Համարը 
N 530-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2009.05.27/27(693) Հոդ.589
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
14.05.2009
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.05.2009
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
06.06.2009
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԿԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԹՈՒՆԱՎՈՐ, ԱՆՑԱՆԿԱԼԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՔԱՆԱԿՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

14 մայիսի 2009 թվականի N 530-Ն

 

ԿԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԹՈՒՆԱՎՈՐ, ԱՆՑԱՆԿԱԼԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՔԱՆԱԿՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն «Անասնակերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել կերարտադրության նպատակով օգտագործվող օրգանական և անօրգանական թունավոր, անցանկալի նյութերի ցանկը և դրանց առավելագույն թույլատրելի քանակները` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետ

Տ. Սարգսյան

 

2009 թ. մայիսի 19

Երևան

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

մայիսի 14-ի N 530-Ն որոշման

ԿԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԹՈՒՆԱՎՈՐ, ԱՆՑԱՆԿԱԼԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՔԱՆԱԿՆԵՐԸ

NN
ը/կ

Օրգանական և անօրգանական թունավոր, անցանկալի նյութերի անվանումները

Կերատեսակը

Չափաքանակը (առավելագույն մնացորդային քանակությունը)` կերերում մգ/կգ
12 տոկոս խոնավության պայմաններում

1

2

3

4

1.

 

Արսեն

ճակնդեղից շաքարի արտադրության մնացորդներ

4

առվույտի և երեքնուկի խոտ

4

կերային ֆոսֆատներ

10

ջրային կենդանիների վերամշակումից ստացվող կերեր

10

ձկների համար նախատեսված
համակցված կերեր

4

համակցված այլ կերեր

2

հանքային կերային հավելումներ

12

կերային այլ հավելումներ

4

այլ կերեր

2

2.

Կապար

կանաչ կերեր

40

կերային ֆոսֆատներ

30

միկրոկենսաբանական սինթեզի կերեր (խմորասնկեր)

5

համակցված կերեր

5

հանքային կերային հավելումներ

30

կերային այլ հավելումներ

10

այլ կերեր

10

3.

Ֆտոր

կենդանական ծագում ունեցող կերեր

500

կերային ֆոսֆատներ

2000

խոզերի համար նախատեսված համակցված կերեր

100

այլ թռչունների համար (բացի հավի ճտերից) նախատեսված համակցված կերեր

350

հավի ճտերի համար նախատեսված համակցված կերեր

250

այլ համակցված կերեր

150

կովերի, ոչխարների և այծերի համար նախատեսված հանքային խառնուրդներ

2000

կերային այլ հավելումներ

125

այլ կերեր

150

4.

Սնդիկ

ջրային կենդանիների վերամշակումից ստացվող կերեր

0.5

շների և կատուների համար նախատեսված համակցված կերեր

0.4

համակցված այլ կերեր

0.1

կերային հավելումներ (բացառությամբ շների և կատուների համար նախատեսված կերային հավելումների)

0.2

այլ կերեր

0.1

5.

Նիտրիտներ

ձկների կերեր

60 (արտահայտված նատրիումի նիտրատի ձևով)

համակցված այլ կերեր (բացառությամբ տնային կենդանիների (առանց տնային թռչունների և ակվարիումային ձկների) համար նախատեսված համակցված կերերի)

15 (արտահայտված նատրիումի նիտրատի ձևով)

6.

Կադմիում

բուսական ծագում ունեցող կերեր

1

կենդանական ծագում ունեցող կերեր
(բացառությամբ տնային կենդանիների համար նախատեսված կերերի)

2

կերային ֆոսֆատներ

10

այծերի, ոչխարների և կովերի (բացառությամբ հորթերի, գառների և ուլերի) համար նախատեսված համակցված կերեր

1

համակցված կերեր (բացառությամբ տնային կենդանիների համար նախատեսված կերերի)

0.5

հանքային կերային հավելումներ

5

կովերի, ոչխարների և այծերի համար նախատեսված կերային հավելումներ

0.5

7.

Աֆլատոքսին B1

արմավենու պտուղ, կոկոսի ընկույզի չորացրած միջուկ, գետնընկույզ, բամբակի սերմեր, եգիպտացորեն և եգիպտացորենի վերամշակումից ստացված արտադրանք

 

 

0.02

կթան կովերի համար նախատեսված համակցված կերեր

0.005

հորթերի և գառների համար նախատեսված համակցված կերեր

0.01

կովերի, ոչխարների, այծերի (բացառությամբ մատղաշ կենդանիների) համար նախատեսված համակցված կերեր

 

0.05

խոզերի և թռչունների (բացառությամբ մատղաշ կենդանիների) համար նախատեսված համակցված կերեր

0.02

համակցված այլ կերեր

0.01

կովերի, ոչխարների և այծերի համար նախատեսված կերային հավելումներ

0.05

կաթնատու կենդանիների, հորթերի և գառների համար նախատեսված կերային հավելումներ

 

0.03

խոզերի և թռչունների (բացառությամբ մատղաշ կենդանիների) համար նախատեսված կերային հավելումներ

0.03

կերային այլ հավելումներ

0.005

այլ կերեր

0.05

8.

Դեզօքսինիվալենոլ
(վոմիտոքսին)

եգիպտացորենի երկրորդային հումք

12

հատիկային և հատիկաընդեղենային այլ կերեր

8

խոզերի համար նախատեսված համակցված կերեր և կերային հավելումներ

0.9

մինչև 4 ամսական հորթերի, գառների և ուլերի համար նախատեսված համակցված կերեր և կերային հավելումներ

2

համակցված այլ կերեր և կերային հավելումներ

5

9.

Զեարալենոն

եգիպտացորենի երկրորդային հումք

3

հատիկային և հատիկաընդեղենային այլ կերեր

2

խոճկորների և երիտասարդ խոզերի (շիշակների) համար նախատեսված համակցված կերեր և կերային հավելումներ

0.1

խոզամայրերի և բտվող խոզերի համար նախատեսված համակցված կերեր և կերային հավելումներ

0.25

հորթերի, կթան կովերի, ոչխարների, գառների, այծերի, ուլերի համար նախատեսված համակցված կերեր և կերային հավելումներ

0.5

10.

Օխրատոքսին A

հատիկային և հատիկաընդեղենային կերեր

0.25

խոզերի համար նախատեսված համակցված կերեր և կերային հավելումներ

0.05

թռչունների համար նախատեսված համակցված կերեր և կերային հավելումներ

0.1

11.

Ֆումոնիզին B1 + B2

եգիպտացորեն և եգիպտացորենի երկրորդային հումք

60

խոզերի, ձիերի, ճագարների և տնային կենդանիների համար նախատեսված համակցված կերեր և կերային հավելումներ

5

ձկների համար նախատեսված համակցված կերեր և կերային հավելումներ

10

թռչունների, հորթերի, մինչև չորս ամսական գառների համար նախատեսված համակցված կերեր և կերային հավելումներ

20

մատղաշ (չորս ամսականից բարձր) որոճող կենդանիների և ջրաքիսի համար նախատեսված համակցված կերեր և կերային հավելումներ

50

12.

Էնդոսուլֆան (ալֆա, բետա իզոմերներ և էնդոսուլֆանսուլ-ֆատի գումարը` արտահայտված որպես էնդոսուլֆան)

եգիպտացորեն և եգիպտացորենի երկրորդային հումք

0.2

յուղատու սերմեր և դրանց վերամշակումից ստացված արտադրանքներ

0.5

չզտված բուսական ձեթեր

1.0

ձկների համար նախատեսված համակցված կերեր

0.005

այլ կերեր

0.1

13.

Թեոբրոմին

կովերի համար նախատեսված համակցված կերեր

700

համակցված այլ կերեր

300

14.

Մանանեխային եթերայուղ

հլածուկի սերմերի քուսպ

4000 (արտահայտված որպես ալիլիզոթիոցիանատ)

կովերի, ոչխարների և այծերի (բացառությամբ մատղաշ կենդանիների) համար նախատեսված համակցված կերեր

1000 (արտահայտված որպես ալիլիզոթիոցիանատ)

խոզերի (բացառությամբ խոճկորների) և թռչունների համար նախատեսված համակցված կերեր

500 (արտահայտված որպես ալիլիզոթիոցիանատ)

համակցված այլ կերեր

150 (արտահայտված որպես ալիլիզոթիոցիանատ)

այլ կերեր

100

15.

Վինալ Թիոքսազոլիդոն
(վինիլօքսազոլիդինթիոն)

ածան հավերի համար նախատեսված
համակցված կերեր

 

500

թռչունների (բացառությամբ ածան հավերի) համար նախատեսված համակցված կերեր

 

1000

16.

Աշորայի եղջերասունկ
(Claviceps purpurea)

չթեփահանված հացազգիներ պարունակող կերեր

1000

17.

Մոլախոտի սերմեր, ինչպես նաև բույսերի սերմեր, որոնք պարունակում են ալկալոիդներ,
գլյուկոզիդներ կամ այլ թունավոր նյութեր` առանձին կամ համակցված, ներառյալ`

տարատեսակ կերեր

3000

 

 

1) որոմ` հարբեցնող (Lolium temulentum L.)

 

1000

2) արջընկույզ սովորական (գարշահոտ)
(Danura stramonium L.)

 

1000

18.

Գերչակի (տզկանեփի) սերմեր (Ricinus communis L.)

տարատեսակ կերեր

10 (գերչակի սերմերը` իրենց թաղանթով)

19.

Բոժոժատունկ
(Crotalaria spp.)

տարատեսակ կերեր

100

20.

Ստորև նշված բուսական արտադրանքները և դրանց վերամշակման արդյունքում ստացված մնացորդները`
1) ծիրան (Prunus armeniaca L.)
2) դառը նուշ
(Prunus dulcis (Mill.)D.A.Webb var.
amara(DC.)Focke
(=Prunus amygdalus
Batsch var.amara(DC.) Focke)
3) եվրոպական (անտառային) հաճար (Fagus silvatica L.)
4) կամելինա (ճապոնավարդ)
(Camelina sativa(L)
Grantz)
5) կրոտոն տիգլիում (չինական գերչակ) (Groton tiglium)
6) յատրոֆա (բուժատունկ)
(Jatropha curcas)
7) սարեպտական մանանեխ (Brassica juncea (L) Czern. And Coss. ssp. juncea var. juncea)
8) հնդկական մանանեխ (Brassica juncea (L) Czern. And Coss. ssp.intergrifolia (west) Thell)
9) չինական մանանեխ (Brassica juncea (L) Czern. And Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin)
10) սև մանանեխ (մարձակ) (Brassica nigra(L.) Koch)
11) եթովպիական մանանեխ
(Brassica carinata A. Braun)

տարատեսակ կերեր

հետքեր (քանակապես անորոշելի)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան