Համարը 
N 1066-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2022.07.11-2022.07.24 Պաշտոնական հրապարակման օրը 14.07.2022
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
14.07.2022
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
14.07.2022
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
15.07.2022
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2022/2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ (ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ) ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

  

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

  

14 հուլիսի 2022 թվականի N 1066-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2022/2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ (ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ) ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների 2022/2023 ուսումնական տարվա անվճար ուսուցմամբ (նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցմամբ) ընդունելության տեղերը` համաձայն համապատասխանաբար NN 1 և 2 հավելվածների:

2. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագրով «Ոստիկանական գործ» մասնագիտության անվճար ուսուցմամբ (նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ) ընդունելության համար նախատեսված 120 տեղերից բացի սույն որոշմամբ հատկացվող լրացուցիչ 1080 նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերի ֆինանսավորումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կամ «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցների հաշվին:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

 

Հայաստանի Հանրապետության
վա
րչապետ

Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ

 

Երևան

 

14.07.2022

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի

հուլիսի 14-ի N 1066-Ն որոշման

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2022/2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ (ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ) ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

     

NN

ը/կ

Պետական լիազորված մարմնի, մասնագիտության և ոլորտի անվանումը

Տեղերի

թիվը

1.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

 

 

Ոլորտ 02. Արվեստ

 

Գեղանկարչություն և քանդակագործություն

122

 

Ոսկերչություն

210

 

Բրուտագործություն

22

 

Գորգագործություն և ժանյակագործություն

52

 

Փայտագործություն

29

 

Գեղարվեստական ձևավորման աշխատանքներ և դիզայն

36

 

Ոլորտ 06. Տեղեկատվություն և հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ (տհտ)

 

Համակարգիչների շահագործում

180

 

Ոլորտ 07. Ճարտարագիտություն, արդյունաբերություն և շինարարություն

 

Էլեկտրական սարքերի, մեքենաների և ապարատների փորձարկում

15

 

Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և

տեխնոլոգիա

33

 

Շինարարական մոնտաժային աշխատանքների իրականացում

10

 

Կարի արտադրության տեխնոլոգիա

310

 

Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա

94

 

Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական

աշխատանքներ

34

 

Էլեկտրոնային հաշվողական մեքենաների տեխնիկական սպասարկում և

նորոգում

20

 

Մետաղների մշակման տեխնոլոգիա ճնշմամբ

10

 

Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

28

 

Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրա

28

 

Էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում

14

 

Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա

41

 

Գազի սարքավորումների և ստորգետնյա գազատարների տեխնիկական

շահագործում

35

 

Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում

78

 

Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում

14

 

Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա

146

 

Օգտակար հանածոների հարստացում

32

 

Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական

շահագործում

17

 

Լաբորատոր հետազոտություններ և չափումներ արտադրությունում

31

 

Կապի սարքավորումների մոնտաժում և շահագործում

22

 

Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն

97

 

Ճանապարհաշինարարական և բարելավման աշխատանքների

տեխնիկական ապահովում

19

 

Կոշիկի արտադրության տեխնոլոգիա

13

 

Հացաթխման արտադրության տեխնոլոգիա

5

 

Ապակու արտադրության տեխնոլոգիա

10

 

Ոլորտ 08. Գյուղատնտեսություն, անասնաբուժություն, անտառային տնտեսություն և

ձկնային տնտեսություն

 

Պարտեզապուրակային գործ

5

 

Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում

41

 

Այգեգործություն

15

 

Թռչնաբուծություն

7

 

Ոլորտ 10. Սպասարկում (ծառայություններ)

 

Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում

200

 

Խոհարարական գործ

576

 

Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում

385

 

Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում

141

 

Պահուստային տեղեր

135

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

3312

2.

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն

 

Ոլորտ 10. Սպասարկում (ծառայություններ)

 

Ոստիկանական գործ

1200

 

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետի աշխատակազմի

ղեկավար

Ա. Հարությունյան

           

 

14.07.2022

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

     

  

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի

հուլիսի 14-ի N 1066-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2022/2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ (ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ) ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

   

NN

ը/կ

Պետական լիազորված մարմնի, մասնագիտության և ոլորտի անվանումը

Տեղերի

թիվը

1.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

 

 

Ոլորտ 01. Կրթություն

 

Նախադպրոցական կրթություն

162

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ

115

Պարի ուսուցում

35

Ոլորտ 02. Արվեստ

 

Ռեժիսուրա

42

Լուսանկարչական գործ

19

Դիզայն

120

Հագուստի մոդելավորում և նախագծում

128

Գեղանկարչություն

75

Քանդակագործություն

15

Արվեստի ստեղծագործությունների վերականգնում, կոնսերվացում և

պահպանում

15

Զարդակիրառական արվեստ և ժողովրդական արհեստներ

18

Երգեցողություն

106

Երգչախմբավարություն

15

Երաժշտության տեսություն

13

Էստրադային արվեստ

13

Պարարվեստ

95

Գործիքային կատարողական արվեստ (ըստ գործիքների տեսակների)

179

Դերասանական արվեստ

40

Ոլորտ 03. Սոցիալական գիտություններ, լրագրություն և տեղեկատվություն

 

Արխիվավարություն՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ

20

Գրադարանային գործ

31

Ոլորտ 04. Գործարարություն, վարչարարություն և իրավունք

 

Հաշվապահական հաշվառում

184

Ֆինանսներ

51

Բանկային գործ

69

Ապահովագրական գործ

57

Մենեջմենթ (կառավարում)

77

Սպասարկման կազմակերպում

109

Հողային ռեսուրսների կառավարում

18

Սպասարկման կազմակերպում հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում

82

Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված

իմացությամբ

94

Շուկայաբանություն

49

Ապրանքագիտություն

26

Գործավարություն՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ

69

Առևտուր

9

Ոլորտ 05. Բնական գիտություններ, մաթեմատիկա և վիճակագրություն

 

Շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ

օգտագործում

40

Ոլորտ 06. Տեղեկատվություն և հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ (ՏՀՏ)

 

Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական

սպասարկում

78

Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր և համակարգչային

ցանցեր

58

Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային

ապահովում

585

Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում

142

Ոլորտ 07. Ճարտարագիտություն, արդյունաբերություն և շինարարություն

 

Ջերմաէլեկտրակայաններ

18

Ջերմամատակարարում և ջերմատեխնիկական սարքավորումներ

18

Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում

18

Էլեկտրամատակարարում (ըստ ճյուղերի)

18

Էլեկտրական մեքենաներ և ապարատներ

15

Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում (ըստ

ճյուղերի)

18

Կապի ցանցեր և հաղորդակցման համակարգեր

28

Սառնարանային տնտեսություն

40

Ավտոմատիկան, հեռուստամեխանիկան և կապը տրանսպորտում (ըստ

տրանսպորտի տեսակների)

16

Սև և գունավոր մետաղների ձուլման արտադրություն

15

Ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

35

Վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և

սարքավորումների շահագործում

13

Երկաթուղու էլեկտրաքարշի տեխնիկական շահագործում

15

Գյուղատնտեսության մեքենայացում

35

Մեխատրոնիկա

58

Բժշկական տեխնիկայի տեղակայում, տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

16

Քիմիական միացությունների որակի անալիտիկ հսկում

17

Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի տեխնոլոգիա

15

Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն

58

Պահածոների և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա

37

Մսի և մսամթերքների տեխնոլոգիա

25

Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա

100

Հանրային սննդի տեխնոլոգիա

54

Հագուստի պատրաստման տեխնոլոգիա

56

Բաց լեռնային աշխատանքներ

41

Պոլիգրաֆիական արտադրություն

16

Ծխախոտի աճեցման և վերամշակման տեխնոլոգիա

20

Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն

41

Արտադրանքի ստանդարտացում և համապատասխանության հավաստում

(սերտիֆիկացում)

20

Քաղաքաշինական կադաստր

38

Շենքերի և կառույցների շինարարություն և շահագործում

33

Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

10

Ներքին ջեռուցման և օդափոխման համակարգերի սանիտարատեխնիկական

սարքավորումների և օդափոխման համակարգերի տեղակայում և շահագործում

10

Գազամատակարարման սարքավորումների և համակարգերի հավաքակցում և

շահագործում

20

Արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերի էլեկտրական սարքավորումների

տեղակայում, կարգավորում և շահագործում

26

Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների շահագործում և նորոգում

18

Փոստային կապ

15

Ոլորտ 08. Գյուղատնտեսություն, անասնաբուժություն, անտառային տնտեսություն և ձկնային տնտեսություն

 

Գյուղատնտեսագիտություն

70

Ջերմատնային տնտեսություն

90

Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և

պահպանություն

18

Հողաշինարարություն

42

Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա

37

Անասնաբուժություն

125

Մեղվաբուծություն

35

Ձկնաբանություն և ձկնաբուծություն

15

Անտառային և անտառապուրակային տնտեսություն

10

Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում

10

Բուսաբուծական արտադրանքի պահպանում և վերամշակում

10

Վայրի բույսերի վերարտադրություն, հավաքում և մթերում

10

Ոլորտ 09. Առողջապահություն և սոցիալական աշխատանք

 

Ատամնատեխնիկական գործ

124

Բուժական գործ

15

Մանկաբարձական գործ

69

Քույրական գործի կազմակերպում

10

Քույրական գործ

285

Լաբորատոր ախտորոշում

5

Բուժական կոսմետոլոգիա

56

Բուժական մերսում

3

Դեղագործություն

143

Սոցիալական ապահովության կազմակերպում

12

Սոցիալական աշխատանք

51

Ոլորտ 10. Սպասարկում

 

Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ

45

Զբոսաշրջություն

149

Կառավարում՝ արտակարգ իրավիճակներում

15

Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ըստ

տրանսպորտի տեսակների)

284

Պահուստային տեղեր

247

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

6084

2.

Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե

 
 

Ոլորտ 07. Ճարտարագիտություն, արդյունաբերություն և շինարարություն

 

Թռչող ապարատների և ավիաշարժիչների տեխնիկական շահագործում

4

 

Ոլորտ 10. Սպասարկում

 

Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ըստ

տրանսպորտի տեսակների)

5

 

Օդային տրանսպորտի երթևեկության կառավարում

6

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

15

3.

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն

 

Ոլորտ 10. Սպասարկում

 

Ոստիկանական գործ

65

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

65

4.

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

 

Ոլորտ 07. Ճարտարագիտություն, արդյունաբերություն և շինարարություն

 

Հրշեջ-փրկարարական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

30

 

Ոլորտ 10. Սպասարկում

 

Կառավարում՝ արտակարգ իրավիճակներում

30

 

Հրդեհային պաշտպանություն

30

 

Պահուստային տեղեր

30

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

120

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետի աշխատակազմի

ղեկավար

Ա. Հարությունյան

             

 

14.07.2022

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

           

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 14 հուլիսի 2022 թվական: