Համարը 
N 352-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2023.03.20-2023.04.02 Պաշտոնական հրապարակման օրը 20.03.2023
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
16.03.2023
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
20.03.2023
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
21.03.2023
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2023/2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ՎՃԱՐՈՎԻ, ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

16 մարտի 2023 թվականի N 352-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2023/2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ՎՃԱՐՈՎԻ, ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ մասին ու «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2023/2024 ուսումնական տարվա՝ ըստ մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և վճարովի, առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերը` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5 և 6 հավելվածների:

2. Սահմանել, որ`

1) միջպետական համաձայնագրերով Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհեր ընդունված ուսանողների ուսուցումը ֆինանսավորվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին.

2) բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների վճարովի ուսուցման համակարգում ուսման վարձի չափը որոշում է տվյալ ուսումնական հաստատությունը` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 19-ի N 163-Ն որոշման.

3) սույն որոշման N 1 հավելվածի 5-րդ կետում նախատեսված տեղերը հատկացվում են Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի, կամ ինտեգրացված կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ ընդունված և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հետուսումնառության ընթացքում զինվորական պատրաստություն անցնելու և ուսումնառության ավարտից հետո Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության նշած վայրում և պայմաններով զինվորական ծառայություն անցնելու մասին քաղաքացիաիրավական պայմանագիր կնքած ուսանողներին:

3. Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկշաբաթյա ժամկետում հաստատել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում վճարովի հիմունքներով ուսուցմամբ ընդունելության տեղերը` ըստ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և մասնագիտությունների:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետ

Ն. ՓաշինՅԱՆ

 

Երևան

 

20.03.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

մարտի 16-ի N 352-Ն որոշման

 

2023/2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ՎՃԱՐՈՎԻ, ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 

NN

ը/կ

Ուսումնական հաստատության անվանումը

Պետության կողմից

ուսանողական

նպաստների ձևով

ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ

(անվճար)

 

Ընդամենը

3124

1.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

2146

1.1.

ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

2102

1.2.

Հայ-ռուսական համալսարան (հայկական բաժանմունք)

31

1.3.

Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի Երևանի մասնաճյուղ

6

1.4.

«Արարատյան բակալավրիատ» ծրագիրն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտներին հատկացված տեղեր

7

2.

Սփյուռքահայ ուսանողների ընդունելություն

70

3.

Միջպետական համաձայնագրերի շրջանակներում ընդունելությանը հատկացվող տեղեր

13

4.

Լեռնային Ղարաբաղին հատկացված նպատակային տեղեր (ՀՀ ԱԻՆ-ի ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի, ՊՆ-ի նպատակային ընդունելության հատկացված տեղերը ներառված չեն)

60

5.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությանը հատկացվող նպատակային ընդունելության տեղեր

180

5.1.

ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

170

5.2.

Լեռնային Ղարաբաղին հատկացված տեղեր

10

6.

Պահուստային տեղ

115

7.

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

480

8.

ՀՀ ԱԻՆ-ի ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա

(այդ թվում` Լեռնային Ղարաբաղին հատկացված 5 տեղ)

60

Վճարովի հիմունքներով ուսուցմամբ

ընդունելության ընդհանուր տեղերը

16300

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետի աշխատակազմի

ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

20.03.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

 մարտի 16-ի N 352-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2023/2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ և Հայ-ռուսական համալսարանի հայկական բաժանմունք

 

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

 

Դասիչը, ուսուցման ձևը

Բուհը, մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը

Անվճար ուսուցման տեղերի թիվը

Այդ թվում` նպատա- կային

1

2

3

4

Ընդամենը

 

2108

59

1. Երևանի պետական համալսարան

472

4

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

   
 

011301.03.6 Սոցիալական մանկավարժություն

2

 

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

   
 

021801.02.6 Արվեստաբանություն

3

 

022102.00.6

Աստվածաբանություն

   
 

022102.01.6 Աստվածաբանություն

5

 

022201.00.6

Պատմություն

   
 

022201.01.6 Պատմություն

5

 

022202.00.6

Հնագիտություն

   
 

022202.01.6 Հնագիտություն և

ազգագրություն

3

 

022301.00.6

Փիլիսոփայություն

   
 

022301.01.6 Փիլիսոփայություն

4

 

022801.00.6

Արևելագիտություն

   
 

022801.01.6 Արաբագիտություն

5

 
 

022801.02.6 Թյուրքագիտություն

5

 
 

022801.03.6 Իրանագիտություն

5

 
 

022801.05.6 Ադրբեջանագիտություն

5

 

022802.00.6

Կովկասագիտություն

   
 

022802.01.6 Կովկասագիտություն

6

 

023101.00.6

Հայոց լեզու և գրականություն

   
 

023101.01.6 Հայոց լեզու և գրականություն

12

 

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

   
 

023102.01.6 Ռուսերեն և գրականություն

7

 

023201.00.6

Լեզվաբանություն

   
 

023201.01.6 Թարգմանչական գործ /անգլերեն և

հայերեն/

3

 
 

023201.02.6 Միջմշակութային հաղորդակցություն՝

անգլերեն

2

 
 

023201.09.6 Միջմշակութային հաղորդակցություն և

թարգմանություն /ռուսերեն/

5

 
 

023201.10.6 Անգլերեն, ֆրանսերեն և

հաղորդակցություն

5

 
 

023201.11.6 Անգլերեն, գերմաներեն և հաղորդակցություն

5

 
 

023201.12.6 Անգլերեն, իսպաներեն և

հաղորդակցություն

5

 
 

023201.13.6 Անգլերեն, իտալերեն և

հաղորդակցություն

4

 

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

   
 

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

2

 

031201.00.6

Քաղաքագիտություն

   
 

031201.01.6 Քաղաքագիտություն

3

 

031301.00.6

Հոգեբանություն

   
 

031301.01.6 Հոգեբանություն

5

 

031401.00.6

Սոցիոլոգիա

   
 

031401.01.6 Սոցիոլոգիա

4

 

031501.00.6

Մշակութաբանություն

   
 

031501.01.6 Մշակութաբանություն

3

 

031801.00.6

Միջազգային հարաբերություններ

   
 

031801.01.6 Միջազգային հարաբերություններ

2

 

031804.00.6

Հասարակայնության հետ կապեր

   
 

031804.01.6 Հասարակայնության հետ կապեր

2

 

032101.00.6

Լրագրություն

   
 

032101.01.6 Լրագրություն

4

 

041201.00.6

Ֆինանսներ

   
 

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

2

 

041301.00.6

Կառավարում

   
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

2

 
 

041301.02.6 Հանրային կառավարում

3

 
 

041301.04.6 Հանրային քաղաքականություն և

կառավարում

2

 

042101.00.6

Իրավագիտություն

   
 

042101.01.6 Իրավագիտություն

2

 

051101.00.6

Կենսաբանություն

   
 

051101.01.6 Կենսաբանություն

12

 

051201.00.6

Կենսաքիմիա

   
 

051201.03.6 Կենսաքիմիա և կենսատեխնոլոգիա

13

 

051202.00.6

Կենսաֆիզիկա

   
 

051202.01.6 Կենսաֆիզիկա և կենսաինֆորմատիկա

9

 

053101.00.6

Քիմիա

   
 

053101.01.6 Քիմիա

12

 
 

053101.04.6 Սննդի անվտանգություն

7

 

054101.00.6

Երկրաբանություն

   
 

054101.01.6 Երկրաբանություն

9

 

054201.00.6

Աշխարհագրություն

   
 

054201.01.6 Աշխարհագրություն

7

 
 

054201.02.6 Քարտեզագրություն և կադաստրային

գործ

4

 

055101.00.6

Ֆիզիկա

   
 

055101.01.6 Ֆիզիկա

23

 
 

055101.02.6 Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա

6

 
 

055101.03.6 Նանոֆիզիկա և առաջատար

տեխնոլոգիաներ

10

 
 

055101.04.6 Տվյալների մշակումը ֆիզիկայում և

արհեստական բանականություն

15

 
 

055101.05.6 Երկակի նշանակության

տեխնոլոգիաների ֆիզիկա

9

 

055102.00.6

Ռադիոֆիզիկա

   
 

055102.01.6 Ռադիոֆիզիկա

26

 

056101.00.6

Մաթեմատիկա

   
 

056101.01.6 Մաթեմատիկա

26

 

056201.00.6

Վիճակագրություն

   
 

056201.02.6 Կիրառական վիճակագրություն և

տվյալների գիտություն

18

 

056801.00.6

Մեխանիկա

   
 

056801.01.6 Մեխանիկա

7

 

056802.00.6

Ֆինանսական մաթեմատիկա

   
 

056802.01.6 Ակտուարական և ֆինանսական

մաթեմատիկա

15

 

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

   
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական

մաթեմատիկա

44

 

061901.00.6

Տեղեկատվական անվտանգություն

   
 

061901.01.6 Տեղեկատվական անվտանգություն

24

4

071401.00.6

Էլեկտրոնիկա

   
 

071401.02.6 Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և

միկրոէլեկտրոնիկա

15

 

071403.00.6

Ռադիոտեխնիկա և կապ

   
 

071403.03.6 Հեռահաղորդակցություն և

ազդանշանների մշակում

13

 

091601.00.6

Ֆարմացիա

   
 

091601.01.6 Ֆարմացիա

6

 

092301.00.6

Սոցիալական աշխատանք

   
 

092301.01.6 Սոցիալական աշխատանք

4

 

101501.00.6

Զբոսաշրջություն

   
 

101501.03.6 Կրոնական զբոսաշրջություն

2

 

101801.00.6

Սերվիս

   
 

101801.01.6 Սերվիս

4

 
 

061901.00.6 «Տեղեկատվական անվտանգություն» մասնագիտության նախատեսված 4 նպատակային ուսուցման տեղերը հատկացված են Ազգային անվտանգության

ծառայությանը՝ նպատակային ընդունելության համար:

2. Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

45

 

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

   
 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և

մեթոդիկա

5

 

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

   
 

011401.20.6 Ռուսերեն և գրականություն

2

 

021201.00.6

Դիզայն

   
 

021201.01.6 Դիզայն

2

 

021401.00.6

Կիրառական արվեստ

   
 

021401.01.6 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

3

 

022201.00.6

Պատմություն

   
 

022201.01.6 Պատմություն

3

 

023101.00.6

Հայոց լեզու և գրականություն

   
 

023101.01.6 Հայոց լեզու և գրականություն

4

 

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

   
 

023102.02.6 Անգլերեն և գրականություն

4

 
 

023102.04.6 Ֆրանսերեն և գրականություն

2

 

031301.00.6

Հոգեբանություն

   
 

031301.01.6 Հոգեբանություն

2

 

041201.00.6

Ֆինանսներ

   
 

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

5

 

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

   
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական

մաթեմատիկա

10

 

101501.00.6

Զբոսաշրջություն

   
 

101501.01.6 Զբոսաշրջություն

3

 

3. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

432

 

021201.00.6

Դիզայն

   
 

021201.01.6 Դիզայն

7

 
 

021201.04.6 Համակարգչային գրաֆիկա

5

 

041301.00.6

Կառավարում

   
 

041301.03.6 Լոգիստիկա

5

 

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

   
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական

մաթեմատիկա

21

 

061102.00.6

Ծրագրային ճարտարագիտություն

   
 

061102.01.6 Ծրագրային ճարտարագիտություն

27

 

061103.00.6

Համակարգչային ճարտարագիտություն

   
 

061103.01.6 Համակարգչային ճարտարագիտություն

26

 
 

061103.02.6 Քոմփյութերային տեխնոլոգիաներ և

ցանցեր

12

 

061104.00.6

Տեղեկատվական համակարգեր

   
 

061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր

20

 
 

061104.02.6 Արհեստական բանականությամբ

համակարգեր

12

 

061105.00.6

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

   
 

061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

22

 

061901.00.6

Տեղեկատվական անվտանգություն

   
 

061901.01.6 Տեղեկատվական անվտանգություն

25

 

071101.00.6

Քիմիական տեխնոլոգիա

   
 

071101.01.6 Քիմիական տեխնոլոգիա

10

 

071301.00.6

Էներգետիկա

   
 

071301.01.6 Ջերմաէներգետիկա

9

 
 

071301.02.6 Ատոմային էներգետիկա

8

 
 

071301.03.6 Էլեկտրաէներգետիկա

12

 

071302.00.6

Էլեկտրատեխնիկա

   
 

071302.02.6 Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխա-

նիկա և էլեկտրատեխնոլոգիաներ

20

 
 

071302.03.6 Շինությունների էլեկտրամատակա-

րարման քոմփյութերային նախագծում

12

 

071401.00.6

Էլեկտրոնիկա

   
 

071401.01.6 Էլեկտրոնիկա

28

 
 

071401.02.6 Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և

միկրոէլեկտրոնիկա

14

 

071402.00.6

Ավտոմատացում

   
 

071402.01.6 Ավտոմատացում

15

 

071403.00.6

Ռադիոտեխնիկա և կապ

   
 

071403.02.6 Ռադիոտեխնիկա

22

 
 

071403.03.6 Հեռահաղորդակցություն և

ազդանշանների մշակում

22

 

071501.00.6

Մետալուրգիա

   
 

071501.01.6 Մետալուրգիա

7

 

071502.00.6

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

   
 

071502.01.6 Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

5

 
 

071502.02.6 Տեխնոլոգիական մեքենաներ և

սարքավորումներ

5

 

071503.00.6

Մեքենագիտություն

   
 

071503.01.6 Մեխանիկական համակարգերի

քոմփյութերային նախագծում

7

 
 

071503.03.6 Ռոբոտատեխնիկա և մեխատրոնիկա

14

 

071506.00.6

Սարքաշինություն և չափագիտություն

   
 

071506.03.6 Կենսաբժշկական

ճարտարագիտություն

7

 
 

071506.04.6 Չափիչ սարքավորումներ և

համակարգեր

5

 

071505.00.6

Տրանսպորտային մեքենաշինություն

   
 

071505.02.6 Ավտոմոբիլներ

5

 

071603.00.6

Ավիացիոն և հրթիռային տեխնիկա

   
 

071603.02.6 Թռչող ապարատների ավիացիոն

սարքավորումներ

14

 

072401.00.6

Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների

արդյունահանում

   
 

072401.01.6 Լեռնային գործ և օգտակար

հանածոների արդյունահանում

9

 

4. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի

Գյումրու մասնաճյուղ

50

 

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

   
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական

մաթեմատիկա

13

 

021201.00.6

Դիզայն

   
 

021201.04.6 Համակարգչային գրաֆիկա

8

 

061105.00.6

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

   
 

061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

14

 

071401.00.6

Էլեկտրոնիկա

   
 

071401.01.6 Էլեկտրոնիկա

13

 

073201.00.6

Շինարարական ճարտարագիտություն

   
 

073201.01.6 Արդյունաբերական, քաղաքացիական շինարարություն և կոնստրուկցիաների

նախագծում

2

 

5. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի

Վանաձորի մասնաճյուղ

30

 

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

   
 

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

1

 

071502.00.6

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

   
 

071502.01.6 Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

5

 

071601.00.6

Տրանսպորտային համակարգեր

   
 

071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապարհային

երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

5

 

061102.00.6

Ծրագրային ճարտարագիտություն

   
 

061102.01.6 Ծրագրային ճարտարագիտություն

13

 

073201.00.6

Շինարարական ճարտարագիտություն

   
 

073201.01.6 Արդյունաբերական, քաղաքացիական

շինարարություն և կոնստրուկցիաների նախագծում

6

 

6. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի

Կապանի մասնաճյուղ

32

 

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

   
 

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

2

 

061104.00.6

Տեղեկատվական համակարգեր

   
 

061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր

6

 

061105.00.6

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

   
 

061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

6

 

072401.00.6

Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների

արդյունահանում

   
 

072401.01.6 Լեռնային գործ և օգտակար

հանածոների արդյունահանում

6

 

071501.00.6

Մետալուրգիա

   
 

071501.01.6 Մետալուրգիա

6

 

072402.00.6

Օգտակար հանածոների հարստացում

   
 

072402.01.6 Օգտակար հանածոների հարստացում

6

 

7. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի

ազգային համալսարան

97

 

073101.00.6

Ճարտարապետություն

   
 

073101.01.6 Ճարտարապետություն

15

 

021201.00.6

Դիզայն

   
 

021201.01.6 Դիզայն

5

 
 

021201.02.6 Գրաֆիկական դիզայն

5

 
 

021201.05.6 Միջավայրի դիզայն

5

 

041301.00.6

Կառավարում

   
 

041301.03.6 Լոգիստիկա

2

 

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

   
 

061101.01.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային

գիտություն)

8

 

061104.00.6

Տեղեկատվական համակարգեր

   
 

061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր

7

 

054301.00.6

Գեոմատիկա

   
 

054301.01.6 Գեոդեզիա և կադաստր

3

 
 

054301.02.6 Աշխարհագրական տեղեկատվական

համակարգեր

5

 

073201.00.6

Շինարարական ճարտարագիտություն

   
 

073201.12.6 Շենքերի և կառուցվածքների

մոդելավորում, նախագծում, շինարարություն

21

 
 

073201.13.6 Ինժեներական համակարգերի

մոդելավորում, նախագծում, կառավարում

11

 

071601.00.6

Տրանսպորտային համակարգեր

   
 

071601.01.6 Տրանսպորտային համակարգեր

2

 

101501.00.6

Զբոսաշրջություն

   
 

101501.01.6 Զբոսաշրջություն

4

 

101801.00.6

Սերվիս

   
 

101801.01.6 Սերվիս

4

 

8. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

76

 

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

   
 

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

11

 

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

   
 

041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և

հարկում (ըստ ոլորտի)

8

 

041201.00.6

Ֆինանսներ

   
 

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

11

 

041301.00.6

Կառավարում

   
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

11

 

041401.00.6

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

   
 

041401.01.6 Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) /ըստ

ոլորտի/

7

 

056201.00.6

Վիճակագրություն

   
 

056201.01.6 Վիճակագրություն

10

 

056802.00.6

Ֆինանսական մաթեմատիկա

   
 

056802.01.6 Ակտուարական և ֆինանսական

մաթեմատիկա

10

 

061104.00.6

Տեղեկատվական համակարգեր

   
 

061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր

8

 

9. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի

Գյումրու մասնաճյուղ

11

 

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

   
 

041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և

հարկում (ըստ ոլորտի)

1

 

041201.00.6

Ֆինանսներ

   
 

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

4

 

041301.00.6

Կառավարում

   
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

4

 

041401.00.6

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

   
 

041401.01.6 Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) /ըստ

ոլորտի/

2

 

10. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական

մանկավարժական համալսարան

120

6

011201.00.6

Նախադպրոցական մանկավարժություն

   
 

011201.01.6 Նախադպրոցական մանկավարժություն

և մեթոդիկա

4

 

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

   
 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և

մեթոդիկա

6

 
 

011301.03.6 Սոցիալական մանկավարժություն

2

 

011302.00.6

Հատուկ մանկավարժություն

   
 

011302.01.6 Սուրդոմանկավարժություն

2

 
 

011302.02.6 Տիֆլոմանկավարժություն

2

 
 

011302.03.6 Օլիգոֆրենոմանկավարժություն

1

 
 

011302.04.6 Լոգոպեդիա

2

 

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

   
 

011401.19.06 Հայոց լեզու և գրականություն

4

1

 

011401.04.06 Ֆիզիկա

4

1

 

011401.12.06 Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն

3

 
 

011401.05.06 Մաթեմատիկա

4

1

 

011401.06.06 Ինֆորմատիկա

4

 
 

011401.02.06 Քիմիա

3

 
 

011401.01.06 Կենսաբանություն

3

 
 

011401.03.06 Աշխարհագրություն

4

1

 

011401.18.06 Պատմություն

5

1

 

011401.11.06 Կերպարվեստ

3

 
 

011401.13.06 Երաժշտական կրթություն

3

1

 

011401.14.06 Պարարվեստ

3

 
 

011401.21.06 Անգլերեն լեզու և գրականություն

3

 
 

011401.22.06 Գերմաներեն լեզու և գրականություն

1

 
 

011401.20.06 Ռուսաց լեզու և գրականություն

4

 
 

011401.08.6 Հասարակագիտություն

2

 
 

011401.30.06 Մաթեմատիկա-ֆիզիկա

6

 
 

011401.31.06 Մաթեմատիկա-ինֆորմատիկա

6

 
 

011401.32.06 Կենսաբանություն-քիմիա

6

 
 

011401.33.06 Աշխարհագրություն-բնագիտություն

6

 

021101.00.6

Տեսալսողական արվեստ

   
 

021101.01.6 Գեղարվեստական լուսանկարչություն

1

 
 

021101.02.6 Օպերատորություն

1

 

021401.00.6

Կիրառական արվեստ

   
 

021401.01.6 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

1

 

021502.00.6

Կատարողական արվեստ

   
 

021502.01.6 Գործիքային կատարողականություն

3

 

021503.00.6

Թատերական արվեստ

   
 

021503.02.6 Ռեժիսուրա

1

 

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

   
 

021801.01.6 Արվեստի տեսություն, պատմություն և

կառավարում

2

 

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

   
 

023102.05.6 Իսպաներեն լեզու և գրականություն

1

 

031301.00.6

Հոգեբանություն

   
 

031301.01.6 Հոգեբանություն

3

 

031401.00.6

Սոցիոլոգիա

   
 

031401.01.6 Սոցիոլոգիա

2

 

031501.00.6

Մշակութաբանություն

   
 

031501.01.6 Մշակութաբանություն

2

 
 

031501.02.6 Թանգարանային գործ և պատմամշակու-

թային կառույցների պահպանություն

1

 

032101.00.6

Լրագրություն

   
 

032101.01.6 Լրագրություն

1

 

032201.00.6

Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ

   
 

032201.01.6 Գրադարանային-տեղեկատվական

աղբյուրներ

2

 

052101.00.6

Շրջակա միջավայրի գիտություններ

   
 

052101.01.6 Շրջակա միջավայրի գիտություններ

1

 

092301.00.6

Սոցիալական աշխատանք

   
 

092301.01.6 Սոցիալական աշխատանք

2

 
 

011401.00.6 «Մասնագիտական մանկավարժություն» մասնագիտության 011401.13.06 «Երաժշտական կրթություն» կրթական ծրագրով նախատեսված 1 տեղը հատկացված է Սյունիքի մարզի դիմորդներին՝ ՀՀ օրենսդրությամբ

սահմանված կարգով՝ նպատակային ընդունելության համար:

11. Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան

68

 

023201.00.6

Լեզվաբանություն

   
 

023201.03.6 Ռուսերեն

1

 
 

023201.04.6 Անգլերեն

5

 
 

023201.06.6 Ֆրանսերեն

1

 
 

023201.05.6 Գերմաներեն

1

 
 

023201.02.6 Միջմշակութային հաղորդակցություն (ըստ լեզուների)

   
 

ռուսերեն

2

 
 

անգլերեն

5

 
 

գերմաներեն

2

 
 

ֆրանսերեն

2

 
 

023201.01.6

Թարգմանչական գործ

   
 

ռուսերեն և հայերեն

1

 
 

անգլերեն և հայերեն

5

 
 

ֆրանսերեն և հայերեն

2

 
 

գերմաներեն և հայերեն

2

 
 

իտալերեն և հայերեն

1

 
 

իսպաներեն և հայերեն

2

 
 

Ռուսերեն, անգլերեն և հայերեն

2

 
 

Չինարեն և հայերեն

4

 
 

Կորեերեն և հայերեն

2

 
 

023201.14.6 Հաշվողական լեզվաբանություն

2

 

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

   
 

011401.24.6 Անգլերեն, գերմաներեն և գրականություն

2

 
 

011401.25.6 Անգլերեն, ֆրանսերեն և

գրականություն

2

 
 

011401.26.6 Անգլերեն, ռուսերեն և գրականություն

5

 
 

011401.27.6 Չինարեն և գրականություն

2

 
 

011401.28.6 Ռուսերեն, գերմաներեն և գրականություն

2

 
 

011401.29.6 Ռուսերեն, ֆրանսերեն և գրականություն

2

 

032101.00.6

Լրագրություն

   
 

032101.01.6 Լրագրություն

1

 

031201.00.6

Քաղաքագիտություն

   
 

031201.01.6 Քաղաքագիտություն

1

 

101501.00.6

Զբոսաշրջություն

   
 

101501.01.6 Զբոսաշրջություն

3

 

101801.00.6

Սերվիս

   
 

101801.01.6 Սերվիս

3

 

031804.00.6

Հասարակայնության հետ կապեր

   
 

031804.01.6 Հասարակայնության հետ կապեր

3

 

12. Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան

80

 

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

   
 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և

մեթոդիկա

4

 

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

   
 

011401.01.6 Կենսաբանություն

3

 
 

011401.03.6 Աշխարհագրություն

3

 
 

011401.05.6 Մաթեմատիկա

3

 
 

011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և

սպորտային մարզումներ

7

 
 

011401.16.6 Նախնական զինվորական

պատրաստություն

7

 
 

011401.18.6 Պատմություն

4

 
 

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

2

 
 

011401.20.6 Ռուսերեն և գրականություն

1

 
 

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

4

 

021401.00.6

Կիրառական արվեստ

   
 

021401.01.6 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

2

 

023201.00.6

Լեզվաբանություն

   
 

023201.01.6 Թարգմանչական գործ /անգլերեն և

հայերեն/

6

 
 

023201.01.6 Թարգմանչական գործ /անգլերեն և

ռուսերեն /

3

 

031301.00.6

Հոգեբանություն

   
 

031301.01.6 Հոգեբանություն

5

 

031401.00.6

Սոցիոլոգիա

   
 

031401.01.6 Սոցիոլոգիա

2

 

041301.00.6

Կառավարում

   
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

3

 

053101.00.6

Քիմիա

   
 

053101.02.6 Դեղագործական քիմիա

3

 

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

   
 

041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և

հարկում (ըստ ոլորտի)

1

 

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

   
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական

մաթեմատիկա

8

 

092301.00.6

Սոցիալական աշխատանք

   
 

092301.01.6 Սոցիալական աշխատանք

4

 

101801.00.6

Սերվիս

   
 

101801.01.6 Սերվիս

5

 

13. Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական

համալսարան

64

 

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

   
 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և

մեթոդիկա

2

 
 

011301.03.6 Սոցիալական մանկավարժություն

2

 

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

   
 

011401.01.6 Կենսաբանություն

5

 
 

011401.04.6 Ֆիզիկա

2

 
 

011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և

սպորտային մարզումներ

3

 
 

011401.11.6 Կերպարվեստ

2

 
 

011401.13.6 Երաժշտական կրթություն

2

 

022201.00.6

Պատմություն

   
 

022201.01.6 Պատմություն

4

 

023101.00.6

Հայոց լեզու և գրականություն

   
 

023101.01.6 Հայոց լեզու և գրականություն

4

 

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

   
 

023102.01.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

3

 
 

023102.02.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

3

 

023201.00.6

Լեզվաբանություն

   
 

023201.00.6 Թարգմանչական գործ

1

 

031301.00.6

Հոգեբանություն

   
 

031301.01.6 Հոգեբանություն

3

 

041301.00.6

Կառավարում

   
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

3

 

042101.00.6

Իրավագիտություն

   
 

042101.01.6 Իրավագիտություն

2

 

053101.00.6

Քիմիա

   
 

053101.02.6 Դեղագործական քիմիա

4

 

056101.00.6

Մաթեմատիկա

   
 

056101.01.6 Մաթեմատիկա

2

 

056802.00.6

Ֆինանսական մաթեմատիկա

   
 

056802.01.6 Ակտուարական և ֆինանսական

մաթեմատիկա

6

 

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

   
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական

մաթեմատիկա

7

 

101801.00.6

Սերվիս

   
 

101801.01.6 Սերվիս

4

 

14. Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա

63

1

021501.00.6

Երաժշտական արվեստ

   
 

021501.01.6 Երաժշտական արվեստ

2

 

021502.00.6

Կատարողական արվեստ

   
 

021502.01.6 Գործիքային կատարողականություն

   
 

դաշնամուր

10

1

 

ջութակ

10

 
 

ալտ

2

 
 

թավջութակ

3

 
 

կոնտրաբաս

1

 
 

տավիղ

1

 
 

ֆլեյտա

2

 
 

հոբոյ

1

 
 

կլարնետ

3

 
 

ֆագոտ

1

 
 

սաքսաֆոն

1

 
 

շեփոր

1

 
 

գալարափող

1

 
 

տրոմբոն

1

 
 

տուբա

1

 
 

հարվածային գործիքներ

1

 
 

դուդուկ

2

 
 

քանոն

2

 
 

քամանչա

1

 
 

սանթուր

1

 
 

021502.02.6 Դիրիժորություն

2

 
 

021502.04.6 Վոկալ արվեստ

   
 

Ակադեմիական երգեցողություն

9

 
 

Ժող. երգեցողություն

2

 

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

   
 

021801.03.6 Երաժշտագիտություն

2

 
 

021502.00.6 «Կատարողական արվեստ» մասնագիտության 021502.01.6 «Գործիքային կատարողականություն/ դաշնամուր» կրթական ծրագրին նախատեսված 1 տեղը հատկացված է Սյունիքի մարզի դիմորդներին՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված

կարգով՝ նպատակային ընդունելության համար:

15. Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի

Գյումրու մասնաճյուղ

12

 

021502.00.6

Կատարողական արվեստ

   
 

021502.01.6 Գործիքային կատարողականություն

   
 

դաշնամուր

1

 
 

ջութակ

1

 
 

շեփոր

1

 
 

դուդուկ

2

 
 

քանոն

1

 
 

021502.02.6 Դիրիժորություն

1

 
 

021502.04.6 Վոկալ արվեստ

   
 

Ակադեմիական երգեցողություն

2

 
 

Ժող. երգեցողություն

2

 

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

   
 

021801.03.6 Երաժշտագիտություն

1

 

16. Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա

41

 

021201.00.6

Դիզայն

   
 

021201.01.6 Դիզայն

3

 
 

021201.03.6 Հագուստի մոդելավորում

7

 
 

021201.04.6 Համակարգչային գրաֆիկա

8

 
 

021201.06.6 Ինտերիերի դիզայն

4

 

021301.00.6

Կերպարվեստ

   
 

021301.01.6 Գեղանկարչություն

5

 
 

021301.02.6 Գրաֆիկա

5

 
 

021301.03.6 Քանդակագործություն

4

 

021401.00.6

Կիրառական արվեստ

   
 

021401.01.6 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

3

 

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

   
 

021801.02.6 Արվեստաբանություն

2

 

17. Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի

Գյումրու մասնաճյուղ

10

 

021201.00.6

Դիզայն

   
 

021201.01.6 Դիզայն

1

 
 

021201.03.6 Հագուստի մոդելավորում

2

 

021301.00.6

Կերպարվեստ

   
 

021301.01.6 Գեղանկարչություն

2

 
 

021301.02.6 Գրաֆիկա

2

 
 

021301.03.6 Քանդակագործություն

2

 

021401.00.6

Կիրառական արվեստ

   
 

021401.01.6 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

1

 

18. Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի

Դիլիջանի մասնաճյուղ

1

 

021401.00.6

Կիրառական արվեստ

   
 

021401.01.6 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

1

 

19. Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ

47

 

021101.00.6

Տեսալսողական արվեստ

   
 

021101.02.6 Օպերատորություն

2

 

021103.00.6

Կինոարվեստ

   
 

021103.01.6 Կինոարվեստ

12

 

021301.00.6

Կերպարվեստ

   
 

021301.04.6 Թատրոնի, կինոյի և հեռուստաոլորտի

նկարչություն

2

 

021503.00.6

Թատերական արվեստ

   
 

021503.01.6 Դերասանական արվեստ

20

 
 

021503.02.6 Ռեժիսուրա

5

 

021504.00.6

Պարարվեստի ռեժիսուրա

   
 

021504.01.6 Պարարվեստի ռեժիսուրա

3

 

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

   
 

021801.01.6 Արվեստի տեսություն, պատմություն և

կառավարում

3

 

20. Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի

Գյումրու մասնաճյուղ

9

 

021101.00.6

Տեսալսողական արվեստ

   
 

021101.02.6 Օպերատորություն

1

 

021103.00.6

Կինոարվեստ

   
 

021103.01.6 Կինոարվեստ

1

 

021503.00.6

Թատերական արվեստ

   
 

021503.01.6 Դերասանական արվեստ

3

 
 

021503.02.6 Ռեժիսուրա

2

 

021502.00.6

Կատարողական արվեստ

   
 

021502.03.6 Պարարվեստ

2

 

21. Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի

Վանաձորի մասնաճյուղ

3

 

021503.00.6

Թատերական արվեստ

   
 

021503.01.6 Դերասանական արվեստ

1

 
 

021503.02.6 Ռեժիսուրա

1

 

021502.00.6

Կատարողական արվեստ

   
 

021502.03.6 Պարարվեստ

1

 

22. Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական

համալսարան

72

28

091101.00.7

Ստոմատոլոգիա

   
 

091101.01.7 Ստոմատոլոգիա

7

 

091201.00.7

Բուժական գործ

   
 

091201.01.7 Բուժական գործ

60

28

091601.00.6

Ֆարմացիա

   
 

091601.01.6 Ֆարմացիա

5

 
 

091201.00.7 «Բուժական գործ» մասնագիտությանը հատկացված նպատակային ուսուցման տեղերը նախատեսված են դիմորդների նպատակային ընդունելության համար (ՀՀ առողջապահության նախարարության ուղեգրով դիմող դիմորդների համար), ընդ որում՝ Արմավիրի, Արարատի, Արագածոտնի, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Վայոց ձորի, Տավուշի և Սյունիքի մարզերին կտրամադրվի 3-ական, իսկ Կոտայքի մարզին՝ 1 տեղ: 28 Նպատակային տեղերում ընդունված դիմորդները պայմանագիր են կնքում ՀՀ առողջապահության նախարարության հետ՝ ուսումն ավարտելուց և ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն իրականացնելու իրավունք ձեռք բերելուց հետո, պարտավորվելով սահմանված ժամկետով մասնագիտական գործունեություն իրականացնել տվյալ մարզի բժշկական կազմակերպու-

թյուններում:

23. Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի

պետական ինստիտուտ

58

10

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

   
 

011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և

սպորտային մարզումներ

 

10

 

Հունահռոմեական ըմբշամարտ

4

 
 

Ազատ ըմբշամարտ

4

 
 

Կարատեդո

1

 
 

Թաէքվանդո

1

 
 

Ձյուդո

2

 
 

Սամբո

2

 
 

Բռնցքամարտ

4

 
 

Ծանրամարտ

4

 
 

Ֆուտբոլ

2

 
 

Մարմնամարզություն

3

 
 

Աթլետիկա

3

 
 

Լող

1

 
 

Բասկետբոլ

2

 
 

Վոլեյբոլ

2

 
 

Հանդբոլ

1

 
 

Շախմատ

1

 
 

Հրաձգություն

1

 
 

Ֆիթնես

2

 
 

Փրկարարական գործ

2

 
 

011401.10.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և

ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրա

5

 

101401.00.6

Սպորտ

   
 

101401.02.6 Առողջարարական ֆիզիկական

կուլտուրա (կինեզիոլոգիա)

10

 

032101.00.6

Լրագրություն

   
 

032101.01.6 Մարզական լրագրություն

1

 

24. Գավառի պետական համալսարան

33

 

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

   
 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և

մեթոդիկա

3

 

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

   
 

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

3

 
 

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

4

 

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

   
 

041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և

հարկում (ըստ ոլորտի)

4

 

041201.00.6

Ֆինանսներ

   
 

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

4

 

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

   
 

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

3

 

054201.00.6

Աշխարհագրություն

   
 

054201.02.6 Քարտեզագրություն և կադաստրային

գործ

3

 

061103.00.6

Համակարգչային ճարտարագիտություն

   
 

061103.01.6 Համակարգչային ճարտարագիտություն

6

 

101801.00.6

Սերվիս

   
 

101801.01.6 Սերվիս

3

 

25. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

120

10

031802.00.6

Ագրոէկոնոմիկա

   
 

031802.01.6 Ագրոպարենային համակարգի

էկոնոմիկա

7

 

041801.00.6

Ագրոբիզնես

   
 

041801.01.6 Ագրոբիզնես և ֆինանսներ

6

 

052201.00.6

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

   
 

052201.02.6 Ագրոէկոլոգիա

5

1

071601.00.6

Տրանսպորտային համակարգեր

   
 

071601.05.6 Տրանսպորտային և լոգիստիկ

համակարգեր

4

 

071804.00.6

Ագրարային ճարտարագիտություն

   
 

071804.01.6 Մեքենասարքավորումների

ճարտարագիտություն

7

 
 

071804.02.6 Հողային և ջրային ռեսուրսների

ճարտարագիտություն

7

 
 

071804.03.6 Ագրոարդյունաբերության

տեխնոլոգիաներ

2

 
 

071804.04.6 Ճշգրիտ գյուղատնտեսություն

4

 

072101.00.6

Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

   
 

072101.01.6 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

22

1

 

072101.02.6 Խմորման արտադրության

տեխնոլոգիա և գինեգործություն

8

1

 

072101.03.6 Սննդամթերքի անվտանգություն

5

 

081101.00.6

Ագրոնոմիա

   
 

081101.01.6 Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա

8

1

 

081101.02.6 Բույսերի պաշտպանություն

7

1

 

081101.03.6 Ջերմատնային ագրոտեխնոլոգիա

5

1

081102.00.6

Անասնաբուծություն

   
 

081102.02.6 Կենդանագիտություն և

կենսատեխնոլոգիա

2

1

082101.00.6

Անտառային տնտեսություն

   
 

082101.01.6 Անտառային տնտեսություն և

բնակավայրերի կանաչապատում

5

1

084101.00.6

Անասնաբուժություն

   
 

084101.01.6 Անասնաբուժություն

9

1

 

084101.02.6 Անասնաբուժական-սանիտարական

փորձաքննություն

7

1

26. Գորիսի պետական համալսարան

22

 

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

   
 

011401.01.6 Կենսաբանություն

3

 
 

011401.11.6 Կերպարվեստ

3

 
 

011401.18.6 Պատմություն

2

 
 

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

2

 
 

011401.21.6 Անգլերեն և գրականություն

2

 

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

   
 

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

2

 

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

   
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական

մաթեմատիկա

5

 

071301.00.6

Էներգետիկա

   
 

071301.03.6 Էլեկտրաէներգետիկա

3

 

27. Հայ-ռուսական համալսարան (հայկական բաժանմունք)

31

 

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

   
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական

մաթեմատիկա

16

 

056802.00.6

Ֆինանսական մաթեմատիկա

   
 

056802.01.6 Ակտուարական և ֆինանսական

մաթեմատիկա

10

 

041201.00.6

Ֆինանսներ

   
 

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

1

 

022801.00.6

Արևելագիտություն

   
 

022801.01.6 Արաբագիտություն

2

 
 

022801.03.6 Իրանագիտություն

2

 

28. Երևանի «Գլաձոր» համալսարան

2

 

042801.00.6

Դատական փորձաքննություն

   
 

042801.01.6 Դատական փորձաքննություն

1

 

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

   
 

061101.01.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային

գիտություն)

1

 

29. Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան

2

 

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

   
 

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

1

 

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

   
 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և

մեթոդիկա

1

 

30. Երևանի «Հյուսիսային» համալսարան

2

 

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

   
 

011401.06.6 Ինֆորմատիկա

1

 

061102.00.6

Ծրագրային ճարտարագիտություն

   
 

061102.01.6 Ծրագրային ճարտարագիտություն

1

 

31. «Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համալսարան

1

 

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

   
 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և

մեթոդիկա

1

 

32. Եվրասիա միջազգային համալսարան

2

 

061104.00.6

Տեղեկատվական համակարգեր

   
 

061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր

2

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

20.03.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

մարտի 16-ի N 352-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2023/2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 

«Արարատյան բակալավրիատ» ծրագիրն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտներին հատկացվող տեղերը

 

Դասիչը

Բուհը, մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը

Տեղերը

Ընդամենը

7

1. Երևանի պետական համալսարան

5

055101.00.6

Ֆիզիկա

 
 

055101.01.6 Ֆիզիկա

1

055102.00.6

Ռադիոֆիզիկա

 
 

055102.01.6 Ռադիոֆիզիկա

1

056201.00.6

Վիճակագրություն

 
 

056201.02.6 Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն

1

056802.00.6

Ֆինանսական մաթեմատիկա

 
 

056802.01.6 Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

1

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

 
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

1

2. Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

1

091201.00.7

Բուժական գործ

 
 

091201.01.7 Բուժական գործ

1

3. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

1

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

 
 

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

1

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետի աշխատակազմի

ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

20.03.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

մարտի 16-ի N 352-Ն որոշման

 

2023/2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Ռուսաստանի Դաշնության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն

 

Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի Երևանի մասնաճյուղ

 

Դասիչը

/ծածկագիրը/

Մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը

Պետության կողմից

ուսանողական նպաստների

ձևով ուսման վարձի լրիվ

փոխհատուցմամբ (անվճար)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

6

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

4

031801.00.6

Միջազգային հարաբերություններ

1

023201.00.6

Լեզվաբանություն

1

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետի աշխատակազմի

ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

20.03.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 5

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

մարտի 16-ի N 352-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2023/2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն

 

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ

 

Ուսումնական հաստատության անվանումը

Տեղերը

Ընդամենը

389

ՀՀ ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան

290

ՀՀ ՊՆ Մարշալ Ա. Խանփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարան

99

Օտարերկրյա այլ ռազմաուսումնական հաստատություններ

Տեղերը

91

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
(անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագիր)

Տեղերը

091202.00.7 Բուժական գործ զինված ուժերում

25

25 տեղից 5-ը նախատեսված է Ղազախստանի Հանրապետության զինված ուժերի համար:

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետի աշխատակազմի

ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

20.03.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Հավելված N 6

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

մարտի 16-ի N 352-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2023/2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն

 

Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

 

Ուսումնական հաստատության անվանումը

Տեղերը

Ընդամենը

60

Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա

55

Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա` Լեռնային

Ղարաբաղին հատկացված նպատակային տեղեր

5

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետի աշխատակազմի

ղեկավար

Ա. Հարությունյան

 

20.03.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 20 մարտի 2023 թվական: