Համարը 
N 190-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2002.10.28/26.1  Հոդ.232
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
19.08.2002
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.08.2002
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
07.11.2002
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
11.03.2019

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 2-ԳՄ-1 ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

24 սեպտեմբերի 2002 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60302205

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

19 օգոստոսի 2002 թ.

ք. Երևան

N 190-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 2-ԳՄ-1 ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել «Հաշվետվություն նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև թիվ 2-գմ-1 պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

 

 Նախագահ Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

 

Հաստատված է

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի

19 օգոստոսի 2002 թ. թիվ 190-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ՆԱԽՆԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 2-ԳՄ-1 (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հրահանգը սահմանում է «Նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» ձև N 2-գմ-1 (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը կազմում են ոչ պետական նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները, որոնք այդ մասին նախապես տեղեկացվում են:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալություն մինչև հոկտեմբերի 5-ը, որն ամփոփը` Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայություն մինչև հոկտեմբերի 20-ը:

4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված խնդիրները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

2. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

 Բաժին 1. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ մասնագիտությունների և կուրսերի

 

5. Սյունակ 1-ում բերվում է ընդունված ուսանողների ընդհանուր թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների /մասնագիտության դասիչը, որը բերվում է սյունակ Բ-ում, հաստատվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից/ (տողեր 101-118):

6. Սյունակ 2-ում բերվում է ուսանողների ընդհանուր թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների (տողեր 101-120), իսկ ուսանողների թվաքանակն ըստ կուրսերի բերվում է սյունակներ 3-7-ում:

7. Սյունակ 8-ում բերվում է ընթացիկ ուսումնական տարում ավարտող ուսանողների թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների (տողեր 101-120):

8. Սյունակ 9-ում բերվում է հաշվետու տարում ավարտած ուսանողների թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների (տողեր 101-120):

9. Տող 119-ում բերվում է ուսման ընթացքում վերականգնված ուսանողների թվաքանակն ըստ սյունակներ 2-9-ի:

10. Տող 121-ում բերվում է ուսման ընթացքում դուրս մնացած ուսանողների ընդհանուր թվաքանակն ըստ սյունակներ 3-7-ի, իսկ նրանց թվաքանակն ըստ պատճառների բերվում է տողեր 123-132-ում:

11. Տողեր 101-132-ը լրացվում են հիմնական ընդհանուր կրթություն ունեցող ուսանողների համար:

12. Տողեր 133-164-ը լրացվում են միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթություն ունեցող ուսանողների համար 5-10 կետերի լրացման սկզբունքին համապատասխան:

13. Տող 165-ում բերվում է հիմնական ընդհանուր և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթություն ունեցող ուսանողների ընդհանուր թվաքանակը:

 

 Բաժին 2. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ տարիքի և սեռի

 

14. Ուսանողների ընդհանուր թվաքանակը և նրանց բաշխվածությունն ըստ տարիքի (սյունակներ 1-14) բերվում է տող 201-ում, որից առանձնացվում է հիմնական ընդհանուր կրթություն ունեցող ուսանողների թվաքանակը (տող 202):

 

Բաժին 3.  Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ ուսման վճարաչափերի

 

15. Ուսանողների ընդհանուր թվաքանակը և նրանց բաշխվածությունն ըստ ուսման վճարաչափերի (սյունակներ 1-6) բերվում է տող 301-ում, որից առանձնացվում է հիմնական ընդհանուր կրթություն ունեցող ուսանողների թվաքանակը (տող 302):

 

 Բաժին 4. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ կրթաթոշակի չափերի

 

16. Ուսանողների ընդհանուր թվաքանակը և նրանց բաշխվածությունն ըստ կրթաթոշակի չափերի (սյունակներ 1-6) բերվում է տող 401-ում, որից առանձնացվում է հիմնական ընդհանուր կրթություն ունեցող ուսանողների թվաքանակը (տող 402):

 

 Բաժին 5. Ընդունելության արդյունքները

 

17. Ընդունելության քննություններ հանձնած դիմորդների ընդհանուր թվաքանակը և նրանց բաշխվածությունն ըստ ավարտած ուսումնական հաստատությունների (սյունակներ 1-11) բերվում է տող 501-ում:

18. Հարցազրույցի մասնակցած դիմորդների ընդհանուր թվաքանակը և նրանց բաշխվածությունն ըստ ավարտած ուսումնական հաստատությունների (սյունակներ 1-11) բերվում է տող 503-ում:

19. Ընդունված դիմորդների ընդհանուր թվաքանակը և նրանց բաշխվածությունն ըստ ավարտած ուսումնական հաստատությունների (սյունակներ 1-11) բերվում է տող 505-ում, որից առանձնացվում են հարցազրույցով ընդունվածները (տող 507) և արտոնություններով ընդունվածները (տող 509):

 

 Բաժին 6. Աշխատակազմը

 

20. Տող 601-ում բերվում է ուսումնական հաստատության աշխատակազմի ընդհանուր թվաքանակը (սյունակ 1), նրանցից բարձրագույն կրթություն ունեցողներինը` սյունակ 2-ում, իսկ գիտական աստիճան ունեցողներինը համապատասխան դրույքներով` սյունակներ 3-10-ում:

 

 Բաժին 7. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ ուսուցման լեզվի

 

21. Սյունակ Բ-ում բերվում է ուսուցման լեզվի անվանումը:

22. Սյունակ 1-ում բերվում է ուսանողների թվաքանակն ըստ ուսուցման լեզվի:

 

 Բաժին 8. Ուսումնալաբորատոր շենքերի և հանրակացարանների առկայությունն ու օգտագործումը

 

23. Սյունակ 1-ում բերվում է շենքի ընդհանուր մակերեսն ըստ շենքերի տեսակների (տողեր 802-805), որից առանձնացվում է վարձակալած շենքի մակերեսը (սյունակ 2):

24. Սյունակ 10-ում բերվում է հանրակացարանի կարիք ունեցող ուսանողների ընդհանուր թվաքանակը, նրանցից առանձնացվում է հանրակացարաններում ապրող ուսանողների թվաքանակը (սյունակ 11):

25. Այն վանդակները, որտեղ դրված է «X» նշան, չեն լրացվում:

 

 Բաժին 9. ԱՊՀ և այլ երկրներից եկած ուսանողների թվաքանակը

 

26. Սյունակ Բ-ում բերվում է երկրի անվանումը:

27. Սյունակ 1-ում բերվում է ընդունված ուսանողների թվաքանակն ըստ համապատասխան երկրի:

28. Սյունակ 3-ում բերվում է ուսանողների թվաքանակն ըստ համապատասխան երկրի:

29. Սյունակ 5-ում բերվում է հաշվետու տարում ավարտած ուսանողների թվաքանակն ըստ համապատասխան երկրի:

 

 Բաժին 10. Ֆինանսական միջոցների ստացումը և օգտագործումը ուսումնական հաստատությունում

 

30. Ցուցանիշները լրացնելիս ֆինանսական տարին ընդունել հաշվետու տարվա հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը:

31. Սյունակ 1-ում բերվում է ընդհանուր ֆինանսական միջոցները:

32. Սյունակ 2-ում բերվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին:

33. Ընթացիկ տարվա ֆինանսական մուտքերի մասին տվյալները բերվում են սյունակներ 3-11-ում:

34. Սյունակ 12-ում բերվում է ընդհանուր ֆինանսական ծախսերը, որից առանձնացվում են.

1) «նյութական ծախսեր» սյունակ 13-ում բերվում է ընթացիկ նորոգման աշխատանքների և ծախսված նյութերի արժեքը, տեխնիկայի անվտանգության և աշխատանքի պահպանության ծախսերը, արտահագուստի, փոքրարժեք և արագամաշ գույքի մաշվածությունը, վառելիքի, էլեկտրաէներգիայի և նմանատիպ ծախսերը,

2) «ոչ նյութական ծառայությունների վճարումներ» սյունակ 14-ում բերվում է աշխատողների մասնագիտական պատրաստմանն ուղղված վճարումները, շենքերի, մեքենաների և սարքավորումների վարձակալական վճարումները, գիտահետազոտական և փորձարարական աշխատանքների, ֆինանսական, իրավաբանական, պահակային և հակահրդեհային ծառայությունների վճարումները, ներկայացուցչական, գովազդային, լիցենզավորման և սերտիֆիկացման ծախսերը և այլն,

3) «գործուղման ծախսեր» սյունակ 15-ում բերվում է հաստիքացուցակում ընդգրկված աշխատողների աշխատանքի մշտական վայրից դուրս որոշակի ժամկետով այլ վայրում հանձնարարություն կատարելու համար տրվող վճարները,

4) «աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ» սյունակ 16-ում բերվում է ինչպես հիմնական, այնպես էլ պայմանագրային աշխատողների կողմից փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց հաշվարկված աշխատավարձը, ներառյալ՝ փոխհատուցումները և աշխատավարձի նկատմամբ հաշվարկվող հավելումները և պարգևավճարները: Հավելումներ և պարգևավճարներ են համարվում, մասնավորապես, արտադրական ցուցանիշների, տարվա աշխատանքի արդյունքների համար պարգևատրումները, երկարամյա ծառայության համար աշխատողներին տրվող միանվագ պարգևատրումները: Փոխհատուցումներ (կապված աշխատանքային ռեժիմի և պայմանների հետ) են համարվում գիշերային աշխատանքի, արտաժամյա աշխատանքի, հանգստյան և տոն (ոչ աշխատանքային) օրերին, բազմահերթ ռեժիմով աշխատանքի, մասնագիտությունների համատեղման, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծանր, վնասակար և խիստ վնասակար համարվող աշխատանքի պայմաններում աշխատանքի համար աշխատավարձի նկատմամբ սահմանված վճարները: Աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների մեջ ներառվում են նաև հերթական (ամենամյա) և լրացուցիչ արձակուրդների վարձատրությունները (չօգտագործված արձակուրդի համար փոխհատուցումը) և աշխատողների աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված այլ վճարումները,

5) սյունակ 17-ում բերվում է ուսանողներին տրված կրթաթոշակի չափը,

6) աշխատանքի վարձատրությանն ուղղվող միջոցներից զբաղվածության, կենսաթոշակային, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության համար կատարված վճարները բերվում է սյունակ 18-ում,

7) սյունակ 19-ում բերվում է ուսումնական հաստատության կողմից կատարված շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև մեքենաների և սարքավորումների ձեռք բերման և վերանորոգման ծախսերը,

8) վերը նշված տողերում չընդգրկված և ընթացիկ գործունեության հետ կապված այլ ծախսերը բերվում է սյունակ 20-ում:

35. Սյունակ 21-ում բերվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեվերջին:

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_19430

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացվում է համաձայն՝ «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի, սահմանված կարգով հաստատված «Պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի» և «Վիճակագրական  տեղեկությունների ներկայացման» կարգի

 

Ում է ներկայացվում ___________________________________

(անվանումը)

 

Ով է ներկայացնում ___________________________________

(անվանումը)

 

ՀՀ իրավաբ. անձանց պետռեգիստրում գրանցման համարը *      I I I I I I I I I I I I

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) կոդը *                               I I I I I I I I I

 

Մարզը ________________________________________  I   I   I

 

Գտնվելու վայրը __________________________________

 

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն _______________________________

 

 

* լրացվում է իրավաբանական անձանց ռեգիստրի կողմից տրված գրանցման վկայականից

Տրամադրված տեղեկությունների գաղտնիության պահպանումը երաշխավորվում է օրենքով                     

Ձև N 2-գմ-1

տարեկան

 

Հաստատված է՝ ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի

19 օգոստոսի 2002 թ.

թիվ 190-Ն որոշմամբ


 

Ներկայացվում է՝

ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալություն մինչև հոկտեմբերի 5-ը, որն ամփոփը` ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն` մինչև հոկտեմբերի 20-ը

 

Ներկայացնում են՝

Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ոչ պետական ուսումնական հաստատությունները

Պետական վիճակագրական դիտարկումների համար անհրաժեշտվիճակագրական տեղեկատվություն չներկայացնելը կամ սահմանված կարգի խախտումով (ոչ արժանահավատ տվյալներ, դրանց ոչ ամբողջական արտացոլում և աղավաղումներ) ներկայացնելը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով։

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՆԱԽՆԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

200../ 200.. ուսումնական տարվա համար

 

Կրթության ձևը` 1. առկա /ստացիոնար/ 2. հեռակա 3. դրսեկություն /ընտանեկան, ինքնակրթություն/
(Համապատասխան ձևի համարը առնել շրջանակի մեջ: Կրթության յուրաքանչյուր ձևի համար լրացվում է առանձին հաշվետվություն)

 

Բաժին 1. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ մասնագիտությունների և կուրսերի առ 1-ը հոկտեմբերի 200….թ.

 

/մարդ/

Տողի հա-մարը

Մասնագի-
տության
դասիչը

 

Ընդուն-
վել են

Սովորում
են, ընդա-
մենը

այդ թվում՝ ըստ կուրսերի

Ավարտելու

են ընթացիկ ուսումնական տարում

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս

5-րդ կուրս

Ա

Բ

Գ

Դ

1

2

3

4

5

6

7

8

101

Հիմնական ընդհանուր կրթությամբ

Ընդամենը

               

102

այդ թվում՝ կանայք

               

103

   

ընդամենը

               

104

այդ թվում՝ կանայք

               

105

   

ընդամենը

               

106

այդ թվում՝ կանայք

               

107

   

ընդամենը

               

108

այդ թվում՝ կանայք

               

109

   

ընդամենը

               

110

այդ թվում՝ կանայք

               

111

   

ընդամենը

               

112

այդ թվում՝ կանայք

               

113

   

ընդամենը

               

114

այդ թվում՝ կանայք

               

115

   

ընդամենը

               

116

այդ թվում՝ կանայք

               

117

   

ընդամենը

               

118

այդ թվում՝ կանայք

               

119

Վերականգնվածներ

Ընդամենը

             

120

այդ թվում` կանայք

             

121

Դուրս են մնացել /թողել են ուսումը/

Ընդամենը

           

122

այդ թվում` կանայք

         

նրանցից՝ ըստ պատճառների

           

123

ֆիզիկական անկարողություններ /ներառյալ առողջականը/

ընդամենը

         

124

այդ թվում` կանայք

         

125

նյութական անկարողություններ /տնտեսական վիճակ/

ընդամենը

         

126

այդ թվում` կանայք

         

127

զորակոչվել են զինված ուժեր

ընդամենը

         

128

այդ թվում` կանայք

         

129

անբավարար առաջադիմություն

ընդամենը

         

130

այդ թվում` կանայք

         

131

այլ /նշել/

ընդամենը

         

132

այդ թվում` կանայք

         

 

Տողի հա-մարը

Մասնագի-
տության
դասիչը

 

Ընդուն-
վել են

Սովորում

են,

ընդա-

մենը

այդ թվում՝ ըստ կուրսերի

Ավարտելու

են

ընթացիկ

ուսումնա-

կան

տարում

Ավար-

տել են

հաշվե-

տու տարում

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս

5-րդ կուրս

Ա

Բ

Գ

Դ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

133

Միջնակարգ /լրիվ/
ընդհանուր կրթությամբ

Ընդամենը

                 

134

այդ թվում՝ կանայք

                 

135

   

ընդամենը

                 

136

այդ թվում՝ կանայք

                 

137

   

ընդամենը

                 

138

այդ թվում՝ կանայք

                 

139

   

ընդամենը

                 

140

այդ թվում՝ կանայք

                 

141

   

ընդամենը

                 

142

այդ թվում՝ կանայք

                 

143

   

ընդամենը

                 

144

այդ թվում՝ կանայք

                 

145

   

ընդամենը

                 

146

այդ թվում՝ կանայք

                 

147

   

ընդամենը

                 

148

այդ թվում՝ կանայք

                 

149

   

ընդամենը

                 

150

այդ թվում՝ կանայք

                 

151

Վերականգնվածներ

Ընդամենը

               

152

այդ թվում` կանայք

               

153

Դուրս են մնացել /թողել են ուսումը/

Ընդամենը

           

154

այդ թվում` կանայք

         

նրանցից՝ ըստ պատճառների

           

155

ֆիզիկական անկարողություններ
/ներառյալ առողջականը/

ընդամենը

         

156

այդ թվում` կանայք

         

157

նյութական անկարողություններ
/տնտեսական վիճակ/

ընդամենը

         

158

այդ թվում` կանայք

         

159

զորակոչվել են զինված ուժեր

ընդամենը

         

160

այդ թվում` կանայք

         

161

անբավարար առաջադիմություն

ընդամենը

         

162

այդ թվում` կանայք

         

163

այլ /նշել/

ընդամենը

         

164

այդ թվում` կանայք

         

165

Ուսանողների
թվաքանակը
/165 = 101 + 133 ;
166 = 102 + 134/

Ընդամենը

                 

166

այդ թվում` կանայք

                 

Բաժին 2. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ տարիքի և սեռի

/մարդ/


Տողի հա-մարը
 

Ընդամենը

այդ թվում` ըստ տարիքի

14 և ցածր

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 և բարձր

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

201

Ուսանող-
ների թվա-քանակը

ընդամենը

                           

202

այդ թվում` հիմնական ընդհանուր կրթությամբ

                           

203

այդ թվում՝
կանայք

ընդամենը

                           

204

այդ թվում` հիմնական ընդհանուր կրթությամբ

                           

Բաժին 3. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ ուսման վճարաչափերի

/մարդ/


Տողի հա-մարը
 

Ընդա-
մենը

այդ թվում՝ ըստ վճարաչափերի

մինչև 50
հազ. դրամ

50 - 100
հազ. դրամ

101 - 150
հազ. դրամ

151 - 200
հազ. դրամ

201 հազ.
դրամ և ավելի

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

301

Ուսանողների թվաքանակը

ընդամենը

           

302

այդ թվում՝ հիմնական ընդհանուր կրթությամբ

           

303

այդ թվում՝ կանայք

ընդամենը

           

304

այդ թվում՝ հիմնական ընդհանուր կրթությամբ

           

Բաժին 4. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ կրթաթոշակի չափերի

/մարդ/


Տողի հա-մարը
 

Ընդա-
մենը

Ստանում են կրթաթոշակ

մինչև 2000
դրամ

2001 - 3000 դրամ

3001 - 4000 դրամ

4001 դրամ և
ավելի

անվանական

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

401

Կրթաթոշակ ստա- ցող սովորողների թվաքանակը

ընդամենը

           

402

այդ թվում` հիմնական ընդհանուր կրթությամբ

           

403

այդ թվում՝
կանայք

ընդամենը

           

404

այդ թվում` հիմնական ընդհանուր կրթությամբ

           

Բաժին 5. Ընդունելության արդյունքները

/մարդ/


Տողի հա-մարը
 

Դիմորդ-ների թվաքա-նակը,
ընդա-
մենը

նրանցից` ավարտել են

հանրակրթական ուսումնական հաստատություն

նախնական

մասնագի-

տական

ուսում-

նական

հաստա-

տություն

միջին

մասնա-

գիտական

ուսումնական հաստա-

տություն

այլ /նշել/

հիմնական ընդհանուր

միջնակարգ /լրիվ/ կամ հատուկ ընդհանուր

ընդա-
մենը

նրանցից՝ ընթացիկ տարում

ընդա- մենը

նրանցից՝
ընթացիկ տարում

ընդա-մենը

նրանցից՝
ընթացիկ տարում

ընդա- մենը

նրանցից՝
ընթացիկ տարում

ընդա-մենը

նրանցից՝
ընթացիկ տարում

Ա

 Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

501

Հանձնել են քննություններ

ընդամենը

                     

502

այդ թվում կանայք

                     

503

Մասնակցել են հարցազրույցի

ընդամենը

                     

504

այդ թվում կանայք

                     

505

Ընդունվել են

ընդամենը

                     

506

այդ թվում կանայք

                     

507

այդ թվում՝ հարցազրույցով

ընդամենը

                     

508

այդ թվում կանայք

                     

509

արտոնություն-ներով

ընդամենը

                     

510

այդ թվում կանայք

                     

Բաժին 6. Աշխատակազմը

/մարդ/


Տողի հա-մարը
 

Ընդա-
մենը

այդ թվում՝ բարձրա- գույն կրթու-
թյամբ

նրանցից ունեն գիտական աստիճան

դոկտորի

թեկնածուի

 0.25 դրույք

0.5
դրույք

0.75 դրույք

1 դրույք և ավելի

 0.25 դրույք

0.5
դրույք

0.75 դրույք

1 դրույք և ավելի

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

601

Ընդամենը

                   

602

 այդ թվում՝ կանայք

                   

603

հիմնական հաստիքային
դասավանդող անձնակազմ

ընդամենը

                   

604

այդ թվում՝ կանայք

                   

605

 այդ թվում՝ վարչատնտեսական
անձնակազմից

ընդամենը

                   

606

այդ թվում՝ կանայք

                   

607

համատեղությամբ
դասավանդող անձնակազմ

ընդամենը

                   

608

այդ թվում՝ կանայք

                   

609

աշխատում են
ժամավճարով

ընդամենը

                   

610

այդ թվում՝ կանայք

                   

611

ուսումնաօժանդակ
անձնակազմ

ընդամենը

                   

612

այդ թվում՝ կանայք

                   

613

վարչատնտեսական և տեխնիկական անձնակազմ

ընդամենը

                   

614

այդ թվում՝ կանայք

                   

 

Բաժին 7. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ ուսուցման լեզվի

 

Տողի համարը

            Լեզվի անվանումը

Ուսանողների թվաքանակը, մարդ

ընդամենը

այդ թվում՝ կանայք

Ա

Բ

1

2

701

Ընդամենը

   

702

Հայերեն

   

703

Ռուսերեն

   

704

Այլ/նշել/

   

705

     

706

     

707

     

708

     

709

     

710

     

 

Բաժին 8. Ուսումնալաբորատոր շենքերի և հանրակացարանների առկայությունն ու օգտագործումը

 

/քառ. մ/


Տողի հա-մարը
 

Շենքի ընդհանուր
մակերեսը

այյդ թվում

Հանրակա- ցարանի կարիք ունեցող ուսա-նողների թվաքա-նակը,
մարդ

նրանցից՝
ապրում
են հանրա- կացարան-
ներում, մարդ

ընդա-մենը

որից` վարձա-
կալած

տրված է վար- ձակա-
լության

ուսում-
նական

ուսում-նա-
օժան-
դակ

օժան-
դակ

բնակելի

ընդա-
մենը

այդ թվում՝՝ զբաղեցրած է

տվյալ ուսում- նական հաս -տատության ուսանողներով

այլ կրթօջախի ուսանող-
ներով

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

801

Ընդամենը

                     

802

 այդ թվում՝
ուսումնական շենքեր

             

X

X

X

X

803

 ուսումնալաբորատոր շենքեր

             

X

X

X

X

804

 հանրակացարաններ

                 

X

X

805

 այլ շինություններ /առանձին
սպորտդահլիճ, ճաշարան և այլն/

                 

X

X

 

Բաժին 9. ԱՊՀ և այլ երկրներից եկած ուսանողների թվաքանակը

 

/մարդ/


Տողի
հա-
մարը

Երկրի անվանումը

Ընդունվել են

Սովորում են

Ավարտել են

ընդամենը

այդ թվում՝
կանայք

ընդամենը

այդ թվում՝
կանայք

ընդամենը

այդ թվում՝
կանայք

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

901

             

902

             

903

             

904

             

905

             

906

             

907

             

908

             

909

             

910

             

911

             

912

             

913

             

914

             

915

             

916

             

917

             

918

             

919

             

920

Ընդամենը

           

 

Բաժին 10. Ֆինանսական միջոցների ստացումը և օգտագործումը ուսումնական հաստատությունում

 

(հազ. դրամ)

Ֆինանսական միջոցների
առկայությունը

Ֆինանսական ծախսեր

Ֆինան-

սական

միջոց-

ների

մնա-

ցորդը

տարե-

վերջին

ընդա-
մենը

այդ թվում

ընդա-
մենը

այդ թվում

մնա-
ցորդը
տարե-
սկզբին

ընթացիկ տարվա մուտքերը

նյու-

թա-

կան

ծախ-

սեր

ոչ նյու-

թական

ծառա-

յություն-

ների

վճա-

րում-

ներ

գոր-

ծուղ-

ման

ծախ-

սեր

աշխա-

տա-

վարձ և

դրան

հավա-

սարեց-

ված

ծախ

սեր

կրթա-

թոշակ

պար-

տադիր

սոցիա-

լական

ապա-

հովա-

գրական վճարներ

հիմնա-

վերա-

նորոգ-

ման,

սարքա-

վորում-

ների և

գույքի

ձեռք

բերման

այլ

ծախ-

սեր

 

ընդա-
մենը

այդ թվում

բյու-

ջեից

(պետա-

կան

և

հա-

մայն-

քային)

ուսանողներից ուսման դիմաց վճարումները

բնակ-

չու-

թյանը

մա-

տուց-
ված

ծա-

ռայու-

թյուն-

ներից

այլ

վճա-

րովի

ծառա-

յություն-

ների

նվիրա-

տվու-

թյուն-

ներ

վար-

ձակա-

լությու-

նից

այլ եկամուտ-ներ

իրավա-
բանա-
կան ան- ձանցից

բնակ-
չությու-նից

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

                                         

 

   

Ղեկավար՝

     

Կատարող ________________

 

Անուն, ազգանուն_____________

     

Հեռ.____________________

 

Պաշտոն ___________________

     

___ _______________ 200 թ.

 

Ստորագրություն _____________