Համարը 
N 33-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2006.01.16/3(212) Հոդ.24
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
25.11.2005
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
25.11.2005
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.01.2006
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
26.03.2020

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԹԱՑՔ ՏՐՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 12-Ի ԹԻՎ 166-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
30 դեկտեմբերի 2005 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60305501

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

25 նոյեմբերի 2005 թ.
ք. Երևան

N 33-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԹԱՑՔ ՏՐՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 12-Ի ԹԻՎ 166-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հոդված 10-ի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Հարկային պետական ծառայությունում հետաքննությամբ ընթացք տրված նյութերի մասին» ձև թիվ 1-հետաքննություն (եռամսյակային) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 12-ի ««Հարկային պետական ծառայությունում հետաքննությունների գործերի մասին» ձև թիվ 1-հետաքննություն (եռամսյակային) ամփոփ պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 166-Ն որոշումը:

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված

 


Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
25 նոյեմբերի 2005 թ.
թիվ 33-Ն որոշմամբ

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

«ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԹԱՑՔ ՏՐՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Հրահանգը սահմանում է «Հարկային պետական ծառայությունում հետաքննությամբ ընթացք տրված նյութերի մասին» ձև թիվ 1-հետաքննություն (եռամսյակային) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը կազմում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայությունը, որն այդ մասին իրազեկվում է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թվականի հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունը կազմվում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի «Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունները» գլխի և այլ առնչվող հոդվածներով սահմանված հանցագործության հատկանիշերով նախապատրաստած նյութերի արդյունքների հիման վրա:

4. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 10-ը:

5. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

2. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

6. Սյունակ 1-ում արտացոլվում է հաշվետու տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ նախորդ հաշվետու տարում հետաքննական նախապատրաստական գործողությունները չավարտված նյութերի քանակը:

7. Սյունակ 2-ում արտացոլվում է տարեսկզբից հետաքննության իրականացման նպատակով ստացված նյութերի քանակը:

8. Սյունակ 3-ում արտացոլվում է սյունակներ 1-ի և 2-ի հանրագումարը:

9. Սյունակ 4-ում արտացոլվում է հետաքննության կողմից հարուցված քրեական գործերի քանակը:

10. Սյունակ 5-ում արտացոլվում է հանցակազմի բացակայության պատճառաբանությամբ հետաքննության կողմից քրեական գործի հարուցումը մերժված նյութերի քանակը:

11. Սյունակ 6-ում արտացոլվում է հետաքննության կողմից նախաքննության իրականացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն և այլ նախաքննական մարմիններ ուղարկված նյութերի քանակը:

12. Սյունակ 7-ում արտացոլվում է լրացուցիչ ուսումնասիրման կամ ստուգման ենթակա, վարչական վարույթի իրականացման նպատակով, հանցագործության հատկանիշեր չպարունակող և հետաքննությանը ոչ ընդատյա և նմանատիպ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ պատճառաբանություններով ըստ ենթակայության վերադարձված նյութերի քանակը:

13. Սյունակ 8-ում արտացոլվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում հետաքննական գործողությունները չավարտված նյութերի քանակը:

14. Սյունակ 9-ում արտացոլվում է հետաքննության ուղարկված նյութերով անցնող անձանց թվաքանակը:

15. Սյունակ 10-ում արտացոլվում է տարեսկզբից նախապատրաստված նյութերի հիման վրա պետությանը պատճառված վնասի վերականգնված գումարի չափը (առանց տույժերի և տուգանքների):

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_17995

 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ներկայացվում է համաձայն՝ «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի», Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002թ. մայիսի 10-ի «Վարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 109 որոշմամբ հաստատված կարգի

Ներկայացվում է Ներկայացնում է

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 10-ը

Ով է ներկայացնում ____________________________________

(անվանումը)


Գտնվելու վայրը ______________________________________

_____________________________________   
I   I   I   I   I   I   I
(փոստային դասիչ)


Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը  I  I  I  I  I  I  I  I  I

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը            I  I  I  I  I  I  I  I  I

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

 

ՁԵՎ ԹԻՎ 
1-ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
(եռամսյակային)

«Հաստատված է»

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 25 նոյեմբերի 2005թ. թիվ 33-ն որոշմամբ

 

Չլրացնել             Ներմուծեք նկարագրությունը_17998

ՏԳՏԴ  I   I   I   I   I   I

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԹԱՑՔ ՏՐՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
200_ թ.  հունվար _____________________
(տարվա սկզբից աճողական կարգով)

 

ՀՀ քրեա-կան օրենս-գրքի
հոդված-ները

Նյութերի քանակը, միավոր

Նյութերի ընթացքը

Առնչվող անձանց թվա-քանակը,
մարդ

Տարեսկզբից հետա-քննության ընթացքում ստացված
նյութերի նախապատ-րաստման արդյունքում վերա-կանգնված գումարը,
հազ. դրամ

մնացորդը տարե-սկզբին

մուտքը տարե-սկզբից

ընդամենը
(1+2)

հարուցվել է քրեական
գործ

մերժվել է  քրեական գործի հարուցումը

ուղարկվել է նախա-քննության

վերադարձ-վել է ըստ ենթա-կայության

մնացորդը հաշվետու
եռամսյակի վերջում
{3-(4+5+6+7)}

Ա

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

188

                   

189

                   

193

                   

194

                   

203

                   

205

                   

206

                   

207

                   

208

                   

209

                   

210

                   

211

                   

316

                   

345

                   

Այլ

                   

Ընդա-մենը

                   

 Հաշվետվությանը լրացնող բացատրություններ _____________________________________

__________________________________________________________________ 

  

Ղեկավար

_______________
(Ազգանուն, անուն)

_______________
(Ստորագրություն)

Լրացնող
(գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)

_______________
(Ազգանուն, անուն)
_______________
(Հեռախոսահամար(ներ)

_______________
(Ստորագրություն, պաշտոն)
__ _______ 200_թ.
(լրացման ամսաթիվը)

Էլեկտրոնային փոստ _________________@______________