեսության մագիստրոս

082 ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

0821 Անտառային տնտեսություն

082101.00.6

082101.00.7

Անտառային տնտեսություն

Անտառային տնտեսության բակալավր

Անտառային տնտեսության մագիստրոս

083 ՁԿՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

0831 Ձկնային տնտեսություն

083101.00.6

083101.00.7

Ձկնային տնտեսություն

Ձկնային տնտեսության բակալավր

Ձկնային տնտեսության մագիստրոս

084 ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

0841 Անասնաբուժություն

084101.00.6

084101.00.7

Անասնաբուժություն

Անասնաբուժության բակալավր

Անասնաբուժության մագիստրոս

09 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

091 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

0911 Ստոմատոլոգիա

091101.00.7

Ստոմատոլոգիա

Բժիշկ-ստոմատոլոգ

0912 Բժշկություն

091201.00.7

Բուժական գործ

Բժիշկ

091202.00.7

Բուժական գործ զինված ուժերում

Բժիշկ

 0913 Քույրական գործ

 091301.00.6  Քույրական գործ  Քույրական գործի բակալավր

0916 Ֆարմացիա

091601.00.6

091601.00.7

Ֆարմացիա

Ֆարմացիայի բակալավր

Ֆարմացիայի մագիստրոս

0918 Միջոլորտային մասնագիտություններ

091801.00.7

Հանրային առողջություն և առողջապահություն

Հանրային առողջապահության մագիստրոս

092 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

0923 Սոցիալական աշխատանք

092301.00.6

092301.00.7

Սոցիալական աշխատանք

Սոցիալական աշխատանքի բակալավր

Սոցիալական աշխատանքի մագիստրոս

10 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ՍԵՐՎԻՍ)

101 ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1014 Սպորտ

101401.00.6

101401.00.7

Սպորտ

Սպորտի բակալավր

Սպորտի մագիստրոս

1015 Զբոսաշրջություն

101501.00.6

101501.00.7

Զբոսաշրջություն

Զբոսաշրջության բակալավր

Զբոսաշրջության մագիստրոս

1018 Միջոլորտային մասնագիտություններ

101801.00.6

101801.00.7

Սերվիս

Սերվիսի բակալավր

Սերվիսի մագիստրոս

103 ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1031 Ռազմական գործ

103101.00.6

Ստորաբաժանումների կառավարում

Ռազմական կառավարման բակալավր

103101.00.7

Միավորումների և զորամասերի կառավարում

Ռազմական կառավարման մագիստրոս

1032 Անձի իրավունքի և սեփականության պաշտպանություն

103201.00.6

103201.00.7

Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում

Անվտանգության ծառայության բակալավր

Անվտանգության ծառայության մագիստրոս

103202.00.6

103202.00.7

Ոստիկանական գործ

Ոստիկանության բակալավր

Ոստիկանության մագիստրոս

1038 Միջոլորտային մասնագիտություններ

103801.00.7

Պաշտպանական-անվտանգային գործունեություն

Պաշտպանական-անվտանգային գործունեության մագիստրոս

103802.00.7

Պետական և ռազմական կառավարում

Պետական և ռազմական կառավարման մագիստրոս

104 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1041 Տրանսպորտային ծառայություններ

104101.00.6

104101.00.7

Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում

Տրանսպորտային ծառայության բակալավր, օդաչու

Տրանսպորտային ծառայության մագիստրոս, օդաչու

 

LIST

of Specialties and Qualifications of Higher Professional Education of the Republic of Armenia

Code /decipher/

Specialty

Qualification

01 EDUCATION

011 EDUCATION

0111 Educational Sciences

011101.00.7

Educational sciences

Master of Education

011102.00.7

Theory and history of pedagogy

Master of Education

0112 Preschool Pedagogy

011201.00.6
011201.00.7

Preschool pedagogy

Bachelor of Pedagogy
Master of Pedagogy

0113 General Pedagogy

011301.00.06
011301.00.07

General pedagogy

Bachelor of Pedagogy
Master of Pedagogy

011302.00.06
011302.00.07

Special pedagogy

Bachelor of Pedagogy
Master of Pedagogy

0114 Subject-oriented Pedagogy

011401.00.06
011401.00.07

Specialized pedagogy

Bachelor of Pedagogy
Master of Pedagogy

02 HUMANITIES AND ARTS

021 ARTS

0211 Audiovisual Art and Media Art

021101.00.6
021101.00.7

Audiovisual art

Bachelor of Arts
Master of Arts

021102.00.6
021102.00.7

Media art

Bachelor of Arts
Master of Arts

021103.00.6
021103.00.7

Cinematographic art

Bachelor of Arts
Master of Arts

0212 Design

021201.00.6
021201.00.7

Design

Bachelor of Arts
Master of Arts

0213 Fine Arts

021301.00.6
021301.00.7

Fine arts

Bachelor of Arts
Master of Arts

0214 Applied Arts

021401.00.6
021401.00.7

Applied arts

Bachelor of Arts
Master of Arts

0215 Musical Art and Performing Arts

021501.00.6
021501.00.7

Musical art

Bachelor of Arts
Master of Arts

021502.00.6
021502.00.7

Performing arts

Bachelor of Arts
Master of Arts

021503.00.6
021503.00.7

Theatre art

Bachelor of Arts
Master of Arts

021504.00.6
021504.00.7

Choreography directing

Bachelor of Arts
Master of Arts

0218 Inter-disciplinary specialties

021801.00.6
021801.00.7

Theory and history of art

Bachelor Theory and History of Art
Master Theory and History of Art

022 HUMANITIES

0221 Religious Studies and Theology

022101.00.6
022101.00.7

Religious studies

Bachelor of Religious Studies
Master of Religious Studies

022102.00.6
022102.00.7

Theology

Bachelor of Theology
Master of Theology

0222 History and Archaeology

022201.00.6
022201.00.7

History

Bachelor of History
Master of History

022202.00.6
022202.00.7

Archaeology

Bachelor of History
Master of History

0223 Philosophy and Ethics

022301.00.6
022301.00.7

Philosophy

Bachelor of Philosophy
Master of Philosophy

022302.00.7

Ethics

Master of Philosophy

0228 Inter-disciplinary specialties

022801.00.6
022801.00.7

Oriental studies

Bachelor of Oriental Studies
Master of Oriental Studies

022802.00.6
022802.00.7

Caucasian studies

Bachelor of Caucasian studies
Master of Caucasian studies

022803.00.7

Armenian studies

Master of Armenian Studies

022804.00.6
022804.00.7

Anthropology

Bachelor of Antropology
Master of Antropology

023 PHILOLOGICAL SCIENCES

0231 Philology

023101.00.6
023101.00.7

Armenian language and literature

Bachelor of Philology
Master of Philology

023102.00.6
023102.00.7

Foreign languages and literature

Bachelor of Philology
Master of Philology

0232 Linguistics

023201.00.6
023201.00.7

Linguistics

Bachelor of Philology
Master of Philology

03 SOCIAL SCIENCES, JOURNALISM AND INFORMATION SCIENCES

031 SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCES

0311 Economics

031101.00.6
031101.00.7

Economics

Bachelor of Economics
Master of Economics

0312 Political Sciences

031201.00.6
031201.00.7

Political science

Bachelor of Political Science
Master of Political Science

0313 Psychology

031301.00.6
031301.00.7

Psychology

Bachelor of Psychology
Master of Psychology

0314 Sociology

031401.00.6
031401.00.7

Sociology

Bachelor of Sociology
Master of Sociology

0315 Cultural Studies

031501.00.6
031501.00.7

Cultural studies

Bachelor of Cultural Studies
Master of Cultural Studies

0318 Inter-disciplinary specialties

031801.00.6
031801.00.7

International relations

Bachelor of International Relations
Master of International Relations

031802.00.6
031802.00.7

Agricultural Economics

Bachelor of Economics
Master of Economics

031803.00.7

European studies

Master of European Studies

031804.00.6

031804.00.7

Public relations

Bachelor of Public Relations

Master of Public Relations

032 JOURNALISM AND INFORMATION SCIENCES

0321 Journalism

032101.00.6
032101.00.7

Journalism

Bachelor of Journalism
Master of Journalism

0322 Library Information Resources and Archival Studies

032201.00.6
032201.00.7

Library information resources

Bachelor of Information Sciences
Master of Information Sciences

032202.00.6
032202.00.7

Archival studies

Bachelor of Information Sciences
Master of Information Sciences

04 BUSINESS, ADMINISTRATION AND LAW

041 BUSINESS AND ADMINISTRATION

0411 Accounting and Taxation

041101.00.6
041101.00.7

Accounting and taxation

Bachelor of Economics
Master of Economics

0412 Finance

041201.00.6
041201.00.7

Finance

Bachelor of Economics
Master of Economics

0413 Management and Administration

041301.00.6
041301.00.7

Management

Bachelor of Management
Master of Management

0414 Marketing

041401.00.6
041401.00.7

Marketing

Bachelor of Management
Master of Management

0418 Inter-disciplinary specialties

041801.00.6
041801.00.7

Agribusiness

Bachelor of Economics
Master of Economics

041802.00.7

Business Administration

Master of Business Administration

042 LAW

0421 Law

042101.00.6
042101.00.7

Jurisprudence

Bachelor of Laws
Master of Laws

0428 Inter-disciplinary specialties

042801.00.6
042801.00.7

Forensic science

Bachelor of Forensic science
Master of Forensic science

042802.00.7

Legal Studies

Master of Legal Studies

05 NATURAL SCIENCES, MATHEMATICS AND STATISTICS

051 BIOLOGICAL SCIENCES

0511 Biology

051101.00.6
051101.00.7

Biology

Bachelor of Biology
Master of Biology

0512 Biochemistry and Biophysics

051201.00.6
051201.00.7

Biochemistry

Bachelor of Biology
Master of Biology

051202.00.6
051202.00.7

Biophysics

Bachelor of Biology
Master of Biology

052 ENVIRONMENT

0521 Environmental Sciences

052101.00.6
052101.00.7

Environmental sciences

Bachelor of Environment
Master of Environment

0522 Natural Environments

052201.00.6
052201.00.7

Nature protection and natural resource management

Bachelor of Environment
Master of Environment

053 CHEMISTRY

0531 Chemistry

053101.00.6
053101.00.7

Chemistry

Bachelor of Chemistry
Master of Chemistry

054 EARTH SCIENCES

0541 Geology

054101.00.6
054101.00.7

Geology

Bachelor of Geology
Master of Geology

0542 Geography

054201.00.6
054201.00.7

Geography

Bachelor of Geography
Master of Geography

 0543 Geomatics

054301.00.6

054301.00.7

Geomatics

Bachelor of Earth Science

Master of Earth Science

055 PHYSICAL SCIENCES

0551 Physics

055101.00.6

055101.00.7

Physics

Bachelor of Physics

Master of Physics

055102.00.6

055102.00.7

Radiophysics

Bachelor of Physics

Master of Physics

055103.00.7

Astronomy

Master of Physics

056 MATHEMATICS AND STATISTICS

0561 Mathematics

056101.00.6

056101.00.7

Mathematics

Bachelor of Mathematics

Master of Mathematics

0562 Statistics

056201.00.6

056201.00.7

Statistics

Bachelor of Statistics

Master of Statistics

0568 Inter-disciplinary specialties

056801.00.6

056801.00.7

Mechanics

Bachelor of Mechanics

Master of Mechanics

056802.00.6

056802.00.7

Financial mathematics

Bachelor of Financial Mathematics

Master of Financial Mathematics

06 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICTs)

061 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICTs)

0611 Computing

061101.00.6

061101.00.7

Informatics (Computer science)

Bachelor of Informatics

Master of Informatics

061102.00.6

061102.00.7

Software engineering

Bachelor of Informatics

Master of Informatics

061103.00.6

061103.00.7

Computer engineering

Bachelor of Informatics

Master of Informatics

061104.00.6

061104.00.7

Information systems

Bachelor of Informatics

Master of Informatics

061105.00.6

061105.00.7

Information technologies

Bachelor of Informatics

Master of Informatics

0619 Computer Security

061901.00.6

061901.00.7

Information security

Bachelor of Information Security

Master of Information Security

07 ENGINEERING, MANUFACTURING AND CONSTRUCTION

071 ENGINEERING

0711 Chemical Engineering

071101.00.6

071101.00.7

Chemical engineering

Bachelor of Engineering

Master of Engineering

0712 Environmental Protection Technology

071201.00.6

071201.00.7

Environmental protection

Bachelor of Engineering

Master of Engineering

071202.00.6

071202.00.7

Safety of Vital Activity

Bachelor of Engineering

Master of Engineering

0713 Energy Engineering and Electrical Engineering

071301.00.6

071301.00.7

Power engineering

Bachelor of Engineering

Master of Engineering

071302.00.6

071302.00.7

Electrical Engineering

Bachelor of Engineering

Master of Engineering

0714 Electronics and Automation

071401.00.6

071401.00.7

Electronics

Bachelor of Engineering

Master of Engineering

071402.00.6

071402.00.7

Automation

Bachelor of Engineering

Master of Engineering

071403.00.6

071403.00.7

Radiotechnics /Radioengineering/ and telecommunication

Bachelor of Engineering

Master of Engineering

0715 Metallurgy and Mechanical Engineering

071501.00.6

071501.00.7

Metallurgy

Bachelor of Engineering

Master of Engineering

071502.00.6

071502.00.7

Mechanical engineering and material processing

Bachelor of Engineering

Master of Engineering

071503.00.6

071503.00.7

Machine science

Bachelor of Engineering

Master of Engineering

071504.00.6

071504.00.7

Power machine engineering

Bachelor of Engineering

Master of Engineering

071505.00.6

071505.00.7

Transport machine engineering

Bachelor of Engineering

Master of Engineering

071506.00.6

071506.00.7

Instrument engineering and metrology

Bachelor of Engineering

Master of Engineering

0716 Vehicles and Aircraft

071601.00.6

071601.00.7

Transport systems

Bachelor of Engineering

Master of Engineering

071602.00.6

071602.00.7

Agricultural production mechanization, machines and equipment

Bachelor of Engineering

Master of Engineering

071603.00.6

071603.00.7

Aerospace engineering

Bachelor of Engineering

Master of Engineering

071604.00.6

071604.00.7

Missile complexes

Bachelor of Engineering

Master of Engineering

0718 Inter-disciplinary specialties

071801.00.6

071801.00.7

Materials science and technology of new materials

Bachelor of Engineering

Master of Engineering

071802.00.6

071802.00.7

Industrial engineering

Bachelor of Engineering

Master of Engineering

071803.00.6
071803.00.7

Mechatronics

Bachelor of Mechatronics
Master of Mechatronics

071804.00.6

071804.00.7

Agrarian engineering

Bachelor of Engineering

Master of Engineering

072 MANUFACTURING AND PROCESSING

0721 Food Technology

072101.00.6

072101.00.7

Food technology

Bachelor of Technology

Master of Technology

0723 Textile Industry

072301.00.6

072301.00.7

Technology of textile and light industry materials and products

Bachelor of Technology

Master of Technology

0724 MINING

072401.00.6

072401.00.7

Mining and extraction of mineral resources

Bachelor of Engineering

Master of Engineering

072402.00.6

072402.00.7

Mineral resources processing

Bachelor of Engineering

Master of Engineering

073 ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

0731 Architecture and Urban Planning

073101.00.6

073101.00.7

Architecture

Bachelor of Architecture

Master of Architecture

073102.00.6

073102.00.7

Municipal economy

Bachelor of Engineering

Master of Engineering

0732 Building and Civil Engineering

073201.00.6

073201.00.7

Construction Engineering

Bachelor of Engineering

Master of Engineering

08 AGRICULTURE, FORESTRY, FISHERY AND VETERINARY

081 AGRICULTURAL SCIENCES

0811 Crop and livestock production

081101.00.6

081101.00.7

Agronomy

Bachelor of Agriculture

Master of Agriculture

081102.00.6

081102.00.7

Animalhusbandry

Bachelor of Agriculture

Master of Agriculture

082 FORESTRY

0821 Forestry

082101.00.6

082101.00.7

Forestry

Bachelor of Forestry

Master of Forestry

083 FISHERY

0831 Fishery

083101.00.6

083101.00.7

Fishery

Bachelor of Fishery

Master of Fishery

084 VETERINARY

0841 Veterinary

084101.00.6

084101.00.7

Veterinary medicine

Bachelor of Veterinary Medicine

Master of Veterinary Medicine

09 HEALTH CARE AND SOCIAL WORK

091 HEALTH CARE

0911 Stomatology

091101.00.7

Stomatology

Doctor of Stomatology

0912 Medicine

091201.00.7

General medicine

M. D. Physician

091202.00.7

General medicine in military forces

M. D. Physician

 0913 Nursing

 091301.00.6  Nursing  Bachelor of Science in Nursing/BSN

0916 Pharmacy

091601.00.6

091601.00.7

Pharmacy

Bachelor of Pharmacy

Master of Pharmacy

0918 Inter-disciplinary specialties

091801.00.7

Public health and health care

Master of Public Health

092 SOCIAL WORK

0923 Social work

092301.00.6

092301.00.7

Social work

Bachelor of Social Work

Master of Social Work

10 SERVICES

101 PERSONAL SERVICES

1014 Sport

101401.00.6

101401.00.7

Sport

Bachelor of Sport

Master of Sport

1015 Tourism

101501.00.6

101501.00.7

Tourism

Bachelor of Tourism

Master of Tourism

1018 Inter-disciplinary specialties

101801.00.6

101801.00.7

Service

Bachelor of Service

Master of Service

103 SECURITY SERVICES

1031 Military and Defence

103101.00.6

Command of units

Bachelor of Military Management

103101.00.7

Command of military formations

Master of Military Management

1032 Protection of Persons and Property

103201.00.6

103201.00.7

Security and emergency

Bachelor of Security Service

Master of Security Service

103202.00.6

103202.00.7

Policing

Bachelor of Policing

Master of Policing

 1038 Inter-disciplinary specialties

103801.00.7

Defense Security Activities

Master of Defense Security Activities

103802.00.7

State and Military Administration

Master of State and Military Administration

104 TRANSPORT SERVICES

1041 Transport Services

104101.00.6

104101.00.7

Aircraft operation

Bachelor of Transport Service, pilot

Master of Transport Service, pilot

 

ПЕРЕЧЕНЬ

специальностей и квалификаций высшего профессионального образования Республики Армения

Код /шифр/

Специальность

Квалификация

01 ОБРАЗОВАНИЕ

011 ОБРАЗОВАНИЕ

0111 Образовательные науки

011101.00.7

Образовательные науки

Магистр образования

011102.00.7

Теория и история педагогики

Магистр образования

0112 Дошкольная педагогика

011201.00.6

011201.00.7

Дошкольная педагогика

Бакалавр педагогики

Магистр педагогики

0113 Общая педагогика

011301.00.06

011301.00.07

Общая педагогика

Бакалавр педагогики

Магистр педагогики

011302.00.06

011302.00.07

Специальная педагогика

Бакалавр педагогики

Магистр педагогики

0114 Предметно-ориентированная педагогика

011401.00.06

011401.00.07

Специализированная педагогика

Бакалавр педагогики

Магистр педагогики

02 ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ИСКУССТВО

021 ИСКУССТВО

0211 Аудиовизуальное искусство и медиаискусство

021101.00.6

021101.00.7

Аудиовизуальное искусство

Бакалавр искусств

Магистр искусств

021102.00.6

021102.00.7

Медиаискусство

Бакалавр искусств

Магистр искусств

021103.00.6

021103.00.7

Киноискусство

Бакалавр искусств

Магистр искусств

0212 Дизайн

021201.00.6

021201.00.7

Дизайн

Бакалавр искусств

Магистр искусств

0213 Изобразительное искусство

021301.00.6

021301.00.7

Изобразительное искусство

Бакалавр искусств

Магистр искусств

0214 Прикладное искусство

021401.00.6

021401.00.7

Прикладное искусство

Бакалавр искусств

Магистр искусств

0215 Музыкальное и исполнительское искусство

021501.00.6

021501.00.7

Музыкальное искусство

Бакалавр искусств

Магистр искусств

021502.00.6

021502.00.7

Исполнительское искусство

Бакалавр искусств

Магистр искусств

021503.00.6

021503.00.7

Театральное искусство

Бакалавр искусств

Магистр искусств

021504.00.6

021504.00.7

Хореографическое искусство

Бакалавр искусств

Магистр искусств

0218 Междисциплинарные специальности

021801.00.6

021801.00.7

Теория и история искусства

Бакалавр теории и истории искусств

Магистр теории и истории искусств

022 ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

0221 Религиоведение и богословие

022101.00.6

022101.00.7

Религиоведение

Бакалавр религиоведения

Магистр религиоведения

022102.00.6

022102.00.7

Богословие

Бакалавр богословия

Магистр богословия

0222 История и археология

022201.00.6

022201.00.7

История

Бакалавр истории

Магистр истории

022202.00.6

022202.00.7

Археология

Бакалавр истории

Магистр истории

0223 Философия и этика

022301.00.6

022301.00.7

Философия

Бакалавр философии

Магистр философии

022302.00.7

Этика

Магистр философии

0228 Междисциплинарные специальности

022801.00.6

022801.00.7

Востоковедение

Бакалавр востоковедения

Магистр востоковедения

022802.00.6

022802.00.7

Кавказоведение

Бакалавр кавказоведения

Магистр кавказоведения

022803.00.7

Арменоведение

Магистр арменоведения

022804.00.6

022804.00.7

Антропология

Бакалавр антропологии

Магистр антропологии

023 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

0231 Филология

023101.00.6

023101.00.7

Армянский язык и литература

Бакалавр филологии

Магистр филологии

023102.00.6

023102.00.7

Иностранный язык и литература

Бакалавр филологии

Магистр филологии

0232 Лингвистика

023201.00.6

023201.00.7

Лингвистика

Бакалавр филологии

Магистр филологии

03 СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ, ЖУРНАЛИСТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ

031 СОЦИАЛЬНЫЕ И БИХЕВИОРИСТСКИЕ НАУКИ

0311 Экономика

031101.00.6

031101.00.7

Экономика

Бакалавр экономики

Магистр экономики

0312 Политология

031201.00.6

031201.00.7

Политология

Бакалавр политологии

Магистр политологии

0313 Психология

031301.00.6

031301.00.7

Психология

Бакалавр психологии

Магистр психологии

0314 Социология

031401.00.6

031401.00.7

Социология

Бакалавр социологии

Магистр социологии

0315 Культурология

031501.00.6

031501.00.7

Культурология

Бакалавр культурологии

Магистр культурологии

0318 Междисциплинарные специальности

031801.00.6

031801.00.7

Международные отношения

Бакалавр международных отношений

Магистр международных отношений

031802.00.6

031802.00.7

Агроэкономика

Бакалавр экономики

Магистр экономики

031803.00.7

Европоведение

Магистр европоведения

031804.00.6

031804.00.7

Связи с общественностью

Бакалавр по связям с общественностью

Магистр по связям с общественностью

032 ЖУРНАЛИСТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ

0321 Журналистика

032101.00.6

032101.00.7

Журналистика

Бакалавр журналистики

Магистр журналистики

0322 Библиотечно-информационные ресурсы и архивоведение

032201.00.6

032201.00.7

Библиотечно-информационные ресурсы

Бакалавр информационных наук

Магистр информационных наук

032202.00.6

032202.00.7

Архивоведение

Бакалавр информационных наук

Магистр информационных наук

04 БИЗНЕС, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

041 БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ

0411 Бухгалтерское дело и налогообложение

041101.00.6

041101.00.7

Бухгалтерский учет и налогообложение

Бакалавр экономики

Магистр экономики

0412 Финансы

041201.00.6

041201.00.7

Финансы

Бакалавр экономики

Магистр экономики

0413 Менеджмент и управление

041301.00.6

041301.00.7

Менеджмент

Бакалавр менеджмента

Магистр менеджмента

0414 Маркетинг

041401.00.6

041401.00.7

Маркетинг

Бакалавр менеджмента

Магистр менеджмента

0418 Междисциплинарные специальности

041801.00.6

041801.00.7

Агробизнес

Бакалавр экономики

Магистр экономики

041802.00.7

Бизнес администрирование

Магистр бизнес администрирования

042 ПРАВО

0421 Право

042101.00.6

042101.00.7

Юриспруденция

Бакалавр юриспруденции

Магистр юриспруденции

0428 Междисциплинарные специальности

042801.00.6
042801.00.7

Судебная экспертиза

Бакалавр судебной экспертизы
Магистр судебной экспертизы

042802.00.7

Юридические исследования

Магистр юридических исследований

05 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И СТАТИСТИКА

051 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

0511 Биология

051101.00.6

051101.00.7

Биология

Бакалавр биологии

Магистр биологии

0512 Биохимия и биофизика

051201.00.6

051201.00.7

Биохимия

Бакалавр биологии

Магистр биологии

051202.00.6

051202.00.7

Биофизика

Бакалавр биологии

Магистр биологии

052 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

0521 Науки об окружающей среде

052101.00.6

052101.00.7

Науки об окружающей среде

Бакалавр окружающей среды

Магистр окружающей среды

0522 Окружающая среда

052201.00.6

052201.00.7

Охрана природы и природопользование

Бакалавр окружающей среды

Магистр окружающей среды

053 ХИМИЯ

0531 Химия

053101.00.6

053101.00.7

Химия

Бакалавр химии

Магистр химии

054 НАУКИ O ЗЕМЛЕ

0541 Геология

054101.00.6

054101.00.7

Геология

Бакалавр геологии

Магистр геологии

0542 География

054201.00.6

054201.00.7

География

Бакалавр географии

Магистр географии

 0543 Геоматика

054301.00.6

054301.00.7

Геоматика

Бакалавр геoнауки

Магистр геонауки

055 ФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ

0551 Физика

055101.00.6

055101.00.7

Физика

Бакалавр физики

Магистр физики

055102.00.6

055102.00.7

Радиофизика

Бакалавр физики

Магистр физики

055103.00.7

Астрономия

Магистр физики

056 МАТЕМАТИКА И СТАТИСТИКА

0561 Математика

056101.00.6

056101.00.7

Математика

Бакалавр математики

Магистр математики

0562 Статистика

056201.00.6

056201.00.7

Статистика

Бакалавр статистики

Магистр статистики

0568 Междисциплинарные специальности

056801.00.6

056801.00.7

Механика

Бакалавр механики

Магистр механики

056802.00.6

056802.00.7

Финансовая математика

Бакалавр финансовой математики

Магистр финансовой математики

06 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

061 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

0611 Информатика и вычислительная техника

061101.00.6

061101.00.7

Информатика /компьютерные науки/

Бакалавр информатики

Магистр информатики

061102.00.6

061102.00.7

Программная инженерия

Бакалавр информатики

Магистр информатики

061103.00.6

061103.00.7

Компьютерная инженерия

Бакалавр информатики

Магистр информатики

061104.00.6

061104.00.7

Информационные системы

Бакалавр информатики

Магистр информатики

061105.00.6

061105.00.7

Информационные технологии

Бакалавр информатики

Магистр информатики

0619 Компьютерная безопасность

061901.00.6

061901.00.7

Информационная безопасность

Бакалавр информационной безопасности

Магистр информационной безопасности

07 ИНЖЕНЕРИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО

071 ИНЖЕНЕРИЯ

0711 Химическая технология

071101.00.6

071101.00.7

Химическая технология

Бакалавр инженерии

Магистр инженерии

0712 Охрана окружающей среды

071201.00.6

071201.00.7

Охрана окружающей среды

Бакалавр инженерии

Магистр инженерии

071202.00.6

071202.00.7

Безопасность жизнедеятельности

Бакалавр инженерии

Магистр инженерии

0713 Энергетика и электротехника

071301.00.6

071301.00.7

Энергетика

Бакалавр инженерии

Магистр инженерии

071302.00.6

071302.00.7

Электротехника

Бакалавр инженерии

Магистр инженерии

0714 Электроника и автоматизация

071401.00.6

071401.00.7

Электроника

Бакалавр инженерии

Магистр инженерии

071402.00.6

071402.00.7

Автоматизация

Бакалавр инженерии

Магистр инженерии

071403.00.6

071403.00.7

Радиотехника и связь

Бакалавр инженерии

Магистр инженерии

0715 Металлургия и машиностроение

071501.00.6

071501.00.7

Металлургия

Бакалавр инженерии

Магистр инженерии

071502.00.6

071502.00.7

Машиностроение и обработка материалов

Бакалавр инженерии

Магистр инженерии

071503.00.6

071503.00.7

Машиноведение

Бакалавр инженерии

Магистр инженерии

071504.00.6

071504.00.7

Энергетическое машиностроение

Бакалавр инженерии

Магистр инженерии

071505.00.6

071505.00.7

Транспортное машиностроение

Бакалавр инженерии

Магистр инженерии

071506.00.6

071506.00.7

Приборостроение и метрология

Бакалавр инженерии

Магистр инженерии

0716 Наземные и воздушные транспортные средства

071601.00.6

071601.00.7

Транспортные системы

Бакалавр инженерии

Магистр инженерии

071602.00.6

071602.00.7

Механизация сельскохозяйственного производства, машины и оборудования

Бакалавр инженерии

Магистр инженерии

071603.00.6

071603.00.7

Авиационная и ракетная техника

Бакалавр инженерии

Магистр инженерии

071604.00.6

071604.00.7

Зенитно-ракетные комплексы

Бакалавр инженерии

Магистр инженерии

0718 Междисциплинарные специальности

071801.00.6

071801.00.7

Материаловедение и технология новых материалов

Бакалавр инженерии

Магистр инженерии

071802.00.6

071802.00.7

Промышленная инженерия

Бакалавр инженерии

Магистр инженерии

071803.00.6
071803.00.7

Мехатроника

Бакалавр инженерии
Магистр инженерии

071804.00.6
071804.00.7

Аграрная инженерия

Бакалавр инженерии

Магистр инженерии

072 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЯ

0721 Технология продовольственных продуктов

072101.00.6

072101.00.7

Технология продовольственных продуктов

Бакалавр технологии

Магистр технологии

0723 Текстильная промышленность

072301.00.6

072301.00.7

Технология материалов и изделий текстильной и легкой промышленности

Бакалавр технологии

Магистр технологии

0724 Недрология

072401.00.6

072401.00.7

Горное дело и добыча полезных ископаемых

Бакалавр инженерии

Магистр инженерии

072402.00.6

072402.00.7

Обогащение полезных ископаемых

Бакалавр инженерии

Магистр инженерии

073 АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

0731 Архитектура и градостроительство

073101.00.6

073101.00.7

Архитектура

Бакалавр архитектуры

Магистр архитектуры

073102.00.6

073102.00.7

Городское хозяйство

Бакалавр инженерии

Магистр инженерии

0732 Строительство зданий и городская инженерия

073201.00.6

073201.00.7

Строительная инженерия

Бакалавр инженерии

Магистр инженерии

08 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ, РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ВЕТЕРИНАРИЯ

081 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

0811 Производство сельскохозяйственных культур и выращивание скота

081101.00.6

081101.00.7

Агрономия

Бакалавр сельского хозяйства

Магистр сельского хозяйства

081102.00.6

081102.00.7

Животноводство

Бакалавр сельского хозяйства

Магистр сельского хозяйства

082 ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0821 Лесное хозяйство

082101.00.6

082101.00.7

Лесное хозяйство

Бакалавр лесного хозяйства

Магистр лесного хозяйства

083 РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0831 Рыбное хозяйство

083101.00.6

083101.00.7

Рыбное хозяйство

Бакалавр рыбного хозяйства

Магистр рыбного хозяйства

084 ВЕТЕРИНАРИЯ

0841 Ветеринария

084101.00.6

084101.00.7

Ветеринария

Бакалавр ветеринарии

Магистр ветеринарии

09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

091 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

0911 Стоматология

091101.00.7

Стоматология

Врач-стоматолог

0912 Медицина

091201.00.7

Лечебное дело

Врач

091202.00.7

Лечебное дело в вооруженных силах

Врач

 0913 Сестринское дело

 091301.00.6  Сестринское дело  Бакалавр сестринского дела

0916 Фармация

091601.00.6

091601.00.7

Фармация

Бакалавр фармации

Магистр фармации

0918 Междисциплинарные специальности

091801.00.7

Общественное здоровье и здравоохранение

Магистр общественного здравоохранения

092 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

0923 Социальная работа

092301.00.6

092301.00.7

Социальная работа

Бакалавр социальной работы

Магистр социальной работы

10 СЛУЖБЫ (СЕРВИС)

101 СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ

1014 Спорт

101401.00.6

101401.00.7

Спорт

Бакалавр спорта

Магистр спорта

1015 Туризм

101501.00.6

101501.00.7

Туризм

Бакалавр туризма

Магистр туризма

1018 Междисциплинарные специальности

101801.00.6

101801.00.7

Сервис

Бакалавр сервиса

Магистр сервиса

103 СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1031 Военное дело

103101.00.6

Управление подразделениями

Бакалавр военного управления

103101.00.7

Управление частями и соединениями

Магистр военного управления

1032 Охрана граждан и собственности

103201.00.6

103201.00.7

Безопасность в чрезвычайных ситуациях

Бакалавр служб безопасности

Магистр служб безопасности

103202.00.6

103202.00.7

Полицейское дело

Бакалавр полиции

Магистр полиции

 1038 Междисциплинарные специальности

103801.00.7

Оборонно-безопасностная деятельность

Магистр оборонно-безопасностной деятельности

103802.00.7

Государственное и военное управление

Магистр государственного и военного управления

104 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

1041 Транспортные услуги

104101.00.6

104101.00.7

Летная эксплуатация летательных аппаратов

Бакалавр транспортных услуг, летчик

Магистр транспортных услуг, летчик

(հավելվածը լրաց. 22.01.15 N 49-Ն, 19.10.17 N 1326-Ն, 26.07.18 N 833-Ն, խմբ., լրաց. 30.10.20 N 1748-Ն, լրաց., փոփ., խմբ. 07.10.21 N 1656-Ն, լրաց. 15.04.22 N 499-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան