Համարը 
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Համաձայնագիր
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԱԳՆՊՏ 2006.12.28/8(16).1
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Հայաստանի Հանրապետություն
Ընդունման ամսաթիվը 
05.08.2004
Ստորագրող մարմինը 
Ստորագրման ամսաթիվը 
05.08.2004
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.07.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԻՐԻԱՅԻ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր

 

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության եվ Սիրիայի Արաբական Հանրապետության առողջապահության նախարարության միջև առողջապահության եվ բժշկության ոլորտում համագործակցության մասին

 

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը և Սիրիայի Արաբական Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը (այսուհետ` Կողմեր),

ցանկանալով զարգացնել երկկողմ հարաբերությունները առողջապահության և բժշկագիտության բնագավառներում և ընդունելով, որ այս համագործակցությունը կնպաստի իրենց երկրների բնակչության առողջական վիճակի բարելավմանը,

 

համաձայնեցին հետևյալի մասին.

 

Հոդված 1

 

Կողմերը, հիմնվելով սույն Համաձայնագրի և իրենց երկրների ազգային օրենսդրության վրա, պայմանավորվում են իրականացնել համագործակցություն առողջապահության և բժշկագիտության բնագավառում, որը կներառի, մասնավորապես, հետևյալ ոլորտները.

- որակավորում և ուսուցում,

- դեղերի համատեղ արտադրության կազմակերպում և աջակցություն Կողմերի պետությունների տնտեսավարող սուբյեկտների փոխադարձ առևտրի զարգացմանը,

- տեղեկատվության փոխանակում,

- մասնագետների և պատվիրակությունների փոխանակում,

- մասնագետների մասնակցություն Կողմերի կազմակերպած համաժողովներին և գիտաժողովներին:

 

Հոդված 2

 

Կողմերը, կկազմակերպեն փորձագետների փոխայցելություններ առաջնահերթ համարվող և ուղարկող Կողմի առաջարկված թեմաների շուրջ` նպատակ ունենալով փոխադարձաբար լավ ուսումնասիրել միմյանց առողջապահական համակարգերը և իրենց առողջապահական ու գիտական կադրերի ուսուցման գործընթացը:

Գործուղման մեկնող փորձագետների համար ուղարկող Կողմն իր վրա է վերցնում երկու մայրաքաղաքների միջև ճանապարհածախսը, ինչպես նաև այցելության ընթացքում երկրի ներսում տրանսպորտի, հյուրանոցում կեցության և օրապահիկի ծախսերը:

 

Հոդված 3

 

Կողմերը համաձայնեցին դեղորայքի արտադրության ոլորտում.

- խրախուսել երկու երկրների միջև արտահանումը և, երկրներից յուրաքանչյուրում գործող կանոններին համապատասխան, ստեղծել և դյուրացնել դեղորայքի գրանցման գործընթացը,

- ուղիներ փնտրել երկու երկրներից մեկում արտադրված դեղորայքին առաջնահերթություն տալու ուղղությամբ` մյուս երկրում պահանջարկը բավարարելու նպատակով:

 

Հոդված 4

 

Կողմերը կխրախուսեն բժշկական պարբերականների, առողջապահական ուսումնական նյութերի և ցուցապաստառների, առողջապահական վիճակագրական տեղեկությունների և վարակիչ հիվանդությունների մասին համաճարակաբանական տեղեկագրերի փոխանակումը, համագործակցություն կզարգացնեն բժշկական հրատարակչությունների միջև, ինչպես նաև խնդրանքի դեպքում, կփոխանակեն տեղեկատվություն առողջապահական օրենսդրության մասին:

 

Հոդված 5

 

Կողմերը մյուս Կողմի մոտ պաշտոնական այցով գտնվող քաղաքացիներին, ինչպես նաև դիվանագիտական ու հյուպատոսական անձանց անհետաձգելի բժշկական միջամտություն պահանջող դեպքերում փոխադարձաբար կապահովեն անվճար բժշկական օգնությամբ, անհրաժեշտության դեպքում` հիվանդանոցային, ինչպես նաև դեղորայքով և բժշկական նյութերով:

Կողմերից մեկի տարածքում անհետաձգելի բժշկական միջամտություն պահանջող վիճակների դեպքում հյուրընկալող Կողմը իր քաղաքացիների համար սահմանված կարգով կապահովի բժշկական խնամք ժամանակավոր այցելության մեջ գտնվող մյուս Կողմի զբոսաշրջիկների համար, մինչև հիվանդի առողջական վիճակը թույլ կտա նրան տեղափոխել իր երկիր:

Մեծ համաճարակային բնույթ ունեցող վարակիչ հիվանդությունների դեպքում յուրաքանչյուր Կողմ կապահովի անվճար բժշկական ծառայություն իր երկրում ժամանակավորապես գտնվող մյուս Կողմի քաղաքացիների համար: Հենց որ հիվանդի առողջական վիճակը թույլ տա նրան տեղափոխել, հյուրընկալող Կողմը կերաշխավորի, եթե անհրաժեշտ է, դեպի ծագման երկրի սահման անվճար տեղափոխում, որտեղ հիվանդի խնամքը կստանձնեն ազգային բժշկական մարմինները:

Կողմերը, փոխադարձ համաձայնության հիման վրա, ախտորոշման և բուժվելու նպատակով հիվանդներ կարող են ուղարկել մյուս Կողմին և այդ դեպքում ուղարկող Կողմը կհոգա բոլոր ծախսերը:

Կողմերից մեկի քաղաքացու` մյուս Կողմի տարածքում մահվան դեպքում Կողմերը, փոխադարձության հիման վրա, կապահովեն անվճար դատաբժշկական ծառայություններ, ներառյալ զմռսումը և պահպանման այլ միջոցները, իսկ դիակի տեղափոխման ծախսերը կհոգա հանգուցյալի ընտանիքը:

 

Հոդված 6

 

Կողմերը սույն Համաձայնագրի իրականացմանն առնչվող հարցերի կարգավորման նպատակով կստեղծեն Համակարգող խումբ` բաղկացած յուրաքանչյուր Կողմի երեք ներկայացուցիչներից, որի նիստերը հաջորդաբար կգումարվեն Երևանում և Դամասկոսում:
Համակարգող խումբը կգործի իր կողմից հաստատված կանոնակարգին համապատասխան:

 

Հոդված 7

 

Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ սույն Համաձայնագրում կարող են կատարել փոփոխություններ և լրացումներ, որոնք կձևակերպվեն առանձին արձանագրությամբ:

Արձանագրություններն ուժի մեջ կմտնեն սույն Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու համար նախատեսված կարգով և կհանդիսանան վերջինիս անբաժանելի մասը:

 

Հոդված 8

 

Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում դրա համար անհրաժեշտ` Կողմերի երկրների ազգային օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգերն ավարտելու մասին դիվանագիտական ուղիներով վերջին ծանուցման օրվանից և գործում է անորոշ ժամկետով:

Սույն Համաձայնագրի գործողությունը կարող է դադարեցվել Կողմերից որևէ մեկի` այդպիսի մտադրության մասին դիվանագիտական ուղիներով մյուս Կողմին ծանուցելու օրվանից վեց ամիս հետո:

Համաձայնագրի գործողությունը դադարեցվելու դեպքում դրա շրջանակում որևէ անավարտ համագործակցություն կամ ծրագիր ուժի մեջ է մնում մինչև իր ավարտը:

 

Կատարված է Երևան քաղաքում, 2004 թ. օգոստոսի 5-ին, երկու օրինակով, հայերեն, արաբերեն և անգլերեն, ընդ որում` բոլոր տեքստերը հավասարազոր են: Սույն Համաձայնագրի մեկնաբանման ընթացքում որևէ տարաձայնություն առաջանալու դեպքում նախապատվությունը տրվում է անգլերեն տեքստին:

 

Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտել 2005 թ. հուլիսի 1-ից: