Համարը 
թիվ 21-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2009.11.02/29(347) Հոդ.348
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
02.10.2009
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
02.10.2009
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2010
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
01.01.2011

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՓՈՍՏԱՅԻՆ, ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ԿԱՊԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 11-ԿԱՊ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի ԹԻՎ 14-Ն ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՄԱՍՆԱԿԻ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

19 հոկտեմբերի 2009 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60309351

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

2 հոկտեմբերի 2009 թ.
ք. Երևան

թիվ 21-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՓՈՍՏԱՅԻՆ, ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ԿԱՊԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 11-ԿԱՊ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի ԹԻՎ 14-Ն ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՄԱՍՆԱԿԻ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մաuին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Փոստային, սուրհանդակային և կապի գործունեության մասին» Ձև թիվ 11-ԿԱՊ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը` համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2005 թվականի հոկտեմբերի 28-ի «Կապի աշխատանքի մասին» Ձև թիվ 11-ԿԱՊ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 14-Ն որոշման 1-ին կետը և այդ կետով հաստատված հավելվածը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2010 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

 

Հաստատված է

ՀՀ վիճակագրության

պետական խորհրդի

2009 թվականի հոկտեմբերի 2-ի

թիվ 21-Ն որոշմամբ

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ՓՈՍՏԱՅԻՆ, ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ԿԱՊԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 11-ԿԱՊ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ)

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը սահմանում է «ՓՈՍՏԱՅԻՆ, ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ԿԱՊԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 11-ԿԱՊ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են փոստային, սուրհանդակային և կապի ծառայություններ մատուցող իրավաբանական անձինք ու անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թվականի հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվության ցուցանիշները լրացվում են աճողական կարգով` տարվա սկզբից:

4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

5. 110-125.1.4 տողերը վերաբերում են փոստային և սուրհանդակային կապի ցուցանիշներին:

6. 110 տողում արտացոլվում են պարբերական հրատարակությունների (թերթերի, ամսագրերի և այլն) փոխադրման փաստացի ծավալներն ըստ բաժանորդագրության և հատավաճառի:

7. 120-125.1.4 տողերում արտացոլվում են նամակների ու բացիկների, ծանրոցածրարների (բանդերոլների) և ծանրոցների (հասարակ, պատվիրված, լրացուցիչ վճարով, ծանուցումով, գնահատված) փոխադրման փաստացի ծավալները` առանձնացնելով նաև միջազգային փոստային կապի օպերատորների հետ փոստային առաքանու փոխանակումները: Տվյալներն արտացոլվում են հազար հատերով՝ առանձնացված ըստ ելքային և մուտքային փոխադրումների, իսկ ելքայինն իր հերթին՝ ըստ վերգետնյա (ցամաքային) և օդային տրանսպորտով առաքումների:

8. 130-130.2 տողերում արտացոլվում են բոլոր տեսակի հեռագրերի (սովորական, շտապ, գեղարվեստական բլանկներով) փոխանցման փաստացի ծավալները (հազ. հատ):

9. 135-155 տողերը վերաբերում են հեռախոսային կապի ցուցանիշներին:

10. 160 և 165 տողերում արտացոլվում են բջջային կապի խոսակցությունների քանակը (հազար հատերով) և միջին տևողությունը (րոպեներով):

Ցուցանիշների լրացման համար հիմք են հանդիսանում փոստային փոխանակումների հաշվառման ձևերը, ինչպես նաև փոստային, հեռագրական և միջազգային հեռախոսային փոխանակումների ամփոփացուցակները:

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_618

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000 թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Ներկայացվում է

Ներկայացնում են

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

Ազգային վիճակագրական ծառայություն

Փոստային, սուրհանդակային և կապի ծառայություններ մատուցող իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 15-ը


Ով է ներկայացնում___________________________
                                            (անվանումը)
Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը _________
_________________________________________ 
 

Գտնվելու վայրը
______________________ 
____________________________  I_I_I_I_I

(փոստային դասիչ)

Մարզը _________________ Համայնքը_____________ 

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I_I_I_I_I_I_I_I

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը I_I_I_I_I_I_I_I_I

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

ՁԵՎ ԹԻՎ
11-ԿԱՊ
 (եռամսյակային)

«Հաստատված է»
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի
2009թ. հոկտեմբերի 2-ի թիվ 21-Ն որոշմամբ

 

 Չլրացնել ß

ՏԳՏԴ I_I_I_I_I_I
Մարզը I_I_I
Համայնքը I_I_I_I
Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:

 

ՓՈՍՏԱՅԻՆ, ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ԿԱՊԻ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հունվար - ___________   20___թ.

 

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի
համարը

Չափի
միավորը

Հաշվետու տարվա ընթաց-քում

Նախորդ
տարվա
համապա-տասխան ժամանակա-
շրջանի
ընթացքում

Ա

Բ

Գ

1

2

Փոստային և սուրհանդակային

 Պարբերական հրատարակություններ (թերթեր, ամսագրեր և այլն) ըստ բաժանորդագրության և հատավաճառի

110

հազար

հատ

   

դրանցից՝  թերթեր

110.1

-''-

   

ամսագրեր

110.2

-''-

   

 Նամակներ և բացիկներ, ընդամենը

115

-''-

   

դրանցից`  միջազգային

115.1

-''-

   

 115.1 տողից`  ելքային վերգետնյա

115.1.1

-''-

   

դրանցից` Անկախ Պետությունների
 
Համագործակցության երկրներ

115.1.1.1

-''-

   

115.1 տողից`  ելքային ավիա

115.1.2

-''-

   

դրանցից`  Անկախ Պետությունների
 
Համագործակցության երկրներ

115.1.2.1

-''-

   

115.1 տողից`  մուտքային վերգետնյա

115.1.3

-''-

   

115.1 տողից`  մուտքային ավիա

115.1.4

-''-

   

Ծանրոցածրարներ (բանդերոլներ), ընդամենը

120

-''-

   

դրանցից`  միջազգային

120.1

-''-

   

120.1 տողից`  ելքային վերգետնյա

120.1.1

-''-

   

դրանցից`  Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ

120.1.1.1

-''-

   

120.1 տողից`  ելքային ավիա

120.1.2

-''-

   

դրանցից`  Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ

120.1.2.1

-''-

   

120.1 տողից`  մուտքային վերգետնյա

120.1.3

-''-

   

120.1 տողից`  մուտքային ավիա

130.1.4

-''-

   

 Ծանրոցներ, ընդամենը

125

-''-

   

դրանցից`  միջազգային

125.1

-''-

   

125.1 տողից`  ելքային վերգետնյա

125.1.1

-''-

   

դրանցից`  Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ

125.1.1.1

-''-

   

125.1 տողից`  ելքային ավիա

125.1.2

-''-

   

դրանցից`  Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ

125.1.2.1

-''-

   

125.1 տողից`  մուտքային վերգետնյա

125.1.3

-''-

   

125.1 տողից`  մուտքային ավիա

125.1.4

-''-

   

Հեռագրական

Հեռագրեր, ընդամենը

130

հազար հատ

   

դրանցից`  միջքաղաքային

130.1

-''-

   

       Անկախ Պետությունների
Համագործակցության երկրներ

130.2

վ

   

Հեռախոսային

Միջքաղաքային և միջազգային ելից ավտոմատ կանչերի քանակը, ընդամենը

135

հազար հատ

   

դրանցից` միջքաղաքային

135.1

-''-

   

    Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ

135.2

-''-

   

135 տողից՝ ավարտվել են խոսակցությամբ

135.3

-''-

   

դրանցից`  միջքաղաքային

135.3.1

-''-

   

Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ

135.3.2

-''-

   

Միջքաղաքային և միջազգային հեռախոսային խոսակցությունների պատվերներ, ընդամենը

140

-''-

   

դրանցից` միջքաղաքային

140.1

-''-

   

Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ

140.2

-''-

   

140 տողից՝ իրականացվել են

140.3

-''-

   

դրանցից` միջքաղաքային

140.3.1

-''-

   

Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ

140.3.2

-''-

   

Միջքաղաքային և միջազգային հեռախոսային խոսակցություններ, ընդամենը (տող 135.3 + 140.3)

145

-''-

   

դրանցից`  միջքաղաքային

145.1

-''-

   

Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ

145.2

-''-

   

Միջքաղաքային հեռախոսային խոսակցությունների միջին տևողությունը

150

րոպե

   

Միջազգային հեռախոսային խոսակցությունների միջին տևողությունը

155

-''-

   

Շարժական

Բջջային կապի խոսակցությունների քանակը, ընդամենը

160

հազար հատ

   

Բջջային կապի խոսակցությունների միջին տևողությունը, ընդամենը

165

րոպե

   

 

Ղեկավար

_____________________

_____________________

զգանուն, անուն)

(Ստորագրություն)

Լրացնող

_____________________

_____________________

(գլխավոր հաշվապահ
կամ այլ լիազորված անձ)

զգանուն, անուն)

(Ստորագրություն, պաշտոն)

_____________________

__  ___________200__թ.

(Հեռախոսահամար(ներ))

(լրացման ամսաթիվը)

Էլեկտրոնային փոստ

______________________@____________________