Համարը 
N 907-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2008.08.23/53(643) Հոդ.873
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
14.08.2008
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.08.2008
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
02.09.2008
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԵՎ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՈՒ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

14 օգոստոսի 2008 թվականի N 907-Ն

 

ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԵՎ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՈՒ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի 43-րդ հոդվածը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել սահմանային և ռազմական նշանակության անտառների ու անտառային հողերի օգտագործման կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետ

Տ. Սարգսյան

 

2008 թ. օգոստոսի 19

Երևան

 

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2008 թվականի

օգոստոսի 14-ի N 907-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԵՎ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՈՒ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանային և ռազմական նշանակության անտառների ու անտառային հողերի օգտագործման կարգը:

2. Սահմանային նշանակության անտառներ ու անտառային հողեր են այն անտառներն ու անտառային հողերը, որոնք գտնվում են սահմանային շերտում:

3. Ռազմական նշանակության անտառներ ու անտառային հողեր են ռազմական օբյեկտների սահմանների շուրջ` մինչև 300 մետր շառավղով տեղակայված անտառներն ու անտառային հողերը:

4. Օգտագործման տրամադրվող` սահմանային և ռազմական նշանակության անտառների ու անտառային հողերի սահմանների վերաբերյալ եզրակացություն է տալիս Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության և անտառների կառավարման բնագավառների պետական լիազոր մարմինների համապատասխան մասնագետներից կազմված, անտառների կառավարման բնագավառի պետական լիազոր մարմնի կողմից հաստատված հանձնաժողովը՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի, «Պետական սահմանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և այլ իրավական ակտերի:

 

II. ԱՆՏԱՌՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

 

5. Հայաստանի Հանրապետության անտառների կառավարման պետական լիազոր մարմինը տիրապետում ու օգտագործում է սահմանային և ռազմական նշանակության` պետական սեփականություն հանդիսացող անտառներն ու անտառային հողերը՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6. «Պետական սահմանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ և 23-րդ հոդվածներով նախատեսված գործողությունների իրականացման ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության և պաշտպանության բնագավառների պետական լիազոր մարմիններն ապահովում են անտառների կառավարման և անտառների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմինների կողմից կատարվող աշխատանքներում ներգրավված անձանց անվտանգությունը՝ համաձայն «Պետական սահմանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի:

7. Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության և պաշտպանության բնագավառների պետական լիազոր մարմիններն անտառների կառավարման և անտառների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող պետական լիազոր մարմինների ներկայացուցիչներին սահմանային և ռազմական նշանակության անտառներում ու անտառային հողերում իրենց լիազորություններն իրականացնելու համար տրամադրում են թույլտվություններ:

8. Սահմանային և ռազմական նշանակության անտառներում ու անտառային հողերում անտառօգտագործումն իրականացվում է անտառաշինական նախագծերին համապատասխան, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության և պաշտպանության բնագավառներում պետական լիազոր մարմինների հետ համաձայնեցված:

9. Սահմանային և ռազմական նշանակության անտառներն ու անտառային հողերը վարձակալության և անհատույց օգտագործման չեն տրամադրվում:

10. Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության և պաշտպանության բնագավառների պետական լիազոր մարմինները սահմանային և ռազմական նշանակության անտառներում ու անտառային հողերում, տեղեկացնելով անտառների կառավարման բնագավառի լիազոր մարմնին, կարող են իրականացնել այլ հատումներ:

11. Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության և պաշտպանության բնագավառների պետական լիազոր մարմիններն իրականացնում են հսկողություն սահմանային շերտերին ու ռազմական օբյեկտներին հարակից տարածքներում գտնվող սահմանային և ռազմական նշանակության անտառների ու անտառային հողերի պահպանության նկատմամբ:

12. Սահմանային և ռազմական նշանակության անտառներում ու անտառային հողերում կենդանական աշխարհի վերարտադրության կազմակերպման և օգտագործման, մշակութային, առողջարարական, սպորտի, հանգստի ու զբոսաշրջության, ինչպես նաև պետական սահմանի հետ չկապված այլ գործունեության նպատակով անտառօգտագործում չի թույլատրվում:

 

III. ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ

 

13. Սահմանային և ռազմական նշանակության անտառների ու անտառային հողերի մոնիթորինգն ու վերահսկողությունն իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

IV. ՀԱՄԱՏԵՂ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ

 

14. Սահմանային և ռազմական նշանակության անտառներում ու անտառային հողերում Հայաստանի Հանրապետության անտառների կառավարման բնագավառի պետական լիազոր մարմինը, Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքով սահմանված իր իրավասություններն իրականացնելիս, յուրաքանչյուր տարվա հունվար ամսվա 2-րդ տասնօրյակում Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության և պաշտպանության բնագավառների պետական կառավարման լիազոր մարմիններ հաստատման է ներկայացնում անտառօգտագործման միջոցառումների ծրագիրը, ժամանակացույցը և անտառօգտագործում իրականացնող ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց ցանկը, որոնց մեջ կատարված փոփոխությունները 10-օրյա ժամկետում ներկայացվում են համապատասխան պետական կառավարման լիազոր մարմիններ:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան