Համարը 
N 01/29
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 1998.08.18/10(16)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ հարկային տեսչություն
Ընդունման ամսաթիվը 
18.05.1998
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ հարկային տեսչության պետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
18.05.1998
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
28.08.1998
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՄԱՆԸ «ՀՀ «ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԳՈՒՅՔԻ ԿՐԿՆԱԿԻ ՀԱՐԿՈՒՄԸ ԲԱՑԱՌԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՐԿԵՐԻ ՎՃԱՐՈՒՄԻՑ ԽՈՒՍԱՓԵԼԸ ԿԱՆԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀՀ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՄԱՆԸ «ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻՑ ԳԱՆՁՎՈՂ ՀԱՐԿԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ԿԱՄ ՀԱՐԿՈՒՄԻՑ ԱԶԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ» ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ-ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՀՐԱՀԱՆԳՉԱԿԱՆ ՆԱՄԱԿԻ ՄԱՍԻՆ

 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

18 մայիսի 1998 թ.

N 01/29

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ «ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԳՈՒՅՔԻ ԿՐԿՆԱԿԻ ՀԱՐԿՈՒՄԸ ԲԱՑԱՌԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՐԿԵՐԻ ՎՃԱՐՈՒՄԻՑ ԽՈՒՍԱՓԵԼԸ ԿԱՆԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ «ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻՑ ԳԱՆՁՎՈՂ ՀԱՐԿԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ԿԱՄ ՀԱՐԿՈՒՄԻՑ ԱԶԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ» ԵՎ «ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻՑ ԳԱՆՁՎԱԾ ՀԱՐԿԵՐԸ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ» ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ-ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՀՐԱՀԱՆԳՉԱԿԱՆ ՆԱՄԱԿԻ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կողմից կնքված «Եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկերի վճարումից խուսափելը կանխելու մասին» միջազգային համաձայնագրերի դրույթները, «Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի կնքման, վավերացման և չեղյալ հայտարարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17 հոդվածը և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 1996 թ. մայիսի 10-ի թիվ 271 որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության հարկային տեսչության կանոնադրության» 10-րդ կետի ա) ենթակետը

 

Հրամայում եմ` 

 

Հաստատել «Հայաստանի Հանրապետության «Եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկերի վճարումից խուսափելը կանխելու մասին» միջազգային համաձայնագրերով նախատեսված «Հայաստանյան աղբյուրներից ստացված եկամուտներից գանձվող հարկի դրույքաչափի նվազեցման կամ հարկումից ազատման» և «Հայաստանյան աղբյուրներից ստացված եկամուտներից գանձված հարկերը վերադարձնելու համար» սերտիֆիկատ-դիմումների ձևերի և նրանց լրացման կարգերի վերաբերյալ» հրահանգչական նամակը:

 

ՀՀ հարկային տեսչության պետ

Ա. Թումանյան

 

 

Հաստատված է
ՀՀ հարկային տեսչության
18 մայիսի 1998 թ.
թիվ 01/29 հրամանով

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ Չ Ա Կ Ա Ն  Ն Ա Մ Ա Կ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ «ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԳՈՒՅՔԻ ԿՐԿՆԱԿԻ ՀԱՐԿՈՒՄԸ ԲԱՑԱՌԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՐԿԵՐԻ ՎՃԱՐՈՒՄԻՑ ԽՈՒՍԱՓԵԼԸ ԿԱՆԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ «ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻՑ ԳԱՆՁՎՈՂ ՀԱՐԿԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ԿԱՄ ՀԱՐԿՈՒՄԻՑ ԱԶԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ» ԵՎ «ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻՑ ԳԱՆՁՎԱԾ ՀԱՐԿԵՐԸ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ» ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ-ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կողմից կնքված «Եկամուտների և գույքի հարկումը բացառելու և հարկերի վճարումից խուսափելը կանխելու մասին» միջազգային համաձայնագրերի դրույթները, «Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի կնքման, վավերացման և չեղյալ հայտարարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17 հոդվածը և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 1996 թ. մայիսի 10-ի թիվ 271 որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության հարկային տեսչության կանոնադրության» 10-րդ կետի ա) ենթակետը, Հայաստանի Հանրապետության հարկային տեսչությունը հայտնում է.

Հայաստանի Հանրապետության «Եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկերի վճարումից խուսափելը կանխելու մասին» միջազգային համաձայնագրերի դրույթների գործնական կիրառման և կրկնակի հարկումը բացառելու նպատակով, Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների միջև կնքված և գործող «Եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկերի վճարումից խուսափելը կանխելու մասին» համաձայնագրերով այդ օտարերկրյա պետությունների ռեզիդենտ հանդիսացող անձինք` հայաստանյան աղբյուրներից եկամուտներ ստանալու ժամանակ այդ եկամուտներից Հայաստանի Հանրապետությունում ներքին օրենսդրությամբ պահվող (գանձվող) հարկի դրույքաչափը նվազեցնելու կամ հարկումից ազատվելու նպատակով, լրացնում են «Հայաստանյան աղբյուրներից ստացված եկամուտներից գանձվող հարկի դրույքաչափի նվազեցման կամ հարկումից ազատման համար» սերտիֆիկատ-դիմումը:

Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների միջև կնքված և գործող «Եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկերի վճարումից խուսափելը կանխելու մասին» համաձայնագրերով այդ օտարերկրյա պետությունների ռեզիդենտ հանդիսացող անձինք` հայաստանյան աղբյուրներից ստացված եկամուտներից Հայաստանի Հանրապետության ներքին օրենսդրությամբ փաստացի պահված (գանձված) հարկի գումարի և այդ համաձայնագրով նախատեսված դրույքաչափով պահման (գանձման) ենթակա հարկի գումարի միջև առաջացած տարբերությունը ստանալու նպատակով, լրացնում են «Հայաստանյան աղբյուրներից ստացված եկամուտներից գանձված հարկերը վերադարձնելու համար» սերտիֆիկատ-դիմումը:

Սերտիֆիկատ-դիմումների ձևերը և նրանց լրացման կարգը կցվում են:

 

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ _____________________ՄԻՋԵՎ

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԳՈՒՅՔԻ ԿՐԿՆԱԿԻ ՀԱՐԿՈՒՄԸ ԲԱՑԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ս Ե Ր Տ Ի Ֆ Ի Կ Ա Տ - Դ Ի Մ ՈՒ Մ

ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻՑ ԳԱՆՁՎՈՂ ՀԱՐԿԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ԿԱՄ ՀԱՐԿՈՒՄԻՑ ԱԶԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

 

______________________________________________________ 

I. ՎՃԱՐՈՒՄ ՍՏԱՑՈՂ

1. ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ (ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ, ԵԹԵ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ Է) ________________ _____________________________________________________________

2. ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ) ԿԱՄ ԻՆԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱՅԻ

ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ, ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ _______________________________ _____________________________________________________________

3. ՀԱՍՑԵ (ՀԵՌԱԽՈՍ) _____________________________________________

 

 

II. ԵԿԱՄՈՒՏ ՎՃԱՐՈՂԸ

               

ՀՎՀՀ

 

1. ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ (ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ, ԵԹԵ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ Է) ________________

___________________________________________________________

2. ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ) ԿԱՄ ԻՆԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱՅԻ

ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ, ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ _________________________________ _______________________________________________________________

3. ՀԱՍՑԵ (ՀԵՌԱԽՈՍ) ______________________________________________

________________________________________________________ 

ՆՎԱԶԵՑՈՒՄ ԿԱՄ ԱԶԱՏՈՒՄ 199  

 

 

________________________________________________________

III. ԵԿԱՄՈՒՏ

 

ԵԿԱՄՏԻ ՏԵՍԱԿԸ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐԸ ԵՎ ԱՄՍԱԹԻՎԸ

ԵԿԱՄՏԻ ԳՈՒՄԱՐԸ ՄԻՆՉԵՎ ՀԱՐԿԻ ՊԱՀՈՒՄԸ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅՔՈՎ ԳԱՆՁՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՀԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՎ ԳԱՆՁՎՈՂ ՀԱՐԿԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԸ ԵՎ ԳՈՒՄԱՐԸ

1

2

3

4

5

 

 

 

   
ԸՆԴԱՄԵՆԸ  

 

 

 

 

________________________________________________________


IV. ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՄ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼ ԻՆՁ ՀԱՍԱՆԵԼԻՔ

 ԳՈՒՄԱՐԸ ՎՃԱՐԵԼ ԱՌԱՆՑ ՀԱՐԿԻ (ԸՆԴԳԾԵԼ)

 ՊԱՀՄԱՆ ԿԱՄ ՄԱՍԱՄԲ ՊԱՀՄԱՆ

 

ՍՈՒՅՆՈՎ ՀԱՅՏՆՈՒՄ ԵՄ ՆՇՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

__________________
ԼՐԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
Կ.Տ _____________
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
____________
ԱՆՈՒՆ,ԱԶԳԱՆՈՒՆ

__________________________________________________________


V. ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՄ

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԸ

 

 

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ, ՈՐ ԴԻՄՈՂԸ ՀԱՆԴԻՍԱՆՈՒՄ Է

_______________ ՌԵԶԻԴԵՆՏ
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԸ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ

_______________ ՄԻՋԵՎ
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԸ

 

ԿՐԿՆԱԿԻ ՀԱՐԿՈՒՄԸ ԲԱՑԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԻՄԱՍՏՈՎ

 

_______________________
ԼՐԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
Կ.Տ _____________
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
____________
ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ

________________________________________________________


VI. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ՆՇՈՒՄԸ

 

ԵՆԹԱԿԱ Է ՊԱՀՄԱՆ ___________________________________________

_______________________________________________________________

ԳՈՒՄԱՐԸ ԹՎԵՐՈՎ ԵՎ ՏԱՌԵՐՈՎ ՆՇԵԼՈՎ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ___________ __________
ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ`   _____________
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
___ ________ 199 Կ.Տ

 

Հավելված

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻՑ ԳԱՆՁՎՈՂ ՀԱՐԿԻ

ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ԿԱՄ ՀԱՐԿՈՒՄԻՑ ԱԶԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ-ԴԻՄՈՒՄԻ

 

ԵԿԱՄՏԻ ՏԵՍԱԿԸ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐԸ ԵՎ ԱՄՍԱԹԻՎԸ

ԵԿԱՄՏԻ ԳՈՒՄԱՐԸ ՄԻՆՉԵՎ ՀԱՐԿԻ ՊԱՀՈՒՄԸ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅՔՈՎ ԳԱՆՁՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՀԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԸ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՎ ԳԱՆՁՎՈՂ ՀԱՐԿԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԸ ԵՎ ԳՈՒՄԱՐԸ

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ  

 

 

 

 

___________________
ԼՐԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
Կ.Տ _______________
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
_____________
ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ

 

 

DOUBLE TAXATION CONVENTION BETWEEN

THE REPUBLIC OF ARMENIA AND_________________________________________________

 

C E R T I F I C A T E  - A P P L I C A T I  O N

 

FOR REDUCTION OF TAX RATE OR EXEMPTION FROM TAXATION OF INCOME SOURCED IN ARMENIA BEFORE THE PAYMENT IS MADE

 

_____________________________________________________________________
I. RECIPIENT OF PAYMENT

1.  NAME, SURNAME (TITLE, IF A COMPANY) _____________________________
_______________________________________________________

 

2. PASSPORT (IDENTIFICATION DOCUMENT) OR CERTIFICATE

OF INCORPORATION NO. DATE OF ISSUE____________________________

_______________________________________________________

 3. FULL ADDRESS ___________________________________
__________________________________________________________________

 

II. PAYER OF INCOME

               

 

IDENTIFICATION NUNBER

 

1. NAME. SURNAME (TITLE. IF A COMPANY)____________________________

_______________________________________________________

2. PASSPORT (IDENTIFICATION DOCUMENT) OR CERTIFICATE

OF INCORPORATION NO. DATE OF ISSUE _________________________

______________________________________________________

3. FULL ADDRESS __________________________________________

_______________________________________________________________

REDUCTION OF TAX RATE OR TAX EXEMPTION FOR 199  

 

 

_______________________________________________________________

 III. INCOME

TYPE OF INCOME

NUMBER AND DATE OF CONTRACT

GROSS AMOUNT
OF INCOME

AMOUNT OF TAX TO BE WITHHELD AT BASIC RATE

tax rate and tax under the treaty

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

IV. PLEASE ALLOW TO PAY OWING
AMOUNT WITHOUT (UNDERLAIN)
WITHHOLDING  OR PARTIAL WITHHOLDING

 I HEREBY CONFIRM THAT THE INFORMATION PROVIDED HEREWITH IS ACCURATE

_______________
DATE AND PLACE

STAMP _______
SIGNATURE
___________
NAME, SURNAME

___________________________________________________________________________

V. NOTE OF THE FOREIGN TAX AUTHORITY

IT IS HEREBY.CONFIRMED THAT THE CLAIMANT HAS RESIDENCY OF

_________________________________________________________________________________

NAME OF COUNTTIY

IN THE SENSE IMPLIED IN THE DOUBLE TAXATION CONVENTION

BETWEEN THE REPUBLIC OF ARMENIA AND _______________
NAME OF COUNTRY

____________
DATE AND PLACE

STAMP ________
SIGNATURE
____________
NAME, SURNAME
____________________________________________________________________________________

VI. NOTE OF ARMENIAN TAX AUTHORITY

SUBJECT TO WITHHOLD __________________________
____________________________________________ 

THE AMOUNT WITH LETTERS AND NUMBERS. INDICATE CURRENCY
 

HEAD OF______REGIONAL TAX
INSPECTION OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
________
NAME. SURNAME
___ _______ 199 STAMP ________
SIGNATURE

A P P E N D I X

OF CERTIFICATE - APPLICATION FOR REDUCTION OF TAX RATE OR EXEMPTION FROM TAXATION OF INCOME SOURCED IN ARMENIA BEFORE THE PAYMENT IS MADE

TYPE OF INCOME

NUMBER AND DATE OF CONTRACT

GROSS AMOUNT
OF INCOME

AMOUNT OF TAX TO BE WITHHOLD AT BASIC RATE

tax rate and tax under the treaty

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

DATE AND PLACE STAMP SIGNATURE NAME, SURNAME

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻՑ ԳԱՆՁՎՈՂ ՀԱՐԿԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ԿԱՄ ՀԱՐԿՈՒՄԻՑ ԱԶԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ-ԴԻՄՈՒՄԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

1. Սերտիֆիկատ-դիմումը ներկայացվում է եկամուտ ստացողի (ոչ ռեզիդենտի) կողմից` հայաստանյան աղբյուրներից եկամուտները վճարելու ժամանակ այդ եկամուտներից պահվող (գանձվող) հարկի դրույքաչափի նվազեցման կամ հարկումից ազատման համար:

2. Սերտիֆիկատ-դիմումը և նրա հավելվածը լրացվում են 4 օրինակից, ընդ որում սերտիֆիկատ-դիմումի օրինակներից երեքը հայերեն լեզվով են, իսկ մեկը անգլերեն:

Եթե բաժին III տեղեկության լրացման համար հատկացված տեղը բավարար չէ, անհրաժեշտ է օգտագործել սերտիֆիկատ-դիմումի հավելվածը:

Սերտիֆիկատ-դիմումը և նրա հավելվածը պետք է ստորագրված լինեն ոչ ռեզիդենտի պաշտոնատար անձի կողմից, ինչպես նաև ամրագրվեն կնիքով:

Սերտիֆիկատ-դիմումը ներկայացվում է եկամուտ ստացողի կամ նրա լիազորված անձի կողմից: Վերջինի դեպքում լիազորված անձը պետք է ներկայացնի լիազորությունները հաստատող համապատասխան փաստաթուղթը:

3. Բաժիններ I, II, III, IV համապատասխան տվյալները լրացնելուց հետո, սերտիֆիկատ-դիմումի բոլոր 4 օրինակները հաստատվում են օտարերկրյա պետության հարկային կամ ֆինանսական մարմնի կողմից, որը բաժին V համապատասխան նշումներ կատարելով հաստատում է, որ դիմողը Հայաստանի Հանրապետության և տվյալ օտարերկրյա պետության միջև կնքված և գործող «Եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու վերաբերյալ» համաձայնագրի իմաստով հանդիսանում է այդ օտարերկրյա պետության ռեզիդենտը:

Սերտիֆիկատ-դիմումի անգլերեն օրինակը նախատեսված է վերոհիշյալ օտարերկրյա պետության հարկային կամ ֆինանսական մարմնի համար:

4. Սերտիֆիկատ-դիմումի մնացած 3 օրինակները` օտարերկրյա պետության հարկային կամ ֆինանսական մարմնի կողմից բաժին V կատարված նշումներով, ներկայացվում են ՀՀ այն տարածքային հարկային տեսչության մարմնին, որում հաշվառման է կանգնած դիմողին եկամուտներ վճարողը (հարկային գործակալը):

Տվյալ օտարերկրյա պետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև «Եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու վերաբերյալ» համապատասխան համաձայնագրի դրույթների և սերտիֆիկատ-դիմումում նշված փաստացի տեղեկատվության միջև իսկության ստուգումից հետո, տարածքային հարկային տեսչության պետը, ՀՀ Հարկային տեսչության եկամուտների և իրացման շրջանառության հարկման մեխանիզմների կատարելագործման վարչության պետի համաձայնությամբ, որոշում է կայացնում` դիմողին եկամուտներ վճարելու ժամանակ հարկի դրույքաչափի նվազեցման կամ հարկումից ազատման մասին, որի մասին կատարվում են համապատասխան նշումներ սերտիֆիկատ-դիմումի բաժին VI:

5. Հաստատված սերտիֆիկատ-դիմումի 3 օրինակից մեկը մնում է համապատասխան տարածքային հարկային տեսչությունում, իսկ սերտիֆիկատ-դիմումի մնացած 2 օրինակները` տարածքային հարկային տեսչության կողմից բաժին VI կատարված նշումներով, վերադարձվում են դիմողին կամ նրա լիազորված ներկայացուցչին:

6. Դիմողը սերտիֆիկատ-դիմումի մեկ օրինակը թողնում է իրեն մոտ, իսկ մյուսը ներկայացնում է հարկային գործակալին, որի համար սերտիֆիկատ-դիմումը հիմք է հանդիսանում ոչ ռեզիդենտին եկամուտ վճարելու ժամանակ հարկի դրույքաչափը նվազեցնելու կամ հարկումից ազատելու համար:

7. Սերտիֆիկատ-դիմումում գումարային տվյալները նշվում են դրամով (հազար դրամով) կամ արտարժույթով` կախված վճարման արժույթից:

8. «Նվազեցում կամ ազատում» տողը լրացվում է ելնելով համապատասխան օրացուցային տարուց: Օրինակ` եթե դիմողը նախատեսում է, որ 1998 թ. ընթացքում վճարվող եկամուտները հարկվելու են նվազեցված դրույքաչափով կամ ազատվելու են հարկումից, ապա սույն տողը լրացվելու է հետևյալ կերպ.

 

ՆՎԱԶԵՑՈՒՄ ԿԱՄ ԱԶԱՏՈՒՄ 199 8

 

9. Սերտիֆիկատ-դիմումի բաժին III նշվում է`

1-ին սյունակում - վճարվող եկամտի տեսակը (շահաբաժիններ, տոկոսներ, ռոյալթիներ և այլն),

2-րդ սյունակում - պայմանագրի համարը և ամսաթիվը,

3-րդ սյունակում - եկամտի ամբողջ գումարը` մինչև հարկի պահումը (գանձումը),

4-րդ սյունակում - հարկի այն գումարը, որը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույքաչափով ենթակա կլիներ պահման (գանձման) ամբողջ գումարից (3-րդ սյունակ),

5-րդ սյունակում - օտարերկրյա պետության հետ Հայաստանի Հանրապետության «Եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու վերաբերյալ» համաձայնագրով եկամտի կոնկրետ տեսակի համար նախատեսված հարկի դրույքաչափը և այդ դրույքաչափով եկամտի ամբողջ գումարից (3-րդ սյունակ) պահման (գանձման) ենթակա հարկի գումարը (հարկումից ազատման դեպքում սույն սյունակում գիծ է դրվում):

 

 

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ________________ՄԻՋԵՎ

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԳՈՒՅՔԻ ԿՐԿՆԱԿԻ ՀԱՐԿՈՒՄԸ ԲԱՑԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ս Ե Ր Տ Ի Ֆ Ի Կ Ա Տ - Դ Ի Մ ՈՒ Մ

ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻՑ ԳԱՆՁՎԱԾ ՀԱՐԿԵՐԸ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 

 ______________________________________________________________

I. ՎՃԱՐՈՒՄ ՍՏԱՑՈՂ

1. ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ (ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ, ԵԹԵ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ Է) ___________ ______________________________________________________

2. ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ) ԿԱՄ ԻՆԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱՅԻ

ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ, ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ ______________ __________________________________________________________

3. ՀԱՍՑԵ (ՀԵՌԱԽՈՍ) ____________________________________________

_______________________________________________________________

 

II. ԵԿԱՄՈՒՏ ՎՃԱՐՈՂԸ

               

ՀՎՀՀ

1. ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ (ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ, ԵԹԵ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ Է) ______________ ____________________________________________________________________

2. ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ) ԿԱՄ ԻՆԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱՅԻ

ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ, ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ ______________________ _____________________________________________________________________

3. ՀԱՍՑԵ (ՀԵՌԱԽՈՍ) ____________________________________________________

____________________________________________________________

ՎԵՐԱԴԱՐՁՈՒՄ 199   +   +  

 

 

____________________________________________________________

III. ԵԿԱՄՈՒՏ

 

ԵԿԱՄՏԻ ՏԵՍԱԿԸ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐԸ ԵՎ ԱՄՍԱԹԻՎԸ

ԵԿԱՄՏԻ ՎՃԱՐՄԱՆ(ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ) ԱՄՍԱԹԻՎԸ 

ԵԿԱՄՏԻ ԳՈՒՄԱՐԸ ՄԻՆՉԵՎ ՀԱՐԿԻ ՊԱՀՈՒՄԸ

ՊԱՀՎԱԾ ՀԱՐԿԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԸ ԵՎ ԳՈՒՄԱՐԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՎ ԳԱՆՁՎՈՂ ՀԱՐԿԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԸ ԵՎ ԳՈՒՄԱՐԸ

ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՀԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԸ

1

2

3

4

5

6

7

           

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 

 

IV. ԳՈՒՄԱՐԸ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ՓՈԽԱՆՑԵԼ

1. ԲԱՆԿԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ____________________________________________

2. ՎԱՅՐԸ (ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ),

ՀԱՍՑԵ, ՀԵՌԱԽՈՍ) _______________________________________________

3. ՀԱՇՎԻ ՀԱՄԱՐԸ ԲԱՆԿՈՒՄ ________________________________________

ՍՈՒՅՆՈՎ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ ՆՇՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

____________________________________________________________

V. ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՄ

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԸ

 

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ, ՈՐ ԴԻՄՈՂԸ ՀԱՆԴԻՍԱՆՈՒՄ Է ______________
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԸ
ՌԵԶԻԴԵՆՏ
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ______________
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԸ
ՄԻՋԵՎ

 

 ԿՐԿՆԱԿԻ ՀԱՐԿՈՒՄԸ ԲԱՑԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԻՄԱՍՏՈՎ ԱՅՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ, ՈՐՈՒՄ ՍՏԱՑՎԵԼ Է ԵԿԱՄՈՒՏԸ

 

___________________
ԼՐԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
Կ.Տ _______________
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

_______________
ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ

 

 

VI. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ՆՇՈՒՄԸ

 

 ԵՆԹԱԿԱ Է ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ______________________________

_____________________________________________________________

ԳՈՒՄԱՐԸ ԹՎԵՐՈՎ ԵՎ ՏԱՌԵՐՈՎ ՆՇԵԼՈՎ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԸ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ___________ __________
ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ`   _____________
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
___ ________ 199 Կ.Տ

 

Հավելված

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻՑ ԳԱՆՁՎԱԾ ՀԱՐԿԵՐԸ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ-ԴԻՄՈՒՄԻ

 

ԵԿԱՄՏԻ ՏԵՍԱԿԸ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐԸ ԵՎ ԱՄՍԱԹԻՎԸ

ԵԿԱՄՏԻ ՎՃԱՐՄԱՆ(ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ) ԱՄՍԱԹԻՎԸ 

ԵԿԱՄՏԻ ԳՈՒՄԱՐԸ ՄԻՆՉԵՎ ՀԱՐԿԻ ՊԱՀՈՒՄԸ

ՊԱՀՎԱԾ ՀԱՐԿԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԸ ԵՎ ԳՈՒՄԱՐԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՎ ԳԱՆՁՎՈՂ ՀԱՐԿԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԸ ԵՎ ԳՈՒՄԱՐԸ

ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՀԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԸ

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 

 

___________________
ԼՐԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
Կ.Տ _______________
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

________________
ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ

 

DOUBLE TAXATION CONVENTION BETWEEN
THE REPUBLIC OF ARMENIA AND

C E R T I F I C A T E - A P P L I C A T I O N

FOR REFUND OF TAX WITHHELD IN ARMENIA

 ________________________________________________________
I.RECIPIENT OF PAYMENT
1. NAME, SURNAME (TITLE, IF A COMPANY)_______________________

2. PASSPORT (IDENTIFICATION DOCUMENT) OR CERTIFICATE
OF INCORPORATION NO. DATE OF ISSUE
3. FULL ADDRESS ___________________________________
________________________________________________________

II. PAYER OF INCOME
               

IDENTIFICATION NUMBER

1. NAME, SURNAME (TITLE, IF A COMPANY) _________________________
_____________________________________________________

2. PASSPORT (IDENTIFICATION DOCUMENT) OR CERTIFICATE
OF INCORPORATION NO. DATE OF ISSUE ___________________________
_____________________________________________________

3. FULL ADDRESS _____________________________________
 ________________________________________________________

 REFUND CLAIMED FOR THE YEAR(S) 199   +   +  
________________________________________________________
III. INCOM

TYPE OF INCOME

NUMBER AND DATE OF CONTRACT DATE OF ACCRUED OF INCOME

GROSS AMOUNT
OF INCOME

TAX RATE AND WITHHOLD

TAX RATE AND TAX UNDER THE TREATY TOTAL AMOUNT TO BE REIMBURSED

1

2

3

4

5

6

7

           

 

 

 

TOTAL

 

IV. THE AMOUNT IS TO BE REMITTED TO

1. NAME OF BANK _________________________________________
2. PLACE (COUNTRY, ADDRESS) ________________________________
3. NUMBER OF THE BANK ACCOUNT ______________________________

I HEREBY CONFIRM THAT THE INFORMATION PROVIDED HEREWITH IS ACCURATE

______________
DATE AND PLACE

STAMP _________
SIGNATURE
___________
NAME, SURNAME
________________________________________________________

V. NOTE OF THE FOREIGN TAX AUTHORITY

IT IS HEREBY CONFIRMED THAT THE CLAIMANT HAS RESIDENCY IN
_______________________________________________________

NAME OF COUNTRY
 IN THE SENSE IMPLIED IN THE DOUBLE TAXATION CONVENTION .

BETWEEN THE REPUBLIC OF ARMENIA AND
_____________
NAME OF COUNTRY

WITHIN THE PERIOD IN WHICH THE INCOME WAS DERIVED

____________
DATE AND PLACE

STAMP ________
SIGNATURE
____________
NAME, SURNAME

____________________________________________________________
VI. NOTE OF ARMENIAN TAX AUTHORITY

SUBJECT TO REFUND FROM BUDGET____________________________

___________________________________________ 

THE AMOUNT WITH LETTERS AND NUMBERS. INDICATE CURRENCY
 

HEAD OF______REGIONAL TAX

INSPECTION OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

________
NAME. SURNAME
___ _______ 199 STAMP ________
SIGNATURE

A P P E N D I X

OF CERTIFICATE - APPLICATION FOR REFUND OF TAX WITHHELD IN ARMENIA

TYPE OF INCOME

NUMBER AND DATE OF CONTRACT DATE OF ACCRUED OF INCOME

GROSS AMOUNT
OF INCOME

TAX RATE AND WITHHOLD

TAX RATE AND TAX UNDER THE TREATY TOTAL MOUNT TO BE REIMBURSED

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
TOTAL

 

____________
DATE AND PLACE

STAMP ________
SIGNATURE
____________
NAME, SURNAME

Կ Ա Ր Գ

ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻՑ ԳԱՆՁՎԱԾ ՀԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ-ԴԻՄՈՒՄԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. Սերտիֆիկատ-դիմումը ներկայացվում է եկամուտ ստացողի (ոչ ռեզիդենտի) կողմից` հայաստանյան աղբյուրներից ստացված եկամուտներից ՀՀ ներքին օրենսդրությամբ փաստացի պահված (գանձված) հարկի գումարի և Հայաստանի Հանրապետության և տվյալ օտարերկրյա պետության միջև կնքված և գործող «Եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու վերաբերյալ» համաձայնագրով նախատեսված դրույքաչափով պահման (գանձման) ենթակա հարկի գումարի միջև առաջացած տարբերությունը վերադարձնելու համար:

2. Սերտիֆիկատ-դիմումը և նրա հավելվածը լրացվում են 3 օրինակից, ընդ որում սերտիֆիկատ-դիմումի օրինակներից երկուսը հայերեն լեզվով են, իսկ մեկը անգլերեն:

Եթե բաժին III տեղեկության լրացման համար հատկացված տեղը բավարար չէ, անհրաժեշտ է օգտագործել սերտիֆիկատ-դիմումի հավելվածը:

Սերտիֆիկատ-դիմումը և նրա հավելվածը պետք է ստորագրված լինեն դիմողի (ոչ ռեզիդենտի) պաշտոնատար անձի կողմից, ինչպես նաև ամրագրվեն կնիքով:

3. Բաժիններ I, II, III, IV համապատասխան տվյալները լրացնելուց հետո, սերտիֆիկատ-դիմումի բոլոր 3 օրինակները հաստատվում են օտարերկրյա պետության հարկային կամ ֆինանսական մարմնի կողմից, որը բաժին V համապատասխան նշումներ կատարելով հաստատում է, որ դիմողը Հայաստանի Հանրապետության և տվյալ օտարերկրյա պետության միջև կնքված և գործող «Եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու վերաբերյալ» համաձայնագրի իմաստով հանդիսանում է այդ օտարերկրյա պետության ռեզիդենտը:

Սերտիֆիկատ-դիմումի անգլերեն օրինակը նախատեսված է վերոհիշյալ օտարերկրյա պետության հարկային կամ ֆինանսական մարմնի համար:

4. Սերտիֆիկատ-դիմումի մնացած 2 օրինակները` օտարերկրյա պետության հարկային կամ ֆինանսական մարմնի կողմից բաժին V կատարված նշումներով, ներկայացվում են ՀՀ այն տարածքային հարկային տեսչության մարմնին, որում հաշվառման է կանգնած դիմողին (ոչ ռեզիդենտին) եկամուտներ վճարողը (հարկային գործակալը):

Տվյալ օտարերկրյա պետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև «Եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու վերաբերյալ» համապատասխան համաձայնագրի դրույթների և սերտիֆիկատ-դիմումում նշված փաստացի տեղեկատվության միջև իսկության ստուգումից հետո, տարածքային հարկային տեսչության պետը, ՀՀ Հարկային տեսչության եկամուտների և իրացման շրջանառության հարկման մեխանիզմների կատարելագործման վարչության պետի համաձայնությամբ, որոշում է կայացնում` դիմողին (ոչ ռեզիդենտին) համապատասխան հարկի գումարը վերադարձնելու մասին, որի մասին կատարվում են համապատասխան նշումներ սերտիֆիկատ-դիմումի բաժին VI:

5. Հաստատված սերտիֆիկատ-դիմումի 2 օրինակից մեկը մնում է համապատասխան տարածքային հարկային տեսչությունում, իսկ մյուս սերտիֆիկատ-դիմումը, տարածքային հարկային տեսչության կողմից բաժին VI կատարված նշումներով, վերադարձվում է դիմողին (ոչ ռեզիդենտին):

6. Սերտիֆիկատ-դիմումում գումարային տվյալները նշվում են դրամով (հազար դրամով) կամ արտարժույթով` կախված վճարման արժույթից:

7. «Վերադարձում» տողը լրացվում է ելնելով համապատասխան օրացուցային տարուց: Օրինակ` եթե հայտարարվում է 1997-98 թվականների ընթացքում եկամտից պահված (գանձված) հարկի գումարների վերադարձման մասին, ապա սույն տողը լրացվում է հետևյալ կերպ.

 

ՎԵՐԱԴԱՐՁՈՒՄ 199 7 + 8 + _

 

8. Սերտիֆիկատ-դիմումի բաժին III նշվում է`

1-ին սյունակում - վճարված եկամտի տեսակը (շահաբաժիններ, տոկոսներ, ռոյալթիներ և այլն),

2-րդ սյունակում - պայմանագրի համարը և ամսաթիվը,

3-րդ սյունակում - եկամտի վճարման (փոխանցման) ամսաթիվը,

4-րդ սյունակում - եկամտի ամբողջ գումարը` մինչև հարկի պահումը (գանձումը),

5-րդ սյունակում - ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկի դրույքաչափը և այդ դրույքաչափով եկամտից փաստացի պահված (գանձված) հարկի գումարը,

6-րդ սյունակում - օտարերկրյա պետության հետ Հայաստանի Հանրապետության «Եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու վերաբերյալ» համապատասխան համաձայնագրով եկամտի կոնկրետ տեսակի համար նախատեսված հարկի դրույքաչափը, և այդ դրույքաչափով եկամտի ամբողջ գումարից (4-րդ սյունակ) պահման (գանձման) ենթակա հարկի գումարը:

9. Հայաստանյան աղբյուրներից ստացված եկամուտներից ՀՀ ներքին օրենսդրությամբ փաստացի պահված (գանձված) հարկի գումարի և Հայաստանի Հանրապետության և տվյալ օտարերկրյա պետության միջև կնքված և գործող «Եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու վերաբերյալ» համաձայնագրով նախատեսված դրույքաչափով պահման (գանձման) ենթակա հարկի գումարի միջև առաջացած տարբերությունը դիմողին (ոչ ռեզիդենտին) վերադարձվում է ՀՀ ներքին օրենսդրությամբ սահմանված ընդհանուր կարգով:

 

Գրանցված է
Հայաստանի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
24 հուլիսի 1998 թ.
պետական գրանցման թիվ 439800159