Համարը 
N 350-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2023.03.06-2023.03.19 Պաշտոնական հրապարակման օրը 17.03.2023
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
16.03.2023
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
17.03.2023
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
18.03.2023
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2023/2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

16 մարտի 2023 թվականի N 350-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2023/2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ մասին ու «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2023/2024 ուսումնական տարվա` պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), առկա ուսուցմամբ, մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության տեղերը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանն իրականացնել պահուստային տեղերի բաշխումը և բուհերին տրամադրված տեղերի շրջանակում՝ թափուր մնացած տեղերի վերաբաշխումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետ

Ն. ՓաշինՅԱՆ

 

Երևան

 

17.03.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

մարտի 16-ի N 350-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2023/2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Աղյուսակ N 1

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2023/2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

 

ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2023/2024 ուստարվա

պետության կողմից

ուսանողական նպաստների

ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ

(անվճար) տեղեր

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1271

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1014

Հայ-ռուսական համալսարան

23

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան

4

Եվրոպական համալսարան

8

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

20

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն

15

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա

41

Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)

3

Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի Երևանի մասնաճյուղ

2

Լեռնային Ղարաբաղին հատկացված տեղեր

30

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

74

Միջպետական համաձայնագրերով ՀՀ պետական բուհեր ընդունված

օտարերկրյա քաղաքացիներ

23

Պահուստային տեղ

14

 

Աղյուսակ N 2

 

2023/2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՇԽՈՒՄԸ՝ ԸՍՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

 

Բուհը, մասնագիտությունը

Պետության կողմից

ուսանողական նպաստների

ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ

(անվճար) տեղեր

1

2

3

Ընդամենը

1014

Երևանի պետական համալսարան

294

056101.00.7

Մաթեմատիկա

7

 

056101.09.7 Մաթեմատիկա և կիրառություններ

7

056201.00.7

Վիճակագրություն

6

 

056201.04.7 Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների

գիտություն

6

056801.00.7

Մեխանիկա

4

 

056801.02.7 Մեխանիկա և կիրառական մաթեմատիկա

4

056802.00.7

Ֆինանսական մաթեմատիկա

5

 

056802.03.7 Ֆինանսական մաթեմատիկա

5

061101.00.7

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

12

 

061101.04.7 Դիսկրետ մաթեմատիկա և տեսական

ինֆորմատիկա

7

 

061101.05.7 Թվային անալիզ և մաթեմատիկական

մոդելավորում

5

061105.00.7

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

7

 

061105.02.7 Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային

ապահովում

7

055101.00.7

Ֆիզիկա

12

 

055101.03.7 Տեսական ֆիզիկա

4

 

055101.07.7 Միջուկային ֆիզիկա և ատոմային էներգետիկա

4

 

055101.09.7 Աստղաֆիզիկա

4

055102.00.7

Ռադիոֆիզիկա

10

 

055102.01.7 Ռադիոֆիզիկա

5

 

055102.04.7 Էլեկտրադինամիկական պրոցեսների համա-

կարգչային մոդելավորում և նմանակում

5

071401.00.7

Էլեկտրոնիկա

7

 

071401.02.7 Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և

միկրոէլեկտրոնիկա

5

 

071401.04.7 Գերմեծ ինտեգրալ սխեմաների նախագծում

2

053101.00.7

Քիմիա

6

 

053101.01.7 Քիմիա

2

 

053101.08.7 Սննդի անվտանգություն

2

 

053101.09.7 Նյութագիտություն

2

091601.00.7

Ֆարմացիա

10

 

091601.01.7 Ֆարմացիա

5

 

091601.04.7 Դեղերի որակի վերահսկում

5

051101.00.7

Կենսաբանություն

15

 

051101.04.7 Մանրէաբանություն և կենսատեխնոլոգիա

3

 

051101.05.7 Հիմնարար և կիրառական ֆիզիոլոգիա

3

 

051101.11.7 Կենդանաբանություն և մակաբուծություն

3

 

051101.13.7 Կիրառական մանրէաբանություն

3

 

051101.15.7 Գենոմիկա և բժշկական բջջագենետիկա

3

051202.00.7

Կենսաֆիզիկա

3

 

051202.01.7 Կենսաֆիզիկա

3

051201.00.7

Կենսաքիմիա

3

 

051201.02.7 Ընդհանուր և բժշկական կենսաքիմիա

3

054101.00.7

Երկրաբանություն

4

 

054101.03.7 Երկրաֆիզիկա, ջրաերկրաբանություն, ճարտա-

րագիտական երկրաբանություն

2

 

054101.04.7 Օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրա-

բանություն և հետախուզում

2

054201.00.7

Աշխարհագրություն

6

 

054201.02.7 Քարտեզագրություն և կադաստային գործ

2

 

054201.03.7 Ջրաօդերևութաբանություն

2

 

054201.05.7 Հասարակական աշխարհագրություն

2

101801.00.7

Սերվիս

4

 

101801.01.7 Սերվիս

4

061104.00.7

Տեղեկատվական համակարգեր

6

 

061104.02.7 Տեղեկատվական համակարգերի մշակում

3

 

061104.04.7 Տեղեկատվական համակարգերի կառավարում

3

022201.00.7

Պատմություն

7

 

022201.02.7 Հայոց պատմություն

4

 

022201.03.7 Համաշխարհային պատմություն

3

022202.00.7

Հնագիտություն

3

 

022202.01.7 Հնագիտություն և ազգաբանություն

3

031501.00.7

Մշակութաբանություն

3

 

031501.01.7 Մշակութաբանություն

3

021801.00.7

Արվեստի տեսություն և պատմություն

3

 

021801.02.7 Արվեստաբանություն

3

022802.00.7

Կովկասագիտություն

7

 

022802.01.7 Կովկասագիտություն

3

 

022802․02․7 Վրացագիտություն

4

022803.00.7

Հայագիտություն

4

 

022803.01.7 Հայագիտություն

2

 

022803.02.7 Սփյուռքագիտություն

2

031201.00.7

Քաղաքագիտություն

3

 

031201.06.7 Ազգային անվտանգություն

3

031801.00.7

Միջազգային հարաբերություններ

8

 

031801.01.7 Միջազգային հարաբերություններ

3

 

031801.02.7 Ցեղասպանագիտություն

2

 

031801.03.7 Համաշխարհային քաղաքականություն

3

031101.00.7

Տնտեսագիտություն

3

 

031101.19.7 Տվյալների գիտությունը բիզնեսում

3

041301.00.7

Կառավարում

9

 

041301.04.7 Գործարար վարչարարություն (կառավարում)

3

 

041301.24.7 Հանրային քաղաքականություն

3

 

041301.27.7 Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

3

041401.00.7

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

3

 

041401.01.7 Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

3

041201.00.7

Ֆինանսներ

4

 

041201.01.7 Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ

4

022302.00.7

Բարոյագիտություն

4

 

022302.01.7 Բարոյագիտություն

4

031301.00.7

Հոգեբանություն

14

 

031301.05.7 Կառավարման հոգեբանություն

4

 

031301.06.7 Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա

3

 

031301.07.7 Անձի հոգեբանություն և հոգեբանական

խորհրդատվություն

3

 

031301.12.7 Ընտանիքի հոգեբանություն

2

 

031301.16.7 Մանկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա

2

092301.00.7

Սոցիալական աշխատանք

3

 

092301.02.7 Սոցիալական քաղաքականություն և
վարչարարություն

3

031401.00.7

Սոցիոլոգիա

2

 

031401.02.7 Սոցիոլոգիական հետազոտությունների

մեթոդաբանություն

2

031804.00.7

Հասարակայնության հետ կապեր

3

 

031804.01.7 Հասարակայնության հետ կապեր

3

023101.00.7

Հայոց լեզու և գրականություն

13

 

023101.02.7 Ժամանակակից հայոց լեզու և թարգմանչական գործ

5

 

023101.03.7 Հայոց լեզվի պատմություն և լեզվաբանություն

4

 

023101.08.7 Հայ գրականություն

4

011101.00.7

Կրթական գիտություններ

5

 

011101.04.7 Կրթության կազմակերպում

5

032101.00.7

Լրագրություն

6

 

032101.05.7 Հասարակայնության հետ կապեր և հաղորդակցային տեխնոլոգիաներ

4

 

032101.02.7 Հեռուստալրագրություն

2

023102.00.7

Օտար լեզու և գրականություն

7

 

023102.01.7 Ռուսաց լեզու և գրականություն

5

 

023102.16.7 Արտասահմանյան գրականություն

2

023201.00.7

Լեզվաբանություն

18

 

023201.02.7 Միջմշակութային հաղորդակցություն /ըստ լեզուների/

6

 

023201.10.7 Միջազգային գործարար հաղորդակցման

լեզվամշակույթ

3

 

023201.01.7 Թարգմանչական գործ /ըստ լեզուների/

3

 

023201.12.7 Վարչագործարարական թարգմանություն

3

 

023201.09.7 Կիրառական լեզվաբանություն

3

022102.00.7

Աստվածաբանություն

5

 

022102.03.7 Վարդապետական աստվածաբանություն

5

042101.00.7

Իրավագիտություն

15

 

042101.11.7 Բիզնես իրավունք և միջազգային արբիտրաժ

2

 

042101.12.7 Դատական իրավունք և փաստաբանություն

3

 

042101.14.7 Քրեական արդարադատություն և

փաստաբանություն

3

 

042101.15.7 Մարդու իրավունքներ և սահմանադրական

արդարադատություն

2

 

042101.19.7 Միջազգային դատարաններ և արբիտրաժ

5

042802.00.7

Իրավական ուսումնասիրություններ

2

 

042802.01.7 Մեդիա և տեղեկատվական իրավունք

2

022801.00.7

Արևելագիտություն

13

 

022801.04.7 Կիրառական արաբագիտություն

3

 

022801.05.7 Թյուրքական պատմաբանասիրություն

3

 

022801.07.7 Իրանական պատմաբանասիրություն

3

 

022801.09.7 Ադրբեջանագիտություն

4

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

189

061101.00.7

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

11

 

061101.02.7 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

11

071401.00.7

Էլեկտրոնիկա

14

 

071401.01.7 Էլեկտրոնիկա

10

 

071401.03.7 Ինտեգրալ սխեմաների համակարգչային

ճարտարագիտություն

4

061105.00.7

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

11

 

061105.01.7 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

11

061901.00.7

Տեղեկատվական անվտանգություն

13

 

061901.01.7 Տեղեկատվական անվտանգություն

13

061104.00.7

Տեղեկատվական համակարգեր

13

 

061104.01.7 Տեղեկատվական համակարգեր

6

 

061104.05.7 Արհեստական բանականությամբ համակարգեր

7

071301.00.7

Էներգետիկա

15

 

071301.02.7 Ատոմային էներգետիկա

2

 

071301.03.7 Էլեկտրաէներգետիկա

8

 

071301.05.7 Այլընտրանքային էներգետիկա

5

041301.00.7

Կառավարում

6

 

041301.09.7 Էներգետիկ համակարգերի, համալիրների

կառավարում

3

 

041301.26.7 Լոգիստիկա

3

071302.00.7

Էլեկտրատեխնիկա

8

 

071302.02.7 Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և

էլեկտրատեխնոլոգիաներ

8

071501.00.7

Մետալուրգիա

5

 

071501.02.7 Սև, գունավոր, հազվագյուտ և ազնիվ

մետաղների մետալուրգիա

5

071503.00.7

Մեքենագիտություն

4

 

071503.03.7 Մեխանիկական համակարգերի մոդելավորում և նախագծում

4

071502.00.7

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

4

 

071502.01.7 Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

4

071601.00.7

Տրանսպորտային համակարգեր

4

 

071601.03.7 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

4

071603.00.7

Ավիացիոն և հրթիռային տեխնիկա

5

 

071603.01.7 Ավիացիոն և հրթիռային տեխնիկա (2 տեղ ՊՆ)

5

071505.00.7

Տրանսպորտային մեքենաշինություն

4

 

071505.02.7 Ավտոմոբիլային տրանսպորտ

4

071506.00.7

Սարքաշինություն և չափագիտություն

4

 

071506.04.7 – Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն

4

071403.00.7

Ռադիոտեխնիկա և կապ

15

 

071403.01.7 Ռադիոտեխնիկա

8

 

071403.02.7 Հեռահաղորդակցություն

7

071402.00.7

Ավտոմատացում

8

 

071402.01.7 Ավտոմատացում

8

061102.00.7

Ծրագրային ճարտարագիտություն

20

 

061102.01.7 Ծրագրային ճարտարագիտություն

16

 

061102.02.7 Ինտեգրալ սխեմաների և համակարգերի

մշակման ծրագրային միջոցներ

4

061103.00.7

Համակարգչային ճարտարագիտություն

16

 

061103.01.7 Համակարգչային ճարտարագիտություն

9

 

061103.03.7 Քոմփյութերային տեխնոլոգիաներ և ցանցեր

7

021201.00.7

Դիզայն

9

 

021201.04.7 Համակարգչային գրաֆիկա

4

 

021201.05.7 Միջավայրի դիզայն

5

ՀԱՊՀ-ի Գյումրու մասնաճյուղ

9

061105.00.7

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

6

 

061105.01.7 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

6

071401.00.7

Էլեկտրոնիկա

3

 

071401.03.7 Ինտեգրալ սխեմաների համակարգչային

ճարտարագիտություն

3

ՀԱՊՀ-ի Վանաձորի մասնաճյուղ

5

031101.00.7

Տնտեսագիտություն

3

 

031101.03.7 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն

3

073201.00.7

Շինարարական ճարտարագիտություն

2

 

073201.01.7 Արդյունաբերական, քաղաքացիական

շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում

2

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային

համալսարան

46

054301.00.7

Գեոմատիկա

4

 

054301.02.7 Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր

4

073101.00.7

Ճարտարապետություն

9

 

073101.01.7 Ճարտարապետություն

9

073201.00.7

Շինարարական ճարտարագիտություն

13

 

073201.01.7 Արդյունաբերական, քաղաքացիական շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում

8

 

073201.10.7 Հիդրոտեխնիկական և հիդրոէներգետիկ

կառուցվածքներ

5

061101.00.7

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

5

 

061101.01.7 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

5

021201.00.7

Դիզայն

9

 

021201.05.7 Միջավայրի դիզայն

9

041301.00.7

Կառավարում

6

 

041301.13.7 Նախագծերի կառավարում

6

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

85

031101.00.7

Տնտեսագիտություն

19

 

031101.02.7 Տնտեսագիտության տեսություն

5

 

031101.04.7 Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

5

 

031101.06.7 Բնօգտագործման տնտեսագիտություն

2

 

031101.16.7 Մակրոտնտեսական վերլուծություն

5

 

031101.21.7 Նորարարությունների տնտեսագիտություն

2

041101.00.7

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

15

 

041101.01.7 Հաշվապահական հաշվառում /ըստ ճյուղերի/

5

 

041101.03.7 Աուդիտ

10

041201.00.7

Ֆինանսներ

20

 

041201.04.7 Կորպորատիվ ֆինանսներ

6

 

041201.05.7 Արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում

6

 

041201.06.7 Բանկային գործունեության կազմակերպում

6

 

041201.08.7 Մաքսային վարչարարություն

2

041301.00.7

Կառավարում

17

 

041301.04.7 Գործարար վարչարարություն /կառավարում/

7

 

041301.17.7 Հանրային կառավարում

4

 

041301.27.7 Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

4

 

041301.32.7 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում

2

041401.00.7

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

10

 

041401.04.7 Մարքեթինգային հաղորդակցություններ

8

 

041401.07.7 Հանրային ծառայությունների բիզնեսի

կազմակերպում և կառավարում

2

056201.00.7

Վիճակագրություն

4

 

056201.04.7 Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների

գիտություն

4

ՀՊՏՀ-ի Գյումրու մասնաճյուղ

7

041201.00.7

Ֆինանսներ

6

 

041201.06.7 Բանկային գործունեության կազմակերպում

4

 

041201.08.7 Մաքսային վարչարարություն

2

041301.00.7

Կառավարում

1

 

041301.04.7 Գործարար վարչարարություն /կառավարում/

1

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական

մանկավարժական համալսարան

86

011401.00.7

Մասնագիտական մանկավարժություն

38

 

011401.19.7 Հայոց լեզու և գրականություն

2

 

011401.05.7 Մաթեմատիկա

5

 

011401.04.7 Ֆիզիկա

3

 

011401.06.7 Ինֆորմատիկա

3

 

011401.12.7 Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն

2

 

011401.02.7 Քիմիա

2

 

011401.03.7 Աշխարհագրություն

2

 

011401.01.7 Կենսաբանություն

3

 

011401.18.7 Պատմություն

3

 

011401.08.7 Հասարակագիտություն

2

 

011401.13.7 Երաժշտական կրթություն

2

 

011401.11.7 Կերպարվեստ

2

 

011401.14.7 Պարարվեստ

2

 

011401.21.7 Անգլերեն լեզու և գրականություն

2

 

011401.22.7 Գերմաներեն լեզու և գրականություն

1

 

011401.20.7 Ռուսաց լեզու և գրականություն

2

021801.00.7

Արվեստի տեսություն և պատմություն

2

 

021801.01.7 Արվեստի տեսություն, պատմություն և

կառավարում

2

092301.00.7

Սոցիալական աշխատանք

2

 

092301.01.7 Սոցիալական աշխատանք

2

031301.00.7

Հոգեբանություն

17

 

031301.01.7 Հոգեբանություն

2

 

031301.04.7 Զինվորական հոգեբանություն

1

 

031301.06.7 Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա

1

 

031301.07.7 Անձի հոգեբանություն և հոգեբանական

խորհրդատվություն

2

 

031301.11.7 Իրավաբանական հոգեբանություն

2

 

031301.12.7 Ընտանիքի հոգեբանություն

1

 

031301.02.7 Մանկավարժական հոգեբանություն

2

 

031301.03.7 Հատուկ հոգեբանություն

2

 

031301.05.7 Կառավարման հոգեբանություն

1

 

031301.13.7 Էրգոթերապիա

2

 

031301.15.7 Ճգնաժամային հոգեբանություն և միջամտություն

1

011301.00.7

Ընդհանուր մանկավարժություն

7

 

011301.03.7 Սոցիալական մանկավարժություն

2

 

011301.01.7 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

5

031401.00.7

Սոցիոլոգիա

1

 

031401.01.7 Սոցիոլոգիա

1

032101.00.7

Լրագրություն

2

 

032101.01.7 Լրագրություն

2

021503.00.7

Թատերական արվեստ

2

 

021503.02.7 Ռեժիսուրա

2

021101.00.7

Տեսալսողական արվեստ

2

 

021101.01.7 Գեղարվեստական լուսանկարչություն

1

 

021101.02.7 Օպերատորություն

1

011201.00.7

Նախադպրոցական մանկավարժություն

5

 

011201.01.7 Նախադպրոցական մանկավարժություն և

մեթոդիկա

5

011302.00.7

Հատուկ մանկավարժություն

8

 

011302.02.7 Տիֆլոմանկավարժություն

1

 

011302.01.7 Սուրդոմանկավարժություն

1

 

011302.03.7 Օլիգոֆրենոմանկավարժություն

1

 

011302.04.7 Լոգոպեդիա

2

 

011302.06.7 Արտթերապիա

1

 

011302.05.7 Հատուկ մանկավարժություն

2

Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան

55

031201.00.7

Քաղաքագիտություն

1

 

031201.01.7 Քաղաքագիտություն

1

031801.00.7

Միջազգային հարաբերություններ

2

 

031801.01.7 Միջազգային հարաբերություններ

2

023201.00.7

Լեզվաբանություն

21

 

023201.01.7 Թարգմանչական գործ /ըստ լեզուների/

14

 

Անգլերեն-հայերեն

6

 

Գերմաներեն-հայերեն

2

 

Ֆրանսերեն-հայերեն

2

 

Ռուսերեն-անգլերեն-հայերեն

2

 

Չինարեն-հայերեն

2

 

023201.02.7 Միջմշակութային հաղորդակցություն /ըստ լեզուների/

3

 

023201.04.7 Անգլերեն

1

 

023201.09.7 Կիրառական լեզվաբանություն

1

 

023201․14․7 Համընթաց թարգմանություն

2

023102.00.7

Օտար լեզու և գրականություն

2

 

023102.04.7 Ֆրանսերեն և գրականություն

2

011401.00.7

Մասնագիտական մանկավարժություն

12

 

011401.20.7 Ռուսերեն և գրականություն

2

 

011401.21.7 Անգլերեն և գրականություն

4

 

011401.22.7 Գերմաներեն և գրականություն

2

 

011401.23.7 Ֆրանսերեն և գրականություն

2

 

011401.26.7-Չինարեն և գրականություն

2

032101.00.7

Լրագրություն

2

 

032101.01.7 Լրագրություն

2

041301.00.7

Կառավարում

7

 

041301.17.7 Հանրային կառավարում

4

 

041301.12.7 Հյուրընկալության կառավարում

3

011101.00.7

Կրթական գիտություններ

2

 

011101.03.7 Կրթության գնահատում և թեստավորում

2

031804.00.7

Հասարակայնության հետ կապեր

4

 

031804.01.7 Հասարակայնության հետ կապեր

4

101501.00.7

Զբոսաշրջություն

2

 

101501.01.7 Զբոսաշրջություն

2

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան

32

011401.00.7

Մասնագիտական մանկավարժություն

9

 

011401.03.7 Աշխարհագրություն

1

 

011401.05.7 Մաթեմատիկա

1

 

011401.04.7 Ֆիզիկա

1

 

011401.09.7 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

1

 

011401.16.7 Նախնական զինվորական պատրաստություն

1

 

011401.18.7 Պատմություն

1

 

011401.19.7 Հայոց լեզու և գրականություն

1

 

011401.20.7 Ռուսերեն և գրականություն

1

 

011401.21.7 Անգլերեն և գրականություն

1

011301.00.7

Ընդհանուր մանկավարժություն

2

 

011301.01.7 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

2

031301.00.7

Հոգեբանություն

3

 

031301.01.7 Հոգեբանություն

3

042101.00.7

Իրավագիտություն

3

 

042101.01.7 Իրավագիտություն

3

011101.00.7

Կրթական գիտություններ

2

 

011101.04.7 Կրթության կազմակերպում

2

072101.00.7

Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

1

 

072101.08.7 Կենսատեխնոլոգիա

1

011302.00.7

Հատուկ մանկավարժություն

4

 

011302.04.7 Լոգոպեդիա

2

 

011302.05.7 Հատուկ մանկավարժություն

2

092301.00.7

Սոցիալական աշխատանք

3

 

092301.01.7 Սոցիալական աշխատանք

3

041301.00.7

Կառավարում

3

 

041301.01.7 Կառավարում

3

101501.00.7

Զբոսաշրջություն

2

 

101501.02.7 Կայուն զբոսաշրջություն

2

Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

17

011401.00.7

Մասնագիտական մանկավարժություն

6

 

011401.05.7 Մաթեմատիկա

2

 

011401.09.7 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

1

 

011401.19.7 Հայոց լեզու և գրականություն

1

 

011401.20.7 Ռուսերեն և գրականություն

1

 

011401.21.7 Անգլերեն և գրականություն

1

041301.00.7

Կառավարում

1

 

041301.17.7 Հանրային կառավարում

1

011101.00.7

Կրթական գիտություններ

1

 

011101.05.7 Կրթության կառավարում

1

011301.00.7

Ընդհանուր մանկավարժություն

2

 

011301.04.7 Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա

2

022201.00.7

Պատմություն

1

 

022201.01.7 Պատմություն

1

061102.01.7

Ծրագրային ճարտարագիտություն

2

 

061102.01.7 Ծրագրային ճարտարագիտություն

2

051101.00.7

Կենսաբանություն

2

 

051101.01.7 Կենսաբանություն

2

053101.00.7

Քիմիա

2

 

053101.02.7 Դեղագործական քիմիա

2

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա

28

021502.00.7

Կատարողական արվեստ

25

 

021502.01.7 Գործիքային կատարողականություն

19

 

դաշնամուր

6

 

ջութակ

2

 

ալտ

1

 

թավջութակ

1

 

ֆլեյտա

2

 

կլառնետ

1

 

սաքսաֆոն

1

 

շեփոր

1

 

տուբա

1

 

քանոն

1

 

թառ

2

 

քամանչա

 

ուդ

 

դուդուկ

 

շվի

 

սրինգ

 

բլուլ

 

սանթուր

 

021502.02.7 Դիրիժորություն

1

 

021502.04.7 Վոկալ արվեստ

5

 

Ակադեմիական երգեցողություն

4

 

ժողովրդական երգեցողություն

1

021801.00.7

Արվեստի տեսություն և պատմություն

1

 

021801.03.7 Երաժշտագիտություն

1

021501.00.7

Երաժշտական արվեստ

2

 

021501.01.7 Երաժշտական արվեստ

2

ԵՊԿ-ի Գյումրու մասնաճյուղ

2

021502.00.7

Կատարողական արվեստ

2

 

021502.01.7 Գործիքային կատարողականություն

1

 

շեփոր

1

 

021502.04.7 Վոկալ արվեստ

1

 

Ակադեմիական երգեցողություն

1

Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ

14

021101.00.7

Տեսալսողական արվեստ

1

 

021101.02.7 Օպերատորություն

1

021103.00.7

Կինոարվեստ

2

 

021103.01.7 Կինոարվեստ

2

021301.00.7

Կերպարվեստ

1

 

021301.04.7 Թատրոնի, կինոյի և հեռուստաոլորտի նկարչություն

1

021503.00.7

Թատերական արվեստ

7

 

021503.01.7 Դերասանական արվեստ

6

 

021503.02.7 Ռեժիսուրա

1

021504.00.7

Պարարվեստի ռեժիսուրա

1

 

021504.01.7 Պարարվեստի ռեժիսուրա

1

021801.00.7

Արվեստի տեսություն և պատմություն

2

 

021801.06.7 Սցենարադրամատաուրգիական արվեստ

2

ԵԹԿՊԻ-ի Գյումրու մասնաճյուղ

1

021503.00.7

Թատերական արվեստ

1

 

021503.02.7 Ռեժիսուրա

1

Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա

13

021201.00.7

Դիզայն

7

 

021201.01.7 Դիզայն

2

 

021201.03.7 Հագուստի մոդելավորում

2

 

021201.04.7 Համակարգչային գրաֆիկա

3

021301.00.7

Կերպարվեստ

4

 

021301.01.7 Գեղանկարչություն

2

 

021301.02.7 Գրաֆիկա

1

 

021301.03.7 Քանդակագործություն

1

021401.00.7

Կիրառական արվեստ

1

 

021401.01.7 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

1

021801.00.7

Արվեստի տեսություն և պատմություն

1

 

021801.02.7 Արվեստաբանություն

1

ՀԳՊԱ-ի Գյումրու մասնաճյուղ

2

021301.00.7

Կերպարվեստ

1

 

021301.01.7 Գեղանկարչություն

1

021201.00.7

Դիզայն

1

 

021201.01.7 Դիզայն

1

Գավառի պետական համալսարան

13

011301.00.7

Ընդհանուր մանկավարժություն

2

 

011301.01.7 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

2

011401.00.7

Մասնագիտական մանկավարժություն

5

 

011401.18.7 Պատմություն

1

 

011401.19.7 Հայոց լեզու և գրականություն

2

 

011401.21.7 Անգլերեն և գրականություն

2

041101.00.7

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

2

 

041101.01.7 Հաշվապահական հաշվառում /ըստ ճյուղերի/

2

041201.00.7

Ֆինանսներ

2

 

041201.01.7 Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ

2

031101.00.7

Տնտեսագիտություն

1

 

031101.01.7 Տնտեսագիտություն

1

061103.00.7

Համակարգչային ճարտարագիտություն

1

 

061103.01.7 Համակարգչային ճարտարագիտություն

1

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական

համալսարան

10

091801.00.7

Հանրային առողջություն և առողջապահություն

5

 

091801.02.7 Առողջապահության կառավարում և կազմակերպում

4

 

091801.03.7 Շրջակա միջավայրի հիգիենա

1

091601.00.7

Ֆարմացիա

5

 

091601.01.7 Ֆարմացիա

5

Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական

ինստիտուտ

27

011401.00.7

Մասնագիտական մանկավարժություն

14

 

011401.09.7 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

10

 

011401.10.7 Ֆիզիկական դաստիարակություն և ադապտիվ

ֆիզիկական կուլտուրա

4

101401.00.7

Սպորտ

7

 

101401.02.7 Առողջարարական ֆիզիկական կուլտուրա

(կինեզիոլոգիա)

7

032101.00.7

Լրագրություն

2

 

032101.01.7 Լրագրություն

2

041301.00.7

Կառավարում

2

 

041301.01.7 Կառավարում

2

031301.00.7

Հոգեբանություն

2

 

031301.01.7 Հոգեբանություն

2

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

72

031802.00.7

Ագրոէկոնոմիկա

4

 

031802.01.7 Ագրոպարենային համակարգի էկոնոմիկա

2

 

031802.04.7 Ագրարային մենեջմենթ

2

041801.00.7

Ագրոբիզնես

4

 

041801.01.7 Ագրոբիզնես և ֆինանսներ

4

052201.00.7

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

3

 

052201.02.7 Կայուն գյուղանտեսություն

3

072101.00.7

Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

19

 

072101.01.7 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

7

 

072101.02.7 Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և

գինեգործություն

7

 

072101.09.7 Սննդամթերքի անվտանգություն

5

081101.00.7

Ագրոնոմիա

11

 

081101.01.7 Ագրոնոմիա

3

 

081101.02.7 Բույսերի պաշտպանություն

2

 

081101.03.7 Ջերմատնային ագրոտեխնոլոգիա

3

 

081101.04.7 Օրգանական գյուղատնտեսություն

3

081102.00.7

Անասնաբուծություն

2

 

081102.02.7 Կենդանագիտություն և կենսատեխնոլոգիա

2

082101.00.7

Անտառային տնտեսություն

2

 

082101.01.7 Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի

կանաչապատում

2

084101.00.7

Անասնաբուժություն

5

 

084101.01.7 Անասնաբուժություն

2

 

084101.02.7 Անասնաբուժական-սանիտարական

փորձաքննություն

3

071804.00.7

Ագրարային ճարտարագիտություն

18

 

071804.01.7 Մեքենասարքավորումների ճարտարագիտություն

6

 

071804.02.7 Հողային և ջրային ռեսուրսների

ճարտարագիտություն

5

 

071804.03.7 Ագրոարդյունաբերության տեխնոլոգիաներ

3

 

071804.04.7 Ճշգրիտ գյուղատնտեսություն

4

071601.00.7

Տրանսպորտային համակարգեր

4

 

071601.05.7 Տրանսպորտային և լոգիստիկ համակարգեր

4

Գորիսի պետական համալսարան

7

011401.00.7

Մասնագիտական մանկավարժություն

4

 

011401.01.7 Կենսաբանություն

1

 

011401.05.7 Մաթեմատիկա

1

 

011401.18.7 Պատմություն

1

 

011401.19.7 Հայոց լեզու և գրականություն

1

011301.00.7

Ընդհանուր մանկավարժություն

1

 

011301.01.7 Տարրական մանկավարժություն

1

011101.00.7

Կրթական գիտություններ

1

 

011101.05.7 Կրթության կառավարում

1

031101.00.7

Տնտեսագիտություն

1

 

031101.02.7 Տնտեսագիտության տեսություն

1

 

Աղյուսակ N 3

 

2023/2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՇԽՈՒՄԸ՝ ԸՍՏ ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ՀԻՄՆԱԴՐՎԱԾ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

 

Մասնագիտությունը

Պետության

կողմից

ուսանողական

նպաստների

ձևով ուսման

վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ

(անվճար)

Հայ-ռուսական համալսարան (հայկական բաժանմունք)

23

061101.00.7

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

3

 

061101.05.7 Թվային անալիզ և մաթեմատիկական մոդելավորում

3

071301.00.7

Էներգետիկա

4

 

071301.05.7 Այլընտրանքային էներգետիկա

4

051101.00.7

Կենսաբանություն

2

 

051101.14.7 Գենային ճարտարագիտություն

2

041201.00.7

Ֆինանսներ

1

 

041201.01.7 Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ

1

091801.00.7

Հանրային առողջություն և առողջապահություն

2

 

091801.05.7 Թվային առողջապահություն

2

041301.00.7

Կառավարում

3

 

041301.01.7 Կառավարում

1

 

041301.27.7 Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

2

041401.00.7

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

2

 

041401.01.7 Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

2

042101.00.7

Իրավագիտություն

6

 

042101.04.7 Քրեական իրավունք և դատավարություն

2

 

042101.05.7 Գործարարական իրավունք

2

 

042101.10.7 Առողջապահական իրավունք

2

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան

4

041401.00.7

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

1

 

041401.01.7 Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

1

041201.00.7

Ֆինանսներ

1

 

041201.01.7 Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ

1

042101.00.7

Իրավագիտություն

1

 

042101.01.7 Իրավագիտություն

1

061104.00.7

Տեղեկատվական համակարգեր

1

 

061104.05.7 Արհեստական բանականությամբ համակարգեր

1

 

Աղյուսակ N 4

 

2023/2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՇԽՈՒՄԸ՝ ԸՍՏ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՀԻՄՆԱԴՐՎԱԾ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

Դասիչը

Մասնագիտությունը

Պետության

կողմից

ուսանողական

նպաստների

ձևով

ուսման վարձի

լրիվ

փոխհատուցմամբ

(անվճար)

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

20

041301.00.7

Կառավարում

3

 

041301.29.7 Ռազմավարական կառավարում

3

031101.01.7

Տնտեսագիտություն

2

 

031101.01.7 Տնտեսագիտություն

2

011401.00.7

Մասնագիտական մանկավարժություն

2

 

011401.21.7 Անգլերեն և գրականություն

2

042101.00.7

Իրավագիտություն

5

 

042101.01.7 Իրավագիտություն

3

 

042101.17.7 Մարդու իրավունքներ և սոցիալական արդարություն

2

031201.00.7

Քաղաքագիտություն

2

 

031201.01.7 Քաղաքագիտություն

2

071802.00.7

Արդյունաբերական ճարտարագիտություն

2

 

071802.01.7 Արդյունաբերական ճարտարագիտություն

2

061101.00.7

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

2

 

061101.01.7 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

2

091801.00.7

Հանրային առողջություն և առողջապահություն

2

 

091801.01.7 Հանրային առողջություն և առողջապահություն

2

Եվրոպական համալսարան

8

061105.00.7

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

2

 

061105.01.7 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

2

042101.00.7

Իրավագիտություն

2

 

042101.01.7 Իրավագիտություն

2

041301.00.7

Կառավարում

2

 

041301.01.7 Կառավարում

2

023201.00.7

Լեզվաբանություն

1

 

Թարգմանչական գործ /ըստ լեզուների/

1

101801.00.7

Սերվիս

1

 

101801.01.7 Սերվիս

1

 

Աղյուսակ N 5

 

2023/2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

 

Դասիչը

Մասնագիտությունը

Պետության

կողմից

ուսանողական

նպաստների

ձևով ուսման

վարձի լրիվ

փոխհատուց-

մամբ (անվճար)

ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

15

061101․00․7

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

2

 

061101.03.7 Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

2

022801.00.7

Արևելագիտություն

2

 

022801.02.7 Թյուրքագիտություն

2

041301.00.7

Կառավարում

2

 

041301.04.7 Գործարար վարչարարություն /կառավարում/

2

042101.00.7

Իրավագիտություն

1

 

042101.01.7 Իրավագիտություն

1

031301.00.7

Հոգեբանություն

2

 

031301.06.7 Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա

2

031801.00.7

Միջազգային հարաբերություններ

1

 

031801.01.7 Միջազգային հարաբերություններ

1

052201.00.7

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

1

 

052201.01.7 Բնապահպանություն և բնօգտագործում

1

051101.00.7

Կենսաբանություն

2

 

051101.08.7 Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն

2

091601.00.7

091601.00.7 Ֆարմացիա

2

 

091601.02.7 Դեղագիտություն

2

 

Աղյուսակ N 6

 

2023/2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

 

Դասիչը

Մասնագիտությունը

Պետության կողմից

ուսանողական

նպաստների ձևով

ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ

(անվճար)

ՀՀ ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան

30

103101.00.7

Միավորումների և զորամասերի կառավարում

30

 

103101.01.7 Միավորումների և զորամասերի կառավարում

30

ՀՀ ՊՆ պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան

10

103802.00.7

Պետական և ռազմական կառավարում

10

 

103802.01.7 Պետական և ռազմական կառավարում

10

Ընդամենը

40

 

ՀԱՊԿ անդամ երկրների ռազմաուսումնական հաստատություններ

34

Ընդամենը

34

 

Աղյուսակ N 7

 

2023/2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

 

Դասիչը

Մասնագիտությունը

Պետության կողմից

ուսանողական

նպաստների ձևով

ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ

(անվճար)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

41

041301.00.7

Կառավարում

22

 

041301.03.7 Պետական կառավարում և տեղական

ինքնակառավարում

7

 

041301.17.7 Հանրային կառավարում

10

 

041301.25.7 Հանրային ֆինանսների կառավարում

5

042101.00.7

Իրավագիտություն

8

 

042101.01.7 Իրավագիտություն

8

031201.00.7

Քաղաքագիտություն

6

 

031201.07.7 Գլոբալ կառավարում և տարածաշրջանային

քաղաքականություն

6

031301.00.7

Հոգեբանություն

5

 

031301.05.7 Կառավարման հոգեբանություն

5

 

Աղյուսակ N 8

 

2023/2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

 

Դասիչը

Մասնագիտությունը

Պետության կողմից

ուսանողական

նպաստների ձևով

ուսման վարձի լրիվ

փոխհատուցմամբ

(անվճար)

Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա

(Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)

3

055101.00.7

Ֆիզիկա

3

 

055101.08.7 Միջուկային ֆիզիկա և տարրական

մասնիկների ֆիզիկա

3

 

Աղյուսակ N 9

 

2023/2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

 

Բուհը, մասնագիտությունը

Պետության կողմից

ուսանողական

նպաստների ձևով

ուսման վարձի լրիվ

փոխհատուցմամբ

(անվճար)

Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի

Երևանի մասնաճյուղ

2

042101.00.7

Իրավագիտություն

1

 

042101.01.7 Իրավագիտություն

1

031801.00.7

Միջազգային հարաբերություններ

1

 

031801.01.7 Միջազգային հարաբերություններ

1

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետի աշխատակազմի

ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

17.03.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 17 մարտի 2023 թվական: