Համարը 
N 34-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2005.02.23/4.1  Հոդ.65.14
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
29.12.2004
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
29.12.2004
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.03.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
01.01.2015

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՐԻ ԱՊՐԱՆՔԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 3-ԱՌԵՎՏՈՒՐ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
25 հունվարի 2005 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60305027

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

29 դեկտեմբերի 2004 թ.
ք. Երևան

N 34-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՐԻ ԱՊՐԱՆՔԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 3-ԱՌԵՎՏՈՒՐ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Մանրածախ առևտրի ապրանքաշրջանառության կառուցվածքի մասին» Ձև թիվ 3-առևտուր (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը` համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 12-ի «Մանրածախ առևտրի ապրանքաշրջանառության կառուցվածքի մասին» Ձև թիվ 3-առևտուր (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 156-Ն որոշումը:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված

Հաստատված է
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի
29 դեկտեմբերի 2004 թ.
թիվ 34-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՐԻ ԱՊՐԱՆՔԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 3-ԱՌԵՎՏՈՒՐ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը սահմանում է «Մանրածախ առևտրի ապրանքաշրջանառության կառուցվածքի մասին» ձև թիվ 3-առևտուր (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են իրավաբանական անձինք, հիմնարկները, անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 3 հոկտեմբերի 2003 թվականի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն` հաշվետվության ձևի վրա նշված ժամկետներում և պարբերականությամբ:

4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

5. Հաշվետվության մեջ ներառվում է մանրածախ առևտրի և հանրային սննդի ապրանքաշրջանառության ծավալների կառուցվածքը (ըստ ապրանքատեսակների):

6. Հաշվետվությունը կազմված է երկու բաժնից.

բաժին 1` պարենային և ոչ պարենային ապրանքների վաճառքը և մնացորդը:

բաժին 2` երկարաժամկետ օգտագործման ապրանքների վաճառքը և մնացորդը:

7. 1-ին բաժնի 1-ին և 2-րդ սյունակներում ներառվում են պարենային և ոչ պարենային ապրանքների վաճառքը և մնացորդը` դրամական արտահայտությամբ (հազ. դրամ), իսկ երկրորդ բաժնի ցուցանիշները լրացվում են քանակային (հատ) և դրամական (հազ. դրամ) արտահայտությամբ:

8. 1-ին բաժնի 1-ին տողը «Պարենային ապրանքներ-ընդամենը» - իրենից ներկայացնում է 2-ից մինչև 35 տողերի հանրագումար (տող 1 = տող 2-ից մինչև տող 35):

9. 2-րդ տողը` «անասունի և թռչնի միս» - տավարի, խոզի, ոչխարի, ճագարի և այլ կենդանիների միս, ենթամթերք (լեզու, փայծաղ, երիկամներ, սիրտ և այլն), հավ, բադ, սագ, լոր, ինչպես նաև կիսաֆաբրիկատներ թռչնի և կենդանիների մսից:

10. 3-րդ տողը` «երշիկեղեն» - ապխտած և կիսաապխտած երշիկ, նրբերշիկ, թռչնի և այլ կենդանիների մսից պատրաստված երշիկ:

11. 4-րդ տողը` «ձուկ և ձկնեղեն» - թարմ և սառեցված ձկներ, ձկան ֆիլեներ, ապխտած և չորացրած ձկներ:

12. 5-րդ տողը` «կենդանական յուղ» - բոլոր տեսակի կարագներ:

13. 6-րդ տողը` «բուսական յուղ» - զտված և չզտված (արևածաղկի, ձիթապտղի, եգիպտացորենի և այլն) յուղ:

14. 7-րդ տողը` «հալած յուղ և այլ սննդային ճարպեր» - տավարի, խոզի, ոչխարի, ինչպես նաև ոսկորի հալած յուղեր և այլ ճարպեր:

15. 8-րդ տողը` «մայոնեզային արտադրանք» - բոլոր տեսակի հայրենական և արտասահմանյան արտադրության մայոնեզներ:

16. 9-րդ տողը` «մարգարինային արտադրանք» - տարբեր տեսակի մարգարիններ:

17. 10-րդ տողը` «կաթ և կաթնամթերք» - կաթ, կեֆիր, մածուն, թթվասեր, կաթնաշոռ, խտացրած կաթ և այլ կաթնային կիսաֆաբրիկատներ:

18. 11-րդ տողը` «պանիր» - պանիր, ազգային պանրատեսակներ, չոր, հալած և այլն:

19. 12-րդ տողը «մսի պահածո» - տավարի, խոզի, ոչխարի, թռչնի մսից պատրաստված պահածոներ, ինչպես նաև մսով պատրաստված ճաշատեսակների պահածոներ:

20. 13-րդ տողը` «ձկան պահածո» - յուղով կամ տոմատով պատրաստված ձկան պահածոներ:

21. 14-րդ տողը` «բանջարեղենային պահածո» - տարբեր տեսակի բանջարեղենից պատրաստված պահածոներ, կանաչ ոլոռի պահածո, մարինադներ, հյութեր, կոմպոտներ և այլն:

22. 15-րդ տողը` «ձու, ձվամթերք» - ձու, ձվի փոշի:

23. 16-րդ տողը` «շաքար» - շաքար, շաքարավազ, շաքարի փոշի, սորբիտ, քսիլիտ և այլն:

24. 17-րդ տողը` «հրուշակեղեն» - քաղցրավենիք (մարմելադ, հալվա, զեֆիր), խմորեղեն, թխվածքաբլիթ, տորթ, կակաո, կոնֆետ (կարամել, շոկոլադ) և այլն:

25. 18-րդ տողը` «մուրաբա, ջեմ, պովիդլո, մեղր» - տարբեր տեսակի մրգերից և հատապտուղներից պատրաստված մուրաբաներ, ջեմեր, պովիդլոներ, ժելեներ, մեղր:

26. 19-րդ տողը` «թեյ, սուրճ» - սև, կանաչ, սև շերտավոր, կանաչ շերտավոր և այլ թեյեր, հատիկավոր, աղացած, լուծվող և այլ տեսակի սուրճեր:

27. 20-րդ տողը` «աղ» - մանր, խոշոր, փաթեթավորված և առանց փաթեթավորման աղ:

28. 21-րդ տողը` «ալյուր» - ցորենի, եգիպտացորենի և այլ տեսակի ալյուր:

29. 22-րդ տողը` «հաց և հացաբուլկեղեն» - ազգային և բոլոր տեսակի հացատեսակներ, փքաբլիթ, թխվածքաբլիթ և այլն:

30. 23-րդ տողը` «ձավար և լոբազգիներ» - ցորեն, հնդկացորեն, եգիպտացորեն, բրինձ, մանրաձավար, լոբի, ոլոռ, սիսեռ և այլն:

31. 24-րդ տողը` «մակարոնեղեն» - վերմիշել, լապշա և այլն:

32. 25-րդ տողը` «կարտոֆիլ» - թարմ կարտոֆիլ, կարտոֆիլից պատրաստված կիսաֆաբրիկատներ, չիպսեր:

33. 26-րդ տողը` «բանջարեղեն» - վարունգ, լոլիկ, բադրիջան, գազար, բազուկ, կաղամբ, տարբեր տեսակի կանաչի և այլն:

34. 27-րդ տողը` «պտուղներ, հատապտուղներ, բոստանային մշակաբույսեր» - խնձոր, տանձ, խաղող, դեղձ, ծիրան, սալոր, կեռաս, ելակ, մոշ, նուռ, թուզ, խուրմա, բանան, ցիտրուսներ, ձմերուկ, սեխ և այլն:

35. 28-րդ տողը` «օղի և օղելիկյորային արտադրանք» - բոլոր տեսակի օղիները, ինչպես նաև առանձին դեպքերում վաճառող կազմակերպություններից ստացված սպիրտը: Օղելիկյորային արտադրանքի մեջ ներառվում են լիկյորները, ռոմը, վիսկին, ոգեթուրմերը, պունշերը:

36. 29-րդ տողը` «գինի» - սեղանի, տեսակավոր գինի և այլն:

37. 30-րդ տողը` «կոնյակ» - հասարակ, տեսակավոր, կոլեկցիոն կոնյակներ:

38. 31-րդ տողը` «շամպայն» - չոր, կիսաչոր շամպայն:

39. 32-րդ տողը` «գարեջուր» - գարեջրեր` շշերով, բանկաներով, տակառներով:

40. 33-րդ տողը` «ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ» - ըմպելիքներ` հանքային ջրեր, բնական և արհեստական հյութեր (կոկա-կոլա, ֆանտա և այլն):

41. 34-րդ տողը` «պաղպաղակ» - բոլոր տեսակի պաղպաղակներ, փաթեթավորված, հատով, քաշով, պաղպաղակե տորթեր և այլն:

42. 35-րդ տողը` «այլ պարենային ապրանքներ» - պարենային այլ ապրանքներ, որոնք նշված չեն ցուցակում:

43. 36-րդ տողը` «Ոչ պարենային ապրանքներ-ընդամենը» - իրենից ներկայացնում է 37, 38-ից մինչև 64 տողերի հանրագումար (տող 36 = տող 37 + տող 38-ից մինչև տող 64):

44. 37-րդ տողը` «գործվածքեղեն» - չիթ, քաթան, կտավ, բրդյա և կիսաբրդյա գործվածքներ, բրդյա և կիսաբրդյա ծածկոցներ, գլխաշորեր, բնական և կիսաբնական մետաքս, արհեստական մետաքսի գործվածքեղեն (տող 37 = տող 37.1 + տող 37.2 + տող 37.3):

45. 38-րդ տողը` «սպիտակեղեն» - սավաններ, սրբիչներ, անձեռոցիկներ, բամբակյա, մետաքսյա, արհեստական մետաքսից տղամարդու, կանացի և մանկական ներքնաշորեր և այլն:

46. 39-րդ տողը` «հագուստեղեն» - տղամարդու, կանացի, մանկական, սպորտային և աշխատանքային հագուստ բոլոր տեսակի գործվածքներից:

47. 40-րդ տողը` «մորթեղեն» - բնական մորթուց պատրաստված հագուստեղեն, մորթե գլխարկներ, բնական մորթիներ:

48. 41-րդ տողը` «գլխարկներ» - տղամարդու, կանացի, մանկական, սպորտային գլխարկներ, պատրաստված բրդյա, մետաքսե, բամբակյա, տրիկոտաժե գործվածքներից, արհեստական մորթուց, արհեստական կաշվից, ծղոտից:

49. 42-րդ տողը` «մանածագործական արտադրանք» - ջեմպրներ, ժակետներ, պուլովերներ, զգեստներ և այլն:

50. 43-րդ տողը` «գուլպեղեն» - տղամարդու, կանացի և մանկական գուլպա, նասկի, զուգագուլպա և այլն:

51. 44-րդ տողը` «կոշկեղեն» - բոլոր տեսակի հումքից պատրաստված տղամարդու, կանացի, մանկական սեզոնային, սպորտային, երկարաճիտք, կիսաճտքավոր կոշիկներ, հողաթափեր:

52. 45-րդ տողը` «տնտեսական օճառ» - պինդ, հեղուկ, փոշի օճառ:

53. 46-րդ տողը` «սինթետիկ լվացամիջոցներ» - լվացքի փոշիներ, մածուկներ և հեղուկ լվացամիջոցներ:

54. 47-րդ տողը` «ձեռքի օճառ» - հայրենական և արտասահմանյան արտադրության պինդ, հեղուկ, փաթեթավորված և առանց փաթեթավորման ձեռքի օճառներ:

55. 48-րդ տողը` «օծանելիք և գեղարարական ապրանքներ» - օծանելիք, դեմքի հարդարման միջոցներ, մաշկի և մազերի խնամքի միջոցներ (կրեմներ, մազի լաքեր, ներկեր, շամպուններ, թուրմեր) և այլն:

56. 49-րդ տողը` «թելեր» - բամբակյա, բրդյա, մետաքսե գործելու և կարելու համար նախատեսված թելեր:

57. 50-րդ տողը` «ծխախոտ» - բոլոր տեսակի ծխախոտներ:

58. 51-րդ տողը` «լուցկի» - բոլոր տեսակի լուցկիներ:

59. 52-րդ տողը` «կահույք» - փափուկ, կիսափափուկ, չոր, աթոռ, սեղան, պահարան և այլն, հյուրասենյակի, ննջասենյակի, խոհանոցի կահույք:

60. 53-րդ տողը` «գորգեր և գորգեղեն» - ձեռքով կամ մեքենայով գործած, արհեստական և բնական գորգեր, ուղեգորգեր և այլն:

61. 54-րդ տողը` «դպրոցական, գրենական, գրասենյակային ապրանքներ» - թուղթ ամեն տեսակի, տետր, մատիտ, գրիչ, ռետին, քանոն և այլն:

62. 55-րդ տողը` «երաժշտական գործիքներ» - դաշնամուր, ռոյալ, ակորդեոն, լարային, փողային գործիքներ, հարվածային գործիքներ և նրանց պահեստամասեր և այլն:

63. 56-րդ տողը` «տպագիր ապրանքներ» - գրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, թերթեր, ամսագրեր, քարտեզներ, օրացույցներ, փոստային բացիկներ, դրոշմանիշներ և այլն:

64. 57-րդ տողը` «խաղալիքներ» - փափուկ, կոշտ, ռետինե, մետաղյա խաղալիքներ, տիկնիկներ, էլեկտրամեխանիկական խաղալիքներ, երաժշտական խաղալիքներ, մանկական հեծանիվներ, սահնակներ:

65. 58-րդ տողը` «տնտեսական ապրանքներ» - այլ տնտեսական ապրանքներ, որոնք չեն ներառվում վերը նշված ցուցակի մեջ:

66. 59-րդ տողը` «տեսաերիզներ և ձայներիզներ» - տեսաերիզներ, ձայներիզներ, ձայնապնակներ:

67. 60-րդ տողը` «շինարարական ապրանքներ» - պաստառներ, ներկեր, քար, փայտ, ավազ, ցեմենտ, սալիկներ և այլն:

68. 61-րդ տողը` «ոսկերչական ապրանքներ» - ոսկուց, արծաթից, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերից պատրաստված մատանիներ, ականջօղեր, ապարանջաններ, բրոշներ, շղթաներ և այլն:

69. 62-րդ տողը` «դեղամիջոցներ» - բոլոր տեսակի դեղամիջոցներ:

70. 63-րդ տողը` «կենցաղային քիմիայի ապրանքներ» - հանքային պարարտանյութեր, թունաքիմիկատներ, միջատների և կրծողների դեմ պայքարի միջոցներ, կաշվե իրերի խնամքի համար նախատեսված քիմիական միջոցներ:

71. 64-րդ տողը` «այլ ոչ պարենային ապրանքներ» - այն ոչ պարենային ապրանքները, որոնք չեն մտնում նշված ցուցակի մեջ:

72. Ա տողը` «ընդամենը» - իրենից ներկայացնում է 1 և 36 տողերի գումար (տող Ա = տող 1 + տող 36):

73. 2-րդ բաժնում` «Երկարաժամկետ օգտագործման ապրանքների վաճառքը և մնացորդը» լրացվում են հատով վաճառվող ապրանքները` քանակով (հատ) և դրամական արտահայտությամբ (հազ. դրամ), ինչպես նաև նշվում է (երրորդ սյունակում) մնացորդը հատով հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում: Այս բաժնում տեղ գտած ապրանքատեսակները ընդգրկված չեն վերը նշված ոչ պարենային ապրանքատեսակների ցանկում:

74. 01-րդ տողը` «ժամացույցներ» - գրպանի, ձեռքի, սեղանի, պատի, զարթուցիչներ, էլեկտրոնային և մեխանիկական ժամացույցներ:

75. 02-րդ տողը` «սառնարաններ» - միայն կենցաղում օգտագործման համար նախատեսված սառնարաններ (առևտրի կետերում և այլ ոլորտներում օգտագործվող սառնարանները այս տողում չեն ներառվում):

76. 03-րդ տողը` «կենցաղային լվացքի մեքենաներ» - միայն կենցաղում օգտագործվող լվացքի մեքենաներ:

77. 04-րդ տողը` «կենցաղային փոշեծծիչներ» - կենցաղում օգտագործվող հայրենական և արտասահմանյան արտադրության բոլոր տեսակի փոշեծծիչներ:

78. 05-րդ տողը` «արդուկներ» - հայրենական և արտասահմանյան արտադրության բոլոր տեսակի արդուկներ:

79. 06-րդ տողը` «հեծանիվներ և մոպեդներ» - տղամարդու, կանացի և դեռահասների (բացառությամբ մանկական), ծալովի, հեծանիվի պահեստամասեր, մոպեդներ և նրանց պահեստամասեր:

80. 07-րդ տողը` «մոտոցիկլետներ» - մոտոցիկլետներ, մոտոռոլլերներ և դրանց պահեստամասեր:

81. 08-րդ տողը` «ավտոմեքենաներ» - բոլոր տեսակի մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաներ և նրանց պահեստամասեր (տող 08 = տող 08.1 + տող 08.2):

82. 09-րդ տողը` «ռադիոընդունիչներ» - բոլոր տեսակի ռադիոընդունիչներ և ռադիոլաներ:

83. 10-րդ տողը` «հեռուստացույցներ» - սև-սպիտակ և գունավոր պատկերմամբ բոլոր տեսակի հեռուստացույցներ:

84. 11-րդ տողը` «մագնիտոֆոններ» - տարբեր տեսակի մագնիտոֆոններ, երաժշտական կենտրոններ, մագնիտոֆոններ ավտոմեքենաների համար:

85. 12-րդ տողը` «ֆոտոապարատներ» - տարբեր տեսակի ֆոտոապարատներ:

86. 13-րդ տողը` «կարող և գործող մեքենաներ» - ձեռքի, ոտքի, էլեկտրաշարժիչով կարի մեքենաներ, գործող մեքենաներ:

87. 14-րդ տողը` «տեսամագնիտոֆոններ» - բոլոր տեսակի տեսամագնիտոֆոններ:

88. 15-րդ տողը` «համակարգիչներ» - բոլոր տեսակի համակարգիչներ:

89. Բ տողը` «ընդամենը» - իրենից ներկայացնում է 01-ից մինչև տող 08 և տող 09-ից մինչև 15 տողերի գումարը (տող Բ = տող 01-ից մինչև տող 08 + տող 09-ից մինչև տող 15):

90. Գ տողը «ապրանքաշրջանառության ծավալը - ընդամենը» - այս տողի տվյալը պետք է հավասար լինի Ա և Բ տողերի տվյալների գումարին (տող Գ = տող Ա + տող Բ):

91. Հաշվետվության մեջ ներառված ցուցանիշների բացակայության դեպքում համապատասխան տողում պարտադիր պետք է դնել գծիկներ:

92. Տեղեկանքի մասում լրացվում է տվյալներ մանրածախ առևտրի և հանրային սննդի կազմակերպությունների առևտրական մակերեսի և աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակի վերաբերյալ: Աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը տարվա համար հաշվարկվում է հաշվետու տարվա ամիսների միջին ցուցակային թվաքանակների գումարը բաժանելով 12-ի:

93. Լրացվում է նաև հաշվետու տարվա վերջում հանրային սննդի կազմակերպության նստատեղերի քանակը:

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_5040

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000 թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Ներկայացվում է

Ներկայացնում են

Հաշվետվության
ներկայացման ժամկետը`

Ազգային վիճակագրական ծառայության
մարզային գործակալություն (տարածքային բաժին)

իրավաբանական անձինք, հիմնարկները,
անհատ ձեռնարկատերերը

մինչև հաշվետու
ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա հունվարի 15-ը

 

Ով է ներկայացնում  _________________________________

(անվանումը)

 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը  ________________ ______________________________________________

 

Գտնվելու վայրը  ___________________________________

 

____________________________________  I_I_I_I_I_I_I

(փոստային դասիչ)

Մարզը ____________________ Համայնքը ______________

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը   I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը                     I_I_I_I_I_I_I_I_I

 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ
3-ԱՌԵՎՏՈՒՐ
(տարեկան)

«Հաստատված է»

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի 29 դեկտեմբերի 2004 թ.

թիվ 34-Ն որոշմամբ

 

 
Չլրացնել ò


ՏԳՏԴ    I_I_I_I_I_I

Մարզը           I_I_I

Համայնքը    I_I_I_I

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:

 

ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՐԻ ԱՊՐԱՆՔԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՄԱՍԻՆ

200  թ. համար

 

ԲԱԺԻՆ 1

  ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԵՎ ՈՉ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԸ ԵՎ ՄՆԱՑՈՐԴԸ

հազ. դրամ

Տողի
հա-
մարը

Ապրանքի անվանումը

Վաճառվել է ընդամենը

Մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում

Ա

Բ

1

2

1

Պարենային ապրանքներ-ընդամենը

(2-35 տողերի գումարը)

այդ թվում`

 

 

2

անասունի և թռչնի միս

 

 

3

երշիկեղեն

 

 

4

ձուկ և ձկնեղեն

 

 

5

կենդանական յուղ

 

 

6

բուսական յուղ

 

 

7

հալած յուղ և այլ սննդային ճարպեր

 

 

8

մայոնեզային արտադրանք

 

 

9

մարգարինային արտադրանք

 

 

10

կաթ, կաթնամթերք

 

 

11

պանիր

 

 

12

մսի պահածո

 

 

13

ձկան պահածո

 

 

14

բանջարեղենային պահածո

 

 

15

ձու, ձվամթերք

 

 

16

շաքար

 

 

17

հրուշակեղեն

 

 

18

մուրաբա, ջեմ, պովիդլո, մեղր

 

 

19

թեյ, սուրճ

 

 

20

աղ

 

 

21

ալյուր

 

 

22

հաց և հացաբուլկեղեն

 

 

23

ձավար և լոբազգիներ

 

 

24

մակարոնեղեն

 

 

25

կարտոֆիլ

 

 

26

բանջարեղեն

 

 

27

պտուղներ, հատապտուղներ, բոստանային մշակաբույսեր

 

 

28

օղի և օղելիկյորային արտադրանք

 

 

29

գինի

 

 

30

կոնյակ

 

 

31

շամպայն

 

 

32

գարեջուր

 

 

33

ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ

 

 

34

պաղպաղակ

 

 

35

այլ պարենային ապրանքներ

 

 

36

Ոչ պարենային ապրանքներ-ընդամենը

(37,38-64 տողերի գումարը)

այդ թվում`

 

 

37

գործվածքեղեն (37.1 + 37.2 + 37.3)

այդ թվում`

 

 

37.1

բամբակյա

 

 

37.2

բրդյա

 

 

37.3

մետաքսե

 

 

38

սպիտակեղեն

 

 

39

հագուստեղեն

 

 

40

մորթեղեն

 

 

41

գլխարկներ

 

 

42

մանածագործական արտադրանք

 

 

43

գուլպեղեն

 

 

44

կոշկեղեն

 

 

45

տնտեսական օճառ

 

 

46

սինթետիկ լվացամիջոցներ

 

 

47

ձեռքի օճառ

 

 

48

օծանելիք և գեղարարական ապրանքներ

 

 

49

թելեր

 

 

50

ծխախոտ

 

 

51

լուցկի

 

 

52

կահույք

 

 

53

գորգեր և գորգեղեն

 

 

54

դպրոցական, գրենական, գրասենյակային ապրանքներ

 

 

55

երաժշտական գործիքներ

 

 

56

տպագիր ապրանքներ

 

 

57

խաղալիքներ

 

 

58

տնտեսական ապրանքներ

 

 

59

տեսաերիզներ և ձայներիզներ

 

 

60

շինարարական ապրանքներ

 

 

61

ոսկերչական ապրանքներ

 

 

62

դեղամիջոցներ

 

 

63

կենցաղային քիմիայի ապրանքներ

 

 

64

այլ ոչ պարենային ապրանքներ

 

 

Ա

Ընդամենը՝ (1 + 36)

 

 

 

ԲԱԺԻՆ 2

ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԸ ԵՎ ՄՆԱՑՈՐԴԸ
 

Տողի
հա-
մարը

Ապրանքների անվանումը

Վաճառվել է ընդամենը

Մնացորդը հաշվետու
ժամանակաշրջանի
վերջում
(հատ)

հատ

հազ. դրամ

Ա

Բ

1

2

3

01

Ժամացույցներ

 

 

 

02

Սառնարաններ

 

 

 

03

Կենցաղային լվացքի մեքենաներ

 

 

 

04

Կենցաղային փոշեծծիչներ

 

 

 

05

Արդուկներ

 

 

 

06

Հեծանիվներ և մոպեդներ

 

 

 

07

Մոտոցիկլետներ

 

 

 

08

Ավտոմեքենաներ (08.1+08.2)

այդ թվում`

 

 

 

08.1

մարդատար

 

 

 

08.2

բեռնատար

 

 

 

09

Ռադիոընդունիչներ

 

 

 

10

Հեռուստացույցներ

 

 

 

11

Մագնիտոֆոններ

 

 

 

12

Ֆոտոապարատներ

 

 

 

13

Կարող և գործող մեքենաներ

 

 

 

14

Տեսամագնիտոֆոններ

 

 

 

15

Համակարգիչներ

 

 

 

Բ

Ընդամենը`
(01-08, 09-15 տողերի գումարը)

X

 

X

Գ

Ապրանքաշրջանառության ծավալը
ընդամենը՝ (Ա + Բ)

X

 

X

 

Տեղեկանք

Մանրածախ առևտրի կազմակերպություն`

զբաղեցրած առևտրական մակերեսը

_________

քառ. մ

աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը

_________

մարդ


Հանրային սննդի կազմակերպություն`

 

 

զբաղեցրած առևտրական մակերեսը

_________

քառ. մ

աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը

_________

մարդ

նստատեղերի քանակը

_________

հատ

Լրացնող
(գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)

________________
(Ազգանուն, անուն)

___________________
(Ստորագրություն, պաշտոն)

 

________________
(Հեռախոսահամար(ներ))

__ ______200__թ.
(լրացման ամսաթիվը)


Էլեկտրոնային փոստ __________@____________