Համարը 
N 1912-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2022.12.12-2022.12.25 Պաշտոնական հրապարակման օրը 12.12.2022
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
08.12.2022
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ փոխվարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
09.12.2022
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
22.12.2022
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՍԵՎԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 2022-2027 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

8 դեկտեմբերի 2022 թվականի N 1912-Ն

 

ՍԵՎԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 2022-2027 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 17-րդ հոդվածը, «Ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքի 2022-2027 թվականների կառավարման պլանը` համաձայն հավելվածի։

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը։

 

Հայաստանի Հանրապետության

փոխվարչապետ

Հ. Մաթևոսյան

 

Երևան

 

09.12.2022

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի

դեկտեմբերի 8-ի N 1912-Ն որոշման

 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

 

ՍԵՎԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 2022-2027 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ

 

1. ՍԵՎԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄ

 

1. Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքի տեղադիրքը և աշխարհագրական նկարագիրը - Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքը (այսուհետ՝ Սևանի ՋԿՏ) գտնվում է Հայաստանի արևելյան մասում: Սևանա լճի ավազանը զբաղեցնում է Հայաստանի Հանրապետության (այսուհետ՝ ՀՀ) ամբողջ տարածքի 1/6 մասը։ Սևանի ՋԿՏ մակերեսը կազմում է 4721 կմ2: Սևանի ՋԿՏ շրջապատված է Գեղամա լեռներով (արևմուտքից), Վարդենիսի լեռներով (հարավից), Արեգունու լեռներով (հյուսիս-արևելքից) և Սևանի ու Արևելյան Սևանի լեռնաշղթաներով (արևելքից), որոնց բարձրությունը հասնում է մինչև 3598մ (Վարդենիս): Սևանի ՋԿՏ ձգվում է հյուսիսային լայնության 39°52'-ից մինչև 40°41' և արևելյան երկայնության 44°45'-ից մինչև 45°59': Հյուսիսից հարավ առավելագույն ձգվածությունը կազմում է 90կմ, արևելքից արևմուտք` 103կմ: Սևանի ՋԿՏ-ի վարչատարածքային միավորները ներկայացված են Քարտեզ N1-ում։

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_22549

Քարտեզ N1. Սևանի ՋԿՏ-ի վարչատարածքային միավորների

 

2. Կլիմայական բնութագիր - Սևանա լճի ավազանի կլիման չափավոր ցամաքային է: Լճի բարձր դիրքի պատճառով ավազանը համեմատ Հայաստանի մյուս տարածքների հետ ավելի սառն է: Սևանա լճի ավազանում բնորոշ են կլիմայի հետևյալ տեսակները՝

1) բարեխառն կլիմա, մեղմ ամառներով, համեմատաբար ցուրտ ձմեռներով- բնորոշ է հրաբխային սարավանդների և լեռնալանջերի համար մինչև 2200 մ բարձրությունները: Գերակշռում է ցուրտ եղանակը, գոյանում է կայուն ձյունածածկույթ (15-40 սմ), որը պահպանվում է մոտ 4 ամիս: Օդի միջին ջերմաստիճանը հունվարին 6- 8°C է,նվազագույնը իջնում է մինչև -35°C: Քամու արագությունը հասնում է 3-6մ/վրկ։ Հաճախ են լինում ձնաբքեր, ինչպես նաև մառախուղներ: Մայիս-հունիս ամիսներին միջին հաշվով 10-15 օր ամպրոպներ են լինում, տեղումների քանակը տատանվում է 100- 150 մմ-ի սահմաններում, իսկ կարկտային օրերի թիվը հասնում 4-6-ի: Հունիսի երկրորդ կեսին ջերմաստիճանը ամենուրեք 15°C-ից վեր է բարձրանում:

2) կարճատև զով ամառներով և ցուրտ ձմեռներով չափավոր ցուրտ կլիմա - ձևավորվում է 2000-3000մ բարձրությունների վրա: Հողագործության վերջին սահմանը 2400-2500 մ է հասնում: Ձմեռը ցուրտ է և տևում է 4-5 ամիս, հունվարի միջին ջերմաստիճանը տատանվում է -10°C-ից մինչև -13°C: Ձնածածկույթի հզորությունը 50-70 սմ-ի է հասնում: Գարունը սկսվում է ապրիլի սկզբներին, երբ ամենուրեք օդի միջին ջերմաստիճանը բարձրանում է 0°C-ից: Ամառը կարճատև է, շատ տեղերում զով: Օդի օրական միջին ջերմաստիճանը 15°C-ից չի անցնում, օգոստոս ամսին օդի միջին ջերմաստիճանը 13°C-15°C է: Աշունը ցուրտ է և կարճատև: Տարեկան տեղումների քանակը 500-600 մմ է:

3) ցուրտ, բարձր լեռնային կլիմա - ձևավորվում է 3000 մ-ից սկսած և աչքի է ընկնում արեգակնային էներգիայի բարձր ինտենսիվությամբ: Արեգակի ուղիղ ճառագայթման առավելագույն ինտենսիվությունը րոպեում հասնում է 1,67 կկալ/սմ2: Արևափայլքի տևողությունը նույնպես բարձր է, հատկապես՝ ձմռանը, երբ միջին և ցածրադիր գոտիները ծածկված են ամպերով:

4) Սևանի ՋԿՏ-ի կլիմայական գոտիները ներկայացված են Քարտեզ N2-ում։

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_22550

Քարտեզ N2. Սևանի ՋԿՏ-ի կլիմայական գոտիները

 

3. Երկրաբանական կառուցվածքը - Սևանա լճի ավազանի երկրաբանական կառուցվածքում առկա են տարբեր ապարներ` վերին կավճից մինչև ժամանակակից նստվածքներ: Արեգունու լեռնաշղթայի հարավ-արևմտյան լանջերը, որոնք զառիթափ իջնում են դեպի լճի մակերևույթը, հիմնականում կազմված են մինչև 1500 մ հզորությամբ միջին էոցենի հրաբխային-տերրիգեն ֆլիշից և միայն մասամբ նույն հասակի հրաբխային ֆլիշից (500 մ հզորությամբ): Սևանի լեռնաշղթան տարբերվում է Արեգունու լեռնաշղթայից ոչ միայն ապարների կազմությամբ, այլև հասակով: Սևանի լեռնաշղթան կազմված է նստվածքային ապարներով` կրաքարեր, մերգելներ, ալեվրոլիտներ, կոնգլոմերատներ և հրաբխային ապարներով` բազալտներ, անդեզիտաբազալտներ և տուֆեր: Սևանի լեռնաշղթայի հարավային լանջն առանձնանում է -հրաբխային ապարների տարածված մերկացումներով, որոնցում ներդրված են հիպերբազիտներ և գաբրոններ: Լեռնաշղթայի հարավային մասում Արտանիշ թերակղզու մոտ հայտնի են օֆիոլիտային ասոցիացիայի շերտավոր ապարների մերկացումներ: Գեղամա լեռնազանգվածի արևելյան լանջերը կազմված են հիմնականում չորրորդական լավաներից (ստորին չորրորդական բազալտներ, անդեզիտներ, անդեզիտային դացիտներ, դացիտներ և հոլոցենի անդեզիտային բազալտներ և անդեզիտներ): Վարդենիսի լեռնազանգվածի հյուսիսային լանջերը կազմված են ստորին պլիոցենի հրաբխային ապարներից (անդեզիտային բազալտներ, անդեզիտներ, անդեզիտային դացիտներ, ռիոդացիտներ), ինչպես նաև ստորին չորրորդական լավային հոսքերից և բազալտներից, անդեզիտային բազալտներից, անդեզիտներից, անդեզիտային դացիտներից, դացիտներից:

4. Հիդրոգրաֆիական բնութագրիչների նկարագրություն - Սևանա լիճը բարձր լեռնային լիճ է, որը գտնվում է ծովի մակարդակից 1900.65 մ բարձրության վրա: Սևանա լիճը հինգերորդ տեղում է աշխարհում բարձր լեռնային լճերի շրջանում: Սևանա լիճը Նորատուսի և Արտանիշի հրվանդաններով ու Շորժայի ստորջրյա թմբով բաժանվում է երկու մասի` Մեծ Սևան (910 կմ2) և Փոքր Սևան (345 կմ2): Սևանա լիճը Հարավային Կովկասի ամենամեծ լիճն է, միևնույն ժամանակ աշխարհի ամենամեծ քաղցրահամ լեռնային լճերից մեկը: Սևանա լճի ավազանը կազմում է ՀՀ տարածքի 1/6 մասը (16%): Սևանի ավազանի մակերեսը 4721 կմ2 է, լճի մակերեսը` 1279 կմ2: Լճի մակերեսը մինչև մակարդակի արհեստական իջեցումը կազմում էր 1416 կմ2: Լճի երկարությունը մեծ առանցքով Ձկնագետ գետի գետաբերանից (հյուսիս-արևմուտք) մինչև Ծովակ գյուղ (հարավ-արևմուտք) 74 կմ է, մինչդեռ միջին լայնությունը 19 կմ է, իսկ առավելագույնը` 32 կմ: Միջին խորությունը 46.8 մ է, առավելագույնը` 83 մ, ջրի ծավալը` 38.3 կմ3: Սևանա լճի ջրհավաք ավազանը (ներառյալ ջրի տեղափոխումը) ներկայացված է Քարտեզ N3-ում։

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_22551

Քարտեզ N3. Սևանա լճի ջրհավաք ավազանը (ներառյալ ջրի տեղափոխումը)

 

5. Սևանի ՋԿՏ-ում կան 2687կմ ընդհանուր երկարությամբ 993 գետեր ու գետակներ: Գետերից 56-ն ունեն 10-25 կմ երկարություն, 6-ը` 25-50 կմ և 1-ը` ավելի քան 50 կմ : Սևանի ՋԿՏ գետային ցանցը ներկայացված է Աղյուսակ N1-ում։

 

Աղյուսակ 1. Սևանի ՋԿՏ գետային ցանցը

 

Գետերն ըստ երկարության

<10 կմ

10 – 25

կմ

25 – 50

կմ

50 –100

կմ

Ամբողջ գետային ցանցը

Գետերի ջրհավաք ավազանի

մակերեսը

Գետային ցանցի խտության

գործակիցը

Քանակը

930

56

6

1

993

3500 կմ2

0.77

կմ/կմ2

Երկարությունը,

կմ

1585

866

185

51

2687

 

1) 28 գետեր (ներառյալ գետի տեսքով խոշոր աղբյուրները ) են թափվում Սևանա լիճ և միայն Հրազդան գետն է սկիզբ առնում լճից: Հիմնականում դրանք փոքր գետեր են 10 կմ-ից պակաս երկարությամբ, նրանցից միայն 6-ն են 26 կմ-ից երկար և միայն Արգիճին ունի 50 կմ-ից ավելի երկարություն: Սևանի ՋԿՏ որոշ գետերի հիմնական բնութագրիչները ներկայացված են Աղյուսակ N2-ում։

 

Աղյուսակ 2. Սևանի ՋԿՏ որոշ գետերի հիմնական բնութագրիչները

 

Գետի անունը

Երկարությունը, կմ

Ջրհավաք ավազանի մակերեսը, կմ2

Ակունքի բարձրությունը, մ

Գետաբերանի բարձրությունը, մ

Միջին թեքություն %

Արգիճի

56

367,2

2520

1900,6

11,1

Արտանիշ

8

16,7

2612

1900,6

88,9

Բախտակ

31

152,1

3220

1900,6

42,6

Դարանակ

8

23,3

2850

1900,6

118,7

Արեգունի

9

11,7

2820

1900,6

102,2

Ջիլ

10

17,5

2780

1900,6

87,9

Արծվանիստ

20

82,7

3260

1900,6

68,0

Աստղաձոր

21

48

3220

1900,6

62,8

Վարդենիս

30

110

3160

1900,6

42,0

Գավառագետ

50

480

3130

1900,6

24,6

Ձկնագետ

22

86,3

2310

1900,6

18,6

Զոլաքար

14

31,5

2840

1900,6

67,1

Կարճաղբյուր

24

109,6

2905

1900,6

41,9

Լիճք

8

36,9

2006

1900,6

13,2

Մարտունի

28

96,5

3070

1900,6

41,8

Մասրիկ

51

675

2880

1900,6

19,2

Փամբակ

10

23,2

2762

1900,6

86,1

Դրախտիկ

11

39,5

2670

1900,6

69,9

Ծակքար

23

67,2

3180

1900,6

55,6

Գեղամասար

12

21,6

3030

1900,6

94,1

Երանոս

4

7,9

1960

1900,6

14,9

Սելավագետակ

15

19

2650

1900,6

50,0

Փոքր Մասրիկ

15

69

2800

1900,6

60,0

Սարինար

11

14,2

3094

1900,6

108,5

Շիշկերտ

9

18,6

2600

1900,6

77,7

Ծափաթաղ

8

17,3

2670

1900,6

96,2

Դալի

5

7,4

2422

1900,6

104,3

Սպիտակաջուր

12

23,9

2405

1900,6

42,0

 

 

2) 5 գետեր սկիզբ են առնում Գեղամա լեռներից, որոնցից Գավառագետը թափվում է Փոքր Սևան, իսկ մյուս չորսը` Երանոսը, Բախտակը, Ծակքարը և Լիճքը` Մեծ Սևան: Գեղամա լեռնազանգվածի գետերի ընդհանուր հոսքը կազմում է Սևանա լիճ թափվող բոլոր գետերի ընդհանուր հոսքի 27.7%-ը: Վարդենիսի լեռներից սկիզբ են առնում 9 գետեր` Արգիճի, Մարտունի, Աստղաձոր, Զոլաքար, Սելավագետակ, Վարդենիս, Արծվանիստ, Կարճաղբյուր և Մասրիկ, որոնք թափվում են Մեծ Սևան: Վարդենիսի լեռնազանգվածի գետերի ընդհանուր հոսքը կազմում է Սևանա լիճ թափվող բոլոր գետերի ընդհանուր հոսքի 61.9%-ը: Սևանի լեռներից սկիզբ են առնում 12 գետեր` Փոքր Մասրիկ, Գեղամասար, Սարինար, Արեգունի, Դարանակմ Փամբակ, Շիշկերտ, Ծափաթաղ, Ջիլ, Դալի, Նորուզ և Արտանիշ, որոնք թափվում են Մեծ Սևան: Սևանի լեռների գետերի ընդհանուր հոսքը կազմում է Սևանա լիճ թափվող բոլոր գետերի ընդհանուր հոսքի 4.6%-ը: 2 փոքր գետեր սկիզբ են առնում Արեգունու լեռնաշղթայից` Սպիտակաջուր և Դրախտիկ, և միայն մեկը Փամբակի լեռնաշղթայից` Ձկնագետը: Արեգունու Փամբակի լեռների գետերի ընդհանուր հոսքը կազմում է Սևանա լիճ թափվող բոլոր գետերի ընդհանուր հոսքի 5.8%-ը: Գետերի միջին տարեկան հոսքը կազմում է 26.8 մ3/վրկ (առանց Արփա-Սևան թունելի): Ընդհանուր առմամբ Սևանի ՋԿՏ-ում գետային ցանցի խտությունը 1-ից փոքր է, սակայն հարավային բարձրալեռնային հատվածը առանձնանում է ռելիեֆի զգալի մասնատվածությամբ (1.5-2.0 կմ/կմ2): Գետերի սնումը խառն է, հիմանականում ձնհալքից և անձրևներից, սակայն կան որոշ առանձնահատկություններ: Սևանա լճից սկիզբ առնող միակ գետը Հրազդան գետն է, որը թափվում է Արաքս գետ: Հրազդանը ամբողջությամբ ՀՀ տարածքում հոսող ամենաերկար գետն է (141 կմ):

3) Սևանի ՋԿՏ-ի մակերևութային ջրերը և հիմնական գետավազանները ներկայացված են Քարտեզ N4-ում։

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_22552

Քարտեզ N4. Սևանի ՋԿՏ-ի մակերևութային ջրերը և հիմնական գետավազանները

 

6. Էկոհամակարգերի նկարագրությունը (hողեր, բնական գոտիներ, ֆլորա և ֆաունա, հողածածկույթ) - Ըստ բարձրության, Սևանա լճի ավազանում տարածված են հողերի տարբեր տեսակներ և ենթատեսակներ: Սևանա լճի ավազանի ցածրադիր մասը զբաղեցնում են ափամերձ գոտիների հողագրունտները: Այս հողերը առաջացել են լճի մակարդակի իջեցման արդյունքում: Մերկացած մակերեսի վրա հողառաջացման գործընթացը ավելի ինտենսիվ է ընթանում, քանի որ նստավածքային (ավազ, գլաքար) և հրաբխային ապարները նպաստում են դրան: Սևանի ավազանի հողածածկը խայտաբղետ է: Ավազանի հողերը պատկանում են 3 բնահողային գոտիների` լեռնային հողեր, 2000-4000 մ, լեռնաանտառային հողեր, 1900 - 2400 մ, լեռնատափաստանային հողեր` 1900 - 2450 մ։

1) Սևանի ավազանում լավ արտահայտված են 5 բնական գոտիներ՝ լեռնատափաստանային, լեռնաանտառային, լեռնամարգագետնային, ենթալպյան և ալպյան: Լեռնատափաստանները զբաղեցնում են Սևանա լճի ավազանի ցածրադիր մասը (մինչև 1900-2200 մ), կլիման կիսացամաքային է, տաք ամառներով և ցուրտ ձմեռներով, լեռնաանտառները (2100-2300 մ) լայն տարածում չունեն և հիմնականում տարածված են Փամբակի և Սևանի լեռնաշղթաների վրա: Լեռնամարգագետինները տարածված են (2300-2600 մ) բարձրություններում, կլիման ցուրտ լեռնային է։ Ալպյան և ենթալպյան մարգագետինները զբաղեցնում են Սևանա լճի ավազանի բարձր լեռնային շրջանները (2500-2600)մ։ Սևանի ՋԿՏ բնական գոտիները և հիմնական հողատիպերը ներկայացված են Աղյուսակ N3-ում։

 

Աղյուսակ 3. Սևանի ՋԿՏ բնական գոտիները և հիմնական հողատիպերը

 

Բարձրություն (մ)

Բնական գոտիներ

Հողատիպեր

1900-2200

Լեռնատափաստաններ

Տիպիկ և կարբոնատային

սևահողեր

2100-2300

Լեռնաանտառներ

Տափաստանաանտառային հողեր

2300-2600

Լեռնամարգագետիններ

Տափաստանամարգագետնային

հողեր

>2500-2600

Ալպյան և ենթալպյան

մարգագետինները

Մարգագետնային հողեր

 

2) Սևանա լճի ավազանի բուսականությունը բնորոշ է Հարավային Կովկասի բարձրադիր շրջաններին, որոնք հայտնի են բույսերի մեծ բազմազանությամբ: Լճի ափամերձ հատվածում տարածվում են երկրի ամենամեծ արհեստական անտառները: Այստեղ հանդիպում են մոտ 1600 անոթավոր բույսերի տեսակներ, որոնցից 48-ը ընդգրկված են Հայաստանի Կարմիր Գրքում: Սևանի ավազանում առավել խիտ բուսականությունը առկա է լեռնատափաստաններում, ենթալպյան և ալպյան գոտիներում: Սևանի լեռնաշղթաների առավել բնորոշ ծառատեսակներից են գիհիները: Սևանի պարկի կենտրոնական մասում կան կաղնու բնական անտառներ: Վարդենիսի և Գեղամա լեռներում ամենուր տարածված են մասրենու և մի շարք այլ վարդազգիների թփատեսակներ: Ջրի մակարդակի նվազումից հետո լճի հատակի չորացված տարածքները անտառապատվել են այլազգի բույսերի տեսակներով: Արհեստական անտառներում գերակշռում են հետևյալ ծառատեսակները՝ սոճիներ, բարդիներ, ակացիաներ և ուռենիներ:

3) Սևանա լճի ավազանում գոյություն ունի վեց ձկնատեսակ (երկուսը գրանցված են Հայաստան Կարմիր Գրքում, երկուսն էլ` էնդեմիկ են): Սևանա լճի ձկների հայտնի էնդեմիկ տեսակները՝ Սևանի իշխան (Salmo ischchan), Սևանի կողակ (Capoeta capoeta sevagni կամ Varicorhinus capoeta sevangi), Սևանի բեղլու (Barbus goktschaicus) նվազում են: Հայտնի էնդեմիկ իշխանը (Salmo ischchan) այժմ վերացման եզրին է: Սևանա լիճը հանդիսանում է որպես կարևոր հանգստավայր չվող թռչունների համար, հատկապես հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին, մինչև լիճը ծածկվում է սառույցով: Նման հազվագյուտ թռչունները, ինչպիսիքն են սպիտակ ձկնկուլը, քաջահավը, թշշան կարապը, ճչան կարապը, գեղանի կռունկը միգրացիայի ընթացքում պարբերաբար թռչում են այստեղ: Սևանի ավազանում բնակվում են մոտ 36 տեսակ կաթնասուն, որոնցից 8-ը գրանցված են Հայաստանի Կարմիր Գրքում: Հիմնական հանդիպող կաթնասուններից են՝ նապաստակը, կարմիր աղվեսը, գայլը, աքիսը և մի շարք կրծողներ: Անողնաշարավորների վերաբերյալ հետազոտությունները դեռևս ընդգրկում են միայն ջրային կենդանական աշխարհը՝ 14 պլանկտոն և 136 բենթոս տեսակների տարբեր սիստեմատիկ խմբեր:

4) Սևանի ՋԿՏ-ի հողածածկույթը վերլուծվել է` օգտագործելով CORINE դասակարգման սխեման և GlobeLand30 30 մ լուծաչափով անվճար տվյալների հավաքածուները: Հողածածկույթը դասակարգվել է օգտագործելով CORINE համակարգի երկրորդ մակարդակը1: Հողածածկույթի տեսակների բաշխվածությունը Սևանի ՋԿՏ-ում ներկայացված է Աղյուսակ N 4-ում։

 

Աղյուսակ 4. Հողածածկույթի տեսակների բաշխվածությունը Սևանի ՋԿՏ-ում (հիմնված GlobeLand30-ի, Գեղարքունիքի մարզպետարանի 2010-2018թթ. և «Գեոկոմ» ՍՊԸ-ի տվյալների վրա)

 

Հողածածկույթի տեսակներ

Տարածք կմ2

%

Վարելահող

401.7

8.54

Արոտավայրեր և մարգագետիններ

2241.9

47.68

Անտառներ

395.9

8.42

Թփուտներ

0.2

0.004

Նոսր բուսածածկույթով կամ առանց

բուսածածկույթի տարածքներ

6.2

0.13

Մակերևութային ջրեր

1508.3

32.08

Ճահիճներ

0.5

0.01

Բնակավայրերի հողեր

141.8

3.02

Արդյունաբերական, առևտրային և

տրանսպորտային միավորներ

0.6

0.01

Հանքավայրեր, աղբավայրեր և շինհրապարակներ

4.5

0.10

 

7. Էկոշրջաններ և ջրային մարմիններ - Էկոշրջանը էկոհամակարգերի կրկնվող տեսակ է, որը բնութագրվում է յուրատեսակ՝ շրջանին հատուկ հողերի և ռելիեֆի համադրությամբ: Էկոշրջանի սահմաններում էկոհամակարգի որակի, վիճակի և ամբողջականության հետ կապված աշխարհագրական երևույթները տարածականորեն համընկնում են: Հարավային Կովկասի երկրները, ներառյալ Հայաստանը, գտնվում են 24-րդ էկոշրջանում (Կովկաս): Ջրային մարմինները տարանջատվել են ըստ մակերևութային ջրային մարմինների տեսակների` համաձայն ԵՄ Ջրի շրջանակային դիրեկտիվի (այսուհետ՝ ՋՇԴ) Հավելված 2-ի Համակարգ Ա-ում նկարագրված բնութագրիչների: Սևանի ՋԿՏ-ում «գետ», «լիճ» ջրային մարմինների տիպերի հատկանիշները ներկայացված են Աղյուսակ N5-ում և Աղյուսակ N6-ում։

 

Աղյուսակ 5. Սևանի ՋԿՏ-ում «գետ» ջրային մարմինների տիպերի հատկանիշները

 

Բնութագրիչ

Տիպեր

I

II

III

Էկոշրջան

24 (Կովկաս)

Բարձրություն

>800մ

Երկրաբանություն

Սիլիկատային

Կրաքարային

Սիլիկատային

Ավազանի

մակերեսը, կմ2

<100

100-1000

 

Աղյուսակ 6. Սևանի ՋԿՏ-ում «լիճ» ջրային մարմինների տիպերի հատկանիշները

 

Բնութագրիչ

Տիպեր

I

II

III

Էկոշրջան

24 (Կովկաս)

Բարձրություն

>800մ

Երկրաբանություն

Սիլիկատային

Մակերեսը, կմ2

0,5-1

>100

Խորություն, մ

<3

3-15

>15

 

8. Սևանի ՋԿՏ-ում տեսակների համար բնորոշ հղումային տեղամասերի սահմանում - Հղումային պայմանների վերաբերյալ ԵՄ ՋՇԴ Համընդհանուր իրականացման ռազմավարության (այսուհետ՝ ՀԻՌ) թիվ 10 ուղեցուցային փաստաթղթի համաձայն և այլ երկրների փորձի հիման վրա հղումային տեղամասերն ընտրվել են նախապես սահմանված չափորոշիչների օգտագործմամբ: Հայաստանի գետերի համար հղումային պայմաններ մշակելիս սահմանվել են հետևյալ չափանիշները` միջավայրի փոփոխության բացակայություն (մետրային արժեք = 1), ջրի ամբարման բացակայություն (մետրային արժեքը = 1), ջրառի բացակայություն (մետրային արժեք = 1), ափամերձ բուսականության փոփոխությունների բացակայություն, թունավոր ազդեցությունների բացակայություն։ Սևանի ՋԿՏ-ում ընտրվել են հետևյալ հավանական հղումային տեղամասերը․

 

Գետ

Տեղամաս

Տիպ

Բարձրություն

Մեկնաբանություններ

Դրախտիկ

Դրախտիկ գյուղից 0.5 կմ վերև

I

2026 NH4-N 0,100-0,190 մգ / լ

Գավառագետ

Ծաղկաշեն գյուղից վերև բուսականություն․ 2

I

2185 ափամերձ

Մասրիկ

Վերին Շորժայից 2 հոսանքն ի վեր

II

2225 ափամերձ բուսականություն․

 

9. Բնական աղետների վտանգների նկարագրություն - Սևանի ՋԿՏ-ում առկա են տարբեր բնական վտանգներ` ջրհեղեղներ, սելավներ, երկրաշարժեր, սողանքներ և այլն: Ջրհեղեղները հիմնականում գրանցվում են գարնանային ձնհալքի ժամանակաշրջանում, երբեմն նաև ամռանը հորդառատ անձրևների պատճառով: Ավելի հաճախ ջրհեղեղներ գրանցվում են լճի հյուսիս-արևելյան ափերին: Սելավներ հիմնականում հանդիպում են ավազանի արևելյան մասում` Հովսածախք, Արծաթաբեկ, Նորակերտ, Դրախտիկ, Սատանախաչ, Ծափաթաղ, Փամբակ, Ջիլ, Արթունջ և Կապուտջուր գետերի ձորերում: Սելավները բացասական ազդեցություն են ունենում ենթակառուցվածքների (ճանապարհներ), բնապահպանության և գյուղատնտեսության վրա: Սևանի ՋԿՏ-ում արձանագրված ջրհեղեղները ներկայացված են Քարտեզ N5-ում, իսկ Սևանի ՋԿՏ-ում գրանցված երկրաշարժերը, սողանքային և սելավային տեղամասերը՝ Քարտեզ N6-ում։

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_22553

Քարտեզ N5. Սևանի ՋԿՏ-ում արձանագրված ջրհեղեղները

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_22554

Քարտեզ N6. Սևանի ՋԿՏ-ում գրանցված երկրաշարժերը, սողանքային և սելավային տեղամասերը

 

10. Ժողովրդագրություն - Գեղարքունիքի մարզպետարանի տվյալների համաձայն, Սևանի ՋԿՏ-ի մշտական բնակչությունը կազմում է մոտ 212,238 մարդ (մոտ 58,045 քաղաքային և 154,193 գյուղական): Քաղաքային բնակչությունը բաշխված է 3 քաղաքներում՝ Գեղարքունիքի մարզի վարչական կենտրոն Գավառ (29,146 մարդ), Վարդենիս (15,272 մարդ) և Մարտունի (13,627 մարդ): Ըստ բնակչության թվաքանակի, խոշոր գյուղական համայնքը Ներքին Գետաշենն է շուրջ 8,785 մարդ, ապա՝ Վարդենիկ (8,668 մարդ), Սարուխանը (8,397 մարդ): Մնացած համայնքները ունեն 7,000-ից պակաս մշտական բնակիչներ: Համաձայն Գեղարքունիքի մարզպետարանի տրամադրած տվյալների, կան 3 խոշորացված համայնքներ՝ Գեղամասար (7,133 մարդ), որը ներառում է 18 փոքր համայնքներ, Շողակաթ (3,518 մարդ), որում ընդգրկված են 6 գյուղ և Վարդենիս համայնքը (15,950 մարդ), որը ներառում է Վարդենիս քաղաքը և 3 գյուղ: Սևանի ավազանում բնակչության խտությունը բարձր է, միջինում` 62 մարդ/կմ2: Ամենախիտ բնակեցված բնակավայրը Վարդենիս քաղաքն է` 406 մարդ/կմ2:

11. Մակերևութային ջրային ռեսուրսների բնութագիրը - Սևանի ՋԿՏ-ի գետերի հիմնական ջրաբանական բնութագրերը ներկայացված են Աղյուսակ 7-ում:

 

Աղյուսակ 7. Սևանի ՋԿՏ-ի գետերի հիմնական ջրաբանական բնութագրերը

 

Գետ

Մոնիթորինգի կայան

Ջրհավաք ավազանի բնութագիրը

Տարեկան հոսքի բնութագրիչներ

Կրիտիկական հոսքեր

Ջրհավաք ավազանի տարածք, կմ2

Միջին բարձրու-թյուն, մ

Միջին հոսք, մ3

Հոսքի ծավալ, մլն մ3

Միջին հոսքի մոդուլ, լ/վ x կմ2

Հոսքի շերտի բարձրու-թյուն, մմ

Առավե-լագույն, մ3

Ձմեռային 10-օրյա նվա-զագույն, մ3

Ձկնագետ

Ծովագյուղ

82.6

2202

1.08

34.06

13.08

412.34

46.40

0.14

Դրախտիկ

Դրախտիկ

39.2

2247

0.24

7.57

6.12

193.08

46.70

0.05

Փամբակ

Փամբակ

20.4

2536

0.21

6.62

10.29

324.64

2.27

0.07

Մասրիկ

Ծովակ

673.0

2319

3.31

104.38

4.92

155.10

20.30

2.32

Կարճաղբյուր

Կարճաղբյուր

116.0

2521

1.03

32.48

8.88

280.02

15.4

0.84

Վարդենիս

Վարդենիս

117.0

2759

1.53

48.25

13.08

412.39

22.70

0.49

Մարտունի

Գեղհովիտ

84.5

2761

1.66

52.35

19.64

619.52

26.70

0.60

Արգիճի

Վերին Գետաշեն

366.0

2470

5.39

169.98

14.73

464.42

265.00

1.95

Ծաղկաշեն

Վաղաշեն

92.4

2562

1.52

47.93

16.45

518.77

17.90

0.47

Լիճք

Լիճք

33.0

2497

1.88

59.29

56.97

1796.60

6.26

1.51

Բախտակ

Ծակքար

144.0

2514

0.64

20.18

4.44

140.16

31.50

0.14

Գավառագետ

Նորատուս

467.0

2432

3.49

110.06

7.47

235.68

72.50

2.63

Արփա-Սևան թունել

Ծովինար

-

-

3.75

118.26

       

 

1) Սևանի ավազանի գետերը բաժանվում են 3 տեսակի՝ ըստ սնման աղբյուրներ, մասնավորապես՝ Գեղամա արևելյան լանջերից և Վարդենիս լեռնաշղթայի հյուսիսային լանջերի մի մասից հոսք ստացող գետերը (Գավառագետ, Վարդաձոր, Լիճք, Ծակքար, Բախտակ, Կարճաղբյուր, ինչպես նաև Արգիճի գետի մի մասը, միջին և ստորին հոսքերում) սնուցվում են ստորերկրյա ջրերով, չնայած վերին հոսքերում գերակշռում են հալոցքային և անձրևային սնումը, Մասրիկ գետը միջին և ստորին հոսանքներում սնուցվում է Մասրիկ դաշտի ալյուվիլյալ-պրոլուվիալ նստվածքներում կուտակված ստորերկրյա ջրերով, մնացած գետերի համար սնման աղբյուր են հանդիսանում հիմնականում ձնհալը և անձրևային ջրերը: Այս խումբը ներառում է հյուսիս-արևելյան ափից լիճ թափվող գետերը (Ձկնագետ, Դրախտիկ, Սպիտակջուր, Արտանիշ, Ջիլ, Ծափաթաղ, Փամբակ, Դարանակ, Արեգունի և այլն), ինչպես նաև վերը նկարագրված երկու տեսակի գետերի վերին հոսքերը:

2) Առավելագույն հոսքերը նկատվում են ապրիլ-մայիս ամիսներին, իսկ աշնանը՝ միայն մի քանի գետերի հոսքերն թույլ արտահայտված աճ ունեն հոկտեմբեր-

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_22555

Նկար 1. Սևանի ՋԿՏ-ի գետային հոսքի տարեկան բաշխումը

 

3) Սևանի ավազանում գետերի առավելագույն հոսքը հիմնականում նկատվում է գարնանը՝ վարարման ժամանակահատվածում: Ընդհանուր առմամբ, գրեթե բոլոր գետերի առավելագույն հոսքերը ձևավորվում են արագ ձնհալի պատճառով: Երբեմն դրանք լրացվում են գարնանային հորդառատ անձրևներով: Առավելագույն հոսքի արժեքը ստացվում է ոչ միայն կուտակված ձյան քանակից, այլ նաև ձյան հալոցքի ընթացքից և ինտենսիվությունից: Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ գետերի առավելագույն հոսքերը՝ խառը սնուցմամբ, հիմնականում ձևավորվում են 15-20 մմ-ից ավելի օրական արժեք ունեցող ուժեղ անձրևների դեպքում: Հաշվարկված է, որ առավելագույն հոսքի միջին մոդուլի արժեքը 4-5 անգամ մեծ է միջին տարեկան հոսքի մոդուլից: Սակայն, փոքր գետերում առավելագույն հոսքի միջին մոդուլի արժեքը մեծ է միջին տարեկան հոսքի մոդուլից 10-15 անգամ (օրինակ. Դրախտիկում՝ 24.3 անգամ, Գեղամասարում՝ 17.0, Արեգունիում՝ 13.4):

4) Նվազագույն հոսքը հիմնականում նկատվում է ամռան և աշնան ընթացքում, ինչպես նաև ձմռանը՝ ջրի մակարդակի իջեցման ժամանակահատվածում: Պետք է նշել, որ ամռանը և աշնանը ջրի մակարդակի իջեցման ժամանակահատվածում, հոսքի նվազագույն արժեքները աղավաղվում են գյուղատնտեսական նպատակներով մեծ քանակությամբ ջրառի հետևանքով: Այս պատճառով, ամռան ընթացքում փոքր գետերը (մասնավորապես այն գետերը, որոնք սկիզբ են առնում Սևանի և Արեգունու լեռնաշղթաներից) երբեմն ստորին հոսանքներում չորանում են:

5) Սևանի ՋԿՏ-ում կան որոշ փոքր լճակներ, որոնք ներկայացված են Աղյուսակ 8- ում։ Սևանի ՋԿՏ-ի ջրամբարները ներկայացված են Աղյուսակ 9-ում:

 

Աղյուսակ 8. Փոքր լճակներ Սևանի ՋԿՏ-ում

 

Անուն

Ջրհա-վաք ավա-զանի

Բա-ցարձակ բարձրու-թյուն, մ

Երկարու-թյուն, մ

Լայնու-թյուն, մ

Մակերես, հա

Միջին խորու-թյուն, մ

Ծավալ, հազար մ3

Լճի տեսակ

Սնման տեսակ

Ջրօգտա-գործման նպատակ(ներ)ը

Արմաղան

-

2780

-

-

1,9

0,78

14

Փակ

Հալոցքային

Ջրարբիացում

Հեռագրային

-

3080

220

152

2,1

0.23

4,82

Բաց

Խառը

Ջրարբիացում

Ղազի

0.4

3000

340

134

4,6

1,4

71,1

Բաց

Խառը

Ոռոգում Ջրարբիացում

Ծովագյուղ

0,05

2290

170

68

1.15

1.68

19,4

Բաց

Խառը

Ջրարբիացում

Աղյուսակ 9. Սևանի ՋԿՏ-ի ջրամբարները

Անուն

Ծավալ, մլն. մ3

Պատվարի

բարձրություն, մ

Մակերես, հա

(Վերա)
Կառուցման տարին

Ջրօգտագործման նպատակը

Գեղարքունիք 1

0,325

14.5

5,8

1982

Ոռոգում

Գեղարքունիք 2

0,071

-

2,0

1978

Ոռոգում

Լանջաղբյուր 1

0,212

11,7

3,3

1981

Ոռոգում

Լանջաղբյուր 2

0,352

-

1,3

1978

Ոռոգում

 

12. Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների բնութագիրը - Սևանի ՋԿՏ-ի երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված է մեզո-կայնոզոյան հասակի հրային, նստվածքային և փոխակերպային ապարներով, որոնք տեկտոնական խախտման գոտիներում ներառված են ինտրուզիվ մարմիններով։ ՋԿՏ-ի տարածքում մեծ տարածում ունի չորրորդական հրաբխակայունությունը: Սևանի ՋԿՏ-ի ստորերկրյա ջրերի և ստորերկրյա ջրային մարմինների (այսուհետ՝ ՍՋՄ) բնութագրումը ու նկարագրությունը ներկայացված են Աղյուսակ N10-ում, Աղյուսակ N11-ում և Քարտեզ 7-ում ։

 

Աղյուսակ 10. Սևանի ՋԿՏ-ի ստորերկրյա ջրերի և ստորերկրյա ջրային մարմինների բնութագրումը

 

Անվանումը

ՍՋՄ Կոդ,

համար

ՍՋՄ

Ընդհանուր բեռնաթափում լ/վրկ

Ստորերկրյա ջրերի հանքայնացում,

ընդամենը

Ջրառի տեսակի կառուցվածքը

Մոնիթորինգի

կայանների թիվը

Գործող

Առաջարկվող

1

Ձկնագետ-

Արեգունի

3G-1

35

0.16

աղբյուրներ

-

2

2

Լճաշեն-Գավառ-

Շատջրեք

3G-2

4771.3

0.44

հորատանցքեր

2

6

3

Շորժա-Սոտք

3G -3

16.1

0.54

աղբյուրներ

-

2

4

Վարդենիս կամ

Մասրիկ

3G-4

960

0.32

աղբյուր-

հորատանցք

9

5

5

Սևան (Գավառ)

3G-5

10.0

3.5

հանքային

ջրային հորեր

-

-

6

Լիճք

3G-6

74,0

3.9 – 4.2

հանքային

ջրային հորեր

-

-

 

Ընդամենը Սևանի

ՋԿՏ-ում

 

5866.4

   

11

15

 

Աղյուսակ 11. Սևանի ՋԿՏ-ի ՍՋՄ-ների նկարագրությունը

 

N

Դիտակետի համարը

Մոնիթորինգի դիտակետի տեսակը

Վայրը

Գետավազան

Բեռնաթափում (Q) , լ/վ կամ մակարդակ (Երկիր մակերևույթից ցածր) (S), մ

Հանքայնացում, ընդամենը, մգ/լ

Կոշտություն, ընդամենը,մ գ- համարժեք/լ

Մայ.

Նոյ.

Մայ.

Նոյ.

Մայ.

Նոյ.

5

31

Աղբյուր

Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ակունք

Մասրիկ

Q= 547

Q= 407

100

120

1.0

1.1

6

1809

Շատրվանող հոր

Գեղարքունիքի մարզ, ք. Վարդենիս

Մասրիկ

Q= 23.1

Q= 25.5

190

233

2.0

1.7

7

1810

Շատրվանող հոր

Գեղարքունիքի մարզ, ք. Վարդենիս

Մասրիկ

Q= 8.9

Q= 8.5

128

150

1.4

1.1

8

2013

Շատրվանող հոր

Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գանձակ

Գավառա- գետ

Q= 4.13

Q= 4.0

149

187

1.0

1.7

9

2014

«Ֆադեի» աղբյուր

Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ

Գավառա- գետ

Q= 1.54

Q= 1.63

344

392

3.8

3.5

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_22556

 

Քարտեզ N7. Սևանի ՋԿՏ-ի ստորերկրյա ջրային ավազանները և աղբյուրները

 

2. ՋՐԱՅԻՆ ԵՎ ՋՐԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

13. Սևանա լճի տարեկան ջրային հաշվեկշիռ - Յուրաքանչյուր տարվա վերջում, Շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ՝ ՇՄՆ ՀՄԿ ՊՈԱԿ) կազմում է Սևանա լճի տարեկան ջրային հաշվեկշիռը: Սևանա լճի տարեկան ջրային հաշվեկշիռը ներկայացված է Աղյուսակ N12-ում։

 

Աղյուսակ N 12. Սևանա լճի տարեկան ջրային հաշվեկշիռը

 

Ջրային հաշվեկշռի տարրերը

Ընդամենը (մլն. մ3)

Բազմամյա բնութագրեր (մլն.մ3) 1961–2020թթ.

Տարվա ընթացքում

Նվազա- գույն

Միջին

Առավելա- գույն

ՄՈՒՏՔ

Լիճը թափվող

գետերով

615.66

513.3

770.5

1125.3

Արփա-Սևան ջրատարով մուտք գործած ջրի ծավալը, այդ թվում ստորերկրյա ներհոսքը

157.45

19.8

195.7

311.5

Տեղումները լճի մակերևույթի վրա

387.3

367.7

505.7

802.3

Ստորերկրյա հոսք

94.2

48.4

79.1

106.7

Ընդամենը

1254.61

931.0

1482.3

2084.8

ԵԼՔ

Հրազդան գետով

227.65

99.5

417.4

1644.2

Գոլորշացում լճի

մակերևույթից

1216.6

916.2

1086.1

1371.4

Ստորերկրյա հոսք

14.4

5.40

13.4

20.0

Ընդամենը

1458.65

1080.4

1511.2

2614.0

Կուտակում (նվազում)

-114.7

-1689.0

-35.2

907.3

Բացարձակ

անկապք

-89.34

 

1.00

 

Հարաբերական անկապք %

6.12

0.20

3.26

17.0

 

1) Կեչուտ և Սպանդարյան ջրամբարներից, որոնք գտնվում են համապատասխանաբար Արարատյան և Հարավային ջրավազանային կառավարման տարածքներում, Արփա-Սևան թունելով տեղափոխվող ջրի տարեկան ծավալը հիմնականում կախված է բնական գործոններից: Սևանա լճից սկիզբ առնող Հրազդան գետի հոսքը լիովին կարգավորված է և կախված է կոնկրետ տարում Հրազդանի ՋԿՏ- ում (հիմնականում Արարատյան դաշտում՝ Հայաստանի հիմնական գյուղատնտեսական տարածքում) ջրի պահանջարկից: «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին» Օրենքը նախատեսում է Սևանա լճից ջրի բացթողումների տարեկան առավելագույն չափաքանակը սահմանել մինչև 170 մլն. մ3, սակայն այդ արժեքը տնտեսական խիստ անհրաժեշտության, ինչպես նաև չնախատեսված արտակարգ իրավիճակների դեպքում կառավարությունը «Սևանա լճի մասին» Օրենքով սահմանված կարգով կարող է Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացնել չափաքանակի փոփոխության մասին ժամանակավոր ծրագիր, որը հաստատվում է համապատասխան օրենքի ընդունմամբ: Սևան-Հրազդանյան կասկադը կազմված է թվով 7 հիդրոէլեկտրակայաններից, որոնց ընդհանուր դրվածքային հզորությունը կազմում է 561.4 ՄՎտ։

2) Որոտան, Սևան-Հրազդան կասկադների և Արփա-Սևան թունելի սխեման ներկայացված է սույն հավելվածի Նկար 2-ում:

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_22557

Նկար 2. Որոտան, Սևան-Հրազդան կասկադների և Արփա-Սևան թունելի սխեման

 

14. Սևանի ՋԿՏ գետավազանների ջրային հաշվեկշիռը - Հայաստանի գետավազանների ջրային հաշվեկշիռը վերընթաց գոտիներում հաշվարկված է մի քանի ուսումնասիրությունների շրջանակներում: Հայկական Հիդրոօդերևութաբանության կենտրոնի (1990թ.) աշխատանքների արդյունքները և Բ. Մնացականյանի կողմից հաշվարկված (2005թ.) ջրային հաշվեկշիռները ներկայացված են սույն հավելվածի N13 (1990թ.) և N14 (2005թ.) աղյուսակներում:

 

Աղյուսակ 13. Սևանի ՋԿՏ գետավազանների ջրային հաշվեկշիռը (Հայաստանի հիդրոմետ կենտրոն, 1990)

 

Գետ կամ միջգետային

ավազան

Մակերես,

կմ2

Տեղումներ (X)

Գոլորշացում (Z)

Գետային

հոսք (Yr)

Խորքային

հոսք (Ud)

մլն.մ3

մմ

մլն.մ3

մմ

մլն.մ3

մմ

մլն.մ3

մմ

Ձկնագետ

90

61

678

27

300

34

378

0

0

Արեգունու ափ

208

123

591

68

327

55

264

0

0

Մասրիկ

685

421

614

220

321

129

188

72

105

Վարդենիս,

Կարճաղբյուր,

646

429

664

198

306

189

292

42

65

Արծվանիստ

Մարտունի

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Արգիճի

384

252

656

117

305

173

450

-38

-99

Բախտակ, Ծակքար,

Շողվագ

314

204

650

98

312

103

328

3

10

Գավառագետ

480

379

790

136

294

118

246

125

240

Անհոսք

տարածքներ

240

138

575

77

321

0

0

61

254

Մնացած

տարածք

453

213

470

167

369

46

102

0

0

Ընդամենը

3500

2220

634

1108

316

847

242

265

76

 

Աղյուսակ 14. Սևանի ՋԿՏ որոշ գետավազանների ջրային հաշվեկշիռը (Մնացականյան, 2005)

 

Գետավազան

Մակերես

Մթնոլորտային

տեղումներ (X)

Գոլորշացում

(Z)

Գետային

հոսք (Yr)

Խորքային

հոսք (Ud)

կմ2

մլն.մ3

մմ

մլն.մ3

մմ

մլն.մ3

մմ

մլն.մ3

մմ

Մասրիկ

685

421

614

220

321

129

188

72

105

Արգիճի

384

252

656

117

305

173

450

-38

-99

Գավառագետ

480

379

790

136

294

118

246

125

260

 

1) Սևանի ՋԿՏ գետավազաններում ջրի քանակի դաշտային հետազոտությունների և որոշումների կայացմանն աջակցող համակարգի միջոցով հաշվարկված Սևանա լիճ հոսող գետերի բազմամյա միջին և 2017 թ. միջին տարեկան ջրային հաշվեկշիռները, որոնք ներկայացված են N15 աղյուսակում:

 

Աղյուսակ 15. Սևանի ՋԿՏ-ում դաշտային հետազոտությունների և որոշումների կայացմանն աջակցող համակարգի միջոցով հաշվարկված Սևանա լիճ հոսող գետերի բազմամյա միջին և 2017 թ. միջին տարեկան ջրային հաշվեկշիռների արդյունքները

 

Գետավազան

Բազմամյա միջին

2017

Մթնոլոր- տային տեղումներ (P)

Գոլոր- շացում (E)

Բնական հոսք (NF)

Մակերևու- թային բնական հոսք

(SNF)

Խոր- քային հոսք (DF)

Գոլոր- շացում (E)

Մթնոլոր- տային տեղումներ (P)

Բնական հոսք (NF)

Խորքային հոսք (DF)

Արեգունի

549.77

305.81

243.96

169.42

74.54

289.48

482.55

193.07

20.95

Արգիճի

599.87

296.04

303.83

181.31

122.52

278.82

510.83

232.01

48.62

Արծաթաբերք

570.78

301.89

268.89

170.35

98.54

284.56

492.51

207.95

34.84

Արծվանիստ

554.98

299.16

255.81

204.37

51.44

283.65

472.07

188.43

-14.60

Արթուջ

492.82

311.22

181.60

152.01

29.60

292.89

430.73

137.85

-17.79

Աստղաձոր

556.58

302.38

254.20

164.47

89.73

283.77

473.22

189.45

21.99

Դրախտիկ

640.97

286.64

354.33

221.33

133.00

271.58

531.21

259.63

39.77

Ձկնագետ

603.37

294.20

309.17

200.65

108.52

278.53

510.69

232.15

31.28

Ձորագյուղ

584.28

297.91

286.36

179.27

107.10

280.52

493.95

213.43

32.18

Գավառագետ

594.23

295.43

298.81

186.81

112.00

278.55

501.57

223.02

34.58

Գեղամասար

639.23

290.86

348.37

188.42

159.95

273.79

538.10

264.32

74.18

Հրազդան

683.74

278.42

405.32

252.10

153.22

265.32

562.24

296.92

48.65

Ջիլ

611.27

295.96

315.32

184.20

131.12

279.42

520.13

240.70

54.53

Կարճաղբյուր

598.79

297.84

300.95

174.87

126.08

280.34

512.44

232.09

54.75

Լիճք

594.81

298.46

296.35

181.67

114.68

282.23

510.28

228.05

44.25

Մարտունի

605.42

294.67

310.75

193.91

116.84

278.50

512.69

234.19

39.38

Մասրիկ

626.85

290.57

336.28

205.62

130.67

274.96

527.42

252.47

46.78

Նորուզ

570.22

302.57

267.65

168.54

99.11

285.27

492.31

207.04

35.74

Փամբակ

676.70

283.58

393.12

215.68

177.44

267.87

561.87

294.00

78.92

Փոքր Մասրիկ

603.59

295.07

308.52

174.99

133.52

276.52

506.78

230.26

52.78

Սարինար

616.16

293.55

322.61

185.66

136.95

276.01

514.76

238.75

51.45

Սանատախաչ

542.32

303.25

239.07

158.54

80.53

283.78

455.06

171.28

9.41

Սելավագետ

794.70

250.04

544.66

434.92

109.74

245.89

611.45

365.56

-44.73

Շամբերդ

441.61

322.31

119.31

143.73

-24.42

305.93

408.67

102.74

-45.00

Ծակքար

433.10

326.24

106.86

142.44

-35.58

310.82

406.99

96.17

-50.34

Ծափաթաղ

431.68

327.01

104.66

142.22

-37.56

311.87

406.70

94.84

-51.46

Վարդենիս

570.92

299.73

271.18

176.56

94.62

282.42

488.23

205.82

26.93

Զոլաքար

521.12

311.06

210.05

168.15

41.91

295.83

464.47

168.64

-2.19

 

3. ՍԵՎԱՆԻ ՋԿՏ-Ի ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ

 

15. Սևանի ՋԿՏ-ի օգտագործելի ջրային ռեսուրսները, ռազմավարական և ազգային ջրային պաշարները սահմանված են N 16 աղյուսակում: Ռազմավարական ջրային պաշարը ներառում է Սևանա լճի ծավալի աճը 2005 թվականի հունվարի 1-ից հետո, ջրամբարների մեռյալ ծավալի հնարավոր օգտագործելի մասը, լճերի (բացառությամբ Սևանա լճի) ծավալի օգտագործման ենթակա մասը, ստորերկրյա հոսքը: Ազգային ջրային պաշարը ներառում է լճերի ծավալը (այդ թվում` Սևանա լճի ծավալը 2005 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ՝ 34,583,6 մլն խոր մ), խորքային ստորերկրյա ջրային ռեսուրսները և սառցադաշտերը` մինչև դրանց հալումը: Սևանա լիճը պարունակում է Հայաստանի ազգային ջրային պաշարների 96.5% -ը:

 

Աղյուսակ 16. Օգտագործելի ջրային ռեսուրսները, ռազմավարական և ազգային ջրային պաշարները

 

Ջրային ռեսուրսները

մլն.մ3/տարի

Օգտագործելի ջրային ռեսուրսներ

Գետային հոսքը (առանց էկոլոգիական թողքի)

443.8

Ստորերկրյա ջրերի շահագործական պաշարները, այդ

թվում` A+B կարգով հաստատված աղբյուրների միջին տարեկան հոսքը

260,7

Ընդամենը

704,5

Ռազմավարական ջրային պաշար

Սևանա լճի ծավալի աճը 2005թ. հունվարի 1-ից հետո

3,700

Բնական լճերի ծավալի 1/3 մասը

0.04

Ջրամբարների մեռյալ ծավալի 2/3 մասը

0.5

Ստորերկրյա ջրերի շահագործական պաշարները, այդ

թվում C1 կարգով հաստատված

105,1

Ընդամենը

3805.6

Ազգային ջրային պաշար

Սևանա լճի ծավալը (2005թ. հունվարի 1-ի դրությամբ)

34,586.6

Բնական լճերի ծավալի 2/3 մասը

0.07

Ջրամբարների մեռյալ ծավալի 1/3 մասը

0.25

Ձնաբծեր և ֆիռնային դաշտեր

2

Ստորերկրյա ջրերի պաշարները կամ խորքային հոսքը,

այդ թվում C2 կարգով հաստատված

155,6

Ընդամենը

34,744.52

Գետերի էկոլոգիական թողքը

233.2

 

4. ԳԵՏԵՐԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԹՈՂՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

 

16. Հիդրոլոգիական դիտակետերում հաշվարկված էկոլոգիական թողքի արժեքները հաշվարկվել են ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 30-ի N 927-Ն հաստատված մեթոդաբանության համաձայն: Սևանի ՋԿՏ-ի գետերի ամսական էկոլոգիական թողքի արժեքները ներկայացված են N17 աղյուսակում:

 

Աղյուսակ 17. Սևանի ՋԿՏ-ի գետերի ամսական էկոլոգիական թողքի արժեքները՝ ըստ հիդրոլոգիական դիտակետերի

 

Թողք, մ3

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Ձկնագետ-Ծովագյուղ x-40037’03,45’’, y-44057’42,71’’

Բնական միջին

0,20

0,24

0,73

4,21

4,27

1,56

0,55

0,31

0,28

0,33

0,36

0,24

Բնական նվազագույն

0,084

0,070

0,092

0,90

0,76

0,37

0,18

0,10

0,10

0,090

0,12

0,083

Բնապահպանական

0,084

0,070

0,092

0,36

0,31

0,18

0,12

0,097

0,097

0,090

0,10

0,083

Դրախտիկ-Դրախտիկ x-40032’46,27’’, y-45012’44,00’’

Բնական միջին

0,075

0,095

0,22

0,75

0,61

0,30

0,18

0,15

0,11

0,11

0,12

0,090

Բնական նվազագույն

0,021

0,025

0,059

0,091

0,12

0,083

0,070

0,041

0,020

0,023

0,025

0,016

Բնապահպանական

0,013

0,014

0,025

0,036

0,044

0,034

0,029

0,020

0,013

0,013

0,014

0,011

Փամբակ-Փամբակ x-40023’05,79’’ y-45032’02,74’’

Բնական միջին

0,087

0,086

0,150

0,52

0,57

0,31

0,19

0,14

0,13

0,13

0,13

0,11

Բնական նվազագույն

0,031

0,033

0,053

0,12

0,17

0,11

0,078

0,069

0,065

0,049

0,052

0,039

Բնապահպանական

0,031

0,033

0,044

0,066

0,082

0,063

0,052

0,049

0,047

0,042

0,043

0,039

Մասրիկ-Ծովակ x-40013’08,03’’ y-45039’08,33’’

Բնական միջին

2,55

2,61

2,99

5,25

7,25

5,93

4,72

3,72

3,23

3,01

2,90

2,68

Բնական նվազագույն

1,01

1,17

1,49

2,57

2,84

2,99

2,83

2,57

1,65

1,79

1,40

1,25

Բնապահպանական

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

Կարճաղբյուր-Կարճաղբյուր x-40010’45,05’’ y-45034’55,85’’

Բնական միջին

0,99

0,98

1,08

1,39

2,17

2,07

1,53

1,12

0,91

0,99

1,04

1,02

Բնական նվազագույն

0,54

0,54

0,61

0,58

0,80

0,81

0,70

0,61

0,58

0,53

0,59

0,55

Բնապահպանական

0.46

0.46

0.46

0.46

0.46

0.46

0.46

0.46

0.46

0.46

0.46

0.46

Վարդենիս-Վարդենիկ x-40007’57,93’’ y-45026’34,16’’

Բնական միջին

0,66

0,63

0,71

1,74

5,11

5,61

2,37

1,10

0,78

0,75

0,75

0,72

Բնական նվազագույն

0,10

0,11

0,12

0,30

1,17

1,42

0,68

0,31

0,18

0,13

0,16

0,11

Բնապահպանական

0,10

0,11

0,11

0,17

0,46

0,54

0,29

0,17

0,13

0,11

0,12

0,11

Մարտունի-Գեղհովիտ x-40005’49,56’’ y-45016’59,05’’

Բնական միջին

0,74

0,73

0,82

1,82

4,98

6,04

2,64

1,05

0,73

0,80

0,82

0,76

Բնական նվազագույն

0,22

0,22

0,28

0,44

1,87

2,48

0,71

0,38

0,23

0,24

0,21

0,23

Բնապահպանական

0,22

0,22

0,28

0,35

0,82

1,02

0,43

0,33

0,23

0,24

0,21

0,23

Արգիճի-Վերին Գետաշեն x-40007’52,34’’ y-450 15’17,76’’

Բնական միջին

2.62

2.59

3.44

17.7

21.1

11.5

6.82

4.51

3.38

2.83

2.80

2.71

Բնական նվազագույն

1.63

1.66

1.82

3.56

7.12

4.66

3.45

2.86

2.57

2.43

2.36

1.92

Բնապահպանական

1.63

1.66

1.82

2.80

3.98

3.17

2.77

2.57

2.48

2.43

2.41

2.26

Ծաղկաշեն-Վաղաշեն x-39059’52.92’’ y- 45012’39.30’’

Բնական միջին

0.55

0.64

0.89

3.35

4.72

2.66

1.56

1.03

0.77

0.64

0.57

0.55

Բնական նվազագույն

0.41

0.40

0.45

0.90

1.28

1.06

0.84

0.70

0.61

0.53

0.49

0.42

Բնապահպանական

0.41

0.40

0.45

0.70

0.82

0.75

0.68

0.63

0.60

0.53

0.49

0.42

Լիճք-Լիճք x-40010’00,66’’ y- 45014’35,66’’

Բնական միջին

1,81

1,75

1,79

1,87

1,88

1,95

1,92

1,91

1,99

1,99

1,93

1,86

Բնական նվազագույն

0,92

0,92

0,97

0,96

1,06

1,29

1,16

1,13

1,24

1,12

1,00

1,01

Բնապահպանական

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

Բախտակ-Ծակքար x-40010’05,83’’ y- 45013’14,65’’

Բնական միջին

0,19

0,20

0,28

1,39

4,07

1,97

0,88

0,58

0,40

0,16

0,17

0,19

Բնական նվազագույն

0,023

0,033

0,048

0,14

0,57

0,51

0,37

0,16

0,037

0,040

0,038

0,031

Բնապահպանական

0,023

0,033

0,040

0,070

0,21

0,19

0,15

0,075

0,036

0,037

0,037

0,031

Գավառագետ-Նորատուս x-40022’38,95’’ y-45010’15,91’’

Բնական միջին

2,99

2,96

3,32

5,01

6,81

5,25

3,84

3,18

2,96

2,95

3,03

3,00

Բնական նվազագույն

2,18

2,19

2,20

2,43

3,21

2,63

2,18

1,62

1,66

1,66

1,71

1,77

Բնապահպանական

1.92

1.92

1.92

1.92

1.92

1.92

1.92

1.92

1.92

1.92

1.92

1.92

Չինգիլ-Յանղ (Փակված, 1946, 1949-64)

Բնական միջին

0.17

0.17

0.19

0.53

0.61

0.38

0.27

0.22

0.20

0.19

0.18

0.17

Բնական նվազագույն

0.15

0.15

0.15

0.19

0.38

0.27

0.22

0.20

0.19

0.18

0.17

0.16

Բնապահպանական

0.15

0.15

0.15

0.19

0.28

0.24

0.22

0.20

0.19

0.18

0.17

0.16

Քարաձի-Քարաձի (Փակված, 1946-67)

Բնական միջին

1.05

1.04

1.22

4.08

4.72

3.07

2.15

1.63

1.34

1.18

1.09

1.07

Բնական նվազագույն

0.87

0.87

0.93

1.24

2.80

2.00

1.55

1.30

1.16

1.08

1.04

0.95

Բնապահպանական

0.87

0.87

0.93

1.24

1.79

1.53

1.38

1.30

1.16

1.08

1.04

0.95

 

1) Մասրիկ, Կարճաղբյուր և Գավառագետ գետերը հիմնականում ունեն ստորերկրյա սնում և ամսական էկոլոգիական թողքը հաշվարկվելիս հիմք է ընդունվել բազմամյա ձմեռային ժամանակաշրջանում առավել նվազագույն ելքեր ունեցող 10 իրար հաջորդող օրերի միջին ելքը:

17. Տարանջատված մակերևութային ջրային մարմինների հաշվարկված էկոլոգիական թողքի արժեքները - Սևանի ՋԿՏ տարանջատված մակերևութային ջրային մարմինների (այսուհետ՝ ՄՋՄ) համար հաշվարկված էկոլոգիական թողքի ամսական արժեքները ներկայացված են Աղյուսակ N18-ում։

 

Աղյուսակ 18. Սևանի ՋԿՏ տարանջատված մակերևութային ջրային մարմինների համար հաշվարկված էկոլոգիական թողքի ամսական արժեքները

 

ՄՋՄ №

ՄՋՄ

նկարագրությունը

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ՋՄ 4-001

Ձկնագետ գետը` ակունքից մինչև աջակողմյան վտակների

միացման կետը

0.026

0.022

0.028

0.112

0.097

0.057

0.038

0.030

0.030

0.028

0.032

0.026

ՋՄ 4-002

Ձկնագետի աջակողմյան

վտակը

0.024

0.020

0.026

0.102

0.088

0.052

0.035

0.027

0.027

0.025

0.029

0.023

ՋՄ 4-003

Ձկնագետ գետը` աջակողմյան վտակների միացման կետից մինչև

գետաբերան

0.085

0.071

0.093

0.365

0.317

0.186

0.125

0.098

0.098

0.091

0.103

0.084

ՋՄ 4-004

Դրախտիկ գետը` իր Տանձուտ և Երկայնաձոր վտակներով մինչև Դրախտիկ

գյուղը

0.010

0.011

0.020

0.028

0.034

0.026

0.022

0.015

0.010

0.010

0.011

0.009

ՋՄ 4-005

Դրախտիկ գետը` Դրախտիկ գյուղից մինչև

գետաբերան

0.012

0.014

0.024

0.034

0.042

0.032

0.028

0.019

0.012

0.013

0.014

0.011

ՋՄ 4-007

Աստղաբերք գետը` ակունքից մինչև Սակավաջուր վտակի հետ միացման կետը Սակավաջուր վտակի հետ

միասին

0.005

0.006

0.011

0.015

0.018

0.014

0.012

0.008

0.005

0.006

0.006

0.005

ՋՄ 4-008

Աստղաբերք գետը` Սակավաջուր վտակի հետ միացման կետից մինչև

գետաբերան

0.008

0.009

0.015

0.022

0.027

0.020

0.017

0.012

0.008

0.008

0.009

0.007

ՋՄ 4-009

Արտանիշ գետը`

ակունքից մինչև գետաբերան

0.005

0.006

0.010

0.014

0.017

0.013

0.011

0.008

0.005

0.005

0.006

0.004

ՋՄ 4-011

Գիժգետ գետը` ակունքից մինչև

գետաբերան

0.002

0.003

0.005

0.007

0.009

0.007

0.006

0.004

0.002

0.003

0.003

0.002

ՋՄ 4-012

Ջիլ գետը`

ակունքից մինչև գետաբերան

0.040

0.044

0.045

0.055

0.053

0.058

0.055

0.040

0.040

0.040

0.049

0.045

ՋՄ 4-014

Ծափաթաղ գետը` ակունքից մինչև Եղեգնաձոր վտակի հետ միացման կետը Եղեգնաձոր վտակի հետ

միասին

0.018

0.020

0.026

0.039

0.048

0.037

0.030

0.029

0.028

0.025

0.025

0.023

ՋՄ 4-015

Ծափաթաղ

գետը`

Եղեգնաձոր վտակի հետ միացման կետից մինչև

գետաբերան

0.042

0.045

0.059

0.089

0.111

0.086

0.070

0.066

0.064

0.057

0.059

0.053

ՋՄ 4-017

Շամփուր գետը` ակունքից մինչև

գետաբերան

0.026

0.028

0.036

0.055

0.069

0.053

0.043

0.041

0.040

0.035

0.036

0.033

ՋՄ 4-018

Փամբակ գետը` ակունքից մինչև աջակողմյան վտակի միացման կետը աջակողմյան վտակի հետ

միասին

0.022

0.024

0.031

0.047

0.058

0.045

0.037

0.035

0.034

0.030

0.031

0.028

ՋՄ 4-019

Փամբակ գետը ` աջակողմյան

վտակի միացման

կետից մինչև

գետաբերան

0.031

0.033

0.043

0.065

0.081

0.062

0.051

0.048

0.047

0.042

0.043

0.038

ՋՄ 4-021

Դարանակ գետը` ակունքից մինչև ձախակողմյան Սատանախաչ վտակի հետ միացման կետը Սատանախաչ վտակի հետ

միասին

0.028

0.027

0.033

0.035

0.107

0.079

0.041

0.048

0.040

0.037

0.039

0.036

ՋՄ 4-022

Դարանակ գետը ` Սատանախաչ վտակի միացման կետից մինչև

գետաբերան

0.030

0.029

0.036

0.038

0.115

0.086

0.045

0.052

0.043

0.040

0.042

0.039

ՋՄ 4-023

Արեգունի գետը` ակունքից մինչև ձախակողմյան

Հովսաթաղ

վտակի հետ միացման կետը Հովսաթաղ վտակի հետ

միասին

0.012

0.013

0.017

0.026

0.032

0.025

0.020

0.019

0.019

0.017

0.017

0.015

ՋՄ 4-024

Արեգունի գետը` Հովսաթաղ վտակի միացման կետից մինչև

գետաբերան

0.017

0.018

0.023

0.035

0.044

0.034

0.028

0.026

0.026

0.023

0.023

0.021

ՋՄ 4-025

Սարինար գետը` գեղամասար գետի աջակողմյան

վտակը

0.025

0.026

0.034

0.052

0.064

0.050

0.041

0.038

0.037

0.033

0.034

0.031

ՋՄ 4-026

Գեղամասար գետը` ակունքից մինչև Գեղամասար

գյուղը

0.017

0.018

0.023

0.035

0.043

0.033

0.027

0.026

0.025

0.022

0.023

0.021

ՋՄ 4-027

Գեղամասար գետը` Գեղամասար գյուղից մինչև

գետաբերան

0.046

0.049

0.064

0.096

0.121

0.093

0.076

0.071

0.070

0.062

0.063

0.057

ՋՄ 4-029

Փոքր Մասրիկ գետը` ակունքից մինչև ձախակողմյան Նորակերտ վտակի հետ միացման կետը Նորակերտ վտակի հետ

միասին

0.017

0.019

0.024

0.037

0.046

0.035

0.029

0.027

0.026

0.024

0.024

0.022

ՋՄ 4-030

Փոքր Մասրիկ գետը` Նորակերտ

վտակի միացման

կետից մինչև

գետաբերան

0.081

0.086

0.112

0.169

0.211

0.163

0.133

0.125

0.122

0.109

0.111

0.100

ՋՄ 4-028

Կապուտջուր գետը` Փոքր Մասրիկ գետի աջակողմյան

վտակը

0.027

0.029

0.038

0.057

0.072

0.055

0.045

0.042

0.041

0.037

0.038

0.034

ՋՄ 4-032

Սոքթք գետը` ակունքից մինչև Սոթք գյուղը, ներառյալ

վտակները

0.028

0.028

0.028

0.028

0.028

0.028

0.028

0.028

0.028

0.028

0.028

0.028

ՋՄ 4-033

Կուտ գետը` Սոթք գետի աջակողմյան

վտակը

0.027

0.027

0.027

0.027

0.027

0.027

0.027

0.027

0.027

0.027

0.027

0.027

ՋՄ 4-034

Դարանակ գետը` Սոթք գետի աջակողմյան

վտակը

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

ՋՄ 4-035

Ազատ գետը` Սոթք գետի աջակողմյան

վտակը

0.045

0.045

0.045

0.045

0.045

0.045

0.045

0.045

0.045

0.045

0.045

0.045

ՋՄ 4-036

Մասրիկ գետը` ակունքից մինչև

Ջաղացձոր գյուղ

0.190

0.190

0.190

0.190

0.190

0.190

0.190

0.190

0.190

0.190

0.190

0.190

ՋՄ 4-037

Մասրիկ գետը` Ջաղացփոր գյուղից մինրև Սոթք վտակի հետ միացման

կետը

0.352

0.352

0.352

0.352

0.352

0.352

0.352

0.352

0.352

0.352

0.352

0.352

ՋՄ 4-039

Սևաջուր գետը` Մասրիկ գետի աջակողմյան

վտակը

0.036

0.036

0.036

0.036

0.036

0.036

0.036

0.036

0.036

0.036

0.036

0.036

ՋՄ 4-040

Զանգիկ գետը`

Սևաջուր գետի

աջակողմյան

վտակը

0.054

0.054

0.054

0.054

0.054

0.054

0.054

0.054

0.054

0.054

0.054

0.054

ՋՄ 4-042

Ակունք գետը` Մասրիկ գետի ձախակողմյան

վտակը

0.108

0.108

0.108

0.108

0.108

0.108

0.108

0.108

0.108

0.108

0.108

0.108

ՋՄ 4-043

Կարճաղբյուր գետը` ակունքից մինչև Ախպրաձոր

գյուղը

0.181

0.181

0.181

0.181

0.181

0.181

0.181

0.181

0.181

0.181

0.181

0.181

ՋՄ 4-044

Կարճաղբյուր գետը` Ախպրաձոր գյուղից մինչև

Մաքենիս գյուղը

0.333

0.333

0.333

0.333

0.333

0.333

0.333

0.333

0.333

0.333

0.333

0.333

ՋՄ 4-045

Երփնափոր գետը` Կարճաղբյուր

գետի վտակը

0.098

0.098

0.098

0.098

0.098

0.098

0.098

0.098

0.098

0.098

0.098

0.098

ՋՄ 4-046

Աղոթաձոր գետը` կարճաղբյուր գետի ձախակողմյան

վտակը

0.054

0.054

0.054

0.054

0.054

0.054

0.054

0.054

0.054

0.054

0.054

0.054

ՋՄ 4-047

Կարճաղբյուր գետը` Մաքենիս գյուղից մինչև

գետաբերան

0.460

0.460

0.460

0.460

0.460

0.460

0.460

0.460

0.460

0.460

0.460

0.460

ՋՄ 4-048

Արծվանիստ գետը` ակունքից մինչև

գետաբերան

0.110

0.090

0.131

0.138

0.218

0.209

0.197

0.111

0.072

0.070

0.100

0.098

ՋՄ 4-049

Եղանցուջուր գետը` Արծվանիստ

գետի վտակը

0.034

0.028

0.040

0.042

0.067

0.064

0.060

0.034

0.022

0.021

0.031

0.030

ՋՄ 4-050

Վարդենիկ գետը` ակունքից մինչև

Ազիզներ վտակի

հետ միացման կետը Ազիզներ վտակի հետ միասին

0.070

0.074

0.077

0.118

0.320

0.376

0.205

0.120

0.091

0.079

0.086

0.074

ՋՄ 4-051

Վարդենիկ գետը` Ազիզներ վտակի հետ միացման կետից մինչև

Վարդենիկ գյուղ

0.100

0.106

0.109

0.169

0.456

0.537

0.293

0.171

0.130

0.113

0.123

0.106

ՋՄ 4-053

Ակնաքար գետը`

ակունքից մինչև գետաբերան

0.005

0.006

0.006

0.009

0.025

0.029

0.016

0.009

0.007

0.006

0.007

0.006

ՋՄ 4-054

Զոլաքար գետը`

ակունքից մինչև գետաբերան

0.009

0.009

0.009

0.014

0.039

0.046

0.025

0.015

0.011

0.010

0.010

0.009

ՋՄ 4-055

Աստղաձոր գետը` ակունքից մինչև

գետաբերան

0.029

0.030

0.031

0.048

0.131

0.154

0.084

0.049

0.037

0.032

0.035

0.030

ՋՄ 4-056

Մարտունի գետը` իր Դաշտագետ վտակով մինչև

Գեղհովիտ գյուղը

0.220

0.220

0.280

0.345

0.817

1.018

0.435

0.325

0.227

0.240

0.210

0.230

ՋՄ 4-061

Արգիճի գետը` ակունքից մինչև Փոքր Արգիճի վտակի հետ

միացման կետից

0.826

0.841

0.922

1.419

2.017

1.607

1.404

1.302

1.257

1.232

1.221

1.145

ՋՄ 4-060

Փոքր Արգիճի գետը` ակունքից մինչև Արգիճի վտակի հետ

միացումը

0.414

0.422

0.463

0.712

1.012

0.806

0.704

0.653

0.630

0.618

0.613

0.575

ՋՄ 4-059

Գայլաձոր գետը` Փոքր Արգիճի գետի աջակողմյան վտակը իր

Ծաղկաշեն,

Առվակ և Առհանչ վտակներով

0.277

0.270

0.304

0.473

0.554

0.506

0.459

0.425

0.405

0.358

0.331

0.284

ՋՄ 4-062

Նազարգետ գետը` Արգիճի գետի ձախակողմյան

վտակը

0.855

0.855

0.914

1.218

1.759

1.503

1.356

1.277

1.140

1.061

1.022

0.933

ՋՄ 4-063

Արգիճի գետը` Փոքր Արգիճի վտակի հետ միացման կետից մինչև Մադինա գյուղի

ֆերմաները

1.398

1.424

1.561

2.402

3.415

2.720

2.376

2.205

2.128

2.085

2.068

1.939

ՋՄ 4-064

Արգիճի գետը` Մադինա գյուղի ֆերմաներից մինչև Վերին

Գետաշեն

1.563

1.592

1.745

2.685

3.817

3.040

2.656

2.465

2.378

2.330

2.311

2.167

ՋՄ 4-066

Լիճք գետը` Լիճք

գյուղից մինչև գետաբերան

0.870

0.870

0.870

0.870

0.870

0.870

0.870

0.870

0.870

0.870

0.870

0.870

ՋՄ 4-067

Բախտակ գետը` ակունքից մինչև

Թազագյուղ գյուղ

0.021

0.030

0.036

0.063

0.191

0.171

0.132

0.068

0.032

0.033

0.033

0.028

ՋՄ 4-070

Ծակքար գետը`

ակունքից մինչև Ձորագյուղ գյուղ

0.320

0.320

0.320

0.320

0.320

0.320

0.320

0.320

0.320

0.320

0.320

0.320

ՋՄ 4-072

Շողվակ գետը` աղբյուրից մինչև

Ձորագյուղ գյուղ

0.140

0.140

0.160

0.189

0.274

0.219

0.112

0.096

0.086

0.100

0.097

0.110

ՋՄ 4-074

Գեղարքունիջուր գետն իր վտակներով` ակունքից մինչև

Սարուխան գյուղ

0.386

0.386

0.386

0.386

0.386

0.386

0.386

0.386

0.386

0.386

0.386

0.386

ՋՄ 4-075

Գեղարքունիջուր

գետը` Սարուխան գյուղից մինչև

Գավառագետի գետ միացումը

0.454

0.454

0.454

0.454

0.454

0.454

0.454

0.454

0.454

0.454

0.454

0.454

ՋՄ 4-076

Գավառագետ գետը` ակունքից մինչև Գեղարքունիջուր վտակի հետ

միացման կետը

0.042

0.042

0.042

0.042

0.042

0.042

0.042

0.042

0.042

0.042

0.042

0.042

ՋՄ 4-078

Գրիձոր գետը` ակունքից մինչև գետաբերան` իր Գայլաձոր վտակի

հետ միասին

0.205

0.205

0.205

0.205

0.205

0.205

0.205

0.205

0.205

0.205

0.205

0.205

ՋՄ 4-077

Գավառագետ գետը` Գեղարքունիջուր գետի հետ միացման կետից մինչև Գավառ

քաղաք

0.669

0.669

0.669

0.669

0.669

0.669

0.669

0.669

0.669

0.669

0.669

0.669

ՋՄ 4-079

Գելոիձոր գետը` Գավառագետի վտակը ակունքից մինչև

գետաբերան

0.252

0.252

0.252

0.252

0.252

0.252

0.252

0.252

0.252

0.252

0.252

0.252

ՋՄ 4-080

Գումերիգետ գետը իր

վտակներով

0.508

0.508

0.508

0.508

0.508

0.508

0.508

0.508

0.508

0.508

0.508

0.508

 

5. ՋՐԱԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՀՈՍՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ, ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՋՐԱՊԱՀՊԱՆ, ԷԿՈՏՈՆԻ ԵՎ ԱՆՕՏԱՐԵԼԻ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ

 

18. Ըստ ՀՀ ջրային օրենսգրքի 1-ին հոդվածի` ջրաէկոհամակարգերի սանիտարական պահպանման գոտիները սահմանվում են որպես բնակչության` խմելու, առողջապահական, կոմունալ, կենցաղային սպասարկման, բուժիչ, կուրորտային և առողջարարական կարիքների պահանջների բավարարման նպատակով օգտագործվող ջրային ռեսուրսների պահպանման տարածքներ: ՀՀ կառավարության 2005 թ. հունվարի 20-ի N 64-Ն որոշման համաձայն՝ ջրաէկոհամակարգերի սանիտարական պահպանման տարածքները սահմանվում են մինչև 90 մետր շառավղով, իսկ ստորերկրյա ջրերի պահպանման տարածքները սահմանվում են մինչև 150 մետր շառավղով: Սևանա լճի ավազանի 38 հորատանցքերի և աղբյուրների համար առանձնացվել են ջրաէկոհամակարգերի սանիտարական պահպանման տարածքներ` յուրաքանչյուրի համար 0.0695 կմ2 (6.95 հա) մակերեսով (ընդամենը՝ 2.641 կմ2 կամ 264.1 հա):

19. Ըստ ՀՀ ջրային օրենսգրքի 1-ին հոդվածի ` էկոտոնը սահմանվում է որպես ջրային և ցամաքային էկոհամակարգերի փոխկապակցված անցումային գոտի, որը ներառում է ափամերձ և ջրամերձ տարածքները: ՀՀ կառավարության 2005 թ. հունվարի 20-ի N 64-Ն որոշման համաձայն` էկոտոնի տարածքներն ընդգրկում են գետերի, լճերի, լճակների, բնական ջրագոյացումների խոցելի ջրամերձ և ափամերձ հատվածները` մինչև 150 մետր շառավղով: Հիմք ընդունելով տվյալ չափորոշիչները, Սևանա լճի ավազանում առանձնացվել է գետերի 20 էկոտոն տարածք, որոնք հիմնականում ընդգրկում են գետերի գետաբերանային հատվածները:

20. «Սևանա լճի մասին» օրենքի 3-րդ հոդվածի` Սևանա լճի էկոտոնը ջրային և ցամաքային էկոհամակարգերի փոխկապակցված անցումային գոտի է, որը ներառում է ջրային ափամերձ և ցամաքային ջրամերձ տարածքները: Կախված ջրհավաք ավազանի ռելիեֆից` էկոտոնի սահմանները կարող են փոփոխվել մինչև 150 մետրի շրջանակներում: Սևանա լիճը և նրա էկոտոնային տարածքը պետական սեփականություն են և ենթակա չեն օտարման: Սևանա լճում և նրա էկոտոնային տարածքում գործունեությունն իրականացվում է կառավարության սահմանած կարգով: Հիմք ընդունելով Սևանա լճի` որպես Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանական, տնտեսական, սոցիալական, գիտական, պատմամշակութային, գեղագիտական, առողջապահական, կլիմայական, ռեկրեացիոն և հոգևոր արժեք ունեցող ռազմավարական նշանակության էկոհամակարգ, մշակված են մի շարք իրավական ակտեր: «Սևանա լճի մասին» օրենքի համաձայն` Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրության և օգտագործման, ինչպես նաև տնտեսական կամ այլ գործունեություն ծավալելու նպատակով առանձնացված են 3 էկոլոգիական գոտիներ` կենտրոնական գոտի, անմիջական ազդեցության գոտի և ոչ անմիջական ազդեցության գոտի :

1) Կենտրոնական գոտին՝ «Սևան» ազգային պարկի տարածքը, որի տարանջատման նպատակն է վերականգնել և պահպանել Սևանա լճի էկոհամակարգի բնական վիճակը՝ ջրի որակը, լճի և ափամերձ ցամաքային տարածքների բնական ու արհեստական լանդշաֆտները և կենսաբազմազանությունը: Կենտրոնական գոտու տարածքը համապատասխան ռեժիմով պահպանվող սահմանափակ տնտեսական և քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտ է:

2) Համաձայն «Սևանա լճի մասին» Օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ անմիջական ազդեցության գոտին` կենտրոնական գոտու սահմաններից դուրս գտնվող ջրհավաք ավազանը՝ մինչև ջրբաժան, որտեղ ցանկացած գործունեություն ուղղակի կամ անուղղակի ճանապարհով ազդում է Սևանա լճի, նրա մեջ թափվող ջրահոսքերի հիդրոֆիզիկական, հիդրոքիմիական, հիդրոկենսաբանական, սանիտարաթունաբանական, հիգիենիկ և այլ որակական ու քանակական ցուցանիշների վրա: Բացի այդ, «Սևանա լճի մասին» Оրենքն արգելում է անմիջական ազդեցության գոտում հանքարդյունահանող օբյեկտների շահագործումը: Անմիջական ազդեցության գոտու սահմանը մի քանի անգամ փոփոխվել և հաստատվել է ՀՀ կառավարության որոշումներով:

3) Ոչ անմիջական ազդեցության գոտին` Սևանա լճի ջրհավաք ավազանից դուրս գտնվող՝ լճի վրա հնարավոր ազդեցություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության տարածքն է: Ոչ անմիջական ազդեցության գոտու տարանջատման նպատակը Սևանա լճի վրա հնարավոր վնասակար ազդեցության կանխումն է:

4) Սևանի ՋԿՏ-ում առանձնացված էկոտոնի տարածքները ներկայացված են N19 աղյուսակում և N8 քարտեզում:

 

Աղյուսակ 19. Սևանի ՋԿՏ-ում առանձնացված էկոտոնի տարածքները

 

Գետերի անվանումն ու էկոտոնի տարածքը

Երկարություն (կմ)

Մակե-

րես (կմ2)

Կոորդինատներ

Լայնու-թյուն

Երկայնու-թյուն

1

Ձկնագետ` Ծովագյուղից

հարավ

2,1

0,7

40° 36' 58.82''

44° 57' 41.62''

2

Դրախտիկ` Դրախտիկ

գյուղից հվ-արմ

3

0,9

40° 33' 1.26''

45° 13' 12.5''

3

Արթունջ` Արտանիշ գյուղից

հվ-արլ

2,1

0,7

40° 29' 25.15''

45° 22' 14.66''

4

Ջիլ` Ջիլ գյուղից արևելք

2,6

0,8

40° 27' 13.79''

45° 26' 3.84''

5

Բաբաջան` Ծափաթաղ

գյուղից հվ-արմ

0,9

0,3

40° 24' 36.36''

45° 28' 6.71''

6

Փամբակ` Փամբակ գյուղից

հարավ

2,3

0,7

40° 22' 35.76''

45° 31' 39.25''

7

Սատանախաչ` Դարանակ

գյուղից հվ-արմ

1,6

0,5

40° 21' 36.83''

45° 33' 51.19''

8

Հովսածախք` Արեգունի

գյուղից հվ-արմ

1,8

0,6

40° 19' 49.33''

45° 35' 58.27''

9

Սարինար` գետի միջին

հոսանքից հարավ

6,1

1,9

40° 17' 57.23''

45° 39' 4.64''

10

Փոքր Մասրիկ` Արփունք

գյուղից հարավ

9,2

2,8

40° 15' 12.2''

45° 41' 15.54''

11

Մեծ Մասրիկ` Սոթքի

հանքավայրից արևմուտք

36

9,9

40° 12' 32.22''

45° 47' 53.12''

12

Կարճաղբյուր` Կարճաղբյուր

գյուղից հյուսիս

0,9

0,3

40° 10' 40.4''

45° 34' 48.29''

13

Արծվանիստ` Արծվանիստ

գյուղից հյուսիս

0,8

0,3

40° 9' 38.41''

45° 30' 28.26''

14

Վարդենիկ` Վարդենիկ

գյուղից հյուսիս

4,7

1,4

40° 9' 8.6''

45° 26' 5.78''

15

Հրբեկեր`Զոլաքար գյուղից

հյուսիս

2,5

0,8

40° 8' 37.61''

45° 23' 0.28''

16

Աստղաձոր` Աստղաձոր

գյուղից հյուսիս

3

1

40° 8' 34.12''

45° 21' 21.56''

17

Մարտունի` Գեղհովիտ

գյուղից հյուսիս

9,8

2,9

40° 7' 28.74''

45° 17' 23.28''

18

Արգիճի` Վերին Գետաշեն

գյուղից հյուսիս

11,4

3,3

40° 8' 48.41''

45° 16' 4.01''

19

Ծակքար` Թազագյուղ և

Ձորագյուղ գյուղերից հս-արլ

19,4

5,6

40° 10' 6.67''

45° 12' 47.38''

20

Գավառագետ` Գավառ

քաղաքից հս-արլ և Գելոիձոր գետի հունը

55

16,1

40° 22' 33.74''

45° 9' 38.05''

 

21. Ըստ ՀՀ ջրային օրենսգրքի 1-ին հոդվածի` հոսքի ձևավորման գոտին սահմանվում է որպես տարածք, որտեղ ձևավորվում է գետը: ՀՀ կառավարության 2005 թ. հունվարի 20-ի N 64-Ն որոշման համաձայն` հոսքի ձևավորման տարածքներն ընդգրկում են գետի ակունքն ամբողջությամբ` 4000 մետր շառավղով: Հիմք ընդունելով տվյալ չափորոշիչները, Սևանա լճի ավազանում թվային ռելիեֆի մոդելի միջոցով առանձնացվել են գետերի հոսքի ձևավորման 38 ակունքային տարածքներ:

1) Սևանի ՋԿՏ-ում առանձնացված գետերի հոսքի ձևավորման տարածքները ներկայացված են սույն հավելվածի N20 աղյուսակում և N8 քարտեզում:

 

Աղյուսակ 20. Սևանի ՋԿՏ-ում առանձնացված գետերի հոսքի ձևավորման տարածքները

 

Գետ

Մակերես (կմ2)

Կոորդինատներ

Լայնություն

Երկայնություն

1

Ձկնագետ

36,7

40° 39' 8.14''

44° 49' 11.32''

2

Դրախտիկ

13,3

40° 26' 43.26''

45° 30' 2.88''

3

Արծաթաբերք

17,1

40° 33' 54.04''

45° 16' 55.38''

4

Ջիլ

11,2

40° 28' 15.35''

45° 28' 36.48''

5

Բաբաջան

11,4

40° 23' 31.88''

45° 36' 39.53''

6

Շամբերդ

11,1

40° 25' 27.77''

45° 31' 55.02''

7

Փամբակ

16,1

40° 24' 41.15''

45° 34' 27.77''

8

Սատանախաչ

11,7

40° 20' 1.82''

45° 43' 57.32''

9

Հովսածախք

8,8

40° 21' 36.54''

45° 38' 20.29''

10

Սարինար

8,5

40° 21' 19.08''

45° 40' 54.26''

11

Սարինարի ձախակողմյան

վտակ

5,8

40° 20' 37.28''

45° 42' 38.09''

12

Կապուտջուր`Փոքր Մասրիկի

աջակողմյան վտակ

12,1

40° 35' 54.17''

45° 12' 54.07''

13

Աղսու (Մեծ Մասրիկի

ավազան)

19,7

40° 17' 36.42''

45° 47' 48.48''

14

Կարասի (Մեծ Մասրիկի

ավազան)

22,7

40° 17' 8.16''

45° 49' 55.02''

15

Ոզմունք (Մեծ Մասրիկի

ավազան)

40,9

40° 16' 9.08''

45° 54' 9.97''

16

Սոթք (Մեծ Մասրիկի

ավազան)

55,6

40° 12' 42.12''

45° 55' 46.24''

17

Սոթքի ձախակողմյան վտակ

(Մեծ Մասրիկի ավազան)

19,8

40° 9' 40.36''

45° 56' 35.3''

18

Ազիզ

31,7

40° 7' 48.86''

45° 54' 14.36''

19

Մեծ Մասրիկ

105,4

40° 3' 30.46''

45° 50' 25.33''

20

Կարճաղբյուր

47,3

40° 3' 2.81''

45° 38' 41.57''

21

Կարճաղբյուրի ձախակողմյան

վտակ

14

40° 18' 12.89''

44° 57' 47.41''

22

Արծվանիստ

34,6

40° 3' 39.64''

45° 32' 29.87''

23

Արծվանիստի ձախակողմյան

վտակ

11,2

40° 2' 21.59''

45° 30' 59.69''

24

Վարդենիկ

72,2

40° 0' 13.82''

45° 27' 55.44''

25

Աստղաձոր

25,6

40° 2' 13.38''

45° 23' 34.62''

26

Մարտունի

79,5

40° 1' 5.63''

45° 20' 39.34''

27

Գայլաձոր (Արգիճիի ավազան)

88,6

39° 58' 6.49''

45° 14' 56.76''

28

Արգիճի

81,1

39° 56' 37.21''

45° 8' 14.21''

29

Քարաձի (Արգիճիի ավազան)

46,4

40° 4' 2.32''

45° 3' 38.81''

30

Քարաձիի աջակողմյան վտակ

(Արգիճիի ավազան)

19,4

40° 1' 32.34''

45° 6' 0.65''

31

Ծակքար

20,7

40° 5' 2.58''

45° 5' 2.8''

32

Ծակքարի ձախակողմյան

վտակ

34,3

40° 7' 11.21''

45° 4' 3.36''

33

Ձորագյուղ

20,1

40° 10' 43.57''

45° 3' 40.75''

34

Գեղարքունիջու

(Գավառագետի ավազան)

18,1

40° 12' 12.82''

45° 2' 35.63''

35

Գռիձոր (Գավառագետի

ավազան)

22,8

40° 13' 36.05''

45° 0' 1.73''

36

Գելոիձոր (Գավառագետի

ավազան)

48,9

40° 15' 41.4''

44° 59' 25.91''

37

Գումերի (Գավառագետի

ավազան)

10,1

40° 17' 9.31''

44° 58' 19.52''

38

Գումերիի ձախակողմյան

վտակ (Գավառագետի ավազան)

14

40° 1' 17.98''

45° 34' 57.65''

 

22. Ըստ ՀՀ ջրային օրենսգրքի 1-ին հոդվածի` ջրապահպան գոտիները սահմանվում են որպես ջրային ռեսուրսների աղտոտումը և հյուծումը կանխելու, ինչպես նաև բարենպաստ ջրային ռեժիմ ապահովելու նպատակով սահմանված տարածքներ, որոնք ենթակա չեն մասնավորեցման և առգրավման: ՀՀ կառավարության 2005 թ. հունվարի 20-ի N 64-Ն որոշման համաձայն` ջրապահպան գոտիների տարածքներն ընդգրկում են ջրային ռեսուրսների պահպանության համար նախատեսված բոլոր տարածքները` մինչև 32 մետր երկարությամբ շերտի տեսքով: Ջրապահպան գոտիների տարածքների սահմանման համար տարանջատվել են Սևանա ՋԿՏ-ի գետային համակարգերը` ըստ կարգերի: Գետային ցանցի հիմնական գետը առանձնացվել է որպես 1-ին կարգի գետ` 32մ ջրապահպան տարածքով, անմիջապես նրա մեջ թափվող վտակը` 2-րդ կարգի` 24մ, վերջինիս վտակը` 3-րդ կարգի` 16մ, ապա` 4-րդ կարգի` 8մ։

1) Սևանի ՋԿՏ-ում առանձնացված գետերի ջրապահպան տարածքները ներկայացված են սույն հավելվածի N21 աղյուսակում և N8 քարտեզում:

 

Աղյուսակ 21. Սևանի ՋԿՏ-ում առանձնացված գետերի ջրապահպան տարածքները

 

Կարգ

Ջրապահպան գոտիների

տարածք (մ)

Մակերես (կմ2)

1

32

27,5

2

24

24,9

3

16

8,9

4

8

2

 

23. Ըստ ՀՀ ջրային օրենսգրքի 1-ին հոդվածի` անօտարելի գոտին սահմանվում է որպես ջրամատակարարման, ջրահեռացման համակարգերի և ՀՏԿ-ների օգտագործման, վերականգնման և պահպանման որոշակի ռեժիմ ունեցող առանձնացված տարածք, որը ենթակա չէ մասնավորեցման կամ առգրավման: ՀՀ կառավարության 2005 թ. հունվարի 20-ի N 64-Ն որոշման համաձայն՝ անօտարելի գոտիները ընդգրկում են ջրամատակարարման, ջրահեռացման և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներին անմիջապես հարող տարածքներ` մինչև 10 մետր երկարությամբ շերտի տեսքով։ Սևանա լճի ավազանի 27 ջրանցքների երկայնքով և 4 ջրամբարների շրջագծով առանձնացվել են 10մ լայնությամբ անօտարելի տարածքներ։

1) Ջրանցքների և ջրամբարների անօտարելի տարածքները ներկայացված են N22 և N23 աղյուսակներում և N8 քարտեզում:

 

Աղյուսակ 22. Ջրանցքների անօտարելի տարածքները

 

Անվանում

Մակերես,

կմ2 

Կոորդինատներ

Լայնություն

Երկայնություն

1

Նորատուսի աջափնյա ջրանցք

0,215

40° 21' 37.73''

45° 10' 27.95''

2

Դոտացիոն ջրանցք

0,128

40° 4' 31.58''

45° 15' 42.73''

3

Մանասի առու ջրանցք

0,386

40° 3' 44.32''

45° 20' 46.25''

4

Զուսքարի ներքին առու

0,087

40° 5' 56.83''

45° 22' 17.83''

5

Ծովինարի մեծ առու ջրանցք

0,107

40° 6' 11.38''

45° 30' 3.2''

6

ՀԷԿ-ի ջրանցք

0,156

40° 9' 55.73''

45° 42' 2.38''

7

Ավերակների ջրանցք

0,124

40° 9' 41.8''

45° 34' 15.02''

8

Նորատուսի ձախափնյա ջրանցք

0,136

40° 21' 45.18''

45° 9' 36.72''

9

Սարուխանի Ջ/Կ -ի ձախ ճյուղ

0,096

40° 17' 14.82''

45° 7' 16.28''

10

Գեղամաբակի ջրանցք

0,051

40° 10' 38.86''

45° 48' 12.6''

11

Երանոսի ջրանցք

0,141

40° 10' 49.15''

45° 12' 13.79''

12

Վերի Գետաշենի ջրանցք

0,172

40° 6' 21.13''

45° 14' 18.56''

13

Սարուխանի Ջ/Կ -ի աղ ճյուղ

0,049

40° 18' 13.97''

45° 7' 12.22''

14

Սարուխանի ինքնահոս ջրանցք

0,119

40° 18' 43.81''

45° 7' 36.19''

15

Գետաշենի ջրանցք

0,098

40° 4' 8.18''

45° 15' 9.25''

16

Մասրիկի ջրանցք

0,525

40° 13' 37.74''

45° 44' 24.07''

17

Հորդ առու ջրանցք

0,043

40° 9' 57.31''

45° 11' 52.44''

18

Պարզ աղբյուր ջրանցք

0,104

40° 11' 30.41''

45° 6' 50.58''

19

Մակենիսի ջրանցք

0,178

40° 8' 31.09''

45° 38' 4.27''

20

Ծովինարի N 2 ջրանցք

0,159

40° 8' 41.06''

45° 37' 39.97''

21

Ծովակի N1 ջրանցք

0,152

40° 9' 58.9''

45° 37' 4.37''

22

Կարճաղբյուրի ջրանցք

0,057

40° 9' 26.86''

45° 35' 58.67''

23

Սոթքի ջրանցք

0,193

40° 12' 40.93''

45° 51' 18.29''

24

Ավազանի ջրանցք

0,123

40° 17' 15.94''

45° 42' 19.12''

25

Սարի առու-Լիճք ջրանցք

0,107

40° 8' 43.51''

45° 12' 7.81''

26

Արփա-Սևան թունելի ջրանցք

0,014

40° 9' 27.07''

45° 29' 40.67''

27

Արփա-Սևան թունել

0,522

40° 2' 57.08''

45° 27' 47.88''

 

Աղյուսակ 23. Ջրամբարների անօտարելի տարածքները

 

Անվանում

Մակերես,

կմ2 

Կոորդինատներ

Լայնություն

Երկայնություն

1

Լանջաղբյուր 1

0,065

40° 15' 0.36''

45° 7' 56.1''

2

Լանջաղբյուր 2

0,017

40° 15' 29.95''

45° 9' 11.41''

3

Գեղարքունիք 1

0,067

40° 15' 13.9''

45° 9' 21.78''

4

Գեղարքունիք 2

0,044

40° 14' 11.87''

45° 8' 24.54''

 

24. Ըստ ՀՀ ջրային օրենսգրքի 1-ին հոդվածի` ստորերկրյա ջրերի պահպանման գոտին սահմանվում են որպես տարածքներ, որոնք խոցելի են ստորերկրյա ջրերի համար: ՀՀ կառավարության 2005 թ. հունվարի 20-ի N 64-Ն որոշման համաձայն՝ ստորերկրյա ջրերի պահպանման տարածքները սահմանվում են մինչև 150 մետր շառավղով: Սևանա լճի ավազանի 38 հորատանցքերի և աղբյուրների համար առանձնացվել են ստորերկրյա ջրերի պահպանման տարածքներ` 2,684կմ2 ընդհանուր մակերեսով:

1) Ստորերկրյա ջրերի պահպանման տարածքները ներկայացված են սույն հավելվածի N24 աղյուսակում և N8 քարտեզում:

 

Աղյուսակ 24. Ստորերկրյա ջրերի պահպանման տարածքները

 

Հ/Հ

Անվանումը

Կոորդինատներ

Լայնություն

Երկայնություն

1

Հորատանցք

40° 7' 34''

45° 21' 22''

2

«Հացառատ» աղբյուրներ

40° 2' 49.88''

45° 6' 42.08''

3

«Հացառատ» աղբյուրներ

40° 2' 49.99''

45° 6' 43.42''

4

«Հացառատ» աղբյուրներ

40° 2' 58.09''

45° 6' 14.69''

5

«Հացառատ» աղբյուրներ

40° 2' 58.81''

45° 5' 52.01''

6

«Հացառատ» աղբյուրներ

40° 3' 5.29''

45° 5' 54.31''

7

Հորատանցք

40° 28' 32.81''

45° 19' 18.98''

8

«Աղբյուրակներ» աղբյուր

40° 11' 4.99''

45° 11' 29''

9

Հորատանցք

40° 18' 17.71''

45° 7' 43.72''

10

Հորատանցք

40° 7' 22.01''

45° 21' 42.01''

11

Հորատանցք

40° 7' 23.02''

45° 21' 11.99''

12

Հորատանցք

40° 6' 52.99''

45° 21' 32''

13

«Սատանանոց» աղբյուրներ

40° 9' 21.6''

45° 29' 45.31''

14

«Բորբոր-Բուլաղի» աղբյուր

40° 9' 57.67''

45° 29' 27.17''

15

Հորատանցք

40° 24' 42.08''

45° 28' 15.89''

16

Հորատանցք

40° 24' 42.19''

45° 28' 15.89''

17

«Հացառատ» և «Խաչեր» աղբյուրներ,

«Կալեր» հորատանցք

40° 20' 48.98''

45° 6' 31''

18

«Հացառատ» և «Խաչեր» աղբյուրներ,

«Կալեր» հորատանցք

40° 20' 48.98''

45° 6' 31''

19

«Հացառատ» և «Խաչեր» աղբյուրներ,

«Կալեր» հորատանցք

40° 20' 51''

45° 6' 29.02''

20

«Հացառատ» և «Խաչեր» աղբյուրներ,

«Կալեր» հորատանցք

40° 20' 51''

45° 6' 29.02''

21

«Հացառատ» և «Խաչեր» աղբյուրներ,

«Կալեր» հորատանցք

40° 20' 52.01''

45° 5' 38''

22

«Հացառատ» և «Խաչեր» աղբյուրներ,

«Կալեր» հորատանցք

40° 20' 52.01''

45° 6' 29.02''

23

«Հացառատ» և «Խաչեր» աղբյուրներ,

«Կալեր» հորատանցք

40° 20' 52.01''

45° 6' 29.02''

24

«Հացառատ» և «Խաչեր» աղբյուրներ,

«Կալեր» հորատանցք

40° 20' 52.01''

45° 6' 29.99''

25

«Հացառատ» և «Խաչեր» աղբյուրներ,

«Կալեր» հորատանցք

40° 20' 52.01''

45° 6' 29.99''

26

«Հացառատ» և «Խաչեր» աղբյուրներ,

«Կալեր» հորատանցք

40° 20' 53.99''

45° 6' 32''

27

«Հացառատ» և «Խաչեր» աղբյուրներ,

«Կալեր» հորատանցք

40° 20' 53.99''

45° 6' 32''

28

«Հացառատ» և «Խաչեր» աղբյուրներ,

«Կալեր» հորատանցք

40° 20' 53.99''

45° 6' 33.01''

29

«Հացառատ» և «Խաչեր» աղբյուրներ,

«Կալեր» հորատանցք

40° 20' 53.99''

45° 6' 33.01''

30

«Հացառատ» և «Խաչեր» աղբյուրներ,

«Կալեր» հորատանցք

40° 20' 53.99''

45° 6' 33.01''

31

«Հացառատ» և «Խաչեր» աղբյուրներ,

«Կալեր» հորատանցք

40° 20' 53.99''

45° 6' 33.01''

32

«Հացառատ» և «Խաչեր» աղբյուրներ,

«Կալեր» հորատանցք

40° 30' 10.01''

45° 17' 1''

33

Հորատանցք

40° 30' 20.02''

44° 55' 7''

34

Հորատանցք

40° 30' 29.99''

44° 55' 5.99''

35

Հորատանցք

40° 30' 33.01''

44° 54' 59.9''

36

Հորատանցք

40° 32' 57.01''

44° 57' 56.99''

37

Հորատանցք

40° 33' 14''

44° 57' 28.01''

38

Հորատանցք

40° 33' 20.02''

44° 57' 23.18''

 

Քարտեզ N8. Ջրաէկոհամակարգերի սանիտարական պահպանման, հոսքի ձևավորման, ստորերկրյա ջրերի պահպանման, ջրապահպան, էկոտոնի և անօտարելի գոտիների տարածքներ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_22558

 

6. ՍԵՎԱՆԻ ՋԿՏ-Ի ՋՐԱՌԱՋԱՐԿԻ ԵՎ ՋՐԱՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

25. Ջրառաջարկի և ջրապահանջարկի գնահատումը - Մակերևութային ջրային ռեսուրսների ջրառաջարկը հաշվարկվում է Սևանա լիճ թափվող հիմնական գետերի ավազանների, ինչպես նաև ստորերկրյա ջրերի համար: Ջրառաջարկը վերլուծվել է բազմամյա ժամանակահատվածի համար՝ հաշվարկելով դրա միջին ցուցանիշը։ Ջրառաջարկը հանդիսանում է Սևանի ՋԿՏ-ի օգտագործելի ջրային ռեսուրսը (Աղյուսակ 16-ի)։ Ջրապահանջարկը հաշվարկվել է ըստ Սևանի ՋԿՏ-ում 2022 թվականի հունվարի դրությամբ տրված ջրօգտագործման թույլտվությունների ջրառի ծավալների հանրագումարի, ինչպես նաև վերլուծվել է ջրառաջարկի և ջրապահանջարկի հարաբերակցությունը Սևանի ՋԿՏ կառավարման պլանի իրականացման ժամանակահատվածի համար (2022-2027 թվականներ): Ջրօգտագործման թույլտվություններով տրվող ջրօգտագործման ծավալների գումարային մեծությունները, չեն կարող գերազանցել Աղյուսակ 25-ում հաշվարկված ջրառաջարկի ծավալները, բացառությամբ ջրառաջարկը ջրապահանջարկին գերազանցելու դեպքում՝ ըստ «Ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին» Օրենքով սահմանված ջրային ռեսուրսների օգտագործման և պահպանության գերակայությունների: Ջրառաջարկի և ջրապահանջարկի վերլուծությունը ըստ ջրօգտագործման ոլորտների ներկայացվել է N25 աղյուսակում:

 

Աղյուսակ 25. Ջրառաջարկի ու ջրապահանջարկի վերլուծությունը Սևանի ՋԿՏ-ում

 

Ջրառաջարկ և Ջրապահանջարկ2

Ջրառաջարկի աղբյուր / Ջրապա- հանջարկի

նպատակ

Ջրառաջարկի ու ջրապահանջարկի

վերլուծությունը մլն.մ3 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Ջրառաջարկ

Մակերևութային

443,8

443,1

442,3

441,6

440,8

440,1

Ստորերկրյա

260,7

260,5

260,4

260,2

260

259

Ընդամենը

704,5

703,6

702,7

701,8

700,8

699,1

Ջրապահանջարկ

Խմելու-

կենցաղային

50.8

47.6

47.9

45.2

42.7

40.4

Ոռոգում

13.8

13.5

13.3

13.1

12.9

12.7

 

Արդյունաբերական

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Ձկնաբուծական

69.1

69.9

70.7

71.5

72.3

73.1

Ջրարբիացման

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

Ընդամենը

134.2

131.5

132.4

130.3

128.3

126.7

Պրոֆիցիտ/դեֆիցիտ

570,3

572,1

570,3

571,5

572,5

573

 

26. Սևանի ՋԿՏ-ում արգելված կամ որոշ սահմանափակումներով գործունեության տեսակների ցանկը

 

1) Սևանա լիճ թափվող գետերի վրա արգելվում է նոր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցումը:

 

7. ԷԱԿԱՆ ՃՆՇՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՋՐԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՎՐԱ

 

27. Շարժիչ ուժեր- Գյուղատնտեսության գնահատման համար տվյալների բացերն են՝ оգտագործված օրգանական պարարտանյութերի մասին ոչ բավարար տվյալները, յուրաքանչյուր գետավազանում օգտագործված թունաքիմիկատների տեսակ և քանակը, մակերևութային և ստորերկրյա ջրերում թունաքիմիկատների մոնիթորինգի տվյալները։ Սևանի ավազանում գյուղատնտեսությունը տնտեսության առաջատար ճյուղերից մեկն է (մատակարարում է ՀՀ գյուղարտադրանքի 12.7%-ը): Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են Սևանի ավազանի ընդհանուր հողային ֆոնդի 73%-ը (264,370 հա), որից 224,200 հա կազմում են խոտհարքերը և արոտավայրերը, իսկ 40,170 հա՝ վարելահողերը: Գյուղատնտեսական հողերի կառուցվածքը, ըստ գետավազանների ներկայացված է Աղյուսակ 26-ում:

 

Աղյուսակ 26. Գյուղատնտեսական հողերի կառուցվածքը ըստ գետավազանների

 

Գետավազան

Յուրաքանչյուր գետավազանի հողատարածքը, հա

Վարելահողեր, ներառյալ փոքր

տնտեսությունները

Խոտհարքեր և

արոտավայրեր

Մասրիկ

12825.4

39944.7

Արգիճի

4324.3

22308.8

Գավառագետ

2123.7

35175.9

Փոքր Մասրիկ

1750.4

4075.9

Բախտակ

977.1

11422.0

Լիճք

942.5

1863.7

Այլ

1699.8

74099.0

 

1) «Գեղարքունիք» ջրօգտագործողների ընկերությունը (այսուհետ՝ ՋՕԸ) Սևանի ՋԿՏ- ում ջուր է մատակարարում ոռոգման նպատակներով: «Գեղարքունիք» ՋՕԸ-ի սպասարկման ընդհանուր տարածքը կազմում է 3,742 հա: Ոռոգման ենթակառուցվածքը կազմված է մոտ 19 միջտնտեսական ոռոգման ջրանցքներից, որոնք ջուրը վերցնում են գետերից և աղբյուրներից: Ոռոգման ենթակառուցվածքի վատ վիճակի պատճառով ցանցում ջրի կորուստները ներկայումս կազմում են մոտ 50%: Ոռոգման ցանցը հիմնականում տեղաբաշխված է Մասրիկ, Արգիճի, Գավառագետ, Կարճաղբյուր և Մարտունի գետավազաններում:

2) Սևանի ՋԿՏ-ի ջրանցքների հիմնական բնութագրերը («Գեղարքունիք» ՋՕԸ) ներկայացված են N 27 աղյուսակում։

 

Աղյուսակ 27. Սևանի ՋԿՏ-ի ջրանցքների հիմնական բնութագրերը («Գեղարքունիք» ՋՕԸ)

 

Ջրանցքի անվանումը

Ջրանցքի տիպը

Երկարու-թյունը, կմ

Առա-վելագույն ծախսը,, մ3 /վրկ

Ջրաղբյուրը

Նպատակը

Հիմնական մշակաբույսը

Սպա-սարկման տարածքը

Ջրամա-տակար արման եղանակը

Ավերակների

Միջտնտե- սային

6.1

0.5

Լճավանի

բնական աղբյուրներ

Գյուղատնտե- սական

Կարտոֆիլ

56

Ինքնահոս

Սարուխան

Միջտնտե-

սային

5.9

0.1

Սարուխանի

աղբյուր

Գյուղատնտե-

սական

Կարտոֆիլ

211

Մեխանի-

կական

Մասրիկ

Միջտնտե-

սային

31.5

2.0

Ակունքի

աղբյուր

Գյուղատնտե-

սական

Կարտոֆիլ

1846

Ինքնահոս

Այրքի ջրագիծ

Միջտնտե- սային

13.9

1.0

Այրք գետ

Գյուղատնտե-

սական, Էներգետիկա

Կարտոֆիլ Ցորեն

90

Ինքնահոս

Դոտացիոն

Միջտնտե- սային

5.6

0.5

Արգիճի գետ Գետաշեն ջրանցքով

Գյուղատնտե- սական

Կարտոֆիլ

240

Ինքնահոս

Գետաշեն

Միջտնտե- սային

13.4%

2.0

Արգիճի գետ

Գյուղատնտե-

սական

Կարտոֆիլ

30

Ինքնահոս

ՀԷԿ-ի ջրանցք

Միջտնտե- սային

6.8%

0.3%

Արգիճի գետ

Գյուղատնտե- սական, մասնավոր ջրօգտագործող-

ներ

Բանջարա-բոստանային, Կարտոֆիլ

110

Ինքնահոս

Ջրվեժի

աղբյուրի

Միջտնտե- սային

2.6

0.4

Արգիճի գետ

Գյուղատնտե- սական

Կարտոֆիլ

348

Ինքնահոս

Լճավան

Միջտնտե- սային

7.2

0.4

Մաքենիս գետ

Գյուղատնտե- սական

Կարտոֆիլ

87

Ինքնահոս

Մաքենիս

Միջտնտե- սային

3.6

0.7

Մաքենիս գետ

Գյուղատնտե- սական, մասնավոր ջրօգտագործող-

ներ

Բանջարա-բոստանային, Կարտոֆիլ

110

Ինքնահոս

Ծովակ 2- Վանք

Միջտնտե- սային

8.2

0.2

Մաքենիս գետ

Գյուղատնտե- սական

Բանջարաբոս տանային

67

Ինքնահոս

Մարտունու

լեռնային աղբյուրների

Միջտնտե- սային

7.0

0.5

Մարտունի գետ

Գյուղատնտե- սական

Կարտոֆիլ

150

Ինքնահոս

Վաղաշեն

(Մանաս)

Միջտնտե- սային

19.3

0.5

Մարտունի

գետ

Գյուղատնտե- սական

Կարտոֆիլ

174

Ինքնահոս

Նորատուս

(ձախ)

Միջտնտե- սային

6.7

2.5

Գեղարքունիք

գետ

Գյուղատնտե- սական

Կարտոֆիլ

91

Չի գործում

Նորատուս

(աջ)

Միջտնտե- սային

10.8

0.15

Գեղարքունիք

գետ

Գյուղատնտե- սական

Կարտոֆիլ

180

Մեխանի-կական

Ծովինար

Միջտնտե- սային

5.2

0.4

Արծվանիստ

գետ

Գյուղատնտե- սական

Կարտոֆիլ

140

Ինքնահոս

Զոլաքար

Միջտնտե- սային

5.3

0.4

Աստղաձոր

գետ

Գյուղատնտե- սական

Կարտոֆիլ

310

Ինքնահոս

Գեղարքունիք

1 Ջրամբարի

Միջտնտե- սային

2.5

0.1

-

Գյուղատնտե- սական

Կարտոֆիլ

15

Ինքնահոս

 

3) Անասնապահությունը հիմնականում զարգացած է Մեծ Սևանի ավազանում (83%), հատկապես Մասրիկ, Գավառագետ, Մարտունի, Արգիճի, Արծվանիստ, Վարդենիս, Ծակքար, Կարճաղբյուր և Լիճք գետավազաններում: Բնակավայրերի մեծ մասը գտնվում է լճի ափամերձ գոտում, ուստի գյուղատնտեսական արտանետումները անմիջապես լցվում են Սևանա լիճ: Վիճակագրական տվյալների համաձայն, հանքային պարարտանյութերի (ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում և այլն) ընդհանուր տարեկան մուտքը կազմել է 21,000 տոննա, ինչը կազմում է հանրապետական ընդհանուր ծավալի 22.6%-ը (93,019 տ): Պարարտանյութերը օգտագործվել են միայն մշտական վարելահողերում՝ տարեկան միջինում մոտավորապես 8,000-10,000 հա վարելահող է մշակվել պարարտանյութերի միջոցով: Ավազանում օգտագործված օրգանական պարարտանյութերի վերաբերյալ տվյալներ չկան:

28. Ձկնաբուծության գնահատման համար տվյալների բացերն են՝ ձկնաբուծության վերաբերյալ տվյալների անորոշությունը, ձկնաբուծության նպատակով փաստացի ջրառը, ձկնաբուծարաններից արտանետված ֆոսֆորի քանակը, ձկնաբուծարանների ազդեցությունը Սևան լճի որակի վրա։ Ձկնաբուծարանները հիմնականում գտնվում են Գավառագետ, Կարճաղբյուր, Արգիճի և Մարտունի գետավազաններում: Սևանի ՋԿՏ-ի ձկնաբուծարանները ներկայացված են N28 աղյուսակում։

 

Աղյուսակ 28. Սևանի ՋԿՏ-ի ձկնաբուծարանները

 

N

Գետավա- զան

Համայնք

Ձկնաբուծարան- ների թիվը/
ձկնաբուծակ

ան լճակների թիվը

Տարածքը, մ2 

Ձկնատեսակ

Արտա-դրողականություն, տ/տարի

1

Գավառագետ

Գավառ,

Սարուխան

5/26

6700

Ծիածանա-

փայլ իշխան

10

2

Կարճաղբյուր

Կարճաղբյուր

1/20

1000

Սևանի

իշխան

200

3

Ձկնագետ

Ծովագյուղ

2/26

20864

Սևանի

իշխան

200

4

Սևանա լիճ

Հայրավանքի

մոտակայքում

1/12

4000

Սևանի

իշխան

60.86

5

Սևանա լիճ

Շորժա գյուղի

մոտակայքում

3/4

800

Սևանի

իշխան

50

 

1) Փոքր Սևանում գործում է երկու ցանցավանդակային տնտեսություն: Նրանցից մեկը գտնվում է Շորժա գյուղի մոտ: 2012թ. 4 տեղադրվել են ցանցավանդակ 6,400 մ3  տարածքով և 50 տոննա հզորությամբ: Երկրորդ ձկնաբուծական տնտեսությունը գտնվում է Հայրավանք գյուղի մոտակայքում և գործում է 2017 թվականից: Այն զբաղեցնում է 82,425 մ3 , արտադրության ծավալը կազմել է մոտ 60.86 տ ձուկ: Սևանա լճում գտնվող ցանցավանդակային տնտեսությունները և ավազանում գտնվող ձկնաբուծարանները ունեն ազդեցություն գետերի և Սևանա լճի ինչպես ջրի, այնպես էլ հատակի որակի վրա: Ձկնաբուծության ազդեցությունը լճի էվտրոֆացման վրա դեռևս մանրամասն ուսումնասիրված չէ, ինչպես նաև չի կատարվել ֆոսֆորի հավասարակշռության գնահատում: Այնուամենայնիվ, ձկնաբուծարանները հանդիսանում են ֆոսֆորի արտանետման աղբյուր:

29. Հիդրոէներգետիկայի գնահատման համար տվյալների բաց է փոքր հիդրոէլեկտրակայաններից (այսուհետ՝ փհէկ) դուրս եկող հոսքը։ Սևանի ավազանում առկա են գործող 9 փոքր ՀԷԿ՝ 18,678 կՎտ ընդհանուր հզորությամբ: Այդ 9 փհէկերը միասին արտադրում են շուրջ 64 միլիոն կՎտ էներգիա, որը կազմում է Հայաստանում փհէկերի կողմից արտադրվող էներգիայի 7.47%-ը և Հայաստանում արտադրվող ընդհանուր էներգիայի 0.8-ը: Չնայած Սևանի ՋԿՏ-ի փհէկերը ունեն փոքր հզորություններ, դրանք զգալի ճնշումներ են առաջացնում ջրային ռեսուրսների վրա: Սևանա լճի ավազանում փհէկերը կառուցումը արգելված է՝ Սևանա լճից հոսող գետերի էկոլոգիական վիճակի բարելավման և ձկնապաշարների վերականգնման համար:

1) Սևանի ՋԿՏ-ի փհէկերի բնութագրերը ներկայացված են N29 աղյուսակում։

 

Աղյուսակ 29. Սևանի ՋԿՏ-ի փհէկերի բնութագրերը

 

N

ՓՀԷԿ

Գետավա- զան

Ջրառի վայրը

Հզորու- թյուն, Կվտ

Ջրառ, հազար մ3 /օր

Պահպան- ված էկոլոգիա-

կան հոսք

Ձկնուղու առկայու- թյունը

1

Ձորագյուղ-1

Ծակքար

Ձորագյուղի ոռոգման

խողովակաշար

530

18.3

Ոչ

Ոչ

2

Ձորագյուղ -3

Ծակքար

Ձորագյուղի ոռոգման

խողովակաշար

274

18.3

Ոչ

Ոչ

3

Այրք-1

Մասրիկ

Մասրիկ գետր

Այրք վտակ

209

33.1

Այո

-

4

Այրք -2

Մասրիկ

Մասրիկ գետր

Այրք վտակ

659

30.9

Այո

-

5

Մարտունի

Մարտունի

Մարտունի գետ

1 800

49.0

Այո

Այո

6

Ծովակ

Կարճ- աղբյուր

Լճավանի աղբյուրներ ոռոգման խողովակաշարի

վրա

230

34.6

Այո

 

7

Վարդենիկ

Վարդենիս

Վարդենիս գետ

6 170

412

Այո

Այո

8

Արգիճի

Արգիճի

Արգիճի գետ

8 400

150

Այո

Այո

9

Դարանակ

Դարանակ

Դարանակ գետ, Դարանակ գետի ձախ

վտակ

406

16.5

Այո

Այո

 

30. Սևանի ՋԿՏ-ում արդյունաբերության հիմնական ոլորտներն են հանքարդյունաբերությունը, սննդի և թեթև արդյունաբերությունը: Ավազանը հարուստ է մետաղական և ոչ մետաղական հանքերով: Ավազանում առկա են 2 գործող մետաղական և 21 ոչ մետաղական հանքավայրեր, որտեղից արդյունահանում են ոսկի, քրոմիտ, բազալտ, գրանիտ, մարմար, տուֆ, հրաբխային խարամ, պեռլիտ, ավազ և մագնեզիում-սիլիկատային հանքանյութ: Հիմնական գործող ընկերությունները փոքր և միջին կազմակերպություններ են: Հանքարդյունաբերության ոլորտում մեծ մասը բաժին է հասնում «Գեոպրոմայնինգ Գոլդ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը (այսուհետ՝ ՍՊԸ), որը մասնագիտացված է թանկարժեք մետաղների արդյունահանման և վերամշակման մեջ: «Գեոպրոմայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ-ն տնօրինում է Սոթքի (Զոդ) հանքավայրը և Արարատի ոսկու արդյունահանման գործարանը: Զոդ հանքավայրի խտանյութը տեղափոխվում է երկաթուղով դեպի Արարատի վերամշակման գործարան, որտեղ այն մանրացվում ապա վերամշակվում է: Սոթքում հանքարդյունաբերական գործունեությունը հանդիսանում է ինչպես կետային, այնպես էլ ոչ կետային աղտոտման աղբյուր: Հանքերի ցրված ջրերը, որոնք պարունակում են ծանր մետաղներ, ազդեցություն են թողնում Սոթք, ապա Մասրիկ գետերի ջրերի որակի վրա: Սևանի ջրավազանի հանքարդյունաբերական կազմակերպությունները ներկայացված են N30 Աղյուսակում։

 

Աղյուսակ 30. Սևանի ջրավազանի հանքարդյունաբերական գործող կազմակերպությունները

 

N

Բնակավայր

Ընկերություն

Գործունեության Ոլորտը

1.

Սոթք

«Գեոպրոմայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Ոսկի

2.

Շորժա

«Գեգամետ Պլյուս» ՓԲԸ

Դունիտ (Քրոմիտ) և

մագնեզիում-սիլիկատ

3.

Գավառ

«Երյունա» ՍՊԸ

Գիպս

4.

Արտանիշ

«Հրազդան ցեմենտ քորփորեյշն» ՍՊԸ

Մերգելային կրաքար

5.

Գեղամասար

«Կապավոր» ՍՊԸ

Մանրագլաքարակոպիճ

6.

Գեղհովիտ

«Հայկ Վարդանյան»

Բազալտ

7.

Լճաշեն

«Տուֆ-Գրանիտ»

Բազալտ

8.

Լճաշեն

«Գոգ-Արս» ՍՊԸ

Հրաբխային խարամ

9.

Ծովակ

«Կապավոր» ՍՊԸ

Ավազ և

մանրագլաքարակոպիճ

10.

Ծովակ

«Ագրոսպասարկում» ԱՄ-Ի Վարդենիսի Շրջանային Միավորում ԲԲԸ

Պեմզային ավազներ

11.

Կարմիրգյուղ

«Գավառի Ճանապարհների Շահագործման Եվ Շինարարական» Բբը

Բազալտ

12.

Ձորագյուղ

«Քալոյան» ՍՊԸ

Պեմզային ավազ

13.

Ձորագյուղ

«Սյուզի-Հրաչյա» ՍՊԸ

Պեռլիտային ավազներ

14.

Ձորագյուղ

«Շողագա» ՍՊԸ

Պեռլիտային Ավազ

15.

Մասրիկ

«Վարդենիսի Տորֆ» ՍՊԸ

Տորֆ

16.

Նորատուս

«Մերի Եվ Հայկ» Ա/Կ

Ավազակոպճագլաքար

17.

Գեղաքար

«Վարդենիսի քարհանք

վարչություն» ԲԲԸ

Սուբաթանի տուֆ

18.

Սարուխան

«Պերլարո Լոկալ Ինվեսթմենթս» ՍՊԸ

Սիրունձորի գաբբրոներ

19.

Լանջաղբյուր

«Մ.Մ.Պ.Ե.» ՍՊԸ

Ավազ

20.

Արևասար

«Գրի Նոր» ՍՊԸ

Գաբրոն

21.

Զովաբեր

«ՏՆԱՇԻՆ ԿՈՄՊ» ՍՊԸ-ն

Զովաբերի պեմզային

ավազներ

22.

Մարտունի

«ՄԵՐ ՔԱՐԵՐ» ՍՊԸ-ն

Մարտունու բազալտ

 

31. Զբոսաշրջության բնագավառում առկա տվյալների բաց է կոյուղու ազդեցությունը։ Զբոսաշրջությունը բավականաչափ զարգացած է Սևանի ավազանում: Գործում են 57 հյուրանոցային համալիրներ, քարե և փայտե քոթեջներ, հյուրատներ և այլն: Սևանի ավազանում տուրիզմը կրում է խիստ սեզոնային բնույթ: «Սևան» ազգային պարկի տարածքի ռեկրեացիոն գոտում առանձնացվել է 8 հանրային լողափ:

32. Սևանի ՋԿՏ-ում պինդ թափոններ, մասնավորապես աղբավայրեր գործում են միայն 11 համայնքներում, որոնցից 2-ը գտնվում են Սևանում, 2-ը՝ Գավառում, 6-ը՝ Մարտունիում, 1-ը՝ Վարդենիսում: Մարզի բնակչության 60%-ը ապրում է տարածաշրջանի 34 համայնքներում, որտեղ աղբահանությունը իրականացվում է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից: Բոլոր 4 քաղաքները աղբահանման մասնագիտացված մեքենաներ ունեն, որոնք ծառայում են մարզի բնակչության 29.8% -ին: Սևանի ՋԿՏ-ում գործող պինդ թափոնների աղբավայրերը ներկայացված են N31 աղյուսակում։

 

Աղյուսակ 31. Սևանի ՋԿՏ-ում գործող պինդ թափոնների աղբավայրեր

 

Բնակավայր/Աղբավայր

Սպասարկ- ման տարածք

Գործարկման տարի

Կարգա- վիճակ

Մակերես, հա

Կուտակված աղբի ծավալ,

մ3 /տարի

Աղբավայրի տեսակ

Սևանի տարած աշրջան

Չկալովկա

Չկալովկա. Սևան. Լճաշեն.

Վարսեր

2008

գործող

2.5

36.75

Չկառա- վարվող

Ծովագյուղ

Ծովագյուղ

2010

գործող

1.0

5.2

Չկառա-

վարվող

Գավառի տարա- ծաշրջան

Նորատուս

Գավառ.

Նորատուս

2004

գործող

5.0

40.82

Չկառա- վարվող

Կարմիրգյուղ

Կարմիրգյուղ.

Սարուխան

2008

գործող

2.5-3.0

17.03

Չկառա- վարվող

Մարտունի

Մարտունի

Մարտունի

1995

գործող

4.5

15.73

Չկառա- վարվող

Վարդենիկ

Վարդենիկ

2005

գործող

1.5

11.44

Չկառա- վարվող

 

Ծովինար

Ծովինար

2008

գործող

0.2

5.85

Չկառա- վարվող

Երանոս

Երանոս

2002

գործող

1.4

6.89

Չկառա- վարվող

Գեղհովիտ

Գեղհովիտ

2007

գործող

1.0

7.41

Չկառա- վարվող

Զոլաքար

Զոլաքար

2007

գործող

0.5

8.06

Չկառա- վարվող

Վարդենիս

Վարդենիս

Վարդենիս

1992

գործող

5.0

16.51

Չկառա- վարվող

 

1) Աղբահանության հետ կապված խնդիրներն առաջնահերթ ու հրատապ են, քանի որ բացակայում են քաղաքային թափոնների աղբավայրերը և թափոնների կանխարգելմանը, փոխադրմանը, պահեստավորմանը, վերամշակմանը, վարակազերծմանը և հեռացմանն ուղղված միջոցառումները, ինչպես նաև չի կատարվում արդյունաբերական և կենցաղային թափոնների տեսակավորում: Քաղաքների, համայնքների, կիրճերի, ջրագծերի, ոռոգման ջրանցքների և այլ օբյեկտների տարբեր հատվածներում առկա են շինարարական և կենցաղային կոշտ թափոնների մեծ կուտակումներ, որոնք զգալիորեն ազդում են գետավազանի և Սևանա լճի էկոլոգիական կարգավիճակի վրա: Հորդառատ անձրևների և ձնհալքի հետևանքով կուտակված թափոնները լվացվում են ջրով, իսկ վերջինս հանգեցնում է վտանգավոր քիմիական նյութերի ներթափանցմանը ստորերկրյա ջրավազաններ, գետեր և Սևանա լիճ: Ըստ «Աղբավայրերի նախագծման և շահագործման ձեռնարկ»-ի (ձեռնարկը կիրառելու համար հավանություն է տրվել ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 29 № 321-Ա հրամանով) 1 մարդը տարեկան արտադրում է 1.3 մ3  աղբ: Հաշվի առնելով միայն Գեղարքունիքի մարզի բնակչության քանակը, Սևանի ավազանում տարեկան գոյանում է շուրջ 390,000 մ3  աղբ (չհաշված զբոսաշրջությունից ձևավորվող աղբի ծավալը):

33. Սևանի ՋԿՏ-ի ճանապարհների ընդհանուր երկարությունը 1681 կմ է : Սևանի ավազանում բեռների փոխադրումը և ուղևորափոխադրումները իրականացվում են ավտոճանապարհների, մասամբ երկաթուղու միջոցով: Սևանի ՋԿՏ-ի ճանապարհները՝ ըստ նշանակության ներկայացված են N32 աղյուսակում։

 

Աղյուսակ 32. Սևանի ՋԿՏ-ի ճանապարհները՝ ըստ նշանակության

 

Տարածք

Ճանապարհների

ընդհանուր

երկարությունը, կմ

Միջպետական

նշանակության

ճանապարհներ, կմ

Հանրապետական

նշանակության

ճանապարհներ,

կմ

Տեղական

նշանակության

ճանապարհներ,

կմ

Սևանի

ՋԿՏ

1681

286

36

1359

 

1) Տրանսպորտն անմիջապես ազդում է ջրի որակի վրա հետևյալ ճանապարհներով․

ա. ճանապարհաշինական աշխատանքներ, ներառյալ անջրաթափանց մակերևույթների ստեղծումը, որոնք կարող են բացասաբար ազդել ջրի որակի վրա ավելի ինտենսիվ մակերևութային հոսքի և էրոզիայի միջոցով,

բ․ աղտոտիչ նյութերը, ինչպիսիք են տրանսպորտային միջոցների արտանետումները, նավթը և քիմիական նյութերը կուտակվում են ճանապարհների անթափանց մակերեսների վրա, որտեղից ուղղակիորեն արտահոսում են բնական ջրային համակարգերի մեջ, ինչպես նաև աղտոտում են օդը, որտեղից նույնպես աղտոտիչներն անցնում են դեպի ջուր։

34. Ճնշումների և դրանց ազդեցությունների վերլուծություն - Ջրավազանային պլանավորման համար ճնշումների և դրանց ազդեցությունների վերլուծության անհրաժեշտությունը ձևակերպված է Եվրոպական Միության Ջրի շրջանակային դիրեկտիվի (այսուհետ՝ ԵՄ ՋՇԴ) 5-րդ հոդվածում: ԵՄ ՋՇԴ 5‐րդ հոդվածի և ԵՄ ՀԻՌ թիվ 3 ուղեցուցային փաստաթղթի՝ «Ճնշումների և ազդեցությունների վերլուծության» համաձայն՝ կիրառվել է «Շարժիչ ուժ – ճնշում – վիճակ – ազդեցություն – արձագանք» մոտեցումը՝ էական ճնշումների և դրանց հետ կապված ազդեցությունների վերլուծության համար։ Բացի այդ, օգտագործվել է Միջազգային գետավազանների շրջակա ﬕջավայրի պահպանության «Հիդրոմորֆոլոգիական և ֆիզիկաքիմիական գնահատումը՝ ճնշում- ազդեցություն վերլուծության /ռիսկի գնահատման համար՝ ըստ ԵՄ ՋՇԴ-ի» ուղեցուցային փաստաթուղթը (2014): Շարժիչ ուժերի ազդեցության արդյունքում առաջացած ճնշումները, ինչպիսիք են հոսքի ռեժիմի և/կամ ջրի քիմիական կազմի փոփոխությունը, վերլուծվում են ճնշումների հետևյալ տեսակների համաձայն՝ կետային աղտոտման աղբյուրներ, ցրված աղտոտման աղբյուրներ, քանակական ճնշումներ։

1) Սևանի ավազանի բնակավայրերի մեծ մասի կոմունալ կենցաղային կեղտաջրերը չեն մաքրվում գետեր (ուղղակի աղտոտում) կամ ջրահեռացման համակարգեր (անուղղակի աղտոտում) թափվելուց առաջ, որից հետո էլ կեղտաջրերը լցվում են Սևանա լիճ: Սևանի ավազանում միայն Գավառ, Մարտունի և Վարդենիս քաղաքներն ունեն կոյուղու ջրերի մեխանիկական մաքրման համակարգ: Կոյուղու ցանցի ընդհանուր երկարությունը 50.4 կմ է, իսկ կոյուղու ցանցեր լցվող կենցաղային կեղտաջրերի ընդհանուր ծավալը կազմում է 4.2 մլն. մ3 /տարի: Գեղարքունիքի մարզի բնակավայրերի մեծ մասում կոյուղու ցանցի բացակայության պատճառով բնակիչներն իրենց բակերում օգտագործում են կոյուղահորեր: Հիմնվելով բնակչության թվաքանակի վիճակագրական տվյալների վրա՝ կեղտաջրերի ընդհանուր հեռացման ծավալը Գավառագետ, Մարտունի և Մասրիկ գետերում կազմում է 2672.1 մ3 /օր: Չմաքրված կենցաղային կեղտաջրերը հանդիսանում են օրգանական աղտոտման հիմնական աղբյուրը: Մակերևութային ջրերի թթվածնի հաշվեկշռում օրգանական նյութերով աղտոտումը կարող է զգալի փոփոխություններ առաջացնել: Որպես հետևանք, այն կարող է ազդել բնակչության և ջրային տեսակների կազմի վրա, հետևաբար ջրի կարգավիճակի վրա ևս: Օրգանական նյութերի արտանետումները և դրանց ազդեցությունը կարող են չափվել և արտահայտվել թթվածնի քիմիական պահանջարկ (այսուհետ՝ ԹՔՊ), թթվածնի կենսաբանական պահանջարկ (այսուհետ՝ ԹԿՊ5) և ընդհանուր օրգանական ածխածին պարամետրերով: Կեղտաջրերի ազդեցությունը Սևանի ՋԿՏ-ում դիտարկվում է որպես աղտոտման կետային աղբյուր, իսկ ազդեցության գնահատման համար հիմք են հանդիսացել բնակչության թվաքանակը և կեղտաջրերի հեռացման ծավալները: Կոմունալ կենցաղային կեղտաջրերի բնութագիր ներկայացված է N33 աղյուսակում։

 

Աղյուսակ 33. Կոմունալ կենցաղային կեղտաջրերի բնութագիր

 

Պարամետր

Մարդ համարժեք. գրամ/բնակիչ*օր

ԹԿՊ5

60

Կախված պինդ նյութեր

90

Ֆոսֆոր

3

Ընդհանուր ազոտ

15.5

Ամոնիում

10.3

 

ա. Արտանետումների գնահատումը ցույց է տալիս, որ խոշոր ագլոմերացիաներից (>10.000 PE) արտանետումները կազմում են 1906.8 տ/տարի ԹՔՊ-ի համար, 1271.2 տ/տարի ԹԿՊ5-ի համար, 63.6 տ/տարի ֆոֆսորի և 328.4 տ/տարի ընդհանուր ազոտի համար: Արտանետումները զգալի մասը (76 %-ից բարձր) բաժին է ընկնում գյուղական համայնքներին: Ազոտի, ֆոսֆորի, կախված նյութերի, ԹՔՊ-ի և ԹԿՊ5 -ի արտանետումները Սևանի ՋԿՏ-ի համայնքներից ներկայացված է N34 աղյուսակում։

 

Աղյուսակ 34. Ազոտի, ֆոսֆորի, կախված նյութերի, ԹՔՊ-ի և ԹԿՊ5 -ի արտանետումները Սևանի ՋԿՏ-ի համայնքներից

 

Բնակավայր

Բնակչություն

Ընդհանուր P, տ/տարի

Ընդհանուր N տ/տարի

N-

ամոնիում, տ/տարի

ԹԿՊ5,

տ/տարի

ԹՔՊ,

տ/տարի

Կախված պինդ նյութեր

տ/տարի

Գավառ

29146

31.9

164.9

109.6

638.3

957.4

957.4

Մարտունի

13627

14.9

77.1

51.2

298.4

447.6

447.6

Վարդենիս

15272

16.7

86.4

57.4

334.5

501.7

501.7

Ընդամենը

58045

63.6

328.4

218.2

1271.2

1906.8

1906.8

Գյուղական

համայնքներր

183381

200.8

1037.5

689.4

4016.0

6024.1

6024.1

Արտանետումներ,

ընդամենը

241426

264.4

1365.9

907.6

5287.2

7930.8

7930.8

 

բ. Քանի որ կեղտաջրերի կազմի վերաբերյալ տվյալները հասանելի չեն, գնահատումը կատարվել է բնակչության և կեղտաջրերի հեռացման ծավալների հիման վրա: Վիճակագրական տվյալների համաձայն (2017 թ. Հայաստանի կոյուղաջրերի համակարգը) կեղտաջրերի բեռնաթափման տարեկան հաշվարկը Գավառ, Մարտունի և Վարդենիս քաղաքներից՝ ընդհանուր ազոտի, ամոնիում-ազոտի, ընդհանուր ֆոսֆորի, կախված պինդ նյութերի, ԹՔՊ-ի և ԹԿՊ5-ի աղտոտվածության կոնցենտրացիաները ներկայացված են N35 աղյուսակում:

 

Աղյուսակ 35 . Գնահատված քաղաքային կեղտաջրերի կազմը

 

Բնակավայր

Կեղտաջրերի հոսք, լ/վրկ

Ընդհանուր P, մգ/լ

Ընդհանուր N, մգ/լ

Ընդհանուր N-

ամոնիում,

մգ/լ

ԹԿՊ5,մգ/լl

ԹՔՊ,

մգ/լ

Կախյալ նյութեր մգ/լ

Գավառ

13,4

33,4

172,7

114,8

668,5

1002,7

1002,7

Մարտունի

7,1

14,9

76,8

51,0

297,2

445,8

445,8

Վարդենիս

10,5

7,6

39,2

26,0

151,7

227,6

227,6

 

գ. Նման մոտեցման արդյունքում, Սևանի ջրավազանում ճնշումների պոտենցիալ աղբյուրներ են համարվում Մարտունի, Գավառ և Վարդենիս քաղաքները: Օգտագործելով վերը նշված մեթոդը, գնահատվել են ճնշման այս աղբյուրի ազդեցությունները: Նախ հաշվարկվել է քաղաքային բնակչության ճնշումը` ելնելով բնակչության թվից: Այնուհետև, ունենալով կոյուղաջրի ծավալը` հաշվարկվել է նշված բաղադրիչների պարունակությունը (մգ/լ) կոյուղաջրում: Ունենալով կոյուղաջրերով նշված բաղադրիչների ներհոսքի արագությունը և գետի ջրի նվազագույն հոսքի մեծությունը` հնարավոր է պարզեցված մոդելով հաշվարկել յուրաքանչյուր բաղադրիչի հաշվարկային պարունակությունը գետի ջրում: Աղտոտիչ նյութի կոնցենտրացիան (C) գետի ջրի կետային ճնշման վայրում հաշվարկվել է հետևյալ բանաձևով.

 

C = (Q0C0+Q1 C1)/(Q0+Q1).

 

որտեղ Q0 -ն գետի ծախսն է մինչև կետային ճնշումը, C0-ն` աղտոտիչ նյութի կոնցենտրացիան գետի ջրի նույն կետում, Q1-ը` ճնշման կետում հեռացվող կեղտաջրերի ծավալը, C1-ը` աղտոտիչ նյութի կոնցենտրացիան կեղտաջրերում:

Նույն տրամաբանությամբ հաշվարկվել է գետի ջրում ջրահեռացման միջոցով ներմուծված աղտոտիչ նյութերի կոնցենտրացիան, որոնք դիտարկվում են որպես կետային ճնշման մեծության գնահատական.

 

C=Q1C1/(Q0+Q1).

 

Քաղաքային կեղտաջրերի ճնշումը գնահատելու նպատակով օգտագործվել է մոտեցում, որը հաշվի է առնում բնակչության թիվը: Եղանակը հատկապես օգտագործվում է ԹԿՊ5 ինդեքսի հաշվարկի համար: ԹԿՊ5-ի 1 մգ/լ-ը ամառային սակավաջրության պայմաններում համարվում է սահմանային մեծություն, որից ավելին համարվում է էական ճնշում: Օգտվելով հայտնի այն նորմից, որ հեռացվող կոյուղաջրերում ԹԿՊ5–ի քանակը կազմում է N*60գ/օր, որտեղ N-ը բնակիչների թիվն է, հետևյալ բանաձևով հաշվարկվել է այդ աղտոտիչի կոնցենտրացիան (C) գետ ջրահեռացման կետում.

 

C=((60*N*1000)/ (24*60*60)) / Q0 մգ/լ

 

դ. Սևանի ՋԿՏ-ի քաղաքային կեղտաջրերի ճնշումների կոնցենտրացիայի գնահատականը ներկայացված է N36 աղյուսակում:

 

Աղյուսակ 36. Սևանի ՋԿՏ-ի քաղաքային կեղտաջրերի ճնշումների կոնցենտրացիայի գնահատականը

 

Համայնքներ

Գետային հոսք, մ3 /վրկ*

Ընդհանուր P, մգ/լ

N-Ամոնիում, մգ/լ

ԹԿՊ5 ,

մգ/լ

ԹՔՊ,

մգ/լ

Կախված նյութեր, մգ/լ

Նախատեսված ավելացված արժեքներ

Գավառագետ

3.63

0,10

0,24

2,9

20,9

9,1

Մարտունի

1.53

0,12

0,24

3,1

16,4

13,7

Մասրիկ

3.5

0,07

0,18

2,4

18,1

26,2

Կեղտաջրերի ազդեցությունից առաջ (մոնիթորինգի տվյալներ)

Գավառագետ (նմուշառման կետ

№77)

0,08

0,17

2,5

20,4

8,5

Մարտունի (նմուշառման կետ

№71)

0,08

0,09

2,2

15,2

12,5

Մասրիկ (նմուշառման կետ

№62)

0,06

0,13

2,1

17,7

25,8

Կեղտաջրերի ազդեցությունից հետո (մոնիթորինգի տվյալներ)

Գավառագետ (նմուշառման կետ

№78)

0,24

0,45

2,7

24,4

14,1

Մարտունի (նմուշառման կետ

№72)

0,14

1,12

2,5

18,6

10,2

Մասրիկ (նմուշառման կետ

№63)

0,13

0,25

2,7

20,2

24,4

* Օգտագործվել են միջին տարեկան հոսքի տվյալներ

 

ե. Արդյունքները ցույց են տալիս, որ ընդհանուր ֆոսֆորի և ամոնիումի ջրի որակի մոնիթորինգի տվյալների և մոդելով հաշվարկված արժեքների միջև կան զգալի տարբերություններ, ինչը նշանակում է, որ կոմունալ կենցաղային կեղտաջրերի ջրահեռացումից հետո աղտոտման այլ աղբյուր կա: Այս տարբերությունները կարող են բացատրվել նաև այն փաստով, որ քաղաքային կեղտաջրերի ճնշման կետի բացահայտումը և մոդելի օգտագործումը հավանաբար թերի է կամ սահմանափակված: Նախ, կան մեծ կորուստներ կոյուղու խողովակաշարերում, որոնք հանգեցնում են կեղտաջրերի տարածմանը և գետի ջրի որակի վատացման: Ինքնամաքրման գործընթացը ևս պետք է հաշվի առնել, որը տեսանելի է ազոտի և ֆոսֆորի կոնցենտրացիաների համեմատաբար ցածր արժեքներից: ԹԿՊ5 -ի և ամոնիումի ազոտի կոնցենտրացիաները ներկայացված են Նկարներ 3-ում և 4-ում: Տվյալները ցույց են տալիս, որ գետավազաններում կենցաղային կեղտաջրերի ազդեցությունը տարբեր է, իսկ ԹԿՊ5 -ի պարունակությունները նույնն են, ինչն էլ ցույց է տալիս գետերի ինքնամաքրման ինտենսիվությունը:

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_22559

 

Նկար 3. Սևանի ջրավազանում ԹԿՊ5  -ի կոնցենտրացիան

 

զ. Ամոնիումի կոնցենտրացիաների բաշխման առանձնահատկությունները տարբերվում են ԹԿՊ5 -ի բաշխումից: Ամոնիումի բարձր կոնցենտրացիաները դիտվել են Վարդենիս, Մարտունի և Գավառագետ գետերում :

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_22561

 

Նկար 4. Սևանի ջրավազանում ամոնիակի կոնցենտրացիան

 

է. Տվյալները ցույց են տալիս, որ աղտոտման կետային աղբյուր հանդիսացող քաղաքային կեղտաջրերը զգալի ճնշում և ազդեցություն ունեն Սևանի ջրավազանի ջրային ռեսուրսների քիմիական և կենսաբանական բնութագրերի վրա:

1) Կեղտաջրերի հեռացումը սննդի արդյունաբերությունից - Սննդամթերքի և ըմպելիքների արտադրության ոլորտի ծավալը տարեցտարի ավելանում է, սակայն ներկայումս կազմում է ավազանի արդյունաբերության ընդհանուր ծավալի ընդամենը 10- 15%-ը: Սննդամթերքի և ըմպելիքների արտադրության կեղտաջրերը բեռնաթափվում են Սևանի ավազանի ջրահեռացման ցանց, հետևաբար այս ջրային հոսքի վրա ազդող ճնշումներին ավելանում է քաղաքային կեղտաջրերի ազդեցությունը:

ա. Հաշվի առնելով ավազանում սննդամթերքի և ըմպելիքների արտադրության փոքր ծավալները, կարող ենք ասել, որ Սևանի ավազանի ջրային ռեսուրսների որակի վրա այս ոլորտը էական ազդեցություն չի թողնում:

2) Պինդ թափոններ- Սևանի ՋԿՏ-ում գործող աղբավայրերը գտնվում են վատ վիճակում և չեն կառավարվում: Սևանի ավազանում արդյունաբերական և շինարարական թափոնները` պինդ թափոնների հետ միասին, տեղափոխվում են քաղաքային և գյուղական աղբավայրեր: Տարածքների մեծ մասից կենցաղային պինդ թափոնները անմիջապես լցվում են գետերի մեջ: Պինդ թափոններից աղտոտիչների ներթափանցումը ստորերկրյա ջրեր կարող է հասցնել ջրի որակի երկարաժամկետ վատթարացման, որից հետո ջրային ռեսուրսների վերականգնումը տեխնիկապես դժվար է և շատ թանկարժեք:

ա. Պինդ թափոնները ունեն որոշակի տեղային ճնշում Սևանի ավազանի ջրային ռեսուրսների որակի վրա, սակայն տարածական բաշխվածության և փոքր տարածքի պատճառով չեն հանդիսանում էական ճնշում: Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է ստուգել պինդ թափոնների տեղային ազդեցությունը ջրի որակի վրա:

35. Աղտոտման ցրված աղբյուրներ - Ցրված աղտոտումն առաջանում է լայն տարածք զբաղեցնող գործունեությունից, ինչպիսին է, օրինակ, գյուղատնտեսությունը և այլ աղբյուրներ: Ցրված աղտոտվածության մակարդակը կախված է ոչ միայն մարդածին գործոններից, ինչպիսին է, օրինակ, հողօգտագործումը և հողօգտագործման ինտենսիվությունը, այլ նաև բնական գործոններից, ինչպիսին են կլիման, հոսքի

պայմանները և հողի բնութագրիչները։ Այս գործոնների ազդեցության ուղիները զգալիորեն տարբեր են։ Ազոտի համար ցրված աղտոտման հիմնական ուղին ստորերկրյա ջրերն են, մինչդեռ ֆոսֆորի դեպքում՝ էրոզիան։ Ցրված աղբյուրներից արտանետումների չափումը բարդ խնդիր է: Սևանի ավազանի համար արտանետումների հաշվարկը հնարավոր է միայն մաթեմատիկական մոդելավորման միջոցով։ Ազոտի և ֆոսֆորի արտանետումների հիմնական աղբյուրները կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերն են, որոնք չեն հեռացվում կոյուղու միջոցով։ Ազոտի դեպքում, ամենամեծ աղտոտումն առաջանում է գյուղատնտեսությունից (պարարտանյութեր, գոմաղբ, ձկնաբուծություն), ֆոսֆորի դեպքում գյուղատնտեսությունից արտանետումները երկրորդ տեղում են՝ կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերից հետո։

1) Սևանի ՋԿՏ-ի գյուղատնտեսական հողերի շուրջ 11.6 %-ը վարելահողեր են: 2017 թ. Սևանի ավազանում 30,000 հա վարելահող է մշակվել: Հաշվարկված է, որ Սևանի ՋԿՏ-ում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 44%-ը հացահատիկային մշակաբույսեր են: Մշակված հողերի զգալի մասը գտնվում են Մասրիկ, Գավառագետ և Արգիճի գետավազաններում: Պարարտանյութերը օգտագործվել են միայն մշտական վարելահողերում, տարեկան միջինը 8,000-10,000 հա վարելահող է մշակվել պարարտանյութերի կիրառմամբ: Ավազանում օգտագործված օրգանական պարարտանյութերի վերաբերյալ տվյալներ չկան: 1 հա-ի համար օգտագործվել է մոտ 2,000 կգ հանքային պարարտանյութ: Գոմաղբը Սևանի ՋԿՏ-ի ջրային ռեսուրսների վրա ճնշումներից մեկն է: Գոմաղբը լվացվելով մակերևութային ջրերում ներթափանցում է ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների մեջ, ինչը հանգեցնում է ջրերում ազոտի, ֆոսֆորի և օրգանական միացությունների կոնցենտրացիաների ավելացմանը: Պայմանավորված արոտավայրերի տարածվածությամբ և կլիմայական պայմաններով՝ անասնապահությունը Սևանի ՋԿՏ-ում միշտ եղել է գյուղատնտեսության ավանդական ճյուղը: Հատկապես զարգացած է Մասրիկ, Արգիճի, Գավառագետ և Մարտունի գետավազաններում: Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ անասունների թիվը փոխկապակցված է ընդհանուր անօրգանական ազոտի կոնցենտրացիաների հետ: Ամենաբարձր կոնցենտրացիաները դիտվել են Սևանի ՋԿՏ-ի Մասրիկ, Գավառագետ, Մարտունի և Վարդենիս գետավազաններում: Անասնաբուծական արտադրանքից տարեկան արտանետված նյութերի ծանրաբեռնվածությունը Սևանի ավազանում ներկայացված է N37 աղյուսակում։

 

Աղյուսակ 37. Անասնաբուծական արտադրանքից տարեկան արտանետված նյութերի ծանրաբեռնվածությունը Սևանի ավազանում, տոննա/տարի

 

Անասնաբուծություն

Գլուխ

Նորման 1 կենդանու

հաշվով տոննա/տարի

Ընդամենը, տոննա/տարի

 

 

Գոմաղբ

Ազոտ

Ֆոսֆոր

Գոմաղբ

Ազոտ

Ֆոսֆոր

Խոշոր եղջերավոր

124900

8

0.0055

0.0013

999200

687

162

անասուններ

 

Խոզեր

15900

2

0.0059

0.0020

31800

94

32

Ոչխարներ և այծեր

113400

0.4

0.0107

0.0022

45360

1213

249

Ընտանի թռչուններ

340000

0.04

0.0130

0.0041

13600

4420

1394

Ընդամենը

1089960

6414,1

1837,7

 

ա. Օգտագործված պարարտանյութերը (ինչպես օրինակ հանքային և օրգանական պարարտանյութերը և գոմաղբը), ինչպես նաև անասնաբուծությունը զգալի ճնշում և ազդեցություն ունեն Սևանի ՋԿՏ-ի ջրային ռեսուրսների որակի վրա:

36. Կենսածին տարրերով աղտոտում - Կենսածին տարրերը, մասնավորապես ազոտը (N) և ֆոսֆորը (P), կարող են նպաստել մակերևութային ջրերի էվտրոֆացմանը: Բացի դրանից, դրանց արտանետումները էական ազդեցություն ունեն Սևանա լճի էկոհամակարգի վիճակի վրա: 2013-2017 թթ. ընկած ժամանակահատվածի համար կենսածին տարրերի ընդհանուր քանակը գնահատվել է ըստ Սևանա լիճ թափվող հիմնական գետերի: Արդյունքում, ծանրաբեռնվածությունը կազմել է տարեկան 85.0 տոննա ֆոսֆոր և 18.6 տոննա անօրգանական ազոտ: Գնահատումը կատարվել է 9 գետերի ամենամսյա մոնիթորինգի տվյալների հիման վրա: Այս արժեքները չեն ներառում անմիջապես լիճ հոսող նյութերը: Այսպիսով, Սևանա լճում կենսածին տարրերի ընդհանուր մակարդակը ներկայումս զգալիորեն ավելի բարձր է, քան գնահատվել է: Չի գնահատվել ձկնաբուծարաններից արտանետված ֆոսֆորի ծանրաբեռնվածությունը: Սևանի ավազանի գետերում ֆոսֆատի կոնցենտրացիան ներկայացված է Նկար 5-ում։

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_22566

Նկար 5. Սևանի ավազանի գետերում ֆոսֆատի կոնցենտրացիան

 

37. Տրանսպորտ - Հիմք ընդունելով մայրուղու երկարության և բեռնափոխադրումների վերլուծության ու գնահատման արդյունքները, ինչպես նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ճանապարհները հիմնականում անցնում են մակերևութային և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներից հեռու, կարելի է եզրակացնել, որ տրանսպորտը զգալի ճնշում չի թողնում ջրային ռեսուրսների վրա:

38. Քանակական ճնշումներ. Ջրառ և ծառայություններ - Սևանի ՋԿՏ-ում ջրառը իրականացվում է խմելու-կենցաղային, ոռոգման, ջրարբիացման, արդյունաբերության, հիդրոէներգետիկայի և ձկնաբուծության նպատակով: Ջրօգտագործման թույլտվությունների համաձայն, 2022թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ջրառի ընդհանուր ծավալը կազմել է 134,260,08 հազ.մ3 , որից 41,684,4` մակերևութային, 92,575,08` ստորերկրյա աղբյուրներից: Սևանա լիճը ունի բնապահպանական, տնտեսական ու սոցիալական նշանակություն և հանդիսանում է ջրի աղբյուր ոռոգման, հիդրոէներգետիկայի և ռեկրեացիայի համար: Բնապահպանական, տնտեսական և ռազմավարական կարևորությունից բացի, լճի դերը չափազանց մեծ է նաև ոռոգման ջրի դեֆիցիտի մեղմման համար: Մասնավորապես, լճից բացթողումների միջոցով հնարավոր եղավ Ապարանի ջրամբարին, ինչպես նաև Արարատյան դաշտի և հարակից գոտիների գյուղատնտեսական հողատարածքները լրացուցիչ ջուր մատակարարել:

1) 1930-1980թթ. ընթացքում Սևանա լճի մակարդակը կտրուկ նվազել էր հավելյալ ջրառի հետևանքով, ինչի արդյունքում առաջացան լուրջ բնապահպանական խնդիրներ, այդ թվում` ջրի որակի վատթարացում, բնական միջավայրի ոչնչացում և կենսաբազմազանության կորուստ: Սկսած 1980-ական թվականներից նախաձեռնված մի շարք ծրագրեր ուղղված են եղել լճի մակարդակի կայունացմանը և բարձրացմանը: Այն ներառել է Արփա-Սևան և Որոտան-Արփա թունելների կառուցումը՝ տեղափոխելով համապատասխանաբար մինչև 250 և 165 մլն մ3  ջուր, և բացթողման չափաքանակի սահմանումը մինչև 170 մլն մ3 : Սևանա լճից ոռոգման նպատակով ջրառը կատարվում է «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին» օրենքով հաստատված «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան և համալիր ծրագրերի» 6- րդ գլխի 6.1 կետի: Ըստ այդմ, Սևանա լճից ջրի բացթողումների տարեկան առավելագույն չափաքանակից (170 մլն մ3 ) ավել բացթողումը պետք է իրականացվի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշումներով: Ոռոգման նպատակով լճից բաց թողնված ջուրը սկզբում տեղափոխվում է Սևան-Հրազդան դերիվացիոն համակարգով, որից հետո այն բաշխվում է 5 հիմնական ջրանցքների միջոցով (Կոտայք, Արզնի Շամիրամ, Ստորին Հրազդան, Արտաշատ և Նորք) պատասխանատու ՋՕԸ-ների միջև, ներքին ցանցում ոռոգման ջրի մատակարարման համար: Այս 5 հիմնական ջրանցքների գլխամասերում արդեն իսկ առկա են ջրաչափական ժամանակակից սարքավորումներ:

 

8. ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ

 

39. Խմելու ջրի աղբյուրներ - Սևանի ՋԿՏ գերակշռող մասը (Գավառի, Մարտունու, Վարդենիսի տարածաշրջանները) հարուստ է խմելու աղբյուրներով: Մարզի ընդհանուր հաստատված պաշարները կազմում են 8000 լ/վրկ, որից աղբյուրներինը` 4835.0 լ/վրկ, ստորգետնյան` 31165.0 լ/վրկ: Սևանի ավազանի ջրամատակարարման աղբյուրները ներկայացված են N 38 աղյուսակում։ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ն հայտնում է, որ 2018 թվականի Սևանի ՋԿՏ տարածքում իրականացված մանրէաբանական հետազոտությունների արդյունքում սանիտարական նորմերից շեղումներ չեն հայտնաբերվել։ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ն խմելու ջրի որակի մոնիթորինգ է իրականացնում համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 876 հրամանով հաստատված ընթացակարգի։

 

Աղյուսակ 38. Սևանի ավազանի ջրամատակարարման աղբյուրները

 

Տարածաշրջաններ

Ջրամատակարարման աղբյուրներ

Գավառ

«Հացառատի», «Սարուխանի», «Խաչերի» աղբյուրներից,

«Գանձակի» խորքային հորերից

Սևան

«Հացառատի», «Մաքրավանի», «Ձկնագետի» աղբյուրներից,

խորքային հորերից, լճից

Մարտունի

«Ծակքարի», «Բոր-բորի», «Սառնաղբյուրի», «Հոպոյի վար» և լոկալ

աղբյուրներից

Վարդենիս

«Ակների», «Ակունքի», «Մասրիկի», «Շատջրեքի» աղբյուրներից և

բնակավայրերից վերև ընկած աղբյուրներից լոկալ համակարգերով

 

40. Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ - «Սևան» ազգային պարկը ստեղծվել է 1978 թ-ին: Տարածքը, Սևանա լճի հայելու հետ միասին, կազմում է 147.343 հա, իսկ առանց լճի հայելու՝ 22.585 հա։ Այսպիսով` լիճը իրենից ներկայացնում է պահպանվող տարածքի մի մասը: Պահպանական գոտու տարածքը կազմում է 342.920 հա։

1) «Սևան» ազգային պարկում բացահայտված հիմնախնդիրները - Սևանի ավազանի բնական միջավայրի բնական և մարդածին փոփոխությունների հիմնական ցուցանիշներն են հանդիսանում էրոզիոն, սողանքային և սելավային գործընթացների ակտիվացումը: Ազգային պարկում գոյություն ունեցող բազմաթիվ խնդիրները բաժանվում են երեք խմբի.

ա. Բնական` Սևանա լճի արևելյան ափի անտառային լանդշաֆտների դեգրադացիա, ակտիվ երկրադինամիկ գործընթացներ (սելավային հոսքեր, հողմահարման- գրավիտացիոն գոյացություններ, ապարների նստեցում և աղակալման երևույթներ), կլիմայի փոփոխման ազդեցությունը ջրային պաշարների վրա (գետերի ջրատարության անկում), Սևանա լճի արևելյան ափամերձ հատվածի օդի փոշոտվածություն (աղքատ բուսականությամբ ուժեղ էրոզացված ծալքավոր լեռների տարածում):

բ. Մարդածին` լճի մակարդակի պլանավորվող բարձրացում մինչև 1903 մ-ի նիշը, զբոսաշրջության և սոցիալ տնտեսական զարգացման ազդեցության տակ թանկարժեք բիոտոպների քայքայում, ջրային օբյեկտների ու մթնոլորտային օդի աղտոտում, էրոզիոն գործընթացների ակտիվացում մարդածին և գյուղատնտեսական ծանրաբեռնվածության արդյունքում, «Սևան» ազգային պարկի շրջանակներում տուրիզմի և ռեկրեացիայի ոչ կայուն զարգացում:

գ. Իրավական` տեղական ինքնակառավարման մարմինների և բնակչության կողմից ազգային պարկի տարածքում և ուղղակի ազդեցության գոտիներում տարածված են` ձկների և խեցգետինների որսի, անտառների պահպանման, անասունների ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակներով տարածքներում արածեցման, արոտավայրերի և խոտհարքների գերծանրաբեռնվածության ռեժիմների խախտումներ:

դ. Վնասակար նյութերի արտանետումը լիճ: Տնտեսության ճյուղերի ինտենսիվ զարգացման և արտանետվող ջրերի անբավարար մաքրման հետևանքով կտրուկ աճել է լիճը աղտոտող նյութերի մուտքը, որոնք պարունակում են ծանր մետաղներ, կենսածին տարրեր, պարարտանյութեր և թունաքիմիկատներ: Տարեկան միջինում լիճ է թափվում 7000 տ ազոտ, 400 տ ֆոսֆոր, մոտ 13 տ թունաքիմիկատներ և 135 տ ծանր մետաղներ: Լճում բարձրացել է նավթամթերքների պարունակությունը, որը կապված է ջրային տրանսպորտային միջոցների կտրուկ աճով:

ե. Հողի կորուստը: Լճի մակարդակի իջեցման հետ զուգահեռ ազատված գրունտներում կատարվել է արհեստական անտառատնկում (13.000հա), չնայած սրան էրոզիոն գործընթացները առկա են և նպաստում են դեպի լիճ միներալային միացությունների մուտքին:

զ. Սևանա լճի ավազանում չորացվել է մոտ 10.000հա ճահճակալված տարածքներ: Կենսաբազմազանության կորստյան պրոցեսում հատուկ նշանակություն ունեցավ Գիլլի ճահճակալած լճի չորացումը: Ժայռոտ հատակի չորացման հետևանքով, անհետացան Սևանի իշխանի ձվադրատեղերը, որն էլ հանդիսացավ այս տեսակի (գեներատիվ) լճային ռասայի անդառնալի կորստի հիմնական պատճառը: Սիգի պոպուլացիան վերջին տարիներին կտրուկ նվազել է: Տրոֆիկական շղթայի նման փոփոխությունները լրացուցիչ հարված են հասցնում լճի ջրի որակին` նպաստելով էվտրոֆացման գործնթացներին: Վերջին տասնամյակներին տեղ են գտել նաև խեցգետնի և ծածանի չնախատեսված բազմացում: Գիլլի լճի և մյուս ճահճային տեղամասերի չորացման արդյունքում 167 տեսակ էնդեմիկ և չվող թռչուններից ներկայումս բնակվում են միայն մոտ 18 տեսակ: Կտրուկ կրճատվել է նաև կաթնասունների տեսակների քանակը:

է. Ազգային պարկի ցամաքային տարածքի համեմատաբար մեծ հատվածներից է Սևանա թերակղզին, որը, տարիներ շարունակ ենթարկվելով մարդածին գերծանրաբեռնվածության, վաղուց կորցրել է իր բնական բուսածածկի կուսականությունը: Այն երիզված է արհեստական անտառակներով, և միայն նախկին կղզու գագաթնային մասում պահպանվել են լեռնատափաստանային բուսականության պատառիկներ:

41. Արգելավայրեր - «Գիհու նոսրանտառային» պետական արգելավայրը ստեղծվել է 1958 թ-ին: Տարածքը` 3.312 հա: Արգելավայրը գտնվում է Սևանա լճի ավազանում` Սևանի լեռնաշղթայի հարավային դիրքադրության, 1900-2200 մ բացարձակ բարձրությունների սահմաններում, Ծափաթաղ գյուղի շրջակայքում: Ստեղծվել է մնացուկային գիհու բազմապտուղ, գարշահոտ, կազակական, երկարատերև տեսակների նոսրանտառների պահպանության նպատակով։

42.Բնության հուշարձաններ - Սևանի ավազանը հարուստ է նաև բնության հուշարձաններով, որոնցից հիշատակման արժանի են` Վարդենիսի լեռնաշղթայի հրաբխային և խարամային կոները (Աժդահակ, Կարմրասար, Սպիտակասար լեռնագագաթները), Լանջաղբյուր, Կարմիր գյուղ, Գեղարքունիք գյուղերի շրջակայքի ժայռային մերկացումները, Սևանի լեռնաշղթայի լանջերի (Շորժա գյուղի շրջակայքում) օֆիոլիտային ապարների մերկացումները, Արտանիշի թերակղզու կրաքարերի մերկացումները, Սպիտակասար լեռնագագաթի արևելյան մասում օբսիդիանների մերկացումները, Լճաշեն գյուղի, Գավառ քաղաքի շրջակայքի էլյուվիալ քարացրոնները (չինգիլներ), Գրիձոր, Արգիճի գետերի կիրճերը, Մարտունի, Գրիձոր, Գեղարքունիք, Աստղաձոր, Վարդենիս գետերի վերին հոսանքների տաշտակաձև հովիտները, Լիճքի, Կարճաղբյուրի, Գրիձորի, Հացառատի, Երանոսի, Գավառի հանքային և խմելու ջրերի աղբյուրները, Արեգունի լեռնաշղթայի կաղնու և գիհու նոսր անտառները, Արեգունու, Սևանի, Փամբակի լեռնաշղթաների անտառային տարբեր մնացուկային ձևերը, Մասրիկ, Վարդենիս գետերի հովիտների ճահճոտ մարգագետինները և եղեգնուտները, Գեղամա լեռնաշղթայի արևելյան լանջերի քարացրոնները, Արգիճի գետի ոլորանները և ճահճոտ հովիտը, Վարդենիսի լեռնաշղթայի հյուսիսային լանջերից հոսող գետերի կիրճերը՝ անտառային մնացուկային ձևերով: ՀՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 14-ի N 967-Ն որոշմամբ հաստատված բնության հուշարձանների ցանկը ներկայացված է N39 աղյուսակում:

 

Աղյուսակ 39. Սևանի ՋԿՏ-ում գտնվող բնության հուշարձանները

Երկրաբանական հուշարձաններ

 

1.

«Սևկատար» հրաբուխ

Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ քաղաքից 20 կմ արլ

2.

«Աժդահակ» հրաբուխ

Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ քաղաքից 25 կմ հվ-

արմ

3.

«Անանուն» ծալքավորում

Գեղարքունիքի մարզ, Սևանա լճի հս-արլ ափին, երկաթուղու պաստառի հատվածում, Սևան քաղաքի մոտ 45 կմ հեռավորության վրա

4.

«Քարե ծով» քարացրոններ

(չինգիլներ)

Գեղարքունիքի մարզ, Լճաշեն գյուղից 1 կմ դեպի

խարամային քարհանք

5.

«Անանուն» հրաբխային արտահայտված

շերտավորություն

Գեղարքունիքի մարզ, Լճաշեն գյուղից 1 կմ հվ, հրաբխային խարամների գործող քարհանքի մոտ

6.

«Արմաղան» հրաբուխ

Գեղարքունիքի մարզ, Մադինա գյուղից 3.5 կմ արմ

7.

«Հայրավանք» բրածո

ֆաունա

Գեղարքունիքի մարզ, Հայրավանք գյուղից 2-3 կմ

հս-արլ

 

Ջրաերկրաբանական հուշարձաններ

 

1.

«Սարանց» աղբյուր

Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ քաղաքի

Հացառատ թաղամասում, ծ.մ-ից 1937 մ բարձրության վրա

2.

«Խաչերի» աղբյուր

Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ քաղաքի արմ

ծայրամասում

3.

«Արցունք քար» աղբյուր

Գեղարքունիքի մարզ, Ակունք գյուղի տարածքում, ծ.մ-ից 1980 մ բարձրության վրա

4.

«Անանուն» աղբյուր

Գեղարքունիքի մարզ, Լճավան գյուղի տարածքում, ծ.մ-ից 2045 մ բարձրության վրա

5.

«Անանուն» աղբյուր

Գեղարքունիքի մարզ, Կարճաղբյուր գյուղի հվ- արլ եզրին, ծ.մ-ից 1930 մ բարձրության վրա

6.

«Վանքի աղբյուր» աղբյուրների խումբ

Գեղարքունիքի մարզ, Սարուխան գյուղի հվ ծայրամասում, ծ.մ-ից 1977 մ բարձրության վրա

 

Ջրագրական հուշարձաններ

 

1.

«Ակնա» լիճ

Գեղարքունիքի մարզ, Ծաղկաշեն գյուղից 10 կմ

արմ, Ակնասար լեռան լանջին

 

Կենսաբանական հուշարձաններ

 

1.

«Ենթալպյան

մարգագետին»

Գեղարքունիքի մարզ, Դրախտիկ գյուղի մոտ

 

43.Ռեկրեացիոն գոտիներ (հանրային լողափեր) - «Սևան» ազգային պարկի և դրա պահպանական գոտու տարածքներում տուրիզմին և ռեկրեացիային առնչվող գործունեություն են ծավալում հիմնականում իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող կազմակերպություններ, որոնք գործում են «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի հետ պայմանագրային հիմունքներով: 2011 թվականից ազգային պարկում, գործում են նաև անվճար հանրային լողափեր: Հանրային լողափերի թիվը 11 է, որոնցից 8-ը հատկացված տարածքներ են, իսկ 3-ն առանձնացրել է «Սևան» ազգային պարկը : 11 հանրային լողափից երեքը կահավորված են լողափնյա հանգստի բոլոր անհրաժեշտ պարագաներով: Հանրային լողափերում տարեկան հանգստանում է միջինը 250-ից 300 հազար մարդ: Ազգային պարկի շատ տեղամասերի սանիտարահիգիենիկ վիճակը պայմանավորված է սեզոնային հանգստացողների կողմից կենցաղային աղբով աղտոտմամբ կամ տեխնածին բնույթի թափոնների առկայությամբ:

44. Սևանա լճի էկոլոգիական գոտիավորում - «Սևանա լճի մասին» օրենքի համաձայն` Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրության և օգտագործման, ինչպես նաև տնտեսական կամ այլ գործունեություն ծավալելու նպատակով առանձնացված են 3 էկոլոգիական գոտիներ` կենտրոնական գոտի, անմիջական ազդեցության գոտի և ոչ անմիջական ազդեցության գոտի: Կենտրոնական գոտին՝ «Սևան» ազգային պարկի տարածքը, որի տարանջատման նպատակն է վերականգնել և պահպանել Սևանա լճի էկոհամակարգի բնական վիճակը՝ ջրի որակը, լճի և ափամերձ ցամաքային տարածքների բնական ու արհեստական լանդշաֆտները և կենսաբազմազանությունը: Կենտրոնական գոտու տարածքը համապատասխան ռեժիմով պահպանվող սահմանափակ տնտեսական և քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտ է: Անմիջական ազդեցության գոտին` կենտրոնական գոտու սահմաններից դուրս գտնվող ջրհավաք ավազանը՝ մինչև ջրբաժան, որտեղ ցանկացած գործունեություն ուղղակի կամ անուղղակի ճանապարհով ազդում է Սևանա լճի, նրա մեջ թափվող ջրահոսքերի հիդրոֆիզիկական, հիդրոքիմիական, հիդրոկենսաբանական, սանիտարաթունաբանական, հիգիենիկ և այլ որակական ու քանակական ցուցանիշների վրա: Բացի այդ, «Սևանա լճի մասին» Օրենքն արգելում է անմիջական ազդեցության գոտում հանքարդյունահանող օբյեկտների շահագործումը: Անմիջական ազդեցության գոտու սահմանը մի քանի անգամ փոփոխվել և հաստատվել է ՀՀ կառավարության որոշումներով: Ոչ անմիջական ազդեցության գոտին` Սևանա լճի ջրհավաք ավազանից դուրս գտնվող՝ լճի վրա հնարավոր ազդեցություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության տարածքն է: Ոչ անմիջական ազդեցության գոտու տարանջատման նպատակը Սևանա լճի վրա հնարավոր վնասակար ազդեցության կանխումն է: Սևանա լճի էկոլոգիական գոտիները ներկայացված են Քարտեզ N9-ում։

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_22573

 

Քարտեզ N 9. Սևանա լճի էկոլոգիական գոտիները

 

9. ՍԵՎԱՆԻ ՋԿՏ-ՈՒՄ ՋՐԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱՆՋԱՏՈՒՄ

 

45. Մակերևութային ջրային մարմինների տարանջատումը կատարվել է հիմնվելով ԵՄ ՋՇԴ-ի դրույթների և համընդհանուր իրականացման ռազմավարության հետևյալ ուղեցույցների մեթոդաբանության վրա` «Ջրային մարմինների տարանջատում» ՀԻՌ 2-րդ ուղեցուցային փաստաթուղթ, «Ճնշումների և ազդեցությունների վերլուծություն» ՀԻՌ 3-րդ ուղեցուցային փաստաթուղթ, «Խիստ ձևափոխված և արհեստական ջրային մարմինների տարանջատում և բնութագրում» ՀԻՌ 4-րդ ուղեցուցային փաստաթուղթ, «Անցումային և ափամերձ ջրեր» ՀԻՌ 5-րդ ուղեցուցային փաստաթուղթ: Տիպաբանություն, տեղեկատու պայմաններ և դասակարգում համակարգեր», «Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի կիրարկում» ՀԻՌ 9-րդ ուղեցուցային փաստաթուղթ: Սևանի ՋԿՏ-ը պատկանում է 24-րդ էկոշրջանին (Կովկաս): Մակերևութային ջրային մարմինները տարանջատվել են համաձայն ԵՄ ՋՇԴ Հավելված 2-ում ներկայացված Ա համակարգի:

1) Համաձայն ԵՄ ՋՇԴ-ի` «Արհեստական ջրային մարմին» (այսուհետ՝ ԱՋՄ) է համարվում մարդու գործունեության արդյունքում առաջացած մակերևութային ջրային մարմինը (Հոդված 2): Արհեստական մակերևութային ջրային մարմինների կատեգորիան ներառում է` գետերի հուների և ջրամբարների ձևափոխված հատվածները, հիդրոէներգետիկայի, ոռոգման, ջրահեռացման համար կառուցված արհեստական ջրանցքները, տեղափոխվող ջրերով սնվող արհեստական լճակները:

2) Համաձայն ԵՄ ՋՇԴ-ի` «Խիստ փոփոխված ջրային մարմին» (այսուհետ՝ ԽՓՋՄ) նշանակում է մակերևութային ջրային մարմին, որը էականորեն փոփոխվել է իր բնույթով` մարդու գործունեությամբ պայմանավորված ֆիզիկական ձևափոխությունների արդյունքում (Հոդված 2):

46.Ստորերկրյա ջրային մարմինների (այսուհետ՝ ՍՋՄ) տարանջատման համար օգտագործվել է ԵՄ ՋՇԴ-ի ուղեցուցային N2 փաստաթուղթը (ՈւՓ-2, 2009թ), համաձայն որի ՍՋՄ-ն ստորերկրյա ջրերի որոշակի ծավալ է տվյալ ջրատար հորիզոնում կամ հորիզոններում: Համաձայն ՋՇԴ 7-րդ հոդվածի ՍՋՄ-ները պետք է առանձնացվեն, երբ դրանց ծախսը կազմում է 10մ3 /օր (0.11լ/վ) և ավելին: Ստորերկրյա ջրային մարմինները տարանջատելիս հաշվի են առնվել ՍՋՄ սնման, ջրերի շարժման, կուտակման և բեռնաթափման պայմանները, ջրատար կոմպլեքսների (հորիզոնների) առանձնահատկությունները ըստ ֆիլտրացիոն հատկությունների (ջրաթափանցելիության, ջրատվության աստիճանի), օգտագործվող ջրաղբյուրների քանակը և օգտագործման նպատակը:

47. Սևանի ՋԿՏ-ում տարանջատվել են 103 մակերևութային և 6 ստորերկրյա ջրային մարմիններ, որոնցից 87 բնական մակերևութային ջրային մարմին 14 արհեստական ջրային մարմին, ներառյալ՝ 1 թունել և 13 ջրանցք, 2 խիստ փոփոխված ջրային մարմին (Մեծ և Փոքր Սևան), 6 ստորերկրյա ջրային մարմին, ներառյալ՝ 2 հանքային ստորերկրյա ջրային մարմին: Սևանա լճում տարանջատվել են 4 ՄՋՄ-ներ ափամերձ հատվածներում, ինչպես նաև երկու ԽՓՋՄ-եր՝ Մեծ և Փոքր Սևանը :

1) ՋՄ 4-084, Սևանա լճի ափամերձ հատվածը՝ Լճաշենից մինչև Ծովազարդ բնակավայր, 16.95մ2 ,

2) ՋՄ 4-085, Սևանա լճի ափամերձ հատվածը՝ Գավառագետի շրջակայքը, մոտավորապես 7.3կմ2 ,

3) ՋՄ 4-086, Սևանա լճի ափամերձ հատվածը՝ Նորատուս թերակղզուց մինչև Նորատուս բնակավայրի սահմանների վերջ, մոտավորապես 8.21կմ2 ,

4) ՋՄ 4-087, Սևանա լճի ափամերձ հատվածը՝ Երանոսից մինչև Փոքր Մասրիկ բնակավայր, մոտավորապես 66.9կմ2 ,

5) ՋՄ 4-088, Մեծ Սևանը զբաղեցնում է 866.35 կմ2  տարածք, միջին խորությունը 32 մ է: Կենսածին տարրերի պարունակությունը բարձր է, դիտվում է ջրիմուռների ինտենսիվ աճ և էվտրոֆիկացում:

6) ՋՄ 4-089, Փոքր Սևանը զբաղեցնում է 304,78 կմ2  տարածք, միջին խորությունը մոտ 75 է: Կենսածին տարրերի պարունակությունը բարձր է, դիտվում է ջրիմուռների ինտենսիվ աճ և էվտրոֆիկացում:

48.Սևանի ՋԿՏ-ի տարանջատված մակերևութային ջրային մարմինները՝ ըստ ըստ հիդրոմորֆոլոգիական և հիդրոլոգիական բնութագրիչների ներկայացված են N40 աղյուսակում։

49.Սևանի ՋԿՏ-ի տարանջատված խիստ փոփոխված և արհեստական ջրային մարմինները ներկայացված են N41 աղյուսակում։

50.Սևանի ՋԿՏ-ի տարանջատված ստորերկրյա ջրային մարմինները ներկայացված են N42 աղյուսակում։

 

Աղյուսակ N 40. Սևանի ՋԿՏ-ի տարանջատված մակերևութային ջրային մարմինները՝ ըստ հիդրոմորֆոլոգիական և հիդրոլոգիական բնութագրիչների

 

ՋՄ

Գետավազանի

անվանումը

Ջրային մարմին բնութագիրը

Ռիսկի գնահատում

4-004

Դրախտիք

Դրախտիկ գետն իր Տանձուտ և Երկայնաձոր վտակների հետ միասին

մինչև Դրախտիկ բնակավայր

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-005

Դրախտիք

Դրախտիկ գետը Դրախտիկ

բնակավայրից մինչև գետաբերան

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-006

Դրախտիք

Դրախտիկ գետը Դրախտիկ

բնակավայրից մինչև գետաբերան

Ռիսկային ՋՄ

4-007

Արծաթաղբերք

Արծաթաղբերք գետն ակունքից մինչև

Սակավաջուր վտակի միախառնումը՝ Սակավաջուր վտակի հետ միասին

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-008

Արծաթաղբերք

Արծաթաղբերք գետն Սակավաջուր

վտակի միախառնումից մինչև գետաբերան

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-009

Արտանիշ

Արտանիշ գետն ակունքից մինչև

գետաբերան

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-010

Արտանիշ

Արտանիշ գետն Արտանիշ

բնակավայրից մինչև գետաբերան

Հնարավոր/պոտենցիալ

ռիսկային ՋՄ

4-011

Գիժգետ

Գիժգետն ակունքից մինչև

գետաբերան

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-012

Ջիլ

Ջիլ գետն ակունքից մինչև

գետաբերան

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-013

Ջիլ

Ջիլ գետը Ձորաշեն բնակավայրից

մինչև գետաբերան

Ռիսկային ՋՄ

4-014

Ծափաթաղ

Ծափաթաղ գետը ակունքից մինչև

Ըղձաձոր վտակի միախառնումը՝ Ըղձաձոր վտակի հետ միասին

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-015

Ծափաթաղ

Ծափաթաղ գետը Ըղձաձոր վտակի

միախառնումից մինչև գետաբերան

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-016

Ծափաթաղ

Ծափաթաղ գետը Ծափաթաղ

բնակավայրից մինչև գետաբերան

Ռիսկային ՋՄ

4-017

Շամփուր

Շամփուր գետն ակունքից մինչև

գետաբերան

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-018

Փամբակ

Փամբակ գետը վերին հոսանքներում մինչև ձախակողմյան վտակի

միախառնումը

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-019

Փամբակ

Փամբակ գետը՝ ձախակողմյան վտակի միախառնումից մինչև

գետաբերան

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-020

Փամբակ

Փամբակ գետը Փամբակ

բնակավայրից մինչև գետաբերան

Ռիսկային ՋՄ

4-021

Դարանակ

Դարանակ գետը Սատանախաչ ձախակողմյան վտակի հետ միասին՝ ակունքից մինչև Սատանախաչ

ձախակողմյան վտակի միախառնումը

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-022

Դարանակ

Դարանակ գետը՝ ձախակողմյան Սատանախաչ վտակի միախառնումից

մինչև գետաբերան

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-023

Արեգունի

Արեգունի գետը վերին հոսանքներում

Հովսաթաղք վտակի հետ միասին

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-024

Արեգունի

Արեգունի գետը՝ Հովսաթաղք վտակի

միախառնումից մինչև գետաբերան

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-025

Սարինար

Սարինար գետը ձախակողմյան

վտակից մինչև Գեղամասար գետը

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-026

Գեղամասար

Գեղամասար գետը՝ ակունքից մինչև

Գեմասար բնակավայր

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-027

Գեղամասար

Գեղամասար գետը Գեղամասար

բնակավայրից մինչև գետաբերան

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-028

Կապույտջուր

Կապույտջուր գետը աջակողմյան

վտակից մինչև Փոքր Մասրիկ

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-029

Փոքր Մասրիկ

Փոքր Մասրիկ գետը ակունքից մինչև

Նորակերտ վտակի միախառնումը՝ Նորակերտ վտակով

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-030

Փոքր Մասրիկ

Փոքր Մասրիկ գետը ակունքից մինչև

Նորակերտ վտակի միախառնումը՝ Նորակերտ վտակով

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-031

Սոթք

Սոթք գետը Սոթքի հանքավայրից մինչև Մասրիկ գետի հետ

միախառնումը

Ռիսկային ՋՄ

4-032

Սոթք

Սոթք գետը ակունքներում և

վտակները մինչև Սոթք բնակավայր

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-033

Կուտ

Կուտ գետն՝ Սոթք գետի աջակողմյան

վտակները

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-034

Դարանկ

Դարանակ գետն՝ Սոթք գետի

աջակողմյան վտակները

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-035

Ազատ

Ազատ գետն՝ Սոթք գետի

աջակողմյան վտակները

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-036

Մասրիկ

Մասրիկ գետը ակունքից մինչև

Ջաղացաձոր բնակավայր

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-037

Մասրիկ

Մասրիկ գետը Ջաղացաձոր բնակավայրից մինչև Սոթք գետի

միախառնումը

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-038

Մասրիկ

Մասրիկ գետը Սոթք գետի

խառնուրդից մինչև Վարդենիս քաղաքի կեղտաջրերի խառնուրդ

Ռիսկային ՋՄ

4-039

Սևաջուր

Սևաջուր գետը՝ Մասրիկ գետի

աջակողմյան վտակ

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-040

Զանգիկ

Գետ Զանգիկ՝ Սևաջուր գետի

աջակողմյան վտակ

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-041

Մասրիկ

Մասրիկ գետը Վարդենիս քաղաքի

կեղտաջրերի խառնումից մինչև գետաբերան

Ռիսկային ՋՄ

4-042

Ակունք

Ակունք գետ՝ Մասրիկ գետի

ձախակողմյան վտակ

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-043

Կարճաղբյուր

Կարճաղբյուր գետը ակունքից մինչև

Ախպրաձոր բնակավայր

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-044

Կարճաղբյուր

Կարճաղբյուր գետը Ախպրաձոր բնակավայրից մինչև Մաքենիս

բնակավայր

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-045

Երփնափոր

Երփնափոր գետը՝ Կարճաղբյուր

գետի վտակ

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-046

Աղոտաձոր

Աղոտաձոր գետը՝ Կարճաղբյուր գետի

ձախակողմյան վտակ

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-047

Կարճաղբյուր

Կարճաղբյուր գետը Մաքենիս

բնակավայրից մինչև գետաբերան

Հնարավոր/պոտենցիալ

ռիսկային ՋՄ

4-048

Արծվանիստ

Արծվանիստ գետը ակունքից

գետաբերան

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-049

Եղանցուջուր

Եղանցուջուր գետ՝ Արծվանիստ գետի

վտակ

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-050

Վարդենիկ

Վարդենիկ գետը ակունքից մինչև Ազիզներ վտակի հետ միախառնումը՝

Ազիզներ վտակի հետ միասին

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-051

Վարդենիկ

Վարդենիկ գետը Ազիզներ վտակի միախառնումից մինչև Վարդենիկ

բնակավայր

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-052

Վարդենիկ

Վարդենիկ գետը՝ Վարդենիկ գյուղից

մինչև գետաբերան

Ռիսկային ՋՄ

4-053

Ակնաքար

Ակնաքար գետն ակունքից մինչև

գետաբերան

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-054

Զոլաքար

Զոլաքար գետն ակունքից մինչև

գետաբերան

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-055

Աստղաձոր

Աստղաձոր գետն ակունքից մինչև

գետաբերան

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-056

Մարտունի

Մարտունի գետը Դաշտագետ վտակի

հետ մինչև Գեղհովիտ բնակավայր

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-057

Մարտունի

Մարտունի գետը Գեղհովիտից մինչև

Մարտունի քաղաք

Ռիսկային ՋՄ

4-058

Մարտունի

Մարտունի գետը Մարտունի

քաղաքից մինչև գետաբերան

Ռիսկային ՋՄ

4-059

Գայլաձոր

Գողաձոր գետը՝ Փոքր Արգիչի գետի աջ վտակն՝ իր Ծաղկաշեն, Առվակ և

Արհանճ վտակներով

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-060

Փոքր Արգիճի

Փոքր Արգիճի գետը ակուքից մինչև

Արգիճի միախառնումը

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-061

Արգիճի

Արգիճի գետը ակունքներից մինչև

Փոքր Արգիճի վտակի միախառնումը

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-062

Նազարագետ

Նազարագետ՝ Արգիճի գետի

ձախակողմյան վտակ

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-063

Արգիճի

Արգիճի գետը Փոքր Արգիճի վտակի միախառնումից մինչև Մադինա

համայնքի գոմերը

Հնարավոր/պոտենցիալ ռիսկային ՋՄ

4-064

Արգիճի

Արգիճի գետը Մադինա համայնքի

գոմերից մինչև Վերին Գետաշեն

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-065

Արգիճի

Արգիճի գետը Վերին գետաշեն

գյուղից մինչև գետաբերան

Հնարավոր/պոտենցիալ

ռիսկային ՋՄ

4-066

Լիճք

Լիճք գետը Լիճք բնակավայրից մինչև

գետաբերան

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-067

Բախտակ

Բախտակ գետը ակունքից մինչև

Թազագյուղ

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-068

Բախտակ

Բախտակ գետը Ծովասար գյուղից

մինչև Ծակքար գյուղը

Ռիսկային ՋՄ

4-069

Բախտակ

Բախտակ գետը Ծակքար գյուղից

մինչև գետաբերան

Ռիսկային ՋՄ

4-070

Ծակքար

Ծակքար գետն ակունքից մինչև

Ձորագյուղ գյուղը

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-071

Ծակքար

Ծակքար գետը Ձորագյուղ գյուղից

մինչև գետաբերան

Ռիսկային ՋՄ

4-072

Շողվակ

Շողվակ գետն ակունքից մինչև

Ձորագյուղ գյուղը

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-073

Շողվակ

Շողվակ գետը Ձորագյուղ գյուղից

մինչև գետաբերան

Ռիսկային ՋՄ

4-074

Գեղարքունիջուր

Գեղարքունիջուր գետը իր

վտակներով ակունքից մինչև Սարուխան գյուղը

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-075

Գեղարքունիջուր

Գեղարքունիջուր գետը Սարուխան գյուղից մինչև Գավառագետ գետ

միախառնվելը

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-076

Գավառագետ

Գավառագետը ակունքից մինչև Գեղարքունիջուր վտակի

միախառնումը

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-077

Գավառագետ

Գավառագետը Գեղարքունիջուր վտակի միախառնումից մինչև Գավառ

քաղաք

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-078

Գրիձոր

Գավառագետի ձախակողմյան վտակ

Գռիձոր գետը ակունքից գետաբերան, Գալյաձոր վտակով

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-079

Գելոիձոր

Գելոիձոր գետը՝ Գավառագետի

ձախակողմյան վտակ, ակունքից մինչև գետաբերան՝ իր վտակներով

Ռիսկային ՋՄ

4-080

Գումերի

Գումերի գետը իր վտակներով

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-081

Գավառագետ

Գավառագետ գետը գավառ քաղաքի

տարածքում

Ռիսկային ՋՄ

4-082

Գավառագետ

Գավառագետ գետը Գավառ քաղաքից

մինչև գետաբերան

Ռիսկային ՋՄ

4-083

Հրազդան

Հրազդան գետի ակունքը

Ոչ ռիսկային ՋՄ

4-084

Սևանա լիճ

Սևանա լճի ափամերձ հատվածը՝ Լճաշենից մինչև Ծովազարդ

բնակավայր, 16.95մ2 

Ռիսկային ՋՄ

4-085

Սևանա լիճ

Սևանա լճի ափամերձ հատվածը՝ Գավառագետի շրջակայքը,

մոտավորապես 7.3կմ2 

Ռիսկային ՋՄ

4-086

Սևանա լիճ

Սևանա լճի ափամերձ հատվածը՝ Նորատուս թերակղզուց մինչև Նորատուս բնակավայրի սահմանների

վերջ, մոտավորապես 8.21կմ2 

Ռիսկային ՋՄ

4-087

Սևանա լիճ

Սևանա լճի ափամերձ հատվածը՝ Երանոսից մինչև Փոքր Մասրիկ

բնակավայր, մոտավորապես 66.9կմ2 

Ռիսկային ՋՄ

4-088

Սևանա լիճ

Մեծ Սևան

Հնարավոր/պոտենցիալ

ռիսկային ՋՄ

4-089

Սևանա լիճ

Փոքր Սևան

Հնարավոր/պոտենցիալ

ռիսկային ՋՄ

 

Աղյուսակ N 41. Սևանի ՋԿՏ-ի տարանջատված խիստ փոփոխված և արհեստական ջրային մարմինները

 

ԱՋՄ

Արհեստական ջրային մարմնի բնութագիրը

Երկարությունը, մ

ԱՋՄ 4-090

Մասրիկի ջրանցք

26232.6

ԱՋՄ 4-091

Ավազանի ջրանցք

6150.2

ԱՋՄ 4-092

Սոթքի ջրանցք

9655.6

ԱՋՄ 4-093

ՀԷԿ ջրանցք

7788.5

ԱՋՄ 4-094

Մակենիսի և Ծովինարի N2 ջրանցքներ

16825.8

ԱՋՄ 4-095

Ծովակ N1 և Կարճաղբյուրի ջրանցքներ

10426.1

ԱՋՄ 4-096

Ավերակներ ջրանցք

6163.3

ԱՋՄ 4-097

Արփա-Սևան թունել

26768.3

ԱՋՄ 4-098

Մանասի փոս ջրանցք

19310.1

ԱՋՄ 4-099

Գետաշենի, Վերին Գետաշենի և դոտացիոն

ջրանցքներ

19886.7

ԱՋՄ 4-100

Հորդ առու և Երանոսի ջրանցքներ

9212.8

ԱՋՄ 4-101

Սարուխանի երկաթգծի կայարանի աջ և ձախ

ճյուղերի ջրանցքներ

7217.8

ԱՋՄ 4-102

Սարուխանի գրավիտացիոն ջրանցք

5957.6

ԱՋՄ 4-103

Նորատուսի աջ և ձախ ճյուղերի ջրանցքներ

17527.4

 

Աղյուսակ 42. Սևանի ՋԿՏ-ում տարանջատված ստորերկրյա ջրային մարմինները

 

ՍՋՄ անուն

ՍՋՄ կոդ, համար

Ջրառի կառուցվածքի

տիպը

Մակերես, կմ2 

1

Ձկնագետ-Արեգունի

3G-1

բնաղբյուրներ

172

2

Լճաշեն-Գավառ-

Շատջրեք

3G-2

հորատանցք

2156

3

Շորժա-Սոթք

3G -3

բնաղբյուրներ

157

4

Վարդենիս, Մասրիկ

3G-4

Աղբյուր-

հորատանցք

140

5

Սևան (Գավառ)

3G-5

հանքային ջրերի հորատանցքեր

0.32

(բեռնաթափման գոտում)

6

Լիճք

3G-6

հանքային ջրերի հորատանցքեր

0.48 (ըստ հորատանցքերի

տեղադիրքի)

 

10. ՍԵՎԱՆԻ ՋԿՏ-ՈՒՄ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ ԵՎ ՋՐԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

 

51. Մակերևութային ջրի որակի մոնիթորինգն իրականացնում է Շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն ՊՈԱԿ-ը: ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի ապրիլի 21-ի N121-Լ հրամանի համաձայն Սևանի ավազանում մակերևութային ջրերի որակի մոնիթորինգն իրականացվում է Արփա-Սևան թունելի ելքում և Սևանա լիճ հոսող 9 հիմնական գետերում` Ձկնագետ, Մասրիկ (իր Սոթք վտակով),Կարճաղբյուր, Վարդենիս, Մարտունի, Արգիճի, Ծակքար, Շողվագ, Գավառագետ: Նմուշառման վայրերի ընդհանուր քանակը 19 է: Սևանի ՋԿՏ-ի միակ 50 հա-ից ավելի մակերես ունեցող լիճը Սևանա լիճն է: Սևանա լճի համար ներկայումս գործում է 33 նմուշառման դիտակետ (ափամերձ և կենտրոնական հատվածներից), որտեղից նմուշառումն իրականացվում է տարբեր խորություններից: Ջրի որակի մոնիթորինգի ցանկը պարունակում է 103 հիդրոքիմիական և 2 հիդրոկենսաբանական ցուցանիշ (այս երկու հիդրոբիոլոգիական ցուցանիշները դեռ չեն հսկվում): Հիդրոքիմիական ցուցանիշների ցանկը ներառում է ԵՄ ՋՇԴ նկարագրված 33 հիմնական աղտոտիչ նյութերը (օրգանական միկրոաղտոտիչներ), ինչպես նաև հատուկ աղտոտող նյութերը և 62 այլ ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ: Ներկայումս մակերևութային ջրերի համար դիտարկվում են ընդհանուր 105 հիդրոքիմիական պարամետրերից 45-60: Մնացած ցուցանիշների լաբորատոր փորձարկման կարողությունները ներդրման փուլում են և մոտ ապագայում կկիրառվի: Ներկայումս, Հայաստանում կանոնավոր կերպով չի իրականացվում հիդրոկենսաբանական մոնիթորինգ: Սևանի ՋԿՏ-ում մակերևութային ջրերի որակի մոնիթորինգի գործող դիտակետերի ցանկը տրված է N43 աղյուսակում և Քարտեզ N10-ում։ Քանակական մոնիթորինգը նույնպես իրականացնում է Շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը: Մակերևութային ջրերի քանակական մոնիթորինգի և Սևանա լճի ջրի քանակի մոնիթորինգի դիտակետերը ներկայացված են N44, N45 աղյուսակներում և Քարտեզ N10-ում:

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_22574

Քարտեզ 10. Ջրի որակի և քանակի մոնիթորինգի դիտակետերը Սևանի ՋԿՏ-ում

 

Աղյուսակ 43. Սևանի ՋԿՏ-ում մակերևութային ջրային ռեսուրսների որակի մոնիթորինգի գործող դիտակետեր

 

Կոդ

Գետ

Մոնիթորինգի

կայան

Կոորդինատներ

F, կմ2 

H, մ

Ելքը, մ3 

Լայնություն

Երկայնություն

   

միջ.

առավ.

նվազ.

85352

գ.

Ձկնագետ

Ծովագյուղ

40037’03,45’’

44057’42,71’’

82.6

1909.14

1.08

46.40

0.14

85353

գ.

Դրախտիկ

Դրախտիկ

40032’46,27’’

45012’44,00’’

39.2

1920.92

0.24

46.70

0.05

85339

գ. Փամբակ

գետ

Փամբակ

40023’05,79’’

45032’02,74’’

20.4

1994.52

0.21

2.27

0.07

85363

գ. Մասրիկ

Ծովակ

40013’08,03’’

45039’08,33’’

673

1908.16

3.31

20.30

2.32

85366

գ. Կարճ-

աղբյուր

Կարճ-

աղբյուր

40010’45,05’’

45034’55,85’’

116

1904.69

1.03

15.4

0.84

85370

Արփա- Սևան

թունել

Ծովինար

40009’22,56’’

45029’40,81’’

-

1899.42

     

85371

գ.

Վարդենիս

Վարդե-

նիկ

40007’57,93’’

45026’34,16’’

117

1961.71

1.53

22.70

0.49

85376

գ.

Մարտունի

Գեղհո-

վիտ

40005’49,56’’

45016’59,05’’

84.5

2049.29

1.66

26.70

0.60

85378

գ. Արգիճի

Վերին

Գետաշեն

40007’52,34’’

450 15’17,76’’

366

1947.87

5.39

265.00

1.95

85379

գ.

Ծաղկաշեն

Վաղաշեն

39059’52.92’’

45012’39.30’’

92.4

2262.00

1.52

17.90

0.47

85380

գ. Լիճք

Լիճք

40010’00,66’’

45014’35,66’’

33

1912.60

1.88

6.26

1.51

85381

գ.

Բախտակ

Ծակքար

40010’05,83’’

45013’14,65’’

144

1934.85

0.64

31.50

0.14

85384

գ.

Գավառագետ

Նորատուս

40022’38,95’’

45010’15,91’’

467

1912.70

3.49

72.50

2.63

 

Աղյուսակ 44. Սևանի ՋԿՏ-ում մակերևութային ջրային ռեսուրսների քանակի մոնիթորինգի գործող դիտակետեր

 

Կոդ

Ջրային օբյեկտների

անվանումները

Դիտակետերի անվանումները

Կոորդինատներ

"0"

գրաֆիկ նշան (մ)

Դիտարկման ժամանակահատվածը

Լայնություն

Երկայնություն

85352

Ձկնագետ գետ

Ծովագյուղ

40037’03,45’’

44057’42,71’’

1909.14

1926 - 34,1936 - մինչ

այսօր

85353

Դրախտիկ գետ

Դրախտիկ

40032’46,27’’

45012’44,00’’

1920.92

1968 - 95,1998 - մինչ

այսօր

85339

գ. Փամբակ գե

տ Փամբակ գետ

40023’05,79’’

45032’02,74’’

1994.52

1968 - 94,1997 - մինչ

այսօր

85363

գ. Մասրիկ

Ծովակ

40013’08,03’’

45039’08,33’’

1908.16

1967 - մինչ այսօր

85366

գ. Կարճաղբյուր

Կարճաղբյուր

40010’45,05’’

45034’55,85’’

1904.69

1926 - 30,1950,1952 -

95,1997 - մինչ այսօր

85370

Արփա-Սևան

թունել

Ծովինար

40009’22,56’’

45029’40,81’’

1899.42

1968 - մինչ այսօր

85371

գ. Վարդենիս

Վարդենիկ

40007’57,93’’

45026’34,16’’

1961.71

1957 - 95,1997 - մինչ

այսօր

85376

գ. Մարտունի

Գեղհովիտ

40005’49,56’’

45016’59,05’’

2049.29

1954 - մինչ այսօր

85378

գ. Արգիճի

Վերին

Գետաշեն

40007’52,34’’

450 15’17,76’’

1947.87

1926 - մինչ այսօր

85379

գ. Ծաղկաշեն

Վաղաշեն

39059’52.92’’

45012’39.30’’

2262.00

1970 - 2001,2004 -

մինչ այսօր

85380

գ. Լիճք

Լիճք

40010’00,66’’

45014’35,66’’

1912.60

1976 - մինչ այսօր

85381

գ. Բախտակ

Ծակքար

40010’05,83’’

45013’14,65’’

1934.85

1951 - մինչ այսօր

85384

գ. Գավառագետ

Նորատուս

40022’38,95’’

45010’15,91’’

1912.70

1926 - 44, 1946,1948 -

50,1952 - 92,1997 -

մինչ այսօր

 

Աղյուսակ 45.Սևանա լճի ջրի քանակի մոնիթորինգի դիտակետերը

 

Կոդ

Դիտակետերի անվանումները

Կոորդինատներ

Լայնություն

Երկայնություն

85531

Սևան

40033’46,05’’

45000’30,31’’

85532

Շորժա

40029’50,00’’

45016’12,00’’

85534

Կարճաղբյուր

40010’42,00’’

45033’52,00’’

85535

Մարտունի

40009’44,30’’

45018’27,42’’

 

52. Սևանի ՋԿՏ-ի ջրային մարմինների վրա ազդեցությունները գնահատելու համար նախորդ բաժիններում վերլուծվել և գնահատվել են բոլոր հնարավոր ճնշումները՝ կետային և ցրված աղբյուրներից, ինչպես նաև ընդհանրացվել են ջրի որակի չափումները: Դասակարգումը կատարվել է ՀՀ կառավարության 2011 թ. հունվարի 27-ի N75-Ն որոշման դրույթներին համապատասխան: Դասակարգման համար հիմք են հանդիսացել 2013-2017 թթ. ժամանակաշրջանի ցուցանիշների կոնցենտրացիանների միջին տարեկան արժեքները: Կիրառվել է նաև ԵՄ ՋՇԴ «մեկ, դուրս բոլորը դուրս» սկզբունքը: Այս կարևոր սկզբունքը արտացոլում է ջրային ռեսուրսների և դրանց հետ կապված ջրային էկոհամակարգերի պաշտպանության միասնական մոտեցումը: Ընդհանուր կարգավիճակը «լավ» կգնահատվի, եթե առկա բոլոր տարրերը գնահատվեն «լավ»: Սա ապահովում է, որ այն բոլոր ճնշումները, որոնք կարող են ազդել ջրի կարգավիճակի վատթարացման վրա հաշվի կառնվեն և կհանդիսանան դիրեկտիվի էկոլոգիական ամբողջականության երաշխիքը: ՀՀ կառավարության 2011 թ. հունվարի 27-ին N75-Ն որոշմամբ մակերևութային ջրերի որակի դասակարգման ժամանակ չեն առանձնացվում ընդհանուր ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները ու հատուկ աղտոտիչները, որոնք անհրաժեշտ են էկոլոգիական կարգավիճակի գնահատման համար, և առաջնահերթ աղտոտիչները, որոնք անհրաժեշտ են քիմիական կարգավիճակի գնահատման համար, ինչը պահանջվում է ԵՄ ՋՇԴ-ով (ՋՇԴ հավելված V): Մակերևութային ջրային մարմինների քիմիական կարգավիճակի դասակարգում ըստ ՋՇԴ պահանջների այժմ գոյություն չունի։ Սևանի ՋԿՏ-ում միայն Գավառագետ գետն է համարվում «վատ» կարգավիճակի: Սևանի ՋԿՏ-ում գետերի աղտոտման ամենատարածված աղբյուրը հիմնականում չմաքրված կեղտաջրերի կետային և ոչ կետային արտանետումներն են և գյուղատնտեսությունից ցրված աղտոտումը: Սևանի ՋԿՏ-ի մոնիթորինգի կայանների և քիմիական կարգավիճակի գնահատականի ցանկը ներկայացված է N46 աղյուսակում:

 

Աղյուսակ 46. Սևանի ՋԿՏ-ի մոնիթորինգի դիտակետերում ջրի որակի քիմիական կարգավիճակը

 

Գետ

Դիտակետի տեղադրությունը (Դիտակետի համարը)

ՋՄ-ի

համարը

Ջրի որակի դաս

Հիմնական ցուցանիշները (Ջրի որակի ցուցանիշի

դաս)

Հիմնական ճնշման պատճառը

Ձկնագետ

0.5 կմ գյ. Սեմյոնովկայից

վերև (#60)

ՋՄ 4-001

Լավ (II)

-

Ոչ էական

ճնշում

 

Գետաբերան (#61)

ՋՄ 4-003

Լավ (II)

-

Ոչ էական ճնշում

Մասրիկ

0.5 կմ գյ. Վերին Շորժայից

վերև (#62)

ՋՄ 4-036

Լավ (II)

-

Ոչ էական

ճնշում

Գետաբերան (#63)

ՋՄ 4-041

Միջակ (III)

Ֆոսֆատ իոն

(III) Ծարիր (III),

Վանադիում (III)

Կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրեր, գյուղատնտեսական հոսքաջրեր հանքարդյունաբերության հոսքաջրեր

Սոթք

1.5 կմ հանքավայրից վերև

(#64)

ՋՄ 4-032

Լավ (II)

-

Ոչ էական

ճնշում

Գետաբերան (#65)

ՋՄ4-031

Միջակ (III)

Նիտրատ իոն (III),

ԿՄ (III),

Ծարիր (III)

Կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրեր, հանքարդյունաբերության հոսքաջրեր

Կարճաղբյուր

0.5 կմ գյ. Աղբյուրաձորից

վերև (#66)

ՋՄ 4-043

Լավ (II)

-

Ոչ էական ճնշում

Գետաբերան (#67)

ՋՄ 4-047

Լավ (II)

-

Ոչ էական ճնշում

Վարդենիս

0.5 կմ գյ. Վարդենիկից վերև

(#69)

ՋՄ 4-051

Լավ (II)

-

Ոչ էական ճնշում

Գետաբերան (#70)

ՋՄ4-052

Անբավարար (IV)

Նիտրիտ իոն (III),

ֆոսֆատ իոն (III), ամոնիում իոն (IV)

Կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրեր, գյուղատնտեսական

հոսքաջրեր

Մարտունի

0.5 կմ գյ. Գեղհովիտից վերև

(#71)

ՋՄ 4-056

Լավ (II)

-

No significant ճնշում

Գետաբերան (#72)

ՋՄ 4-058

Անբավարար (IV)

Ֆոսֆատ իոն (III), ամոնիում իոն (IV)

Կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրեր, գյուղատնտեսական

հոսքաջրեր

Արգիճի

0.5 կմ գյ. Լեռնահովիտից

վերև (#73)

ՋՄ 4-061

Լավ (II)

-

Ոչ էական ճնշում

Գետաբերան (#74)

ՋՄ 4-065

Լավ (II)

-

Ոչ էական ճնշում

Շողվակ

Գետաբերան (#75)

ՋՄ 4-073

Միջակ (III)

Ֆոսֆատ իոն (III)

Կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրեր, գյուղատնտեսական

հոսքաջրեր

Բախտակ

Գետաբերան (#76)

ՋՄ 4-069

Միջակ (III)

Ֆոսֆատ իոն (III)

Կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրեր, գյուղատնտեսական

հոսքաջրեր

Գավառագետ

0.5 կմ գյ. Ծաղկավանից

վերև (#77)

ՋՄ 4-074

Լավ (II)

-

Ոչ էական ճնշում

Գետաբերան (#78)

ՋՄ 4-082

Անբավարար (IV)

Ֆոսֆատ իոն (IV), ամոնիում իոն (III),

ԸՖ (III),

Նիտրատ իոն (III)

Կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրեր, գյուղատնտեսական

հոսքաջրեր

Լիճք

0.5 կմ գյ. Լիճքից վերև

ՋՄ 4-066

Լավ (II)

-

Ոչ էական ճնշում

Գետաբերան

ՋՄ 4-066

Լավ (II)

-

Ոչ էական ճնշում

Արփա- Սևան

ջրատար

0.7 կմ գյ. Ծովինարից վերև (#68)

ՋՄ 4-100

Միջակ (III)

Նիտրատ իոն (III),

Արսեն (III)

Ստորերկրյա ջրերի

ազդեցություն

 

1) Սևանի ՋԿՏ-ում ջրի որակի մոնիթորինգի արդյունքներով գետերի վերին հատվածում ջրի որակը համապատասխանում է «լավ» (II) դասին: Գետերի ստորին հատվածներում գետաբերանի մոտ, ջրի որակը բնութագրվում է «միջակ» (III) և «անբավարար» (IV) դասով: Գետերը աղտոտվում են կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերի և գյուղատնտեսության հոսքաջրերի ուղղակի և անուղղակի ազդեցությամբ: Առավել աղտոտված գետերն են Գավառագետը, Մասրիկը, Վարդենիսը և Մարտունին: Որոշ գետեր չնայած կրում են կոմունալ-կեղտաջրերի և գյուղատնտեսական հոսքաջրերի որոշակի ազդեցություն, սակայն ինքնամաքրման հետևանքով մարդածին ճնշումների ազդեցությունը նվազում է: Կարճաղբյուր, Լիճք, Արգիճի և Ձկնագետ գետերը պատկանում են այդ գետերին, որոնք ակունքից գետաբերան պահպանում են լավ որակը: Սոթք և Մասրիկ գետերի վրա ազդում են հանքարդյունաբերական գործունեության հոսքաջրերը: Ոսկու հանքավայրից հետո, Սոթք և Մասրիկ գետերի ջրի որակը համապատասխանում է «միջակ» (III) դասին: Կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերի և գյուղատնտեսական հոսքաջրերի ուղակի և անուղակի ազդեցության հետևանքով գետերում, ինչպես նաև ամբողջ ջրավազանում մեծանում է կենսածին տարրերի պարունակությունը, որոնք ի վերջո տեղափոխվում են Սևանա լիճ: Կենսածին նյութերի պարունակությունը Սևանա լճի ջրերում տարվա ընթացքում էականորեն փոփոխվում է: Սևանա լճի ջրի որակի մոնիթորինգի 2017թ. երեք սեզոնների (գարուն-մայիս, ամառ-հուլիս, աշուն-հոկտեմբեր) տվյալներն ընդհանրացված են N47 աղյուսակում:

 

Աղյուսակ 47. Կենսածին նյութերի պարունակությունը Սևանա լճում, 2017

 

ՋՄ-ի համարը

ՌՋՄ-ի

նկարագրությունը

Մակե- րեսը, մ2 

Նմուշառ- ման ամիսը

Ֆոս- ֆատ իոն,

մգ/լ

Նիտ- րատ իոն,

մգ/լ

Ամո- նիում իոն, մգ/լ

ԽՓՋՄ- 4-

 

 

Մայիս

0.128

0.037

0.238

088 (նախ-

Մեծ Սևան

861.02

Հուլիս

0.056

0.041

0.293

նական)

 

 

Հոկտեմբեր

0.056

0.043

0.361

ԽՁՋՄ -4-089(նախ-նական)

Փոքր Սևան

302.22

Մայիս

Հուլիս Հոկտեմբեր

0.097

0.066

0.107

0.038

0.020

0.020

0.103

0.253

0.323

ՌՋՄ 4-084

Սևանա լիճ, Լճաշենից մինչև Ծովազարդ

16.30

Մայիս Հուլիս Հոկտեմբեր

0.098

0.048

0.010

0.037

0.015

0.034

0.061

0.205

0.309

ՌՋՄ 4-085

Սևանա լիճ, Գավառագետի գետաբերանից մինչև Նորատուս

7.31

Մայիս Հուլիս Հոկտեմբեր

0.106

0.033

0.029

0.050

0.041

0.088

0.134

0.239

0.230

ՌՋՄ 4-086

Սևանա լիճ, Նորատուսի թերակղզուց մինչև Նորատուս համայնքի սահմանը

66.90

Մայիս Հուլիս Հոկտեմբեր

0.123

0.068

0.133

0.022

0.037

0.020

0.285

0.307

0.391

ՌՋՄ 4-087

Սևանա լիճ, Երանոսից մինչև Փոքր Մասրիկ

7.90

Մայիս Հուլիս Հոկտեմբեր

0.120

0.062

0.071

0.054

0.039

0.014

0.218

0.326

0.337

 

2) Ինչպես երևում է աղյուսակում բերված տվյալներից, կենսածին նյութերի պարունակությունը Սևանա լճում բարձր է, ինչը նպաստում է լճում կենսածին պրոցեսների ինտեսիվացմանը, էֆտրոֆացման պրոցեսների զարգացմանը և ջրի որակի անկմանը: Մոնիթորինգային տվյալները ցույց են տալիս, որ Սևանա լճի հիդրոմորֆոլոգիական չափանիշներով ԽՓՋՄ դասակարգված երկու ջրային մարմինների ջրերի որակի վրա առկա է լրացուցիչ կենսածին նյութերի ճնշում, իսկ ջրի որակը ցածր է:

53.Սևանի ՋԿՏ-ում ջրային մարմինների էկոլոգիական թողքերը գնահատվել են 12 հիդրոլոգիական դիտակետերի համար, ինչպես նաև մյուս տարանջատված ջրային մարմինների համար: Հիդրոլոգիական դիտակետերում էկոլոգիական թողքի կարգավիճակի գնահատականը ներկայացված է ստորև.

1) (ՋՄ 4-003) Ձկնագետ-Ծովագյուղ հիդրոլոգիական դիտակետում է էկոլոգիական թողքի խախտում է դիտվում, երբ այն համեմատում ենք բազմամյա միջին ամսական նվազագույն ելքի արժեքների հետ: Սակայն երբ այն համեմատում ենք 2017թ. նվազագույն ամսական ելքերի հետ ապա այն լիովին պահպանված է:

2) (ՋՄ 4-006) Դրախտիկ-Դրախտիկ հիդրոլոգիական դիտակետում էկոլոգիական թողքը խախտված է երբ այն համեմատում ենք բազմամյա միջին ամսական նվազագույն ելքերի հետ: Էկոլոգիական թողքը պահպանված է բազմամյա, 2007-2017թթ. ժամանակահատվածի, 2017 թվականի միջին ամսական ելքերի հետ համեմատած:

3) (ՋՄ 4-019) Փամբակ-Փամբակ հիդրոլոգիական դիտակետում էկոլոգիական թողքի խախտում չի դիտվում:

4) (ՋՄ 4-041) Մասրիկ-Ծովակ հիդրոլոգիական դիտակետում էկոլոգիական թողքի թողքի խախտում չի դիտվում:

5) (ՋՄ 4-047) Կարճաղբյուր-Կարճաղբյուր հիդրոլոգիական դիտակետում էկոլոգիական թողքը հաշվարկվել է ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 30-ի N 927-Ն պահանջներին համապատասխան և այն բոլոր ամիսների համար կազմում է 0,46մ3 /վ: Էկոլոգիական թողքի խախտում է դիտվում միայն այն դեպքում, երբ համեմատում ենք բազմամյա միջին ամսական նվազագույն ելքի տվյալների հետ: Իսկ էկոլոգիական թողքը համեմատած բազմամյա, 2007-2017թթ. ժամանակահատվածի, 2017թ. միջին ամսական և նվազագույն ամսական ելքերի հետ այն ամբողջությամբ ապահովված է:

6) (ՋՄ 4-051) Վարդենիս-Վարդենիկ հիդրոլոգիական դիտակետում էկոլոգիական թողքի խախտում չի դիտվում:

7) (ՋՄ 4-057) Մարտունի-Գեղհովիտ հիդրոլոգիական դիտակետում առկա է էկոլոգիական թողքի խախտում, երբ այն համեմատում ենք 2017թ. ամսական նվազագույն ելքերի հետ, ապա հունիս-սեպտեմբեր ժամանակահատվածում էկոլոգիական թողքի թողքը ապահովված չէ: Դա պայմանավորված է ոռոգման ջրառով:

8) (ՋՄ 4-065) Արգիճի-Վերին Գետաշեն հիդրոլոգիական դիտակետում էկոլոգիական թողքը չի պահպանվում երբ այն համեմատում ենք 2007-2017թթ. ժամանակահատվածի միջին ամսական ելքերի հետ, այն չի պահպանվում նաև 2017թ. միջին ամսական ելքերի հետ համեմատած: Էկոլոգիական թողքը չի պահպանվում հունիս-նոյեմբեր ամիսներին, դա պայմանավորված է ոռոգման և տնտեսական նպատակներով ջրառով):

9) (ՋՄ 4-060) Ծաղկաշեն-Վաղաշեն հիդրոլոգիական դիտակետում էկոլոգիական թողքի աննշան խախտում դիտվում է, 2017թ. նվազագույն ամսական ելքերի հետ համեմատած: ինչպես նաև էկոլոգիական թողքը չի պահպանվում, երբ համեմատում ենք բազմամյա միջին ամսական նվազագույն ելքերի հետ:

10) (ՋՄ 4-066) Լիճք-Լիճք հիդրոլոգիական դիտակետում էկոլոգիական թողքը հաշվարկվել է ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 30-ի N 927-Ն պահանջներին համապատասխան և այն բոլոր ամիսների համար կազմում է 0,87մ3 /վ: Դիտակետում էկոլոգիական թողքի խախտում չի դիտվում։

11) (ՋՄ 4-069) Բախտակ-Ծակքար հիդրոլոգիական դիտակետում դիտվում է էկոլոգիական թողքի խախտում: Էկոլոգիական թողքը խախտված է, երբ այն համեմատում ենք բազմամյա և 2007-2017թթ. ժամանակահատվածի միջին ամսական նվազագույն ելքերի նկատմամբ, էկոլոգիական թողքը խախտված է նաև 2017թ. ամսական նվազագույն ելքերի նկատմամբ: Էկոլոգիական թողքի խախտումը դիտվում է ամառային ամիսներին:

12) (ՋՄ 4-082) Գավառագետ-Նորատուս հիդրոլոգիական դիտակետում էկոլոգիական թողքը հաշվարկվել է ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 30-ի N 927-Ն պահանջներին համապատասխան և այն բոլոր ամիսների համար կազմում է 1,92մ3 /վ: Դիտակետում էկոլոգիական թողքի խախտում է դիտվում բազմամյա միջին ամսական նվազագույն և 2017թ. ամսական նվազագույն ելքերի նկատմամբ: Էկոլոգիական թողքը խախտվում է հուլիս-սեպտեմբեր ժամանակահատվածում:

13) Որոշ ջրային մարմիններում էկոլոգիական թողքի խախտումներ են հայտնաբերվել դաշտային ուսումնասիրությունների արդյունքում: Այս ջրային մարմինների էկոլոգիական թողքը չի պահպանվում համայնքների կողմից կատարվող ջրառի պատճառով: Ըստ մոնիթորինգի տվյալների և փորձագիտական եզրակացությունների, էկոլոգիական թողքը չի պահպանվել հետևյալ 11 ջրային մարմիններում՝ Դրախտիկ գետը՝ Դրախտիկ գյուղից մինչև գետաբերանՙ 2640.7մ (ՋՄ 4-006), Արտանիշ գետը՝ Արտանիշ գյուղից մինչև գետաբերան 2108.8մ (ՋՄ 4-010), Ջիլ գետը՝ Ձորաշեն գյուղից մինչև գետաբերան, 2284.6մ (ՋՄ 4-013), Ծափաթաղ գետը՝ Ծափաթաղ գյուղից մինչև գետաբերան, 869.8մ (ՋՄ 4-016), Փամբակ գետը՝ Փամբակ գյուղից գետաբերան, 2321.2կմ (ՋՄ 4-020), Մասրիկ գետը՝ Սոթք գետի միախառնման կետից մինչև գետաբերան, 10606.5մ (ՋՄ 4-038), Մասրիկ գետը՝ Վարդենիս քաղաքից մինչև գետաբերան, 7675.1մ (ՋՄ 4-041), Մարտունի գետը՝ Գեղհովիտ գյուղից մինչև Մարտունի քաղաք, 4446.8 մ (ՋՄ 4-057), Բախտակ գետը՝ Ծովասար գյուղից մինչև Ծակքար գյուղ, 5422.8մ (ՋՄ 4-068), Բախտակ գետը՝ Ծակքար գյուղից մինչև գետաբերան, 4715.6 մ (ՋՄ 4-069), Ծակքար գետը` Ձորագյուղ գյուղից մինչև գետաբերան, 5566.4 մ (ՋՄ 4-071), Գավառագետը` Գավառ քաղաքից մինչև գետաբերան, 4102.2 մ (ՋՄ 4-082):

54. 2002 թվականից ի վեր լճի մակարդակի բարձրացման արդյունքում մոտ 1000 բնակելի շենքեր, տասնյակ կիլոմետր ճանապարհներ և 4000 հա անտառներ ծածկվեցին ջրով, ինչը հանգեցրեց լճի ափամերձ գոտում հիդրոմորֆոլոգիական փոփոխությունների և դարձավ լճի օրգանական աղտոտման աղբյուր: Հիդրոմորֆոլիգիական գնահատման արդյունքում 18 նմուշառման կետերը դասակարգվել են հետևյալ կերպ. 8` բարձր կարգավիճակ, 5 լավ կարգավիճակ, 3` միջին կարգավիճակ, 2` առանց կարգավիճակի* (գետահուները չոր էին): Հետազոտման միավորների հիդրոմորֆոլոգիական գնահատումը ներկայացված է N48 աղյուսակում։

 

Աղյուսակ 48. Հետազոտման միավորների հիդրոմորֆոլոգիական գնահատումը

 

Ավազան

Ամսաթիվ

Հետ. միավորի No

Գետի անուն

Հիդրոլոգիական կարգավիճակ

Մորֆոլոգիական կարգավիճակ

ՀՄ

կարգավիճակ

Սևան

19.09.2019

7

Արգիճի

1.0

1.5

1.25

Սևան

23.09.2019

8

Արգիճի

2.0

1.4

1.7

Սևան

24.09.2019

9

Գավառագետ

1.0

1.5

1.25

Սևան

24.09.2019

10

Գավառագետ

2.5

3.5

3.0

Սևան

21.09.2019

11

Մասրիկ

1.0

1.4

1.2

Սևան

19.09.2019

12

Մասրիկ

1.0

1.5

1.25

Սևան

22.09.2019

13

Մասրիկ

2.0

3.6

2.8

Սևան

25.09.2019

14

Դրախտիկ

1.0

1.6

1.3

Սևան

18.09.2019

15

Դրախտիկ

3.5

2.6

3.05

Սևան

18.09.2019

23

Ձկնագետ

2.0

2.2

2.1

Սևան

24.09.2019

24

Ձկնագետ

1.0

1.9

1.45

Սևան

23.09.2019

25

Մարտունի

2.5

2.0

2.25

Սևան

23.09.2019

26

Մարտունի

2.0

1.9

1.95

Սևան

22.09.2019

27

Կարճաղբյուր

2.5

2.1

2.3

Սևան

22.09.2019

28

Կարճաղբյուր

1.0

1.6

1.3

Սևան

25.09.2019

29

Արտանիշ

2.0

2.6

2.3

Սևան

25.09.2019

30*

Փամբակ

-

-

-

Սևան

25.09.2019

31*

Ծափաթաղ

-

-

-

 

55. Ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգը Հայաստանում անցկացվում է ՀՀ կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 8-ի N1616-Ն որոշման համաձայն, սակայն կանոնավոր մոնիթորինգ իրականացվել է 2010 թ.-ից սկսած: Սևանի ՋԿՏ-ում առկա են 11 հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի դիտակետեր: Դիտակետերում պարամետրերի չափումները կատարվում են ամիսը 6 անգամ: Տարին երկու անգամ (մայիս-նոյեմբեր ամիսներին) իրականացվում է ջրի նմուշառում՝ քիմիական վերլուծություն կատարելու համար: Սևանի ՋԿՏ-ում գործող ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի կայանները ներկայացված են N49 աղյուսակում։

 

Աղյուսակ 49. Սևանի ՋԿՏ-ում գործող ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի կայանները

 

Կա- յանի հա- մարը

ՍՋՄ

կոդը

Կայանի տիպը

Վայրը

Կոորդինատներ

Չափման պարամետրեր

Չափման միավոր

1

31

3G-4

Աղբյուր

Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ

Ակունք

X=40o 09’ 21.78”, Y=45o 43’ 44.41”

H=1974

բեռնաթափում

լ/վրկ

ջերմաստիճան

0C

2

38

3G-4

Աղբյուր

Գեղարքունիքի մարզ, քաղաք Մարտունի

X=40o 08’ 44.2”, Y=45o 19’ 02.7” H=1924

բեռնաթափում

լ/վրկ

ճնշում

մ

ջերմաստիճան

0C

3

902

3G-4

Աղբյուր

 

 

բեռնաթափում

լ/վրկ

 

 

 

 

Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ

Ակունք

X=40o 09’ 53.22”, Y=45o 44’

06.39” H=1967

ջերմաստիճան

0C

4

1053

3G-4

Աղբյուր

Գեղարքունիքի մարզ, Գյուղ

Ակունք

X=40o 09’ 43.3”, Y=45o43’ 45.0”

H=1968

բեռնաթափում

լ/վրկ

ջերմաստիճան

0C

5

1299

3G-4

Աղբյուր

Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ

Ակունք

X=40o 09’ 22.8”, Y=45o 43’ 24.4”

H=1965

բեռնաթափում

լ/վրկ

ջերմաստիճան

0C

6

1809

3G-4

Շատրվանող հոր

Գեղարքունիքի մարզ, քաղաք Վարդենիս

X=40o 11’ 07.2”, Y=45o 42’ 36.5” H=1926

բեռնաթափում

լ/վրկ

ճնշում

մ

ջերմաստիճան

0C

7

1810

3G-4

Շատրվանող հոր

Գեղարքունիքի մարզ, քաղաք Վարդենիս

X=40o 11’ 03.6”, Y=45o 42’ 35.4” H=1927

բեռնաթափում

լ/վրկ

ճնշում

մ

ջերմաստիճան

0C

8

1811

3G-4

Շատրվանող հոր

Գեղարքունիքի մարզ, քաղաք Վարդենիս

X=40o 11’ 11.8”, Y=45o 42’ 34.3” H=1925

բեռնաթափում

լ/վրկ

ճնշում

մ

ջերմաստիճան

0C

9

1812

3G-4

Շատրվանող հոր

Գեղարքունիքի մարզ, քաղաք Վարդենիս

X=40o 11’ 13.0”, Y=45o 42’ 33.8” H=1926

բեռնաթափում

լ/վրկ

ճնշում

մ

ջերմաստիճան

0C

10

2013

3G-2

Շատրվանող հոր

Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Գանձակ

X=40o 19’ 06.3”, Y=45o06’ 57.3” H=1984

բեռնաթափում

լ/վրկ

ճնշում

մ

ջերմաստիճան

0C

11

2014

3G-2

«Ֆադեի» աղբյուր

Գեղարքունիքի մարզ, քաղաք Գավառ

X=40o 21’ 02.5”, Y=45o07’ 55.8” H=1952

բեռնաթափում

լ/վրկ

 

56.Գյուղատնտեսական, ջրատնտեսական, հանքարդյունաբերական, արդյունաբերական, քաղաքային և տրանսպորտային գործոնները կարող են ունենալ ազդեցություն ստորերկրյա ջրերի քիմիական և քանակական փոփոխությունների վրա: Գյուղատնտեսական և ջրատնտեսական գործոնները համեմատաբար ավելի լայն տարածում ունեն: Այս ճնշումների հնարավոր ազդեցության գոտում տեղակայված են քիմիական կարգավիճակի մոնիթորինգի հիդրոերկրաբանական դիտակետեր: Սևանի ՋԿՏ-ում ստորերկրյա ջրերի կարգավիճակը որոշվել է 11 հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի դիտակետերի հետևյալ քանակական ցուցանիշների տվյալների հիման վրա՝ ստորերկրյա ջրերի մակարդակ (շատրվանող և ոչ շատրվանող հորերում), ծախս (աղբյուրներում և շատրվանող հորերում) և ջերմաստիճան, ինչպես նաև դրանցից 6 դիտակետերում՝ որակական ցուցանիշների տվյալներով (թթվածնային ռեժիմ, հանքայնացում, կենսածին նյութեր, մետաղներ): Քիմիական և քանակական մոնիթորինգի տվյալների` քիմիական և քանակական կարգավիճակի հուսալի գնահատումների համադրման կառուցվածքային մեթոդները դեռ պետք է մշակվեն: Մեթոդների մշակման աշխատանքներն իրականացվելու են պլանավորման 6 ամյա ցիկլի ընթացքում շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից՝ համագործակցելով միջազգային համապատասխան փորձ ունեցող կազմակերպությունների հետ։ Ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի 2015-2018 թվականների արդյունքների համաձայն՝ քանակական տատանումները մոտ են բնականին, և ներկայումս մարդածին ճնշումների ազդեցությունը ստորերկրյա ջրերի քանակի վրա նշանակալի չէ: Սևանի ավազանի մոնիթորինգի դիտակետերում ջրի ծախսի և մակարդակի բարձր արժեքներին համապատասխանում է համեմատաբար ցածր հանքայնացումը և հակառակը: Բացառություն են կազմում ստորերկրյա ջրերի վերլուծության արդյունքները N1809 և N2014 մոնիթորինգի կետերում, որտեղ նկատվում են հակառակ երևույթներ, ծախսի բարձր արժեքներին համապատասխանում է բարձր հանքայնացում և հակառակը: Այստեղ հնարավոր անհայտ մարդածին ճնշումների ազդեցությունները կամ բացթողումները կարող են ազդել լաբորատոր հետազոտությունների վրա, որոնք պետք է հստակեցվեն հաջորդ տարիներին: Բոլոր դեպքերում, տատանումները մոտ են բնականին, և ներկայումս նշված ճնշումների ազդեցությունները նշանակալի չեն: Այսպիսով, ՍՋՄ-ների քանակական կարգավիճակը կարելի է գնահատել որպես «լավ»:

1) Ըստ ջրաքիմիական մոնիթորինգի տվյալների, ստորերկրյա ջրերը բնորոշվել են ցածր հանքայնացմամբ և ցածր կոշտությամբ: Ջրի նմուշներում որոշված նիտրատների պարունակությունը Նիտրատների դիրեկտիվով սահմանված 50մգ/լ և ՀՀ խմելու ջրերի համար սահմանված 45մգ/լ թույլատրելի նորմը գերազանցել է միայն Մարտունի քաղաքի N38 աղբյուրում։ Նիտրատների համեմատաբար բարձր կոնցենտրացիաներ են դիտվել նաև Գավառ քաղաքի N2014 աղբյուրի ջրում։ Նիտրատների բարձր կոնցենտրացիաներ(ներառյալ որոշ դեպքերում 45մգ/լ թույլատրելի նորմը գերազանցող) դիտվել են հետևյալ դիտակետերում․

ա. Շողակաթ գյուղի հորատանցքում (Շորժա, ՍՋՄ 3G-1)` 100.8 մգ/լ (N7 նմուշ, 2018թվականի) և 110.135 մգ/լ (N3 նմուշ, 2019թվականի),

բ. «Աղբուլախ» կամ «Սպիտակ» աղբյուրում (ՍՋՄ 3G-1, Աղբերք գյուղ)՝ 53.4 մգ/լ (N8 նմուշ, 2018թվականի) և 52.25 մգ/լ (N2 նմուշ, 2019թվականի),

գ. Նորակերտ գյուղի հորատանցքում (ՍՋՄ 3G-4)՝ 111.014 մգ/լ (N8 նմուշ, 2019թվականի)։

2) Ջրի որակի և մոնիթորինգի հաճախականության վերաբերյալ գոյություն ունեցող տվյալները բավարար չեն Սևանի ՋԿՏ-ում ՍՋՄ-ի քիմիական կարգավիճակի գնահատման համար: Անհրաժեշտ են ստորերկրյա ջրերի վերաբերյալ լրացուցիչ տվյալներ` ընդլայնված մոնիթորինգի դիտացանցի և առավել շատ ջրաքիմիական ցուցանիշների պայմաններում, որոնք կներառեն ծանր մետաղները, թունաքիմիկատները և քիմիական սինթետիկ այլ նյութերը:

3) Սևանի ՋԿՏ ստորերկրյա ջրային մարմինների կարգավիճակը ներկայացված է Քարտեզ N11-ում։

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_22575

Քարտեզ N11. Սևանի ՋԿՏ ստորերկրյա ջրային մարմինների կարգավիճակը

 

11. ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՍԵՎԱՆԻ ՋԿՏ-Ի ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎՐԱ

 

57. Կլիմայական փոփոխության միտումները Սևանի ՋԿՏ-ում - 1961-2017թթ. ժամանակահատվածում կատարված օդերևութաբանական դիտարկումների տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ տարեկան օդի ջերմաստիճանի բարձրացման միտումները դիտվում են ավազանի բոլոր 4 օդերևութաբանական կայարաններում (Գավառ, Մարտունի, Մասրիկ, Սևան): Միջին տարեկան օդի ջերմաստիճանը Գավառի և Մարտունու, Մասրիկի և Սևանի օդերևութաբանական կայաններում ներկայացված են 6 և 7 Նկարներում, իսկ տարեկան տեղումները Գավառի և Մարտունու, Սևանի և Մասրիկի օդերևութաբանական կայաններում ներկայացված են 8 և 9 Նկարներում։

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_22576

Նկար 6 Միջին տարեկան օդի ջերմաստիճանը Գավառի և Մարտունու օդերևութաբանական կայաններում, 1961-2017, °C

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_22577

 

Նկար 7 Միջին տարեկան օդի ջերմաստիճանը Մասրիկի և Սևանի օդերևութաբանական կայանում, 1961-2017, °C

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_22578

 

Նկար 8. Տարեկան տեղումները Գավառի և Մարտունու օդերևութաբանական կայաններում, 1961-2017

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_22579

 

Նկար 9. Տարեկան տեղումները Սևանի և Մասրիկի օդերևութաբանական կայաններում, 1961-2017

 

1) Սևանի ՋԿՏ-ում մակերևութային հոսքի վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցության գնահատականը Հայաստանում կլիմայի փոփոխությունը գնահատվել է CCSM4 և METRAS մոդելների հիման վրա, համաձայն CO2-ի արտանետումների համար Կլիմայի փոփոխության փորձագետների միջկառավարական խմբի (այսուհետ՝ ԿՓՓՄԽ) կողմից առաջարկված RCP8.5 և RCP6.0 սցենարների: RCP6.0 սցենարի համաձայն (SRES B2 սցենարին համարժեք) CO2-ի կոնցենտրացիան 2100-ին կլինի 670 մասնիկ/միլիոն, իսկ համաձայն RCP8.5 սցենարի (SRES A2 սցենարին համարժեք)` 936 մասնիկ/միլիոն: Օդի ջերմաստիճանի և մթնոլորտային տեղումների հետագա փոփոխությունների կանխատեսումները մշակվել են մինչև 2100 թվականը: CCSM4 մոդելի կիրառման արդյունքները ցույց են տալիս, որ ջերմաստիճանը կշարունակի աճել տարվա բոլոր եղանակներին: Այնուամենայնիվ, RCP8.5 սցենարի համաձայն, սկսած 21-րդ դարի կեսերից (2041-2100) ջերմաստիճանն ավելի արագ կբարձրանա: Ըստ RCP8.5 սցենարի, հավանական է, որ 2100 թ.-ին Հայաստանում տարեկան միջին ջերմաստիճանը կկազմի 10.2°C, ինչը գերազանցում է բազիսային ժամանակահատվածի (1961-1990) ջերմաստիճանը 4.7°C- ով: Տեղումների փոփոխության գնահատման արդյունքները ցույց են տալիս, որ RCP8.5 սցենարի համաձայն, 2070 թ. տեղումների միջին տարեկանը կարող է բարձրանալ 5.2% -ով, ապա՝ 2100 թ.-ին տեղումների քանակը կտրուկ կնվազի և կմոտենա բազիսային ժամանակահատվածի աստիճանին (+ 0.7%) : Ջերմաստիճանի և տեղումների նախատեսվող փոփոխությունները՝ ըստ IPCC RCP6.0 և RCP8.5 սցենարների ներկայացված են N50 աղյուսակում։

 

Աղյուսակ 50. Ջերմաստիճանի և տեղումների նախատեսվող փոփոխությունները՝ ըստ IPCC RCP6.0 և RCP8.5 սցենարների (CCSM4 մոդել)

 

Պարամետր

1961-

1990

2011-2040

2041-2070

2071-2100

RCP6.0

RCP8.5

RCP6.0

RCP8.5

RCP6.0

RCP8.5

Ջերմաստիճան,

°C

5.5

+1.7

+1.8

+2.3

+3.2

+3.1

+4.7

Տեղումներ, մմ / %

592/100

+18.9/+3.2

+6.9/+1.2

+13.0/+2.2

+30.7/+5.2

+22.0/+3.7

+4.0/+0.7

 

2) Կիրառվել է նաև 12 կմ լուծաչափով METRAS ռեգիոնալ մոդելը: ACCES, CNRM, MPIM, GFDL գլոբալ մոդելների արդյունքները ընկած են METRAS մոդելի հիմքում, ինչը թույլ է տվել տեղայնացնել ցածր լուծաչափով գլոբալ մոդելի կոպիտ արդյունքները Հայաստանի տարածքի համարի առնելով երկրի բարդ լեռնային տեղագրական պայմանները: METRAS մոդելը կիրառվել է ջերմաստիճանի և տեղումների փոփոխությունների կանխատեսման համար օգտագործելով RCP8.5 վատատեսական սցենարը։ Ջերմաստիճանների կանխատեսված արժեքները մոտ են CCSM4 մոդելով ստացված արժեքներին, բայց տեղումների արժեքները զգալիորեն տարբերվում են․ ըստ METRAS մոդելի, տեղումները մինչև 2100թվականի կարող են նվազել 8.3%-ով։ Ջերմաստիճանի և տեղումների կանխատեսվող փոփոխությունները՝ ըստ ԿՓՓՄԽ RCP8.5 սցենարների (METRAS մոդել) ներկայացված են N51 աղյուսակում։

 

Աղյուսակ 51. Ջերմաստիճանի և տեղումների կանխատեսվող փոփոխությունները՝ ըստ ԿՓՓՄԽ RCP8.5 սցենարների (METRAS մոդել)

 

Պարամետր

1961-1990

2011-2040

2041-2070

2071-2100

Ջերմաստիճան, °C

5.5

+1.4

+3.1

+4.5

Տեղումներ, մմ / %

592/100

-16/-2.7

-32/-5.4

-49/-8.3

 

3) Կլիմայի փոփոխության ազդեցության հետևանքով մակերևութային բնական հոսքի հնարավոր փոփոխությունները հաշվարկվել են ԱՄՆ Միջազգային Զարգացման գործակալության «Մաքուր էներգիա և ջուր» ծրագրի կողմից մշակված ՈԿԱՀ կլիմայի փոփոխության կանխատեսումների մոդուլով՝ օգտագործելով Հայաստանի համար օդերևութաբանական պարամետրերի փոփոխությունների կանխատեսվող արժեքները և Սևանի ավազանի ջերմաստիճանի և տեղումների բազմամյա դիտարկումների տվյալները: Տարեկան մակերևութային բնական հոսքի նախատեսվող փոփոխությունները ներկայացված են N52 և N53 աղյուսակներում։

 

Աղյուսակ 52. Տարեկան մակերևութային բնական հոսքի նախատեսվող փոփոխությունները , % (CCSM4)

 

Դիտակետի կոդ

Գետ-Դիտակետ

RCP6.0

RCP8.5

2040

2070

2100

2040

2070

2100

85339

Փամբակ գետ-Փամբակ

գետ

1

1.3

1.7

1

1.8

2.6

85352

Ձկնագետ-Ծովագյուղ

-12.8

-21

-27

-17.3

-25.5

-49.4

85353

Դրախտիկ-Դրախտիկ

-18.4

-26.9

-35.6

-21.6

-35.4

-58.7

85363

Մասրիկ-Ծովակ

8.3

9.8

13.7

7.3

15

17.6

85366

Կարճաղբյուր-

Կարճաղբյուր

-14.7

-20

-26.9

-15.6

-27.7

-41

85371

Վարդենիս-Վարդենիկ

9.8

11.4

16

8.5

17.7

20.2

85376

Մարտունի-Գեղհովիտ

6.2

6.5

9.4

4.6

11

9.7

85378

Արգիճի-Վերին Գետաշեն

-17.7

-25.1

-33.5

-19.9

-33.8

-53.4

85379

Ծաղկաշեն-Վաղաշեն

-9.2

-14.8

-19.1

-12.1

-18.3

-34.3

85380

Լիճք-Լիճք

13.8

18.3

24.8

14.2

25.9

36.6

85381

Բախտակ-Ծակքար

-2

-3

-3.9

-2.4

-3.9

-6.5

85384

Գավառագետ-Նորատուս

0.5

0.8

1

0.7

1

1.8

 

Աղյուսակ 53. Տարեկան մակերևութային բնական հոսքի նախատեսվող փոփոխությունները, % (METRAS)

 

Դիտակետի կոդ

Գետ-Դիտակետ

RCP8.5

   

2040

2070

2100

85339

Փամբակ գետ-Փամբակ գետ

0.8

1.7

2.5

85352

Ձկնագետ-Ծովագյուղ

-19.7

-42.7

-62.8

85353

Դրախտիկ-Դրախտիկ

-20.3

-44.4

-64.8

85363

Մասրիկ-Ծովակ

3.4

7.9

11.1

85366

Կարճաղբյուր-Կարճաղբյուր

-12.3

-27.3

-39.6

85371

Վարդենիս-Վարդենիկ

3.5

8.3

11.7

85376

Մարտունի-Գեղհովիտ

0.2

1

1.1

85378

Argichi-Վերին Գետաշեն

-17.5

-38.4

-56

85379

Ծաղկաշեն-Վաղաշեն

-13.3

-28.9

-42.5

85380

Լիճք-Լիճք

10.3

22.9

33.1

85381

Բախտակ-Ծակքար

-2.2

-4.9

-7.2

85384

Գավառագետ-Նորատուս

0.7

1.5

2.3

 

12. ՌԻՍԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

 

58.Մակերևութային ջրերի ռիսկի գնահատում - Ստորև տրված է մակերևութային ջրային մարմինների ռիսկի գնահատումը՝ ըստ հիդրոմորֆոլոգիայի.

1) (ՋՄ 4-003) Ձկնագետ-Ծովագյուղ հիդրոլոգիական դիտակետում դիտվում է էկոլոգիական թողքի խախտում բազմամյա միջին ամսական նվազագույն ելքի արժեքների համեմատությամբ: Սակայն երբ այն համեմատում ենք 2017թ. նվազագույն ամսական ելքերի հետ, ապա այն լիովին պահպանված է (Ոչ ռիսկային ջրային մարմին)։

2) (ՋՄ 4-006) Դրախտիկ-Դրախտիկ հիդրոլոգիական դիտակետում բնապահպանական թողքի խախտում բազմամյա միջին ամսական նվազագույն ելքերի համեմատությամբ: Էկոլոգիական թողքը պահպանված է 2007-2017թթ. ժամանակահատվածի, 2017 թվականի միջին ամսական ելքերի հետ համեմատած (Ռիսկային ջրային մարմին):

3) (ՋՄ 4-019) Փամբակ-Փամբակ հիդրոլոգիական դիտակետում էկոլոգիական թողքի խախտում չի դիտվում (Ոչ ռիսկային ջրային մարմին):

4) (ՋՄ 4-041) Մասրիկ-Ծովակ հիդրոլոգիական դիտակետում էկոլոգիական թողքի խախտում չի դիտվում (Ոչ ռիսկային ջրային մարմին)։

5) (ՋՄ 4-047) Կարճաղբյուր-Կարճաղբյուր հիդրոլոգիական դիտակետում էկոլոգիական թողքի խախտում է դիտվում միայն այն դեպքում, երբ համեմատում ենք բազմամյա միջին ամսական նվազագույն ելքի տվյալների հետ: Իսկ բնապահպանական թողքը համեմատած բազմամյա, 2007-2017թթ. ժամանակահատվածի, 2017թ. միջին ամսական և նվազագույն ամսական ելքերի հետ այն ամբողջությամբ պահպանված է: (Ոչ ռիսկային ջրային մարմին):

6) (ՋՄ 4-051) Վարդենիս-Վարդենիկ հիդրոլոգիական դիտակետում էկոլոգիական թողքի խախտում չի դիտվում (Ոչ ռիսկային ջրային մարմին):

7) (ՋՄ 4-057) Մարտունի-Գեղհովիտ հիդրոլոգիական դիտակետում առկա է էկոլոգիական թողքի խախտում, երբ այն համեմատում ենք 2017թ. ամսական նվազագույն ելքերի հետ, ապա հունիս-սեպտեմբեր ժամանակահատվածում էկոլոգիական թողքը ապահովված չէ: Դա պայմանավորված է ոռոգման ջրառով (Ռիսկային ջրային մարմին)։

8) (ՋՄ 4-060) Ծաղկաշեն-Վաղաշեն հիդրոլոգիական դիտակետում էկոլոգիական թողքի աննշան խախտում է դիտվում 2017թ. նվազագույն ամսական ելքերի հետ համեմատած, ինչպես նաև էկոլոգիական թողքը չի պահպանվում, երբ համեմատում ենք բազմամյա միջին ամսական նվազագույն ելքերի հետ (Ոչ ռիսկային ջրային մարմին)։

9) (ՋՄ 4-066) Լիճք-Լիճք հիդրոլոգիական դիտակետում բնապահպանական թողքը հաշվարկվել է ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 30-ի N 927-Ն պահանջներին համապատասխան և այն բոլոր ամիսների համար կազմում է 0.87մ3 /վ: Դիտակետում էկոլոգիական թողքի խախտում չի դիտվում (Ոչ ռիսկային ջրային մարմին):

10) (ՋՄ 4-069) Բախտակ-Ծակքար հիդրոլոգիական դիտակետում դիտվում է էկոլոգիական թողքի խախտում: Բնապահպանական թողքը խախտված է, երբ այն համեմատում ենք բազմամյա և 2007-2017թթ. ժամանակահատվածի միջին ամսական նվազագույն ելքերի նկատմամբ, ինչպես նաև բնապահպանական թողքը խախտված է նաև 2017թ. ամսական նվազագույն ելքերի նկատմամբ: Բնապահպանական թողքի խախտումը դիտվում է ամռան ամիսներին (Ռիսկային ջրային մարմին):

11) (ՋՄ 4-082) Գավառագետ-Նորատուս հիդրոլոգիական դիտակետում էկոլոգիական թողքի խախտում է դիտվում բազմամյա միջին ամսական նվազագույն և 2017թ. ամսական նվազագույն ելքերի նկատմամբ: Էկոլոգիական թողքը խախտվում է հուլիս-սեպտեմբեր ժամանակահատվածում (Ռիսկային ջրային մարմին):

12) Որոշ ջրային մարմիններում էկոլոգիական թողքի խախտումներ են հայտնաբերվել դաշտային ուսումնասիրությունների արդյունքում: Այս ջրային մարմինների էկոլոգիական թողքը չի պահպանվում համայնքների կողմից կատարվող ջրառի պատճառով: Այսպիսով, ըստ մոնիթորինգի տվյալների և փորձագիտական եզրակացությունների, էկոլոգիական թողքը չի պահպանվել հետևյալ 12 ջրային մարմիններում. Դրախտիկ գետը՝ Դրախտիկ գյուղից մինչև գետաբերանՙ 2640.7մ (ՋՄ 4-006), Արտանիշ գետը՝ Արտանիշ գյուղից մինչև գետաբերան 2108.8մ (ՋՄ 4-010), Ջիլ գետը՝ Ձորաշեն գյուղից մինչև գետաբերան, 2284.6մ (ՋՄ 4-013), Ծափաթաղ գետը՝ Ծափաթաղ գյուղից մինչև գետաբերան, 869.8մ (ՋՄ 4-016), Փամբակ գետը՝ Փամբակ գյուղից գետաբերան, 2321.2կմ (ՋՄ 4-020), Մասրիկ գետը՝ Սոթք գետի միախառնման կետից մինչև գետաբերան, 10606.5մ (ՋՄ 4-038), Մասրիկ գետը՝ Վարդենիս քաղաքից մինչև գետաբերան, 7675.1մ (ՋՄ 4-041), Մարտունի գետը՝ Գեղհովիտ գյուղից մինչև Մարտունի քաղաք, 4446.8 մ (ՋՄ 4-057), Բախտակ գետը՝ Ծովասար գյուղից մինչև Ծակքար գյուղ, 5422.8մ (ՋՄ 4-068), Բախտակ գետը՝ Ծակքար գյուղից մինչև գետաբերան, 4715.6 մ (ՋՄ 4-069), Ծակքար գետը` Ձորագյուղ գյուղից մինչև գետաբերան, 5566.4 մ (ՋՄ 4-071), Գավառագետը` Գավառ քաղաքից մինչև գետաբերան, 4102.2 մ (ՋՄ 4-082): Համաձայն 2019թ-ի կենսաբանական և քիմիական կարգավիճակների գնահատման արդյունքների և հետևելով ԵՄ ՋՇԴ կարգավորումներին, Արգիճի գետի՝ Վերին Գետաշեն գյուղից մինչև գետաբերան (ՋՄ 4-063) ընկած հատվածը գնահատվել է որպես «միջին»: Սակայն, հիմք ընդունելով փորձագիտական գնահատման արդյունքները և հիդրոլոգիական տվյալները, 2007-2017թթ-ի հունիս-նոյեմբեր ամիսներին այս հատվածում էկոլոգիական թողքը չի պահպանվել՝ ոռոգման և տնտեսական նպատակներով ջրառի պատճառով։ Ռիսկի գնահատման ժամանակ այս ՋՄ առաջարկվել է բնորոշվել որպես պոտենցիալ ռիսկային ՋՄ և հետագայում հետազոտել դրա էկոլոգիական կարգավիճակը։

59. Սևանի ՋԿՏ-ում 2015-2018թթ ժամանակահատվածի համար 9 ջրային մարմիններ ըստ իրենց քիմիական կարգավիճակի գնահատվել են որպես ռիսկային. Մասրիկ գետը` Սոթք գետի թափվելու կետից մինչև գետաբերան (ՋՄ 4-041); Սոթքի գետը՝ Սոթքի ոսկու հանքավայրից մինչև գետաբերան (ՋՄ4-031); Վարդենիս գետը` Վարդենիկ գյուղից մինչև գետաբերան (ՋՄ4-052); Մարտունի գետը` Գեղհովիտ գյուղից մինչև գետաբերան (ՋՄ 4- 057, ՋՄ 4-058); Բախտակ գետը` Ծակաքար գյուղից մինչև գետաբերան (ՋՄ 4-069); Շողվակ գետը` Ձորագյուղից մինչև գետաբերան (ՋՄ 4-073); Գավառագետը` Գավառ քաղաքից մինչև գետաբերան (ՋՄ 4-082) և Գելոիձոր գետը՝ ակունքից մինչև գետաբերան իր վտակներով (ՋՄ 4-079): Բացահայտված ռիսկային ջրային մարմինները բնութագրվում են «միջին» (III), «անբավարար» (IV), «վատ» (V) (Գավառագետ) քիմիական կարգավիճակով ։ Այս ջրային մարմինները աղտոտվում են չմաքրված կենցաղային կեղտաջրերով, որոնք արտանետվում են կետային և ցրված աղբյուրներից, ինչպես նաև աղտոտվում են գյուղատնտեսությունից հետադարձ հոսքերով։ Մասրիկ և Սոթք գետերի ջրային մարմինները աղտոտվում են նաև հանքարդյունաբերական տարածքներից հետադարձ հոսքերով։

60. Ըստ կենսաբանական և քիմիական կարգավիճակի գնահատման, Սևանի ՋԿՏ-ում ևս 17 մակերևութային ջրային մարմին գնահատվել են ռիսկային. Դրախտիկ գետը՝ Դրախտիկ գյուղից մինչև գետաբերան (ՋՄ 4-006), Ջիլ գետը՝ Ձորաշեն գյուղից մինչև գետաբերան (ՋՄ 4-013), Ծափաթաղ գետը՝ Ծափաթաղ գյուղից մինչև գետաբերան (ՋՄ 4- 016), Փամբակ գետը՝ Փամբակ գյուղից մինչև գետաբերան (ՋՄ 4-020), Սոթք գետը` Սոթքի հանքավայրից մինչև Մասրիկի հետ միախառնումը (ՋՄ 4-031), Մասրիկ գետը՝ Սոթք գետի հետ միախառնումից մինչև Վարդենիս քաղաքի կեղտաջրերի հետ միախառնումը (ՋՄ 4-038), Մասրիկ գետը` Վարդենիս քաղաքի կեղտաջրերի միախառնումից մինչև գետաբերան (ՋՄ 4-041), Վարդենիս գետը` Վարդենիկ գյուղից մինչև գետաբերան (ՋՄ 4-052), Մարտունի գետը` Գեղհովիտից մինչև Մարտունի քաղաք (ՋՄ 4-057), Մարտունի գետը` Մարտունի քաղաքից մինչև գետաբերան (ՋՄ 4-057, 4-058), Բախտակ գետը՝ Ծովասար գյուղից մինչ Ծակքար գյուղ (ՋՄ 4-068), Բախտակ գետը`Ծակքար գյուղից մինչև գետաբերան (ՋՄ 4- 069), Ծակքար գետը` Ձորագյուղ գյուղից մինչև գետաբերան (ՋՄ 4-071), Շողվակ գետը` Ձորագյուղից մինչև գետաբերան (ՋՄ 4-073), Գելոիձոր գետը` ակունքից գետաբերան, ներառյալ վտակները (ՋՄ 4-079); Գավառագետը` Գավառ քաղաքի տարածքում (ՋՄ 4-081) և Գավառագետը` Գավառ քաղաքից մինչև գետաբերան (ՋՄ 4-082).: Սևանի ՋԿՏ-ում մակերևութային ջրային մարմինների ռիսկի գնահատում ըստ կենսաբանական և ֆիզիկաքիմիական մոնիթորինգի տվյալների ներկայացված է N54 աղյուսակում։

 

Աղյուսակ 54. Սևանի ՋԿՏ-ում մակերևութային ջրային մարմինների ռիսկի գնահատում ըստ կենսաբանական և ֆիզիկաքիմիական մոնիթորինգի տվյալների

 

Գետ

Ջրային մարմնի համարը

*Ռիսկի կատեգորիան՝ ըստ ֆիզիկա-քիմիական կարգավիճակի

Ռիսկի կատեգորիան` ըստ կենսա-բանական կարգա-վիճակի

Ռիսկի կատե-գորիան` ըստ հիդրոլո-գիական կարգա-վիճակի

Ռիսկի կատե-գորիան` ըստ էկոլո-գիական կարգա-վիճակի

Հիմնական ճնշման պատճառը

Ֆիզիկակա- քիմիական ցուցանիշները, որոնք պայմանավորում են ՋՄ-ի ջրի

«միջին»,

«անբավարար» կամ «վատ» որակը

Ձկնագետ

ՋՄ 4-001

Ոչ ռիսկային

(լավ (II))

Ոչ ռիսկային

(լավ (II))

չկան տվյալներ

Ոչ ռիսկային

(լավ (II))

Ոչ էական ճնշում

-

ՋՄ 4-003

Ոչ ռիսկային

(լավ (II))

Ռիսկային

(միջին (III))

Ոչ ռիսկային

(լավ (II))

Ռիսկային

(միջին (III))

Ոչ էական ճնշում

-

Մասրիկ

ՋՄ 4-036

Ոչ ռիսկային

(լավ (II))

Ոչ ռիսկային

(գերազանց (I))

չկան տվյալներ

Ոչ ռիսկային

(գերազանց (I))

Ոչ էական ճնշում

-

ՋՄ 4-041

Ռիսկային (միջին (III))

Ռիսկային (անբավարար (IV))

Ռիսկային (միջին (III))

Ռիսկային (ան-բավարար (IV))

Կենցաղային կեղտաջրեր և գյուղատնտե- սությունից հետադարձ հոսքեր, նաև հնարավոր է հանքարդյունա- բերությունից

ցրված աղտոտում

ֆոսֆատներ (III), վանադիում (III)

Սոթք

ՋՄ 4-032

Ոչ ռիսկային

(լավ (II))

Ոչ ռիսկային

(գերազանց (I))

Ոչ ռիսկային

(գերազանց (I))

Ոչ ռիսկային

(գերազանց (I))

Ոչ էական ճնշում

-

ՋՄ-031

Ռիսկային (միջին (III))

Ռիսկային (վատ (V))

չկան տվյալներ

Ռիսկային (վատ (V))

Կենցաղային կեղտաջրեր, նաև հնարավոր է հանքարդյունա-բերությունից ցրված

աղտոտում

նիտրատներ (III), ԿՄ (III),

վանադիում (III)

Կարճաղբյուր

ՋՄ 4-043

Ոչ ռիսկային

(լավ (II))

Ոչ ռիսկային

(լավ (II))

չկան տվյալներ

Ոչ ռիսկային

(լավ (II))

Ոչ էական ճնշում

-

ՋՄ 4-047

Ոչ ռիսկային

(լավ (II))

Ռիսկային

(միջին (III))

Ոչ ռիսկային

(լավ (II))

Ռիսկային

(միջին (III))

Ոչ էական ճնշում

-

Արփա-Սևան թունել

ԱՋՄ 4-097

Ռիսկային (միջին (III))

չկան տվյալներ

չկան տվյալներ

չկան տվյալներ

Կենցաղային կեղտաջրերով ցրված

աղտոտում

նիտրատներ (III)

Վարդենիս

ՋՄ 4-051

Ոչ ռիսկային

(լավ (II))

Ոչ ռիսկային

(լավ (II))

Ոչ ռիսկային

(լավ (II))

Ոչ ռիսկային

(լավ (II))

Ոչ էական ճնշում

-

ՋՄ 4-052

Ռիսկային (անբավարար (IV))

Ռիսկային (վատ (V))

չկան տվյալներ

Ռիսկային (վատ (V))

Կենցաղային կեղտաջրեր և գյուղատնտեսու- թյունից հետադարձ հոսքերի ցրված

աղտոտում

նիտարտներ (IV), ֆոսֆատներ (IV), ամոնիում իոն (IV)

Մարտունի

ՋՄ 4-056

Ոչ ռիսկային

(լավ (II))

Ոչ ռիսկային

(լավ (II))

Ոչ ռիսկային

(լավ (II))

Ոչ ռիսկային

(լավ (II))

Ոչ էական ճնշում

-

ՋՄ 4-058

Ռիսկային (անբավարար (IV))

Ոչ ռիսկային (լավ (II))

Ոչ ռիսկային (լավ (II))

Ռիսկային (ան-բավարար (IV))

Կենցաղային կեղտաջրեր և գյուղատնտեսու- թյունից հետադարձ հոսքերի ցրված

աղտոտում

ֆոսֆատներ (IV), ամոնիում իոն (III)

Արգիճի

ՋՄ 4-061

Ոչ ռիսկային

(լավ (II))

Ոչ ռիսկային

(լավ (II))

չկան տվյալներ

Ոչ ռիսկային

(լավ (II))

Ոչ էական ճնշում

-

ՋՄ 4-065

Ոչ ռիսկային

(լավ (II))

Ոչ ռիսկային

(լավ (II))

Ոչ ռիսկային

(գերազանց (I))

Ոչ ռիսկային

(լավ (II))

Ոչ էական ճնշում

-

Բախտակ

ՋՄ 4-073

Ռիսկային (անբավարար (IV))

Ռիսկային (անբավարար (IV))

չկան տվյալներ

Ռիսկային (ան-բավարար (IV))

Կենցաղային կեղտաջրեր և գյուղատնտեսու- թյունից հետադարձ հոսքերի ցրված

աղտոտում

ֆոսֆատներ (IV)

Շողվակ

ՋՄ 4-069

Ռիսկային (անբավարար (IV))

Ռիսկային (անբավարար (IV))

չկան տվյալներ

Ռիսկային (ան-բավարար (IV))

Կենցաղային կեղտաջրեր և գյուղատնտեսու- թյունից հետադարձ հոսքերի ցրված

աղտոտում

ֆոսֆատներ (III)

Գավառագետ

ՋՄ 4-074

Ոչ ռիսկային

(լավ (II))

Ոչ ռիսկային

(լավ (II))

Ոչ ռիսկային

(լավ (II))

Ոչ ռիսկային

(լավ (II))

Ոչ էական ճնշում

-

ՋՄ 4-082

Ռիսկային (անբավարար (IV))

Ռիսկային (վատ (V))

Ռիսկային (միջին (III))

Ռիսկային (վատ (V))

Կենցաղային կեղտաջրեր և գյուղատնտեսու- թյունից հետադարձ հոսքերի ցրված

աղտոտում

ֆոսֆատներ (V), ամոնիում իոն (III),

ԸՖ (III),

նիտրատներ (III)

Լիճք

ՋՄ 4-066

Ոչ ռիսկային

(լավ (II))

Ոչ ռիսկային

(լավ (II))

չկան տվյալներ

Ոչ ռիսկային

(լավ (II))

Ոչ էական ճնշում

-

 

1) Վերը նշված աղյուսակում ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներով ռիսկի կատեգորիան որոշվել է հիմնվելով ՀՀ ՇՄՆ «ՀՄԿ» ՊՈԱԿ կողմից տրամադրված 2015-2018թթ տվյալների վրա։ Ըստ ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշների 2015-2018թթ-ի կոնցենտրացիաների փոփոխությունների գնահատման, չկան «ոչ ռիսկային» ջրային մարմինները, որոնք 2027թ.- ին ջրի որակի փոփոխման կամ վատթարացման պատճառով կարող են դառնալ պոտենցիալ «ռիսկային» կատեգորիայի։ Երկու ռիսկային ջրային մարմինները Մասրիկ և Սոթք գետերի վրա բնորոշվել են որպես պոտենցիալ ռիսկային Սոթքի ոսկու հանքարդյունաբերական տարածքներից կրող ազդեցության հիման վրա։ Այս ջրային մարմիններն են ՋՄ 4-031 Մասրիկ գետի՝ Սոթք գետի միախառնումից մինչև գետաբերան, և ՋՄ 4-041 Սոթք գետը՝ Սոթքի ոսկու հանքավայրից մինչև գետաբերան։ Առանձին ամիսներին նկատվում է այս ջրային մարմինների աղտոտում ծանր մետաղներով, ինչպիսիք են՝ վանադիումը, կոբալտը և ծարիրը։ Այս մետաղների կոնցենտրացիաների բարձրացումը կարող է պայմանավորված լինել բնական գործոններով կամ պատճառ հանդիսանալ Սոթքի հանքարդյունաբերական տարածքից ցրված աղտոտման։ Այնուամենայնիվ, պլանավորման հաջորդ վեցամյա ցիկլում լրացուցիչ ուսումնասիրություններ են հարկավոր՝ պարզելու հանքարդյունաբերական տարածքի ազդեցությունը այս ջրային մարմինների վրա։ ՋՄ 4-058 (Մարտունի գետը` Մարտունի քաղաքից մինչև գետաբերան) բացահայտվել է որպես պոտենցիալ ռիսկային` չնայած դրա «բարձր» կենսաբանական կարգավիճակի: Այս ջրային մարմնի համար էկոլոգիական կարգավիճակը տրամադրվել է հիմնված քիմիական կարգավիճակի գնահատման վրա, քանի որ տվյալ ջրային մարմնի համար իրականացված կենսաբանական գնահատման վստահելիության մակարդակը ցածր է։ Այնուամենայնիվ, պլանավորման հաջորդ վեցամյա ցիկլում անհրաժեշտ են լրացուցիչ ուսումնասիրություններ՝ ճնշումների հետազոտման և ջրային մարմնի էկոլոգիական կարգավիճակի գնահատման համար։ Համաձայն գնահատման արդյունքների, ՋՄ 4-003՝ Ձկնագետ գետը՝ աջ վտակի միախառնումից մինչև գետաբերան, ՋՄ 4-010՝ Արտանիշ գետը՝ Արտանիշ գյուղից մինչև գետաբերան, ՋՄ 4-047՝ Կարճաղբյուր գետը՝ Մաքենիս գյուղից մինչև գետաբերան, Արգիճի գետի՝ Փոքր Մասրիկ վտակի միացման կետից մինչ Մադինա գյուղ ընկած հատվածը (ՋՄ 4-063), ՋՄ 4-065՝ Արգիճի գետը՝ Վերին Գետաշեն գյուղից մինչև գետաբերան, ՋՄ 4-079՝ Գելոիձոր գետը՝ ակունքից մինչև գետաբերան՝ ներառյալ վտակները, գնահատվել են պոտենցիալ ռիսկային: ՋՄ-ի համար ջրի քիմիական և կենսաբանական կարգավիճակը 2019թ.-ի ընթացքում կատարված մեկանգամյա ուսումնասիրության արդյունքներով գնահատվել է որպես «միջին»: Բացի այդ, այս ՋՄ-ի համար տեսանելի մարդածին ճնշումներ չեն հայտնաբերվել: Հետևաբար, անհրաժեշտ են լրացուցիչ կենսաբանական և քիմիական հետազոտություններ և ճնշում-ազդեցություն վերլուծություն` ջրային մարմնի կարգավիճակի պարզաբանման համար: Սևանա լճի դեպքում ռիսկային ջրային մարմինների բացահայտումը կատարվել է «ճնշումազդեցություն» գնահատման մեթոդով, ինչի համար օգտագործվել են ջրի քիմիական և կենսաբանական որակի հասանելի տվյալները, կենսապահովման գործընթացների ինտենսիվությունը, ափամերձ գոտում ճահճացած կանաչ գոտիների առկայությունը և հիդրոմորֆոլոգիական փոփոխությունները: Համաձայն գնահատված էկոլոգիական կարգավիճակի, Սևանա լճի ափամերձ հատվածում տարանջատվել է 4 ռիսկային ջրային մարմին՝ Սևանա լճի ափամերձ հատվածը՝ Լճաշենից մինչև Ծովազարդ բնակավայր, մոտավորապես 9506.0կմ (ՋՄ 4-084), Սևանա լճի ափամերձ հատվածը՝ Գավառագետի շրջակայքը, մոտավորապես 16.3կմ2 (ՋՄ 4-085), Սևանա լճի ափամերձ հատվածը՝ Նորատուս թերակղզուց մինչև Նորատուս բնակավայրի սահմանների վերջ, մոտավորապես 7.31կմ2 (ՋՄ 4-084), Սևանա լճի ափամերձ հատվածը՝ Երանոսից մինչև Փոքր Մասրիկ բնակավայր, մոտավորապես 66.9կմ2 (ՋՄ 4-087): Սևանա լճում տարանջատվել է նաև 2 խիստ փոփոխված ջրային մարմին (ՋՄ 4-088 and ՋՄ 4-089): Սևանա լճի ջրային մարմինները գնահատվել են պոտենցիալ ռիսկային, մինչև տվյալների բացերը լրացվեն և անորոշության մակարդակը նվազեցվի:

61. Սևանի ՋԿՏ-ի 6 ստորերկրյա ջրային մարմիններ ըստ իրենց քանակական կարգավիճակի գնահատվել են ոչ ռիսկային։ ՍՋՄ-ների քանակական կարգավիճակը որոշվել է հիդրոլոգիական բնութագրերի հիման վրա (գրունտային ջրերի մակարդակը (շատրվանող և չշատրվանող հորեր), ջրառը (աղբյուրներում և շատրվանող հորերում) և ջերմաստիճանը) Սևանի ՋԿՏ-ում հիդրոերկրաբանական մոնիթորինգի 11 մշտական և 10 դաշտային ուսումնասիրությունների շրջանակներում դիտարկված տեղամասերի համար: Ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի արդյունքներով հիդրոլոգիական տվյալների տատանումները մոտ են բնականին, և ներկայումս մարդածին ճնշումների ազդեցությունը ստորերկրյա ջրերի քանակի վրա աննշան է: Ստորերկրյա ջրերի քիմիական վիճակի գնահատումն իրականացվել է 6 դիտակետերի համար։ Համաձայն ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի տվյալների, ստորգետնյա ջրային մարմինները բնորոշվում են ցածր հանքայնացմամբ և ընդհանուր կոշտությամբ: Ջրում նիտրատների կոնցենտրացիան գերազանցել է Նիտրատների դիրեկտիվով սահմանված 50մգ/լ արժեքը և ՀՀ խմելու ջրերի համար սահմանված 45մգ/լ նորմը միայն N 38 (ՍՋՄ 3G-4, Մարտունի քաղաք) աղբյուրում, «Աղբուլախ» կամ «Սպիտակ» աղբյուրում (ՍՋՄ 3G-1, Աղբերք գյուղ), Շողակաթ գյուղի հորատանցքում (Շորժա, ՍՋՄ 3G-1) և Նորակերտ գյուղի հորատանցքում (ՍՋՄ 3G-4)։ Նիտրատների համեմատաբար բարձր կոնցենտրացիա դիտվել է նաև N 2014 (ՍՋՄ 3G-4, Գավառ քաղաք) աղբյուրում։ Ստորերկրյա ջրերի որակի մոնիթորինգի գործող դիտացանցը և ջրի նմուշառման հաճախականությունը (տարվա ընթացքում 2 անգամ) բավարար չեն Սևանի ՋԿՏ-ում ՍՋՄ-ների քիմիական դասակարգման, ինչպես նաև 4 ՍՋՄ-ներում նիտրատների բարձր կոնցենտրացիաների պատճառները բացահայտելու համար, անկախ այն բանից, թե այդ բարձր կոնցենտրացիաները դիտվել են միայն մեկ անգամ, թե պարբերաբար։ Հետևաբար, Սևանի ՋԿՏ-ում պոտենցիալ ռիսկային են գնահատվել 4 ստորերկրյա ջրային մարմիններ՝ Ձկնագետ-Արեգունի, 3G-1 (172 կմ2), Վարդենիս կամ Մասրիկ, 3G-4 (140 կմ2), Սևան-Գավառ, 3G-5 (0.32 կմ2) և Լիճք, 3G-6 (0.48 կմ2) (այս երկուսը հանքային ստորերկրյա ջրային մարմիններ են)։ Սևանի ՋԿՏ-ի ջրային մարմինների ռիսկի գնահատում. ա) մակերևութային ջրային մարմիններ բ) ստորերկրյա ջրային մարմիններ ներկայացված է Քարտեզ N12-ում։

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_22561

 

Քարտեզ N12. Սևանի ՋԿՏ-ի ջրային մարմինների ռիսկի գնահատում. ա) մակերևութային ջրային մարմիներ բ) ստորերկրյա ջրային մարմիններ

 

62. Սևանի ՋԿՏ-ում ռիսկային ջրային մարմինների համար սահմանված բնապահպանական նպատակները բերված են N 55 աղյուսակում։

 

Աղյուսակ 55. Ռիսկային ջրային մարմինների համար սահմանված բնապահպանական նպատակներ

 

N/N

Ռիսկային մակերևութային ջրային մարմինը և դրա երկարությունը

Ռիսկային ջրային մարմին լինելու պատճառները

Ջրի կարգավիճակը 2018թ-ին

Բնապահպանական նպատակը

Ժամկետները

1

ՋՄ 4-006:

Դրախտիկ գետը՝

Դրախտիկ գյուղից

մինչև գետաբերան,

2640.7մ

էկոլոգիական թողքը

չի պահպանվել։

Վատ էկոլոգիական

կարգավիճակ ըստ

գետի

հիդրոմորֆոլոգիայի և

միջին էկոլոգիական

կարգավիճակ ըստ

հիդրոկենսաբանության։

Բարելավել գետի էկոլոգիական կարգավիճակը, մասնավորապես՝ կառավարել էկոլոգիական թողքը և ոռոգման նպատակով

ջրառը։

Հասնել «լավ

կարգավի-

ճակի» մինչև

2027թ. և

պահպանել այն

մինչև 2033թ.

2

ՋՄ 4-013: Ջիլ

գետը՝ Ձորաշեն գյուղից մինչև գետաբերան, 2284.6մ

էկոլոգիական թողքը չի պահպանվել։

Վատ էկոլոգիական կարգավիճակ ըստ գետի հիդրոմորֆոլոգիայի և անբավարար էկոլոգիական կարգավիճակ ըստ

հիդրոկենսաբանության։

Բարելավել գետի էկոլոգիական կարգավիճակը, մասնավորապես՝ կառավարել էկոլոգիական թողքն ըստ ամիսների և ոռոգման

նպատակով ջրառը։

Հասնել «լավ կարգավի- ճակի» մինչև 2027թ. և

պահպանել այն մինչև 2033թ.

3

ՋՄ 4-016:

Ծափաթաղ գետը՝ Ծափաթաղ գյուղից մինչև գետաբերան, 869.8մ

էկոլոգիական թողքը չի պահպանվել։

Վատ էկոլոգիական կարգավիճակ ըստ գետի հիդրոմորֆոլոգիայի և անբավարար էկոլոգիական կարգավիճակ ըստ

հիդրոկենսաբանության։

Բարելավել գետի էկոլոգիական կարգավիճակը, մասնավորապես՝ կառավարել էկոլոգիական թողքն ըստ ամիսների և ոռոգման

նպատակով ջրառը։

Հասնել «լավ կարգավի- ճակի» մինչև 2027թ. և

պահպանել այն մինչև 2033թ.

4

ՋՄ 4-020: Փամբակ

գետը՝ Փամբակ

գյուղից մինչև գետաբերան, 2321.2մ

էկոլոգիական թողքը

չի պահպանվել։

Վատ էկոլոգիական

կարգավիճակ ըստ

գետի հիդրոմորֆոլոգիայի և անբավարար էկոլոգիական կարգավիճակ ըստ

հիդրոկենսաբանության։

Բարելավել գետի

էկոլոգիական

կարգավիճակը, մասնավորապես՝ կառավարել էկոլոգիական թողքն ըստ ամիսների և ոռոգման

նպատակով ջրառը։

Հասնել «լավ

կարգավի-

ճակի» մինչև 2027թ. և

պահպանել այն մինչև 2033թ.

5

ՋՄ 4-031: Սոթքի գետը՝ Սոթքի ոսկու հանքավայրից մինչև գետաբերան, 17712.8մ

Գետի ջրի ցրված աղտոտում Սոթքի ոսկու հանքավայրի տարածքից։

Միջին քիմիական և հիդրոկենսաբանական կարգավիճակ։

Բարելավել գետի ջրի

քիմիական և

հիդրոկենսաբանական

կարգավիճակը, մասնավորապես՝ գետի ջրում նվազեցնել վանադիումի և կախված մասնիկների

կոնցենտրացիաները՝

հանքարդյունաբերական

տարածքներից

մակերևութային հոսքերի

կանխարգելման

շնորհիվ։

Ունենալ ԵՄ ՋՇԴ

համահունչ

գնահատման համակարգ մինչև 2027թ. և հասնել

«լավ կարգավիճակի» ու

պահպանել այն

մինչև

2033թ.

6

ՋՄ 4-038: Մասրիկ գետը՝ Սոթք գետի հետ միախառնումից մինչև Վարդենիս քաղաքի կեղտաջրերի հետ միախառնումը, 10606.5մ

էկոլոգիական թողքը չի պահպանվել։

Գետի ջրի ցրված աղտոտում Սոթքի ոսկու հանքավայրի տարածքից։

Վատ էկոլոգիական կարգավիճակ ըստ հիդրոմորֆոլոգիայի և հիդրոկենսաբանության։

Միջին քիմիական կարգավիճակ։

Բարելավել գետի էկոլոգիական կարգավիճակը, մասնավորապես՝ կառավարել էկոլոգիական թողքն ըստ ամիսների և ոռոգման և արդյունաբերական նպատակներով ջրառը։ Բարելավել գետի ջրի քիմիական և հիդրոկենսաբանական կարգավիճակը, մասնավորապես՝ գետի ջրում նվազեցնել

վանադիումի

կոնցենտրացիան՝ հանքարդյունաբերական տարածքներից մակերևութային հոսքերի կանխարգելման

շնորհիվ։

Ունենալ ԵՄ ՋՇԴ համահունչ գնահատման համակարգ մինչև 2027թ. և հասնել

«լավ կարգավիճակի» ու պահպանել այն մինչև

2033թ.

7

ՋՄ 4-041: Մասրիկ գետը`Սոթք գետի թափվելու կետից մինչև գետաբերան, 7675.1մ

էկոլոգիական թողքը չի պահպանվել։

Վատ էկոլոգիական կարգավիճակ ըստ հիդրոմորֆոլոգիայի և հիդրոկենսաբանության։

Բարելավել գետի

էկոլոգիական

կարգավիճակը,

մասնավորապես՝ կառավարել էկոլոգիական թողքն ըստ ամիսների և ոռոգման նպատակով ջրառը։

Բարելավել գետի ջրի

քիմիական և

հիդրոկենսաբանական

կարգավիճակը,

մասնավորապես՝ գետի ջրում նվազեցնել վանադիումի կոնցենտրացիան՝ հանքարդյունաբերական տարածքներից մակերևութային հոսքերի կանխարգելման

շնորհիվ։

Հասնել «լավ կարգավի- ճակի» մինչև 2027թ. և

պահպանել այն մինչև 2033թ.

8

ՋՄ 4-052:

Վարդենիս գետը`

Վարդենիկ գյուղից

մինչև գետաբերան,

4673.2մ

Կենցաղային

կեղտաջրերով և

գյուղատնտեսությունից

հետադարձ

հոսքաջրերով ցրված

աղտոտում։

Միջին և անբավարար

քիմիական,

հիդրոկենսաբանական

կարգավիճակ։

Բարելավել գետի ջրի

քիմիական և

հիդրոկենսաբանական

կարգավիճակը,

մասնավորապես՝

կանխարգելել գետի ջրի՝

կենցաղային և

գյուղատնտեսական

կեղտաջրերից կենսածին

նյութերով (N և P)

աղտոտումը։

Հասնել «լավ

կարգավի-

ճակի» մինչև

2027թ. և

պահպանել այն

մինչև

2033թ.

9

ՋՄ 4-057:

Մարտունի գետը` Գեղհովիտ գյուղից մինչև Մարտունի քաղաք, 4446.8մ

էկոլոգիական թողքը չի պահպանվել։

Կենցաղային կեղտաջրերով և գյուղատնտեսությունից հետադարձ հոսքաջրերով ցրված աղտոտում։

Վատ էկոլոգիական կարգավիճակ ըստ հիդրոմորֆոլոգիայի և անբավարար էկոլոգիական կարգավիճակ ըստ հիդրոկենսաբանության։

Միջին և անբավարար քիմիական կարգավիճակ։

Բարելավել գետի էկոլոգիական կարգավիճակը, մասնավորապես՝ կառավարել էկոլոգիական թողքն ըստ ամիսների և ոռոգման նպատակով ջրառը։ Բարելավել գետի ջրի քիմիական և հիդրոկենսաբանական կարգավիճակը, մասնավորապես՝ կանխարգելել գետի ջրի՝ կենցաղային և

գյուղատնտեսական

կեղտաջրերից կենսածին նյութերով (N և P)

աղտոտումը։

Հասնել «լավ կարգավի- ճակի» մինչև 2027թ. և

պահպանել այն մինչև 2033թ.

10

ՋՄ 4-058:

Մարտունի գետը` Մարտունի քաղաքից մինչև գետաբերան, 5382.4մ

Կենցաղային կեղտաջրերով և գյուղատնտեսությունից հետադարձ հոսքաջրերով ցրված աղտոտում։

Միջին էկոլոգիական կարգավիճակ ըստ հիդրոկենսաբանության։

Միջին և անբավարար քիմիական կարգավիճակ։

Բարելավել գետի ջրի քիմիական և հիդրոկենսաբանական կարգավիճակը, մասնավորապես՝ կանխարգելել գետի ջրի՝ կենցաղային և գյուղատնտեսական կեղտաջրերից կենսածին նյութերով (N և P)

աղտոտումը։

Հասնել «լավ կարգավի- ճակի» մինչև 2027թ. և

պահպանել այն մինչև 2033թ.

11

ՋՄ 4-068:

Բախտակ գետը՝ Ծովասար գյուղից

մինչ Ծակքար գյուղ, 5422.8մ

էկոլոգիական թողքը չի պահպանվել։

Վատ էկոլոգիական կարգավիճակ ըստ հիդրոմորֆոլոգիայի և

անբավարար

էկոլոգիական կարգավիճակ ըստ հիդրոկենսաբանության։

Բարելավել գետի էկոլոգիական կարգավիճակը,

մասնավորապես՝

կառավարել էկոլոգիական թողքն ըստ ամիսների և ոռոգման

նպատակով ջրառը։

Հասնել «լավ կարգավի- ճակի» մինչև

2027թ. և

պահպանել այն մինչև 2033թ.

12

ՋՄ 4-069:

Բախտակ գետը` Ծակաքար գյուղից մինչև գետաբերան, 4715.6մ

էկոլոգիական թողքը չի պահպանվել։

Կենցաղային կեղտաջրերով և գյուղատնտեսությունից հետադարձ հոսքաջրերով ցրված աղտոտում։

Վատ էկոլոգիական կարգավիճակ ըստ հիդրոմորֆոլոգիայի և անբավարար էկոլոգիական կարգավիճակ ըստ հիդրոկենսաբանության։

Միջին քիմիական կարգավիճակ։

Բարելավել գետի էկոլոգիական կարգավիճակը, մասնավորապես՝ կառավարել էկոլոգիական թողքն ըստ ամիսների և ոռոգման նպատակով ջրառը։ Բարելավել գետի ջրի քիմիական և հիդրոկենսաբանական կարգավիճակը, մասնավորապես՝

կանխարգելել գետի ջրի՝

կենցաղային և գյուղատնտեսական կեղտաջրերից կենսածին նյութերով (N և P)

աղտոտումը։

՝

Հասնել «լավ կարգավի- ճակի» մինչև 2027թ. և

պահպանել այն մինչև 2033թ.

13

ՋՄ 4-071: Ծակքար գետը` Ձորագյուղ գյուղից մինչև գետաբերան, 5566.4մ

էկոլոգիական թողքը չի պահպանվել։

Վատ էկոլոգիական կարգավիճակ ըստ հիդրոմորֆոլոգիայի և անբավարար էկոլոգիական կարգավիճակ ըստ հիդրոկենսաբանության։

Բարելավել գետի էկոլոգիական կարգավիճակը, մասնավորապես՝ կառավարել էկոլոգիական թողքն ըստ ամիսների և ոռոգման նպատակով ջրառը։ Բարելավել գետի ջրի հիդրոկենսաբանական

կարգավիճակը։

Հասնել «լավ կարգավի- ճակի» մինչև 2027թ. և

պահպանել այն մինչև 2033թ.

14

ՋՄ 4-073: Շողվակ

գետը` Ձորագյուղից

մինչև գետաբերան, 3716.4մ

Կենցաղային

կեղտաջրերով և

գյուղատնտեսությունից հետադարձ հոսքաջրերով ցրված աղտոտում։

Անբավարար

էկոլոգիական

կարգավիճակ ըստ հիդրոկենսաբանության։ Միջին քիմիական կարգավիճակ։

Բարելավել գետի ջրի

քիմիական և

հիդրոկենսաբանական կարգավիճակը, մասնավորապես՝ կանխարգելել գետի ջրի՝ կենցաղային և գյուղատնտեսական կեղտաջրերից կենսածին նյութերով (N և P)

աղտոտումը։

Հասնել «լավ

կարգավի-

ճակի» մինչև 2027թ. և

պահպանել այն մինչև 2033թ.

15

ՋՄ 4-079: Գելոիձոր գետը իր վտակների հետ, ակունքից մինչև գետաբերան, 39913,2մ

Կենցաղային կեղտաջրերով և գյուղատնտեսությունից հետադարձ հոսքաջրերով ցրված աղտոտում։

Անբավարար էկոլոգիական կարգավիճակ ըստ հիդրոկենսաբանության։

Բարելավել գետի ջրի կենսաբանական կարգավիճակը։

Հասնել «լավ կարգավի- ճակի» մինչև 2027թ. և

պահպանել այն մինչև

2033թ.

16

ՋՄ 4-081:

Գավառագետը՝

Գավառ քաղաքի սահմաններում, 4102.2m

Կենցաղային

կեղտաջրերով և

գյուղատնտեսությունից հետադարձ հոսքաջրերով ցրված աղտոտում։

Վատ էկոլոգիական

կարգավիճակ ըստ

հիդրոկենսաբանության և հիդրոքիմիայի։

Բարելավել գետի ջրի

քիմիական և

հիդրոկենսաբանական կարգավիճակը, մասնավորապես՝ կանխարգելել գետի ջրի՝ կենցաղային և գյուղատնտեսական կեղտաջրերից կենսածին նյութերով (N և P)

աղտոտումը։

Հասնել «լավ

կարգավի-

ճակի» մինչև 2027թ. և

պահպանել այն մինչև 2033թ.

17

ՋՄ 4-082:

Գավառագետը` Գավառ քաղաքից մինչև գետաբերան, 9506մ

էկոլոգիական թողքը չի պահպանվել։

Կենցաղային կեղտաջրերով և գյուղատնտեսությունից

հետադարձ

հոսքաջրերով ցրված

աղտոտում։

Վատ էկոլոգիական կարգավիճակ ըստ հիդրոմորֆոլոգիայի և հիդրոկենսաբանության։

Վատ քիմիական կարգավիճակ։

Բարելավել գետի էկոլոգիական կարգավիճակը, մասնավորապես՝ կառավարել էկոլոգիական թողքն ըստ ամիսների և ոռոգման նպատակով ջրառը։

Բարելավել գետի ջրի

քիմիական և

հիդրոկենսաբանական

կարգավիճակը,

մասնավորապես՝

կանխարգելել գետի ջրի՝

կենցաղային և

գյուղատնտեսական

կեղտաջրերից կենսածին

նյութերով (N և P)

աղտոտումը։

Հասնել «լավ կարգավի- ճակի» մինչև 2027թ. և

պահպանել այն մինչև 2033թ.

18

ՋՄ 4-084: Սևանա

լճի ափամերձ

հատվածը՝

Լճաշենից մինչև

Ծովազարդ

բնակավայր, 16.95մ2

Հիդրոմորֆոլոգիական խախտումներ։ Կենսածին նյութերի բարձր պարունակություն։

Վատ էկոլոգիական

կարգավիճակ ըստ

հիդրոմորֆոլոգիայի։

Անբավարար

էկոլոգիական

կարգավիճակ։

Բարելավել լճի

հիդրոմորֆոլոգիական

կարգավիճակը, ինչպես

նաև բարելավել գետի

ջրի քիմիական և

հիդրոկենսաբանական

կարգավիճակը, մասնավորապես՝ նվազեցնել ջրում կենսածին նյութերի

պարունակությունը։

Հասնել «լավ

պոտենցիալի» և

պահպանել այն

մինչև 2030թ. *

ԵՄ ՋՇԴ և

«Սևանա լճի

մասին» Օրենքին համահունչ

19

ՋՄ 4-085: Սևանա

լճի ափամերձ

հատվածը՝

Գավառագետի

շրջակայքը,

մոտավորապես

7.3կմ2

Հիդրոմորֆոլոգիական խախտումներ։ Կենսածին նյութերի բարձր պարունակություն և կենցաղային կեղտաջրերով ու գյուղատնտեսության հետադարձ ջրերով ցրված աղտոտում։

Վատ էկոլոգիական կարգավիճակ ըստ հիդրոմորֆոլոգիայի։ Անբավարար էկոլոգիական կարգավիճակ։

Բարելավել լճի

հիդրոմորֆոլոգիական

կարգավիճակը, ինչպես

նաև բարելավել գետի

ջրի քիմիական և

հիդրոկենսաբանական

կարգավիճակը,

մասնավորապես՝

նվազեցնել ջրում

կենսածին նյութերի

պարունակությունը։

Հասնել «լավ պոտենցիալի» և պահպանել այն մինչև 2030թ.* ԵՄ ՋՇԴ և «Սևանա լճի մասին» Օրենքին համահունչ

20

ՋՄ 4-086: Սևանա

լճի ափամերձ

հատվածը՝

Նորատուս

թերակղզուց մինչև

Նորատուս

բնակավայրի

սահմանների վերջ,

մոտավորապես

8.21կմ2

Հիդրոմորֆոլոգիական խախտումներ։ Կենսածին նյութերի բարձր պարունակություն։

Վատ էկոլոգիական

կարգավիճակ ըստ

հիդրոմորֆոլոգիայի։

Անբավարար

էկոլոգիական

կարգավիճակ։

Բարելավել լճի հիդրոմորֆոլոգիական կարգավիճակը, ինչպես նաև բարելավել գետի ջրի քիմիական և հիդրոկենսաբանական կարգավիճակը, մասնավորապես՝ նվազեցնել ջրում կենսածին նյութերի

պարունակությունը։

Հասնել «լավ

պոտենցիալի» և

պահպանել այն

մինչև 2030թ.* ԵՄ

ՋՇԴ և «Սևանա

լճի մասին»

Օրենքին

համահունչ

21

ՋՄ 4-087: Սևանա

լճի ափամերձ

հատվածը՝

Երանոսից մինչև

Փոքր Մասրիկ

բնակավայր,

մոտավորապես 66.9կմ2

Հիդրոմորֆոլոգիական խախտումներ։ Կենսածին նյութերի բարձր պարունակություն։

Վատ էկոլոգիական

կարգավիճակ ըստ

հիդրոմորֆոլոգիայի։

Անբավարար

էկոլոգիական

կարգավիճակ։

Բարելավել լճի հիդրոմորֆոլոգիական կարգավիճակը, ինչպես նաև բարելավել գետի ջրի քիմիական կարգավիճակը,

մասնավորապես՝

նվազեցնել ջրում կենսածին նյութերի

պարունակությունը։

Հասնել «լավ

պոտենցիալի» և

պահպանել այն

մինչև 2030թ.* ԵՄ

ՋՇԴ և «Սևանա

լճի մասին»

Օրենքին համահունչ

 

1) Վերը նշված աղյուսակում «լավ պոտենցիալ» կարգավիճակը և ժամկետները տրվել են հիմք ընդունելով «Սևանա լճի մասին» Օրենքում սահմանված բնապահպանական միջոցառումները և ժամանակացույցը:

63. Սևանի ՋԿՏ-ում պոտենցիալ ռիսկային մակերևութային և ստորերկրյա ջրային մարմինների համար սահմանված բնապահպանական նպատակները բերված են N56 աղյուսակում։

 

Աղյուսակ 56. Հնարավոր/պոտենցիալ ռիսկային մակերևութային և ստորերկրյա ջրային մարմինների համար սահմանված բնապահպանական նպատակները։

 

N/N

Հնարավոր/պոտենցիալ ռիսկային ջրային

մարմին

Հնարավոր/պոտենցիալ ռիսկային ջրային մարմին

լինելու պատչառները*

Ջրի կարգավիճակը 2018թ-ին

Բնապահպանական նպատակը

Ժամկետները

 

Մակերևութային ջրային մարմիններ

1

ՋՄ 4-003:

Ձկնագետը՝ աջ վտակի

միախառնումից մինչև

գետաբերան, 11441.9մ

ՋՄ ջրի կարգավիճակը բնորոշվել է որպես “միջին” կենսաբանական, սակայն

էկոլոգիական կարգավիճակն

ըստ հիդրոքիմիայի և

հիդրոլոգիայի գնահատվել է

որպես “լավ” ըստ 2019թ-ին

իրականացված մեկանգամյա

հետազոտության արդյունքների։

Ավելին, այս ՋՄ-ի համար

մարդածին ճնշման աղբյուրներ

չեն բացահայտվել։

“Միջին” կենսաբանական կամ “լավ” քիմիական և

հիդրոլոգիական կարգավիճակ (լրացուցիչ ուսումնասիրության անհրաժեշտություն)

Բացահայտել ճնշման աղբյուրը և բարելավել ՋՄ ջրի քիմիական

կարգավիճակը։

Ունենալ ԵՄ ՋՇԴ համահունչ մոնիթորինգի և

գնահատման

համակարգ

մինչև 2027թ և

հասնել ու

պահպանել «լավ

կարգավիճակ»

մինչև

2033թ.

2

ՋՄ 4-010: Արտանիշ

գետը՝ Արտանիշ

գյուղից մինչև

գետաբերան, 2108.8մ

ՋՄ ջրի կարգավիճակը

գնահատվել է որպես “բարձր”

կենսաբանական կամ “վատ” քիմիական ըստ

2019թ-ին

իրականացված մեկանգամյա

հետազոտության արդյունքների։

Սակայն համաձայն

փորձագիտական

գնահատականների և

հիդրոլոգիական տվյալների,

էկոլոգիական թողքը չի

պահպանվել 2007-

2017 թվականների ոռոգման և

տնտեսական նպատակներով

ջրառի պատճառով։

“Վատ”

հիդրոլոգիական կամ

“բարձր”

կենսաբանական կամ

“անբավարար”

քիմիական

կարգավիճակ

(լրացուցիչ

ուսումնասիրության

անհրաժեշտություն)

Բացահայտել ճնշման աղբյուրը և բարելավել ՋՄ ջրի հիդրոմորֆոլոգիական և քիմիական կարգավիճակը։

3

ՋՄ 4-047:

Կարճաղբյուր գետը՝ Մաքենիս գյուղից մինչև գետաբերան, 7597.4մ

ՋՄ ջրի կարգավիճակը

բնորոշվել է որպես “միջին”

կենսաբանական, սակայն

էկոլոգիական կարգավիճակն ըստ հիդրոքիմիայի և հիդրոլոգիայի գնահատվել է որպես “լավ” ըստ 2019թ-ին իրականացված մեկանգամյա

հետազոտության արդյունքների։

Ավելին, այս ՋՄ-ի համար

մարդածին ճնշման աղբյուրներ

չեն բացահայտվել։

“Միջին”

կենսաբանական կամ “լավ” քիմիական և հիդրոլոգիական կարգավիճակ

.(լրացուցիչ

ուսումնասիրության

անհրաժեշտություն)

Բացահայտել ճնշման աղբյուրը և բարելավել ՋՄ ջրի կենսաբանական կարգավիճակը։

4

ՋՄ 4-063: Արգիճի գետը` Փոքր Արգիճի վտակի հետ միացման կետից մինչև Մադինա գյուղի ֆերմաները,

7801․2մ

ՋՄ ջրի կարգավիճակը բնորոշվել է որպես միջին քիմիական և կենսաբանական ըստ 2019թ-ին իրականացված մեկանգամյա հետազոտության արդյունքների։ Այնուամենայնիվ, 2015-2018թթ ջրաքիմիական մոնիթորինգի տվյալների ջրի կարգավիճակը գնահատվել է որպես լավ։ Ավելին, այս ՋՄ-ի համար մարդածին ճնշման

աղբյուրներ չեն բացահայտվել։

“Միջին” կամ “լավ” կենսաբանական և քիմիական կարգավիճակ։ (լրացուցիչ ուսումնասիրության անհրաժեշտություն)

Բացահայտել ճնշման աղբյուրը և բարելավել ՋՄ ջրի կենսաբանական և քիմիական կարգավիճակը։

5

ՋՄ 4-065: Արգիճի գետի` Վերին Գետաշեն գյուղից մինչ գետաբերան, 11435.5մ

ՋՄ ջրի կարգավիճակը բնորոշվել է որպես միջին քիմիական և կենսաբանական ըստ 2019թ-ին իրականացված մեկանգամյա հետազոտության

արդյունքների։ Այնուամենայնիվ,

ըստ փորձագիտական գնահատման և հիդրոլոգիական տվյալների՝ գետի էկոլոգիական թողքը չի պահպանվել 2007- 2017թթ-ի հունիս-նոյեմբեր ամիսներին, որը ոռոգման և տնտեսական նպատակներով մեծ ջրառի պատճառ է եղել։

“Լավ” կամ “վատ” էկոլոգիական կարգավիճակ (լրացուցիչ ուսումնասիրության

անհրաժեշտություն)

Բարելավել գետի էկոլոգիական կարգավիճակը, մասնավորապես՝ կառավարել

էկոլոգիական թողքն

ըստ ամիսների և ոռոգման և տնտեսական նպատակներով ջրառը։

6

ՋՄ 4-088: Մեծ Սևան

Սևանա լճի ՋՄ-ների

կարգավիճակը բնորոշվել է

որպես վատ ըստ քիմիական և

կենսաբանական որակի՝ հիմք

ընդունելով «ճնշում-

ազդեցություն» գնահատման

մեթոդի ժամանակ ջրի

քիմիական և կենսաբանական

որակի, կենսապահովման

գործընթացների ինտենսիվության, ափամերձ գոտում ճահճացած կանաչ գոտիների առկայության և հիդրոմորֆոլոգիական փոփոխությունների մասին

հասանելի տվյալները:

“Միջին” կամ “վատ” էկոլոգիական կարգավիճակ։ (լրացուցիչ ուսումնասիրության անհրաժեշտություն)

Բարելավել ջրային

մարմինների ջրի

կենսաբանական,

քիմիական և

հիդրոմորֆոլոգիական

պոտենցիալը։

Ունենալ ԵՄ ՋՇԴ համահունչ մոնիթորինգի և գնահատման համակարգ (լճի ջրի որակի նորմեր) մինչև 2027թ և

հասնել ու պահպանել «լավ պոտենցիալ» մինչև

2033թ.

7

ՋՄ 4-089: Փոքր

Սևան

 

Ստորերկրյա ջրային մարմիններ

1

Ձկնագետ-Արեգունի, 3G-1, 172 կմ2

Ջրի մեկ-երկու նմուշում

նիտրատների բարձր

պարունակություն, որը կարող է գյուղատնտեսությունից և

կենցաղային կեղտաջրերի

ցրված աղտոտման պատճառ

լինել։

Հնարավոր “վատ” քիմիական կարգավիճակ։ (լրացուցիչ ուսումնասիրության անհրաժեշտություն)

Բարելավել ջրային

մարմինների ջրի

քիմիական

կարգավիճակը, մասնավորապես՝

նվազեցնել

նիտրատների

պարունակությունը ստորերկրյա ջրային մարմիններ կենցաղային և գյուղատնտեսական հոսքաջրերի

ներթափանցման

կանխարգելման

միջոցով։

Ունենալ ԵՄ ՋՇԴ

համահունչ

մոնիթորինգի և գնահատման

համակարգ

մինչև 2027թ և

հասնել ու պահպանել «լավ կարգավիճակ» մինչև

2033թ.

2

Վարդենիս կամ Մասրիկ, 3G-4, 140կմ2

Ջրի մեկ-երկու նմուշում նիտրատների բարձր պարունակություն, որը կարող է գյուղատնտեսությունից և կենցաղային կեղտաջրերի

ցրված աղտոտման պատճառ

լինել։

Հնարավոր “վատ” քիմիական կարգավիճակ։ (լրացուցիչ ուսումնասիրության

անհրաժեշտություն)

3

Սևան-Գավառ՝ 3G-5,

N1, 0.32կմ2

Ջրի նմուշում նիտրատների

բարձր պարունակություն, որը

կարող է գյուղատնտեսությունից

և կենցաղային կեղտաջրերի

ցրված աղտոտման պատճառ

լինել։

Հնարավոր “վատ”

քիմիական

կարգավիճակ։

(լրացուցիչ

ուսումնասիրության

անհրաժեշտություն)

4

Լիճք՝ 3G-6, N1,

0.48կմ2

Ջրի նմուշում նիտրատների

բարձր պարունակություն, որը

կարող է գյուղատնտեսությունից

և կենցաղային կեղտաջրերի

ցրված աղտոտման պատճառ

լինել։

Հնարավոր “վատ”

քիմիական

կարգավիճակ։

(լրացուցիչ

ուսումնասիրության

անհրաժեշտություն)

 

1) Անհրաժեշտ է ջրի որակի հետագա մոնիթորինգ՝ պարզելու վերը նշված աղյուսակում նշված ստորերկրյա ջրերում նիտրատների բարձր պարունակության պատճառները, թե դիտվածը աղտոտման եզակի դեպքի կամ ջրի նմուշառման/նմուշառման ժամանակ սխալի կամ ջրի պարբերաբար դիտվող աղտոտման արդյունք է:

 

64. Բնապահպանական նպատակները արհեստական ջրային մարմինների համար ներկայացված է N57 աղյուսակում։

 

Աղյուսակ 57. Բնապահպանական նպատակները արհեստական ջրային մարմինների համար

 

N/N

Արհեստական ջրային

մարմինը և դրա երկարությունը

Արհեստական ջրային

մարմին լինելու պատճառը

Ջրի կարգավիճակը 2018թ-ին

Բնապահպանական նպատակը

1

ԱՋՄ 4-090։ Մասրիկի

ջրանցք, 26232.6մ

Մակերևութային

ջրային մարմինների

հիդրոմորֆոլոգիական

խախտումներ, որոնք

պատճառ են ՋՄ

արհեստական

բնութագրիչների և

բնապահպանական

շարունակականության

լավագույն մոտեցումը

չպահպանմանը,

մասնավորապես՝

կենդանական

աշխարհի միգրացիան և ձվադրման ու բազմացման հունը:

Վատ էկոլոգիական

պոտենցիալ

(Համապատասխան

տվյալների

բացակայության

պատճառով ԱՋՄ-ի

էկոլոգիական

կարգավիճակն որոշվել է

հիդրոօդերևութաբանական

փորձագետների

եզրակացության հիման

վրա)

Ունենալ ԵՄ ՋՇԴ

համահունչ

մոնիթորինգի և

գնահատման

համակարգ մինչև

2027թ և

հասնել ու

պահպանել

«առավելագույն

էկոլոգիական

պոտենցիալ»

մինչև

2033թ.

2

ԱՋՄ 4-091։ Ավազանի

ջրանցք, 6150.2մ

     

3

ԱՋՄ 4-092։ Սոթքի

ջրանցք, 9655.6մ

4

ԱՋՄ 4-093։ ՀԷԿ ջրանցք, 7788.5մ

5

ԱՋՄ 4-094։ Մակենիսի և Ծովինարի #2 ջրանցքներ, 16825.8մ

6

ԱՋՄ 4-095։ Ծովակ #1 և Կարճաղբյուրի

ջրանցքներ, 10426.1մ

7

ԱՋՄ 4-096։ Ավերակներ ջրանցք, 6163.3մ

8

ԱՋՄ 4-097։ Արփա-Սևան թունել, 26768.3մ

9

ԱՋՄ 4-098։ Մանասի

փոս ջրանցք, 19310.1մ

10

ԱՋՄ 4-099։ Գետաշենի, Վերին Գետաշենի և դոտացիոն ջրանցքներ, 19886.7մ

11

ԱՋՄ 4-100։ Հորդ առու և Երանոսի ջրանցքներ, 9212.8մ

12

ԱՋՄ 4-101։ Սարուխանի երկաթգծի կայարանի աջ և ձախ ճյուղերի

ջրանցքներ, 7217.8մ

13

ԱՋՄ 4-102։ Սարուխանի գրավիտացիոն ջրանցք,

5957.6

14

ԱՋՄ 4-103։ Նորատուսի աջ և ձախ ճյուղերի ջրանցքներ, 17527.4մ

 

1) Վերը նշված աղյուսակում արհեստական ջրային մարմնի առավելագույն էկոլոգիական պոտենցիալը սահմանվում է որպես մի վիճակ, երբ «համապատասխան կենսաբանական որակի տարրերի արժեքները արտացոլում են, որքան հնարավոր է, դրանց կապն ամենամոտ մակերևութային ջրային մարմնի տեսակի հետ՝ հաշվի առնելով ֆիզիկական պայմանները, որոնք արդյունք են մարմնի արհեստական կամ խիստ փոփոխված բնութագրերի» (ՋՇԴ Հավելված V 1.2.5)

 

65. Պահպանվող տարածքների համար սահմանված բնապահպանական նպատակներ և հատուկ պահանջներ Սևանի ՋԿՏ-ում ներկայացած են N58 աղյուսակում։

 

Աղյուսակ 58. Պահպանվող տարածքների համար սահմանված բնապահպանական նպատակները և հատուկ պահանջները Սևանի ՋԿՏ-ում

 

N/N

Պահպանվող տարածք

Բնապահպանական

նպատակը

Ժամկետները

1

«Սևան ազգային պարկ»

ազգային պարկ, 22.585 հա

Ունենալ ազգային պարկի

համար ԵՄ ՋՇԴ և

«Բնության հատուկ

պահպանվող տարածքների

մասին» Օրենքին (2006թ)

համահունչ ռեգիստր,

«Սևան ազգային պարկի»

կառավարման պլան։

Մինչև 2027թ. և

ապահովել

կառավարման

պլանով

սահմանված

պահանջների

կատարումը

մինչև 2033թ.

2

«Գիհու նոսրանտառային»

պետական արգելավայրը,

3312 հա

Ունենալ պահպանվող

տարածքի համար ԵՄ ՋՇԴ

և «Բնության հատուկ

պահպանվող տարածքների

մասին» Օրենքին (2006թ)

համահունչ ռեգիստր,

«Գիհու նոսրանտառային»

պետական արգելավայրի

կառավարման պլան։

Մինչև 2027թ. և

ապահովել

կառավարման

պլանով

սահմանված

պահանջների

կատարումը

մինչև 2033թ.

3

Բնության հուշարձաններ (7

երկրաբանական, 6

ջրաերկրաբանական, 1

ջրաբանական և 1

կենսաբանական)

Ունենալ պահպանվող տարածքի համար ԵՄ ՋՇԴ և «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Օրենքին (2006թ)

համահունչ ռեգիստր։

Մինչև 2027թ. և ապահովել այն մինչև 2033թ.

4

Խմելու ջրի 98 ջրհավաք

տարածքներ

Ունենալ պահպանվող

տարածքի համար ԵՄ ՋՇԴ-

ին համահունչ ռեգիստր և

բնորոշել սանիտարական

պահպանման գոտին։

Մինչև 2027թ. և

ապահովել «լավ

կարգավիճակը»

մինչև 2033թ.

5

Ջրային էկոհամակարգերի

սանիտարական

պաշտպանության, հոսքի

ձևավորման, ստորերկրյա

ջրային ռեսուրսների

պահպանության, ջրային

ռեսուրսների

պահպանության, էկոտոն և

անօտարելի գոտիներ:

Ունենալ պահպանվող

տարածքի համար ԵՄ ՋՇԴ-

ին համահունչ ռեգիստր,

մոնիթորինգի և

գնահատման համակարգ։

Մինչև 2027թ. և

ապահովել «լավ

կարգավիճակը»

մինչև 2033թ.

6

Բնական միջավայրերի և կենսաբազմազանության պահպանության հատուկ տարածքներ (Սևանի գիհի)

Ունենալ պահպանվող

տարածքի համար ԵՄ ՋՇԴ,

«Սևանա լճի մասին» Օրենքի, 2001թ. (վերջին լրացումները 2014թ.) և «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին» 2001թ. օրենքին (վերջին լրացումները 2018թ.) համահունչ ռեգիստր, մոնիթորինգի և գնահատման համակարգ։

Մինչև 2027թ. և

ապահովել «լավ կարգավիճակը» մինչև 2033թ.

7

Տնտեսապես կարևոր տեսակներ (ձկնատեսակներ)

Ունենալ պահպանվող տարածքի համար ԵՄ ՋՇԴ, «Սևանա լճի մասին» Օրենքի, 2001թ. (վերջին լրացումները 2014թ.) և

«Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին» 2001թ. օրենքին (վերջին լրացումները 2018թ.)

համահունչ ռեգիստր, մոնիթորինգի և

գնահատման համակարգ։

Մինչև 2027թ. և ապահովել «լավ կարգավիճակը» մինչև 2033թ.

8

Նիտրատներից խոցելի տարածքներ

Ունենալ պահպանվող տարածքի համար ԵՄ ՋՇԴ և Նիտրատների դիրեկտիվին համահունչ ռեգիստր, մոնիթորինգի և գնահատման համակարգ։

Մինչև 2027թ. և ապահովել «լավ կարգավիճակը» մինչև 2033թ.

9

Բնական աղետների գոտիներ

Ունենալ պահպանվող տարածքի համար ԵՄ ՋՇԴ և Հեղեղների դիրեկտիվին

համահունչ ռեգիստր։

Մինչև 2027թ. և ապահովել «լավ կարգավիճակը»

մինչև 2033թ.

 

13. ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

66. Ջրօգտագործման վճարներ - Ջրօգտագործման վճարների կիրառման կառավարման հիմնական նպատակը Հայաստանում ջրային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման և արդյունավետ տեղաբաշխումն ապահովելն է, ինչպես նաև պահպանել շրջակա միջավայրի նվազագույն թողքը: Վճարը գանձվում է խմելու ‐ կենցաղային, արդյունաբերական, ոռոգման և ձկնաբուծության ոլորտներում: Այն Հայաստանի կարևորագույն տնտեսական գործիքներից մեկն է, որը կիրառվում է Հայաստանի ջրային տնտեսության կառավարման մեջ: Ջրօգտագործման (բնօգտագործման) վճարների դրույքները ներկայումս որոշվում են՝ համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի (Գլուխ 40 - «Բնօգտագործման վճարը, վճարողները և լիազորված մարմինները»), և գլխում 41 ՝ «Բնօգտագործման վճարի օբյեկտը, բազան և դրույքաչափերը»): Համաձայն վերոգրյալ ՀՀ հարկային օրենսգրքի 204-րդ հոդվածի՝ ջրառի (բնօգտագործման) վճարի դրույքաչափերը որոշվում են N59 աղյուսակում նշված դրույքաչափերի։ Ջրառի վճարի գումարները բազմապատկվում են 1.1 գործակցով՝ սկսած 2020 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Աղյուսակ 59. Ջրօգտագործման վճար (դրամ/մ3)

 

Ոլորտ

Մակերևու- թային ջուր, Բացառաու- թյամբ Սևանա

լճի

Մակերևութային ջուր,

Սևանա լիճ

Ստորերկրյա, Խմելու համար պիտանի

Ստորերկրյա, Խմելու համար ոչ պիտանի

Ձկնաբուծություն

1.2

1.8

1.2

1.2

Արդյունաբերություն

0.6

1.8

1.2

1.2

Խմելու-կենցաղային (բացառ. համայնքային

ենթակայության և

0.6

1.8

1.2

1.2

ջրամատակարարման

ընկերությունների)

       

Խմելու-կենցաղային (համայնքային ենթակայության և ջրամատակարարման

ընկերություններ)

0.03

1.8

0.06

1.2

Ոռոգում

0

0.24

1.2

0

ՀԷԿ-եր

Ո/Կ

Ո/Կ

Ո/Կ

Ո/Կ

Աղբյուր` ՀՀ հարկային օրենսգիրք

 

67. Բնապահպանական հարկեր - Կեղտաջրերը դեպի բաց ջրավազան լցնելուն առնչվող բնապահպանական հարկերը կարգավորվում են ՀՀ հարկային օրենսգրքի 41-րդ գլխի 169-րդ հոդվածի համաձայն: Բնապահպանական հարկի դրույքաչափը արտահոսքի յուրաքանչյուր տոննայի համար ներկայացված է N60 աղյուսակում։

 

Աղյուսակ 60. Բնապահպանական հարկի դրույքաչափը արտահոսքի յուրաքանչյուր տոննայի համար

 

Արտանետվող վնասակար նյութեր և միացություններ

Դրույքաչափը արտահոսքի

յուրաքանչյուր տոննայի համար (դրամ)

Կախված նյութեր

5 300

Ազոտ ամոնիակային

5 100

Թթվածնի կենսաբանական պահանջ

18 400

Նավթամթերք

204 600

Պղինձ

1 023 900

Ցինկ

1 023 900

Սուլֆատներ

100

Քլորիդներ

30

Նիտրիտներ

511 500

Նիտրատներ

1100

Ընդհանուր ֆոսֆոր

40 000

Դետերգենտ (լվացող քիմիական)

նյութեր

102 300

Ծանր մետաղների աղեր

511 500

Ցիան և ցիանի միացություններ

511 500

Այլ քիմիական և օրգանական վնասակար նյութեր

Դջուր = 10000 դրամ/ՍԹԿձկն որտեղ՝ ՍԹԿձկն-ն ձկնատնտեսական

նպատակով օգտագործվող ջրում տվյալ նյութի կամ միացության սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան է

 

1) Նշված հարկերը կրկնապատկվում են այն տնտեսվարող սուբյեկտների համար (բացառությամբ ջրամատակարարման և ջրահեռացման կազմակերպությունների), որոնք աղտոտող նյութեր են արտանետում դեպի Սևանա լճի ավազանի ջրային ռեսուրսներ:

68. Սուբսիդիաներ - 2020 թվականից սկսած պետությունը դադարեցրել է խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների սակագների լրացուցիչ սուբսիդավորման քաղաքականությունը՝ պայմանավորված ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի նոյեմբերի 20-ի N429-Ն որոշմամբ խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների մատուցման սակագինը 180 դրամ/մ3 սահմանմամբ, իսկ ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2021թվականի նոյեմբերի 30-ի N405-Ն որոշմամբ 2022 թվականի հունվարի մեկից գործում է խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների նոր սակագին՝ 200.47 դրամ/մ3 (անփոփոխ թողնելով սոցիալապես անապահովների համար սահմանված սակագինը՝ 180 դրամ/մ3): Ոռոգման ջրի սակագները կարգավորվում են Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի մարտի 1-ի N 61-Ա որոշմամբ, որի համաձայն ինքնահոս եղանակով մատակարարվող ոռոգման ջրի սակագինը սահմանվել է 1.01 դրամ/մ3, իսկ մեխանիկական եղանակով մատակարարվող ոռոգման ջրի սակագինը՝ 11.52 դրամ/մ3: Ոռոգման ջրի սակագինը Հայաստանում հիմնականում սուբսիդավորվում է պետության կողմից: 2019-ին Գեղարքունիք ՋՕԸ-ն ստացել է 378,8 մլն դրամ՝ Սևանի ՋԿՏ-ի գյուղացիներին 8.6 մլն մ ջուր մատակարարելու համար, մինչդեռ գյուղացիներին վաճառվող ջրից ստացված ընդհանուր եկամուտը կազմել է շուրջ 80.1 մլն դրամ: Սևանի ՋԿՏ-ի համայնքների կողմից մատուցվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների սակագները տարբեր են, և դրանք սահմանվում են այդ համայնքների ավագանիների կողմից: Այդ համայնքներում ջրամատակարարումը չի չափվում ջրաչափերով և տատանվում է ամսական մեկ անձի հաշվով 200 դրամից կամ տնային տնտեսության համար՝ սկսած 1000 դրամից:

69. Տույժեր - Վարչական իրավախախտումների համար տույժերը նախատեսված են «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» օրենսգրքի 61-րդ, 62-րդ և 63-րդ հոդվածներում: 61-րդ հոդվածը նշում է, որ ջրի պաշտպանության կանոնների խախտումը, որն առաջացրել է ջրերի աղտոտում, հողերի ջրային էրոզիա կամ այլ վնասակար հետևանքներ, կարող է հանգեցնել տուգանքի՝ ֆիզիկական անձանց նկատմամբ նվազագույն աշխատավարձի հիսունապատիկի չափով և պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով: Նույն օրենսգրքի 62-րդ հոդվածում նշվում է, որ ջրամատակարարման և օգտագործման կանոնների խախտումը, ինչպես նաև հիդրոտեխնիկական կառույցների չարտոնված շինարարություն իրականացնելը կարող է հանգեցնել տուգանքի՝ ֆիզիկական անձանց նկատմամբ նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով և պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկի չափով: Օրենսգրքի 63-րդ հոդվածը սահմանում է, որ ջրային համակարգերի վրա աշխատանքների չարտոնված անցկացումը կարող է հանգեցնել տուգանքի՝ ֆիզիկական անձանց նկատմամբ նվազագույն աշխատավարձի երեսունից հիսունապատիկի չափով և պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ նվազագույն աշխատավարձի հարյուրհիսնապատիկի չափով և ինքնակամ հիդրոտեխնիկական կառույցների ապամոնտաժմամբ:

70. ՋՇԴ-ի III հավելվածը սահմանում է, որ ջրօգտագործման տնտեսական վերլուծությունը պետք է պարունակի բավարար տեղեկատվություն համապատասխան տվյալներով (հաշվի առնելով համապատասխան տվյալների հավաքագրման հետ կապված ծախսերը), որպեսզի կատարվեն համապատասխան հաշվարկներ, որոնք անհրաժեշտ են ՋՇԴ-ի 9-րդ հոդվածի համաձայն ջրային ծառայությունների ծախսերի ծածկման սկզբունքը հաշվի առնելու համար՝ նկատի ունենալով գետավազանի շրջանում ջրի մատակարարման և պահանջարկի երկարաժամկետ կանխատեսումները և անհրաժեշտության դեպքում, գնահատել ջրային ծառայությունների հետ կապված ծավալը, գները և ծախսերը, գնահատել անհրաժեշտ ներդրումները՝ ներառյալ կանխատեսվող ներդրումները, կայացնել որոշումներ ջրօգտագործման հետ կապված միջոցառումների առավել ծախսարդյունավետ համադրման վերաբերյալ, որոնք պետք է ընդգրկվեն ՋՇԴ-ի 11-րդ հոդվածով նախատեսված միջոցառումների ծրագրում՝ հիմք ընդունելով նմանատիպ միջոցառումների հավանական ծախսերը: Ջրային ծառայությունների ծախսերի վերականգնման ներկայիս մակարդակների գնահատումը հիմք է տալիս ծախսերի, գների, սուբսիդիաների, խաչաձև սուբսիդիաների և այլնի թափանցիկության ապահովման համար:

71. Առանցքային ջրային ծառայությունների կարգավիճակը - Ջրային ծառայությունները սահմանված են ՋՇԴ-ի 2 (38)-րդ հոդվածով, այն է՝ «բոլոր ծառայությունները, որոնք մատուցվում են տնային տնտեսություններին, հասարակական կազմակերպություններին կամ այլ տնտեսական գործունեության համար՝ ա) մակերևութային կամ ստորերկրյա ջրերի առհանում, կուտակում, պահեստավորում, մաքրում և բաշխում, բ) կեղտաջրերի հավաքման և մաքրման օբյեկտներ, որոնցով կեղտաջրերը հետագայում թափվում են մակերևութային ջրի մեջ»: Հայաստանի օրենսդրության մեջ հստակ սահմանված չեն «ջրային ծառայություններ» և «կեղտաջրերի ծառայություններ» հասկացությունները: Գոյություն ունի «ջրամատակարար» հասկացությունը, որը ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ է, որն իրականացնում է «ջրառ, պահեստավորում և ջրօգտագործողներին մատակարարում»: Այդ սահմանումների միջև հիմնական տարբերությունն այն է, որ ՋՇՀ-ն այս հասկացության մեջ ներառում է նաև կեղտաջրերի հավաքումը, մաքրումը և հեռացումը: ԵՄ ՋՇԴ-ի 9-րդ հոդվածում սահմանվում է ջրային ծառայությունների համար ծախսերի ծածկման՝ վերականգման սկզբունքը, սահմանելով, որ կատարվող ծախսերը դրանք տնտեսական ծախսեր են, որոնք կատարվում են հասարակության համար ընդհանրապես: Դիրեկտիվի (հոդված 9) տնտեսական ծախսերը կազմված են երեք բաղադրիչներից՝ ֆինանսական ծախսեր, ռեսուրսների ծախսեր և շրջակա միջավայրի ծախսեր: Ֆինանսական ծախսերը որոշակի տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից կատարվող ջրային ծառայությունների ծախսերն են: Բնապահպանական ծախսերը, ընդհանուր առմամբ, ներառում են սուբյեկտների կողմից շրջակա միջավայրի վրա ներգործություն ունեցած հետևանքների (այսինքն ՝ շրջակա միջավայրի արտաքին կողմերի միջոցով) ծախսերը, իսկ ռեսուրսների գծով ծախսերը կարող են ներառել ռեսուրսների օգտագործումը կայուն սահմաններից դուրս, ինչպես նաև ռեսուրսների ոչ արդյունավետ բաշխման հետ կապված ծախսերը: ԵՄ ՋՇԴ-ն բնապահպանական և ռեսուրսների գծով ծախսերի հասկացությունը ներկայացնում է փոխկապակցված ինչպես «Աղտոտողն է վճարում» սկզբունքի, այնպես էլ ջրային ծառայությունների համար ծախսերի վերականգնման սկզբունքի հետ: Ավելին, նշվում է, որ ջրի գները պետք է խթանեն ռեսուրսի արդյունավետ օգտագործումը՝ հաշվի առնելով ջրի համապարփակ գնագոյացման մյուս կողմերը: Չնայած ԵՄ շատ երկրներ փորձել են համատեղել շրջակա միջավայրի և ռեսուրսների գծով ծախսերը՝ ջրի ծախսերի վերականգնումը գնահատելու համար, սակայն այդ տարբերակները լիովին կիրառելի չեն եղել գործնականում: Հայաստանում այդ սկզբունքը դեռ չի ընդունվել, և հետևաբար օգտագործվել են միայն ֆինանսական ծախսերը` Սևանի ՋԿՏ-ում ծախսերի վերականգնումը գնահատելու համար:

1) Խմելու-կենցաղային ջրի և ջրահեռացման ոլորտի ծախսերը - 2017 թվականին խմելու-կենցաղային կարիքների համար ջրառը կազմել է 52,851.8 հազ. մ3 կամ Սևանի ՋԿՏ-ում ամբողջ ջրառի 15.7% -ը: Ջրամատակարարումը և ջրահեռացումը իրականացվել է «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի և կենտրոնացված սպասարկումից դուրս գտնվող համայնքների կողմից: «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ն սկսել է իր գործունեությունը 2017թ. հունվարի 1-ից: Այս ընկերությունը ծառայություններ է մատուցում ինչպես Երևան քաղաքում, այնպես էլ ՀՀ մարզերում, սակայն որոշ համայնքներ (շուրջ 560) դուրս են ընկերության սպասարկման տարածքից: Ստորև ներկայացված գծապատկերը ցույց է տալիս Սևանի ՋԿՏ-ում ջրառի տվյալները խմելու-կենցաղային նպատակով ըստ «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի և սպասարկումից դուրս գտնվող համայնքների: «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ- ի սպասարկման տարածքում գտնվող համայնքների գծով ծախսերը հաշվարկվել են՝ հիմք ընդունելով «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի 2015թ. տվյալները: Տարեկան շահագործման և պահպանման ծախսերը ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտում Սևանի ՋԿՏ-ի տարածքում (Վեոլիա ջուր ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք) ներկայացված է N61 աղյուսակում։

 

Աղյուսակ 61. Տարեկան շահագործման և պահպանման ծախսերը ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտում Սևանի ՋԿՏ-ի տարածքում (Վեոլիա ջուր ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք)

 

N

Ծախսեր

Գավառ

Մարտունի

Վարդենիս

Ընդամենը Սևանի

ՋԿՏ-ում

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

I

Ջրամա-տակարարման համար,

ընդամենը, որից՝

260,557

300,057

304,777

18,946

53,831

59,454

19,218

16,603

20,118

298,721

370,491

384,349

1

Էլեկտրա-էներգիա

110,317

123,480

147,035

23

15

122

31

29

32

110,371

123,524

147,189

2

Աշխատա-վարձ

22,351

23,458

26,977

8,160

8,505

12,334

7,328

7,429

8,669

37,839

39,392

47,980

3

Նյութական ծախսեր

12,609

8,364

8,677

3,316

3,338

4,196

3,894

3,323

2,073

19,819

15,025

14,946

4

Նորոգում և

սպասարկում

12,549

18,340

13,417

527

1,782

2,223

722

1,306

3,231

13,798

21,428

18,871

5

Մաշվածու-թյուն,

ամորտի-զացիա

95,614

122,968

106,334

4,995

39,256

39,123

5,476

4,409

5,799

106,085

166,633

151,256

6

Այլ ծախսեր

7,117

3,447

2,337

1,925

935

1,456

1,767

107

314

10,809

4,489

4,107

II

Ջրահեռաց-ման համար, ընդամենը,

որից՝

39,315

63,820

58,368

23,323

31,019

33,119

11,802

28,680

29,049

74,440

123,519

120,536

1

Աշխատավարձ

5,770

6,139

5,276

3,811

4,368

5,557

4,500

4,970

4,915

14,081

15,477

15,748

2

Նյութական ծախսեր

3,191

2,429

1,798

1,067

635

820

1,131

1,030

512

5,389

4,094

3,130

3

Նորոգում և

սպասարկում

967

914

1,257

274

309

547

198

455

1,006

1,439

1,678

2,810

4

Մաշվածու-թյուն,

ամորտիզացիա

26,796

52,022

48,660

17,530

25,553

25,770

5,098

22,208

22,476

49,424

99,783

96,906

5

Այլ ծախսեր

2,591

2,316

1,377

641

154

425

875

17

140

4,107

2,487

1,942

III

Ընդամենը ջրամա-տակարար-ման և ջրահեռաց-ման

ծախսեր

299,872

363,877

363,145

42,269

84,850

92,573

31,020

45,283

49,167

373,161

494,010

504,885

IV

Ընդամենը ջրամա-տակարար-ման և ջրահեռաց-ման ծախսեր առանց

մաշվածու-թյան

177,462

188,887

208,151

19,744

20,041

27,680

20,446

18,666

20,892

217,652

227,594

256,723

Աղբյուր՝ Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ 2015 փաստացի տվյալներ

 

ա. Կենտրոնացված սպասարկումից դուրս գտնվող համայնքների համար շահագործման և պահպանման ծախսերը հաշվարկվել են՝ հիմք ընդունելով «Ջրտուք» ՓԲԸ-ի կողմից պատրաստված տեխնիկատնտեսական հաշվետվության տվյալները, որոնք մշակվել են 2014 և 2015 թվականներին: Տարեկան շահագործման և պահպանման ծախսերը ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտում Սևանի ՋԿՏ-ի տարածքում (կենտրոնացված սպասարկումից դուրս գտնվող համայնքներում ներկայացված է N62 աղյուսակում։

 

Աղյուսակ 62. Տարեկան շահագործման և պահպանման ծախսերը ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտում Սևանի ՋԿՏ-ի տարածքում (կենտրոնացված սպասարկումից դուրս գտնվող համայնքներ)

 

Հ/Հ

Ծախսեր*

Ընդամենը Սևանի ՋԿՏ-ում

2013

2014

2015

I

Ջրամատակարարման

համար, ընդամենը, որից՝

408,771

454,190

575,727

1

Էլեկտրաէներգիա

5,626

6,251

6,945

2

Աշխատավարձ

171,072

190,080

237,600

3

Նյութական ծախսեր

136,414

151,571

189,464

4

Նորոգում և սպասարկում

72,180

80,200

106,933

5

Այլ ծախսեր

23,480

26,089

34,785

II

Ջրահեռացման համար,

ընդամենը, որից՝

544,682

605,203

748,578

1

Էլեկտրաէներգիա

67,439

74,933

83,259

2

Աշխատավարձ

215,957

239,952

299,940

3

Նյութական ծախսեր

3,063

3,403

4,538

4

Նորոգում և սպասարկում

234,483

260,536

325,670

5

Այլ ծախսեր

23,741

26,379

35,172

III

Ընդամենը ջրամատակարարման և ջրահեռացման համար շահագործման և

պահպանման ծախսեր

953,454

1,059,393

1,324,305

 

2) Ջրի տնտեսական նշանակությունը ոռոգման համար - Սևանի ՋԿՏ-ում ոռոգման ծառայությունները մատուցվում են «Գավառ», «Մարտունի» և «Վարդենիս» ջրօգտագործող ընկերությունների (ՋՕԸ)-ների կողմից: ՋՕԸ-ների սպասարկման տարածքը կազմում է 3742 հա: Ոռոգման համակարգը բաղկացած է շուրջ 19 երկրորդային ոռոգման ջրանցքներից, որոնք ջուր են մղում գետերից և աղբյուրներից: Ոռոգման նպատակներով օգտագործվող ջուրը կազմում է Սևանի ՋԿՏ-ում ջրօգտագործման թույլտվության ընդհանուր ծավալի 3.3% -ը: Այս տարածքում առկա են ոռոգման ջրի 26 խոշոր ջրօգտագործող, որից 13-ը գյուղական համայնքներ են, իսկ մնացած մասը՝ տարբեր ջրօգտագործողներ: Ստորև գծապատկերում ներկայացված է ոռոգման նպատակով տարբեր ջրօգտագործողների միջև ջրառի բաշխման վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Ընդհանուր առմամբ, ոռոգման և ջրարբիացման համար ջրօգտագործումը շատ կարևոր է այս տարածաշրջանի համար, քանի որ գյուղատնտեսությունը Սևանի ՋԿՏ-ում տնտեսության առաջատար ճյուղերից է (12,7%): Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը զբաղեցնում են Սևանի ՋԿՏ-ի ընդհանուր հողատարածքի մոտ 56% -ը (264,360 հա), որից 224,200 հա-ը խոտհարքներ և արոտավայրեր են, իսկ 40,170 հա՝ վարելահող է: Սևանի ՋԿՏ–ում հիմնական բերքը ձևավորվում է հացահատիկի մշակումից, որոնք աճեցվում են մշակվող հողատարածքի շուրջ 44%-ի վրա, 14.7% -ը՝ կերային մշակաբույսերն են և կարտոֆիլը։ Ոռոգման ցանցի հիմնական մասը շահագործվում է «Գեղարքունիք» ՋՕԸ-ի կողմից, որոնք ոռոգման ջուր են մատակարարում գյուղատնտեսական ամենամեծ հողատարածքները: Ոռոգման ցանցը հիմնականում բաշխված է Մասրիկ, Արգիճի, Գավառագետ, Կարճաղբյուր և Մարտունի գետավազաններում:

3) Ջրի տնտեսական նշանակությունը ջրարբիացման համար- Ջրարբիացման համար օգտագործված ջրառի չափը կազմել է ընդհանուր ջրառի 0,1% -ը: Այս տեսակի գործունեությունն իրականացվում է 5 գյուղական համայնքներում` Սեմյոնովկա, Ծաղկաշեն, Սարուխան, Այրք և Վաղաշեն: Ջրարբիացումը շատ կարևոր է այս տարածաշրջանի համար, քանի որ կան բազմաթիվ արոտավայրեր, որտեղ ջուրը սակավ է: Սևանի ՋԿՏ-ում անասնապահությունը միշտ եղել է գյուղատնտեսության ավանդական ճյուղ և այս տարածաշրջանում առկա են մեծ քանակի արոտավայրեր, աշխարհագրական դիրքը և բնական կլիմայական պայմանները այստեղ բարենպաստ իրավիճակ են ստեղծում: Անասնապահությունը հիմնականում զարգացած է Մեծ Սևանի ավազանում (83%), հատկապես՝ Մասրիկի, Գավառագետի, Մարտունու, Արգիճիի, Արծվանիստի, Վարդենիսի, Ծակքարի, Կարճաղբյուրի և Լիճքի գետավազաններում:

4) Ջրի տնտեսական նշանակությունը ձկնաբուծության համար - Սևանի ՋԿՏ- ում գործում էր 10 ձկնաբուծարան: Ձկնաբուծարանների համար տարեկան թույլատրված ջրօգտագործման ընդհանուր ծավալը կազմել է ջրի օգտագործման ընդհանուր թույլտվությունների 3,7% -ը: Այս տնտեսությունները զբաղեցնում են 29,464 մ2 տարածք և ջրառն իրականացնում են 5 բնական աղբյուրներից, 13 ստորերկրյա ջրհորներից և Արգիճի գետից: Ձկնաբուծարանները հիմնականում տեղակայված են Գավառագետ, Կարճաղբյուր, Արգիճի և Մարտունի գետի ավազաններում: Միայն երկու ձկնաբուծարաններ են օգտագործում մակերևութային ջրային ռեսուրսներ, իսկ մյուս ութ ձկնաբուծարանները օգտագործում են ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներ: Փոքր Սևանում գործում է երկու ձկնաբուծարան: Դրանցից մեկը գտնվում է Շորժա գյուղի մոտակայքում: 2012 թվականից ի վեր տեղադրվել են 4 վանդակներ 6400 մ2 մակերեսով և 50 տ հզորությամբ: Երկրորդ ձկնաբուծարանը գտնվում է Հայրիվանք գյուղի մերձակայքում և իր գործունեությունը սկսել է դեռևս 2017 թվականից: Այն զբաղեցնում է 82.425 մ2 տարածք և արտադրում է շուրջ 60,86 տ ձուկ:

5) Ջրի տնտեսական նշանակությունը հիդրոէներգետիկայի համար - Ջրօգտագործման վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ հատկացված ջրի ճնշող մեծ մասը օգտագործվում է հիդրոէլեկտրակայանների համար: Այդ նպատակով տարեկան թույլատրված ջրի օգտագործումը կազմում է ջրի օգտագործման ընդհանուր թույլտվությունների 77.2%: Սևանի ՋԿՏ-ում գործում է 9 փոքր հիդրոէլեկտրակայան, որոնցում տեղադրված ընդհանուր հզորությունը 18.678 կՎտ է: Գեղարքունիքի մարզում 9 փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ արտադրում են շուրջ 64 միլիոն կՎտ/ժամ էլեկտրաէներգիա, ինչը կազմում է Հայաստանում փհէկերի կողմից արտադրված էներգիայի 7.47% -ը և ամբողջ արտադրված էլեկտրաէներգիայի 0.8% -ը: Սևանի ՋԿՏ-ում գործող բոլոր փոքր հիդրոէլեկտրակայաններն օգտագործում են մակերևութային ջրային ռեսուրսներ և նրանցից երեքը՝ Ծովակ, Ձորագյուղ 3 և Ձորագյուղ 1 ՀԷԿ-երը օգտագործում են ոռոգման ցանցով մղվող ջուրը:

6) Ջրի տնտեսական նշանակությունը արդյունաբերության համար - Արդյունաբերության նպատակով օգտագործված ջուրը կազմում է Սևանի ՋԿՏ-ում ընդհանուր ջրառի 0.0001% -ը: Արդյունաբերական նպատակներով օգտագործվող մնացած ջուրը տրամադրվում է «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ ծառայությունների միջոցով: Սևանի ՋԿՏ-ում արդյունաբերական հիմնական ճյուղեր են հանդիսանում հանքարդյունաբերությունը և արտադրությունը։ Գեղարքունիքի մարզը հարուստ է մետաղական և ոչ մետաղական հանքավայրերով: Գործում են 2 մետաղական և 21 ոչ մետաղական հանքավայրեր` ոսկի, քրոմիտներ, բազալտ, գրանիտ, մարմար, տուֆ, պեռլիտայի ավազ և մագնեզիում-սիլիկատ հանքաքար: Գեղարքունիքի մարզում գործող հիմնական ընկերությունները դասակարգվում են որպես փոքր և միջին կազմակերպություններ: «Գեոպրոմայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ-ն, որը մեծ մասնաբաժին ունի հանքարդյունաբերության ոլորտում, մասնագիտացած է թանկարժեք մետաղների արդյունահանմամբ, վերամշակմամբ և այն հանդիսանում է Հայաստանի խոշորագույն կազմակերպություններից մեկը: Այդ ընկերությունը շահագործում է Սոթքի հանքավայրը և Արարատի ոսկու արդյունահանման գործարանը: Սոթքի հանքավայրից հանքաքարը երկաթուղով տեղափոխվում է Արարատի վերամշակման գործարան, որտեղ այն աղալուծվում է, այնուհետև վերամշակվում:

72. Ջրօգտագործման ազդեցությունը առանցքային ոլորտներում ձևավորվող եկամտի վրա - ԵՄ խորհրդատուի կողմից կատարվել է վերլուծություն, թե որքան եկամուտ է ձևավորում 1մ3 ջրառը այն ոլորտներում, որտեղ ջուրը հանդիսանում է առանցքային բաղադրիչ։ Ստորև ներկայացված 63-րդ, 64-րդ, 65-րդ և 66-րդ աղյուսակները ցույց են տալիս ջրառը, արտադրանքն ու հասույթը, ինչպես նաև 1մ3 ջրառի միջոցով ստացված հասույթի մեծությունները:

 

Աղյուսակ 63. 1մ3 ջրառի միջոցով ձևավորվող հասույթը ՓՀԷԿ-ում

 

1

ՓՀԷԿ-երի կողմից ջրառը, հազ. մ3

260,638

2

Արտադրված էլեկտրաէներգիան, հազ.կվտ/ժամ

74,700

3

Էլեկտրաէներգիայի վաճառքից ստացված հասույթը, հազ.դրամ

1,120,500

4

3 ջրի միջոցով ձևավորվող հասույթը, դրամ

4.30

 

Աղյուսակ 64. 1մ3 ջրի միջոցով ստացված հասույթը ձկնաբուծության ոլորտում

 

1

Ձկնաբուծական նպատակով ջրառը, հազ. մ3

12,634

2

Ձկների արտադրություն, հազ.տոննա

521

3

Ձկների վաճառքից ձևավորվող հասույթը, հազ.դրամ

989,634

4

3 ջրի միջոցով ձևավորվող հասույթը, դրամ

78.33

Աղյուսակ 65. 1մ3 ջրի միջոցով ստացված հասույթը ոռոգման և ջրարբիացման ոլորտներում

1

Ոռոգման և ջրարբիացման նպատակով ջրառը, հազ. մ3

11,463

2