Համարը 
N 220-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2011.03.25/17(820).1 Հոդ.313.1
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
03.03.2011
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
15.03.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.03.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԵՎ ՌՈՒՍԵՐԵՆ ՏԱՌԱԴԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

3 մարտի 2011 թվականի N 220-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԵՎ ՌՈՒՍԵՐԵՆ ՏԱՌԱԴԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել`

1) Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական անվանումների ռուսերեն և անգլերեն տառադարձության կարգը՝ համաձայն N 1 հավելվածի.

2) Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական անվանումների ռուսերեն և անգլերեն տառադարձության ցանկերը` համաձայն NN 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 և 13 հավելվածների:

2. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության մարզպետներին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահին՝ վերահսկել սույն որոշման պահանջների կատարումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

 Տ. Սարգսյան

 

2011 թ. մարտի 15
Երևան 

 

 

 

Հավելված N 1

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

 մարտի 3-ի N 220-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՌՈՒՍԵՐԵՆ ԵՎ ԱՆԳԼԵՐԵՆ ՏԱՌԱԴԱՐՁՈՒԹՅԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով կանոնակարգվում են այն հիմնական դրույթները, որոնք անհրաժեշտ են մեկ միասնական համակարգում Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական անվանումների անգլերեն և ռուսերեն հրատարակման և օգտագործման ժամանակ:

2. Յուրաքանչյուր լեզվի համար մշակվել է մեկ մասնակի կարգ, որը հիմնականում անհրաժեշտ կլինի Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական անվանումներով ռուսերեն և անգլերեն քարտեզներ, ատլասներ, գրական և տեղեկատվական նյութեր հրատարակելիս, ինչպես նաև ճանապարհային, վարչական շենքերի և այլ նպատակների համար նախատեսված ցուցանակներ տեղադրելիս:

3. Յուրաքանչյուր լեզվով անվանման ճիշտ ձևն ամրագրվում է` համադրելով մի քանի սկզբնաղբյուր:

4. Հայերեն աշխարհագրական անվանումները պետք է տառադարձվեն այլ լեզուներով` հիմք ընդունելով տվյալ լեզվի արտահայտման առանձնահատկությունները, առավելագույնս մոտեցնելով դրանց գրելաձևերը հայերենի արտասանության հնչողությանը: Առանձին դեպքերում ընդունված ավանդական գրելաձևերը հասցվել են նվազագույնի:

5. Աշխարհագրական անվանումների տառադարձությունը, որպես կանոն, կատարվում է հայերենի ժամանակակից գրելաձևից՝ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և տերմինաբանական կոմիտեի 1956 թվականի սեպտեմբերի, 1958 թվականի փետրվարի և 1978 թվականի փետրվարի համապատասխան որոշումներով: Հայերենի այն հնչյունները, որոնք չունեն ռուսերեն և անգլերեն համարժեքներ, տառադարձվում են հնարավորինս ավելի մոտ հնչյուններ արտահայտող տառերով:

6. Տառադարձելիս նկատի են առնվում ռուսերենի և անգլերենի գրության և ուղղագրության կանոններով պայմանավորված սահմանափակումները, անբարեհունչ կամ անվայելուչ զուգորդումներ առաջացնող ձևերը:

 

 II. ՀԱՅԵՐԵՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՌՈՒՍԵՐԵՆ ՏԱՌԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

7. Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական այն տեղանունները, որոնք կազմված են մեկ բառից, գրվում են ամբողջությամբ՝ առանց հապավումների և կրճատումների, օրինակ, Ջրամբար գյուղը կփոխանցվի ռուսերեն Джрамбар, Ակնալիճ - Акналич և այլն:

8. Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական այն տեղանունները, որոնք կազմված են երկու և ավելի բաղադրիչներից, ռուսերեն տառադարձության ժամանակ քարտեզների վրա գրվում են այնպես, ինչպես հայերենում` առանձին և առանց գծիկի, օրինակ, Նոր Արտագերս - Нор Артагерс, Փոքր Վեդի -Покр Веди և այլն: Եթե հայերեն անվանումը բաղադրյալ հատուկ անուն է, ապա մնացած բաղադրիչները գրվում են փոքրատառով: Նույն սկզբունքը պահպանվում է ռուսերենում` Նոր ուղի -Нор ухи , Վայոց ձոր -Вайоц дзор և այլն:

9. Հայերենում ավանդաբար գծիկով գրվող անվանումները ռուսերենում նույնպես գրվում են գծիկով, օրինակ, Սայաթ -Նովա - Саят-Нова, Արփա-Սևան -Арпа-Севан և այլն:

10. Երկու և ավելի բառերից կազմված անվանումների ածականները ռուսերենում չեն թարգմանվում, օրինակ, Վերին Ամանոս - Верин Аманос, Նոր Եդեսիա - Нор Едесиа, Մեծ Սեպասար - Мец Сепасар և այլն:

11. Եթե անվանման կազմում ընդգրկված են կապ և շաղկապ, ապա տվյալ դեպքում այն թարգմանվում է համապատասխան լեզվով, օրինակ, Առողջարանին կից - при здравнице, Արջուտ կայարանին կից -при станции Арчут:

12. Աշխարհագրական օբյեկտի անվանման մեջ մտնող «անվան» բառը ռուսերենում թարգմանվում և գրվում է ամբողջական` имени , կամ կրճատ գրելաձևով` им., օրինակ, водный туннель Арпа-Севан им. Якова Заробяна (Յակով Զարոբյանի անվան Արփա-Սևան ջրատար թունել):

13. Աշխարհագրական անվանման ռուսերեն տառադարձման ժամանակ պետք է խուսափել անբարեհունչ տարբերակներից (Հերհեր - Херхер): Այս դեպքերում գործածվում են բացառություններ, օրինակ, Эр-Эр:

14. Հայերենի «աղբյուր» բառով անվանումները ռուսերեն են փոխանցվում որպես «ахпюр», օրինակ` Лусахпюр, Базмахпюр և այլն:

15. Հայերենից աշխարհագրական անվանումների տառադարձման ժամանակ թույլատրվում է զուգակցվող որոշ տառեր ռուսական ուղղագրությունում փոխարինել գոյություն ունեցող մեկ տառով (օրինակ, ю-ն և я-ն), օրինակ, Պռոշյան - Прошян, Մխչյան - Мхчян, Բյուրական - Бюракан.

16. «Սուրբ» բառն ավանդական աշխարհագրական անվանումների կազմում ռուսերենում թարգմանվում է, օրինակ, Св. Гаяне, Св. Саркис:

17. Հայերեն «հ» հնչյունն աշխարհագրական անվանումների ռուսերեն գրելաձևի մեջ բառասկզբում չի նշվում, օրինակ, Հացիկ-Ацик, Հալիձոր-Алидзор, Հովտաշատ-Овташат, Հորս - Орс, Հուշակերտ -Ушакерт, Հերմոն - Эрмон, Հրազդան - Раздан, Սուրբ Հռիփսիմե - Сурб Рипсиме և այլն:

Բացառություն է Հնաբերդ անվանումը, այն տառադարձվում է` Хнаберд.

Բառամիջում ձայնավորների միջև «հ»-ն նույնպես չի նշվում` Թանահատ-Танаат, Վահագնի - Ваагни, Բալահովիտ-Балаовит, Շահումյան-Шаумян  և այլն: Նույն սկզբունքով «հ» հնչյունը չի նշվում բառամիջում բաղաձայնի և ձայնավորի միջև` Գեղհովիտ -Геховит, Գոգհովիտ - Гоговит, Ձիթհանքով - Дзитанков: Ձայնավորի և բաղաձայնի միջև գրվում է «х»` Վահրամաբերդ - Вахрамаберд, Լեհվազ - Лехваз:

18. Հայերեն «թ» հնչյունը ռուսերենում գրվում է «т», օրինակ, Արթիկ - Артик, Թթուջուր - Ттуджур և այլն:

19. Հայերեն «ծ» հնչյունը ռուսերենում գրվում է «ц», օրինակ, Ծովինար - Цовинар, Ծակքար - Цаккар և այլն:

20. Հայերեն «ձ» հնչյունը ռուսերենում գրվում է «дз», օրինակ, Մերձավան - Мердзаван, Ծաղկաձոր - Цахкадзор և այլն:

21. Հայերեն «ղ» հնչյունը ռուսերենում գրվում է «х», օրինակ, Գեղամաբակ - Гехамабак, Հաղարծին - Ахарцин, Մեղվահովիտ -Мехваовит, Ղազարավան - Хазараван և այլն՝ բացառությամբ մի քանի անձնանունների, որոնք գրվում են ավանդական ձևով` «г», օրինակ, Гарибджанян, Баграмян:

22. Հայերեն «ճ» հնչյունը ռուսերենում գրվում է «ч», օրինակ, Ճոճկան - Чочкан, Լճասար -  Лчасар և այլն:

23. Հայերեն «ջ» հնչյունը ռուսերենում գրվում է «дж», օրինակ, Ջերմուկ - Джермук , Կապուտջուղ - Капутджух և այլն: Եթե հայերենի արտասանության ժամանակ հստակ լսվում է «չ» հնչյունը, ապա ռուսերենում գրվում է «ч», օրինակ, Ողջի - Вохчи:

24. Հայերեն «փ» հնչյունը ռուսերենում գրվում է «п», օրինակ, Փարաքար - Паракар, Փամբակ – Памбак և այլն:

25. Հայերեն «ք» հնչյունը ռուսերենում գրվում է «к», օրինակ, Քաղցրաշեն - Кахцрашен, Քարակերտ - Каракерт և այլն:

26. Սահմանակից աշխարհագրական անվանումների համար գրվում է անվան հայկական տարբերակը, օրինակ, Арпа և ոչ  Арпачай, Севанский хребет  ոչ` Шахдагский:

 

III. ՀԱՅԵՐԵՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆԳԼԵՐԵՆ ՏԱՌԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

27. Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական տեղանունները, որոնք կազմված են երկու և ավելի բաղադրիչներից, անգլերեն տառադարձության ժամանակ քարտեզների վրա գրվում են այնպես, ինչպես հայերենում` առանձին և առանց գծիկի, օրինակ, Նոր Արտագերս - Nor Artagers, Փոքր Վեդի - Pokr Vedi և այլն:

28. Եթե հայերեն անվանումը բաղադրյալ հատուկ անուն է, ապա մնացած բաղադրիչներն անգլերենում ևս գրվում են մեծատառով` Նոր ուղի - Nor Ughi., Վայոց ձոր - Vayots Dzor և այլն:

29. Հայերենում ավանդաբար գծիկով գրվող անվանումներն անգլերենում գրվում են առանց գծիկի, օրինակ, Սայաթ -Նովա - Sayat Nova, Արփա-Սևան - Arpa Sevan և այլն:

30. Երկու և ավելի բառերից կազմված անվանումների ածականներն անգլերենում չեն թարգմանվում, օրինակ, Վերին Ամանոս - Verin Amanos, Նոր Եդեսիա - Nor Yedesia, Մեծ Սեպասար - Mets Sepasar և այլն:

31. Եթե անվանման կազմում ընդգրկված են կապ և շաղկապ, ապա տվյալ դեպքում այն թարգմանվում է համապատասխան լեզվով, օրինակ, Առողջարանին կից - by/near/attached to Health Resort, Արջուտ կայարանին կից - near/by Arjut station:

32. Աշխարհագրական տեղանվան մեջ մտնող «անվան» բառն անգլերենում թարգմանվում և գրվում է ամբողջական, օրինակ, Յակով Զարոբյանի անվան Արփա-Սևան ջրատար թունել - Arpa Sevan Tunnel after Yakov Zarobyan:

33. Հայերենի «աղբյուր» բառով անվանումներն անգլերեն տառադարձվում են որպես akhpyur, օրինակ, Lusakhpyur, Bazmakhpyur և այլն:

 34. «Սուրբ» բառը վանքերի, եկեղեցիների անվանումների մեջ թարգմանվում և գրվում է մեծատառով, օրինակ, Saint Sargis or St. Sargis, Saint Gayaneh or St. Gayaneh:

35. Հայերեն «ծ» հնչյունն անգլերենում գրվում է «ts», օրինակ, Ծովինար - Tsovinar, Ծակքար - Tsakkar և այլն:

36. Հայերեն «ձ» հնչյունն անգլերենում գրվում է «dz», օրինակ, Մերձավան - Merdzavan, Ծաղկաձոր - Tsaghkadzor և այլն:

37. Հայերեն «ղ» հնչյունն անգլերենում գրվում է «gh», օրինակ` Գեղամաբակ Geghamabak, Հաղարծին - Haghartsin, Մեղվահովիտ - Meghvahovit և այլն:

38. Հայերեն «ճ» հնչյունն անգլերենում գրվում է «ch», օրինակ, Ճոճկան - Chochkan, Լճասար - Lchasar, Ճակատեն-Chakaten և այլն:

39. Հայերեն «ք» հնչյունն անգլերենում գրվում է «k», օրինակ, Քաղցրաշեն -Kaghtsrashen, Քարակերտ - Karakert, Նոր կյանք - Nor Kyank և այլն:

40. Հայերեն «փ» հնչյունն անգլերենում գրվում է «p», օրինակ, Փարաքար - Parakar, Փամբակ - Pambak և այլն:

41. Հայերեն «խ» հնչյունը տառադարձվում է որպես «kh», օրինակ, Խաչպար- Khachpar:

42. Հայերեն «ժ» հնչյունը տառադարձվում է՝ «zh», օրինակ, Շորժա - Shorzha, Հարժիս - Harzhis և այլն:

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 2

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

 մարտի 3-ի N 220-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՏԱՌԱԴԱՐՁՄԱՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության մարզերի անվանումները

Названия марзов РА

RA Marz Names

Արագածոտն

Арагацотн

Aragatsotn

Արարատ

Арарат

Ararat

Արմավիր

Армавир

Armavir

Գեղարքունիք

Гехаркуник

Gegharkunik

Լոռի

Лори

Lori

Կոտայք

Котайк

Kotayk

Շիրակ

Ширак

Shirak

Սյունիք

Сюник

Syunik

Վայոց ձոր

Вайоц дзор

Vayots Dzor

Տավուշ

Тавуш

Tavush

Երևան

Ереван

Yerevan

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 3

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

 մարտի 3-ի N 220-Ն որոշման

Ց Ա Ն Կ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՏԱՌԱԴԱՐՁՄԱՆ

 

NN
ը/կ

Արագածոտնի մարզի բնակավայրերը

Населенные пункты марза Арагацотн

Aragatsotn Marz Settlements

1.

Աշտարակ

Аштарак

Ashtarak

2.

Մուղնի

Мухни

Mughni

3.

Ապարան

Апаран

Aparan

4.

Թալին

Талин

Talin

5.

Ագարակ

Агарак

Agarak

6.

Ագարակավան

Агаракаван

Agarakavan

7.

Ալագյազ

Алагяз

Alagyaz

8.

Ակունք

Акунк

Akunk

9.

Աղձք

Ахцк

Aghdzk

10.

Սադունց

Садунц

Sadunts

11.

Անտառուտ

Антарут

Antarut

12.

Աշնակ

Ашнак

Ashnak

13.

Ավան

Аван

Avan

14.

Խնուսիկ

Хнусик

Khnusik

15.

Մեծաձոր

Мецадзор

Metsadzor

16.

Ավշեն

Авшен

Avshen

17.

Արագած

Арагац

Aragats

18.

Արագածավան

Арагацаван

Aragatsavan

19.

Արագածոտն

Арагацотн

Aragatsotn

20.

Արա

Ара

Ara

21.

Թաթուլ

Татул

Tatul

22.

Արտաշավան

Арташаван

Artashavan

23.

Լուսաղբյուր

Лусахпюр

Lusakhpyur

24.

Նիգատուն

Нигатун

Nigatun

25.

Արտենի

Артени

Arteni

26.

Արուճ

Аруч

Aruch

27.

Ափնագյուղ

Апнагюх

Apnagyugh

28.

Բազմաղբյուր

Базмахпюр

Bazmakhpyur

29.

Օթևան

Отеван

Otevan

30.

Արևուտ

Аревут

Arevut

31.

Բերքառատ

Беркарат

Berkarat

32.

Բյուրական

Бюракан

Byurakan

33.

Գառնահովիտ

Гарнаовит

Garnahovit

34.

Գեղադիր

Гехадир

Geghadir

35.

Գեղաձոր

Гехадзор

Geghadzor

36.

Գեղարոտ

Гехарот

Gegharot

37.

Գետափ

Гетап

Getap

38.

Կանչ

Канч

Kanch

39.

Դաշտադեմ

Даштадем

Dashtadem

40.

Դավթաշեն

Давташен

Davtashen

41.

Ճարճակիս

Чарчакис

Charchakis

42.

Դիան

Диан

Dian

43.

Դպրևանք

Дпреванк

Dprevank

44.

Եղիպատրուշ

Ехипатруш

Yeghipatrush

45.

Եղնիկ

Ехник

Yeghnik

46.

Երնջատափ

Ернджатап

Yernjatap

47.

Զարինջա

Заринджа

Zarinja

48.

Զովասար

Зовасар

Zovasar

49.

Թթուջուր

Ттуджур

Ttujur

50.

Թլիկ

Тлик

Tlik

51.

Իրինդ

Иринд

Irind

52.

Լեռնապար

Лернапар

Lernapar

53.

Լեռնարոտ

Лернарот

Lernarot

54.

Լուսագյուղ

Лусагюх

Lusagyugh

55.

Լուսակն

Лусакн

Lusakn

56.

Ծաղկահովիտ

Цахкаовит

Tsaghkahovit

57.

Ծաղկաշեն

Цахкашен

Tsaghkashen

58.

Ծաղկասար

Цахкасар

Tsaghkasar

59.

Ծիլքար

Цилкар

Tsilkar

60.

Կաթնաղբյուր

Катнахпюр

Katnakhpyur

61.

Կարբի

Карби

Karbi

62.

Կարմրաշեն

Кармрашен

Karmrashen

63.

Կաքավաձոր

Какавадзор

Kakavadzor

64.

Կոշ

Кош

Kosh

65.

Հակո

Ако

Hako

66.

Հարթավան

Артаван

Hartavan

67.

Հացաշեն

Ацашен

Hatsashen

68.

Հնաբերդ

Хнаберд

Hnaberd

69.

Ձորագլուխ

Дзораглух

Dzoraglukh

70.

Դդմասար

Ддмасар

Ddmasar

71.

Ղազարավան

Хазараван

Ghazaravan

72.

Ձորագյուղ

Дзорагюх

Dzoragyugh

73.

Մաստարա

Мастара

Mastara

74.

Մելիքգյուղ

Меликгюх

Melikgyugh

75.

Միրաք

Мирак

Mirak

76.

Կայք

Кайк

Kayk

77.

Ներքին Բազմաբերդ

Неркин Базмаберд

Nerkin Bazmaberd

78.

Ներքին Սասնաշեն

Неркин Саснашен

Nerkin Sasnashen

79.

Նիգավան

Нигаван

Nigavan

80.

Նոր Ամանոս

Нор Аманос

Nor Amanos

81.

Շողակն

Шохакн

Shoghakn

82.

Նորաշեն

Норашен

Norashen

83.

Նոր Արթիկ

Нор Артик

New Artik

84.

Նոր Եդեսիա

Нор Едесиа

New Yedesia

85.

Շամիրամ

Шамирам

Shamiram

86.

Շենավան

Шенаван

Shenavan

87.

Շենկանի

Шенкани

Shenkani

88.

Շղարշիկ

Шхаршик

Shgharshik

89.

Ոսկեթաս

Воскетас

Vosketas

90.

Ոսկեհատ

Воскеат

Voskehat

91.

Ոսկեվազ

Воскеваз

Voskevaz

92.

Չքնաղ

Чкнах

Chknagh

93.

Պարտիզակ

Партизак

Partizak

94.

Ջամշլու

Джамшлу

Jamshlu

95.

Ջրամբար

Джрамбар

Jrambar

96.

Ռյա թազա

Рйа Таза

Rya Taza

97.

Սաղմոսավան

Сахмосаван

Saghmosavan

98.

Կանիաշիր

Каниашир

Kaniashir

99.

Սասունիկ

Сасуник

Sasunik

100.

Կարին

Карин

Karin

101.

Սարալանջ

Сараландж

Saralanj

102.

Սիփան

Сипан

Sipan

103.

Սորիկ

Сорик

Sorik

104.

Սուսեր

Сусер

Suser

105.

Վարդաբլուր

Вардаблур

Vardablur

106.

Վարդենիս

Варденис

Vardenis

107.

Վարդենուտ

Варденут

Vardenut

108.

Վերին Բազմաբերդ

Верин Базмаберд

 Verin Bazmaberd

109.

Վերին Սասնաշեն

Верин Саснашен

 Verin Sasnashen

110.

Վերին Սասունիկ

Верин Сасуник

Verin Sasunik

111.

Տեղեր

Техер

Tegher

112.

Ցամաքասար

Цамакасар

Tsamakasar

113.

Ուշի

Уши

Ushi

114.

Ուջան

Уджан

Ujan

115.

Փարպի

Парпи

Parpi

116.

Քուչակ

Кучак

Kuchak

117.

Օհանավան

Оанаван

Ohanavan

118.

Օշական

Ошакан

Oshakan

119.

Օրգով

Оргов

Orgov

120.

Միջնատուն

Миджнатун

Michnatun

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 4

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

 մարտի 3-ի N 220-Ն որոշման

Ց Ա Ն Կ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՏԱՌԱԴԱՐՁՄԱՆ

 

NN
ը/կ

Արարատի մարզի բնակավայրերը

Населенные пункты марза Арарат

Ararat Marz Settlements

1.

Արտաշատ

Арташат

Artashat

2.

Արարատ

Арарат

Ararat

3.

Մասիս

Масис

Masis

4.

Վեդի

Веди

Vedi

5.

Աբովյան

Абовян

Abovyan

6.

Ազատաշեն

Азаташен

Azatasհen

7.

Ազատավան

Азатаван

Azatavan

8.

Այգավան

Айгаван

Aygavan

9.

Այգեզարդ

Айгезард

Aygazard

10.

Այգեպատ

Айгепат

Aygepat

11.

Այգեստան

Айгестан

Aygestan

12.

Այնթապ

Айнтап

Ayntap

13.

Ավշար

Авшар

Avshar

14.

Արալեզ

Аралез

Aralez

15.

Արարատ

Арарат

Ararat

16.

Արաքսավան

Араксаван

Araksavan

17.

Արբաթ

Арбат

Arbat

18.

Արգավանդ

Аргаванд

Argavand

19.

Արմաշ

Армаш

Armash

20.

Արևաբույր

Аревабуйр

Arevabuyr

21.

Արևշատ

Аревшат

Arevshat

22.

Բաղրամյան

Баграмян

Baghramyan

23.

Բարձրաշեն

Барцрашен

Bardzrashen

24.

Կաքավաբերդ

Какаваберд

Kaqavaberd

25.

Բերդիկ

Бердик

Berdik

26.

Բերքանուշ

Беркануш

Berkanush

27.

Բյուրավան

Бюраван

Byuravan

28.

Բուրաստան

Бурастан

Burastan

29.

Գեղանիստ

Геханист

Geghanist

30.

Գետազատ

Гетазат

Getazat

31.

Գետափնյա

Гетапня

Getapnya

32.

Գոռավան

Гораван

Goravan

33.

Դալար

Далар

Dalar

34.

Դաշտավան

Даштаван

Dashtavan

35.

Դաշտաքար

Даштакар

Dashtakar

36.

Դարակերտ

Даракерт

Darakert

37.

Դարբնիկ

Дарбник

Darbnik

38.

Դեղձուտ

Дехцут

Deghdzut

39.

Դիմիտրով

Димитров

Dimitrov

40.

Դիտակ

Дитак

Ditak

41.

Դվին

Двин

Dvin

42.

Եղեգնավան

Ехегнаван

Yeghegnavan

43.

Երասխ

Ерасх

Yeraskh

44.

Զանգակատուն

Зангакатун

Zangakatun

45.

Զորակ

Зорак

Zorak

46.

Լանջազատ

Ланджазат

Lanjazat

47.

Լանջանիստ

Ланджанист

Lanjanist

48.

Լանջառ

Ланджар

Lanjar

49.

Լուսաշող

Лусашох

Lusashogh

50.

Լուսառատ

Лусарат

Lusarat

51.

Խաչփառ

Хачпар

Khachpar

52.

Կանաչուտ

Каначут

Kanachut

53.

Հայանիստ

Айанист

Hayanist

54.

Հնաբերդ

Хнаберд

Hnaberd

55.

Հովտաշատ

Овташат

Hovtashat

56.

Հովտաշեն

Овташен

Hovtashen

57.

Ղուկասավան

Хукасаван

Ghukasavan

58.

Մասիս

Масис

Masis

59.

Մարմարաշեն

Мармарашен

Marmarashen

60.

Մխչյան

Мхчян

Mkhchyan

61.

Մրգանուշ

Мргануш

Mrganush

62.

Մրգավան

Мргаван

Mrgavan

63.

Մրգավետ

Мргавет

Mrgavet

64.

Նարեկ

Нарек

Narek

65.

Նիզամի

Низами

Nizami

66.

Նշավան

Ншаван

Nshavan

67.

Նոյակերտ

Нойакерт

Noyakert

68.

Նորաբաց

Норабац

Norabats

69.

Նորամարգ

Норамарг

Noramarg

70.

Նորաշեն

Норашен

Norashen

71.

Նոր Խարբերդ

Нор Харберд

Nor Kharberd

72.

Նոր կյանք

Нор кянк

Nor Kyank

73.

Նոր Կյուրին

Нор Кюрин

Nor Kyurin

74.

Նոր ուղի

Нор ухи

Nor Ughi

75.

Շահումյան

Шаумян

Shahumyan

76.

Շաղափ

Шахап

Shaghap

77.

Ոսկետափ

Воскетап

Vosketap

78.

Ոստան

Востан

Vostan

79.

Պարույր Սևակ

Паруйр Севак

Paruyr Sevak

80.

Տիգրանաշեն

Тигранашен

Tigranashen

81.

Ջրահովիտ

Джраовит

Jrahovit

82.

Ջրաշեն

Джрашен

Jrashen

83.

Ռանչպար

Ранчпар

Ranchpar

84.

Սայաթ-Նովա

Саят-Нова

Sayat Nova

85.

Սիս

Сис

Sis

86.

Սիսավան

Сисаван

Sisavan

87.

Սիփանիկ

Сипаник

Sipanik

88.

Սուրենավան

Суренаван

Surenavan

89.

Վանաշեն

Ванашен

Vanashen

90.

Վարդաշատ

Вардашат

Vardashat

91.

Վարդաշեն

Вардашен

Vardashen

92.

Գինեվետ

Гиневет

Ginevet

93.

Վերին Արտաշատ

Верин Арташат

Verin Artashat

94.

Վերին Դվին

Верин Двин

Verin Dvin

95.

Տափերական

Таперакан

Taperakan

96.

Ուրցալանջ

Урцаландж

Urtsalanj

97.

Ուրցաձոր

Урцадзор

Urtsadzor

98.

Փոքր Վեդի

Покр Веди

Pokr Vedi

99.

Քաղցրաշեն

Кахцрашен

Kakhtsrashen

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 5

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

 մարտի 3-ի N 220-Ն որոշման

Ց Ա Ն Կ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՏԱՌԱԴԱՐՁՄԱՆ

 

NN
ը/կ

Արմավիրի մարզի բնակավայրերը

Населенные пункты марза Армавир

Armavir Marz Settlements

1.

Արմավիր

Армавир

Armavir

2.

Վաղարշապատ

Вахаршапат

Vagharshapat

3.

Մեծամոր

Мецамор

Metsamor

4.

Ակնալիճ

Акналич

Aknalich

5.

Ակնաշեն

Акнашен

Aknashen

6.

Աղավնատուն

Ахавнатун

Aghavnatun

7.

Ամասիա

Амасиа

Amasia

8.

Ամբերդ

Амберд

Amberd

9.

Այգեկ

Айгек

Aygek

10.

Այգեշատ (Արմավիրի)

Айгешат (Армавир)

Aygeshat/Armavir/

11.

Այգեշատ (Վաղարշապատի)

Айгешат (Вахаршапат)

Aygeshat/Vagharshapat/

12.

Ապագա

Апага

Apaga

13.

Առատաշեն

Араташен

Aratashen

14.

Արագած

Арагац

Aragats

15.

Արազափ

Аразап

Arazap

16.

Արաքս (Արմավիրի)

Аракс (Армавир)

Araks/Armavir/

17.

Արաքս (Վաղարշապատի)

Аракс (Вахаршапат)

Araks/Vagharshapat/

18.

Արգավանդ

Аргаванд

Argavand

19.

Արգինա

Аргина

Argina

20.

Արմավիր

Армавир

Armavir

21.

Արշալույս

Аршалуйс

Arshaluys

22.

Արտամետ

Артамет

Artamet

23.

Արտիմետ

Артимет

Artimet

24.

Արտաշար

Арташар

Artashar

25.

Արևադաշտ

Аревадашт

Arevadasht

26.

Արևաշատ

Аревашат

Arevashat

27.

Արևիկ

Аревик

Arevik

28.

Բագարան

Багаран

Bagaran

29.

Բաղրամյան (Բաղրամյանի)

Баграмян (Баграмян)

Baghramyan/Baghramyan/

30.

Բաղրամյան (Վաղարշապատի)

Баграмян (Вахаршапат)

Baghramyan/Vagharshapat/

31.

Բամբակաշատ

Бамбакашат

Bambakashat

32.

Բերքաշատ

Беркашат

Berkashat

33.

Գայ

Гай

Gai

34.

Գետաշեն

Геташен

Getashen

35.

Գրիբոյեդով

Грибоедов

Griboyedov

36.

Դալարիկ

Даларик

Dalarik

37.

Դաշտ

Дашт

Dasht

38.

Դողս

Дохс

Dokhs

39.

Եղեգնուտ

Ехегнут

Yeghegnut

40.

Երասխահուն

Ерасхаун

Yeraskhahun

41.

Երվանդաշատ

Ервандашат

Yervandashat

42.

Զարթոնք

Зартонк

Zartonk

43.

Մայիսյան

Маисян

Maisyan

44.

Լենուղի

Ленухи

Lenughi

45.

Լեռնագոգ

Лернагог

Lernagog

46.

Լեռնամերձ

Лернамердз

Lernamerdz

47.

Լուկաշին

Лукашин

Lukashin

48.

Լուսագյուղ

Лусагюх

Lusagyugh

49.

Խանջյան

Ханджян

Khanjian

50.

Խորոնք

Хоронк

Khoronk

51.

Ծաղկալանջ

Цахкаландж

Tsaghkalanj

52.

Ծաղկունք

Цахкунк

Tsaghkunk

53.

Ծիածան

Циацан

Tsiatsan

54.

Կողբավան

Кохбаван

Koghbavan

55.

Հայթաղ

Айтах

Haytagh

56.

Հայկաշեն

Айкашен

Haykashen

57.

Հայկավան

Айкаван

Haykavan

58.

Հացիկ

Ацик

Hatsik

59.

Սարդարապատ

Сардарапат

Sardarapat

60.

Հովտամեջ

Овтамеч

Hovtamech

61.

Հուշակերտ

Ушакерт

Hushakert

62.

Այգեվան

Айгеван

Aygevan

63.

Մարգարա

Маргара

Margara

64.

Մեծամոր

Мецамор

Metsamor

65.

Մերձավան

Мердзаван

Merdzavan

66.

Մյասնիկյան

Мясникян

Myasnikyan

67.

Մրգաշատ

Мргашат

Mrgashat

68.

Մրգաստան

Мргастан

Mrgastan

69.

Մուսալեռ

Мусалер

Musaler

70.

Նալբանդյան

Налбандян

Nalbandyan

71.

Նոր Արմավիր

Нор Армавир

Nor Armavir

72.

Նոր Արտագերս

Нор Артагерс

Nor Artagers

73.

Նոր Կեսարիա

Нор Кесариа

Nor Kesaria

74.

Նորակերտ

Норакерт

Norakert

75.

Նորապատ

Норапат

Norapat

76.

Նորավան

Нораван

Noravan

77.

Շահումյան

Шаумян

Shahumyan

78.

Շահումյանի թռչնաֆաբրիկա

Шаумянская птицефабрика

Shahumyan Poultry Plant

79.

Շենավան

Шенаван

Shenavan

80.

Շենիկ

Шеник

Shenik

81.

Ոսկեհատ

Воскеат

Voskehat

82.

Պտղունք

Птхни

Ptghunk

83.

Ջանֆիդա

Джанфида

Janfida

84.

Ջրաշեն

Джрашен

Jrashen

85.

Ջրառատ

Джрарат

Jrarat

86.

Ջրարբի

Джрарби

Jrarpi

87.

Գեղակերտ

Гехакерт

Geghakert

88.

Ալաշկերտ

Алашкерт

Alashkert

89.

Վանանդ

Вананд

Vanand

90.

Վարդանաշեն

Варданашен

Vardanashen

91.

Տալվորիկ

Талворик

Talvorik

92.

Տանձուտ

Тандзут

Tandzut

93.

Տարոնիկ

Тароник

Taronik

94.

Փարաքար

Паракар

Parakar

95.

Թաիրով

Таиров

Tairov

96.

Փշատավան

Пшатаван

Pshatavan

97.

Քարակերտ

Каракерт

Karakert

98.

Ֆերիկ

Ферик

Ferik

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 6

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

 մարտի 3-ի N 220-Ն որոշման

Ց Ա Ն Կ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՏԱՌԱԴԱՐՁՄԱՆ

 

NN
ը/կ

Գեղարքունիքի մարզի բնակավայրերը

Населенные пункты марза Гехаркуник

Gegharkunik Marz Settlements

1.

Գավառ

Гавар

Gavar

2.

Ճամբարակ

Чамбарак

Chambarak

3.

Մարտունի

Мартуни

Martuni

4.

Սևան

Севан

Sevan

5.

Գագարին

Гагарин

Gagarin

6.

Վարդենիս

Варденис

Vardenis

7.

Ազատ

Азат

Azat

8.

Ախպրաձոր

Ахпрадзор

Akhpradzor

9.

Ակունք

Акунк

Akunk

10.

Աղբերք

Ахперк

Akhperk

11.

Այգուտ

Айгут

Aygut

12.

Ճապկուտ

Чапкут

Chapkut

13.

Այրք

Айрк

Ayrk

14.

Անտառամեջ

Антарамеч

Antaramej

15.

Աստղաձոր

Астхадзор

Astghadzor

16.

Ավազան

Авазан

Avazan

17.

Արեգունի

Арегуни

Areguni

18.

Արծվանիստ

Арцванист

Artsvanist

19.

Արծվաշեն

Арцвашен

Artsvashen

20.

Արտանիշ

Артаниш

Artanish

21.

Արփունք

Арпунк

Arpunk

22.

Բերդկունք

Бердкунк

Berdkunk

23.

Գանձակ

Гандзак

Gandzak

24.

Գեղամաբակ

Гехамабак

Geghamabak

25.

Գեղամասար

Гехамасар

Geghamasar

26.

Գեղամավան

Гехамаван

Geghamavan

27.

Գեղարքունիք

Гехаркуник

Gegharkunik

28.

Գեղաքար

Гехакар

Geghakar

29.

Գեղհովիտ

Геховит

Geghhovit

30.

Լեռնակերտ

Лернакерт

Lernakert

31.

Նշխարք

Ншхарк

Nshkhark

32.

Գետիկ

Гетик

Getik

33.

Դարանակ

Даранак

Daranak

34.

Դդմաշեն

Ддмашен

Ddmashen

35.

Դպրաբակ

Дпрабак

Dprabak

36.

Դրախտիկ

Драхтик

Drakhtik

37.

Երանոս

Еранос

Yeranos

38.

Զոլաքար

Золакар

Zolakar

39.

Զովաբեր

Зовабер

Zovaber

40.

Ծովասար

Цовасар

Tsovasar

41.

Թթուջուր

Ттуджур

Ttujur

42.

Լանջաղբյուր

Ланджахпюр

Lanjakhpyur

43.

Լիճք

Личк

Lichk

44.

Լճաշեն

Лчашен

Lchashen

45.

Լճավան

Лчаван

Lchavan

46.

Լճափ

Лчап

Lchap

47.

Լուսակունք

Лусакунк

Lusakunk

48.

Խաչաղբյուր

Хачахпюр

Khachakhpyur

49.

Ծակքար

Цаккар

Tsakkar

50.

Ծաղկաշեն

Цахкашен

Tsaghkashen

51.

Ծաղկունք

Цахкунк

Tsaghkunk

52.

Ծափաթաղ

Цапатах

Tsapatagh

53.

Ծովագյուղ

Цовагюх

Tsovagyugh

54.

Ծովազարդ

Цовазард

Tsovazard

55.

Ծովակ

Цовак

Tsovak

56.

Ծովինար

Цовинар

Tsovinar

57.

Կալավան

Калаван

Kalavan

58.

Բարեպատ

Барепат

Barepat

59.

Կախակն

Кахакн

Kakhakn

60.

Կարճաղբյուր

Карчахпюр

Karchakhpyur

61.

Կարմիրգյուղ

Кармиргюх

Karmirgyugh

62.

Կութ

Кут

Kut

63.

Կուտական

Кутакан

Kutakan

64.

Զառիվեր

Заривер

Zariver

65.

Հայրավանք

Айраванк

Hayravank

66.

Ձորագյուղ

Дзорагюх

Dzoragyugh

67.

Ձորավանք

Дзораванк

Dzoravank

68.

Մադինա

Мадина

Madina

69.

Մարտունի

Мартуни

Martuni

70.

Մաքենիս

Макенис

Maqenis

71.

Մեծ Մասրիկ

Мец Масрик

Mets Masrik

72.

Ներքին Գետաշեն

Неркин Геташен

Nerkin Getashen

73.

Ներքին Շորժա

Неркин Шоржа

Nerkin Shorzha

74.

Նորաբակ

Норабак

Norabak

75.

Նորակերտ

Норакерт

Norakert

76.

Նորաշեն

Норашен

Norashen

77.

Նորատուս

Норатус

Noratus

78.

Շատջրեք

Шатджрек

Shatjrek

79.

Շատվան

Шатван

Shatvan

80.

Շորժա

Шоржа

Shorzha

81.

Չկալովկա

Чкаловка

Chkalovka

82.

Ջաղացաձոր

Джахацадзор

Jaghatsadzor

83.

Ջիլ

Джил

Jil

84.

Սարուխան

Сарухан

Sarukhan

85.

Սեմյոնովկա

Семеновка

Semyonovka

86.

Սոթք

Сотк

Sotk

87.

Վահան

Ваан

Vahan

88.

Վաղաշեն

Вахашен

Vaghashen

89.

Վանևան

Ваневан

Vanevan

90.

Վարդաձոր

Вардадзор

Vardadzor

91.

Վարդենիկ

Варденик

Vardenik

92.

Վարսեր

Варсер

Varser

93.

Վերին Գետաշեն

Верин Геташен

Verin Getashen

94.

Վերին Շորժա

Верин Шоржа

Verin Shorzha

95.

Տորֆավան

Торфаван

Torfavan

96.

Տրետուք

Третук

Tretuk

97.

Փամբակ

Памбак

Pambak

98.

Փոքր Մասրիկ

Покр Масрик

Pokr Masrik

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 7

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

 մարտի 3-ի N 220-Ն որոշման

 Ց Ա Ն Կ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՏԱՌԱԴԱՐՁՄԱՆ

 

NN
ը/կ

Լոռու մարզի բնակավայրերը

Населенные пункты марза Лори

Lori Marz
Settlements

1.

Վանաձոր

Ванадзор

Vanadzor

2.

Ալավերդի

Алаверди

Alaverdi

3.

Ակներ

Акнер

Akner

4.

Ախթալա

Ахтала

Akhtala

5.

Առողջարանին կից

при здравнице

populated area by the Health Resort

6.

Թումանյան

Туманян

Tumanyan

7.

Քոբեր կայարանին կից

при станции Кобер

populated area by Kober station

8.

Շամլուղ

Шамлух

Shamlugh

9.

Ախթալա

Ахтала

Akhtala

10.

Բենդիկ

Бендик

Bendik

11.

Սպիտակ

Спитак

Spitak

12.

Ստեփանավան

Степанаван

Stepanavan

13.

Արմանիս

Арманис

Armanis

14.

Տաշիր

Ташир

Tashir

15.

Ագարակ

Агарак

Agarak

16.

Ազնվաձոր

Азнвадзор

Aznvadzor

17.

Աթան

Атан

Atan

18.

Ահնիձոր

Ахнидзор

Ahnidzor

19.

Ամրակից

Амракиц

Amrakits

20.

Այգեհատ

Айгеат

Aygehat

21.

Անտառամուտ

Антарамут

Antaramut

22.

Ապավեն

Апавен

Apaven

23.

Արդվի

Ардви

Ardvi

24.

Արծնի

Арцни

Artsni

25.

Արջուտ

Арчут

Arjut

26.

Արջուտ կայարանին կից

при станции Арчут

populated area near Arjut station

27.

Արևածագ

Аревацаг

Arevatsag

28.

Արևաշող

Аревашох

Arevashogh

29.

Աքորի

Акори

Akori

30.

Բազում

Базум

Bazum

31.

Բլագոդարնոյե

Благодарное

Blagodarnoye

32.

Բովաձոր

Бовадзор

Bovadzor

33.

Անտառաշեն

Антарашен

Antarashen

34.

Գարգառ

Гаргар

Gargar

35.

Գեղասար

Гехасар

Geghasar

36.

Գյուլագարակ

Гюлагарак

Gyulagarak

37.

Գոգարան

Гогаран

Gogaran

38.

Գուգարք

Гугарк

Gugark

39.

Դաշտադեմ

Даштадем

Dashtadem

40.

Դարպաս

Дарпас

Darpas

41.

Դեբետ

Дебет

Debet

42.

Դսեղ

Дсех

Dsegh

43.

Եղեգնուտ

Ехегнут

Yeghegnut

44.

Թեղուտ

Техут

Teghut

45.

Լեջան

Леджан

Lejan

46.

Լեռնահովիտ

Лернаовит

Lernahovit

47.

Լեռնանցք

Лернанцк

Lernantsk

48.

Լեռնապատ

Лернапат

Lernapat

49.

Լեռնավան

Лернаван

Lernavan

50.

Լերմոնտովո

Лермонтово

Lermontovo

51.

Լոռի Բերդ

Лори Берд

Lori Berd

52.

Լորուտ

Лорут

Lorut

53.

Լուսաղբյուր

Лусахпюр

Lusakhpyur

54.

Խնկոյան

Хнкоян

Khnkoyan

55.

Ծաթեր

Цатер

Tsater

56.

Ծաղկաբեր

Цахкабер

Tsaghkaber

57.

Ծաղկաշատ

Цахкашат

Tsaghkashat

58.

Կաթնաղբյուր

Катнахпюр

Katnakhpyur

59.

Կաթնաջուր

Катнаджур

Katnajur

60.

Կաթնառատ

Катнарат

Katnarat

61.

Կաճաճկուտ

Качачкут

Kachachkut

62.

Կարմիր Աղեկ

Кармир Ахек

Karmir Aghek

63.

Կողես

Кохес

Koghes

64.

Կուրթան

Куртан

Kurtan

65.

Հագվի

Агви

Hagvi

66.

Հալավար

Алавар

Halavar

67.

Գյուլլուդարա

Гюллудара

Gyblludara

68.

Հայդարլի

Айдарли

Haydarli

69.

Քիլիսա

Килиса

Kilisa

70.

Հաղպատ

Ахпат

Haghpat

71.

Հարթագյուղ

Артагюх

Hartagyugh

72.

Հոբարձի

Обарци

HobartsI

73.

Հովնանաձոր

Овнанадзор

Hovnanadzor

74.

Ձյունաշող

Дзюнашох

Dzyunashogh

75.

Ձորագետ

Дзорагет

Dzoraget

76.

Ձորագյուղ

Дзорагюх

Dzoragyugh

77.

Ձորամուտ

Дзорамут

Dzoramut

78.

Գոգավան

Гогаван

Gogavan

79.

Ղուրսալ

Хурсал

Ghursal

80.

Ճոճկան

Чочкан

Chotchkan

81.

Մարգահովիտ

Маргаовит

Margahovit

82.

Մարց

Марц

Marts

83.

Մեդովկա

Медовка

Medovka

84.

Կրուգլայա Շիշկա

Круглая Шишка

Kruglaya Shishka

85.

Մեծ Այրում

Мец Айрум

Mets Ayrum

86.

Փոքր Այրում

Покр Айрум

Pokr Ayrum

87.

Մեծավան

Мецаван

Metsavan

88.

Մեծ Պառնի

Мец Парни

Mets Parni

89.

Մեղվահովիտ

Мехваовит

Meghvahovit

90.

Նորամուտ

Норамут

Noramut

91.

Միխայլովկա

Михайловка

Mikhaylovka

92.

Մղարթ

Мхарт

Mghart

93.

Յաղդան

Яхдан

Yaghdan

94.

Նեղոց

Нехоц

Neghots

95.

Նովոսելցովո

Новосельцово

Novoseltsovo

96.

Նորաշեն

Норашен

Norashen

97.

Նոր Խաչակապ

Нор Хачакап

Nor Khachakap

98.

Շահումյան

Шаумян

Shahumyan

99.

Շամուտ

Шамут

Shamut

100.

Շենավան

Шенаван

Shenavan

101.

Շիրակամուտ

Ширакамут

Shirakamut

102.

Շնող

Шнох

Shnogh

103.

Չկալով

Чкалов

Chkalov

104.

Պաղաղբյուր

Пахахпюр

Paghakhpyur

105.

Պետրովկա

Петровка

Petrovka

106.

Պրիվոլնոյե

Привольное

Privolnoye

107.

Պուշկինո

Пушкино

Pushkino

108.

Ջիլիզա

Джилиза

Jiliza

109.

Ջրաշեն

Джрашен

Jrashen

110.

Սարալանջ

Сараландж

Saralanj

111.

Սարահարթ

Сараарт

Sarahart

112.

Սարամեջ

Сарамеч

Saramech

113.

Սարատովկա

Саратовка

Saratovka

114.

Գետավան

Гетаван

Getavan

115.

Սարչապետ

Сарчапет

Sarchapet

116.

Սվերդլով

Свердлов

Sverdlov

117.

Վահագնաձոր

Ваагнадзор

Vahagnadzor

118.

Վահագնի

Ваагни

Vahagni

119.

Վարդաբլուր

Вардаблур

Vardablur

120.

Ուռուտ

Урут

Urut

121.

Ուրասար

Урасар

Urasar

122.

Փամբակ

Памбак

Pambak

123.

Փամբակ կայարանին կից

при станции Памбак

populated area near Pambak

124.

Քարաբերդ

Караберд

Karaberd

125.

Քարաձոր

Карадзор

Karadzor

126.

Քարինջ

Каринч

Karinj

127.

Քարկոփ

Каркоп

Karkop

128.

Օձուն

Одзун

Odzun

129.

Ամոջ

Амодж

Amoj

130.

Ֆիոլետովո

Фиолетово

Fioletovo

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 8

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

 մարտի 3-ի N 220-Ն որոշման

Ց Ա Ն Կ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՏԱՌԱԴԱՐՁՄԱՆ

 

NN
ը/կ

Կոտայքի մարզի բնակավայրերը

Населенные пункты марза Котайк

Kotayk Marz Settlements

1.

Հրազդան

Раздан

Hrazdan

2.

Աբովյան

Абовян

Abovyan

3.

Բյուրեղավան

Бюрехаван

Byureghavan

4.

Եղվարդ

Ехвард

Yeghvard

5.

Ծաղկաձոր

Цахкадзор

Tsaghkadzor

6.

Նոր Հաճն

Нор Ачн

Nor Hachn

7.

Չարենցավան

Чаренцаван

Charentsavan

8.

Ալափարս

Алапарс

Alapars

9.

Ակունք

Акунк

Akunk

10.

Աղավնաձոր

Ахавнадзор

Aghavnadzor

11.

Առինջ

Ариндж

Arinj

12.

Արագյուղ

Арагюх

Aragyugh

13.

Արամուս

Арамус

Aramus

14.

Արգել

Аргел

Argel

15.

Արզական

Арзакан

Arzakan

16.

Արզնի

Арзни

Arzni

17.

Արտավազ

Артаваз

Artavaz

18.

Փյունիկ

Пюник

Pyunik

19.

Բալահովիտ

Балаовит

Balahovit

20.

Բջնի

Бджни

Bjni

21.

Բուժական

Бужакан

Bujakan

22.

Գառնի

Гарни

Garni

23.

Գեղադիր

Гехадир

Geghadir

24.

Գեղաշեն

Гехашен

Geghashen

25.

Գեղարդ

Гехард

Geghard

26.

Գետամեջ

Гетамеч

Getamej

27.

Գողթ

Гохт

Goght

28.

Զառ

Зар

Zar

29.

Զովաշեն

Зовашен

Zovashen

30.

Զովունի

Зовуни

Zovuni

31.

Զովք

Зовк

Zovk

32.

Զորավան

Зораван

Zoravan

33.

Թեղենիք

Техеник

Teghenik

34.

Լեռնանիստ

Лернанист

Lernanist

35.

Կաթնաղբյուր

Катнахпюр

Katnakhpyur

36.

Կամարիս

Камарис

Kamaris

37.

Կապուտան

Капутан

Kaputan

38.

Կարենիս

Каренис

Karenis

39.

Կոտայք

Котайк

Kotayk

40.

Հանքավան

Анкаван

Hankavan

41.

Հատիս

Атис

Hatis

42.

Հացավան

Ацаван

Hatsavan

43.

Ձորաղբյուր

Дзорахпюр

Dzorakhpyur

44.

Մայակովսկի

Маяковский

Mayakovski

45.

Մարմարիկ

Мармарик

Marmarik

46.

Մեղրաձոր

Мехрадзор

Meghradzor

47.

Գոռգոչ

Горгоч

Gorgoch

48.

Մրգաշեն

Мргашен

Mrgashen

49.

Նոր Արտամետ

Нор Артамет

Nor Artamet

50.

Նոր Գեղի

Нор Гехи

Nor Geghi

51.

Նոր գյուղ

Нор гюх

Nor gyugh

52.

Նոր Երզնկա

Нор Ерзнка

Nor Yerznka

53.

Նուռնուս

Нурнус

Nurnus

54.

Ողջաբերդ

Вохчаберд

Voghjaberd

55.

Պռոշյան

Прошян

Proshyan

56.

Պտղնի

Птхни

Ptghni

57.

Ջրաբեր

Джрабер

Jraber

58.

Ջրառատ

Джрарат

Jrarat

59.

Ջրվեժ

Джрвеж

Jrvezh

60.

Գետարգել

Гетаргел

Getargel

61.

Սարալանջ

Сараландж

Saralanj

62.

Սոլակ

Солак

Solak

63.

Սևաբերդ

Севаберд

Sevaberd

64.

Վերին Պտղնի

Верин Птхни

Verin Ptghni

65.

Քաղսի

Кахси

Kaghsi

66.

Քանաքեռավան

Канакераван

Kanakeravan

67.

Քասախ

Касах

Kasakh

68.

Քարաշամբ

Карашамб

Karashamb

69.

Ֆանտան

Фантан

Fantan

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 9

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

 մարտի 3-ի N 220-Ն որոշման

Ց Ա Ն Կ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՏԱՌԱԴԱՐՁՄԱՆ

 

NN
ը/կ

Շիրակի մարզի բնակավայրերը

Населенные пункты марза Ширак

Shirak Marz Settlements

1.

Գյումրի

Гюмри

Gyumri

2.

Արթիկ

Артик

Artik

3.

Մարալիկ

Маралик

Maralik

4.

Ազատան

Азатан

Azatan

5.

Ալվար

Алвар

Alvar

6.

Արավետ

Аравет

Aravet

7.

Ախուրիկ

Ахурик

Akhurik

8.

Ախուրյան

Ахурян

Akhuryan

9.

Աղին

Ахин

Aghin

10.

Աղին կայարանի

станции Ахин

Aghin station's

11.

Աղվորիկ

Ахворик

Aghvorik

12.

Ամասիա

Амасиа

Amasia

13.

Այգեբաց

Айгебац

Aygebats

14.

Անիավան

Аниаван

Aniavan

15.

Անիպեմզա

Анипемза

Anipemza

16.

Անուշավան

Анушаван

Anushavan

17.

Աշոցք

Ашоцк

Ashotsk

18.

Առափի

Арапи

Arapi

19.

Արդենիս

Арденис

Ardenis

20.

Արեգնադեմ

Арегнадем

Aregnadem

21.

Արփենի

Арпени

Arpeni

22.

Արևիկ

Аревик

Arevik

23.

Արևշատ

Аревшат

Arevshat

24.

Նորշեն

Норшен

Norshen

25.

Բագրավան

Баграван

Bagravan

26.

Բայանդուր

Баяндур

Bayandur

27.

Բանդիվան

Бандиван

Bandivan

28.

Բաշգյուղ

Башгюх

Bashgyugh

29.

Բավրա

Бавра

Bavra

30.

Բենիամին

Бениамин

Beniamin

31.

Բերդաշեն

Бердашен

Berdashen

32.

Պաղակն

Пахакн

Paghakn

33.

Գառնառիճ

Гарнарич

Garnarich

34.

Եղնաջուր

Ехнаджур

Yeghnajur

35.

Գեղանիստ

Геханист

Geghanist

36.

Գետափ

Гетап

Getap

37.

Գետք

Гетк

Getk

38.

Բյուրակն

Бюракн

Byurakn

39.

Գոգհովիտ

Гоговит

Goghovit

40.

Գտաշեն

Гташен

Gtashen

41.

Կամխուտ

Камхут

Kamkhut

42.

Գուսանագյուղ

Гусанагюх

Gusanagyugh

43.

Երազգավորս

Еразгаворс

Yerazgavors

44.

Զարիշատ

Заришат

Zarishat

45.

Երիզակ

Еризак

Yerizak

46.

Զորակերտ

Зоракерт

Zorakert

47.

Դարիկ

Дарик

Darik

48.

Զույգաղբյուր

Зуйгахпюр

Zuygakhpyur

49.

Թավշուտ

Тавшут

Tavshut

50.

Թորոսգյուղ

Торосгюх

Torosgyugh

51.

Իսահակյան

Исаакян

Isahakyan

52.

Բարձրաշեն

Барцрашен

Bardzrashen

53.

Լանջիկ

Ланджик

Lanjik

54.

Լեռնագյուղ

Лернагюх

Lernagyugh

55.

Լեռնակերտ

Лернакерт

Lernakert

56.

Լեռնուտ

Лернут

Lernut

57.

Լուսակերտ

Лусакерт

Lusakert

58.

Լուսաղբյուր

Лусахпюр

Lusakhpyur

59.

Ծաղկուտ

Цахкут

Tsaghkut

60.

Լորասար

Лорасар

Lorasar

61.

Կամո

Камо

Kamo

62.

Կապս

Капс

Kaps

63.

Կառնուտ

Карнут

Karnut

64.

Կարմրավան

Кармраван

Karmravan

65.

Կարմրաքար

Кармракар

Karmrakar

66.

Կաքավասար

Какавасар

Kakavasar

67.

Կրաշեն

Крашен

Krashen

68.

Կրասար

Красар

Krasar

69.

Հայկաձոր

Айкадзор

Haykadzor

70.

Հայկասար

Айкасар

Haykasar

71.

Հայկավան

Айкаван

Haykavan

72.

Հայրենյաց

Айреняц

Hayrenyats

73.

Հառիճ

Арич

Harich

74.

Հարթաշեն

Арташен

Hartashen

75.

Հացիկ

Ацик

Hatsik

76.

Հացիկավան

Ацикаван

Hatsikavan

77.

Հողմիկ

Охмик

Hoghmik

78.

Հոռոմ

Ором

Horom

79.

Հովիտ

Овит

Hovit

80.

Հովտաշեն

Овташен

Hovtashen

81.

Հովտուն

Овтун

Hovtun

82.

Հովունի

Овуни

Hovuni

83.

Ձիթհանքով

Дзитанков

Dzithankov

84.

Ձորակապ

Дзоракап

Dzorakap

85.

Ձորաշեն

Дзорашен

Dzorashen

86.

Ղազանչի

Хазанчи

Ghazanchi

87.

Ղարիբջանյան

Гарибджанян

Gharibjanyan

88.

Ախուրյան կայարանի

станции Ахурян

Akhuryan station's

89.

Մայիսյան

Маисян

Maisyan

90.

Մարմաշեն

Мармашен

Marmashen

91.

Մեծ Մանթաշ

Мец Манташ

Mets Mantash

92.

Մեծ Սարիար

Мец Сариар

Mets Sariar

93.

Մեծ Սեպասար

Мец Сепасар

Mets Sepasar

94.

Մեղրաշատ

Мехрашат

Meghrashat

95.

Մեղրաշեն

Мехрашен

Meghrashen

96.

Բասեն

Басен

Basen

97.

Մուսայելյան

Мусаелян

Musayelyan

98.

Նահապետավան

Наапетаван

Nahapetavan

99.

Նոր Կյանք

Нор Кянк

Nor Kyank

100.

Շաղիկ

Шахик

Shaghik

101.

Շիրակ

Ширак

Shirak

102.

Շիրակավան

Ширакаван

Shirakavan

103.

Ողջի

Вохчи

Voghji

104.

Ոսկեհասկ

Воскеаск

Voskehask

105.

Պեմզաշեն

Пемзашен

Pemzashen

106.

Ջաջուռ

Джаджур

Jajur

107.

Ջաջուռավան

Джаджураван

Jajuravan

108.

Ջրաձոր

Джрадзор

Jradzor

109.

Ջրառատ

Джрарат

Jrarat

110.

Ջրափի

Джрапи

Jrarpi

111.

Սալուտ

Салут

Salut

112.

Սառնաղբյուր

Сарнахпюр

Sarnakhpyur

113.

Սարագյուղ

Сарагюх

Saragyugh

114.

Սարալանջ

Сараландж

Saralanj

115.

Սարակապ

Саракап

Sarakap

116.

Սարապատ

Сарапат

Sarapat

117.

Սարատակ

Саратак

Saratak

118.

Սիզավետ

Сизавет

Sizavet

119.

Սպանդարյան

Спандарян

Spandaryan

120.

Վահրամաբերդ

Вахрамаберд

Vahramaberd

121.

Վարդաղբյուր

Вардахпюр

Vardaghbyur

122.

Վարդաքար

Вардакар

Vardakar

123.

Տուֆաշեն

Туфашен

Tufashen

124.

Ցողամարգ

Цохамарг

Tsoghamarg

125.

Փանիկ

Паник

Panik

126.

Փոքրաշեն

Покрашен

Pokrashen

127.

Փոքր Մանթաշ

Покр Манташ

Pokr Mantash

128.

Փոքր Սարիար

Покр Сариар

Pokr Sariar

129.

Փոքր Սեպասար

Покр Сепасар

Pokr Sepasar

130.

Քարաբերդ

Караберд

Karaberd

131.

Քեթի

Кети

Keti

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 10

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

 մարտի 3-ի N 220-Ն որոշման

 Ց Ա Ն Կ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՏԱՌԱԴԱՐՁՄԱՆ

 

NN
ը/կ

Սյունիքի մարզի բնակավայրերը

Населенные пункты марза Сюник

Syunik Marz Settlements

1.

Կապան

Капан

Kapan

2.

ք. Ագարակ

г. Агарак

Agarak

3.

Գորիս

Горис

Goris

4.

Դաստակերտ

Дастакерт

Dastakert

5.

Մեղրի

Мехри

Meghri

6.

Սիսիան

Сисиан

Sisian

7.

Քաջարան

Каджаран

Kajaran

8.

գ. Ագարակ

с. Агарак

Agarak

9.

Ալվանք

Алванк

Alvank

10.

Ախլաթյան

Ахлатян

Akhlatyan

11.

Աղիտու

Ахиту

Aghitu

12.

Աղվանի

Ахвани

Aghvani

13.

Անգեղակոթ

Ангехакот

Angeghakot

14.

Անտառաշատ

Антарашат

Antarashat

15.

Աշոտավան

Ашотаван

Ashotavan

16.

Առաջաձոր

Арачадзор

Arachadzor

17.

Արավուս

Аравус

Aravus

18.

Արծվանիկ

Арцваник

Artsvanik

19.

Արևիս

Аревис

Arevis

20.

Բալաք

Балак

Balak

21.

Բարձրավան

Барцраван

Bardzravan

22.

Բնունիս

Бнунис

Bnunis

23.

Բռնակոթ

Брнакот

Brnakot

24.

Ակներ

Акнер

Akner

25.

Գեղանուշ

Гехануш

Geghanush

26.

Գոմարան

Гомаран

Gomaran

27.

Գեղի

Гехи

Geghi

28.

Գեղավանք

Гехаванк

Geghavank

29.

Կարդ

Кард

Kard

30.

Կիցք

Кицк

Kitsk

31.

Վերին Գեղավանք

Верин Гехаванк

Verin Geghavank

32.

Քարուտ

Карут

Karut

33.

Գետաթաղ

Гетатах

Getatagh

34.

Գորայք

Горайк

Gorayk

35.

Գուդեմնիս

Гудемнис

Gudemnis

36.

Դավիթ Բեկ

Давид Бек

Davit Bek

37.

Դարբաս

Дарбас

Darbas

38.

Շամբ

Шамб

Shamb

39.

Տավրուս

Таврус

Tavrus

40.

Եղեգ

Ехег

Yegheg

41.

Եղվարդ

Ехвард

Yeghvard

42.

Թանահատ

Танаат

Tanahat

43.

Թասիկ

Тасик

Tasik

44.

Լեհվազ

Лехваз

Lehvaz

45.

Լեռնաձոր

Лернадзор

Lernadzor

46.

Կավճուտ

Кавчут

Kavchut

47.

Մուսալլամ

Мусаллам

Musallam

48.

Ներքին Գիրաթաղ

Неркин Гиратах

Nerkin Giratagh

49.

Վերին Գիրաթաղ

Верин Гиратах

Verin Giratagh

50.

Լիճք

Личк

Lichk

51.

Լծեն

Лцен

Ltsen

52.

Լոր

Лор

Lor

53.

Աճանան

Ачанан

Achanan

54.

Խդրանց

Хдранц

Khdrants

55.

Խնածախ

Хнацах

Khnatsakh

56.

Խնձորեսկ

Хндзореск

Khndzoresk

57.

Խոզնավար

Хознавар

Khoznavar

58.

Խոտ

Хот

Khot

59.

Ծավ

Цав

Tsav

60.

Շիշկերտ

Шишкерт

Shishkert

61.

Ծղուկ

Цхук

Tsghuk

62.

Կաղնուտ

Кахнут

Kaghnut

63.

Կարճևան

Карчеван

Karchevan

64.

Կոռնիձոր

Корнидзор

Kornidzor

65.

Կուրիս

Курис

Kuris

66.

Հալիձոր

Алидзор

Halidzor

67.

Հարթաշեն

Арташен

Hartashen

68.

Հարժիս

Аржис

Harzhis

69.

Հացավան

Ацаван

Hatsavan

70.

Ձորաստան

Дзорастан

Dzorastan

71.

Իշխանասար

Ишханасар

Ishkhanasar

72.

Ճակատեն

Чакатен

Chakaten

73.

Մուցք

Муцк

Mutsq

74.

Ներքին Խնձորեսկ

Неркин Хндзореск

Nerkin Khndzoresk

75.

Ներքին Խոտանան

Неркин Хотанан

Nerkin Khotanan

76.

Ներքին Հանդ

Неркин Анд

Nerkin Hand

77.

Նռնաձոր

Нрнадзор

Nrnadzor

78.

Նորաշենիկ

Норашеник

Norashenik

79.

Նորավան

Нораван

Noravan

80.

Շաղատ

Шахат

Shaghat

81.

Շաքի

Шаки

Shaki

82.

Շենաթաղ

Шенатах

Shenatagh

83.

Շիկահող

Шикаох

Shikahogh

84.

Շինուհայր

Шинуайр

Shinuhayr

85.

Շվանիձոր

Шванидзор

Shvanidzor

86.

Շրվենանց

Шрвенанц

Shrvenants

87.

Շուռնուխ

Шурнух

Shumukh

88.

Աղբուլլաղ

Ахбулах

Aghbullagh

89.

Վանանդ

Вананд

Vanand

90.

Ձորակ

Дзорак

Dzorak

91.

Որոտան (Սիսիանի)

Воротан (Сисиан)

Vorotan/Sisian/

92.

Որոտան (Գորիսի)

Воротан (Горис)

Vorotan/Goris/

93.

Չափնի

Чапни

Chapni

94.

Սալվարդ

Салвард

Salvard

95.

Սառնակունք

Сарнакунк

Sarnakunk

96.

Սյունիք

Сюник

Syunik

97.

Բարգուշատ

Баргушат

Bargushat

98.

Դիցմայրի

Дицмайри

Ditsmayri

99.

Խորձոր

Хордзор

Khordzor

100.

Սզնակ

Сзнак

Aznak

101.

Նժդեհ

Нжде

Nzhdeh

102.

Ցղունի

Цхуни

Tsghuni

103.

Սպանդարյան

Спандарян

Spandaryan

104.

Սվարանց

Сваранц

Svarants

105.

Սրաշեն

Срашен

Srashen

106.

Սևաքար

Севакар

Sevakar

107.

Վահրավար

Вахравар

Vahravar

108.

Վաղատին

Вахатин

Vaghatin

109.

Վաղատուր

Вахатур

Vaghatur

110.

Վանեք

Ванек

Vaneq

111.

Վարդանիձոր

Варданидзор

Vardanidzor

112.

Այգեձոր

Айгедзор

Aygedzor

113.

Թխկուտ

Тхкут

Tkhkut

114.

Վարդավանք

Вардаванк

Vardavank

115.

Վերին Խոտանան

Верин Хотанан

Verin Khotanan

116.

Վերիշեն

Веришен

Verishen

117.

Տաթև

Татев

Tatev

118.

Տանձավեր

Тандзавер

Tandzaver

119.

Տանձատափ

Тандзатап

Tandzatap

120.

Տաշտուն

Таштун

Tashtun

121.

Տեղ

Тех

Tegh

122.

Տոլորս

Толорс

Tolors

123.

Տորունիք

Торуник

Torunik

124.

Ուժանիս

Ужанис

Uzhanis

125.

Ույծ

Уйц

Uyts

126.

Նոր Աստղաբերդ

Нор Астхаберд

Nor Astghaberd

127.

Աջաբաջ

Аджабадж

Ajabaj

128.

Գետիշեն

Гетишен

Getishen

129.

Ոչեթի

Вочети

Vocheti

130.

Քաշունի

Кашуни

Kashuni

131.

Քաջարան

Каджаран

Kajaran

132.

Քարահունջ

Караундж

Kharahunj

133.

Քարաշեն

Карашен

Karashen

134.

Օխտար

Охтар

Okhtar

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 11

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

 մարտի 3-ի N 220-Ն որոշման

Ց Ա Ն Կ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՏԱՌԱԴԱՐՁՄԱՆ

 

NN
ը/կ

Վայոց ձորի մարզի բնակավայրերը

Населенные пункты марза Вайоц дзор

Vayoc Dzor Marz Settlements

1.

Եղեգնաձոր

Ехегнадзор

Yeghegnadzor

2.

Ջերմուկ

Джермук

Jermuk

3.

Կեչուտ

Кечут

Kechut

4.

Վայք

Вайк

Vayk

5.

Ագարակաձոր

Агаракадзор

Agarakadzor

6.

Ազատեկ

Азатек

Azatek

7.

Աղավնաձոր

Ахавнадзор

Aghavnadzor

8.

Աղնջաձոր

Ахнджадзор

Aghnjadzor

9.

Արենի

Арени

Areni

10.

Ամաղու

Амаху

Amaghu

11.

Արին

Арин

Arin

12.

Արտաբույնք

Артабуйнк

Artabuynk

13.

Արտավան

Артаван

Artavan

14.

Արփի

Арпи

Arpi

15.

Բարձրունի

Барцруни

Bardzruni

16.

Գետափ

Гетап

Getap

17.

Գլաձոր

Гладзор

Gladzor

18.

Գնդեվազ

Гндеваз

Gndevaz

19.

Գնիշիկ

Гнишик

Gnishik

20.

Մոզրով

Мозров

Mozrov

21.

Գողթանիկ

Гохтаник

Goghtanik

22.

Գոմք

Гомк

Gomk

23.

Ախտա

Ахта

Akhta

24.

Կապույտ

Капуйт

Kapuyt

25.

Ելփին

Елпин

Yelpin

26.

Եղեգիս

Ехегис

Yeghegis

27.

Զառիթափ

Заритап

Zaritap

28.

Հորադիս

Орадис

Horadis

29.

Զեդեա

Зедеа

Zedea

30.

Թառաթումբ

Таратумб

Taratumb

31.

Խաչիկ

Хачик

Khachik

32.

Խնձորուտ

Хндзорут

Khndzorut

33.

Կարմրաշեն

Кармрашен

Karmrashen

34.

Հերհեր

Эр-эр

Herher

35.

Հերմոն

Эрмон

Hermon

36.

Արատես

Аратес

Arates

37.

Կալասար

Каласар

Kalasar

38.

Հորբատեղ

Орбатех

Horbategh

39.

Հորս

Орс

Hors

40.

Մալիշկա

Малишка

Malishka

41.

Մարտիրոս

Мартирос

Martiros

42.

Նոր Ազնաբերդ

Нор Азнаберд

Nor Aznaberd

43.

Շատին

Шатин

Shatin

44.

Չիվա

Чива

Chiva

45.

Ռինդ

Ринд

Rind

46.

Սալլի

Салли

Salli

47.

Սարավան

Сараван

Saravan

48.

Ուղեձոր

Ухедзор

Ughedzor

49.

Սերս

Серс

Sers

50.

Վարդահովիտ

Вардаовит

Vardahovit

51.

Գետիկվանք

Гетикванк

Getikvank

52.

Սևաժայռ

Севажайр

Sevazhayr

53.

Վերնաշեն

Вернашен

Vernashen

54.

Փոռ

Пор

Por

55.

Քարագլուխ

Караглух

Karaglukh

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 12

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

 մարտի 3-ի N 220-Ն որոշման

Ց Ա Ն Կ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՏԱՌԱԴԱՐՁՄԱՆուղղ. 

 

NN
ը/կ

Տավուշի մարզի բնակավայրերը

Населенные пункты марза Тавуш

Tavush Marz Settlements

1.

Իջևան

Иджеван

Ijevan

2.

Այրում

Айрум

Ayrum

3.

Բերդ

Берд

Berd

4.

Դիլիջան

Дилиджан

Dilijan

5.

Նոյեմբերյան

Ноемберян

Noyemberyan

6.

Ազատամուտ

Азатамут

Azatamut

7.

Բարխուդարլու

Бархударлу

Barkhudarlu

8.

Ակնաղբյուր

Акнахпюр

Aknaghbyur

9.

Աղավնավանք

Ахавнаванк

Aghavnavank

10.

Աճարկուտ

Ачаркут

Acharkut

11.

Այգեհովիտ

Айгеовит

Aygehovit

12.

Կայան

Кайан

Kayan

13.

Այգեձոր

Айгедзор

Aygedzor

14.

Այգեպար

Айгепар

Aygepar

15.

Աչաջուր

Ачаджур

Achajur

16.

Արծվաբերդ

Арцваберд

Artsvaberd

17.

Արճիս

Арчис

Archis

18.

Բագրատաշեն

Баграташен

Bagratashen

19.

Բաղանիս

Баханис

Baghanis

20.

Բարեկամավան

Барекамаван

Barekamavan

21.

Բերդավան

Бердаван

Berdavan

22.

Բերքաբեր

Беркабер

Berkaber

23.

Գանձաքար

Гандзакар

Gandzakar

24.

Գետահովիտ

Гетаовит

Getahovit

25.

Գոշ

Гош

Gosh

26.

Դեբեդավան

Дебедаван

Debedavan

27.

Դեղձավան

Дехцаван

Deghdzavan

28.

Դիտավան

Дитаван

Ditavan

29.

Դովեղ

Довех

Dovegh

30.

Ենոքավան

Енокаван

Yenokavan

31.

Թեղուտ

Техут

Teghut

32.

Տավուշ

Тавуш

Tavush

33.

Իծաքար

Ицакар

Itsakar

34.

Լճկաձոր

Лчкадзор

Lchkadzor

35.

Լուսահովիտ

Лусаовит

Lusahovit

36.

Լուսաձոր

Лусадзор

Lusadzor

37.

Խաշթառակ

Хаштарак

Khashtarak

38.

Խաչարձան

Хачардзан

Khachardzan

39.

Ճերմակավան

Чермакаван

Chermakavan

40.

Գեղատափ

Гехатап

Geghatap

41.

Ծաղկավան (Իջևանի)

Цахкаван (Иджеван)

Tsaghkavan/Ijevan/

42.

Ծաղկավան (Տավուշի)

Цахкаван (Тавуш)

Tsaghkavan/Tavush/

43.

Կիրանց

Киранц

Kirants

44.

Կոթի

Коти

Koti

45.

Կողբ

Кохб

Koghb

46.

Հաղարծին

Ахарцин

Haghartsin

47.

Հաղթանակ

Ахтанак

Haghtanak

48.

Հովք

Овк

Hovk

49.

Մոսեսգեղ

Мосесгех

Mosesgegh

50.

Նավուր

Навур

Navur

51.

Ներքին Կարմիր աղբյուր

Неркин Кармир Ахпюр

Nerkin Karmir Akhpyur

52.

Նորաշեն

Норашен

Norashen

53.

Ոսկեպար

Воскепар

Voskepar

54.

Ասկիպար

Аскипар

Askipar

55.

Ոսկեվան

Воскеван

Voskevan

56.

Չինարի

Чинари

Chinari

57.

Չինչին

Чинчин

Chinchin

58.

Չորաթան

Чоратан

Choratan

59.

Պառավաքար

Паравакар

Paravakar

60.

Պտղավան

Птхаван

Ptghavan

61.

Ջուջևան

Джуджеван

Jujevan

62.

Սարիգյուղ

Саригюх

Sarigyugh

63.

Սևքար

Севкар

Sevkar

64.

Վազաշեն

Вазашен

Vazashen

65.

Վարագավան

Варагаван

Varagavan

66.

Վերին Կարմիր աղբյուր

Верин Кармир Ахпюр

Verin Karmir Akhpyur

67.

Զորական

Зоракан

Zorakan

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 13

 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

 մարտի 3-ի N 220-Ն որոշման

 Ց Ա Ն Կ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՏԱՌԱԴԱՐՁՄԱՆ

 

NN
ը/կ

ԼԵՌՆԵՐ

ГОРЫ

MOUNTAINS

1.

Արագած

Арагац

Aragats

2.

Կապուտջուղ

Капутджух

Kaputjugh

3.

Բաղացսար

Бахацсар

Baghatssar

4.

Իշխանասար

Ишханасар

Ishkhanasar

5.

Վարդենիս

Варденис

Vardenis

6.

Գոգի

Гоги

Gogi

7.

Աստղոնք

Астхонк

Astghonk

8.

Արմաղան

Армахан

Armaghan

9.

Գնդասար

Гндасар

Gndasar

10.

Աժդահակ

Аждаак

Azhdahak

11.

Չաթին

Чатин

Chatin

12.

Մուրղուզ

Мурхуз

Murghuz

13.

Լալվար

Лалвар

Lalvar

14.

Լեջան

Леджан

Lejan

15.

Բողաքար

Бохакар

Boghakar

16.

Ուրասար

Урасар

Urasar

17.

Մեծ Եղնախաղ

Мец Ехнахах

Mets Yeghnakhagh

18.

Արայի

Арайи

Ara

19.

Թեղենիս

Техенис

Teghenls

20.

Թեժ

Теж

Tezh

 

ԼԵՌՆԱՇՂԹԱՆԵՐ

ХРЕБТЫ

RANGE

1.

Գեղամա

Гехамский

Geghama

2.

Վարդենիսի

Варденисский

Vardenis

3.

Զանգեզուրի

Зангезурский

Zangezur

4.

Մեղրու

Мехринский

Meghri

5.

Փամբակի

Памбакский

Pambak

6.

Բազումի

Базумский

Bazum

7.

Արեգունու

Арегунийслий

Areguni

8.

Միափորի

Миапорский

Miapor

9.

Սևանի

Севанский

Sevan

 

ԴԱՇՏԱՎԱՅՐԵՐ

РАВНИНЫ

PLAINS

1

Արարատյան

Араратская

Ararat

2.

Շիրակի

Ширакская

Shirak

 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿԵՐ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ

NATIONAL PARKS

1.

Դիլիջանի

Дилиджанский

Dilijan

2.

Սևանի

Севанский

Sevan

 

ԱՐԳԵԼՈՑՆԵՐ

ЗАПОВЕДНИКИ

NATURE RESERVES

1.

Շիկահող

Шикаохский

Shikahogh

2.

Խոսրով

Хосровский

Khosrov

 

Գ Ե Տ Ե Ր

РЕКИ

RIVERS

1.

Դեբեդ

Дебед

Debed

2.

Ձորագետ

Дзорагет

Dzoraget

3.

Արաքս

Аракс

Araks

4.

Փամբակ

Памбак

Pambak

5.

Աղստև

Ахстев

Aghstev

6.

Ախուրյան

Ахурян

Akhurian

7.

Քասաղ

Касах

Kasagh

8.

Մեծամոր

Мецамор

Metsamor

9.

Հրազդան

Раздан

Hrazdan

10.

Ազատ

Азат

Azat

11.

Վեդի

Веди

Vedi

12.

Արփա

Арпа

Arpa

13.

Որոտան

Воротан

Vorotan

14.

Ողջի

Вохчи

Voghji

15.

Մեղրի

Мехри

Meghri

16.

Տաշիր

Ташир

Tashir

17.

Ուռուտ

Урут

Urut

18.

Մարց

Марц

Marts

19.

Տավուշ

Тавуш

Tavush

20.

Մարմարիկ

Мармарик

Marmarik

21.

Քարաղբյուր

Карахпюр

Karakhpyur

22.

Մանթաշ

Манташ

Mantash

23.

Ամբերդ

Амберд

Amberd

24.

Արթիկիջուր

Артикиджур

Artikjur

25.

Գավառագետ

Гаварагет

Gavaraget

26.

Գեղարքունիք

Гехаркуник

Gegharkunik

27.

Արգիճի

Аргичи

Argichi

28.

Կարճաղբյուր

Карчахпюр

Karchakhpyur

29.

Մասրիկ

Масрик

Masrik

30.

Գետիկ

Гетик

Getik

31.

Եղեգիս

Ехегис

Yeghegis

32.

Ճահուկ

Чаук

Chahuk

33.

Սիսիան

Сисиан

Sisian

34.

Այրիգետ

Айригет

Ayriget

35.

Գեղի

Гехи

Geghi

 

Լ Ճ Ե Ր

ОЗЕРА

LAKES

1.

Սևանա

Севан

Sevan

2.

Քարի

Кари

Kari

3.

Պարզ

Парз

Parz

 

ՋՐԱՄԲԱՐՆԵՐ

ВОДОХРАНИЛИЩА

RESERVOIRS

1.

Ախուրյանի

Ахурянское

Akhurian

2.

Արփի լճի

Арпиличское

Arpi Lake

3.

Կեչուտի

Кечутское

Kechut

4.

Ազատի

Азатское

Azat

5.

Ապարանի

Апаранское

Aparan

6.

Ջողազի

Джохазское

Joghaz

7.

Սպանդարյանի

Спандарянское

Spandaryan

8.

Տոլորսի

Толорсское

Tolors

9.

Մանթաշի

Манташское

Mantash

10.

Հերհերի

Эрэрское

Herher

11.

Հախումի

Ахумское

Hakhum

12.

Տավուշի

Тавушское

Tavush

13.

Կառնուտի

Карнутское

Karnut

14.

Վարդաքարի

Вардакарское

Vardakar

 

ՋՐԱՆՑՔՆԵՐ

КАНАЛЫ

CANELS

1.

Թալինի

Талинский

Talin

2.

Արմավիրի

Армавирский

Armavir

3.

Կոտայքի

Котайкский

Kotayk

4.

Արտաշատի

Арташатский

Artashat

5.

Ներքին Հրազդանի

Нижний Разданский

Nerkin Hrazdan

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան