Համարը 
N 191-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2002.10.28/26.1  Հոդ.233
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
19.08.2002
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.08.2002
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
07.11.2002
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
11.03.2019

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 3-ԳՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

24 սեպտեմբերի 2002 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60302204

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

19 օգոստոսի 2002 թ.

ք. Երևան

N 191-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 3-ԳՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել «Հաշվետվություն բարձրագույն մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև թիվ 3-գմ պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

 

 Նախագահ Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

 

Հաստատված է

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի

19 օգոստոսի 2002 թ. թիվ 191-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 3-ԳՄ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հրահանգը սահմանում է «Բարձրագույն մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» ձև N 3-գմ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը կազմում են պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, որոնք այդ մասին նախապես տեղեկացվում են:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալություն մինչև հոկտեմբերի 5-ը, որն ամփոփը` Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայություն մինչև հոկտեմբերի 20-ը:

4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված խնդիրները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

2. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Բ ա ժ ի ն  1

Պետպատվեր

Ենթաբաժին 1.1. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ մասնագիտությունների և կուրսերի

5. Սյունակ Դ-ում բերվում է տեղերի նախատեսված քանակն ըստ մասնագիտությունների /մասնագիտության դասիչը, որը բերվում է սյունակ Բ-ում, հաստատվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից/ (տողեր 101-160):

6. Սյունակ 1-ում բերվում է ընդունված ուսանողների ընդհանուր թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների:

7. Սյունակ 2-ում բերվում է ուսանողների ընդհանուր թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների (տողեր 101-162), իսկ ուսանողների թվաքանակն ըստ կուրսերի բերվում է սյունակներ 3-8-ում:

8. Սյունակ 9-ում բերվում է ընթացիկ ուսումնական տարում ավարտող ուսանողների թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների (տողեր 101-162):

9. Սյունակ 10-ում բերվում է հաշվետվու տարում ավարտած ուսանողների թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների (տողեր 101-162):

10. Տող 161-ում բերվում է ուսման ընթացքում վերականգնված ուսանողների թվաքանակն ըստ սյունակներ 2-10-ի:

11. Տող 163-ում բերվում է ուսման ընթացքում դուրս մնացած ուսանողների ընդհանուր թվաքանակն ըստ սյունակներ 3-8-ի, իսկ նրանց թվաքանակն ըստ պատճառների բերվում է տողեր 165-174-ում:

 

Ենթաբաժին 1.2. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ տարիքի և սեռի

 

12. Ուսանողների ընդհանուր թվաքանակը և նրանց բաշխվածությունն ըստ տարիքի (սյունակներ 1-16) բերվում է տող 201-ում, որից առանձնացվում է կանանց թվաքանակը (տող 202):

Ենթաբաժին 1.3. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ կրթաթոշակի չափերի

13. Ուսանողների ընդհանուր թվաքանակը և նրանց բաշխվածությունն ըստ կրթաթոշակի չափերի (սյունակներ 1-6) բերվում է տող 301-ում, որից առանձնացվում է կանանց թվաքանակը (տող 302):

Ենթաբաժին 1.4. Ընդունելության արդյունքները

14. Ընդունելության քննություններ հանձնած դիմորդների ընդհանուր թվաքանակը և նրանց բաշխվածությունն ըստ ավարտած ուսումնական հաստատությունների (սյունակներ 1-7) բերվում է տող 401-ում:

15. Ընդունելության քննություններ չհանձնած դիմորդների ընդհանուր թվաքանակը և նրանց բաշխվածությունն ըստ ավարտած ուսումնական հաստատությունների (սյունակներ 1-7) բերվում է տող 403-ում:

16. Ընդունված դիմորդների ընդհանուր թվաքանակը և նրանց բաշխվածությունն ըստ ավարտած ուսումնական հաստատությունների (սյունակներ 1-7) բերվում է տող 405-ում, որից առանձնացվում են առանց ընդունելության քննություններ հանձնածների (տող 407) և արտոնություններով ընդունվածների (տող 409) թվաքանակները:

 

Բ ա ժ ի ն  2

 

Վճարովի հիմունքով ուսուցում

 

17. Այս բաժնի ենթաբաժինները լրացվում են բաժին 1-ի ենթաբաժինների լրացման սկզբունքով` վճարովի հիմունքով ուսուցմամբ ուսանողների համար:

 

Բ ա ժ ի ն  3

 

Աշխատակազմը

 

18. Տող 501-ում բերվում է բարձրագույն ուսումնական հաստատության աշխատակազմի ընդհանուր թվաքանակը (սյունակ 1), նրանց բաշխվածությունն ըստ գիտական աստիճանի (սյունակներ 3-6) և ըստ գիտական կոչման (սյունակներ 7-12):

 

Բ ա ժ ի ն   4

 

Գիտամանկավարժական, գիտական աշխատակազմի թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ զբաղեցրած պաշտոնների

 

19. Սյունակ 1-ում բերվում է գիտամանկավարժական աշխատակազմի (տող 601) և գիտական աշխատակազմի (տող 610) ընդհանուր թվաքանակները, որոնցից առանձնացվում են գիտական աստիճան ունեցողները (սյունակներ 5-8) և գիտական կոչում ունեցողները (սյունակներ 9-12):

20. Սյունակ 3-ում բերվում է գիտամանկավարժական աշխատակազմի (տող 601) և գիտական աշխատակազմի (տող 610) վարչական համատեղողների ընդհանուր թվաքանակները:

 

Բ ա ժ ի ն   5

 

Հիմնական հաստիքային դասավանդող անձնակազմի թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ գիտության բնագավառների

 

21. Սյունակ 1-ում բերվում է հիմնական հաստիքային դասավանդող անձնակազմի թվաքանակն ըստ գիտության բնագավառների, որից առանձնացվում են գիտական աստիճան ունեցողները (սյունակներ 3-6) և գիտական կոչում ունեցողները (սյունակներ 7-10):

Բ ա ժ ի ն  6

Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ ուսուցման լեզվի

22. Սյունակ Բ-ում բերվում է ուսուցման լեզվի անվանումը:

23. Սյունակ 1-ում բերվում է ուսանողների թվաքանակն ըստ ուսուցման լեզվի:

 

Բ ա ժ ի ն  7

 

Ուսումնալաբորատոր շենքերի եվ հանրակացարանների առկայությունն ու օգտագործումը

 

24. Սյունակ 1-ում բերվում է շենքի ընդհանուր մակերեսն ըստ շենքերի տեսակների (տողեր 902-905), որից առանձնացվում է վարձակալած շենքի մակերեսը (սյունակ 2):

25. Սյունակ 10-ում բերվում է հանրակացարանի կարիք ունեցող ուսանողների ընդհանուր թվաքանակը, նրանցից առանձնացվում է հանրակացարաններում ապրող ուսանողների թվաքանակը (սյունակ 11):

26. Այն վանդակները, որտեղ դրված է «X» նշան, չեն լրացվում:

 

Բ ա ժ ի ն  8

 

ԱՊՀ եվ այլ երկրներից եկած ուսանողների թվաքանակը

 

27. Սյունակ Բ-ում բերվում է երկրի անվանումը:

28. Սյունակ 1-ում բերվում է ընդունված ուսանողների թվաքանակն ըստ համապատասխան երկրի:

29. Սյունակ 3-ում բերվում է ուսանողների թվաքանակն ըստ համապատասխան երկրի, որից առանձնացվում է վճարովի հիմունքներով սովորողները (սյունակ 5):

30. Սյունակ 7-ում բերվում է հաշվետու տարում ավարտած ուսանողների թվաքանակն ըստ համապատասխան երկրի:

 

Բ ա ժ ի ն  9

 

Ֆինանսական միջոցների ստացումը եվ օգտագործումը ուսումնական հաստատությունում

 

31. Ցուցանիշները լրացնելիս ֆինանսական տարին ընդունել հաշվետու տարվա հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը:

32. Սյունակ 1-ում բերվում է ընդհանուր ֆինանսական միջոցները:

33. Սյունակ 2-ում բերվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին:

34. Ընթացիկ տարվա ֆինանսական մուտքերի մասին տվյալները բերվում են սյունակներ 3-11-ում:

35. Սյունակ 12-ում բերվում է ընդհանուր ֆինանսական ծախսերը, որից առանձնացվում են.

1) «նյութական ծախսեր» սյունակ 13-ում բերվում է ընթացիկ նորոգման աշխատանքների և ծախսված նյութերի արժեքը, տեխնիկայի անվտանգության և աշխատանքի պահպանության ծախսերը, արտահագուստի, փոքրարժեք և արագամաշ գույքի մաշվածությունը, վառելիքի, էլեկտրաէներգիայի և այլ նմանատիպ ծախսերը,

2) «ոչ նյութական ծառայությունների վճարումներ» սյունակ 14-ում բերվում է աշխատողների մասնագիտական պատրաստմանն ուղղված վճարումները, շենքերի, մեքենաների և սարքավորումների վարձակալական վճարումները, գիտահետազոտական և փորձարարական աշխատանքների, ֆինանսական, իրավաբանական, պահակային և հակահրդեհային ծառայությունների վճարումները, ներկայացուցչական, գովազդային, լիցենզավորման և սերտիֆիկացման ծախսերը և այլն,

3) «գործուղման ծախսեր» սյունակ 15-ում բերվում է հաստիքացուցակում ընդգրկված աշխատողների աշխատանքի մշտական վայրից դուրս որոշակի ժամկետով այլ վայրում հանձնարարություն կատարելու համար տրվող վճարները,

4) «աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ» սյունակ 16-ում բերվում է ինչպես հիմնական, այնպես էլ պայմանագրային աշխատողների կողմից փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց հաշվարկված աշխատավարձը, ներառյալ՝ փոխհատուցումները և աշխատավարձի նկատմամբ հաշվարկվող հավելումները և պարգևավճարները: Հավելումներ և պարգևավճարներ են համարվում, մասնավորապես, արտադրական ցուցանիշների, տարվա աշխատանքի արդյունքների համար պարգևատրումները, երկարամյա ծառայության համար աշխատողներին տրվող միանվագ պարգևատրումները: Փոխհատուցումներ (կապված աշխատանքային ռեժիմի և պայմանների հետ) են համարվում գիշերային աշխատանքի, արտաժամյա աշխատանքի, հանգստյան և տոն (ոչ աշխատանքային) օրերին, բազմահերթ ռեժիմով աշխատանքի, մասնագիտությունների համատեղման, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծանր, վնասակար և խիստ վնասակար համարվող աշխատանքի պայմաններում աշխատանքի համար աշխատավարձի նկատմամբ սահմանված վճարները: Աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների մեջ ներառվում են նաև հերթական (ամենամյա) և լրացուցիչ արձակուրդների վարձատրությունները (չօգտագործված արձակուրդի համար փոխհատուցումը) և աշխատողների աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված այլ վճարումները,

5) սյունակ 17-ում բերվում է ուսանողներին տրված կրթաթոշակի չափը,

6) աշխատանքի վարձատրությանն ուղղվող միջոցներից զբաղվածության, կենսաթոշակային, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության համար կատարված վճարները բերվում է սյունակ 18-ում,

7) սյունակ 19-ում բերվում է բարձրագույն ուսումնական հաստատության կողմից կատարված շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև մեքենաների և սարքավորումների ձեռք բերման և վերանորոգման ծախսերը,

8) վերը նշված տողերում չընդգրկված և ընթացիկ գործունեության հետ կապված այլ ծախսերը բերվում է սյունակ 20-ում:

36. Սյունակ 21-ում բերվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեվերջին:

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_19430

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացվում է համաձայն՝ «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի, սահմանված կարգով հաստատված «Պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի» և «Վիճակագրական  տեղեկությունների ներկայացման» կարգի

 

Ում է ներկայացվում ___________________________________

(անվանումը)

 

Ով է ներկայացնում ___________________________________

(անվանումը)

 

ՀՀ իրավաբ. անձանց պետռեգիստրում գրանցման համարը *      I I I I I I I I I I I I

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) կոդը *                               I I I I I I I I I

 

Մարզը ________________________________________  I   I   I

 

Գտնվելու վայրը __________________________________

 

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն _______________________________

 

 

* լրացվում է իրավաբանական անձանց ռեգիստրի կողմից տրված գրանցման վկայականից

Տրամադրված տեղեկությունների գաղտնիության պահպանումը երաշխավորվում է օրենքով                     

Ձև N 3-գմ

տարեկան

 

Հաստատված է՝ ՀՀ Վիճակագրության պետական խորհրդի

19 օգոստոսի 2002 թ.

թիվ 191-Ն որոշմամբ

 

Ներկայացվում է՝

ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալություն` մինչև հոկտեմբերի 5-ը, որն ամփոփը


ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն՝ մինչև հոկտեմբերի 20-ը

 

Ներկայացնում են՝ Բարձրագույն մասնագիտական ոչ պետական ուսումնական հաստատությունները 

 

Պետական վիճակագրական դիտարկումների համար անհրաժեշտ վիճակագրական տեղեկատվություն չներկայացնելը կամ սահմանված կարգի խախտումով (ոչ արժանահավատ տվյալներ, դրանց ոչ ամբողջական արտացոլում և աղավաղումներ) ներկայացնելը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով։

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

200../200.. ուսումնական տարվա համար

 

Կրթության ձևը` 1. առկա /ստացիոնար/ 2. հեռակա 3. դրսեկություն /ընտանեկան, ինքնակրթություն/
(Համապատասխան ձևի համարը առնել շրջանակի մեջ: Կրթության յուրաքանչյուր ձևի համար լրացվում է առանձին հաշվետվություն)

 

Բաժին 1. Պետպատվեր

 

1.1. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ մասնագիտությունների և կուրսերի առ 1-ը հոկտեմբերի 200.. թ.

 

/մարդ/

Տողի հա-մարը

Մասնագիտություն

Մասնա-
գիտութ-յան
դասիչը

Ընդունե-
լության պլանը

 

Ընդուն-
վել են

Սովորում են, ընդամենը

այդ թվում՝ ըստ կուրսերի

Ավարտելու են ընթացիկ ուսումնական տարում

Ավարտել են հաշվետու ուսումնա-կան
տարում

1-ին
կուրս

2-րդ
կուրս

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս

5-րդ կուրս

6-րդ կուրս

Ա

Բ

Գ

Դ

Ե

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

101

Ընդամենը

    Ընդամենը                    

102

այդ թվում կանայք

                   

103

     

ընդամենը

                   

104

այդ թվում՝ կանայք

                   

105

     

ընդամենը

                   

106

այդ թվում՝ կանայք

                   

107

     

ընդամենը

                   

108

այդ թվում՝ կանայք

                   

109

     

ընդամենը

                   

110

այդ թվում՝ կանայք

                   

111

     

ընդամենը

                   

112

     

այդ թվում՝ կանայք

                   

113

     

ընդամենը

                   

114

այդ թվում՝ կանայք

                   

115

     

ընդամենը

                   

116

այդ թվում՝ կանայք

                   

117

     

ընդամենը

                   

118

այդ թվում՝ կանայք

                   

119

     

ընդամենը

                   

120

այդ թվում՝ կանայք

                   

121

     

ընդամենը

                   

122

այդ թվում՝ կանայք

                   

123

      ընդամենը                    

124

այդ թվում՝ կանայք

                   

125

     

ընդամենը

                   

126

այդ թվում՝ կանայք

                   

127

     

ընդամենը

                   

128

այդ թվում՝ կանայք

                   

129

     

ընդամենը

                   

130

այդ թվում՝ կանայք

                   

131

     

ընդամենը

                   

132

այդ թվում՝ կանայք

                   

133

     

ընդամենը

                   

134

այդ թվում՝ կանայք

                   

135

     

ընդամենը

                   

136

այդ թվում՝ կանայք

                   

Տողի հա-մարը

Մասնագիտություն

Մասնա-
գիտութ-յան
դասիչը

Ընդունե-
լության պլանը

 

Ընդուն-
վել են

Սովորում են, ընդամենը

այդ թվում՝ ըստ կուրսերի

Ավարտելու են ընթա-
ցիկ ուսում-նական տարում

Ավարտել են հաշվետու ուսումնա-
կան
տարում

1-ին
կուրս

2-րդ
կուրս

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս

5-րդ կուրս

6-րդ կուրս

Ա

Բ

Գ

Դ

Ե

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

137

     

ընդամենը

                   

138

այդ թվում՝ կանայք

                   

139

     

ընդամենը

                   

140

այդ թվում՝ կանայք

                   

141

     

ընդամենը

                   
142

այդ թվում՝ կանայք

                   

143

      ընդամենը                    

144

այդ թվում՝ կանայք

                   

145

      ընդամենը                    

146

այդ թվում՝ կանայք

                   

147

      ընդամենը                    

148

այդ թվում՝ կանայք

                   

149

      ընդամենը                    

150

այդ թվում՝ կանայք

                   

151

      ընդամենը                    

152

այդ թվում՝ կանայք

                   

153

      ընդամենը                    

154

այդ թվում՝ կանայք

                   

155

      ընդամենը                    

156

այդ թվում՝ կանայք

                   

157

      ընդամենը                    

158

այդ թվում՝ կանայք

                   

159

      ընդամենը                    

160

     

այդ թվում՝ կանայք

                 

161

Վերականգնվածներ
 

Ընդամենը                
162

այդ թվում՝ կանայք

               
163

Դուրս են մնացել /թողել են ուսումը/

Ընդամենը

             

164

այդ թվում՝ կանայք

           
  նրանցից՝ ըստ պատճառների              

165

ֆիզիկական անկարողություններ
/ներառյալ առողջական/

ընդամենը

           
166

այդ թվում՝ կանայք

           
167

նյութական անկարողություններ
/տնտեսական վիճակ/

ընդամենը

           

168

այդ թվում՝ կանայք

           
169

զորակոչվել են զինված ուժեր

ընդամենը

           

170

այդ թվում՝ կանայք

           
171

անբավարար առաջադիմություն

ընդամենը

           

172

այդ թվում՝ կանայք

           
173

 այլ /նշել/

ընդամենը

           

174

այդ թվում՝ կանայք

           

 

1.2. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ տարիքի

 

/մարդ/


Տողի համարը
 

Ընդա-
մենը

այդ թվում` ըստ տարիքի

16 և
ցածր

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 և
բարձր

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

201

Ուսանողների թվաքանակը

                               

202

այդ թվում՝ կանայք

                               

 

1.3. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ կրթաթոշակի չափերի

 

/մարդ/

Տողի համարը

 

Ընդամենը

այդ թվում՝ ստանում են կրթաթոշակ

մինչև 3000
դրամ

3000 - 4000
դրամ

4001 - 5000
դրամ

5001 դրամ և
ավելի

անվանական

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

301

Կրթաթոշակ ստացող ուսանողների թվաքանակը

           

302

այդ թվում՝ կանայք

           

 

Ընդունելության արդյունքները

 

/մարդ/

Տողի հա-մարը  

Դիմորդների թվաքանակը,
ընդամենը

նրանցից` ավարտել են

միջնակարգ դպրոց կամ դրան հավասարեցված այլ կրթօջախ

նախնական մասնագիտական ուսումնական հաստատություն

միջին մասնագիտական կամ դրան հավասարեցված ուսումնական հաստատություն

ընդամենը

նրանցից՝
ընթացիկ տարում

ընդամենը

նրանցից՝
ընթացիկ տարում

ընդամենը

նրանցից՝
ընթացիկ տարում

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

401

Հանձնել են ընդունելության քննություններ

ընդամենը

             

402

այդ թվում՝ կանայք

             

403

Ընդունելության քննություններ
չեն հանձնել

ընդամենը

             

404

այդ թվում՝ կանայք

             

405

Ընդունվել են

ընդամենը

             

406

այդ թվում՝ կանայք

             

407

այդ թվում՝
առանց ընդունե-լության քննու-թյուններ հանձնելու

ընդամենը

             

408

այդ թվում՝ կանայք

             

409

արտոնություն-
ներով

ընդամենը

             

410

այդ թվում՝ կանայք

             

        

       Բաժին 2. Վճարովի հիմունքներով

        

       2.1. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ մասնագիտությունների և կուրսերի առ 1-ը հոկտեմբերի 200..թ.

        

       /մարդ/

       Տողի հա-մարը

       Մասնա-
       գիտու-
       թյուն

       Մասնա-
       գիտու-թյան
       դասիչը

       Ընդունե-
       լության պլանը

        

       Ընդուն-
       վել են

       Սովորում են, ընդամենը

       այդ թվում՝ ըստ կուրսերի

       Ավար-
       տելու են
       ընթացիկ
       ուսումնա-
       կան
       տարում

       Ավարտել են
       հաշվետու
       ուսումնա-
       կան տարում

       1-ին
       կուրս

       2-րդ
       կուրս

       3-րդ
       կուրս

       4-րդ կուրս

       5-րդ կուրս

       6-րդ կուրս

       Ա

       Բ

       Գ

       Դ

       Ե

       1

       2

       3

       4

       5

       6

       7

       8

       9

       10

       101

       Ընդամենը

           Ընդամենը                    

       102

       այդ թվում՝ կանայք

                          

       103

            

       ընդամենը

                          

       104

       այդ թվում՝ կանայք

                          

       105

            

       ընդամենը

                          

       106

       այդ թվում՝ կանայք

                          

       107

            

       ընդամենը

                          

       108

       այդ թվում՝ կանայք

                          

       109

            

       ընդամենը

                          

       110

       այդ թվում՝ կանայք

                          

       111

            

       ընդամենը

                          

       112

       այդ թվում՝ կանայք

                          

       113

            

       ընդամենը

                          

       114

       այդ թվում՝ կանայք

                          

       115

            

       ընդամենը

                          

       116

       այդ թվում՝ կանայք

                          

       117

            

       ընդամենը

                          

       118

       այդ թվում՝ կանայք

                          

       119

            

       ընդամենը

                          

       120

            

       այդ թվում՝ կանայք

                          

       121

            

       ընդամենը

                          

       122

       այդ թվում՝ կանայք

                          

       123

             ընդամենը                    

       124

       այդ թվում՝ կանայք

                          

       125

            

       ընդամենը

                          

       126

       այդ թվում՝ կանայք

                          

       127

            

       ընդամենը

                          

       128

       այդ թվում՝ կանայք

                          

       129

            

       ընդամենը

                          

       130

       այդ թվում՝ կանայք

                          

       131

            

       ընդամենը

                          

       132

       այդ թվում՝ կանայք

                          

       133

            

       ընդամենը

                          

       134

       այդ թվում՝ կանայք

                          

       135

            

       ընդամենը

                          

       136

       այդ թվում՝ կանայք

                          

       Տողի հա-մարը

       Մասնա-
       գիտու-
       թյուն

       Մասնա-
       գիտու-թյան
       դասիչը

       Ընդունե-
       լության պլանը

        

       Ընդուն-
       վել են

       Սովորում են, ընդամենը

       այդ թվում՝ ըստ կուրսերի

       Ավարտելու են
       ընթա-
       ցիկ ուսում-
       նական
       տարում

       Ավարտել են
       հաշվետու
       ուսումնա-
       կան
       տարում

       1-ին
       կուրս

       2-րդ
       կուրս

       3-րդ կուրս

       4-րդ կուրս

       5-րդ կուրս

       6-րդ կուրս

       Ա

       Բ

       Գ

       Դ

       Ե

       1

       2

       3

       4

       5

       6

       7

       8

       9

       10

       137

            

       ընդամենը

                          

       138

       այդ թվում՝ կանայք

                          

       139

            

       ընդամենը

                          

       140

       այդ թվում՝ կանայք

                          

       141

            

       ընդամենը

                          

       142

       այդ թվում՝ կանայք

                          

       143

             ընդամենը                    

       144

       այդ թվում՝ կանայք

                          

       145

            

       ընդամենը

                          

       146

       այդ թվում՝ կանայք

                          

       147

            

       ընդամենը

                          

       148

       այդ թվում՝ կանայք

                          

       149

            

       ընդամենը

                          

       150

            

       այդ թվում՝ կանայք

                          

       151

             ընդամենը                    

       152

       այդ թվում՝ կանայք

                          

       153

            

       ընդամենը

                          

       154

       այդ թվում՝ կանայք

                          

       155

            

       ընդամենը

                          

       156

       այդ թվում՝ կանայք

                          

       157

            

       ընդամենը

                          

       158

       այդ թվում՝ կանայք

                          

       159

             ընդամենը                    

       160

       այդ թվում՝ կանայք

                          

       161

       Վերականգնվածներ
        

       Ընդամենը                  

       162

       այդ թվում՝ կանայք

                        

       163

       Դուրս են մնացել /թողել են ուսումը/

       Ընդամենը

                    

       164

       այդ թվում՝ կանայք

                  
         նրանցից՝ ըստ պատճառների              

       165

       ֆիզիկական անկարողություններ
       /ներառյալ առողջական/

       ընդամենը

                  

       166

       այդ թվում՝ կանայք

                  

       167

       նյութական անկարողություններ
       /տնտեսական վիճակ/

       ընդամենը

                  

       168

       այդ թվում՝ կանայք

                  

       169

       զորակոչվել են զինված ուժեր

       ընդամենը

                  

       170

       այդ թվում՝ կանայք

                  

       171

       անբավարար առաջադիմություն

       ընդամենը

                  

       172

       այդ թվում՝ կանայք

                  

       173

        այլ /նշել/

       ընդամենը

                  

       174

       այդ թվում՝ կանայք

                  

        

       2.2. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ տարիքի

        

       /մարդ/

       Տողի
       հա-
       մարը

        

       Ընդա-
       մենը

       այդ թվում` ըստ տարիքի

       16 և
       ցածր

       17

       18

       19

       20

       21

       22

       23

       24

       25

       26

       27

       28

       29

       30 և
       բարձր

       Ա

       Բ

       1

       2

       3

       4

       5

       6

       7

       8

       9

       10

       11

       12

       13

       14

       15

       16

       201

       Ուսանողների թվաքանակը

                                      

       202

       այդ թվում՝ կանայք

                                      

        

       2.3. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ վճարաչափերի

        

       /մարդ/


       Տողի հա-մարը
        

       Ընդամենը

       այդ թվում՝ ըստ վճարաչափի

       մինչև 100 հազ.դրամ

       100 - 200
       հազ. դրամ

       201 - 300
       հազ. դրամ

       301 - 400
       հազ. դրամ

       401 - 500
       հազ.դրամ

       501 - 600
       հազ.դրամ

       601 հազ.
       դրամ և ավելի

       Ա

       Բ

       1

       2

       3

       4

       5

       6

       7

       8

       301

       Վճարովի հիմունքով ուսանողների թվաքանակը

                      

       302

       այդ թվում՝ կանայք

                      

        

       2.4. Ընդունելության արդյունքները

        

       /մարդ/

       Տողի հա-մարը

        

       Դիմորդների թվաքանակը,
       ընդամենը

       նրանցից` ավարտել են

       միջնակարգ

       դպրոց կամ դրան

       հավասարեցված

       այլ կրթօջախ

       նախնական մասնագիտակսն ուսումնական հաստատություն

       միջին մասնագիտական կամ դրան հավասարեցված ուսումնական հաստատություն

       բուհ

       ընդա-
       մենը

       նրանցից՝ ընթացիկ տարում

       ընդա-
       մենը

       նրանցից՝

       ընթացիկ տարում

       ընդա-
       մենը

       նրանցից՝

       ընթացիկ տարում

       ընդա-
       մենը

       նրանցից՝

       ընթացիկ տարում

       Ա

       Բ

       Գ

       1

       2

       3

       4

       5

       6

       7

       8

       9

       401

       Հանձնել են ընդունելության քննություններ

       ընդամենը

                        

       402

       այդ թվում՝ կանայք

                        

       403

       Ընդունելության քննություններ չեն հանձնել

       ընդամենը

                        

       404

       այդ թվում՝ կանայք

                        

       405

       Ընդունվել են

       ընդամենը

                        

       406

       այդ թվում՝ կանայք

                        

       407

       այդ թվում՝
       առանց ընդունե-լության քննու-թյուններ հանձնելու

       ընդամենը

                        

       408

       այդ թվում՝ կանայք

                        

       409

       արտոնություն-
       ներով

       ընդամենը

                        

       410

       այդ թվում՝ կանայք

                        

        

       Բաժին 3. ԲՈՒՀ-ի աշխատակազմը

        

       /մարդ/

       Տողի հա-մարը

        

       Ընդա- մենը

       այդ թվում՝ կանայք

       ունեն գիտական աստիճան

       ունեն կոչում

       դոկ-տորի

       այդ թվում՝ կանայք

       թեկնա- ծուի

       այդ թվում՝ կանայք

       ակա- դեմի- կոսի

       այդ թվում՝ կանայք

       պրո -ֆե-
       սորի

       այդ թվում՝ կանայք

       դո-
       ցեն-
       տի

       այդ թվում՝ կանայք

       Ա

       Բ

       1

       2

       3

       4

       5

       6

       7

       8

       9

       10

       11

       12

       501

       Ընդամենը (502+507+508+509+512+513)

                              
        

       այդ թվում`

                              

       502

        հիմնական հաստիքային դասավանդող
       անձնակազմ

                              
        

        այդ թվում աշխատում են՝

                              

       503

        մեկ և ավելի հաստիքային դյույքով

                              

       504

        0.75 դրույքով

                              

       505

        0.5 դրույքով

                              

       506

        0.25 դրույքով

                              

       507

        համատեղությամբ

                              

       508

        ժամավճարով

                              

       509

        ուսումնաօժանդակ անձնակազմ

                              
        

        նրանցից`

                              

       510

        ավագ լաբորանտներ

                              

       511

        լաբորանտներ

                              

       512

        տեխնիկական անձնակազմ

            

       513

        այլ աշխատակիցներ

          

          

         Բաժին 4. Գիտամանկավարժական, գիտական աշխատակազմի թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ զբաղեցրած պաշտոնների

          

         /մարդ/

         Տողի հա-մարը

         Պաշտոնի անվանումը

         Ընդա-
         մենը, մարդ

         այդ թվում՝
         կանայք

         նրանցից ունեն

         Սյունակ
         1-ից՝
         վարչա-
         կան
         համա-
         տեղող-
         ներ

         այդ թվում՝
         կանայք

         գիտական աստիճան

         կոչում

         դոկ-
         տորի

         այդ թվում՝
         կանայք

         թեկնա-
         ծուի

         այդ թվում՝ կանայք

         պրոֆե-
         սորի

         այդ թվում՝ կանայք

         դոցեն-
         տի

         այդ թվում՝ կանայք

         Ա

         Բ

         1

         2

         5

         6

         7

         8

         9

         10

         11

         12

         3

         4

         601

         Գիտամանկավարժական աշխատակազմ, ընդամենը

                                
          

         նրանցից

                                

         602

         ռեկտոր, ուսումնական և գիտական աշխատանքների
         գծով պրոռեկտորներ

                                

         603

          դեկաններ

                                

         604

          ամբիոնների վարիչներ

                                

         605

          պրոֆեսորներ՝ ամբիոնների
         կազմում

                                

         606

          դոցենտներ՝ ամբիոնների
         կազմում

                                

         607

          ավագ դասախոսներ

                                

         608

          ասիստենտներ

                                

         609

          դասախոսներ

                                

         610

         Գիտական աշխատակազմ,
         ընդամենը

                                
          

         նրանցից

                                

         611

          գլխավոր գիտաշխատողներ

                                

         612

          առաջատար գիտաշխա-
         տողներ

                                

         613

          ավագ գիտաշխատողներ

                                

         614

          գիտաշխատողներ

                                

         615

          կրտսեր գիտաշխատողներ

                                

         616

          այլ պաշտոններ զբաղեցնող
         գիտական աշխատողներ

                                

          

         Բաժին 5. Հիմնական հաստիքային դասավանդող անձնակազմի թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ գիտության բնագավառների

          

         Տողի հա-մարը

         Գիտության բնագավառի անվանումը

         Ընդա-
         մենը,
         մարդ

         այդ թվում՝
         կանայք

         նրանցից ունեն

         գիտական աստիճան

         կոչում

         դոկ-
         տորի

         այդ թվում՝
         կանայք

         թեկնա-
         ծուի

         այդ թվում՝ կանայք

         պրոֆե-
         սորի

         այդ թվում՝ կանայք

         դոցեն-
         տի

         այդ թվում՝ կանայք

         Ա

         Բ

         1

         2

         3

         4

         5

         6

         7

         8

         9

         10

         701

         Ընդամենը                    
          

          այդ թվում

                            

         702

         ֆիզիկամաթեմատիկական

                            

         703

         քիմիական

                            

         704

         կենսաբանական

                            

         705

         երկրաբանական

                            

         706

         տեխնիկական

                            

         707

         գյուղատնտեսական

                            

         708

         պատմական

                            

         709

         տնտեսագիտական

                            

         710

         փիլիսոփայական

                            

         711

         բանասիրական

                            

         712

         աշխարհագրական

                            

         713

         իրավաբանական

                            

         714

         մանկավարժական

                            

         715

         բժշկական

                            

         716

         դեղագործական

                            

         717

         անասնաբուժական

                            

         718

         արվեստագիտության

                            

         719

         ճարտարապետության

                            

         720

         հոգեբանության

                            

         721

         ռազմագիտության

                            

         722

                              

         723

                              

         724

                              

         725

                              

         726

                              

         Բաժին 6. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ ուսուցման լեզվի

         Տողի համարը

         Լեզվի անվանումը

          Սովորողների թվաքանակը, մարդ

         ընդամենը

         այդ թվում՝ կանայք

         Ա

         Բ

         1

         2

         801

         Ընդամենը

            

         802

         Հայերեն

            

         803

         Ռուսերեն

            

         804

         Այլ /նշել/

            

         Բաժին 7. Ուսումնալաբորատոր շենքերի, հանրակացարանների առկայությունն ու օգտագործումը

         /քառ. մ/

         Տողի հա-մարը

          

         Շենքի ընդհանուր
         մակերեսը

         այդ թվում

         Հանրակա- ցարանի կարիք ունե -
         ցող ուսանող- ների թվա- քանակը,
         մարդ

         նրանցից՝
         ապրում են հանրա- կացարան-
         ներում

         ընդա-
         մենը

         որից` վարձա-
         կալած

         տրված է վար- ձակա-
         լության

         ուսում-
         նական

         ուսում-նա-
         օժան-
         դակ

         օժան-
         դակ

         բնակելի

         ընդա-
         մենը

         այդ թվում՝՝ զբաղեցրած է

         տվյալ
         ուսում-
         նական
         հաս-
         տատու-
         թյան
         ուսանող-
         ներով

         այլ կրթօջախի ուսանող-
         ներով

         Ա

         Բ

         1

         2

         3

         4

         5

         6

         7

         8

         9

         10

         11

         901

         Ընդամենը

                              

         902

          այդ թվում՝
         ուսումնական շենքեր

                      

         X

         X

         X

         X

         903

          ուսումնա-լաբորատոր շենքեր

                      

         X

         X

         X

         X

         904

          հանրակացարաններ

                          

         X

         X

         905

          այլ շինություններ /առանձին սպորտդահլիճ, ճաշարան և այլն/

                          

         X

         X

         Բաժին 8. ԱՊՀ և այլ երկրներից եկած ուսանողների թվաքանակը


         /մարդ/

         Տողի հա-մարը

         Երկրի անվանումը

         Ընդունվել են

         Սովորում են

         այդ թվում՝՝ վճարովի ուսուցմամբ

         Ավարտել են

         ընդամենը

         այդ թվում՝ կանայք

         ընդամենը

         այդ թվում՝ կանայք

         ընդամենը

         այդ թվում՝ կանայք

         ընդամենը

         այդ թվում՝ կանայք

         Ա

         Բ

         1

         2

         3

         4

         5

         6

         7

         8

         1001

                          

         1002

                          

         1003

                          

         1004

                          

         1005

                          

         1006

                          

         1007

                          

         1008

                          

         1009

                          

         1010

                          

         1011

                          

         1012

                          

         1013

                          

         1014

                          

         1015

                          

         1016

                          

         1017

                          

         1018

                          

         1019

                          

         1020

                          

         1021

                          

         1022

         Ընդամենը

                        

         Բաժին 9. Ֆինանսական միջոցների ստացումը և օգտագործումը ուսումնական հաստատությունում

         (հազ. դրամ)

         Ֆինանսական միջոցների առկայությունը

         Ֆինանսական ծախսեր

         Ֆինան-
         սական
         միջոց-
         ների
         մնա-
         ցորդը
         տարե-
         վերջին

         ընդա-
         մենը

         այդ թվում

         ընդա-
         մենը

         այդ թվում

         մնա-
         ցորդը
         տարե-
         սկզբին

         ընթացիկ տարվա մուտքերը

         նյու-
         թա-
         կան
         ծախ-
         սեր

         ոչ նյու-
         թական
         ծառայու-
         թյունների
         վճարում-
         ներ

         գոր-
         ծուղ-
         ման
         ծախ-
         սեր

         աշխա-
         տա-
         վարձ և
         դրան
         հավա-
         սարեց-
         ված
         վճա-
         րում-
         ներ

         կրթա-
         թոշակ

          պարտա-
         դիր
         սոցիա-
         լական
         ապա-
         հովա-
         գրա-
         կան
         վճար-
         ներ

         հիմնա-
         վերա-
         նորոգ-
         ման,
         սար-
         քա-
         վորում-
         ների և
         գույքի
         ձեռք
         բերման

         այլ
         ծախ-
         սեր

         ընդա-
         մենը

         այդ թվում

         բյու-
         ջեից
         (պետա-
         կան և
         համայն-
         քային)

         ուսանող-
         ներից
         ուսման
         դիմաց
         վճարում-
         ները

         բնակ-
         չու-
         թյանը
         մատուց-
         ված
         ծառա-
         յություն-
         ներից

         այլ
         վճա-
         րովի
         ծա-
         ռայու-
         թյուն-
         ների

         նվիրա-
         տվու-
         թյուն-
         ներ

         վարձա-
         կալու-
         թյունից

         այլ
         եկա-
         մուտ-
         ներ

         իրա-
         վա-
         բա-
         նա-
         կան
         ան-
         ձան-
         ցից

         բնակ-
         չու-
         թյու-
         նից

         1

         2

         3

         4

         5

         6

         7

         8

         9

         10

         11

         12

         13

         14

         15

         16

         17

         18

         19

         20

         21

                                                  


               

            Ղեկավար՝

                 

            Կատարող ________________

             

            Անուն, ազգանուն_____________

                 

            Հեռ.____________________

             

            Պաշտոն ___________________

                 

            ___ _______________ 200 թ.

             

            Ստորագրություն _____________