Համարը 
N 551
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 1999.09.30/25(91)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
31.08.1999
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
31.08.1999
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
31.08.1999
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
10.10.1999
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՉՆԵՐԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ
31 օգոստոսի 1999 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

31 օգոստոսի 1999 թվականի N 551
քաղ. Երևան

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՉՆԵՐԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետությունում պետական և հասարակական նշանավոր գործիչների հիշատակը հավերժացնելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետությունում պետական և հասարակական նշանավոր գործիչներին նվիրված հուշարձանների իրականացման կարգը (կցվում է):

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության Նախարարների խորհրդի 1991 թվականի ապրիլի 6-ի «Պետական, հասարակական, մշակույթի և գիտության գործիչների հիշատակը հավերժացնելու կարգի մասին» N 270 որոշումը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Վ. Սարգսյան

 

 

Հաստատված է
ՀՀ կառավարության 1999 թվականի
օգոստոսի 31-ի N 551 որոշմամբ

 

Կ Ա Ր Գ

 

Հայաստանի Հանրապետությունում պետական ԵՎ հասարակական նշանավոր գործիչներին նվիրված հուշարձանների իրականացման

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետությունում պետական և հասարակական նշանավոր գործիչների հիշատակը հավերժացնելու նպատակով պետական և համայնքների տարածքներում ու հասարակական վայրերում հուշարձանների (վեհարձան, կոթող, անդրի, կիսանդրի, հուշաքար, հուշատախտակ) իրականացման (նախաձեռնման, որոշման ընդունման, նախագծման և կառուցման) կարգը:

2. Հուշարձանի իրականացումը կարող են նախաձեռնել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունները, գերատեսչությունները, պետական կառավարման տարածքային ու տեղական ինքնակառավարման մարմինները, կազմակերպությունները, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորները և առանձին քաղաքացիներ:

Հուշարձանի իրականացման վերաբերյալ առաջարկությունը նախապես համաձայնեցվում է պետական և հասարակական նշանավոր գործչի կամ նրա առաջին հերթի ժառանգների ու համապատասխան համայնքի ավագանու հետ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի միջոցով ներկայացվում տվյալ գործչի գործունեության ոլորտի համապատասխան պետական կառավարման հանրապետական մարմին, որը Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան մարզպետին է ներկայացնում գործչին նվիրված հուշարձանի իրականացման վերաբերյալ առաջարկություն` նշելով հուշարձանի տեսակը, տեղադրման վայրը, պատվիրատուին և ֆինանսավորման աղբյուրների մասին:

Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան մարզպետը նպատակահարմարության դեպքում ընդունում է որոշում հուշարձանի իրականացման վերաբերյալ:

(2-րդ կետը փոփ. 16.04.09 N 393-Ն)

3. Հուշարձանի նախագծային ու շինարարական աշխատանքների ֆինանսավորումը կարող է կատարվել տարբեր աղբյուրներից` ինչպես Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի և համայնքների բյուջեների միջոցների հաշվին ու կազմակերպությունների, առանձին քաղաքացիների կողմից, այնպես էլ տարբեր ֆինանսական աղբյուրների համատեղ մասնակցությամբ:

4. Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան մարզպետի որոշման հիման վրա հուշարձանի իրականացման որոշակի տեղի (հրապարակ, պողոտա, փողոց, շենք և այլն) ընտրության և հետագա իրականացման, ինչպես նաև համապատասխան նախագծի մշակման մրցույթի կազմակերպման դեպքում դրանց մասին որոշումն ընդունում է համայնքի ղեկավարը:

(4-րդ կետը փոփ. 16.04.09 N 393-Ն)

5. Հուշարձանի նախագծի մշակումն ու հաստատումը, շինարարության թույլտվությունը, կառուցումը, ավարտի ձևակերպումը և պահպանումը կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Հուշարձանի ճարտարապետաշինարարական նախագծերը (բացի կիսանդրիներից, հուշաքարերից և հուշատախտակներից) մինչև հաստատումը սահմանված կարգով համաձայնեցվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության, իսկ պատմության և մշակույթի հուշարձանների, դրանց պահպանական գոտիների, պատմական միջավայրի և պատմամշակութային արգելոցների տարածքներում հուշարձանների իրականացման դեպքում` նաև Հայաստանի Հանրապետության պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչության հետ:

6. Հուշարձանների վրա նախատեսվող մակագրությունների տեքստը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի միջոցով համաձայնեցվում է պետական և հասարակական նշանավոր գործչի գործունեության ոլորտի համապատասխան պետական մարմնի հետ: