Համարը 
թիվ 30
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2022.06.13-2022.06.26 Պաշտոնական հրապարակման օրը 23.06.2022
Ընդունման վայրը 
Մոսկվա
Ընդունող մարմինը 
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիա
Ընդունման ամսաթիվը 
21.04.2015
Ստորագրող մարմինը 
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
21.04.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
16.05.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՈՉ ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

0ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
 

ԿՈԼԵԳԻԱ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

21 ապրիլի 2015 թվական

թիվ 30

քաղ. Մոսկվա

 

Ոչ սակագնային կարգավորման միջոցների մասին

 

«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի 46-րդ հոդվածին և «Երրորդ երկրների առնչությամբ ոչ սակագնային կարգավորման միջոցների մասին» արձանագրության («Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի 7-րդ հավելված) 4-րդ և 37-րդ կետերին համապատասխան՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիան որոշեց.

1. Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում սահմանել ոչ սակագնային կարգավորման հետևյալ միասնական միջոցները.

Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ներմուծելու և (կամ) Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից արտահանելու արգելք՝ թիվ 1 հավելվածի համաձայն սահմանված ցանկով.

Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ներմուծելու և (կամ) Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից արտահանելու թույլատրման կարգ՝ թիվ 2 հավելվածի համաձայն սահմանված ցանկով.

ապրանքների արտահանման և ներմուծման քանակական սահմանափակումները՝ ըստ թիվ 21 հավելվածով սահմանված ցանկի:

(1-ին կետը խմբ. ԵՏՀԿ 06.10.15 թիվ 131, լրաց. ԵՏՀԿ 15.06.21 թիվ 66)

2. Սահմանել, որ սույն Որոշման 1-ին կետում նշված այն ապրանքները, որոնց նկատմամբ սահմանված են ոչ սակագնային կարգավորման միջոցներ, ընդգրկվում են այն ապրանքների միասնական ցանկում, որոնց նկատմամբ երրորդ երկրների հետ առևտրում կիրառվում են ոչ սակագնային կարգավորման միջոցներ, և որը նախատեսված է «Երրորդ երկրների առնչությամբ ոչ սակագնային կարգավորման միջոցների մասին» արձանագրության 4-րդ կետով («Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի 7-րդ հավելված) և հրապարակվում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքէջում՝ «Ինտերնետ» տեղեկատվական-հեռահաղորդակցության ցանցում։

3. (կետն ուժը կորցրել է ԵՏՀԿ 04.09.17 թիվ 114)

3-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ պարբերությամբ.

«Լաբորատոր մասշտաբի հետազոտություններում, ինչպես նաև որպես չափանմուշային ստանդարտ օգտագործելու համար նախատեսված` բույսերի պաշտպանության միջոցները և կայուն օրգանական այլ աղտոտիչները Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ներմուծելու մասին» հիմնադրույթին համապատասխան՝ թիվ 22 հավելվածի համաձայն:( լրաց. ԵՏՀԿ 13.06.18 թիվ 100)

4. (կետն ուժը կորցրել է ԵՏՀԿ 04.09.17 թիվ 114)

5. Ուժը կորցրած ճանաչել Միության անդամ պետությունների (այսուհետ՝ անդամ պետություններ) հանձնաժողովի և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշումները՝ ըստ թիվ 23 հավելվածի` համաձայն սահմանված ցանկի:

 (5-րդ կետը փոփ. ԵՏՀԿ 06.10.15 թիվ 131, ԵՏՀԿ 02.06.16 թիվ 57, ԵՏՀԿ 30.08.16 թիվ 99, ԵՏՀԿ 04.09.17 թիվ 114, ԵՏՀԿ 13.06.18 թիվ 100)

6. Սույն Որոշումը ուժի մեջ է մտնում դրա պաշտոնական հրապարակումից 30 օրացուցային օրը լրանալուց հետո:

 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ՝

Վ. Խրիստենկո

 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Եվրասիական տնտեսական

հանձնաժողովի կոլեգիայի

2012 թվականի մայիսի 16-ի

թիվ 45 որոշմամբ (Եվրասիական

տնտեսական հանձնաժողովի

կոլեգիայի 2017 թվականի սեպտեմբերի 4-ի

թիվ 114 որոշման խմբագրությամբ)

  (վերնագիրը փոփ. ԵՏՀԿ 04.09.17 թիվ 114)

 

ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՁԵՎ ապրանքների միասնական ցանկում ընդգրկված առանձին այն ապրանքների ներմուծման, արտահանման և տարանցման համար եզրակացության (թույլատրագրի), որոնց նկատմամբ երրորդ երկրների հետ առևտրում կիրառվում են ոչ սակագնային կարգավորման միջոցներ

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ (թույլատրագիր)

 

1.1. Օզոնաքայքայիչ նյութեր և օզոնաքայքայիչ նյութեր պարունակող արտադրանք, որոնց ներմուծումը և արտահանումն արգելված են*

Ցանկ A

 

Ապրանքի անվանումը

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը

 

Նյութը

Անունը

Խումբ I

СРСl3

(ՔՖԱ–11)

ֆտորտրիքլորմեթան

2903 77 600 0-ից

СР2Сl2

(ՔՖԱ–12)

դիֆտորդիքլորմեթան

2903 77 600 0-ից

С2РЗСl3

(ՔՖԱ–113)

1,1,2-տրիֆտորտրիքլորէթան

2903 77 600 0-ից

С2Р4Сl2

(ՔՖԱ–114)

1,1,2,2-տետրաֆտորդիքլորէթան

2903 77 600 0-ից

С2Р5Сl

(ՔՖԱ–115)

պենտաֆտորքլորէթան

2903 77 600 0-ից

Խումբ II

CF2BrCl

(Հալոն 1211)

դիֆտորքլորբրոմմեթան

2903 76 100 0

CF3Br

(Հալոն 1301)

տրիֆտորբրոմմեթան

2903 76 200 0

C2F4Br2

(Հալոն 2402)

1,1,2,2-տետրաֆտորդիբրոմէթան

2903 76 900 0-ից

(ցանկը խմբ. ԵՏՀԿ 15..16 քիվ 145)

 

Ցանկ В

 

Ապրանքի անվանումը

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը

 

Նյութը

Անունը

Խումբ I

CF3C1

(ՔՖԱ–13)

տրիֆտորքլորմեթան

2903 77 900 0-ից

C2FC15

(ՔՖԱ–111)

ֆտորպենտաքլորէթան

2903 77 900 0-ից

C2F2C14

(ՔՖԱ–112)

դիֆտորտետրաքլորէթաններ

2903 77 900 0-ից

C3FC17

(ՔՖԱ–211)

ֆտորհեպտաքլորպրոպաններ

2903 77 900 0-ից

C3F2C16

(ՔՖԱ–212)

դիֆտորհեքսաքլորպրոպաններ

2903 77 900 0-ից

C3F3C15

(ՔՖԱ–213)

տրիֆտորպենտաքլորպրոպաններ

2903 77 900 0-ից

C3F4C14

(ՔՖԱ–214)

տետրաֆտորտետրաքլորպրոպաններ

2903 77 900 0-ից

C3F5C13

(ՔՖԱ–215)

պենտաֆտորտրիքլորպրոպաններ

2903 77 900 0-ից

C3F6C12

(ՔՖԱ–216)

հեքսաֆտորդիքլորպրոպաններ

2903 77 900 0-ից

C3F7C1

(ՔՖԱ–217)

հեպտաֆտորքլորպրոպաններ

2903 77 900 0-ից

Խումբ II

СС14

 

քառաքլորային ածխածին (ՔՔԱ) կամ տետրաքլորմեթան

2903 14 000 0

Խումբ III

C2H3C13**

 

մեթիլքլորոֆորմ (ՄՔՖ), այսինքն՝ 1,1,1-տրիքլորէթան

2903 19 000 0-ից

(ցանկը փոփ. ԵՏՀԿ 15..16 քիվ 145)

 

Ցանկ С

 

Ապրանքի անվանումը

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը

 

Նյութը

Անունը

Խումբ II

CHFBr2

(ՀԲՖԱ-21B2)

ֆտորդիբրոմմեթան

2903 79 300 0-ից

CHF2Br

(ՀԲՖԱ-22В1)

դիֆտորբրոմմեթան

2903 79 210 0-ից

CH2FBr

(ՀԲՖԱ-31B1)

ֆտորբրոմմեթան

2903 79 210 0-ից

C2HFBr4

(ՀԲՖԱ-21B4)

ֆտորտետրաբրոմէթան

2903 79 210 0-ից

C2HF2Br3

(ՀԲՖԱ-23B3)

դիֆտորտրիբրոմէթան

2903 79 210 0-ից

C2HF3Br2

(ՀԲՖԱ-23B2)

տրիֆտորդիբրոմէթան

2903 79 210 0-ից

C2HF4Br

(ՀԲՖԱ-24B1)

տետրաֆտորբրոմէթան

2903 79 210 0-ից

C2H2FBr3

(ՀԲՖԱ-31B3)

ֆտորտրիբրոմէթան

2903 79 210 0-ից

C2H2F2Br2

(ՀԲՖԱ-32B2)

դիֆտորդիբրոմէթան

2903 79 210 0-ից

C2H2F3Br

(ՀԲՖԱ-33B1)

տրիֆտորբրոմէթան

2903 79 210 0-ից

C2H3FBr2

(ՀԲՖԱ-41B2)

ֆտորդիբրոմէթան

2903 79 210 0-ից

C2H3F2Br

(ՀԲՖԱ-42B1)

դիֆտորբրոմէթան

2903 79 210 0-ից

C2H4FBr

(ՀԲՖԱ-51B1)

ֆտորբրոմէթան

2903 79 210 0-ից

C3HFBr6

(ՀԲՖԱ-21B6)

ֆտորհեքսաբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3HF2Br5

(ՀԲՖԱ-22B5)

դիֆտորպենտաբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3HF3Br4

(ՀԲՖԱ-23B4)

տրիֆտորտետրաբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3HF4Br3

(ՀԲՖԱ-24B3)

տետրաֆտորտրիբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3HF5Br2

(ՀԲՖԱ-25B2)

պենտաֆտորդիբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3HF6Br

(ՀԲՖԱ-26B1)

հեքսաֆտորբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3H2FBr5

(ՀԲՖԱ-31B5)

ֆտորպենտաբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3H2F2Br4

(ՀԲՖԱ-32B4)

դիֆտորտետրաբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3H2F3Br3

(ՀԲՖԱ-33B3)

տրիֆտորտրիբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3H2F4Br2

(ՀԲՖԱ-34B2)

տետրաֆտորդիբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3H2F5Br

(ՀԲՖԱ-35B1)

պենտաֆտորբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3H3FBr4

(ՀԲՖԱ-41B4)

ֆտորտետրաբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3H3F2Br3

(ՀԲՖԱ-42B3)

դիֆտորտրիբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3H3F3Br2

(ՀԲՖԱ-43B2)

տրիֆտորդիբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3H3F4Br

(ՀԲՖԱ-44B1)

տետրաֆտորբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3H4FBr3

(ՀԲՖԱ-51B3)

ֆտորտրիբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3H4F2Br2

(ՀԲՖԱ-52B2)

դիֆտորդիբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3H4F3Br

(ՀԲՖԱ-53B1)

տրիֆտորբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3H5FBr2

(ՀԲՖԱ-61B2)

ֆտորդիբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3H5F2Br

(ՀԲՖԱ-62B1)

դիֆտորբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

C3H6FBr

(ՀԲՖԱ-71B1)

ֆտորբրոմպրոպան

2903 79 210 0-ից

Խումբ III

CH2BrCl

 

բրոմքլորմեթան

2903 79 300 0-ից

(ցանկը փոփ. ԵՏՀԿ 15..16 քիվ 145)

 

Ցանկ D***

 

Ապրանքի անվանումը

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը

1. Սառեցնող խառնուրդներ

3827-ից (բացի 3827 12 000 0-ից)

2. Օդորակիչներ և ջերմային պոմպեր

8415 10

8415 81 00

8415 82 000 0

8418 61 00

8418 69 000-ից

3. Սառնարաններ

8418 10 200-ից

8418 10 800-ից
8418 10 900 0-ից

8418 50-ից

8418 69 000-ից

4. Սառցագեներատորներ, կաթի հովացուցիչներ

8418-ից

8419-ից

5. Սառցախցիկներ

8418 10 200-ից

8418 10 800-ից
8418 10 900 0-ից

8418 30 200

8418 30 800

8418 40 200

8418 40 800

8418 50-ից

8418 69 000-ից

6. Օդի չորացուցիչներ

8418 69 000-ից

8479 89 970 1-ից

8479 89 970 7-ից

7. Ծակոտկեն մեկուսիչ վահաններ, սալիկներ, պանելներ և խողովակների ծածկույթներ, որոնց արտադրության ժամանակ որպես փրփրացնող գոլորշիչներ օգտագործվել են օզոնաքայքայիչ տարրեր պարունակող նյութեր

3921 11 000 0-ից

3921 12 000 0-ից

3921 13 100 0-ից

3921 13 900 0-ից

3921 14 000 0-ից

3921 19 000 0-ից

8. Պոլիեթերային (պոլիոլային) հիմքով բաղադրամասեր, բաղադրություններ՝ փրփրացված պոլիուրեթանի արտադրության համար (բաղադրիչ A)

3907 29 900-ից

3907 20 200 9-ից

9. Շարժական կրակմարիչներ

8424 10 000 0-ից

(ցանկը փոփ. ԵՏՀԿ 15..16 քիվ 145, խմբ., լրաց., փոփ. ԵՏՀԿ 11.10.21 թիվ 137)

 

Ցուցակ E

 

Ապրանքի անվանում

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը

 

Անունը

Խումբ I

СНЗВr

բրոմային մեթիլ

2903 61 000 0

 

——————————

*Բացառությամբ սույն բաժնում նշված օզոնաքայքայիչ նյութերի և օզոնաքայքայիչ նյութեր պարունակող արտադրանքի՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ներմուծման և (կամ) Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից արտահանման՝ «Օզոնաքայքայիչ նյութերի և օզոնաքայքայիչ նյութեր պարունակող արտադրանքի՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ներմուծման և Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից արտահանման մասին» հիմնադրույթով սահմանված դեպքերում (Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի ապրիլի 21-ի թիվ 30 որոշման թիվ 20 հավելված)։

*Սույն բանաձևը չի վերաբերում 1,1,2-տրիքլորէթանին։

***Բացառությամբ նշված ապրանքների ուղարկման պետություն (նշանակման պետություն) հանդիսացող Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության արտահանման հսկողության համակարգով հսկվող, օզոնաքայքայիչ նյութեր պարունակող արտադրանքի:

 

Բաժնի ծանոթագրություններ.

Սույն բաժնի նպատակներով անհրաժեշտ է առաջնորդվել ինչպես ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագրով, այնպես էլ ապրանքի անվանմամբ (ֆիզիկական և քիմիական բնութագրերով):

(1.1-ին բաժինը լրաց. ԵՏՀԿ 30.08.16 թիվ 99, խմբ., փոփ. ԵՏՀԿ 15.11.16 թիվ 145)

 

1.2. Վտանգավոր թափոններ, որոնց ներմուծումն արգելված է

 

Ապրանքի անվանումը

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Թափոնի տեսակի ծածկագիրը՝ ըստ «Վտանգավոր թափոնների միջսահմանային տեղափոխման և դրանց վերացման նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մասին» 1989 թվականի մարտի 22–ի Բազելյան կոնվենցիայի դասակարգման

A, B թափոնների միացյալ ցանկ

Y կարգավորող թափոնների հիմնական ցանկ

1. Թափոններ, որոնց կազմում որպես բաղադրիչ մաս կամ որպես աղտոտիչ մտնում է հետևյալ նյութերից ցանկացածը`

2805 40-ից

7204-ից

7404 00-ից

А1030

 

մկնդեղ, դրա միացությունները

7503 00-ից

 

Y24

սնդիկ, սնդիկի միացություններ (բացառությամբ սնդիկային լամպերի և լյումինեսցենտային փողերի)

7602 00-ից

7802 00 000 0-ից

7902 00 000 0-ից

 

Y29

 

8002 00 000 0-ից

8101 97 000 0-ից

8102 97 000 0-ից

8103 30 000 0-ից

8104 20 000 0-ից

8105 30 000 0-ից

8106 90 000 0-ից

 

8108 30 000 0-ից

8109 31 000 0-ից

8109 39 000 0-ից

8110 20 000 0-ից

8111 00 190 0-ից

8112 13 000 0-ից

8112 22 000 0-ից

8112 31 000 0-ից 8112 41 000 1-ից

   
 

8112 52 000 0-ից

8112 61 000 0-ից

8112 92 210 1-ից

8112 92 210 8-ից

8113 00 400 0-ից

   

2. Մագնեզիումի փոշի

8104 20 000 0-ից

8104 30 000 0-ից

8104 90 000 0-ից

   

3. Մետալուրգիական արտադրությունների և ապակու արտադրության փոշի, որը պարունակում է բերիլիում և դրա միացությունները

2620 91 000 0-ից

 

Y20

4. Կապար և դրա միացությունները պարունակող փոշի

2620 29 000 0–ից

 

Y31

5. Վանադիումի միացություններ պարունակող փոշի

2620 99 950 9-ից

   

6. Գալվանական նստվածքներ

2620–ից 2837-ից

А1050

Y17, Y7, Y21, Y22, Y23, Y26, Y33

7. Խարամ, մոխիր և մնացորդներ (բացի սև մետաղների արտադրության թափոններից), որոնք պարունակում են մետաղներ, մկնդեղ կամ դրանց միացությունները, այդ թվում՝

2620-ից

   

1) մետաղական մնացորդներ և մնացորդներ, որոնք բաղկացած են թվարկված նյութերից յուրաքանչյուրի համաձուլվածքներից՝

 

А1010

Y20, Y24, Y29, Y31

մկնդեղ, բերիլիում, կապար, սնդիկ

     

մանգանի շլամներ՝ մանգանի երկօքսիդի էլեկտրոլիտիկ արտադրությունից

     

պղնձի արտադրության մկնդեղային սորախցուկ

 

А1030

Y24

անագի արտադրության մկնդեղակալիումական սորախցուկ

 

А1030

Y24

կապարի արտադրության արսենակալցիումական թափոններ

 

А1030

Y24

ծծմբաթթվի արտադրությունից առաջացած սելենասնդիկային շլամ

   

Y25, Y29

կապարի, նիկելի, կադմիումի հիդրօքսիդների շլամ

   

Y31, Y26

քլորային ալյումինի թափոններ՝ ացետոֆենոնի խառնուկով

   

Y15

ցինկի վերամշակումից հետո առաջացած շլամ (մոխրաջուր), փոշի և նստվածքներ

 

А1070

 

մեկուսացված պղնձալարի այրումից գոյացած մոխիր

 

А1090

 

մետաղների խածատման լուծույթներ, հիդրավլիկ հեղուկներ, արգելակման հեղուկներ ու հակասառիչներ

3825 50 000 0-ից

А1060

Y17

կապար և կադմիում պարունակող ցինկային մնացորդներ

7902 00 000 0-ից

А1080

Y26

Y31

Պղնձի անջատման և մաքրման էլեկտրոլիտիկ պրոցեսներից առաջացած էլեկտրոլիտի բանեցրած լուծույթներ

3825 69 000 0-ից

A1110

Y34

Y35

պղինձ պարունակող բանեցրած, խածարված լուծույթներ

3825 50 000 0-ից

А1130

Y22

չմասնատված տեսքով բանեցրած կապարաթթվային էլեկտրակուտակիչներ

8549 11 000 0-ից

А1160

Y31

կատոդաճառագայթային խողովակների ապակու թափոններ և ակտիվ ծածկ ունեցող ապակու թափոնների այլ տեսակներ

7001 00 100 0-ից

8549 31 000 1-ից 8549 91 000 1-ից

А2010

 

փոշու և մանրաթելի տեսքով ասբեստի թափոններ

2524–ից 6812-ից

А2050

Y36

արտադրատեսակներ ասբոցեմենտից, թաղանթանյութի մանրաթելերով ցեմենտից կամ ասբեստ պարունակող, օգտագործման մեջ եղած նույնանման նյութերից

6811 40,000-ից

   

ապակե թելքերի թափոններ, որոնք իրենց ֆիզիկաքիմիական բնութագրերով համապատասխանում են ասբեստին

7019-ից

   

բանեցրած սնդիկային լամպեր և լյումինեսցենտային փողեր

8539–ից 8540-ից

 

Y29

ավելի քան 50%–ով բանեցրած կլանիչներ` արսինի կամ ֆոսֆինի խառնուկով

3802-ից 2818-ից 3824-ից 2842-ից

 

Y24

թափոնների այրման սարքավորումներից առաջացած խարամ և մոխիր (ներառյալ թռչող մոխիրը և փոշին)

2621-ից

 

Y18

պիրոլիզի սարքավորումների խարամ և մոխիր

2621-ից

 

Y11

2) նավթային կոքսի և բիթումի արտադրության կամ վերամշակման թափոններ (բացառությամբ պիրոլիզի խեժի), այդ թվում`

2713 90-ից 3825-ից

А3010, А3030, А3190

Y11,

Y39

թթու խեժ, թթու խայծղան

   

Y11

յուղերի մաքրումից առաջացած թթու գուդրոն, որը պարունակում է ծծմբաթթու, խեժացած սուլֆացված միացություններ

   

Y11

սուլֆոնատային հավելանյութերի արտադրությունից (սպիտակ յուղերի սուլֆացում) առաջացած թթու գուդրոն, որը պարունակում է ծծմբաթթու, ծանր օրգանական սուլֆոնատներ

   

Y11

արոմատիկ ածխաջրածինների մաքրումից առաջացած թթու գուդրոն, որը պարունակում է ծծմբաթթու, արոմատիկ միացություններ, սուլֆոթթուներ

   

պարաֆինների մաքրումից առաջացած թթու գուդրոն, որը պարունակում է ծծմբաթթու, օրգանական միացություններ

   

Y11

կոքսաքիմիական արտադրության բենզոլի բազմաթորման ցեխի սուլֆատային բաժանմունքի թթու խեժ

   

Y11

թթու խեժերի վերամշակման արդյունքում առաջացած նստվածքներ

   

կոքսային և գազային արտադրության գործարանների շլամներ

   

Y39

3) բանեցրած նավթամթերքներ, այդ թվում`

     

էթիլացված բենզինի շլամներ կամ էթիլացված հակաճայթյունային խառնուրդի շլամներ

2620 21 000 0–ից

2710-ից

3811 11-ից

А3030

Y31

կապարային հակադետոնատորներ պարունակող թափոններ

2710-ից

3811 11-ից

А3030

 

8. Կաշվի կամ մուշտակամորթ հումքի թափոններ, որոնք պարունակում են մարդու և կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչներ

0511 99 100 0-ից

4101–ից 4103–ից

4301-ից

4115 20 000 0-ից

А3110

Y21

Y4

9. Օրգանական ֆոսֆորային միացություններ պարունակող թափոններ

3101 00 000 0-ից 3825 61 000 0-ից

А3130

Y37

10. Ֆտորօրգանական միացությունների թափոններ

2903-ից

3825 61 000 0-ից

 

Y45

11. Քլորօրգանական թթուների արտադրության թափոններ

2915-ից 2916-ից 2917-ից 2918-ից

 

Y45

12. Չհալոգենացված օրգանական լուծիչների և դրանց խառնուրդների թափոններ

3825 61 000 0-ից 3825-ից

А3140

Y42

13. հալոգենացված օրգանական լուծիչների և դրանց խառնուրդների թափոններ

3825 41 000 0-ից

А3150

Y41

14. այնպիսի նյութերի և արտադրատեսակների թափոններ, որոնք պարունակում են հետևյալ նյութերը կամ աղտոտված են դրանցով՝ պոլիքլորացված դիֆենիլներ (ՊՔԴ), պոլիքլորացված տերֆենիլներ (ՊՔՏ), պոլիքլորացված նավթալիններ (ՊՔՆ) կամ պոլիբրոմացված դիֆենիլներ (ՊԲԴ)` ներառյալ ցանկացածները

3825-ից

А3180

Y10

ցանկացած այլ պոլիբրոմացված 50 մգ/կգ և ավելի խտություն ունեցող համանման միացություններ

     

15. Խեժային նստվածքների տեսքով թափոններ (բացի ասֆալտային կապակցանյութերից), որոնք գոյանում են օրգանական նյութերի մաքրազտման, թորման կամ ցանկացած պիրոլիտիկ մշակման արդյունքում

3825-ից

А3190

Y11

16. Խեժանման նստվածքներ (թերթաքարերի վերամշակման թափոններ), որոնք ֆենոլ են պարունակում

2706 00 000 0-ից

   

17. Ռետինե թափոններ` հետևյալ նյութերից, եթե դրանք խառնված չեն այլ թափոնների հետ, այդ թվում`

 

В3040

 

1) մաշված կամերաներ (անվադողերի)

4013-ից

В3140

 

2) պինդ ռետինի թափոններ (օրինակ` էբոնիտ)

4017 00 000 9-ից

В3040

 

18. Թափոններ, որոնք բաղկացած են ստորև ներկայացված նյութերից ցանկացածից կամ աղտոտված են դրանցով՝

 

А4110

 

1) պոլիքլորացված դիբենզոֆուրանի ցանկացած անալոգ

3825-ից

 

Y43

2) պոլիքլորացված դիբենզոդիօքսինի ցանկացած անալոգ

3825-ից

 

Y44

19. Պոլիքլորացված կամ պոլիբրոմացված դիֆենիլներ պարունակող նյութերով աղտոտված փաթեթավորման տարաների և բեռնարկղերի թափոններ՝

 

А4130

 

1) պլաստմասսաներից

3915–ից 3923-ից

   

2) փայտից

4401 39 000 0-ից

4401 41 000 0-ից

 4401 49 000 0-ից

4415-ից

   

3) թղթից և ստվարաթղթից

4707–ից 4819-ից

   

4) ապակուց` բացառությամբ ապակու ջարդոնի

7010-ից

   

5) սև մետաղներից

7204-ից

   

20. Քիմիական մանածագործական նյութերից պատրաստված հատակի ծածկույթների թափոններ

5701 90-ից

5702 32-ից

5702 42-ից

5702 50 310 0-ից

5702 50 390 0-ից

5702 92 100 0-ից

5702 92 900 0-ից

5703 21 000-ից 5703 29 000-ից 5703 31 000-ից 5703 39 000-ից

5705 00 300 0-ից

   

21. Դեղագործական արտադրանքի արտադրության, պատրաստման և օգտագործման թափոններ` ներառյալ պիտանիության ժամկետը լրացած դեղամիջոցները, այդ թվում` կենդանիների բուժման համար նախատեսվածները

2106 90 980 3-ից

2901-2942 00 000 0-ից

 3006 92 000 0-ից

 3824 99 610 0-ից

А4010

Y2

Y3

22. Կլինիկական և դրա հետ կապված թափոններ (բժշկական, անասնաբուժական կամ այլ համանման գործունեության թափոններ. թափոններ, որոնք գոյանում են հիվանդանոցներում կամ այլ հաստատություններում հիվանդների հետազոտության, բուժման կամ գիտահետազոտական աշխատանքների ժամանակ)

3825 30 000 0-ից

А4020

Y1

Y3

23. Բիոցիդների և ֆիտոդեղագործական պատրաստուկների արտադրության և կիրառման թափոններ` ներառյալ ստանդարտին չհամապատասխանող, պիտանիության ժամկետը լրացած

կամ սկզբնական նախատեսված օգտագործման համար ոչ պիտանի պեստիցիդները և հերբիցիդները

3808-ից

3825 61 000 0-ից

А4030

Y4

24. Բույսերի մշակման և վնասատուներից պաշտպանության միջոցների արտադրության թափոններ

3825 61 000 0-ից

 

Y45

25. Փայտանյութի քիմիական կոնսերվանտների արտադրության և կիրառման թափոններ (բացառությամբ սնդիկի միացությունների)՝

 

А4040

Y5

1) կրեոզոտային յուղ

2707 91 000 0

   

2) բիթումային մածուկներ

2713 20 000 0

   

3) ֆտորական նատրիում

2826 19 100 0-ից

   

4) սիլիկոֆտորական նատրիում

2826 90 800 0-ից

   

5) պղնձարջասպ

2833 25 000 0

   

6) նատրիումի դինիտրոֆենոլյատ

2908 99 000 0-ից

   

7) անտրացենային յուղ

2707 99

   

8) փայտակոճերի տոգորման թերթաքարային յուղ

2714 90 000 0-ից

   

26. Թափոններ, որոնք պարունակում են ստանդարտին չհամապատասխանող, պիտանիության ժամկետը լրացած քիմիական նյութեր (ռեագենտներ) կամ բաղկացած են այդպիսի նյութերից1

2-րդ խմբից

29-րդ խմբից

3825-ից

А4140

 

27. Քիմիական նյութերի թափոններ, որոնք հետազոտությունների կամ ուսումնական գործունեության արդյունք են, և որոնց բնույթը դեռևս պարզաբանված չէ, և (կամ) որոնք նոր են, ու մարդու առողջության և (կամ) շրջակա միջավայրի վրա դրանց ազդեցությունը հայտնի չէ

28-րդ խմբից

29-րդ խմբից

3825-ից

А4150

Y14

 

____________________

1 * Արտադրողի կողմից սահմանված ժամկետի ընթացքում չօգտագործված նյութ:

** Բացառությամբ կոնսերվանտներով մշակված փայտանյութի։

 

Բաժնի ծանոթագրություններ՝

1. Սույն Ցանկի նպատակներով անհրաժեշտ է առաջնորդվել ինչպես ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրով, այնպես էլ ապրանքի անվանմամբ (ֆիզիկական և քիմիական բնութագրերով):

2. Սույն բաժինը կիրառվում է նաև այն վտանգավոր թափոնների առնչությամբ, որոնք Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ժամանելու վայրի մաքսային մարմնից տարանցմամբ տեղափոխվում են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից մեկնելու վայրի մաքսային մարմին։

3. Սույն բաժնում նշված վտանգավոր թափոնների արտահանումը Եվրասիական տնտեսական միության տարածքից իրականացվում է «Վտանգավոր թափոնները Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ներմուծելու և Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից արտահանելու մասին» հիմնադրույթին համապատասխան (Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի ապրիլի 21–ի թիվ 30 որոշման 7–րդ հավելված)

 

1.3. Տպագիր, լսատեսագրական եվ տեղեկության այլ կրիչների վրա զետեղված տեղեկություններ, որոնց ներմուծումը և արտահանումն արգելված է

 

Ապրանքի անվանումը

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

1. Տպագիր և լսատեսագրական նյութեր, որոնք պարունակում են ծայրահեղական և ահաբեկչական գործունեություն իրականացնելու կամ ահաբեկչության հրապարակային արդարացման կոչեր

3706-ից

4901-ից

4902-ից

4908-ից

4909 00 000 0-ից

4910 00 000 0-ից

4911–ից 8523-ից

2. Իրացման նպատակներով փոխադրվող, պոռնոգրաֆիկ բնույթի տպագիր և լսատեսագրական նյութեր

3706-ից

4901-ից

4902-ից

4908-ից

4909 00 000 0-ից

4910 00 000 0-ից

4911-ից

8523-ից

3. Տպագիր և լսատեսագրական ագիտացիոն նյութեր, որոնք պատրաստված են կամ տարածվում են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների՝ «Ընտրությունների և հանրաքվեների մասին» օրենսդրության պահանջների խախտմամբ

3706-ից

4901-ից

4902-ից

4908-ից

4909 00 000 0-ից

4910 00 000 0-ից

4911–ից 8523-ից

4. Տպագիր և լսատեսագրական նյութեր, որոնք ուղղված են նացիստական ատրիբուտների կամ խորհրդանիշների կամ նացիստական ատրիբուտներին կամ խորհրդանիշներին շփոթության չափ նմանվող ատրիբուտների կամ խորհրդանիշների քարոզչությանը

3706-ից

4901-ից

4902-ից

4908-ից

4909 00 000 0-ից

4910 00 000 0-ից

4911–ից 8523-ից

5. Տպագիր և լսատեսագրական նյութեր, որոնք պարունակում են տեղեկություններ, որոնք կարող են վնաս պատճառել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների քաղաքական կամ տնտեսական շահերին, նրանց պետական անվտանգությանը, քաղաքացիների առողջությանն ու բարոյականությանը

3706-ից

4901-ից

4902-ից

4908-ից

4909 00 000 0-ից

4910 00 000 0-ից

4911–ից 8523-ից

 

Բաժնի ծանոթագրություն՝

Սույն բաժնի նպատակներով անհրաժեշտ է ղեկավարվել ինչպես ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրով, այնպես էլ ապրանքի անվանմամբ։

 

1.4. Բույսերի պաշտպանության միջոցներ և այլ կայուն օրգանական աղտոտիչներ, որոնց ներմուծումն արգելված է1

 

Ապրանքի անվանումը

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը

Քիմիայի վերաբերյալ վերլուծական տեսությունների մշակման ծառայության (CAS) համարը ռեեստրում

1. Ալդրին

2903 82 000 0
3808 59 000 9

309-00-2

2. Ալդրին պարունակող խառնուրդներ և պատրաստուկներ

3824 84 000 0

 

3. Ալֆա-հեքսաքլորցիկլոհեքսան

2903 81 000 0
3808 59 000 9

319-84-6

4. Ալֆա-հեքսաքլորցիկլոհեքսան պարունակող խառնուրդներ և պատրաստուկներ

3824 85 000 0

 

5. Բետա-հեքսաքլորցիկլոհեքսան

2903 81 000 0
3808 59 000 9

319-85-7

6. Բետա-հեքսաքլորցիկլոհեքսան պարունակող խառնուրդներ և պատրաստուկներ

3824 85 000 0

 

7. Քլորդան

2903 82 000 0
3808 59 000 9

57-74-9

8. Քլորդան պարունակող խառնուրդներ և պատրաստուկներ

3824 84 000 0

 

9. Քլորդեկոն

2914 71 000 0
3808 91 200 0
3808 92 800 0
3808 99

143-50-0

10. Քլորդեկոն պարունակող խառնուրդներ և պատրաստուկներ

3824 84 000 0

 

11. Դիլդրին (դիէլդրին)

2910 40 000 0
3808 59 000 9

60-57-1

12. Դիլդրին (դիէլդրին) պարունակող խառնուրդներ և պատրաստուկներ

3824 84 000 0

 

13. Էնդրին

2910 50 000 0
3808 91 200 0
3808 99

72-20-8

14. Էնդրին պարունակող խառնուրդներ և պատրաստուկներ

3824 84 000 0

 

15. Հեպտաքլոր

2903 82 000 0
3808 59 000 9

76-44-8

16. Հեպտաքլոր պարունակող խառնուրդներ և պատրաստուկներ

3824 84 000 0

 

17. Հեքսաքլորբենզոլ

2903 92 000 0
3808 59 000 9

118-74-1

18. Հեքսաքլորբենզոլ պարունակող խառնուրդներ և պատրաստուկներ

3824 86 000 0

 

19. Լինդան

2903 81 000 0
3808 59 000 9

58-89-9

20. Լինդան պարունակող խառնուրդներ և պատրաստուկներ

3824 85 000 0

 

21. Միրեքս

2903 83 000 0
3808 91 200 0

2385-85-5

22. Միրեքս պարունակող խառնուրդներ և պատրաստուկներ

3824 84 000 0

 

23. Պոլիքլորացված դիֆենիլներ (ՊՔԴ)(պոլիքլորացված բիֆենիլներ (ՊՔԲ))

2903 99 800 0

 

24. Պոլիքլորացված դիֆենիլներ (ՊՔԴ)(պոլիքլորացված բիֆենիլներ (ՊՔԲ)) պարունակող խառնուրդներ և պատրաստուկներ

3824 82 000 0

 

25. Տոքսաֆեն (կամֆեքլոր)

3808 59 000 9

8001-35-2

26. Տոքսաֆեն (կամֆեքլոր) պարունակող խառնուրդներ և պատրաստուկներ

3824 84 000 0

 

27. ԴԴՏ (1,1,1-տրիքլոր-2,2- բիս
(n-քլորֆենիլ)էթան)

2903 92 000 0
3808 52 000 0
3808 59 000 9

50-29-3

28. ԴԴՏ (1,1,1-տրիքլոր-2,2- բիս
(n-քլորֆենիլ)էթան) պարունակող խառնուրդներ և պատրաստուկներ

3824 84 000 0

 

29. Տեխնիկական էնդոսուլֆան և դրա համապատասխան իզոմերները

2920 30 000 0
3808 59 000

115-29-7
959-98-8
33213-65-9

30. Տեխնիկական էնդոսուլֆան և դրա համապատասխան իզոմերները պարունակող խառնուրդներ և պատրաստուկներ

3824 84 000 0

 

(աղյուսակը խմբ. ԵՏՀԿ 11.01.22 թիվ 8)

_________________

1 Բույսերի պաշտպանության միջոցներ և այլ կայուն օրգանական աղտոտիչներ, որոնց վրա տարածվում են «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» 2001 թվականի մայիսի 22-ի Ստոկհոլմի կոնվենցիայի Ա և Բ հավելվածների գործողությունները:

 

Բաժնի ծանոթագրություններ.

1. Սույն բաժնի նպատակներով անհրաժեշտ է առաջնորդվել ինչպես ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրով, այնպես էլ ապրանքի անվանմամբ (ֆիզիկական և քիմիական բնութագրերով):

2. Սույն բաժինը չի կիրառվում Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ժամանման վայրի մաքսային մարմնից մինչև Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից մեկնման վայրի մաքսային մարմին փոխադրման համար տարանցիկ փոխադրմամբ տեղափոխվող ապրանքների նկատմամբ:

Բացառությամբ սույն բաժնում նշված՝ 1-ից մինչև 10 մլ (գ) ծավալով հերմետիկ փակ սրվակիկներում կամ սրվակներում փաթեթավորված և լաբորատոր մասշտաբի հետազոտություններում, ինչպես նաև որպես չափանմուշային ստանդարտ օգտագործելու համար նախատեսված` բույսերի պաշտպանության միջոցները և կայուն օրգանական այլ աղտոտիչները Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ներմուծելու:

  (1.4-րդ բաժինը լրաց. ԵՏՀԿ 06.10.15 թիվ 131, ԵՏՀԿ 14.11.17 թիվ 147, ԵՏՀԿ 13.06.17 թիվ 100,  խմբ. ԵՏՀԿ 11.01.22 թիվ 8)

 

1.6. Ծառայողական և քաղաքացիական զենք, դրա հիմնական մասերն ու դրա փամփուշտները, որոնց ներմուծումը և (կամ) արտահանումն արգելված է

 

Ապրանքի անվանումը

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը

1. Երկարափող հրազեն՝ 10 փամփուշտից ավելի տարողունակությամբ պահունակով (թմբուկով), 500 մմ-ից պակաս երկարություն ունեցող փողով կամ փողային տուփով և փողով ու 800 մմ-ից պակաս զենքի ընդհանուր երկարությամբ, ինչպես նաև այնպիսի կառուցվածքով, որը թույլ է տալիս դրա երկարությունը կարճացնել 800 մմ-ից` առանց կրակ արձակելու ունակության կորստի*

9303-ից

2. Երկարափող հրազենի պահունակներ (թմբուկներ)՝ 10 փամփուշտից ավելի տարողունակությամբ1

9305-ից

3. Զենք, որը թույլ է տալիս կրակահերթով հրաձգություն վարել

9303-ից

4. Զենք, որի ձևն այլ առարկաների է նմանվում

9303-ից

5. Ողորկափող հրազեն, որը պարտրաստված է ակոսափող հրազենի փամփուշտներով կրակելու համար՝ բացառությամբ «պարադոքս» համակարգի զենքի, որի փողի ակոսավոր հատվածն ունի 40%-ից ոչ ավելի երկարություն

9303-ից

6. Լախտեր, կռփազենք (կաստետներ), սուրիկեններ, բումերանգներ և որպես զենք կիրառելու համար հատուկ հարմարեցված հարվածող–ջարդող, նետողական, ծակող–կտրող գործողությունների համար նախատեսված առարկաներ՝ բացառությամբ սպորտային գործիքների, որոնք դասվում են դրանց շարքին՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան

9304 00 000 0-ից
9307 00 000 0-ից

7. Շեղբավոր սառը զենք և դանակներ, որոնց շեղբը և սայրը, կոճակը կամ լծակը սեղմելիս, ինքնաբերաբար դուրս են գալիս բռնակից և ամրակցվում, կամ ծանրության ուժի կամ արագացված շարժման ազդեցության տակ դուրս են գալիս բռնակից և ինքնաբերաբար ամրակցվում՝ 90 մմ-ից ավելի երկարությամբ շեղբի և սայրի դեպքում

9307 00 000 0-ից

8. Փամփուշտներ՝ զրահահար, հրկիզող, պայթուցիկ կամ լուսածիր գործողության գնդակներով, ծանրության տեղաշարժված կենտրոնով, ինչպես նաև փամփուշտներ` կոտորակային գնդակներով, գազային ատրճանակների և ռևոլվերների համար

9306 21 000 0-ից
9306 30-ից

9. Զենք և այլ առարկաներ, որոնց խոցելու ունակությունը պայմանավորված է ռադիոակտիվ ճառագայթման և կենսաբանական գործոնների օգտագործմամբ

9306 90-ից

10. Գազային զենք, որը լիցքավորված է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության լիազորված մարմնի կողմից՝ առողջապահության ոլորտում կիրառման համար արգելված նյարդակաթվածահարող, թունավորող, ինչպես նաև այլ նյութերով, ինչպես նաև գազային զենք, որն ունակ է մեկ մետրից ավելի հեռավորության վրա մարդու կյանքի համար ոչ վտանգավոր, սակայն 21 օրից ավելի ժամկետով առողջության երկարատև խանգարում կամ աշխատունակության 10 և ավելի տոկոսով մշտական զգալի կորուստ պատճառող վնաս հասցնելու

9303
9304 00 000 0-ից

11. Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված քրեագիտական պահանջներին չհամապատասխանող տեխնիկական բնութագրեր ունեցող զենք և դրա փամփուշտները

93-ից

12. Քաղաքացիական և ծառայողական զենքի ու դրա փամփուշտների շրջանառության ոլորտում տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող զենք և դրա փամփուշտները

93-ից

13. Զենք և այլ առարկաներ, որոնց խոցելու ունակությունը պայմանավորված է էլեկտրամագնիսական, լուսային, ջերմային, ինֆրաձայնային կամ ուլտրաձայնային ճառագայթների օգտագործմամբ

93-ից

14. Անփող հրազեն, էլեկտրահարող սարքվածքներ և կայծային պարպիչներ, որոնք ունեն Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների պետական չափորոշիչներով սահմանված մեծությունները գերազանցող ելքային պարամետրեր

9303
9304 00 000 0-ից

15. Զենք, որը պատրաստված է այնպիսի նյութերից, որոնք թույլ չեն տալիս մետաղադետեկտորներին հայտնաբերել այն

93-ից

16. Մանրակերտեր՝ մասսա-գաբարիտային, պատրաստված մարտական զենքից

9023 00-ից 93-ից

_____________________

1 Բացառությամբ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից նշված ապրանքների արտահանման:

 

Բաժնի ծանոթագրություններ.

1. Սույն բաժնի նպատակներով անհրաժեշտ է առաջնորդվել ինչպես ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրով, այնպես էլ ապրանքի անվանմամբ:

2. Սույն բաժինը չի կիրառվում այն ապրանքների նկատմամբ, որոնք հսկվում են արտահանման հսկողության համակարգով:

3. Ծառայողական և քաղաքացիական զենքի փամփուշտների նկատմամբ կարող է կիրառվել «զինամթերք» եզրույթը՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան:

  (1.6-րդ բաժինը լրաց. ԵՏՀԿ 06.10.15 թիվ 131)

 

1.7. Ջրային կենսաբանական պաշարների արդյունահանման (որսի) գործիքներ, որոնց ներմուծումն արգելված է

 

Ապրանքի անվանումը

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

1. Պատրաստի ձկնորսական ուռկաններ (ցանցեր), հանգուցային, արտադրված մեքենայական կամ ձեռքի միջոցով, սինթետիկ նեյլոնե կամ այլ պոլիամիդային մանրաթելերից, թելի տրամագիծը 0.5 մմ-ից պակաս և ցանցավանդակի չափսը՝ 100 մմ-ից պակաս (ցանցավանդակի կառուցողական քայլի չափսը՝ 50 մմ-ից պակաս)

5608 11 800 0-ից

2. Պատրաստի ձկնորսական ուռկաններ (ցանցեր), հանգուցային, արտադրված մեքենայական կամ ձեռքի միջոցով, այլ սինթետիկ մանրաթելերից, թելի տրամագիծը 0.5 մմ-ից պակաս և ցանցավանդակի չափը 100 մմ-ից պակաս (ցանցավանդակի կառուցողական քայլի չափը 50 մմ-ից պակաս)

5608 11 800 0-ից

3. Էլեկտրաորսիչ համակարգեր և սարքավորումներ՝ բաղկացած ազդանշանների էլեկտրական գեներատորներից՝ միակցված հաղորդիչներով և մարտկոցով, որոնք համատեղ կատարում են ջրային կենսաբանական պաշարների արդյունահանման (որսի) գործառույթ՝ էլեկտրական հոսանքի միջոցով

8543 20 000 0-ից

 

Բաժնի ծանոթագրություն՝

Սույն ցանկի նպատակներով անհրաժեշտ է առաջնորդվել ինչպես ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրով, այնպես էլ ապրանքի անվանմամբ:

 

 

1.8. Գրենլանդական փոկից եվ գրենլանդական փոկի ձագերից արտադրատեսակներ, որոնց ներմուծումն Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք արգելված է

  (վերնագիրը փոփ. ԵՏՀԿ 04.09.17 թիվ 114, ԵՏՀԿ 14.11.17 թիվ 147)

 

Ապրանքի անվանումը

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

1. Մուշտակամորթ հումք, գրենլանդական փոկի և գրենլանդական փոկի ձագերի մորթիներ, ամբողջական, առանց գլխի, պոչի կամ թաթերի կամ դրանց հետ միասին, գլուխները, թաթերը և այլ մասեր կամ կտորտանքը, որոնք պիտանի են մորթեղեն արտադրատեսակների պատրաստման համար2

4301 80 709 5-ից

4301 80 709 7-ից

4301 90 009 0-ից

2. Գրենլանդական փոկի և գրենլանդական փոկի ձագերի դաբաղած կամ մշակված մորթիներ, ամբողջական, առանց գլխի, պոչի կամ թաթերի կամ դրանց հետ միասին, գլուխները, թաթերը և այլ մասերը կամ գրենլանդական փոկի և գրենլանդական փոկի ձագերի կտորտանքը, չհավաքված

4302 19 410 0-ից

4302 19 499 0-ից

4302 20 009 0-ից

3. Գրենլանդական փոկի և գրենլանդական փոկի ձագերի դաբաղած կամ մշակված մորթիներ, ամբողջական և դրանց մասերը կամ կտորտանքը, հավաքված

4302 30 100 0-ից

4302 30 510 0-ից

4302 30 559 0-ից

4. Հագուստի առարկաներ և հագուստի պարագաներ՝ գրենլանդական փոկերի ձագերի մորթիներից

4303 10 101 0-ից

4303 10 109 0-ից

5. Հագուստի առարկաներ և հագուստի պարագաներ՝ գրենլանդական փոկի կամ գրենլանդական փոկի տարբեր տարիքի ձագերի մորթիներից

4303 10 908 0-ից

4303 10 909 0-ից

6. Գրենլանդական փոկի և գրենլանդական փոկի ձագերի մորթիներից պատրաստված այլ գլխարկներ, աստառով կամ առանց աստառի, վերջնամշակված կամ առանց վերջնամշակման

6506 99 908 0-ից

 

______________________

2 Գրենլանդական փոկից (բացառությամբ գրենլանդական փոկի տարբեր տարիքի ձագերի) պատրաստված արտադրատեսակների ներմուծումը թույլատրվում է, եթե՝

այդպիսի արտադրատեսակները ստացվել են այն բնիկ ժողովուրդների կողմից ավանդական ձևով իրականացվող որսի արդյունքում, որոնց նշելով հասկացվում են այն արկտիկական և սուբարկտիկական շրջանների բնիկ բնակիչները, որտեղ նրանք ներկայումս կամ ավանդաբար ունեն բնիկ ժողովուրդների իրավունքներ, այդ թվում՝ յուպիկ, ինուպիատ (Ալյասկա), ինուիտ, ինուվիալուիտ (Կանադա), կալաալլիտ (Գրենլանդիա), ինչը հաստատվում է ապրանքի ծագման երկրի լիազոր մարմնի կողմից տրված հավաստագրով` Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից համաձայնեցված ձևով.

այդպիսի արտադրատեսակները ներմուծվում են ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական օգտագործման համար (ոչ առևտրային նպատակներով)։

                                

                                   1.9. Կենդանի սամույրներ՝ արգելված ներմուծման համար

 

Ապրանքի անվանումը

Կենդանի սամույրներ

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը

 

 

 0106 19 009 3

Բաժնի ծանոթագրություն՝

Սույն Ցանկի նպատակներով անհրաժեշտ է առաջնորդվել ինչպես ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրով, այնպես էլ ապրանքի անվանմամբ (ֆիզիկական և քիմիական բնութագրերով):

Ցանկի ծանոթագրություն՝

Սույն ցանկում կիրառման հարմարության համար օգտագործվում է բաժինների համարակալում, որը համապատասխանում է «Երրորդ երկրների առնչությամբ ոչ սակագնային կարգավորման միջոցների մասին» արձանագրությամբ («Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի 7-րդ հավելված) նախատեսված՝ այն միասնական ցանկի բաժինների համարակալմանը, որոնց նկատմամբ երրորդ երկրների հետ առևտրում կիրառվում են ոչ սակագնային կարգավորման միջոցներ։

 (1.9-րդ բաժինը լրաց. ԵՏՀԿ 16.01.17 թիվ 2)

 

1.10. Անհատական պաշտպանության միջոցներ, պաշտպանիչ և ախտահանող միջոցներ, բժշական նշանակության արտադրանք և նյութեր, որոնց արտահանումն արգելված է մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ

 

Դիրքի անվանումը

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը

Պրոպան-1-ոլ (սպիրտ պրոպիլային) և պրոպան-2-ոլ (սպիրտ իզոպրոպիլային)

2905 12 000 0

Թանզիֆ և թանզիֆից արտադրատեսակներ, փաթույթային վիրակապեր **

3005 90 310 0*,

3005 90 500 0*

Միջոցներ ախտահանող **,****

3808 94*

Բախիլներ** *****

3926*

Հագուստ և հագուստի պարագաներ (ներառյալ՝ ձեռնոցները)** *****

3926 20 000 0

Հագուստ և հագուստի պարագաներ (ներառյալ՝ ձեռնոցները) վուլկանացված ռետինից, բացի կոշտ ռետինից՝ տարբեր նպատակների համար** *****

4015*

Չգործված կտորեղեն` ներծծված կամ չներծծված, պատվածքով կամ առանց պատվածքի, երկտակված կամ չերկտակված

5603 11 100 0,

5603 11 900 0******,

5603 12 100 0******,

5603 12 900 0******,

5603 91 100 0,

5603 91 900 0,

5603 92 100 0,

5603 92 900 0

Մանածագործական նյութեր` ներծծված, պատվածքով կամ պլաստմասսայով երկտակված՝ բացառությամբ 5902 ապրանքային դիրքում ընդգրկված նյութերի

5903

(բացի 5903 10-ից,

5903 20 900 0-ից,

5903 90 100 0-ից,

5903 90 990 0-ից)

(դիրքը հանվել է ԵՏՀԿ 26.05.20 թիվ 70)

Հագուստի պարագաներ՝ պատրաստված 5603, 5903, 5906

 ապրանքային դիրքերում ընդգրկված նյութերից ** *****

6210 10 920 0*, 6210 10 980 0*, 6210 40 000 0*, 6210 50 000 0*

Դիմակներ, կիսադիմակներ, դիմակ-ռեսպիրատորներ

ռեսպիրատորներ**’ *****

6307 90 980 0*

Մեկանգամյա օգտագործման սավաններ կամ անձեռոցիկներ՝ պատրաստված 5603 ապրանքային դիրքի նյութերից, որոնք օգտագործվում են վիրաբուժական վիրահատություններ կատարելիս

6307 00 920 0*

Շնչառական օրգանների անհատական պաշտպանության միջոցներ, զտիչ** *** *****

9020 00 000 0*

Զտիչներ շնչառական օրգանների անհատական պաշտպանության միջոցների համար՝ հակաաէրոզոլային **

8421 39 200 9*,

9020 00 000 0*

Պաշտպանիչ ակնոցներ՝ բացառությամբ շտկողների** *****

9004 90*

 

 

___________________________________

* ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ նշված ծածկագրին դասվող ապրանքների մասով անհրաժեշտ է առաջնորդվել ինչպես ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրով, այնպես էլ ապրանքի անվանմամբ:

**  Բացառությամբ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից արտահանվող` նավերի, օդանավերի ուղևորների և անձնակազմի անդամների կամ գնացքների ուղևորների և երկաթուղային բրիգադաների աշխատակիցների, միջազգային փոխադրումներ իրականացնող` ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցների վարորդների օգտագործման համար, ինչպես նաև այն նավերի, կառուցվածքների և կայանքների գործունեությունն ապահովելու համար նախատեսված ապրանքների, որոնց նկատմամբ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունները բացառիկ իրավասություն ունեն:

*** Բացառությամբ շնչառական օրգանների անհատական պաշտպանության մեկուսացնող միջոցների, ինքնափրկիչների, հակագազային և համակցված զտիչների, շնչառական օրգանների պաշտպանության միջոցների, որոնք նախատեսված են հրշեջ պահպանության ստորաբաժանումների համար՝ ավիացիոն, տիեզերական տեխնիկայում, ստորջրյա և լեռնահանքային աշխատանքներում օգտագործելու նպատակով:

****Բացառությամբ այն ապրանքների, որոնք արտահանվում են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության համապատասխան լիազորված մարմնի հաստատող փաստաթղթի առկայությամբ:

***** Բացառությամբ այն ապրանքների, որոնք նպատակային մատակարարումների շրջանակներում Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից արտահանվում են Եվրասիական տնտեսական միության այն անդամ պետության համապատասխան լիազորված մարմնի որոշման առկայությամբ, որի տարածքից ծագում են այդ ապրանքները (Բելառուսի Հանրապետության համար՝ Բելառուսի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը)։ Որոշումը պետք է պարունակի տեղեկություններ այդ ապրանքների անվանացանկի, քանակի, արժեքի, ինչպես նաև արտահանումն իրականացնող կազմակերպությունների վերաբերյալ։ Այդպիսի որոշումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը յուրաքանչյուր ամիս ներկայացվում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով:

******Բացառությամբ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից արտահանվող ապրանքների` Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության համապատասխան լիազորված մարմնի (կազմակերպության) (Բելառուսի Հանրապետության համար` Նավթի և քիմիայի հարցերով բելառուսական պետական կոնցեռն («Բելնեֆտխիմ» կոնցեռն)) հաստատման առկայության դեպքում:

 

Բաժնի ծանոթագրություններ.

 

1. Սույն բաժնի նպատակներով անհրաժեշտ է առաջնորդվել ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրով՝ բացառությամբ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերին դասվող այն ապրանքների, որոնք նշված են «*» նշանով:

2. Արգելքը չի տարածվում այն ապրանքների վրա, որոնք արտահանվում են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից՝

Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների որոշումների հիման վրա օտարերկրյա պետություններին միջազգային մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով.

ֆիզիկական անձանց կողմից՝ անձնական օգտագործման նպատակով:

3. Արգելքը չի տարածվում այն ապրանքների արտահանման վրա, որոնք տեղափոխվում են այն միջազգային տարանցիկ փոխադրումների շրջանակում, որոնք սկսվում և ավարտվում են Եվրասիական տնտեսական միության սահմաններից դուրս, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական միության այն ապրանքների վրա, որոնք տեղափոխվում են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների միջև՝ Եվրասիական միության անդամ պետություն չհանդիսացող պետությունների տարածքներով:

(1.10-րդ բաժինը լրաց. ԵՏՀԿ 24.03.20 թիվ 41, ԵՏՀԿ 28.04.20 թիվ 59, փոփ. ԵՏՀԿ 28.04.20 թիվ 60, խմբ., լրաց. ԵՏՀԿ 12.05.20 թիվ 64, խմբ., փոփ., լրաց. ԵՏՀԿ 26.05.20 թիվ 70, խմբ. ԵՏՀԿ 16.06.20 թիվ 77)

 

1.11. Մինչև 2020 թվականի հունիսի 30-ը ներառյալ՝ արտահանման համար արգելված պարենային ապրանքների առանձին տեսակները

 

Դիրքի անվանումը

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

Գլուխ սոխ

0703 10 110 0

 

0703 10 190 0

Սխտոր

0703 20 000 0

Շաղգամ

0706 10 000 9

Աշորա

1002

Բրինձ

1006*

Հնդկացորեն

1008 10 000

Կորեկ

1008 21 000 0

 

1008 29 000 0

Ձավար, խոշոր աղացվածքի ալյուր և հացահատիկների
սերմերի գրանուլներ

1103 (բացի

1103 19 500 0,

1103 20 500 0)

__________________________________________________________________
* Բացառությամբ Ղազախստանի Հանրապետության ծագում ունեցող բրնձի:

 Հնդկացորենի հատիկներ՝ ծեծած  1104 29 300 0
 Սոյայի պտուղներ՝ մանրատած կամ չմանրատած  1201**
 Արևածաղիկի սերմեր՝ մանրացված կամ չմանրացված  1206 00
 Պատրաստի սննդամթերք՝ հնդկացորենից  1904 90 800 0

 

Բաժնի ծանոթագրությունները.

1. Սույն բաժնի նպատակներով՝ անհրաժեշտ է առաջնորդվել ինչպես ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրով, այնպես էլ՝ ապրանքի անվանմամբ։

2. Արգելքը չի տարածվում այն ապրանքների վրա, որոնք արտահանվում են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից՝

անդամ պետությունների որոշումների հիման վրա օտարերկրյա պետություններին միջազգային հումանիտար օգնություն ցուցաբերելու համար,

ֆիզիկական անձանց կողմից, անձնական օգտագործման համար,

որպես պաշար, ինչպես նաև՝ կառույցների ու տեղակայանքների գործունեությունն ապահովելու համար, որոնց նկատմամբ անդամ պետություններն ունեն բացառիկ իրավազորություն.

թողարկված Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից՝ ապրանքների արտահանումը թույլատրող մաքսային ընթացակարգերին համապատասխան՝ մինչև 2020 թվականի ապրիլի 12-ը, բացառությամբ այն ապրանքների, որոնց մաքսային հայտարարագրումն իրականացվել է Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 115-րդ և 116-րդ հոդվածներով նախատեսված առանձնահատկություններով կամ անդամ պետությունների մաքսային կարգավորման մասին օրենսդրությամբ սահմանված առանձնահատկություններով՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 8-րդ կետին համապատասխան:

3. Արգելքը չի տարածվում Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից դուրս սկսվող և ավարտվող միջազգային տարանցիկ փոխադրումների շրջանակներում տեղափոխվող ապրանքների արտահանման, ինչպես նաև երրորդ երկրների տարածքներով անդամ պետությունների տարածքների միջև տեղափոխվող Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքների նկատմամբ:

**Բացառությամբ սոյայի հատիկների՝ մանրատած կամ չմանրատած, որոնք արտահանվում են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության (այսուհետ՝ անդամ պետություններ) համապատասխան լիազորված մարմնի հաստատող փաստաթղթի առկայությամբ:

(1.11-րդ բաժինը լրաց. ԵՏՀԿ 31.03.20 թիվ 43, խմբ., լրաց. ԵՏՀԿ 21.04.20 թիվ 57, խմբ., փոփ. ԵՏՀԿ 02.06.20 թիվ 71)

 (հավելվածը լրաց. ԵՏՀԿ 06.10.15 թիվ 131, լրաց. ԵՏՀԿ 30.08.16 թիվ 99, խմբ., փոփ. ԵՏՀԿ 15.11.16 թիվ 145, լրաց. ԵՏՀԿ 16.01.17 թիվ 2, փոփ. ԵՏՀԿ 14.11.17 թիվ 147, լրաց. ԵՏՀԿ 24.03.20 թիվ 41,  ԵՏՀԿ 31.03.20 թիվ 43, ԵՏՀԿ 21.04.20 թիվ 57, ԵՏՀԿ 28.04.20 թիվ 59, փոփ. ԵՏՀԿ 28.04.20 թիվ 60, լրաց. ԵՏՀԿ 12.05.20 թիվ 64, խմբ., փոփ., լրաց. ԵՏՀԿ 26.05.20 թիվ 70, խմբ., փոփ. ԵՏՀԿ 02.06.20 թիվ 71, խմբ. ԵՏՀԿ 16.06.20 թիվ 77, խմբ., լրաց., փոփ. ԵՏՀԿ 11.10.21 թիվ 137, խմբ. ԵՏՀԿ 11.01.22 թիվ 8)

ՀԱՎԵԼՎԱԾ թիվ 21

Եվրասիական տնտեսական

հանձնաժողովի կոլեգիայի՝

2015 թվականի ապրիլի 21-ի

թիվ 30 որոշման

ՑԱՆԿ

այն ապրանքների, որոնց նկատմամբ սահմանված են արտահանման և ներմուծման քանակական սահմանափակումներ

21.1. Ապրանքներ, որոնց նկատմամբ սահմանված են արտահանման ժամանակավոր քանակական սահմանափակումներ

 

Ապրանքի անվանումը

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը

Հնդկաձավար*

1008 10 000

Վառելափայտ՝ գերանների, ծղանների, ճյուղերի, ցախի տրցակների տեսքով կամ նույնանման ձևերով **
4401 11 000 1

4401 11 000 9

4401 12 000 1

4401 12 000 9

Անտառանյութեր՝ չմշակված, կեղևը կամ մատաղ շերտը հեռացրած կամ չհեռացրած,
կամ կոպիտ եզրատաշած, կամ չեզրատաշած**

4403 11 000 1

4403 11 000 9

4403 12 000 1

4403 12 000 2

4403 12 000 3

4403 21 120 0

4403 21 180 0

4403 21 920 0

4403 21 980 0

4403 22 200 0

4403 22 800 0

4403 23 120 0

4403 23 180 0

4403 23 920 0

4403 23 980 0

4403 24 200 0

4403 24 800 0

4403 25 100 0

4403 25 900 0

4403 26 000 0

4403 91 100 0

4403 91 900 0

4403 93 200 0

4403 93 800 0

4403 94 000 0

4403 99 000 1

Անտառանյութեր՝ երկայնակի սղոցմամբ կամ ճեղքմամբ, ռանդմամբ կամ կեղևահանմամբ ստացված, ռանդմամբ, հղկմամբ մշակված կամ չմշակված, ճակատային միացումներով կամ առանց դրանց, 6 մմ-ից ավելի հաստությամբ**

4407 11 940 5

4407 11 990 5

4407 12 920 5

4407 12 990 5

4407 13 000 4

4407 14 000 4

4407 19 970 5

4407 91 900 5

4407 92 000 4

4407 95 990 5

 

1. Սույն բաժնի նպատակներով անհրաժեշտ է առաջնորդվել ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրով:

** Ոչ սակագնային կարգավորման միջոցը կիրառվում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 20 թվականի ի «Այն ապրանքների ցանկի 21.1 բաժնում փոփոխություններ կատարելու մասին, որոնց համար սահմանված են արտահանման ու ներմուծման քանակական սահմանափակումներ, և անտառանյութերի առանձին տեսակների մասով արտահանման ժամանակավոր քանակական սահմանափակումներ սահմանելու մասին» թիվ որոշմանը համապատասխան:

(հավելվածը լրաց. ԵՏՀԿ 15.06.21 թիվ 66, լրաց., խմբ. ԵՏՀԿ 28.12.21 թիվ 194)

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ թիվ 2

Եվրասիական տնտեսական

հանձնաժողովի կոլեգիայի՝

2021 թվականի հունիսի 15-ի

թիվ 66 որոշման

 

Հնդկաձավարի մասով

 

արտահանման քվոտայի ծավալները

 

Ապրանքի անվանումը

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը

Արտահանման քվոտայի ծավալները (հազ. տոննա)

Հայաստանի Հանրապետություն

Բելառուսի Հանրապետություն

Ղազախստանի Հանրապետություն

Ղրղզստանի Հանրապետություն

Ռուսաստանի Դաշնություն

Հնդկաձավար

1008 10 000

0

0

4.2

0

0

 

(հավելվածը լրաց. ԵՏՀԿ 15.06.21 թիվ 66)

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԵՆ

Եվրասիական տնտեսական

հանձնաժողովի կոլեգիայի

2012 թվականի մայիսի 16-ի

թիվ 45 որոշմամբ

(Եվրասիական տնտեսական

հանձնաժողովի կոլեգիայի

2017 թվականի սեպտեմբերի 4-ի

թիվ 114 որոշման խմբագրությամբ)

  (վերնագիրը փոփ. ԵՏՀԿ 04.09.17 թիվ 114)

 

ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

ապրանքների միասնական ցանկում ընդգրկված առանձին այն ապրանքների ներմուծման, արտահանման և տարանցման համար եզրակացության (թույլատրագրի) միասնական ձևը լրացնելու, որոնց նկատմամբ երրորդ երկրների հետ առևտրում կիրառվում են ոչ սակագնային կարգավորման միջոցներ

  (վերնագիրը խմբ. ԵՏՀԿ 04.09.17 թիվ 114)

1. Սույն մեթոդական ցուցումները սահմանում են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների պետական իշխանության մարմինների կողմից տրամադրվող՝ ապրանքների միասնական ցանկում ընդգրկված առանձին այն ապրանքների ներմուծման, արտահանման և տարանցման համար եզրակացության (թույլատրագրի) (այսուհետ համապատասխանաբար՝ եզրակացություն (թույլատրագիր)) միասնական ձևի՝ «Երրորդ երկրների նկատմամբ ոչ սակագնային կարգավորման միջոցների մասին» արձանագրության 4-րդ կետով ( «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի թիվ 7 հավելված) նախատեսված լրացման կարգը, որոնց նկատմամբ երրորդ երկրների հետ առևտրում կիրառվում են ոչ սակագնային կարգավորման միջոցներ

2.1. Օզոնաքայքայիչ նյութեր

 

Ցանկ С

 

Ապրանքի անվանումը

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը

 

Նյութը

Անունը

Խումբ I

CHFC12

(ՀՔՖԱ–21)

ֆտորդիքլորմեթան

2903 79 300 0-ից

CHF2C1

(ՀՔՖԱ–22)

դիֆտորքլորմեթան

2903 71 000 0-ից

CH2FC1

(ՀՔՖԱ–31)

ֆտորքլորմեթան

2903 79 110 0-ից

C2HFC14

(ՀՔՖԱ–121)

ֆտորտետրաքլորէթան

2903 79 110 0-ից

C2HF2C13

(ՀՔՖԱ–122)

դիֆտորտրիքլորէթան

2903 79 110 0-ից

C2HF3C12

(ՀՔՖԱ–123а)

տրիֆտորդիքլորէթան

2903 72 000 0-ից

CHC12CF3

(ՀՔՖԱ–123)

տրիֆտորդիքլորէթան

2903 72 000 0-ից

C2HF4C1

(ՀՔՖԱ–124а)

տետրաֆտորքլորէթան

2903 79 110 0-ից

CHFC1CF3

(ՀՔՖԱ–124)

տետրաֆտորքլորէթան

2903 79 110 0-ից

C2H2FC13

(ՀՔՖԱ–131)

ֆտորտրիքլորէթան

2903 79 110 0-ից

C2H2F2C12

(ՀՔՖԱ–132)

դիֆտորդիքլորէթան

2903 79 110 0-ից

C2H2F3C1

(ՀՔՖԱ–133)

տրիֆտորքլորէթան

2903 79 110 0-ից

C2H3FC12

(ՀՔՖԱ–141)

1 -ֆտոր-2,2-դիքլորէթան

2903 73 000 0-ից

CH3CFC12

(ՀՔՖԱ–141b)

1,1,1 -ֆտորդիքլորէթան

2903 73 000 0-ից

C2H3F2C1

(ՀՔՖԱ–142)

1-քլոր, 2,2-դիֆտորէթան

2903 74 000 0-ից

CH3CF2C1

(ՀՔՖԱ–142b)

1,1,1 -դիֆտորքլորէթան

2903 74 000 0-ից

C2H4FC1

(ՀՔՖԱ–151)

ֆտորքլորէթան

2903 79 110 0-ից

C3HFC16

(ՀՔՖԱ–221)

ֆտորհեքսաքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3HF2C15

(ՀՔՖԱ–222)

դիֆտորպենտաքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3HF3C14

(ՀՔՖԱ–223)

տրիֆտորտետրաքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3HF4C13

(ՀՔՖԱ–224)

տետրաֆտորտրիքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3HF5C12

(ՀՔՖԱ–225)

պենտաֆտորդիքլորպրոպան

2903 75 000 0-ից

CF3CF2CHC12

(ՀՔՖԱ–225са)

1-տրիֆտոր, 2-դիֆտոր,
3-դիքլորպրոպան

2903 75 000 0-ից

CF2C1CF2CHC1F

(ՀՔՖԱ–225сЬ)

1,1-դիֆտորքլոր, 2-դիֆտոր, 3-քլորֆտորպրոպան

2903 75 000 0-ից

C3HF6C1

(ՀՔՖԱ–226)

հեքսաֆտորքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3H2FC15

(ՀՔՖԱ–231)

ֆտորպենտաքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3H2F2C14

(ՀՔՖԱ–232)

դիֆտորտետրաքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3H2F3C13

(ՀՔՖԱ–233)

տրիֆտորտրիքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3H2F4C12

(ՀՔՖԱ–234)

տետրաֆտորդիքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3H2F5C1

(ՀՔՖԱ–235)

պենտաֆտորքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3H3FC14

(ՀՔՖԱ–241)

ֆտորտետրաքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3H3F2C13

(ՀՔՖԱ–242)

դիֆտորտրիքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3H3F3C12

(ՀՔՖԱ–243)

տրիֆտորդիքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3H3F4C1

(ՀՔՖԱ–244)

տետրաֆտորքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3H4FC13

(ՀՔՖԱ–251)

ֆտորտրիքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3H4F2C12

(ՀՔՖԱ–252)

դիֆտորդիքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3H4F3C1

(ՀՔՖԱ–253)

տրիֆտորքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3H5FC12

(ՀՔՖԱ–261)

ֆտորդիքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3H5F2C1

(ՀՔՖԱ–262)

դիֆտորքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

C3H6FC1

(ՀՔՖԱ–271)

ֆտորքլորպրոպան

2903 79 110 0-ից

 

Ցուցակ F

 

Ապրանքի անվանումը

ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը

Բանաձևը

Նյութը

Անվանումը

ԵԱՏՄ

   

Խումբ I

 

CHF2CHF2

ՀՖԱ-134

1,1,2,2-տետրաֆտորէթան

2903 45 000 0-ից

CH2FCF3

ՀՖԱ-134а

1,1,1,2-տետրաֆտորէթան

2903 45 000 0-ից

CH2FCHF2

ՀՖԱ-143

1,1,2-տետրաֆտորէթան

2903 44 000 0-ից

CHF2CH2CF3

ՀՖԱ-245fа

1,1,1,3,3-պենտաֆտորպրոպան

2903 47 000 0-ից

CF3CH2CF2CH3

ՀՖԱ-365mfc

1,1,1,3,3-պենտաֆտորբութան

2903 48 000 0-ից

CF3CHFCF3

ՀՖԱ-227еа

1,1,1,2,3,3,3-հեպտաֆտորպրոպան

2903 46 000 0-ից

CH2FCF2CF3

ՀՖԱ-236сb

1,1,1,2,2,3 - հեքսաֆտորպրոպան

2903 46 000 0-ից

CHF2CHFCF3

ՀՖԱ-236еа

1,1,1,2,3,3 - հեքսաֆտորպրոպան

2903 46 000 0-ից

CF3CH2CF3

ՀՖԱ-236fа

1,1,1,3,3,3 - հեքսաֆտորպրոպան

2903 46 000 0-ից

CH2FCF2CHF2

ՀՖԱ-245са

1,1,2,2,3-պենտաֆտորպրոպան

2903 47 000 0-ից

CF3CHFCHFCF2CF3

ՀՖԱ-43-10mee

1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-դեկաֆտորպենտան

2903 48 000 0-ից

CH2F2

ՀՖԱ-32

դիֆտորմեթան

2903 42 000 0

CHF2CF3

ՀՖԱ-125

պենտաֆտորէթան

2903 44 000 0-ից

CH3CF3

ՀՖԱ-143а

1,1,1-տետրաֆտորէթան

2903 44 000 0-ից

CH3F

ՀՖԱ-41

ֆտորմեթան

2903 43 000 0-ից

CH2FCH2F

ՀՖԱ-152

1,2-դիֆտորէթան

2903 43 000 0-ից

CH3CHF2

ՀՖԱ-152а

1,1-դիֆտորէթան

2903 43 000 0-ից

Խումբ II

CHF3

ՀՖԱ-23

տրիֆտորմեթան

2903 41 000 0-ից

 

(ցուցակը լրաց ԵՏՀԿ 16.03.21 թիվ 30, խմբ. ԵՏՀԿ 11.10.21 թիվ 137)

 

Բաժնի ծանոթագրություններ.

Սույն բաժնի նպատակներով անհրաժեշտ է առաջնորդվել ինչպես ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրով, այնպես էլ ապրանքի անվանմամբ (ֆիզիկական և քիմիական բնութագրերով)

  (2.1-ին բաժինը լրաց. ԵՏՀԿ 30.08.16 թիվ 99, փոփ. ԵՏՀԿ 16.04.19 թիվ 63, լրաց ԵՏՀԿ 16.03.21 թիվ 30)

 

2.2. Բույսերի պաշտպանության միջոցներ (թունաքիմիկատներ)

 

Ապրանքի անվանումը

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը

Բույսերի պաշտպանության միջոցներ (թունաքիմիկատներ)՝ բացառությամբ միջատներից ծառերը պաշտպանելու համար կպչուն շերտով ժապավենները

3808-ից
(բացառությամբ 3808 94-ի)

Բաժնի ծանոթագրություններ. Սույն բաժնի նպատակներով անհրաժեշտ է առաջնորդվել ինչպես ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրով, այնպես էլ ապրանքի անվանմամբ:

  (2.2-րդ բաժինը լրաց. ԵՏՀԿ 06.10.15 թիվ 131)

 

2.3. Վտանգավոր թափոններ

 

Ապրանքի անվանումը

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ
ծածկագիր

Թափոնի տեսակի ծածկագիրը՝ ըստ «Վտանգավոր թափոնների միջսահմանային տեղափոխման և դրանց վերացման նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մասին» 1989 թվականի մարտի 22–ի Բազելյան կոնվենցիայի դասակարգման

A, B թափոնների միացյալ ցանկ

Y կարգավորող թափոնների հիմնական ցանկ

1. Խարամ՝ հատիկավորված (խարամավազ), որն ստացվում է սև մետաղների արտադրության ընթացքում

2618 00 000 0

В1200

 

2. Խարամ, դրոս (բացի հատիկավորված խարամից), հրաթեփ և սև մետաղների արտադրության այլ թափոններ

2619 00

В1210,

В1230

 

3. Պղնձի օքսիդ պարունակող հրաթեփ

2620 30 000 0-ից

В1240

Y22

4. Խարամ, մոխիր և այլ մնացորդներ (բացի սև մետաղների արտադրության թափոններից), որոնք պարունակում են մետաղներ, մկնդեղ կամ դրանց միացությունները՝ ներառյալ

2620

   

գարտցինկ

2620 11 000 0

   

կապարի ստացք, կապարի այրուք, կապարի խարամ՝ կապարի 30% և ավելի պարունակությամբ

2620 21 000 0-ից 2620 29 000 0-ից

 

Y31

ալյումինի խարամ

2620 40 000 0-ից

В1100

 

մագնեզիում պարունակող աղային խարամներ

2620 99 950 9-ից

   

մագնեզիում պարունակող թեթև մետաղի ստացքներ

2620 99 950 9-ից

   

բանեցրած կատալիզատորներ, որոնք պիտանի են միայն մետաղի կորզման կամ քիմիական ռեագենտների արտադրության համար

2620-ից

А1140, А2030

 

5. Թափոններ, որոնց կազմում որպես բաղադրիչ մաս կամ որպես աղտոտիչ մտնում է հետևյալ նյութերից ցանկացածը`

2620–ից 3825-ից

   

մետաղների կարբոնիլներ

   

Y19

վեցավալենտ քրոմի միացություններ

2620 91 000 0-ից
3825-ից

 

Y21

6. Պղնձաձուլական գործարանների գազային մաքրող համակարգերի փոշի և մնացորդներ

2620 30 000 0-ից

А1110

 

7. Թափոններ շլամի տեսքով (բացառությամբ անոդային շլամի)` պղնձի էլեկտրոլիտիկ անջատման և մաքրման պրոցեսներից

2620 30 000 0-ից

А1120

Y22

8. Պղնձի քլորիդ կամ պղնձի ցիանիդ պարունակող թափոններ

2620 30 000 0-ից
3825-ից

А1140

Y22, Y33

9. Թուջի և պողպատի արտադրության ընթացքում գոյացող խարամ, որը հետագայում օգտագործվում է որպես հումք` տիտանային սպունգի և վանադիումի ստացման համար

2619 00 900 0-ից

В1210

 

10. Թանկարժեք մետաղ (մետաղներ) կամ թանկարժեք մետաղի (մետաղների) միացություններ պարունակող մոխիր` գոյացած տպատախտակների այրումից

7112 30 000 0-ից

All 50

Y18

11. Թանկարժեք մետաղ (մետաղներ) կամ թանկարժեք մետաղի (մետաղների) միացություններ պարունակող մոխիր` գոյացած ֆոտոժապավենի այրումից

7112 30 000 0-ից

В1170

Y18

12. Ֆոտոժապավենի թափոններ, որոնք պարունակում են արծաթի հալոիդներ և (կամ) մետաղական արծաթ

7112 99 000 0-ից

В1180

 

13. Ֆոտոթղթի թափոններ, որոնք պարունակում են արծաթի հալոիդներ և (կամ) մետաղական արծաթ

7112 99 000 0-ից

В1190

 

14. Գիպսի թափոններ, որոնք գոյանում են քիմիական արդյունաբերական պրոցեսների ընթացքում

2520 10 000 0-ից 3825-ից

А2040

 

15. Նիտրոցելյուլոզի թափոններ

3912 20-ից

А3060

 

16. Ֆենոլների և ֆենոլային միացությունների թափոններ՝ ներառյալ քլորֆենոլը` հեղուկների կամ շլամների տեսքով

2907–ից 2908-ից

А3070

Y39

17. Հալոգենացված կամ չհալոգենացված ոչ ջրային թորման մնացորդներ, որոնք գոյանում են օրգանական լուծիչների վերականգնման (ռեգեներացիայի) գործողությունների ժամանակ

3825 41 000 0-ից
3825 49 000 0-ից

А3 160

Y6

18. Թափոններ, որոնք գոյանում են ալիֆատիկ հալոգենացված ածխաջրածինների (քլորմեթանի դիքլորէթանի, ալիլքլորիդի, էպիքլորհիդրինի) արտադրության ժամանակ և 80-90%-ով բաղկացած են պոլիքլորացված ածխաջրածինների խառնուրդից

3825 61 000 0-ից

А3 170

Y6, Y45

19. Թափոններ, որոնք պարունակում են ստորև ներկայացված միացությունները կամ աղտոտված են դրանցով

 

А4050

 

անօրգանական ցիանիդներ` բացառությամբ պինդ տեսքով թանկարժեք մետաղ (մետաղներ) կամ թանկարժեք մետաղի (մետաղների) միացություններ պարունակող թափոնների, որոնցում առկա են անօրգանական ցիանիդների հետքեր

2837–ից 3825-ից

 

Y33

օրգանական ցիանիդներ

2926-ից
2929-ից
3825-ից

 

Y3 8

20. Թթվային և հիմնային լուծույթների թափոններ, որոնց հիմնական բաղադրիչը կազմում են հետևյալ նյութերը`

 

А4090

Y34, Y35

աղաթթու pH<=2

2806 10 000 0-ից

   

ծծմբական թթու, օլեում

2807 00 000-ից

   

ազոտական թթու pH<=2

2808 00 000 0-ից

   

պլավիկյան (ֆտորջրածնական) թթու

2811 11 000 0-ից

   

բրոմջրածնական թթու

 2811 19 100 0-ից

   

ամոնիակ` ջրային լուծույթում

2814 20 000 0-ից

   

նատրիումի հիդրօքսիդ pH<=11,5

2815 12 000 0-ից

   

կալիումի հիդրօքսիդ pH<=11,5

2815 20 000 0-ից

   

21. Պղնձի արտադրության արդյունքում առաջացած խարամ (բացառությամբ քիմիապես կայունացված, երկաթի բարձր պարունակությամբ (20%-ից բարձր) և արդյունաբերական չափանիշներին համապատասխան մշակվածի)

2620 30 000 0-ից
2620 99 950 9-ից

   

22. Ցինկի արտադրության արդյունքում առաջացած խարամ (բացառությամբ քիմիապես կայունացված, երկաթի բարձր պարունակությամբ (20%-ից ավելի) և արդյունաբերական չափանիշներին համապատասխան մշակվածի)

2620 11 000 0-ից
2620 19 000 0-ից
2620 99 950 9-ից

В1220

 

23. Այլ խարամ և մոխիր՝ ներառյալ ծովային ջրիմուռներից մոխիրը (կելպ), այդ թվում՝

2620-ից 2621-ից 3825-ից

   

կաթսայատների խարամներ

պինդ, աղեր պարունակող և ավանդական վառելիքով (առանց ռեակտիվ գիպսի) այրման ագրեգատների ծխակլանիչ սարքվածքներից առաջացած մնացորդներ

     

այրման կայանքներից առաջացած թռչող մոխիր և մանրափոշի (բացառությամբ թափոնների այրման կայանքներից և պիրոլիզի կայանքներից առաջացած թռչող մոխրի և մանրափոշու)

     

կավահողի արտադրությունում ստացված կարմիր չեզոքացված կավ

     

մոխիր՝ ածուխով աշխատող էներգակայաններից (այդ թվում՝ թռչող)

 

А2060

 

24. Բանեցրած ակտիվացված ածուխ (բացառությամբ խմելու ջրի մշակման, սննդի արդյունաբերության և վիտամինների արտադրության ժամանակ գոյացածների)

3802-ից

А4160

 

25. Ֆտորի անօրգանական միացություններ պարունակող թափոններ՝ հեղուկների կամ շլամի տեսքով` բացառությամբ կալցիումի ֆտորիդի շլամի

28-ից,
3824-ից,
3825-ից

А2020

Y32

26. Ռետինի թափոններ, կտորտանքներ և ջարդոն (բացառությամբ կոշտ ռետինի)

4004 00 000 0-ից

В3040,

В3080

 

27. Օդաճնշական անվադողեր և դողածածկեր՝ օգտագործման մեջ եղած

4012 20 000 1*
4012 20 000 9

В3040,

В3140

 

28. Գինու նստվածք, գինեքար

2307 00

В3060

 

29. Կաշվի արտադրության՝ վեցավալենտ քրոմի միացություններ և բիոցիդներ պարունակող թափոններ` մանրափոշու, մոխրի, շլամի, փոշու տեսքով

3504 00-ից

А3090

Y21

Y4

30. Կաշվի կամ կոմպոզիցիոն կաշվի, օգտագործման համար ոչ պիտանի կաշվե իրերի կտորտանքներ և այլ թափոններ` վեցավալենտ քրոմի միացությունների և բիոցիդների պարունակությամբ

4115 10 000 0-ից
4115 20 000 0-ից

А3 100

Y21

Y4

31. Մորթու կամ մուշտակեղենի հումքի թափոններ՝ վեցավալենտ քրոմի միացությունների և բիոցիդների պարունակությամբ

0511 99 100 0-ից
4101–ից - 4103–ից
4301-ից

А3110

Y21

Y4

32. Մանվածքային արտադրությունից առաջացած թափոններ` աղվամազի տեսքով

5003 00 000 0-ից
5103 20 000 0-ից
5202 10 000 0-ից
5505-ից
5601 30 000 0-ից

А3 120

 

33. Պիգմենտների, ներկանյութերի, ներկերի և լաքերի թափոններ, որոնք պարունակում են ծանր մետաղներ և (կամ) օրգանական լուծիչներ

3206-ից,
3208-ից
3212-ից,
3825-ից

А4070

Y12

34. Մետաղների և համաձուլվածքների թափոններ, որոնց կազմի մեջ մտնում է ստորև ներկայացված նյութերից ցանկացածը ՝ (բացառությամբ պատրաստի արտադրանքի տեսքով ջարդոնի և համաձուլվածքների` թերթեր, թիթեղներ, հեծաններ, ձողեր, խողովակներ և այլն)

2805 40-ից 7204-ից 7404 00-ից 7503 00-ից 7602 00-ից

А1010

 

ծարիր

7802 00 000 0-ից

 

Y27

կադմիում

7902 00 000 0-ից

 

Y26

սելեն

8002 00 000 0-ից

 

Y25

տելուր

8101 97 000 0-ից

 

Y28

թալիում

8102 97 000 0-ից
8103 30 000 0-ից
8104 20 000 0-ից
8105 30 000 0-ից
8106 90 000 0-ից

8108 30 000 0-ից

8109 39 000 0-ից
8109 30 000 0-ից
8110 20 000 0-ից
8111 00 190 0-ից
8112 13 000 0-ից
8112 22 000 0-ից
8112 41 000 1-ից

8112 52 000 0-ից

8112 61 000 0-ից
8112 92 210 8-ից

8113 00 400 0-ից

 

Y30

35. Թափոններ, որոնք որպես բաղադրիչ կամ աղտոտիչ,
պարունակում են ստորև ներկայացված նյութերից ցանկացածը
(բացառությամբ կոշտ մետաղական թափոնների)`

2620 29 000 0–ից
2620 60 000 0-ից
2620 91 000 0-ից
2620 99 950 9-ից

А1020

 

ծարիր, ծարիրի միացություններ բերիլիում,
բերիլիումի միացություններ կադմիում, կադմիումի միացություններ կապար,
կապարի միացություններ սելեն, սելենի
միացություններ տելուր,
տելուրի միացություններ թալիում, թալիումի միացություններ

   

Y27
Y20
Y26
Y31
Y25
Y28
Y30

36. Ցինկի վերամշակումից հետո ալկալիացման մնացորդներ` փոշու, շլամի տեսքով (յարոզիտ, գեմատիտ և այլն)

2620 19 000 0-ից
2530 90 000 9-ից

А1070

 

37. Բանեցրած կապարաթթվային էլեկտրակուտակիչներ` մասնատված

7802 00 000 0-ից
8549 11 000 0-ից

А1160

Y31

38. Չտեսակավորված օգտագործված մարտկոցներ

8549 11 000 0-ից

8549 12 000 0-ից

8549 14 000 0-ից

8549 19 000 0-ից

А1170

 

39. Էլեկտրասարքավորումների ջարդոն կամ էլեկտրատեխնիկական հանգույցներ, որոնք ներառում են գալվանական տարրեր, մարտկոցներ, սնդիկային փոխարկիչներ, կատոդաճառագայթային խողովակների ապակի և ակտիվ ծածկ ունեցող այլ ապակի կամ կադմիումով, սնդիկով, կապարով, պոլիքլորացված դիֆենիլներով աղտոտված, 50 մգ/կգ և բարձր խտություն ունեցող ապակի

85-ից

All 80

Y29
Y26
Y31

40. Բանեցրած նավթամթերքներ, այդ թվում`

2710-ից

А3020, А3040, А4060, А3180

Y8,
Y9,
Y10

նավթամթերքներ՝ ջրային էմուլսիաների կամ ջրի հետ խառնուրդների տեսքով

 

А4060

Y9

նավթամթերքներ՝ բաք-պահեստարաններից՝ շլամի տեսքով

     

նավթամթերքները, որոնք որպես առաջնային արտադրանք այլևս պիտանի չեն հետագա օգտագործման համար

 

А3020, А3040

Y8

բանեցրած նավթամթերքներ, որոնք պարունակում են պոլիքլորացված բիֆենիլներ (ՊՔԲ), պոլիքլորացված տերֆենիլներ (ՊՔՏ) կամ պոլիբրոմացված բիֆենիլներ (ՊԲԲ)

2710 91 000 0

А3180

Y10

այնպիսի նյութերի և արտադրատեսակների թափոններ, որոնք պարունակում են հետևյալ նյութերը կամ աղտոտված են դրանցով՝ պոլիքլորացված դիֆենիլներ (ՊՔԴ), պոլիքլորացված տերֆենիլներ (ՊՔՏ), պոլիքլորացված նավթալիններ (ՊՔՆ) կամ պոլիբրոմացված դիֆենիլներ (ՊԲԴ)` ներառյալ ցանկացած այլ պոլիբրոմացված 50 մգ/կգ և ավելի խտություն ունեցող համանման միացությունները

2710 91 000 0-ից

А3180

Y10

 

* Բացառությամբ օդաճնշական անվադողերի և դողածածկերի, որոնք օգտագործման մեջ են եղել քաղաքացիական օդանավերի համար, արտահանման դեպքում։

* * Հաշվի առնելով «Մաքսային ընթացակարգերի կիրառման հետ կապված որոշ հարցերի մասին» Եվրասիական տնտեսական միության հանձնաժողովի 2010 թվականի սեպտեմբերի 20-ի թիվ 375 որոշմամբ նախատեսված սահմանափակումները։

 

Բաժնի ծանոթագրություն՝

Սույն բաժնի նպատակներով անհրաժեշտ է առաջնորդվել ինչպես ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրով, այնպես էլ ապրանքի անվանմամբ (ֆիզիկական և քիմիական բնութագրերով):

 

2.4 Հանքագիտական և հնէաբանական հավաքածուներ ու հավաքածուներ կազմելու առարկաներ, բրածո կենդանիների ոսկորներ

 

Ապրանքի անվանումը

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

 

Ցանկացած օրգանիզմի բրածո մնացորդներ՝ անկախ դրանց պահպանման ձևից, դրանց դրոշմահետքերը և դրանց կենսագործունեության հետքերը, բրածո կենդանիների ոսկորներ

9601-ից
9705 22 000 0-ից9705 29 000 0-ից

 

Հանքագիտական հավաքածուներ և հավաքածուներ կազմելու առարկաներ

9705 22 000 0-ից
9705 29 900 0-ից

Բաժնի ծանոթագրություններ. Սույն բաժնի նպատակներով անհրաժեշտ է առաջնորդվել ինչպես ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրով, այնպես էլ ապրանքի անվանմամբ

  (2.4-րդ բաժինը լրաց ԵՏՀԿ 06.10.15 թիվ 131, խմբ. ԵՏՀԿ 11.10.21 թիվ 137)

 

 

2.6. Կենդանի վայրի կենդանիներ, առանձին վայրի բույսեր ու վայրի դեղահումք

 

Ապրանքի անվանումը

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր

1. Կենդանի վայրի կենդանիներ

1.1. Վայրի կենդանիներ

01* խմբից

1.2. Կենդանի ձուկ (բացի դեկորատիվ ձկներից)

0301-ից

1.3. Խեցգետնակերպեր՝ զրահով կամ առանց զրահի, կենդանի

0306-ից

1.4. Կակղամորթներ՝ խեցիով կամ առանց խեցու, կենդանի

0307-ից

1.5. Ջրային անողնաշարավորներ՝ բացի խեցգետնակերպերից և կակղամորթներից, կենդանի

0308-ից

1.6. Վայրի թռչունների ձու՝ կճեպով, թարմ

0407-ից

1.7. Արտեմիայի (Artemia ) ձու (թաղանթապատյան)

0511 91 909 0-ից

2. Առանձին վայրի բույսեր

2.1. Սոճենու ընկույզներ՝ կճեպով կամ առանց կճեպի

0802 91 000
0802 92 000 0
0811 90 390 0-ից
0811 90 950 0-ից

2.2. Ծովային և այլ ջրիմուռներ

1212 21 000 0
1212 29 000 0

3. Վայրի դեղահումք

3.1. Բույսեր և դրանց մասերը (ներառյալ սերմերն ու պտուղները), որոնք հիմնականում օգտագործվում են որպես օծանելիքային, դեղագործական կամ միջատասպան, սնկասպան միջոցներ կամ նույնանման նպատակներով, թարմ կամ չորացրած, ամբողջական կամ մանրացրած, մանրատած կամ աղացած

1211-ից

3.2. Բուսական հյութեր ու լուծամզվածքներ, որոնք օգտագործվում են որպես օծանելիքային, դեղագործական կամ միջատասպան, սնկասպան միջոցներ և նույնանման նպատակներով

1302-ից


Բաժնի ծանոթագրություն՝

Սույն բաժնի նպատակներով անհրաժեշտ է առաջնորդվել ինչպես ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրով, այնպես էլ ապրանքի անվանմամբ (ֆիզիկական և քիմիական բնութագրերով):

* Բացառությամբ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 0106 19 009 3 ծածկագրով դասակարգվող կենդանի սամույրների:

 

 

 

(2.6-րդ բաժինը փոփ., լրաց ԵՏՀԿ 16.01.17 թիվ 2, փոփ. ԵՏՀԿ 11.08.20 թիվ 95)

 

2.7. Վայրի ֆաունայի և ֆլորայի տեսակներ, որոնց վրա տարածվում է 1973 թվականի մարտի 3-ի «Անհետացման վտանգի տակ գտնվող ֆաունայի և ֆլորայի վայրի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիայի (ՍԻՏԵՍ) գործողությունը

Աղյուսակ 1

 

Վայրի ֆլորայի տեսակները (FAUNA (ANIMALS)

 

ՍԻՏԵՍ-ում դիրքի անվանումը

ՍԻՏԵՍ-ի հավելվածի համարը

Դիրքի անվանումը հայերենով և
(կամ) լատիներենով

I. PHYLUM CHORDATA
CLASS MAMMALIA
(MAMMALS)

 

ՏԻՊ՝ ՔՈՐԴԱՎՈՐՆԵՐ

ԴԱՍ՝ ԿԱԹՆԱՍՈՒՆՆԵՐ

1. ARTIODACTYLA

 

ԵՐԿՍՄԲԱԿԱՎՈՐՆԵՐ

1)

Antilocapridae

Pronghorns:

 

Թրաեղջյուրավորներ

Թրաեղջյուրավոր այծքաղներ՝

 

Antilocapra americana (Only the population of Mexico; no other population is included in the Appendices)

I

Ամերիկյան այծքաղ (միայն Մեքսիկայի պոպուլյացիա, մյուս պոպուլյացիաներն ընդգրկված չեն ՍԻՏԵՍ-ի հավելվածներում)

2)

Bovidae

Antelopes, cattle, duikers, gazelles, goats, sheep, etc.:

 

Սնամեջ եղջյուրավորներ

Այծքաղներ, խոշոր եղջերավոր սմբակավորներ, դուկերներ, վիթեր, այծեր, ոչխարներ և այլն՝

 

Addax nasomaculatus

I

Ադդակս

 

Ammotragus lervia

II

Բաշավոր ոչխար հյուսիս-աֆրիկյան

 

Antilope cervicapra (Nepal, Pakistan)

III

Պտուտակաեղջյուր այծեղջերու-այծքաղ սասսի (Նեպալ, Պակիստան)

 

Bos gaurus (Excludes the domesticated form, which is referenced as Bos frontalis, and is not subject to the provisions of the Convention)

I

Գաուր (բացառությամբ ընտելացված ձևի, որն անվանվում է Bos frontalis, և որի վրա չի տարածվում ՍԻՏԵՍ-ի գործողությունը)

 

Bos mutus (Excludes the domesticated form, which is referenced as Bos grunniens, and is not subject to the provisions of the Convention)

I

Վայրի յակ (բացառությամբ ընտելացված ձևի, որն անվանվում է Bos grunniens, և որի վրա չի տարածվում ՍԻՏԵՍ-ի գործողությունը)

 

Bos sauveli

I

Հնդկաչինական մոխրագույն ցուլ

 

Boselaphus tragocamelus (Pakistan)

III

Նիլգաու (Պակիստան)

 

Bubalus amee (Excludes the domesticated form, which is referenced as Bubalus bubalis and is not subject to the provisions of the Convention) (Nepal)

III

Գոմեշ ասիական (բացառությամբ ընտելացված ձևի, որն անվանվում է Bubalus bubalis, և որի վրա չի տարածվում ՍԻՏԵՍ-ի գործողությունը) (Նեպալ)

 

Bubalus depressicomis

I

Անոա հարթավայրային

 

Bubalus mindorensis

I

Գոմեշ մինդորյան կամ տամարաու

 

Bubalus quarlesi

I

Անոա լեռնային

 

Budorcas taxicolor

II

Տակին

 

Capra caucasica

II

Տուր արևմտակովկասյան

 

Capra falconeri

I

Պտուտակաեղջյուր այծ (մարխոր)

 

Capra hircus aegagrus (Specimens of the domesticated form are not subject to the provisions of the Convention) (Pakistan)

III

Այծ բեզոարյան (ընտելացված ձևի նմուշների վրա չի տարածվում ՍԻՏԵՍ-ի գործողությունը) (Պակիստան)

 

Capra sibirica (Pakistan)

III

Սիբիրական լեռնայծ (Պակիստան)

 

Capricomis milneedwardsii

I

Միլն-Էդվարդսի սերաու

 

Capricomis rubidus

I

Սերաու շիկակարմիր

 

Capricomis sumatraensis

I

Սերաու սումատրական

 

Capricomis thar

I

Սերաու հիմալայան կամ Տար

 

Cephalophus brookei

II

Բրուկի դուկեր

 

Cephalophus dorsalis

II

Սևամեջք դուկեր

 

Cephalophus jentinki

I

Ջենթինքի դուկեր

 

Cephalophus ogilbyi

II

Օջիլբիի դուկեր

 

Cephalophus silvicultor

II

Դեղնամեջք դուկեր

 

Cephalophus zebra

II

Վագերաձիադուկեր

 

Damaliscus pygargus pygargus

II

Կովայծքաղ բենտբոկ

 

Gazella bennettii (Pakistan)

III

Բեննեթի այծեղջերու (Պակիստան)

 

Gazella cuvieri

I

Կյուվերյան այծեղջերու կամ լեռնային այծեղջերու

 

Gazella dorcas (Algeria, Tunisia)

III

Այծեղջերու դորկաս (Ալժիր, Թունիս)

 

Gazella leptoceros

I

Ավազաայծեղջերու

 

Hippotragus niger variani

I

Սև ջրայծքաղ

 

Kobus leche

II

Ջրայծ, լիչի

 

Naemorhedus baileyi

I

Գորալ տիբեթյան

 

Naemorhedus caudatus

I

Գորալ երկարապոչ կամ ամուրյան

 

Naemorhedus goral

I

Գորալ հիմալայան

 

Naemorhedus griseus

I

Գորալ չինական

 

Nanger dama

I

Սահարայի այծեղջերու

 

Oryx dammah

I

Սահարայի օրիքս կամ եզնայծքաղ թրաեղջյուր

 

Oryx leucoryx

I

Օրիքս սպիտակ կամ արաբական

 

Оvis ammon

II

Արխար

 

Ovis arabica

II

Ոչխար արաբական

 

Ovis bochariensis

II

Բուխարյան ուրիալ

 

Ovis canadensis (Only the population of Mexico; no other population is included in the Appendices)

II

Ձյունափայլ ոչխար (միայն Մեքսիկայի պոպուլյացիա, մյուս պոպուլյացիաներն ընդգրկված չեն ՍԻՏԵՍ-ի հավելվածներում)

 

Ovis collium

II

Ղազախստանյան արխար կամ ղազախստանյան լեռնային ոչխար

 

Ovis cycloceros

II

Ոչխար Թուրքմենստանի կամ Ուստյուրտի

 

Ovis darwini

II

Ոչխար Դարվինի

 

Ovis gmelini (Only the population of Cyprus; no other population is included in the Appendices)

I

Հայկական մուֆլոն (միայն Կիպրոսի պոպուլյացիա, մյուս պոպուլյացիաներն ընդգրկված չեն ՍԻՏԵՍ-ի հավելվածներում)

 

Ovis hodgsonii

I

Ոչխար տիբեթական

 

Ovis jubata

II

Ոչխար հյուսիս-չինական

 

Ovis karelini

II

Ոչխար Տյանշանյան

 

Ovis nigrimontana

I

Ոչխար Կարատաուի

 

Ovis polii

II

Արխար Մարկո Պոլո կամ պամիրյան արխար

 

Ovis punjabiensis

II

Ուրիալ Պենջաբի

 

Ovis severtzovi

II

Ոչխար կիզիլկումյան

 

Ovis vignei

I

Ուրիալ

 

Pantholops hodgsonii

I

Օրոնգո կամ չիրու

 

Philantomba monticola

II

Երկնագույն դուկեր

 

Pseudois nayaur (Pakistan)

III

Բարալ (Պակիստան)

 

Pseudoryx nghetinhensis

I

Կեղծ օրիքս կամ սաոլա

 

Rupicapra pyrenaica omata

II

Քարայծ ապենինյան

 

Saiga borealis (A zero export quota for wild specimens traded for commercial purposes)

II

Սայգակ մոնղոլական (վայրի նմուշների նկատմամբ սահմանված է առևտրային նպատակով արտահանման զրոյական քվոտա)

 

Saiga tatarica (A zero export quota for wild specimens traded for commercial purposes)

II

Սայգակ սովորական (վայրի նմուշների նկատմամբ սահմանված է առևտրային նպատակով արտահանման զրոյական քվոտա)

 

Tetracerus quadricomis (Nepal)

III

Քառաեղջյուր այծքաղ (Նեպալ)

3)

Camelidae

Camels, guanacos, vicunas:

 

Ուղտազգիներ

Ուղտեր, գուանակոներ, վիկունյաներ՝

 

Lama guanicoe

II

Գուանակո

 

Vicugna vicugna (Except the populations of: Argentina (the populations of the Provinces of Jujuy,

Catamarca and Salta,and the semi-captive populations of the Provinces of Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja and San Juan), Chile (populations of the region of Tarapaca and of the region of Arica and Parinacota), Ecuador (the whole population), Peru (the whole population) and the Plurinational State of Bolivia (the whole population), which are included in Appendix II)

I

Վիկունյա ((բացառությամբ Արգենտինայի պոպուլյացիաների (Ժուժույ և Կատամարկա գավառների պոպուլյացիաների և Ժուժույ, Սալտա, Կատամարկա, Լա Ռիոխա և Սան Խուան գավառների կիսաազատ պոպուլյացիաների), Չիլիի պոպուլյացիայի (Տարապակա տարածաշրջանի և Արիկա ու Պարինակոտա տարածաշրջանի պոպուլյացիաների), Էկվադորի պոպուլյացիայի (ամբողջ պոպուլյացիան), Պերուի պոպուլյացիայի (ամբողջ պոպուլյացիան) և Բոլիվիայի Բազմազգ Պետության պոպուլյացիայի (ամբողջ պոպուլյացիան), որոնք ներառված են ՍԻՏԵՍ-ի II հավելվածում)

 

Vicugna vicugna (Only the populations of Argentina (the populations of the Provinces of Jujuy, Catamarca and Salta, and the semi-captive populations of the Provinces of Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja and San Juan), Chile (populations of the region of Tarapaca and of the region of Arica and Parinacota), Ecuador (the whole population), Peru (the whole population) and the Plurinational State of Bolivia (the whole population); all other populations are included in Appendix I) 1

II

Վիկունյա (միայն Արգենտինայի պոպուլյացիաները (Ժուժույ, Կատամարկա և Սալտա գավառների պոպուլյացիաները, ինչպես նաև Ժուժույ, Սալտա, Կատամարկա, Լա Ռիոխա և Սան Խուան գավառների կիսաազատ պոպուլյացիաները), Չիլիի պոպուլյացիան (Տարապակա տարածաշրջանի և Արիկա ու Պարինակոտա տարածաշրջանի պոպուլյացիաները), Էկվադորի պոպուլյացիան (ամբողջ պոպուլյացիան), Պերուի պոպուլյացիան (ամբողջ պոպուլյացիան) և Բոլիվիայի Բազմազգ Պետության պոպուլյացիան). մնացած բոլոր պոպուլյացիաները ներառված են ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում)1

4)

Cervidae

Deer у hue mulsу muntjacs, pudus:

 

Եղջերվազգիներ

Եղջերուներ, հարավանդյան եղջերուներ, մունջակներ, պուդուներ՝

 

Axis calamianensis

I

Եղջերու կալամյան

 

Axis kuhlii

I

Եղջերու Կուլի

 

Axis porcinus (Except the subspecies included in Appendix I) (Pakistan)

III

Խոզանման եղջերու (բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված ենթատեսակների) (Պակիստան)

 

Axis porcinus annamiticus

I

Խոզանման հնդկեղջերու հնդկաչինական

 

Blastocerus dichotomus

I

Ճահճային եղջերու

 

Cervus elaphus bactrianus

II

Բուխարյան եղջերու

 

Cervus elaphus barbarus (Algeria, Tunisia)

III

Ազնիվ եղջերու բերբերյան (Ալժիր, Թունիս)

 

Cervus elaphus hanglu

I

Ազնիվ եղջերու քաշմիրյան

 

Dama dama mesopotamica

I

Իրանական եղնիկ

 

Hippocamelus spp.

I

Անդյան եղջերուներ (բոլոր տեսակները)

 

Mazama temama cerasina (Guatemala)

III

Մեծ մազամա (Գվատեմալա)

 

Muntiacus criniffons

I

Սև մունջակ

 

Muntiacus vuquangensis

I

Հսկա մունջակ

 

Odocoileus virginianus mayensis (Guatemala)

III

Սպիտակապոչ գվատեմալական եղջերու (Գվատեմալա)

 

Ozotoceros bezoarticus

I

Պամպասների եղջերու

 

Pudu mephistophiles

II

Հյուսիսային պուդու

 

Pudu puda

I

Հարավային (սովորական) պուդու

 

Rucervus duvaucelii

I

Բարասինգա

 

Rucervus eldii

I

Եղջերու-քնար

5)

Giraffidae

Giraffies:

 

Ընձուղտազգիներ

Ընձուղտներ՝

 

Giraffa Camelopardalis

II

Ընձուղտ

6)

Hippopotamidae

Hippopotamuses:

 

Գետաձիեր

Գետաձիեր՝

 

Hexaprotodon liberiensis

II

Թզուկ գետաձի

 

Hippopotamus amphibius

II

Սովորական գետաձի

7)

Moschidae

Musk deer:

 

Մշկայծյամներ

Մշկայծյամներ՝

 

Moschus spp. (Only the populations of Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal and Pakistan; all other populations are included in Appendix II)

I

Սև մշկայծյամներ (բոլոր տեսակները) (միայն Աֆղանստանի, Բութանի, Հնդկաստանի, Մյանմայի, Նեպալի և Պակիստանի պոպուլյացիաները. մյուս բոլոր պոպուլյացիաները ներառված են ՍԻՏԵՍ-ի II հավելվածում)

 

Moschus spp. (Except the populations of Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal and Pakistan, which are included in Appendix I)

II

Սև մշկայծյամներ (բոլոր տեսակները) (բացառությամբ Աֆղանստանի, Բութանի, Հնդկաստանի, Մյանմայի, Նեպալի և Պակիստանի պոպուլյացիաների, որոնք ներառված են ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում)

8)

Suidae

Babirusa, hogs, pigs:

 

Խոզազգիներ

Եղջերախոզեր, վարազներ, խոզեր՝

 

Babyrousa babyrussa

I

Եղջերախոզ

 

Babyrousa bolabatuensis

I

Բոլա Բատու եղջերախոզ

 

Babyrousa celebensis

I

Հյուսիսային Սուլավեսիի եղջերախոզ

 

Babyrousa togeanensis

I

Թոգիան կղզիների եղջերախոզ

 

Sus salvanius

I

Գաճաճ խոզ

9)

Tayassuidae

Peccaries:

 

Մշկախոզեր

Պեկարիանմաններ՝

 

Tayassuidae spp. (Except the species included in Appendix I and the populations of Pecari tajacu of Mexico and the United States of America, which are not included in the Appendices)

II

Մշկախոզեր (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների և Մեքսիկայի ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Pecari tajacu-ի պոպուլյացիաների, որոնք ՍԻՏԵՍ-ի հավելվածներում ներառված չեն)

 

Catagonus wagneri

I

Վագների Մշկախոզ

2.

CARNIVORA

 

ԳԻՇԱՏԻՉ

1)

Ailuridae

Red pandas:

 

Պանդաներ

Կարմիր պանդաներ

 

Ailurus fulgens

I

Փոքր պանդա

2)

Canidae

Dogs, foxes, wolves:

 

Շնազգիներ

Շներ, աղվեսներ, գայլեր՝

 

Canis aureus (India)

III

Ասիական շնագայլ (Հնդկաստան)

 

Canis lupus (Only the populations of Bhutan, India, Nepal and Pakistan; all other populations are included in Appendix II. Excludes the domesticated form and the dingo which are referenced as Canis lupus familiaris and Canis lupus dingo, respectively, which are not subject to the provisions of the Convention)

I

Գայլ (միայն, Բութանի, Հնդկաստանի, Նեպալի և Պակիստանի պոպուլյացիաները. մյուս բոլոր պոպուլյացիաները ներառված են ՍԻՏԵՍ-ի II հավելվածում: Բացառությամբ ընտելացված ձևերի և դինգոյի, որոնք անվանվում են Canis lupus familiaris և Canis lupus dingo , և դրանց վրա չի տարածվում ՍԻՏԵՍ-ի գործողությունը)

 

Canis lupus (Except the populations of Bhutan, India, Nepal and Pakistan, which are included in Appendix I. Excludes the domesticated form and the dingo which are referenced as Canis lupus familiaris and Canis lupus dingo, respectively, which are not subject to the provisions of the Convention)

II

Գայլ (բացառությամբ Բութանի, Հնդկաստանի, Նեպալի և Պակիստանի պոպուլյացիաների, որոնք ներառված են ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում: Բացառությամբ ընտելացված ձևերի և դինգոյի, որոնք անվանվում են համապատասխանաբար Canis lupus familiaris и Canis lupus dingo, և դրանց վրա չի տարածվում ՍԻՏԵՍ-ի գործողությունը)

 

Cerdocyon thous

II

Մայկոնգ կամ սավանայի աղվես

 

Chrysocyon brachyurus

II

Բաշավոր գայլ

 

Cuon alpinus

II

Կարմիր գայլ

 

Lycalopex culpaeus

II

Անդյան աղվես

 

Lycalopex fulvipes

II

Դարվինյան աղվես

 

Lycalopex griseus

II

Հարավամերիկյան աղվես

 

Lycalopex gymnocercus

II

Պարագվայական աղվես

 

Speothos venaticus

I

Թփուտաշուն

 

Vulpes bengalensis (India)

III

Բենգալյան աղվես (Հնդկաստան)

 

Vulpes сапа

II

Աֆղանական աղվես

 

Vulpes vulpes griffithi (India)

III

Աղվես սովորական Գրիֆիտի (Հնդկաստան)

 

Vulpes vulpes montana (India)

III

Աղվես սովորական լեռնային (Հնդկաստան)

 

Vulpes vulpes pusilla (India)

III

Աղվես սովորական փոքր (Հնդկաստան)

 

Vulpes zerda

II

Ֆենեկ

3)

Eupleridae

Fossa, falanouc, Malagasy civets:

 

Մադագասկարյան մշկաբեշկներ

Ֆոսսա, շերտավոր մշկաբեշկ, մադագասկարյան մշկաբեշկ՝

 

Cryptoprocta ferox

II

Ֆոսսա

 

Eupleres goudotii

II

Մանրատամ մունգո

 

Fossa fossana

II

Շերտավոր մշկաբեշկ

4)

Felidae

Cats:

 

Կատվազգիներ

Կատուներ՝

 

Felidae spp. (Except the species included in Appendix I. Excludes specimens of the domesticated form, which are not subject to the provisions of the Convention. For Panther a leo (African populations): a zero annual export quota is established for specimens of bones, bone pieces, bone products, claws, skeletons, skulls and teeth removed from the wild and traded for commercial purposes. Annual export quotas for trade in bones, bone pieces, bone products, claws, skeletons, skulls and teeth for commercial purposes, derived from captive breeding operations in South Africa, will be established and communicated annually to the CITES Secretariat.)

II

Կատվազգիներ (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների: Բացառում է ընտելացված ձևերի նմուշները, որոնց վրա չի տարածվում ՍԻՏԵՍ-ի գործողությունը: Pantherа lео-ի (առյուծ) համար (աֆրիկական պոպուլյացիաները)՝ առևտրային նպատակներով տեղափոխվող վայրի կենդանիների ոսկորների, ոսկորների մասերի, ոսկորներից արտադրանքի, եղունգների, կմախքների, գանգերի և ատամների համար սահմանված է արտահանման զրոյական տարեկան քվոտա։ Առևտրային նպատակներով տեղափոխվող և Հարավային Աֆրիկայում անազատության մեջ կենդանիների բուծման գործունեության արդյունքում ստացված ոսկորների, ոսկորների մասերի, ոսկորներից արտադրանքի, եղունգների, կմախքների, գանգերի և ատամների համար արտահանման տարեկան քվոտաները սահմանվում են տարեկան հիմունքներով, և դրանց մասին տեղեկատվութունը փոխանցվում է ՍԻՏԵՍ-ի քարտուղարություն)

 

Acinonyx jubatus (Annual export quotas for live specimens and hunting trophies are granted as follows: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. The trade in such specimens is subject to the provisions of Article III of the Convention)

I

Հեպարդ (կենդանի նմուշների և որսորդական հաղթանշանների արտահանման տարեկան քվոտաները սահմանված են հետևյալ ձևով. Բոթսվանա՝ 5, Նամիբիա՝ 150, Զիմբաբվե՝ 50: Այդ նմուշների առևտուրը կարգավորվում է ՍԻՏԵՍ-ի III հոդվածի դրույթներով)

 

Caracal caracal (Only the population of Asia; all other populations are included in Appendix II)

I

Կարակալ (միայն Ասիայի պոպուլյացիան, մնացած բոլոր պոպուլյացիաները ներառված են ՍԻՏԵՍ-ի II հավելվածում)

 

Catopuma temminckii

I

Կատու տեմմինկյան

 

Felis nigripes

I

Սևոտն կատու

 

Herpailurus yagouaroundi (Only the populations of Central and Nord America; all other populations are included in Appendix II)

I

Յագուարունդի (միայն Կենտրոնական և Հյուսիսային Ամերիկայի պոպուլյացիաները. մնացած բոլոր պոպուլյացիաները ներառված են ՍԻՏԵՍ-ի II հավելվածում)

 

Leopardus geofffoyi

I

Ժոֆֆրույան կատու

 

Leopardus guttulus

I

Հարավային վագրակատու

 

Leopardus jacobita

I

Կատու անդյան

 

Leopardus pardalis

I

Օցելոտ

 

Leopardus tigrinus

I

Օնցիլա

 

Leopardus wiedii

I

Երկարապոչ կատու

 

Lynx pardinus

I

Պիրենեյան լուսան

 

Neofelis diardi

I

Կալիմանտանի ծխագույն հովազ կամ Բորնեյան ծխագույն հովազ

 

Neofelis nebulosa

I

Ծխագույն հովազ

 

Panthera leo (Only the population of India; all other populations are included in Appendix II)

I

Առյուծ (միայն Հնդկաստանի պոպուլյացիան. մնացած բոլոր պոպուլյացիաները ներառված են ՍԻՏԵՍ-ի II հավելվածում)

 

Panthera onca

I

Յագուար

 

Panthera pardus

I

Ընձառյուծ

 

Panthera tigris

I

Վագր

 

Panthera uncia

I

Իրբիս կամ ձյունափայլ հովազ

 

Pardofelis marmorata

I

Կատու մարմարագույն

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (Only the populations of Bangladesh, India and Thailand; all other populations are included in Appendix II)

I

Բենգալյան կատու (միայն Բանգլադեշի, Հնդկաստանի և Թաիլանդի պոպուլյացիաները. մյուս բոլոր պոպուլյացիաները ներառված են ՍԻՏԵՍ-ի II հավելվածում)

 

Prionailurus planiceps

I

Սումատրայական կատու

 

Prionailurus rubiginosus (Only the population of India; all other populations are included in Appendix II)

I

Կատու բծավոր շիկակարմիր (միայն Հնդկաստանի պոպուլյացիաները. մյուս բոլոր պոպուլյացիաները ներառված են ՍԻՏԵՍ-ի II հավելվածում)

 

Puma concolor (Only the populations of Costa Rica and Panama; all other populations are included in Appendix II)

I

Պումա (միայն Կոստա Ռիկայի և Պանամայի պոպուլյացիաները. մյուս բոլոր պոպուլյացիաները ներառված են ՍԻՏԵՍ-ի II հավելվածում)

5)

Herpestidae

Mongooses:

 

Մանգուստներ

Մանգուստներ՝

 

Herpestes edwardsi (India, Pakistan)

III

Հնդկական գորշ մունգո (Հնդկաստան, Պակիստան)

 

Herpestes fuscus (India)

III

Գորշ մանգուստ (Հնդկաստան)

 

Herpestes javanicus (Pakistan)

III

Փոքր մանգուստ (Պակիստան)

 

Herpestes javanicus auropunctatus (India)

III

Փոքր մանգուստ ոսկեգույն (Հնդկաստան)

 

Herpestes smithii (India)

III

Սմիթի կարմրագույն մանգուստ (Հնդկաստան)

 

Herpestes urva (India)

III

Խեցգետնակեր մանգուստ (Հնդկաստան)

 

Herpestes vitticollis (India)

III

Զոլավոր վզով մանգուստ (Հնդկաստան)

6)

Hyaenidae

Aardwolf hyenas:

 

Բորենիներ

Հողագայլեր, բորենիներ՝

 

Hyaena hyaena (Pakistan)

III

Զոլավոր բորենի (Պակիստան)

 

Proteles cristata (Botswana)

III

Հողագայլ (Բոտսվանա)

7)

Mephitidae

Skunks:

 

Սկունսներ

Ժանտաքիսներ՝

 

Conepatus humboldtii

II

Հումբոլդի սկունս

8)

Mustelidae

Badgers, martens, otters, weasels, etc.:

 

Կզաքիսներ կամ կզաքիսազգիներ

Գորշուկներ, կզաքիսներ, ջրասամույրներ, աքիսներ և այլն՝

9)

Lutrinae

Otters:

 

Ջրասամույրներ

Ջրասամույրներ՝

 

Lutrinae spp. (Except the species included in Appendix I)

II

Ջրասամույրներ (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների)

 

Aonyx capensis microdon (Only the populations of Cameroon and Nigeria; all other populations are included in Appendix II)

I

Կամերունյան ջրասամույր (միայն Կամերունի և Նիգերիայի պոպուլյացիաները, մյուս բոլոր պոպուլյացիաները ներառված են ՍԻՏԵՍ-ի II հավելվածում)

 

Aonyx cinerea

I

Արևելյան անճանկ ջրասամույր կամ ասիական անճանկ ջրասամույր

 

Enhydra lutris nereis

I

Կալիֆորնիական կալան

 

Lontra felina

I

Կատվաջրասամույր

 

Lontra longicaudis

I

Երկարապոչ ջրասամույր

 

Lontra provocax

I

Հարավային գետային ջրասամույր

 

Lutra lutra

I

Գետային ջրասամույր

 

Lutra nippon

I

Ճապոնական ջրասամույր

 

Lutrogale perspicillata

I

Հարթամորթի ջրասամույր կամ հնդկական ջրասամույր

 

Pteronura brasiliensis

I

Հսկա ջրասամույր

10)

Mustelinae

Grisons, honey badgers, martens, tayra, weasels:

 

Կզաքիսներ

Գրիզոններ, մեղրակերներ, կզաքիսներ, տայրաներ, կնգումներ՝

 

Eira barbara (Honduras)

III

Տայրա (Հոնդուրաս)

 

Martes flavigula (India)

III

Խարզա սովորական (Հնդկաստան)

 

Martes foina intermedia (India)

III

Քարակզաքիս հնդկական (Հնդկաստան)

 

Martes gwatkinsii (India)

III

Հարավհնդկական խարզա (Հնդկաստան)

 

Mellivora capensis (Botswana)

III

Մեղրակեր (Բոտսվանա)

 

Mustela altaica (India)

III

Սոլոնգոյ կամ ալպիական կզաքիս (Հնդկաստան)

 

Mustela erminea ferghanae (India)

III

Սպիտակ կնգում (Հնդկաստան)

 

Mustela kathiah (India)

III

Սոլոնգոյ դեղնափոր (Հնդկաստան)

 

Mustela nigripes

I

Սևաթաթ ժանտաքիս

 

Mustela sibirica (India)

III

Սիբիրյան աքիս (Հնդկաստան)

11)

Odobenidae

Walruses:

 

Ծովացուլայիններ

Ծովացուլեր՝

 

Odobenus rosmarus (Canada)

III

Ծովացուլ (Կանադա)

12)

Otariidae

Fur seals, sealions:

 

Ականջավոր փոկեր

Ծովակատուներ, ծովառյուծներ՝

 

Arctocephalus spp. (Except the species included in Appendix I)

II

Հարավային ծովակատու (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների)

 

Arctocephalus townsendi

I

Գվատելուպայի ծովակատու

13)

Phocidae

Seals:

 

Իսկական փոկեր

Փոկեր՝

 

Mirounga leonina

II

Հարավային ծովափիղ

 

Monachus spp.

I

Փոկ-մենակյաց (բոլոր տեսակները)

14)

Procyonidae

Coatis, kinkajous, olingos:

 

Ջրարջեր

Երկայնառունգներ, կինկաժուներ, օլինգո՝

 

Nasua narica (Honduras)

III

Կոատի (Հոնդուրաս)

 

Nasua nasua solitaria (Uruguay)

III

Երկայնառունգ սովորական (Ուրուգվայ)

 

Potos flavus (Honduras)

III

Կինկաժու (Հոնդուրաս)

15)

Ursidae

Bears, giant pandas:

 

Արջազգիներ

Արջեր, հսկայական պանդաներ՝

 

Ursidae spp. (Except the species included in Appendix I)

II

Արջեր (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների)

 

Ailuropoda melanoleuca

I

Հսկայական պանդա

 

Helarctos malayanus

I

Մալայական արջ

 

Melursus ursinus

I

Երկարաշուրթ արջ

 

Tremarctos omatus

I

Ակնոցավոր արջ

 

Ursus arctos (Only the populations of Bhutan, China, Mexico and Mongolia; all other populations are included in Appendix II)

I

Գորշ արջ (միայն Բութանի, Չինաստանի, Մեքսիկայի և Մոնղոլիայի պոպուլյացիաները. մյուս բոլոր պոպուլյացիաները ներառված են ՍԻՏԵՍ-ի II հավելվածում)

 

Ursus arctos isabellinus

I

Տյան Շանի գորշ արջ

 

Ursus thibetanus

I

Հիմալայան կամ սպիտակակուրծք արջ

16)

Viverridae

Binturong, civets, linsangs, otter-civet, palm civets:

 

Մշկաբեշկներ

Բինտուրոնգներ, մշկաբեշկներ, լինսանգներ, ջրասամույրամշկաբեշկ, արմավենու կզաքիսներ՝

 

Arctictis binturong (India)

III

Բինտուրոնգ (Հնդկաստան)

 

Civettictis civetta (Botswana)

III

Մշկաբեշկ աֆրիկական (Բոտսվանա)

 

Cynogale bennettii

II

Ջրասամույրամշկաբեշկ

 

Hemigalus derbyanus

II

Մշկաբեշկ զոլավոր

 

Paguma larvata (India)

III

Մշկաբեշկ հիմալայան (Հնդկաստան)

 

Paradoxurus hermaphroditus (India)

III

Մուսանգ սովորական (Հնդկաստան)

 

Paradoxurus jerdoni (India)

III

Մուսանգ հարավ-հնդկական (Հնդկաստան)

 

Prionodon linsang

II

Պրիոնոդոն կամ շերտավոր լինսանգ

 

Prionodon pardicolor

I

Բծավոր պրիոնոդոն

 

Viverra civettina (India)

III

Մշկաբեշկ խոշոր բծերով (Հնդկաստան)

 

Viverra zibetha (India)

III

Մշկաբեշկ ասիական (Հնդկաստան)

 

Viverricula indica (India)

III

Մշկաբեշկ փոքր (Հնդկաստան)

3.

CETACEA

Dolphins, porpoises, whales:

 

ԿԵՏԱՆՄԱՆՆԵՐ

Դելֆիններ, ծովախոզեր, կետեր՝

 

CETACEA spp. (Except the species included in Appendix I. A zero annual export quota has been established for live specimens from the Black Sea population of Tursiops truncatus removed from the wild and traded for primarily commercial purposes)

II

ԿԵՏԱՆՄԱՆՆԵՐ (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների։ Վայրի բնությունից վերցված և հիմնականում առևտրային նպատակներով տեղափոխվող՝ Tursiops truncatus սևծովյան աֆալինայի պոպուլյացիայի կենդանի նմուշների մասով սահմանված է արտահանման զրոյական տարեկան քվոտա)

1)

Balaenidae

Bowhead whale, right whales:

 

Հարթ կետեր

Գրենլանդական կետեր, հարավային կետեր՝

 

Balaena mysticetus

I

Կետ գրենլանդական

 

Eubalaena spp.

I

Կետեր հարավային (բոլոր տեսակները)

2)

Balaenopteridae

Fin whales, humpback whales, rorquals:

 

Շերտավոր կետեր

Ֆինվալներ, սապատավոր կետ, շերտավոր կետեր՝

 

Balaenoptera acutorostrata (Except the population of West Greenland, which is included in Appendix II)

I

Փոքր (սրադունչ) շերտավոր կետ (բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի II հավելվածում ներառված՝ Արևմտյան Գրենլանդիայի պոպուլյացիայի)

 

Balaenoptera bonaerensis

I

Հարավային փոքր (սրադունչ) շերտավոր կետ

 

Balaenoptera borealis

I

Սեյվալ

 

Balaenoptera edeni

I

Բրայդի շերտավոր կետ

 

Balaenoptera musculus

I

Կապույտ կետ

 

Balaenoptera omurai

I

Գաճաճ շերտավոր կետ

 

Balaenoptera physalus

I

Ւսկական շերտավոր կետ

 

Megaptera novaeangliae

I

Սապատավոր կետ

3)

Delphinidae

Dolphins:

 

Դելֆինազգիներ

Դելֆիններ՝

 

Orcaella brevirostris

I

Իռավադիի դելֆին

 

Orcaella heinsohni

I

Ավստրալիական անկտուց (լայնադունչ) դելֆին

 

Sotalia spp.

I

Երկարադունչ դելֆիններ (բոլոր տեսակները)

 

Sousa spp.

I

Սապատավոր դելֆիններ (բոլոր տեսակները)

4)

Eschrichtiidae

Grey whale:

 

Կետոսկրեր

Մոխրագույն կետ՝

 

Eschrichtius robustus

I

Մոխրագույն կետ

5)

Iniidae

River dolphins:

 

Գետային դելֆիններ

Գետային դելֆիններ՝

 

Lipotes vexillifer

I

Դելֆին լճային

6)

Neobalaenidae

Pygmy right whale:

 

Հարթ կետեր

Գաճաճ հարթ կետ՝

 

Caperea marginata

I

Կետ կարճագլուխ

7)

Phocoenidae

Porpoises:

 

Ծովախոզեր

Ծովախոզեր՝

 

Neophocaena asiaeorientalis

I

Արևելաասիական ծովախոզ

 

Neophocaena phocaenoides

I

Անլողակ ծովախոզ

 

Phocoena sinus

I

Կալիֆորնիական ծովախոզ

8)

Physeteridae

Sperm whales:

 

Կաշալոտներ

Կաշալոտներ՝

 

Physeter macrocephalus

I

Կաշալոտ

9)

Platanistidae

River dolphins:

 

Քաղցրահամ ջրերում բնակվող դելֆիններ

Գետային դելֆիններ՝

 

Platanista spp.

I

Գանգեսյան դելֆին (բոլոր տեսակները)

10)

Ziphiidae

Beaked whales, bottle-nosed whales:

 

Կտցադունչ կետեր

Մեսոպլոդոն, շշաքիթ կետեր՝

 

Berardius spp.

I

Հսկա կտցադունչ կետեր (բոլոր տեսակները)

 

Hyperoodon spp.

I

Շշաքիթ կետեր (բոլոր տեսակները)

4.

CHIROPTERA

 

ՁԵՌՆԱԹԵՎԱՎՈՐՆԵՐ

1)

Phyllostomidae

Broad-nosed bats:

 

Տերևաքիթազգիներ

Լայնաքթեր՝

 

Platyrrhinus lineatus (Uruguay)

III

Գծավոր լայնաքիթ (Ուրուգվայ)

2)

Pteropodidae

Fruit bats, flying foxes:

 

Թևոտուկազգիներ

Թևոտուկներ, թռչող աղվեսներ՝

 

Acerodon spp. (Except the species included in Appendix I)

II

Ացերոդոններ (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների)

 

Acerodon jubatus

I

Երկայնաբաշ ացերոդոն

 

Pteropus spp. (Except the species included in Appendix I and Pier opus brunneus)

II

Թռչող աղվեսներ (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների և Pteropus brunneus-ի)

 

Pteropus insularis

I

Տրուկյան թռչող աղվես

 

Pteropus loochoensis

I

Ճապոնական թռչող աղվես

 

Pteropus mariannus

I

Մարիանյան թռչող աղվես

 

Pteropus molossinus

I

Պոնապե կղզում բնակվող թռչող աղվես

 

Pteropus pelewensis

I

Թռչող աղվես պելեվենսիս

 

Pteropus pilosus

I

Պալաու կղզում բնակվող թռչող աղվես

 

Pteropus samoensis

I

Սամոա կղզում բնակվող թռչող աղվես

 

Pteropus tonganus

I

Տոնգայի կղզում բնակվող թռչող աղվես

 

Pteropus ualanus

I

Կոսրաե կղզում բնակվող թռչող աղվես

 

Pteropus yapensis

I

Յապ կղզում բնակվող թռչող աղվես

5.

CINGULATA

 

ԶՐԱՀԱԿԻՐՆԵՐ

1)

Dasypodidae

Armadillos:

 

Զրահակիրների ընտանիք

Արմադիլոներ՝

 

Cabassous tatouay (Uruguay)

III

Զրահակիր ուրուգվայական (Ուրուգվայ)

 

Chaetophractus nationi (A zero annual export quota has been established. All specimens shall be deemed to be specimens of species included in Appendix I and the trade in them shall be regulated accordingly)

II

Զրահակիր չիլիական (սահմանվել է արտահանման զրոյական տարեկան քվոտա: Բոլոր նմուշները համարվում են ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում նշված տեսակների նմուշներ, և դրանց առևտուրը կարգավորվում է համապատասխան ձևով)

 

Priodontes maximus

I

Զրահակիր հսկայական

6.

DASYUROMORPHIA

 

ԳԻՇԱՏԻՉ ՊԱՐԿԱՎՈՐՆԵՐ

1)

Dasyuridae

Dunnarts:

 

Գիշատիչ պարկավորներ

Նեղաթաթ պարկավոր մկներ՝

 

Sminthopsis longicaudata

I

Երկարապոչ պարկավոր մուկ

 

Sminthopsis psammophila

I

Պարկավոր ավազամուկ

7.

DIPROTODONTIA

 

ԵՐԿԿՏՐԻՉԱՎՈՐՆԵՐ

1)

Macropodidae

Kangaroos, wallabies:

 

Կենգուրուներ

Կենգուրուներ, վալաբիներ՝

 

Dendrolagus inustus

II

Կռծող դենդռոլագ

 

Dendrolagus ursinus

II

Ծառաբնակ արջակենգուրու (դենդռոլագ արջեր)

 

Lagorchestes hirsutus

I

Փնջապոչ կենգուրու

 

Lagostrophus fasciatus

I

Շերտավոր կենգուրու (բծավոր նապաստակ-վալլաբի)

 

Onychogalea fraenata

I

Կարճաճանկ կենգուրու

2)

Phalangeridae

Cuscuses:

 

Կուսկուսայիններ կամ պոսսումներ

Կուսկուսներ՝

 

Phalanger intercastellanus

II

Կուսկուս (արևելյան վրձնապոչ կուսկուս)

 

Phalanger mimicus

II

Կուսկուս (հարավային վրձնապոչ կուսկուս)

 

Phalanger orientalis

II

Փափկամազ կամ հյուսիսային սովորական կուսկուս

 

Spilocuscus kraemeri

II

Կուսկուս կրամերի

 

Spilocuscus maculatus

II

Բծավոր կուսկուս

 

Spilocuscus papuensis

II

Նորգվինեական կուսկուս

3)

Potoroidae

Rat-kangaroos:

 

Պոտորու

Կենգուրառնետներ՝

 

Bettongia spp.

I

Կարճադունչ կենգուրու (բոլոր տեսակները)

4)

Vombatidae

Wombats:

 

Վոմբատներ

Վոմբատներ՝

 

Lasiorhinus krefftii

I

Երկարաբուրդ վոմբատ

8.

LAGOMORPHA

 

ՆԱՊԱՍՏԱԿԱՆՄԱՆՆԵՐ

1)

Leporidae

Hares, rabbits:

 

Նապաստակներ

Նապաստակներ, ճագարներ՝

 

Caprolagus hispidus

I

Ստևամազ նապաստակ

 

Romerolagus diazi

I

Անպոչ ճագար

9.

MONOTREMATA

 

ՄԻԱՆՑՔԱՆԻՆԵՐ

1)

Tachyglossidae

Echidnas, spiny anteaters:

 

Եքիդնաներ

Եքիդնաներ, պրոեքիդնաներ՝

 

Zaglossus spp.

II

Պրոեքիդնաներ (բոլոր տեսակները)

10.

PERAMELEMORPHIA

 

ԲԱՆԴԻԿՈՒՆԵՐ

1)

Peramelidae

Bandicoots, echymiperas:

 

Բանդիկուներ

Բանդիկուներ, փշավոր բանդիկուներ՝

 

Perameles bougainville

I

Արևմտյան բանդիկուներ

2)

Thylacomyidae

Bilbies:

 

Ճագարային բանդիկուներ

Ճագարային բանդիկուներ՝

 

Macrotis lagotis

I

Ճագարային բանդիկու կամ սովորական բիլիբի

11.

PERISSODACTYLA

 

ՄԻԱՍՄԲԱԿԱՎՈՐՆԵՐ

1)

Equidae

Horses, wild asses, zebras:

 

Ձիազգիներ

Ձիեր, վայրի ավանակներ, զեբրեր

 

Equus afficanus (Excludes the domesticated form, which is referenced as Eguus asinus, and is not subject to the provisions of the Convention)

I

Վայրի ավանակ (բացառությամբ ընտելացված ձևի, որն անվանվում է Equus asinus, և որի վրա չի տարածվում ՍԻՏԵՍ-ի գործողությունը)

 

Equus grevyi

I

Գրևի զեբր

 

Equus hemionus (Except the subspecies included in Appendix I)

II

Կուլան կամ ջեգետայ (բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված ենթատեսակների)

 

Equus hemionus hemionus

I

Կուլան մոնղոլական

 

Equus hemionus khur

I

Հնդկական վայրի կուլան

 

Equus kiang

II

Կիանգ

 

Equus przewalskii

I

Ձի Պրժևալսկու

 

Equus zebra hartmannae

II

Լեռնային զեբր Հարթմանի

 

Equus zebra zebra

II

Լեռնային կապյան զեբր

2)

Rhinocerotidae

Rhinoceroses:

 

Ռնգեղջյուրներ

Ռնգեղջյուրներ՝

 

Rhinocerotidae spp. (Except the subspecies included in Appendix II)

I

Ռնգեղջյուրներ (բոլոր տեսակները) (բացի ՍԻՏԵՍ-ի II հավելվածում ներառված ենթատեսակներից)

 

Ceratotherium simum simum (Only the populations of Eswatini and South Africa; all other populations are included in Appendix I. For the exclusive purpose of allowing international trade in live animals to appropriate and acceptable destinations and hunting trophies. All other specimens shall be deemed to be specimens of species included in Appendix 1 and the trade in them shall be regulated accordingly)

II

Սպիտակ ռնգեղջյուր հարավաֆրիկյան (միայն Հարավային Աֆրիկայի և Սվազիլենդի պոպուլյացիաները, մյուս բոլոր պոպուլյացիաները ներառված են ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում: Թույլատրվում է բացառապես միջազգային առևտուր, որի շրջանակներում կենդանի կենդանիները տեղափոխվում են հարմար և բնակվելու համար ընդունելի վայրեր, ինչպես նաև որսորդական հաղթանշաններով միջազգային առևտուր։ Բոլոր մյուս նմուշները համարվում են ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների նմուշներ, և դրանց առևտուրը կարգավորվում է համապատասխան ձևով)

3)

Tapiridae

Tapirs:

 

Գետակինճեր

Գետակինճեր՝

 

Tapiridae spp. (Except the species included in Appendix II)

I

Գետակինճեր (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի II հավելվածում ներառված տեսակների)

 

Tapirus terrestris

II

Գետակինճ հարթավայրային

12.

PHOLIDOTA

 

ԹԵՓԱՄՈՐԹՆԵՐ

1)

Manidae

Pangolins:

 

Պանգոլիններ

Պանգոլիններ՝

 

Manis spp. (Except the species included in Appendix I)

II

Թեփամորթներ (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների)

 

Manis crassicaudata

I

Թեփամորթ հնդկական

 

Manis culionensis

I

Թեփամորթ ֆիլիպինյան

 

Manis gigantea

I

Թեփամորթ հսկա

 

Manis javanica

I

Թեփամորթ ճավայան

 

Manis pentadactyla

I

Թեփամորթ չինական

 

Manis temminckii

I

Թեփամորթ տափաստանային

 

Manis tetradactyla

I

Թեփամորթ երկարապոչ

 

Manis tricuspis

I

Թեփամորթ սպիտակափոր

13.

PILOSA

 

ԹԵՐԱՏԱՄՆԵՐ

1)

Bradypodidae

Three-toed sloths:

 

Համրուկներ

Եռամատ համրուկներ՝

 

Bradypus pygmaeus

II

Գաճաճ համրուկ

 

Bradypus variegatus

II

Գորշաբուկ համրուկ

2)

Myrmecophagidae American anteaters:

 

Մրջնակերներ

Մրջնակերներ՝

 

Myrmecophaga tridactyla

II

Եռամատ մրջնակեր

 

Tamandua mexicana (Guatemala)

III

Քառամատ մրջնակեր (Գվատեմալա)

14.

PRIMATES

Apes, monkeys:

 

ՊՐԻՄԱՏՆԵՐ

Կապիկներ, կզակապիկներ՝

 

PRIMATES spp. (Except the species included in Appendix I)

II

ՊՐԻՄԱՏՆԵՐ (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների)

1)

Atelidae

Howler monkeys, spider monkeys:

 

Կռնչակապիկներ

Կռնչակապիկներ, սարդակերպ կապիկներ՝

 

Alouatta coibensis

I

Կռնչակապիկ

 

Alouatta palliata

I

Կոլումբիական կռնչակապիկ

 

Alouatta pigra

I

Գվատեմալական կռնչակապիկ

 

Ateles geoffroyi frontatus

I

Ժոֆֆրուայի սարդակերպ կապիկ հաստագլուխ

 

Ateles geoffroyi omatus

I

Ժոֆֆրուայի սարդակերպ կապիկ սովորական

 

Brachyteles arachnoides

I

Սարդակերպ բրդակապիկ գորշ

 

Brachyteles hypoxanthus

I

Սարդակերպ բրդակապիկ հյուսիսային

 

Oreonax flavicauda

I

Դեղնապոչ բրդակապիկ

2)

Cebidae

Marmosets, tamarins, new-world monkeys:

 

Մորվածնոտներ

Խաղկաններ, տամարիններ, կառչուն պոչով կապիկներ՝

 

Callimico goeldii

I

Գելդի խաղկան

 

Callithrix aurita

I

Սովորական սպիտակականջ խաղկան

 

Callithrix flaviceps

I

Սովորական դեղնագլուխ խաղկան

 

Leontopithecus spp.

I

Առյուծախաղկան (բոլոր տեսակները)

 

Saguinus bicolor

I

Տամարին խայտուցավոր

 

Saguinus geoffroyi

I

Տամարին Ժոֆֆրուայի

 

Saguinus leucopus

I

Տամարին սպիտակաոտ

 

Saguinus martinsi

I

Տամարին մերկաճակատ

 

Saguinus oedipus

I

Տամարին էդիպյան

 

Saimiri oerstedii

I

Շիկակարմրամեջք սայմիրի

3)

Cercopithecidae

Old-world monkeys:

 

Կզակապիկներ

Ցածրակարգ նեղքիթ կապիկներ՝

 

Cercocebus galeritus

I

Սևադեմ սրընթաց կապիկ

 

Cercopithecus diana

I

Կզակապիկ դիանա

 

Cercopithecus roloway

I

Ռոլովեյ կզակապիկ

 

Macaca silenus

I

Առյուծապոչ մակակ կամ վանդերու

 

Macaca sylvanus

I

Անպոչ մակակ

 

Mandrillus leucophaeus

I

Դրիլ

 

Mandrillus sphinx

I

Մանդրիլ

 

Nasalis larvatus

I

Երկարաքիթ կապիկ

 

Piliocolobus kirkii

I

Զանզիբարյան թանձրամարմին

 

Piliocolobus rufomitratus

I

Թանձրամարմին կարմիր արևելյան

 

Presbytis potenziani

I

Բարակամարմին կամ մենտավայան լանգուր

 

Pygathrix spp.

I

Պիգատրիքսներ (բարակամարմիններ) (բոլոր տեսակները)

 

Rhinopithecus spp.

I

Կճատաքիթ բարակամարմին կապիկներ (գուլմաններ կամ լանգուրներ) (բոլոր տեսակները)

 

Semnopithecus ajax

I

Մոխրագույն լանգուր քաշմիրյան

 

Semnopithecus dussumieri

I

Մոխրագույն լանգուր հարավային տափաստանների

 

Semnopithecus entellus

I

Մոխրագույն լանգուր հյուսիսային տափաստանների

 

Semnopithecus hector

I

Մոխրագույն լանգուր տերաիների

 

Semnopithecus hypoleucos

I

Մոխրագույն լանգուր սևոտն

 

Semnopithecus priam

I

Մոխրագույն լանգուր կոլոթիկով

 

Semnopithecus schistaceus

I

Մոխրագույն լանգուր նեպալական

 

Simias concolor

I

Միագույն երկարաքիթ լանգուր

 

Trachypithecus geei

I

Ոսկեգույն լանգուր

 

Trachypithecus pileatus

I

Փոմփոլավոր լանգուր

 

Trachypithecus shortridgei

I

Շորթրիջի լանգուր

4)

Cheirogaleidae

Dwarf lemurs:

 

Գաճաճ լեմուրներ

Գաճաճ լեմուրներ՝

 

Cheirogaleidae spp.

I

Գաճաճ լեմուրներ (բոլոր տեսակները)

5)

Daubentoniidae

Aуе-ауе:

 

Ձեռնոտանիներ

Ձեռնոտանի՝

 

Daubentonia madagascariensis

I

Մադագասկարյան ձեռնոտանի

6)

Hominidae

Apes, chimpanzees, gorillas, orang-utans:

 

Մարդանման կապիկներ

Կապիկներ, շիմպանզեներ, գորիլլաներ, օրանգուտաններ՝

 

Gorilla beringei

I

Արևելյան կամ լեռնային գորիլլա

 

Gorilla gorilla

I

Արևմտյան կամ հարթավայրային գորիլլա

 

Pan spp.

I

Շիմպանզե (բոլոր տեսակները)

 

Pongo abelii

I

Օրանգուտան սումատրանյան

 

Pongo pygmaeus

I

Օրանգուտան կալինանտական

7)

Hylobatidae

Gibbons:

 

Գիբոններ

Գիբոններ՝

 

Hylobatidae spp.

I

Գիբոններ (բոլոր տեսակները)

8)

Indriidae

Indris, sifakas, woolly lemurs:

 

Ինդրիներ

Ինդրիներ, սիֆականեր, բրդոտ ինդրիներ՝

 

Indriidae spp.

I

Ինդրիներ (բոլոր տեսակները)

9)

Lemuridae

Large lemurs:

 

Լեմուրավորներ

Լեմուրներ՝

 

Lemuridae spp.

I

լեմուրավորներ (բոլոր տեսակները)

10)

Lepilemuridae

Sportive lemurs:

 

Լեպիլեմուրներ

Նրբագեղ լեմուրներ՝

 

Lepilemuridae spp.

I

Նրբագեղ լեմուրներ (բոլոր տեսակները)

11)

Lorisidae

Lorises:

 

Լորիազգիներ

Լորի՝

 

Nycticebus spp.

I

Հաստլիկ լորի (բոլոր տեսակները)

12)

Pitheciidae

Sakis, uakaris:

 

Դիվակապիկներ

Դիվակապիկներ, ուակարիներ՝

 

Cacajao spp.

I

Կարճապոչ դիվակապիկ կամ ուակարի (բոլոր տեսակները)

 

Chiropotes albinasus

I

Սպիտակաքիթ դիվակապիկ

15.

PROBOSCIDEA

 

ԿՆՃԻԹԱՎՈՐՆԵՐ

1)

Elephantidae

Elephants:

 

Փղազգիներ

Փղեր՝

 

Elephas maximus

I

Հնդկական փիղ

 

Loxodonta africana (Except the populations of Botswana, Namibia, South Africa and Zimbabwe, which are included in Appendix II subject to annotation 2)

I

Աֆրիկյան փիղ (բացառությամբ Բոտսվանայի, Նամիբիայի, Հարավային Աֆրիկայի և Զիմբաբվեի պոպուլյացիաների, որոնք ներառված են ՍԻՏԵՍ-ի II հավելվածում, և որոնց վրա տարածվում է 2) տողատակի ծանոթագրության գործողությունը

 

Loxodonta africana2 (Only the populations of Botswana, Namibia, South Africa and Zimbabwe; all other populations are included in Appendix I)

II

Աֆրիկյան փիղ 2 (միայն Բոտսվանայի, Նամիբիայի, Հարավային Աֆրիկայի և Զիմբաբվեի պոպուլյացիաները. մյուս բոլոր պոպուլյացիաները ներառված են ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում)

16.

RODENTIA

 

ԿՐԾՈՂՆԵՐ

1)

Chinchillidae

Chinchillas:

 

Շինշիլանմաններ

Շինշիլաներ՝

 

Chinchilla spp. (Specimens of the domesticated form are not subject to the provisions the Convention)

I

Շինշիլաներ (բոլոր տեսակները) (ընտելացված ձևի նմուշների վրա չի տարածվում ՍԻՏԵՍ-ի գործողությունը)

2)

Cuniculidae

Pacas:

 

Պականեր (ծովախոճկորներ)

Պակա՝

 

Cuniculus раса (Honduras)

III

Պակա (Հոնդուրաս)

3)

Dasyproctidae

Agoutis:

 

Ագուտիներ

Ագուտի՝

 

Dasyprocta punctata (Honduras)

III

Կենտրոնական Ամերիկայի բծավոր ագուտի (Հոնդուրաս)

4)

Erethizontidae

New-world porcupines:

 

Ամերիկյան մացառախոզեր

Ամերիկյան մացառախոզեր՝

 

Sphiggurus mexicanus (Honduras)

III

Մեքսիկական մացառախոզ (Հոնդուրաս)

 

Sphiggurus spinosus (Uruguay)

III

Փշոտ մացառախոզ (Ուրուգվայ)

5)

Muridae

Mice, rats:

 

Մկնազգիներ

Մկներ, առնետներ՝

 

Leporillus conditor

II

Ավստրիալական բույն հյուսող առնետ

 

Pseudomys fieldi

II

Կեղծ ճչան մուկ

 

Xeromys myoides

II

Կեղծ ջրային առնետ

 

Zyzomys pedunculatus

II

Կենտրոնական Ավստրալիայի հաստապոչ առնետ

6)

Sciuridae

Ground squirrehy tree squirrels:

 

Սկյուռազգիներ

Շերտավոր սկյուռներ, ծառասկյուռներ՝

 

Cynomys mexicanus

I

Մեքսիկական մարգագետնային շնիկ

 

Marmota caudata (India)

III

Երկարապոչ արջամուկ (Հնդկաստան)

 

Marmota himalayana (India)

III

Հիմալայան արջամուկ (Հնդկաստան)

 

Ratufa spp.

II

Հսկա սկյուռ (բոլոր տեսակները)

17.

SCANDENTIA

Tree shrews:

 

ՏՈՒՊԱՅԱԿԵՐՊԵՐ

Տուպայներ՝

 

SCANDENTIA spp.

II

ՏՈՒՊԱՅՆԵՐ (բոլոր տեսակները)

18.

SIRENIA

 

ՍԻՐԵՆԱԿԵՐՊԵՐ

1)

Dugongidae

Dugong:

 

Դյուգոններ

Դյուգոն՝

 

Dugong dugon

I

Դյուգոն

2)

Trichechidae

Manatees:

 

Լամանտիններ

Լամանտիններ՝

 

Trichechus inunguis

I

Լամանտին ամազոնյան

 

Trichechus manatus

I

Լամանտին ամերիկյան

 

Trichechus senegalensis

I

Լամանտին աֆրիկյան

II. CLASS AYES (BIRDS)

 

ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՍ

19.

ANSERIFORMES

 

ՍԱԳԱՆՄԱՆՆԵՐ

1)

Anatidae

Ducks, geese, swans, etc.:

 

Բադազգիներ

Բադեր, սագեր, կարապներ և այլն՝

 

Anas aucklandica

I

Մրտիմ օքլենդյան

 

Anas bemieri

II

Մրտիմ մադագասկարյան

 

Anas chlorotis

I

Մրտիմ գորշ կամ նորզելանդական

 

Anas formosa

II

Կլոկտուն

 

Anas laysanensis

I

Մրտիմ լայսանյան

 

Anas nesiotis

I

Մրտիմ քեմփբելյան

 

Asarcomis scutulata

I

Բադ սպիտակաթև

 

Branta canadensis leucopareia

I

Ծովասագ փոքր կանադական (ալեության ենթատեսակ)

 

Branta ruficollis

II

Ծովասագ շիկակարմրավիզ

 

Branta sandvicensis

I

Ծովասագ հավայան կամ նենե

 

Coscoroba coscoroba

II

Կոսկորոբա

 

Cygnus melancoryphus

II

Սևավիզ կարապ

 

Dendrocygna arborea

II

Բադ ծառաբնակ կուբայական

 

Dendrocygna autumnalis (Honduras)

III

Բադ ծառաբնակ աշնանային (Հոնդուրաս)

 

Dendrocygna bicolor (Honduras)

III

Բադ ծառաբնակ շիկակարմիր (Հոնդուրաս)

 

Oxyura leucocephala

II

Բադ սպիտակագլուխ

 

Rhodonessa caryophyllacea

I

Բադ կարմրագլուխ

 

Sarkidiomis melanotos

II

Բադ կատարավոր

20.

APODIFORMES

 

ՄԱՆԳԱՂԱԹԵՎԱՆՄԱՆՆԵՐ

1)

Trochilidae

Hummingbirds:

 

Կոլիբրի

Կոլիբրի՝

 

Trochilidae spp. (Except the species included in Appendix I)

II

Կոլիբրի (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների)

 

Glaucis dohmii

I

Կոլիբրի ռամդոֆոն

21.

CHARADRIIFORMES

 

ՔԱՐԱԴՐԱՆՄԱՆՆԵՐ

1)

Burhinidae

Thick-knees:

 

Ավդոտկաներ

Ավդոտկաներ՝

 

Burhinus bistriatus (Guatemala)

III

Ավդոտկա դոմինիկյան (Գվատեմալա)

2)

Laridae

Gulls:

 

Որորազգիներ

Որորներ՝

 

Larus relictus

I

ճայ ռելիկտային

3)

Scolopacidae

Curlews, greenshanks:

 

Մորակտցարներ

Արորիկներ, կտցարներ՝

 

Numenius borealis

I

Արորիկ էսկիմոսյան

 

Numenius tenuirostris

I

Արորիկ նրբակտուց

 

Tringa guttifer

I

Կտցար օխոտյան

22.

CICONIIFORMES

 

ԲԱՐՁՐԱՍՐՈՒՆՆԵՐ

1)

Balaenicipitidae

S/ioebills, whale-headed storks:

 

Կետագլուխներ

Արքայական տառեխներ, կետագլուխներ՝

 

Balaeniceps rex

II

Կետագլուխ

2)

Ciconiidae

Storks:

 

Արագիլազգիներ

Արագիլներ՝

 

Ciconia boyciana

I

Արագիլ հեռավոր-արևելյան

 

Ciconia nigra

II

Արագիլ սև

 

Jabiru mycteria

I

Յաբիրու

 

Mycteria cinerea

I

Մոխրագույն քաջհավ

3)

Phoenicopteridae

Flamingos:

 

Ֆլամինգոազգիներ

Ֆլամինգոներ՝

 

Phoenicopteridae spp.

II

Ֆլամինգո (բոլոր տեսակները)

4)

Threskiornithidae

Ibises, spoonbills:

 

Քաջահավեր

Քաջահավեր, բահակտուցներ՝

 

Eudocimus ruber

II

Քաջահավ կարմիր

 

Geronticus calvus

II

Քաջահավ ճաղատ

 

Geronticus eremita

I

Քաջահավ անտառային

 

Nipponia nippon

I

Քաջահավ կարմրաոտիկ

 

Platalea leucorodia

II

Բահակտուց սովորական

23.

COLUMBIFORMES

 

ԱՂԱՎՆԱՆՄԱՆՆԵՐ

1)

Columbidae

Doves, pigeons:

 

Աղավնազգիներ

Աղավնիներ՝

 

Caloenas nicobarica

I

Աղավնի բաշավոր

 

Ducula mindorensis

I

Մինդորյան պտղակեր աղավնի

 

Gallicolumba luzonica

II

Լուսոնյան հարավային աղավնի

 

Goura spp.

II

Պսակակիր աղավնիներ (բոլոր տեսակները)

 

Nesoenas mayeri (Mauritius)

III

Վարդագույն աղավնի (Մավրիկիոս)

24.

CORACIIFORMES

 

ՆԵՐԿԱՐԱՐԱՆՄԱՆՆԵՐ

1)

Bucerotidae

Ноrnbills:

 

Ռնգեղջյուր-թռչուններ

Ռնգեղջյուր- թռչուններ՝

 

Aceros spp. (Except the species included in Appendix I)

II

Անեղջյուր կալաոներ (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների)

 

Aceros nipalensis

I

Կալաո նեպալական

 

Anorrhinus spp.

II

Կարճացցունք կալաոներ (բոլոր տեսակները)

 

Anthracoceros spp.

II

Խայտաբղետ ռնգեղջյուր- թռչուններ (բոլոր տեսակները)

 

Berenicomis spp.

II

Սպիտակափուփուլ կալաո (բոլոր տեսակները)

 

Buceros spp. (Except the species included in Appendix I)

II

Երկեղջյուր ռնգեղջյուր- թռչուններ (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների)

 

Buceros bicomis

I

Կալաո երկեղջյուր

 

Penelopides spp.

II

Ֆիլիպինյան ռնգեղջյուր- թռչուններ (բոլոր տեսակները)

 

Rhinoplax vigil

I

Սաղավարտակիր կալաո

 

Rhyticeros spp. (Except the species included in Appendix I)

II

Կնճռակտուց կալաո (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների)

 

Rhyticeros subruficollis

I

Շիկավզիկ կալաո

25.

CUCULIFORMES

 

ԿԿՎԱՆՄԱՆՆԵՐ

1)

Musophagidae

Turacos:

 

Տուրակոներ

Տուրակոներ՝

 

Tauraco spp.

II

Տուրակո (բոլոր տեսակները)

26.

FALCONIFORMES

Eagles, falcons, hawks, vultures:

 

ԲԱԶԵԱԶԳԻՆԵՐ

Արծիվներ, բազեներ, շահեններ, անգղեր ՝

 

FALCONIFORMES spp.(Except Caracara lutosa and the species of the family Cathartidae, which are not included in the Appendices; and the species included in Appendices I and III)

II

ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԳԻՇԱՏԻՉ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐ (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ Caracara lutosa և Cathartidae ընտանիքի տեսակների, որոնք ներառված չեն ՍԻՏԵՍ-ի հավելվածում, և ՍԻՏԵՍ-ի I և III հավելվածներում ներառված տեսակների)

1)

Accipitridae

Hawks, eagles:

 

Ճուռակազգիներ

Ճուռակներ, արծիվներ՝

 

Aquila adalberti

I

Իսպանական գերեզմանաարծիվ

 

Aquila heliaca

I

Արևելյան գերեզմանաարծիվ

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii

I

Ցին երկարակտուց

 

Haliaeetus albicilla

I

Արծիվ սպիտակապոչ

 

Harpia harpyja

I

Ամերիկյան արծիվ

 

Pithecophaga j efferyi

I

Կապկակեր արծիվ

2)

Cathartidae

New-world vultures:

 

Ամերիկյան անգղեր

Ամերիկյան անգղեր՝

 

Gymnogyps califomianus

I

Կալիֆորնիական կոնդոր

 

Sarcoramphus papa (Honduras)

III

Թագավորական անգղ կամ թագավորական կատարտա (Հոնդուրաս)

 

Vultur gryphus

I

Անդյան կոնդոր

3)

Falconidae

Falcons:

 

Բազեազգիներ

Բազեներ՝

 

Falco araeus

I

Հողմավար բազե սեյշելյան

 

Falco jugger

I

Լագգար

 

Falco newtoni (Only the population of Seychelles)

I

Հողմավար բազե մադագասկարյան (միայն Սեյշելյան կղզիների պոպուլյացիան)

 

Falco pelegrinoides

I

Շահին կամ շիկագլուխ բազե

 

Falco peregrinus

I

Սապսան

 

Falco punctatus

I

Հողմավար բազեմավրիկյան

 

Falco rusticolus

I

Ճախրուկ

27.

GALLIFORMES

 

ՀԱՎԱՆՄԱՆՆԵՐ

1)

Cracidae

Cltachalacas, currassows, guans:

 

Գոկոներ կամ ծառաբնակ հավեր

Չաչալականեր, գոկոներ, պենելոպաներ՝

 

Crax alberti (Colombia)

III

Գոկո կապտակտուց (Կոլումբիա)

 

Crax blumenbachii

I

Գոկո կարմրակտուց

 

Crax daubentoni (Colombia)

III

Գոկո դեղնակատար (Կոլումբիա)

 

Crax globulosa (Colombia)

III

Գոկո օղավոր (Կոլումբիա)

 

Crax rubra (Colombia, Guatemala, Honduras)

III

Գոկո մեծ (Կոլումբիա, Գվատեմալա, Հոնդուրաս)

 

Mitu mitu

I

Ալագոասյան գոկո

 

Oreophasis derbianus

I

Եղջերավոր գոկո

 

Ortalis vetula (Guatemala, Honduras)

III

Չաչալակա գորշաթև (Գվատեմալա, Հոնդուրաս)

 

Pauxi pauxi (Colombia)

III

Գոկո սաղավարտակիր (Կոլումբիա)

 

Penelope albipennis

I

Պենելոպա սպիտակաթև

 

Penelope purpurascens (Honduras)

III

Պենելոպա ծիրանեգունափոր (Հոնդուրաս)

 

Penelopina nigra (Guatemala)

III

Սև պենելոպա (Գվատեմալա)

 

Pipile jacutinga

 I

Գուան ակնոցավոր

 

Pipile pipile

I

Սպիտակագլխարկ պենելոպա

2)

Megapodiidae

Megapodes, scrubfowl:

 

Մեծաոտ հավեր

Մեծաոտ հավեր, ջունգլիների հավեր՝

 

Macrocephalon maleo

I

Մալեո

3)

Phasianidae

Grouse, guineafowl, partridges, peafowl, pheasants, tragopans:

 

Փասիանազգիներ

Մայրեհավեր, խայտահավեր, կաքավներ, սիրամարգեր, փասիաններ, տրագոպաններ՝

 

Argusianus argus

II

Արգուս

 

Catreus wallichii

I

Փասիան փոմփոլավոր

 

Colinus virginianus ridgwayi

I

Լոր վիրջինյան

 

Crossoptilon crossoptilon

I

Սպիտակ ականջեղ փասիան

 

Crossoptilon mantchuricum

I

Գորշ ականջեղ փասիան

 

Gallus sonneratii

II

Գորշ աքաղաղ կամ ջունգլիների գորշ հավ

 

Ithaginis cruentus

II

Բոսորագույն փասիան կամ իտագին

 

Lophophorus impejanus

I

Մոնալ հիմալական

 

Lophophorus Ihuysii

I

Մոնալ չինական կամ փոմփոլավոր

 

Lophophorus sclateri

I

Մոնալ սպիտակապոչ

 

Lophura edwardsi

I

Էդվարդսի լոֆուրա

 

Lophura leucomelanos (Pakistan)

III

Լոֆուրա (Պակիստան)

 

Lophura swinhoii

I

Փասիան սվայնյան

 

Meleagris ocellata (Guatemala)

III

Ակնեղ հնդկահավ (Գվատեմալա)

 

Pavo cristatus (Pakistan)

III

Սիրամարգ հնդկական (Պակիստան)

 

Pavo muticus

II

Սիրամարգ կանաչ

 

Polyplectron bicalcaratum

II

Փասիան մոխրագույն սիրամարգային

 

Polypiectron germaini

II

Փասիան գորշ սիրամարգային

 

Polyplectron malacense

II

Փասիան մալայան սիրամարգային

 

Polyplectron napoleonis

I

Փասիան նապոլեոնյան սիրամարգային

 

Polyplectron schleiermacheri

II

Փասիան բորնեյան սիրամարգային

 

Pucrasia macrolopha (Pakistan)

III

Կոկլաս, սեպապոչ փասիան (Պակիստան)

 

Rheinardia ocellata

I

Արգուս կատարազարդ

 

Syrmaticus ellioti

I

Փասիան խայտաբղետ

 

Syrmaticus humiae

I

Փասիան բիրմայական

 

Syrmaticus mikado

I

Փասիան միկադո

 

Syrmaticus reevesii

II

Խայտաբղետ չինական փասիան

 

Tetraogallus caspius

I

Ուլար կասպյան

 

Tetraogallus tibetanus

I

Ուլար տիբեթյան

 

Tragopan blythii

I

Տրագոպան գորշափոր

 

Tragopan caboti

I

Տրագոպան չինական

 

Tragopan melanocephalus

I

Տրագոպան սևագլուխ

 

Tragopan satyra (Nepal)

III

Տրագոպան-սատիր (Նեպալ)

 

Tympanuchus cupido attwateri

II

Էթվոթերի տափաստանային մայրեհավ

28.

GRUIFORMES

 

ԿՌՈՒՆԿԱՆՄԱՆՆԵՐ

1)

Gruidae

Cranes:

 

Կռունկազգիներ

Կռունկներ՝

 

Gruidae spp. (Except the species included in Appendix I)

II

Կռունկազգիներ (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների)

 

Balearica pavonina

I

Թագակիր կռունկ

 

Grus americana

I

Կռունկ ամերիկյան

 

Grus canadensis nesiotes

I

Կանադական փոքր կռունկ (Կուբայի ենթատեսակը)

 

Grus canadensis pulla

I

Կանադական կռունկ (Միսսիսիպիի ենթատեսակը)

 

Grus japonensis

I

Ճապոնական կռունկ

 

Grus leucogeranus

I

Կռունկ սպիտակ կամ ստերխ

 

Grus monacha

I

Կռունկ սև

 

Grus nigricollis

I

Կռունկ սևավիզ

 

Grus vipio

I

Կռունկ դաուրյան

2)

Otididae

Bustards:

 

Արոսազգիներ

Արոսներ՝

 

Otididae spp. (Except the species included in Appendix I)

II

Արոսազգիներ (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների)

 

Ardeotis nigriceps

I

Մեծ արոս հնդկական

 

Chlamydotis macqueenii

I

Ջեկ կամ արոս

 

Chlamydotis undulata

I

Արոս գեղանի

 

Houbaropsis bengalensis

I

Մորուքավոր փոքր արոս

3)

Rallidae

Rails:

 

Հովվիկազգիներ

Հովվիկներ՝

 

Gallirallus sylvestris

I

Հովվիկ անտառային

4)

Rhynochetidae

Kagu:

 

Կագուազգիներ

Կագուներ՝

 

Rhynochetos jubatus

I

Կագու

29.

PASSERIFORMES

 

ՃՆՃՂՈՒԿԱՆՄԱՆՆԵՐ

1)

Atrichornithidae

Scrub-birds:

 

Թփուտահավեր

Թփուտահավեր՝

 

Atrichomis clamosus

I

Աղմկոտ թփուտահավ

2)

Cotingidae

Cotingas:

 

Կոտինգաներ

Կոտինգաներ՝

 

Cephalopterus omatus (Colombia)

III

Հովանոցային թռչուն ամազոնյան (Կոլումբիա)

 

Cephalopterus penduliger (Colombia)

III

Հովանոցային թռչուն էկվադորյան (Կոլումբիա)

 

Cotinga maculata

I

Իսկական թռչուն-ժամհար փողկապավոր

 

Rupicola spp.

II

Ժայռաքլորիկներ (բոլոր տեսակները)

 

Xipholena atropurpurea

I

Թռչուն-ժամհար սպիտակաթև

3)

Emberizidae

Cardinals, tanagers:

 

Դրախտապաններ

Կարդինալներ, տանագրաներ՝

 

Gubematrix cristata

II

Կանաչ դրախտապանային կարմրասարեկ

 

Paroaria capitata

II

Դեղնակտուց կարմրասարեկային դրախտապան

 

Paroaria coronata

II

Կարմրափոխփոլավոր կարմրասարեկային դրախտապան

 

Tangara fastuosa

II

Յոթնագույն տանագրա

4)

Estrildidae

Mannikins՛, waxbills:

 

ՋահրիկներՄունիաներ, աստրիլդներ՝

 

Amandava formosa

II

Աստրիլդ ձիթապտղագույն

 

Lonchura oryzivora

II

Բրնձուկ մոխրագույն

 

Poephila cincta cincta

II

Կարճապոչ ամադին խոտածածկ անտառների

5)

Fringillidae

Finches:

 

Սերինոսազգիներ

Սերինոսներ՝

 

Carduelis cucullata

I

Ազնվասարեկ բոսորագույն

 

Carduelis yarrellii

II

Ազնվասարեկ դեղնադեմ

6)

Hirundinidae

Martins:

 

Ծիծեռնակազգիներ

Ծիծեռնակներ՝

 

Pseudochelidon sirintarae

I

Ծիծեռնակ սպիտակաչք

7)

Icteridae

New-world blackbirds:

 

Ամերիկյան պիրոլներ

Ամերիկյան կեռնեխներ՝

 

Xanthopsar flavus

I

Զաֆրանային պիրոլ

8)

Meliphagidae

Honeyeaters:

 

Մեղրածուծազգիներ

Մեղրածուծներ՝

 

Lichenostomus melanops cassidix

II

Դեղնափուփուլավոր մեղրածուծ սաղավարտավոր

9)

Muscicapidae

Old-world flycatchers:

 

Ճանճորսազգիներ

Ճանճորսներ՝

 

Acrocephalus rodericanus (Mauritius)

III

Ռոդրիգեսի շիկահավ (Մավրիկիոս)

 

Cyomis ruckii

II

Սումատրանյան կապույտ ճանճորս

 

Dasyomis broadbenti litoralis

II

Թավամազակտուց շիկակարմիր

 

Dasyomis longirostris

II

Երկարակտուց թավամազակտուց

 

Garrulax canorus

II

Հվամեյա չինական

 

Garrulax taewanus

II

Հվամեյա թայվանական

 

Leiothrix argentauris

II

Սոխականման հվամեյա սպիտակականջ

 

Leiothrix lutea

II

Սոխականման հվամեյա չինական

 

Liocichla omeiensis

II

Փոքր հվամեյա գորշայտ

 

Picathartes gymnocephalus

I

Ճաղատ ագռավ սպիտակավիզ

 

Picathartes oreas

I

Ճաղատ ագռավ գորշավիզ

 

Terpsiphone bourbonnensis (Mauritius)

III

Դրախտային ճանճորս մասկերանյան (Մավրիկիոս)

10)

Paradisaeidae

Birds of paradise:

 

Դրախտահավեր

Դրախտահավեր՝

 

Paradisaeidae spp.

II

Դրախտահավեր (բոլոր տեսակները)

11)

Pittidae

Pittas:

 

Պիտտազգիներ

Պիտտաներ՝

 

Pitta guajana

II

Պիտտա կապտապոչ

 

Pitta gumeyi

I

Պիտտա դեղնակուրծք

 

Pitta kochi

I

Պիտտա լուզոնյան

 

Pitta nympha

II

Պիտտա-փերի

12)

Pycnonotidae Bulbuls:

 

Կարճամատ կեռնեխներ

Կարճամատ կեռնեխներ՝

 

Pycnonotus zeylanicus

II

Ծղոտադեղնավուն գլխով կեռնեխ

13)

Sturnidae

Mynas у starlings:

 

Սարյակազգիներ

Սարյակներ՝

 

Gracula religiosa

II

Սարյակ սրբազան

 

Leucopsar rothschildi

I

Սարյակ բալյան հնդկական

14)

Zosteropidae

White-eyes:

 

Սպիտակաչքազգիներ

Սպիտակաչքեր՝

 

Zosterops albogularis

I

Սպիտակաչք նորֆոլկյան

30.

PELECANIFORMES

 

ՀԱՎԱԼՈՒՍՆԱՆՄԱՆՆԵՐ

1)

Fregatidae

Frigatebirds:

 

Ճղլակազգիներ

Ճղլակներ՝

 

Fregata andrewsi

I

Ճղլակ ծննդյան

2)

Pelecanidae

Pelicans:

 

Հավալուսնազգիներ

Հավալուսններ՝

 

Pelecanus crispus

I

Հավալուսն գանգրափետուր

3)

Sulidae

Gannets:

 

Խոլահավեր

Ձկնկուլներ՝

 

Papasula abbotti

I

Խոլահավ Աբբոտի

31.

PICIFORMES

 

ՓԱՅՏՓՈՐԻԿՆԵՐ

1)

Capitonidae

Barbets:

 

Մորվահավեր

Մորվահավեր՝

 

Semnomis ramphastinus (Colombia)

III

Մորվահավ սղոցակտուց (Կոլումբիա)

2)

Picidae

Woodpeckers:

 

Փայտփորազգիներ

Փայտփորիկներ՝

 

Dryocopus javensis richardsi

I

Տրիստրամի կորեական փայտփորիկ

3)

Ramphastidae

Toucans:

 

Սղոցակտուցներ

Սղոցակտուցներ՝

 

Baillonius bailloni (Argentina)

III

Արասարի ոսկեկուրծք (Արգենտինա)

 

Pteroglossus aracari

II

Արասարի սևավիզ

 

Pteroglossus castanotis (Argentina)

III

Արասարի գորշականջ (Արգենտինա)

 

Pteroglossus viridis

II

Արասարի կանաչ

 

Ramphastos dicolorus (Argentina)

III

Սղոցակտուց կարմրակուրծք (Արգենտինա)

 

Ramphastos sulfuratus

II

Սղոցակտուց ծիածանագույն

 

Ramphastos toco

II

Սղոցակտուց մեծ

 

Ramphastos tucanus

II

Սղոցակտուց սպիտակակուրծք

 

Ramphastos vitellinus

II

Սղոցակտուց արիել

 

Selenidera maculirostris (Argentina)

III

Խայտաբղետ կտուցով սելենիդերա (Արգենտինա)

32.

PODICIPEDIFORMES

 

ՍՈՒԶԱԿԱՆՄԱՆՆԵՐ

1)

Podicipedidae

Grebes:

 

Սուզակներ

Սուզակներ՝

 

Podilymbus gigas

I

Սուզակ ատիտլանյան

33.

PROCELLARIIFORMES

 

ԽՈՂՈՎԱԿԱՔԹԵՐ

1)

Diomedeidae

Albatrosses:

 

Ալբատրոսներ

Ալբատրոսներ՝

 

Phoebastria albatrus

I

Ալբատրոս սպիտակամեջք

34.

PSITTACIFORMES

 

ԹՈՒԹԱԿԱՆՄԱՆՆԵՐ

 

PSITTACIFORMES spp. (Except the species included in Appendix I and Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus and Psittacula krameri, which are not included in the Appendices)

II

ԹՈՒԹԱԿՆԵՐ (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների և Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus և Psittacula krameri, որոնք ներառված չեն ՍԻՏԵՍ-ի հավելվածում)

1)

Cacatuidae

Cockatoos:

 

Կակադուներ

Կակադուներ՝

 

Cacatua goffiniana

I

Կակադու Թանիմբարի

 

Cacatua haematuropygia

I

Կակադու Ֆիլիպինյան

 

Cacatua moluccensis

I

Կակադու Մոլուկյան

 

Cacatua sulphurea

I

Փոքր կակադու դեղնափուփուլավոր

 

Probosciger aterrimus

I

Կակադու սև

2)

Loriidae

Lories, lorikeets:

 

Լորիազգիներ

Լորիներ, լորիկետներ՝

 

Eos histrio

I

Լորի կարմրակապույտ

 

Vini ultramarina

I

Լորի մենակյաց մարկիզյան

3)

Psittacidae

Amazons, macaws, parakeets, parrots:

 

Թութակազգիներ

Ամազոններ, արա թութակներ, երկարապոչ թութակներ, թութակներ՝

 

Amazona arausiaca

I

Ամազոն կարմրախածի

 

Amazona auropalliata

I

Ամազոն դեղնավիզ

 

Amazona barbadensis

I

Ամազոն դեղնաուս

 

Amazona brasiliensis

I

Ամազոն կարմրապոչ

 

Amazona finschi

I

Ամազոն կապտագլխարկ

 

Amazona guildingii

I

Ամազոն արքայական

 

Amazona imperialis

I

Ամազոն կայսերական

 

Amazona leucocephala

I

Ամազոն կուբայական կամ սպիտակագլուխ

 

Amazona oratrix

I

Ամազոն դեղնագլուխ

 

Amazona pretrei

I

Ամազոն ճոխ

 

Amazona rhodocorytha

I

Ամազոն կարմրահոնք

 

Amazona tucumana

I

Ամազոն տուկումանյան

 

Amazona versicolor

I

Ամազոն բազմերանգ

 

Amazona vinacea

I

Ամազոն մանուշակագույն կրծքով

 

Amazona viridigenalis

I

Ամազոն կանաչաթուշ

 

Amazona vittata

I

Ամազոն պուերտոռիկյան

 

Anodorhynchus spp.

I

Հակինթի արաներ (բոլոր տեսակները)

 

Ara ambiguus

I

Արա կանաչ

 

Ara glaucogularis

I

Արա կապտակոկորդ

 

Ara macao

I

Արա կարմիր

 

Ara militaris

I

Արա զինվորի

 

Ara rubrogenys

I

Արա կարմրականջ

 

Cyanopsitta spixii

I

Արա երկնագույն

 

Cyanoramphus cookii

I

Նորֆոլկի փոքր թութակ

 

Cyanoramphus forbesi

I

Ֆորբեսի դեղնագլուխ փոքր թութակ

 

Cyanoramphus novaezelandiae

I

Չաթեմի կարմրագլուխ փոքր թութակ

 

Cyanoramphus saisseti

I

Նորկալեդոնիական փոքր թութակ

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni

I

Կոքսենի թզենու թութակ

 

Eunymphicus comutus

I

Թութակ եղջյուրավոր

 

Guarouba guarouba

I

Արատինգա ոսկեգույն

 

Neophema chrysogaster

I

Նարնջափոր խոտային թութակ

 

Ognorhynchus icterotis

I

Թութակ դեղնականջ

 

Pezoporus occidentalis

I

Ավտրալիական գիշերաթութակ

 

Pezoporus wallicus

I

Հողի թութակ

 

Pionopsitta pileata

I

Լորիտո մրտենու

 

Primolius couloni

I

Արա լեռնային

 

Primolius maracana

I

Արա կապտաթև

 

Psephotus chrysopterygius

I

Ոսկեուս թութակ

 

Psephotus dissimilis

I

Գլխանոցով թութակ

 

Psephotus pulcherrimus

I

Դրախտային թութակ

 

Psittacula echo

I

Մավրիկյան թութակ

 

Psittacus erithacus

I

Ժակո կարմրապոչ

 

Pyrrhura cruentata

I

Կոտորա կապտախած

 

Rhynchopsitta spp.

I

Արաներ հաստակտուց (բոլոր տեսակները)

 

Strigops habroptilus

I

Կակապո կամ բվակերպ թութակ

35.

RHEIFORMES

 

ՆԱՆԴՈՒԱՆՄԱՆՆԵՐ

1)

Rheidae

Rheas:

 

Նանդուազգիներ

Նանդուներ՝

 

Pterocnemia pennata (Except Pterocnemia pennata pennata which is included in Appendix II)

I

Դարվինյան նանդու (բացառությամբ Pterocnemia pennata pennata ենթատեսակի, որը ներառված է ՍԻՏԵՍ-ի II հավելվածում)

 

Pterocnemia pennata pennata

II

Դարվինյան նանդու (Pterocnemia pennata pennata ենթատեսակ)

 

Rhea americana

II

Նանդու սովորական

36.

SPHENISCIFORMES

 

ՊԻՆԳՎԻՆԱՆՄԱՆՆԵՐ

1)

Spheniscidae

Penguins:

 

Պինգվինազգիներ

Պինգվիններ՝

 

Spheniscus demersus

II

Պինգվին ակնոցավոր

 

Spheniscus humboldti

I

Պինգվին Հումբոլդի

37.

STRIGIFORMES

Owls:

 

ԲՎԱՆՄԱՆՆԵՐ

Բվեր՝

 

STRIGIFORMES spp. (Except the species included in Appendix I and Sceloglaux albifacies)

II

Բվազգիներ (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների և Sceloglaux albifacies)

1)

Strigidae

Owls:

 

Իսկական բվեր

Բվեր՝

 

Heteroglaux blewitti

I

Բվեճ անտառային

 

Mimizuku gumeyi

I

Հսկա բվիկ

 

Ninox natalis

I

Ծննդյան կղզիների ստևաոտ բու

2)

Tytonidae

Bam owls:

 

Հավապատիրազգիներ

Հավապատիրներ՝

 

Tyto soumagnei

I

Հավապատիր մադագասկարյան

38.

STRUTHIONIFORMES

 

ՋԱՅԼԱՄԱՆՄԱՆՆԵՐ

1)

Struthionidae

Ostriches:

 

Ջայլամազգիներ

Ջայլամներ՝

 

Struthio camelus (Only the populations of Algeria, Burkina Faso, Cameroon, the Central African Republic, Chad, Mali, Mauritania, Morocco, the Niger, Nigeria, Senegal and the Sudan; all other populations are not included in the Appendices)

I

Աֆրիկական ջայլամ (միայն Ալժիրի, Բուրկինա-Ֆասոյի, Կամերունի, Կենտրոնաաֆրիկյան Հանրապետության, Չադի, Մալիի, Մավրիտանիայի, Մարոկկոյի, Նիգերի, Նիգերիայի, Սենեգալի և Սուդանի պոպուլյացիաները. մյուս բոլոր պոպուլյացիաները ընդգրկված չեն ՍԻՏԵՍ-ի հավելվածներում)

39.

TINAMIFORMES

 

ՏԻՆԱՄՈՒԱՆՄԱՆՆԵՐ (ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ԿԱՔԱՎՆԵՐ)

1)

Tinamidae

Tinamous:

 

Տինամուազգիներ

Տինամուներ՝

 

Tinamus solitarius

I

Տինամու մենակյաց կամ տինամու անապատային

40.

TROGONIFORMES

 

ՏՐՈԳՈՆԱՆՄԱՆՆԵՐ

1)

Trogonidae

Quetzals:

 

Տրոգոններ

Կետսալներ՝

 

Pharomachrus mocinno

I

Քվեզալ

III. CLASS REPTILIA (REPTILES)

 

ՍՈՂՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՍ

41.

CROCODYLIA

Alligators, caimans, crocodiles:

 

ԿՈԿՈՐԴԻԼՈՍՆԵՐ

Ալիգատորներ, կայմաններ, կոկորդիլոսներ՝

 

CROCODYLIA spp. (Except the species included in Appendix I)

II

Կոկորդիլոսներ (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների)

1)

Alligatoridae

Alligators, caimans:

 

Ալիգատորներ

Ալիգատորներ, կայմաններ՝

 

Alligator sinensis

I

Ալիգատոր չինական

 

Caiman crocodilus apaporiensis

I

Կոկորդիլոսային կայման ապապորիսյան

 

Caiman latirostris (Except the population of Argentina, which is included in Appendix II)

I

Կայման լայնադունչ (բացառությամբ Արգենտինայի պոպուլյացիայի, որը ներառված է ՍԻՏԵՍ-ի II հավելվածում)

 

Melanosuchus niger (Except the population of Brazil, which is included in Appendix II, and the population of Ecuador, which is included in Appendix II and is subject to a zero annual export quota until an annual export quota has been approved by the CITES Secretariat and the IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)

I

Կայման սև (բացառությամբ Բրազիլիայի պոպուլիացիայի, որը ներառված է ՍԻՏԵՍ-ի II հավելվածում, և Էկվադորի պոպուպյացիայի, որը ներառված է ՍԻՏԵՍ-ի II հավելվածում, և այն պոպուլյացիայի, որի նկատմամբ գործում է արտահանման զրոյական տարեկան քվոտա այնքան ժամանակ, մինչև արտահանման զրոյական տարեկան քվոտայի չափը չհաստատվի ՍԻՏԵՍ-ի քարտուղարության և ԲՊՄՄ տեսակների կենդանի մնալու առնչությամբ Հանձնաժողովի՝ կոկորդիլոսների մասով մասնագետների խմբի կողմից)

2)

Crocodylidae

Crocodiles:

 

Իսկական կոկորդիլոսներ

Կոկորդիլոսներ՝

 

Crocodylus acutus (Except the population of the Integrated Management District of Mangroves of the Bay of Cispata, Tinajones, La Balsa and Surrounding Areas, Department of Cordoba, Colombia, and the population of Cuba, which are included in Appendix II; and the population of Mexico, which is included in Appendix II and is subject to a zero export quota for wild specimens for commercial purposes)

I

Սրադունչ կոկորդիլոս (բացառությամբ Ցիսպատա ծովածոցի, Թինաջոնսի, Լա Բալսայի և հարակից շրջանների մանգրային թփուտներն ինտեգրված կերպով կառավարելու շրջանի, Կոլումբիայի Կորդավա դեպարտամենտի պոպուլյացիայի և Կուբայի պոպուլյացիայի, որոնք ներառված են ՍԻՏԵՍ-ի II հավելվածում, և Մեքսիկայի պոպուլյացիայի, որը ներառված է ՍԻՏԵՍ-ի II հավելվածում, և որի վայրի կենդանիների նկատմամբ սահմանված է առևտրային նպատակով արտահանման զրոյական քվոտա)

 

Crocodylus cataphractus

I

Կոկորդիլոս նեղադունչ աֆրիկյան

 

Crocodylus intermedius

I

Կոկորդիլոս օրինոկյան

 

Crocodylus mindorensis

I

Կոկորդիլոս ֆիլիպինյան մինդորյան

 

Crocodylus moreletii (Except the population of Belize, which is included in Appendix II with a zero quota for wild specimens traded for commercial purposes, and the population of Mexico, which is included in Appendix II)

I

Կոկորդիլոս Կենտրոնական Ամերիկայի (բացառությամբ Բելիզի պոպուլյացիայի, որը ներառված է ՍԻՏԵՍ-ի II հավելվածում, և որի նկատմամբ սահմանված է առևտրային նպատակներով վայրի նմուշների առևտրի զրոյական քվոտա, և Մեքսիկայի պոպուլյացիայի, որը ներառված է ՍԻՏԵՍ-ի II հավելվածում)

 

Crocodylus niloticus (Except the populations of Botswana, Egypt (subject to a zero quota for wild specimens traded for commercial purposes), Ethiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, South Africa, Uganda, the United Republic of Tanzania (subject to an annual export quota of no more than 1,600 wild specimens including hunting trophies, in addition to ranched specimens), Zambia and Zimbabwe, which are included in Appendix II)

I

Կոկորդիլոս նեղոսյան (բացառությամբ Բոտսվանայի, Եգիպտոսի պոպուլյացիաների (որոնց նկատմամբ սահմանված է առևտրային նպատակներով վայրի նմուշների առևտրի զրոյական քվոտա), Եթովպիայի, Քենիայի, Մադագասկարի, Մալավիի, Մոզամբիկի, Նամիբիայի, Հարավային Աֆրիկայի, Ուգանդայի, Տանզանիայի Միացյալ Հանրապետության պոպուլյացիաների (որոնց նկատմամբ սահմանված է արտահանման տարեկան քվոտա ոչ ավելի, քան 1600 վայրի նմուշ, ներառյալ՝ որսորդական հաղթանշանները, ի լրումն ագարակատանն ապրող նմուշների), Զամբիայի և Զիմբաբվեի պոպուլյացիաների, որոնք ներառված են ՍԻՏԵՍ-ի II հավելվածում)

 

Crocodylus palustris

I

Կոկորդիլոս ճահճային կամ մագեր

 

Crocodylus porosus (Except the populations of Australia, Indonesia, Malaysia (wild harvest restricted to the State of Sarawak and a zero quota for wild specimens for the other States of Malaysia (Sabah and Peninsular Malaysia), with no change in the zero quota unless approved by the Parties) and Papua New Guinea, which are included in Appendix II)

I

Կոկորդիլոս ծովային (բացառությամբ Ավստրալիայի, Ինդոնեզիայի, Մալայզիայի պոպուլյացիաների (վայրի նմուշների հավաքումը թույլատրված է միայն Սարավակ նահանգում, իսկ Մալայզիայի մյուս նահանգների նկատմամբ (Սաբահ և Մալայզիայի թերակղզի) վայրի նմուշների համար սահմանված է զրոյական քվոտա, որը գործում է այնքան, մինչև քվոտայի համապատասխան չափը հաստատվի ՍԻՏԵՍ-ի կողմերի կողմից) և Պապուա-Նոր Գվինեայի պոպուլյացիաների, որոնք ներառված են ՍԻՏԵՍ-ի II հավելվածում)

 

Crocodylus rhombifer

I

Կոկորդիլոս կուբայական

 

Crocodylus siamensis

I

Կոկորդիլոս սիամական

 

Osteolaemus tetraspis

I

Կոկորդիլոս կարճադունչ

 

Tomistoma schlegelii

I

Կոկորդիլոս գավիալային

3)

Gavialidae

Gavials:

 

Գավիալներ

Գավիալներ՝

 

Gavialis gangeticus

I

Գավիալ գանգեսյան

42.

RHYNCHOCEPHALIA

 

ԿՆՃԻԹԱԳԼՈՒԽՆԵՐ

1)

Sphenodontidae

Tuataras:

 

Հատերիաներ

Տուատարներ՝

 

Sphenodon spp.

I

Հատերիա կամ տուատարա (բոլոր տեսակները)

43.

SAURIA

 

ՄՈՂԵՍՆԵՐ

1)

Agamidae

Spiny-tailed lizard, agamas:

 

Ագամաներ

Փշափոչեր, ագամաներ՝

 

Ceratophora aspera (Zero export quota for wild specimens for commercial purposes)

II

Կոշտ պոզավոր ագամա (Վայրի նմուշների նկատմամբ սահմանվել է առևտրային նպատակով արտահանման զրոյական քվոտա)

 

Ceratophora erdeleni

I

Էրդելենի պոզավոր ագամա

 

Ceratophora karu

I

Թանկարժեք պոզավոր ագամա

 

Ceratophora stoddartii (Zero export quota for wild specimens for commercial purposes)

II

Ստոդդարտի պոզավոր ագամա (վայրի նմուշների նկատմամբ սահմանվել է առևտրային նպատակներով արտահանման զրոյական քվոտա)

 

Ceratophora tennentii

I

Տեննենտի պոզավոր ագամա

 

Cophotis ceylanica

I

Կենդանածին ագամա ցեյլոնյան

 

Cophotis dumbara

I

Կենդանածին ագամա դումբարյան

 

Lyriocephalus scutatus (Zero export quota for wild specimens for commercial purposes)

и

Ցեյլոնյան ագամա (վայրի նմուշների նկատմամբ սահմանվել է առևտրային նպատակով արտահանման զրոյական քվոտա)

 

Saara spp.

II

Սաարա (բոլոր տեսակները)

 

Uromastyx spp.

II

Փշապոչեր (բոլոր տեսակները)

2)

Anguidae

Alligator lizards:

 

Իլիկօձեր

Ալիգատորային մողեսներ՝

 

Abronia spp. (except the species included in Appendix I (zero export quota for wild specimens for Abronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensis and A. vasconcelosii)

II

Աբրոնիայի առանձնյակներ (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների։ Abronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensis և A. vasconcelosii վայրի նմուշների նկատմամբ սահմանված է արտահանման զրոյական քվոտա)

 

Abronia anzuetoi

I

Աբրոնիա անցուետոի

 

Abronia campbelli

I

Աբրոնիա կամպբելի

 

Abronia fimbriata

I

Աբրոնիա ֆիմբրիատա

 

Abronia frosti

I

Աբրոնիա ֆրոստի

 

Abronia meledona

I

Աբրոնիա մելեդոնա

3)

Chamaeleonidae

Chameleons:

 

Քամելեոններ

Քամելեոններ՝

 

Archaius spp.

II

Քամելեոններ Արխաիուս (բոլոր տեսակները)

 

Bradypodion spp.

II

Խայտաբղետ լեռնային քամելեոններ (բոլոր տեսակները)

 

Brookesia spp. (Except the species included in Appendix I)

II

Բրուկեզիաներ (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների)

 

Brookesia perarmata

I

Բրուկեզիա զրահավոր

 

Calumma spp.

II

Քամելեոններ կալումմա (բոլոր տեսակները)

 

Chamaeleo spp.

II

Քամելեոններ իսկական (բոլոր տեսակները)

 

Furcifer spp.

II

Մադագասկարյան լեռնային քամելեոններ (բոլոր տեսակները)

 

Kinyongia spp.

II

Քամելեոններ կինյոնգյան (բոլոր տեսակները)

 

Nadzikambia spp.

и

Քամելեոններ նաձիկամբիա (բոլոր տեսակները)

 

Palleon spp.

II

Պալեոն (բոլոր տեսակները)

 

Rhampholeon spp.

II

Աֆրիկյան գաճաճ քամելեոններ (բոլոր տեսակները)

 

Rieppeleon spp.

II

Ռիպելիոն (բոլոր տեսակները)

 

Trioceros spp.

II

Տրիոսերոս (բոլոր տեսակները)

4)

Cordylidae

Spiny-tailed lizards:

 

Գոտկապոչեր

Փշապոչեր՝

 

Cordylus spp.

II

Գոտկապոչեր (բոլոր տեսակները)

 

Hemicordylus spp.

II

Իսկական գոտկապոչեր (բոլոր տեսակները)

 

Karusaurus spp.

II

Կարուսաուրուս (բոլոր տեսակները)

 

Namazonurus spp.

II

Նամազոնուրուս (բոլոր տեսակները)

 

Ninurta spp.

II

Նինուրտա (բոլոր տեսակները)

 

Ouroborus spp.

II

Օուրոբորուս (բոլոր տեսակները)

 

Pseudocordylus spp.

II

Կեղծ գոտկապոչ մողեսներ (բոլոր տեսակները)

 

Smaug spp.

II

Սմաուգ (բոլոր տեսակները)

 

Eublepharidae

Eyelid geckos:

 

Էուբլեֆարներ

Էուբլեֆարներ՝

 

Goniurosaurus spp. (Except the species native to Japan)

II

Արևելաասիական էուբլեֆարներ (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ Ճապոնիայի տեսակների)

5)

Gekkonidae

Geckos:

 

Գեկոնազգիներ

Գեկոններ՝

 

Cnemaspis psychedelica

I

Գեկոն պսիխոդելիկ

 

Dactylocnemis spp. (New Zeeland)

III

Դակտուլոկտեմիս (բոլոր տեսակները) (Նոր Զելանդիա)

 

Gekko gecko

II

Գեկոն տոկի

 

Gonatodes daudini

I

Գեկոն Դոդենի

 

Hoplodactylus spp. (New Zeeland)

III

Գեկոններ հոպլոդակտիլուս (բոլոր տեսակները) (Նոր Զելանդիա)

 

Lygodactylus williamsi

I

Վիլյամսի գաճաճ գեկոն

 

Mokopirirakau spp. (New Zeeland)

III

Մոկոպիրիրակաու (բոլոր տեսակները) (Նոր Զելանդիա)

 

Nactus serpensinsula

II

Օձի կղզու գեկոն

 

Naultinus spp.

II

Կենդանածին նորզելանդական գեկոններ (բոլոր տեսակները)

 

Paroedura androyensis

II

Գեկոն հողի հաստապոչ

 

Paroedura masobe

II

Պարոեդուրա մասոբա

 

Phelsuma spp.

II

Ցերեկային գեկոններ (բոլոր տեսակները)

 

Rhoptropella spp.

II

Ֆոպտրոպելլա (բոլոր տեսակները)

 

Sphaerodactylus armasi (Cuba)

III

Կլորամատ գեկոն armasi (Կուբա)

 

Sphaerodactylus celicara (Cuba)

III

Կլորամատ գեկոն celicara (Կուբա)

 

Sphaerodactylus dimorphicus (Cuba)

III

Կլորամատ գեկոն dimorphicus (Կուբա)

 

Sphaerodactylus intennedius (Cuba)

III

Կլորամատ միջին գեկոն (Կուբա)

 

Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi (Cuba)

III

Սև բծավոր կլորամատ գեկոն alayoi (Կուբա)

 

Sphaerodactylus nigropunctatus granti (Cuba)

III

Սև բծավոր կլորամատ գեկոն granti (Կուբա)

 

Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus (Cuba)

III

Սև բծավոր կլորամատ գեկոն lissodesmus (Կուբա)

 

Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal (Cuba)

III

Սև բծավոր կլորամատ գեկոն ocujal (Կուբա)

 

Sphaerodactylus nigropunctatus strategus (Cuba)

III

Սև բծավոր կլորամատ գեկոն strategus (Կուբա)

 

Sphaerodactylus notatus atactus (Cuba)

III

Խութերի կլորամատ գեկոն atactus (Կուբա)

 

Sphaerodactylus oliveri (Cuba)

III

Կլորամատ գեկոն oliveri (Կուբա)

 

Sphaerodactylus pimienta (Cuba)

III

Կլորամատ գեկոն pimienta (Կուբա)

 

Sphaerodactylus ruibali (Cuba)

III

Կլորամատ գեկոն Ռուիբալի (Կուբա)

 

Sphaerodactylus siboney (Cuba)

III

Կլորամատ գեկոն siboney (Կուբա)

 

Sphaerodactylus torrei (Cuba)

III

Կլորամատ գեկոն torrei (Կուբա)

 

Toropuku spp. (New Zeeland)

III

Տորոպուկու (բոլոր տեսակները) (Նոր Զելանդիա)

 

Tukutuku spp. (New Zeeland)

III

Տոկուկուկի (բոլոր տեսակները) (Նոր Զելանդիա)

 

Uroplatus spp.

II

Տափակապոչ մադագասկարյան գեկոններ (բոլոր տեսակները)

 

Woodworthia spp. (New Zeeland)

III

Վուդվորսիա (բոլոր տեսակները) (Նոր Զելանդիա)

6)

Helodermatidae

Beaded lizards, gila monsters:

 

Թունատամներ

Թունատամ մողեսներ՝

 

Heloderma spp. (Except the subspecies included ii Appendix I)

II

Թունատամներ (բոլոր տեսակները) (բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված ենթատեսակների)

 

Heloderma horridum charlesbogerti

I

Կարիճ, տոլա-խինի

7)

Iguanidae

Iguanas:

 

Իգուաններ

Իգուաններ՝

 

Amblyrhynchus cristatus

II

Գալապագոսյան ծովային իգուան

 

Brachylophus spp.

I

Ֆիջյան զոլավոր իգուաններ (բոլոր տեսակները)

 

Conolophus spp.

II

Կոնոլոֆներ (բոլոր տեսակները)

 

Ctenosaura spp.

II

Իգուաններ (բոլոր տեսակները)

 

Cyclura spp.

I

Իգուաններ օղակապոչ (բոլոր տեսակները)

 

Iguana spp.

II

Iguana ցեղի իգուաններ (բոլոր տեսակները)

 

Phrynosoma blainvillii

II

Մողես բլեյնվիլյան դոդոշանման (եղջերավոր)

 

Phrynosoma cerroense

II

Սեդրոս կղզու մողես դոդոշանման (եղջերավոր)

 

Phrynosoma coronatum

II

Առափնյա մողես դոդոշանման (եղջերավոր)

 

Phrynosoma wigginsi

II

Ուիգինսի մողես դոդոշանման (եղջերավոր)

 

Sauromalus varius

I

Սան Էստեբան կղզու չակվելլա

8)

Lacertidae

Lizards:

 

Իսկական մողեսներ

Մողեսներ՝

 

Gallotia simonyi

I

Կանարյան մողես Սիմոնի

 

Podarcis lilfordi

II

Լիֆորդի կամ բալեարյան մողես

 

Podarcis pityusensis

II

Իբիզական որմնամողես

9)

Lanthanotidae

Earless monitor lizards:

 

Անականջ վարաններ

Անականջ վարաններ՝

 

Lanthanotidae spp. (Zero export quota for wild specimens for commercial purposes)

II

Անականջ վարաններ (բոլոր տեսակները) (վայրի նմուշների նկատմամբ սահմանված է առևտրային նպատակներով արտահանման զրոյական քվոտա)

10)

Polychrotidae

Anoles:

 

Անոլիսներ

Անոլիսներ՝

 

Anolis agueroi (Cuba)

III

Անոլիս agueroi (Կուբա)

 

Anolis baracoae (Cuba)

III

Անոլիս baracoae (Կուբա)

 

Anolis barbatus (Cuba)

III

Անոլիս մորուքավոր (Կուբա)

 

Anolis chamaeleonides (Cuba)

III

Անոլիս քամելեոնային (Կուբա)

 

Anolis equestris (Cuba)

III

Անոլիս-ասպետ (Կուբա)

 

Anolis guamuhaya (Cuba)

III

Անոլիս guamuhaya (Կուբա)

 

Anolis luteogularis (Cuba)

III

Անոլիս դեղնավիզ (Կուբա)

 

Anolis pigmaequestris (Cuba)

III

Անոլիս pigmaequestris (Կուբա)

 

Anolis porcus (Cuba)

III

Անոլիս (կեղծ քամելեոն) (Կուբա)

11)

Scincidae

Skinks:

 

Սցինկներ

Սցինկներ՝

 

Corucia zebrata

II

Սցինկ Սողոմոնյան կղզիների

12)

Teiidae

Caiman lizards, tegu lizards:

 

Ամերիկյան վարաններ

Կայմանյան մողեսներ, ժակրուարուներ՝

 

Crocodilurus amazonicus

II

Կոկորդիլոսապոչ մողես ամազոնյան

 

Dracaena spp.

II

Կայմանյան մողեսներ (բոլոր տեսակները)

 

Salvator spp.

II

Սալվատոր (բոլոր տեսակները)

 

Tupinambis spp.

II

Տեգու կամ սև բծավոր տեգուներ (բոլոր տեսակները)

13)

Varanidae

Monitor lizards:

 

Վարանազգիներ

Վարաններ՝

 

Varanus spp.(Except the species included in Appendix I)

II

Վարաններ (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների)

 

Varanus bengalensis

I

Վարան բենգալյան

 

Varanus flavescens

I

Վարան դեղին

 

Varanus griseus

I

Վարան մոխրագույն

 

Varanus komodoensis

I

Վարան կոմոդյան կամ հսկա վարան

 

Varanus nebulosus

I

Վարան փայլատ

14)

Xenosauridae

Chines crocodile lizard:

 

Քսենոզավրեր

Կոկորդիլոսային շինիզավր՝

 

Shinisaurus crocodilurus

I

Քսենոզավր կոկորդիլոսային

44.

SERPENTES

 

ՕՁԵՐ

1)

Boidae

Boas:

 

Կեղծոտավոր (վիշապակերպ) օձեր

Վիշապօձեր՝

 

Boidae spp. (Except the species included in Appendix I)

II

Վիշապօձեր (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների)

 

Acrantophis spp.

I

Վիշապօձեր մադագասկարկան (բոլոր տեսակները)

 

Boa constrictor occidentalis

I

Վիշապօձ արգենտինական

 

Epicrates inomatus

I

Հարթաշուրթ վիշապօձ Պուերտո Ռիկայի

 

Epicrates monensis

I

Հարթաշուրթ վիշապօձ Մոն կղզու

 

Epicrates subflavus

I

Հարթաշուրթ դեղին վիշապօձ Ճամայկայի

 

Sanzinia madagascariensis

I

Շնագլուխ վիշապօձ մադագասկարյան

2)

Bolyeriidae

Round island boas:

 

Մասկարենյան վիշապօձեր

Մասկարենյան վիշապօձեր՝

 

Bolyeriidae spp. (Except the species included in Appendix I)

II

Մասկարենյան փորող վիշապօձ (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների)

 

Bolyeria multocarinata

I

Բոլիերիա մասկարենյան

 

Casarea dussumieri

I

Մասկարենյան փորող վիշապօձ

3)

Colubridae

Typical snakes, water snakes, whipsnakes:

 

Լորտուակերպեր

Լորտուակերպ օձեր, ջրօձեր, ամերիկյան մտրակաձև սահնօձ

 

Atretium schistosum (India)

III

Ձիթապտղագույն ողնուցամեջք լորտու (Հնդկաստան)

 

Cerberus rynchops (India)

III

Շնագլուխ լորտու (Հնդկաստան)

 

Clelia clelia

II

Մուսսուրանա

 

Cyclagras gigas

II

Հսկայական բրազիլական լորտու

 

Elachistodon westermanni

II

Հնդկական ձվակեր օձ

 

Ptyas mucosus

II

Մեծաչք սահնօձ

 

Xenochrophis piscator (India)

III

Շնայդերի ձկնորս լորտու (Հնդկաստան)

 

Xenochrophis schnurrenbergeri (India)

III

Շնարենբերգերի ձկնորս լորտու (Հնդկաստան)

 

Xenochrophis tytleri (India)

III

Թայտլերի ձկնորս լորտու (Հնդկաստան)

4)

Elapidae

Cobras, coral snakes:

 

Ասպիդային օձեր

Կոբրաներ, կորալյան օձեր՝

 

Hoplocephalus bungaroides

II

Լայնագլուխ օձ

 

Micrurus diastema (Honduras)

III

Մարջանագույն ասպիդ «դիաստեմա» (Հոնդուրաս)

 

Micrurus nigrocinctus (Honduras)

III

Մարջանագույն ասպիդ Կենտրոնական Ամերիկայի (Հոնդուրաս)

 

Micrurus ruatanus (Honduras)

III

Ասպիդ ռուատանուս (Հոնդուրաս)

 

Naja atra

II

Կոբրա չինական

 

Naja kaouthia

II

Կոբրա մոնոկլավոր

 

Naja mandalayensis

II

Կոբրա մանդալայի

 

Naja naja

II

Կոբրա հնդկական

 

Naja oxiana

II

Միջինասիական կոբրա

 

Naja philippinensis

II

Կոբրա ֆիլլիպինյան

 

Naja sagittifera

II

Կոբրա անդամանյան

 

Naja samarensis

II

Կոբրա հարավ-ֆիլլիպինյան

 

Naja siamensis

II

Կոբրա սիամական

 

Naja sputatrix

II

Հնդկական կոբրա թքող

 

Naja sumatrana

II

Կոբրա սումատրական

 

Ophiophagus hannah

II

Կոբրա արքայական

5)

Loxocemidae

Mexican dwarf boas:

 

Նոր աշխարհի պիթոններ

Մեքսիկական գաճաճ վիշապօձ՝

 

Loxocemidae spp.

II

Երկգույն օձեր (բոլոր տեսակները)

6)

Pythonidae

Pythons:

 

Պիթոններ

Պիթոններ՝

 

Pythonidae spp. (Except the subspecies included in Appendix I)

II

Պիթոններ (բոլոր տեսակները) (բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված ենթատեսակների)

 

Python molurus molurus

I

Բաց գույնի վագրային պիթոն

7)

Tropidophiidae

Wood boas:

 

Հողի վիշապօձեր

Ծառաբնակ վիշապօձեր՝

 

Tropidophiidae spp.

II

Հողի վիշապօձեր (բոլոր տեսակները)

8)

Viperidae

Vipers:

 

Իժազգիներ

Իժեր՝

 

Athens desaixi

II

Թփուտային իժ Աշա

 

Bitis worthingtoni

II

Իժ լեռնային քենիական

 

Crotalus durissus (Honduras)

III

Սարսափելի շառաչող օձ կամ կասկավելլա (Հոնդուրաս)

 

Daboia russelii (India)

III

Իժ շղթայավոր (Հնդկաստան)

 

Pseudocerastes urarachnoides

II

Կեղծ պոզավոր (սարդապոչ) իժ

 

Trimeresurus mangshanensis

II

Քուֆիա մանգշանյան

 

Vipera ursinii (Only the population of Europe, except the area which formerly constituted the Union of Soviet Socialist Republics; these latter populations are not included in the Appendices)

I

Տափաստանային իժ (միայն Եվրոպայի պոպուլյացիան՝ բացառությամբ նախկինում Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունների Միության տարածքը կազմած տարածքների (այդ տարածքների պոպուլյացիաները ներառված չեն ՍԻՏԵՍ-ի հավելվածներում))

 

Vipera wagneri

II

Իժ Վագների

45.

TESTUDINES

 

ԿՐԻԱՆԵՐ

1)

Carettochelyidae

Pig-nosed turtles:

 

Երկճիրանավոր կրիաներ

Երկճիրանավոր կրիաներ՝

 

Carettochelys insculpta

II

Երկճիրանավոր կրիաներ

2)

Chelidae

Austro-American side neck turtles:

 

Օձավզավորներ

Օձավզավոր կրիաներ՝

 

Chelodina mccordi (Zero export quota for specimens from the wild)

II

Ավստրալիական օձավզավոր կրիա (վայրի նմուշների արտահանման նկատմամբ սահմանված է զրոյական քվոտա)

 

Pseudemydura umbrina

I

Արևմտյան ճահճային կրիա

3)

Cheloniidae

Sea turtles:

 

Ծովային կրիաներ

Ծովային կրիաներ՝

 

Cheloniidae spp.

I

Ծովային կրիաներ (բոլոր տեսակները)

4)

Chelydridae

Snapping turtles:

 

Կծան կրիաներ

Կայմանյան կրիաներ՝

 

Chelydra serpentina (United States of America)

III

Կայմանյան կրիա (Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ)

 

Macrochelys temminckii (United States of America)

III

Անգղակրիա (Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ)

5)

Dermatemydidae

Central American river turtles:

 

Մեքսիկական կրիաներ

Տաբասկոյի կրիաներ՝

 

Dermatemys mawii

II

Մեքսիկական կրիա

6)

Dermochelyidae

Leatherback turtles:

 

Հաստամաշկ կրիաներ

Հաստամաշկ կրիաներ՝

 

Dermochelys coriacea

I

Կրիա հաստամաշկ

7)

Emydidae

Box turtles у freshwater turtles:

 

Քաղցրահամ ջրերի կրիաներ

Զամբյուղաձև կրիաներ, քաղցրահամ ջրերի կրիաներ՝

 

Clemmys guttata

II

Բծավոր կրիա

 

Emydoidea blandingii

II

Ճահճային կրիա ամերիկյան

 

Glyptemys insculpta

II

Անտառային ջրային կրիա

 

Glyptemys muhlenbergii

I

Մյուլենբերգի ճահճային կրիա

 

Graptemys spp. (United States of America)

III

Սապատավոր կրիաներ (բոլոր տեսակները) (Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ)

 

Malaclemys terrapin

II

Պալարավոր կրիա

 

Terrapene spp. (Except the species included in Appendix I)

II

Զամբյուղաձև կրիաներ (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների)

 

Terrapene coahuila

I

Մեքսիկական զամբյուղաձև կրիա

8)

Geoemydidae

Box turtles, freshwater turtles:

 

Քաղցրահամ ջրերի կրիաներ

Զամբյուղաձև կրիաներ, քաղցրահամ ջրերի կրիաներ՝

 

Batagur affinis

I

Բատագուր (Կալագուր) նախշուն

 

Batagur baska

I

Բատագուր բասկա

 

Batagur bomeoensis (Zero quota for wild specimens for commercial purposes)

II

Բատագուր բորնեյան (վայրի նմուշների նկատմամբ սահմանված է զրոյական քվոտա՝ առևտրային նպատակներով տեղափոխման համար)

 

Batagur dhongoka

II

Ծածկավոր կրիա եռաշերտ

 

Batagur kachuga

II

Ծածկավոր կրիա բենգալյան

 

Batagur trivittata (Zero quota for wild specimens for commercial purposes)

II

Ծածկավոր կրիա բիրմայական (վայրի նմուշների նկատմամբ սահմանված է զրոյական քվոտա՝ առևտրային նպատակներով տեղափոխման համար)

 

Cuora spp. (Except the species included in Appendix I; zero quota for wild specimens for commercial purposes for Cuora aurocapitata, C.flavomarginata, C.galbinifrons, C.mccordi, C.mouhotii, C.pani, C.trifasciata, C.yunnanensis and C.zhoui)

II

Հոդակապավոր կրիաներ (բոլոր տեսակները) (Cuora aurocapitata, C. bourreti, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. picturata, C. trifasciata, C. yunnanensis և C. zhoui վայրի նմուշների նկատմամբ սահմանված է զրոյական քվոտա՝ առևտրային նպատակներով տեղափոխման համար)

 

Cuora bourreti

I

Զամբյուղաձև կրիա Բուրե

 

Cuora picturata

I

Հարավ-վիետնամական զամբյուղաձև կրիա

 

Cyclemys spp.

II

Փշոտ կրիաներ (բոլոր տեսակները)

 

Geoclemys hamiltonii

I

Համիլտոնի կրիա

 

Geoemyda japonica

II

Լեռնային կրիա ճապոնական

 

Geoemyda spengleri

II

Լեռնային կրիա Սպենգլերի

 

Hardella thurjii

II

Պսակավոր կրիա

 

Heosemys annandalii (Zero quota for wild specimens for commercial purposes)

II

Տաճարային կրիա (վայրի նմուշների նկատմամբ սահմանված է զրոյական քվոտա՝ առևտրային նպատակներով տեղափոխման համար)

 

Heosemys depressa (Zero quota for wild specimens for commercial purposes)

II

Փշավոր կրիա (վայրի նմուշների նկատմամբ սահմանված է զրոյական քվոտա՝ առևտրային նպատակներով տեղափոխման համար)

 

Heosemys grandis

II

Կրիա Հնդկաչինի

 

Heosemys spinosa

II

Կրիա փշավոր

 

Leucocephalon yuwonoi

II

Սուլավեսյան անտառային կրիա

 

Malayemys macrocephala

II

Մալայան կրիա (խխունջակեր)

 

Malayemys subtrijuga

II

Մալայական եռակատարավոր կրիա (Մեկոնգյան խխունջակեր կրիա)

 

Mauremys annamensis

I

Վիետնամական կրիա

 

Mauremys iversoni (China)

III

Ջրային կրիա չինական (Չինաստան)

 

Mauremys japonica

II

Կրիա ճապոնական

 

Mauremys megalocephala (China)

III

Հաստագլուխ կրիա (Չինաստան)

 

Mauremys mutica

II

Քաղցրահամ ջրերի ասիական գունավոր կրիա

 

Mauremys nigricans

II

Չինական կարմրավիզ կրիա

 

Mauremys pritchardi (China)

III

Ջրային կրիա (Չինաստան)

 

Mauremys reevesii (China)

III

Եռաողնուցավոր կրիա չինական (Չինաստան)

 

Mauremys sinensis (China)

III

Զոլավոր վզով կրիա չինական (Չինաստան)

 

Melanochelys tricarinata

I

Հնդկական եռաողնուցավոր կրիա

 

Melanochelys trijuga

II

Եռաողնուցավոր սևափոր հնդկական կրիա

 

Morenia ocellata

I

Մեծաչք կրիա

 

Morenia petersi

II

Հնդկական մեծաչք կրիա

 

Notochelys platynota

II

Հարթամեջք կրիա

 

Ocadia glyphistoma (China)

III

Զոլավոր վզով կրիա չինական գլուֆիստոմա (Չինաստան)

 

Ocadia philippeni (China)

III

Զոլավոր վզով կրիա չինական ֆիլիպենի (Չինաստան)

 

Orlitia bomeensis (Zero quota for wild specimens for commercial purposes)

и

Կալիմանտական կրիա (վայրի նմուշների նկատմամբ սահմանված է զրոյական քվոտա՝ առևտրային նպատակներով տեղափոխման համար)

 

Pangshugra spp. (Except the subspecies included in Appendix I)

II

Ծածկավոր կրիա (բոլոր տեսակները) (բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված ենթատեսակների)

 

Pangshura tecta

I

Ծածկավոր հնդկական կրիա

 

Sacalia bealei

II

Սակալիա, չորսաչքանի կրիա Բիլա

 

Sacalia pseudocellata (China)

III

Սակալիա կեղծաչք (Չինաստան)

 

Sacalia quadriocellata

II

Սակալիա չորսաչքանի

 

Siebenrockiella crassicollis

II

Քաղցրահամ ջրերի կրիա սև

 

Siebenrockiella leytensis

II

Կրիա քաղցրահամ ջրերի կամ ֆիլիպինյան անտառային

 

Vijayachelys silvatica

II

Կրիա անտառային փշավոր կամ դեղնագլուխ

9)

Platysternidae

Big-headed turtles:

 

Մեծագլուխ կրիաներ

Մեծագլուխ կրիաներ՝

 

Platysternidae spp.

I

Մեծագլուխ կրիաներ (բոլոր տեսակները)

10)

Podocnemididae

Afro-American side пес к turtles:

 

Պելոմեդուզներ

Աֆրոամերիկյան օձավզավոր կրիաներ՝

 

Erymnochelys madagascariensis

II

Վահանաոտ կրիա մադագասկարյան

 

Peltocephalus dumerilianus

II

Վահանաոտ կրիա գվիանական

 

Podocnemis spp.

II

Վահանաոտ կրիաներ Պոդոչեմիս (բոլոր տեսսակները)

11)

Testudinidae

Tortoises:

 

Ցամաքային կրիաներ

Կրիաներ՝

 

Testudinidae spp. (Except the species included in Appendix I. A Zero annual export quota has been established for Centrochelys sulcata for specimens removed from the wild and traded for primarily commercial purposes)

II

Ցամաքային կրիաներ (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների։ Վայրի բնությունից վերցված Centrochelys sulcata նմուշների նկատմամբ, որոնց տեղափոխումն իրականացվում է հիմնականում առևտրային նպատակներով, սահմանված է արտահանման զրոյական քվոտա)

 

Astrochelys radiata

I

Կրիա ճաճանչավոր

 

Astrochelys yniphora

I

Կտցակուրծք կրիա մադագասկարյան

 

Chelonoidis niger

I

Կրիա փղային

 

Geochelone elegans

I

Աստղաձև կրիա

 

Geochelone platynota

I

Կրիա բիրմայական

 

Gopherus flavomarginatus

I

Մեքսիկական ցամաքային կրիա

 

Malocochersus tomieri

I

Էլաստիկ կրիա կամ հարթ զրահով կրիա

 

Psammobates geometricus

I

Երկրաչափական կրիա

 

Pyxis arachnoides

I

Սարդակերպ կրիա

 

Pyxis planicauda

I

Հարթ կրիա

 

Testudo kleinmanni

I

Կրիա եգիպտական կամ Կլեյմանի

12)

Trionychidae

Softs hell turtles:

 

Եռաճիրանավոր կրիաներ

Փափկակաշի կրիաներ՝

 

Amyda cartilaginea

II

Տրիոնիքս սևաճաճանչավոր

 

Apalone ferox (United States of America)

III

Տրիոնիքս չար (Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ)

 

Apalone mutica (United States of America)

III

Տրիոնիքս հարթ (Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ)

 

Apalone spinifera (Except the subspecies included in Appendix I) (United States of America)

III

Տրիոնիքս փշոտ (բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված ենթատեսակների) (Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ)

 

Apalone spinifera atra

I

Տրիոնիքս սև

 

Chitra spp. (Except the species included in Appendix I)

II

Նեղագլուխ կրիաներ (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների)

 

Chitra chitra

I

Նեղագլուխ կրիա զոլավոր

 

Chitra vandijki

I

Նեղագլուխ կրիա բիրմայական

 

Cyclanorbis elegans

II

Թիակավոր կրիա գեղանի

 

Cyclanorbis senegalensis

II

Թիակավոր կրիա սենեգալյան

 

Cycloderma aubryi

II

Թիակավոր կրիա Օբրի

 

Cycloderma frenatum

II

Թիակավոր կրիա գորշամեջք

 

Dogania subplana

II

Դոգանիա կամ Մալայան փափկամարմին կրիա

 

Lissemys ceylonensis

II

Թիակավոր կրիա ցեյլոնյան

 

Lissemys punctata

и

Թիակավոր կրիա կետավոր

 

Lissemys scutata

II

Թիակավոր կրիա հնդկական

 

Nilssonia formosa

II

Տրիոնիքս գեղանի

 

Nilssonia gangetica

I

Տրիոնիքս գանգեսյան

 

Nilssonia hurum

I

Տրիոնիքս ակնեղ

 

Nilssonia leithii

II

Տրիոնիքս Լայտա

 

Nilssonia nigricans

I

Տրիոնիքս մուգ

 

Palea steindachneri

II

Կրիա ծոպավոր

 

Pelochelys spp.

II

Մեծ փափկամարմին կրիաներ (բոլոր տեսակները)

 

Pelodiscus axenaria

II

Հունանյան փափկամարմին կրիա

 

Pelodiscus maackii

II

Հյուսիս-չինական փափկամարմին կրիա

 

Pelodiscus parviformis

II

Փոքր չինական փափկամարմին կրիա

 

Rafetus euphraticus

II

Տրիոնիքս Եփրատի

 

Rafetus swinhoei

II

Սվայնո փափկամարմին կրիա

 

Trionyx triunguis

II

Տրիոնիքս աֆրիկյան

IV. CLASS AMPHIBIA (AMPHIBIANS)

 

ԵՐԿԿԵՆՑԱՂՆԵՐԻ ԴԱՍ (AMPHIBIANS)

46.

ANURA

 

ԱՆՊՈՉ ԵՐԿԿԵՆՑԱՂՆԵՐ

1)

Aromobatidae

Cryptic forest frogs:

 

Անտառային գորտ

Կրիպտիկ անտառային գորտեր՝

 

Allobates femoralis

II

Ծառամագլցուկ փայլուն

 

Allobates hodli

II

Ծառամագլցուկ հոդլի

 

Allobates myersi

II

Ծառամագլցուկ մայերսի (փոքր)

 

Allobates zaparo

II

Ծառամագլցուկ արնակարմիր

 

Anomaloglossus rufulus

и

Ծառամագլցուկ թունավոր

2)

Bufonidae

Toads:

 

Դոդոշներ (իսկական)

Դոդոշներ՝

 

Amietophrynus channingi

I

Աֆրիկյան դոդոշ իսկական

 

Amietophrynus superciliaris

I

Աֆրիկյան դոդոշ հսկայական կամ Կոնգո

 

Altiphrynoides spp.

I

Կենդանածին դոդոշներ (բոլոր տեսակները)

 

Atelopus zeteki

I

Դոդոշ խայտաբղետ պանամական

 

Incilius periglenes

I

Դոդոշ նարնջագույն

 

Nectophrynoides spp.

I

Դոդոշներ կենդանածին աֆրիկական (բոլոր տեսակները)

 

Nimbaphrynoides spp.

I

Դոդոշներ կենդանածին Նիմբաֆրունոիդես (բոլոր տեսակները)

3)

Calyptocephalellidae

Chilean toads:

 

Չիլիական սուլող գորտեր

Չիլիական դոդոշներ՝

 

Calyptocephalella gayi (Chile)

III

Դոդոշ չիլիական (Չիլի)

4)

Dendrobatidae

Poison frogs:

 

Ծառամագլցուկներ

Թունավոր գորտեր՝

 

Adelphobates spp.

II

Ադելֆոբատներ (բոլոր տեսակները)

 

Ameerega spp.

II

Ամիրեգաներ (բոլոր տեսակները)

 

Andinobates spp.

II

Անդինոբատներ (բոլոր տեսակները)

 

Dendrobates spp.

II

Դենդրոբատներ (բոլոր տեսակները)

 

Epipedobates spp.

II

Էպիպեդոբատներ (բոլոր տեսակները)

 

Excidobates spp.

II

Էքսիդոբատներ (բոլոր տեսակները)

 

Hyloxalus azureiventris

II

Երկնագույն ծառամագլցուկ

 

Minyobates spp.

II

Մինիոբատներ (բոլոր տեսակները)

 

Oophaga spp.

II

Ծառամագլցուկ փոքր (բոլոր տեսակները)

 

Phyllobates spp.

II

Տերևամագլցուկներ (բոլոր տեսակները)

 

Ranitomeya spp.

II

Նարնջագույն բծերով ծառամագլցուկներ (բոլոր տեսակները)

5)

Dicroglossidae

Frogs:

 

Դիկրոգլոսիդներ

Գորտեր՝

 

Euphlyctis hexadactylus

II

Հնդկական կանաչ գորտ

 

Hoplobatrachus tigerinus

II

Եզ-գորտ

6)

Hylidae

Tree frogs:

 

Ծառագորտեր

Ծառագորտեր՝

 

Agalychnis spp.

II

Ծառագորտեր կարմրաչք (բոլոր տեսակները)

7)

Mantellidae

Mantella frogs:

 

Մանտելլաներ

Մանտելլա գորտեր՝

 

Mantel la spp.

II

Մանտելլաներ (բոլոր տեսակները)

8)

Microhylidae

Tomato frogs:

 

Նեղաբերաններ (Փոքր ծառագորտեր)

Գորտ-լոլիկ՝

 

Dyscophus antongilii

II

Նեղաբերան-լոլիկ

 

Dyscophus guineti

II

Նեղաբերան գինեգույն

 

Dyscophus insularis

II

Նեղաբերան մոխրագույն և վարդագույն

 

Scaphiophryne boribory

II

Թիաոտ նեղաբերան բորիբորի

 

Scaphiophryne gottlebei

II

Թիաոտ նեղաբերան Գոթլիբի

 

Scaphiophryne marmorata

II

Թիաոտ նեղաբերան մարմարագույն

 

Scaphiophryne spinosa

II

Թիաոտ նեղաբերան փշոտ

9)

Myobatrachidae

Gastric-brooding frogs:

 

Միոբատրախուսներ (Ավստրալական դոդոշներ)

Հոգատար գորտեր՝

 

Rheobatrachus spp. (Except Rheobatrachus silus and Rheobatrachus vitellinus which are not included in the Appendices)

II

Հոգատար գորտեր (բոլոր տեսակները) (բացառությամբ Rheobatrachus silus և Rheobatrachus vitellinus տեսակների, որոնք ներառված չեն ՍԻՏԵՍ-ի հավելվածներում)

10)

Telmatobiidae

Andean water frog:

 

Ջրաճահճայիններ

Անդյան ջրային գորտեր՝

 

Telmatobius culeus

I

Սուլող գորտ Տիտիկակայի

47.

CAUDATA

 

ՊՈՉԱՎՈՐ ԵՐԿԿԵՆՑԱՂՆԵՐ

1)

Ambystomidae

Axolotls, mole salamanders:

 

Ամբիստոմներ

Աքսոլոտլներ, ամբիստոմներ՝

 

Ambystoma dumerilii

II

Պացկուարո լճի սալամանդր

 

Ambystoma mexicanum

II

Ամբիստոմ մեքսիկական կամ աքսոլոտլ

2)

Cryptobranchidae

Giant salamanders:

 

Ծածկախռիկ սալամանդրներ

Ծածկախռիկ սալամանդրներ՝

 

Andrias spp.

I

Իսպոլինյան սալամանդրներ (բոլոր տեսակները)

 

Cryptobranchus alleganiensis (United States of America)

III

Հսկա սալամանդր (Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ)

3)

Hynobiidae

Asiatic salamanders:

 

Ասիական սալամանդրներ

Անկյունատամներ ՝

 

Hynobius amjiensis (China)

III

Սալամանդր Ամյենի (Չինաստան)

4)

Salamandridae

Newts and salamanders:

 

Սալամանդրներ

Տրիտոններ և սալամանդրներ՝

 

Echinotriton chinhaiensis

II

Տրիտոն կարմրամատ

 

Echinotriton maxiquadratus

II

Տրիտոն maxiquadratus

 

Neurergus kaiseri

I

Տրիտոն Զագրոսի կամ իրանական

 

Paramesotriton spp.

II

Տրիտոն գորտնուկավոր (բոլոր տեսակները)

 

Salamandra algira (Algeria)

III

Սալամանդր ալժիրյան (Ալժիր)

 

Tylototriton spp.

II

Տրիտոններ կոկորդիլոսանման (բոլոր տեսակները)

V. CLASS ELASMOBRANCHII (SHARKS)

 

ԹԻԹԵՂԱԽՌԻԿԱՎՈՐՆԵՐԻ ԴԱՍ (ՇՆԱՁԿՆԵՐ և ԿԱՏՎԱՁԿՆԵՐ)

48.

CARCHARHINIFORMES

 

ԿԱՐԽԱՐԻՆԱԿԵՐՊԵՐ

1)

Carcharhinidae

Reguiem sharks:

 

Կարխարիններ կամ մոխրագույն շնաձկներ

Մոխրագույն շնաձկներ՝

 

Carcharhinus falciformis

II

Շնաձուկ մետաքսյա

 

Carcharhinus longimanus

II

Շնաձուկ երկար լողաթևերով

2)

Sphyrnidae

Hammerhead sharks:

 

Մրճագլուխ շնաձկների ընտանիք

Մրճագլուխ շնաձկներ՝

 

Sphyma lewini

II

Մրճագլուխ շնաձուկ բրոնզագույն կամ բրոնզագույն մրճագլուխ ձուկ

 

Sphyma mokarran

II

Մրճագլուխ շնաձուկ հսկա

 

Sphyma zygaena

II

Մրճագլուխ շնաձուկ սովորական

49.

LAMNIFORMES

 

ՀԱՐՆԳԱՇՆԱՁԿՆԱԿԵՐՊԵՐ

1)

Alopiidae

Thresher sharks:

 

Աղվեսաշնաձկների ընտանիք

Աղվեսաշնաձուկ (ծովային աղվեսներ)՝

 

Alopias spp.

II

Աղվեսաշնաձկներ (բոլոր տեսակները)

2)

Cetorhinidae

Basking sharks:

 

Հսկա շնաձկների ընտանիք

Հսկա շնաձկներ՝

 

Cetorhinus maximus

II

Հսկայական շնաձուկ

3)

Lamnidae

Mackerel sharks:

 

Հարնգաշնաձկների ընտանիք

Հարնգաշնաձկներ՝

 

Carcharodon carcharias

II

Սպիտակ շնաձուկ

 

Isurus oxyrinchus

II

Շնաձուկ-մակո կամ մոխրակապտավուն շնաձուկ

 

Isurus paucus

II

Երկար լողակով շնաձուկ-մակո

 

Lamna nasus

II

Ատլանտյան հարինգային շնաձուկ

50.

MYLIOBATIFORMES

 

ՓՇԱՊՈՉ ԿԱՏՎԱՁԿՆԵՐ

1)

Myliobatidae

Eagle and mobulid rays:

 

Արծվիկ կատվաձկների ընտանիք

Կատվաձուկ-արծվիկներ և եղջերավոր կատվաձկներ՝

 

Manta spp.

II

Ծովահրեշներ կամ հսկա ծովահրեշներ (բոլոր տեսակները)

 

Mobula spp.

II

Մոբուլաներ կամ եղջերաբզեզներ (բոլոր տեսակները)

2)

Potamotrygonidae

Freshwater stingrays:

 

Գետակատվաձուկ-փշապոչների ընտանիք

Քաղցրահամ ջրերի փշապոչ կատվաձկներ՝

 

Paratrygon aiereba (Colombia)

III

Գետային կատվաձուկ (Կոլումբիա)

 

Potamotrygon spp. (population of Brazil) (Brazil)

III

Գետային փշապոչներ (բոլոր տեսակները) (Բրազիլիայի պոպուլյացիան) (Բրազիլիա)

 

Potamotrygon constellata (Colombia)

III

Գետային փշապոչ փշոտ (Կոլումբիա)

 

Potamotrygon magdalenae (Colombia)

III

Գետային փշապոչ Մագդալենայի (Կոլումբիա)

 

Potamotrygon motoro (Colombia)

III

Գետային փշապոչ կլորաչք (հարավամերիկյան) (Կոլումբիա)

 

Potamotrygon orbignyi (Colombia)

III

Գետային փշապոչ հարթամեջք (Կոլումբիա)

 

Potamotrygon schroederi (Colombia)

III

Գետային փշապոչ Շրեդերի (Կոլումբիա)

 

Potamotrygon scobina (Colombia)

III

Գետային փշապոչ ճռճռացող (Կոլումբիա)

 

Potamotrygon yepezi (Colombia)

III

Գետային փշապոչ Մարակայբո (Կոլումբիա)

51.

ORECTOLOBIFORMES

 

ԳՈՐԳԱՇՆԱՁԿՆԵՐ

1)

Rhincodontidae

Whale sharks:

 

Կետաշնաձկների ընտանիք

Կետաշնաձկներ

 

Rhincodon typus

II

Կետաշնաձուկ

52.

PRISTIFORMES

 

ԿԱՏՎԱՁԿՆԵՐ ՍՂՈՑԱԴՈՒՆՉ

1)

Pristidae

Sawfishes:

 

Սղոցադունչ կատվաձկների ընտանիք

Սղոց-շնաձկներ՝

 

Pristidae spp.

I

Սղոցադունչ կատվաձկներ (բոլոր տեսակները)

 

RHINOPRISTIFORMES

 

ՇՆԱՁԿԱՆՄԱՆ ԿԱՏՎԱՁԿՆԵՐ

 

Glaucostegidae

Guitar fishes:

 

Կիթառային կատվաձկների ընտանիք

Կիթառային կատվաձկներ՝

 

Glaucostegus spp.

II

Հսկա կիթառային կատվաձկներ (բոլոր տեսակները)

 

Rhinidae

Wedgefishes:

 

Շնաձկան պոչով կատվաձկների ընտանիք

Շնաձկան պոչով կատվաձկներ՝

 

Rhinidae spp.

II

Շնաձկանման կատվաձկներ (բոլոր տեսակները)

VI. CLASS ACTINOPTERI (FISHES)

 

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԼՈՂԱԿ ՁԿՆԵՐԻ ԴԱՍ

53.

ACIPENSERIFORMES

 

ԹԱՌԱՓԱՆՄԱՆՆԵՐ

 

ACIPENSERIFORMES spp.(Except the species included in Appendix I)

II

ԹԱՌԱՓԱՆՄԱՆՆԵՐ (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների)

1)

Acipenseridae

Sturgeons:

 

Թառափազգիներ

Թառափազգիներ՝

 

Acipenser brevirostrum

I

Թառափ կարճաքիթ (փոքր)

 

Acipenser sturio

I

Թառափ անտլանտյան

54.

ANGUILLIFORMES

 

ՕՁԱՁԿՆԱԿԵՐՊԵՐ

1)

Anguillidae

Freshwater eels:

 

Քաղցրահամ ջրերի օձաձկների ընտանիք

Քաղցրահամ ջրերի օձաձկներ

 

Anguilla anguilla

II

Օձաձուկ գետի կամ եվրոպական օձաձուկ

55.

CYPRINIFORMES

 

ԾԱԾԱՆԱՆՄԱՆՆԵՐ

1)

Catostomidae

Cui-ui:

 

Չուկուչաններ

Չուկուչաններ՝

 

Chasmistes cujus

I

Չուկուչան լճի -խասմիստես

2)

Cyprinidae

Carps:

 

Ծածանազգիներ

Ծածանազգիներ՝

 

Caecobarbus geertsii

II

Աֆրիկյան կույր բարբուս (ցեկոբարբուս)

 

Probarbus jullieni

I

Պրոբարբուս Ժուլյենի

56.

OSTEOGLOSSIFORMES

 

ՈՍԿՐԱԼԵԶՎԱԿԵՐՊԵՐ

1)

Arapaimidae

Arapaimas:

 

Առապայմաներ

Առապայմաներ՝

 

Arapaima gigas

II

Առապայմա հսկա

2)

Osteoglossidae

Bonytongue:

 

Ոսկրալեզվակերպ ձկների ընտանիք

Ոսկրալեզվակերպ ձկներ՝

 

Scleropages formosus

I

Սկլերոպագես մալազիական

 

Scleropages inscriptus

I

Սկլերոպագես նախշուն

57.

PERCIFORMES

 

ՊԵՐԿԵՍԱՆՄԱՆՆԵՐ

1)

Labridae

Wrasses:

 

Հաստաշրթնայիններ

Հաստաշուրթեր՝

 

Cheilinus undulatus

II

Հեյլինուս կամ սապատավոր հաստաշուրթ

2)

Pomacanthidae

Angelfishes:

 

Հրեշտակաձկների ընտանիք, հրեշտակաձկներ

Հրեշտակաձկներ՝

 

Holacanthus clarionensis

II

Հրեշտակաձուկ իզաբելիտա

3)

Sciaenidae

Totoaba:

 

Գրգաձկների ընտանիք

Տոտոաբա՝

 

Totoaba macdonaldi

I

Տոտոաբա կամ Մակդոնալդի գրգաձուկ

58.

SILURIFORMES

 

ԼՈՔՈՅԱԿԵՐՊԵՐ

1)

Loricariidae

Armoured catfishes:

 

Զրահավոր լոքոների ընտանիք

Զրահավոր լոքոներ՝

 

Hypancistrus zebra (Brazil)

III

Հիպանցիստրուս-զեբր (Բրազիլիա)

2)

Pangasiidae

Pangas id catfish:

 

Շնաձկնային կատվալոքոներ

Շիլբյան կատվալոքոներ հսկա՝

 

Pangasianodon gigas

I

Շիլբյան կատվալոքո կամ հսկա պանգազիանոդոն

59.

SYNGNATHIFORMES

 

ԱՍԵՂՆԱՁԿՆԱԿԵՐՊԵՐ

1)

Syngnathidae

Pipefishes, seahorses:

 

Ասեղնաձկներ

Ասեղնաձկներ, ծովաձիուկներ՝

 

Hippocampus spp.

II

Ծովաձիուկներ (բոլոր տեսակները)

VII. CLASS DIPNEUSTI (LUNGFISHES)

 

ԵՐԿՇՈՒՆՉ ՁԿՆԵՐԻ ԴԱՍ

60.

CERATODONTIFORMES

 

ԵՂՋԵՐԱՏԱՄՆԱԿԵՐՊԵՐ

1)

Neoceratodontidae

Australian lungfish es:

 

Եղջերատամների (միաթոքանիների) ընտանիք

Եղջերատամներ կամ ավստրալիական երկշունչ ձկներ՝

 

Neoceratodus forsteri

II

Եղջերատամ կամ ավստրալիական գետաձուկ

VIII. CLASS COELACANTHI (COELACANTHS)

 

ԼԱՏԻՄԵՐԻԱՆԵՐԻ ԴԱՍ

61.

COELACANTHIFORMES

 

ԼԱՏԻՄԵՐԻԱՆՄԱՆՆԵՐ

1)

Latimeriidae

Coelacanths:

Latimeria spp.

I

Լատիմերիաների ընտանիք

Լատիմերիաներ՝

Լատիմերիաներ (բոլոր տեսակները)

IX. PHYLUM ECHINODERMATA CLASS HOLOTHUROIDEA (SEA CUCUMBERS)

 

ՓՇԱՄՈՐԹՆԵՐ

ԾՈՎԱՎԱՐՈՒՆԳՆԵՐԻ ԴԱՍ

62.

ASPIDOCHIROTIDA

 

ՎԱՀԱՆԱՁԵՎ ՇՈՇԱՓՈՒԿՆԵՐՈՎ ԳՈԼՈՏՈՒՐԻԱՆԵՐ

1)

Stichopodidae

Sea cucumbers:

 

Ստիխոպոդիդների ընտանիք

Ծովավարունգներ՝

 

Isostichopus fhscus (Ecuador)

III

Ծովավարունգ (էկվադոր)

63.

HOLOTHURIIDA

 

Հոլոթուրիաների ընտանիք

1)

Holothuriidae

Teatfishes, Sea cucumbers:

 

Հոլոթուրիաներ

Տրեպանգներ, ծովավարունգներ՝

 

Holothuria fuscogilva (Entry into effect delayed by 12 months, i.e. until 28 August 2020)

II

Հոլոթուրիա fuscogilva (ուժի մեջ մտնելը հետաձգվել է 12 ամսով, այսինքն՝ մինչև 2020 թվականի օգոստոսի 28-ը)

 

Holothuria nobilis (Entry into effect delayed by 12 months, i.e. until 28 August 2020)

II

Հոլոթուրիա ազնվացեղ (ուժի մեջ մտնելը հետաձգվել է 12 ամսով, այսինքն՝ մինչև 2020 թվականի օգոստոսի 28-ը

 

Holothuria whitmaei (Entry into effect delayed by 12 months, i.e. until 28 August 2020)

II

Հոլոթուրիա whitmaei (ուժի մեջ մտնելը հետաձգվել է 12 ամսով, այսինքն՝ մինչև 2020 թվականի օգոստոսի 28-ը)

X. PHYLUM ARTHROPODA

 

PHYLUM ARTHROPODA

CLASS ARACHNIDA (SCORPIONS AND SPIDERS)

 

ՍԱՐԴԱՆՄԱՆՆԵՐԻ ԴԱՍ (ԿԱՐԻՃՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐԴԵՐ)

64.

ARANEAE

 

ՍԱՐԴԵՐ

1)

Theraphosidae

Red-kneed tarantulas, tarantulas:

 

Սարդ-թռչնակներ

Սմիթի թռչնակերներ, մորմեր՝

 

Aphonopelma albiceps

II

Աֆոնոպելմա ալբիցեպս

 

Aphonopelma pallidum

II

Աֆոնոպելմա պալլիդում

 

Brachypelma spp.

II

Բրախիպելմա թռչնակերներ (բոլոր տեսակները)

 

Poecilotheria spp.

II

Պճնազարդ կամ գեղազարդ թռչնակերներ (բոլոր տեսակները)

65.

SCORPIONES

 

ԿԱՐԻՃՆԵՐ

1)

Scorpionidae

Scorpions:

 

Կարիճների ընտանիք

Կարիճներ՝

 

Pandinus camerounensis

II

Կարիճ pandinus camerounensis

 

Pandinus dictator

II

Կարիճ դիկտատոր

 

Pandinus gambiensis

II

Հսկայական սև կարիճ

 

Pandinus imperator

II

Կայսերական կարիճ

 

Pandinus roeseli

II

Կարիճ ռոեսելի

XI. CLASS INSECTA (INSECTS)

 

ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԴԱՍ

66.

COLEOPTERA

 

ԿԱՐԾՐԱԹԵՎԵՐ

1)

Lucanidae

Stag beetles:

 

Եղջերաբզեզներ, բզեզ-եղնիկների ընտանիք

Եղջերաբզեզներ՝

 

Colophon spp. (South Africa)

III

Կոլոֆոն բզեզներ (բոլոր տեսակները) (Հարավային Աֆրիկա)

2)

Scarabaeidae

Scarab beetles:

 

Թիթեղաբեղ բզեզների ընտանիք

Սկարաբեյներ՝

 

Dynastes satanas

II

Բզեզ սատանաս

67.

LEPIDOPTERA

 

ԹԵՓՈՒԿԱԹԵՎԱՎՈՐՆԵՐ

1)

Nymphalidae

Brush-footed butterflies:

 

Նիմֆալիդների ընտանիք

Նիմֆալիդներ՝

 

Agrias amydon boliviensis (Plurinational State of Bolivia)

III

Սպիտակապտավոր ագրիաս (Բոլիվիայի Բազմազգ Պետություն)

 

Morpho godartii lachaumei (Plurinational State of Bolivia)

III

Մորֆո Գոդարտի (Բոլիվիայի Բազմազգ Պետություն)

 

Prepona praeneste buckleyana (Plurinational State of Bolivia)

III

Պրեպոնա պրենեստա (Բոլիվիայի Բազմազգ Պետություն)

2)

Papilionidae

Birdwing butterflies, swallowtail butterflies:

 

Առագաստաթիթեռների ընտանիք

Օրնիտոպտերաներ, առագաստաթիթեռներ

 

Achillides chikae chikae

I

Սիրամարգանման առագաստաթիթեռներ

 

Achillides chikae hermeli

I

Առագաստաթիթեռ Հերմելի

 

Atrophaneura j ophon

II

Ցեյլոնյան արտրոֆանեուրա

 

Atrophaneura pandiyana

II

Արտրոֆանեուրա պանդիյանա

 

Bhutanitis spp.

II

Բութանիտիսներ-ծիծեռնատուտներ կամ եռապոչ առագաստաթիթեռներ (բոլոր տեսակները)

 

Omithoptera spp. (Except the species included in Appendix I)

II

Օրնիտոպտերաներ (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների)

 

Omithoptera alexandrae

I

Ալեքսանդրա թագուհու թռչնաթև

 

Papilio homerus

I

Առագաստաթիթեռ Հոմերոսի

 

Papilio hospiton

II

Հոսպիտոն կամ առագաստաթիթեռ կորսիկական

 

Parides burchellanus

I

Թիթեռ parides burchellanus

 

Pamassius apollo

II

Ապոլլոն

 

Teinopalpus spp.

II

Տեյնոպալպուս-առագաստաթիթեռներ (բոլոր տեսակները)

 

Trogonoptera spp.

II

Տրոգոնոպտերներ (բոլոր տեսակները)

 

Troides spp.

II

Տրոիդներ (բոլոր տեսակները)

XII. PHYLUM ANNELIDA

CLASS HIRUDINOIDEA (LEECHES)

 

PHYLUM ANNELIDA

ՏԶՐՈՒԿՆԵՐԻ ԴԱՍ

68.

ARHYNCHOBDELLIDA

 

ՏԶՐՈՒԿՆԵՐ

1)

Hirudinidae

Medicinal leeches:

 

Տզրուկների ընտանիք

Բժշկական տզրուկներ՝

 

Hirudo medicinalis

II

Տզրուկ բժշկական

 

Hirudo verbana

II

Տզրուկ դեղատնային

XIII. PHYLUM MOLLUSCA CLASS BIVALVIA

(CLAMS AND MUSSELS)

 

PHYLUM MOLLUSCA

ԵՐԿՓԵՂԿԱՎՈՐ ԿԱԿՂԱՄՈՐԹՆԵՐԻ ԴԱՍ

69.

MYTILOIDA

 

ՄԻԴԻԱՆԵՐԻ ԸՆՏԱՆԻՔ

1)

Mytilidae

Marine mussels:

 

Միդիաների ընտանիք

Ծովային միդիաներ՝

 

Lithophaga lithophaga

II

Քարածակիչ կամ ծովային արմավ

70.

UNIONOIDA

 

ՈՒՆԻՈՆՆԵՐԻ ԸՆՏԱՆԻՔ

1)

Unionidae

Freshwater mussels, pearly mussels:

 

Ունիոններ

Քաղցրահամ ջրերի մարգարտաբերներ, անատամիկներ, գաղտակուրներ՝

 

Conradilla caelata

I

Թռչնաթև մարգարտաբեր կակղամորթ

 

Cyprogenia aberti

II

Ցիպրոգենիա Աբերտի

 

Dromus dromas

I

Մարգարտաբեր-դրոմադեր

 

Epioblasma curtisi

I

Էպիոբլազմա Կուրտիսի

 

Epioblasma florentina

I

Էպիոբլազմա դեղին

 

Epioblasma sampsonii

I

Էպիոբլազմա Սամպսոնի

 

Epioblasma sulcata perobliqua

I

Էպիոբլազմա ակոսավոր չեչոտ

 

Epioblasma torulosa gubemaculum

I

Էպիոբլազմա ակոսավոր ուռուցիկ

 

Epioblasma torulosa rangiana

II

Էպիոբլազմա ակոսավոր դեղին

 

Epioblasma torulosa torulosa

I

Էպիոբլազմա ակոսավոր սովորական

 

Epioblasma turgidula

I

Էպիոբլազմա փքված

 

Epioblasma walked

I

Էպիոբլազմա Ուոքերի կամ շագանակագույն

 

Fusconaia cuneolus

I

Ֆուսկոնայա սեպաձև

 

Fusconaia edgariana

I

Ֆուսկոնայա Էդգարի

 

Lampsilis higginsii

I

Լամպիլիս Հիգգինսի

 

Lampsilis orbiculata orbiculata

I

Լամպիլիս գնդաձև վարդագույն

 

Lampsilis satur

I

Լամպիլիս գեր

 

Lampsilis virescens

I

Լամպիլիս կանաչող

 

Plethobasus cicatricosus

I

Պլետոբազուս կտորտանքավոր

 

Plethobasus cooperianus

I

Պլետոբազուս փակ

 

Pleurobema clava

и

Պլեուրոբեմա պալարավոր

 

Pleurobema plenum

I

Պլեուրոբեմա լիքը

 

Potamilus capax

I

Պոտամիլուս մեծածավալ

 

Quadrula intennedia

I

Կվադրուլա միջին

 

Quadrula sparsa

I

Կվադրուլա պիսակավոր

 

Toxolasma cylindrella

I

Տոկսոլազմա գլանաձև

 

Unio nickliniana

I

Մարգարտաբեր Նիկլինի

 

Unio tampicoensis tecomatensis

I

Մարգարտաբեր տամպիկո տեկոմատենզիս

 

Villosa trabalis

I

Վիլլոզա տրաբալիս

71.

VENEROIDA

 

ՎԵՆԵՐՈԻԴՆԵՐ

1)

Tridacnidae

Giant clams:

 

Տրիդակտներ

Հսկակայան երկփեղկավոր կակղամորթներ՝

 

Tridacnidae spp.

II

Տրիդակտներ (բոլոր տեսակները)

XIV. CLASS CEPHALOPODA (SQUIDS, OCTOPUSES, CUTTLEFISH)

 

ԳԼԽՈՏԱՆԻ ԿԱԿՂԱՄՈՐԹՆԵՐԻ ԴԱՍ (ԿԱՂԱՄԱՐՆԵՐ, ՈՒԹՈՏՆՈՒԿՆԵՐ, ՍԻՊԵԼՆԵՐ)

72.

NAUTILIDA

 

Նաուտիլիդներ

1)

Nautilidae

Chambered nautilus:

 

Նաուտիլիդների ընտանիք

Խցավոր նաուտիլուսներ՝

 

Nautilidae spp.

II

Նաուտիլուսներ (բոլոր տեսակները)

XV. CLASS GASTROPODA

(SNAILS AND CONCHES)

 

ՓՈՐՈՏԱՆԻ ԿԱԿՂԱՄՈՐԹՆԵՐԻ ԴԱՍ (ՄԱՂԱՍԷԱԿՆԵՐ ԵՎ ԽԽՈՒՆՋՆԵՐ)

73.

MESOGASTROPODA

 

ՄԵԶՈԳԱՍՏՐՈՊՈԴՆԵՐ

1)

Strombidae True conchs:

 

Ստրոմբիդներ

Խեցիներ՝

 

Strombus gigas

II

Թագուհու խեցի

74.

STYLOMMATOPHORA

 

ՍՏԻԼՈՄԱՏՈՖՈՐՆԵՐ

1)

Achatinellidae

Agate snails, о alt и tree snails:

 

Ախատինելիդներ

Ագատի խխունջներ, ախատինելլաներ՝

 

Achatinella spp.

I

Ախատինելլա-խխունջներ (բոլոր տեսակները)

2)

Camaenidae

Green tree snails:

 

Կամենիդներ

Կանաչ ծառաբնակ խխունջներ՝

 

Papustyla pulcherrima

II

Զմրուխտյա կանաչ խխունջ

3)

Cepolidae

Helicoid terrestrial snails:

 

Ցեպոլաների ընտանիք

Հելիքոիդ ցամաքային խխունջներ՝

 

Polymita spp.

I

Պոլիմիտա (բոլոր տեսակները)

XVI. PHYLUM CNIDARIA CLASS ANTHOZOA (CORALS AND SEA ANEMONES)

 

PHYLUM CNIDARIA ԿՈՐԱԼՅԱՆ ՊՈԼԻՊՆԵՐԻ ԴԱՍ (ԿՈՐԱԼՆԵՐ ԵՎ ԾՈՎԱՅԻՆ ՀՈՂՄԱԾԱՂԻԿՆԵՐ)

75.

ANTIPATHARIA

Black corals:

 

ՍԵՎ ԿՈՐԱԼՆԵՐ

Սև կորալներ՝

 

ANTIPATHARIA spp.

II

ՍԵՎ ԿՈՐԱԼՆԵՐ (բոլոր տեսակները)

76.

GORGONACEAE

 

ԵՂՋԵՐԱԿՈՐԱԼՆԵՐԻ ԸՆՏԱՆԻՔ

1)

Coralliidae

Red and pink corals:

III

Եղջերակորալներ

Կարմիր և վարդագույն կորալներ՝

 

Corallium elatius (China)

III

Կորալ գինեկարմիր (Չինաստան)

 

Corallium japonicum (China)

III

Կորալ ճապոնական (Չինաստան)

 

Corallium konjoi (China)

III

Կորալ սպիտակ (Չինաստան)

 

Corallium secundum (China)

 

Կորալ վարդագույն (Չինաստան)

77.

HELIOPORACEA

 

ԵՐԿՆԱԳՈՒՅՆ ԿՈՐԱԼՆԵՐ

1)

Helioporidae

Blue corals:

 

Երկնագույն կորալների ընտանիք

Մուգ կապույտ կորալներ՝

 

Helioporidae spp. (includes only the species Heliopora coerulea. Fossils are not subject to the provisions of the Convention)

II

Կապույտ կորալ (բոլոր տեսակները) (ներառում է միայն Heliopora coerulea տեսակները։ Քարացածությունների վրա չի տարածվում ՍԻՏԵՍ-ի գործողությունը)

78.

SCLERACTINIA

Stony corals:

 

ՄԱԴՐԵՊՈՐԱՅԻՆ ԿՈՐԱԼՆԵՐ, ՍԿԼԵՐԱԿՏԻՆԻԱՆԵՐ Մադրեպորային կորալներ՝

 

SCLERACTINIA spp. (Fossils are not subject to the provisions of the Convention)

II

ՄԱԴՐԵՊՈՐԱՅԻՆ ԿՈՐԱԼՆԵՐ (բոլոր տեսակները) (քարացածությունների վրա չի տարածվում ՍԻՏԵՍ-ի գործողությունը)

79.

STOLONIFERA

 

ՍՏՈԼՈՆԻՖԵՐԱՆԵՐ

1)

Tubiporidae

Organ-pipe corals:

 

Տուբիպորիդներ

Կորալ-երգեհոնիկներ՝

 

Tubiporidae spp. (Fossils are not subject to the provisions of the Convention)

II

Տուբիպորիդներ (բոլոր տեսակները) (քարացածությունների վրա չի տարածվում ՍԻՏԵՍ-ի գործողությունը)

XVII. CLASS HYDROZOA (SEE FERNS, FIRE CORALS AND STINGING MEDUSAE)

 

HYDROZOA ԴԱՍ (ԾՈՎԱՅԻՆ ՎԱՀԱՆԱՊՏԵՐ, ԱՅՐԻՉ ԿՈՐԱԼՆԵՐ ԵՎ ԹՈՒՆԱՎՈՐ ՄԵԴՈՒԶԱՆԵՐ)

80.

MILLEPORINA

 

ՄԻԼԵՊՈՐԻՆՆԵՐ

1)

Milleporidae

Fire corals:

 

Միլեպորիդների ընտանիք

Այրիչ կորալներ՝

 

Milleporidae spp. (Fossils are not subject to the provisions of the Convention)

II

Միլեպորիդներ (բոլոր տեսակները) (քարացածությունների վրա չի տարածվում ՍԻՏԵՍ-ի գործողությունը)

81.

STYLASTERINA

 

ՍՏԻԼԱՍՏԵՐԻՆՆԵՐ

1)

Stylasteridae

Lace corals:

 

Ստիլաստերինների ընտանիք

Ժանյակավոր կորալներ՝

 

Stylasteridae spp. (Fossils are not subject to the provisions of the Convention)

II

Ստիլաստերիդներ (բոլոր տեսակները) (քարացածությունների վրա չի տարածվում ՍԻՏԵՍ-ի գործողությունը)

 

Աղյուսակ 2

 

Վայրի ֆլորայի տեսակները (FLORA (PLANTS))

 

ՍԻՏԵՍ-ում դիրքի անվանումը

ՍԻՏԵՍ-ի հավելվածի համարը

Դիրքի անվանումը հայերենով և
(կամ) լատիներենով

1. AGAVACEAE

Agaves:

 

ԱԳԱՎԱԶԳԻՆԵՐ

Ագավներ՝

Agave parviflora

I

Ագավի մանրածաղիկ

 

Agave victoriae-reginae3

II

Ագավի Վիկտորիա թագուհու33

 

Nolina interrata

II

Նոլինա ինտերատա

 

Yucca queretaroensis

II

Արմավաշուշան Կերետարոյի

2.

AMARYLLIDACEAE

Snowdrops, sternbergias:

 

ՇՔԱՆԱՐԳԻԶԱԶԳԻՆԵՐ

Ձնծաղիկներ, շտերնբերգիաներ՝

 

Galanthus spp.3

II

Գալանտուս կամ ձնծաղիկ (բոլոր տեսակները)3

 

Stembergia spp.3

II

Շտերնբերգիա (բոլոր տեսակները)3

3.

ANACARDIACEAE

Cashews:

 

ԱՂՏՈՐԱԶԳԻՆԵՐ

Բալատրենիներ՝

 

Operculicarya decaryi

II

Բալատրենի Դեկարի

 

Operculicarya hyphaenoides

II

Բալատրենի գծաձև

 

Operculicarya pachypus

II

Բալատրենի հաստաոտ

4.

APOCYNACEAE

Elephant trunks, hoodias:

 

ՇՆԱՄԵՌՈՒԿԱԶԳԻՆԵՐ

Փղի կնճիթ, հնդկականեփ՝

 

Hoodia spp.4

II

Հնդկականեփ (բոլոր տեսակները)4

 

Pachypodium spp.3 (Exept the species included in Appendix I)

II

Պախիպոդիում (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների)3

 

Pachypodium ambongense

I

Պախիպոդիում ամբոնգենզե

 

Pachypodium baronii

I

Պախիպոդիում Բարոնի

 

Pachypodium decaryi

I

Պախիպոդիում Դեկարի

 

Rauvolfia serpentina5

II

Ռաուվոլֆիա օձային5

5.

ARALIACEAE

Ginseng:

 

ԱՐԱԼԻԱԶԳԻՆԵՐ

Ժենշեն՝

 

Panax ginseng6 (Only the population of the Russian Federation; no other population is included in the Appendices)

II

Ժենշեն իսկական (միայն Ռուսաստանի Դաշնության պոպուլյացիան, մյուս պոպուլյացիաներն ընդգրկված չեն ՍԻՏԵՍ-ի հավելվածներում)6

 

Panax quinquefolius6

II

Ժենշեն հնգատերև6

6.

ARAUCARIACEAE

Monkey-puzzle trees:

 

ՇՔԱԾԱՌԵՐ

Շքածառ չիլիական (կապիկի գլուխկոտրուկ ծառ)՝

 

Araucaria araucana

I

Շքածառ չիլիական

7.

ASPARAGACEAE

Includes ponytail palms:

 

ԾՆԵԲԵԿԱԶԳԻՆԵՐ

Ներառյալ բոկարնեա ծռվածը (Beaucamea recurvate)՝

 

Beaucamea spp.

II

Բոկարնեա (բոլոր տեսակները)

8.

BERBERIDACEAE

May-apple:

 

ԾՈՐԵՆԱԶԳԻՆԵՐ

Ոտնտերևի՝

 

Podophyllum hexandrum5

II

Ոտնտերև վեցառէջքային5

9.

BROMELIACEAE

Air plants, bromelias:

 

ԲՐՈՄԵԼՅԱՆԵՐ

Թիլլանդսիաներ, բրոմելիաներ՝

 

Tillandsia harrisii3

II

Թիլլանդսիա Հարրիսի3

 

Tillandsia kammii3

II

Թիլլանդսիա Կամիի3

 

Tillandsia xerographica3

II

Թիլլանդսիա քսերոգրաֆիական3

10.

CACTACEAE

Cacti:

 

ԿԱԿՏՈՒՍԱԶԳԻՆԵՐ

Կակտուսներ՝

 

CACTACEAE spp.7,3(Exept the species included in Appendix I and except Pereskia spp., Pereskiopsis spp. and Quiabentia spp.)

II

ԿԱԿՏՈՒՍՆԵՐ (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների և բացառությամբ Pereskia spp., Pereskiopsis spp. և Quiabentia spp. տեսակների)7,3

 

Ariocarpus spp.

I

Արիոկարպուս (բոլոր տեսակները)

 

Astrophytum asterias

I

Աստրոֆիտում աստղաձև

 

Aztekium ritteri

I

Ացտեկիում Ռիտերի

 

Coryphantha werdermannii

I

Կորիֆանտա Վերդերմանի

 

Discocactus spp.

I

Դիսկոկակտուս (բոլոր տեսակները)

 

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayorum

I

Էխինոցերեուս Ֆերեյրի, Լինդսեյի ենթատեսակ

 

Echinocereus schmollii

I

Էխինոցերեուս Շմոլի

 

Escobaria minima

I

Էսկոբարիա (կորիֆանտա) փոքր

 

Escobaria sneedii

I

Էսկոբարիա (կորիֆանտա) Սնիդի

 

Mammillaria ctinifera includes ssp. solisioides)

I

Մամիլարիա անրակիր (ներառյալ սոլիզիոիդ ենթատեսակը)

 

Melocactus conoideus

I

Մելոկակտուս կոնուսանման

 

Melocactus deinacanthus

I

Մելոկակտուս դեյնականտուս կամ սարսափեցնող փշերով

 

Melocactus glaucescens

I

Մելոկակտուս թխակապույտ

 

Melocactus paucispinus

I

Մելոկակտուս սակավափուշ

 

Obregonia denegrii

I

Օբրեգոնիա Դե Նեգրի

 

Pachycereus militaris

I

Պախիցերեուս ռազմական

 

Pediocactus bradyi

I

Պեդիոկակտուս Բրադի

 

Pediocactus knowltonii

I

Պեդիոկակտուս Նոուլտոնի

 

Pediocactus paradinei

I

Պեդիոկակտուս Պարադենի

 

Pediocactus peeblesianus

I

Պեդիոկակտուս Փիբլզի

 

Pediocactus sileri

I

Պեդիոկակտուս Սայլերի

 

Pelecyphora spp.

I

Պելիցիֆորա (բոլոր տեսակները)

 

Sclerocactus blainei

I

Սկլերոկակտուս Բլեյնի

 

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii

I

Սկլերոկակտուս կարճակարթավոր, Տոբուշի ենթատեսակ

 

Sclerocactus brevispinus

I

Սկլերոկակտուս կարճափուշ

 

Sclerocactus cloverae

I

Սկլերոկակտուս Քլովեր

 

Sclerocactus erectocentrus

I

Սկլերոկակտուս ուղիղ փշերով

 

Sclerocactus glaucus

I

Սկլերոկակտուս կապտամոխրագույն

 

Sclerocactus mariposensis

I

Սկլերոկակտուս մարիպոզյան

 

Sclerocactus mesae-verdae

I

Սկլերոկակտուս մեզա-վերդե

 

Sclerocactus nyensis

I

Սկլերոկակտուս նյենյան

 

Sclerocactus papyracanthus

I

Սկլերոկակտուս թղթե փշերով

 

Sclerocactus pubispinus

I

Սկլերոկակտուս փափկափուշ

 

Sclerocactus sileri

I

Սկլերոկակտուս Սայլերի

 

Sclerocactus wetlandicus

I

Սկլերոկակտուս վետլանդիկուս

 

Sclerocactus wrightiae

I

Սկլերոկակտուս Րայթի

 

Strombocactus spp.

I

Ստրոմբոկակտուս (բոլոր տեսակները)

 

Turbinicarpus spp.

I

Տուրբինիկարպուս (բոլոր տեսակները)

 

Uebelmannia spp.

I

Ուբելմանիա (բոլոր տեսակները)

11.

CARYOCARACEAE

Ajo:

 

ԿԱՐԻՈԿԱՐՊԱԶԳԻՆԵՐ

Ախոներ՝

 

Caryocar costaricense3

II

Կարիոկար կոստառիկյան3

12.

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Kuth:

 

ԲԱՐԴԱԾԱՂԿԱՎՈՐՆԵՐ (ԱՍՏՂԱԾԱՂԿԱԶԳԻՆԵՐ)

Սուսուրեա կողային՝

 

Saussurea costus

I

Սուսուրեա կողային

13.

CUCURBITACEA

Melons, gourds, cucurbits:

 

ԴԴՄԱԶԳԻՆԵՐ

Սեխեր, շշադդումներ, դդումներ՝

 

Zygosicyos pubescens

II

Զիգոսիցիոս խավոտ

 

Zygosicyos tripartitus

II

Զիգոսիցիոս եռանջատ

14.

CUPRESSACEAE

Alerce, cypresses:

 

ՆՈՃԱԶԳԻՆԵՐ

Ֆիտցրոյա նոճանման, նոճի՝

 

Fitzroya cupressoides

I

Ֆիտցրոյա նոճանման

 

Pilgerodendron uviferum

I

Պիլգերոդենդրոն պտղակիր

 

Widdringtonia whytei

II

Վիդրինգտոնիա Ուայթի

15.

CYATHEACEAE

Tree-ferns:

 

ՑԻԱՏԵԱՆԵՐ

Ցիատեա՝

 

Cyathea spp.3

II

Ցիատեա (բոլոր տեսակները)3

16.

CYCADACEAE

Cycads:

 

ՍԱԳՈԵՆԱԶԳԻՆԵՐ

Ցիկադի բույսեր՝

 

CYCADACEAE spp.3 (Except the species included in Appendix I)

II

ՍԱԳՈԵՆԱԶԳԻՆԵՐ (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների)3

 

Cycas beddomei

I

Սագոենի Բեդդոմեի

17.

DICKSONIACEAE

Tree-ferns:

 

ՁԱՐԽՈՏԱԶԳԻՆԵՐ

Ցիատեաներ՝

 

Cibotium barometz3

II

Ցիբոտում բույս-գառ3

 

Dicksonia spp.3(Only the populations of the Americas; no other population is included in the Appendices)

II

Ձարխոտ (բոլոր տեսակները) (միայն Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկայի պոպուլյացիաները, մնացած պոպուլյացիաները ներառված չեն ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում)3

18.

DIDIEREACEAE

Alluaudias, didiereas:

 

ԴԻԴԻԵՐԱԶԳԻՆԵՐ

Ալյուոդիտներ, դիդիերաներ՝

 

DIDIEREACEAE spp.3

II

ԴԻԴԻԵՐԱԶԳԻՆԵՐ (բոլոր տեսակները)3

19.

DIOSCOREACEAE

Elephant’s foot, kniss:

 

ԴԻՈՍԿՈՐԵԱԶԳԻՆԵՐ

Էլեֆանտոպուս, յամս՝

 

Dioscorea deltoidea3

II

Դիոսկորեա դելտայաձև3

20.

DROSERACEAE

Venus’ flytrap:

 

ՑՈՂԻԿԱԶԳԻՆԵՐ

Աստղկամույկ ճանճորսակ՝

 

Dionaea muscipula3

II

Աստղկամույկ ճանճորսակ3

21.

EBENACEAE

Ebonies:

 

ԷԲԵՆԱԶԳԻՆԵՐ

Էբենային ծառ՝

 

Diospyros spp.8 (Populations of Madagaskar)

II

Խուրմա (բոլոր տեսակները)8 (Մադագասկարի պոպուլյացիաները)

22.

EUPHORBIACEAE

Spurges:

 

ԻՇԱԿԱԹՆՈՒԿԱԶԳԻՆԵՐ

Իշակաթնուկներ՝

 

Euphorbia spp.3 (Succulent species only except Euphorbia misera and the species included in Appendix I. Artificially propagated specimens of cultivars of Euphorbia trigona, artificially propagated specimens of crested, fan-shaped or color mutants of Euphorbia lactea, when grafted on artificially propagated root stock of Euphorbia neriifolia, and artificially propagated specimens of cultivars of Euphorbia ‘Milii’ when they are traded in shipments of 100 or more plants and readily recognizable as artificially propagated specimens, are not subject of the provisions of the Convention)

II

Իշակաթնուկ (բոլոր տեսակները) (միայն սուկուլենտ տեսակները՝ բացառությամբ Euphorbia misera-ի և ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների։ ՍԻՏԵՍ-ի գործողությունը չի տարածվում Euphorbia trigona մշակաբույսերի սորտերի արհեստականորեն աճեցված նմուշների վրա, սանրավորների, հովհարաձևերի կամ Euphorbia neriifolia արհեստականորեն աճեցված արմատներին պատվաստված Euphorbia lactea գունային մուտանտների արհեստականորեն աճեցված նմուշների վրա և Euphorbia ‘Milii’ մշակաբույսերի սորտերի արհեստականորեն աճեցված նմուշների վրա, որոնք վաճառվում են 100 բույսից ոչ պակաս խմբաքանակներով և հեշտորեն նույնականացվում են որպես արհեստականորեն աճեցված նմուշներ)

 

Euphorbia ambovombensis

I

Իշակաթնուկ ամբովոմբենյան

 

Euphorbia capsaintemariensis

I

Սբ. Մարիամի հրվանդանի իշակաթնուկ

 

Euphorbia cremersii (includes the forma viridifolia and the var. rakotozafyi)

I

Իշակաթնուկ Կրեմերսի (ընդգրկում է կանաչատերև ձևը և ռակուտուզաֆի տարատեսակությունը)

 

Euphorbia cylindrifolia (includes the ssp. tuberifera)

I

Իշակաթնուկ գլանաձև տերևներով (ներառյալ՝ պալարակիր ենթատեսակը)

 

Euphorbia decaryi (includes the vars. ampanihyensis, robinsonii and spirosticha)

I

Իշակաթնուկ Դեկարի (ներառյալ՝ ամպանիխյան, Ռոբինսոնի և պարուրաշար տարատեսակները)

 

Euphorbia francoisii

I

Իշակաթնուկ Ֆրանսուա

 

Euphorbia moratii (includes the vars. antsingiensis, bemarahensis and multiflora)

I

Իշակաթնուկ Մորատի (ներառյալ՝ անցինժինյան, բեմարահյան և բազմածաղիկ տարատեսակները)

 

Euphorbia parvicyathophora

I

Իշակաթնուկ մանրաբաժականման

 

Euphorbia quartziticola

I

Իշակաթնուկ քվարցային

 

Euphorbia tulearensis

I

Իշակաթնուկ թուլեարենյան

23.

FAGACEAE

Beeches:

 

ՀԱՃԱՐԱԶԳԻՆԵՐ

Հաճար՝

 

Quercus mongolica8 (Russian Federation)

III

Կաղնի մոնղոլական8 (Ռուսաստանի Դաշնություն)

24.

FOUQUIERIACEAE

Ocotillos:

 

ՖՈՒԿԻԵՐԱԶԳԻՆԵՐ

Ֆուկիեր փայլուն՝

 

Fouquieria columnaris3

II

Ֆուկիեր սյունավոր3

 

Fouquieria fasciculata

I

Ֆուկիեր փնջաձև

 

Fouquieria purpusii

I

Ֆուկիեր Փուրփուզի

25.

GNETACEAE

Gnetums:

 

ԳՆԵՏԱԶԳԻՆԵՐ

Գնետում՝

 

Gnetum montanum9 (Nepal)

III

Գնետում լեռնային9 (Նեպալ)

26.

JUGLANDACEAE

Gavilan:

 

ԸՆԿՈՒԶԱԶԳԻՆԵՐ

Գավիլան՝

 

Oreomunnea pterocarpa3

II

Օրեոմուննեա թևապտղավոր3

27.

LAURACEAE

Laurels:

 

ԴԱՓՆԱԶԳԻՆԵՐ

Դափնի՝

 

Aniba rosaeodora10

II

Անիբա՝ վարդի բույրով, կամ Վարդագույն ծառ 10

28.

LEGUMINOSAE (Fabaceae)

Afromosia, Cristobal, palisander, rosewood, sandalwood:

 

ԼՈԲԱԶԳԻՆԵՐ

Աֆրորմոզիա, կրիստոբալ, պալիսանդր, վարդագույն ծառ, սանդալի ծառ՝

 

Dalbergia spp.11 (except for the species listed in Appendix I)

II

Դալբերգիա (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների)11

 

Dalbergia nigra

I

Դալբերգիա սև

 

Dipteryx panamensis (Costa Rica, Nicaragua)

III

Դիպտերիքս պանամական (Կոստա-Ռիկա, Նիկարագուա)

 

Guibourtia demeuseii11

II

Բուոբինգա Դեմյոզի11

 

Guibourtia pellegriniana11

II

Բուոբինգա Պելեգրենի11

 

Guibourtia tessmanni11

II

Բուոբինգա Թեսմանի11

 

Paubrasilia echinata 12

II

Ցեզալպինիա ոզնենման12

 

Pericopsis elata 13

II

Փերիկոպսիս բարձրահասակ13

 

Platymiscium parviflorum3

II

Պլատիմիսցիում parviflorum3

 

Pterocarpus erinaceus

II

Պտերոկարպուս ոզնենման

 

Pterocarpus santalinus14

II

Պտերոկարպուս սանդալազգի

 

Pterocarpus tictorius15

II

Պտերոկարպուս tictorius15

 

Senna meridionalis

и

Սեննա հարավային

29.

LILIACEAE

Aloes:

 

ՇՈՒՇԱՆԱԶԳԻՆԵՐ

Ալոե՝

 

Aloe spp.3 (Except the species included in Appendix I. Also excludes Aloe vera, also referenced as Aloe barbadensis which is not included in the Appendices)

II

Ալոե (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների և բացառությամբ նաև Aloe barbadensis անվանվող Aloe vera-ի, որը ներառված չէ ՍԻՏԵՍ-ի հավելվածներում)3

 

Aloe albida

I

Ալոե սպիտակավուն

 

Aloe albiflora

I

Ալոե սպիտակածաղիկ

 

Aloe alffedii

I

Ալոե Ալֆրեդի

 

Aloe bakeri

I

Ալոե Բեյկերի

 

Aloe bellatula

I

Ալոե անուշիկ

 

Aloe calcairophila

I

Ալոե կրասեր

 

Aloe compressa (includes the vars. paucituberculata, rugosquamosa and schistophilci)

I

Ալոե խտացված (ներառյալ՝ փոքրաբլուր, ակոսաթեփուկային և հերձաքարասեր տարատեսակները)

 

Aloe delphinensis

I

Ալոե դելֆիական

 

Aloe descoingsii

I

Ալոե Դեսկաունի

 

Aloe fragilis

I

Ալոե փշրվող

 

Aloe haworthioides (includes the var. aurantiaca)

I

Ալոե հավորցանման (ներառյալ՝ ծիրանակարմիր տարատեսակը)

 

Aloe helenae

I

Ալոե Ելենայի

 

Aloe laeta (includes the var. maniansis)

I

Ալոե վառ (ներառյալ՝ մանիենզիս տարատեսակը)

 

Aloe parallelifolia

I

Ալոե զուգատերև

 

Aloe parvula

I

Ալոե մանրիկ

 

Aloe pillansii

I

Ալոե Փիլանսի

 

Aloe polyphylla

I

Ալոե բազմատերև

 

Aloe rauhii

I

Ալոե Ռաուխի

 

Aloe suzannae

I

Ալոե Սյուզաննայի

 

Aloe versicolor

I

Ալոե բազմերանգ

 

Aloe vossii

I

Ալոե Վոսի

30.

MAGNOLIACEAE

Magnolias:

 

ՄԱԳՆՈԼԻԱԶԳԻՆԵՐ

Մագնոլիաներ՝

 

Magnolia liliifera var.obovata9 (Nepal)

III

Մագնոլիա շուշանակիր, հակաձվաձև տարատեսակ9 (Նեպալ)

31.

MALVACEAE

Includes baobabs:

 

ՄՈԼՈՇԱԶԳԻՆԵՐ

Ներառյալ բաոբաբները՝

 

Adansonia grandidieri16

II

Ադանսոնիա Գրանդիդյե16

32.

MELIACEAE

Mahoganies, West indian cedar:

 

ՄԵԼԻԱԶԳԻՆԵՐ

Կարմիր ծառ, արևմտահնդկական մայրի՝

 

Cedrela spp.15 (Populations of the Neotropics) (Entry into effect delayed by 12 months, i.e. until 28 August 2020)

II

Ցեդրելա (բոլոր տեսակները)15 (Նեոտրոպիկների պոպուլյացիան (ուժի մեջ մտնելը հետաձգվել է 12 ամսով, այսինքն՝ մինչև 2020 թվականի օգոստոսի 28-ը)

 

Cedrela fissilis8 (Plurinational State of Bolivia, Brazil) (To be deleted on 28 August 2020)

III

Ցեդրելա կոտրատվող8 (Բոլիվիայի Բազմազգ Պետություն, Բրազիլիա) (ենթակա է հանման 2020 թվականի օգոստոսի 28-ին)

 

Cedrela lilloi8 (Plurinational State of Bolivia, Brazil) (To be deleted on 28 August 2020)

III

Ցեդրելա Լիլո8 (Բոլիվիայի Բազմազգ Պետություն, Բրազիլիա) (ենթակա է հանման 2020 թվականի օգոստոսի 28-ին)

 

Cedrela odorata8 (Brazil and the Plurinational State of Bolivia. In addition, the following countries have listed their national populations: Colombia, Guatemala and Peru) (To be deleted on 28 August 2020)

III

Ցեդրելա բուրավետ8 (Բոլիվիայի Բազմազգ Պետություն: Բացի այդ, Կոլումբիան, Գվատեմալան և Պերուն ցուցակում ներառել են իրենց ազգային պոպուլյացիաները) (ենթակա է հանման 2020 թվականի օգոստոսի 28-ին)

 

Swietenia humilis3

II

Կարմրածառ կարճահասակ3

 

Swietenia macrophylla15 (Populations of the Neotropics)

II

Կարմրածառ խոշորատերև15 (նեոտրոպիկական պոպուլյացիաներ)

 

Swietenia mahagoni8

II

Կարմրածառ Մահագոնի8

33.

NEPENTHACEAE

Pitcher-plants (Old World):

 

ՆԵՊԵՆԹԱԶԳԻՆԵՐ

Սարացենիաներ (Հին աշխարհ)՝

 

Nepenthes spp.3 (Except the species included in Appendix I)

II

Ցնցղենի կամ սափորատունկ (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների)3

 

Nepenthes khasiana

I

Ցնցղենի հնդկական

 

Nepenthes rajah

I

Ցնցղենի ռաջի

34.

OLEACEAE

Ashes у etc.:

 

ՁԻԹԵՆԱԶԳԻՆԵՐ

Հացենի և այլն՝

 

Fraxinus mandshurica8 (Russian Federation)

III

Հացենի մանջուրական8 (Ռուսաստանի Դաշնություն)

35.

ORCHIDACEAE

Orchids:

 

ԽՈԼՈՐՁԱԶԳԻՆԵՐ

Խոլորձներ՝

 

ORCHIDACEAE spp.17,3 (Except the species included in Appendix I)

II

Խոլորձազգիներ (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների)17,3

 

(For all of the folioving Appendix-I species, seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, and transported in sterile containers are not subject to the provisions of the Convention only if the specimens meet the definition of ‘artificially propagated’ agreed by the Conference of the Parties)

I

(ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում նշված բոլոր տեսակների՝ in vitro ձևով պինդ կամ հեղուկ միջավայրում ստացված և մանրէազերծ տարաներով փոխադրվող տնկիների կամ հյուսվածքային կուլտուրաների վրա չի տարածվում ՍԻՏԵՍ-ի գործողությունը, միայն եթե այդ նմուշները համապատասխանում են ՍԻՏԵՍ-ի Կողմերի համաժողովի կողմից համաձայնեցված՝ «արհեստականորեն աճեցված» սահմանմանը)

 

Aerangis ellisii

I

Էրանգիս Էլիսի

 

Cattleya jongheana

I

Կատլեյա Յոնգե

 

Cattleya lobata

I

Կատլեյա թիակաձև

 

Dendrobium cruentum

I

Դենդրոբիում արյունոտ

 

Mexipedium xerophyticum

I

Մեքսիպեդիում փարթամ

 

Paphiopedilum spp.

I

Աստղկամույկ (բոլոր տեսակները)

 

Peristeria elata

I

Պերիստերիա բարձրահասակ

 

Phragmipedium spp.

I

Ֆրագմիպետիում (բոլոր տեսակները)

 

Renanthera imschootiana

I

Ռենանտերա Իմշուտիանի

36.

OROBANCHACEA

Broomrapes:

 

ՃՐԱԳԱԽՈՏԱԶԳԻՆԵՐ

Ճրագախոտ՝

 

Cistanche deserticola3

II

Դրվագի անապատային3

37.

PALMAE (Arecaceae)

Palms:

 

ԱՐՄԱՎԵՆԻՆԵՐ

Արմավենիներ՝

 

Beccariophoenix madagascariensis3

II

Բեկարիոֆենիքս մադագասկարյան3

 

Dypsis decaryi3

II

Դիպսիս Դեկարի3

 

Dypsis decipiens

I

Դիպսիս խաբուսիկ

 

Lemurophoenix halleuxii

II

Լեմուրոֆենիքս Հալլե

 

Lodoicea maldivica18(Seychelles)

III

Սեյշելյան արմավենի18 (Սեյշելյան կղզիներ)

 

Marojejya darianii

II

Մարուձեզիա Դարիանի

 

Ravenea louvelii

II

Ռեյվենիա Լոուվելի

 

Ravenea rivularis

II

Ռեյվենիա գետամերձ

 

Satranala decussilvae

II

Սատրանալա գեղանի

 

Voanioala gerardii

и

Վոանիոլա Ժերարի

38.

PAPAVERACEAE

Poppy:

 

ԿԱԿԱՉԱԶԳԻՆԵՐ

Կակաչ՝

 

Meconopsis regia9 (Nepal)

III

Մեկոնոպսիս թագավորական9 (Նեպալ)

39.

PASSIFLORACEAE

Passion-flowers:

 

ՉԱՐՉԱՐԱԾԱՂԿԱԶԳԻՆԵՐ

Պասիֆլորա՝

 

Adenia firingalavensis

II

Ադենիա ֆիրինգալավյան

 

Adenia olaboensis

II

Ադենիա օլաբենզիս

 

Adenia subsessilifolia

II

Ադենիա՝ գրեթե նստած տերևներով

40.

PEDALIACEAE

Sesames:

 

ՔՈՒՆՋՈՒԹԱԶԳԻՆԵՐ

Քունջութ՝

 

Uncarina grandidieri

II

Ունկարինա Գրանդիդյե

 

Uncarina stellulifera

II

Ունկարինա աստղավոր

41.

PINACEAE

Firs and pines:

 

ՍՈՃԱԶԳԻՆԵՐ

Եղևնիներ և սոճիներ՝

 

Abies guatemalensis

I

Եղևնի գվատեմալյան

 

Pinus koraiensis8 (Russian Federation)

III

Սոճի կորեական8 (Ռուսաստանի Դաշնություն)

42.

PODOCARPACEAE

Podocarps:

 

ՈՏՆՊՏՂԱԶԳԻՆԵՐ

Ոտնապտղի՝

 

Podocarpus neriifolius9(Nepal)

III

Ոտնապտղի ճփնատերև9 (Նեպալ)

 

Po do carpus parlatorei

I

Ոտնապտղի Պարլատորի

43.

PORTULACACEAE

Lewisias, portulacas, purslanes:

 

ԴԱՆԴՈՒՌԱԶԳԻՆԵՐ

Լյուսիա, պորտուլակ, կալանդրինիա՝

 

Anacampseros spp.3

II

Անակամպսերոզ (բոլոր տեսակները)3

 

Avonia spp.3

II

Ավոնիա (բոլոր տեսակները)3

 

Lewisia serrata3

II

Լյուիսիա ատամնավոր3

44.

PRIMULACEAE

Cyclamens:

 

ԳՆԱՐԲՈՒԿԱԶԳԻՆԵՐ

Ցիկլամեններ՝

 

Cyclamen spp.19,3

II

Ցիկլամեն (բոլոր տեսակները)19,3

45.

RANUNCULACEAE

Golden seals, yellow adonis, yellow root:

 

ԳՈՐՏՆՈՒԿԱԶԳԻՆԵՐ

Ոսկե կնիք, դեղին կուժկոտրուկ, կանադական կաղնարմատ՝

 

Adonis vemalis5

II

Ադոնիս գարնանային5

 

Hydrastis canadensis20

II

Ոսկե կնիք կանադական20

46.

ROSACEAE

African cherry, stinkwood:

 

ՎԱՐԴԱԶԳԻՆԵՐ

Աֆրիկական բալենի, նեկտարդրա փուչիկավոր՝

 

Primus africana3

II

Սալորենի աֆրիկական3

47.

RUBIACEAE

Ayugue:

 

ՏՈՐՈՆԱԶԳԻՆԵՐ

Բալմեա՝

 

Balmea stormiae

I

Տիկին Սթորմի բալմեա

48.

SANTALACEAE

Sandalwoods:

 

ՍԱՆԴԱԼԱԶԳԻՆԵՐ

Սանդալի ծառ՝

 

Osyris lanceolata5 (Populations of Burundi, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Uganda and the United Republic of Tanzania)

II

Օրիսիս նշտարաձև աբիսինյան (Բուրունդիի, Եթովպիայի, Քենիայի, Ռուանդայի, Ուգանդայի և Տանզանիայի Միացյալ Հանրապետության պոպուլյացիաները)5

49.

SARRACENIACEAE Pitcher-plants (New-World):

 

ՍԱՐԱՑԵՆԻԱԶԳԻՆԵՐ

Սարացենիաներ (Նոր աշխարհ)՝

 

Sarracenia spp.3 (Except the species included in Appendix I)

II

Սարացենիա (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների)3

 

Sarracenia oreophila

I

Սարացենիա լեռնասեր

 

Sarracenia rubra ssp. alabamensis

I

Սարացենիա կարմիր, ենթատեսակ ալաբամական

 

Sarracenia rubra ssp. jonesii

I

Սարացենիա կարմիր, ենթատեսակ Ջոնսի

50.

SCROPHULARIACEAE

Kutki:

 

ԽԼԱԾԱՂԿԱԶԳԻՆԵՐ

Պիկրորիզա կուրո՝

 

Picrorhiza kurrooa5 (Excludes Picrorhiza scrophulariiflord)

II

Պիկրորիզա կուրո (բացառությամբ Picrorhiza scrophulariiflora-ի)5

51.

STANGERIACEAE

Stangerias:

 

ՍՏԱՆԳԵՐԱԶԳԻՆԵՐ

Ստանգերիա՝

 

Bowenia spp.3

II

Բովենիա (բոլոր տեսակները)3

 

Stangeria eriopus

I

Ստանգերիա փետրաոտ

52.

TAXACEAE

Himalayan yew:

 

ԿԵՆԱԶԳԻՆԵՐ

Հիմալայան կենի՝

 

Taxus chinensis and infraspecific taxa of this species5

II

Կենի չինական և այդ տեսակի ներտեսակային տաքսոնները5

 

Taxus cuspidata and infraspecific taxa of this species21,5

II

Կենի սրածայր և այդ տեսակի ներտեսակային տաքսոնները21,5

 

Taxus fauna and infraspecific taxa of this species5

II

Կենի Ֆու և այդ տեսակի ներտեսակային տաքսոնները5

 

Taxus sumatrana and infraspecific taxa of this species5

II

Կենի սումատրանյան և այ տեսակի ներտեսակային տաքսոնները5

 

Taxus wallichiana5

II

Կենի Ուոլիչի5

53.

THYMELAEACEAE (Aquilariaceae)

Agarwood, ramin:

 

ԳՈՃՄԱԿԱԶԳԻՆԵՐ

Արծվածառ, ռամին՝

 

Aquilaria spp.22

II

Ակվիլարիա (բոլոր տեսակները)22

 

Gonystylus spp.3

II

Գոնիստիլյուս (բոլոր տեսակները)3

 

Gyrinops spp.22

II

Գիրինոպս (բոլոր տեսակները)22

54.

TROCHODENDRACEAE (Tetracentraceae)

Tetracentron:

 

ՏԵՏՐԱՑԵՆՏՐՈՆԱԶԳԻՆԵՐ

Տետրացենտրոն՝

 

Tetracentron sinense9 (Nepal)

III

Տետրացենտրոն չինական9 (Նեպալ)

55.

VALERIANACEAE

Himalayan spikenard:

 

ԿԱՏՎԱԽՈՏԱԶԳԻՆԵՐ

Լեռնաբոխնի հիմալայան՝

 

Nardostachys grandiflora5

II

Նարդոստախիս խոշորատերև5

56.

VITACEAE

Grapes:

 

ԽԱՂՈՂԱԶԳԻՆԵՐ

Խաղող՝

 

Cyphostemma elephantopus

II

Ցիֆոստեմա փղային

 

Cyphostemma laza

II

Ցիֆոստեմա Լազա

 

Cyphostemma montagnacii

II

Ցիֆոստեմա Մոնտանյակի

57.

WELWITSCHIACEAE

Welwitschia:

 

ՎԵԼՎԻՉԻԱԶԳԻՆԵՐ

Վելվիչիա՝

 

Welwitschia mirabilis3

II

Վելվիչիա զարմանալի3

58.

ZAMIACEAE

Cycads:

 

ԶԱՄԻԱԶԳԻՆԵՐ

Սագոենիներ՝

 

ZAMIACEAE spp.3 (Except the species included in Appendix I)

II

ԶԱՄԻԱԶԳԻՆԵՐ (բոլոր տեսակները՝ բացառությամբ ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների)3

 

Ceratozamia spp.

I

Ցերատոզամիա (բոլոր տեսակները)

 

Encephalartos spp.

I

Էնցեֆալարտոս (բոլոր տեսակները)

 

Microcycas calocoma

I

Միկրոցիկաս գեղասաղարթ

 

Zamia restrepoi

I

Զամիա Ռեստրեպո

59.

ZINGIBERACEAE

Ginger lily, Natal ginger:

 

ԿՈՃԱՊՂՊԵՂԱԶԳԻՆԵՐ

Դրասանգածաղիկ, նատալ կոճապղպեղ՝

 

Hedychium philippinense3

II

Դրվասանգածաղիկ ֆիլիպինյան3

 

Siphonochilus aethiopicus (Populations of Mozambique, South Africa, Swaziland and Zimbabwe)

II

Սիփոնոխիլուս էտիոպիկուս (Մոզամբիկի, Հարավային Աֆրիկայի, Սվազիլենդի և Զիմբաբվեի պոպուլյացիաները)

60.

ZY GOPH YLLACEAE

Lignum-vitae:

 

ԶՈՒԳԱՏԵՐԵՎԱԶԳԻՆԵՐ

Բակաուտենի՝

 

Bulnesia sarmientoi23

II

Սարմյենտոյի բուլենզիա կամ սուրբ ծառ կամ Պալո սանտո23

 

Guaiacum spp.5

II

Գուայակի ծառ (բոլոր տեսակները)5

 

1. Թույլատրվում է բացառապես վիկունյայի (Vicuna vicuna) բրդից մանրաթելի և դրանից պատրաստված արտադրանքի միջազգային առևտուրը (Vicuna vicuna) և միայն այն դեպքում, երբ բրդի մանրաթելը ստացվել է կենդանի վիկունյաների խուզումից: Նշված մանրաթելից պատրաստված արտադրանքի առևտուրը կարող է իրականացվել միայն հետևյալ պահանջներին համապատասխան՝

ա) գործվածքի և հագուստի առարկաների համար վիկունյայի բրդից մանրաթելի վերամշակմամբ զբաղվող ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ պետք է ծագման երկրի համապատասխան մարմիններ «վիկունյա (ծագման երկիր)» այն գրությունը (նշանը, պատկերանիշը) օգտագործելու համար թույլատրագիր ստանալու վերաբերյալ հարցում ուղարկի, որը սահմանվել է վիկունյայի պահպանման և թվաքանակի հսկողության մասին կոնվենցիան ստորագրած՝ տվյալ տեսակի բնակության արեալի պետությունների կողմից: Ծագման երկիր ասելով հասկացվում է այն երկիրը, որտեղ հանդիպում է տվյալ տեսակը (Արգենտինա, Բոլիվիա, Չիլի, Էկվադոր կամ Պերու).

բ) վաճառվող գործվածքը կամ հագուստի առարկաները պետք է լինեն մակնշված կամ հետևյալ կանոններին համապատասխան նույնականացվող՝

կենդանի վիկունյաների խուզումից ստացված մանրաթելից պատրաստված գործվածքի միջազգային առևտուրն իրականացնելիս, անկախ այն բանից, թե գործվածքը պատրաստվել է տվյալ տեսակի բնակության արեալի երկրում, թե դրա սահմաններից դուրս, նշված գործվածքի վրա պետք է զետեղվի «VICUNA [COUNTRY OF ORIGIN]» («ՎԻԿՈՒՆՅԱ [ԾԱԳՄԱՆ ԵՐԿԻՐԸ]») գրությունը (նշանը, պատկերանիշը) այնպես, որ կարելի լինի նույնականացնել ծագման երկիրը: Գրությունը (նշանը, պատկերանիշը) պետք է ունենա հետևյալ ձևաչափը՝

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_22027

 

Գրությունը (նշանը, պատկերանիշը) պետք է զետեղվի գործվածքի արտաքին կողմին: Բացի այդ, գործվածքի եզրերին պետք է զետեղվի «VICUNA [COUNTRY OF ORIGIN]» («ՎԻԿՈՒՆՅԱ [ԾԱԳՄԱՆ ԵՐԿԻՐԸ]») ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ.

կենդանի վիկունյաների խուզումից ստացված մանրաթելից պատրաստված հագուստի առարկաների միջազգային առևտուրն իրականացնելիս, անկախ այն բանից, թե հագուստի առարկաները պատրաստվել են տվյալ տեսակի բնակության արեալի երկրում, թե դրա սահմաններից դուրս, նշված ապրանքների վրա պետք է զետեղվի սույն ենթակետի երկրորդ պարբերությունում նշված գրությունը (նշանը, պատկերանիշը): Եթե հագուստի առարկաները պատրաստվել են ծագման երկրի սահմաններից դուրս, ապա սույն ենթակետի երկրորդ պարբերությունում նշված գրությանը (նշանին, պատկերանիշին) կից նշվում է նաև այն երկրի անվանումը, որտեղ պատրաստվել է հագուստի առարկան.

գ) կենդանի վիկունյաների խուզումից ստացված մանրաթելից պատրաստված տնայնագործական արտադրանքի միջազգային առևտուր իրականացնելիս տվյալ տեսակի բնակության արեալի երկրում նշված արտադրանքի վրա պետք է զետեղվի «VICUNA [COUNTRY OF ORIGIN] ֊ ARTESANIA» («ՎԻԿՈՒՆՅԱ [ԾԱԳՄԱՆ ԵՐԿԻՐԸ] - ՏՆԱՅՆԱԳՈՐԾԱԿԱՆ») գրությունը (նշանը, պատկերանիշը)՝ հետևյալ ձևաչափով՝

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_22028

 

դ) եթե գործվածքների և հագուստի առարկաների արտադրության համար օգտագործվում է տարբեր ծագման երկրների կենդանի վիկունյաների խուզումից ստացված մանրաթել, ապա նշված ապրանքների վրա պետք է զետեղվեն մանրաթելի՝ յուրաքանչյուր ծագման երկրի գրությունները (նշանները, պատկերանիշերը)՝ «բ» ենթակետում նշված կանոններին համապատասխան.

ե) բոլոր մյուս նմուշները համարվում են ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների նմուշներ, և դրանց առևտուրը կարգավորվում է հետևյալ կերպ:

2. Բոտսվանայի, Նամիբիայի, Հարավային Աֆրիկայի և Զիմբաբվեի պոպուլյացիաների նկատմամբ (թվարկված են ՍԻՏԵՍ-ի II հավելվածում)՝ բացառապես թույլատրման նպատակով՝

ա) ոչ առևտրային նպատակով որսորդական հաղթանշանների իրացում,

բ) կենդանի կենդանիների առևտուր՝ համապատասխանող և ընդունելի ստացողներին դրանք փոխանցելու համար, ինչպես դա սահմանված է Կողմերի համաժողովի Conf. 11.20 (խմբ.՝ СоР18) բանաձևում՝ Բոտսվանայի և Զիմբաբվեի համար, և in situ պահպանման ծրագրերի շրջանակներում՝ Նամիբիայի և Հարավային Աֆրիկայի համար,

գ) մորթիների առևտուր,

դ) բրդի առևտուր,

ե) առևտրային և ոչ առևտրային նպատակով կաշվից արտադրատեսակների իրացում՝ Բոտսվանայի, Նամիբիայի և Հարավային Աֆրիկայի համար, և ոչ առևտրային նպատակով՝ Զիմբաբվեի համար,

զ) պատրաստի ոսկերչական արտադրատեսակներում ներկառուցված՝ անհատապես մակնշված և հավաստագրված Ekipas-ի իրացում ոչ առևտրային նպատակներով՝ Նամիբիայի համար, և փղոսկրից փորագրած արտադրատեսակների իրացում ոչ առևտրային նպատակներով՝ Զիմբաբվեի համար.

է) չմշակված փղոսկրի գրանցված օրինակների (ամբողջական ժանիքների կամ դրանց մասերի՝ Բոտսվանայի, Նամիբիայի, Հարավային Աֆրիկայի և Զիմբաբվեի համար) առևտուր՝ հետևյալ պայմանների պահպանմամբ.

առևտուրն իրականացվում է միայն տվյալ երկրից ծագող՝ երկրի սեփականության ներքո գտնվող գրանցված պաշարներով (բացառությամբ բռնագրաված փղոսկրի և անհայտ ծագման փղոսկրի),

նմուշներն իրացվում են միայն այն առևտրային գործընկերներին, որոնք վերիֆիկացվել են ՍԻՏԵՍ-ի քարտուղարության կողմից՝ Կողմերի համաժողովի Conf. 11.20 (խմբ.՝ СоР18) ներմուծվող փղոսկրի վերաարտահանման բացառումը և ներքին արտադրության և առևտրի հարցերը կարգավորող բանաձևում սահմանված բոլոր պահանջներին համապատասխան դրա նկատմամբ վերահսկողությունն ապահովելու համար համապատասխան ազգային օրենսդրության և պատշաճ ներքին առևտրային հսկողության առկայության շուրջ Մշտական կոմիտեի հետ խորհրդակցությունների արդյունքներով․

առևտուրն իրականացվում է միայն ՍԻՏԵՍ-ի քարտուղարության կողմից հնարավոր ներմուծող երկրները և երկրի սեփականության ներքո գտնվող գրանցված պաշարները վերիֆիկացնելուց հետո.

թույլատրվում է երկրի սեփականության ներքո գտնվող գրանցված պաշարներից չմշակված փղոսկրի վաճառքը Կողմերի տասներկուերորդ համաժողովի (СоР 12) շրջանակներում համաձայնեցված պայմանների պահպանմամբ և քանակով (20 000 կգ՝ Բոտսվանայի համար, 10 000 կգ՝ Նամիբիայի համար, և 30 000 կգ՝ Հարավային Աֆրիկայի համար).

բացի Կողմերի տասներկուերորդ համաժողովի (СоР 12) շրջանակներում համաձայնեցված և սույն ենթակետի հինգերորդ պարբերության մեջ նշված քանակով փղոսկրի վաճառքից՝ թույլատրվում է Բոտսվանայից, Նամիբիայից, Հարավային Աֆրիկայից և Զիմբաբվեից այն փղոսկրի վաճառքը, որը գտնվում է համապատասխան երկրի սեփականության ներքո, գրանցվել է մինչև 2007 թվականի հունվարի 31-ը և վերիֆիկացվել է ՍԻՏԵՍ-ի քարտուղարության կողմից: Նշված փղոսկրը կարող է վաճառվել և ուղարկվել սույն ենթակետի հինգերորդ պարբերության մեջ նշված փղոսկրի հետ՝ մեկ ստացողի հասցեով մեկանգամյա վաճառքի շրջանակներում՝ ՍԻՏԵՍ-ի քարտուղարության խիստ հսկողության ներքո.

փղոսկրի առևտրից գոյացած եկամուտներն օտագործվում են բացառապես փղերի թվաքանակի պահպանման և փղերի բնակության արեալի սահմաններում գտնվող կամ դրան սահմանակցող համայնքների պահպանման և զարգացման ծրագրերն իրականացնելու նպատակով.

Բոտսվանայից, Նամիբիայից, Հարավային Աֆրիկայից և Զիմբաբվերից այն փղոսկրի վաճառքը, որը գտնվում է համապատասխան երկրի սեփականության ներքո, գրանցվել է մինչև 2007 թվականի հունվարի 31-ը և վերիֆիկացվել է ՍԻՏԵՍ-ի քարտուղարության կողմից, սույն ենթակետի վեցերորդ պարբերությանը համապատասխան կարող է իրականացվել միայն Մշտական կոմիտեի կողմից սույն ենթակետում նշված վաճառքի պայմանների պահպանումը հաստատելուց հետո.

ը) չի թույլատրվում ՍԻՏԵՍ-ի II հավելվածում արդեն ներառված պոպուլյացիաների՝ փղոսկրի առևտրի թույլատրման վերաբերյալ Կողմերի նոր առաջարկները Համաժողովի քննարկմանը ներկայացնելն այն ժամանակահատվածի ընթացքում, որն սկսվում է Կողմերի տասնչորսերորդ համաժողովի (СоР 14) անցկացման օրվանից և ավարտվում է փղոսկրի այնպիսի մեկանգամյա վաճառքի օրվանից ինը տարին լրանալուց հետո, որը պետք է տեղի ունենա «է» ենթակետի երկրորդ-չորրորդ, յոթերորդ և ութերորդ դրույթներին համապատասխան: Բացի այդ, այդպիսի նոր առաջարկները պետք է քննարկվեն 16.55 և 14.78 (խմբ.՝ СоР16) որոշումներին համապատասխան:

ՍԻՏԵՍ-ի քարտուղարության առաջարկությամբ Մշտական կոմիտեն իրավունք ունի որոշում կայացնելու այդպիսի առևտրի մասնակի կամ լրիվ արգելքի մասին արտահանող երկրների կամ ներմուծող երկրների կողմից նախատեսված պարտավորությունները չպահպանելու կամ փղերի այլ պոպուլյացիաների վրա այդպիսի առևտրի կործանարար ազդեցության փաստը հաստատվելու դեպքերում:

Բոլոր մյուս նմուշները համարվում են ՍԻՏԵՍ-ի I հավելվածում ներառված տեսակների նմուշներ, և դրանց առևտուրը կարգավորվում է համապատասխան կերպով:

3. Բոլոր մասերը և ածանցյալները, բացի՝

ա) սերմերից (այդ թվում՝ խոլորձազգիների (Orchidaceae) սերմի տուփիկներից), սպորներից և ծաղկափոշիներից (ներառյալ՝ պոլինիումները): Բացառությունը չի տարածվում Մեքսիկայից արտահանվող կակտուսազգիների (բոլոր տեսակները) (Cactaceae spp.) սերմերի և Մադագասկարից արտահանվող Մադագասկարյան բեկարիոֆենիքսի (Beccariophoenix madagascariensis) ու Դիպսիս Դեկարիի (Dypsis decaryi) սերմերի վրա.

բ) տնկիներից կամ հյուսվածքային կուլտուրաներից, որոնք ստացվել են in vitro ձևով պինդ կամ հեղուկ միջավայրում, և որոնք փոխադրվում են մանրէազերծ տարաներով.

գ) արհեստականորեն աճեցված բույսերի կտրված ծաղիկներից.

դ) կլիմայավարժված կամ արհեստականորեն աճեցված՝ Վանիլ ցեղի (Vanilla (Orchidaceae)) և Կակտուսազգիների ընտանիքի (Cactaceae) բույսերի պտուղներից, դրանց մասերից և ածանցյալներից.

ե) կլիմայավարժված կամ արհեստականորեն աճեցված՝ Օպունցիա (Opuntia) ցեղի, Օպունցիա (Opuntia) ենթացեղի և Սելենիզերեուս (Selenicereus) ցեղի բույսերի (Կակտուսներ (Cactaceae)) ցողուններից, ծաղիկներից, դրանց մասերից և ածանցյալներից.

զ) Ալոե ֆերոքսից (Aloe ferox) ու Իշակաթնուկից (Euphorbia antisyphilitica) պատրաստի արտադրանքից, որը փաթեթավորված և պատրաստված է մանրածախ վաճառքի համար։

4. Բոլոր մասերը և ածանցյալները՝ բացի նրանցից, որոնք ունեն հետւյալ տեքստով (համապատասխան լեզվով) մականշվածք՝ «Պատրաստված են ՍԻՏԵՍ-ի շրջանակներում լիազորված՝ [թիվ BW/xxxxxxx համաձայնագրին համապատասխան՝ Բոտսվանայի] [թիվ NA/xxxxxxx համաձայնագրին համապատասխան՝ Նամիբիայի] [թիվ ZA/xxxxxxx համաձայնագրին համապատասխան՝ Հարավային Աֆրիկայի] վարչական մարմնի հետ կնքած համաձայնագրի պայմաններին համապատասխան՝ հսկվող հավաքման և արտադրության միջոցով ստացված հնդկականեփի (բոլոր տեսակները) (Hoodia spp.) նյութից»։

5. Բոլոր մասերը և ածանցյալները, բացի՝

ա) սերմերից և ծաղկափոշիներից.

բ) պատրաստի արտադրանքից, որը փաթեթավորված և պատրաստված է մանրածախ վաճառքի համար։

6. Ամբողջական և մասերի բաժանված արմատները և արմատների մասերը՝ բացի այն վերամշակված մասերից և ածանցյալներից, ինչպիսիք են փոշին, դեղահաբերը, լուծամզվածքները, տոնիկները, թեյերը և հրուշակեղենը։

7. ՍԻՏԵՍ-ի գործողությունը չի տարածվում հետևյալ արհեստականորեն աճեցված հիբրիդների և (կամ) սորտերի նմուշների վրա՝

Խատիորա ճ Գրեզերի (Hatiora x graeseri).

Շլյումբերգերա x Բակլի (Schlumbergera x buckleyi).

Շլյումբերգերա Ռասսելի x Շլյումբերգերա հատած (Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata).

Շլյումբերգերա Օրսիչ x Շլյումբերգերա հատած (Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata).

Շլյումբերգերա օպունցիաձև x Շլյումբերգերա հատած (Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata).

Շլյումբերգերա հատած (մշակաբույսերի սորտ) (Schlumbergera truncata).

Կակտուսների գունային մուտանտները (բոլոր տեսակները) (Cactaceae spp.), որոնք վերաբերում են հետևյալ տեսակներին՝ Յուսբերգի խարիզիա (Harrisia jusbertii), Հիլոցերեուս եռակող (Hylocereus trigonus) կամ Հիլոցերեուս ալիքավոր (Hylocereus undatus).

Օպունցիա մանրամազ (մշակաբույսերի սորտ) (Opuntia microdasys):

8. Գերաններ, սղոցանյութեր, միաշերտ նրբատախտակ:

9. Բոլոր մասերը և ածանցյալները, բացի՝

ա) սերմերից, սպորներից և ծաղկափոշիներից (ներառյալ՝ պոլինիումները).

բ) սածիլներից կամ հյուսվածքային կուլտուրաներից, որոնք ստացվել են in vitro ձևով պինդ կամ հեղուկ միջավայրում և որոնք փոխադրվում են մանրէազերծ տարաներով.

գ) արհեստականորեն աճեցված բույսերի կտրված ծաղիկներից.

դ) Վանիլ ցեղի (Vanilla) արհեստականորեն աճեցված բույսերի պտուղներից, դրանց մասերից և ածանցյալներից.

10. Գերաններ, սղոցանյութեր, միաշերտ նրբատախտակ, նրբատախտակ և լուծամզվածքներ։ Սույն ծանոթագրության գործողությունը չի տարածվում այն պատրաստի արտադրանքի վրա, որը պարունակում է այդպիսի լուծամզվածքները՝ ներառյալ բուրավետները, որպես բաղադրիչներ ։

11. Բոլոր մասերը և ածանցյալները, բացի՝

ա) տերևներից, ծաղիկներից, ծաղկեփոշիներից, պտուղներից և սերմերից.

բ) մեկ մատակարարման շրջանակներում 10 կգ-ից ոչ ավելի ընդհանուր քաշով թվարկված տեսակների փայտանյութի պատրաստի արտադրանքից.

գ) պատրաստի երաժշտական գործիքներից, երաժշտական գործիքների պատրաստի մասերից և երաժշտական գործիքների պատրաստի պարագաներից.

դ) Դալբերգիա կոչինչինենսիսի (Dalbergia cochinchinensis) մասերից և ածանցյալներից, որոնք նախատեսված են 3-րդ ծանոթագրությամբ.

ե) Մեքսիկայում ծագած և արտահանված՝ Դալբերգիայի մասերից և ածանցյալներից (բոլոր տեսակները) (Dalbergia spp.), որոնք նախատեսված են 15-րդ ծանոթագրությամբ։

12. Գերաններ, սղոցանյութեր, միաշերտ նրբատախտակ, ներառյալ՝ չմշակված փայտե արտադրատեսակները, որոնք օգտագործվում են լարային երաժշտական գործիքների աղեղների պատրաստման համար:

13. Գերաններ, սղոցանյութեր, միաշերտ նրբատախտակ, նրբատախտակ և վերամշակված փայտանյութ:

14. Գերաններ, ծեղ, փոշի և լուծամզվածքներ:

15. Գերաններ, սղոցանյութ, միաշերտ նրբատախտակ, նրբատախտակ:

16. Սերմեր, պտուղներ և յուղեր:

17. Ցիմբիդիումի (Cymbidium), Դենդրոբիումի (Dendrobium), Ֆալենոփսիսի (Phalaenopsis) և Վանդայի (Vanda) արհեստականորեն աճեցված հիբրիդների վրա չի տարածվում ՍԻՏԵՍ-ի գործողությունը, եթե պահպանվում են հետևյալ պայմանները՝

ա) բույսերը հեշտությամբ նույնականացվում են որպես արհեստականորեն աճեցված և չունեն վայրի բնության մեջ հավաքված բույսերի այնպիսի հատկանիշներ, ինչպիսիք են մեխանիկական վնասվածքները կամ խիստ ջրազրկումը հավաքման արդյունքում, անհամաչափ աճը, ոչ համասեռ չափը և ձևը մեկ տաքսոնի կամ խմբաքանակի շրջանակներում, բույսերի տերևների վրա ջրիմուռների կամ բույսերի տերևների վրա աճող այլ օրգանիզմների առկայությունը, միջատների կամ այլ վնասատուների ազդեցությունից վնասվածքները.

բ) հետևյալ բույսերի մատակարարման ժամանակ՝

բույսեր, որոնք չեն գտնվում ծաղկման վիճակում. դրանց առևտուրը պետք է իրականացվի անհատական բեռնարկղերից (ինչպիսիք են ստվարաթղթե տուփերը, արկղերը, վանդակները (փաթեթավորման զամբյուղները) կամ СС-բեռնարկղերի առանձին դարակները) բաղկացած խմբաքանակներով, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է ոչ պակաս, քան մեկ հիբրիդի 20 բույս։ Յուրաքանչյուր բեռնարկղում բույսերը պետք է ունենան միատարրության բարձր աստիճան և առողջ տեսք։ Մատակարարումը պետք է ուղեկցվի այնպիսի փաստաթղթերով, ինչպիսին է հաշիվ-ապրանքագիրը, որում հստակ կերպով նշվում է յուրաքանչյուր հիբրիդի բույսերի քանակությունը.

բույսեր, որոնք գտնվում են ծաղկման վիճակում և ունեն առնվազն մեկ ամբողջությամբ բացված ծաղիկ. մեկ խմբաքանակում բույսերի նվազագույն քանակության մասին պահանջ չի ներկայացվում, սակայն բույսերը պետք է պատշաճ կերպով նախապատրաստված լինեն մանրածախ առևտրային վաճառքի համար (օրինակ՝ պետք է ունենան տպագրված պիտակներ կամ փաթեթավորված լինեն մակնշված փաթեթվածքով հիբրիդի և վերջնական մշակման երկրի անվանման նշմամբ)։ Այս տեղեկատվությունը պետք է հստակ կերպով տեսանելի և հեշտությամբ ստուգելի լինի։

Այն բույսերը, որոնք ամբողջությամբ չեն բավարարում սույն ծանոթագրության «ա» և «բ» ենթակետերում նշված պայմանները, պետք է ուղեկցվեն ՍԻՏԵՍ-ով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերով։

18. Միջուկը (որը հայտնի է նաև որպես «էնդոսպերմ», «պտղամիս» կամ «կոպրա») և դրա ցանկացած ածանցյալ։

19. Պարսկական Ցիկլամենի (Cyclamen persicum) մշակաբույսերի սորտերի արհեստականորեն աճեցված նմուշների վրա ՍԻՏԵՍ-ը չի տարածվում: Սակայն նշված բացառությունը չի տարածվում հիպոբիոզի (նվազեցված կենսագործունեության) վիճակում գտնվող՝ նշված նմուշների պալարների առևտրի վրա:

20. Ստորգետնյա մասերը (օրինակ՝ արմատները, կոճղարմատները)՝ ամբողջական, մասերով և փոշու տեսքով։

21. Սրածայր Կենիի (Taxus cuspidata)՝ կենդանի, թաղարներում կամ այլ ոչ մեծ տարաներում արհեստականորեն աճեցված այն հիբրիդների և մշակաբույսերի սորտերի վրա չի տարածվում ՍԻՏԵՍ-ի գործողությունը, որոնց յուրաքանչյուր խմբաքանակ ունի մականշվածք կամ ուղեկցվում է փաստաթղթով, որոնք պարունակում են տաքսոնի (տաքսոնների) անվանումը և «արհեստականորեն աճեցված» գրությունը (համապատասխան լեզվով)։

22. Բոլոր մասերը և ածանցյալները, բացի՝

ա) սերմերից և ծաղկափոշիներից.

բ) սածիլներից կամ հյուսվածքային կուլտուրաներից, որոնք ստացվել են in vitro ձևով պինդ կամ հեղուկ միջավայրում, և որոնք փոխադրվում են մանրէազերծ տարաներով.

գ) պտուղներից.

դ) տերևներից.

ե) արծվածառի (agarwood) ընտրված փոշուց, ներառյալ՝ ցանկացած ձևերով մամլած փոշին.

զ) պատրաստի արտադրանքից, որը փաթեթավորվել և պատրաստվել է մանրածախ վաճառքի համար (տվյալ բացառությունը չի տարածվում ծեղի, ուլունքների, համրիչների և փորագրած արտադրատեսակների վրա)։

23. Գերաններ, սղոցանյութեր, միաշերտ նրբատախտակ, նրբատախտակ, փոշի և լուծամզվածքներ։ Սույն ծանոթագրության գործողությունը չի տարածվում պատրաստի արտադրանքի վրա, որը պարունակում է այդպիսի լուծամզվածքներ, ներառյալ՝ բուրավետները՝ որպես բաղադրիչներ։

 

Բաժնի ծանոթագրություններ.

1. Սույն բաժնում նշված ապրանքները տեղափոխվում են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքով՝ առանց ՍԻՏԵՍ-ով նախատեսված կարգին համապատասխան լիցենզիայի ձևակերպման։

2. Սույն բաժնում օգտագործվող հասկացությունները կիրառվում են ՍԻՏԵՍ-ի կողմից սահմանված իմաստներով:

3. ՍԻՏԵՍ-ի համապատասխան հավելվածում ներառված տեսակի բոլոր մասերը և ածանցյալները նույնպես վերաբերում են սույն հավելվածին, եթե տեսակի առնչությամբ բացակայում են հստակեցումներ, որոնք նշում են, թե դրա որ մասերի ու ածանցյալների վրա է տարածվում ՍԻՏԵՍ-ի գործողությունը։ Համապատասխան ծանոթագրություններով նշված տեսակների առնչությամբ ՍԻՏԵՍ-ի գործողությունը տարածվում է միայն այն մասերի և ածանցյալների վրա, որոնք նշված են նշված ծանոթագրություններում:

 

 

(2.7 բաժինը լրաց. ԵՏՀԿ 04.08.17 թիվ 92, խմբ. ԵՏՀԿ 16.04.20 թիվ 45)

2.8. Հազվագյուտ եւ անհետացման վտանգի տակ գտնվող կենդանի վայրի կենդանիների ու վայրի բույսերի տեսակներ, որոնք ներառված են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների կարմիր գրքերում:

 

Աղյուսակ 1

 

Կենդանիներ

Վայրի կենդանիների տեսակների անվանումները
(ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագրեր 0101- 0106–ից, 0301-ից, 0306-0308–ից)

Այն պետությունը, որտեղ տեսակը ներառված է Կարմիր գրքում

հայերեն

լատիներեն

ԱՆՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ

INVERTEBRATES

 

ՕՂԱԿԱՎՈՐ ՈՐԴԵՐԻ ՏԻՊ

ANNELIDA

 

ԳՈՏԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԴԱՍ

CLITELLATA

 

Դրավիդա Գիլյարովի

Drawida ghilarovi

ՌԴ

Երկաթաքար

Aporrectodea dubiosa

ՌԴ

Պերելիա օձաձև

Perelia ophiomorpha

ՂՀ

Էյզենիա ալթայական

Eisenia altaica

ՌԴ

Էյզենիա հրաշագեղ

Eisenia magnifica

ՂՀ

Էյզենիա Գորդեևի

Eisenia gordejeffi

ՌԴ

Էյզենիա անդրկովկասյան

Eisenia transcaucasica

ՌԴ

Էյզենիա Մալևիչի

Eisenia malevici

ՌԴ

Էյզենիա սալաիրյան

Eisenia salairica

ՌԴ

ՏԶՐՈՒԿՆԵՐԻ ԴԱՍ

HIRUDINEA

 

Բժշկական տզրուկ

Hirudo medicinalis

ԲՀ

ՆԵՄԵՐՏԻՆՆԵՐԻ ՏԻՊ

NEMERTEA

 

ՆԵՈՆԵՄԵՐՏԻՆՆԵՐԻ ԴԱՍ

NEONEMERTEA

 

Հինումանեմերտես Կիկուչիի

Hinumanemertes kikuchii

ՌԴ

ՄԱՄՌԱԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՏԻՊ

BRYOZOA

 

ՄԵՐԿԱԲԵՐԱՆՆԵՐԻ ԴԱՍ

GYMNOLAEMATA

 

Բրայկովիա Տուրգենևի

Braikovia turgenewi

ՌԴ

ՈՒՍՈՏԱՆԻՆԵՐԻ ՏԻՊ

BRACHIOPODA

 

ՓԱԿԱՆԱՎՈՐՆԵՐԻ ԴԱՍ

ARTICULATA

 

Ցուցական կրիպտոպորա

Cryptopora gnomon

ՌԴ

ՓԱՓԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՏԻՊ

MOLLUSCA

 

ԶՐԱՀԱՎՈՐՆԵՐԻ ԴԱՍ

POLYPLACOPHORA

 

Ամիկուլա Գուրյանովայի

Amicula gurjanovae

ՌԴ

Լեպիդոզոնա Անդրիաշևի

Lepidozona andrijaschevi

ՌԴ

Մոպալիա Միդենդորֆի

Mopalia middendorffii

ՌԴ

ՓՈՐԱՈՏԱՅԻՆՆԵՐԻ ԴԱՍ

GASTROPODA

 

Հսկա սցելիդոտոմա

Scelidotoma gigas

ՌԴ

Սկավառակաձև ծովային ականջ

Haliotis discus

ՌԴ

Նեղ ծովային պնակ

Lottia angusta

ՌԴ

Ճապոնական ճապոնակտեոն

Japonactaeon nipponensis

ՌԴ

Բրադիբենա սինիստրորզա

Bradybaena sinisrorsa

ՂՀ

Խխունջ Տրոշելի

Bithynia troscheli Paasch

ՀՀ

Խխունջ նեղ

Vertigo angustior

ՀՀ

Գաստրոկոպտա Տեելի

Gastrocopta theeli

ՂՀ

Խխունջ սպիտակ

Gyraulus albus

ՀՀ

Խխունջ սպիտակաբերան

Anisus leucostomus

ՀՀ

Խխունջ հարթ

Gyraulus laevis

ՀՀ

Խխունջ կատարավոր

Planorbis carinatus

ՀՀ

Խխունջ կանոնավոր

Gyraulus regularis

ՀՀ

Մոնախոիդես ակուլեատի

Monachoides aculeate

ՂՀ

Պսեուդոնապեուս Շնիտնիկովի

Pseudonapaeus schnitnikovi

ՂՀ

Ռապանա երակային (Ճապոնական ծովի պոպուլյացիա)

Rapana venosa

ՌԴ

Խխունջ սյունաձև

Columella columella

ՀՀ

Տուրկոմիլակս թուրքիստանյան

Turcomilax turkestanus

ՂՀ

Տուրկոմիլակս Ցվետկովի

Turcomilax tzvetkovi

ՂՀ

Խխունջ Ակրամովսկու

Euxina akramowskii

ՀՀ

Խխունջ բուլղարական

Orculella bulgarica

ՀՀ

Խխունջ սանդղաձև

Turanena scalaris

ՀՀ

Խխունջ խճաքարային

Orculella ruderalis

ՀՀ

Ցերատոստոմա Բարնետի

Ceratostoma burnettii

ՌԴ

Խխունջ լճային

Acroloxus lacustris

ՀՀ

Շադիմիա Ակրամովսկու

Shadimia akrmovskii

ՀՀ

ԵՐԿՓԵՂԿԱՎՈՐՆԵՐԻ ԴԱՍ

BIVALVIA

 

Անեմինա կիյական

Anemina (Buldowskia) kijaensis

ՌԴ

Անեմինա գլանաձև

Anemina (Buldowskia) cylindrica

ՌԴ

Անատամիկ նեղ

Pseudanodonta complanata

ԲՀ

Խխունջ Անանդալեի

Odhneripisidium annandalei

ՀՀ

Գաղտակուր պրիմորյան

Dahurinaia laevis

ՌԴ

Գաղտակուր դաուրյան

Dahurinaia dahurica

ՌԴ

Գաղտակուր կուրիլյան

Dahurinaia kurilensis

ՌԴ

Գաղտակուր Միդենդորֆի

Dahurinaia middendorffi

ՌԴ

Գաղտակուր սովորական

Margaritifera margaritifera

ՌԴ

Կրիստարիա պալարավոր

Cristaria tuberculata

ՌԴ

Լանցեոլյարիա Մաակի

Lanceolaria maacki

ՌԴ

Լանցեոլյարիա խանկայսկյան

Lanceolaria chankensis

ՌԴ

Միդենդորֆինայա մոնղոլական

Middendorfjinaia mongolica

ՌԴ

Միդենդորֆինայա լայնարձակ

Middendorffinaia sujfunensis

ՌԴ

Մարգարտաբեր հաստ

Unio crassus

ԲՀ

Խխունջ սեղմված

Musculium strictum

ՀՀ

ՀՈԴՎԱԾՈՏԱՆԻՆԵՐԻ ՏԻՊ

ARTHROPODA

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԽԵՑԳԵՏՆԱՆՄԱՆՆԵՐԻ ԴԱՍ

CRUSTACEA

 

Խեցգետին–աղոթարարների կարգ

Stomatopoda

 

Ճապոնածովյան խեցգետին–աղոթարար

Oratosquilla oratoria

ՌԴ

Թիաոտանիների կարգ

Copepoda

 

Լիմնոկալանուս երկարապոչ

Limnocalanus macrurus

ԲՀ

Էվրիտեմորա լճային

Eurytemora lacustris

ԲՀ

Միզիդաների կարգ

Mysidacea

 

Միզիդա մնացուկային

Mysis relicta Loven

ԲՀ

Կողալողերի կարգ

Amphipoda

 

Գամարուս հաստապոչ գետային

Fluviogammarus brachyurus

ՌԴ

Հիալելոպսիս շագանակագույն

Hyalellopsis (Dorogammarus) castanea

ՌԴ

Պրոպախիգամարուս երկեղջյուր

Propachygammarus bicornis

ՌԴ

Պեկիլոգամարուս երկարաոտ

Poekilogammarus longipes

ՌԴ

Կողալող Պալլասի

Pallassiola quadrispinosa

ԲՀ

Պոնտոպորեա ազգակից

Pontoporea affinis

ԲՀ

Տասնոտանի խեցգետնանմանների կարգ

Decapoda

 

Ծովախեցգետին քաղցրահամ ջրերի կովկասյան

Potamon ibericum

ՌԴ

Ծովախեցգետին-հելիցե հեռավորարևելյան

Helice tridens

ՌԴ

Խեցգետին թուրքիստանյան

Astacus kessleri

ՂՀ

Խեցգետին լայնաչանչ

Astacus astacus

ԲՀ

ՍԱՐԴԱՆՄԱՆՆԵՐԻ ԴԱՍ

ARACHNIDA

 

Սարդերի կարգ

Araneae

 

Լուղարկասարդ մեծ

Dolomedes plantarius

ԲՀ

Սարդ Տրիխոլատիս մնացուկային

Tricholathys relicta

ՂրՀ

Սոլպուգայինների կարգ

Solifugae

 

Սոլպուգա Ռիկմերսի

Gylippus rickmersi

ՂՀ

Կարիճների կարգ

Scorpiones

 

Կարիճ Ռիկմերսի

Anomalobuthus rickmersi

ՂՀ

ԶՈՒՅԳՈՏԱՆԻ ԲԱԶՄՈՏԱՆԻՆԵՐԻ ԴԱՍ

DIPLOPODA

 

Կալիպոդիդների կարգ

Callipodida

 

Դեղնավուն էվրիգիրուս

Eurygyrus ochraceus

ՌԴ

Բազմոտանի–վահանակիրների կարգ

Glomerida

 

Վահանակիր կապված

Glomeris connexa

ԲՀ

ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԴԱՍ

INSECTA

 

Միօրիկների կարգ

Ephemeroptera

 

Միօրիկ վահանաձև

Prosopistoma foliaceum

ԲՀ

Ճպուռների կարգ

Odonata

 

Անականջ Զիբոլդի

Anotogaster sieboldii

ՌԴ

Քորոցափոր նկատելի (պսակավոր ենթատեսակ)

Sonjagaster coronatus

ՂՀ, ՂրՀ

Քորոցափոր ծակող

Cordulegaster boltonii

ԲՀ

Պապիկ եղջյուրավոր

Ophiogomphus cecilia

ԲՀ

Ուբադչի ճպուռ

Gomphus ubadschii

ՀՀ

Դիտակալ–տիրակալ

Anax imperator

ԲՀ, ՂՀ, ՌԴ

Ճպուռ թամբակիր

Hemianax ephippiger

ՀՀ

Ճպուռ նմանաձև

Onychogomphus assimilis fulvipennis

ՀՀ

Շերեփակոթ սպիտակամազ

Brachytron pratense

ԲՀ

Ճպուռ սղոցակիր

Aeshna serrata

ՀՀ

Շերեփակոթ կանաչ

Aeschna viridis

ԲՀ, ՂՀ

Ճպուռ կապույտ

Aeshna cyanea

ՀՀ

Ճպուռ –աղջիկ գեղանի

Calopieryx virgo

ՂՀ

Անորմոգոմֆուս Կիրիչենկոյի

Anormogomphus kiritschenkoi

ՂՀ

Ճպուռ մեծաչք

Lestes macrostigma

ՀՀ

Ճպուռ սիբիրյան

Sympecna paedisca

ԲՀ

Ճպուռ սիմպեկմա

Sympecna paedisca

ՀՀ

Նեհալենիա գեղանի

Nehalennia speciosa

ԲՀ

Ուղղափոր հարավասիական

Orthetrum sabina

ՂՀ

Սելիսիա սև

Selysiothemis nigra

ՂՀ

Ճպուռ ճահճային

Leucorrhinia pectoralis

ՀՀ

Ճպուռ տափակաոտ

Platycnemis pennipes

ՀՀ

Ճպուռ Սաբինա

Orthetrum sabina

ՀՀ

Ճպուռ-ծառա

Crocothemis servilia

ՀՀ

Ճպուռ տափակ

Sympetrum depressiusculum

ՀՀ

Ճպուռ սևծովյան

Libellula pontica

ՀՀ

Նետիկ Վան Բրինկի

Coenagrion vanbrinkae

ՀՀ

Նետիկ զինված

Coenagrion armatum

ՀՀ

Նետիկ կանաչավուն

Coenagrion armatum

ԲՀ

Նետիկ նրբագեղ

Coenagrion scitulum

ՀՀ

Նետիկ Լինդենի

Erythromma lindeni

ՀՀ

Բարակապոչ արալյան

Ischnura aralenais

ՂՀ

Աղոթարարների կարգ

Mantoptera

 

Աղոթարար փայտի

Hierodula tenuidentata

ՂՀ

Բոլիվարիա կարճաթև

Bolivaria brachyptera

ՂՀ

Ուղղաթևերի կարգ

Orthoptera

 

Դամալականտա Վակա

Damalacantha vacca

ՂՀ

Դերականտինա գրանուլացված

Deracanthina granulate

ՂՀ

Սագա տափաստանային

Saga pedo

ՀՀ, ՂՀ, ՂրՀ, ՌԴ

Ոսկեղինջ կենտ

Chrysochraon dispar

ԲՀ

Մորեխ հայկական

Gomphocerus armeniacus

ՀՀ

Մորեխ ելունդավոր

Nocarodes nodosus Mistschenko

ՀՀ

Ծղրիդ մգաթև

Ceraeocercus fuscipermis

ՂՀ

Թրախոտ կարճաթև

Conocephalus dorsalis

ԲՀ

Թրախոտ սովորական

Conocephalus discolor

ԲՀ

Սղոցապոչ հայկական

Poecilimonella armeniaca

ՀՀ

Սղոցապոչ անդրկովկասյան

Poecilimon geoktshaicus

ՀՀ

Ծղրիդ երկգույն Ռյոզելի

Bicolorana roeseli

ՀՀ

Սկոտոդրիմադուզա Սատունինի

Scotodrymadusa satunini

ՀՀ

Սևչուկ Սերվիլի

Onconotus servillei

ՂՀ

Հաստածղրիդ լայնացած

Bradyporus dilatatus

ՀՀ

Գնդագլուխ բազմապալարավոր

Bradyporus multituberculatus

ՌԴ

Ֆիտոդրիմադուզա հայկական

Phytodryma dusa armeniaca

ՀՀ

Միակերպաթևերի կարգ

Homoptera

 

Արարատյան որդան կարմիր

Porphyrophora hammelii

ՀՀ

Ֆիլորգերիուս Յակոբսոնի

Phyllorgerius jacobsoni

ՂՀ

Որդան գալային

Acanthococcus orbiculus

ՂՀ

Որդան կարմրակիր

Porphyrophora arnebiae

ՂՀ

Որդան կարմրակիր Վիկտորիայի

Porphyrophora victoriae

ՂՀ

Որդան կարմրակիր դառնիճավոր

Porphyrophora sophorae

ՂՀ

Որդան կարմրակիր լեհական

Porphyrophora polonica

ՂՀ

Որդան երկարացված

Parafairmairia elongata

ՂՀ

Կիսակարծրաթևերի կարգ

Heteroptera

 

Ջրաչափիկ

Gerris sphagnetorum

ԲՀ

Կարծրաթևերի կարգ

Coleoptera

 

Ադոսոմուս խայտուցավոր

Adosomns roridus

ՌԴ

Ալպյան ռոզալիա

Rosalia alpina

ՀՀ

Աֆոդի երկբծավոր

Aphodius bimakulatus

ՌԴ

Գնայուկ Ալեքսանդրի

Chylotomus alexandri

ՀՀ

Բորոս Շնայդերի

Boros schneideri

ԲՀ

Երկարաբեղիկ կաղնու մեծ

Cerambyx cerdo acu minatus

ՀՀ

Բրախիցերուս ալիքավոր

Brachycerus sinnatus

ՌԴ

Բրոնզաբզեզ մեծ կանաչ

Potosia aeruginosa

ԲՀ

Բրոնզաբզեզ հարթ

Protaetia speciosissima

ՌԴ

Բրոնզաբզեզ գեղեցիկ

Protaetia speciosa

ՌԴ

Բրոնզաբզեզ մարմարյա

Liocola marmorata

ԲՀ

Բրոնզաբզեզ Ֆիբերի

Protaecia fieberi

ԲՀ, ՌԴ

Ցայտագնայուկ հզոր

Carabus validus

ՂրՀ

Կողնջակեր ցայտագնայուկ Ֆալետիի

Procerus scabrosus fallettianus

ՀՀ

Ցայտագնայուկ ֆերգանյան

Carabus ferghanicus

ՂրՀ

Մոմիկ–ճգնավոր

Osmoderma coriarium

ԲՀ

Մոմիկ-խայտաբղետ փոփոխական

Gnorimus variabilis

ԲՀ

Հարպալուս Պետրի

Harpalus petri

ՌԴ

Խայտաբղետ կանաչ

Gnorimus nobilis

ՌԴ

Գնայուկ Խնձորյանի

Deltomerus khnzoriani

ՀՀ

Գնայուկ Սերգեյի

Deltomerus sergeii

ՌԴ

Գնայուկ Դեֆանի

Deltomerus defanus

ՌԴ

Երկկենցաղ դիցերկա

Dicerca amphibia

ՌԴ

Դիցերկա փշատերև ծառերի

Dicerca moesta

ՌԴ

Դորկադիոն Մոկրժեցկու

Dorcadion ciscaucasicum mokrzeckii

ՌԴ

Ծառահատ Գալուզո

Asias galusoi

ՂՀ

Ծառահատ ատամնակրծքային

Rhesus serricollis

ՌԴ

Ծառահատ կովկասյան

Xylosteus caucasicola

ՌԴ

Ծառահատ մուշկային

Aromia pruinosa

ՂՀ

Ծառահատ ռելիկտային

Callipogon relictus

ՌԴ

Ծառահատ կարմրան

Hesperophanes heudeni

ՂՀ

Ծառահատ հանգուցաբեղ

Cerambyx nodulosus

ՌԴ

Գնայուկ Ավինովի

Carabus avinovi

ՌԴ

Գնայուկ արենիական

Pristonychus arenicus

ՀՀ

Գնայուկ բեսարաբիական

Carabus bessarabicus

ՌԴ

Գնայուկ փայլուն

Carabus nitens

ԲՀ

Գնայուկ հունգարական

Carabus hungaricus

ՌԴ

Գնայուկ սքանչելի

Carabus imperialis

ՂՀ

Գնայուկ Գեբլերի

Carabus gebleri

ՂՀ, ՌԴ

Գնայուկ հիանալի

Carabus excellens

ԲՀ

Գնայուկ ոսկեխորշավոր

Carabus clathratus

ԲՀ

Գնայուկ իլիյական

Carabus iliensis

ՂՀ

Գնայուկ կովկասյան

Carabus caucasicus

ՌԴ

Գնայուկ Կալյուժնու

Carabus kaljuzhnyji

ՌԴ

Գնայուկ Կոնստանտինովի

Carabus constantinowi

ՌԴ

Գնայուկ Լինդեմանի

Carabus lindemanni

ՂՀ

Գնայուկ Լոպատինի

Carabus lopatini

ՌԴ

Գնայուկ Մենետրիե

Carabus menetriesi

ԲՀ, ՌԴ

Գնայուկ Միրոշնիկովի

Carabus miroshnikovi

ՌԴ

Գնայուկ Միխայլովի

Carabus michailovi

ՂՀ

Գնայուկ կնճռաթև

Carabus blaptoides rugipennis

ՌԴ

Գնայուկ եզերված

Carabus marginalis

ԲՀ, ՂՀ

Գնայուկ տոնական

Poecilus festivus

ՀՀ

Գնայուկ խճճված

Carabus intricatus

ԲՀ

Գնայուկ Սոլսկու

Carabus solskyi

ՂՀ

Գնայուկ նեղակուրծք

Carabus constricticollis

ՌԴ

Գնայուկ մանուշակագույն

Carabus violaceus

ԲՀ

Գնայուկ Հիկեյի

Carabus hiekei

ՂՀ

Գնայուկ շագրենային

Carabus coriaceus

ԲՀ

Գնայուկ անհարթ

Carabus scabrosus

ՌԴ

Գնայուկ Յանկովսկու

Carabus jankowskii

ՌԴ

Գնայուկ–տղա

Carabus puer

ՂՀ

Պախրաբզեզ (սովորական)

Lucanus cervus

ԲՀ, ՂՀ, ՌԴ

Ոսկեբզեզ Աղաբաբյանի

Sphaerobothris aghababiani

ՀՀ

Ոսկեբզեզ գեղարդյան

Sphenoptera geghardica

ՀՀ

Ոսկեբզեզ հպարտ

Anthaxia superba

ՀՀ

Կաղնու կանաչ ոսկեբզեզ

Eurythyrea quercus

ՌԴ

Ոսկեբզեզ կարճամարմին

Anthaxia breviformis

ՀՀ

Ոսկեբզեզ խնձորյանի

Sphenoptera khnzoriani

ՀՀ

Ոսկեբզեզ մորթիավոր

Acmaeoderella pellitula

ՀՀ

Ռանտուս անհայտ

Rhantus incognitus

ԲՀ

Ծառահատ կովկասյան

Xylosteus caucasicola

ՌԴ

Կովկասաֆենոպս Մոլչանովի

Caucasaphaenops molchanovi

ՌԴ

Կովկասարիտես Շչուրովի

Caucasorites shchurovi

ՌԴ

Գնայուկ առվակային դարչնագույն

Trechus infuscatu

ՀՀ

Գնայուկ առվակային ստեփանավանյան

Duvalius stepanavanensis

ՀՀ

Գնայուկ առվակային Յացենկո-Խմելեվսկու

Duvalius yatsenkokhmelevskii

ՀՀ

Կլեոն ագատե

Cyphocleonus achates

ՌԴ

Արմատակեր բալխաշյան

Dorcadion Balchashense

ՂՀ

Արմատակեր մեծ

Dorcadion grande

ՂՀ

Արմատակեր Գանգլբաուերի

Dorcadion ganglbaueri

ՂՀ

Զատիկ կետավոր

Stethorus punctillum

ՂՀ

Զատիկ տյանշանյան

Coccinella tianshanica

ՂՀ

Գեղամարմին բրոնզագույն

Calosoma inquisitor

ԲՀ

Գեղամարմին Մաքսիմովիչի

Calosoma maximowiczi

ՌԴ

Գեղամարմին հոտավետ

Calosoma sycophanta

ՌԴ

Գեղամարմին Սեմյոնովի

Callisthenes semenovi

ՂՀ

Գեղամարմին ցանցահյուս

Callisthenes reticulatum

ՂՀ, ՌԴ

Հացաբզեզ Ռեյթերի

Anisoplia reitteriana

ՀՀ

Տերևակեր ուրյանխայական

Chrysolina urjanchana

ՌԴ

Մեգանոֆտալմուս Իրինայի

Meganophthalmus irinae

ՌԴ

Մելանդրիա կարմրաոտ

Melandrya barbata

ՌԴ

Կոյաբնդիռ գարնանային

Trypocopris vernalis

ՌԴ

Կոյաբնդիռ շարժաեղջերավոր

Bolboceras armiger

ՂՀ

Թարախահան թամբակուրծք

Mylabris sedilithorax

ՀՀ

Սֆոդրուս որջային

Sphodrus leucophthalmus

ՌԴ

Եղնկիկ

Dorcus parallelopipedus

ՂՀ

Օմիաս գորտնակավոր

Omias verruca

ՌԴ

Ճգնավոր աստվածային

Osmoderma caeleste

ՌԴ

Ճգնավոր հեռավորարևելյան

Osmoderma davidis

ՌԴ

Ճգնավոր սովորական

Osmoderma barnabita

ՌԴ

Ճգնավոր ճապոնական

Osmoderma opicum coreanum

ՌԴ

Խայտաբղետ կանաչ

Gnorimus nobilis

ԲՀ

Ծաղկեփոշեկեր հայկական

Isomira armena

ՀՀ

Ծաղկեփոշեկեր նմանաձև

Cteniopus persimilis

ՀՀ

Լողաբզեզ լայն

Dytiscus latissimus

ԲՀ

Տափակամարմին կարմիր

Cucujus cinnaberinus

ԲՀ

Գրաֆոդերուս երկզոլավոր

Graphoderus bilineatus

ԲՀ

Լեյստուս պոնտիական

Leistus spinibarbis

ՌԴ

Ռիզոդ ակոսիկավոր

Rhysodes sulcatus

ԲՀ

Եղջերաբզեզիկ համեստ

Ceruchus chrysomelinus

ԲՀ, ՌԴ

Եղջերաբզեզիկ սև

Ceruchus lignarius

ՌԴ

Ցատկաբզեզ-գալատեա

Cephalota galatea

ՂրՀ

Ցատկաբզեզ մթնշաղային

Cicindela nox

ՂՀ

Ցատկաբզեզ սև

Cephalota atrata

ՌԴ

Հնձիչ խորշոմավոր

Otiorrhynchus rugosus

ՌԴ

Տերևակեր արաքսյան

Cryptocephalus araxicola

ՀՀ

Լորձակեր ակոսավոր

Chlaenius sulcicollis

ԲՀ

Լորձակեր կողավոր

Chlaenius costulatus

ԲՀ

Լորձակեր քառակոսավոր

Chlaenius quadrisulcatus

ԲՀ

Փղիկ սրաթև

Eusomostrophus acuminatus

ՌԴ

Փղիկ Ռիխտերի

Cyclobaris richteri

ՀՀ

Փղիկ զարմանահրաշ

Baris mirifica

ՀՀ

Ստաֆիլին (խաղողհասուկ) մազոտ

Emus hirtus

ԲՀ

Ստեֆանոկլեոնուս քառաբծավոր

Stephanocleonus tetragrammus

ՌԴ

Տաուրիցիմերիտես Դուբլյանսկու

Taurocimmerites dublanskii

ՌԴ

Փոշեփուտ թխավուն

Pytho kolwensis

ՌԴ

Երկարաբեղիկ Աղաբաբյանի

Asias aghababiani

ՀՀ

Երկարաբեղիկ ալպյան

Rosalia alpina

ՌԴ

Երկարաբեղիկ մեծ կաղնու

Cerambyx cerdo

ԲՀ

Երկարաբեղիկ Քալաշյանի

Conizonia kalashiani

ՀՀ

Երկարաբեղիկ կապանյան

Cortodera kaphanica

ՀՀ

Երկարաբեղիկ Կելերի

Purpuricenus kaehleri

ԲՀ

Երկարաբեղիկ-կիրգիզոբիա

Kirgisobia bohnei

ՂրՀ

Երկարաբեղիկ Գորբունովի

Dorcadion gorbunovi

ՀՀ

Երկարաբեղիկ երկգիծ

Dorcadion bistriatum

ՀՀ

Երկարաբեղիկ կազիկոպորանյան

Dorcadion kasikoporanum

ՀՀ

Երկարաբեղիկ կիսափայլ

Dorcadion semilucens

ՀՀ

Երկարաբեղիկ սևլճյան

Dorcadion sevliczi

ՀՀ

Երկարաբեղիկ մոխրագույն

Dorcadion cineriferum

ՀՀ

Երկարաբեղիկ Կոռոստելյովի

Agapanthia korostelevi

ՀՀ

Երկարաբեղիկ թավակուրծք

Tragosoma depsarium

ԲՀ

Երկարաբեղիկ երկնային

Rosalia coelestis

ՌԴ

Երկարաբեղիկ Պիկի

Phytoecia pici

ՀՀ

Երկարաբեղիկ-հյուսն

Ergater faber

ԲՀ

Երկարաբեղիկ Չիչերինի

Prionus tschitseherini

ՂրՀ

Փառավոն կովկասյան

Pharaonus caucasicus

ՀՀ

Բզեզ մրջնասեր Քալաշյանի

Philomessor kalashiani

ՀՀ

Բնդեռ արաքսյան

Tanyproctus araxidis

ՀՀ

Բնդեռ վեդիական

Tanyproctus vedicus

ՀՀ

Բնդեռիկ Մեդվեդևի

Pseudopachydema medvedevi

ՀՀ

Բնդեռիկ հայկական

Glaphyrus calvaster

ՀՀ

Բնդեռիկ կովկասյան

Glaphyrus caucasicus

ՀՀ

Բնդեռիկ Ռուբենյանի

Adoretus rubenyani

ՀՀ

Չեկինիոլա տափակ

Chrysolina platyscelidina

ՌԴ

Սևամարմին հայկական

Armenohelops armeniacus

ՀՀ

Սևամարմին Բոգաչևի

Ectromopsis bogatchevi

ՀՀ

Սևամարմին երևանյան

Cylindronotus erivanus

ՀՀ

Սևամարմին աքսորված

Entomogonus amandanus

ՀՀ

Սևամարմին օրդուբադյան

Adelphinus ordubadensis

ՀՀ

Սևամարմին Սեմյոնովի

Cyphostethe semenovi

ՀՀ

Սևամարմին նեղ

Laena constricta

ՀՀ

Լողաբզեզ լայն

Dytiscus latissimus

ՌԴ

Չրխկան արաքսյան

Cardiophorus araxicola

ՀՀ

Չրխկան սանրաբեղ

Ctenicera pectinicornis

ՀՀ

Չրխկան կեղծ խոտային

Cardiophorus pseudo gramineus

ՀՀ

Չրխկան փոքր

Craspedostethus permodicus

ՀՀ

Չրխկան Պարեյսի

Calais parreysii

ՌԴ

Չրխկան ժանգակարմիր

Elater ferrugineus

ՌԴ

Չրխկան սոմխեթական

Cardiophorus somcheticus

ՀՀ

Չրխկան զարդավոր

Aeoloides figuratus

ՀՀ

Չրխկան սևագլուխ

Drasterius atricapillus

ՀՀ

Գնայուկ սևանյան

Dyschirius sevanensis

ՀՀ

Երկթևերի կարգ

Diptera

 

Ատրաֆակսիոլա բոգուտինյան

Atraphaxiola bogutensis

ՂՀ

Պսեկտրոսեմա բազմաեղջերավոր

Psectrosema diversicornis

ՂՀ

Ստեֆանիոլա ասիական

Stefaniola asiatica

ՂՀ

Ստեֆանիոլա հրաշագեղ

Stefaniola lepidosa B.

ՂՀ

Էֆեդրոմիա թերզարգացած շոշափուկավոր

Ephedromia debilopalpis

ՂՀ

Թեփուկաթևերի կարգ

Lepidoptera

 

Աքսիա Օլգայի

Axia olga

ՌԴ

Առագաստաթիթեռ Ալեքսանոր

Papilio alexanor orientalis

ՀՀ

Ալեքսանոր, Վոլդեմար ենթատեսակ

Papilio alexanor ssp. voldemar

ՂրՀ

Վահագն լոկսիաս, տաշկորոսյան ենթատեսակ

Parnassius loxias ssp. tashkorensis

ՂրՀ

Վահագն սովորական

Parnassius apollo

ՀՀ, ՌԴ

Վահագն սովորական, Մերցբախերի ենթատեսակ

Parnassius apollo ssp. merzbacheri

ՂրՀ

Վահագն Ֆելդերի

Parnassius felderi

ՌԴ

Վահագն սև

Parnassius mnemosine

ԲՀ

Թավշաթիթեռ ահինե

Lopinga achine

ԲՀ

Թավշաթիթեռ պետերբուրգյան

Lasiommata petropolitana

ԲՀ

Թավշաթիթեռ յուտի

Oeneis jutta

ԲՀ

Բեդրոմիուս

Parnassius boedromius

ՂՀ

Ճերմակաթիթեռ Բոուդենի

Artogeia bowdeni

ՀՀ

Իշակաթնուկազգիների մեծ իլիկաթիթեռ (նախակովկասյան պոպուլյացիա)

Hyles nicaea

ՌԴ

Իլիկաթիթեռ կպչուկի

Hyles hippophaes caucasica

ՀՀ

Իլիկաթիթեռ Պրոզերպինի

Proserpinus proserpina

ՀՀ, ԲՀ

Իլիկաթիթեռ կաղամախի

Laothoe philerema

ՂՀ

Փոքրիկ գինեֆորա

Gynaephora pumila

ՌԴ

Գոլդիա խաղաղօվկիանոսյան

Goldia pacifica

ՌԴ

Կապտաթիթեռ Ալեքսիս

Glaucopsyche alexis

ԲՀ

Կապտաթիթեռ Ալկոն

Maculinea alcon (monticola)

ՀՀ, ԲՀ

Կապտաթիթեռ Արգալի

Glaucopsyche argali

ՂՀ, ՌԴ

Կապտաթիթեռ Արիոն

Maculinea arion

ՀՀ

Կապտաթիթեռ Ասահի

Shijimiaeoides divina asahii

ՌԴ

Կապտաթիթեռ Բավիի

Scolitantides bavius

ՂՀ

Կապտաթիթեռ Դիանա

Neolysandra diana

ՀՀ

Կապտաթիթեռ իշառվույտային

Polyommatus dorylas

ԲՀ

Կապտաթիթեռ անդրկովկասյան

Plebejus transcaucasicus

ՀՀ

Կապտաթիթեռ Միրմեկիդի

Aricia chinensis myrmecias

ՂՀ

Կապտաթիթեռ տարազույգ

Thersamonolycaena dispar rutila

ՀՀ

Կապտաթիթեռ օրեաս

Celastrina oreas

ՌԴ

Կապտաթիթեռ Պանոպի

Palaeophilotes panope

ՂՀ

Կապտաթիթեռ պատատուկի

Polyommatus damone pljushtchi

ՌԴ

Կապտաթիթեռ մթնշաղային

Maculinea nausithous

ՀՀ

Կապտաթիթեռ Տատյանա

Otnjukovia tatjana

ՂՀ

Կապտաթիթեռ տելեի

Phengaris teleius

ԲՀ

Կապտաթիթեռ թխավուն

Phengaris nausithous

ԲՀ

Կապտաթիթեռ էրոիդես

Polyommatus егоides

ԲՀ

Դրիադա

Minois dryas

ԲՀ

Դեղնաթիթեռ Ավրորինա

Colias aurorina

ՀՀ

Դեղնաթիթեռ Վիսկոտա

Colias wiscotti draconis

ՂՀ

Դեղնաթիթեռ Երշովի

Colias erschovi

ՂՀ

Դեղնաթիթեռ կանաչավուն

Colias chlorocoma

ՀՀ

Դեղնաթիթեռ մեղվաթագի

Colias myrmidone

ԲՀ

Դեղնաթիթեռ տորֆաճահճային

Colias palaeno

ԲՀ

Դեղնաթիթեռ Քրիստոֆի

Colias christophi

ՂրՀ

Զերինտիա սովորական

Zerynthia polyxena

ԲՀ, ՂՀ

Ժապավեն Կոչուբեի

Catocala kotshubeji

ՌԴ

Ժապավեն Մոլտրեխտի

Catocala moltrechti

ՌԴ

Ժապավեն շքանշանի

Catocala optima

ՂՀ

Ժապավենաթիթեռ բացառիկ

Chalinga pratti

ՌԴ

Կապտաթիթեռ Հուբերտի

Agrodiaetus huberti

ՀՀ

Կապտաթիթեռ Դամոնիդես

Agrodiaetus damonides

ՀՀ

Կապտաթիթեռ երևանյան

Agrodiaetus eriwanensis

ՀՀ

Կապտաթիթեռ Իֆիգենիա

Agrodiaetus iphigenia araratensis

ՀՀ

Կապտաթիթեռ անտեսված

Agrodiaetus neglectus

ՀՀ

Կապտաթիթեռ Նինայի

Agrodiaetus ninae

ՀՀ

Կապտաթիթեռ Սուռակովի

Agrodiaetus surakovi

ՀՀ

Կապտաթիթեռ թուրքական

Agrodiaetus turcicus

ՀՀ

Արջաթիթեռ Հեբա

Ammobiota hebe

ԲՀ

Արջաթիթեռ Մենետրիե

Borearctia menetriesii

ՌԴ

Արջաթիթեռ Մետելկայի

Rhyparioides metelkana

ԲՀ

Արջաթիթեռ մոնղոլական

Centrarctia mongolica

ՌԴ

Արջաթիթեռ գյուղական

Arctia villica

ԲՀ

Արջաթիթեռ հանգիստ

Phragmatobia placida

ՌԴ

Արջաթիթեռ–տիրուհի

Pericallia matronula

ԲՀ

Արջաթիթեռ Կարելինի մռայլ

Axiopoena karelini

ՀՀ

Մետաղակերպ արյունխմիկ

Diachrysia zosimi

ԲՀ

Միկրոզերգիս բոցավառ

Microzegris pyrothoe

ՂՀ

Մնեմոզինա, կամ վահագն սև

Parnassius mnemosine

ՀՀ

Բազմաչք երկնագույն

Lycaena helle

ԲՀ

Ժապավեն շքանշանի վարդագույն

Catocala pacta

ԲՀ

Առագաստաթիթեռ Ալեքսանոր

Papilio alexanor

ՂՀ

Պատրիցի

Parnassius patricius

ՂՀ

Սադափիկ ալպիական

Clossiana thore

ԲՀ

Սադափիկ զենոբիա

Argynnis zenobia

ՌԴ

Սադափիկ ներիպե

Argynnis nerippe

ՌԴ

Սադափիկ Ֆրեյայի

Clossiana freja

ԲՀ

Սադափիկ Ֆրիգի

Clossiana frigga

ԲՀ

Խայտաբղետ ասպիրակի

Neptis rivularis

ԲՀ

Խայտաթիթեռ ամառային

Zygaena laeta

ՌԴ

Խայտաթիթեռ թուրքմենական

Zygaena turchmena

ՂՀ

Երկրաչափ թիթեռ Ավետյանի

Cidaria avetianae

ՀՀ

Երկրաչափ թիթեռ Ալեքսանդրի

Eupithecia alexandriana

ՀՀ

Երկրաչափ թիթեռ Համլետի

Eupithecia hamleti

ՀՀ

Կեչու երկրաչափ գեղանի

Chariaspilates formosaria

ԲՀ

Երկրաչափ թիթեռ Կուզնեցովի

Ortholitha kuznetzovi

ՀՀ

Երկրաչափ թիթեռ-պտիգմատոֆորա Շտաուդինգերի

Ptygmatophora staudingeri

ՌԴ

Երկրաչափ թիթեռ Սերգեյի

Eupithecia sergiana

ՀՀ

Կեչու երկրաչափ նետանման

Gagitodes sagittata

ԲՀ

Սատիր երկաթյա

Hipparchia statilinus

ԲՀ

Սատիր էվքսինյան

Pseudochazara euxina

ՌԴ

Խոտակեր էդիպ

Coenonympha oedippus

ԲՀ

Խոտակեր մոնղոլական

Coenonympha mongolica

ՂՀ

Սերիցին մոնտելի

Sericinus montela

ՌԴ

Բվիկ գորշ

Arytrura musculus

ԲՀ

Սոմատրիխիա Ռոտշիլդի

Somatrichia parasita rothschildi

ՌԴ

Սիրամարգաչք մամխի

Pavonia spini

ՌԴ

Գեղմնաթիթեռ սգո

Pentophera morio

ՌԴ

Փուփուլաթիթեռ տուկուրինգրյան

Zaranga tukuringra

ՌԴ

Թթենու մետաքսագործ վայրի

Bombyx mandarin

ՌԴ

Հայմոպտենա փետուրավոր

Cheimoptena pennigera

ՂՀ

Փուփուլաթիթեռ կաղամախի

Paragluphisia oxiana

ՂՀ

Կրետանման խորվաթական

Hemaris croatica

ՌԴ

Թոմարես Ռոմանովի

Tomares romanovi

ՀՀ

Փրոթերեբիա աֆրիկական

Proterebia afra hyrca

ՀՀ

Փրոթերեբիա– եթովպուհի

Erebia aethiops

ԲՀ

Մելիթեա ավրինիա

Euphydryas aurinia

ԲՀ

Մելիթեա մեծ

Euphydryas maturna

ԲՀ

Մելիթեա վեդիական

Melitaea vedica

ՀՀ

Բրենթիս Ինո

Brenthis ino schmitzi

ՀՀ

Էնեյս Մուլա

Oeneis mulla

ՂՀ

Էպիկոպեա

Epicopeia mencia

ՌԴ

Էրեբիա Կինդերմանի

Erebia kindermanni

ՌԴ

Թաղանթաթևերի կարգ

Hymenoptera

 

Անդրենա մեծ

Andrena magna

ՌԴ

Անդրենա կարմրաբիծ

Andrena stigmatica

ՌԴ

Անոպլիուս սարմատական

Anoplius samariensis

ԲՀ

Մեղու ամրակազմ

Anthophora robusta

ՌԴ

Հոպլիտ շիկակարմիր

Hoplitis (Megalosmia) fulva

ՂՀ

Կալամեուտա դեղին

Calameuta idolon

ՌԴ

Կլիզոդոն բարակոտնյա

Clisodon gracilipes

ՂՀ

Լեստիֆորուս լեռնասեր

Lestiphorus oreophilus

ՂՀ

Լիոմետոպում արևելյան

Liometopum orientale

ՌԴ

Մեղու Դեսեպտորիա

Megachile deseptoria

ՀՀ

Մելիտա Բուդաշկինի

Melitta budashkini

ՌԴ

Մետալինելա սպիտակափոր

Metallinella leucogastra

ՂՀ

Մրջյուն հարթ

Tetramorium levigatus

ՀՀ

Մրջյուն Ջուլիայի

Diplorhoptrum juliae

ՀՀ

Մրջյուն կարմրավուն

Manica rubida

ՀՀ

Մրջյուն Մախմալ

Cataglyphis machmal

ՀՀ

Մրջյուն կիսաատամ

Crematogaster subdentata

ՀՀ

Մրջյուն Ռավազինիի

Myrmica ravasinii

ՀՀ

Օնիխոպտերոխեյլուս Պալասի

Onychopterocheilus pallasii

ՌԴ

Պարավեսպա արքայական

Paravespa rex

ՌԴ

Պարարոֆիտես կլոր

Pararophites orbinus

ՂՀ

Պարնոպես խոշոր

Parnopes grandior

ԲՀ, ՌԴ

Պախիցեֆուս տափաստանային

Pachycephus cruentatus

ՌԴ

Պրիոնիկս սգո

Prionyx macula lugens

ՂՀ

Պրիոնիկս Հաբերհաուերի

Prionyx haberhaueri

ՂՀ

Պրոկսիլոկոպա փայլափորիկ

Proxylocopa (Ancylocopa) nitidiventris

ՂՀ

Պրոկսիլոկոպա շիկակարմիր

Proxylocopa (Proxylocopa) rufa

ՂՀ

Մեղու–հյուսն սովորական

Xylocopa valga

ԲՀ

Մեղու մոմի

Apis cerana

ՌԴ

Մեղու մոմախոտի

Osmia cerinthides

ՀՀ

Մեղու երկարալեզու

Tetralonia macroglossa

ՀՀ

Մեղու ամրակազմ

Anthophora robusta

ՀՀ

Մեղու մազոտ

Archianthidium pubescens

ՀՀ

Մեղու թավոտն արծաթագույն

Dasypoda argentata

ԲՀ

Մեղու թավոտն Տերեկի

Dasypoda toroki

ՌԴ

Մեղու-ատաղձագործ մանուշակագույն

Xylocopa violacea

ՀՀ

Մեղու մոխրագույն

Anthophora cinerea

ՀՀ

Մեղու մգաթև

Lithurge fuscipenne

ՀՀ

Սկոլիա հսկա

Megascolia maculata

ԲՀ

Սկոլիա հսկա

Scolia maculata

ՂՀ

Սկոլիա տափաստանային

Scolia hirta

ՂՀ

Ստեֆանուս կտրիչակիր

Stephanus serrator

ՌԴ

Սֆեկս դեղնաթև

Sphex flavipennis

ՂՀ

Սֆեկս թաղման

Sphex funerarius

ԲՀ

Սցելիֆրոն Շեստակովի

Sceliphron shestakovi

ՂՀ

Տրախուզա խավածածկ

Trachusa pubescens

ՌԴ

Ցելոնիտես ղրիմյան

Celonites tauricus

ՌԴ

Իշամեղու ալագյոզյան

Bombus alagesianus

ՀՀ

Իշամեղու հայկական

Bombus armeniacus

ՀՀ, ՌԴ

Իշամեղու դաղստանյան

Bombus daghestanicus

ՀՀ

Իշամեղու գետնային

Bombus terrestris

ՀՀ

Իշամեղու մարգագետնային

Bombus pratorum

ՀՀ

Իշամեղու մամուռավոր

Bombus muscorum

ԲՀ

Իշամեղու Պորչինսկու

Bombus portshinskii

ՀՀ

Իշամեղու ամենահազվագյուտ

Bombus unicus

ՌԴ

Իշամեղու ձնափայլ

Bombus niveatus

ՀՀ

Իշամեղու տափաստանային

Bombus fragrans

ՌԴ

Իշամեղու քուրքավոր

Bombus wurflenii

ՌԴ

Իշամեղու Չերսկու

Bombus czerskii

ՌԴ

Իշամեղու-գզորդ

Bombus distinguendus

ԲՀ

Իշամեղու Շրենկու

Bombus schrenckii

ԲՀ

Իշամեղու–ճգնավոր

Bombus anachoreta

ՌԴ

Երկթևերի կարգ

Diptera

 

Գիշաճանճ հսկա

Satanas gigas

ՀՀ, ՂրՀ

Գիշաճանճ երևանյան

Machimus erevanensis

ՀՀ

Եղջերապոչ եղևնային

Urocerus sah

ՂրՀ

Մեգալոդոնտ Կուզնեցովի

Megalodontes Kuznetzovi

ՂրՀ

Կրետ Պոլոխրում ասիական

Polochrum pamirepandum

ՂրՀ

Կրետ Մազարիս երկարաբեղ

Masaris longicornis

ՂրՀ

Հեծելուհի-ռոսոմիրմեքս

Rossomyrmex proformicarum

ՂրՀ

ՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ

VERTEBRATES

 

ԹԻԿՆԱԼԱՐԱՎՈՐՆԵՐԻ ՏԻՊ

CHORDATA

 

ՔԱՐԱԼԵԶԱԿԵՐՊԵՐԻ ԴԱՍ

PETROMYZONTES

 

Քարալեզակերպերի կարգ

Petromyzontiformes

 

Քարալեզ կասպիական

Caspiomyzon wagneri

ՂՀ, ՌԴ

Ծովաքարալեզ

Petromyzon marinus

ՌԴ

Քարալեզ գետային

Lampetra fluviatilis

ԲՀ

Քարալեզ ուկրաինական (Կրասնոդարի երկրամասի Սևծովյան ափի գետերի պոպուլյացիաներ)

Eudontomyzon mariae

ՌԴ

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԼՈՂԱԿ ՁԿՆԵՐԻ ԴԱՍ

ACTINOPTERY GII

 

Թառափակերպերի կարգ

Acipenseriformes

 

Թուխու ազովյան

Huso huso maeoticus

ՌԴ

Թուխու ամուրյան (զեյա–բուրեինյան պոպուլյացիա)

Huso dauricus

ՌԴ

Կեղծ բահաքիթ սիրդարինյան

Pseudocaphirhynchus fedtschenkoi

ՂՀ

Թառափ ամուրյան (զեյա–բուրեինյան պոպուլյացիա)

Acipenser schrencki

ՌԴ

Թառափ ատլանտյան (եվրոպական) (Սև ծովի ավազանի պոպուլյացիա)

Acipenser sturio

ՌԴ

Թառափ բալթիական (անդրենածին պոպուլյացիա)

Acipenser oxyrinchus

ՌԴ

Թառափ սախալինյան

Acipenser mikadoi

ՌԴ

Թառափ սիբիրյան (Ղազախստանի Հանրապետության պոպուլյացիաներ)

Acipenser baerii

ՂՀ

Թառափ սիբիրյան (բացառությամբ Լենա գետի ավազանի պոպուլյացիաների)

Acipenser baerii

ՌԴ

Չուքա (Բելառուսի Հանրապետության, Դնեպր, Դոն, Վերին և Միջին Կամա (Պերմի երկրամաս, Կիրովի մարզ), Սուրա, Ուրալ, Անգարա գետերի ավազանների պոպուլյացիաներ)

Acipenser ruthenus

ԲՀ, ՌԴ

Մերկաթառափ

Acipenser nudiventris

ՂՀ, ՌԴ

Հարինգակերպերի կարգ

Clupeiformes

 

Հարինգ վոլգյան

Alosa kessleri volgensis

ՂՀ, ՌԴ

Կլիկ աբրաուսյան

Clupeonella abrau

ՌԴ

Սաղմոնակերպերի կարգ

Salmoniformes

 

Կասպիական նելմա

Stenodus leucichthys leucichthys

ՂՀ

Պրոսոպիում գաճաճ

Prosopium coulteri

ՌԴ

Սաղմոն արկտիկական (Բոլշոյե Շուչյե (Բևեռային Ուրալ), Ֆրոլիխա, Բոլշոյե և Մալոյե Լեպրինդո, Լեպրինդոկան, Դավատչան, Իրբո, Տոկկո, Ուսու, Կամկանդա, Օգիենդո (Անդրբայկալյան երկրամաս) լճերի պոպուլյացիաներ)

Salvelinus alpinus

ՌԴ

Իշխան

Salmo ishchchan

ՀՀ

Իշխան (բախտակ) ձմեռային

Salmo ischchan ischchan

ՀՀ

Բոջակ

Salmo ischchan danilewskii

ՀՀ

Իշխան (բախտակ) ամառային

Salmo ischchan aestivalis

ՀՀ

Գեղարքունի

Salmo ischchan gegarkuni

ՀՀ

Մանիշակաձուկ եվրոպական

Osmerus eperlanus

ԲՀ

Թխաթույր կարմրախայտ սովորական

Salmo trutta

ԲՀ

Թխաթույր կարմրախայտ սովորական (բալթյան) (Լադոգա և Օնեգա լճերի ավազանների պոպուլյացիաներ)

Salmo trutta trutta

ՌԴ

Թխաթույր կարմրախայտ կասպիական (Կասպից ծովի ավազանի գաղթող տեսակ, Վոլգա և Ուրալ գետերի ավազանների առվի կարմրախայտ)

Salmo trutta caspius

ՌԴ

Թխաթույր կարմրախայտ սևծովյան (Սև ծովի ավազանի գաղթող տեսակ, Ղրիմի թերակղզու լճային և առվային տեսակներ)

Salmo trutta labrax

ՌԴ

Կարմրախայտ էյզենամյան

Salmo trutta ezenami

ՌԴ

Լենոկ կարճադունչ (Օբ գետի ավազանի պոպուլյացիա)

Brachymystax tumensis

ՌԴ

Լենոկ սրադունչ (Անգարա գետի հունի և Բայկալ լճի ավազանի պոպուլյացիաներ)

Brachymystax lenok

ՌԴ

Սաղմոն արալյան

Salmo trutta aralensis

ՂՀ

Սաղմոն ատլանտյան

Salmo salar

ԲՀ

Սաղմոն ատլանտյան (քաղցրահամ ջրերում բնակվող տեսակ = լճի սաղմոն)

Salmo salar

ՌԴ

Սաղմոն կասպիական

Salmo trutta caspius

ՂՀ

Միկիժա (գաղթող տեսակ = կամչատյան սյոմգա) (Շանտարյան կղզիների պոպուլյացիա)

Parasalmo mykiss

ՌԴ

Մուկսուն (Յամալ թերակղզու պոպուլյացիաներ)

Coregonus muksun

ՌԴ

Նելմա

Stenodus leucichthys

ՂՀ

Նելմա՝

Stenodus leucichthys։

 

կասպիական նելմա.

S. 1. leucichthys

ՌԴ

նելմա (Ռուսաստանի Դաշնության եվրոպական մասի պոպուլյացիաներ՝ բացառությամբ Պեչորա գետի ավազանի պոպուլյացիայի)

S.l. nelma

ՌԴ

Պալիա երկարափետուր Սվետովիդովի

Salvethymus svetovidovi

ՌԴ

Պալիա փոքրաբերան

Salvelinus elgyticus

ՌԴ

Մանրասիգ եվրոպական (պերեսլավյան) (Պլեշչեևո լճի պոպուլյացիա)

Coregonus albula

ՌԴ

Սիգ սովորական (Լադոգա լճի ավազանի վոլխյան և սվիրյան պոպուլյացիաներ)

Coregonus lavaretus

ՌԴ

Սիգ բաունտովյան (Բոլշիե և Մալիե Կապիլյուշի լճերի բազմաառէջքային սիգի պոպուլյացիաներ)

Coregonus baunti

ՌԴ

Տայմեն սովորական (Ղազախստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության եվրոպական մասի, Արևմտյան Սիբիրի պոպուլյացիաներ (բացառությամբ Ալթայի Հանրապետության և Տոմ գետի պոպուլյացիների՝ Կեմերովոյի մարզի սահմաններում), Անգարա գետի ավազանի պոպուլյացիներ՝ ներառյալ Բայկալ լճի ավազանի, Սախալին կղզու պոպուլյացիաները)

Hucho taimen

ՂՀ, ՌԴ

Տայմեն սախալինյան (Պրիմորսկի երկրամասի և Սախալինի մարզի պոպուլյացիաներ)

Parahucho perryi

ՌԴ

Կարմրախայտ առվի

Salmo trutta morpha fario

ԲՀ

Ձամբռիկ եվրոպական (Բելառուսի Հանրապետության , Ռուսաստանի Դաշնության (Ուրալ գետի ավազան) պոպուլյացիաներ)

Thymallus thymallus

ԲՀ, ՌԴ

Ծածանակերպերի կարգ

Cypriniformes

 

Կարմրակն հայկական

Armenian Roach, rutilus rutilus Chelkovnikovi

ՀՀ

Կտրիչատամ (անվանական ենթատեսակ)

Rutilus frisii frisii

ՌԴ

Մերկածածան լճային

Phoxinus percnurus

ԲՀ

Դառնուկ կոլխիդյան

Rhodeus colchicus

ՌԴ

Ձիածածան գայլաձկանման

Aspiolusius esocinus

ՂՀ, ՂրՀ

Հաշամ կարմրաշուրթ

Aspius aspius

ՀՀ

Մարինկա իսիկ-կուլիյան

Schizothorax issykkuli

ՂրՀ

Մերկ օսման իսիկ-կուլիյան

Diptychus dybowskii lansdelli

ՂրՀ

Քառթակ Քուռի

Gobio persus

ՀՀ

Կուտում

Rutilus frisii kutum

ՂՀ

Մարինկա իլիյական (իլիյական պոպուլյացիա)

Schizothorax argentatus pseudaksaiensis

ՂՀ

Սրաշող չույան

Capoetobrama kuschakewitschi ssp. orientalis

ՂՀ, ՂրՀ

Ծական առաջավոր ասիական

Sabanejewia aurata

ՀՀ

Ղրիմի կարճաբեղ քարթակ

Gobio taricus

ՌԴ

Ծածանաձուկ սովորական

Vimba vimba

ԲՀ

Ծածանաձուկ սովորական (Կուբան գետի և Կրասնոդարի երկրամասի Սևծովյան ափի գետերի ավազանների պոպուլյացիաներ)

Vimba vimba

ՌԴ

Կողակ Սևանի

Varicorhinus capoeta sevangi

ՀՀ

Բեղլու Սևանի

Barbus goctschaicus

ՀՀ

Բեղլու արալյան

Barbus brachycephalus brachycephalus

ՂՀ, ՂրՀ

Բեղլու բուլատ-մաի

Luciobarbus capito

ՌԴ

Բեղլու սովորական

Barbus barbus

ԲՀ

Բեղլու սովորական (Բալթիկ ծովի ավազանի գետերի պոպուլյացիաներ, Դնեպր գետի ավազանի պոպուլյացիաներ = դնեպրյան բեղլու)

Barbus barbus

ՌԴ

Բեղլու թուրքեստանյան

Barbus capito conocephalus

ՂՀ, ՂրՀ

Տառեխ ազովա-սևծովյան (բացառությամբ Դոն գետի ավազանի գաղթող տեսակի)

Alburnus mentо

ՌԴ

Ծական ղրիմյան

Cobitis taurica

ՌԴ

Լոքոյակերպերի կարգ

Siluriformes

 

Լոքոյիկ թուրքեստանյան

Glyptosternum reticulatum

ՂրՀ

Պերկեսակերպերի կարգ

Perciformes

 

Պերկես բալխաշյան (բալխաշ-իլիյական պոպուլյացիա)

Perca schrenki

ՂՀ

Սկորպենակերպերի կարգ

Scorpaeniformes

 

Կապուտ չատկալյան

Cottus jaxartensis

ՂՀ

Ձողաձկնակերպերի կարգ

Gadiformes

 

Ձողաձուկ կիլդինյան

Gadus morhua kildinensis

ՌԴ

Օձաձկնակերպերի կարգ

Anguilliformes

 

Օձաձուկ գետի (Բարենցևի, Սպիտակ, Սև եւ Ազովի ծովերի ավազանների պոպուլյացիաներ)

Anguilla anguilla

ՌԴ

Փշաձկնակերպերի կարգ

Gasterosteiformes

 

Ծովաձիուկ

Hippocampus hippocampus

ՌԴ

ԵՐԿԿԵՆՑԱՂՆԵՐԻ ԴԱՍ

AMPHIBIA

 

Պոչավորների կարգ

Caudata

 

Գորտնատամ սեմիրեչյան

Ranodon sibiricus

ՂՀ

Տրիտոն սանրավոր

Triturus cristatus

ԲՀ

Տրիտոն Կարելինի

Triturus karelinii

ՌԴ

Տրիտոն ճիրանավոր ուսսուրիական

Onychodactylus fischeri

ՌԴ

Տրիտոն Լանցի

Lissotriton lantzi

ՌԴ

Տրիտոն փոքրասիական

Ommatotriton ophryticus

ՀՀ, ՌԴ

Անպոչերի կարգ

Anura

 

Դոդոշ դանատինյան

Bufo danatensis

ՂՀ

Դոդոշ կանաչ

Bufo viridis

ՂրՀ

Դոդոշ կոլխիդյան

Bufo verrucosissimus

ՌԴ

Դոդոշ Պեվցովի

Bufotes pewzowi

ՌԴ

Դոդոշ եղեգնային

Bufo calamita

ԲՀ

Դոդոշ եղեգնային

Epidalea calamita

ՌԴ

Խաչագորտ կովկասյան

Pelodytes caucasicus

ՌԴ

Գորտ սիբիրյան

Rana amurensis

ՂՀ

Գորտ ասիական

Rana asiatica

ՂրՀ

Սխտորագորտ սիրիական

Pelobates syriacus

ՀՀ, ՌԴ

ՍՈՂՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՍ

REPTILIA

 

Կրիաների կարգ

Testudines

 

Կրիա ճահճային

Emys orbicularis

ԲՀ

Կրիա հեռավորարևելյան

Pelodiscus maackii

ՌԴ

Կոլխիդյան ճահճային կրիա

Emys orbicularis colchica

ՌԴ

Կրիա միջերկրածովյան

Testudo graeca

ՀՀ

Նիկոլսկու միջերկրածովյան կրիա

T.g. nikolskii

ՌԴ

Պալասի միջերկրածովյան կրիա

T.g. pallasi

ՌԴ

Կրիա միջինասիական

Agrionemys horsfieldi

ՂրՀ

Կրիա միջինասիական

Testudo graeca

ՌԴ

Մողեսների կարգ

Sauria

 

Ագամա տափաստանային

Trapelus sanguinolentus

ՌԴ

Վարան մոխրագույն

Varanııs griseus

ՂՀ, ՂրՀ

Երկարապոչ կորեական

Takydromus wolteri

ՌԴ

Գեկոնիկ ծվծվան

Alsophylax pipiens

ՌԴ