Համարը 
N 1658-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2010.12.22/66(800) Հոդ.1531
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
18.11.2010
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
17.12.2010
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
23.12.2010
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻՆ ՀԱՐՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱԼՈԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

18 նոյեմբերի 2010 թվականի N 1658-Ն

 

ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻՆ ՀԱՐՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱԼՈԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հավանություն տալ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներին հարող տարածքներում առևտրի և սպասարկման օբյեկտների նախագծային լուծումների կատալոգին (այսուհետ` կատալոգ):

2. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարին` կազմակերպել կատալոգի գեղարվեստական ձևավորման և տպագրման (500 օրինակից) գործընթացը:

3. Հայաստանի Հանրապետության մարզպետներին` միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներին հարող տարածքներում իրականացվող կառուցապատումը կանոնակարգելու և քաղաքաշինական միասնական լուծումներով միջավայր ձևավորելու նպատակով, հասարակական նշանակության կառուցապատումներ իրականացնելիս, առաջնորդվել կատալոգում ներառված նախագծային լուծումներով, որի դեպքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության հետ լրացուցիչ համաձայնեցման անհրաժեշտություն չի առաջանա:

4. Սահմանել, որ`

1) կառուցապատողն առևտրի և սպասարկման օբյեկտի նախագծով հաստատված հատակագծային լուծումներում կարող է կատարել մասնակի փոփոխություններ` օբյեկտի կոնստրուկտիվ համակարգը չխաթարելու պարտադիր պայմանով.

2) կատալոգում չներառված նախագծային լուծումների կիրառմամբ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներին հարող տարածքներում քաղաքաշինական գործընթացներն իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության միջպետական և հանրապետական նշանակության ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներին հարող տարածքները կառուցապատելու կանոնակարգման միջոցառումների մասին» N 2404-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով:

5. Համայնքի ղեկավարն առևտրի և սպասարկման օբյեկտների նախագծերը տարածքի հետ տեղակապման ժամանակ կարող է առաջադրել ճակատային լուծումների հարդարման նյութերի փոփոխություններ` տեղական շինանյութերի օգտագործմամբ, ելնելով բնակավայրի քաղաքաշինական իրադրությունից և ճարտարապետական միջավայրի առանձնահատկություններից:

6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան


2010 թ. դեկտեմբերի 17
Երևան