Համարը 
N 1934-Լ
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Հրապարակվել է 15.12.2022
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
15.12.2022
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
15.12.2022
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
16.12.2022
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

15 դեկտեմբերի 2022 թվականի N 1934-Լ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի ապրիլի 11-ի N 431-Ն որոշման հավելվածի 15-րդ կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքի ծածկույթի դասակարգումը՝ 2022 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

 

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետ

Ն. Փաշինյան

 

Երևան

 

15.12.2022

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի

դեկտեմբերի 15-ի N 1934-Լ որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ՝ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

(հեկտար)

 

1. Մշակովի հողերի դաս

Հողային ֆոնդի կատեգորիաները/գործառնական նշանակությունը

Գյուղատնտեսական

Բնակավայրի

Անտա-ռային

վարելահողեր (100%)

բազմա-մյա տնկար-կներ (100%)

բնակավայրի

կառուցապատման

վարելա-հողեր (100%)

(տնա-մերձ՝

60%)

(այգե-գործական՝

60%)

1.Արագածոտնի մարզ

54352,20

5229,00 6494.80

967.70

100,00

Ընդամենը՝ 67143,70

2.Արարատի մարզ

24130,78

10536,97 5492,54

 

63,80

 

-

Ընդամենը՝ 40224,09

3.Արմավիրի մարզ

39764,10

13741,60 6900,54

 

166,32

 

-

Ընդամենը՝ 60572,60

4. Գեղարքունիքի մարզ

81431,4

152,4 8731,44

 

3,3

 

-

Ընդամենը՝ 90318,54

5. Լոռու մարզ

41977,07

447,66 5745,42

 

121,26

 

9,40

Ընդամենը՝ 48300.81

6. Կոտայքի մարզ

36771,20

3256,40 4854,54

 

905,70

 

26,00

Ընդամենը՝ 45813,84

7. Շիրակի մարզ

78142,50

67,60 5572,86

 

48,18

 

15,10

Ընդամենը՝ 83846,24

8. Սյունիքի մարզ

43860,38

1116,62 2830,32

 

150,48

 

-

Ընդամենը՝ 47958,00

9. Վայոց ձորի մարզ

15900,30

2325,90 1883,22

 

-

 

-

Ընդամենը՝ 20109,42

10. Տավուշի մարզ

25485,26

1981,82 3774,60

 

12,18

 

105,40

Ընդամենը՝ 31359,26

11. Երևան

909,90

294,30

1704,36

 

 

375,06
-

Ընդամենը՝ 3283,62

Ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքում՝ 538930,12

2. Մարգագետինների դաս

Հողային ֆոնդի կատեգորիաները/գործառնական նշանակությունը

Գյուղատնտեսական

Բնակավայրի

Հատուկ պահպանվող

տարածքների

Հատուկ նշանա-կության

Անտառային

խոտհարքներ (100%)

արոտա-վայրեր (100%)

այլ հողա-տեսքեր

(20%)

խառը կառու-ցապատ-

ման

ընդհանուր օգտա-

գործման

հասարա-կական կառուցա-

պատման

այլ հողեր

------------

----------

խոտ-հարք-ներ (100%)

արոտներ (100%)

այլ հողա-տեսքեր

(20%)

1. Արագածոտնի մարզ

3676,80

131161,10

4878,90

7,40

371,80

315,30

1329,60

1256,20

18200,00

131,20

1874,10

110,90

Ընդամենը՝ 163313,30

2. Արարատի մարզ

2694,64

77806,76

8170,20

63,24

121,20

68,60

422,70

9800,00

125,05

-

-

-

Ընդամենը՝ 99272,39

3.Արմավիրի մարզ

318,70

21393,40

4335,74

58,00

784,67

617,10

572,84

384,05

819,07

-

-

-

Ընդամենը՝ 29283,57

4. Գեղարքունիքի մարզ

35658,40

181541,00

9272,30

5,43

698,40

167,85

1111,02

9492,45

77,88

2,10

27,60

-

Ընդամենը՝ 238054,43

5. Լոռու մարզ

35058,40

145593,80

5553,43

275,10

1887,50

728,20

2930,30

-

-

1936,80

6165,0

259,08

Ընդամենը՝ 200387,61

6.Կոտայքի մարզ

11269,60

78793,10

4753,14

46,90

586,23

404,60

600,15

2594,10

174,33

2503,70

919,40

112,30

Ընդամենը՝ 102757,55

7.Շիրակի մարզ

9832,40

112028,50

2181,00

7,470

342,76

95,60

762,42

18374,34

648,45

-

130,93

-

Ընդամենը՝ 144403,80

8. Սյունիքի մարզ

8285,60

145392,89

21469,64

13,60

264,79

86,63

937,52

16394,54

336,57

319,18

1038,39

222,15

Ընդամենը՝ 194761,50

9. Վայոց ձորի մարզ

5039,20

92222,10

14809,96

13,80

491,20

234,20

1112,40

-

-

217,70

311,80

370,90

Ընդամենը՝ 114823,26

10. Տավուշի մարզ

9400,62

63006,04

2158,36

16,50

-

-

199,11

3303,56

-

4092,65

430,68

82,94

Ընդամենը՝ 82690,50

11. Երևան

-

722,20

279,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ընդամենը՝ 1001,20

Ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքում՝ 1370749,11

3. Ծառածածկ տարածքների դաս

Հողային ֆոնդի կատեգորիաները/գործառնական նշանակությունը

Անտառային

Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր

անտառներ (100%)

-

1. Արագածոտնի մարզ

8069,40 502,50

Ընդամենը՝ 8571,90

2. Արարատի մարզ

149,34

12575,4

Ընդամենը՝ 12724,74

3. Արմավիրի մարզ

53,50

528,91

Ընդամենը՝ 582,41

4. Գեղարքունիքի մարզ

11036,10

10853,78

Ընդամենը՝ 21889,88

5. Լոռու մարզ

86365,80

-

Ընդամենը՝ 86365,80

6. Կոտայքի մարզ

18216,30

2594,13

Ընդամենը՝ 20810,43

7. Շիրակի մարզ

4267,30

331,50

Ընդամենը՝ 4598,80

8. Սյունիքի մարզ

42714,14

38190,87

Ընդամենը՝ 80905,01

9. Վայոց ձորի մարզ

10155,90

18169,60

Ընդամենը՝ 28325,50

10. Տավուշի մարզ

107231,60

26428,32

Ընդամենը՝ 133659,92

11. Երևան

822,30

1022,80

Ընդամենը՝ 1845,10

Ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքում՝ 400279,49

4. Թփուտապատ տարածքների դաս

Հողային ֆոնդի կատեգորիաները/գործառնական նշանակությունը

Անտառային

Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր

թփուտներ (100%)

--------------

1.Արագածոտնի մարզ

141.30

251.20

Ընդամենը՝ 392,50

2.Արարատի մարզ

154,62

2341,60

Ընդամենը՝ 2496,22

3.Արմավիրի մարզ

8,50

625,63

Ընդամենը՝ 634,13

4. Գեղարքունիքի մարզ

915,20

2719,87

Ընդամենը՝ 3635,07

5. Լոռու մարզ

4830,70

-

Ընդամենը՝ 4830,70

6. Կոտայքի մարզ

575,00

1738,48

Ընդամենը՝ 2313,48

7. Շիրակի մարզ

-

-

Ընդամենը՝ 0

8. Սյունիքի մարզ

9552,88

6189,37

Ընդամենը՝ 15742,25

9. Վայոց ձորի մարզ

1147,90

-

Ընդամենը՝ 1147,90

10. Տավուշի մարզ

1291,54

1651,77

Ընդամենը՝ 2943,31

11. Երևան

-

-

Ընդամենը՝ 0,0

Ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքում՝ 34135,56

5. Ջրածածկ տարածքների դաս

Հողային ֆոնդի կատեգորիաները/գործառնական նշանակությունը

Ջրային հողեր (90%)

Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր

1. Արագածոտնի մարզ

2064.30

125.60

Ընդամենը՝ 2189,90

2. Արարատի մարզ

5211,10

1879,10

Ընդամենը՝ 7090,20

3. Արմավիրի մարզ

2910,96

99,478

Ընդամենը՝ 3010,44

4. Գեղարքունիքի մարզ

1188,54

122822,13

Ընդամենը՝ 124010,67

5. Լոռու մարզ

2346,03

2405,55

Ընդամենը՝ 4751,58

6. Կոտայքի մարզ

796,41

864,71

Ընդամենը՝ 1661,12

7. Շիրակի մարզ

3401,73

25,4

Ընդամենը՝ 3427,13

8. Սյունիքի մարզ

3210,18

2365,89

Ընդամենը՝ 5576,1

9. Վայոց ձորի մարզ

923,4

-

Ընդամենը՝ 923,4

10. Տավուշի մարզ

1042,47

51,77

Ընդամենը՝ 1094,24

11.Երևան

155,61

-

Ընդամենը՝ 155,61

Ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքում՝ 153890,39

6. Բուսականությունից զուրկ տարածքների դաս

Մարդածին

Բնածին

հողային ֆոնդի կատեգորիաները/գործառնական նշանակությունը

հողային ֆոնդի

կատեգորիաները/գործառնական նշանակությունը

բնակավայրի հողեր

արդյու-նաբե-րության, ընդերքօգ-տագործ-ման և այլ արտա-դրական նշանա-

կության

էներ-գետի-կայի կապի,

տրանս-պորտի, կոմունալ ենթա-կառուց-վածք-ների

հատուկ նշանա-կության

պահուս-տային

գյուղա-տնտե-սական

անտա-ռային

հատուկ պահ-պանվող տարածք-ների

ջրային

բնակելի կառուցա-պատման (առանց տնամերձ և այգե-գործա-կան հողերի՝ 60 %)

(100%)

հասա-րակա-կան կառու-ցապատ-ման

այլ հողերի

խառը կառուցա-պատման

ընդհանուր օգտագործ-ման

(100%)

(100%)

------

(100%)

այլ հողա-տեսքեր (80 %)

այլ հողեր (80%)

------

(10%)

1. Արագածոտնի մարզ

5123,80

472,90

886,40

29,10

1486,80

2607,00

1281,40

3208,2

-

19515,50

443,50

376,90

229,40

Ընդամենը՝ 35660,90

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 277272,20

    2. Արարատի մարզ   

3835,43

560,79

244,00

201,36

1585,67

3565,08

1052,96

577,48

-

32681,02

-

2312,77

579,05

Ընդամենը՝ 47195,61

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 209003,25

3.Արմավիրի մարզ

4771,02

-

431,00

68,00

1554,05

2947,00

1446,10

128,42

-

17342,96

-

-

323,44

Ընդամենը՝ 29012,00

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 123095,15

4. Գեղարքունիքի մարզ

6224,86

391,65

2592,38

12,67

1629,6

3691,2

1945,2

181,72

620,0

37089,2

-

2712,67

132,06

Ընդամենը՝ 57223,21

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 535131,8

5. Լոռու մարզ

4835,02

-

-

-

-

3989,85

1675,03

1217,4

-

22213,70

1036,32

-

260,67

Ընդամենը՝ 35227,99

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 379864,49

6.Կոտայքի մարզ

4539,36

944,16

1400,35

109,62

1367,87

3576,6

1476,0

406,77

-

19012,56

449,2

855,68

88,49

Ընդամենը՝ 34226,66

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 207583,08

7. Շիրակի մարզ

4687,16

382,4

3049,7

29,9

1371,1

3960,93

2053,9

2593,8

-

8724,0

-

4520,26

377,97

Ընդամենը՝ 31751,12

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 268027,09

8. Սյունիքի մարզ

2128,60

342,10

1482,38

90,67

840,34

7929,08

1170,39

361,44

-

85878,51

888,54

4130,18

356,73

Ընդամենը՝ 105598,90

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 450541,76

9. Վայոց ձորի մարզ

1335,00

-

-

-

-

2930,20

562,40

30,10

-

59239,80

1483,50

-

102,60

Ընդամենը՝ 65683,60

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 231013,08

10. Տավուշի մարզ

2636,24

398,95

1790,33

15,00

1145,70

1215,75

525,20

243,20

0,40

8633,44

331,74

1600,00

115,83

Ընդամենը՝ 18651,80

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 270399,04

11. Երևան

2489,98

1814,00

1974,80

1613,30

1928,30

3106,90

919,40

1062,40

-

1116,00

-

-

17,29

Ընդամենը՝ 16042,37

Ընդամենը (1+2+3+4+5+6)՝ 22328,0

Ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքում՝ 476274,17

Ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքի ծածկույթ՝ 2974258,84

 

Ցամաքային տարածքի ծածկույթի դասերի փոփոխության միտումների (տենդենցների) վերլուծությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքի 2974258,8 հա ծածկույթն ըստ դասերի

 

(հեկտար)

Ցամաքային տարածքի

ծածկույթի դաս

2021 թվականի

հուլիսի 1-ի դրությամբ

2022 թվականի

հուլիսի 1-ի դրությամբ

Մշակովի հողերի

538580,09

538930,12

Մարգագետինների

1371066.28

1370749,11

Ծառածածկ տարածքների

400375,84

400279,49

Թփուտապատ տարածքների

34193,77

34135,56

Ջրածածկ տարածքների

153889,69

153890,39

Բուսականությունից զուրկ

տարածքների

476152,342

476274,17

 

2021 թվականի համեմատությամբ 2022 թվականին Հայաստանի Հանրապետության մարգագետինները, ծառածածկ, թփուտապատ տարածքները նվազել են, իսկ մշակովի հողերը, ջրածածկ տարածքները, բուսականությունից զուրկ տարածքների հողերն ավելացել են:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

15.12.2022

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ