Համարը 
N 23-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2010.01.27/4(738) Հոդ.26
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
14.01.2010
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
21.01.2010
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
28.01.2010
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԸՍՏ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ` ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

14 հունվարի 2010 թվականի N 23-Ն

 

ԸՍՏ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ` ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 5-րդ մասի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել ըստ դասակարգման` ջրային ռեսուրսների օգտագործման և պահպանության պահանջները` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան

 

2010 թ. հունվարի 21

Երևան

 

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի

հունվարի 14-ի N 23-Ն որոշման

 

ԸՍՏ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ` ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն պահանջներով սահմանվում են ջրային ռեսուրսների օգտագործման և պահպանության (սույն պահանջների իմաստով այսուհետ` կառավարում) պահանջներն ու դրանց առանձնահատկությունները` ըստ դասակարգման չափորոշիչների:

 

II. ԸՍՏ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ` ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

2. Բոլոր գետերի կառավարումն ընթանում է էկոլոգիական թողքի անքակտելիության սկզբունքով:

3. Ըստ նշանակության ջրային ռեսուրսները կառավարվում են`

1) միջազգային նշանակության դասակարգում ունեցող ջրային ռեսուրսների կառավարումը պետք է ապահովի միջպետական սահմանի վրա և գետի ամբողջ երկայնքով որակի և քանակի ընդունված նորմերի պահպանումը, ջրային և շրջակա ցամաքային կենսաբազմազանության բնականոն զարգացումը, Հայաստանի Հանրապետության կարմիր գրքում ընդգրկված բուսական և կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների պահպանումը, ինչպես նաև ջրաէկոհամակարգերի պահպանման գոտիների որակական կազմը.

2) հանրապետական նշանակության դասակարգում ունեցող ջրային ռեսուրսների կառավարումը պետք է ապահովի միջհամայնքային սահմանի վրա և գետի ամբողջ երկայնքով որակի և քանակի ընդունված նորմերի պահպանումը, կենսաբազմազանության բնականոն զարգացումը, Հայաստանի Հանրապետության կարմիր գրքում ընդգրկված բուսական և կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների պահպանումը, ինչպես նաև ջրաէկոհամակարգերի պահպանման գոտիների որակական կազմը.

3) տեղական նշանակության դասակարգում ունեցող ջրային ռեսուրսների կառավարումը պետք է ապահովի գետի ամբողջ երկայնքով որակի և քանակի ընդունված նորմերը, կենսաբազմազանության բնականոն զարգացումը, Հայաստանի Հանրապետության կարմիր գրքում ընդգրկված բուսական և կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների պահպանումը, ինչպես նաև ջրաէկոհամակարգերի պահպանման գոտիների որակական կազմը:

4. Հիմք ընդունելով ջրավազանային կառավարման պլանները` միջազգային և հանրապետական նշանակության ջրային ռեսուրսների կառավարումն իրականացնում է ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմինը, իսկ տեղական նշանակության ջրային ռեսուրսներինը` վերջինիս համակարգմամբ` ջրավազանային կառավարման մարմինները (այսուհետ` մարմին):

5. Ըստ սնման աղբյուրների` գետերը բաժանվում են հետևյալ բնորոշ խմբերի`

1) գետեր` գերազանցապես հալոցքային սնումով.

2) գետեր` հալոցք-անձրևային սնումով.

3) գետեր` գերազանցապես հալոցքի և ստորերկրյա սնումով.

4) գետեր` գերազանցապես ստորերկրյա սնումով.

5) գետեր` միաժամանակ անձրևային, հալոցքային և ստորերկրյա սնումով:

6. Ըստ սնման աղբյուրների` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի N 23-Ն որոշման հավելվածի 5-րդ կետի խմբերն աստիճանավորվում են`

1) որևէ սնման աղբյուրի 80 տոկոսից ավելի բաժին ունենալու դեպքում գետը կոչվում է հալոցքային, անձրևային կամ ստորերկրյա սնումով գետ.

2) որևէ սնման աղբյուրի 50-80 տոկոս բաժին ունենալու դեպքում գետը համապատասխանաբար կոչվում է առավելապես հալոցքային, առավելապես անձրևային կամ առավելապես ստորերկրյա սնում ունեցող գետ.

3) նշված աղբյուրներից որևէ մեկի 50 տոկոսից պակաս բաժին ունենալու դեպքում գետը պատկանում է խառը սնման դասին:

7. Հալոցքային սնում ունեցող գետի կառավարումը համապատասխան մարմնի կողմից պետք է ապահովի տարեկան ջրառի հիմնական մասնաբաժինը (50 տոկոսից ոչ պակաս)` գարնանային վարարման ամիսներին:

8. Անձրևային սնում ունեցող գետի կառավարումը համապատասխան մարմնի կողմից պետք է պլանավորվի տարեկան կտրվածքով` հիմք ընդունելով տվյալ հատվածի տեղումների, գետի հոսքի միջին բազմատարյան հետազոտությունները: Ջրառի տարեկան հիմնական մասնաբաժինը (50 տոկոսից ոչ պակաս) պետք է ընկնի անձրևային տեղումների սեզոնին:

9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի N 23-Ն որոշման հավելվածի 7-րդ և 8-րդ կետերում նշված դեպքերում պահպանությունն իրականացվում է` հաշվի առնելով հալոցքաջրերի և անձրևաջրերի բնական աղտոտվածությունն ու պղտորությունը:

10. Ստորերկրյա սնում ունեցող գետը համապատասխան մարմնի կողմից կառավարվում է` հիմք ընդունելով հոսքի միջին բազմատարյան հետազոտությունները:

11. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի N 23-Ն որոշման հավելվածի 6-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված սնում ունեցող գետերը համապատասխան մարմնի կողմից պետք է կառավարվեն`

1) առավելապես հալոցքային սնում ունեցող գետի կամ դրա որևէ հատվածի տարեկան ջրառի 40-50 տոկոս մասնաբաժինն ապահովելով գարնանային վարարման ամիսներին.

2) առավելապես անձրևային սնում ունեցող գետի կամ դրա որևէ հատվածի տարեկան ջրառի 40-50 տոկոս մասնաբաժինն ապահովելով անձրևային տեղումների սեզոններին:

12. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի N 23-Ն որոշման հավելվածի 6-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված` սնում ունեցող գետերը համապատասխան մարմնի կողմից կառավարվում են` հիմնվելով տվյալ հատվածի տեղումների և գետի հոսքի միջին բազմատարյան հետազոտությունների վրա:

 Պահպանությունն իրականացվում է` հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի N 23-Ն որոշման հավելվածի 9-րդ կետում նշված դրույթները:

13. Գետերի կառավարումը համապատասխան մարմնի կողմից իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի N 23-Ն որոշման հավելվածի 7-րդ, 8-րդ և 11-րդ կետերում նշվող ձևերով, եթե բացակայում են դրանց միջին բազմատարյան հետազոտությունները կամ հետազոտությունների տվյալների բազան 30 տարվանից պակաս է: Եթե տվյալ հատվածի տեղումների և գետի հոսքի միջին բազմատարյան հետազոտությունների տվյալների բազան 30 տարվանից ավելին է, ապա այդ կետերով բնութագրվող գետերի կառավարումը կարող է պլանավորվել տարեկան կտրվածքով` ելնելով տվյալ գետի հիդրոաշխարհագրական առանձնահատկություններից:

14. Հայաստանի Հանրապետության գետերն ըստ երկարության դասակարգվում են`

1) մանր` երկարությունը մինչև 10 կմ.

2) փոքր` երկարությունը 10-49 կմ.

3) միջին` երկարությունը 50-99 կմ.

4) մեծ` երկարությունը 100 կմ և ավելի:

15. Ըստ երկարության դասակարգվող գետերը կառավարվում են` հաշվի առնելով դրանց ինքնամաքրման ունակությունը: Գետի որակն այլ ջրային ռեսուրս թափման պահին պետք է համապատասխանի իր բնական ֆոնային արժեքին:

16. Հայաստանի Հանրապետության լճերն ըստ ծավալի դասակարգվում են`

1) մեծ` 5 միլիոն մ3 և ավելի.

2) փոքր` 1-5 միլիոն մ3.

3) լճակներ` մինչև 1 միլիոն մ3 ծավալով:

17. Ըստ ծավալի լճերը համապատասխան մարմնի կողմից պետք է կառավարվեն` հիմք ընդունելով դրանց մեջ հիպոլիմնիոնի` լճի ստորին ջրաշերտ, որն ունի ամենամեծ խտությունը, հաստությունը (եթե այն առկա է լճում): Հիպոլիմնիոնի հաստությունը պետք է համեմատելի լինի ծավալի հետ:

18. Ըստ ջրայնության աստիճանի դասակարգվող գետերի կառավարումը համապատասխան մարմնի կողմից իրականացվում է` հաշվի առնելով գետի հոսքի միջին բազմատարյան տվյալները, ջրաէկոհամակարգերի պահպանման գոտիների պահանջների ապահովման պայմանները, կենսաբազմազանության էնդեմիկ տեսակների որակական և քանակական չափանիշները:

19. Ըստ հոսքի տարեկան բաշխման դասակարգվող գետերի կառավարումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի N 23-Ն որոշման հավելվածի 7-11-րդ կետերում նշված` սնման աղբյուրների դասակարգման սկզբունքներով և հաշվի առնելով նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի N 23-Ն որոշման հավելվածի 12-րդ կետում նշված մոտեցումները:

20. Ըստ օգտագործման նշանակության դասակարգվող ջրային ռեսուրսների կառավարումն իրականացվում է` հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգիրքն ու «Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը և ելնելով այն ջրի որակի նորմերից, որոնց դասվում է տվյալ ջրային ռեսուրսը:

21. Ըստ որակի դասակարգվող ջրային ռեսուրսների կառավարումն իրականացվում է այնպես, որպեսզի ապահովվի տվյալ ջրային ռեսուրսի «բարձր» և «լավ» որակին համապատասխանող դասակարգումը: Եթե ջրային ռեսուրսը չի համապատասխանում «բարձր» և «լավ» որակին համապատասխանող դասակարգմանը, ապա դրան հասնելու համար մշակվում են համապատասխան ծրագրեր, որոնք պետք է ապահովեն ջրային ռեսուրսների համապատասխանելիությունն այդ դասակարգմանը:

 

III. ԸՍՏ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ` ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

22. Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների կառավարումն իրականացվում է` հիմք ընդունելով ջրային պետական կադաստրի տվյալները:

 

IV. ԸՍՏ ԲՆԱԿԱՆ ՀԱՆՔԱՅՆԱՑՄԱՆ` ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

23. Ըստ բնական հանքայնացման դասակարգվող ջրային ռեսուրսների կառավարումն իրականացվում է` հաշվի առնելով դրանց առողջապահական և ռեկրեացիոն արժեքը, օգտագործման նպատակը և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների առանձնահատկությունները:

 

V. ԸՍՏ ԲՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ` ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

24. Ըստ բնական կազմի դասակարգվող ջրային ռեսուրսների կառավարումն իրականացվում է` հաշվի առնելով դրանց առողջապահական և ռեկրեացիոն արժեքը, օգտագործման նպատակը և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների առանձնահատկությունները:

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան