Համարը 
N 19-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2022.11.14-2022.11.27 Պաշտոնական հրապարակման օրը 14.11.2022
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
10.11.2022
Ստորագրող մարմինը 
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
10.11.2022
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
24.11.2022
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 25-Ի N 65-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ

ՆԱԽԱՐԱՐ

 

10 նոյեմբերի 2022 թ.
ք. Երևան

N 19-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 25-Ի N 65-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Ավիացիայի մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածի 1.1-ին մասի 50-րդ կետի և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի պահանջներով՝

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ.

 

1․ Հաստատել բժշկական զննության արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառի բժշկական սերտիֆիկատների հատկացման կարգը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 2007 թվականի ապրիլի 25-ի «Բժշկական զննման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառում բժշկական սերտիֆիկատների հատկացման մասին» N 65-Ն հրամանը:

3. Մինչև սույն հրամանի ուժի մեջ մտնելը տրված վկայականները գործում են դրանցում նշված ժամկետներում:

4. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը։

 

Նախարար`

Գ. Սանոսյան

 

 

Հավելված

ՀՀ տարածքային կառավարման

և ենթակառուցվածքների նախարարի

2022 թվականի նոյեմբերի 10-ի

թիվ 19-Ն հրամանի

 

ԿԱՐԳ

 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) կողմից քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպությունների սահմանված պահանջներին համապատասխանության վկայական ունեցող բժշկական կենտրոնների (այսուհետ՝ Ավիացիոն բժշկական կենտրոն) կողմից ավիացիոն մասնագետների բժշկական զննման և դրա արդյունքում բժշկական սերտիֆիկատների հատկացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Սույն կարգը մշակված է «Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին» կոնվենցիայի (այսուհետ` Չիկագոյի կոնվենցիա) թիվ 1 հավելվածի, Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության (այսուհետ՝ ԻԿԱՕ) դոկ 8984-ի 2012 թվականի երրորդ հրատարակության, Եվրոպական հանձնաժողովի 2011 թվականի նոյեմբեր 3-ի թիվ 1178/2011 կանոնակարգի Փարտ-Մեդ (Part-Med), Փարտ-ԱՐԱ (Part-ARA), Փարտ-ՕՐԱ (Part-ORA), Փարտ-ՍիՍի (PART-CC) հավելվածների, Թռիչքների անվտանգության եվրոպական միության գործակալության (ԵԱՍԱ) 2012 թվականի ապրիլի 19-ի թիվ 2012/006/R որոշումով ընդունված ուղղորդող ընթացակարգերի, դրանց հետագա վերանայումների՝ Եվրոպական հանձնաժողովի 2018 թվականի մարտի 23-ի թիվ 2018/395, 2020 թվականի մարտի 5-ի թիվ 2020/359 կանոնակարգերի ու դրանց համապատասխան ուղղորդող ընթացակարգերի վերաբերյալ 2019 թվականի հունվարի 28-ի ԵԱՍԱ գործադիր տնօրենի թիվ 2019/002/R, 2019/27 որոշումների և Եվրամիության «Դաս 3» ավիաբժշկական վկայագրման ընթացակարգի Եվրոպական հանձնաժողովի 2015/340 որոշման և ներդրման ընթացակարգերի ուղեցույցի վերաբերյալ ԵԱՍԱ գործադիր տնօրենի 2015/010 R որոշման դրույթներին համապատասխան, իսկ նախաթռիչքային/նախահերթափոխային զննման շրջանակներում ալկոհոլի չարաշահման հարցերի վերաբերյալ ընթացակարգերը ԻԿԱՕ դոկ 9654 և Եվրոպական հանձնաժողովի 2018 թվականի հուլիսի 25-ի թիվ 2018/1042, 2021 թվականի օգոստոսի 5-ի թիվ 2021/1296 և 2012 թվականի հոկտեմբերի 5-ի թիվ 965/2012 կանոնակարգերի հիման վրա: Սույն կարգը հակիրճ սահմանում է ընդհանուր դրույթները, որոշումների կայացումը` յուրաքանչյուր դեպքում համապատասխանեցնելով սույն կետում նշված փաստաթղթերի ցուցումներին։

3. Բժշկական զննման ենթակա են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ավիացիայի ավիացիոն մասնագետի վկայական ստանալու հայտ ներկայացրած կամ վկայական կրող հետևյալ ավիացիոն մասնագետները (այսուհետ՝ ավիացիոն մասնագետ).

1) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ավիացիայի ուսումնական հաստատություններում սովորելու թեկնածուները՝ օդաչուների, շտուրմանների, բորտինժեներների, օդային երթևեկության կառավարման կարգավարների, ավիացիոն ինժեներների (ավիացիոն տեխնիկների), բորտռադիստների, բորտօպերատորների, բորտուղեկցորդների պատրաստման գծով.

2) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ավիացիայի բարձրագույն և միջնակարգ ուսումնական հաստատություններում սովորողները (կուրսանտները), օդաչուների, շտուրմանների, բորտինժեներների, օդային երթևեկության կառավարման կարգավարների, ավիացիոն ինժեներների (ավիացիոն տեխնիկների), բորտուղեկցորդների պատրաստման գծով.

3) առևտրային օդային փոխադրումներ իրականացնող ավիացիայի ինքնաթիռների և ուղղաթիռների օդաչուները, գծային օդաչուները, ավիացիոն ինժեներները (ավիացիոն տեխնիկները), շտուրմանները, բորտինժեներները, բորտռադիստները, դիտորդ-օդաչուները, բորտօպերատորները, բորտուղեկցորդները.

4) սիրողական օդաչուները, սավառնորդ-օդաչուները, ազատ օդապարիկի օդաչուները, պարաշյուտիստները, գերթեթև թռչող ապարատների օդաչուները, վկայագրման ենթակա հեռակառավարում իրականացնող օդաչուները.

5) օդային երթևեկության կառավարման կարգավարները, ավագ կարգավարները, կարգավար հրահանգիչները և թռիչքների ղեկավարները:

4. Ավիացիոն մասնագետների աշխատանքային և ուսումնական պիտանիության չափանիշների պահանջները համապատասխանաբար սահմանվում են ԻԿԱՕ Դոկ 8984 2012 թվականի երրորդ հրատարակության փաստաթղթով, ինչպես նաև Թռիչքների անվտանգության եվրոպական միության գործակալության (այսուհետ՝ ԵԱՍԱ) ավիացիոն բժշկության կանոնակարգող փաստաթղթերով:

5. Բժշկական զննության և թռիչքային բժշկական փորձաքննության արդյունքներով որոշվում է մասնագիտական գործունեության իրականացնելու համար ավիացիոն մասնագետի պիտանիությունն ըստ առողջական վիճակի և տրվում է Դաս 1, Դաս 2 և Դաս 3 բժշկական սերտիֆիկատ, գերթեթև օդանավերի օդաչուների բժշկական սերտիֆիկատ (LAPL) և բորտուղեկցորդների մասով առողջական վիճակի վերաբերյալ տեղեկանք (այսուհետ՝ Բժշկական սերտիֆիկատ): Դաս 1 բժշկական սերտիֆիկատը ներառում է Դաս 2 և գերթեթև օդանավերի սերտիֆիկատի արտոնությունները, Դաս 2 բժշկական սերտիֆիկատը ներառում է գերթեթև օդանավերի օդաչուների բժշկական սերտիֆիկատի (LAPL) արտոնությունները:

6. Դաս 1, Դաս 2, Դաս 3 սերտիֆիկատները և գերթեթև օդանավերի օդաչուների բժշկական սերտիֆիկատը (LAPL) կազմվում են սպիտակ գույնի թղթից և բաղկացած են 4 էջից, յուրաքանչյուրը Ա4 (միջազգային ստանդարտ) չափի թղթի 1/8 մասի չափով, որի առաջին էջը հանդիսանում է տիտղոսաթերթ, իսկ մնացած 3-ը լրացման համար են: 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ էջերի աջ անկյունում նշվում են էջի հերթական համարները: Վկայականը լրացվում է հայերեն և անգլերեն լեզուներով:

7. Բժշկական սերտիֆիկատների տեսակներն են.

1) Առաջին դասի (Դաս 1) բժշկական սերտիֆիկատ (Ձև 1), որը տրվում է`

ա. առևտրային օդային փոխադրումներ իրականացնող (ինքնաթիռ, ուղղաթիռ և վերամբարձ ուժի մեծացման համակարգով օդանավ) օդաչուի վկայականներ կրողներին և դրանց թեկնածուներին.

բ. օդանավի բազմանդամ անձնակազմի օդաչուի վկայականներ կրողներին և դրանց թեկնածուներին.

գ. գծային օդաչուի (ինքնաթիռ, ուղղաթիռ և վերամբարձ ուժի մեծացման համակարգով օդանավ) վկայականներ կրողներին և դրանց թեկնածուներին:

2) Երկրորդ դասի (Դաս 2) բժշկական սերտիֆիկատ (Ձև 1), որը տրվում է`

ա. շտուրմանի վկայականներ կրողներին և դրանց թեկնածուներին.

բ. բորտինժեների վկայականներ կրողներին և դրանց թեկնածուներին.

գ. սիրողական - օդաչուի (ինքնաթիռ, ուղղաթիռ և վերամբարձ ուժի մեծացման համակարգով օդանավ) վկայականներ կրողներին (PPL) և դրանց թեկնածուներին.

դ. դիտորդ- օդաչուի վկայականներ կրողներին և դրանց թեկնածուներին.

ե. սավառնող-օդաչուի վկայականներ կրողներին և դրանց թեկնածուներին.

զ. պարաշյուտիստի.

է. ազատ օդապարիկի օդաչուի վկայականներ կրողներին և դրանց թեկնածուներին.

ը. բորտռադիստի վկայականներ կրողներին և դրանց թեկնածուներին.

թ. բորտօպերատորի վկայականներ կրողներին և թեկնածուներին.

ժ. հեռակառավարում իրականացնող օդաչուի վկայական կրողներին և դրանց թեկնածուներին:

3) Երրորդ դասի (Դաս 3) բժշկական սերտիֆիկատը (Ձև 2), որը տրվում է օդային երթևեկության կառավարման կարգավարի վկայականներ կրողներին և թեկնածուներին:

4) Բորտուղեկցորդներին տրվում է բժշկական սերտիֆիկատ՝ համաձայն Ձև 3-ի:

5) LAPL բժշկական սերտիֆիկատ տրամադրվում է թեթև օդանավի օդաչուներին և դրանց թեկնածուներին՝ համաձայն Ձև 1-ի:

8. Բժշկական սերտիֆիկատի գործողության ժամկետը, ներառյալ սովորական կամ հատուկ հետազոտությունները, հատկացման կամ վերականգնման դեպքում հաշվարկվում են բժշկական հետազոտությունը սկսելու օրվանից, իսկ երկարաձգման դեպքում` նախորդ բժշկական սերտիֆիկատի գործողության ժամկետի լրանալու օրվանից: Բժշկական սերտիֆիկատի երկարաձգման նպատակով բժշկական զննման համար սերտիֆիկատ կրողը պետք է ավիացիոն բժշկական կենտրոն դիմի սերտիֆիկատի ժամկետի ավարտից մինչև 45 օր առաջ: Բժշկական սերտիֆիկատների ժամկետներն են.

1) «Դաս 1» բժշկական սերտիֆիկատի գործողության ժամկետը 12 ամիս է.

ա. «Դաս 1» բժշկական սերտիֆիկատի գործողության ժամկետը նվազեցվում է մինչև 6 ամիս, երբ դիմողը աշխատում է եզակի-օդաչուի կարգավիճակով և դիմողի տարիքը 40 տարի և ավելի է.

բ. «Դաս 1» բժշկական սերտիֆիկատի գործողության ժամկետը նվազեցվում է մինչև 6 ամիս, երբ դիմողի տարիքը 60 տարի և ավելի է.

2) «Դաս 2» բժշկական սերտիֆիկատի գործողության ժամկետը 24 ամիս է, և այն նվազեցվում է մինչև 12 ամիս, երբ դիմողի տարիքը 40 տարի և ավելի է:

3) «Դաս 3» բժշկական սերտիֆիկատի գործողության ժամկետը 12 ամիս է:

4) LAPL բժշկական սերտիֆիկատի գործողության ժամկետը 24 ամիս է, և այն նվազում է մինչև 12 ամիս, երբ դիմողի տարիքը 60 տարի և ավելի է:

5) բորտուղեկցորդների բժշկական սերտիֆիկատի գործողության ժամկետը 12 ամիս է:

9. Բժշկական սերտիֆիկատների գործողության ժամկետները կարող են կրճատվել բժշկական ցուցումների առկայության դեպքում: Բժշկական սերտիֆիկատի գործողության ժամկետի փոփոխության հիմնավորումը պետք է արտացոլվի Բժշկական սերտիֆիկատի և Փարտ-ԱՐԱ-ով (Part-ARA) սահմանված եզրակացության մեջ՝ «TML սահմանափակում» նշումով:

10. Առանց բժշկական սերտիֆիկատի կամ ժամկետանց բժշկական սերտիֆիկատով ավիացիոն մասնագետները մասնագիտական պարտականությունների կատարման չեն թույլատրվում: Ավիացիոն մասնագետը միաժամանակ կարող է ունենալ միայն մեկ գործող բժշկական սերտիֆիկատ:

11. Բժշկական սերտիֆիկատ ստացած ավիացիոն մասնագետը չպետք է շարունակի իր աշխատանքային գործունեությունը հետևյալ բոլոր դեպքերում.

1) տեղյակ է իր անվտանգ աշխատանքային գործունեությանը սպառնացող առողջական պիտանելիության նվազեցման վերաբերյալ,

2) ընդունում է որոշակի դեղորայք, որը կարող է ազդել աշխատանքային գործունեության անվտանգությանը: Դեղորայքի խմբերի ցանկը հաստատված է EASA կողմից,

3) դեղորայքային, վիրահատական կամ այլ բուժում է ստանում, որը կարող է ազդել աշխատանքային գործունեության անվտանգությանը:

12. Ավիացիոն մասնագետն անհապաղ տեղեկացնում է Ավիացիոն բժշկական կենտրոնին բոլոր հետևյալ դեպքերի մասին.

1) երբ նա ենթարկվել է վիրահատական կամ որևէ այլ ինվազիվ բժշկական միջամտության.

2) սկսել է որևէ դեղամիջոցի կանոնավոր ընդունում.

3) վնասվածք է ստացել, ներառյալ այնպիսին, որը կարող է ազդեցություն ունենալ ծառայողական պարտականությունների կատարման վրա.

4) ախտորոշվել է որևէ հիվանդություն.

5) հղի է.

6) հիվանդանոց կամ բժշկական կլինիկա է տեղափոխվել.

7) առաջին անգամ տեսողության շտկման կարիք ունի:

13. Սույն կարգի 11-12-րդ կետերում նշված յուրաքանչյուր դեպքից հետո Ավիացիոն բժշկական կենտրոնի ավիաբժշկական փորձագետը (այսուհետ՝ ԱԲՓ) ուսումնասիրում է բժշկական փաստաթղթերը, անհրաժեշտության դեպքում իրականացնում փորձագիտական քննություն, որի արդյունքում որոշում է կայացնում տվյալ ավիացիոն մասնագետի առողջական պիտանելիության վերաբերյալ:

14. Ցանկացած դեղամիջոցի` բուժական կամ կանխարգելիչ նպատակով (իմունիզացիա) առաջին անգամ ընդունման դեպքում ավիացիոն մասնագետը անհապաղ տեղեկացնում է Ավիացիոն բժշկական կենտրոնին, իսկ նրա գործունեությունը այդ դեպքում դադարեցվում է առնվազն 24 ժամով:

15. Ավիացիոն մասնագետների (մինչև բժշկական սերտիֆիկատի գործողության ժամկետի ավարտը) առողջական վիճակը վատանալու դեպքում, եթե նրանք բուժօգնություն ստանալու համար այլ առողջապահական հաստատություն են դիմել, այդ մասին անհապաղ տեղեկացնում են բժշկական զննումն անցկացրած՝ Ավիացիոն բժշկական կենտրոնին:

16. Բժշկական զննման արդյունքները հանդիսանում են բժշկական գաղտնիք և կարող են տրամադրվել այլ անձանց միայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով:

17. Ավիացիոն մասնագետի բժշկական պատմությունը՝ դրան վերաբերող բոլոր փաստաթղթերով պահվում է Ավիացիոն բժշկական կենտրոնի դրա համար հատուկ հատկացված տարածքում։ Բժշկական փաստաթղթերը հասանելի են միայն Ավիացիոն բժշկական կենտրոնի տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձին՝ դրանք երրորդ անձանց, ներառյալ Ավիացիոն բժշկական կենտրոնի բժիշկ-փորձագետներին հասանելի չլինելու համար:

18. Ավիացիոն բժշկական կենտրոնում ավիացիոն մասնագետների բժշկական պատմությունը պահպանվում է ավիացիոն մասնագետի մասնագիտական աշխատանքային գործունեության ողջ ընթացքում, ինչպես նաև վերջին բժշկական զննումից հետո 10 տարի ժամկետով, որի ավարտից հետո ավիացիոն մասնագետի բժշկական պատմությունը կից փաստաթղթերով արխիվացվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

19. Միջազգային առևտրային օդային փոխադրումներ իրականացնող ավիացիայի օդանավերի անձնակազմերի անդամները, բորտուղեկցորդները, օդային երթևեկության կառավարման կարգավարները և թռիչքների ղեկավարները, աերոդրոմի տարածքում շահագործվող տրանսպորտային միջոցների վարորդները յուրաքանչյուր թռիչքից կամ հերթափոխից առաջ անցնում են նախաթռիչքային կամ նախահերթափոխային բժշկական զննում Ավիացիոն բժշկական կենտրոնի օդանավակայանային կայանում:

 

2. ԱՎԻԱՑԻՈՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ

 

20. Ավիացիոն մասնագետների բժշկական զննումը սերտիֆիկատի տրամադրման կամ սերտիֆիկատի գործողության ժամկետի երկարաձգման համար, անցկացվում է Ավիացիոն բժշկական կենտրոնի կողմից:

21. Բժշկական զննման նպատակներն են որոշել պիտանիությունը ըստ առողջական վիճակի, հոգեֆիզիոլոգիական որակների՝ թռիչքային աշխատանքի, օդային երթևեկության կառավարման, մասնագիտական գործունեության այլ տեսակների, քաղաքացիական ավիացիայի ուսումնական հաստատություններում սովորելու հնարավորությունը:

22. Ավիացիոն մասնագետների բժշկական զննումը կատարվում է անհատապես՝ Բժշկական սերտիֆիկատում նշված ժամկետներում, սույն կարգի 23-րդ կետով նախատեսված դեպքերում ավիացիոն մասնագետի ցանկությամբ կամ հիմնավոր կասկածի դեպքում գործատուի նախաձեռնությամբ՝ Բժշկական սերտիֆիկատում նշված ժամկետից շուտ:

23. Ավիացիոն մասնագետները արտահերթ բժշկական զննում են անցնում Հայաստանի Հանրապետության սահմանից դուրս աշխատանքի մեկնելուց առաջ և վերադառնալուց հետո, երկարատև արձակուրդից (3 ամսից ավելի) հետո, կասեցված Բժշկական սերտիֆիկատի գործողության վերսկսման, նախքան նոր ավիացիոն տեխնիկայի վրա վերասովորելու ուսուցումից առաջ, ավիացիոն քիմիական աշխատանքներ և շոգ կլիմայով երկրներում և բևեռային արշավախմբերում աշխատանքի մեկնելուց և վերադառնալուց (գործուղման ժամկետը 3 ամսից ավելի):

24. Բժշկական զննման ենթակա ավիացիոն մասնագետները բժշկական զննման օրերին ազատվում են աշխատանքային պարտականությունների կատարումից, իսկ բժշկական զննման նախօրյակին նրանց տրվում է հանգստյան օր: Բժշկական զննումը ըստ ծավալների կատարվում է մեկից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

25. Ավիացիոն մասնագետների զննման ընթացքում կատարվում է բժշկական հետազոտություն՝ Ավիացիոն մասնագետի տարիքին, նախնական առողջական վիճակին և Բժշկական սերտիֆիկատի տեսակին ԻԿԱՕ-ի դոկ 8984 2012 թվականի երրորդ հրատարակության և EASA ՓԱՐՏ-ՄԵԴ, ՓԱՐՏ-ԱԹՍՈ-ՄԵԴ և ՓԱՐՏ-CC փաստաթղթերով ներկայացվող պահանջների ծավալով:

26. Բժշկական զննման արդյունքները լրացվում են ավիաբժշկական փորձագետի հաշվետվական ձևում (Ձև 4), որը ստորագրվում է զննումն իրականացնող ԱԲՓ կողմից: Հայցորդի առողջական վիճակի համապատասխանության դեպքում տրամադրվում է բժշկական սերտիֆիկատ, անհրաժեշտության դեպքում սահմանափակումների նշումով: Բժշկական սերտիֆիկատը ստորագրվում է ԱԲՓ և սերտիֆիկատը կրող անձի կողմից, կնքվում Ավիացիոն բժշկական կենտրոնի կնիքով: ԱԲՓ հաշվետվական ձևի և տրամադրված բժշկական սերտիֆիկատների պատճենները, ինչպես նաև լրացուցիչ բժշկական զննման փաստաթղթերն ուղարկվում են Կոմիտեի ավիաբժշկական մասնագետին:

27. Այն դեպքերում, երբ ավիացիոն մասնագետի առողջական տվյալները լիովին չեն համապատասխանում Չիկագոյի կոնվենցիայի հավելված 1-ով և ԻԿԱՕ-ի Դոկ 8984-ով սահմանված պահանջներին՝

1) սերտիֆիկատի տրամադրումը մերժվում է կամ

2) Դոկ 8984 սահմանված դեպքերում ավիացիոն մասնագետը 2 (երկու) աշխատանքային օրյա ժամկետում ուղեգրվում է Կոմիտեի ավիաբժշկական մասնագետին՝ սահմանափակումներով սերտիֆիկատի տրամադրման վերաբերյալ որոշում կայացնելու նպատակով:

28. Հայցորդի առողջական վիճակի՝ պիտանիության չափանիշներին ոչ լիարժեք համապատասխանության դեպքում Կոմիտեի ավիաբժշկական մասնագետի կողմից բժշկական պիտանիության վերաբերյալ որոշումը կայացվում է հիմք ընդունելով՝

1) միջազգային բժշկական պրակտիկայում կիրառված նույնանման դեպքերը,

2) ավիացիոն մասնագետի աշխատանքի բնույթը.

3) վկայագրվում է սահմանափակումների կիրառմամբ, պահանջելով լրացուցիչ հետազոտություններ. սահմանափակումների կիրառմամբ բժշկական սերտիֆիկատի թողարկումը Կոմիտեի ավիաբժշկական մասնագետն իր խորհրդատվության հիման վրա կարող է պատվիրակել Ավիացիոն բժշկական կենտրոնին

4) կազմակերպում է դիտարկում թռիչքի կատարման ընթացքում՝ թռիչքային գործունեության մասնագետների մասնակցությամբ:

 

3. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

29. Բժշկական զննման ծավալները որոշվում են ըստ սերտիֆիկատի տեսակի և տրամադրման ժամկետների: Բժշկական զննման ընթացակարգերը և որոշումների կայացումն իրականացվում են առաջին անգամ տրամադրվող, երկարաձգման կամ վերականգնման հետազոտությունների վերաբերյալ ՓԱՐԹ-ՄԵԴ ընթացակարգերին համապատասխան:

30. Երկարաձգման հետազոտության համար հայցորդը բժշկական կենտրոն պետք է դիմի սերտիֆիկատի ժամկետի ավարտից մինչև 45 օր առաջ:

31. Եթե բժշկական սերտիֆիկատի գործողության ժամկետից անցել է 2 տարուց պակաս ժամանակ, ապա փորձաքննությունն իրականացվում է երկարաձգման ընթացակարգով:

32. Եթե բժշկական սերտիֆիկատի գործողության ժամկետից անցել է 2-ից 5 տարի՝ իրականացվում է Փառթ-մեդ ընթացակարգերով սահմանված վերականգնողական բժշկական զննման ծավալներով զննում և գնահատում:

33. Նախորդ բժշկական սերտիֆիկատի ժամկետի ավարտից հետո 5 տարուց ավելի ժամանակ անցնելու դեպքում բժշկական զննումն ու որոշումների կայացումն իրականացվում է առաջին անգամ բժշկական սերտիֆիկատի տրամադրման ընթացակարգով:

34․ Դաս 1 և Դաս 3 բժշկական սերտիֆիկատի հետազոտության ծավալները․

1) առաջին անգամ բժշկական զննման ծավալներն են՝

ա. ԱԲՓ ընդհանուր բժշկական հետազոտություն՝ բժշկական պատմության հավաքում, ընդհանուր կլինիկական զննում՝ ներառյալ մարդաչափական գնահատումներ, սրտաբանական քննություն, սրտանոթային հիվանդությունների ռիսկի գնահատում հենաշարժական համակարգի և վեստիբուլյար համակարգի կլինիկական գնահատում, դինամոմետրիա,

բ. շնչառական ֆունկցիայի հետազոտում՝ ներառյալ սպիրոմետրիա,

գ. ԷՍԳ, 40 տ․ բարձր՝ նաև տրեդմիլ թեստ,

դ. թոքերի ռենտգեն հետազոտություն,

ե. Ակնաբանական համապարփակ հետազոտություն՝

տեսողության սրության որոշում,

ներակնային ճնշման որոշում,

աչքի հատակի քննություն,

ակնագնդերի շարժողություն,

բինօկուլյար տեսողություն,

գունազգացություն (անոմալոսկոպիա կամ համարժեք),

տեսադաշտերի որոշում,

ռեֆրակցիայի որոշում,

հետերոֆորիա,

զ. մանրակրկիտ քիթ-կոկորդ-ականջաբանական հետազոտություն, ներառյալ՝

օթոսկոպիա,

բերանի, կոկորդի զննում,

մաքուր տոնային աուդիոմետրիա,

է. մեզի քննություն՝ ներառյալ՝ մեզի նստվածքի ընդհանուր քննություն,

ը. արյան քննություն՝ ներառյալ՝ ընդհանուր ֆորմուլա-HB, էրիթրոցիտներ, թրոմբոցիտներ, լեյկոցիտների հաշվարկ, ԷՆԱ, հեմատոկրիտ,

թ. բիոքիմիական քննություն՝ գլյուկոզ, լիպիդային պրոֆիլ, ընդհանուր խոլեստերին, տրիգլիցերիդներ, GGT, CRP,

ժ. որովայնի խոռոչի օրգանների գերձայնային հետազոտություն,

ժա. հոգեբանական և հոգեբուժական գնահատում,

ժբ. շեղումների հայտնաբերման կամ կասկածների դեպքում ցուցված է ուղեգրում լրացուցիչ գործիքային հետազոտությունների և մասնագիտական խորհրդատվության.

2) Դաս 1 և դաս 3 բժշկական սերտիֆիկատի երկարաձգման ամենամյա հետազոտություններն են՝

ա. ԱԲՓ ընդհանուր բժշկական հետազոտություն՝ բժշկական պատմության հավաքում, ընդհանուր կլինիկական զննում՝ ներառյալ մարդաչափական գնահատումներ, սրտաբանական քննություն, սրտանոթային հիվանդությունների ռիսկի գնահատում հենաշարժական համակարգի և վեստիբուլյար համակարգի կլինիկական գնահատում,

բ. ԷՍԳ, 40 տ․ բարձր՝ նաև տրեդմիլ թեստ,

գ. աչքի հետազոտություն (անատոմիա, միջավայրեր, աչքի հատակ) և տեսողության սրության որոշում՝ մոտիկ, միջանկյալ և հեռու, տեսողության համապարփակ հետազոտություն հետևյալ դեպքերում,

դ. +5/-6 դիոպտրիա տեսողության խանգարումներ դեպքում վերագնահատում՝ 2 տարին մեկ անգամ,

ե. +5/-6 դիոպտրիայից բարձր տեսողության խանգարումների դեպքում վերագնահատում՝ յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ,

զ. ներակնային ճնշման որոշում` 40 տարեկանից հետո` յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ,

է. սովորական քիթ-կոկորդ-ականջաբանական հետազոտություն,

ը. լսողության ստուգում, մաքուր տոնային աուդիոմետրիա (մինչև 40 տարեկանը` 2 տարին մեկ անգամ, իսկ 40 տարեկանից հետո` յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ),

թ. մեզի քննություն՝ ներառյալ՝ մեզի նստվածքի ընդհանուր քննություն,

ժ արյան քննություն՝ ներառյալ՝ ընդհանուր ֆորմուլա- HB, էրիթրոցիտներ, թրոմբոցիտներ, լեյկոցիտների հաշվարկ, ԷՆԱ, հեմատոկրիտ,

ժա. բիոքիմիական քննություն գլյուկոզ, լիպիդային պրոֆիլ, ընդհանուր խոլեստերին, տրիգլիցերիդներ, GGT, CRP,

ժբ. որովայնի խոռոչի օրգանների գերձայնային հետազոտություն,

ժգ. շեղումների հայտնաբերման կամ կասկածների դեպքում ցուցված է ուղեգրում լրացուցիչ գործիքային հետազոտությունների և մասնագիտական խորհրդատվության:

35․ Դաս 2 բժշկական սերտիֆիկատի տրամադրման բժշկական զննման ծավալները հետևյալն են՝

1) ԱԲՓ ընդհանուր բժշկական հետազոտություն՝ բժշկական պատմության հավաքում, ընդհանուր կլինիկական զննում՝ ներառյալ մարդաչափական գնահատումներ, սրտաբանական քննություն, սրտանոթային հիվանդությունների ռիսկի գնահատում, հենաշարժական համակարգի և վեստիբուլյար համակարգի կլինիկական գնահատում,

2) ԷՍԳ, 40 տ․ բարձր՝ նաև տրեդմիլ թեստ

3) աչքի հետազոտություն (անատոմիա, միջավայրեր, աչքի հատակ) և տեսողության սրության որոշում՝ մոտիկ, միջանկյալ և հեռու,

4) սովորական քիթ-կոկորդ-ականջաբանական հետազոտություն,

5) լսողության ստուգում, մաքուր տոնային աուդիոմետրիա (առաջին հետազոտության ժամանակ, իսկ երկարաձգման հետազոտությունների դեպքում՝ մինչև 40 տարեկանը` 2 տարին մեկ անգամ, իսկ 40 տարեկանից հետո` յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ),

6) մեզի քննություն՝ ներառյալ՝ մեզի նստվածքի ընդհանուր քննություն,

7) արյան քննություն՝ ներառյալ՝ ընդհանուր ֆորմուլա- HB, էրիթրոցիտներ, թրոմբոցիտներ, լեյկոցիտների հաշվարկ, ԷՆԱ, հեմատոկրիտ,

8) բիոքիմիական քննություն գլյուկոզ, լիպիդային պրոֆիլ, ընդհանուր խոլեստերին, տրիգլիցերիդներ, GGT, CRP,

9) որովայնի խոռոչի օրգանների գերձայնային հետազոտություն,

10) թոքերի ռենտգեն հետազոտություն՝ միայն առաջին անգամ, իսկ երկարաձգման հետազոտությունների դեպքում՝ ըստ կլինիկական ցուցումների,

11) հոգեբանական և հոգեբուժական գնահատում՝ միայն առաջին անգամ,

12) շեղումների հայտնաբերման կամ կասկածների դեպքում ցուցված է ուղեգրում լրացուցիչ գործիքային հետազոտությունների և մասնագիտական խորհրդատվության:

36. LAPL բժշկական սերտիֆիկատների տրամադրման համար բժշկական հետազոտությունների ծավալը հետևյալն է՝

1) գնահատումն իրականացվում է ավիաբժշկական զննման հիման վրա՝ լավագույն բժշկական պրակտիկայի պահանջներին համապատասխան,

2) հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի բժշկական պատմությանը,

3) նախնական գնահատումը, հետագա վերագնահատումներն հայցորդի տարիքը 50 տարին անցնելուց հետո ներառում են առնվազն՝

ա. ընդհանուր զննում,

բ. զարկերակային ճնշում,

գ. մեզի անալիզ,

դ. տեսողություն,

ե. լսողություն.

4) նախնական զննումից հետո, նախքան հայցորդի տարիքը 50տ լրանալը, հետագա հերթական զննումն իրականացվում է հետևյալ ծավալով՝

ա. բժշկական պատմության ուսումնասիրություն,

բ. առաջին անգամ իրականացվող հետազոտությունները, եթե ԱԲՓ անհրաժեշտ է գտնում՝ լավագույն բժշկական պրակտիկայի պահանջներին համապատասխան,

գ. եթե կա մասնագիտական գնահատման անհրաժեշտություն, գնահատումն իրականացվում է ավիաբժշկական փորձագետի (ԱԲՓ), ավիաբշկական կենտրոնի (ԱԲԿ) կամ Կոմիտեի ավիաբժշկական մասնագետի կողմից:

37. Բորտուղեկցորդների բժշկական սերտիֆիկատների տրամադրման բժշկական զննում․

1) բորտուղեկցորդները պետք է անցնեն ավիաբժշկական զննում՝ հավաստիանալու, որ զերծ են ֆիզիկական կամ հոգեկան առողջական խնդիրներից, որոնք կարող են առաջացնել աշխատունակության կորուստ կամ իրենց գործառույթների և անվտանգության հետ կապված պարտականությունների կատարման անկարողություն:

2) բորտուղեկցորդները պետք է անցնեն բժշկական զննում՝ նախքան աշխատանքի անցնելն ու հետագայում՝ տարին մեկ անգամ:

3) ավիաբժշկական զննումն իրականացվում է Կոմիտեի կողմից հավաստագրված Ավիաբժշկական կենտրոնում:

38. Բորտուղեկցորդների բժշկական գնահատումը ներառում է՝

1) բորտուղեկցորդի առաջնային բժշկական զննումը ներառում է․

ա. բժշկական պատմության ուսումնասիրություն,

բ. կլինիկական զննում՝

արյան, մեզի ընդհանուր քննություն,

որովայնի օրգանների համալիր ուլտրաձայնային հետազոտություն,

սրտանոթային համակարգի՝ ներառյալ էսգ հետազոտություն,

շնչառական համակարգ,

հենաշարժական համակարգ,

քիթ-կոկորդ-ականջաբանի զննում,

տեսողություն,

գունազգացություն,

գ. հոգեբանի հետազոտություն.

2) բորտուղեկցորդի բժշկական սերտիֆիկատի երկարաձգման նպատակով բժշկական զննման ծավալներն են․

ա. բժշկական պատմության ուսումնասիրություն,

բ. բժշկական զննում՝ լավագույն բժշկական պրակտիկայի պահանջներին համապատասխան,

գ․ Բորտուղեկցորդները տարին երկու անգամ լրացուցիչ հետազոտություններ են անցնում՝ համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի N 347-Ն որոշման։

39. Սույն կարգի 38-րդ կետով սահմանված ծավալներով բժշկական զննման ընթացքում վերհանված խնդիրների, կասկածների դեպքում ԱԲՓ-ն կարող է որոշում կայացնել լրացուցիչ հետազոտությունների անհրաժեշտության վերաբերյալ։

 

4. ԱՎԻԱՑԻՈՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԿԱՅԱԿԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՀԱՅՏԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼԸ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼԸ ԿԱՄ ՀԱՅՏԸ ՄԵՐԺԵԼԸ

 

40. Ավիացիոն մասնագետը կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ավիացիայի ուսումնական հաստատություններում սովորելու թեկնածուն (այսուհետ՝ Հայտատու) Բժշկական սերտիֆիկատ առաջին անգամ ստանալու համար, կամ Բժշկական սերտիֆիկատի գործողության ժամկետը երկարաձգելու (Բժշկական սերտիֆիկատի գործողության ավարտի օրվանից առնվազն 10 աշխատանքային օր առաջ) համար Ավիացիոն բժշկական կենտրոն է ներկայացնում հայտ (այսուհետ՝ Հայտ)` համաձայն սույն կարգի Ձև 5-ի՝ կից ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը.

1) առաջին անգամ դիմելու դեպքում՝

ա․ անձը հաստատող փաստաթուղթ և դրա պատճենը,

բ․ զինվորական գրքույկի պատճենը (ուսումնական հաստատություններում սովորելու թեկնածու արական սեռի ներկայացուցչի դեպքում),

գ․ ալկոհոլի և հոգեմետ նյութերի վերիֆիկացված լաբորատոր քննության տեղեկանք՝ տեղում վերցված մեզի նմուշի մեջ օփիոիդների, կանաբիոիդների, ամֆետամինի, մետամֆետամինի, կոկաինի, հալյուցինոգենների և բերզոդիազեպինի բացակայության վերաբերյալ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար նաև տեղեկանքներ հոգենյարդաբանական և նարկոլոգիական դիսպանսերներից՝ հաշվառման մեջ չգտնվելու վերաբերյալ,

դ․ նախկինում ցանկացած տեսակի բժշկական զննում անցնելը հավաստող փաստաթղթերը՝ առկայության դեպքում,

2) Բժշկական սերտիֆիկատի գործողության ժամկետը երկարաձգելու դեպքում սույն կարգի Ձև 5-ին կից ներկայացվում են․

ա․ անձը հաստատող փաստաթուղթ և դրա պատճենը,

բ․ գործող Բժշկական սերտիֆիկատը,

գ․ նախկինում ցանկացած տեսակի բժշկական զննում անցնելը հավաստող փաստաթղթերը՝ առկայության դեպքում:

41. Ավիացիոն բժշկական կենտրոնը անհրաժեշտության դեպքում տրամադրում է խորհրդատվություն Հայտը լրացնելու վերաբերյալ: Հայտը ներկայացնելու օրը Հայտատուն տեղեկացվում է բուժզննման անցկացման օրվա և ժամի մասին:

42. Բժշկական զննման արդյունքում Ավիացիոն բժշկական կենտրոնի կողմից Հայտատուին Հայտը մուտք լինելու օրվանից առավելագույնը 10 օրյա ժամկետում տրամադրվում է Բժշկական սերտիֆիկատ, կամ Հայտը մերժվում է: Բժշկական սերտիֆիկատը կամ Հայտը մերժելու մասին համապատասխան ծանուցումը մեկօրյա ժամկետում տրամադրվում է Հայտատուին:

43. Տրամադրված Բժշկական սերտիֆիկատի պատճենը, Հայտատուի անձնական բժշկական գործը, բժշկական զննման բոլոր փաստաթղթերը պահպանվում են Ավիացիոն բժշկության կենտրոնում:

44. Բժշկական սերտիֆիկատը տրամադրելու օրվանից երկօրյա ժամկետում, բժշկական զննմանը վերաբերող բոլոր փաստաթղթերի պատճեններն ուղարկվում են Կոմիտեի ավիաբժշկական մասնագետին:

45. Հայտը մերժվում է, եթե՝

1) բժշկական զննման արդյունքներով հաստատվում է, որ ավիացիոն մասնագետը չի համապատասխանում ԻԿԱՕ-ի «Ավիացիոն բժշկության ձեռնարկ» Դոկ 8984 2012 թվականի երրորդ հրատարակության փաստաթղթով սահմանված պիտանիության պահանջներին,

2) պիտանիության չափանիշներին ոչ լիարժեք համապատասխանության դեպքում Կոմիտեի ավիաբժշկական մասնագետի կողմից բժշկական պիտանիության վերաբերյալ բացասական որոշում է կայացվել՝ ըստ 29-րդ կետի միջոցառումների արդյունքի կամ

3) ներկայացված փաստաթղթերը կամ տեղեկություններն ակնհայտ կեղծ են:

46. Հայտը մերժելու մասին գրությունը ենթակա է բողոքարկման օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

5. ԱՎԻԱՑԻՈՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼԸ ԵՎ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼԸ

 

47. Բժշկական սերտիֆիկատի գործողությունը կասեցվում է, եթե.

1) Ավիացիոն մասնագետը տեղեկացրել է Ավիացիոն բժշկական կենտրոնին այլ բժշկական հաստատությունում մեկ ամսից ավել տևողությամբ վերականգնողական շրջան պահանջող բժշկական միջամտության ենթարկվելու մասին.

2) չեն պահպանվել սույն կարգի 11-րդ և 12-րդ կետերով սահմանված դրույթները.

3) սույն կարգի 14-րդ և 15-րդ կետերով նախատեսված տեղեկացումները չեն իրականացվել մեկից ավել անգամ և կրում են շարունակական բնույթ:

48. Ավիացիոն բժշկական կենտրոնը Բժշկական սերտիֆիկատի գործողությունը կասեցնելու մասին որոշումը մեկօրյա ժամկետում տրամադրում է ավիացիոն մասնագետին, ինչպես նաև դրա վերաբերյալ մեկօրյա ժամկետում տեղեկացնում է գործատուին և Կոմիտեի ավիաբժշկական մասնագետին:

49. Ավիացիոն մասնագետի բժշկական սերտիֆիկատի գործողությունը կարող է վերսկսվել Ավիացիոն բժշկական կենտրոնի կողմից, եթե նոր բժշկական զննման արդյունքներով հաստատվել է ավիացիոն մասնագետի լիարժեք համապատասխանությունը պիտանիության պահանջներին, իսկ մասնակի համապատասխանության դեպքում որոշումը կայացվում է Կոմիտեի ավիաբժշկական մասնագետի կողմից։

50. Բժշկական սերտիֆիկատի գործողությունը դադարեցվում է, եթե.

1) սույն կարգի 15-րդ կետով սահմանված կարգով բժշկական միջամտության ենթարկվելուց հետո Ավիացիոն բժշկական կենտրոնի կողմից իրականացված բժշկական զննման արդյունքներով հաստատվել է ԻԿԱՕ «Ավիացիոն բժշկության ձեռնարկ» Դոկ 8984 2012 թվականի երրորդ հրատարակության փաստաթղթով սահմանված պիտանիության պահանջներին այլևս չհամապատասխանելու փաստը.

2) Ավիացիոն մասնագետը չի տեղեկացրել Ավիացիոն բժշկական կենտրոնին այլ բժշկական հաստատությունում չպլանավորված նշանակալի բժշկական միջամտության ենթարկվելու մասին.

3) լրացել է և սույն կարգով սահմանված կարգով չի երկարաձգվել Բժշկական սերտիֆիկատի գործողության ժամկետը.

4) նոր բժշկական զննման արդյունքներով հաստատվել է, որ ավիացիոն մասնագետը չի համապատասխանում ԻԿԱՕ-ի «Ավիացիոն բժշկության ձեռնարկ» Դոկ 8984 2012 թվականի երրորդ հրատարակության փաստաթղթով սահմանված պիտանիության պահանջներին:

51. Ավիացիոն բժշկական կենտրոնը Բժշկական սերտիֆիկատի գործողությունը դադարեցնելու մասին որոշումը մեկօրյա ժամկետում տրամադրում է ավիացիոն մասնագետին, ինչպես նաև դրա վերաբերյալ մեկօրյա ժամկետում տեղեկացնում է գործատուին, իսկ դադարեցված Բժշկական սերտիֆիկատի և կից փաստաթղթերի պատճենները մեկօրյա ժամկետում տրամադրում է Կոմիտեին:

52. Բժշկական սերտիֆիկատի գործողության դադարեցման դեպքում Ավիացիոն մասնագետը Ավիացիոն բժշկական կենտրոն է հանձնում Բժշկական սերտիֆիկատի բնօրինակը:

53. Բժշկական սերտիֆիկատի սահմանափակումներն են.

1) բժշկական պիտանիության սահմանային դեպքերում հայցորդի բժշկական պիտանիության որոշման համար դեպքն ուղեգրվում է Կոմիտեի ավիաբժշկական մասնագետի որոշմանը:

2) եթե հնարավոր է պիտանիության որոշում միայն սամանափակումների կիրառությամբ, անհրաժեշտության դեպքում հաշվի է առնվում Կոմիտեի թռիչքային գործունեության տեսուչների եզրակացությունը:

3) սահմանափակումների սկզբնական կիրառությունը.

ա. Դաս 1, Դաս 2, Դաս 3 և LAPL բժշկական սերտիֆիկատների TML, VDL, VML, VNL and VCL սահմանափակումները կարող են սահմանվել ԱԲՓ կամ ԱԲԿ կողմից

բ. Դաս 1 և Դաս 3 բժշկական սերտիֆիկատների համար մյուս բոլոր սահմանափակումները կիրառվում են Կոմիտեի ավիաբժշկական մասնագետի ցուցման հիման վրա, իսկ LAPL բժշկական սերտիֆիկատի համար ԱԲՓ կողմից՝ ԱԲԿ-ի հաստատմամբ:

4) սահմանափակումների հանումը.

ա. Դաս 1 բժշկական սերտիֆիկատի սահմանափակումները հանվում են Կոմիտեի ավիաբժշկական մասնագետի կողմից

բ. Դաս 2 բժշկական սերտիֆիկատի սահմանափակումները հանվում են ԱԲԿ կողմից՝ Կոմիտեի ավիաբժշկական մասնագետի խորհրդատվության հիման վրա:

գ. LAPL սերտիֆիկատի սահմանափակումները հանվում են ԱԲՓ կողմից ԱԲԿ-ի հաստատմամբ:

54. Դաս 1, Դաս 2 և LAPL բժշկական սերտիֆիկատների համար կիրառվող սահմանափակումներն են.

Կոդ

Սահմանափակումներ

TML

Բժշկական սերտիֆիկատի ժամկետի սահմանափակում

VDL

Գործում է միայն հեռու տեսողության կոռեկցիայի պայմանով

VML

Գործում է միայն հեռու, մոտիկ և միջանկյալ տեսողության կոռեկցիայի պայմանով

VNL

Գործում է միայն մոտիկ տեսողության կոռեկցիայի պայմանով

CCL

Տեսողության կոռեկցիա կոնտակտային լինզաներով

VCL

Գործում է ցերեկային պայմաններում

RXO

Կարիք ունի ակնաբույժի մասնագիտական գնահատման

SIC

Յուրահատուկ բժշկական զննման անհրաժեշտություն

HAL

Գործում է լսողական սարքերի կիրառության պայմաններում

APL

Գործում է հավանության արժանացած պրոթեզների կիրառության պայմաններում

AHL

Գործում է ձեռքային կառավարման հավանության արժանացած պայմաններում

OML

Թռիչքային գործունեություն բազմաօդաչու անձնակազմում -գործում է միայն Դաս 1 սերտիֆիկատի համար՝ որպես երկրորդ օդաչու կամ առողջական սահմանափակումներ չունեցող, մինչև 60տ երկրորդ օդաչուի հետ թռիչքի պայմաններում

OCL

Գործում է միայն որպես երկրորդ օդաչու

OSL

Գործում է միայն սահմանափակումներ չունեցող երկրորդ օդաչուի հետ համատեղ թռիչքի պայմաններում՝ կրկնակի կառավարմամբ օդանավում

OPL

Գործում է առանց ուղևորների թռիչքի համար

ORL

Ուղևորների փոխադրմամբ թռիչքի ժամանակ կարող է գործել երկրորդ օդաչուի հետ համատեղ

OAL

Կիրառելի է միայն որոշակի օդանավերով թռիչքների իրականացման դեպքում

SSL

Յուրահատուկ սահմանափակումներ, բնորոշումով:

55. Դաս 3 Բժշկական սերտիֆիկատի սահմանափակումներն են.

1) սահմանային կամ կասկածելի դեպքերում բժշկական պիտանիության որոշման հարցը ուղեգրվում է Կոմիտեի ավիաբժշկական մասնագետին:

2) այն դեպքերում, երբ բժշկական պիտանիությունը հնարավոր է միայն սահմանափակումների կիրառությամբ, ԱԲՓ կամ Կոմիտեի ավիաբժշկական մասնագետը կարող են բժշկական գնահատումն իրականացնել աերոնավիգացիոն ծառայություններ մատուցող կազմակերպության համապատասխան մասնագետների հետ համատեղ, անհրաժեշտության դեպքում:

3) սահմանափակումների կիրառություն առաջին անգամ.

ա. TML, VDL, VML, VNL, CCL, HAL, RXO սահմանափակումները կարող են կիրառվել ԱԲՓ կամ ԱԲԿ կողմից:

բ.VXL և VXN սահմանափակումները կարող են կիրառվել օդային նավիգացիայի ծառայության հետ խորհրդակցությունից հետո:

գ. SIC և SSL կարող են կիրառվել միայն Կոմիտեի ավիաբժշկական մասնագետի կողմից:

 դ. Բոլոր սահանափակումները կարող են հանվել միայն Կոմիտեի ավիաբժշկական մասնագետի կողմից:

56. Դաս 3 Բժշկական սերտիֆիկատի վրա նշվող սահմանափակումները` կիրառելիության ցուցումների դեպքում.

Կոդ

Սահմանափակում

TM

ավիաբժշկական վկայականի գործողության ժամկետի սահմանափակում

VDL

հեռու տեսողության կոռեկցիայի կիրառություն և իր հետ ունենալ պահեստային ակնոց

VXL

հեռու տեսողության կոռեկցիայի կիրառություն` կախված աշխատանքային միջավայրի պայմաններից

VML

հեռու, միջանկյալ և մոտիկ տեսողության շտկման ակնոց կրել և իր հետ ունենալ պահեստային ակնոց carry spare set of spectacles

VNL

Մոտիկ տեսողության շտկման ակնոց ունենալ` միշտ հասանելի և իր հետ ունենալ պահեստային ակնոց

VXN

Մոտիկ տեսողության շտկման ակնոց ունենալ, հեռու տեսողության կոռեկցիայի կիրառություն` կախված աշխատանքային միջավայրի պայմաններից

RX

Մասնագետ ակնաբանի հետազոտությունների կարիք

CC

Կոնտակտային լինզաներով տեսողության շտկում

HA

Պիտանիություն միայն լսողական սարքերով

SIC

 Հատուկ բժշկական հետազոտությունների իրականացման կարիք

SSL

Հատուկ սահմանափակումներ` ինչպես բնորոշված է

57. Բորտուղեկցորդի բժշկական սերտիֆիկատների համար կիրառվող սահմանափակումներն են.

1) գործում է միայն բորտուղեկցորդների բազմանդամ թիմում (MCL).

2) գործում է որոշակի օդանավերում թռիչքների իրականացման դեպքում (OAL) կամ գործունեության որոշակի տեսակների դեպքերում (OOL).

3) հաջորդիվ բժշկական զննման ժամկետից ավելի վաղ ժամկետների սահմանման անհրաժեշտություն (TML).

4) յուրահատուկ բժշկական զննման անհրաժեշտություն (SIC).

5) Տեսողության կոռեկցիայի կարիք (CVL), կամ տեսողության կոռեկցիա կոնտակտային լինզաների կիրառությամբ (CCL).

6) լսողական սարքերի կիրառության կարիք (HAL).

7) յուրահատուկ սահմանափակումներ բնորոշումով (SSL):

 

6. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ԹԵՍՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

 

58. Բժշկական թռիչքային թեստն իրականացվում է համապատասխան փորձ ունեցող թռիչքային գործունեության տեսուչների կողմից, Կոմիտեի ավիացիոն բժշկական մասնագետի ուղեգրի հիման վրա, ավիացիոն բժշկի մասնակցությամբ կամ առանց մասնակցության, արդյունքներն ամփոփվում են և ստորագրվում օդաչուի և տեսուչի կողմից;

59. Բժշկական թռիչքային թեստն իրականացվում է սիմուլյացիոն թռիչքի պայմաններում։

60. Բժշկական թռիչքային թեստի իրականացման որոշման հետ Կոմիտեի ավիաբժշկական մասնագետը թեստն իրականացնող տեսուչներին տրամադրում է որոշակի առաջադրանքի իրականացման գնահատման ստուգացուցակ։

61. Բժշկական թռիչքային թեստի իրականացման ցուցումներն են․

1) APL սահմանափակման կիրառման անհրաժեշտություն, երբ հայցորդի մոտ առկա է հենաշարժական համակարգի խնդիր, որը պահանջում է պրոթեզների կիրառություն։

2) AHL սահմանափակման անհրաժեշտություն- պիտանի է միայն ձեռքային կառավարմամբ ինքնաթիռների դեպքում։ Նման սահմանափակումը կարող է կիրառվել միայն համապատասխան սարքավորումներով ինքնաթիռի առկայության դեպքում։

3) հենաշարժական համակարգի բորբոքային, ինֆիլտրատիվ, տրավմատիկ կամ դեգեներատիվ հիվանդությունների ախտորոշումով կայուն ռեմիսիայում, հակացուցված դեղամիջոցների ընդունման կարիք չունեցող հայցորդների պիտանիության գնահատման համար։

4) նյարդային համակարգի հիվանդությունների դեպքում, ֆունկցիայի ոչ մեծ կորստով և կայուն ընթացքով։

5) ուղեղանոթային հիվանդություններից հետո վերականգնումից և նյարդաբանական ոչ մեծ մնացորդային երևույթների պահպանման պայմաններում։

6) մեկ աչքի տեսողության սրության կտրուկ իջեցման կամ մոնոկուլյարության դեպքում, եթե մյուս աչքի տեսողության սրությունը 1․0 է, միջանկյալ և մոտիկ տեսողության սրությունը համապատասխանում են համապատասխանաբար N14 և N5 տողերի ընթերցանությանը, վնասված աչքի տեսողության կորստից անցել է առնվազն 6 ամիս։

7) Երկրորդ աստիճանի ճարպակալման դեպքում։

8) Լսողության իջեցման դեպքում ցուցված է թռիչքային հարթակի պայմաններում լսողության ֆունկցիոնալ թեստի իրականացում։

 

7․ ՆԱԽԱԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ԿԱՄ ՆԱԽԱՀԵՐԹԱՓՈԽԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

 

62. Միջազգային առևտրային օդային փոխադրումներ իրականացնող Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված օդանավերի անձնակազմերի անդամները, բորտուղեկցորդները, օդային երթևեկության կառավարման կարգավարները և թռիչքների ղեկավարները նախաթռիչքային կամ նախահերթափոխային բժշկական զննում են անցնում թռիչքից կամ հերթափոխից ամենաուշը 2 ժամ առաջ, օրվա ընթացքում մեկ անգամ:

63. Նախաթռիչքային կամ նախահերթափոխային բժշկական զննում իրականացվում է անհատական մոտեցմամբ, չի թույլատրվում կողմնակի անձանց ներկայությունը, ստուգվում է բժշկական սերտիֆիկատի առկայությունը և նշումների առկայությունը սահմանափակումների վերաբերյալ:

64. Եթե թռիչքն իրականացվում է այնպիսի օդանավակայանից, որտեղ չեն գործում Հայաստանի Հանրապետության հավաստագրված ավիացիոն բժշկական կենտրոնի հաստիքով գրանցված բժիշկ մասնագետ(ներ), ապա անձնակազմի անդամների թռիչքի թույլտվության որոշումը կայացնում է հրամանատարը:

65. Ավիացիոն բժշկական կենտրոնի հաստիքով գրանցված բժիշկ մասնագետ(ներ)ը կարող է անհրաժեշտության դեպքում համագործակցել ռեմփ ինսպեկցիայի թիմի հետ, իրականացնելով այլ երկրների ավիացիոն մասնագետների բժշկական զննում:

66. Հիվանդության, ինքնազգացման վատացման, անբավարար հանգստի, սնուցման ռեժիմի խախտման դեպքում ավիացիոն մասնագետները պարտավորվում են տեղեկացնել անմիջական ղեկավարին և դիմել բժշկական օգնության:

67. Նախաթռիչքային կամ նախահերթափոխային բժշկական զննումը ներառում է.

1) տեղեկատվության հավաքում՝ ինքնազգացման, առողջական գանգատների առկայության վերաբերյալ, նախաթռիչքային կամ նախահերթափոխային բավարար հանգստի, քնի տևողության և որակի, սնուցման ռեժիմի վերաբերյալ: Գնահատվում է խոսքը, միմիկան, հոգեհուզական վիճակը (հանգստությունը, գրգռվածություն, ընդարմածություն).

2) զննում՝ վարքագծի շեղումներ, արտաքին տեսք, մաշկի, լորձաթաղանթի գունավորում, ըմպանի զննում, լույսի հանդեպ բբերի ռեակցիան, թռիչքի պայմաններին համապատասպան համազգեստի կրում: Անոթազարկի որոշումն իրականացվում է ճաճանչային զարկերակի շոշափումով՝ 30 վրկ տևողությամբ: Ցուցումների դեպքում իրականացվում է ջերմաչափում, զարկերակային ճնշման որոշում: Թռիչքային գործունեության թույլատրելի ցուցանիշներն են. զարկերակային ճնշումը ոչ բարձր քան 140/90 մմ սնդ սյան և ոչ ցածր, քան 100/60 մմ սնդ սյան:

3) ընտրողական կերպով իրականացվում է ալկոհոլի, հոգեմետ այլ միջոցների արագ թեստավորում:

68. Փաստաթղթագրությունն իրականացվում է հետևյալ կերպ.

1) Նախաթռիչքային բժշկական զննման գրանցամատյան՝ էջերը համարակալված և կարված՝ կնիքով հաստատված (Ձև 6),

2) բժշկական զննման արդյունքում բժիշկը կնքում է թռիչքների թույլտվության փաստաթուղթը և ստորագրում,

3) թռիչքի թույլտվության կասեցման գրանցամատյան (Ձև 7), որտեղ լրացվում են համապատասխան պայմանները, որոնք հիմք են տվել թույլ չտալու ավիացիոն գործունեության իրականացումը, տեղեկացվում է թռիչքի ղեկավարին և ուղեգրվում բժշկական հաստատություն, լրացնելով համապատասխան ձևաթուղթ,

4) հոգեակտիվ նյութերի վերաբերյալ ստուգումն իրականացվում է ավիացիոն բժշկական կենտրոնում, բժիշկ մասնագետի կողմից, արագ թեստերի կիրառության մեթոդով, հետազոտվող անձի տեղեկացված համաձայնությամբ,

5) ալկոհոլի ընդունման ստուգումն իրականացվում է արագացված թեստով՝ արտաշնչած օդում ալկոհոլի որոշման մեթոդով, ստանդարտ գործիքով, առնվազն 2 անգամ, 20ր ընդմիջումով: Ալկոհոլի թույլատրելի ցուցանիշը՝ 0․2 պրոմիլեից ցածր:

Որոշակի կլինիկական ախտանիշների առկայության և ալկոհոլի թեստի բացասական արդյունքի թեստի պայմաններում, ցուցված է մեզում հոգեմետ նյութերի որոշման արագ թեստի կիրառում: Ստուգված փորձանմուշը պետք է պահպանվի 35 օր: Դրական պատասխանի դեպքում մեզի նմուշի մի մասը կնքված փորձանոթով պետք է ուղեգրվի փորձաքննության՝ նարկոլոգիական մասնագիտացված հաստատության:

6) Ալկոհոլի ընդունման փորձաքննության և հոգեմետ թեստի արդյունքներն ամփոփվում են արձանագրությամբ՝ համապատասխան Ձև 10-ի։ Հոգեմետ թեստի դրական պատասխանի դեպքում հետազոտվողը պետք է ուղեգրվի մասնագիտացված կենտրոն, ոչ ուշ քան 2 ժամվա ընթացքում, ուղեգրի ձևաթուղթը՝ Ձև 9։ Հետազոտությունից հրաժարվելու դեպքում հրաժարման ակտն արձանագրվում է և հաստատվում բժշկի և հետազոտվողի ստորագրությամբ: Արձանագրությունը կազմվում է երեք օրինակով, ուղղումներ չեն թույլատրվում: Օրինակները տրամադրվում են ավիացիոն կազմակերպության ղեկավարին, Կոմիտեի ավիացիոն բժշկության մասնագետին, 3րդ օրինակը պահվում է բժշկական կենտրոնում:

69. Նախաթռիչքային և նախահերթափոխային բժշկական զննման արդյունքների վերաբերյալ տարեկան մեկ անգամ՝ յուրաքանչյուր տարվա փետրվարի 1-ին հաշվետվություն է ներկայացվում Կոմիտեի ավիացիոն բժշկության մասնագետին՝ համապատասխան ձև 11-ի:

 

Ձև 1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵ

 

CIVIL AVIATION COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

 

Class 1/2/LAPL

MEDICAL CERTIFICATE

 

ԴԱՍ 1/2/LAPL

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ

 

pertaining to a Part-FCL licence

Issued in accordance with Part-MED

Վերաբերում է Թռիչքային անձնակազմի վկայականին, թողարկվել է համապատասխան ԵԱԱԳ/EASA Փարտ-Մեդ (Part-Med)

 

This medical certificate complies with ICAO standards, except for the LAPL medical certificate.

Այս Բժշկական Վկայականը համապատասխանում է ԻԿԱՕ չափանիշներին, բացառությամբ LAPL վկայականի

 
   

I Օդաչուի վկայականը թողարկող իրավասու մարմին/ Authority that issued or is to issue the pilot licence

II Վկայականի դասը / Class of medical Certificate

 1

 2

 LAPL

III Սերտիֆիկատի համարը/Certificate number

IV Վկայականը կրող անձի ազգանուն, անուն/ Last and first name of holder:

XIV Ծննդյան ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի)
/Date of birth: (dd/mm/yyyy)
VI Ազգությունը/Nationality:
VII Վկայական կրող անձի ստորագրությունը/
Signature of holder:

XIII Սահմանափակումներ/Limitations:

Կոդ/ Code.

Նկարագրություն/ Description :

 

X Թողարկման ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)

/ Date of issue: (dd/mm/yyyy)

 

Թողարկող ԱԲՓ/ԱԲՊՓ ստորագրությունը

Signature of issuing AME/medical assessor /(GMP):

 

XI Կնիք/Stamp:

2

3


IX Սույն վկայականի գործողության ժամկետը/ Expiry date of this certificate

Class 1 single pilot commercial operations carrying passengers
(dd/mm/yyyy)

Class 1 (dd/mm/yyyy)

Class 2 (dd/mm/yyyy)

LAPL (dd/mm/yyyy)

Բժշկական զննման ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի)
/Examination date: (dd/mm/yyyy)
Վերջին ԷՍԳ ամսաթիվը/Date of last electrocardiogram
աուդիոգրամմայի ամսաթիվը/Date of last audiogram

MED.A.020 Decrease in medical fitness
(a) Licence holders shall not exercise the privileges of their licence and related ratings or certificates at any time when they:
(1) are aware of any decrease in their medical fitness that might render them unable to safely exercise those privileges;
(2) take or use any prescribed or non-prescribed medication that is likely to interfere with the safe exercise of the privileges of the applicable licence; or
(3) receive any medical, surgical or other treatment that is likely to interfere with flight safety.
(b) In addition, licence holders shall, without undue delay, seek aero-medical advice when they:
(1) have undergone a surgical operation or invasive procedure;
(2) have commenced the regular use of any medication;
(3) have suffered any significant personal injury involving incapacity to function as a member of the flight crew;
(4) have been suffering from any significant illness involving incapacity to function as a member of the flight crew;
(5) are pregnant;
(6) have been admitted to hospital or medical clinic; or
(7) first require correcting lenses.

4

Ձև 2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵ

 

CIVIL AVIATION COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

 

Class 3

MEDICAL CERTIFICATE

 

ԴԱՍ 3

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ

 

pertaining to a ATCO licence

Issued in accordance with Part-MED

Վերաբերում է Օդային կարգավարների վկայականին, թողարկվել է համապատասխան ԵԱԱԳ/EASA Փարտ-ԱԹՍՕ.Մեդ (Part ATCO.MED)

This medical certificate complies with ICAO standards Վկայականը համապատասխանում է ԻԿԱՕ չափանիշներին

 
   

 I Օդային երթևեկության կարգավարի վկայականը թողարկող իրավասու մարմին/ Authority that issued or is to issue the ATCO licence

II Վկայականի դասը / Class of medical Certificate

 3

III Սերտիֆիկատի համարը/Certificate number

IV Վկայականը կրող անձի ազգանուն, անուն/ Last and first name of holder:
XIV Ծննդյան ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի)
/Date of birth: (dd/mm/yyyy)
VI Ազգությունը/Nationality:
VII Վկայական կրող անձի ստորագրությունը/
Signature of holder:

XIII Սահմանափակումներ/Limitations:
Կոդ/ Code.
Նկարագրություն/ Description :

X Թողարկման ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)
/ Date of issue: (dd/mm/yyyy)

Թողարկող ԱԲՓ/ԱԲՊՓ ստորագրությունը
Signature of issuing AME/medical assessor /(GMP):

XI Կնիք/Stamp:

2

3


IX Սույն վկայականի գործողության ժամկետը/ Expiry date of this certificate

Բժշկական զննման ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի) /Examination date: (dd/mm/yyyy)

 

Վերջին ԷՍԳ ամսաթիվը/Date of last electrocardiogram

 

աուդիոգրամմայի ամսաթիվը/Date of last audiogram

 

4

 

Ձև 3

REPUBLIC of ARMENIA

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

CABIN CREW MEDICAL REPORT FOR CABIN CREW ATTESTATION (CCA)

APPLICANT OR HOLDER

 

ԲՈՐՏՈՒՂԵԿՑՈՐԴԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՀԱՅՑՈՐԴԻ ԿԱՄ ԿՐՈՂԻ

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ

 
   

I The State where the aero-medical assessment is conducted: Republic of Armenia
Պետությունը, որտեղ իրականացվել է ավիաբժշկական զննումը.
Հայաստանի Հանրապետություն
III Cabin crew attestation reference number:
Բորտուղեկցորդի վկայականի համարը

IV Last and first name:
Ազգանուն Անուն
XIV Date of birth (dd/mm/yyyy):
Ծննդյան ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի)
VI Nationality:
Ազգությունը
VII Signature of CCA applicant/holder:
Վկայականը կրող անձի ստորագրությունը

II Aero-medical assessment result (fit/unfit):
Ավիաբժշկական զննման արդյունքը (պիտանի/ոչ պիտանի)
Expiry date of the previous cabin crew medical report (dd/mm/yyyy):
Նախորդ սերտիֆիկատի գործողության ժամկետը (օր/ամիս/տարի)
Date of aero-medical assessment (dd/mm/yyyy):
Ավիաբժշկական զննման ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի)

X Date of issue* (dd/mm/yyyy):
Տրման ամսաթիվը (օր/ամիս/տարի)
X Signature of the AeMC, AME:
ԱԲՓ ստորագրությունը
XI Seal or stamp of the AeMC:
ԱԲԿ կնիքը

2

3


XII Limitation(s), if applicable:
Սահմանափակումներ, եթե կիրառելի են
Code:
Կոդը
Description:
Նկարագրությունը
Code:
Կոդը
Description:
Նկարագրությունը
Code:
Կոդը
Description:
Նկարագրությունը

IX Expiry date of this medical report (dd/mm/yyyy):
Գործողության ժամկետի ավարտը (օր/ամիս/տարի)

4

5

Ձև 4

 

Ավիաբժշկական փորձագետի հաշվետվական ձև

համապատասխան EASA Part-Med և ICAO Doc 8984 պահանջների

 

(201). Հետազոտության տեսակ

Առաջնային □

Երկարաձգման □

Հատուկ ուղեգրման □

Վերականգնման □

(202)
հասակը

 (203)
քաշը

(204)
աչքերի
գույնը

(205)
մազերի
գույնը

(206) ԶՃ` նստած
(մմ սնդ սյան)

(207) պուլսը` հանգստի պայմ.

Սիստ.

Դիաստ.

Հաճախությունը`

Ռիթմը`
Կանոն. □
անկանոն □

 

Կլինիկական հետազոտություն. նշել բոլոր կետերի վերաբերյալ

 

 

Նորմալ

Ոչ նորմալ

 

Նորմալ

Ոչ նորմալ

(208) Գլուխ, դեմք, վիզ, պարանոց, գանգամաշկ

   

(218) Որովայն, ճողվածք, լյարդ, փայծաղ

   

(209) բերան, կոկորդ, ատամներ

   

(219) հետանցք, հաստ աղի

   

(210) քիթ, հարքթային սինուսներ

   

(220) միզասեռական համակարգ

   

(211) ականջներ, թմբկաթաղանթ, թմբկաթաղանթի շարժունակություն

   

(221) էնդոկրին համակարգ

   

(212) աչքեր - ակնագունդ և հավելումներ, տեսադաշտեր

   

(222) վերին և ստորին ծայրանդամներ, հոդեր

   

(213) աչքեր - բիբ և աչքի հատակ

   

(223) ողնաշար, այլ հենաշարժական

   

(214) աչքեր - ակնագնդերի շարժողություն, նիստագմ

   

(224) նյարդաբանական, ռեֆլեքսներ, ևն

   

(215) թոքեր, կրծքավանդակ, կուրծք

   

(225) Հոգեբուժական

   

(216) սիրտ

   

(226) մաշկ, ախտանշաններ, լիմֆատիկ հանգույցներ

   

(217) անոթային համակարգ

   

(227) ընդհանուր համակարգային

   

(228) Նշում. Նկարագրել բոլորը, ինչի վերաբերյալ «ոչ նորմալ» նշում է կատարվել

 

 

Տեսողության սրություն

 

(229) Հեռու տեսողություն - 5մ

 

(230) Միջանկյալ տեսողություն
N 14 - 1 մետր հեռավորությունից

 

Առանց կոռեկցիայի

 

Ակնոցներ

Կոնտակտա-յին լինզաներ

 

Առանց կոռեկցիայի

Տեսողական կոռեկցիայով

Այո

ոչ

այո

ոչ

Աջ աչք

 

Շտկումը մինչև

   

Աջ աչք

       

Ձախ աչք

 

Շտկումը մինչև

   

Ձախ աչք

       

Բինօկուլյար

 

Շտկումը մինչև

   

Բինօկուլյար

       

231. Մոտիկ տեսողություն.
N5- տողը` 30-50 սմ հեռավորությունից

 

(232) Ակնոցներ
Այո □ ոչ □ տեսակը

(233) կոնտակտային լինզա
Այո □ ոչ □ Տեսակը

 

Առանց կոռեկցիայի

կոռեկցիայով

 

Այո

ոչ

այո

ոչ

Ռեֆրակցիայի խանգարում

Սֆերիկ

Գլանաձև

առանցք

լրացուցիչ

Աջ աչք

       

Աջ աչք

       

Ձախ աչք

       

Ձախ աչք

       

Բինօկուլյար

       

(313) Գունազգացողություն
Նորմալ □ ոչ նորմալ □ Պսևդո-իզոքրոմատիկ քարտեր, տեսակը`
Իշիխարայի թեստ (24 քարտ),
Քարտերի քանակը- , սխալների քանակը-

(234) Լսողություն (եթե չի իրականացվել 239/241)

 

Խոսակցական թեստ` 2 մետր հեռ.,
մեջքով դեպի հետազոտողը

 

Աուդիոմետրիա

Աջ ականջ

Ձախ ականջ

Հց

500

1000

2000

3000

Այո □ ոչ □

Այո □ ոչ □

Աջ

       
 

Ձախ

       

 

(235) Մեզի քննություն Նորմալ □ ոչ նորմալ □

Գլյուկոզ

սպիտ

արյուն

Այլ ախտ. Էլ.

(236) Շնչառական ֆունկցիա` ԱԱԾ1/ԹԿՏ________%
Նորմալ □ ոչ նորմալ □
(237) հեմոգլոբին ______________ _____միավոր
Նորմալ □ ոչ նորմալ □

 

Ուղեկցող հաշվետվական ձևեր, քանակը`

 

Չի իրականացվել

նորմալ

Ոչ նորմալ/բացատր.

(238) ԷԿԳ

     

(239) Աուդիոգրամմա

     

(240) Ակնաբանական

     

(241) ՔԿԱ

     

(242) Արյան լիպիդային կազմ

     

(243) Շնչառական ֆունկցիա

     

(244) Այլ (նշել)

     

(247) ԱԲՓ եզրակացությունը.

Դիմողի անուն-ազգանունը __

Ծննդյան ամսաթիվը ________

Դիմումի համարը ___________

□ Պիտանի Դաս « » ավիաբժշկական վկայականի համար

□ Դաս « » ավիաբժշկական վկայական է թողարկվել ստորագրող ԱԲՓ կողմից (կից ներկայացվում է վկայականի պատճենը)

□ Ոչ պիտանի` Դաս « » ավիաբժշկական վկայականի համար

□ Ուղեգրվել է հետագա հետազոտության. եթե այո, ապա ինչո՞ւ և ո՞ւմ

(248) Նշումներ, սահմանափակումներ.

(249) ԱԲՓ հայտարարագիր. Իմ ստորագրությամբ հաստատում եմ, որ անձամբ եմ իրականացրել դիմողի ավիաբժշկական հետազոտությունը, լրացրել հաշվետվական ձևը, և որ սույն հաշվետվական ձևը և կից ներկայացվող փաստաթղթերը ներառում են իմ կողմից իրականացրած հետազոտության արդյունքներն ամբողջությամբ և ճշմարիտ:

(250) Վայր և ամսաթիվ
ԱԲՓ Ստորագրություն

ԱԲՓ անուն, ազգանուն և հասցե
Էլ. Փոստ
Հեռ. Ֆաքս

ԱԲՓ
վկայականի
համարը`

»:

Ձև 5

 

ՀԱՅՏ

 

Ավիացիոն մասնագետի կողմից Բժշկական սերտիֆիկատ ստանալու համար

(1)Սերտիֆիկատը տրամադրող պետությունը

(2) Հայտը տրվում է ստանալու Դաս 1 □ Դաս 2/ LAPL □ Դաս 3□
□ բժշկական սերտիֆիկատ

(3) Ազգանուն

(4) Նախկին ազգանուն(ներ)

(12) Հայտի տեսակը: Առաջնայի
Երկարաձգում/ վերականգնում

(5) Անուն (ներ)

(6) Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)

(7) Սեռը
արական□
իգական □

(13) Հայտի համարը:

(8) Ծննդավայրը, երկիրը`

(9) Ազգությունը

(14) Հայտը ներկայացվում է վկայականի որ տեսակի համար

(10) Բնակության/հաշվառման վայր:
Երկիր:
Հեռախոսի
Բջջային հեռախոս:
E-mail:

(11) Փոստային հասցե (եթե տարբերվում է)
Երկիր:
Հեռախոսի

(15) Պաշտոնը (հիմնական):

(16) Գործատուն

(17)Նախորդ ավիաբժշկական զննման ամսաթիվը
Երկիր/քաղաք/մարզ

(18) Առկա վկայական(ներ)ի տեսակը
Համարը
Թողարկող պետությունը

(19)Բժշկական սերտիֆիկատի սահմանափակումները, եթե այդպիսիք առկա են
Ոչ □ Այո □ 
Մանրամասներ

(20) Երբևիցե որևէ լիցենզավորման իրավասու մարմնի կողմից մերժվել է բժշկական սերտիֆիկատ ստանալու համար Ձեր կողմից ներկայացված հայտը կամ կասեցվել կամ ուժը կորցրած ճանաչվել Ձեր սերտիֆիկատը
Ոչ □ Այո □
Ամսաթիվ Երկիր`
Մանրամասներ`

(21)Թռիչքային ընդհանուր ժամանակը`

(22) Նախորդ բժշկական զննումից հետո Թռիչքային ընդհանուր ժամանակը`

(23) Ինչպիսի օդանավով եք թռիչքներ իրականացնում ներկայումս

(24) Ավիացիոն պատահար կամ որևէ բժշկական պատահար տեղի ունեցել է արդյոք վերջին բժշկական զննումից հետո ընկած ժամանակահատվածում
Ոչ □ Այո □ 
Ամսաթիվ Երկիր`
Մանրամասներ`

(25) Ինչպիսի օդանավով եք նախատեսում թռիչքներ իրականացնել.

(26) Ներկա թռիչքային գործունեության տեսակը.
Եզակի օդաչու □
Բազմաօդաչու թիմի անդամ □

(27) Ալկոհոլ օգտագործում եք
Ոչ □ Այո □ Քանակը`

(28) Ներկայումս որևէ դեղամիջոց ընդունում եք
Ոչ □ Այո □
Նշել դեղամիջոցը, դեղաչափը.
Երբ եք սկսել ընդունումը և դրա պատճառը

Ընդհանուր և բժշկական տեղեկություններ.Նշեք` այո կամ ոչ, արդյոք ունեցել եք ստորև թվարկված առողջական խնդիրները: Եթե այո, ապա խնդրում ենք մանրամասները գրել Նշումներ (30) վանդակում:

 

Այո

Ոչ

 

Այո

Ոչ

 

Այո

Ոչ

 

Այո

Ոչ

101
Աչքի խնդիրներ/ աչքի վիրահատություն

   

112 Քթի, կոկորդի կամ խոսքի խնդիրներ

   

123 Մալարիա կամ այլ արևադարձային վարակներ

   

170
Սրտի հիվանդություն

   

102 Երբևէ կրել եք ակնոցներ և/կամ կոնտակտային լինզաներ

   

113 Գլխի վնասվածք կամ սալջարդ

   

124 ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ թեստի դրական արդյունք

   

171
Բարձր զարկերակային ճնշում

   

103 Նախորդ բժշկական զննումից հետո ակնոցների և/կամ կոնտակտային լինզաների դեղատոմսի փոփոխության կարիք ունեցել եք

   

114
Հաճախակի կամ ուժեղ գլխացավեր

   

125
Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություն

   

172
Խոլեստերինի բարձրացում

   

115 Գլխապտույտներ կամ ուշաթափություն

   

126
Քնի խանգարումներ/ քնի ժամանակ շնչառության կանգ

   

104 Խոտային տենդ/ այլ ալերգիաներ

   

116
Գիտակցության կորուստ որևէ պատճառով

   

127 Կմախքամկանային հիվանդություններ

   

173 Էպիլեպսիա

   

105
Ասթմա, թոքային հիվանդություն

   

117 Նյարդաբանական խնդիրներ. Ինսուլտ, էպիլեպսիա, ցնցումներ, պարեզներ, և այլն

   

128
Որևէ այլ հիվանդություն և/ կամ վնասվածք

   

174 Հոգեկան խանգարումներ

   

106 Սրտի կամ անոթային խնդիրներ

   

129 Հիվանդանոցային բուժում

   

175 Դիաբետ

   
       

176 Տուբերկուլոզ

   

107
Բարձր կամ ցածր զարկերակային ճնշում

   

118 Հոգեբանական/հոգեբուժական որևէ խնդիր

   

130
Վերջին բժշկական զննումից հետո բժշկի դիմել եք

   

177 Ալերգիա /ասթմա
/էկզեմա

   

108 Երիկամներում քար կամ մեզում արյուն

   

119
Ալկոհոլի /թմրանյութերի /հոգեմետ դեղամիջոցների չարաշահում

   

131
Կյանքի ապահովագրության հայտի մերժում

   

178
Ժառանգական խանգարումներ

   

109
Դիաբետ, հորմոնալ խանգարումներ

   

120 Ինքնասպանության փորձ

   

132
Թռիչքային վկայականի մերժում

   

179 Գլաուկոմա

   

110
Ստամոքսի, լյարդի կամ աղիքային խնդիրներ

   

121
Ծովային հիվանդություն, դեղամիջոցների կարիք ունեցող

   

133
Ռազմական ծառայությունից ազատում բժշկական ցուցումներով

   

Միայն կանանց վերաբերյալ

   

151 Հղի եք

111 Խլություն կամ ականջի խնդիրներ

   

122 Անեմիա/բջջամանգաղաձև անեմիա/ արյան այլ հիվանդություններ

   

134
Վնասվածքի կամ հիվանդության պատճառով թոշակավորում

   

150
Գինեկոլոգիական, մենստրուալ խանգարումներ

   

30. Նշումներ

 

31.Հավաստագիր
Ստորագրությամբ հաստատում եմ, որ վերը նշված տեղակատվությունը տրամադրել եմ ճշմարիտ և լիարժեք, որքանով որ իրազեկ եմ, չեմ թաքցրել տեղեկություններ և չեմ տրամադրել իրականությանը չհամապատասխանող փաստեր:
Ես գիտակցում եմ, որ իմ կողմից սույն հայտին առնչվող կեղծ տեղեկատվություն տրամադրելու կամ որևէ բժշկական տեղեկատվություն թաքցնելու դեպքում սերտիֆիկացման իրավասու մարմինը կարող է մերժել բժշկական սերտիֆիկատ տրամադրելու մասին հայտը կամ առանց ազգային օրենսդրությամբ նախատեսվող որևէ այլ պայմանների, կարող է կասեցնել կամ դադարեցնել իմ Բժշկական սերտիֆիկատի գործողությունը:
Համաձայնություն բժշկական տեղեկատվության բացահայտման վերաբերյալ. սույնով հաստատում եմ, որ այս հաշվետվության մեջ պարունակվող և կից ներկայացվող ամբողջ տեղեկատվությունը կարող է հասանելի լինել ԱԲՓ-ին, անհրաժեշտության դեպքում նաև իրավասու մարմնի ավիաբժշկական պատասխանատուին և սերտիֆիկացման պետական իրավասու մարմնի ներկայացուցիչներին՝ ընդունելով, որ այս փաստաթղթերը և դրանց էլեկտրոնային տարբերակները անհրաժեշտ են բժշկական եզրակացության համար և պետք է պահպանվեն որպես պետական իրավասու մարմնի սեփականություն՝ ազգային օրենսդրության համաձայն ապահովելով դրանց հասանելիությունը ինձ և իմ բժշկին: Բժշկական գաղտնիքի պահպանումը պետք է երաշխավորվի հետագա ամբողջ ժամանակահատվածի համար:

/__________________/ /____________________/                                                                                /_____________________/
Ամսաթիվ
ստորագրությունը                                     Դիմողի ստորագրությունը                                                       ԱԲՓ (ԱԲՊ)

Ձև 6

 

Նախաթռիչքային/ նախահերթափոխային բժշկական զննման գրանցամատյան

 

Օդանավակայան ________________________

Կազմակերպություն _____________________

ենթակառուցվածք _______

Գրանցամատյան N ___

 

Նախաթռիչքային/ նախահերթափոխային բժշկական զննման

 

Գրանցամատյանի վարման սկզբնական ամսաթիվ ___________________

 

Գրանցամատյանի վարման ավարտի ամսաթիվ ________________

 

Համար

Զննման ամսաթիվ, ժամ, րոպե.

Ազգանուն, անուն

Պաշտոն

Թռիչքի
/հերթափոխի համար

Թռիչքի
/հերթափոխի ժամ

Ինքնաթիռի համար

Վերջին թռիչքի/ հերթափոխի ավարտի ժամը

1

2

3

4

5

6

7

8

               
               
               

Գանգատներ

Ավիացիոն մասնագետի ստորա-գրությունը

Պուլսի հա-ճախությունը

Լորձաթա-ղանթների, ըմպանի վիճակը

ըստ ցուցումների

եզրակա-ցություն

Բժշկի պաշտոն, ստորագրություն

      

Քթային անցուղիներ

ջերմություն

ԶՃ

   

9

10

11

12

13

14

15

16

17

                 
                 
                 

Գրանցամատյանը համարակալված և կարված է, կնիքով հաստատված, էջերի քանակը __________

Կ.Տ _________ _______ ___________________

                Պաշտոնը, ստորագրություն

 

"__" ______________ 20__ г.

 

Ձև 7

 

Թռիչքի/ հերթափոխի թույլտվության կասեցման գրանցամատյան

 

Օդանավակայան ________________________

Կազմակերպություն _____________________

ենթակառուցվածք _______

 

Գրանցամատյանի վարման սկզբնական ամսաթիվ ___________________

Գրանցամատյանի վարման ավարտի ամսաթիվ ________________

 

Համար

Ամսաթիվ, ժամ, ր

Ազգանուն, անուն

Պաշտոն

Կազմակերպության կամ ստորաբաժանման անվանում

Թռիչքի/ հերթափոխից հեռացման պատճառը

Բժշկի պաշտոնն ու ստորագրությունը

1

2

3

4

5

6

7

             
             
             

Որտեղ է ուղեգրվել ավիացիոն մասնագետը

Ում է տեղեկացվել կասեցման վերաբերյալ

Ում կողմից է տրված ավիացիոն աշխատանքի թույլտվությունը

8

9

10

     
     
     

Գրանցամատյանը համարակալված և կարված է, կնիքով հաստատված, էջերի քանակը __________

Կ.Տ _________ _______ ___________________

                Պաշտոնը, ստորագրություն

 

"__" ______________ 20__ г.

 

Ձև 8

 

Տեղեկանք աշխատանքային գործունեության կասեցման վերաբերյալ

 

Բուժհաստատության կնիքը

 

Տեղեկանք N ___

Թռիչքի կամ հերթափոխի թույլ չտալու վերաբերյալ

__________________________________________________________________

 Անուն ազգանուն, պաշտոն, կազմակերպության անվանում

 

Նախաթռիչքային/ նախահերթափոխային բժշկական զննման արդյունքում չի թույլատրվել թռիչքային գործունեության/ հերթափոխի։

"__" ___________ 20__ թ. __ ժ __ ր.

Նախնական ախտորոշում __________________________________________

__________________________________________________________________

Օբյեկտիվ տվյալներ _______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Բժշկին այցի ամսաթիվը __________________________ "__" ________ 20__ г.

Բժշկական հաստատության անվանումը

_______________________ _______________ ________________________

պաշտոնը ստորագրությունը անուն ազգանուն

 

"__" _______________ 20__ г.

 

Տեղեկանքի կնիք

 

Ձև 9

 

Հոգեակտիվ նյութերի ընդունման փորձաքննության ուղեգիր

 

 1. Փորձաքննության ուղեգրվող անձի անուն ազգանուն

 ______________________________________________

__________________________________________________________________

 2. Աշխատանքի վայրը, պաշտոնը ___________________________________

__________________________________________________________________

 3. Փորձաքննության ուղեգրման պատճառը ________________

__________________________________________________________________

 4. Ուղեգրի տրամադրման ամսաթիվը և ժամը ______________

__________________________________________________________________

 5. Ուղեգրող անձի անուն, ազգանունը, պաշտոնը ______________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Ուղեգրող անձի

ստորագրությունը

Կ․Տ․

 

Ձև 10

 

Արձանագրություն

 

Ալկոհոլի ընդունման փորձաքննության և հոգեմետ թեստի արդյունքների վերաբերյալ

 

 "__" ___________ 20__ թ.

 

1. Անուն ազգանուն հայրանուն _________________________________________________________________

տարիք (ծննդյան տարեթիվ) _______________

Աշխատանքի վայրը, պաշտոնը _______________________________________________

Ում կողմից և երբ է ուղեգրվել փորձաքննության (ճշգրիտ ժամանակը) _______________________________

Բժշկական փորձաքննության ամսաթիվը և ճշգրիտ ժամանակը _____________

Փորձաքննություն իրականացնող բժիշկը ___________________________

2. Փորձաքննության իրականացման պատճառը․ աշխատավայրում ոչ սթափ վիճակ

__________________________________________________________________

3. արտաքին տեսքը․ հագուստի վիճակը, մաշկը, վնասվածքների առկայություն________________________________________________________

4. Վարքագիծը․ լարված, ինքնամփոփ, գրգռված, ագրեսիվ, էյֆորիկ, շատախոսություն, տրամադրության անկայունություն, քնկոտություն, ընդարմածություն, ինքնազգացողության գանգատներ

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Գիտակցության վիճակը՝ իրավիճակի, վայրի, ժամանակի, սեփական անձի ճիշտ կողմնորոշում _____________________________________________

__________________________________________________________________

6. Խոսքի ունակություն- կապակցված խոսք, խոսքի արտաբերում, խոսքի խանգարումներ__________________________________________________________________

7. Վեգետատիվ-անոթային ռեակցիաներ (մաշկի, լորձաթաղանթների, լեզվի վիճակը, քրտնարտադրություն, թքահոսություն)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Շնչառություն՝ հաճախացած, դանդաղած _________պուլս _________

զարկերակային ճնշում ____________________________

Բբերը՝ նեղացած, լայնացած, լուսային ռեակցիա

Նիստագմ __________________________________________________________

8. Շարժողունակությունը ____________________________________________

Միմիկան՝ թառամ, աշխույժ ________________________________________

Քայլվածքը (անկայուն, քայլելու ժամանակ ոտքերի կառավարման խախտում), քայլք արագ շրջադարձերով (շրջադարձի պահին անկայունություն), Ռոմբերգի դիրքում կայունություն _________________________________________________________

Ճշգրիտ շարժումները (գետնից մանրադրամ բարձրացնել, մատ-քթային փորձ) ____

__________________________________________________________________

Կոպերի, լեզվի, մատների դող _________________________________

9. Առկա են արդյոք նյարդա-հոգեկան ախտանշաններ, կենտրոնական նյարդային համակարգի օրգանական ախտահարումներ, ֆիզիկական հյուծման ախտանշաններ, նախկինում տարած վնասվածքներ (հետազոտվողի վկայությամբ) _____________

__________________________________________________________________

10. տեղեկություններ վերջին անգամ ալկոհոլի, դեղամիջոցների (հոգեմետ) ընդունման վերաբերյալ , սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ տեղեկություններ (փաստաթղթերով հիմնավորված կամ այլ սկզբնաղբյուրներից) ______________________________________________________________

11. Բերանից ալկոհոլի կամ այլ նյութի հոտ____________________________________________

12. Արտաշնչած օդում կամ այլ կենսաբանական միջավայրում ալկոհոլի կամ այլ հոգեմետ նյութի առկայություն.

1) արտաշնչած օդի հետազոտություն _____________սարքավորումով՝ Ռապոպորտի մեթոդով,

ինդիկատորային փողով _____________________________________________

Հետազոտության ժամանակը և արդյունքը __________________________________

Կրկնակի հետազոտությունը __________________________________________

13. հետազոտված կենսաբանական հեղուկ (մեզ, թուք, արյուն), հետազոտման մեթոդ_______________ նմուշառման ժամ, րոպե _____________________, հետազոտության արդյունք____________________,

14. Բժշկական զննման կամ փաստաթղթերի ուսումնասիրության այլ արդյունքներ

__________________________________________________________________

15. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ - զննվողի վիճակը գնահատվում է (ընդգծել):

 Սթափ, առկա չեն ալկոհոլային ներգործության նշաններ;

 Հաստատվել է ալկոհոլի օգտագործման փաստը, հարբածության նշաններ առկա չեն;

 Ալկոհոլային հարբածություն

Թմրածության վիճակ, հոգեակտիվ կամ այլ նյութերի կողմից հարուցված

 (նշվում է արագացված թեստի արդյունքով հայտնաբերված նյութերի խումբը

__________________________________________________________________

 Թմրածության վիճակ, չհաստատված նյութի կողմից հարուցված

Բժշկական զննումն իրականացրած մասնագետի ստորագրությունը

__________________________________________________________________

16. Զննվողի ստորագրությունը՝ բժշկական զննման արդյունքների հետ ծանոթանալու վերաբերյալ

__________________________________________________________________

 

Ձև 11

 

Ավիացիոն մասնագետների նախաթռիչքային/ նախահերթափոխային բժշկական զննման ամփոփ հաշվետվություն

 

Կազմակերպություն _____________________

ենթակառուցվածք _______

Հաշվետվության ամսաթիվը

 

 "__" ____________ ____ թ.

 

20__ թ ընթացքում իրականացված նախաթռիչքային/նախահերթափոխային բժշկական զննման հաշվետվություն

Ցուցանիշ

Թռիչքային անձնակազմ

ինքնաթիռ

ուղղաթիռ

Շտուրման

Բորտի-նեներ, բորտ-մեխանիկ, ռադիստ

Թռիչքային անձնակազմի ընդհանուր թիվը

Բորտ-ուղեկցորդ

Բորտ-օպերա-տորներ

Օդային կարգա-վարներ

Ինժենե-րական տեխնի-կական անձնա-կազմ

   

հրամա-նատար

2-րդ օդաչու

հրամա-նատար

2-րդ օդաչու

             

Զննում անցած անձանց թիվը

                     

Թռիչքի չթույլատրվածների թվը

                     

ընդամենը

                     

Որոնցից հետևյալ պատճառներով

                     

- սուր հիվանդության

                     

- քրոնիկ հիվանդության սրացման

                     

- անբավարար հանգստի

                     

- բժշկական սերտիֆիկատի ժամկետի ավարտ

                     

- ալկոհոլի գործածություն

                     

- այլ պատճառներ

                     

Ստորաբաժանման ղեկավար

____________

ստորագրություն 

_________________________

անուն ազգանուն

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 14 նոյեմբերի 2022 թվական: