Համարը 
թիվ 01-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2010.03.15/7(359) Հոդ.57
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
25.01.2010
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
25.01.2010
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.03.2010
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ «ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉԸ» ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

26 փետրվարի 2010 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60310111

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

25 հունվարի 2010 թ.

ք. Երևան

 թիվ 01-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ «ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉԸ» ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության 2007-2009 թվականների պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի Մաս 1-ի զ/ կետը, ՀՀ Նախագահի 2009 թվականի մայիսի 6-ի «Եվրոպական հարևանության քաղաքականության Հայաստանի Հանրապետություն-Եվրոպական Միություն գործողությունների ծրագրի կատարումն ապահովող 2009-2011 թվականների միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» թիվ ՆԿ-68-Ա կարգադրության 83-րդ կետը և ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

Հաստատել «Վիճակագրության համար տարածքային միավորների Հայաստանի դասակարգիչը»՝ համաձայն հավելվածի:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված

ՀՀ վիճակագրության

պետական խորհրդի

2010 թվականի հունվարի 25-ի

թիվ 01-Ն որոշման

 

 

Վիճակագրության համար տարածքային միավորների Հայաստանի դասակարգիչ

 

1. Ելակետային տեղեկատվություն

 

1) Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է Ասիայի արևմուտքում: Գրավում է Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիս-արևելյան հատվածը՝ Կովկասի և Առաջավոր Ասիայի միջև (Կուր և Արաքս գետերի միջին հոսանքների միջգետային տարածքը): Հյուսիսից և արևելքից սահմանակից է Վրաստանին և Ադրբեջանին, իսկ արևմուտքից և հարավից՝ Թուրքիային և Իրանին: Երկրի տարածքը կազմում է 29743կմ2:

2) Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) վարչատարածքային բաժանման հիմքը 1995թ. դեկտեմբերի 4-ին ընդունված «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքն է: ՀՀ տարածքը բաժանվում է 10 մարզի: Մայրաքաղաք Երևանը, համաձայն «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի ունի համայնքի (նախկինում՝ մարզի) կարգավիճակ` 12 վարչական շրջաններով:

 

2. ՀՀ վարչատարածքային բաժանումը և հիմնական բնութագրիչները 2009թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

 

Մարզի անվանումը

Տարածքը, կմ2

Բնակչության թվաքանակ հազար մարդ

Բնակչության խտությունը, մարդ/կմ2

Համայնք-ների թիվը Ընդամենը

Որից

Քաղա-քային

Գյուղա-կան

Վարչական շրջաններ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

29743

3238.0

109

915

49

866

12

Ք. ԵՐԵՎԱՆ (Համայնք)

227

1111.3

4896

1

1

-

12

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ

2753

141.0

51

114

3

111

-

ԱՐԱՐԱՏ

2096

277.6

132

97

4

93

-

ԱՐՄԱՎԻՐ

1242

282.6

228

97

3

94

-

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ

5348

240.9

45

92

5

87

-

ԼՈՌԻ

3789

281.7

74

113

8

105

-

ԿՈՏԱՅՔ

2089

278.8

133

67

7

60

-

ՇԻՐԱԿ

2681

281.3

105

119

3

116

-

ՍՅՈՒՆԻՔ

4506

152.9

34

109

7

102

-

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ

2308

55.8

24

44

3

41

-

ՏԱՎՈՒՇ

2704

134.1

50

62

5

57

-

 

3. ՀԱՅԱՍՏԱՆ (ըստ «Տարածքային միավորների Եվրոպական դասակարգչի» (այսուհետ՝ ՏՄԵԴ)

1-3 մեթոդաբանության)

 

Ծածկագիր

Տարածքային միավորների Եվրոպական դասակարգիչ 1

Տարածքային միավորների Եվրոպական դասակարգիչ 2

Տարածքային միավորների Եվրոպական դասակարգիչ 3

ԱՄ

 

 

 

ԱՄ 0

Հայաստան

 

 

ԱՄ 01

 

Մայրաքաղաք Երևան

 

ԱՄ 010

 

 

Մայրաքաղաք Երևան

ԱՄ 02

 

Երկրորդ շրջան

 

ԱՄ 021

 

 

Արարատի մարզ

ԱՄ 022

 

 

Արմավիրի մարզ

ԱՄ 023

 

 

Կոտայքի մարզ

ԱՄ 03

 

Երրորդ շրջան

 

ԱՄ 031

 

 

Լոռու մարզ

ԱՄ 032

   

Շիրակի մարզ

ԱՄ 033

   

Արագածոտնի մարզ

ԱՄ 04

 

Չորրորդ շրջան

 

ԱՄ 041

   

Սյունիքի մարզ

ԱՄ 042

   

Վայոց ձորի մարզ

ԱՄ 043

   

Գեղարքունիքի մարզ

ԱՄ 044

   

Տավուշի մարզ

 

4. ՀԱՅԱՍՏԱՆ (ըստ «Տարածքային միավորների Եվրոպական դասակարգչի» 1-5 մեթոդաբանության)

 

Ծածկա-գիր

Տարածքային միավորների Եվրոպական դասակարգիչ 1

Տարածքային միավորների Եվրոպական դասակարգիչ 2

Տարածքային միավորների Եվրոպական դասակարգիչ 3

Տեղական վարչական միավոր 1

Տեղական վարչական միավոր 2

ԱՄ

-

4

11

 

914

ԱՄ 0

Հայաստան

 

 

 

 

ԱՄ 01

 

Մայրաքաղաք Երևան

 

 

 

ԱՄ 010

 

 

Մայրաքաղաք Երևան

-

12

ԱՄ 02

 

Երկրորդ շրջան

 

 

261

ԱՄ 021

 

 

 Արարատի մարզ

 

97

ԱՄ 022

 

 

Արմավիրի մարզ

 

97

ԱՄ 023

 

 

Կոտայքի մարզ

 

67

ԱՄ 03

 

Երրորդ շրջան

 

 

346

ԱՄ 031

 

 

Լոռու մարզ

 

113

ԱՄ 032

 

 

Շիրակի մարզ

 

119

ԱՄ 033

 

 

Արագածոտնի մարզ

 

114

ԱՄ 04

 

Չորրորդ շրջան

 

 

307

ԱՄ 041

 

 

Սյունիքի մարզ

 

109

ԱՄ 042

 

 

Վայոձ ձորի մարզ

 

44

ԱՄ 043

 

 

Գեղարքունիքի մարզ

 

92

ԱՄ 044

 

 

Տավուշի մարզ

 

62

 

1) Տեղական վարչական միավոր 1 մակարդակում բաշխումը կարելի է կատարել ըստ խոշորացված համայնքների և/կամ համայնքների միությունների:

2) Տեղական վարչական միավոր 2 մակարդակում ներկայացվում են Երևանի վարչական շրջանները և մարզերի համայնքները:

 

5. Տարածքների մակերեսը (կմ2)

 

 

ՏՄԵԴ 1

ՏՄԵԴ 2

ՏՄԵԴ3

ՏՄԵԴ 1

ՏՄԵԴ 2

ՏՄԵԴ 3

ՏՄԵԴ 1

ՏՄԵԴ 2

ՏՄԵԴ 3

 

Միջին

Միջին

Միջին

Նվազա- գույն

Նվազա-գույն

Նվազա- գույն

Առավե-լագույն

Առավե-լագույն

Առավե-լագույն

ԵՄ 27

44 335

15 869

 3 300

161

13

13

302 946

153 439

98 249

ԱՄ

29 743

7 436

2 704

29 743

227

227

29 743

14 866

5348

 

6. Տարածքների բնակչությունը (հազար մարդ)

 

 

ՏՄԵԴ 1

ՏՄԵԴ 2

ՏՄԵԴ 3

ՏՄԵԴ 1

ՏՄԵԴ 2

ՏՄԵԴ 3

ՏՄԵԴ 1

ՏՄԵԴ 2

ՏՄԵԴ 3

 

Միջին

Միջին

Միջին

Նվազա- գույն

Նվազա- գույն

Նվազա- գույն

Առավե-լագույն

Առավե-լագույն

Առավե-լագույն

ԵՄ 27

5 081

1 819

378

27

27

10

18 067

11 360

5 218

ԱՄ

3 238.4

809.6

294.4

3 238.4

582.7

55.7

3 238.4

1 111.3

1 111.3

 

7. «Տարածքային միավորների Եվրոպական դասակարգիչ 2» մակարդակում դասակարգված միավորների հիմնական բնութագրիչները

 

Միավորի անվանումը

Տարածքը, կմ2

Բնակչության թվաքանակ հազար մարդ

Բնակչության խտությունը, մարդ/ կմ2

Համայնքների թիվը Ընդամենը

Որից

Քաղա-քային

Գյուղական

Վարչական շրջաններ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

29743

3238.4

109

915

49

866

12

Ք. ԵՐԵՎԱՆ (Համայնք)

227

1111.3

4896

1

1

-

12

Երկրորդ շրջան

5427

840.2

155

261

14

247

-

Երրորդ շրջան

9223

703.9

76

346

14

332

-

Չորրորդ շրջան

14866

582.7

39

307

20

287

-