Համարը 
N 237
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 1997.07.31/17
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
03.07.1997
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
03.07.1997
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
03.07.1997
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
03.07.1997
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼԻ ՀՈՂԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Լ. Տեր-Պետրոսյան
3 հուլիսի 1997 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

3 հուլիսի 1997 թվականի N 237
քաղ. Երևան

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼԻ ՀՈՂԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի պետական հողային կադաստրի տվյալները`

ա) Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական հողատեսքերի կադաստրային միջին արժեքն ըստ մարզերի տարածքների` համաձայն N 1 հավելվածի.

բ) («բ» ենթակետն ուժը կորցրել է 25.07.02 N 1101-Ն)

գ) Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական հողատեսքերի կադաստրային միջին զուտ եկամուտն ըստ մարզերի տարածքների և հողի գնահատման խմբերի` համաձայն N 3 հավելվածի:

(1-ին կետը փոփ. 25.07.02 N 1101-Ն)

2. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությանը` մեկամսյա ժամկետում բազմացնել հողային կադաստրի նյութերը և դրանք տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան նախարարություններին, գերատեսչություններին, պետական կառավարման տարածքային և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին:

3. Սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված պետական հողային կադաստրի տվյալները տարածվում են նաև Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի տարածքներում գտնվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վրա:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 1997 թվականի հուլիսի 3-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ռ. Քոչարյան


 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 1997 թվականի
հուլիսի 3-ի N 237 որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ՄԻՋԻՆ ԱՐԺԵՔՆ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ
(1997 թվականի համար, հաշվարկված 1,12 գործակցով)

 

(հազ.դրամ/հա)

NN
Ը/Կ

Մարզի անվանումը

Վարելահող

Բազմամյա տնկարկներ

Բնական կերահանդակներ

   

ջրովի

անջրդի

խաղող

պտուղ

գյուղամերձ

հեռագնաց

         

հնդավոր

կորիզավոր

խոտհարք

արոտ

խոտհարք

արոտ

1

Արագածոտն

2450

1060

5930

7195

3140

1405

565

1230

540

2

Արարատ

4335

495

11100

5985

6555

615

365

385

340

3

Արմավիր

4470

520

8835

7170

6395

590

170

-

260

4

Գեղարքունիք

3070

1415

-

7500

-

1270

840

1055

650

5

Լոռի

3485

1665

4915

6520

8050

1830

1076

1500

1230

6

Կոտայք

2960

1125

5210

6425

3055

1180

545

910

460

7

Շիրակ

2730

1090

-

6865

-

1360

730

800

590

8

Սյունիք

2425

990

3035

3600

2020

1185

770

1315

820

9

Վայոց ձոր

1480

510

3055

5095

2660

806

425

765

465

10

Տավուշ

3285

1460

7210

8000

9170

1745

1380

1570

1370

11

քաղ. Երևան

4550

655

6995

9755

3950

165

146

-

520

 

Միջինը`
հանրապետությունում

3385

1200

8520

6495

6305

1465

760

1150

730


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար, օպերատիվ հարցերի
նախարար

Շ. Կարամանուկյան

 

 

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 1997 թվականի
հուլիսի 3-ի N 237 որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՆՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼԻ ՀՈՂԵՐԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆ ԸՍՏ ՀՈՂԱԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՐԶԵՐԻ (1997 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ)

(2-րդ հավելվածն ուժը կորցրել է 29.04.02 N 474)


 

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 1997 թվականի
հուլիսի 3-ի N 237 որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ՄԻՋԻՆ ԶՈՒՏ ԵԿԱՄՈՒՏՆ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈՂԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԽՄԲԵՐԻ (1997 թվականի համար, հաշվարկված 1,12 գործակցով)

 

(հազ.դրամ/հա)

NN
Ը/Կ

Մարզի անվանումը

Վարելահող

Բազմամյա տնկարկներ

Բնական կերահանդակներ

   

ջրովի

անջրդի

խաղող

պտուղ

գյուղամերձ

հեռագնաց

         

հնդավոր

կորիզավոր

խոտհարկ

արոտ

խոտհարկ

արոտ

1

Արագածոտն

49,0

21,2

118,6

143,9

62,8

28,1

11,3

24,6

10,8

2

Արարատ

86,7

9,9

222,0

119,7

131,1

12,3

7,3

7,7

6,8

3

Արմավիր

89,4

10,4

176,7

143,4

127,9

11,8

3,4

-

5,2

4

Գեղարքունիք

61,4

28,3

-

150,0

-

25,4

16,8

21,1

13,0

5

Լոռի

69,7

33,3

98,3

130,4

161,0

36,6

21,5

30,0

24,6

6

Կոտայք

59,2

22,5

104,2

128,5

61,1

23,6

10,9

18,2

9,2

7

Շիրակ

54,6

21,8

-

137,3

-

27,2

14,6

16,0

11,8

8

Սյունիք

48,5

19,8

60,7

72,0

40,4

23,7

15,4

26,3

16,4

9

Վայոց ձոր

29,6

10,2

61,1

101,9

53,2

16,1

8,5

15,3

9,3

10

Տավուշ

65,7

29,2

144,2

106,0

183,4

34,9

27,6

31,4

27,0

11

քաղ. Երևան

91,0

13,1

139,9

195,1

79,0

3,3

2,9

-

10,4

 

Միջինը`
հանրապետությունում

67,7

24,0

170,4

129,9

126,1

29,3

15,2

23,0

14,6

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար, օպերատիվ հարցերի
նախարար

Շ. Կարամանուկյան