Համարը 
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2009.11.16/30(348) Հատուկ բաժին
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Ֆինանսների նախարարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
Ստորագրող մարմինը 
Ստորագրման ամսաթիվը 
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՈՒՄ ԲՈՎԱՆԴԱԿՎՈՂ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԵՐԻ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՈՒՄ ԲՈՎԱՆԴԱԿՎՈՂ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

Ց Ա Ն Կ

 

Հ/Հ

Իրավաբա-
նական անձի անվանումը

 Գտնվելու վայրը

Լիցենզիայի համարը

Լիցենզիան տալու ամսաթիվը

Հարկ վճարողի հաշվառ-
ման համարը
/ՀՎՀՀ/

Գրանցման համարը

Գործու-
նեության տեսակը

Գործունեության իրականացման վայրը

Գործո-
ղության ժամկետը

Տեղեկատվություն ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից լիցենզիա տալու, դրա վերաձևակերպման, լիցենզիայի գործողության կասեցման, դադարեցման կամ վերականգնման մասին

 Այլ տեղեկու-
թյուններ

1.

«Կլեոպատրա» ՍՊԸ

ՀՀ,Կոտայքի մարզ,գյուղ Վերին Պտղնի

ԽՏ-031

12.08.2005թ.

03528368

42.110.02251

Խաղատան կազմակեր-
պում

ՀՀ,Կոտայքի մարզ, գյուղ Վերին Պտղնի

անժամկետ

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 19.10.2009թ. թիվ 978-Ա հրամանով տուգանք մեկ միլիոն ՀՀ դրամի չափով

 

Հ/Հ

Իրավա-
բանական անձի անվանումը

Գտնվելու վայրը

Լիցեն-
զիայի համարը

Լիցենզիան տալու ամսաթիվը

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը
/ՀՎՀՀ/

Գրանցման համարը

Գործու-
նեության տեսակը

Գործունեության իրականացման վայրը

Գործո-
ղության ժամկետը

Տեղեկատվություն ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից լիցենզիա տալու, դրա վերաձևակերպման, լիցենզիայի գործողության կասեցման, դադարեցման կամ վերականգնման մասին

Այլ տեղեկու-
թյուններ

1.

«Գուդվին-Սէթ» ՍՊԸ

ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Փարաքար-Թաիրով, Մայրաքա-
ղաքային 150

ԽՏ-052

23.10.2009թ.

04722679

99.110.01901

Խաղատան կազմակերպում

ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Փարաքար-
Թաիրով, Մայրաքաղաքային 150 հասարակական սննդի, հանգստի և ժամանցի կենտրոն

անժամկետ

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 23.10.2009թ. թիվ 989-Ա հրամանով տրամադրվել է խաղատան կազմակերպման լիցենզիա

 

2.

«Երևան-1» ԱԿ

ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պող., թիվ 6

ՇԽ-211

26.10.2009թ.

02513415

286.080.00628

Շահումով խաղի կազմակերպում

ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Փարաքար-
Թաիրով, Մայրաքաղաքային 153 առևտրի սրահի N 3 սենյակ

անժամկետ

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 23.10.2009թ. թիվ 992-Ա հրամանով տրամադրվել է շահումով խաղի կազմակերպման լիցենզիա

 

Հ/Հ

Իրավա-
բանական անձի անվանումը

Գտնվելու վայրը

Լիցենզիայի համարը

Լիցենզիան տալու ամսաթիվը

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը /ՀՎՀՀ/

Գրանց-
ման համարը

Գործու-
նեության տեսակը

Գործու-
նեության իրակա-
նացման վայրը

Գործո-
ղության ժամկետը

Տեղեկատվություն ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից լիցենզիա տալու, դրա վերաձևակերպման, լիցենզիայի գործողության կասեցման, դադարեցման կամ վերականգնման մասին

Այլ տեղեկու-
թյուններ

1.

«Տելետորիա» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Աբովյան 26

ՎԽ-017

17.11.2004թ.

01550331

273.110.03820

Վիճակախաղերի կազմակերպում

ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 36

անժամկետ

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 03.11.2009թ. թիվ 1034-Ա հրամանով՝ նախազգուշացում և հանձնարարական խախտումը կանխելուն ուղղված միջոցառումներ ձեռնարկելու համար

 

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԵՐԻ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՈՒՄ ԲՈՎԱՆԴԱԿՎՈՂ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

Ց Ա Ն Կ

Հ/Հ

Իրավա-
բանական անձի անվանումը

Գտնվելու վայրը

Լիցենզիայի համարը

Լիցենզիան տալու ամսաթիվը

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը
/ՀՎՀՀ/

Գրանցման համարը

Գործունեության տեսակը

Գործունեության իրականացման վայրը

Գործողության ժամկետը

Տեղեկատվություն ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից լիցենզիա տալու, դրա վերաձևակերպման, լիցենզիայի գործողության կասեցման, դադարեցման կամ վերականգնման մասին

Այլ տեղեկու-
թյուններ

1.

«Տիար Գասպարյան» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Սեծարենցի փող., տուն 40ա

ՇԽ-212

28.10.2009

01827869

290.110.02416

Շահումով խաղի կազմակերպում

ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գյուղ Վերին Պտղնի, Սևան-Երևան մայրուղի, թիվ 12 շինության մի մաս, շինություն թիվ 3

անժամկետ

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 28.10.2009թ. թիվ 997-Ա հրամանով տրամադրվել է շահումով խաղի կազմակերպման լիցենգհա

 

2.

«Էլեն-Թինա» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Ավան, Հր. Աճառյան 18/1 շենք

ՇԽ-213

28.10.2009թ.

00650766

282.110.05681

Շահումով խաղի կազմակերպում

ՀՀ, Վայոց Ձորի մարզ, «Չայքենդ» տարածք, թիվ 1 շենք, շինություն

անժամկետ

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 28.10.2009թ. թիվ 1000-Ա հրամանով տրամադրվել է շահումով խաղի կազմակերպման լիցենզիա

 

Հ/Հ

Իրավա-բանական անձի անվանումը

Գտնվելու վայրր

Լիցենզիայի համարը

Լիցենզիան տալու ամսաթիվը

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը /ՀՎՀՀ/

Գրանցման համարը

Գործու-
նեության տեսակը

Գործունեության իրականացման վայրը

Գործո-
ղության ժամկետը

Տեղեկատվություն ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից լիցենզիա տալու, դրա վերաձևակերպման, լիցենզիայի գործողության կասեցման, դադարեցման կամ վերականգնման մասին

Այլ տեղեկու-
թյուններ

1.

«Փոքրիկ Քնարիկ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, գ. Լուսավորիչի փողոց, 12 շենք. բն. 3

ՇԽ-183

29.10.2008թ.

02223337

269.110.01972

Շահումով խաղի կազմակերպում

ՀՀ, Սյունիքի մարզ, Շաքիի համայնք, Սիսիան-Երևան մայրուղի N 7 սպասարկող ծառայության շենքից 19.02ք.մ. տարածք

անժամկետ

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 03.11.2009թ. թիվ 1020-Ա հրամանով լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչել

 

2.

«Բիգ Բալու» ՍՊԸ

ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ. Ջրվեժ, 17 փողոց, տուն 2

ՇԽ-101

17,10.2005թ.

03526663

42.110.02130

Շահումով խաղի կազմակերպում

ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ, Ջրվեժ, խանութ

անժամկետ

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 03.11.2009թ. թիվ 1021-Ա հրամանով լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու

 

3.

«Մազանե» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան փողոց, հ. 62/2

ՇԽ-214

03.11.2009թ.

02234186

269.110.02776

Շահումով խաղի կազմակերպում

ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ. Վերին Պտղնի «Նոր» թաղ., 1-ին փողոց, թիվ 1 հասցեի առաջին հարկից տարածք

անժամկետ

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 03.11.2009թ. թիվ 1026-Ա հրամանով տրամադրվել է շահումով խաղի կազմակերպման լիցենզիա

 

Ց Ա Ն Կ

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՈՒՄ ԲՈՎԱՆԴԱԿՎՈՂ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

Հ/Հ

Իրավաբանական անձի անվանումը

Գտնվելու վայրը

Լիցենզիայի համարը

Լիցենզիան տալու ամսաթիվը

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը /ՀՎՀՀ/

Գրանցման համարը

Գործունեության տեսակը

Գործունեության իրականացման վայրը

Գործո-
ղության
ժամկետը

Տեղեկատվություն ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից լիցենզիա տալու, դրա վերաձևակերպման, լիցենզիայի գործողության կասեցման, դադարեցման կամ վերականգնման մասին

Այլ տեղեկու-
թյուններ

1.

«ԵՐԱՍԽԻ ԳԻՆՈՒ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ գ. Երասխ

ՊԼ-3347

20.09.2004

04106152

51.020.004 46

Թորած ալկոհոլային խմիչքների (բացառաթյամբ«Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ-ԱԱ) դասակարգչի 220870 ծածկազրին դասվող լիկյորների և 220890 ծածկագրին դասվող մինչև 9 տոկոս սպիրտ պարունակող այլ սպիրտային խմիչքների, ինչպես նաև 2208 ծածկագրին դասվող՝ միայն պտուղներից և հատապտուղներից (բացառությամբ` խաղողի) թորված 40 տոկոս և ավելի սպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների) և խմորման նյութերից էթիլային սպիրտի արտադրություն

գ. Երասխի
գ/ գործարան

անժամկետ

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 05.10.2009թ. N 919-Ա հրամանով լիցենզիան ուժը կորցրած է ճանաչվել

 

2.

«ԴԻ ՍԻ ԷՅ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԴԱՄԱՆԴԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ

ք. Երևան Սովխոզային 1

ՊԼ-4063

09.08.05

01824173

290.12002 184

«Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 710210000, 710221000, 710231000 ծածկագրին դասվող լիկյորների և 220890 ծածկագրին դասվող բնական` մշակված կամ չմշակված, բայց չշրջանակված կամ չամրացված ալմաստների առուվաճառքի, ներմուծման, արտահանման, փոխադրման»

ք. Երևան, Սովխոզային 1

անժամկետ

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 05.10.2009թ. N 922-Ա հրամանով լիցենզիան աժը կորցրած է ճանաչվել

 

3.

«ԳԻՆԿՈՆ» ՍՊԸ

ք. Երևան Տպագրիչնե- րի փողոց 8շ. բն.9

ՊԼ-5211

11.10.2002

02703385

286.110.06 558

«Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ-ԱԱ) դասակարգչի 2208 ծածկագրին դասվող՝ միայն պտուղներից և հատապտուղներից(բացառությամբ՝ խաղողի) թորված 40 տոկոս և ավելի սպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների արտադրության»

Արմավիրի մարզ գ. Հացիկ (խաղողի և պտղի վերամշակման արտադրամաս)

անժամկետ

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 19.10. 2009թ. N 979-Ա հրամանով լիցենզիան ուժը կորցրած է ճանաչվել

 

4.

«ԳՐԵՅՓ ՆԱՏՈՒՐ» ՍՊԸ

ք.-Արտաշատ, Մյասնիկյան 58

ՊԼ-5269

25.08.08

04221417

14.110.015 07

«Գինու, խնձորի և պտղահատապտղային այլ գինիների արտադրության»

ք. Արտաշատ Օգոստոսի 23 փ.145

անժամկետ

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 19.10.2009թ. N 980-Ա հրամանով լիցենզիան ուժը կորցրած է ճանաչվել

 

5–

«ԱՐՏԱՇԱՏԻ ԳԻՆՈՒ-ԿՈՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ.» ՓԲԸ

ք.-Արտաշատ, Շահումյան 3 ՝

ՊԼ-4165

10.10.05

04202473

14.130.003 49

«Թորած ալկոհոլային խմիչքների (բացաոությամբ «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220870 ծածկագրին դասվող լիկյորների և 220890 ծածկագրին դասվող մինչև 9 տոկոս սպիրտ պարունակող այլ սպիրտային խմիչքների), և խմորման նյութերից էթիլային սպիրտի արտադրության»

ք. Արտաշատ, Շահումյան 3շ.

անժամկետ

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 23.10.2009թ. N 990-Ա հրամանով լիցենզիան ուժը կորցրած է ճանաչվել

 

6.

ԱՁ ՎԱՀԱՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

ք. Երևան, Նորագավիթ 1-ին փող. 3-րդ. նրբ., տուն 29

ՊԼ-5295

20.11.08

37440694

286.03768

Հրագործական ապրանքների արտադրություն, ներմուծում կամ առևտուր

ք. Երևան ,(Փեթակ տոնավաճառ)

անժամկետ

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 23,10.2009թ. N 991-Ա. հրամանով լիցենզիան ուժը կորցրած է ճանաչվել

 

7.

«ՕԿԵԱՆԻԿ ԱԼԿՈ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Կուրղինյան նրբ. 14շ, բն.47

ՊԼ-4725

10.07.06

01838848

290.110.03 297

«Գինու, խնձորի և պտղահատապտղային այլ գինիների արտադրություն»

Կուրղինյան նրբ. 14շ. բն.47

անժամկետ

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 29.10.2009թ. N 1010Ա հրամանով լիցենզիան ուժը կորցրած է ճանաչվել

 

8.

«ՕԿԵԱՆԻԿ ԱԼԿՈ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ

ք. Երևան Շիրակի 4-րդ նրբ.., 8շ. բն.19

ՊԼ-5343

09.10.09

02246538

269.110.03 705

«Գինու, խնձորի և պտղահատապտղային այլ գինիների արտադրություն»

Դավիթաշեն գյուղ, 1-ին փողոց 13 արտադրամաս

անժամկետ

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 09.10.2009թ. N 930-Ա հրամանով տրվել է լիցենզիա

 

9.

ԱՁ ԱՆՆԱ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

ք. Երևան, Շիրակի 2-րդ նրբ., 6 շենք 8ա բնակարան

ՊԼ-5344

13.10.09

37440816

286.03769

Հրագործական ապրանքների արտադրություն, ներմուծում կամ առևտուր

ք. Երևան, Արշակունյաց 17՛" տաղավարներ 127,128,129,13 0,130՛", 153

անժամկետ

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 13.10.2009թ. N 952-Ա հրամանով տրվել է լիցենզիա

 

10.

ԱՁ ՍԵՐԳԵՅ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

ք. Երևան, Արտաշեսյա ն փ.50/1 բն. 20

ՊԼ-5345

13.10.09

35074904

269.06181

Հրագործական ապրանքների արտադրություն, ներմուծում կամ առևտուր

ք. Երևան, Գ. Նժդեհի ստորգետնյա անցում N 1 կրպակ

անժամկետ

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 13.10.2009թ. N 951-Ա հրամանով տրվել է լիցենզիա

 

11.

ՖԱ ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԴԱՎՈՅԱՆ

ՀՀ Շիրակի մարզ. Նոր Ախուրյան շ 172

ՊԼ-5346

19.10.09

7602590589

760259058 9

«Գինու, խնձորի և պտղահատապտղային այլ գինիների արտադրություն»

ՀՀ Շիրակի մարզ, գյուղ Ախուրյան

անժամկետ

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 19.10.2009թ. N 976-Ա հրամանով տրվել է լիցենզիա

 

12.

«ԲՐԵՍՏ» ՍՊԸ

ք. Երևան Կասյան փ. 10շբն. 13

ՊԼ-5347

19.10.09

00023071

264.110.01 220

«Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ՍԱ) դասակարգչի 2208 ծածկագրին դասվող միայն պտուղներից և հատապտուղներից(բացառությամբ՛ խաղողի) թորված 40 տոկոս և ավելի սպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների արտադրության»

ք. Երևան Սիամանթոյի փ. 10 շենքի տակ(նկուղ)

անժամկետ

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 19.10.2009թ. N 977-Ա հրամանով տրվել է լիցենզիա

 

13.

«ԱՐՓԱ-1» ՍՊԸ

ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, զ.Արենի

ՊԼ-5348

21.10.09

08904253

65.110.002 46

«Գինու, խնձորի և պտղահատապտղային այլ գինիների արտադրություն»

ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, գ. Արենի

անժամկետ

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 21.10.2009թ. N 984-Ա հրամանով տրվել է լիցենզիա

 

14.

«ԳՐԵՅԹ ՎԵԼԼԻ» ՍՊԸ

ք. Երևան Սայաթ Նովայի պող., շ.33,բն. 13

ՊԼ-5349

28.10.09

02541562

286.110.03 256

Թորած ալկոհոլային խմիչքների (բացառությամբ«Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220870 ծածկագրին դասվող լիկյորների և 220890 ծածկագրին դասվող մինչև 9 տոկոս սպիրտ պարունակող այլ սպիրտային խմիչքների, ինչպես նաև 2208 ծածկագրին դասվող՝ միայն պտուղներից և հատապտուղներից (բացառությամբ` խաղողի) թորված 40 տոկոս և ավելի սպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների) և խմորման նյութերից էթիլային սպիրտի արտադրություն

ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գյուղ Օշական

անժամկետ

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 28.10.2009թ. N 998-Ա հրամանով տրվել է լիցենզիա

 

15.

«ՆՊԱՏ ԿՈՆՑԵՌՆ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Չկալովի փ., տուն 43

ՊԼ-5350

28.10.09

02588804

286.110.06 831

«Գինու, խնձորի և պտղահատապտղային այլ գինիների արտադրություն»

ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գյուղ Սասունիկ

անժամկետ

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 28.10.2009թ. N 1002-Ա հրամանով տրվել է լիցենզիա

 

16.

ԱՁ ԱԼԻՆԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ք. Երևան, Ավան-
Առինջ 2/10շ, բն.2

ՊԼ-5351

28.10.09

35066915

269.05541

Հրագործական ապրանքների արտադրություն, ներմուծում կամ առևտուր

ք. Երևան, Նալբանդյան 41/1

անժամկետ

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 28.10.2009թ. N 999-Ա հրամանով տրվել է լիցենզիա

 

17.

«ՇՈՒՄԵՐ» ՍՊԸ

ք. Երևան, ներքին Շենգավիթ 1-ին փ., 34 տուն

ՊԼ-5352

28.10.09

02246658

269.110.03 710

Գարեջրի արտադրություն

ք. Երևան, ներքին Շենգավիթ 1-ին փ., 34 տուն

անժամկետ

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 28.10.2009թ. N 1001-Ա հրամանով տրվել է լիցենզիա

 

Լիցենզավորման վարչության պետ՝

Լ.Խալիկյան

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԵՐԻ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՈՒՄ ԲՈՎԱՆԴԱԿՎՈՂ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

Ց Ա Ն Կ

Հ/Հ

Իրավաբանական անձի անվանումը

 Գտնվելու վայրը

Լիցենզիայի համարը

Լիցենզիան տալու ամսաթիվը

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը /ՀՎՀՀ/

Գրանցման համարը

Գործունեության տեսակը

Գործունեության իրականացման վայրը

Գործողության ժամկետը

Տեղեկատվություն ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից լիցենզիա տալու, դրա վերաձևակերպման, լիցենզիայի գործողության կասեցման, դադարեցման կամ վերականգնման մասին

Այլ տեղեկու-
թյուններ

1.

«Արտակ» ԱԿ

ՀՀ, Արարատի մարզ, ք. Մասիս, 24 շ., 3 բն.

ՇԽ-175

12.09.2008թ.

03805384

77.080.00445

Շահումով խաղի կազմակերպում

ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Այնթափ, Երևան-Երասխավան մայրուղի, թիվ 3 տեխնիկական սպասարկման կայան

անժամկետ

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 29.10.2009թ. թիվ 1005-Ա հրամանով լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչել