Համարը 
N 27-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2005.02.23/4.1  Հոդ.65.7
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
29.12.2004
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
29.12.2004
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.03.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
11.06.2017

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԲԱՇԽՈՒՄՆ ՈՒ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՃՅՈՒՂԵՐԻ» ՁԵՎ ԹԻՎ 23-Ն (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ, ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
27 հունվարի 2005 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60305068

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

29 դեկտեմբերի 2004 թ.
ք. Երևան

N 27-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԲԱՇԽՈՒՄՆ ՈՒ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՃՅՈՒՂԵՐԻ» ՁԵՎ ԹԻՎ 23-Ն (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ, ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել «Էլեկտրական էներգիայի բաշխումն ու հաշվեկշիռը ըստ տնտեսության ճյուղերի» Ձև թիվ 23-Ն (եռամսյակային, տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը` համաձայն հավելվածի:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված

Հաստատված է
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի
29 դեկտեմբերի 2004 թ.
թիվ 27-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԲԱՇԽՈՒՄՆ ՈՒ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՃՅՈՒՂԵՐԻ» (ՁԵՎ ԹԻՎ 23-Ն (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ, ՏԱՐԵԿԱՆ)) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

01 տողում ցույց է տրվում հանրապետությունում թողարկված էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր քանակը

02 տողում` էլեկտրաէներգիայի այն քանակը, որը ծախսվել է էլեկտրակայանների կողմից սեփական արտադրական կարիքների համար

04 տողում` հանրապետություն ներմուծված էլեկտրաէներգիայի քանակը

06 տողում` էլեկտրական ցանցերում էլեկտրաէներգիայի տեխնոլոգիական ծախսերը (կորուստները)

07 տողում` հանրապետությունում օգտագործված (սպառված) էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր քանակը

08-10 և 16-21 տողերում` օգտագործված էլեկտրաէներգիայի բաշխումն ըստ տնտեսության ճյուղերի և ոլորտների

22 տողում` հանրապետություն ներմուծված էլեկտրաէներգիայի քանակը էլեկտրագեներատորի հզորությամբ:

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_5040

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Ներկայացվում է

Ներկայացնում են

Հաշվետվության
ներկայացման ժամկետը`

Ազգային վիճակագրական ծառայություն

ՀՀ էներգետիկայի նախարարությունը և
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին
հաջորդող 45-րդ օրը

Ով է ներկայացնում  _________________________________

(անվանումը)

 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը  ________________ ______________________________________________

 

Գտնվելու վայրը  ___________________________________

 

____________________________________  I_I_I_I_I_I_I

(փոստային դասիչ)

Մարզը ____________________ Համայնքը ______________

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը   I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը                     I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ

23-ն

(եռամսյակային, տարեկան)

 

«Հաստատված է»

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի 29 դեկտեմբերի 2004 թ.

թիվ 27-Ն որոշմամբ

 

 
Չլրացնել ò


ՏԳՏԴ    I_I_I_I_I_I

Մարզը           I_I_I

Համայնքը    I_I_I_I

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԲԱՇԽՈՒՄՆ ՈՒ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՃՅՈՒՂԵՐԻ

200  Թ.

Ցուցանիշների անվանումը

Տողի
համարը

Քանակը,
հազ. կՎտ ժամ

Սեփական կայանների կողմից արտադրված էլեկտրաէներգիան

01

 

Ծախսվել է էլեկտրակայանների սեփական արտադրական կարիքների համար (էլեկտրաէներգիայի և ջերմաէներգիայի արտադրության համար)

02

 

Բաց է թողնվել սեփական կայանների կողմից հաղորդաձողերից (տող 01 - 02)

03

 

Ստացվել է դրսից, ընդամենը

04

 

այդ թվում (նշել որտեղից)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընդամենը բաց է թողնվել էլեկտրաէներգիա ցանցին (տող 03 + 04)

05

 

Էլեկտրական ցանցերում էլեկտրական էներգիայի տեխնոլոգիական ծախսերը
(կորուստները) տող 05 - 07

06

 

Բաժանորդներին օգտակար բացթողումը, ընդամենը

դրանից՝

07

 

արդյունաբերություն

08

 

շինարարություն

09

 

տրանսպորտ

այդ թվում՝

10

 

երկաթգիծ

11

 

քաղաքային էլ. տրանսպորտ

12

 

մետրոպոլիտեն

13

 

օդանավակայան

14

 

այլ տրանսպորտային կազմակերպություններ

15

 

գյուղատնտեսություն (ոռոգում)

16

 

կոմունալ տնտեսություն (խմելու ջուր)

17

 

բնակչություն

18

 

բյուջետային կազմակերպություններ

19

 

կազմակերպություններ (կոպերատիվներ, ՍՊԸ-ներ և առևտրի օբյեկտներ)

20

 

այլ սպառողներ

21

 

Բաց է թողնվել այլ երկրներին

22

 

Ղեկավար

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն)

     
Լրացնող
(գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն, պաշտոն)

 

________________
(Հեռախոսահամար(ներ))

__ ______200__թ.
(լրացման ամսաթիվը)


Էլեկտրոնային փոստ __________@____________