Համարը 
թիվ 18-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2009.01.26/3(321) Հոդ.29
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
24.12.2008
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
24.12.2008
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.02.2009
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
01.01.2013

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՐՔԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 6-ՄԵՔՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

14 հունվարի 2009 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60309007

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

24 դեկտեմբերի 2008 թ. 
ք. Երևան

  թիվ 18-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՐՔԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 6-ՄԵՔՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել «Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության և սարքինության վիճակի մասին» ձև թիվ 6-ՄԵՔՀ» պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելվածի։

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

 

Հաստատված է

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի

2008 թ. դեկտեմբերի 24-ի թիվ 18-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՐՔԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 6-ՄԵՔՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Հրահանգը սահմանում է «Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության և սարքինության վիճակի մասին» ձև թիվ 6-ՄԵՔՀ պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը լրացվում է գյուղապետարանների և քաղաքապետարանների (թաղապետարանների) կողմից, որոնք այդ մասին նախապես տեղեկացվում են և վիճակագրական մարմիններին է ներկայացվում հաշվետվության ձևի վրա նշված ժամկետներին և պարբերականությամբ:

 

2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

4. Հաշվետվությունում լրացվում է գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկա քանակը, անկախ դրանց սեփականության ձևից, պատկանելությունից և սարքինության վիճակից:

5. «Տրակտորներ, ընդամենը»՝ թիվ 001 տողով, թիվ 1 և 2 սյունակներում, լրացվում են բոլոր մակնիշի առկա և դրանցից սարքին վիճակում գտնվող տրակտորների թիվը, ներառյալ այն տրակտորները, որոնց վրա մոնտաժված են բուլդոզերներ, սկրեպերներ, առու փորողներ, ոռոգման մեքենաներ, արմատահանող հավաքողներ և այլն:

6. «Բեռնատար ավտոմեքենաներ»՝ թիվ 002 տողով, թիվ 1 և 2 սյունակներում, լրացվում են բոլոր մակնիշի առկա և դրանցից սարքին վիճակում գտնվող բեռնատար ավտոմեքենաների թիվը, ներառյալ ավտոցիստեռնները (բենզին, կաթ և այլն փոխադրող): Այն ավտոմեքենաները, որոնց վրա մոնտաժված են հատուկ հարմարանքներ (ավտոբենզին լիցքավորողներ, ինքնաշարժ կռունկներ) այս տողով չեն լրացվում:

7. «Հացահատիկահավաք կոմբայններ բոլոր մակնիշի»՝ թիվ 003 տողով, թիվ 1 և 2 սյունակներում, լրացվում են բոլոր մակնիշի առկա և դրանցից սարքին վիճակում գտնվող հացահատիկահավաք կոմբայնների թիվը:

8. «Տրակտորային կցասայլակներ»՝ թիվ 004 տողով, թիվ 1 և 2 սյունակներում, լրացվում են բոլոր մակնիշի առկա և դրանցից սարքին վիճակում գտնվող միայն տրակտորային կցասայլակների թիվը: Այս տողով, ավտոմոբիլային կցասայլերը ցույց չեն տրվում:

9. «Տրակտորային խոտհնձիչներ»՝ թիվ 005 տողով, թիվ 1 և 2 սյունակներում, լրացվում են բոլոր մակնիշի առկա և դրանցից սարքին վիճակում գտնվող տրակտորային կցովի, կախովի և կիսակախովի խոտհնձիչները (ներառյալ հնձիչ մանրացնողները և հնձիչ տափակեցնողները), որոնք նախատեսված են խոտի, կանաչ կերի և սիլոսի, եգիպտացորեն, արևածաղիկ և խոտաբույսեր հնձելու համար: Այս տողով չեն ընդգրկվում խուրձ կապող հնձիչները:

10. «Կերահավաք կոմբայններ՝ ներառյալ սիլոսահավաք»՝ թիվ 006 տողով, թիվ 1 և 2 սյունակներում, լրացվում են բոլոր մակնիշի առկա և դրանցից սարքին վիճակում գտնվող կերահավաք (ներառյալ սիլոսահավաք) կոմբայնները:

11. «Կարտոֆիլահավաք կոմբայններ»՝ թիվ 007 տողով, թիվ 1 և 2 սյունակներում, լրացվում են բոլոր մակնիշի, առկա և դրանցից սարքին վիճակում գտնվող կարտոֆիլ հավաքող կոմբայնները: Այս տողով, կարտոֆիլ քանդող և տնկող մեքենաները ցույց չեն տրվում:

12. «Մամլիչ - բարդոձիչներ»՝ թիվ 008 տողով, թիվ 1 և 2 սյունակներում, լրացվում են բոլոր մակնիշի առկա և դրանցից սարքին վիճակում գտնվող մամլիչ -բարդոձիչները:

13. «Հատիկազտիչ մեքենաներ»՝ թիվ 009 տողով, թիվ 1 և 2 սյունակներում, լրացվում են բոլոր մակնիշի առկա և դրանցից սարքին վիճակում գտնվող հատիկազտիչ մեքենաները, ներառյալ հատիկ մաքրող- չորացնող կայանների ու կոմպլեքսների մաքրող մեքենաները:

14. «Տրակտորային շարքացաններ»՝ թիվ 010 տողով, թիվ 1 և 2 սյունակներում, լրացվում են բոլոր մակնիշի առկա և դրանցից սարքին վիճակում գտնվող շարքացանները:

15. «Տրակտորային գութաններ»՝ թիվ 011 տողով, թիվ 1 և 2 սյունակներում, լրացվում են միայն ընդհանուր օգտագործման, առկա և դրանցից սարքին վիճակում գտնվող տրակտորային գութանները, առանց ճահճային, այգիների և այլ գութանների:

16. «Կուլտիվատորներ»՝ թիվ 012 տողով, թիվ 1 և 2 սյունակներում, լրացվում են բոլոր մակնիշի առկա և դրանցից սարքին վիճակում գտնվող կուլտիվատորները, առանց հարթակտրիչների ու խորը փխրեցնողների:

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_5817

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացվում է համաձայն՝ «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի», Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002թ. մայիսի 10-ի «Վարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 109 որոշմամբ հաստատված կարգի

Ներկայացվում է Ներկայացնում է

Հաշվետվության ներկայացման
ժամկետը`

ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության
մարզային գործակալություն
կամ  տարածքային բաժանմունք

գյուղապետարանները  և
քաղաքապետարանները
(թաղապետարանները)

մինչև  հունվարի 7-ը,
ապրիլի 7-ը, հուլիսի 7-ը

Ով է ներկայացնում ____________________________________

(անվանումը)


Գտնվելու վայրը ______________________________________

_____________________________________   
I   I   I   I   I   I   I
(փոստային դասիչ)


Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը  I  I  I  I  I  I  I  I  I

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը            I  I  I  I  I  I  I  I  I

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ
6-ՄԵՔՀ

«Հաստատված է»
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
24 դեկտեմբերի 2008 թ
թիվ  18-Ն որոշմամբ
 

Չլրացնել             Ներմուծեք նկարագրությունը_17998

ՏԳՏԴ  I   I   I   I   I   I

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:

 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՐՔԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ

 

առ 1-ը 200__ թ.

 

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի համարը

Առկայությունը

Որից՝ սարքին վիճակում

Ա

Բ

1

2

Տրակտորներ-ընդամենը

001

   

Բեռնատար ավտոմեքենաներ

002

   

Հացահատիկահավաք կոմբայններ բոլոր մակնիշների

003

   

Տրակտորային կցասայլակներ

004

   

Տրակտորային խոտհնձիչներ

005

   

Կերահավաք կոմբայններ՝ ներառյալ սիլոսահավաք

006

   

Կարտոֆիլահավաք կոմբայններ

007

   

Մամլիչ-բարդոձիչներ

008

   

Հատիկազտիչ մեքենաներ

009

   

Տրակտորային շարքացաններ

010

   

Տրակտորային գութաններ

011

   

Կուլտիվատորներ

012

   

Ղեկավար

_______________________
(ազգանուն, անուն)

_______________________
(ստորագրություն)

 

Լրացնող
(գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)

 

_______________________
(ազգանուն, անուն)

 

_______________________
(ստորագրություն, պաշտոն)


_______________________
(հեռախոսահամար(ներ)


«__»  _________200__թ.
(լրացման ամսաթիվը)

Էլեկտրոնային փոստ __________________@__________________