Համարը 
N 549-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2008.06.18/38(628) Հոդ.612
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
29.05.2008
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
06.06.2008
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
19.06.2008
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԸՍՏ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ՀՀ ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՏԱՐՐԵՐԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՈՒ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

29 մայիսի 2008 թվականի N 549-Ն

 

ԸՍՏ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՏԱՐՐԵՐԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՈՒ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել`

1) Հայաստանի Հանրապետության տարածքի ջրային հաշվեկշռի տարրերի բաշխումն ըստ 14 խոշոր գետային ավազանի` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) ջրավազանային կառավարման տարածքների ջրային հաշվեկշռի հիմնական տարրերը` համաձայն N 2 հավելվածի.

3) օգտագործելի ջրային ռեսուրսները, ռազմավարական ջրային պաշարը և ազգային ջրային պաշարն ըստ ջրավազանային կառավարման տարածքների` համաձայն N 3 հավելվածի.

4) Հայաստանի Հանրապետության տարածքի գետային ցանցի բնութագրիչ առանձնահատկությունները, ստորերկրյա ջրերի բնական ռեսուրսներն ըստ ջրավազանների` համաձայն N 4 հավելվածի.

5) Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրհավաքները և դրանց մակերեսները, գետային ցանցի ցուցանիշները, ջրային հաշվեկշիռը, գետերի հոսքը ջրաբանական դիտակետերում միջին և հաշվարկային ապահովությունը տարիներին, ստորերկրյա ջրային հոսքի բաղադրիչները, ստորերկրյա ջրերի շահագործման պաշարը` համաձայն NN 5-10 հավելվածների.

6) Արարատյան ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրհավաքները և դրանց մակերեսները, գետային ցանցի ցուցանիշները, ջրային հաշվեկշիռը, գետերի հոսքը ջրաբանական դիտակետերում միջին և հաշվարկային ապահովությունը տարիներին, ստորերկրյա ջրային հոսքի բաղադրիչները, ստորերկրյա ջրերի շահագործման պաշարը` համաձայն NN 11-16 հավելվածների.

7) Սևան-Հրազդան ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրհավաքները և դրանց մակերեսները, գետային ցանցի ցուցանիշները, ջրային հաշվեկշիռը, գետերի հոսքը ջրաբանական դիտակետերում միջին և հաշվարկային ապահովությունը տարիներին, ստորերկրյա ջրային հոսքի բաղադրիչները, ստորերկրյա ջրերի շահագործման պաշարը` համաձայն NN 17-22 հավելվածների.

8) հյուսիսային ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրհավաքները և դրանց մակերեսները, գետային ցանցի ցուցանիշները, ջրային հաշվեկշիռը, գետերի հոսքը ջրաբանական դիտակետերում միջին և հաշվարկային ապահովությունը տարիներին, ստորերկրյա ջրային հոսքի բաղադրիչները, ստորերկրյա ջրերի շահագործման պաշարը` համաձայն NN 23-28 հավելվածների.

9) հարավային ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրհավաքները և դրանց մակերեսները, գետային ցանցի ցուցանիշները, ջրային հաշվեկշիռը, գետերի հոսքը ջրաբանական դիտակետերում միջին և հաշվարկային ապահովությունը տարիներին, ստորերկրյա ջրային հոսքի բաղադրիչները, ստորերկրյա ջրերի շահագործման պաշարը` համաձայն NN 29-34 հավելվածների:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան


2008 թ. հունիսի 6
Երևան

 

 

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՏԱՐՐԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄՆ ԸՍՏ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ

 

NN
ը/կ
Գետային ավազանը Մակերեսը (կմ2) Գետային հոսքը
(մլն մ3/տարի)
Մթնոլորտային տեղումները
(մլն մ3/տարի)
Գոլորշացումը
(մլն մ3/տարի)
1. Դեբեդ 3895 1203 2726 1457
2. Աղստև 2480 445 1569 979
3. Քուռ գետի փոքր վտակների ավազան 810 199 510 354
4. Ախուրյան (Հայաստանի Հանրապետության տարածքում) 2784 391 1653 972
5. Քասախ 1480 329 979 486
6. Մեծամոր 2240 711 858 641
7. Հրազդան 2565 733 1572 876
8. Սևանա լճի ավազան (լճի ակտիվ ջրատվություն) 4750 265 2675 2153
9. Ազատ 952 232 607 306
10. Վեդի 998 110 573 340
11. Արփա 2306 764 1643 768
12. Որոտան 2476 725 1828 811
13. Ողջի 1341 502 1097 448
14. Մեղրի 664 166 470 241

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՐԵՐԸ

 

NN
ը/կ
Ավազանային կառավարման տարածքը Մակերեսը (կմ2) Մթնոլորտային տեղումները
(մլն մ3/տարի)
Գոլորշացումը
(մլն մ3/տարի)
Գետային հոսքը
(մլն մ3/տարի)
Խորքային ներհոսքը (+)
և արտահոսքը (-) (մլն մ3/տարի)
1. Հյուսիսային 7185 4795 2810 1847 +138
2. Ախուրյան 5024 2555 1657 1102 -204
3. Սևան-Հրազդան 8790 5147 3520 1332 +295
4. Արարատյան 4256 2635 1405 1106 +124
5. Հարավային 4481 3197 1546 1393 +258
  Ընդամենը 29736 18760 10832 6775 +611

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼԻ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ, ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐԸ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ՋՐԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐՆ ԸՍՏ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ

 

NN ը/կ Ավազանային կառավարման տարածքը Մակերեսը (կմ2) Օգտագործելի ջրային ռեսուրսները (մլն մ3) Ռազմավարական ջրային պաշարը (մլն մ3) Ազգային ջրային պաշարը (մլն մ3)
1. Հյուսիսային 7185 1897 59,2 63,3
2. Ախուրյան 5024 1602 564,0 608,2
3. Սևան-Հրազդան 8790 2801 729,3 34837,7
4. Արարատյան 4256 1306 229,0 245,3
5. Հարավային 4481 1443 90,5 101,1
  Ընդամենը 29736 9049 1672 35855,6

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԵՐԻ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐՆ ԸՍՏ ՋՐԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ

 

Ավազանային կառավարման տարածքը Խոշոր գետերի անվանումները Գետային հոսքը (%)
ստորգետնյա սնուցում մակերեսային սնուցում
Ախուրյանի ջրհավաք ավազան Ախուրյան 56 44
Արարատյան ջրհավաք ավազան Ազատ
Վեդի
Արփա
63
56
53
37
44
47
Սևան-Հրազդանի ջրհավաք ավազան Քասախ
Հրազդան
Սևան
51
66
57
49
34
43
Հյուսիսային ջրհավաք ավազան Դեբեդ
Աղստև
Հախում
Տավուշ
Խնձորուտ
45
58
61
47
39

55
42
39
53
61

Հարավային ջրհավաք ավազան Որոտան
Ողջի
Մեղրի
58
48
47
42
52
53

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 5
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՋՐՀԱՎԱՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԸ

 

Գետավազանը Նկարագրությունը Մակերեսը (կմ2)
Ախուրյան Ախուրյանի ավազանն ընդգրկում է Ախուրյանի ավազանը ՀՀ սահմաններում` 2784 կմ2 (Արաքսի ավազանի մակերեսն Ախուրյանի գետաբերանի հատածքում կազմում է 22100 կմ2, որից Ախուրյան վտակինը՝ 9670 կմ2) 2784
Մեծամոր Մեծամորի ավազանն ընդգրկում է Մեծամոր գետի մակերևութային (վերերկրյա) ջրհավաք ավազանի (առանց Քասախ վտակի) մակերեսը՝ 480 կմ2, Սելավ-Մաստարա ջրհավաք ավազանի մակերեսը՝ 1580 կմ2 և Ախուրյանի ու Մեծամորի գետաբերանների միջև ընկած Արաքս գետի ձախափնյա (Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում) անհոսք ավազանի մակերեսը՝ 180 կմ2) 2240
Ընդհանուր` Ախուրյանի գետավազանային կառավարման տարածքի համար 5024

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 6
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԳԵՏԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

Գետերը` ըստ մեծության Քանակը (հատ)
երկարությունը (կմ)
Գետերի ավազանը
Ախուրյան Մեծամոր
Ամենափոքրերը (10 կմ-ից փոքր) քանակը
երկարությունը
198
740
92
342
10-25 կմ քանակը
երկարությունը
22
338
11
213
25-50 կմ քանակը
երկարությունը
5
155
7
247
50-100 կմ քանակը
երկարությունը
1
55
1
98
Միջին մեծության` 100 կմ և ավելի երկարությամբ քանակը
երկարությունը
1
186
-
-
Ամբողջ գետային ցանցը քանակը
երկարությունը

227
1474

111
900
Գետային ավազանների մակերեսը` կմ2 2784 2240
Գետային ցանցի խտության գործակիցը` կմ/կմ2 0,53 0,40

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 7
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ

 

Կառավարման տարածքը Մակերեսը
(կմ2)
Մթնոլորտային տեղումները
(մլն մ3)
Գոլորշացումը
(մլն մ3)
Մակերևութային հոսքը
(մլն մ3)
Խորքային արտահոսքը
(մլն մ3)
Ախուրյանի 5024 2555 1657 1102 -204

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 8
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԳԵՏԵՐԻ ՀՈՍՔԸ ՋՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴԻՏԱԿԵՏԵՐՈՒՄ ՄԻՋԻՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ

 

Ախուրյանի գետավազանային
կառավարման տարածքը (գետ-դիտակետ)
Ջրհավաք ավազանի
մակերեսը (կմ2)
Տարեկան հոսքը (մլն մ3)
միջին տարի 25% ապահովվա-
ծություն
75% ապահովվա-
ծություն
Ախուրյան - դ. Պաղակն 220 62,5 73,8 46,7
Ախուրյան - դ. Ախուրիկ 1060 307,7 340,8 259,7
Ախուրյան - դ. Հայկաձոր 8140 1085,6 1164,5 798,4
Կարկաչուն - դ. Ղարիբջանյան 1020 50,2 59,6 35,3
Արաքս - դ. Սուրմալու 22100 2764,4 3069,6 2320,4
Մեծամոր - դ. Տարոնիկ 1560 650,1 707,2 609,1
Մեծամոր - դ. Ռանչպար 3540 1069,8 1173,9 923,4

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 9
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐՆ ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՄԱՐ

 

Գետավազանի անվանումը Ստորերկրյա ջրերի բնական ռեսուրսները (մ3/վրկ)
ընդհանուր այդ թվում`
աղբյուրային հոսքը ցամաքուր-
դային հոսքը
արտահոսքը
Ախուրյան 11,63 4,55 2,73 4,35
Ստորերկրյա ջրային հոսքի բաղադրիչները
Ախուրյան ջրավազանային կառավարման տարածքի համար
0 0 0 0
Ընդամենը 11,63 4,55 2,73 4,35

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 10
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆ ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՄԱՐ

 

Ջրավազանի անվանումը Ստորերկրյա ջրերի հանքավայրի անվանումը Հանքավայրի հիպսոմետրիկ
նիշերը (մ)
Շահագործական պաշարները (մ3/վրկ) Ջրերի որակի համապատաս-
խանությունն օգտագործման նպատակին
Ախուրյանի ավազանային կառավարման տարածք Ախուրյան
Չայիր-Սևաղբյուր 2040-2050  0,1 խմելու
Ղազանչի 2000-2040 0,962 խմելու
Կրասար 2000-2040 0,789 խմելու
Զույգաղբյուր 2000 0,426 խմելու
Ջաջուռ 1620-1700 0,125 խմելու
Գյումրի 1500-1600 0,833 խմելու
Մանթաշ և Ռաֆի-լիճ 2850-2900 0,147 խմելու
Սև Ջուր (Արարատյան արտեզյան ավազանի հյուսիս-արևմուտք)
Արտենի-Արագած 1100-1280 0,397 խմելու
Արմավիրի իջվածք 840-870 50,315 խմելու
Գայ-Հայկաշեն 820-840 5,063 խմելու
Նուբարաշենի բարձրացում 830-840 12,862 տեխնիկական և ոռոգման
Ընդամենը     72,019  

 

Սույն որոշման սահմաններում շահագործական պաշար արտահայտությունն ունի հետևյալ իմաստը` ջրի այն քանակն է, որը բնապահպանական պահանջները հաշվի առնելով, շահագործման ընդունված ռեժիմի դեպքում կարող է վերցվել ջրային ռեսուրսից` պահպանելով ջրի պահանջվող որակը ջրօգտագործման հաշվարկային ամբողջ ժամանակահատվածում:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 11
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՋՐՀԱՎԱՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԸ

 

Գետավազանը Նկարագրությունը Մակերեսը (կմ2)
Ազատ Բացի Ազատ գետի ջրհավաք ավազանից (572 կմ2) ընդգրկում է Հրազդան և Ազատ գետերի գետաբերանների միջև ընկած Արաքսի ձախափնյա ջրհավաք ավազանի մակերեսը 380 կմ2: 952
Վեդի Բացի Վեդի գետի ջրհավաք ավազանից (633 կմ2) ընդգրկում է Ազատ և Վեդի գետերի գետաբերանների միջև (225.5 կմ2) և Վեդի գետի գետաբերանից մինչև Նախիջևանի սահմանն ընկած Արաքսի ձախափնյա վտակների (Սովետաշեն և այլ. 139.5 կմ2) ջրհավաք ավազանները: 998
Արփա Բացի Արփայի ավազանից (2080 կմ2 Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում) ընդգրկում է դեպի Նախիջևանի սահմանը հոսող Արփայից արևելք ընկած մանր գետերի (Խաչիկ, Ջահուկ և այլն 226 կմ2) ջրհավաք ավազանները: 2306
Ընդհանուր` Արարատյան գետավազանային կառավարման տարածքի համար 4256

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 12
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԳԵՏԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

Գետերը` ըստ մեծության Քանակը (հատ)
երկարությունը (կմ)
Գետերի ավազանը
Ազատ, Վեդի և Արաքսի
այլ` փոքր վտակները
Արփա
Ամենափոքրերը` (10 կմ-ից փոքր) քանակը
երկարությունը
1003
1382
1177
1948
10-25 կմ քանակը
երկարությունը
21
320
29
437
25-50 կմ քանակը
երկարությունը
4
146
2
75
50-100 կմ քանակը
երկարությունը
1
58
1
90
Միջին մեծության` 100 կմ և ավելի երկարութ. քանակը
երկարությունը
-
-
-
-
Ամբողջ գետային ցանցը քանակը
երկարությունը
1029
1906
1209
2550
Գետային ավազանների մակերեսը` կմ2 1950 2306
Գետային ցանցի խտության գործակիցը` կմ/կմ2 0,98 1,11

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 13
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ

 

Կառավարման տարածքը Մակերեսը (կմ2) Մթնոլորտային տեղումները
(մլն մ3)
Գոլորշացումը
(մլն մ3)
Մակերևութային հոսք
(մլն մ3)
Խորքային ներհոսքը
(մլն մ3)
Արարատյան 4256 2635 1405 1106 +124

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 14
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԳԵՏԵՐԻ ՀՈՍՔԸ ՋՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴԻՏԱԿԵՏԵՐՈՒՄ ՄԻՋԻՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ

 

Արարատյան գետավազանային
կառավարման տարածք (գետ - դիտակետ)
Ջրհավաք ավազանի
մակերեսը (կմ2)
Տարեկան հոսքը (մլն մ3)
միջին տարի 25% ապահով-
վածություն
75% ապահով-
վածություն
Արարտյան գետավազանային կառավարման տարածք 4256      
Ազատ 572      
Ազատ - դ. Գառնի 326 180 193 155
Ազատ - դ. Լանջազատ 526 217 235 202
Վեդի 633      
Վեդի- դ. Ուրցաձոր 360 64 76 48
Արփա 2080      
Արփա- դ. Կեչուտի ջրմբ. 327 270 297 221
Արփա- դ. Եղեգնաձոր 1220 414 466 328
Էլեգիս - դ. թունել 110 117 132 96
Էլեգիս - դ. Շատին 458 258 295 210
Արփա - դ. Արենի 1880 732 835 582

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 15
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐՆ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՄԱՐ

 

Գետավազանի անվանումը Ստորերկրյա ջրերի բնական ռեսուրսները ( մ3/վրկ)
ընդհանուր այդ թվում`
աղբյուրային հոսք ցամաքուրդային հոսք արտահոսք
Ազատ 6,33 4,28 1,86 0,19
Վեդի 1,24 0,46 0,46 0,32
Արփա 11,23 5,37 4,19 1,67
Ընդամենը 18,8 10,11 6,51 2,18

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 16
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՄԱՐ

 

Ջրավազանի անվանումը Ստորերկրյա ջրերի հանքավայրի անվանումը Հանքավայրի հիպսոմետրիկ նիշերը (մ) Շահագործական պաշարները (մ3/վրկ) Ջրերի որակի համապատաս-
խանությունն օգտագործման
նպատակին
Արարատյան ավազանային կառավարման տարածք Ազատ
Սուրբ աղբյուր 2900-3000 0,105 խմելու
Գառնի      
Վեդի
Ջերմանիս 2210 0,039 խմելու
Արփա
Հեր-հեր 1505 0,376 խմելու
Մալիշկա      
Հոստուն 1450 0,076 խմելու
Յոթ աղբյուր 2380-2450 0,796 խմելու
Ընդամենը     1,39  

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 17
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ՍԵՎԱՆ-ՀՐԱԶԴԱՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՋՐՀԱՎԱՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԸ

 

Գետավազանը Նկարագրությունը Մակերեսը (կմ2)
Սևանա լճի ավազան Սևանա լճի ավազանն ընդգրկում է Սևանա լիճը և նրա ջրհավաք ավազանը 4750
Հրազդան Հրազդանի ավազանն ընդգրկում է Հրազդան գետի ավազանը, առանց Սևանա լճի 2560
Քասախ Քասախի ավազանն ընդգրկում է Քասախ գետի ավազանը 1480
Ընդհանուր` Սևան-Հրազդան ավազանային կառավարման տարածքի համար 8790

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 18
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ՍԵՎԱՆ-ՀՐԱԶԴԱՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԳԵՏԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

Գետերը` ըստ մեծության Քանակը (հատ)
երկարությունը (կմ)
Գետերի ավազանը
Սևանա լճի ավազան* Հրազդան Քասախ
Ամենափոքրերը` (10կմ-ից փոքր) քանակը
երկարությունը
930
1585
314
718
175
514
10-25 կմ քանակը
երկարությունը
56
866
223
309
19
288
25-50 կմ քանակը
երկարությունը
6
185
3
94
2
71
50-100 կմ քանակը
երկարությունը
1
51
-
-
1
89
Միջին մեծության՝ 100 կմ և ավելի երկարությամբ քանակը
երկարությունը
-
-
1
141
- -
Ամբողջ գետային ցանցը քանակը
երկարությունը
993
2687
541
1262
197
962
Գետային ավազանների մակերեսը` կմ2 3500 2560 1480
Գետային ցանցի խտության գործակիցը` կմ/կմ2 0,77 0,49 0,65

 

* Նշված է գետային ավազանի (առանց Սևանա լճի` 1250 կմ2) մակերեսը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 19
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ՍԵՎԱՆ-ՀՐԱԶԴԱՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ

 

Կառավարման տարածքը Մակերեսը (կմ2) Մթնոլորտային տեղումները
(մլն մ3)
Գոլորշացումը
(մլն մ3)
Մակերևութային հոսքը
(մլն մ3)
Խորքային ներհոսքը
(մլն մ3)
Սևան-Հրազդան 8790 5147 3520 1332 +295

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 20
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ՍԵՎԱՆ-ՀՐԱԶԴԱՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՀՈՍՔԸ ՋՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴԻՏԱԿԵՏԵՐՈՒՄ ՄԻՋԻՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ

 

Սևան-Հրազդան ավազանային
կառավարման տարածքը (գետ - դիտակետ)
Ջրհավաք ավազանի մակերեսը (կմ2) Տարեկան հոսքը (մլն մ3)
միջին տարի 25% ապահով- վածություն 75% ապահով- վածություն
Սևան-Հրազդան գետավազանային կառավարման տարածք 8790      
Սևանա լճի ավազանի գետերը (Ըստ լճի 1981-2004 թթ. տարեկան հաշվեկշիռների՝ այս գետերի հոսքը հանրապետության համար ջրային ռեսուրս համարվել չի կարող` լճից նրա մի մասի գոլորշացման պատճառով: Որպես ռեսուրս կարող է ծառայել լճի բնական հոսքը՝ 255 մլն մ3:) 3500 788 848 740
Մասրիկ - դ. Ծովակ 673 125 138 109
Արգիճի - դ. Վերին Գետաշեն 366 177 208 143
Գավառագետ - դ. Նորատուս 467 120 127 110
Սևանա լիճ, բնական հոսք (բնական արտահոսքի ցուցանիշը ցույց տալ տարբեր ապահովվածությունների համար իմաստ չունի, լճի միջոցով արտահոսքի կանոնավորման պատճառով) (1250) 255 - -
Հրազդան գետ 2560      
Հրազդան - դ. Հրազդան 697 299 333 268
Մարմարիկ - դ. Աղավնաձոր 375 164 197 139
Հրազդան - դ. Արզնի 1270 439 501 389
Հրազդան - դ. Մասիս 2500 710 775 651

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 21
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ ՍԵՎԱՆ-ՀՐԱԶԴԱՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՄԱՐ

 

Գետավազանի անվանումը Ստորերկրյա ջրերի բնական ռեսուրսները ( մ3/վրկ)
ընդհանուր այդ թվում`
աղբյուրային հոսք ցամաքուրդային հոսք արտահոսք
Քասախ 13,30 4,08 2,16 7,26
Հրազդան 14,75 8,46 4,19 2,10
Սևան 20,91 9,15 3,97 7,79
Ընդամենը 48,96 21,69 10,32 17,15

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 22
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐԸ ՍԵՎԱՆ-ՀՐԱԶԴԱՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՄԱՐ

 

Ջրավազանի անվանումը Ստորերկրյա ջրերի հանքավայրի անվանումը Հանքավայրի հիպսոմետրիկ նիշերը (մ) Շահագործական պաշարները (մ3/վրկ) Ջրերի որակի համապատաս-
խանությունն օգտագործման
նպատակին
Սևան-Հրազդան ավազանային կառավարման տարածք Քասախ  
Արագած - Ջարջարիս 2000-2100 0,182 խմելու
Ապարան - Քուչակ 1860-1920 1,009 խմելու
Արտաշավան 1400 0,128 խմելու
Նազրևան 1120-1180 1,177 խմելու
Կարբի 1210 0,363 խմելու
Շոր-Շոր 1210 0,854 խմելու
Հրազդան
Աթարբեկյան - Մաքրավան 1750-1760 1,845 խմելու
Կաթնաղբյուր 1520-1530 1,97 խմելու
Ձորաղբյուր 1500-1540 0,341 խմելու
Երևանյան աղբյուրներ 930-980 0,707 տեխնիկական
Սևան
Մասրիկի ավազան 1920-2040 2,696 խմելու
Մարտունի-Արծվանիստ 1910-2020 1,041 խմելու
Սառնաղբյուր 2600 0,049 խմելու
Սարուխան 1980-2040 1,78 խմելու
Ընդամենը     14,142  

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 23
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՋՐՀԱՎԱՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԸ

 

Գետավազանը Նկարագրությունը Մակերեսը (կմ2)
Դեբեդ Բացի Դեբեդ գետի ավազանից (3790 կմ2) ընդգրկում է նաև դեպի Վրաստանի տարածք հոսող (Բանուշչայ, Լալվարից սկիզբ առնող և այլ) գետակների վերին հոսանքների ջրհավաք ավազանները: 3895
Աղստև Բացի Աղստև գետի ավազանից (1730 կմ2) ընդգրկում է նաև Աղստևի Ոսկեպար վտակի (443 կմ2) և նախկին Նոյեմբերյանի շրջանի տարածքից Ադրբեջանի տարածք հոսող Քուռ գետի մանր վտակների (Բաղանիս` Կողբ, Նոյեմբերյան վտակով), վերին հոսանքների այլ ջրհավաք ավազանները-307 կմ2): 2480
Կուր գետի փոքր վտակներ Ընդգրկում է Հախում (248 կմ2), Տավուշ (229 կմ2), Հախինջա` Խնձորուտ վտակով - Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում (326 կմ2) գետերի, ինչպես և նախկին Տավուշի շրջանի տարածքից դեպի Ադրբեջան հոսող Քուռի այլ մանր վտակների վերին հոսանքների ջրհավաք ավազանները (7 կմ2): 810
Ընդհանուր` Հյուսիսային ավազանային կառավարման տարածքի համար 7185

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 24
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԳԵՏԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

Գետերը՝ ըստ մեծության Քանակը (հատ)
երկարությունը (կմ)
Գետերի ավազանը
Դեբեդ, Խրամի գետերի մանր վտակները Աղստև, Կուր գետերի այլ վտակները
Ամենափոքրերը (10կմ-ից փոքր) քանակը
երկարությունը

1300
2417

1004
1783
10-25 կմ քանակը
երկարությունը
47
643
21
285
25-50 կմ քանակը
երկարությունը
6
172
4
132
50-100 կմ քանակը
երկարությունը
2
121
3
208
Միջին մեծության՝ 100 կմ և ավելի երկարության քանակը
երկարությունը
1
152
-
-
Ամբողջ գետային ցանցը քանակը
երկարությունը
1356
3505
1032
2408
Գետային ավազանների մակերեսը` կմ2 3895 3290
Գետային ցանցի խտության գործակիցը` կմ/կմ2 0,90 0,73

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 25
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ

 

Կառավարման տարածքը Մակերեսը (կմ2) Մթնոլորտային տեղումները
(մլն մ3)
Գոլորշացումը
(մլն մ3)
Մակերևութային հոսքը
(մլն մ3)
Խորքային ներհոսքը
(մլն մ3)
Հյուսիսային 7185 4795 2810 1847 +138

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 26
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԳԵՏԵՐԻ ՀՈՍՔԸ ՋՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴԻՏԱԿԵՏԵՐՈՒՄ ՄԻՋԻՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ

 

Հյուսիսային գետավազանային
կառավարման տարածքը (գետ - դիտակետ)
Ջրհավաք ավազանի մակերեսը (կմ2) Տարեկան հոսքը (մլն մ3)
միջին տարի 25% ապահովվա-
ծություն
75% ապահովվա-
ծություն
Դեբեդ  
Փամբակ - դ. Նալբանդ 359 91,8 101,6 78,0
Փամբակ - դ. Գուգարք 1070 285,3 324,7 242,7
Փամբակ - դ. Թումանյան 1370 378,7 420,3 328,8
Դեբեդ - դ. Ախթալա 3430 1120,7 1284,4 940,4
Դեբեդ - դ. Այրում 3740 1167,6 1337,1 976,1
Ձորագետ - դ. Ստեփանավան 1000 407,1 444,3 357,5
Ձորագետ - դ. Գարգառից ներքև 1450 536,5 604,0 464,2
Տաշիր - դ. Սարատովկա 450 79,5 90,6 52,7
Չքնաղ - դ. Ստեփանավան 163 80,8 102,2 71,6
Գարգառ - դ. Կուրթան 123 36,0 50,8 21,5
Աղստև  
Աղստև - դ. Ֆիոլետովո 93,4 43,0 48,0 35,3
Աղստև - դ. Դիլիջան 303 99,1 113,3 79,8
Աղստև - դ. Իջևան 1270 286,2 342,1 251,5
Գետիկ - դ. գետաբերան 581 113,6 130,6 94,7
Ոսկեպար - դ. Ոսկեպար 184 41,7 54,9 28,7
Կարախան - դ. Կիրանց 125 31,6 38,5 25,6
Կուրի փոքր վտակներ        
Հախում - դ. Ծաղկավան 169 50,5 60,9 40,7
Տավուշ - դ. Բերդ 102 21,8 23,4 14,5
Խնձորուտ - դ. Այգեձոր 403 96,9 114,6 78,6

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 27
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՄԱՐ

 

Գետավազանի անվանումը Ստորերկրյա ջրերի բնական ռեսուրսները (մ3/վրկ)
ընդհանուր այդ թվում`
աղբյուրային հոսք ցամաքուրդային հոսք արտահոսք
Դեբեդ 16,04 3,57 11,28 1,19
Աղստև 6,12 1,40 2,72 2,00
Կուր գետի փոքր վտակներ 1,75 0,68 0,92 0,15
Ա.թ.Հախում 0,47 0,26 0,15 0,06
Տավուշ 0,36 0,12 0,21 0,03
Խնձորուտ 0,92 0,30 0,56 0,06
Ընդամենը 25,66 6,33 15,84 3,49

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 28
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐԸ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՄԱՐ

 

Ջրավազանի անվանումը Ստորերկրյա ջրերի հանքավայրի անվանումը Հանքավայրի հիպսոմետրիկ նիշերը (մ) Շահագործական պաշարները (մ3/վրկ) Ջրերի որակի համապատաս-
խանությունն օգտագործման
նպատակին
Հյուսիսային ավազանային կառավարման տարածք Դեբեդ
Նալբանդ 1640-1800 0,259 խմելու
Ջրաշեն 1580-1680 0,258 խմելու
Փամբակ 1480-1540 0,267 խմելու
Գետիկ-Չախկալի 1860-1980 0,018 խմելու
Արչուտ 1400-1500 0,041 խմելու
Գարպի 1300-1450 0,198 տեխնիկական
Լոռու 1400-1500 1,604 խմելու
Սվետլի 1500-1510 0,113 խմելու
Գետավան 1400-1540 0,478 խմելու
Աղստև
Մարգարտահովիտ 1680-1800 0,289 խմելու
Հախում, Տավուշ, Խնձորուտ
Չինարի 780 0,023 խմելու
Ընդամենը     3,548  

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 29
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՋՐՀԱՎԱՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԸ

 

Գետավազանը Նկարագրությունը Մակերեսը (կմ2)
Որոտան Բացի Որոտան գետից (2030 կմ2) ընդգրկում է Որոտանի Գորիս վտակի (146 կմ2), Աքերա գետի Քարաշեն, Քաշուն և այլ մանր վտակների վերին հոսանքների (300 կմ2) ավազանները: 2476
Ողջի Ողջի գետի ավազանն ընդգրկում է Ողջի գետի, նրա Նորաշենիկ վտակի (884 կմ2) և նախկին Կապանի շրջանի տարածքից դեպի Ադրբեջան հոսող մանր գետերի (Ծավ և այլն` 457 կմ2) ավազանները: 1341
Մեղրի Բացի Մեղրի գետից (336 կմ2) ընդգրկում է նաև նախկին Մեղրու շրջանի տարածքի գետակների՝ Կարավգետ, Նռնաձոր, Կարճևան, Մալև, Շվանիձոր, Շավզիր և այլ (328 կմ2) ջրհավաք ավազանները: 664
Ընդհանուր` Հարավային ավազանային կառավարման տարածքի համար 4481

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 30
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԳԵՏԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

Գետերը` ըստ մեծության Քանակը (հատ)
երկարությունը (կմ)
Գետերի ավազանը
Որոտան Ողջի և Ծավ Մեղրի և Արաքսի փոքր վտակները
Ամենափոքրերը (10 կմ-ից փոքր) քանակը
երկարությունը
1100
1690
1152
1737
655
761
10-25 կմ քանակը
երկարությունը
34
477
20
304
16
201
25-50 կմ քանակը
երկարությունը
3
88
2
59
1
36
50-100 կմ քանակը
երկարությունը
-
-
1
56
-
-
Միջին մեծության` 100 կմ և ավելի երկարությամբ քանակը
երկարությունը
1
119
-
-
-
-
Ամբողջ գետային ցանցը քանակը
երկարությունը
1138
2374
1175
2156
672
998
Գետային ավազանների մակերեսը` կմ2 2476 1341 664
Գետային ցանցի խտության գործակիցը` կմ/կմ2 0,96 1,61 1,50

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 31
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ

 

Կառավարման տարածքը Մակերեսը (կմ2) Մթնոլորտային տեղումները
(մլն մ3)
Գոլորշացումը
(մլն մ3)
Մակերևութային հոսքը
(մլն մ3)
Խորքային ներհոսքը
(մլն մ3)
Հարավային 4481 3197 1546 1393 +258

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 32
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԳԵՏԵՐԻ ՀՈՍՔԸ ՋՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴԻՏԱԿԵՏԵՐՈՒՄ ՄԻՋԻՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ

 

Հարավային գետավազանային
կառավարման տարածքը (գետ - դիտակետ)
Ջրհավաք ավազանի մակերես (կմ2) Տարեկան հոսքը (մլն մ3)
միջին տարի

25% ապահով-
վածություն

75% ապահով-
վածություն
Որոտան, Ողջի, Մեղրի        
Որոտան - դ. Ծղուկ 507 240,5 268,6 202,0
Որոտան - դ. ավան Որոտան 2000 687,9 741,0 614,1
Սիսիան - դ. Տոլորս 380 125,9 148,3 101,3
Լորաձոր - դ. Լծեն 118 28,4 33,8 23,0
Գորիս - դ. Գորիս 84.5 28,7 33,4 25,2
Ողջի - դ. Քաջարան 120 116,8 138,2 94,4
Ողջի- դ. Կապան 643 366,1 433,3 311,2
Գեղի - դ. Գեղի 195 151,2 177,4 128,7
Նորաշենիկ - դ. Նորաշենիկ 96 38,2 45,4 29,6
Մեղրի - դ. Մեղրի 274 103,5 122,4 84,6

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 33
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՄԱՐ

 

Գետավազանի անվանումը Ստորերկրյա ջրերի բնական ռեսուրսները ( մ3/վրկ)
ընդհանուր   այդ թվում`
աղբյուրային հոսք ցամաքուրդային հոսք արտահոսք
Որոտան 17,24 5,44 8,01 3,79
Ողջի 5,00 2,52 2,18 0,30
Մեղրի 1,63 0,61 0,80 0,22
Ընդամենը 23,87 8,57 10,99 4,31

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 34
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 29-ի N 549-Ն որոշման

 

ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐԸ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՄԱՐ

 

Ջրավազանի անվանումը Ստորերկրյա ջրերի հանքավայրի անվանումը Հանքավայրի հիպսոմետրիկ նիշերը (մ) Շահագործական պաշարները (մ3/վրկ) Ջրերի որակի համապատաս-
խանությունն օգտագործման նպատակին
Հարավային ավազանային տարածք Որոտան
Գորհայկ-Մուխուրտարհյան 2100-2400 0,374 խմելու
Անգեղակոթ-Շաքի 1700-1900 1,20 խմելու
Սիսիան 1550-1600 0,031 խմելու
Զորզոր-Ուրուտ 1600-1700 0,313 խմելու
Սպիտակ Ջուր 1800-1860 0,013 խմելու
Գորիս 1820-1900 0,039 խմելու
Ընդամենը     1,97  

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան