Համարը 
N 1913-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2012.01.18/4(878) Հոդ.52
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
29.12.2011
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
12.01.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ 2012-2016 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

29 դեկտեմբերի 2011 թվականի N 1913-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ 2012-2016 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետությունում միջազգային առողջապահական (բժշկասանիտարական) կանոնների ներդրման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել՝

1) Հայաստանի Հանրապետությունում վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագիրը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) ռազմավարական ծրագրի 2012-2016 թվականների միջոցառումների ցանկը` համաձայն N 2 հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան

 

2012 թ. հունվարի 12

Երևան 

 

 

 

Հավելված N 1 

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

դեկտեմբերի 29-ի N 1913-Ն որոշման

 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ 2012-2016 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ

 

I. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

1. Վարակիչ հիվանդությունների բեռն աշխարհի բազմաթիվ երկրներում շարունակում է բարձր մնալ:

2. Համաձայն Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների տարեկան արձանագրվող հիվանդությունների կառուցվածքում վարակիչ հիվանդությունները կազմում են ավելի քան 40 %, որի հիմնական բաժինն ընկնում է մարդու իմունային անբավարարության վիրուսին/ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշին (այսուհետ` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ), տուբերկուլոզին և մալարիային, որոնք աշխարհում տարեկան միլիոնավոր մարդկանց հիվանդանալու և մահվան պատճառ են դառնում: Վարակիչ հիվանդությունները սպառնալիք են բոլոր մարդկանց համար` անկախ տարիքից, սեռից, կենսակերպից, էթնիկ ծագումից և սոցիալ-տնտեսական վիճակից: Վարակիչ հիվանդությունների պատճառով մահվան դեպքերի շուրջ 43 %-ը բաժին է ընկնում զարգացող երկրներին, իսկ 63 %-ը` մանկական ազգաբնակչությանը:

3. Աշխարհում վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարում գրանցվել են զգալի հաջողություններ, մասնավորապես` հակաբիոտիկների, պատվաստանյութերի բացահայտումից հետո: Ժամանակակից բուժական միջոցները ևս նշանակալի դեր ունեն վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի հարցում: Սակայն ներկա սոցիալ-տնտեսական, էկոլոգիական գործոնների համակցությունը, այդ թվում` բնակչության արագ աճը, աղքատության ավելացումը և միգրացիան, քաղաքների զարգացումը, հիվանդություններ փոխանցող հոդվածոտանիների և վարակիչ հիվանդությունների բնական պահոց հանդիսացող կենդանիների բնակության արեալների փոփոխությունը, սննդի մշակման և տարածման մեթոդների փոփոխությունը, իմունադեֆիցիտի բերող վիճակները, հակաբիոտիկների անվերահսկելի կիրառումը, սննդի արտադրության, փաթեթավորման և բաշխման ժամանակակից եղանակները, վարվելակերպը, այդ թվում` սեռական, թմրանյութերի օգտագործման, սննդակարգի և այլն, շրջակա միջավայրի փոփոխությունը` ջրի, էկոհամակարգերի, կլիմայի գլոբալ տաքացման և այլն, բժշկագիտության բացահայտումները, հարուցիչների վիրուլենտության և թունարտադրության փոփոխությունները զգալի ազդեցություն են գործում աշխարհում վարակիչ հիվանդությունների առաջացման և տարածման վրա: Հիմնախնդիրը մեծանում է հանրային առողջապահության գերակա խնդիր հանդիսացող անհայտ և սակավ ուսումնասիրված վարակիչ հիվանդությունների ի հայտ գալով, որոնց հարուցիչները դժվար են ախտորոշվում և/կամ կայուն են այս կամ այն բուժական պատրաստուկի նկատմամբ, որոնց համար մշակված չեն պատվաստանյութեր: Վերոհիշյալին զուգահեռ օրեցօր մեծանում է պատերազմների, ինչպես նաև խաղաղ պայմաններում կենսաբանական ահաբեկչության, դիվերսիաների նպատակով կենսաբանական ազդակների օգտագործման հավանականությունը:

4. Վերջին տարիներին աշխարհում առաջանում են մի շարք նոր հիվանդություններ (ատիպիկ թոքաբորբ, թռչնի գրիպ, խոզի գրիպ և այլն), որոնք դիմակայելու համար մարդկությունը դեռ չի ստեղծել համապատասխան կարողություններ: Վերջին 30 տարում շուրջ 40 նոր հիվանդություն է առաջացել, որոնց 75%-ն ունի կենդանական ծագում:

5. Ներկայում մեծ է վերադարձող հիվանդությունների հիմնախնդիրը: Բնական ծաղիկը, որը 1975 թվականից վերացվել է աշխարհում այսօր դարձյալ բժշկագիտության ուշադրության կենտրոնում է` կապված այս հիվանդության խիստ բարձր ախտածնության և առաջանալու հավանականության հետ: Աշխարհում գերակա է լեյշմանիոզի, ռիկեցիոզների, հեմոռագիկ տենդերի հիմնախնդիրը:

 

 II. ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

 

6. Հայաստանի Հանրապետությունում վարակիչ հիվանդությունները դեռևս շարունակում են առողջապահական հիմնախնդիր լինել:

7. Տարեկան արձանագրվող հիվանդությունների կառուցվածքում վարակիչ հիվանդությունները կազմում են 5%, մինչև 14 տարեկան երեխաների հիվանդացության կառուցվածքում` 10%, վարակիչ հիվանդություններից տարեկան մահանում է շուրջ 300 մարդ, որոնց հիմնական մասը տուբերկուլոզից, որը հիմնախնդիր է ամբողջ աշխարհում: Վարակիչ հիվանդություններով շուրջ 11 հազար մարդ ստանում է հոսպիտալային բուժում, վարակիչ հիվանդության ավելի քան 27 հազար տնային և ավելի քան 3 հազար կազմակերպ օջախ է ձևավորվում, որոնք ենթարկվում են համաճարակաբանական հետազոտության:

8. Ներկայում Հայաստանում վարակիչ հիվանդությունների համաճարակային իրավիճակը լարված չէ: Վերջին տարիներին դիֆթերիայի, ռիկեցիոզների, այդ թվում` համաճարակային բծավոր տիֆի և Բրիլի հիվանդության, սուր պոլիոմիելիտի, կատաղության դեպքեր չեն արձանագրվել:

9. Հանրապետությունում ժամանակ առ ժամանակ առաջանում են բռնկումներ, որոնք չեն վերածվում համաճարակի: Հիմնականում արձանագրվում են աղիքային վարակների բռնկումներ` պայմանավորված ջրային (հիմնականում` ջրմուղ-կոյուղու ցանցում պարբերաբար առաջացող վթարներ) և սննդային գործոններով, ինչպես նաև սուր շնչառական վիրուսային հիվանդությունների հիվանդացության սեզոնային բարձրացումներ:

10. Բնական օջախային հիվանդությունները հիմնականում ընթանում են էպիզոոտիաների ձևով (կենդանի պահոցների շրջանում) և մարդկանց շրջանում որոշ հիվանդությունների եզակի դեպքերով կամ ոչ մեծ բռնկումներով: Երկրի տարածքի զգալի հատվածը բնական օջախ է այս հիվանդությունների համար (ժանտախտի դեպքում` տարածքի 75%-ը, տուլարեմիայի` 90%-ը, 60%-ը էնզոոտիկ է լեպտոսպիրոզի նկատմամբ, կատաղության առումով ռիսկային է շուրջ 5 մարզ) և այս հիվանդությունների հարուցիչները պարբերաբար անջատվում են բնական պահոցների արտաքին մակաբույծներից:

11. Շնորհիվ Իմունականխարգելման ազգային ծրագրի արդյունավետ իրականացման` հանրապետությունում 1995 թվականից չի արձանագրվում պոլիոմիելիտի դեպք, 2000 թվականից` դիֆթերիայի դեպք (1994-1995 թվականների բռնկումից հետո իրավիճակը կայունացել է), 2007 թվականից` կարմրուկ և կարմրախտի, իսկ խոզուկ, կապույտ հազ, փայտացում հիվանդությունների դեպքերն արձանագրվում են եզակի: Կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների առումով նշվածը զգալի ձեռքբերում է, քանի որ եվրոպական տարածաշրջանի երկրներում այս հիվանդություններն արձանագրվում են նույնիսկ բռնկումների ձևով:

12. Հանրապետությունում բնակլիմայական պայմանները նպաստավոր են տարափոխիկ (միջատների միջոցով փոխանցվող) հիվանդությունների տարածման համար, մասնավորապես` դրանք փոխանցող հոդվածոտանիների պոպուլյացիայի կենսագործունեության համար: Չնայած դրան` ձեռնարկված համալիր միջոցառումների հետևանքով 2006 թվականին տեղական մալարիան հանրապետությունում էլիմինացվեց (վերացվեց): Վերջին մի քանի տարում փոքր-ինչ ակտիվացել է ընդերային լեյշմանիոզի համաճարակային իրավիճակը, որը հետևանք է թափառող կենդանիների օրգանիզմում, որպես բնական պահոց, վարակի գոյատևման, օրգանական աղբի կուտակումների վրա բազմացող մլակների միջոցով կենդանիներից մարդուն վարակի փոխանցման: Իսկ մնացած տարափոխիկ հիվանդությունների առումով իրավիճակը հանգիստ է:

13. Զոոնոզ` մարդու և կենդանիների համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդությունների (բրուցելոզ, սիբիրախտ և այլն) շարժընթացը պայմանավորված է կենդանիների շրջանում վերջիններիս տարածվածությամբ:

14. Վիրուսային հեպատիտները ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության գերակա խնդիրներից են և բնութագրվում են լայն տարածմամբ, համաճարակային ներուժով, ինչպես նաև բնակչության առողջությանը և տնտեսությանը հասցրած հսկայական վնասով: Հեպատիտներն այսօր լյարդի ախտաբանությամբ պայմանավորված մահվան հիմնական պատճառներից են: ՀՀ-ում վիրուսային հեպատիտների կառուցվածքում, համաձայն վիճակագրական տվյալների, հիմնական մասը կազմում է հեպատիտ Ա-ն:

15. 1990-ականներից սկսած բնակչության սոցիալ-տնտեսական դժվարությունները, միգրացիան, հակատուբերկուլոզային հիմնական դեղամիջոցների անբավարար քանակը, տուբերկուլոզի վերաբերյալ ազգաբնակչության ցածր իրազեկվածությունը և այլ պայմաններ նպաստեցին Հայաստանում տուբերկուլոզի համաճարակային իրավիճակի վատթարացմանը: 2000 թվականին` 1990-ի համեմատ տուբերկուլոզի հիվանդացությունն աճեց մոտ 2 անգամ: Նշված աճը դիտարկվեց մինչև 2005 թվականը: Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային ծրագրի շրջանակներում իրականացված մի շարք համալիր միջոցառումների արդյունքում, սկսած 2006 թվականից, տարեցտարի նկատվում է հիվանդացության ցուցանիշի նվազում: 1990-2000 թվականներին մահացության ցուցանիշն աճեց մոտ 1.6 անգամ: Վերջինիս նպաստեցին մահացու ելքով հիվանդության սուր և դիսեմինացված ձևերի (որոնց մեջ մեծ տեղ են զբաղեցնում աշխատանքային միգրանտները), ՄԻԱՎ/տուբերկուլոզ համակցված ձևերի, ինչպես նաև առաջին շարքի հակատուբերկուլոզային հիմնական դեղամիջոցներով չբուժվող բազմադեղակայուն դեպքերի հաճախացումը: Սկսած 2007թ-ից մահացության ցուցանիշը ևս տարեցտարի նվազման միտում ունի:

16. Սեռավարակների, տուբերկուլոզի, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և այլ ծրագրերը վարակիչ հիվանդությունների ընդհանուր համաճարակաբանական հսկողության համակարգում ինտեգրման անհրաժեշտություն ունեն:

17. Հայաստանում վարակիչ հիվանդությունների համաճարակային իրավիճակը կապված է նաև դրանց բնական պարբերականության, սեզոնականության, բնական օջախականության, տեղաճարակայնության (էնդեմիկության), ինչպես նաև բնակչության ակտիվ տեղաշարժի, բժշկագիտության զարգացման ներկա փուլի հնարավորությունների, նյութատեխնիկական ռեսուրսների բավարարության, լաբորատոր համակարգի զարգացման և այլ հիմնախնդիրների հետ:

18. Նոր առաջացող հիվանդություններից շատերը չնայած դեռևս չեն արձանագրվել Հայաստանի Հանրապետությունում, սակայն դրանց ներթափանցումը երկիր հնարավոր է, մասնավորապես` հեմոռագիկ տենդերի, էնցեֆալիտների, ատիպիկ թոքաբորբի և այլն:

19. Վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի ուղղությամբ զգալի աշխատանք է իրականացվել: Առանձին հիվանդությունների ուղղությամբ մշակվել և ընդունվել են շուրջ քսան սանիտարահամաճարակային կանոններ և նորմեր: Գործադրվել են Իմունականխարգելման ազգային ծրագիրը, ՀՀ-ում կարմրուկի և կարմրախտի վերացման, խոզուկի վերահսկման և բնածին կարմրախտի համախտանիշի ազգային ծրագիրը, ՀՀ-ում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդման, Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային ծրագրերը, որոնց շրջանակներում իրականացվել և իրականացվում են նշված վարակների կանխարգելմանը և դրանց դեմ պայքարին ուղղված միջոցառումներ:

20. Մինչև 2010 թվականը հաջողությամբ իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետությունում տեղական մալարիայի կանխարգելման ծրագիրը, որի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը եվրոպական տարածաշրջանում առաջիններից մեկը հասավ երկրում մալարիայի էլիմինացմանը և ներկայում աշխատանքներ են տարվում երկիրը` որպես մալարիայից ազատ գոտի վկայագրելու համար և գործադրվում է Մալարիայի արմատավորման կանխարգելման ծրագիրը:

21. Վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի հարցում զգալի խթան են Միջազգային առողջապահական (բժշկասանիտարական) կանոնների (2005 թվական) Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները, որոնք ուղղակիորեն առնչվում են վարակիչ հիվանդությունների հարցին:

22. Վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի միջոցառումները սկսվում են պետական սահմանից: Այս առումով ՀՀ Նախագահի կարգադրությամբ 2010 թվականի նոյեմբերի 3-ին ընդունվել է «Հայաստանի Հանրապետության սահմանային անվտանգության ապահովման և պետական սահմանի համալիր կառավարման ռազմավարությունը», ՀՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 21-ի թիվ 482-Ն որոշմամբ հաստատվել է «Հայաստանի Հանրապետության սահմանային անվտանգության և պետական սահմանի համալիր կառավարման ապահովմանն ուղղված 2011-2015 թվականների միջոցառումների» ծրագիրը: Պետական սահմանի անցման կետերում վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի միջոցառումները Միջազգային առողջապահական կանոնների պահանջներին համապատասխան իրականացնելու նպատակով կանոնակարգվել է կոնտակտավորների հսկողության հետ կապված զբոսաշրջային օպերատորների և ավիաուղիների հետ կապի մեխանիզմների ապահովման, ինչպես նաև Միջազգային առողջապահական կանոնների հարցերով Ազգային համակարգող մարմնի և Միջազգային առողջապահական կանոնների գործադրման հարցերով նշանակված սահմանի անցման կետերի փոխգործակցության գործընթացները:

23. Վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և պայքարի գործում հիմնարար է «Հանրային առողջության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մշակումը: Այս օրենքի ընդունմամբ կկանոնակարգվեն վարակիչ հիվանդություններին առնչվող բազմաթիվ հարցեր, որոնք կանոնակարգված չեն գործող օրենսդրությամբ:

24. Այսօր Հայաստանի Հանրապետության համար արդիական խնդիր է իրականացվող պայքարի և կանխարգելման միջոցառումների շնորհիվ երկրում պահպանել վարակիչ հիվանդությունների առումով համաճարակային հանգիստ իրավիճակը և հնարավորինս կանխարգելել համաճարակների առաջացումը:

25. Որպես համազգային նշանակություն ունեցող փաստաթուղթ, սույն ռազմավարական ծրագիրն այն գործիքն է, որը կնպաստի Հայաստանի Հանրապետության բնակչության առողջության պահպանմանը, վարակիչ հիվանդությունների առումով ձեռքբերումներն ամրապնդելուն, հիմնախնդիրները հնարավորինս լուծելուն` վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց հետ պայքարի ճանապարհով և ապահովելու երկարաժամկետ առաջընթաց վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության և արձագանքման ոլորտում` համագործակցելով ոլորտում գործադրվող այլ ծրագրերի հետ:

 

III. ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

 

26. Ծրագրի նպատակը Հայաստանի Հանրապետությունում վարակիչ հիվանդությունների բեռի նվազեցումն է:

 

IV. ԾՐԱԳՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

 

27. Վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելմանը և դրանց դեմ պայքարին ուղղված նպատակային քաղաքականության զարգացում և իրականացում:

28. Վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգի, այդ թվում` տեղեկատվական համակարգի կատարելագործում:

29. Վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգն ապահովող տեղեկատվական համակարգի զարգացում:

30. Վարակիչ հիվանդությունների ինտեգրացված համաճարակաբանական հսկողության համակարգի ձևավորում:

31. Վարակիչ հիվանդությունների արձագանքման կարողությունների զարգացում:

32. Վարակիչ հիվանդությունների ախտորոշման լաբորատոր համակարգի զարգացում:

33. Վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի գործընթացում ընդգրկված բուժաշխատողների գիտելիքների շարունակական կատարելագործում:

34. Վարակիչ հիվանդություններով պայմանավորված արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման կարողությունների զարգացում:

35. Վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի բնագավառում գիտահետազոտական աշխատանքների կատարելագործում:

36. Կլինիկական (հոսպիտալային) համաճարակաբանության զարգացում վարակիչ հիվանդությունների մասով:

37. Պետական սահմանի անցման կետերում վարակիչ հիվանդությունների ներբերման և տարածման կանխարգելման կարողությունների զարգացում:

 

V. ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

 

38. Վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելմանը և դրանց դեմ պայքարին ուղղված նպատակային քաղաքականության զարգացումը և իրականացումն ուղղված է Հայաստանի Հանրապետությունում վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի ճանապարհով համաճարակային հանգիստ իրավիճակի ապահովմանը` հետևյալ ռազմավարությունների գործադրմամբ.

1) Վարակիչ հիվանդությունների ոլորտը կանոնակարգող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կատարելագործում, որի միջոցառումներն են.

ա. մշակել և գործողության մեջ դնել հանրային առողջապահության ոլորտում առանձին վարակիչ, սննդային ծագման հիվանդությունների, ինչպես նաև դրանց դեմ պայքարի և կանխարգելման ընդհանուր հարցերը կանոնակարգող սանիտարահամաճարակաբանական կանոններ և նորմեր.

բ. մշակել և գործողության մեջ դնել հանրային առողջապահության ոլորտում առանձին վարակիչ, սննդային ծագման հիվանդությունների վերաբերյալ սանիտարահամաճարակաբանական կանոնների և նորմերի արդյունավետ գործադրման, ընդհանուր համաճարակաբանական գործընթացների կանոնակարգման համար մեթոդական փաստաթղթեր, ուղեցույցներ:

2) Վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի գործողությունների կառավարման համակարգի ամրապնդում, որի միջոցառումներն են.

ա. ստեղծել վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի գործողությունները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողով կամ զարգացնել ոլորտում գործող այլ միջգերատեսչական համակարգող հանձնաժողովներից մեկը` դրանք միավորելու ճանապարհով.

բ. մարզային մակարդակում իրականացնել շահագրգիռ կառույցների համակարգված աշխատանք.

գ. համայնքային մակարդակում վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի աշխատանքներն իրականացնել բնակչության մասնակցությամբ:

3) Միջգերատեսչական մարմինների, միջազգային և հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցության զարգացում, որի միջոցառումներն են.

ա. մշակել և ներդնել մեխանիզմներ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի գործընթացում շահագրգիռ պետական կառավարման, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հիմնադրամների, հասարակական կազմակերպությունների մասնակցության ուղղությամբ.

բ. հստակեցնել և կանոնակարգել վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի գործընթացում տարբեր մակարդակների առողջապահական կազմակերպությունների և շահագրգիռ մարմինների դերերը.

գ. գնահատել համաճարակաբանական հսկողության համակարգում մասնավոր կառույցների ընդգրկվածությունը և մասնավոր բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունները, լաբորատորիաներն ինտեգրել համաճարակաբանական հսկողության համակարգում.

դ. աշխատանքներ տանել հանրային առողջապահության ոլորտում վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի և կանխարգելման հարցերով տարածաշրջանային և միջազգային ռազմավարական և ինստիտուցիոնալ կապեր հաստատելու ուղղությամբ.

ե. միջպետական համաձայնագրերում ամրագրել վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության և Միջազգային առողջապահական կանոնների համատեքստում դրանց առնչվող դրույթներ.

զ. կատարելագործել տարածաշրջանի և այլ երկրների հետ հանրային առողջապահության ոլորտում վարակիչ հիվանդությունների մասին փոխտեղեկատվության համակարգը.

է. տարածաշրջանի և այլ երկրների հետ ներդնել հանրային առողջապահության ոլորտում վարակիչ հիվանդություններով պայմանավորված արտակարգ իրավիճակների մասին փոխտեղեկատվության լիարժեք, գործուն և ժամանակակից համակարգ, իրականացնել Միջազգային առողջապահական /բժշկասանիտարական/ կանոնների /2005 թ./ ներդրման նպատակով փորձի փոխանակում, լաբորատորիաների գործունեության ոլորտում համագործակցություն և փորձի փոխանակում.

ը. աշխատանքներ տանել Միջազգային համաճարակաբանական ցանցերին անդամակցելու համար.

թ. աշխատանքներ տանել համաճարակաբանության ոլորտում իրականացվող միջազգային ծրագրերին մասնակցության համար:

 

VI. ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ

 

39. Հայաստանում վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգի կատարելագործման նպատակն է այն համապատասխանեցնել միջազգային պահանջներին:

1) Վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության ենթահամակարգերի զարգացում, որի միջոցառումներն են.

ա. զարգացնել 1-4-րդ խմբի միկրոօրգանիզմներով հարուցված և նոր առաջացող հիվանդությունների համաճարակաբանական (այդ թվում` էպիզոոտոլոգիական, միջատաբանական) հսկողության համակարգը` ներառյալ մոնիթորինգի, վերլուծության, գնահատման, կանխատեսման և որոշումների ընդունման ենթահամակարգերը.

բ. զարգացնել համաճարակաբանական վերլուծության և գնահատման կարողությունները` միջազգային վերլուծական համաճարակաբանության սկզբունքներին համապատասխան.

գ. ըստ համայնքային, մարզային և հանրապետական մակարդակների սահմանել և գործադրել վերլուծության և գնահատման ցուցանիշներ.

դ. վերանայել, միջազգային մոտեցումներին համապատասխանեցնել և ներդնել Հայաստանի Հանրապետությունում համաճարակաբանական հսկողության ենթակա վարակիչ, սննդային ծագման հիվանդությունների դեպքերի ստանդարտ բնորոշումները և ապահովել համայնքային, մարզային և հանրապետական մակարդակներում դրանց կիրառումը.

ե. բոլոր մակարդակներում ապահովել վարակիչ հիվանդությունների դեպքերի ստանդարտ բնորոշումների կիրառումը.

զ. աշխատանքներ տանել հաշվառում չունեցող բնակչության քանակակազմերի շրջանում վարակիչ հիվանդությունների հսկողությունն ապահովելու համար.

է. ապահովել մարդու, մարդու և կենդանիների համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդության կասկած ներկայացնող անսովոր և անսպասելի դեպքերի համաճարակաբանական հսկողությունը.

ը. ներդնել կարճատև հետազոտություններ համաճարակաբանական հսկողության համակարգում, այդ թվում` անանուն, կլաստերային, ընտրանքային հետազոտություններ և այլն.

թ. միջազգային մոտեցումներին համապատասխան մշակել և ներդնել համաճարակաբանական հսկողության համակարգի գնահատման մեթոդաբանություն.

ժ. պարբերաբար իրականացնել առանձին վարակիչ հիվանդությունների և ընդհանուր համաճարակաբանական հսկողության համակարգի գնահատումներ` ստանդարտ մեթոդաբանությունների կիրառմամբ:

2) Ռիսկերի գնահատում, կառավարում, բռնկումների կանխարգելման և վարման կատարելագործում, որի միջոցառումներն են.

ա. իրականացնել Հայաստանում մարդու, մարդու և կենդանիների համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդությունների ռիսկերի գույքագրում և քարտեզագրում.

բ. մշակել և ներդնել մարդու, մարդու և կենդանիների համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդությունների առաջացման և տարածման ռիսկերի գնահատման, դրանց կառավարման և նվազեցման համակարգեր` մեթոդաբանություն, ընթացակարգ.

գ. զարգացնել մարդու և մարդու և կենդանիների համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդությունների բռնկումների վարման ուղեցույցները` այլ շահագրգիռ մարմինների կողմից իրականացվող գործընթացների մասով.

դ. կազմակերպել և իրականացնել փոքր համայնքային տեսական կամ գործնական վարժանքներ բռնկումների վարման հարցերով:

3) Վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության հարցերով մեթոդագործնական աջակցության համակարգի կատարելագործում, որի միջոցառումներն են.

ա. մշակել և ներդնել շահագրգիռ կառույցներին, առողջապահական համակարգի մարմիններին` այդ թվում` տարածքային և մարզային, մեթոդագործնական օգնության ցուցաբերման մեխանիզմներ և շարունակականորեն ապահովել դրանց գործունեությունը.

բ. ներդրվող իրավական ակտերի, մեթոդական փաստաթղթերի մասին իրազեկել շահագրգիռ կառույցներին, այդ թվում` բուժկանխարգելիչ կազմակերպություններին.

գ. զարգացնել հոսպիտալային համաճարակաբանի ինստիտուտը:

4) Վերացված (մոռացված) և Էլիմինացված վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգերի կատարելագործում, որի միջոցառումներն են.

ա. դիմել Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը վերացված (մոռացված) և Էլիմինացված վարակիչ հիվանդությունների հետագա առաջացման և տարածման կանխարգելման ուղղությամբ միջազգային դասընթացներին հայ մասնագետների մասնակցության ապահովմանն աջակցելու համար.

բ. զարգացնել միջազգային, միջպետական համագործակցությունը վերացված (մոռացված) վարակիչ հիվանդությունների ուղղությամբ.

գ. գնահատել Հայաստանում վերացված (մոռացված) և էլիմինացված վարակիչ հիվանդությունների համաճարակային իրավիճակը նախկինում և ներկայում.

դ. կազմակերպել և իրականացնել էլիմինացված, վերացված հիվանդությունների առումով կարգավիճակի պահմանմանն ուղղված միջոցառումներ:

5) Բնական օջախային և տարափոխիկ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգերի կատարելագործում, որի միջոցառումներն են.

ա. ներդնել բնական օջախային հիվանդությունների ուղղությամբ վարակիչ հիվանդությունների բնական պահոցների, դրանց էկտոմակաբույծների հետազոտության նոր մեթոդներ և կատարելագործել դրանց ուղղությամբ հետազոտությունների իրականացման գործընթացը.

բ. հիմնել էնդեմիկ հիվանդությունների և բնական օջախային հիվանդությունների փոխանցող հոդվածոտանիների հետազոտության կայուն և ընդլայնված ժամանակակից համակարգ.

գ. վերանայել և կատարելագործել փոխանցողների լաբորատոր հետազոտության համակարգը` ժամանակակից պահանջներին համապատասխան.

դ. որոշել վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների, փոխանցողների և պահոցների արեալները, ներդնել քարտեզագրման նոր մեթոդներ.

ե. քարտեզագրել նախկին և ներկա անասնագերեզմանոցները, հսկողություն սահմանել գործողների նկատմամբ և զարգացնել համագործակցությունը Առողջապահության և Գյուղատնտեսության նախարարությունների միջև անասնագերեզմանոցների հսկողության ուղղությամբ:

6) Սննդային ծագման վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգի կատարելագործում, որի միջոցառումներն են.

ա. հստակեցնել սննդամթերքի անվտանգության ծառայության հետ համագործակցության ուղղությունները, ինչպես նաև գործառույթները, մշակել և ներդնել գործընթացների ստանդարտ ընթացակարգեր.

բ. մշակել և ներդնել սննդամթերքի հետ կապված հանրային առողջապահական ռիսկերի ցանկը.

գ. մշակել և ներդնել սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում կատարած ուսումնասիրությունների, վերլուծությունների, բացահայտված խախտումների ու թերությունների, հայտնաբերած վտանգավոր սննդամթերքի, դրանց հետ շփվող նյութերի ու հավելումների մասին տեղեկատվության կարգ` Միջազգային առողջապահական կանոնների շրջանակներում.

դ. մշակել և ներդնել սննդային ծագման վարակիչ հիվանդության դեպքերի` սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում պետական լիազոր մարմնի հետ համատեղ համաճարակաբանական հետաքննության/հետազոտության համակարգ.

ե. մշակել և ներդնել սննդային ծագման վարակիչ հիվանդությունների դեպքերի, բռնկումների համաճարակաբանական հսկողության, գնահատման և վարման ուղեցույցներ, նորմատիվ-իրավական ակտեր.

զ. մշակել և ներդնել սննդամթերքի աղտոտման /բաղարկման/ տվյալների շարունակական հավաքման, վերլուծության և արդյունքները ժամանակին Միջազգային առողջապահական կանոնների հարցերով ազգային համակարգող մարմնին տեղեկացնելու համակարգ.

է. մշակել և ներդնել սննդային ծագման վարակիչ հիվանդությունների դեպքերի արձագանքման պլան, պարբերաբար գնահատել վերջինիս գործադրման արդյունավետությունը.

ը. մշակել և շարունակականորեն գործադրել սննդամթերքի անվտանգության ամբողջ շղթայում ընդգրկված անձանց հիգիենիկ ուսուցման ծրագիր:

7) Սեռավարակների համաճարակաբանական հսկողության համակարգի կատարելագործում, որի միջոցառումներն են.

 ա. իրականացնել սեռավարակների /ինչպես կլինիկորեն արտահայտված, այնպես էլ անախտանիշ ձևերի/ տարածվածության մոնիթորինգ և հարուցիչների տարածվածության գնահատում.

բ. մշակել սեռավարակների կանխարգելմանն ուղղված ազգային ծրագիր.

գ. սեռավարակների համաճարակաբանական հսկողության համակարգը լրամշակել և ինտեգրել ընդհանուր համաճարակաբանական հսկողության համակարգում.

դ. մշակել և ներդնել սեռավարակների հարուցիչների դեղորայքակայուն ձևերի մոնիթորինգի համակարգ.

ե. աշխատանքներ տանել սեռավարակների սկրինինգային ծրագրերի ներդրման ուղղությամբ.

զ. բարելավել և ստանդարտացնել սեռավարակների ախտորոշման, այդ թվում` լաբորատոր, և բուժման ընթացակարգերը.

է. մշակել հիվանդների վարման ստանդարտացված ընթացակարգ` ախտորոշում, բուժում, սեռական զուգընկերոջ բուժում, քարոզչություն, գաղտնիության ապահովում, հետազոտության ձևաթուղթ.

ը. գնահատել և կատարելագործել դեռահասների համար սեռավարակների ուղղությամբ ծառայության մատչելիությունը:

8) Վիրուսային հեպատիտների համաճարակաբանական հսկողության համակարգի կատարելագործում, որի միջոցառումներն են.

ա. մշակել «Վիրուսային հեպատիտների վերահսկման և կանխարգելման նպատակային ծրագիր».

բ. մշակել և ներդնել վիրուսային հեպատիտների առումով ռիսկի նպատակային քանակակազմերի շրջանում լաբորատոր հետազոտությունների իրականացման ընթացակարգ.

գ. ներհիվանդանոցային վարակների համաճարակաբանական հսկողության համակարգը կատարելագործել` արտաընդերային ճանապարհով փոխանցվող վիրուսային հեպատիտների տեսակետից.

դ. հանրային առողջապահական լաբորատորիաներում ներդնել վիրուսային հեպատիտ Բ-ի և Ց-ի որակական և քանակական հետազոտությունները.

ե. մշակել և ներդնել շրջակա միջավայրի օբյեկտներում վիրուսային հեպատիտ Ա-ի հարուցիչների որոշման մեթոդաբանություն:

9) Աղիքային վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգի կատարելագործում, որի միջոցառումներն են.

ա. կատարելագործել աղիքային վարակիչ հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշման կարողությունները.

բ. անհայտ ծագման աղիքային վարակիչ հիվանդությունների հետազոտություններն իրականացնել բոլոր հնարավոր հարուցիչների` մանրէների, վիրուսների և մակաբույծների նկատմամբ.

գ. կատարելագործել աղիքային վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների արտազատած տոքսինների լաբորատոր հետազոտությունների կարողությունները.

դ. կատարելագործել աղիքային վարակիչ հիվանդությունների դեպքերի և օջախների համաճարակաբանական հետազոտության կարողությունները:

10) Վարակի հսկողության համակարգի կատարելագործում, որի միջոցառումներն են.

ա. մշակել և ներդնել հակամանրէային պատրաստուկների նկատմամբ միկրոօրգանիզմների կայունության համաճարակաբանական հսկողության համակարգ.

բ. սահմանել հակամանրէային պատրաստուկների նկատմամբ միկրոօրգանիզմների կայունությունն ուսումնասիրող ռեֆերենս լաբորատորիա.

գ. մշակել և բուժկանխարգելիչ կազմակերպություններում ներդնել վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի և կանխարգելման օրինակելի ծրագիր.

դ. ըստ առանձին բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների իրականացման մակարդակների բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունների համար մշակել և ներդնել մեկուսարաններով հագեցվածության, ինչպես նաև վարակաբաններով համալրվածության չափորոշիչներ.

ե. մշակել բուժկանխարգելիչ կազմակերպություններում կենսաբանական, քիմիական և ճառագայթային գործոնների ազդեցությունից բուժաշխատողների պաշտպանության ընթացակարգ.

զ. մշակել և բուժկանխարգելիչ կազմակերպություններում ներդնել բուժաշխատողների շրջանում խմբակային հիվանդությունների և անհայտ ծագման հիվանդությունների դեպքերի համաճարակաբանական հսկողության համակարգ.

է. իրականացնել վարակի հսկողության գործընթացի արդյունավետության շարունակական գնահատում.

ը. մշակել և ներդնել ներհիվանդանոցային վարակների համաճարակաբանական հսկողության համակարգ.

թ. իրականացնել բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունների` ռիսկի վրա հիմնված հսկողություն:

11) Համախտանշանային /սինդրոմային/ համաճարակաբանական հսկողության համակարգի մշակում և ներդրում, որի միջոցառումներն են.

ա. ընտրել համաճարակաբանական հսկողության ենթակա առանձին համախտանիշների (սինդրոմների) ցանկը, մշակել և ներդնել դրանց համաճարակաբանական հսկողության համակարգերը.

բ. Համախտանշանային (սինդրոմային) համաճարակաբանական հսկողության համակարգի գործադրումից առաջ իրականացնել դրա վերաբերյալ բուժանձնակազմի կրթում:

12) Վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգի մոնիթորինգի, վերլուծության և գնահատման ենթահամակարգերի կատարելագործում, որի միջոցառումներն են.

ա. կատարելագործել վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգն ապահովող տեղեկատվական համակարգը.

բ. վերանայել և լրամշակել համաճարակաբանական հսկողության համակարգի հաշվառման ձևաթղթերը/մատյանները, հաշվետվողականության ընթացակարգերն ու տեսակները, ձևաչափը և դրանք ստանդարտացնել.

գ. բոլոր մակարդակներում ներդնել ամսական վերլուծությունների համակարգ.

դ. բարելավել տվյալների որակը, վերլուծությունն ու կիրառումը համակարգի տարբեր մակարդակներում.

ե. ըստ համայնքային, մարզային և հանրապետական մակարդակների սահմանել և գործադրել համաճարակաբանական վերլուծության և գնահատման ցուցանիշներ.

զ. կատարելագործել հետադարձ կապը համակարգի բոլոր մակարդակներում.

է. մշակել և ներդնել տվյալների արժանահավատության ստուգման ընթացակարգեր, ստուգաթերթեր և ծրագիր-ժամանակացույց.

ը. ծրագրերի շրջանակներում սահմանել ցուցանիշներ, որոնք պետք է ներառվեն հաշվետվողականության ընթացակարգերում.

թ. հրապարակել համաճարակաբանության ազգային տեղեկագիր, որը կպարունակի տեղեկություններ և հրապարակման ենթակա տվյալներ վերջին համաճարակների (ազգային և միջազգային), հսկողության տվյալների վերլուծության արդյունքների (գծապատկերներ, աղյուսակներ և մեկնաբանություններ), ինչպես նաև համապատասխան քաղաքականությունների և ընթացակարգերի վերաբերյալ:

 

VII. ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

 

40. Հայաստանում վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգն ապահովող տեղեկատվական համակարգի զարգացման նպատակն է համակարգը վերազինել տեղեկատվական ժամանակակից տեխնոլոգիաների համար անհրաժեշտ ծրագրային ապահովմամբ, տվյալների իրատեսական տեղեկատվական հոսքերով, այն համապատասխանեցնել Միջազգային առողջապահական (բժշկասանիտարական) կանոնների (2005 թվական) պահանջներին:

1) Վարակիչ հիվանդությունների վերաբերյալ պաշտոնական և ոչ պաշտոնական աղբյուրներից ստացվող տեղեկատվական հոսքերի ապահովում համաճարակաբանական հսկողության համակարգի գործադրման համար, որի միջոցառումներն են.

ա. բոլոր մակարդակներում ստեղծել և գործադրել վարակիչ հիվանդությունների վերաբերյալ տեղեկատվության էլեկտրոնային բազա.

բ. օգտագործել ոչ պաշտոնական տեղեկատվության աղբյուրները` զանգվածային լրատվության միջոցներ, թեժ գիծ վարակիչ հիվանդությունների մասին տեղեկատվության ստացման համար.

գ. մշակել և գործադրել առանձին պետական և տարածքային կառավարման մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների, ասոցիացիաների, կենտրոնների կողմից իրականացված հետազոտությունների արդյունքները վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգում ներդնելու մեխանիզմներ.

դ. ամրապնդել կապերը տեղեկատվության տարբեր հոսքերի միջև և վերջիններիս ու ընդհանուր համաճարակաբանական հսկողության համակարգի տեղեկատվական բազայի միջև.

ե. ներդնել շաբաթական գործակարգավորչական հանդիպումների համակարգ մարզային մակարդակի կառույցների մասնակցությամբ` տեղեկատվական տեխնիկայի կիրառմամբ.

զ. ստեղծել տվյալների բազա, որը կպարունակի տվյալներ ընդունված ահազանգերի (հաստատված և ժխտված), ռիսկի գնահատման գործընթացի արդյունքների և ձեռնարկված միջոցառումների վերաբերյալ:

2) Վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության տեխնոլոգիական և ծրագրային ապահովում, որի միջոցառումներն են.

ա. աշխատանքներ տանել աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերը վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգում ներդնելու ուղղությամբ.

բ. ըստ մակարդակների հստակ բաշխել տվյալների օգտագործման և նրանց համապատասխան գործելու համար պատասխանատվությունները և գործառույթները.

գ. մարզային մակարդակում ստեղծել տեղեկատվական ցանց.

դ. համաճարակաբանական հսկողության բոլոր մակարդակներն ապահովել տեղեկատվական տեխնիկայով.

ե. ապահովել համաճարակաբանական հսկողության համակարգում լաբորատոր տվյալների և կլինիկական տվյալների համախմբման համակարգչային ծրագրային համալրումը:

 

VIII. ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ

 

41. Հայաստանում վարակիչ հիվանդությունների ինտեգրացված համաճարակաբանական հսկողության համակարգի ձևավորման նպատակն է առանձին ծրագրերով և առանձին հիվանդությունների կամ դրանց խմբերի ուղղությամբ գործադրվող համաճարակաբանական հսկողության համակարգի ինտեգրում մեկ ընդհանուր համակարգում` հսկողության ստանդարտացման և համակարգված վարման համար` Միջազգային առողջապահական (բժշկասանիտարական) կանոնների (2005 թվական) պահանջներին համապատասխան:

1) Վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգի ինտեգրում մեկ համակարգում, որի միջոցառումներն են.

ա. ինտեգրել տուբերկուլոզի, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, սեռավարակների, հատուկ վտանգավոր, կառավարելի վարակների ուղղությամբ առանձին գործող ուղղահայաց ծրագրերի տեղեկատվական հոսքերի, դրանց գործադրման շրջանակներում ձևավորված կարողությունները համընդհանուր համաճարակաբանական հսկողության համակարգում` ինտեգրացված էլեկտրոնային համաճարակաբանական հսկողության համակարգի ներդրմամբ.

բ. ինտեգրել տարբեր շահագրգիռ ոլորտների վարակիչ հիվանդություններին առնչվող տվյալներն ընդհանուր համաճարակաբանական հսկողության համակարգում.

գ. կանոնակարգել համակցված վարակի դեպքերի հաշվառման և հաշվետվության գործընթացը.

դ. ձևավորել վարակիչ հիվանդությունների արդյունքում զարգացող քրոնիկ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգ` ինտեգրելով բոլոր հիվանդությունների առանձնահատկությունները:

 

IX. ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՁԱԳԱՆՔՄԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

 

42. Հայաստանում վարակիչ հիվանդությունների արագ արձագանքման կարողությունների զարգացման նպատակն է կարողությունները համապատասխանեցնել տեղական պայմաններին և միջազգային մոտեցումներին:

1) Արագ արձագանքման իրատեսական և ժամանակակից համակարգի ձևավորում, որի միջոցառումներն են.

ա. արագ արձագանքման ազգային մակարդակի թիմին վերազինել վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի, հակահամաճարակային միջոցառումների համար նյութերի, անհատական պաշտպանության միջոցների, ռեակտիվների, նմուշառման հավաքածուների և այլնի անհրաժեշտ պաշարներով.

բ. արագ արձագանքման ազգային մակարդակի թիմի անդամներին ուսուցանել վարակիչ հիվանդությունների արձագանքման, մասնավորապես` հակահամաճարակային միջոցառումների կազմակերպման և իրականացման հարցերի վերաբերյալ.

գ. ձևավորել համաճարակաբանական ցուցումով կիրառվող պատվաստանյութի, դեղորայքի պահուստային պաշարներ:

 

X. ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

 

43. Վարակիչ հիվանդությունների ախտորոշման ինտեգրացված լաբորատոր համակարգի զարգացման նպատակն է ապահովել լաբորատոր ախտորոշման` Միջազգային առողջապահական կանոնների պահանջներին համապատասխան կարողություններ:

1) Վարակիչ հիվանդությունների ախտորոշման ինտեգրացված լաբորատոր համակարգի ձևավորում, որի միջոցառումներն են.

ա. ինտեգրել հանրային և մասնավոր լաբորատոր համակարգերը մեկ համակարգում.

բ. ապահովել համընդհանուր լաբորատոր ցանցի գործունեությունը.

գ. մշակել և ներդնել վարակիչ հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշման համակարգի որակի հսկողության համակարգ.

դ. մշակել և ներդնել Հայաստանում վարակիչ հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշում իրականացնող լաբորատորիաների ռեեստր.

ե. կատարելագործել վարակիչ հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշման ներքին և արտաքին վկայագրման կամ ակրեդիտացման համակարգը.

զ. վարակիչ հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշում իրականացնող լաբորատորիաների համար մշակել և ներդնել կենսաանվտանգության ապահովման ձեռնարկ.

է. վարակիչ հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշում իրականացնող լաբորատորիաներում իրականացնել կենսաբանական ռիսկի գնահատում և ըստ ռիսկի լաբորատորիաների դասակարգում:

2) Վարակիչ հիվանդությունների ախտորոշման լաբորատոր կարողությունների զարգացում, որի միջոցառումներն են.

ա. հզորացնել 1-4-րդ խմբի միկրոօրգանիզմներով հարուցված և նոր առաջացող հիվանդությունների ախտորոշման լաբորատորիաները (ցանց).

բ. զարգացնել զոոնոզ (կենդանիներից մարդուն փոխանցվող) վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների` կենդանիների մեջ շրջանառության որոշման լաբորատոր հզորությունները (վիվարիումների ստեղծում, զոոլոգիական լաբորատորիաների հզորացում, նմուշառման համակարգերի կատարելագործում).

գ. հավաքել և մեկտեղել վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչները (շտամները).

դ. ներդնել սանիտարավիրուսաբանական հետազոտություններ շրջակա միջավայրում վիրուսային ծագման վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների շրջանառությունը բացահայտելու համար.

ե. ներդնել նոր վարակիչ հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշման հետազոտություններ.

զ. յուրաքանչյուր մակարդակում հստակեցնել և ստանդարտացնել լաբորատորիաների գործունեության շրջանակները, կատարվող հետազոտությունների ծավալը:

 

XI. ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԲՈՒԺԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ

 

44. Վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի գործընթացում ընդգրկված բուժաշխատողների գիտելիքների շարունակական կատարելագործման նպատակն է շարունակականորեն ապահովել վարակի հսկողության ուղղությամբ կադրային ռեսուրսների մասնագիտական պատշաճ կարողություններ:

1) Վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի գործընթացում ընդգրկված բուժաշխատողների գիտելիքների շարունակական կատարելագործման մեխանիզմների ձևավորում, որի միջոցառումներն են.

ա. հաշվառել վարակիչ հիվանդությունների ոլորտում ընդգրկված բուժանձնակազմը և գույքագրել ռեսուրսները.

բ. մշակել վարժանքների արդյունքները և «քաղված դասերը» կադրերի գիտելիքների շարունակական կատարելագործման հետագա պլաններում ընդգրկելու մեխանիզմներ.

գ. մշակել և ներդնել վարժանքների իրականացման վերաբերյալ զեկույցի ձևաչափ.

դ. իրականացնել կադրերի պլանավորում.

ե. կադրերին ուսուցանել համակարգչային տեխնիկայով աշխատելու ուղղությամբ.

զ. վարակիչ հիվանդություններին առնչվող թեմաներն ընդգրկել դիպլոմային, հետդիպլոմային, հանրային առողջապահության և առողջության ոլորտի ընդհանուր կրթական ծրագրերում.

է. կրթական ծրագրերում ներդնել վերլուծական համաճարակաբանության դասընթաց.

ը. առանձին երկրների հետ միջպետական պայմանագրերում ընդգրկել հանրային առողջապահության դպրոցների միջև փորձի փոխանակման միջոցառումներ.

թ. իրականացնել վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի թեմաներով արտագնա մարզային խորհրդակցություններ, սեմինարներ` շահագրգիռ կառույցների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ.

ժ. մշակել և ներդնել վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության իրականացման վերաբերյալ կադրերի պատրաստման ծրագիր:

 

XII. ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻՆ ԱՐՁԱԳԱՆՔՄԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

 

45. Վարակիչ հիվանդություններով պայմանավորված արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման կարողությունների զարգացման նպատակն է ապահովել կարողությունների` Միջազգային առողջապահական կանոններով պահանջվող մակարդակ:

1) Վարակիչ հիվանդություններով պայմանավորված արտակարգ իրավիճակներին պատրաստվածության և հակազդման կարողությունների զարգացում, որի միջոցառումներն են.

ա. մշակել և գործադրել առողջապահության համակարգում վարակիչ հիվանդություններով պայմանավորված արտակարգ իրավիճակներին պատրաստվածության և հակազդման ծրագիր` բոլոր մակարդակների և կառույցների համար.

բ. մշակել վարակիչ հիվանդություններով պայմանավորված արտակարգ իրավիճակների ժամանակ ռեսուրսների բաշխման մեխանիզմներ.

գ. հաստատել վարակիչ հիվանդություններով պայմանավորված արտակարգ իրավիճակների հակազդման գործողություններում ընդգրկված առողջապահական հաստատությունների և համագործակցող կազմակերպությունների ցանկը.

դ. ձևավորել և գործադրել վարակիչ հիվանդություններով պայմանավորված արտակարգ իրավիճակների ժամանակ Արտակարգ իրավիճակների և Առողջապահության նախարարությունների համապատասխան ստորաբաժանումների/ կառույցների միջև փոխտեղեկատվության և համագործակցության հստակ մեխանիզմ.

ե. մշակել և ներդնել մարզային մակարդակում հանրային առողջապահության ոլորտում արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման համակարգ.

զ. մշակել և ներդնել ռիսկի գնահատման մեթոդաբանություն:

 

XIII. ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

 

46. Վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի բնագավառում գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման նպատակն է ապահովել ոլորտում իրականացվող միջոցառումների համար ապացուցողական հիմք:

1) Վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի բնագավառում գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման կանոնակարգում` ժամանակակից մոտեցումներին համապատասխան, որի միջոցառումներն են.

ա. կազմել վարակիչ հիվանդությունների ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանքների ծրագիր` բոլոր շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ.

բ. կատարելագործել վարակիչ, այդ թվում` հատուկ վտանգավոր հիվանդությունների ուսումնասիրությամբ զբաղվող գիտական ինստիտուտների, կենտրոնների գործունեությունը.

գ. պարբերաբար կազմակերպել գիտամեթոդական հանդիպումներ` ընդգրկելով մարզային մակարդակի մասնագետներին.

դ. կազմակերպել մարզային մակարդակում առանձին վարակիչ հիվանդություններին նվիրված արտագնա գիտական կոնֆերանսներ.

ե. վերանայել և կատարելագործել Գիտական հետազոտությունների արդյունքները գործնականում ներդնելու մեխանիզմը.

զ. կենտրոնացնել գիտական ներուժը` փորձի փոխանակման, տարածաշրջանային գիտաժողովների իրականացման, գիտամեթոդական բյուլետենների հրապարակման միջոցով.

է. վարակիչ հիվանդությունների, սննդի անվտանգության տարբեր հարցերի ուղղությամբ ձևավորել փորձագետների խմբեր:

 

XIV. ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ (ՀՈՍՊԻՏԱԼԱՅԻՆ) ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՈՎ

 

47. Վարակիչ հիվանդությունների մասով կլինիկական (հոսպիտալային) համաճարակաբանության զարգացման նպատակն է ապահովել ստացիոնար բուժկանխարգելիչ կազմակերպություններում վարակիչ հիվանդությունների դեպքերի վարման պատշաճ մակարդակ և արագ արձագանքում:

1) Բուժող բժիշկների համար վարակիչ հիվանդությունների դեպքերի վարման կարողությունների զարգացում, որի միջոցառումներն են.

ա. զարգացնել բուժկանխարգելիչ կազմակերպություններում հանրային առողջապահական խնդիր հանդիսացող բոլոր վարակիչ հիվանդությունների դեպքերի բացահայտման, հաշվառման համակարգը.

բ. կատարելագործել բուժող բժիշկների` համաճարակաբանական հսկողության համակարգում ընդգրկման գործընթացը.

գ. կատարելագործել բուժաշխատողների համար վարակիչ հիվանդությունների վարման ուղեցույցները և բուժող բժիշկների պատրաստման գործընթացը:

 

XV. ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԱՆՑՄԱՆ ԿԵՏԵՐՈՒՄ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԲԵՐՄԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

 

48. Պետական սահմանի անցման կետերում վարակիչ հիվանդությունների ներբերման և տարածման կանխարգելման կարողությունների զարգացման նպատակն է ապահովել վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների` կենսաբանական գործոնների, վարակիչ հիվանդությունների դեպքերի Հայաստանի Հանրապետություն ներբերման և տարածման պատշաճ կանխարգելումն ու անհրաժեշտ հակահամաճարակային միջոցառումների կազմակերպումը:

1) Պետական սահմանի անցման կետերում վարակիչ հիվանդությունների ներբերման և տարածման կանխարգելման կարողությունների և հակահամաճարակային կանխարգելիչ միջոցառումների կազմակերպման և իրականացման ապահովում, որի միջոցառումներն են.

ա. լրամշակել վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների, դրանք պարունակող օրգանների, հյուսվածքների տեղափոխման գործընթացը կանոնակարգող օրենսդրությունը.

բ. մշակել և ներդնել օդային, երկաթուղային և ավտոմոբիլային տրանսպորտով կենսաբանական գործոնների փոխադրումներին, առևտրին առնչվող ստանդարտ ընթացակարգեր.

գ. պետական սահմանում հսկողություն իրականացնող մարմինների աշխատակիցներին ուսուցանել կենսաբանական ռիսկերի դիմակայման հարցերին.

դ. կանոնակարգել պետական սահմանի անցման կետերում շինությունների և շրջակա միջավայրի սանիտարահիգիենիկ և համակահաճարակային ռեժիմի պահպանման հսկողությունը.

ե. մշակել և ներդնել վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների փոխանցողների դեմ պայքարի ծրագիր.

զ. մշակել և ներդնել Հայաստանի տարածք քաղաքացիների կողմից վայրի կենդանիների ներկրման և հետագա պահպանման հսկողության ընթացակարգ:

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

դեկտեմբերի 29-ի N 1913-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 2012-2016 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

ՀՀ

Միջոցառման անվանում

Ակնկալվող արդյունք

Պատասխանատու

մարմին

Համակատարող

Կատար-

ման ժամկետ

Ֆինանսավորման աղբյուր

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I. ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

1. Վարակիչ հիվանդությունների ոլորտը կանոնակարգող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կատարելագործում

1)

Մշակել և գործադրել հանրային առողջապահության ոլորտում առանձին վարակիչ, սննդային ծագման հիվանդությունների, ինչպես նաև դրանց դեմ պայքարի և կանխարգելման ընդհանուր հարցերը կանոնակարգող սանիտարահամաճարակաբանական կանոններ և նորմեր

Մշակված և մինչ 2016թ. գործադրված են առանձին վարակիչ, սննդային ծագման հիվանդությունների, ինչպես նաև դրանց դեմ պայքարի և կանխարգելման ընդհանուր հարցերը կանոնակարգող սանիտարահամաճարակաբանական կանոնները և նորմերը

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015

թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջում

2)

Մշակել և գործադրել հանրային առողջապահության ոլորտում առանձին վարակիչ, սննդային ծագման հիվանդությունների վերաբերյալ սանիտարահամաճարակաբանական կանոնների և նորմերի արդյունավետ գործադրման, ընդհանուր համաճարակաբանական գործընթացների կանոնակարգման համար մեթոդական փաստաթղթեր, ուղեցույցներ

Մշակված և մինչ 2016թ. գործադրված են առանձին վարակիչ, սննդային ծագման հիվանդությունների վերաբերյալ սանիտարահամաճարակաբանական կանոնների և նորմերի արդյունավետ գործադրման, ընդհանուր համաճարակաբանական գործընթացների կանոնակարգման համար մեթոդական փաստաթղթեր, ուղեցույցներ

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015

թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջում

2. Վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի գործողությունների կառավարման համակարգի ամրապնդում

1)

Ստեղծել վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի գործողությունները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողով կամ զարգացնել ոլորտում գործող այլ միջգերատեսչական համակարգող հանձնաժողովներից մեկը` դրանք միավորելու ճանապարհով

Մշակվել և սահմանված կարգով հաստատվել է «Վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի գործողությունները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի ստեղծման մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

տարածքային կառավարման նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

արտաքին գործերի

նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

կրթության և գիտության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

տրանսպորտի և կապի նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

էկոնոմիկայի նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

պաշտպանության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարությանն առընթեր ազգային

անվտանգության ծառայություն

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության

ոստիկանություն

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն

Հայաստանի  Հանրապետության

կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե

2012 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջում

2)

Ապահովել մարզային մակարդակում և Երևան քաղաքում շահագրգիռ կառույցների համակարգված աշխատանք

Երևանի քաղաքապետարանում և մարզպետարաններում Երևանի քաղաքապետի և մարզպետների որոշումներով ձևավորված են վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի և կանխարգելման հարցերով հանձնաժողովներ

Երևանի

քաղաքապետարան

(համաձայնությամբ),

 

Հայաստանի

Հանրապետության մարզպետարաններ

Հայաստանի Հանրապետության

տարածքային կառավարման

նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

արտակարգ իրավիճակների

նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

արտաքին գործերի նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

կրթության և գիտության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

տրանսպորտի և կապի նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

էկոնոմիկայի նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

պաշտպանության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

ֆինանսների նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարությանն առընթեր ազգային

անվտանգության ծառայություն

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության

ոստիկանություն

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարությանն

առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր

վարչություն

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարությանն

առընթեր պետական

եկամուտների կոմիտե

2012 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջում

3)

Վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի աշխատանքներն իրականացնել` ընդգրկելով բնակչությանը

Բնակչությունն ընդգրկված է վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի աշխատանքներում

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի  Հանրապետության

տարածքային կառավարման

նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն

2012 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջում

3. Միջգերատեսչական մարմինների, միջազգային, և հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցության զարգացում

1)

Մշակել և ներդնել մեխանիզմներ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի գործընթացում շահագրգիռ պետական կառավարման, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հիմնադրամների, հասարակական կազմակերպությունների մասնակցության ուղղությամբ

Մշակված և մինչ 2013թ. ներդրված են համագործակցության մեխանիզմներ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի գործընթացում շահագրգիռ պետական կառավարման, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հիմնադրամների, հասարակական կազմակերպությունների մասնակցության ուղղությամբ

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

արտակարգ իրավիճակների

նախարարություն

2012 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջում

2)

Հստակեցնել և կանոնակարգել վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի գործընթացում տարբեր մակարդակների առողջապահական կազմակերպությունների և շահագրգիռ մարմինների դերերը

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարի համատեղ հրամաններով սահմանված են տարբեր մակարդակների առողջապահական կազմակերպությունների և շահագրգիռ մարմինների դերերը

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

տարածքային կառավարման նախարարություն

2012 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջում

3)

Գնահատել համաճարակաբանական հսկողության համակարգում մասնավոր կառույցների ընդգրկվածությունը և մասնավոր բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունները, լաբորատորիաներն ինտեգրել համաճարակաբանական հսկողության համակարգում

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից գնահատված է համաճարակաբանական հսկողության համակարգում մասնավոր կառույցների ընդգրկվածությունը և մասնավոր բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունները, լաբորատորիաներն ինտեգրված են համաճարակաբանական հսկողության համակարգում

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2012 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջում

4)

Աշխատանքներ տանել վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի և կանխարգելման հարցերով հանրային առողջապահության ոլորտում տարածաշրջանային և միջազգային ռազմավարական և ինստիտուցիոնալ կապեր հաստատելու ուղղությամբ

Վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի և կանխարգելման հարցերով հաստատված են տարածաշրջանային և միջազգային ռազմավարական և ինստիտուցիոնալ կապեր

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

արտաքին գործերի

նախարարություն

2015 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջում

5)

Միջպետական համաձայնագրերում ամրագրել վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության և Միջազգային առողջապահական կանոնների համատեքստում դրանց առնչվող դրույթներ

Միջպետական համաձայնագրերում ամրագրված են վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության և Միջազգային առողջապահական կանոնների համատեքստում դրանց առնչվող դրույթներ

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

արտաքին գործերի

նախարարություն

2012- 2015

թվականներ

Ֆինանսավորում չի պահանջում

6)

Կատարելագործել տարածաշրջանի և այլ երկրների հետ հանրային առողջապահության ոլորտում վարակիչ հիվանդությունների մասին փոխտեղեկատվության համակարգը

Դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող կամ որևէ հարցի շուրջ համագործակցող երկրների` այդ թվում տարածաշրջանային, հետ վարակիչ հիվանդությունների մասին փոխտեղեկատվության համակարգը ներդրված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

արտաքին գործերի

նախարարություն

2012- 2015

թվականներ

Ֆինանսավորում չի պահանջում

7)

Տարածաշրջանի և այլ երկրների հետ ներդնել հանրային առողջապահության ոլորտում վարակիչ հիվանդություններով պայմանավորված արտակարգ իրավիճակների մասին փոխտեղեկատվության լիարժեք, գործուն և ժամանակակից համակարգ, իրականացնել Միջազգային առողջապահական /բժշկասանիտարական/ կանոնների /2005թ/ ներդրման նպատակով փորձի փոխանակում, լաբորատորիաների գործունեության ոլորտում համագործակցություն և փորձի փոխանակում

Դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող երկրների` այդ թվում տարածաշրջանի երկրների հետ միջպետական պայմանագրերում ամրագրված են վարակիչ հիվանդություններով պայմանավորված արտակարգ իրավիճակների մասին փոխտեղեկատվության լիարժեք, գործուն և ժամանակակից համակարգի ներդրման մասին դրույթներ, իրականացվում են Միջազգային առողջապահական /բժշկասանիտարական/ կանոնների /2005թ/ ներդրման նպատակով փորձի փոխանակում, լաբորատորիաների գործունեության ոլորտում համագործակցություն և փորձի փոխանակում

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

արտաքին գործերի

նախարարություն

2012- 2015
թվականներ

Ֆինանսավորում չի պահանջում

8)

Աշխատանքներ տանել Միջազգային համաճարակաբանական ցանցերին անդամակցելու համար

Հայաստանի Հանրապետությունը անդամակցել է Միջազգային համաճարակաբանական ցանցերին

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2012- 2015

թվականներ

Ֆինանսավորում չի պահանջում

9)

Աշխատանքներ տանել համաճարակաբանության ոլորտում իրականացվող միջազգային ծրագրերին մասնակցության համար

Հայաստանի Հանրապետությունը մասնակցում է համաճարակաբանության ոլորտում իրականացվող միջազգային ծրագրերին

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2012- 2015
թվականներ

Ֆինանսավորում չի պահանջում

II. ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ

4. Վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության ենթահամակարգերի զարգացում

1)

Զարգացնել 1-4-րդ խմբի միկրոօրգանիզմներով հարուցված և նոր առաջացող հիվանդությունների համաճարակաբանական (այդ թվում` էպիզոոտոլոգիական, միջատաբանական) հսկողության համակարգը` ներառյալ մոնիթորինգի, վերլուծության, գնահատման, կանխատեսման և որոշումների ընդունման ենթահամակարգերը

1-4-րդ խմբի միկրոօրգանիզմներով հարուցված և նոր առաջացող հիվանդությունների համաճարակաբանական (այդ թվում` էպիզոոտոլոգիական, միջատաբանական) հսկողության համակարգը կատարելագործված է` ներառյալ մոնիթորինգի, վերլուծության, գնահատման, կանխատեսման և որոշումների ընդունման ենթահամակարգերը

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

գյուղատնտեսության նախարարություն

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

2)

Զարգացնել համաճարակաբանական վերլուծության և գնահատման կարողությունները` միջազգային վերլուծական համաճարակաբանության սկզբունքներին համապատասխան

Միջազգային վերլուծական համաճարակաբանության սկզբունքներին համապատասխան զարգացված են վերլուծության և գնահատման կարողությունները

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

գյուղատնտեսության նախարարություն

2013 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

3)

Ըստ համայնքային, մարզային և հանրապետական մակարդակների սահմանել և գործադրել համաճարակաբանական վերլուծության և գնահատման ցուցանիշներ

Ըստ համայնքային, մարզային և հանրապետական մակարդակների սահմանված և գործադրված են համաճարակաբանական վերլուծության և գնահատման ցուցանիշներ

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2013 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

4)

Վերանայել, միջազգային մոտեցումներին համապատասխանեցնել և ներդնել Հայաստանի Հանրապետությունում համաճարակաբանական հսկողության ենթակա վարակիչ, սննդային ծագման հիվանդությունների դեպքերի ստանդարտ բնորոշումները և ապահովել համայնքային, մարզային և հանրապետական մակարդակներում դրանց կիրառումը

Վերանայված, միջազգային մոտեցումներին համապատասխանեցված և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանով ներդրված են Հայաստանի Հանրապետությունում համաճարակաբանական հսկողության ենթակա վարակիչ, սննդային ծագման հիվանդությունների դեպքերի ստանդարտ բնորոշումները: Վարակիչ հիվանդությունների դեպքերի ստանդարտ բնորոշումների կիրառումը համայնքային, մարզային և հանրապետական մակարդակներում ապահովված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2013 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

5)

Աշխատանքներ տանել բնակչության պետական ռեգիստրում չհաշվառված բնակչության քանակակազմերի շրջանում վարակիչ հիվանդությունների հսկողությունն ապահովելու համար

Բնակչության պետական ռեգիստրում չհաշվառված քանակակազմերի շրջանում վարակիչ հիվանդությունների հսկողությունն ապահովելու համար աշխատանքներն իրականացված են

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

6)

Ապահովել մարդու, մարդու և կենդանիների համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդության կասկած ներկայացնող անսովոր և անսպասելի դեպքերի համաճարակաբանական հսկողությունը

Մարդու, մարդու և կենդանիների համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդության կասկած ներկայացնող անսովոր և անսպասելի դեպքերի համաճարակաբանական հսկողության համակարգը մշակված և գործադրված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

գյուղատնտեսության նախարարություն

2013 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

7)

Ներդնել կարճատև հետազոտություններ համաճարակաբանական հսկողության համակարգում, այդ թվում` անանուն, կլաստերային, ընտրանքային հետազոտություններ և այլն

Համաճարակաբանական հսկողության համակարգում ներդրված են կարճատև հետազոտություններ, այդ թվում` անանուն, կլաստերային, ընտրանքային հետազոտություններ և այլն

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

գյուղատնտեսության նախարարություն

2013 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

8)

Միջազգային մոտեցումներին համապատասխան մշակել և ներդնել համաճարակաբանական հսկողության համակարգի գնահատման մեթոդաբանություն

Մշակված և մինչ 2014թ ներդրված է համաճարակաբանական հսկողության համակարգի գնահատման մեթոդաբանություն` միջազգային մոտեցումներին համապատասխան

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2013 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

9)

Պարբերաբար իրականացնել առանձին վարակիչ հիվանդությունների և ընդհանուր համաճարակաբանական հսկողության համակարգի գնահատումներ` ստանդարտ մեթոդաբանությունների կիրառմամբ

Ստանդարտ մեթոդաբանությունների կիրառմամբ պարբերաբար իրականացված են առանձին վարակիչ հիվանդությունների և ընդհանուր համաճարակաբանական հսկողության համակարգի գնահատումներ

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

5. Ռիսկերի գնահատում, կառավարում, բռնկումների կանխարգելման և վարման կատարելագործում

1)

Իրականացնել Հայաստանում մարդու, մարդու և կենդանիների համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդությունների առաջացման ռիսկերի գույքագրում և քարտեզագրում

Հայաստանում մարդու, մարդու և կենդանիների համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդությունների առաջացման ռիսկերի գույքագրումը և քարտեզագրումն իրականացված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

գյուղատնտեսության նախարարության

Սննդամթերքի

անվտանգության պետական ծառայություն

2013 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

2)

Մշակել և ներդնել մարդու, մարդու և կենդանիների համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդությունների առաջացման և տարածման ռիսկերի գնահատման, դրանց կառավարման և նվազեցման համակարգեր` մեթոդաբանություն, ընթացակարգ

Մշակված և մինչ 2015թ. ներդրված են մարդու, մարդու և կենդանիների համար ընդհանուր վարակիչ վարակիչ հիվանդությունների առաջացման և տարածման ռիսկերի գնահատման, դրանց կառավարման և նվազեցման մեթոդաբանություն և ընթացակարգ

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

գյուղատնտեսության նախարարության

Սննդամթերքի

անվտանգության պետական

ծառայություն

2014 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

3)

Զարգացնել մարդու և մարդու և կենդանիների համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդությունների բռնկումների վարման ուղեցույցներն` այլ շահագրգիռ մարմինների կողմից իրականացվող գործընթացների մասով

Մարդու և մարդու և կենդանիների համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդությունների բռնկումների վարման ուղեցույցները լրամշակված են այլ շահագրգիռ մարմինների կողմից իրականացվող գործընթացների մասով

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

արտակարգ իրավիճակների

նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

տարածքային կառավարման

նախարարության

ջրային տնեստության

պետական կոմիտե

Հայաստանի Հանրապետության

պաշտպանության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության

ոստիկանություն

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարությանն առընթեր ազգային

անվտանգության ծառայություն

2014 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

4)

Կազմակերպել և իրականացնել փոքր համայնքային տեսական կամ գործնական վարժանքներ բռնկումների վարման հարցերով

Կազմակերպված և իրականացված են փոքր համայնքային տեսական կամ գործնական վարժանքներ բռնկումների վարման հարցերով

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

տարածքային կառավարման

նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

արտակարգ իրավիճակների

նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

6. Վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության հարցերով մեթոդագործնական աջակցության համակարգի կատարելագործում

1)

Մշակել և ներդնել շահագրգիռ կառույցներին, առողջապահական համակարգի մարմիններին` այդ թվում` տարածքային և մարզային, մեթոդագործնական օգնության ցուցաբերման մեխանիզմներ և շարունակականորեն ապահովել դրանց գործունեությունը

Մշակված և մինչ 2015թ ներդրված են շահագրգիռ կառույցներին, առողջապահական համակարգի մարմիններին` այդ թվում` տարածքային և մարզային, մեթոդագործնական օգնության ցուցաբերման մեխանիզմները և շարունակականորեն ապահովում է դրանց գործունեությունը

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2014 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

2)

Ներդրվող իրավական ակտերի, մեթոդական փաստաթղթերի մասին իրազեկել շահագրգիռ կառույցներին, այդ թվում` բուժկանխարգելիչ կազմակերպություններին

Ներդրվող իրավական ակտերի, մեթոդական փաստաթղթերի մասին շահագրգիռ կառույցներն, այդ թվում` բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունները իրազեկված են

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2012 – 2015 թվականներ

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

3)

Զարգացնել հոսպիտալային համաճարակաբանի ինստիտուտը

Հոսպիտալային համաճարակաբանի ինստիտուտը սահմանված է իրավական ակտով, սահմանված են նրա գործառույթները

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2013 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

7. Վերացված (մոռացված) և Էլիմինացված վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգերի կատարելագործում

1)

Դիմել ԱՀԿ-ին վերացված (մոռացված) և Էլիմինացված վարակիչ հիվանդությունների հետագա առաջացման և տարածման կանխարգելման ուղղությամբ միջազգային դասընթացներին հայ մասնագետների մասնակցության ապահովմանն աջակցելու համար

Առողջապահության նախարարության կողմից գրությամբ ԱՀԿ-ին ներկայացված է գրություն վերացված (մոռացված) և Էլիմինացված վարակիչ հիվանդությունների հետագա առաջացման և տարածման կանխարգելման ուղղությամբ միջազգային դասընթացներին հայ մասնագետների մասնակցությանն աջակցելու համար

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2013 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

2)

Զարգացնել միջազգային, միջպետական համագործակցությունը վերացված (մոռացված) վարակիչ հիվանդությունների ուղղությամբ

Միջազգային, միջպետական համաձայնագրերում ամրագրված են դրույթներ վերացված (մոռացված) վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի և կանխարգելման ուղղությամբ

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

արտաքին գործերի նախարարություն

2013 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

3)

Գնահատել Հայաստանում վերացված (մոռացված) և էլիմինացված վարակիչ հիվանդությունների համաճարակային իրավիճակը նախկինում և ներկայում

Հայաստանում վերացված (մոռացված) և էլիմինացված վարակիչ հիվանդությունների համաճարակային իրավիճակը նախկինում և ներկայում գնահատված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2013 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

4)

Կազմակերպել և իրականացնել էլիմինացված, վերացված հիվանդությունների առումով կարգավիճակի պահմանմանն ուղղված միջոցառումներ

էլիմինացված, վերացված հիվանդությունների առումով կարգավիճակի պահմանմանն ուղղված միջոցառումները կազմակերպված և իրականացված են

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2014 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

8. Բնական օջախային և տարափոխիկ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգերի կատարելագործում

1)

Ներդնել բնական օջախային հիվանդությունների ուղղությամբ վարակիչ հիվանդությունների բնական պահոցների, դրանց էկտոմակաբույծների հետազոտության նոր մեթոդներ և կատարելագործել դրանց ուղղությամբ հետազոտությունների իրականացման գործընթացը

Բնական օջախային հիվանդությունների ուղղությամբ վարակիչ հիվանդությունների բնական պահոցների, դրանց էկտոմակաբույծների հետազոտության նոր մեթոդները ներդրված են և դրանց ուղղությամբ հետազոտությունների իրականացման գործընթացը կատարելագործված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2014 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

2)

Հիմնել էնդեմիկ հիվանդությունների և բնական օջախային հիվանդությունների փոխանցող հոդվածոտանիների հետազոտության կայուն և ընդլայնված ժամանակակից համակարգ

Էնդեմիկ հիվանդությունների և բնական օջախային հիվանդությունների փոխանցող հոդվածոտանիների հետազոտության կայուն և ընդլայնված ժամանակակից համակարգը ձևավորված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2014 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

3)

Վերանայել և կատարելագործել փոխանցողների լաբորատոր հետազոտության համակարգը` ժամանակակից պահանջներին համապատասխան

Փոխանցողների լաբորատոր հետազոտության համակարգը, ժամանակակից պահանջներին համապատասխան, վերանայված և կատարելագործված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2014 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

4)

Որոշել վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների, փոխանցողների և պահոցների արեալները, ներդնել քարտեզագրման նոր մեթոդներ

Վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների, փոխանցողների և պահոցների արեալները որոշված են, քարտեզագրման նոր մեթոդները ներդրված են

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2014 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

5)

Քարտեզագրել նախկին և ներկա անասնագերեզմանոցները, հսկողություն սահմանել գործողների նկատմամբ և զարգացնել համագործակցությունը Առողջապահության և Գյուղատնտեսության նախարարությունների միջև անասնագերեզմանոցների հսկողության ուղղությամբ

Քարտեզագրել նախկին և ներկա անասնագերեզմանոցները, հսկողություն սահմանել գործողների նկատմամբ և զարգացնել համագործակցությունը Առողջապահության և Գյուղատնտեսության նախարարությունների միջև անասնագերեզմանոցների հսկողության ուղղությամբ

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն

2014 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

9. Սննդային ծագման վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգի կատարելագործում

1)

Հստակեցնել սննդի անվտանգության ծառայության հետ համագործակցության ուղղությունները, ինչպես նաև գործառույթները, մշակել և ներդնել գործընթացների ստանդարտ ընթացակարգեր

Սննդի անվտանգության ծառայության հետ համագործակցության ուղղությունները, ինչպես նաև գործառույթները հստակեցված են, մշակված և ներդրված են գործընթացների ստանդարտ ընթացակարգեր

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

2014 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

2)

Մշակել և ներդնել սննդամթերքի հետ կապված հանրային առողջապահական ռիսկերի ցանկը

Մշակված և մինչ 2015թ ներդրված է սննդամթերքի հետ կապված հանրային առողջապահական ռիսկերի ցանկը

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

2014
թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

3)

Մշակել և ներդնել սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում կատարած ուսումնասիրությունների, վերլուծությունների, բացահայտված խախտումների ու թերությունների, հայտնաբերած վտանգավոր սննդամթերքի, դրանց հետ շփվող նյութերի ու հավելումների մասին տեղեկատվության կարգ` Միջազգային առողջապահական կանոնների շրջանակներում

Միջազգային առողջապահական կանոնների շրջանակներում մշակված և ներդրված է սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում կատարած ուսումնասիրությունների, վերլուծությունների, բացահայտված խախտումների ու թերությունների, հայտնաբերած վտանգավոր սննդամթերքի, դրանց հետ շփվող նյութերի ու հավելումների մասին տեղեկատվության կարգը

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

2014 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

4)

Մշակել և ներդնել սննդային ծագման վարակիչ հիվանդության դեպքերի` սննդամթերքի` անվտանգության ոլորտում պետական լիազոր մարմնի հետ համատեղ համաճարակաբանական հետաքննության/ հետազոտության համակարգ

Մշակված և մինչ 2015թ. ներդրված է սննդային ծագման վարակիչ հիվանդության դեպքերի` սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում պետական լիազոր մարմնի հետ համատեղ համաճարակաբանական հետաքննության/ հետազոտության համակարգ

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

2014 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

5)

Մշակել և ներդնել սննդային ծագման վարակիչ հիվանդությունների դեպքերի, բռնկումների համաճարակաբանական հսկողության, գնահատման և վարման ուղեցույցներ, նորմատիվ-իրավական ակտեր

Մշակված և մինչ 2015թ. ներդրված են սննդային ծագման վարակիչ հիվանդությունների դեպքերի, բռնկումների համաճարակաբանական հսկողության, գնահատման և վարման ուղեցույցներ, նորմատիվ-իրավական ակտեր

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

2014 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջում

6)

Մշակել և ներդնել սննդամթերքի աղտոտման (բաղարկման) համաճարակաբանական տվյալների շարունակական հավաքման, վերլուծության և արդյունքները ժամանակին Միջազգային առողջապահական կանոնների հարցերով ազգային համակարգող մարմնին տեղեկացնելու համակարգ

Մշակված և մինչ 2015թ. ներդրված է սննդամթերքի աղտոտման (բաղարկման) համաճարակաբանական տվյալների շարունակական հավաքման, վերլուծության և արդյունքները ժամանակին Միջազգային առողջապահական կանոնների հարցերով ազգային համակարգող մարմնին տեղեկացնելու համակարգը

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

2014 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

7)

Մշակել և ներդնել սննդային ծագման վարակիչ հիվանդությունների դեպքերի արձագանքման պլան, պարբերաբար գնահատել վերջինիս գործադրման արդյունավետությունը

Մշակված և մինչ 2015թ ներդրված է սննդային ծագման վարակիչ հիվանդությունների դեպքերի արձագանքման պլանը, պարբերաբար իրականացվում է վերջինիս գործադրման արդյունավետության գնահատում

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

2014 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

8)

Մշակել և շարունակականորեն գործադրել սննդամթերքի անվտանգության ամբողջ շղթայում ընդգրկված անձանց հիգենիկ ուսուցման ծրագիր

Մշակված է և շարունակականորեն գործադրվում է սննդամթերքի անվտանգության ամբողջ շղթայում ընդգրկված անձանց հիգիենիկ ուսուցման ծրագիր

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

2014 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

10. Սեռավարակների համաճարակաբանական հսկողության համակարգի կատարելագործում

1)

Իրականացնել սեռավարակների (ինչպես կլինիկորեն արտահայտված, այնպես էլ անախտանիշ ձևերի) տարածվածության մոնիթորինգ և հարուցիչների տարածվածության գնահատում

Սեռավարակների (ինչպես կլինիկորեն արտահայտված, այնպես էլ անախտանիշ ձևերի) տարածվածության մոնիթորինգը և հարուցիչների տարածվածության գնահատումն իրականացված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2013 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

2)

Մշակել սեռավարակների կանխարգելմանն ուղղված ազգային ծրագիր

Սեռավարակների կանխարգելմանն ուղղված ազգային ծրագիրը մշակված և գործադրված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2014 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

3)

Սեռավարակների համաճարակաբանական հսկողության համակարգը լրամշակել և ինտեգրել ընդհանուր համաճարակաբանական հսկողության համակարգում

Սեռավարակների համաճարակաբանական հսկողության համակարգը լրամշակված և ինտեգրված է ընդհանուր համաճարակաբանական հսկողության համակարգում

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2014 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

4)

Մշակել և ներդնել սեռավարակների հարուցիչների դեղորայքակայուն ձևերի մոնիթորինգի համակարգ

Մշակված և մինչ 2014թ ներդրված է սեռավարակների հարուցիչների դեղորայքակայուն ձևերի մոնիթորինգի համակարգ

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2013 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

5)

Աշխատանքներ տանել սեռավարկաների սկրինինգային ծրագրերի ներդրման ուղղությամբ

Սեռավարկաների սկրինինգային ծրագրերի ներդրման ուղղությամբ աշխատանքներն կատարված են

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2014 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

6)

Բարելավել և ստանդարտացնել սեռավարակների ախտորոշման, այդ թվում` լաբորատոր, և բուժման ընթացակարգերը

Սեռավարակների ախտորոշման, այդ թվում` լաբորատոր, և բուժման ընթացակարգերը բարելավված և ստանդարտացված են

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2014 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

7)

Մշակել հիվանդերի վարման ստանդարտացված ընթացակարգ` ախտորոշում, բուժում, սեռական զուգընկերոջ բուժում, քարոզչություն, գաղտնիության ապահովում, հետազոտության ձևաթուղթ

Մշակված է հիվանդերի վարման ստանդարտացված ընթացակարգ` ախտորոշում, բուժում, սեռական զուգընկերոջ բուժում, քարոզչություն, գաղտնիության ապահովում, հետազոտության ձևաթուղթ

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2014 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

8)

Գնահատել և կատարելագործել դեռահասների համար սեռավարակների ուղղությամբ ծառայության մատչելիությունը

Սեռավարակների ուղղությամբ դեռահասների համար ծառայության մատչելիությունը գնահատված և կատարելագործված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2014 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

11. Վիրուսային հեպատիտների համաճարակաբանական հսկողության համակարգի կատարելագործում

1)

Մշակել «Վիրուսային հեպատիտների վերահսկման և կանխարգելման նպատակային ծրագիր»

«Վիրուսային հեպատիտների վերահսկման և կանխարգելման նպատակային ծրագիրը» մշակված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2014 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

2)

Մշակել և ներդնել վիրուսային հեպատիտների առումով ռիսկի նպատակային քանակակազմերի շրջանում լաբորատոր հետազոտությունների իրականացման ընթացակարգ

Վիրուսային հեպատիտների առումով ռիսկի նպատակային քանակակազմերի շրջանում լաբորատոր հետազոտությունների իրականացման ընթացակարգը մշակված և ներդրված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

3)

Ներհիվանդանոցային վարակների համաճարակաբանական հսկողության համակարգը կատարելագործել` արտաընդերային ճանապարհով փոխանցվող վիրուսային հեպատիտների տեսակետից

Ներհիվանդանոցային վարակների համաճարակաբանական հսկողության համակարգը, արտաընդերային ճանապարհով փոխանցվող վիրուսային հեպատիտների տեսակետից, կատարելագործված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

4)

Հանրային առողջապահական լաբորատորիաներում ներդնել վիրուսային հեպատիտ Բ-ի և Ց-ի որակական և քանակական հետազոտությունները

Հանրային առողջապահական լաբորատորիաներում վիրուսային հեպատիտ Բ-ի և Ց-ի որակական և քանակական հետազոտությունները ներդրված են

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

5)

Մշակել և ներդնել շրջակա միջավայրի օբյեկտներում վիրուսային հեպատիտ Ա-ի հարուցիչների որոշման մեթոդաբանություն

Շրջակա միջավայրի օբյեկտներում վիրուսային հեպատիտ Ա-ի հարուցիչների որոշման մեթոդաբանությունը մշակված և ներդրված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

12. Աղիքային վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգի կատարելագործում

1)

Կատարելագործել աղիքային վարակիչ հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշման կարողությունները

Աղիքային վարակիչ հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշման կարողությունները կատարելագործված են

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

2)

Անհայտ ծագման աղիքային վարակիչ հիվանդությունների հետազոտություններն իրականացնել բոլոր հնարավոր հարուցիչների` մանրէների, վիրուսների և մակաբույծների նկատմամբ

Անհայտ ծագման աղիքային վարակիչ հիվանդությունների հետազոտություններն իրականացված են բոլոր հնարավոր հարուցիչների` մանրէների, վիրուսների և մակաբույծների նկատմամբ

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

3)

Կատարելագործել աղիքային վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների արտազատած տոքսինների լաբորատոր հետազոտությունների կարողությունները

Աղիքային վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների արտազատած տոքսինների լաբորատոր հետազոտությունների կարողությունները կատարելագործված են

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

4)

Կատարելագործել աղիքային վարակիչ հիվանդությունների դեպքերի և օջախների համաճարակաբանական հետազոտության կարողությունները

Աղիքային վարակիչ հիվանդությունների դեպքերի և օջախների համաճարակաբանական հետազոտության կարողությունները կատարելագործված են

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

13. Վարակի հսկողության համակարգի կատարելագործում

1)

Մշակել և ներդնել հակամանրէային պատրաստուկների նկատմամբ միկրոօրգանիզմների կայունության համաճարակաբանական հսկողության համակարգ

Հակամանրէային պատրաստուկների նկատմամբ միկրոօրգանիզմների կայունության համաճարակաբանական հսկողության համակարգը մշակված և ներդրված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

2)

Սահմանել հակամանրէային պատրաստուկների նկատմամբ միկրոօրգանիզմների կայունությունն ուսումնասիրող ռեֆերենս լաբորատորիա

Հակամանրէային պատրաստուկների նկատմամբ միկրոօրգանիզմների կայունությունն ուսումնասիրող ռեֆերենս լաբորատորիան սահմանված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2014 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

3)

Մշակել և բուժկանխարգելիչ կազմակերպություններում ներդնել վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի և կանխարգելման օրինակելի ծրագիր

Բուժկանխարգելիչ կազմակերպություններում վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի և կանխարգելման օրինակելի ծրագիրը մշակված և ներդրված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2013 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

4)

Ըստ առանձին բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների իրականացման մակարդակների բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունների համար մշակել և ներդնել մեկուսարաններով հագեցվածության, ինչպես նաև վարակաբաններով համալրվածության չափորոշիչներ.

Ըստ առանձին բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների իրականացման մակարդակների բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունների համար մշակված և ներդրված են մեկուսարաններով հագեցվածության, ինչպես նաև վարակաբաններով համալրվածության չափորոշիչները.

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2013 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

5)

Մշակել բուժկանխարգելիչ կազմակերպություններում կենսաբանական, քիմիական և ճառագայթային գործոնների ազդեցությունից բուժաշխատողների պաշտպանության ընթացակարգ

Բուժկանխարգելիչ կազմակերպություններում կենսաբանական, քիմիական և ճառագայթային գործոնների ազդեցությունից բուժաշխատողների պաշտպանության ընթացակարգը մշակված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2013 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

6)

Մշակել և բուժկանխարգելիչ կազմակերպություններում ներդնել բուժաշխատողների շրջանում խմբակային հիվանդությունների և անհայտ ծագման հիվանդությունների դեպքերի համաճարակաբանական հսկողության համակարգ

Մշակված և մինչ 2015թ բուժկանխարգելիչ կազմակերպություններում ներդրված է բուժաշխատողների շրջանում խմբակային հիվանդությունների և անհայտ ծագման հիվանդությունների դեպքերի համաճարակաբանական հսկողության համակարգ

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2014 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

7)

Իրականացնել վարակի հսկողության գործընթացի արդյունավետության շարունակական գնահատում

Վարակի հսկողության գործընթացի արդյունավետության շարունակական գնահատումն իրականացվում է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2014 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

8)

Մշակել և ներդնել ներհիվանդանոցային վարակների համաճարակաբանական հսկողության համակարգ

Ներհիվանդանոցային վարակների համաճարակաբանական հսկողության համակարգը մշակված և ներդրված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2014 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

9)

Իրականացնել բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունների` ռիսկի վրա հիմնված հսկողություն

Բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունների` ռիսկի վրա հիմնված հսկողությունն իրականացվում է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2013 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

14. Համախտանշանային (սինդրոմային) համաճարակաբանական հսկողության համակարգի մշակում և ներդրում

1)

Ընտրել համաճարակաբանական հսկողության ենթակա առանձին համախտանիշների (սինդրոմների) ցանկը և մշակել և ներդնել դրանց համաճարակաբանական հսկողության համակարգերը

Համաճարակաբանական հսկողության ենթակա առանձին համախտանիշների (սինդրոմների) ցանկն ընտրված է և դրանց համաճարակաբանական հսկողության համակարգերը մշակված և ներդրված են

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2014 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

2)

Համախտանշանային (սինդրոմային) համաճարակաբանական հսկողության համակարգի գործադրումից առաջ իրականացնել դրա վերաբերյալ բուժանձնակազմի կրթում

Համախտանշանային (սինդրոմային) համաճարակաբանական հսկողության համակարգի գործադրումից առաջ իրականացված է դրա վերաբերյալ բուժանձնակազմի կրթում

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2014 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

15. Վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգի մոնիթորինգի, վերլուծության և գնահատման ենթահամակարգերի կատարելագործում

1)

Կատարելագործել վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգն ապահովող տեղեկատվական համակարգը

Վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգն ապահովող տեղեկատվական համակարգը կատարելագործված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2014 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

2)

Վերանայել և լրամշակել համաճարակաբանական հսկողության համակարգի հաշվառման ձևաթղթերը/ մատյանները, հաշվետվողականության ընթացակարգերն ու տեսակները, ձևաչափը և դրանք ստանդարտացնել

Համաճարակաբանական հսկողության համակարգի հաշվառման ձևաթղթերը/ մատյանները, հաշվետվողականության ընթացակարգերն ու տեսակները, ձևաչափը վերանայված և լրամշակված է, դրանք ստանդարտացված են

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2014 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

3)

Բոլոր մակարդակներում ներդնել ամսական վերլուծությունների համակարգ

Բոլոր մակարդակներում ամսական վերլուծությունների համակարգը ներդրված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2014 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

4)

Բարելավել տվյալների որակը, վերլուծությունն ու կիրառումը համակարգի տարբեր մակարդակներում

Տվյալների որակը, վերլուծությունն ու կիրառումը համակարգի տարբեր մակարդակներում բարելավված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2014 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

5)

Ընտրել համաճարակաբանական հսկողության համակարգի վերլուծության և գնահատման ցուցանիշներն ըստ մակարդակների

Համաճարակաբանական հսկողության համակարգի վերլուծության և գնահատման ցուցանիշներն ըստ մակարդակների ընտրված են

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2013 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

6)

Կատարելագործել հետադարձ կապը համակարգի բոլոր մակարդակներում

Հետադարձ կապը համակարգի բոլոր մակարդակներում կատարելագործված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2014 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

7)

Մշակել և ներդնել տվյալների արժանահավատության ստուգման ընթացակարգեր, ստուգաթերթեր և ծրագիր-ժամանակացույց

Տվյալների արժանահավատության ստուգման ընթացակարգերը, ստուգաթերթերը և ծրագիր-ժամանակացույցը մշակված և ներդրված են

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2014 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

8)

Ծրագրերի շրջանակներում սահմանել ցուցանիշներ, որոնք պետք է ներառվեն հաշվետվողականության ընթացակարգերում

Ծրագրերի շրջանակներում սահմանված են ցուցանիշներ, որոնք պետք է ներառվեն հաշվետվողականության ընթացակարգերում

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2013 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

9)

Հրապարակել համաճարակաբանության ազգային տեղեկագիր, որը կպարունակի տեղեկություններ և հրապարակման ենթակա տվյալներ վերջին համաճարակների (ազգային և միջազգային), հսկողության տվյալների վերլուծության արդյունքների (գծապատկերներ, աղյուսակներ և մեկնաբանություններ), ինչպես նաև համապատասխան քաղաքականությունների և ընթացակարգերի վերաբերյալ

Համաճարակաբանության ազգային տեղեկագիրը հրապարակվում է, որը պարունակում է տեղեկություններ և հրապարակման ենթակա տվյալներ վերջին համաճարակների (ազգային և միջազգային), հսկողության տվյալների վերլուծության արդյունքների, ինչպես նաև համապատասխան քաղաքականությունների և ընթացակարգերի վերաբերյալ

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

III. ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

16. Վարակիչ հիվանդությունների վերաբերյալ պաշտոնական և ոչ պաշտոնական աղբյուրներից ստացվող տեղեկատվական հոսքերի ապահովում համաճարակաբանական հսկողության համակարգի գործադրման համար

1)

Բոլոր մակարդակներում ստեղծել և գործադրել վարակիչ հիվանդությունների վերաբերյալ տեղեկատվության էլեկտրոնային բազա

 

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

2)

Օգտագործել տեղեկատվության ոչ պաշտոնական աղբյուրները` զանգվածային լրատվության միջոցներ, թեժ գիծ վարակիչ հիվանդությունների մասին տեղեկատվության ստացման համար

Վարակիչ հիվանդությունների մասին տեղեկատվության ստացման համար տեղեկատվության ոչ պաշտոնական աղբյուրներն օգտագործվում են

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2012 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

3)

Մշակել և գործադրել առանձին պետական և տարածքային կառավարման մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների, ասոցիացիաների, կենտրոնների կողմից իրականացված հետազտությունների արդյունքները վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգում ներդնելու մեխանիզմներ

Առանձին պետական և տարածքային կառավարման մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների, ասոցիացիաների, կենտրոնների կողմից իրականացված հետազտությունների արդյունքները վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգում ներդնելու մեխանիզմները մշակված և գործադրված են

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Շահագրգիռ կառույցներ

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

4)

Ամրապնդել կապերը տեղեկատվության տարբեր հոսքերի միջև և վերջիններիս ու ընդհանուր համաճարակաբանական հսկողության համակարգի տեղեկատվական բազայի միջև

Տեղեկատվության տարբեր հոսքերի միջև և վերջիններիս ու ընդհանուր համաճարակաբանական հսկողության համակարգի տեղեկատվական բազայի միջև կապերն ամրապնդված են

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

5)

Ներդնել շաբաթական գործակարգավորչական հանդիպումների համակարգ մարզային մակարդակի կառույցների մասնակցությամբ` տեղեկատվական տեխնիկայի կիրառմամբ

Շաբաթական գործակարգավորչական հանդիպումների համակարգը մարզային մակարդակի կառույցների մասնակցությամբ ներդրված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2013 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

6)

Ստեղծել տվյալների բազա, որը կպարունակի տվյալներ ընդունված ահազանգերի (հաստատված և ժխտված), ռիսկի գնահատման գործընթացի արդյունքների և ձեռնարկված միջոցառումների վերաբերյալ

Ստեղծված է տվյալների բազա, որը պարունակում է տվյալներ ընդունված ահազանգերի (հաստատված և ժխտված), ռիսկի գնահատման գործընթացի արդյունքների և ձեռնարկված միջոցառումների վերաբերյալ

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

17. Վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության տեխնոլոգիական և ծրագրային ապահովում

1)

Աշխատանքներ տանել աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերը վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգում ներդնելու ուղղությամբ

Վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգում աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերը ներդնելու ուղղությամբ աշխատանքներն իրականացված են

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

2)

Ըստ մակարդակների հստակ բաշխել տվյալների օգտագործման և նրանց համապատասխան գործելու համար պատասխանատվությունները և գործառույթները

Ըստ մակարդակների հստակ բաշխված են տվյալների օգտագործման և նրանց համապատասխան գործելու համար պատասխանատվությունները և գործառույթները

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

3)

Մարզային մակարդակում ստեղծել տեղեկատվական ցանց

Մարզային մակարդակում ստեղծված է տեղեկատվական ցանց

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

4)

Համաճարակաբանական հսկողության բոլոր մակարդակներն ապահովել տեղեկատվական տեխնիկայով

Համաճարակաբանական հսկողության բոլոր մակարդակներն ապահովված են տեղեկատվական տեխնիկայով

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

5)

Ապահովել համաճարակաբանական հսկողության համակարգում լաբորատոր տվյալների և կլինիկական տվյալների համախմբման համակարգչային ծրագրային համալրումը

Համաճարակաբանական հսկողության համակարգում լաբորատոր տվյալների և կլինիկական տվյալների համախմբման համակարգչային ծրագրային համալրումն ապահովված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

IV. ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ

18. Վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգի ինտեգրում մեկ համակարգում

1)

Ինտեգրել տուբերկուլոզի, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, սեռավարակների, հատուկ վտանգավոր, կառավարելի վարակների ուղղությամբ առանձին գործող ուղղահայաց ծրագրերի տեղեկատվական հոսքերը, դրանց գործադրման շրջանակներում ձևավորված կարողությունները համընդհանուր համաճարակաբանական հսկողության համակարգում` ինտեգրացված էլեկտրոնային համաճարակաբանական հսկողության համակարգի ներդրմամբ

Տուբերկուլոզի, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, սեռավարակների, հատուկ վտանգավոր, կառավարելի վարակների ուղղությամբ առանձին գործող ուղղահայաց ծրագրերի տեղեկատվական հոսքերը, դրանց գործադրման շրջանակներում ձևավորված կարողություններն ինտեգրված են համընդհանուր համաճարակաբանական հսկողության համակարգում` ներդրված է ինտեգրացված էլեկտրոնային համաճարակաբանական հսկողության համակարգ

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

2)

Ինտեգրել տարբեր շահագրգիռ ոլորտների վարակիչ հիվանդություններին առնչվող տվյալներն ընդհանուր համաճարակաբանական հսկողության համակարգում

Տարբեր շահագրգիռ ոլորտների վարակիչ հիվանդություններին առնչվող տվյալներն ինտեգրված են ընդհանուր համաճարակաբանական հսկողության համակարգում

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

3)

Կանոնակարգել համակցված վարակի դեպքերի հաշվառման և հաշվետվության գործընթացը

Համակցված վարակի դեպքերի հաշվառման և հաշվետվության գործընթացը կանոնակարգված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2014 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

4)

Ձևավորել վարակիչ հիվանդությունների արդյունքում զարգացող քրոնիկ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգ` ինտեգրելով բոլոր հիվանդությունների առանձնահատկությունները

Վարակիչ հիվանդությունների արդյունքում զարգացող քրոնիկ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության համակարգը ձևավորված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

V. ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՁԱԳԱՆՔՄԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

19. Արագ արձագանքման իրատեսական և ժամանակակից համակարգի ձևավորում

1)

Արագ արձագանքման ազգային մակարդակի թիմին վերազինել վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի, հակահամաճարակային միջոցառումների համար նյութերի, անհատական պաշտպանության միջոցների, ռեակտիվների, նմուշառման հավաքածուների և այլնի անհրաժեշտ պաշարներով

Արագ արձագանքման ազգային մակարդակի թիմը վերազինված է վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի, հակահամաճարակային միջոցառումների համար նյութերի, անհատական պաշտպանության միջոցների, ռեակտիվների, նմուշառման հավաքածուների և այլնի անհրաժեշտ պաշարներով

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

գյուղատնտեսության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

2)

Արագ արձագանքման ազգային մակարդակի թիմի անդամներին ուսուցանել վարակիչ հիվանդությունների արձագանքման, մասնավորապես` հակահամաճարակային միջոցառումների կազմակերպման և իրականացման հարցերի վերաբերյալ

Արագ արձագանքման ազգային մակարդակի թիմի անդամներն ուսուցանված են վարակիչ հիվանդությունների արձագանքման, մասնավորապես` հակահամաճարակային միջոցառումների կազմակերպման և իրականացման հարցերի վերաբերյալ

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

գյուղատնտեսության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

3)

Ձևավորել համաճարակաբանական ցուցումով կիրառվող պատվաստանյութի, դեղորայքի պահուստային պաշարներ

Համաճարակաբանական ցուցումով կիրառվող պատվաստանյութի, դեղորայքի պահուստային պաշարները ձևավորված են

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

VI. ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

20. Վարակիչ հիվանդությունների ախտորոշման ինտեգրացված լաբորատոր համակարգի ձևավորում

1)

Ինտեգրել հանրային և մասնավոր լաբորատոր համակարգերը մեկ համակարգում

Հանրային և մասնավոր լաբորատոր համակարգերն ինտեգրված են մեկ համակարգում

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2014 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

2)

Ապահովել համընդհանուր լաբորատոր ցանցի գործունեությունը

Համընդհանուր լաբորատոր ցանցի գործունեությունն ապահովված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

3)

Մշակել և ներդնել վարակիչ հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշման համակարգի որակի հսկողության համակարգ

Վարակիչ հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշման համակարգի որակի հսկողության համակարգը մշակված և ներդրված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

4)

Մշակել և ներդնել Հայաստանում վարակիչ հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշում իրականացնող լաբորատորիաների ռեեստր

Հայաստանում վարակիչ հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշում իրականացնող լաբորատորիաների ռեեստրը մշակված և ներդրված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

գյուղատնտեսության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

5)

Կատարելագործել վարակիչ հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշման ներքին և արտաքին վկայագրման կամ ակրեդիտացման համակարգը

Վարակիչ հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշման ներքին և արտաքին վկայագրման կամ ակրեդիտացման համակարգը կատարելագործված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

էկոնոմիկայի նախարարություն

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

6)

Վարակիչ հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշում իրականացնող լաբորատորիաների համար մշակել և ներդնել կենսաանվտանգության ապահովման ձեռնարկ

Վարակիչ հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշում իրականացնող լաբորատորիաների համար մշակված և ներդրված է կենսաանվտանգության ապահովման ձեռնարկ

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

7)

Վարակիչ հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշում իրականացնող լաբորատորիաներում իրականացնել կենսաբանական ռիսկի գնահատում և ըստ ռիսկի լաբորատորիաների դասակարգում

Վարակիչ հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշում իրականացնող լաբորատորիաներում իրականացված է կենսաբանական ռիսկի գնահատում և ըստ ռիսկի լաբորատորիաների դասակարգում

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

գյուղատնտեսության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

21. Վարակիչ հիվանդությունների ախտորոշման լաբորատոր կարողությունների զարգացում

1)

Հզորացնել 1-4-րդ խմբի միկրոօրգանիզամներով հարուցված և նոր առաջացող հիվանդությունների ախտորոշման լաբորատորիաները (ցանց)

1-4-րդ խմբի միկրոօրգանիզամներով հարուցված և նոր առաջացող հիվանդությունների ախտորոշման լաբորատորիաները (ցանց) հզորացված են

Հայաստանի

Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

գյուղատնտեսության նախարարություն

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

2)

Զարգացնել զոոնոզ (կենդանիներից մարդուն փոխանցվող) վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների` կենդանիների մեջ շրջանառության որոշման լաբորատոր հզորությունները (վիվարիումների ստեղծում, զոոլոգիական լաբորատորիաների հզորացում, նմուշառման համակարգերի կատարելագործում)

Զոոնոզ (կենդանիներից մարդուն փոխանցվող) վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների` կենդանիների մեջ շրջանառության որոշման լաբորատոր հզորությունները (վիվարիումների ստեղծում, զոոլոգիական լաբորատորիաների հզորացում, նմուշառման համակարգերի կատարելագործում) զարգացված են

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

գյուղատնտեսության նախարարություն

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

3)

Հավաքել և մեկտեղել վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչները (շտամները)

Հավաքել և մեկտեղել վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչները (շտամները)

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

գյուղատնտեսության նախարարություն

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

4)

Ներդնել սանիտարավիրուսաբանական հետազոտություններ շրջակա միջավայրում վիրուսային ծագման վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների շրջանառությունը բացահայտելու համար

Շրջակա միջավայրում վիրուսային ծագման վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների շրջանառությունը բացահայտելու համար սանիտարավիրուսաբանական հետազոտությունները ներդրված են

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

5)

Ներդնել նոր վարակիչ հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշման հետազոտություններ

Նոր վարակիչ հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշման հետազոտությունները ներդրված են

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

6)

Յուրաքանչյուր մակարդակում հստակեցնել և ստանդարտացնել լաբորատորիաների գործունեության շրջանակները, կատարվող հետազոտությունների ծավալը

Յուրաքանչյուր մակարդակում լաբորատորիաների գործունեության շրջանակները, կատարվող հետազոտությունների ծավալը հստակեցված և ստանդարտացված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

VII. ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԲՈՒԺԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ

22. Վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի գործընթացում ընդգրկված բուժաշխատողների գիտելիքների շարունակական կատարելագործման մեխանիզմների ձևավորում

1)

Հաշվառել վարակիչ հիվանդությունների ոլորտում ընդգրկված բուժանձնակազմը և գույքագրել ռեսուրսները

Վարակիչ հիվանդությունների ոլորտում ընդգրկված բուժանձնակազմը հաշվառված և ռեսուրսները գույքագրված են

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2013 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

2)

Մշակել վարժանքների արդյունքները և «քաղված դասերը» կադրերի գիտելիքների շարունակական կատարելագործման հետագա պլաններում ընդգրկելու մեխանիզմներ

Վարժանքների արդյունքները և «քաղված դասերը» կադրերի գիտելիքների շարունակական կատարելագործման հետագա պլաններում ընդգրկելու մեխանիզմները մշակված են

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

գյուղատնտեսության նախարարություն

2014 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

3)

Մշակել և ներդնել վարժանքների իրականացման վերաբերյալ զեկույցի ձևաչափ

Վարժանքների իրականացման վերաբերյալ զեկույցի ձևաչափը մշակված և ներդրված են

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

գյուղատնտեսության նախարարություն

2014 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

4)

Իրականացնել կադրերի պլանավորում

Կադրերի պլանավորումն իրականացված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

5)

Կադրերին ուսուցանել համակարգչային տեխնիկայով աշխատելու ուղղությամբ

Կադրերն ուսուցանված են համակարգչային տեխնիկայով աշխատելու ուղղությամբ

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2014 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

6)

Վարակիչ հիվանդություններին առնչվող թեմաներն ընդգրկել դիպլոմային, հետդիպլոմային, հանրային առողջապահության և առողջության ոլորտի ընդհանուր կրթական ծրագրերում

Վարակիչ հիվանդություններին առնչվող թեմաներն ընդգրկված են դիպլոմային, հետդիպլոմային, հանրային առողջապահության և առողջության ոլորտի ընդհանուր կրթական ծրագրերում

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

7)

Կրթական ծարգրերում ներդնել վերլուծական համաճարակաբանության դասընթաց

Կրթական ծարգրերում վերլուծական համաճարակաբանության դասընթացը ներդրված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

8)

Առանձին երկրների հետ միջպետական պայմանագրերում ընդգրկել հանրային առողջապահության դպրոցների միջև փորձի փոխանակման միջոցառումներ

Առանձին երկրների հետ միջպետական պայմանագրերում ընդգրկված են հանրային առողջապահության դպրոցների միջև փորձի փոխանակման միջոցառումներ

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

արտաքին գործերի նախարարություն

2015 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

9)

Իրականացնել վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի թեմաներով արտագնա մարզային խորհրդակցություններ, սեմինարներ` շահագրգիռ կառույցների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ

Վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի թեմաներով արտագնա մարզային խորհրդակցությունները, սեմինարները` շահագրգիռ կառույցների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ իրականացված են

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2012-2016 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

10)

Մշակել և ներդնել վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության իրականացման վերաբերյալ կադրերի պատրաստման ծրագիր

Վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության իրականացման վերաբերյալ կադրերի պատրաստման ծրագիրը մշակված և ներդրված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2013 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

VIII. ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻՆ ԱՐՁԱԳԱՆՔՄԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

23. Վարակիչ հիվանդություններով պայմանավորված արտակարգ իրավիճակներին պատրաստվածության և հակազդման կարողությունների զարգացում

1)

Մշակել և գործադրել առողջապահության համակարգում վարակիչ հիվանդություններով պայմանավորված արտակարգ իրավիճակներին պատրաստվածության և հակազդման ծրագիր` բոլոր մակարդակների և կառույցների համար

Բոլոր մակարդակների և կառույցների համար առողջապահության համակարգում վարակիչ հիվանդություններով պայմանավորված արտակարգ իրավիճակներին պատրաստվածության և հակազդման ծրագիրը մշակված և գործադրված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Շահագրգիռ կառույցներ

2012 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

2)

Մշակել վարակիչ հիվանդություններով պայմանավորված արտակարգ իրավիճակների ժամանակ ռեսուրսների բաշխման մեխանիզմներ

Վարակիչ հիվանդություններով պայմանավորված արտակարգ իրավիճակների ժամանակ ռեսուրսների բաշխման մեխանիզմները մշակված են

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

2014 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

3)

Հաստատել վարակիչ հիվանդություններով պայմանավորված արտակարգ իրավիճակների հակազդման գործողություններում ընդգրկված առողջապահական հաստատությունների և համագործակցող կազմակերպությունների ցանկը

Վարակիչ հիվանդություններով պայմանավորված արտակարգ իրավիճակների հակազդման գործողություններում ընդգրկված առողջապահական հաստատությունների և համագործակցող կազմակերպությունների ցանկը հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

4)

Ձևավորել և գործադրել վարակիչ հիվանդություններով պայմանավորված արտակարգ իրավիճակների ժամանակ Արտակարգ իրավիճակների և Առողջապահության նախարարությունների համապատասխան ստորաբաժանումների/ կառույցների միջև փոխտեղեկատվության և համագործակցության հստակ մեխանիզմ

Վարակիչ հիվանդություններով պայմանավորված արտակարգ իրավիճակների ժամանակ Արտակարգ իրավիճակների և Առողջապահության նախարարությունների համապատասխան ստորաբաժանումների/ կառույցների միջև փոխտեղեկատվության և համագործակցության հստակ մեխանիզմը ձևավորված և գործադրված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

2014 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

5)

Մշակել և ներդնել մարզային մակարդակում հանրային առողջապահության ոլորտում արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման համակարգ

Մարզային մակարդակում հանրային առողջապահության ոլորտում արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման համակարգը մշակված և ներդրված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

տարածքային կառավարման նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

6)

Մշակել և ներդնել ռիսկի գնահատման մեթոդաբանություն

Ռիսկի գնահատման մեթոդաբանությունը մշակված և ներդրված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

2015 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

IX. ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

24. Վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի բնագավառում գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման կանոնակարգում` ժամանակակից մոտեցումներին համապատասխան

1)

Կազմել վարակիչ հիվանդությունների ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանքների ծրագիր` բոլոր շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ

Վարակիչ հիվանդությունների ոլորտում բոլոր շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ գիտահետազոտական աշխատանքների ծրագիրը կազմված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Շահագրգիռ կառույցներ

2016 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

2)

Կատարելագործել վարակիչ, այդ թվում` հատուկ վտանգավոր հիվանդությունների ուսումնասիրությամբ զբաղվող գիտական ինստիտուտների, կենտրոնների գործունեությունը

Վարակիչ, այդ թվում` հատուկ վտանգավոր հիվանդությունների ուսումնասիրությամբ զբաղվող գիտական ինստիտուտների, կենտրոնների գործունեությունը կատարելագործված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

գյուղատնտեսության նախարարություն

2016 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

3)

Պարբերաբար կազմակերպել գիտամեթոդական հանդիպումներ` ընդգրկելով մարզային մակարդակի մասնագետներին

Մարզային մակարդակի մասնագետների ընդգրկմամբ պարբերաբար գիտամեթոդական հանդիպումները կազմակերպված են

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2012-2016 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

4)

Կազմակերպել մարզային մակարդակում առանձին վարակիչ հիվանդություններին նվիրված արտագնա գիտական կոնֆերանսներ

Մարզային մակարդակում առանձին վարակիչ հիվանդություններին նվիրված արտագնա գիտական կոնֆերանսները կազմակերպված են

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2012-2016 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

5)

Վերանայել և կատարելագործել Գիտական հետազոտությունների արդյունքները գործնականում ներդնելու մեխանիզմը

Գիտական հետազոտությունների արդյունքները գործնականում ներդնելու մեխանիզմը վերանայված և կատարելագործված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

կրթության և գիտության նախարարություն

2014 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

6)

Կենտրոնացնել գիտական ներուժը` փորձի փոխանակման, տարածաշրջանային գիտաժողովների իրականացման, գիտամեթոդական բյուլետենների հրապարակման միջոցով

Փորձի փոխանակման, տարածաշրջանային գիտաժողովների իրականացման, գիտական բյուլետենների հրապարակման միջոցով գիտամեթոդական ներուժը կենտրոնացված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2012-2016 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

7)

Վարակիչ հիվանդությունների, սննդի անվտանգության տարբեր հարցերի ուղղությամբ ձևավորել փորձագետների խմբեր

Վարակիչ հիվանդությունների, սննդի անվտանգության տարբեր հարցերի ուղղությամբ ձևավորված են փորձագետների խմբեր

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

2016 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

X. ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ (ՀՈՍՊԻՏԱԼԱՅԻՆ) ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՈՎ

25. Բուժող բժիշկների համար վարակիչ հիվանդությունների դեպքերի վարման կարողությունների զարգացում

1)

Զարգացնել բուժկանխարգելիչ կազմակերպություններում հանրային առողջապահական խնդիր հանդիսացող բոլոր վարակիչ հիվանդությունների դեպքերի բացահայտման, հաշվառման համակարգը

բուժկանխարգելիչ կազմակերպություններում հանրային առողջապահական խնդիր հանդիսացող բոլոր վարակիչ հիվանդությունների դեպքերի բացահայտման, հաշվառման համակարգը զարգացված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2014 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

2)

Կատարելագործել բուժող բժիշկների` համաճարակաբանական հսկողության համակարգում ընդգրկման գործընթացը

Բուժող բժիշկների` համաճարակաբանական հսկողության համակարգում ընդգրկման գործընթացը կատարելագործված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2012-2016 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

3)

Կատարելագործել բուժաշխատողների համար վարակիչ հիվանդությունների վարման ուղեցույցները և բուժող բժիշկների պատրաստման գործընթացը

Բուժաշխատողների համար վարակիչ հիվանդությունների վարման ուղեցույցները և բուժող բժիշկների պատրաստման գործընթացը կատարելագործված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

 

2012-2016 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

XI. ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԱՆՑՄԱՆ ԿԵՏԵՐՈՒՄ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԲԵՐՄԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

26. Պետական սահմանի անցման կետերում վարակիչ հիվանդությունների ներբերման և տարածման կանխարգելման կարողությունների և հակահամաճարակային, կանխարգելիչ միջոցառումների կազմակերպման և իրականացման ապահովում

1)

Լրամշակել վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների, դրանք պարունակող օրգանների, հյուսվածքների տեղափոխման գործընթացը կանոնակարգող օրենսդրությունը

Վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների, դրանք պարունակող օրգանների, հյուսվածքների տեղափոխման գործընթացը կանոնակարգող օրենսդրությունը լրամշակված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

բնապահպանության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

գյուղատնտեսության նախարարություն

Հանրապետության

գյուղատնտեսության նախարարության Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն

2012-2016 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

2)

Մշակել և ներդնել օդային, երկաթուղային և ավտոմոբիլային տրանսպորտով կենսաբանական գործոնների փոխադրումներին, առևտրին առնչվող ստանդարտ ընթացակարգեր

օդային, երկաթուղային և ավտոմոբիլային տրանսպորտով կենսաբանական գործոնների փոխադրումներին, առևտրին առնչվող ստանդարտ ընթացակարգերը մշակված և ներդրված են

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

բնապահպանության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

գյուղատնտեսության նախարարություն

Հանրապետության

գյուղատնտեսության նախարարության Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարություն

2012-2016 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

3)

Պետական սահմանում հսկողություն իրականացնող մարմինների աշխատակիցներին ուսուցանել կենսաբանական ռիսկերի դիմակայման հարցերին

Պետական սահմանում հսկողություն իրականացնող մարմինների աշխատակիցներն ուսուցանված են կենսաբանական ռիսկերի դիմակայման հարցերին

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն

Հայաստանի Հանրապետության

գյուղատնտեսության նախարարության Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն

2012-2016 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

4)

Կանոնակարգել պետական սահմանի անցման կետերում շինությունների և շրջակա միջավայրի սանիտարահիգիենիկ և համակահաճարակային ռեժիմի պահպանման հսկողությունը

Պետական սահմանի անցման կետերում շինությունների և շրջակա միջավայրի սանիտարահիգիենիկ և համակահաճարակային ռեժիմի պահպանման հսկողությունը կանոնակարգված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն

Հանրապետության

գյուղատնտեսության նախարարության Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

Հայաստանի

Հանրապետության

կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն

2016 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

5)

Մշակել և ներդնել վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների փոխանցողների դեմ պայքարի ծրագիր

Վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների փոխանցողների դեմ պայքարի ծրագիրը մշակված և ներդրված է

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

Հանրապետության

գյուղատնտեսության նախարարության Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

2013 թվական

Պետական բյուջեով Առողջապահության նախարարության համար նախատեսված գումարների շրջանակներում և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ

6)

Մշակել և ներդնել Հայաստանի տարածք քաղաքացիների կողմից վայրի կենդանիների ներկրման և հետագա պահպանման հսկողության ընթացակարգ

Հայաստանի տարածք քաղաքացիների կողմից վայրի կենդանիների ներկրման և հետագա պահպանման հսկողության ընթացակարգը մշակված և ներդրված է

Հայաստանի Հանրապետության

գյուղատնտեսության նախարարության Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

Հայաստանի Հանրապետության

առողջապահության նախարարություն

2016 թվական

Ֆինանսավորում չի պահանջվում

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան