Համարը 
N 42
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 1997.03.31/6
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
13.03.1997
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
13.03.1997
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
13.03.1997
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
13.03.1997
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԹԱՂԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ՑԱՆԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Լ. Տեր-Պետրոսյան
13 մարտի 1997 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

13 մարտի 1997 թվականի N 42

քաղ. Երևան

 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԹԱՂԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ՑԱՆԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ի կատարումն «Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 39 հոդվածի երրորդ մասի և 59 հոդվածի պահանջների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է`

1. Սահմանել Երևան քաղաքի թաղային համայնքների սեփականություն հանդիսացող գույքի ցանկը` համաձայն NN 1-13 հավելվածների:

2. Երևանի քաղաքապետին` երկամսյա ժամկետում շահագրգիռ նախարարությունների և գերատեսչությունների հետ համատեղ Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություն համապատասխան ոլորտում նախատեսվող կազմակերպակառուցվածքային փոփոխությունների և դրանց հիման վրա ջրամատակարարման, ջրահեռացման, ջերմամատակարարման ու ոռոգման համակարգերից համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքը տարանջատելու և թաղային համայնքներին հանձնելու վերաբերյալ:

3. Երևանի քաղաքային ենթակայության բնակարանային տնտեսության ձեռնարկությունների հաշվեկշիռներում հաշվեգրված բնակարանային ֆոնդի բնակելի շենքերի բացվածքները և ոչ բնակելի տարածքները (բնակելի շենքերում` նախագծով նախատեսված ընդհանուր օգտագործման շինություններ (տարածքներ) չհանդիսացող, իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց սեփականության իրավունքով չպատկանող ոչ բնակելի շինությունները (տարածքներ) (արհեստանոց, արտադրական, առևտրային, գրասենյակային և այլն) համարել Երևան քաղաքի համապատասխան թաղային համայնքներին սեփականության իրավունքով հանձնված` բացառությամբ պետական հիմնարկների կամ կազմակերպությունների կողմից զբաղեցված տարածքների, վարձակալությամբ տրված արվեստանոցների և «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «ը» ենթակետով նախատեսված մասնավորեցման ենթակա ոչ բնակելի տարածքների:

(3-րդ կետը խմբ. 20.06.01 N 550)

4. Սահմանել, որ Երևան քաղաքի պետական բնակարանային ֆոնդը (բացի գերատեսչականից) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվառվում և բաշխվում է Երևանի քաղաքապետի որոշումներով:

5. (կետն ուժը կորցրել է 20.06.01 N 550)

6. (կետն ուժը կորցրել է 20.06.01 N 550)

7. (կետն ուժը կորցրել է 20.06.01 N 550)

8. Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությանը, Երևանի քաղաքապետին` մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1996 թվականի հունիսի 20-ի «Երևանի քաղաքային ենթակայության ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների ցանկը հաստատելու մասին» N 191 որոշման մեջ անհրաժեշտ փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ:

9. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 1997 թվականի մարտի 13-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 1997 թվականի
մարտի 13-ի N 42 որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԵրԵՎան քաղաքի Աջափնյակ թաղային համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի

 

մանկապարտեզներ (բացի գերատեսչականներից)

N 13 մշակույթի տուն

ակումբ (Սիլիկյան գյուղում)

NN 8, 26 գրադարաններ

NN 8, 26 գրադարանների տացքակետեր

Միրզոյանի անվան N 5 երաժշտական դպրոց

Գաբրիելյանի անվան N 12 երաժշտական դպրոց

N 21 երաժշտական դպրոց

մարզադպրոց

հուշարձաններ, կիսանդրի

մեծ դեկորատիվ շատրվան Թումանյանի անվան զբոսայգում

հասարակական զուգարան

քաղաքապետարանի տարածքային կառավարման նախկին բաժնի վարչական շենք

Մաշտոցի շրջանի շինվերանորոգման ձեռնարկություն

Մաշտոցի շրջանի սանիտարական մաքրման մասնագիտացված ավտոձեռնարկություն

Մաշտոցի կանաչապատման ձեռնարկություն

բնակֆոնդի վերանորոգման Մաշտոցի ձեռնարկություն

Աջափնյակի բնակֆոնդի շահագործման ձեռնարկություն

Մաշտոցի ճանապարհային վերանորոգման ձեռնարկություն

պետական բնակարանային ֆոնդ (բացի գերատեսչականից)

N 7 գրադարան

N 7 գրապահոց

(հավելվածը փոփ., լրաց. 17.12.97 N 591)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Գ. Շահբազյան

 

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 1997 թվականի
մարտի 13-ի N 42 որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԵրԵՎան քաղաքի Ավան թաղային համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի

 

մանկապարտեզներ (բացի գերատեսչականներից)

N 24 գրադարան

N 2 համալիր մարզադպրոց

Բուդաղյանի անվան N 20 երաժշտական դպրոց

հուշարձան

թաղապետարանի վարչական շենք

Խորհրդային շրջանի կանաչապատման N 2 ձեռնարկություն

պետական բնակարանային ֆոնդ (բացի գերատեսչականից)

(հավելվածը փոփ. 17.12.97 N 591)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Գ. Շահբազյան

 

 

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 1997 թվականի
մարտի 13-ի N 42 որոշման

 

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԵրԵՎան քաղաքի Արաբկիր թաղային համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի

 

մանկապարտեզներ (բացի գերատեսչականներից)

NN 3, 14 մշակույթի տներ

NN 5, 6 գրադարաններ

NN 1, 3 մարզադպրոցներ

խաղերի մարզադպրոց

ջրային մարզաձևերի մարզադպրոց

մանկապատանեկան տեխնիկական ստեղծագործության կենտրոն

երաժշտական դաստիարակության տուն

կիսանդրիներ, հուշատախտակներ

շատրվաններ «Արաբկիր» զբոսայգում

ջրավազան էլեկտրալամպերի գործարանի մոտ

հասարակական զուգարաններ

քաղաքապետարանի տարածքային կառավարման նախկին բաժնի վարչական շենք

Արաբկիրի կանաչապատման ձեռնարկություն

«Արաբկիր» արտադրաառևտրական ձեռնարկություն

բնակֆոնդի վերանորոգման Արաբկիրի ձեռնարկություն

Արաբկիրի բնակֆոնդի շահագործման ձեռնարկություն

Արաբկիրի ճանապարհային վերանորոգման ձեռնարկություն

պետական բնակարանային ֆոնդ (բացի գերատեսչականից)

Մամիկոնյանց փողոց, N 54 վարչական շենք

(հավելվածը փոփ. 17.12.97 N 591, լրաց. 08.04.99 N 213)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Գ. Շահբազյան

 

 

Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 1997 թվականի
մարտի 13-ի N 42 որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԵրԵՎան քաղաքի Դավթաշեն թաղային համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի

 

մանկապարտեզներ (բացի գերատեսչականներից)

N 40 գրադարան

N 22 երաժշտական դպրոց

թաղապետարանի վարչական շենք

պետական բնակարանային ֆոնդ (բացի գերատեսչականից)

Մանկապատանեկան տեխնիկական ստեղծագործության կենտրոն

«Երևանի օպտիկաֆիզիկական չափումների գիտահետազոտական ինստիտուտ» պետական փակ բաժնետիրական ընկերության լաբորատոր-արտադրական մասնաշենքի անավարտ շինարարության օբյեկտ

(հավելվածը փոփ., լրաց. 17.12.97 N 591, լրաց. 05.03.99 N 133)


 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Գ. Շահբազյան

 

 

Հավելված N 5
ՀՀ կառավարության 1997 թվականի
մարտի 13-ի N 42 որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԵրԵՎան քաղաքի Էրեբունի թաղային համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի

 

մանկապարտեզներ (բացի գերատեսչականներից)

N 6 մշակույթի տուն

NN 3, 10, 11, 12, 25 գրադարաններ

NN 1, 3 մարզադպրոցներ

շախմատի, շաշկու և ռենդ-ձյուի մարզադպրոց

մանկապատանեկան տեխնիկական ստեղծագործության կենտրոն

մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոն

հուշարձաններ, կիսանդրիներ, հուշատախտակ

լիճ «Վարդավառ»

ջրավազան Տիգրան Մեծի փողոցի վրա

«Վարդավառ» զբոսայգի

հասարակական զուգարաններ

համայնքային նշանակության կամուրջներ

քաղաքապետարանի տարածքային կառավարման նախկին բաժնի վարչական շենք

Էրեբունու սանիտարական մաքրման մասնագիտացված ավտոձեռնարկություն

Էրեբունու կանաչապատման ձեռնարկություն

բնակֆոնդի վերանորոգման Էրեբունու ձեռնարկություն

Էրեբունու բնակֆոնդի շահագործման ձեռնարկություն

պետական բնակարանային ֆոնդ (բացի գերատեսչականից)

Մուշավանի և Ջրաշենի նախկին գյուղխորհուրդների վարչական շենքեր

(հավելվածը փոփ., լրաց. 17.12.97 N 591)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Գ. Շահբազյան

 

 

Հավելված N 6
ՀՀ կառավարության 1997 թվականի
մարտի 13-ի N 42 որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԵրԵՎան քաղաքի Կենտրոն թաղային համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի

 

մանկապարտեզներ (բացի գերատեսչականներից)

Քրիստափոր Քուշնարյանի անվան N 10 երաժշտական դպրոց

թեթև ատլետիկայի մարզադպրոց

մարզադպրոց (նախկին Սպանդարյանի շրջան)

մանկապատանեկան տեխնիկական ստեղծագործության կենտրոն (նախկին Մյասնիկյանի շրջան)

մանկապատանեկան տեխնիկական ստեղծագործության կենտրոն (նախկին Սպանդարյանի շրջան)

հուշարձաններ, կիսանդրիներ, հուշատախտակներ

ջրավազան Աբովյան և Թումանյան փողոցների խաչմերուկում

ջրավազան Աբովյան և Սայաթ-Նովա փողոցների խաչմերուկում

ջրային կառույց Աբովյան փողոցի վրա

շատրվաններ Մարշալ Բաղրամյան և Պռոշյան փողոցների խաչմերուկում

շատրվաններ «Դվին» հյուրանոցի մոտ

հասարակական զուգարաններ

ներհամայնքային նշանակության կամուրջներ

թաղապետարանի վարչական շենք

Մյասնիկյանի շրջանի շինվերանորոգման ձեռնարկություն

բնակֆոնդի վերանորոգման Կենտրոնի ձեռնարկություն

Կենտրոնի բնակֆոնդի շահագործման ձեռնարկություն

Կենտրոնի կանաչապատման ձեռնարկություն

պետական բնակարանային ֆոնդ (բացի գերատեսչականից)

N 17 երաժշտական դպրոց

N 22 գրադարան

(հավելվածը փոփ., լրաց. 17.12.97 N 591)

Ց Ա Ն Կ

 

ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԱՂԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ

1. Արշակունյաց 6
2. Արշակունյաց 8
3. Արշակունյաց 16
4. Արշակունյաց 16ա
5. Արշակունյաց 26
6. Արշակունյաց 2-րդ նրբ., 1
7. Արշակունյաց 1
8. Արշակունյաց 3
9. Արշակունյաց 3ա
10. Հանրապետության 49
11. Հանրապետության 51
12. Հանրապետության 24
13. Հանրապետության 32
14. Հանրապետության 46
15. Հանրապետության 53
16. Հանրապետության 58
17. Հանրապետության նրբ., 2
18. Հանրապետության 62
19. Հանրապետության 67
20. Հանրապետության 69
21. Հանրապետության 71
22. Հանրապետության 76
23. Հանրապետության 76/1
24. Հանրապետության 76/2
25. Հանրապետության 78
26. Հանրապետության 79
27. Հանրապետության 80
28. Հանրապետության 82
29. Հանրապետության 85ա
30. Հանրապետության 76/3
31. Զաքիյան 1
32. Զաքիյան 2
33. Զաքիյան 4
34. Զաքիյան 6
35. Զաքիյան 8
36. Զաքիյան 1-ին նրբ., 1
37. Ամիրյան 3
38. Ամիրյան 5
39. Ամիրյան 5ա
40. Ամիրյան 7
41. Ամիրյան 11
42. Ամիրյան 13
43. Ամիրյան 15
44. Ամիրյան 8
45. Ամիրյան 10
46. Ամիրյան 12
47. Ամիրյան 18
48. Ամիրյան 18ա
49. Ամիրյան 20
50. Ամիրյան 22
51. Ամիրյան 24
52. Ամիրյան 26
53. Ադամյան 14
54. Ագաթանգեղոսի 7
55. Ագաթանգեղոսի 29
56. Չայկովսկու 15
57. Չայկովսկու 30
58. Տիգրան Մեծի 1

59.

Տիգրան Մեծի 3
60. Տիգրան Մեծի 6
61. Տիգրան Մեծի 8
62. Տիգրան Մեծի 9
63. Տիգրան Մեծի 10
64. Տիգրան Մեծի 11
65. Տիգրան Մեծի 12
66. Տիգրան Մեծի 13
67. Տիգրան Մեծի 15
68. Տիգրան Մեծի 23
69. Տիգրան Մեծի 25
70. Տիգրան Մեծի 27
71. Տիգրան Մեծի 27ա
72. Տիգրան Մեծի 27/2
73. Տիգրան Մեծի 29
74. Տիգրան Մեծի 29ա
75. Տիգրան Մեծի 31
76. Տիգրան Մեծի 18
77. Տիգրան Մեծի 20
78. Տիգրան Մեծի 24
79. Տիգրան Մեծի 28
80. Տիգրան Մեծի 30
81. Տիգրան Մեծի 31ա
82. Տիգրան Մեծի 32
83. Տիգրան Մեծի 33
84. Տիգրան Մեծի 36
85. Տիգրան Մեծի 36բ
86. Տիգրան Մեծի 36գ
87. Տիգրան Մեծի 36դ
88. Տիգրան Մեծի 36ե
89. Տիգրան Մեծի 37
90. Տիգրան Մեծի 39
91. Տիգրան Մեծի 41
92. Տիգրան Մեծի 43
93. Տիգրան Մեծի 45
94. Տիգրան Մեծի 51
95. Տիգրան Մեծի 47
96. Տիգրան Մեծի 53
97. Վ. Բրյուսովի 1
98. Վ. Բրյուսովի 2
99. Վ. Բրյուսովի 19
100. Վ. Բրյուսովի 20
101. Վ. Բրյուսովի 21
102. Վ. Բրյուսովի 28
103. Վ. Բրյուսովի 23
104. Վ. Բրյուսովի 38
105. Վ. Բրյուսովի 165
106. Վ. Բրյուսովի 165ա
107. Մայիսյան 10
108. Մայիսյան 33ա
109. Փավստոս Բուզանդի 1
110. Փավստոս Բուզանդի 9
111. Փավստոս Բուզանդի 11
112. Փավստոս Բուզանդի 85
113. Փավստոս Բուզանդի 89
114. Փավստոս Բուզանդի 97
115. Փավստոս Բուզանդի 101
116. Փավստոս Բուզանդի 107
117. Գրիգոր Լուսավորչի 3
118. Գրիգոր Լուսավորչի 12
119. Գրիգոր Լուսավորչի 17
120. Վարդանանց 4
121. Վարդանանց 10
122. Վարդանանց 14
123. Վարդանանց 14/1
124. Վարդանանց 14/2
125. Վարդանանց 16
126. Վարդանանց 16/1
127. Վարդանանց 5
128. Վարդանանց 5ա
129. Վարդանանց 7
130. Վարդանանց 9
131. Վարդանանց 11
132. Վարդանանց 15
133. Վարդանանց նրբ. 4
134. Վարդանանց 6
135. Վարդանանց 26
136. Վարդանանց 26/1
137. Վարդանանց 28
138. Վարդանանց 28/1
139. Վարդանանց 28/2
140. Վարդանանց 32
141. Վարդանանց 109
142. Վարդանանց 2
143. Վարդանանց 20
144. Վարդանանց 22
145. Վարդանանց 24
146. Խանջյան 7
147. Խանջյան նրբ. 10
148. Խանջյան 43
149. Խանջյան 45
150. Խանջյան 47
151. Խանջյան 47/1
152. Խանջյան 49
153. Խանջյան 15
154. Խանջյան 29
155. Խանջյան 31ա
156. Խանջյան 33
157. Խանջյան 35
158. Խանջյան 31
159. Մովսես Խորենացու 2
160. Մովսես Խորենացու 3
161. Մովսես Խորենացու 4
162. Մովսես Խորենացու 6
163. Մովսես Խորենացու 8
164. Մովսես Խորենացու 9
165. Մովսես Խորենացու 10
166. Մովսես Խորենացու 11
167. Մովսես Խորենացու 12
168. Մովսես Խորենացու 20
169. Մովսես Խորենացու 24ա
170. Մովսես Խորենացու 25
171. Մովսես Խորենացու 25ա
172. Մովսես Խորենացու 26
173. Մովսես Խորենացու 27
174. Մովսես Խորենացու 27ա
175. Մովսես Խորենացու 29
176. Մովսես Խորենացու 29ա
177. Մովսես Խորենացու 30
178. Մովսես Խորենացու 43
179. Մովսես Խորենացու 45
180. Մովսես Խորենացու 47
181. Մովսես Խորենացու 47/1
182. Մովսես Խորենացու 49
183. Մովսես Խորենացու 72
184. Եզնիկ Կողբացու 1
185. Եզնիկ Կողբացու 1ա
186. Եզնիկ Կողբացու 2
187. Եզնիկ Կողբացու 2ա
188. Եզնիկ Կողբացու 3
189. Եզնիկ Կողբացու 3ա
190. Եզնիկ Կողբացու 4
191. Եզնիկ Կողբացու 18
192. Եզնիկ Կողբացու 28
193. Եզնիկ Կողբացու 41
194. Եզնիկ Կողբացու 42
195. Եզնիկ Կողբացու 49
196. Եզնիկ Կողբացու 51
197. Եզնիկ Կողբացու 53
198. Եզնիկ Կողբացու 67
199. Եզնիկ Կողբացու 83
200. Մեսրոպ Մաշտոցի 42ա
201. Մեսրոպ Մաշտոցի 3
202. Մեսրոպ Մաշտոցի 5
203. Մեսրոպ Մաշտոցի 5ա
204. Մեսրոպ Մաշտոցի 5բ
205. Մեսրոպ Մաշտոցի 5գ
206. Մեսրոպ Մաշտոցի 5դ
207. Մեսրոպ Մաշտոցի 7
208. Մեսրոպ Մաշտոցի 6
209. Մեսրոպ Մաշտոցի 10
210. Մեսրոպ Մաշտոցի 14
211. Մեսրոպ Մաշտոցի 16
212. Մեսրոպ Մաշտոցի 16ա
213. Մեսրոպ Մաշտոցի 18
214. Մեսրոպ Մաշտոցի 11
215. Մեսրոպ Մաշտոցի 15
216. Մեսրոպ Մաշտոցի 17
217. Մեսրոպ Մաշտոցի 19
218. Մեսրոպ Մաշտոցի 20
219. Մեսրոպ Մաշտոցի 21
220. Մեսրոպ Մաշտոցի 23
221. Մեսրոպ Մաշտոցի 24
222. Մեսրոպ Մաշտոցի 25
223. Մեսրոպ Մաշտոցի 27
224. Մեսրոպ Մաշտոցի 27ա
225. Մեսրոպ Մաշտոցի 29
226. Մեսրոպ Մաշտոցի 31
227. Մեսրոպ Մաշտոցի 36
228. Մեսրոպ Մաշտոցի 37
229. Մեսրոպ Մաշտոցի 38
230. Մեսրոպ Մաշտոցի 40
231. Մեսրոպ Մաշտոցի 40ա
232. Մեսրոպ Մաշտոցի 42
233. Մեսրոպ Մաշտոցի 60
234. Մեսրոպ Մաշտոցի 1
235. Մեսրոպ Մաշտոցի 2
236. Մեսրոպ Մաշտոցի 4
237. Մեսրոպ Մաշտոցի 39/12
238. Մեսրոպ Մաշտոցի 41
239. Մեսրոպ Մաշտոցի 43
240. Մեսրոպ Մաշտոցի 45
241. Մեսրոպ Մաշտոցի 45ա
242. Մեսրոպ Մաշտոցի 49
243. Մեսրոպ Մաշտոցի 50
244. Մեսրոպ Մաշտոցի 50ա
245. Մեսրոպ Մաշտոցի 51
246. Մեսրոպ Մաշտոցի 54
247. Մեսրոպ Մաշտոցի 58
248. Մեսրոպ Մաշտոցի 9
249. Մեսրոպ Մաշտոցի 48
250. Մեսրոպ Մաշտոցի 34
251. Մեսրոպ Մաշտոցի 35
252. Ֆիրդուսու 17
253. Ֆրիկի 2
254. Ֆրիկի 4
255. Դեղատան 4
256. Թումանյան 1
257. Թումանյան 37ա
258. Թումանյան 28/20
259. Թումանյան 30
260. Թումանյան 32
261. Թումանյան 1 անց., 2
262. Թումանյան 1 անց., 26
263. Թումանյան 1 անց., 28
264. Թումանյան 13
265. Թումանյան 5ա
266. Թումանյան 6
267. Թումանյան 7
268. Թումանյան 9
269. Թումանյան 9ա
270. Թումանյան 10
271. Թումանյան 11
272. (տողն ուժը կորցրել է 26.08.04 N 1406-Ն)
273. Թումանյան 12
274. Թումանյան 14
275. Թումանյան 15
276. Թումանյան 18
277. Թումանյան 19
278. Թումանյան 20
279. Թումանյան 22
280. Թումանյան 24
281. Թումանյան 26
282. Թումանյան 26ա
283. (տողը չեղյալ է ճանաչվել 13.10.05 N 1637-Ն)
284. Թումանյան 27
285. Թումանյան 27ա
286. Թումանյան 29
287. Թումանյան 31
288. Թումանյան 33
289. Թումանյան 35
290. Թումանյան 35ա
291. Թումանյան 35բ
292. Թումանյան 37
293. Թումանյան 38
294. Թումանյան 39
295. Թումանյան 40
296. Թումանյան 41
297. Թումանյան 64ա
298. Թումանյան 2-րդ նրբ., 1
299. Թումանյան 31ա
300. Աբովյան 22
301. Աբովյան 22ա
302. Աբովյան 1/1
303. Աբովյան 17
304. Աբովյան 19
305. Աբովյան 21
306. Աբովյան 25
307. Աբովյան 26
308. Աբովյան 26ա
309. Աբովյան 26բ
310. Աբովյան 28
311. Աբովյան 30
312. Աբովյան 32
313. Աբովյան 34
314. Աբովյան 34ա
315. (տողը չեղյալ է ճանաչվել 03.11.05 N 1898-Ն)
316. Աբովյան 29
317. Աբովյան 31
318. Աբովյան 33
319. Աբովյան 35
320. Աբովյան 37
321. Աբովյան 38
322. Աբովյան 42
323. Աբովյան 46
324. Աբովյան 48
325. Աբովյան 62
326. Աբովյան 66
327. Աբովյան 11
328. Աբովյան 13
329. Աբովյան 12
330. Աբովյան 23
331. Աբովյան 40
332. Աբովյան 44
333. Աբովյան 39
334. Աբովյան 41
335. Նալբանդյան 3
336. Նալբանդյան 7
337. Նալբանդյան 9
338. Նալբանդյան 13
339. Նալբանդյան 1-ին անց., 15
340. Նալբանդյան 17
341. Նալբանդյան 19
342. Նալբանդյան 21
343. Նալբանդյան 23
344. Նալբանդյան 25ա
345. Նալբանդյան 25/14
346. Նալբանդյան 50
347. Նալբանդյան 96
348. Նալբանդյան 98
349. Նալբանդյան 106
350. Նալբանդյան 110
351. Նալբանդյան 29
352. Նալբանդյան 33
353. Նալբանդյան 35
354. Նալբանդյան 39
355. Նալբանդյան 41/1
356. Նալբանդյան 116
357. Նալբանդյան 31
358. Նալբանդյան 47
359. Նալբանդյան 49
360. Նալբանդյան 51
361. Նալբանդյան 37
362. Նալբանդյան 102
363. Տերյան 42
364. Տերյան 68ա
365. Տերյան 71
366. Տերյան 127
367. Տերյան 131
368. Տերյան 1
369. Տերյան 11
370. Տերյան 13
371. Տերյան 19
372. Տերյան 23
373. Տերյան 25
374. Տերյան 50
375. Տերյան 52
376. Տերյան 56
377. Տերյան 62
378. Տերյան 57
379. Տերյան 59
380. Տերյան 65
381. Տերյան 83
382. Տերյան 62ա
383. Սայաթ-Նովայի 4
384. Սայաթ-Նովայի 6
385. Սայաթ-Նովայի 8
386. Սայաթ-Նովայի 12
387. Սայաթ-Նովայի 18
388. Սայաթ-Նովայի 20
389. Սայաթ-Նովայի 22
390. Սայաթ-Նովայի 24
391. Սայաթ-Նովայի 26
392. Սայաթ-Նովայի 11
393. Սայաթ-Նովայի 13
394. Սայաթ-Նովայի 15
395. Սայաթ-Նովայի 21
396. Սայաթ-Նովայի 21ա
397. Սայաթ-Նովայի 23
398. Սայաթ-Նովայի 25/27
399. Սայաթ-Նովայի 29
400. Սայաթ-Նովայի 31
401. Սայաթ-Նովայի 33
402. Սայաթ-Նովայի 35
403. Սայաթ-Նովայի 37
404. Սայաթ-Նովայի 39
405. Սայաթ-Նովայի 5
406. Սայաթ-Նովայի 3
407. Սայաթ-Նովայի 7
408. Սայաթ-Նովայի 10
409. Պուշկինի 1
410. Պուշկինի 2
411. Պուշկինի 3
412. Պուշկինի 4
413. Պուշկինի 23
414. Պուշկինի 31
415. Պուշկինի 33
416. Պուշկինի 35
417. Պուշկինի 37
418. Պուշկինի 38
419. Պուշկինի 39
420. Պուշկինի 40
421. Պուշկինի 41
422. Պուշկինի 42
423. Պուշկինի 43
424. Պուշկինի 44
425. Պուշկինի 46
426. Պուշկինի 48
427. Պուշկինի 49
428. Պուշկինի 50
429. Պուշկինի 51
430. Պուշկինի 52
431. Պուշկինի 54
432. Պուշկինի 58
433. Պուշկինի 60
434. Պուշկինի 62
435. Պուշկինի 11
436. Պուշկինի 28
437. Արամի 2
438. Արամի 30
439. Արամի 7
440. Արամի 9
441. Արամի 21
442. Արամի 29
443. Արամի 60
444. Արամի 66
445. Արամի 78
446. Արամի 80
447. Արամի 86
448. Արամի 88
449. Արամի 90
450. Արամի 92
451. Արամի նրբ., 5ա
452. Արամի 24ա
453. Տպագրիչների 3
454. Տպագրիչների 5
455. Տպագրիչների 5ա
456. Տպագրիչների 15
457. Տպագրիչների 8
458. Տպագրիչների 9
459. Տպագրիչների 13
460. Տպագրիչների 11
461. Սախարովի 17
462. Ղազար Փարպեցու 4
463. Ղազար Փարպեցու 6
464. Ղազար Փարպեցու 9
465. Ղազար Փարպեցու 9ա
466. Ղազար Փարպեցու 9բ
467. Ղազար Փարպեցու 10
468. Ղազար Փարպեցու 12
469. Ղազար Փարպեցու 11
470. Ղազար Փարպեցու 11ա
471. Ղազար Փարպեցու 13
472. Ղազար Փարպեցու 14
473. Ղազար Փարպեցու 15
474. Ղազար Փարպեցու 16
475. Ղազար Փարպեցու 17
476. Ղազար Փարպեցու 20
477. Ղազար Փարպեցու 22
478. Ղազար Փարպեցու 24
479. Ղազար Փարպեցու 26
480. Ղազար Փարպեցու 28
481. Մոսկովյան անց., 4
482. Մոսկովյան անց., 5
483. Մոսկովյան անց., 6
484. Մոսկովյան 37
485. Մոսկովյան 31
486. Մոսկովյան 33
487. Մոսկովյան 20
488. Մոսկովյան 24
489. Մոսկովյան 28
490. Մոսկովյան 36
491. Մոսկովյան 38
492. Մոսկովյան 8
493. Մոսկովյան 21
494. Մոսկովյան 23
495. Մոսկովյան 25
496. Մոսկովյան 27
497. Լալայանց 37
498. Լալայանց 47ա
499. Սարյան 1
500. Սարյան 1ա
501. Սարյան 25
502. Սարյան 2
503. Սարյան 4
504. Սարյան 6
505. Սարյան 10
506. Սարյան 14
507. Սարյան 16
508. Սարյան 18
509. Սարյան 20
510. Սարյան 20/1
511. Սարյան 24
512. Սարյան 24ա
513. Սարյան 24բ
514. Սարյան 26
515. Սարյան 27
516. Սարյան 29
517. Սարյան 31
518. Սարյան 33
519. Սարյան 35
520. Սարյան 36
521. Սարյան 38
522. Սարյան 40
523. Սարյան 40ա
524. Եկմալյան 3
525. Եկմալյան 6
526. Պարոնյան 1
527. Պարոնյան 2
528. Պարոնյան 4
529. Պարոնյան 4ա
530. Պարոնյան 6
531. Պարոնյան 7
532. Պարոնյան 9
533. Պարոնյան 10
534. Պարոնյան 11
535. Պարոնյան 13
536. Պարոնյան 14
537. Պարոնյան 15
538. Պարոնյան 28
539. Պարոնյան 22
540. Պարոնյան 28ա
541. Պռոշյան 1
542. Պռոշյան 7
543. Դեմիրճյան 17ա
544. Դեմիրճյան 17
545. Դեմիրճյան 19
546. Դեմիրճյան 21
547. Դեմիրճյան 27
548. Դեմիրճյան 27/1
549. Դեմիրճյան 33
550. Դեմիրճյան 36
551. Դեմիրճյան 38
552. Դեմիրճյան 40
553. Դեմիրճյան 25
554. Դեմիրճյան 29
555. Դեմիրճյան 31
556. Մարշալ Բաղրամյան 1
557. Մարշալ Բաղրամյան 5
558. Մարշալ Բաղրամյան 7
559. Մարշալ Բաղրամյան 9
560. Մարշալ Բաղրամյան 21
561. Մարշալ Բաղրամյան 1-ին փակ., 14
562. Մարշալ Բաղրամյան 23
563. Մարշալ Բաղրամյան 2
564. Մարշալ Բաղրամյան 6
565. Մարշալ Բաղրամյան 18
566. Մարշալ Բաղրամյան 20
567. Մարշալ Բաղրամյան 22
568. Մարշալ Բաղրամյան 22ա
569. Մարշալ Բաղրամյան 26
570. Մարշալ Բաղրամյան 30
571. Մարշալ Բաղրամյան 1-ին անց., 1
572. Կիլիկիա, 1
573. Կիլիկիա, 2
574. Կիլիկիա, 3
575. Կիլիկիա, 4
576. Կիլիկիա, 5
577. Կիլիկիա, 6
578. Սովխոզային 71
579. Ալիխանյան 12
580. Լեոյի 7
581. Լեոյի 9
582. Լեոյի 11
583. Լեոյի 12
584. Լեոյի 13
585. Իսրայելյան 21
586. Իսրայելյան 37
587. Իսրայելյան 39
588. Իսրայելյան 43
589. Կուզնեցովի 2
590. Կուզնեցովի 5
591. Կուզնեցովի 7
592. Կուզնեցովի 8/1
593. Կուզնեցովի 9
594. Կուզնեցովի 10
595. Կուզնեցովի 11
596. Կուզնեցովի 14
597. Կուզնեցովի 3
598. Կուզնեցովի 6
599. Կուզնեցովի 8
600. Կուզնեցովի 4
601. Կուզնեցովի 4ա
602. Նար-Դոսի 73ա
603. Նար-Դոսի 73
604. Նար-Դոսի 75
605. Նար-Դոսի 77
606. Նար-Դոսի 1
607. Նար-Դոսի 4
608. Նար-Դոսի 18
609. Նար-Դոսի 36
610. Նար-Դոսի 36ա
611. Նար-Դոսի 2
612. (տողը չեղյալ է ճանաչվել 08.02.07 N 116-Ն)
613. Ե. Քոչարի 7
614. Ե. Քոչարի 9
615. Ե. Քոչարի 11
616. Ե. Քոչարի 13
617. Ե. Քոչարի 15
618. Ե. Քոչարի 17
619. Ե. Քոչարի 19
620. Ե. Քոչարի 21
621. Ե. Քոչարի 21/1
622. Ե. Քոչարի 23
623. Ե. Քոչարի 25
624. Ե. Քոչարի 27
625. Ե. Քոչարի 1
626. Ե. Քոչարի 3
627. Չարենցի 1բ
628. Չարենցի 5
629. Չարենցի 7
630. Չարենցի 9
631. Չարենցի 10
632. Չարենցի 25
633. Չարենցի 27
634. Չարենցի 27ա
635. Չարենցի 40
636. Չարենցի 42
637. Չարենցի 44
638. Չարենցի 66
639. Չարենցի 68
640. Չարենցի 70
641. Չարենցի 4
642. Չարենցի 21
643. Չարենցի 28
644. Այգեստան, 7/1
645. Այգեստան, 8/12
646. Այգեստան, 9/21
647. Այգեստան, 9/65
648. Այգեստան, 10/2
649. Այգեստան, 9/41
650. Այգեստան, 9/67
651. Այգեստան, 9/69
652. Աղայան 7
653. Աղայան 9
654. Աղայան 11
655. Աղայան 13
656. Աղայան 15
657. Աղայան 19
658. Ալ. Մանուկյան 7
659. Ալ. Մանուկյան 15
660. Մյասնիկյան 2
661. Մյասնիկյան 4
662. Մյասնիկյան 7
663. Հերացու 2ա
664. Հերացու 10
665. Հերացու 16
666. Հերացու 24
667. Հերացու 18
668. Հերացու 18ա
669. Հերացու 20
670. Հերացու 22
671. Կորյունի 1
672. Կորյունի 3
673. Կորյունի 5
674. Կորյունի 6
675. Կորյունի 6ա
676. Կորյունի 8
677. Կորյունի 9
678. Կորյունի նրբ. 11
679. Կորյունի 10
680. Կորյունի 11
681. Կորյունի 13
682. Կորյունի 21
683. Կորյունի 23
684. Կորյունի 25
685. Կորյունի 7
686. Կորյունի 7/1
687. Իսահակյան 10
688. Իսահակյան 12
689. Իսահակյան 14
690. Իսահակյան 24
691. Իսահակյան 38
692. Իսահակյան 16
693. Իսահակյան 16ա
694. Իսահակյան 18ա
695. Իսահակյան 22
696. Թամանյան 1
697. Թամանյան 1ա
698. Թամանյան 2
699. Թամանյան 2ա
700. Թամանյան 3
701. Թամանյան 5
702. Թամանյան 6
703. Թամանյան 8
704. Անտառային 190
705. Զառուբյան 4
706. Զառուբյան 10/1
707. Զառուբյան 12
708. Քրիստափորի 9
709. Ծատուրյան 34
710. Զավարյան 1
711. Զավարյան 1ա
712. Զավարյան 2
713. Զավարյան 8
714. Զավարյան 29
715. Զավարյան 57/19
716. Զավարյան 64
717. Ջրաշատի 62
718. Ջրաշատի 92
719. Ջրաշատի 92/1
720. Ջրաշատի 50
721. Սպենդիարովի 1
722. Սպենդիարովի 3
723. Վրացյան 84/1
724. Մոլոկովի 8
725. Բայրոնի 2
726. Բայրոնի 4
727. Բայրոնի 8
728. Բայրոնի 6
729. Բայրոնի 10
730. Բայրոնի 12
731. Իսակովի 4
732. Իսակովի 4/1
733. Իսակովի 4/2
734. Էջմիածնի հին խճ. 93
735. Նորագյուղի թաղ. գտնվող նախկին N 60 մանկապարտեզ


(հավելվածը լրաց. 12.02.04 N 215-Ն, փոփ 26.08.04 N 1406-Ն, 13.10.05 N 1637-Ն, 03.11.05 N 1898-Ն, 08.02.07 N 116-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Գ. Շահբազյան

 

 

Հավելված N 7
ՀՀ կառավարության 1997 թվականի
մարտի 13-ի N 42 որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԵրԵՎան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա թաղային համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի

 

մանկապարտեզներ (բացի գերատեսչականներից)

«Նարինե» մանկապարտեզ

N 11 մշակույթի տուն

ակումբ (Հաղթանակ գյուղում)

NN 20, 30, 37 գրադարաններ

N 15 երաժշտական դպրոց

N 1 մարզադպրոց

ջրագնդակի մարզադպրոց

հուշահամալիր, հուշարձաններ, կիսանդրիներ, հուշատախտակներ

Հաղթանակի 40-ամյակի անվան զբոսայգի

լիճ «Ուրարտական»

շատրվաններ Հաղթանակի 40-ամյակի հուշարձանի մոտ

հասարակական զուգարան

ներհամայնքային նշանակության կամուրջ

թաղապետարանի վարչական շենք

Շահումյանի շրջանի շինվերանորոգման ձեռնարկություն

Շահումյանի ճանապարհային վերանորոգման ձեռնարկություն

բնակֆոնդի վերանորոգման Շահումյանի ձեռնարկություն

Շահումյանի կանաչապատման ձեռնարկություն

Շահումյանի բնակֆոնդի շահագործման ձեռնարկություն

Շահումյանի շրջանի սանիտարական մաքրման մասնագիտացված ավտոձեռնարկություն

պետական բնակարանային ֆոնդ (բացի գերատեսչականից)

(հավելվածը փոփ. 17.12.97 N 591, լրաց. 27.05.98 N 317)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Գ. Շահբազյան

 

 

Հավելված N 8
ՀՀ կառավարության 1997 թվականի
մարտի 13-ի N 42 որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԵրԵՎան քաղաքի Նոր Նորք թաղային համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի

 

մանկապարտեզներ (բացի գերատեսչականներից)

N 15 մշակույթի տուն

NN 4, 9, 14, 19, 23, 38, 39 գրադարաններ

Ասլամազյանի անվան N 11 երաժշտական դպրոց

մանկապատանեկան տեխնիկական ստեղծագործության կենտրոն

NN 1, 3 մարզադպրոցներ

հուշարձաններ

մեծ գեղարվեստական շատրվան Գայի արձանի մոտ

հասարակական զուգարաններ

ներհամայնքային նշանակության կամուրջներ

քաղաքապետարանի տարածքային կառավարման նախկին բաժնի վարչական շենք

Խորհրդային շրջանի ճանապարհային վերանորոգման ձեռնարկություն

բնակֆոնդի վերանորոգման Խորհրդային շրջանի դուստր ձեռնարկություն

Խորհրդայինի կանաչապատման դուստր ձեռնարկություն

Խորհրդայինի սանիտարական մաքրման մասնագիտացված ավտոձեռնարկություն

Խորհրդային շրջանի բնակֆոնդի շահագործման ձեռնարկություն

«Գրավատուն» ձեռնարկություն

պետական բնակարանային ֆոնդ (բացի գերատեսչականից)

(հավելվածը փոփ. 17.12.97 N 591)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Գ. Շահբազյան

 

 

Հավելված N 9
ՀՀ կառավարության 1997 թվականի
մարտի 13-ի N 42 որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

երԵՎան քաղաքի Նորք-Մարաշ թաղային համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի

 

մանկապարտեզներ (բացի գերատեսչականներից)

N 1 մարզադպրոց

պետական բնակարանային ֆոնդ (բացի գերատեսչականից)

(հավելվածը փոփ. 17.12.97 N 591)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Գ. Շահբազյան

 

 

Հավելված N 10
ՀՀ կառավարության 1997 թվականի
մարտի 13-ի N 42 որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԵրԵՎան քաղաքի Նուբարաշեն թաղային համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի

 

N 9 մշակույթի տուն

N 34 գրադարան

N 14 երաժշտական դպրոց

հուշարձաններ

նախկին ավանային խորհրդի վարչական շենք

հասարակական զուգարան

պետական բնակարանային ֆոնդ (բացի գերատեսչականից)

(հավելվածը փոփ. 17.12.97 N 591)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Գ. Շահբազյան

 

 

Հավելված N 11
ՀՀ կառավարության 1997 թվականի
մարտի 13-ի N 42 որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԵրԵՎան քաղաքի Շենգավիթ թաղային համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի

 

մանկապարտեզներ (բացի գերատեսչականներից)

NN 5, 10 մշակույթի տներ

NN 13, 16, 17, 18, 32, 35 գրադարաններ

Ջրբաշյանի անվան N 8 երաժշտական դպրոց

N 1 մարզադպրոց

ակրոբատիկայի մարզադպրոց

թենիսի մարզադպրոց

ձևավոր չմշկասահքի մարզադպրոց

մանկապատանեկան տեխնիկական ստեղծագործության կենտրոն

մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոն

հուշարձաններ, կիսանդրիներ, հուշատախտակ

շատրվաններ, Կիրովի անվան գործարանի մշակույթի տան մոտ

հասարակական զուգարաններ

ներհամայնքային կամուրջներ

քաղաքապետարանի տարածքային կառավարման նախկին բաժնի վարչական շենք

Շենգավիթի շրջանի շինվերանորոգման ձեռնարկություն

բնակֆոնդի վերանորոգման Շենգավիթի ձեռնարկություն

Շենգավիթի կանաչապատման ձեռնարկություն

Շենգավիթի բնակֆոնդի շահագործման ձեռնարկություն

Շենգավիթի ճանապարհների շահագործման ձեռնարկություն

պետական բնակարանային ֆոնդ (բացի գերատեսչականից)

(հավելվածը փոփ. 17.12.97 N 591)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Գ. Շահբազյան

 

 

Հավելված N 12
ՀՀ կառավարության 1997 թվականի
մարտի 13-ի N 42 որոշման

 

 Ց Ա Ն Կ

 

ԵրԵՎան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն թաղային համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի

 

մանկապարտեզներ (բացի գերատեսչականներից)

N 31 գրադարան

N 1 գրադարան-մասնաճյուղ

N 1 գրադարան-տացքակետ

Տեր-Ղևոնդյանի անվան N 6 երաժշտական դպրոց

N 16 երաժշտական դպրոց

N 2 մարզադպրոց

հուշարձաններ

ջրավազան օրգանական քիմիայի ինստիտուտի մոտ

շատրվաններ Դավիթ Անհաղթի արձանի մոտ

հասարակական զուգարաններ

պետական բնակարանային ֆոնդ (բացի գերատեսչականից)

(հավելվածը փոփ. 17.12.97 N 591)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Գ. Շահբազյան

 

 

Հավելված N 13
ՀՀ կառավարության 1997 թվականի
մարտի 13-ի N 42 որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԵրԵՎան քաղաքի քաղաքային նշանակության փողոցների (ըստ թաղային համայնքների)
(հավելվածն ուժը կորցրել է 18.12.03 N 1698-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Գ. Շահբազյան