Համարը 
Ն-105-3
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2004.06.30/34(333) Հոդ.802
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
08.06.2004
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ ԱԺ նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
08.06.2004
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
10.07.2004
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԱԺ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ» ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՆ (ԿԻՑ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ) ՎԱՎԵՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Ը

 

«ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ» ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՆ (ԿԻՑ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ) ՎԱՎԵՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը որոշում է.

Վավերացնել 1999 թվականի հունվարի 27-ին Ստրասբուրգ քաղաքում ստորագրված «Կոռուպցիայի մասին» քրեական իրավունքի կոնվենցիան (կից հայտարարություններով):

 

Հայաստանի Հանրապետության
Ազգային ժողովի նախագահ
Ա. Բաղդասարյան

8 հունիսի 2004 թվականի,
քաղ. Երևան
Ն-105-3
 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Կոնվենցիայի 29-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարում է, որ Կոնվենցիայի IV Գլխով նախատեսված համագործակցության համար նշանակում է հետևյալ մարմինները.

ա) Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը՝ մինչդատական վարույթում գտնվող քրեական գործերով.

բ) Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը՝ դատարաններում քննվող քրեական գործերով:

 

Կոնվենցիայի 37-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարում է, որ չի քրեականացնի Կոնվենցիայի 12-րդ հոդվածով նախատեսված արարքը:

 

Կոնվենցիայի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարում է, որ օգտվելով Կոնվենցիայի 17-րդ հոդվածի 2-րդ կետով նախատեսված հնարավորությունից՝ Հայաստանի Հանրապետությունը Կոնվենցիայի 17-րդ հոդվածի 1-ին կետի գ) ենթակետում նշված 9-11-րդ հոդվածներով նախատեսված ցանկացած անձի նկատմամբ իր իրավազորության կանոնները կիրառելու է այն պահից սկսած, երբ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով ակտիվ և պասիվ կաշառակերության արարք կատարելու համար քրեական պատասխանատվության ենթակա անձանց շրջանակի մեջ կընդգրկվեն նաև Կոնվենցիայի 9-11-րդ հոդվածներում նշված անձինք:

 

Կոնվենցիայի 37-րդ հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարում է, որ իրեն իրավունք է վերապահում մերժելու Կոնվենցիայի 26-րդ հոդվածի 1-ին կետով նախատեսված փոխադարձ իրավական օգնությունը, եթե իրեն ուղղված հարցումն առնչվում է այնպիսի հանցագործության, որը Հայաստանը դիտում է որպես քաղաքական հանցագործություն: