Համարը 
N 1155-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2006.09.06/47(502) Հոդ.989
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
18.08.2006
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.08.2006
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
23.08.2006
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
07.09.2006
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՑԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԵԼԻՍ ՀՀ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՑԻԱՅԻ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
 23 օգոստոսի 2006 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

18 օգոստոսի 2006 թվականի N 1155-Ն

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՑԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԵԼԻՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՑԻԱՅԻ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Փոստային կապի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Օտարերկրյա պետությունների փոստային կապի ադմինիստրացիայի և միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցելիս Հայաստանի Հանրապետության փոստային կապի ադմինիստրացիան`

ա) ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային փոստային միությունում, ինչպես նաև այլ միջազգային և տարածաշրջանային փոստային կապի բնագավառին առնչվող կազմակերպություններում.

բ) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային համաձայնագրերով, ինչպես նաև Համաշխարհային փոստային միության կոնվենցիայով սահմանված փոստային կապի բնագավառին առնչվող հանձնառությունները.

գ) մասնակցում է փոստային կապի բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի (համաձայնագրերի) նախագծերի նախապատրաստման, կնքման, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունների կատարման աշխատանքներին և իր իրավասության սահմաններում իրականացնում է միջազգային համագործակցության այլ ձևեր.

դ) ներկայացնում ու պաշտպանում է Հայաստանի Հանրապետության շահերը Համաշխարհային փոստային միությունում, ինչպես նաև այլ միջազգային և տարածաշրջանային փոստային կապի բնագավառին առնչվող կազմակերպություններում.

ե) իր իրավասության շրջանակներում համագործակցում է միջազգային կազմակերպությունների և օտարերկրյա պետությունների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրեր իրականացնող գրասենյակների հետ.

զ) կազմակերպում է օտարերկրյա պետությունների փոստային կապի ադմինիստրացիաների հետ միջազգային փոստափոխանակման համար հաշվարկների իրականացումը` Համաշխարհային փոստային միության ակտերին համապատասխան.

է) կարգավորում է փոստային կապի ազգային օպերատորի կողմից իրականացվող միջազգային գործունեությունը Համաշխարհային փոստային միությունում, ինչպես նաև այլ միջազգային և տարածաշրջանային փոստային կապի բնագավառին առնչվող կազմակերպություններում:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

 Ա. Մարգարյան


2006 թ. օգոստոսի 19
Երևան