Համարը 
N 186-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2002.12.23/31.1  Հոդ.289
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
19.08.2002
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.08.2002
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
02.01.2003
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
11.03.2019

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ, ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ, ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ, ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԵԳԱԴ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
12 նոյեմբերի 2002 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60302284

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

19 օգոստոսի 2002 թ.
ք. Երևան

N 186-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ, ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ, ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ, ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԵԳԱԴ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել «Հաշվետվություն երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների մասին» Ձև թիվ 1-եգադ պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

Հաստատված է
ՀՀ Վիճակագրության պետական խորհրդի
19 օգոստոսի 2002 թ. թիվ 186-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ, ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ, ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ, ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1-ԵԳԱԴ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հրահանգը սահմանում է «Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների մասին» ձև N 1-եգադ պետական վիճակագրական տարեկան հաշվետվության լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը կազմում են երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցները և մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնները, որոնք այդ մասին նախապես տեղեկացվում են:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալության տարածքային բաժին մինչև նոյեմբերի 5-ը, որն ամփոփը` Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալություն մինչև նոյեմբերի 25-ը, որն ամփոփը` Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայություն` մինչև դեկտեմբերի 5-ը:

4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված խնդիրները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

2. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Բ ա ժ ի ն  1

 

Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների

 

5. Սյունակ Ա-ում բերվում է ուսուցիչների մասնագիտությունների անվանումը:

6. Ուսուցիչների ընդհանուր թվաքանակը բերվում է սյունակ 1-ում, որից սյունակ 2-ում առանձնացվում է կանանց թվաքանակը:

7. Ուսուցիչների ընդհանուր թվաքանակից առանձնացվում են հիմնական հաստիքով աշխատող ուսուցիչների թվաքանակը (սյունակ 3), որից սյունակ 4-ում առանձնացվում է կանանց թվաքանակը, իսկ բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող ուսուցիչների թվաքանակները բերվում են համապատասխանաբար սյունակներ 5-ում և 7-ում:

8. Ուսուցիչների թափուր տեղերի քանակը բերվում է սյունակ 7-ում:

 

Բ ա ժ ի ն  2

 

Աշակերտների թվաքանակը

 

9. Դասարանների կամ բաժանմունքների անվանումները բերվում են Բ սյունակի տողեր 201-224-ում:

10. Աշակերտների ընդհանուր թվաքանակը բերվում է 225 տողում, որից առանձնացվում են տեղափոխվածները (տող 226), ավարտական դասարաններում մնացածները (տող 227) և մաղվածները (տող 228):

11. Պետպատվերով սովորողների ընդհանուր թվաքանակը բերվում է սյունակ 1-ում, որից աղջիկներինը` սյունակ 2-ում: Աշակերտների ընդհանուր թվաքանակից առանձնացվում է ավարտական դասարաններում սովորողների ընդհանուր թվաքանակը (սյունակ 3), նրանցից աղջիկներինը` սյունակ 4-ում: Նույն սկզբունքով լրացվում են 5-8 սյունակները վճարովի հիմունքներով սովորողների համար:

12. Մրցույթների, փառատոների մասնակիցների ընդհանուր թվաքանակը բերվում է սյունակ 9-ում, որից աղջիկներինը` սյունակ 10-ում: Իսկ սյունակ 11-ում բերվում է մրցանակակիրների թվաքանակը, որից աղջիկներինը` սյունակ 12-ում:

 

Բ ա ժ ի ն  3

 

Աշակերտների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ սեռատարիքային կազմի

 

13. Այս բաժնում բերվում է աշակերտների թվաքանակի սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների:

 

Բ ա ժ ի ն  4

 

Աշակերտների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ ուսման դիմաց վճարաչափի

 

14. Սյունակ 1-ում բերվում է ուսման դիմաց վճարողների ընդհանուր թվաքանակը (տող 401), նրանցից աղջիկներինը` տող 402-ում:

15. Սյունակներ 2-5-ում բերվում է աշակերտների թվաքանակն ըստ համապատասխան վճարաչափերի:

 

Բ ա ժ ի ն  5

 

Աշակերտների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ կրթաթոշակի չափերի

 

16. Սյունակ 1-ում բերվում է կրթաթոշակ ստացող աշակերտների ընդհանուր թվաքանակը (տող 501), նրանցից աղջիկներինը` տող 502-ում:

17. Սյունակներ 2-6-ում բերվում է աշակերտների թվաքանակն ըստ համապատասխան կրթաթոշակի չափերի:

 

Բ ա ժ ի ն  6

 

Շենքային պայմանները

 

24. Սյունակ 1-ում բերվում է դպրոցի շենքի ընդհանուր մակերեսը, իսկ սյունակ 2-ում` ուսումնական մասի մակերեսը:

25. Շենքի տեսակն ըստ տիպերի բերվում է սյունակներ 3-ում (տիպային) և 4-ում (ոչ տիպային), ընդ որում, եթե շենքը սեփական է` համապատասխան սյունակում գրվում է «1», եթե վարձակալված է` «0»:

26. 5-րդ սյունակում բերվում է շենքի տեխնիկական վիճակը` նշելով համապատասխան կոդը (բավարար վիճակում է -1, կարիք ունի հիմնավերանորոգման -2, վթարային է -3):

 

Բ ա ժ ի ն  7

 

Ֆինանսական միջոցների ստացումԸ եվ օգտագործումը ուսումնական հաստատությունում

 

27. Ցուցանիշները լրացնելիս ֆինանսական տարին ընդունել հաշվետու տարվա հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը:

28. Սյունակ 1-ում բերվում է ընդհանուր ֆինանսական միջոցները:

29. Սյունակ 2-ում բերվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին:

30. Ընթացիկ տարվա ֆինանսական մուտքերի մասին տվյալները բերվում են սյունակներ 3-11-ում:

31. Սյունակ 12-ում բերվում է ընդհանուր ֆինանսական ծախսերը, որից առանձնացվում են.

1) «նյութական ծախսեր» սյունակ 13-ում բերվում է ընթացիկ նորոգման աշխատանքների և ծախսված նյութերի արժեքը, տեխնիկայի անվտանգության և աշխատանքի պահպանության ծախսերը, արտահագուստի, փոքրարժեք և արագամաշ գույքի մաշվածությունը, վառելիքի, էլեկտրաէներգիայի և այլ նմանատիպ ծախսերը,

2) «ոչ նյութական ծառայությունների վճարումներ» սյունակ 14-ում բերվում է աշխատողների մասնագիտական պատրաստմանն ուղղված վճարումները, շենքերի, մեքենաների և սարքավորումների վարձակալական վճարումները, գիտահետազոտական և փորձարարական աշխատանքների, ֆինանսական, իրավաբանական, պահակային և հակահրդեհային ծառայությունների վճարումները, ներկայացուցչական, գովազդային, լիցենզավորման և սերտիֆիկացման ծախսերը և այլն,

3) «գործուղման ծախսեր» սյունակ 15-ում բերվում է հաստիքացուցակում ընդգրկված աշխատողների աշխատանքի մշտական վայրից դուրս որոշակի ժամկետով այլ վայրում հանձնարարություն կատարելու համար տրվող վճարները,

4) «աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ» սյունակ 16 բերվում է ինչպես հիմնական, այնպես էլ պայմանագրային աշխատողների կողմից փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց հաշվարկված աշխատավարձը, ներառյալ խթանող և փոխհատուցող վճարները: Խթանող վճարներ են համարվում, մասնավորապես, արտադրական ցուցանիշների, տարվա աշխատանքի արդյունքների համար պարգևատրումները, մասնագիտական վարձատրության համար տրվող հավելումները, երկարամյա ծառայության համար աշխատողներին տրվող միանվագ պարգևատրումները: Փոխհատուցող վճարներ (կապված աշխատանքային ռեժիմի և պայմանների հետ) են համարվում գիշերային աշխատանքի, արտաժամյա աշխատանքի, հանգստյան և տոն (ոչ աշխատանքային) օրերին, բազմահերթ ռեժիմով աշխատանքի, մասնագիտությունների համատեղման, սպասարկման գոտիների ընդլայնման, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծանր, վնասակար և խիստ վնասակար համարվող աշխատանքի պայմաններում աշխատանքի համար աշխատավարձի նկատմամբ սահմանված հավելավճարներն ու լրավճարները: Աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների մեջ են ներառվում նաև հերթական (ամենամյա) և լրացուցիչ արձակուրդների վարձատրությունները (չօգտագործված արձակուրդի համար փոխհատուցումը) և աշխատողների աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված այլ վճարումները,

5) սյունակ 17-ում բերվում է աշակերտներին տրված կրթաթոշակի չափը,

6) աշխատանքի վարձատրությանն ուղղվող միջոցներից զբաղվածության, կենսաթոշակային, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության համար կատարված վճարները բերվում է սյունակ 18-ում,

7) սյունակ 19-ում բերվում է ուսումնական հաստատության կողմից կատարված շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև մեքենաների և սարքավորումների ձեռք բերման և վերանորոգման ծախսերը,

8) վերը նշված տողերում չընդգրկված և ընթացիկ գործունեության հետ կապված այլ ծախսերը բերվում է սյունակ 20-ում:

32. Սյունակ 21-ում բերվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեվերջին:

 

  

Ներմուծեք նկարագրությունը_19430
ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի, սահմանված կարգով հաստատված «Պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի» և «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման» կարգի

 

Ում է ներկայացվում

_______________________________________________________________

(անվանումը)

 

Ով է ներկայացնում

_______________________________________________________________

(անվանումը)

ՀՀ իրավաբ. անձանց պետռեգիստրում գրանցման համարը* /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) կոդը *                             /_/_/_/_/_/_/_/_/

Մարզը________________________________________                  /_/_/

Գտնվելու վայրը ___________________________________________________

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն__________________________________________

* լրացվում է իրավաբանական անձանց ռեգիստրի կողմից տրված գրանցման վկայականից


Պետական վիճակագրական դիտարկումների համար անհրաժեշտ վիճակագրական
տեղեկատվություն չներկայացնելը կամ սահմանված կարգի խախտումով (ոչ
արժանահավատ տվյալներ, դրանց ոչ ամբողջական արտացոլում և աղավաղումներ)
ներկայացնելը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների համար
առաջացնում է պատասխանատվություն` ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով:

Տրամադրված տեղեկությունների
գաղտնիության պահպանումը
երաշխավորվում է օրենքով


Ձև N 1-եգադ

տարեկան


Հաստատված է՝ ՀՀ
վիճակագրության պետական
խորհրդի

19 օգոստոսի 2002 թ.

թիվ 186-Ն որոշմամբ

 

Ներկայացվում է՝

ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության

(ՀՀ ԱՎԾ) մարզային գործակալության
տարածքային բաժին մինչև նոյեմբերի
5-ը
, որն ամփոփը` ՀՀ ԱՎԾ մարզային
գործակալություն մինչև
նոյեմբերի 25-ը,
որն ամփոփը`
ՀՀ ԱՎԾ մինչև դեկտեմբերի
5-ը

 

Ներկայացնում են՝

Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի
դպրոցները

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

 ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ, ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ, ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ, ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

200... թ. համար

 

Բ ա ժ ի ն  1

 

Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների, մարդ

 

Մասնա-
գիտու-
թյուններ
Ուսուցիչների թվաքանակը այդ թվում` հիմնական նրանցից ունեն մասնագիտական կրթություն Ուսուցիչների թափուր տեղերի քանակը
բարձրագույն միջին մասնագիտական
ընդա-
մենը
այդ թվում` կանայք ընդա-
մենը
այդ թվում` կանայք ընդա-
մենը
այդ թվում` կանայք ընդա-
մենը
այդ թվում` կանայք
Ա 1 2 3 4 5 6 7 8 9
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Ընդամենը                  

 

Բ ա ժ ի ն  2

 

Աշակերտների թվաքանակն առ 01.11.200...թ.

 

Տո-
ղի հա-
մա-
րը
Բաժանմունքները (դասարաններ) Պետպատվեր Վճարովի ուսուցում Մրցույթների, փառատոների
աշակերտ-
ների
թվաքա-
նակը
այդ թվում`
ավարտական
դասարան-
ներում
աշակերտ-
ների թվաքա-
նակը
այդ թվում`
ավարտական դասարան-
ներում
մասնա-
կիցներ
մրցանակա- կիրներ
ըն-
դա-
մենը
աղ-
ջիկ-
ներ
ըն-
դա-
մենը
աղ-
ջիկ-
ներ
ըն-
դա-
մենը
աղ-
ջիկ-
ներ
ըն-
դա-
մենը
աղ-
ջիկ-
ներ
ըն-
դա-
մենը
աղ-
ջիկ-
ներ
ըն-
դա-
մենը
աղ-
ջիկ-
ներ
Ա Բ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
201 Դաշնամուր                        
202 Ժողովրդական գործիքներ                        
203 Լարային գործիքներ                        
204 Փողային գործիքներ                        
205                          
206                          
207                          
208                          
209                          
210                          
211                          
212                          
213                          
214                          
215                          
216                          
217                          
218                          
219                          
220                          
221                          
222                          
223                          
224                          
225 Ընդամենը այդ թվում`                        
226 տեղափոխվածներ                        
227 մնացել են ավարտական դասարաններում                        
228 մաղվածներ                      

 

Բ ա ժ ի ն  3

 

Աշակերտների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ սեռատարիքային կազմի

 

Տարիքը   Բաժանմունքներ (դասարաններ) Ընդամենը
                         
Մինչև
7
ընդամենը                            
աղջիկներ                            
7 ընդամենը                            
աղջիկներ                            
8 ընդամենը                            
աղջիկներ                            
9 ընդամենը                            
աղջիկներ                            
10 ընդամենը                            
աղջիկներ                            
11 ընդամենը                            
աղջիկներ                            
12 ընդամենը                            
աղջիկներ                            
13 ընդամենը                            
աղջիկներ                            
14 ընդամենը                            
աղջիկներ                            
15 ընդամենը                            
աղջիկներ                            
16 ընդամենը                            
աղջիկներ                            
17 ընդամենը                            
աղջիկներ                            
18 ընդամենը                            
աղջիկներ                            
19 և
ավելի
ընդամենը                            
աղջիկներ                            
Ընդա-
մենը
                             
                             

 

Բ ա ժ ի ն  4

 

Աշակերտների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ ուսման դիմաց վճարաչափի

 

Տողի
համարը
  Ընդա-
մենը
այդ թվում` ըստ վճարաչափերի, դրամ
մինչև 2000 2001-5000 5001-7000 7001 և ավելի
Ա Բ 1 2 3 4 5
401 Վճարողների թվաքանակը, ընդամենը          
402 այդ թվում` աղջիկներ          

 

Բ ա ժ ի ն  5

 

Աշակերտների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ կրթաթոշակի չափերի

 

Տողի հա-
մարը
  Ընդա- մենը նրանցից` ստանում են կրթաթոշակ
մինչև 2000 դրամ 2001-3000 դրամ 3001-4000 դրամ 4001 դրամ և ավելի անվանական կրթաթոշակ
Ա Բ 1 2 3 4 5 6
501 Կրթաթոշակ ստացող աշակերտների թվաքանակը            
502 այդ թվում` աղջիկներ            

 

Բ ա ժ ի ն  6

 

Շենքային պայմանները

 

Շենքի մակերեսը,    քառ. մ Շենքը`
սեփական է-1
վարձակալված է-0
Շենքի տեխնիկական վիճակը`
բավարար վիճակում է -1
կարիք ունի հիմնավերանորոգման -2
վթարային է -3
ընդհանուր ուսումնական տիպային ոչ տիպային
1 2 3 4 5
         

 

Բ ա ժ ի ն  7

 

Ֆինանսական միջոցների ստացումը եվ օգտագործումը ուսումնական հաստատությունում

 

(հազ. դրամ)

Ֆինանսական միջոցների առկայությունը Ֆինանսական ծախսեր

ֆի-
նան-
սա-
կան մի-
ջոց-
ների
մնա-
ցորդը
տարե-
վեր-
ջին

ըն-
դա-
մենը
այդ թվում

ըն-
դա-
մենը

այդ թվում
մնա-
ցորդը
տարե-
սկզբին
ընթացիկ տարվա մուտքերը

ըն-
դա-
մենը

այդ թվում

բյուջե-
ից
(պետա-
կան և
համայն-
քային

սովորող-
ներից
ուսման
դիմաց
վճարում-
ները

բնակ-
չու-
թյանը մա- տուց-
ված
ծառա-
յու-
թյուն-
ներից

այլ
վճա-
րովի
ծառա-
յու-
թյուն-
ներ

նվի-
րատ-
վու-
թյուն-
ներ

վար-
ձա-
կալու-
թյուն-
ներից

այլ
եկա-
մուտ-
ներ

նյու-
թա-
կան
ծախ-
սեր

ոչ
նյու-
թական ծառա-
յու-
թյուն-
ների վճա-
րում-
ներ

գոր-
ծուղ-
ման
ծախ-
սեր

աշխա-
տա-
վարձ
և
դրան
հավա-
սարեց-
ված
վճա-
րում-
ներ

կըր-
թա-
թո-
շակ

պար-
տա-
դիր
սոցիա-
լական
ապահո-
վագրա-
կան
վճար-
ներ

հիմնա-
վերա-
նորոգ-
ման,
սարքա-
վորում-
ների և
գույքի
ձեռք
բերման

այլ
ծախ-
սեր

իրա-
վա-
բանա-
կան
անձան-
ցից
բնակ-
չու-
թյու-
նից
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
                                         

 

 

Կատարող ___________________

Հեռ. __________________

____________________ 200_թ.

Ղեկավար

 

Անուն, ազգանուն ___________________

Պաշտոն _________________________

Ստորագրություն ____________________