Համարը 
թիվ 15-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2009.01.26/3(321) Հոդ.26
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
24.12.2008
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
24.12.2008
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.02.2009
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
01.07.2015

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԳԱՐՆԱՆԱՑԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 3-ԳՏՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

14 հունվարի 2009 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60309004

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

24 դեկտեմբերի 2008 թ. 
ք. Երևան

  թիվ 15-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«ԳԱՐՆԱՆԱՑԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 3-ԳՏՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել «Գարնանացանի ընթացքի մասին» ձև թիվ 3-ԳՏՀ» պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելվածի։

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

 

Հաստատված է

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի

2008 թ. դեկտեմբերի 24-ի թիվ 15-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ԳԱՐՆԱՆԱՑԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 3-ԳՏՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հրահանգը սահմանում է «Գարնանացանի ընթացքի մասին» ձև թիվ 3-ԳՏՀ պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը լրացվում է գյուղապետարանների և քաղաքապետարանների (թաղապետարանների) կողմից, որոնք այդ մասին նախապես տեղեկացվում են և վիճակագրական մարմիններին է ներկայացվում հաշվետվության ձևի վրա նշված ժամկետներին և պարբերականությամբ:

3. Հաշվետվության ցուցանիշները լրացվում են աճողական կարգով:

4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված խնդիրները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

5. «Ընդամենը գարնանացան, ներառյալ ոչնչացված աշնանացանի վրա կատարված վերացանքը» թիվ 001 տողում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանում ցանված գարնանացան մշակաբույսերի ցանքատարածությունները, ներառյալ ոչնչացված աշնանացանի վրա կատարված գարնանացանը (վերացանք): Այն դեպքում, երբ տեղի է ունեցել գարնանացան մշակաբույսերի ոչնչացում և կատարվել է վերացանք, ոչնչացված տարածությունում ցանված նախնական մշակաբույսը հաշվետվությունից հանվում է և տվյալ տարածքը ցույց է տրվում նոր ցանված մշակաբույսերի ցանքատարածությունների կազմում: Գարնանացանի ոչնչացված այն տարածությունները, որոնց վրա վերացանք չի կատարվել, հաշվետվության տվյալներից չեն հանվում:

6. Թիվ 001 տողում ցույց չեն տրվում հետևյալ ցանքերը.

- շարահերկ մշակաբույսերի միջշարքային ցանքերը,

- կանաչ կերերի համար ցանված հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքերը,

- բազմամյա խոտերի անցյալ տարիների ցանքերը,

- կանաչ պարարտացման նպատակով ցանված մշակաբույսերի ցանքերը:

7. «Հացահատիկներ և ընդեղեններ, ներառյալ հատիկի համար ցանված վիկան, լյուպինը և սերադելլան» թիվ 002 տողում, լրացվում է գարնանացան ցորենի, տարեկանի, գարու, վարսակի, կորեկի, հաճարի, հատիկի համար, եգիպտացորենի, ոլոռի, լոբու, ոսպի և սիսեռի ցանքատարածությունների հանրագումարը:

8. Թիվ 002 տողում ցույց չեն տրվում կանաչ կերի, խոտի, սիլոսի և անասուններին արածացնելու նպատակով ցանված եգիպտացորենի ցանքատարածությունները: Բացի այդ, նույն տողում չի հաշվառվում նաև կանաչ վիճակում պատիճներով հավաքվող ընդեղենների ցանքատարածությունները, որոնք հաշվի են առնվում «Ընդամենը բանջարեղեն» թիվ 009 տողի հանրագումարում:

9. «Տեխնիկական մշակաբույսեր»՝ թիվ 007 տողում լրացվում են ծխախոտի, կտավատի, խորդենու, չամանի և այլ տեխնիկական մշակաբույսերի ցանքերը:

10. «Կարտոֆիլ»՝ թիվ 008 տողում լրացվում են կարտոֆիլի գարնանային և ամառային բոլոր տնկումները:

11. «Ընդամենը բանջարեղեն»՝ թիվ 009 տողում, ընդհանուր գումարով լրացվում են բոլոր բանջարանոցային մշակաբույսերի ցանքերի, ներառյալ սերմ ստանալու նպատակով կատարված ցանքերի ու տնկումների հանրագումարը:

12. Այն բոլոր բանջարանոցային մշակաբույսերի ցանքերը, որոնք նշված չեն թիվ 010-018 տողերում, լրացվում են «այլ բանջարեղեն»՝ թիվ 019 տողում:

13. «Պարենային բոստան»՝ թիվ 020 տողում լրացվում են ձմերուկի և սեխի ցանքերը:

14. «Կերային մշակաբույսեր»՝ թիվ 021 տողում լրացվում են ընթացիկ տարում ցանված բոլոր տեսակի կերային մշակաբույսերի ցանքերը (կերի արմատապտուղներ, ցանքեր սիլոսի համար, եգիպտացորեն կանաչ կերի և սիլոսի համար, բոլոր տեսակների միամյա խոտերի ցանքերը ներառյալ աշնանը կանաչ կերի համար ցանված հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքերը, բազմամյա խոտաբույսերի մաքուր ցանքերը ներառյալ աշնանը կատարված բազմամյա խոտաբույսերի մաքուր ցանքերը և այլն): Այս տողում չեն լրացվում նախորդ տարիներին ցանված բազմամյա մշակաբույսերի ցանքերը:

15. «Ոչնչացել են աշնանացան մշակաբույսեր»՝ թիվ 022 տողում լրացվում են, միայն ամբողջովին ոչնչացած աշնանացանի ցանքերը: Մասամբ ոչնչացած աշնանացանի ցանքերը, եթե նրանց վրա գարնանացան չի կատարվել, այս տողում չեն լրացվում:

16. «Ոչնչացված աշնանացանի տարածության վրա կատարվել է գարնանացան մշակաբույսերի ցանք»՝ թիվ 023 տողով լրացվում են միայն ոչնչացված աշնանացանի տարածքների վրա կատարված գարնանացան մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:

 

 

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_5817

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացվում է համաձայն՝ «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի», Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002թ. մայիսի 10-ի «Վարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 109 որոշմամբ հաստատված կարգի

Ներկայացվում է Ներկայացնում են

Հաշվետվության ներկայացման
ժամկետը`

ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության
մարզային գործակալություն
կամ  տարածքային բաժանմունք

գյուղապետարանները  և
քաղաքապետարանները
(թաղապետարանները)

մինչև  ապրիլի 7-ը,
մայիսի 7-ը, հունիսի 7-ը

Ով է ներկայացնում ____________________________________

(անվանումը)


Գտնվելու վայրը ______________________________________

_____________________________________   
I   I   I   I   I   I   I
(փոստային դասիչ)


Պետական ռեգիստրում գրանցված համարը I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը  I  I  I  I  I  I  I  I  I

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը            I  I  I  I  I  I  I  I  I

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ
3-ԳՏՀ


«Հաստատված է»
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
24 դեկտեմբերի 2008 թ թիվ  
15-Ն որոշմամբ
 

Չլրացնել             Ներմուծեք նկարագրությունը_17998

ՏԳՏԴ  I   I   I   I   I   I

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:

ԳԱՐՆԱՆԱՑԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ

Առ 1-ը ______________200__թ.

 

(աճողական, աշխատանքների սկզբից)

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի
համարը

Ընդամենը,
հեկտար

 Ա

Բ

1

Ընդամենը գարնանացան, ներառյալ ոչնչացված աշնանացանի վրա կատարված վերացանքը

001

 

 այդ թվում՝
հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսեր, ներառյալ հատիկի համար ցանված վիկան, լյուպինը և սերադելլան

002

 

 որից՝
ցորեն

003

 

 գարի

004

 

 այլ հացահատիկային մշակաբույսեր

005

 

 հատիկաընդեղենային մշակաբույսեր

006

 

Տեխնիկական մշակաբույսեր

007

 

Կարտոֆիլ

008

 

Ընդամենը` բանջարեղեն *)

009

 

որից՝
կաղամբ

010

 

 վարունգ

011

 

 լոլիկ

012

 

 սեղանի ճակնդեղ

013

 

 սեղանի գազար

014

 

 գլուխ սոխ

015

 

 սխտոր

016

 

 պղպեղ

017

 

 բադրիջան

018

 

 այլ բանջարեղեն

019

 

Պարենային բոստան

020

 

Կերային մշակաբույսեր

021

 

Ոչնչացել են աշնանացան մշակաբույսեր

022

 

Ոչնչացված աշնանացանի տարածության վրա կատարվել է գարնանացան մշակաբույսերի ցանք

023

 

*) 10-19 տողերը լրացվում են վերջին հաշվետվությունում

Ղեկավար

_______________________
(ազգանուն, անուն)

_______________________
(ստորագրություն)

 

Լրացնող
(գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)

 

_______________________
(ազգանուն, անուն)

 

_______________________
(ստորագրություն, պաշտոն)


_______________________
(հեռախոսահամար(ներ))


«__»  _________200__թ.
(լրացման ամսաթիվը)

 

 

Էլեկտրոնային փոստ ___________________@__________________