Համարը 
N 1589-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2002.10.30/46(221) Հոդ.1074
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
03.10.2002
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
11.10.2002
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
16.10.2002
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
31.10.2002
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՆՇԱՐԺ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
16 հոկտեմբերի 2002 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

3 հոկտեմբերի 2002 թվականի N 1589-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՆՇԱՐԺ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակը՝ համաձայն հավելվածի։

2. Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարին՝ եռամսյա ժամկետում ապահովել Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակի պաշտոնական հրապարակումը։

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայկական ՍՍՀ Մինիստրների խորհրդի 1983 թվականի հուլիսի 4-ի «Հայկական ՍՍՀ տարածքում պետական պահպանության տակ վերցված պատմության և կուլտուրայի հուշարձանների և նրանց պահպանական գոտիների ցուցակների հաստատման մասին» N 377 որոշման 1-ին կետը՝ նախկին Էջմիածնի, Հոկտեմբերյանի շրջանների, ինչպես նաև Թալինի շրջանի Արգինա, Դալարիկ, Լեռնագոգ, Նոր Արտագերս, Շենիկ ու Քարակերտ գյուղերի պատմության և կուլտուրայի հուշարձանների ցուցակի մասով։

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան


2002 թ. հոկտեմբերի 11
Երևան

 

 

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2002 թվականի
հոկտեմբերի 3-ի N 1589-Ն որոշման

 

Պ Ե Տ Ա Կ Ա Ն  Ց ՈՒ Ց Ա Կ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՆՇԱՐԺ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ

 

3. Արմավիրի մարզ*

 

3.1 Արմավիր քաղաք

Հու-
շար-
ձա-
նի հա-
մա-
րը

Հուշարձանի ենթահամարը (ենթահա-
մարները)

Հուշարձանա-
խումբը, հուշարձանը

Ժամա-
նակը

Տեղը բնակավայրի նկատմամբ, հասցեն

Նշանա-
կու-
թյունը

հանրա-
պետա-
կան/
տեղա-
կան

Ծանոթա-
գրություն

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝
ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ

 

քաղաքի մեջ (այսուհետ՝ ք. մ.)

Տ

քաղաքային զբոսայգում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ

1955 թ.

ք. մ.

Տ

մտնում է քաղաքի գլխ. հրապարակի համակառույցի մեջ
ճարտ.՝
Ռ. Ալավերդյան


_______________
* Հուշարձանների պետական ցուցակը կազմելիս հիմք է ընդունվել «Հայաստանի հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կառուցվածքը՝ մարզի և բնակավայրերի նույն համարակալմամբ:

3. 2. Վաղարշապատ քաղաք

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

 

 

 

ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ

19 -րդ դ.
վերջ

Աբովյան - Մովսես Խորենացի փողոցների խաչմերուկ

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ

20 -րդ դ.
I կես

Ալավերդյան փող., 8

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ

1947 թ.

Բաղրամյան փող., 37

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ

19 -րդ դ.
I կես

Իսի Լե Մուլինո
փող. 46

Տ

Ծառայել է որպես
ս. Գայանե եկեղեցու միաբանության տնտեսական շենք

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ

1950-ական
թթ.

Մեսրոպ Մաշտոց
փող., 79

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ

20 -րդ դ.
սկիզբ

Շահումյան փող., 10

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ

20 -րդ դ.
սկիզբ

Շահումյան
փող., 12, 14

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ

20 -րդ դ.
սկիզբ

Շահումյան
փող., 16

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ

1880-ական
թթ.

Շահումյան
փող., 18

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ

20 -րդ դ.
սկիզբ

Շահումյան
փող., 21

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ

1914 թ.

Շահումյան
փող., 51

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ՝ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ

17-20-րդ դդ.

ք. մ.

Հ

Մայր տաճարից
ս. Գայանե եկեղեցի տանող ճանապարհի ձախ կողմում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.

 

 

գերեզման՝ Առաքել Դավրիժեցու

1670 թ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.

 

 

գերեզման՝ Մուրադ ճարտարապետի

1656 թ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ՝ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏԻ Ս. ԳՐԻԳՈՐ (ԶՎԱՐԹՆՈՑ)

5-7-րդ դդ.

3 կմ աե

Հ

Երևան - Էջմիածին մայրուղուց 0,5 կմ հվ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1.

 

 

եկեղեցի

5-րդ դ. կես

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.

 

 

եկեղեցի ս. Գրիգոր Լուսավորիչ

643-662 թթ.

 

Հ

պատվիրատու՝ Ներսես Գ Տայեցի կաթողիկոս

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3.

 

 

բաղնիք

7-րդ դ. կես

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4.

 

 

պալատ՝ կաթողիկոսական

652-662 թթ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4.1.

 

գահասրահ

652-662 թթ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.5.

 

 

թանգարանի շենք. Զվարթնոցի թանգարանի շենքը

1937 թ.

 

Հ

վրկնգ.՝ 1981 թ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.6.

 

 

հուշարձան՝ Թորոս Թորամանյանի

1985 թ.

 

Հ

քանդ.՝ Ա. Անդրեասյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.7.

 

 

կոթող

մթա
7-րդ դ.

 

Հ

թանգարանի մուտքի մոտ, Ռուսա II -ի սեպագիր արձանագրությամբ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.8.

 

 

հնձան

7-րդ դ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.9.

 

 

սեղանատուն

7-րդ դ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10.

 

 

ջրհոր

4-5-րդ դդ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.11.

 

 

պարիսպ

7 դ.

 

Հ

համալիրի ամ կողմում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ «ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ Ս. ԷՋՄԻԱԾԻՆ»

303 թ.-
20-րդ դ.

Մովսես Խորենացի - Արարատյան փողոցների խաչմերուկ

Հ

խաչմերուկից 200 մ հվ-ամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.

 

 

եկեղեցի «Մայր տաճար»

4-17-րդ դդ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.1.

 

զանգակատուն

1653-
1658 թթ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.2.

 

գանձարան

1869 թ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.2.1.

խաչքար՝տեր Ստեփանոսի

1304 թ.

 

Հ

Գանձարանում, կոտրտված, խիստ հողմնահար, բերված՝ Նորավանքից
կազմող՝ Մոմիկ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.3.

 

խաչքար

9 -րդ դ.

 

Հ

բակում, կանգնեցված քարաբեկորին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.4.

 

խաչքար

9 -րդ դ.

 

Հ

բակում, կանգնեցված բազալտե պատվանդանին, բերված՝ Մաքենիսից, վերին ձախ անկյունը՝ կոտրված

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.5.

 

խաչքար՝ Դեղոյնի

1148 թ.

 

Հ

բակում, բերված՝ Գլաձորից

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.6.

 

խաչքար

1171 թ.

 

Հ

թևավոր խաչ, բեկորները՝ բերված Հովհաննավանքից, հավաքված և ամրացված՝ 1977թ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.7.

 

խաչքար՝ Խաչատուր Անհաղթ փիլիսոփայի

1218 թ.

 

Հ

բակում, բերված Գլաձորից

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.8.

 

խաչքար՝ Գրիգոր Խաղբակյանի

1233 թ.

 

Հ

բակում, բարձր պատվանդանին, բերված՝ Իմիրզեկ հնավայրից

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.9.

 

խաչքար՝ Գրիգոր և Մամքան Մամիկոնյանների («Ամենափրկիչ»)

1273 թ.

 

Հ

բակում, բարձր պատվանդանին, երկատված, բերված՝ Ջղին-գյոլ հնավայրից

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.10.

 

խաչքար

1287 թ.

 

Հ

բակում, արձանագիր պատվանդանին, բերված՝ Աղջոց վանքից

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.11.

 

խաչքար՝ Թամթայի

1297 թ.

 

Հ

բակում, պատվանդանին, բերված՝ Վարդենիսի ենթատարածքի Ակունք գյուղի «Գոմեր» գյուղատեղիից

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.12.

 

խաչքար

13-րդ դ.

 

Հ

բակում, կանգնեցված բազալտե պատվանդանին, բերված՝ Գեղարդից, քիվի դիմային մակերեսը՝ տաշված

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.13.

 

խաչքար

13-րդ դ.

 

Հ

բակում, կանգնեցված բազալտե պատվանդանին, քիվի վերնամասն արձանագիր, վերին անկյունները՝ կոտրված

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.14.

 

խաչքար

13-րդ դ.

 

Հ

բակում, դիրքը՝ հորիզոնական

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.15.

 

խաչքար՝ Ներսեսի և Տիրացի

13-րդ դ.

 

Հ

բակում, կանգնեցված բազալտե պատվանդանին, բերված՝ Գեղարդից

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.16.

 

խաչքար

13-րդ դ.

 

Հ

բակում, կանգնեցված բազալտե պատվանդանին, բերված՝ Գեղարդից

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.17.

 

խաչքար

14-րդ դ.

 

Հ

բակում, կանգնեցված մեծ քարաբեկորին, երկատված, վերին ձախ անկյունը՝ կոտրված

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.18.

 

խաչքար՝ Ասիլի

1451 թ.

 

Հ

բակում, բերված՝ Մաքենյաց վանքից

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.19.

 

խաչքար՝ Սառայի

1451 թ.

 

Հ

ագուցված մկրտարանի պատին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.20.

 

խաչքար՝ Մարջանի և Ալեքսանի

1495 թ.

 

Հ

ագուցված մկրտարանի պատին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.21.

 

խաչքար՝ Խաթունի

15 -րդ դ.

 

Հ

ագուցված մկրտարանի պատին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.22.

 

խաչքար՝ Վարդանի և Արևի

1543 թ.

 

Հ

բակում, բարձր պատվանդանին, բերված՝ Վարդենիսի ենթատարածքի Ակունք գյուղի «Գոմեր» գյուղատեղիից՝
1975 թ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.23.

 

խաչքար

1569 թ.

 

Հ

բակում, եռաստիճան պատվանդանին, բերված՝ Վարդենիսի ենթատարածքի Լճավան գյուղի «Գթաշեն» գյուղատեղիի գերեզմանոցից

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.24.

 

խաչքար՝ Սուլթանղուլի

16 -րդ դ.

 

Հ

բակում, կանգնեցված բազալտե պատվանդանին, բերված՝ Վարդենիսի ենթաշրջանի Գթաշեն գյուղատեղիից

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.25.

 

խաչքար

16 -րդ դ.

 

Հ

բակում, կանգնեցված բազալտե պատվանդանին, բերված՝ Մաքենյաց վանքից, արձանագիր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.26.

 

խաչքար՝ Հակոբի

1601 թ.

 

Հ

բակում, կանգնեցված պատվանդանին, բերված՝ Հին Ջուղայից

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.27.

 

խաչքար՝ Զաքարի, ծնողների և Ամիրի

1602 թ.

 

Հ

բակում, կանգնեցված պատվանդանին, բերված՝ Հին Ջուղայից

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.28.

 

խաչքար՝ Ստեփանոսի

1602 թ.

 

Հ

բակում, կանգնեցված պատվանդանին, բերված՝ Հին Ջուղայից

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.29.

 

խաչքար՝ պարոն Հովհաննեսի

1602 թ.

 

Հ

բակում, կանգնեցված պատվանդանին, բերված՝ Հին Ջուղայից
կազմող՝ Գրիգոր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.30.

 

խաչքար՝ Խերխորի

1602 թ.

 

Հ

բակում, կանգնեցված պատվանդանին, բերված՝ Հին Ջուղայից

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.31.

 

խաչքար՝ Սուլթանի, Ավետիքի և Բուրթելի

1603 թ.

 

Հ

բակում, կանգնեցված պատվանդանին, բերված՝ Հին Ջուղայից

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.32.

 

խաչքար

1639 թ.

 

Հ

թևավոր խաչ
բակում,
բերված՝ Արցախի Խամշի վանքից

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.33.

 

խաչքար՝ Սարգսի

1745 թ.

 

Հ

բակում, կանգնեցված պատվանդանին, բերված՝ Նորադուզի պատմական գերեզմանոցից
կազմող՝ Ներսես

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.34.

 

խաչքար՝ Մեծ եղեռնի 50-ամյակին

1965 թ.

 

Տ

կաթողիկոսարանի բակում, տաճարից հս ճարտ.՝ Ռ. Իսրայելյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.35.

 

խաչքար՝ Տ.Տ. Վազգեն Ա կաթողիկոսի 20-ամյա հայրապետությանը

1976 թ.

 

Տ

Վեհարանի մոտ, ճարտ.՝ Ռ. Իսրայելյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.36.

 

կոթող

մթա
8-7-րդ դդ.

 

Հ

տաճարից 20 մ հս, ամրացված պատվանդանին՝ 1964 թ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.37.

 

կոթող

1603 թ.

 

Հ

բակում, ճեմարանի մոտ, կազմող՝ Զոհրապ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1.38.

 

հուշաղբյուր՝ Խրիմյան Հայրիկին

1982 թ.

 

Տ

քանդ.՝ Գետիկ Բաղդասարյան
ճարտ.՝ Յու. Թամանյան
պատվիատու՝ վանեցի Միհրան և Սեդա Բաբուխանյաններ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.39.

 

հուշաղբյուր «Կաթնաղբյուր»

1967 թ.

 

Տ

տաճարի գլխ. մուտքից ձախ
պատվիրատու՝ ամերիկահայ
Ս. Տեր-Գրիգորյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.
39.1.

խաչքար

13 -րդ դ.

 

Հ

կանգնեցված հուշաղբյուրի կիսակամարում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.40.

 

գերեզման՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Դանիել Ա Պայազատեցու

1808 թ.

 

Հ

Մայր տաճարի ամ մուտքի մոտ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.41.

 

գերեզման՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Հովհաննես Ը Կարբեցու

1842 թ.

 

Հ

Մայր տաճարի ամ մուտքի մոտ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.42.

 

գերեզման՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Ներսես Ե Աշտարակեցու

1857 թ.

 

Հ

Մայր տաճարի ամ մուտքի մոտ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.43.

 

գերեզման՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս
Գևորգ Դ Կոստանդնու-պոլսեցու

1882 թ.

 

Հ

Մայր տաճարի հվ մուտքի մոտ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.44.

 

գերեզման՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Մակար Ա-ի

1891 թ.

 

Հ

Մայր տաճարի ամ մուտքի մոտ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.45.

 

գերեզման՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Մկրտիչ Ա Խրիմյանի (Խրիմյան Հայրիկ)

1907 թ.

 

Հ

Մայր տաճարի ամ մուտքի մոտ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.46.

 

գերեզման՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Մաթևոս Բ Կոստանդնուպոլսեցու

1910 թ.

 

Հ

Մայր տաճարի ամ մուտքի մոտ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.47.

 

գերեզման՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գևորգ Ե Տփխիսեցու

1930 թ.

 

Հ

Մայր տաճարի ամ մուտքի մոտ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.48.

 

գերեզման՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս
Գևորգ Զ-ի

1954 թ.

 

Հ

Մայր տաճարի ամ մուտքի մոտ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.49.

 

գերեզման՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Վազգեն Ա-ի

1994թ.

 

 

Մայր տաճարի ամ մուտքից աջ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.50.

 

գերեզման՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Ա-ի

1999թ.

 

 

Մայր տաճարի ամ մուտքից աջ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2.

 

 

բնակելի շենք վանականների («Երեմյան խցեր»)

1894 թ.

 

Հ

տաճարից 80 մ աե

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3.

 

 

հյուրանոց «Ղազարապատ»

18-րդ դ.
I կես

 

Հ

Մայր տաճարից
100 մ հվ-աե

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.4.

 

 

մատենադարանի շենք

1903 թ.

 

Հ

Մայր տաճարից
100 մ հս-աե

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.5.

 

 

սեղանատուն

17 -րդ դ.
I կես

 

Հ

Մայր տաճարից
35 մ հվ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.6.

 

 

վեհարան

1738-
1741 թթ.

 

Հ

հին վեհարան, Մայր տաճարից 50 մ հվ-ամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.6.1.

 

խաչքար

13-րդ դ.

 

Հ

բերված՝ Գտիչի վանքից

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.6.2.

 

խաչքար՝ աթաբեկ Տարսայիճի, Բուրթելի և Բուղտայի

1308 թ.

 

Հ

Վեհարանի ներսում, բերված՝ Նորավանքից
կազմող՝ Մոմիկ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.6.3.

 

խաչքար՝ Ուլուխանի

1600 թ.

 

Հ

ագուցված պատին, բերված՝ Նորադուզից
կազմող՝ Քիրամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.7.

 

 

վեհարան

1910 թ.

 

Հ

նոր վեհարան
տաճարից 200 մ ամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.8.

 

 

տպարանի շենք

1771 թ.

 

Հ

Մայր տաճարից
80 մ հվ-աե

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.9.

 

 

հուշարձան «Տրդատադուռ»

17-րդ դ.

 

Հ

Մայր տաճարից
35 մ ամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10.

 

 

լիճ Ներսիսյան

1846 թ.

 

Հ

Մայր տաճարից
220 մ հվ-ամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.11.

 

 

հիվանդանոցի շենք

19-րդ դ.
վերջ

 

Հ

Մայր տաճարից
200 մ հվ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ Ս. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ

1767 թ.

կենտրոնում (այսուհետև՝ կնտ)

Հ

Մայր տաճարից
360 մ հս

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1.

 

 

զանգակատուն

1767 թ.

 

Հ

վրկնգ՝ 1983 թ.
ճարտ.՝ Թ. Գևորգյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2.

 

 

խաչքար

12-րդ դ.

 

Հ

ագուցված՝ հս պատին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3.

 

 

խաչքար

1472 թ.

 

Հ

ագուցված՝ ամ պատին
կազմող՝ Դավիթ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.4.

 

 

խաչքար

16 -րդ դ.

 

Հ

ագուցված՝ հվ պատին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.5.

 

 

խաչքար

16-րդ դ.

 

 

ագուցված՝ հս պատին
կազմող՝ Մելիքսեթ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.6.

 

 

խաչքար՝ Շիրվանի, Մարինեի և Ուլուբեկի

1581 թ.

 

Հ

ագուցված՝ ամ պատին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.7.

 

 

խաչքար

1596 թ.

 

Հ

ագուցված՝ հս պատին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.8.

 

 

խաչքար

1655 թ.

 

Հ

ագուցված՝ ամ պատին
կազմող՝ Դավիթ

16.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ Ս. ԳԱՅԱՆԵ

630 թ.-
20-րդ դ.

հվ մասում

Հ

կից է Կոմերիտմիության փողոցին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1.

 

 

խաչքար

10-րդ դ.

 

Հ

ագուցված՝ ամ ճակատին, արտաքուստ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2.

 

 

խաչքար

10-րդ դ.

 

Հ

ագուցված՝ ամ ճակատին, արտաքուստ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.3.

 

 

խաչքար

10-11-րդ դդ.

 

Հ

հվ-աե կողմում, իրար կողքի կանգնեցված 3 խաչքարերից կենտրոնինը, քիվը՝ արձանագիր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.4.

 

 

խաչքար

10-11-րդ դդ.

 

Հ

հվ-աե կողմում, իրար կողքի կանգնեցված 3 խաչքարերից ձախից
1-ինը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.5.

 

 

խաչքար

12-13-րդ դդ.

 

Հ

եկեղեցու հվ պատի մոտ, ներքուստ, ձախ եզրը և վերին աջ անկյունը կոտրված

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.6.

 

 

խաչքար

12-13-րդ դդ.

 

Հ

եկեղեցու հս-աե կողմում, ամրացված՝ պատվանդանին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.7.

 

 

խաչքար

15-16-րդ դդ.

 

Հ

եկեղեցու հվ պատի մոտ, ներքուստ, ձախ եզրը և վերին աջ անկյունը՝ կոտրված, արձանագիր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.8.

 

 

խաչքար

15-16-րդ դդ.

 

Հ

հվ-աե կողմում, իրար կողքի կանգնեցված 3 խաչքարերից ձախից
3-րդը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.9.

 

 

գավիթ

1688 թ.

 

Հ

վրնրգ.՝ 1977թ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.9.1.

 

խաչքար

11-12-րդ դդ.

 

Հ

գավթի հս մույթի մոտ, պահպանվել է ստորին հատվածը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.9.2.

 

խաչքար

11-12-րդ դդ.

 

Հ

հենած գավթի պատին, երկատված, երկատված մասերը՝ միացված

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.9.3.

 

խաչքար

12-13-րդ դդ.

 

Հ

ագուցված՝ գավթի հս պատին, որմնասյան աջ կողմում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.9.4.

 

խաչքար

1456 թ.

 

Հ

հս պատին
կազմող՝ Սարգիս

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.9.5.

 

խաչքար՝ Հովհաննես Շահզատի

15-16-րդ դդ.

 

Հ

ագուցված՝ գավթի հվ պատին, ներքուստ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.9.6.

 

խաչքար՝ Սարգսի

15-16-րդ դդ.

 

Հ

ագուցված՝ գավթի հվ պատին, ներքուստ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.9.7.

 

խաչքար՝ Մարգարի

16-րդ դ.

 

Հ

հվ պատին, զույգ խաչքարերից ձախակողմյանն է
կազմող՝ Քիրամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.9.8.

 

խաչքար՝ Ավագ խաթունի

1599 թ.

 

Հ

հվ պատին, զույգ խաչքարերից աջակողմյանն է
կազմող՝ Քիրամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.9.9.

 

խաչքար՝ Ակոբի

1642 թ.

 

Հ

ամ պատին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.9.10.

 

գերեզման՝ վարդապետ Ներսեսի

1651 թ.

 

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.9.11.

 

գերեզման՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Եղիազար Ա Այնթափցու

1691 թ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.9.12.

 

գերեզման՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Աբրահամ Բ Մշեցու

1734 թ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.9.13.

 

գերեզման՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Ղազարի

1750 թ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.9.14.

 

գերեզման՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Մինաս Ա Ակնեցու

1753 թ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.9.15.

 

գերեզման՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Հակոբ Շամախեցու

1762 թ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.9.16.

 

գերեզման՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Սիմեոն Ա Երևանցու

1780 թ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.9.17.

 

գերեզման՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Ղուկաս Կարնեցու

1799 թ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.9.18.

 

գերեզման՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Հովսեփ Արղությանի

1801 թ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.9.19.

 

գերեզման՝ արքեպիսկոպոս Բարսեղի

1812 թ.

 

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.9.20.

 

գերեզման՝ Սողոմոն Հովսեփյանի

1829 թ.

 

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.9.21.

 

գերեզման՝ Ոսկի Էնակոփյանցի

1829 թ.

 

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.9.22.

 

գերեզման՝ Թովմա Հովսեփյանց - Ղորղանյանցի

1842 թ.

 

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.9.23.

 

գերեզման՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Մաթեոս Ա Կոստանդնուպոլսեցու (Չուխաճյան)

1865 թ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.9.24.

 

գերեզման՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Խորեն Ա-ի

1938 թ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10.

 

 

բնակելի տուն

19 -րդ դ.

 

Տ

եկեղեցուց
30 մ հս-աե

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11.

 

 

գերեզմանոց

10-20 դդ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11.1.

 

գերեզման՝ Վարդան Խաչատուրի Աբովյանի

1896 թ.

 

Հ

Խաչատուր Աբովյանի որդին է

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11.2.

 

գերեզման՝ Սամսոն ՏԵր-Պողոսյանի
(Խենթ)

1912 թ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11.3.

 

գերեզման՝ Սմբատ Գրիգորի Բորոյանի (Մախլուտո)

1956 թ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11.4.

 

խաչքար

10 -րդ դ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11.5.

 

խաչքար

10-11-րդ դդ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11.6.

 

խաչքար

12-13-րդ դդ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11.7.

 

խաչքար

14-16-րդ դդ.

 

Հ

կանգնեցված՝ դեղնավուն տուֆից պատրաստված՝ պատվանդանին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11.8.

 

խաչքար

15-16-րդ դդ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.12.

 

 

գերեզմանոց

19-20-րդ դդ.

 

Հ

եկեղեցուց 80 մ ամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.13.

 

 

հուշաղբյուր՝ Աննիկ Դերձակյանի

1960-
ական թթ.

 

Տ

ճարտ.՝ Ռ. Իսրայելյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.14.

 

 

հուշաղբյուր 1915թ. Մեծ եղեռնի զոհ կարնոհայու-թյանը

1983 թ.

 

Տ

ճարտ.՝ Ա. Գալիկյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.15.

 

 

միաբանության շենք

1880-ա-
կան թթ.

 

Հ

եկեղեցուց 40 մ ամ
վրնրգ.՝ 1987թ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.15.1.

 

խաչքար

1642 թ.

 

Հ

շենքի հվ թևում ձգվող միջանցքում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.16.

 

 

նկուղ

1764 թ.

 

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.17.

 

 

ջրհոր

7-րդ դ.

 

Հ

վրնրգ.՝ 1845 թ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ
Ս. ՀՌԻՓՍԻՄԵ

618 թ.

Մեսրոպ Մաշտոց -
Գր. Նարեկացի փողոցների խաչմերուկ

Հ

քաղաքի աե մասում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1.

 

 

խաչքար

9-րդ դ.

 

Հ

տեղափոխված է Եղեգնաձորից,
եկեղեցու հս-ամ մույթի մոտ, փայտե շրջանակի մեջ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.2.

 

 

գերեզման՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Փիլիպոս Հաղբակեցու

1655 թ.

 

Հ

եկեղեցու ներսում, խորանից ձախ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.3.

 

 

զանգակատուն

1790 թ.

 

Հ

պատվիրատու՝ Խաչիկ Ջնթլումյան Ջուղայեցի

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.3.1.

 

գերեզման՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Աստվածատուր Համադանցու

1725 թ.

 

Հ

զանգակատան մուտքից հվ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.3.2.

 

գերեզման՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Կարապետ Բ Ուլնեցու

1729 թ.

 

Հ

զանգակատան մուտքից հս

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.4.

 

 

եկեղեցի

4-5-րդ դդ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.5.

 

 

բնակելի տուն

1894 թ.

 

Տ

եկեղեցուց 40 մ հվ-ամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.6.

 

 

բնակելի տուն. Վանահոր տունը

1894 թ.

 

Տ

եկեղեցուց հվ-աե

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.7.

 

 

աղբյուր

1960-
ական թթ.

 

Տ

բակում, Վանահոր տան մոտ
ճարտ.՝ Ռ. Իսրայելյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.8.

 

 

շինություն

19-րդ
դ. վերջ

 

Տ

թաղակապ նկուղներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.9.

 

 

գերեզմանոց

4-19-րդ դդ.

 

Տ

եկեղեցուց 50 մ աե

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.9.1.

 

խաչքար

1195 թ.

 

Հ

եկեղեցու աե պարսպի տակ, արձանագիր, մեջտեղից կոտրված, կոտրված մասերը դրված են իրարից հեռու

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.9.2.

 

խաչքար

1424 թ.

 

Հ

եկեղեցու աե պարսպի տակ, արձանագիր, բեկոր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.9.3.

 

խաչքար

1481 թ. ?

 

Հ

միանավ եկեղեցու ամ կողմում, արձանագիր, տեղադրված՝ արձանագիր պատվանդանին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.9.4.

 

խաչքար՝ Ակոբջանի

1552 թ.

 

Հ

եկեղեցուց աե, պարսպի տակ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.9.5.

 

խաչքար՝ Մարգարի

16-րդ դ.

 

Հ

եկեղեցու բակում, երկատված
կազմող՝ Սամվել

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.9.6.

 

խաչքար՝ Մարտիրոս եպիսկոպոսի

16-րդ դ.

 

Հ

Վանահոր տան մոտ, հենած աե պարսպին, վերնամասը և ստորին ձախ հատվածը՝ կոտրված

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.9.7.

 

խաչքար

16-րդ դ.

 

Հ

եկեղեցու աե պարսպի տակ, արձանագիր, հորինվածքի կենտրոնական հատվածը՝ խիստ հողմնահարված

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.9.8.

 

խաչքար՝ Ղազարի

16-րդ դ.

 

Հ

եկեղեցու աե պարսպի տակ, եզրագոտու աջ կողմը՝ վնասված, կենտրոնից ճաքած

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.9.9.

 

խաչքար՝ Ազամաթի

16-րդ դ.

 

Հ

եկեղեցու աե պարսպի տակ, արձանագիր, երկատված, երկատված մասերը՝ դրված կողք-կողքի

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.9.10.

 

խաչքար

1692 թ.

 

Հ

եկեղեցու աե պարսպի մոտ, արձանագիր, հողմնահարված

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.10.

 

 

պարիսպ

1776 թ.
1894 թ.

 

Հ

եկեղեցու շուրջը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.11.

 

 

դարպաս

16-17-րդ դդ.

 

Հ

եկեղեցուց 100 մ հս

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ Ս.ՇՈՂԱԿԱԹ

1694 թ.

Նալբանդյան - Սահակ Պարթև փողոցների խաչմերուկ

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.1.

 

 

գավիթ

1694 թ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.1.1.

 

գերեզման՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Նահապետ Ա Եդեսացու

1705 թ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.1.2.

 

գերեզման՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Աբրահամ Գ Կրտեացու

1737 թ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.2.

 

 

գերեզմանոց

19-րդ դ.

 

Տ

եկեղեցու աե կողմում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.3.

 

 

եկեղեցի

4-5-րդ դդ.

 

Հ

եկեղեցու հվ-ամ կողմում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

ԿՈԹՈՂ-ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ «ԶՎԱՐԹՆՈՑ» («ԱՐԾԻՎ»)

1957 թ.

3 կմ աե

Հ

Երևան-Վաղարշապատ մայրուղու եզրին
քանդ.՝ Ե. Քոչար
ճարտ.՝
Ռ. Իսրայելյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ

1947 թ.

ք. մ.

Տ

N 4 դպրոցի առջև
ճարտ.՝
Զ. Տերտերյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ

1970 թ.

Մեսրոպ Մաշտոց փող.

Տ

քանդ.՝ Դ. Սիմոնյան, Գ. Եփրոյան
ճարտ.՝
Զ. Տերտերյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ԿՈՄԻՏԱՍԻ

1969 թ.

կենտրոնում

Տ

կենտրոնական հրապարակում
քանդ.՝ Ե. Քոչար

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 1921թ. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՄԱՐՏԵՐՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾ ԿՈՄՈՒՆԱՐՆԵՐԻ

1953 թ.

ք. մ.

Տ

քաղաքային զբոսայգում, Մայր տաճարից 80 մ հս
ճարտ.՝ Ռ. Զուբեցյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻ

1981 թ.

կնտ.

Տ

կենտրոնական հրապարակում քանդ.՝ Լ. Թոքմաջյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ԱՆԱՍՏԱՍ ՄԻԿՈՅԱՆԻ

1944 թ.

ք. մ.

Տ

քաղաքային զբոսայգում
քանդ.՝ Ա. Սարգսյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ՍՏԵՓԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ

1961 թ.

ք. մ.

Տ

համանուն քաղաքային զբոսայգում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝
1827 թ. ՌՈՒՍ- ՊԱՐՍԿԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾ ՌՈՒՍ
ՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ

1833 թ.

ամ մասում

Հ

ամ եզրին, Էջմիածին-Արմավիր ավտոճանապարհին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

ՃԵՄԱՐԱՆԻ ՇԵՆՔ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՃԵՄԱՐԱՆԸ

1873 թ.

Արարատյան - Մովսես Խորենացի փողոցների խաչմերուկ

Հ

խաչմերուկից 80 մ հվ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.1.

 

 

հուշարձան՝ Ռափայել Պատկանյանի

1901 թ.

ք. մ.

Հ

Գևորգյան ճեմարանի առջև
քանդ.՝ Ա. Տեր-Մարուքյան
պատվիրատու՝ նախիջևանցի Ավետիք Պողոսյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.2.

(28.2 կետն ուժը կորցրել է 26.06.08 N 648-Ն)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.3.

 

 

հանրակացարան

1879 թ.

 

Հ

ճեմարանի շենքից
30 մ աե

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.4.

 

 

հիվանդանոցի շենք

20-րդ դ.
սկիզբ

 

Հ

ճեմարանի շենքից 120 մ հվ-աե։
Այժմ շենքում գործում է քաղաքային սանիտարա-էպիդեմիական կայանը։

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.5.

 

 

ուսումնական մասնաշենք

19-րդ դ.
վերջ

 

Հ

ճեմարանի շենքից 170 մ աե

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ

1954 թ.

Մեսրոպ Մաշտոց փող.

Տ

ճարտ.՝
Ս. Մանուկյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

ՏՈՒՆ-ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՇԵՆՔ. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ ՏՈՒՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆԸ

19-րդ դ.
վերջ

կնտ.

Հ

քաղաքի կենտրոնական հրապարակից ամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.1.

 

 

հուշարձան՝ Հովհաննես Հովհաննիսյանի

1959 թ.

 

Հ

տուն-թանգարանի առջև
քանդ.՝ Գ. Չուբարյան

3.5. Ակնաշեն գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ

մթա 2-1 հզմ

0,3 կմ հվ-աե

Հ

Ակնաշեն-Գայ խճուղուց աջ, բնակատեղին զբաղեցնող բլրի հս-աե լանջին 1998 թ. կառուցվել է մատուռ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ «ԽԱԹՈՒՆԱՐԽ»

մթա 6-5 հզմ

0,5 կմ հս

Հ

Վաղարշապատ-Մարգարա ճանապարհից 0,5 կմ ամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

 

դամբարանադաշտ

մթա 4-3 հզմ

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՂԲՅՈՒՐ

1969 թ.

գյուղի մեջ
(այսուհետ՝ գ. մ.)

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ

1983 թ.

գ. մ.

Տ

քանդ.՝ Ա. Սարգսյան

3.6. Աղավնատուն գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԱՄՐՈՑ

մթա 2-1 հզմ,
10-19-րդ դդ.

հվ-ամ մասում

Հ

գյուղի եզրին, գյուղ մտնող ճանապարհից ձախ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

 

եկեղեցի

10-11-րդ դդ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

գերեզմանոց

10-20-րդ դդ.

 

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.

 

խաչքար

11-րդ դ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ԱՇՏԱՐԱԿ

մթա 2-1 հզմ

5 կմ հս-ամ

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

 

դամբարանադաշտ

մթա 2-1 հզմ

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ «ԱՂՎԵՍԻ ՂՌԵՐ»

մթա 4-3 հզմ

հվ-ամ մասում

Հ

գյուղի եզրին, Աղավնատուն-Արագած ճանապարհի ձախ կողմում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ

մթա 2-1 հզմ

0,3 կմ հս-ամ

Հ

գյուղի գործող գերեզմանոցից հս

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

 

 

դամբարանադաշտ

մթա 2-1 հզմ

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

ԴԱՄԲԱՐԱՆ

14-րդ դ.

հվ մասում

Հ

գյուղի եզրին, Մերուժան Բեյբությանի տնամերձում,
տեղացիներն անվանում են «Գումբազ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ

մթա 2-1 հզմ,
19-րդ դ.

հս-ամ մասում

Հ

գյուղի գործող գերեզմանոցի հվ հատվածում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

 

 

գերեզմանոց

19-րդ դ.

 

Հ

տարածքում է գտնվում գյուղի նորակառույց մատուռը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ Ս. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ

1860 թ.

գ. մ.

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ «ԿԱՐՄՐԱՎՈՐ»

17-18-րդ դդ.

0,5 կմ ամ

Տ

այգիների մեջ
վրնրգ.՝ 1999 թ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.

 

 

գերեզմանոց

17-20-րդ դդ.

 

Տ

 

3.8. Ամբերդ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ

մթա 3-1
հզմ

հս մասում

Հ

գյուղի եզրին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

 

դամբարանադաշտ

մթա 3-1
հզմ

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ

17-19-րդ
դդ.

հվ-աե մասում

Տ

ծիրանի այգիների մեջ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ

18-19-րդ
դդ.

հս-աե մասում

Տ

գյուղի եզրին, Քասախի բարձրադիր ափին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ ԹՈՎՄԱ ԱՌԱՔՅԱԼ

12-19-րդ
դդ.

գ. մ.

Հ

ջրանցքի աջ ափին
վրնրգ.՝ 1761 թ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

 

 

խաչքար

1594 թ.

 

Հ

եկեղեցու բեմին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

 

 

գերեզմանոց

18-19-րդ
դդ.

 

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ Ս. ՊՈՂՈՍ ՊԵՏՐՈՍ

19-րդ դ.

կնտ մասում

Տ

ավերված

3.11. Այգեշատ գյուղ (Էջմիածնի շրջ.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ

մթա 2-1
հզմ

հս-աե մասում

Հ

ձգվում է «Արդար Դավիթ» լեռից մինչև Օշական՝ «Հնդզանի ձոր» տեղանքը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

 

դամբարանադաշտ

մթա 2-1 հզմ

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

աշտարակ «Արդար Դավիթ»

մթա 2-1 հզմ

 

Հ

համանուն լեռան գագաթին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ Ս. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ

19-րդ դ.

ամ մասում

Տ

վրնրգ.՝ 1905-1909 թթ., 1983 թ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ
(Ս. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ)

7-րդ դ.

գ. մ.

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

 

 

գերեզմանոց

10-18-րդ դդ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

 

 

պարիսպ

19-րդ դ. սկիզբ

 

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ

1979 թ.

գ. մ.

Տ

քանդ.՝ Լ. Թոքմաջյան
ճարտ.՝ Կ. Գաբրիելյան

3.13. Առատաշեն գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ

մթա 6-5 հզմ

0,5 կմ հս-աե

Հ

Քասախ գետի աջ ափին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ

19-րդ դ.

Այվազյան փող.

Տ

կիսավեր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ

1980 թ.

գ. մ.

Տ

քանդ.՝ Լ. Թոքմաջյան
ճարտ.՝ Կ. Գաբրիելյան

3.14. Արագած գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԱՄՐՈՑ

մթա
9-6-րդ դդ.,
19-20-րդ
դդ.

հվ-ամ մասում

Հ

գյուղի եզրին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

 

գերեզմանոց

19-20-րդ դդ.

 

Տ

տարածվում է ամրոցի 2-րդ շարք պարիսպներից ներս

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ԱՇՏԱՐԱԿ

մթա 1 հզմ

1,2 կմ հվ-ամ

Հ

բլրի վրա, ուրարտական ամրոցի դիմաց

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ

մթա 2-1 հզմ

2 կմ հս-ամ

Հ

նորատունկ ծիրանի այգիների եզրին բարձրացող քարքարոտ սարալանջին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

 

 

դամբարանադաշտ

մթա 2-1 հզմ

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ

մթա 2-1 հզմ

1,5 կմ հս-ամ

Հ

նորատունկ ծիրանի այգիների հարևանությամբ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ Ս. ՍՏԵՓԱՆՈՍ

1870 թ.

գ. մ.

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՂԲՅՈՒՐ՝ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐՅԱՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԵՐՈՍՆԵՐԻ

1960 թ.

գ. մ.

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ

1985 թ.

հս մասում

Տ

 

3.15. Արազափ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ԹԱԹՈՒԼ ՀՈՒՐՅԱՆԻ

1973 թ.

գ. մ.

Տ

գյուղի համանուն դպրոցի բակում
քանդ.՝ Գ. Ահարոնյան

3.17. Արաքս գյուղ (Էջմիածնի շրջ.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝
ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ

1979 թ.

գ. մ.

Տ

ճարտ.՝ Կ. Գաբրիելյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ՍՏԵՓԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ

 

գ. մ.

Տ

 

3.18. Արգավանդ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ

19-20-րդ
դդ.

գ. մ.

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ

1975 թ.

գ. մ.

Տ

քանդ.՝ Ս. Բաբայան, Կ. Բաբայան, Ս. Մուրադյան

3.19. Արգինա գյուղ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ

15-19-րդ դդ.

2,5 կմ հվ-աե

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ

մթա 2-1 հզմ

4 կմ հվ-աե

Հ

 

3.20. Արմավիր գյուղ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ «ՄՈԽՐԱԲԼՈՒՐ-ԱՐԵՎԻԿ»

մթա 3 հզմ

2,5 կմ աե

Հ

Արմավիր-Արևիկ ճանապարհին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ

1971 թ.

գ. մ.

Տ

քանդ.՝ Կ. Նուրիջանյան
ճարտ.՝ Լ. Նալբանդյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ՎԱՀԱԳՆԻ

1971 թ.

գ. մ.

Տ

քանդ.՝ Կ. Նուրիջանյան

3.21. Արշալույս գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ

14-18-րդ դդ.

1 կմ հվ

Տ

տարածքում 2 նորաշեն մատուռներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ

18-19-րդ դդ.

հվ մասում

Տ

գյուղ մտնող ճանապարհից աջ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

 

գերեզմանոց

18-19-րդ դդ.

 

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ Ս. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ

1903-1909
 թթ.

գ. մ.

Տ

վրնրգ.՝ 1979 թ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ

1988 թ.

գ. մ.

Տ

քանդ.՝ Տ. Արզումանյան
ճարտ.՝ Ռ. Բալայան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ

1961 թ.

գ. մ.

Տ

ճարտ.՝ Ռ. Ալավերդյան

3.23. Արտիմետ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ Ս. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ

1876 թ.

գ. մ.

Տ

գյուղ մտնող
ճանապարհից աջ
վրնրգ.՝ 1976 թ.՝ Գ.
Գևորգյանի կողմից

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

 

խաչքար

12-13-րդ
դդ.

 

Հ

ամ պատին,
մուտքից աջ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

խաչքար

12-13-րդ դդ.

 

Հ

հվ պատին,
մուտքից ձախ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

 

 

խաչքար

12-13-րդ դդ.

 

Հ

հվ պատին,
մուտքից աջ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

 

 

խաչքար

12-13-րդ դդ.

 

Հ

հս պատին,
մուտքից ձախ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

 

 

խաչքար

15-16-րդ դդ.

 

Հ

ամ պատին,
մուտքից ձախ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

 

 

խաչքար

1621 թ.

 

Հ

հս պատին,
մուտքից աջ

3.25. Արևադաշտ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ

մթա 2-1 հզմ

1 կմ հվ-ամ

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

 

դամբարանադաշտ

մթա 2-1 հզմ

 

Հ

բնակատեղիի
հս մասում

3.26. Արևաշատ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ Ս. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ

1905-1907  թթ.

գ. մ.

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ

1984 թ.

գ. մ.

Տ

ճարտ.՝ Կ. Գաբրիելյան

3.28. Բագարան գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ

մթա 2-1 հզմ,
մթ 7-րդ դ.

9,5 կմ հս-աե

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ

10-13-րդ դդ.

հս մասում

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ Ս. ՇՈՒՇԱՆ

7 -րդ դ.

Ախուրյան գետի ձախ ափին

Հ

ժայռաբլրի վրա

3.31. Բամբակաշատ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ Ս. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ

1901 թ.

գ. մ.

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ

1968 թ.

գ. մ.

Տ

քանդ.՝ Ս. Պետրոսյան
ճարտ.՝ Հ. Նալբանդյան

3.33. Գայ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ Ս. ՍԱՐԳԻՍ
(Ս. ՆՇԱՆ)

1894 թ.

գ. մ.

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ

1975 թ.

գ. մ.

Տ

քանդ.՝ Կ. Նուրիջանյան, Ա. Մարտիրոսյան
ճարտ.՝ Մ. Հովսեփյան

3.35. Գրիբոյեդով գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ «ԿՂԶՅԱԿ ԲԼՈՒՐ» («ԱԴԱԲԼՈՒՐ»)

մթա 4-3 հզմ

1,7 կմ ամ

Հ

Տարածվում է գյուղի միջով անցնող ոռոգման ջրանցքի եզերքով։

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ «ՄՈԽՐԱԲԼՈՒՐ»

մթա 4-1 հզմ,
մթա 2-1-րդ դդ.
10-13-րդ
դդ.

1 կմ հս-աե

Հ

Վաղարշապատ-Մարգարա ճանապարհից ամ, Քասախ գետի ձախ ափին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

 

տաճար

մթա 4-3 հզմ, կես. մթա
3-1-րդ դդ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

 

ոռոգման համակարգ

մթա 4-3 հզմ, կես. մջնդ

 

Հ

 

3.37. Դաշտ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԱՄՐՈՑ

մթա 2-1 հզմ

1,5 կմ աե

Հ

ջրամբարի մոտ, ամառանոցների հարևանությամբ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

 

բնակատեղի

մթա 2-1 հզմ

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

դամբարանադաշտ

մթա 2-1 հզմ

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ

մթա 2-1 հզմ

0.3 կմ հս

Հ

«Արդար Դավիթ» լեռան ստորոտին

3.38. Դողս գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ

19 -րդ դ.

հս մասում

Տ

գյուղի եզրին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ Ս. ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՆԱԽԱՎԿԱ

19-րդ դ.

հս մասում

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ

1985 թ.

գ. մ.

Տ

ճարտ.՝
Կ. Գաբրիելյան

3.40. Երասխահուն գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ

1974 թ.

գ. մ.

Տ

ճարտ.՝ Ռ. Ալավերդյան

3.41. Երվանդաշատ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ՔԱՂԱՔԱՏԵՂԻ՝ ԵՐՎԱՆԴԱՇԱՏ

մթա
3-րդ դ. -
մթ 4-րդ դ.

Արաքս գետի ձախ ափին, Արաքս և Ախուրյան գետերի միախառնման աե անկյունում

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ՈՒՂԵԿԱԼ. ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ԶՈՐՔԵՐԻ ՈՒՂԵԿԱԼԸ

19 -րդ դ. կես

գ. մ.

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

 

խաչքար

14-15-րդ դդ.

 

Հ

հենած ուղեկալի պատին, կիսով ջարդված

3.46. Լեռնամերձ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԱՄՐՈՑ

մթա 3-1
հզմ - մթ
18-րդ դ.

հս-ամ մասում

Հ

գյուղի եզրին, բլրի վրա

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

 

աշտարակ

մթա 2-1 հզմ

հս մասում

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

դամբարանադաշտ

մթա 2-1 հզմ

 

Հ

տարածվում է բլրի հվ լանջերին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

 

 

ժայռապատկերներ

մթա 3 հզմ

 

Հ

բոլորակ աշտարակի շուրջը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

 

 

գյուղատեղի

18-րդ դ.

 

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ «ՕՁԱԲԼՈՒՐ»

մթա 3 հզմ

0,6 կմ հվ

Հ

Ջերմոցային տնտեսության աե կողմում, պարսպից ներս

3.49. Խանջյան գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ԱՂԱՍԻ ԽԱՆՋՅԱՆԻ

1967 թ.

գ. մ.

Տ

գյուղի կենտրոնական զբոսայգում, ակումբի դիմաց
քանդ.՝
Ս. Ստեփանյան

3.50. Խորոնք գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ

մթա
1-ին դ. -
մթ 1-ին դ.

1 կմ հվ

Հ

հերկած դաշտի մեջ, նորակառույց թիթեղաշեն մատուռի շրջակայքում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ

18-20-րդ դդ.

հվ մասում

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ Ս. ՆՇԱՆ

1880 թ.

գ. մ.

Տ

վրնրգ.՝ 1988 թ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ

1988 թ.

գ. մ.

Տ

եկեղեցու մոտ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

ՄԱՏՈՒՌ

18-20-րդ դդ.

0,5 կմ հվ-աե

Տ

«Ղարադաշ» վայրում

3.51. Ծաղկալանջ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ

մթա 2-1 հզմ

5 կմ ամ

Հ

ոռոգման ջրանցքի ձախ ափին, բարձրունքի վրա

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

 

դամբարանադաշտ

մթա 2-1 հզմ

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ

մթա 2-1 հզմ

4 կմ ամ

Հ

ոռոգման ջրանցքից հվ-աե

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

 

դամբարանադաշտ

մթա 2-1 հզմ

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ

մթա 2-1 հզմ

2 կմ հս-ամ

Հ

ոռոգման ջրանցքից աե

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ

մթա 3-1 հզմ

հս-ամ մասում

Հ

գյուղի եզրին, տարածվում է 2 քարքարոտ բլուրների վրա

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ

7-րդ դ.,
19-20-րդ դդ.

հս մասում

Հ

ավերված

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

 

 

գերեզմանոց

19-20-րդ դդ.

 

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ Ս. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ

19-րդ դ.

գ. մ.

Տ

կիսավեր

3.52. Ծաղկունք գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ «ՄԽԸԼ ԹԱՓԱ»

մթա 2-1 հզմ

1 կմ հվ-ամ

Հ

Քասախ գետի ձախ ափին, Վաղարշապատ-Արմավիր մայրուղուց ձախ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ

19-20-րդ դդ.

հս մասում

Տ

գյուղի եզրին, գործող գերեզմանոցի հվ հատվածում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ

19-րդ դ.

գ. մ.

Տ

 

3.53. Ծիածան գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ

մթա 2-1 հզմ

հս-ամ մասում

Հ

գյուղի գործող գերեզմանոցի տարածքում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ

19-րդ դ.

հս մասում

Տ

գյուղի եզրին

3.55. Հայթաղ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ

1863 թ.

գ. մ.

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ

1988 թ.

գ. մ.

Տ

քանդ.՝ Ֆ. Առաքելյան
ճարտ.՝
Մ. Մազմանյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ

1967 թ.

գ. մ.

Տ

ճարտ.՝
Ռ. Ալավերդյան

3.57. Հայկավան գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ Ս. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ

1875 թ.

գ. մ.

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ

1975 թ.

գ. մ.

Տ

քանդ.՝ Հ. Առաքելյան
ճարտ.՝ Ժ. Ավագյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

ՔԱՂԱՔԱՏԵՂԻ՝ ԱՐՄԱՎԻՐ

մթա 4-1 հզմ,
10-13-րդ դդ.

աե եզրին

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

 

 

միջնաբերդ

մթա 4-1 հզմ

 

Հ

նույն Արգիշտիխինիլիի աե միջնաբերդն է:
Տե'ս գյուղ Նոր Արմավիր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

 

 

դամբարանադաշտ

մթա 1 հզմ

 

Հ

բլրի ամ ստորոտին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

 

 

քարայր-կացարանների համալիր

մթա 3-1 հզմ

 

 

 

3.59. Հոկտեմբեր գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԱՄՐՈՑ «ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏ»

19-րդ դ.
սկիզբ

գ. մ.

Տ

պահպանվում է պարսպի հատված

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ Ս. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ

1882 թ.

գ. մ.

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՀԱՄԱԼԻՐ՝ ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԻ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԻ ՀԵՐՈՍՆԵՐԻ

1968 թ.

 

Հ

քանդ.՝
Ա. Հարությունյան
ճարտ.՝
Ռ. Իսրայելյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

 

 

թանգարանի շենք. Հայաստանի ազգագրության պետական թանգարանը

1977 թ.

 

Հ

հուշահամալիրի հվ-ամ մասում
ճարտ.՝
Ռ. Իսրայելյան
նկ.՝ Վ. Մարտիրոսյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

 

 

ռեստորանի շենք. «Վարդավառ» ռեստորանը

1970 թ.

 

Հ

հուշահամալիրի վերջնամասում
ճարտ.՝
Ռ. Իսրայելյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ

1970 թ.

գ. մ.

Տ

գյուղի ակումբի մոտ
քանդ.՝
Ե. Վարդանյան,
Կ. Կարախանյան
ճարտ.՝ Վ. Սահակյան

3.60. Հովտամեջ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ

19-րդ դ.

կնտ. մասում

Տ

կիսավեր

3.65. Մերձավան գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԱՇՏԱՐԱԿ

մթա 2-1
հզմ

ամ մասում

Հ

գյուղի եզրին տարածվող գերեզմանոցի հվ հատվածում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ

մթա 2-1
հզմ

ամ մասում

Հ

գյուղի եզրին տարածվող գերեզմանոցի ամ հատվածում

3.66. Մյասնիկյան գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ

մթա 2-1
հզմ

3 կմ հս

Հ

ճանապարհի աջ կողմում, 3 բլուրներին և դրանց միջև ընկած տարածքում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

 

դամբարանադաշտ

մթա 2-1 հզմ

 

Հ

բնակատեղիի աե մասում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ

մթա 3-2 հզմ

2 կմ հս

Հ

ճանապարհից աջ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

 

դամբարանադաշտ

մթա 3-2 հզմ

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ

մթա 2-1 հզմ

3,5 կմ հս

Հ

գետակի ձախ ափին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

 

 

դամբարանադաշտ

մթա 2-1 հզմ

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ

մթա 2-1 հզմ

2,5 կմ հս-ամ

Հ

 

3.67. Մրգաշատ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ «ՍԵՎ ԲԼՈՒՐ»
(«ԿԱՐԱ ԹԱՓԱ»)

մթա 3 հզմ

1,5-2 կմ հս-աե

Հ

երկաթգծի կամրջից քիչ հեռու, բլրի գագաթին քրդական գերեզմաններ են

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ Ս. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ

1900 թ.

գ. մ.

Տ

գյուղի ակումբի մոտ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ

1969 թ.

գ. մ.

Տ

ճարտ.՝
Ռ. Ալավերդյան

3.68. Մրգաստան գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ Ս. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ

19-րդ դ.

հս մասում

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ

1984 թ.

գ. մ.

Տ

ճարտ.՝
Կ. Գաբրիելյան

 3.69. Մուսալեռ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ՄՈՒՍԱ ԼԵՌԱՆ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԻ

1976 թ.

հս-աե մասում

Հ

քանդ.՝
Ա. Հարությունյան
ճարտ.՝
Ռ. Իսրայելյան

3.70. Նալբանդյան գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ

1978 թ.

գ. մ.

Տ

քանդ.՝
Ն. Նիկողոսյան
ճարտ.՝ Լ. Ղալումյան

3.71. Նոր Արմավիր գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ՔԱՂԱՔԱՏԵՂԻ ԱՐԳԻՇՏԻԽԻՆԻԼԻ

մթա
8-6-րդ դդ.,
10-13-րդ դդ.,
19-րդ դ.

հվ մասում

Հ

Արաքսի հին հունի ձախ ափին, Դավթի բլրաշարքի ամ բարձրադիր մասում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

 

միջնաբերդ՝ արևմտյան

մթա
8-րդ դ.

 

Հ

աե միջնաբերդը տե'ս գյուղ Հայկավան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

 

պալատական համալիր

մթա 776-763 թթ.

 

Հ

միջնաբերդի ամ մասում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

 

ջրամբար

մթա 760-730 թթ.

 

Հ

միջնաբերդի հս մասում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.

 

մատուռ ս. Դավիթ

19-րդ դ.

 

Հ

միջնաբերդի հս լանջին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

թաղամաս՝ քաղաքային

մթա
8-6-րդ դդ.

 

Հ

միջնաբերդից 300 մ աե

3.72. Նոր Արտագերս գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ

1985 թ.

գ. մ.

Տ

քանդ.՝ Դ. Բեջանյան
ճարտ.՝ Ս. Մկրտչյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ՄՇԱԿՈԻՅԹԻ ՏՈՒՆ

1940-ական  թթ.

գ. մ.

Տ

 

3.73. Նոր Կեսարիա գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՂԲՅՈՒՐ

1984 թ.

գ. մ.

Տ

ճարտ.՝ Ռ. Հարությունյան
քանդ.՝ Հ. Չիչակյան,
Հ. Մալխասյան

3.74. Նորակերտ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ

մթա 3-1 հզմ

1,5 կմ հս-ամ

Տ

զբաղեցնում է 2 քարքարոտ բլուրները և դրանց լանջերը

3.77. Շահումյան գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ

մթա
8-7-րդ դդ.

1 կմ հվ-աե

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

 

ջրամբար

մթա
8-7-րդ դդ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ

18-րդ դ.

ամ մասում

Տ

գյուղի եզրին՝ կիսավեր

3.79. Շենավան գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ` ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ

1980 թ.

գ.մ.

Տ

քանդ. Ռ. Չերքեզյան ճարտ`.
Հ. Նալբանդյան

3.80. Շենիկ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԱՄՐՈՑ

3-5-րդ դդ.

հս-աե մասում

Հ

ճանապարհի աջ կողմում, «Ջրհոս» տեղամասում

 

1.1.

 

 

բնակատեղի

3-5-րդ դդ.

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

դամբարանադաշտ

մթա 2-1 հզմ

 

Հ

բնակատեղիի հվ-ամ մասում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ

մթա 2-1 հզմ

հս-աե մասում

Հ

ճանապարհի աջ կողմում, «Ջրհոս» տեղամասից հվ-ամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ

17-րդ դ.

1 կմ ամ

Տ

 

3.83. Ջանֆիդա գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԽԱՉՔԱՐ

9-11-րդ դդ.

2 կմ աե

Հ

1970-ական թթ. կառուցված սրբատեղիում, «Խաչքարի դաշտ» վայրում, ջրանցքի մոտ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ

1968 թ.

գ. մ.

Տ

քանդ.՝ Ա. Սարգսյան

3.85. Ջրառատ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՂԲՅՈՒՐ

1957 թ.

գ. մ.

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ

1985 թ.

գ. մ.

Տ

 

3.87. Սամաղար գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ Ս. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

19-րդ դ.

գ. մ.

Տ

վրնրգ.՝ 1979 թ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՂԲՅՈՒՐ` ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ

1962 թ.

գ. մ.

Տ

ճարտ.՝ Կ. Գաբրիելյան

3.88. Սովետական գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ

1982 թ.

գ. մ.

Տ

քանդ.՝
Ս. Բաղդասարյան,
Տ. Հակոբյան
ճարտ.՝
Հ. Նալբանդյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ՀՐԱՉՅԱ ՔՈՉԱՐԻ

1970 թ.

գ. մ.

Տ

քանդ.՝ Ա. Սարգսյան

3.90. Վարդանաշեն գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ

19-20-րդ դդ.

0,5 կմ հս-ամ

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ՄԱՏՈՒՌ
Ս. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ

19-րդ դ.

0,5 կմ հս-աե

Տ

հիմնովին վերանորոգված

3.92. Տանձուտ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ

10-13-րդ դդ.

գ. մ.

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ Ս.ՍԱՀԱԿ

1912 թ.

գ. մ.

Տ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ` ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ

1975 թ.

գ. մ.

Տ

քանդ.՝ Ս. Պետրոսյան

3.93. Տարոնիկ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ՋՐՀԱՎԱՔ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

1730-1732 թթ.

 

Տ

թունել և ջրամբար

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ՋՐԱՂԱՑ

18-րդ դ. կես

 

Տ

արհեստական ջրամբարից 10 մ աե

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

ՔԱՂԱՔԱՏԵՂԻ ՄԵԾԱՄՈՐ

մթա 4-1 հզմ -
17-րդ դ.

0,5 կմ հվ - ամ

Հ

Մեծամոր գետի ձախ ափին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

 

 

միջնաբերդ

մթա 3-1 հզմ

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.

 

պալատական համալիր

մթա 2 հզմ վրջ-
1 հզմ սկզբ

 

Հ

միջնաբերդի հս կողմում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.

 

տաճարական համալիր

մթա 2-1 հզմ

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.

 

գործարան՝ հարստացուցիչ

մթա 2 հզմ վրջ-
1 հզմ սկզբ

 

Հ

միջնաբերդի հս լանջին

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.

 

ձուլարանների համալիր

մթա 2 հզմ վրջ-
1 հզմ սկզբ

 

Հ

միջնաբերդից հս -աե

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5.

 

թանգարանի շենք

1968 թ.

 

Հ

ճարտ.՝
Բ. Արզումանյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5.1.

վիշապաքար

մթա 2 հզմ

 

Հ

գլխ. մուտքի դիմաց

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

 

 

աստղադիտարան

մթա 3 հզմ

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

 

 

դամբարանադաշտ

մթա 2-1 հզմ

 

Հ

 

3.94. Փարաքար գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ

մթա 1 հզմ

հվ մասում

Հ

«Զվարթնոց» օդանավակայանից 0,5 կմ ամ, այգիների մեջ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ

19-20-րդ դդ.

հս մասում

Տ

գործող գերեզմանոցի միջին հատվածում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ.
Ս. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
(Ս. ՄԱՐԻԱՄ ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ)

1855 թ.

գ. մ.

Տ

Երևան-Վաղարշապատ մայրուղուց աջ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

 

 

խաչքար

9-10-րդ դդ.

 

Հ

մուտքի մոտ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

ԵԿԵՂԵՑԻ Ս.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

1859 թ.

գ.մ.

Տ

Երևան-Վաղարշապատ մայրուղուց աջ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

 

 

զանգակատուն

1984 թ.

 

Տ

ճարտ.՝
Կ. Բուռնազյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՂԲՅՈՒՐ` ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ

1943 թ.

գ. մ.

Տ

ճարտ.՝
Ռ. Իսրայելյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ՝ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ

1986 թ.

գ. մ.

Տ

քանդ.՝Ա. Շիրազ
ճարտ.՝
Ա. Մխիթարյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ

1957 թ.

գ. մ.

Տ

ճարտ.՝
Ռ. Ալավերդյան

3.95. Փշատավան գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ` ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ

1975 թ.

գ. մ.

Տ

ճարտ.՝
Ռ. Աբրահամյան

3.96. Քարակերտ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

ԱՄՐՈՑ

մթա 2 հզմ-
վաղ մջնդ

0,5 կմ հս-ամ

Հ

գլխ. մայրուղուց Արգինա տանող ճանապարհի ձախ կողմում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

 

բնակատեղի

մթա 2 հզմ-
վաղ մջնդ

 

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

դամբարանադաշտ

մթա 2-1 հզմ

 

Հ

բնակատեղիի հվ-ամ մասում

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ

մթա 2-1 հզմ

1 կմ հս-ամ

Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

 

դամբարանադաշտ

մթա 2-1 հզմ

 

Հ

բնակատեղիի հս-աե մասում

 

(Հավելվածը փոփ. 26.06.08 N 648-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան