Համարը 
N 8/8
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2000.03.31/3(45)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր լեզվի պետական տեսչության պետ
Ընդունման ամսաթիվը 
01.02.2000
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր լեզվի պետական տեսչության պետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
01.02.2000
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
10.04.2000
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԼԵԶՎԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՏԱՌԱԴԱՐՁՈՒՄԸ ԵՎ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԼԵԶՎԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

 01.02.2000 թ.

N 8/8

ք. Երևան, Թումանյան 17

 

ՀՀ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՏԱՌԱԴԱՐՁՈՒՄԸ ԵՎ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Լեզվագործածության ասպարեզում միօրինակություն և անաղարտություն ապահովելու նպատակով:

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

Համաձայն լեզվի պետական տեսչության կանոնադրության 7-րդ կետի «գ» և «զ» ենթակետերի`

հաստատել ՀՀ վարչատարածքային միավորների և դրանց կառավարման մարմինների անվանումների տառադարձումը և թարգմանությունը:

 

 

Լ. ԳաԼՍՏՅԱՆ

 

Հաստատված է
ՀՀ լեզվի պետական տեսչության
հմ. 8/8 հրամանով
01 փետրվարի 2000 թ.

 

ՀՀ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՏԱՌԱԴԱՐՁՄԱՆ ԵՎ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Վարչատարածքային
ստորաբաժանում

Ղեկավար

Աշխատակազմ

Ներկայացուցչական
մարմին

մարզ

մարզպետ

մարզպետարան

Марз (ռուս.)

Марзпет

Марзпетаран

Marz (անգլ.)

Marzpet

Marzpetaran

Marz (ֆրանս.)

Marzpet

Marzpetaran

Mars(գերմ.)

Marspet

Marspetaran

 


համայնք

ավագանի

община

совет старейшин

Community

council of the aldermen

Communante

conseil des anciens

Geminde

Altestenrat


քաղաք


քաղաքապետ


քաղաքապետարան

 

город

мэр города

городской муниципалитет

 

city

mayor of the city

city municipality

 

ville

maire de la ville

Mairie de la ville

 

Stadt

Burgermeister 

Stadtverwaltung 

 


թաղ


թաղապետ


թաղապետարան

 

округ

мэр округа

окружной муниципалитет

 

quarter

mayor of quarter

quarter municipality

 

quartier

maire du quartier

Mairie du quartier

 

Bezirk

Bezirksrat

Bezirksverwaltung

 


գյուղ


գյուղապետ


գյուղապետարան

 

село

староста

сельский муниципалитет

 

village

mayor of de village

village municipality

 

village

maire du village

Mairie du village

 

Dorf

Dorfaltester 

Dorferwaltung 

                     

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
21 մարտի 2000 թ.
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ թիվ 304000212