Համարը 
N 35-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2004.02.02/3(151) Հոդ.40
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
07.11.2003
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
07.11.2003
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.02.2004
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
01.01.2015

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՁԵՎ ԹԻՎ 57-ԿԱՊ (ՌԱԴԻՈ) (ՏԱՐԵԿԱՆ) «ԼԱՐԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

25 դեկտեմբերի 2003 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60303401

 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

7 նոյեմբերի 2003 թ.
ք. Երևան

 N 35-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 ՁԵՎ ԹԻՎ 57-ԿԱՊ (ՌԱԴԻՈ) (ՏԱՐԵԿԱՆ) «ԼԱՐԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել Ձև թիվ 57-Կապ (Ռադիո) (տարեկան) «Լարային ռադիոհեռարձակման մասին» պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը` համաձայն հավելված 1-ի:

 

Նախագահ`

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված 1

 

 

Հաստատված է
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի
7 նոյեմբերի 2003 թ. թիվ 35-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

 «ԼԱՐԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 57-ԿԱՊ (ՌԱԴԻՈ) (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1.1. Սույն հրահանգը սահմանում է «ԼԱՐԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 57-ԿԱՊ (ՌԱԴԻՈ) (ՏԱՐԵԿԱՆ) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:

1.2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են կապի ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները, հիմնարկները և անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք այդ մասին նախապես տեղեկացվում են:

1.3. Հաշվետվությունը լրացվում է տվյալ տարվա համար:

1.4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Հաշվետվությունը կազմված է 3 բաժնից. Ձայնային լարային ռադիոհեռարձակման ցանց (բաժին 1), Լարային ռադիոհեռարձակման գծերի երկարությունը (բաժին 2), Ձայնային լարային ռադիոհեռարձակման ցանց ունեցող բնակավայրերի քանակը տարվա վերջի դրությամբ (բաժին 3):

Հաշվետվությունում ցույց է տրվում ռադիոֆիկացիոն համալիրը, ներառյալ այն կառույցները, որոնք փոխանցվել են հաշվեկշիռ լրիվ, մասնակիորեն, կամ հանգույցների սպասարկման համար:

2.1. 110 տողում լրացվում է վերջնամասային ուժեղացուցիչ սարքերով սարքավորված հանգույցների, ինչպես նաև այլ բնակավայրերից կառավարվող ուժեղացուցիչ կայանների քանակը:

110 տողի ցուցանիշում որպես մեկ ռադիոհանգույց հաշվի են առնվում միևնույն բնակավայրում տեղակայված կայանները և ենթակայաններն իրենց միացված ցանցերի հետ, անկախ կառավարման ձևից (դիստանցիոն կամ ձեռքի):

2.2. 111 տողում ցույց է տրվում կանոնավոր կերպով միաժամանակյա մեկից ավելի ծրագրեր հեռարձակող ռադիոհանգույցների քանակը:

2.3. 120 տողում լրացվում է ուժեղացուցիչ կայանների աշխատանքի մեջ գտնվող ուժեղարարների ընդհանուր հզորությունը (վատտ):

2.4. 110-120 տողերի ցուցանիշները լրացվում են լարային հաղորդման հանգույցների տեխնիկական անձնագրերի տվյալների հիման վրա:

2.5. 130-138 տողերում լրացվում է բոլոր հանգույցների ռադիոկետերի քանակը, առանձնացնելով դրանցից գյուղականները` համաձայն ««Վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի:

2.6. 132 տողում լրացվում է հիմնական ռադիոկետերի քանակը (առանց լրացուցիչների): Լրացուցիչ ռադիոկետեր են համարվում լրացուցիչ վարդակները, որոնք միացված են առկա հիմնական ռադիոկետերին և տեղակայված են բնակարաններում:

2.7. 133 տողում լրացվում է այն ռադիոկետերի քանակը, որոնք ապահովում են հեռարձակման լրացուցիչ ծրագրերի ընդունման ունակությունը, համապատասխան բաժանորդային սարքի վարդակին միացնելու դեպքում (անկախ բաժանորդների մոտ դրանց առկայությունից):

2.8. 134 տողում լրացվում է բնակարանային ռադիոկետերի քանակը, որոնք գտնվում են բնակարաններում և բնակելի մասնավոր տներում, հանրակացարաններում:

2.9. 2-րդ բաժնի 210 տողում լրացվում է միայն ռադիոհեռարձակման օդային գծերի երկարությունը:

2.10. 210 և 232 տողերի ցուցանիշներում հաշվի չեն առնվում ռադիոհեռարձակման կետեր մուտք գործող արտաքին բաժանորդագրական գծերի երկարությունը (հենասյուների մեկուսիչներից մինչև տան մեկուսիչ մտնող գծի երկարությունը):

2.11. 230-232 տողերում լրացվում են գծերի վերանորոգման ցուցանիշները: 230 տողում ցույց է տրվում վերանորոգված գծերի ընդհանուր երկարությունը (հենասյունային, մալուխային), 231 տողում` կապիտալ վերանորոգված օդային գծերի երկարությունը, 232 տողում` կապիտալ վերանորոգված մալուխային գծերի երկարությունը:

2.12. 3-րդ բաժնում ցույց է տրվում այն բնակավայրերի քանակը, որոնք ունեն ձայնային լարային հեռարձակման կետեր (310 տող), այդ թվում` բազմածրագրային (311 տող):

 

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_5040

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Ներկայացվում է

Ներկայացնում են

Հաշվետվության
ներկայացման ժամկետը`

Ազգային վիճակագրական
ծառայություն.

Կապի ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները, հիմնարկները և անհատ ձեռնարկատերերը

մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա փետրվարի 25-ը

Ով է ներկայացնում  _________________________________

(անվանումը)

 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը  ________________ ______________________________________________

 

Գտնվելու վայրը  ___________________________________

 

____________________________________  I_I_I_I_I_I_I

(փոստային դասիչ)

Մարզը ____________________ Համայնքը ______________

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը   I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը                     I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ

57-ԿԱՊ (ՌԱԴԻՈ)

(տարեկան)

 

«Հաստատված է»

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական 
խորհրդի 7 նոյեմբերի 2003 թ.
թիվ 35-Ն որոշմամբ

 

 

 
Չլրացնել ò


       

ՏԳՏԴ 

Մարզը

Համայնքը 

 I_I_I_I_I_I

I_I_I

I_I_I_I

 

   

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:

ԼԱՐԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 200___ թ. համար

 

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի
համարը

Ցուցանիշի մեծությունը

Ա

Բ

1

1. Ձայնային լարային ռադիոհեռարձակման ցանց

 

 

Լարային հաղորդիչ հանգույցների քանակը -ընդամենը

110

 

այդ թվում` բազմածրագրայն ձայնային

լարային հաղորդումներ ապահովող

111

 

Ուժեղացուցիչ կայանների ընդհանուր հզորությունը (վատտ)

120

 

Ռադիոկետերի քանակը - ընդամենը 1)

130

 

որից` գյուղական

131

 

130 տողից` հիմնականները, ընդամենը

132

 

որից` գյուղական

132.1

 

130 տողից` բազմածրագրային, ընդամենը

133

 

որից` գյուղական

133.1

 

130 տողից` բնակարանային, ընդամենը

134

 

որից` գյուղական

134.1

 

130 տողից, որոնք ապահովում են ընդունել

միայն մեկ (ցանկացած) ծրագիր

135

 

միայն 2 ծրագիր

136

 

միայն 3 ծրագիր

137

 

չորս և ավելի ծրագրեր

138

 

2. Լարային ռադիոհեռարձակման գծերի երկարությունը

Օդային գծերի ընդհանուր երկարությունը, կմ

210

 

Մալուխային գծերի երկարությունը, կմ

220

 

Վերանորոգված գծերի ընդհանուր երկարությունը

230

 

այդ թվում` կապիտալ վերանորոգված են օդային գծեր

231

 

կապիտալ վերանորոգված մալուխային գծեր

232

 

3. Ձայնային լարային ռադիոհեռարձակման ցանց ունեցող
բնակավայրերի քանակը տարվա վերջին, ընդամենը  

310

 

Բնակավայրերի քանակը

 

 

որից` բազմածրագրային

311

 

 

1) Ռադիոհեռարձակման կետերը ձայնային հաղորդիչների ցանցին միացված
վարդակներն են (ռոզետկաները), այլ ոչ թե երեք ծրագրային ռադիոընդունիչները կամ
միածրագիր բարձրախոսները:

Ղեկավար

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն)

     
Լրացնող
(գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն, պաշտոն)

 

________________
(Հեռախոսահամար(ներ))

__ ______200__թ.
(լրացման ամսաթիվը)


Էլեկտրոնային փոստ __________@____________