Համարը 
N 01-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2012.02.15/5(418) Հոդ.59
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
24.01.2012
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
24.01.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.02.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՏՈՒ ՕԴՈՒՄ ԴԻՄԵԹԻԼՎԻՆԻԼԷԹԻՆԻԼԿԱՐԲԻՆՈԼԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՅԻ» ՀՆ N 2.2.5-005-12 ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

31 հունվարի 2012 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10012068

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

24 հունվարի 2012 թ.
 ք. Երևան

N 01-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

«ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՏՈՒ ՕԴՈՒՄ ԴԻՄԵԹԻԼՎԻՆԻԼԷԹԻՆԻԼԿԱՐԲԻՆՈԼԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՅԻ» ՀՆ N 2.2.5-005-12 ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայությունը և դրա ենթակայության մարմինները վերակազմակերպելու և Հայաստանի Հանրապետության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության կանոնադրությունն ու կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1316-Ն որոշման Հավելված 1-ով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության կանոնադրության 7-րդ կետի «ե» ենթակետը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի N 1300-Ն որոշման Հավելված 1-ով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրության 12-րդ կետի «դ» ենթակետը` ելնելով բնակչության առողջության պահպանման շահերից,

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել «Աշխատանքային գոտու օդում դիմեթիլվինիլէթինիլկարբինոլի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիայի» ՀՆ N 2.2.5-005-12 հիգիենիկ նորմերը` համաձայն հավելվածի:

 

 Նախարար՝

Հ. Քուշկյան

 

 

Հավելված

ՀՀ առողջապահության նախարարի

2012 թ. հունվարի 24-ի

N 01-Ն հրամանի

 

ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՆՈՐՄԵՐ

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՏՈՒ ՕԴՈՒՄ ԴԻՄԵԹԻԼՎԻՆԻԼԷԹԻՆԻԼԿԱՐԲԻՆՈԼԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՅԻ

 

ՀՆ N 2.2.5-005-12

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹ

 

1. Սույն հիգիենիկ նորմերը սահմանում են կազմակերպությունների աշխատատեղերում աշխատանքային գոտու օդում դիմեթիլվինիլէթինիլկարբինոլի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան, ինչպես նաև բնութագրում է քիմիական նյութի ագրեգատային վիճակը և վտանգավորության դասը:

2. Սույն հիգիենիկ նորմերը տարածվում են դիմեթիլվինիլէթինիլկարբինոլ արտադրող, օգտագործող, տեղափոխող, պահեստավորող և վաճառք իրականացնող կազմակերպությունների վրա:

3. Սույն հիգիենիկ նորմերի կատարման հսկողությունն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության մարմինների կողմից:

Հ/հ

Նյութի անվանումը

Սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան (ՍԹԿ), մգ/մ3

Ագրեգատային վիճակը

Վտանգա-վորության դասը

1

2

3

4

5

1.

Դիմեթիլվինիլէթինիլկարբինոլ

 3

գոլորշի

3