Համարը 
N 1259-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2006.09.27/50(505) Հոդ.1034
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
31.08.2006
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
09.09.2006
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
13.09.2006
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
27.09.2007
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՎԱՃԱՌՔԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԿՈՇԿԵՂԵՆԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՄԱՍԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱԿՆՇՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
13 սեպտեմբերի 2006 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

31 օգոստոսի 2006 թվականի N 1259-Ն

ՎԱՃԱՌՔԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԿՈՇԿԵՂԵՆԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՄԱՍԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱԿՆՇՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Ստանդարտացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի դրույթներին համապատասխան և ելնելով սպառողներին թյուրիմացության մեջ գցող գործոնների կանխարգելման անհրաժեշտությունից` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել վաճառքի համար նախատեսված կոշկեղենի հիմնական բաղկացուցիչ մասերի նյութերի մակնշման վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից մեկ տարի հետո` բացառությամբ սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված տեխնիկական կանոնակարգի 9-րդ կետով նախատեսված` ներմուծվող կոշկեղենի համար նախատեսված պահանջի, որն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից 2 տարի հետո:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան


2006 թ. սեպտեմբերի 9
Երևան

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2006 թվականի
օգոստոսի 31-ի N 1259-Ն որոշման

Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն  Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ

ՎԱՃԱՌՔԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԿՈՇԿԵՂԵՆԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՄԱՍԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱԿՆՇՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

I. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

1. Վաճառքի համար նախատեսված կոշկեղենի հիմնական բաղկացուցիչ մասերի նյութերի մակնշման վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը (այսուհետ` տեխնիկական կանոնակարգ) տարածվում է սպառողներին վաճառելու համար նախատեսված կոշկեղենի` արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 6406 ծածկագրին համապատասխան հիմնական բաղկացուցիչ մասերի նյութերի մակնշմանը ներկայացվող պահանջների վրա:

2. Սույն տեխնիկական կանոնակարգը չի տարածվում`

ա) օգտագործված և մաշված կոշկեղենի վրա,

բ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 11-ի «Անհատական պաշտպանության միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1631-Ն որոշմամբ նախատեսված` ոտքերի պաշտպանության միջոցների վրա,

գ) խաղալիք կոշկեղեն:

(2-րդ կետը լրաց. 04.08.11 N 1103-Ն)

 

II. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

3. Սույն տեխնիկական կանոնակարգում կիրառված են հետևյալ հասկացությունները`

կոշկեղեն (կոշիկ)` արտաքին ներգործություններից ոտքերի պաշտպանության համար նախատեսված ներբանով արտադրատեսակ, որն ունի գործնական և գեղագիտական գործառույթներ: «Կոշկեղեն» հասկացությունը կարող է ներառել սանդալներից մինչև բարձրաճիտք կոշիկները` սկսած սովորական թելիկով ու ժապավենով կոշիկներից մինչև երկարաճիտք կոշիկներ, որոնք ծածկում են ոտքն ու ազդրը: Դրանք են`

տափակ կամ բարձրակրունկ կոշիկներ, որոնք նախատեսված են ներսում կամ դրսում հագնելու համար,

կարճաճիտք, կիսաճիտք, երկարաճիտք և ազդրը ծածկող կոշիկներ,

տարբեր տեսակի սանդալներ, «եսպադրիլներ» (վերնամասը կտորից և արտաքին ներբանը հյուսածո բուսական նյութերից կոշիկ), թենիս խաղալու և վազքի համար նախատեսված և այլ սպորտային կոշիկներ, լոգարանային սանդալներ և այլ առօրյա կոշկեղեն (հողաթափեր և այլն),

հատուկ սպորտային կոշիկներ, որոնք նախատեսված են սպորտում գործունեության համար և (կամ) ունեն հարմարանքներ` արտաքին ներբանի վրա կցելու համար, սեպեր, մեխեր, արգելակներ, երկաթներ կամ համանման մասեր, ինչպես նաև դահուկավազքի, ըմբշամարտի, բռնցքամարտի և հեծանվավազքի համար նախատեսված և խառը համադրություններով` կոշիկին միացված մասերով (սառույցի կամ անվավոր չմուշկի) կոշիկներ,

պարային հողաթափեր,

կոշիկներ` կազմված մեկ կտորից, մասնակի ռետինե կամ պլաստմասսայե նյութից, սակայն բացառելով անհիմն նյութերի (թուղթ, պլաստմասսայե ծածկույթ և այլն) օգտագործումը,

կրկնակոշիկներ, որոնք հագնվում են այլ կոշկեղենի վրայից և որոշ դեպքերում` առանց կրունկի են,

քայքայվող կոշկեղեն` կպցված արտաքին ներբանով, որոնք սովորաբար նախատեսված են մեկ անգամ օգտագործելու համար,

օրթոպեդիկ կոշիկներ.

կոշկեղենի հիմնական բաղկացուցիչ մաս`  կոշիկի վերնամաս, աստառ և միջատակ, արտաքին ներբան.

վերնամաս` կոշիկի ներբանին ամրացված կառուցվածքային տարրի արտաքին մաս.

աստառ և միջատակ`  կոշիկի ներքին մասը կազմող` վերնամասի և ներքին ներբանի միջադիր.

աստառ`  կոշիկի երեսի ներքին մանրակների լրակազմ` առողջապահական, ջերմապաշտպանական հատկությունները, ձևակայունությունը բարձրացնելու և ոտքը կոշիկի երեսի արտաքին մանրակների կարերից մեկուսացնելու համար.

միջատակ` կոշիկի ներքին մանրակ, որը տեղադրված է ոտնաթաթի ամբողջ մակերևույթի տակ.

արտաքին ներբան` կոշիկի ներքևի մաս, որն ամրացվում է վերին մասին և շփման արդյունքում կարող է մաշվել.

ներբան` կոշիկի տակի արտաքին մանրակ, որը տեղադրված է ոտնաթաթի ամբողջ մակերևույթի տակ.

կաշի` կաշի կամ մորթի իր յուրահատուկ թելքային կառուցվածքով, որը լրիվ կամ մասամբ վնասված չէ և դաբաղված է քայքայմանը դիմադրելու նպատակով: Մազածածկը կամ բուրդը կարող է հեռացվել կամ չհեռացվել: Կաշին կարող է պատրաստվել նաև մորթուց կամ կաշվե հումքից, որը մինչև դաբաղումը կամ դաբաղումից հետո բաժանվել է շերտերի կամ առանձին մասերի:

Արտաքին երեսապատում ունեցող ամրացված կամ սոսնձված կաշվի մակերեսային շերտերի հաստությունը չպետք է գերազանցի 0,15 մմ-ը:

Կաշի չեն համարվում մեխանիկական և (կամ) քիմիական ճանապարհով թելքային մասնիկների, փոքր մասերի կամ փոշու մասնատված և այնուհետև կապակցող նյութով կամ առանց դրա թերթերի (կտորների) կամ այլ ձևերի վերածված դաբաղված մորթին կամ կաշվե հումքը:

երեսապատված կաշի` կաշի, որի վրա կպցված մակերեսային պատվածքը չի գերազանցում արտադրանքի ընդհանուր հաստության մեկ երրորդը, բայց 0,15 մմ-ից ավելի է:

(3-րդ կետը խմբ. 04.08.11 N 1103-Ն)

 

III. ԿՈՇԿԵՂԵՆԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՄԱՍԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ
ՄԱԿՆՇՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

4. Կոշկեղենի երեք հիմնական բաղկացուցիչ մասերի վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացված են N 1 աղյուսակում:

Աղյուսակ N 1

 

Կոշկեղենի հիմնական
բաղկացուցիչ մասի
անվանումը

Գրավոր նշումը

Գծապատկերը

Կոշիկի վերնամաս

AM Վերնամաս

F       Tige

D      Obermaterial

IT      Tomaia

NL     Bovendeel

EN    Upper

DK    Overdel

GR    ΕΠΑΝΩΜΕΡΟΣ

ES    Empeine

P       Parte superior

CZ     Vrch

EST   Pealne

LV     Virsa

LT     Viršus

HU    Felsőrйsz

M     Wiċċ

PL    Wierzch

SI     Zgornji del

SK   Vrch

BG лицева част

RO Faţă

Ներմուծեք նկարագրությունը_1658 

Կոշիկի աստառ և միջատակ

AM Աստառ և միջատակ

F      Doublure et semelle
        de propretй

D      Futter und Decksohle

IT      Fodera e Sottopiede

NL    Voering en inlegzool

EN    Lining and sock

DK    Foring og bindsеl

GR    ΦΟΔΡΕΣ

ES    Forro y plantilla

P       Forro e Palmilha

CZ    Podšнvka a stйlka

EST  Vooder ja sisetald

LV    Odere un ieliekamā
         saistzole

LT    Pamušalas ir įklotė

HU   Bйlйs йs
        fed
őtalpbйlйs

M     Inforra u suletta

PL    Podszewka z
        wy
ściуłką

SI     Podloga in vložek

        (steljka)

SK    Podšнvka a stielka

BG подплата и стелка

RO Căptuşeală şi acoperiş de branţ

 Ներմուծեք նկարագրությունը_1660

Կոշիկի արտաքին ներբան

AM Արտաքին ներբան

F       Semelle extйrieure

D       Laufsohle

IT      Suola esterna

NL     Buitenzool

EN    Outer sole

DK    Ydersеl

GR    ΣΟΛΑ

ES    Suela

P       Sola

CZ     Podešev

EST   Vдlistald

LV     Ārējā zole

LT     Padas

HU    JàrÓtalp

M      Pett ta' barra

PL     SpÓd

SI      Podplat

SK     Podošva

BG външно ходило

RO Talpă exterioară

Ներմուծեք նկարագրությունը_1661 

(4-րդ կետը փոփ., լրաց. 04.08.11 N 1103-Ն)

5. Կոշկեղենի հիմնական բաղկացուցիչ մասերի համար պետք է օգտագործվեն հետևյալ նյութերը`

ա) կաշի, որի գծապատկերը պետք է համապատասխանի 1-ին նկարում ներկայացված պատկերին`

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_1662

AM Կաշի

F Cuir

D     Leder

IT    Cuoio

NL   Leder

EN   Leather

DK Læder

GRΔ ΕΡΜΑ

ES    Cuero

P  Couros e peles curtidas

CZ    Useň

EST  Nahk

LV      Āda

LT      Oda

HU      Bőr

 M Ġilda

PL SkÓra

SI    Usnje

SK   Useň

BG кожа

RO Piei cu faţă Naturală

 

բ) երեսապատված կաշի, որի գծապատկերը պետք է համապատասխանի 2-րդ նկարում ներկայացված պատկերին`

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_1663

AM Երեսապատված կաշի

F      Cuir enduit 

D Beschichtetes Leder

IT     Cuoio rivestito

NL    Gecoat leder

EN    Coated leather

DK Overtrukket læder

GR    ΕΠΕΝ Δ Ε D Υ-
          ΜΕΝΟ
ΔΕΡΜΑ

ES     Cuero untado

P       Couro revestido

CZ    Povrstvenб useň

EST   Kaetud nahk

LV     Pārklāta āda

LT     Padengta oda

HU    Bevonatos bőr

M Ġilda miksija

PL SkÓra pokryta

SI      Krito usnje

 SK Povrstvenà usen

BG кожа с покритие

RO Piei cu faţă corectată

                                                                                              

գ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված բնական մանածագործական նյութեր և արհեստական (սինթետիկ) կամ չգործված մանածագործական նյութեր, որոնց գծապատկերը պետք է համապատասխանի 3-րդ նկարում ներկայացված պատկերին`

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_1664

AM Մանածագործվածք

F Textile

D     Textil

IT     Tessili

NL Textiel

EN   Textile

DK   Tekstil-materialer

GR   ΥΦΑΣΜΑ

ES   Textil

P      Tйxteis

CZ    Textilie

EST  Tekstiil

LV    Tekstilmateriāls

LT    Tekstilė

HU   Textil

M     Tessut

PL Material WłÓkienniczy

SI     Tekstil

SK    Textil

BG текстил

RO Textile

 

դ) այլ նյութեր, որոնց գծապատկերը պետք է համապատասխանի 4-րդ նկարում ներկայացված պատկերին`

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_1665

AM Այլ նյութեր

F Autres matйriaux

D     Sonstiges Material

IT     Altre materie

NL    Overige materialen

EN   Other materials

DK   Andre materialer

GR   ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ

ES   Otros materiales

P     Outros materiais

CZ Ostatni Materiàly

EST  Teised materjalid

LV    Citi materiāli

LT    Kitos medžiagos

HU   Egyйb anyag

M Materjal ieħor

PL    Inny materiał

SI     Drugi materiali

SK Iný  material

BG всички други материали

RO Alte materiale

(5-րդ կետը փոփ., լրաց. 04.08.11 N 1103-Ն)

6. Կոշկեղենի վերնամասի ու աստառի և միջատակի նյութերի դասակարգումը պետք է կատարվի սույն տեխնիկական կանոնակարգի 5-րդ և 7-րդ կետերի դրույթների հիման վրա` հաշվի չառնելով օժանդակ պարագաները և ամրություն ապահովող միջոցները, ինչպիսիք են կոճի մասի ներսում կարվող կտորները, եզրազարդերը, զարդանախշերը, ճարմանդները, հանգույցները, քուղերի անցքերը կամ նմանատիպ այլ մասեր:

Արտաքին ներբանի նյութերի դասակարգումը պետք է կատարվի սույն տեխնիկական կանոնակարգի 7-րդ կետի համաձայն` հիմք ընդունելով ներբանում պարունակվող նյութերի ծավալը:

7. Մականշվածքում պետք է նշվեն համապատասխան տեղեկություններ կոշկեղենի հիմնական բաղկացուցիչ մասերի այն նյութերի վերաբերյալ, որոնք կազմում են կոշկեղենի վերնամասի ու աստառի և միջատակի արտաքին մակերեսի առնվազն 80 տոկոսը և արտաքին ներբանի ծավալի առնվազն 80 տոկոսը: Եթե նյութերից և ոչ մեկը չի կազմում առնվազն 80 տոկոս, ապա տեղեկությունները պետք է նշվեն կոշկեղենի երկու հիմնական բաղկացուցիչ մասերի նյութերի մասին:

8. Տեղեկությունները նշվում են անմիջապես կոշկեղենի վրա: Արտադրողը կամ նրա լիազոր ներկայացուցիչը սույն տեխնիկական կանոնակարգի 4-րդ և 5-րդ կետերում նշված տեղեկությունները կարող է մակնշել ինչպես գծապատկերների տեսքով, այնպես էլ գրավոր նշումների տեսքով, որոնք տրվում են հայերենով կամ հայերենով և այլ լեզվով (լեզուներով):

Կոշկեղենի վրա նյութերի գծապատկերները պետք է զետեղված լինեն սույն տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված երեք բաղկացուցիչ մասերի գծապատկերների հետ համատեղ:

9. Արտադրողը, մատակարարը կամ նրա լիազոր ներկայացուցիչը պետք է ապահովեն Հայաստանի Հանրապետությունում իրացվող՝ Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող և ներմուծվող կոշկեղենի հիմնական բաղկացուցիչ մասերի վերաբերյալ սույն տեխնիկական կանոնակարգի 4-րդ և 5-րդ կետերով սահմանված տեղեկատվության տրամադրումն սպառողին՝ հայերենով։

10. Մակնշումը կատարվում է յուրաքանչյուր կոշիկի զույգի առնվազն մեկ կիսազույգի վրա:   

(10-րդ խմբ. 04.08.11 N 1103-Ն)

11. Մականշվածքը պետք է լինի չջնջվող, տեսանելի, իսկ գծապատկերների չափսերը պետք է լինեն բավականաչափ մեծ` այնտեղ պարունակվող տեղեկությունները պարզ ընբռնելու համար: Մականշվածքը չպետք է թյուրիմացության մեջ գցի սպառողին:

 

IV. ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

12. Վաճառքի համար նախատեսված կոշկեղենի վրա նշված հիմնական բաղկացուցիչ մասերի մականշվածքների առկայության և սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանության պետական վերահսկողությունը պետք է իրականացվի «Համապատասխանության գնահատման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով։

(Հավելվածը փոփ., լրաց., խմբ. 04.08.11 N 1103-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան