Համարը 
N 3660-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2009.12.30/34(352) Հոդ.466
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե
Ընդունման ամսաթիվը 
02.12.2009
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
02.12.2009
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
09.01.2010
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
11.06.2018

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԵՎ ՈՒՂՂԻՉ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԻ, ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՉԱՓԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ՄԻ ՇԱՐՔ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

23 դեկտեմբերի 2009 թ.

Պետական գրանցման թիվ 12409464

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

 

2 դեկտեմբերի 2009 թ.
ք. Երևան

N 3660-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԵՎ ՈՒՂՂԻՉ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԻ, ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՉԱՓԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ՄԻ ՇԱՐՔ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին և 9-րդ մասերին, 11-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝

 

Հրամայում եմ`

1. Հաստատել`

1) (ենթակետն ուժը կորցրել է 30.01.12 N 20-Ն)

2) (ենթակետն ուժը կորցրել է 30.01.12 N 20-Ն) 

3) (ենթակետն ուժը կորցրել է 30.01.12 N 20-Ն)

4) (ենթակետն ուժը կորցրել է 30.01.12 N 20-Ն)

 5) ավտոտրանսպորտային գործունեություն իրականացնելու համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի և ուղղիչ գործակիցների մասին հայտարարության ձևը և լրացման կարգը` համաձայն N 5 հավելվածի,

 6) (ենթակետն ուժը կորցրել է 30.01.12 N 20-Ն)

 7) (ենթակետն ուժը կորցրել է 30.01.12 N 20-Ն)

 8) (ենթակետն ուժը կորցրել է 30.01.12 N 20-Ն)

 9) (ենթակետն ուժը կորցրել է 30.01.12 N 20-Ն)

 10) (ենթակետն ուժը կորցրել է 30.01.12 N 20-Ն)

 11) (ենթակետն ուժը կորցրել է 30.01.12 N 20-Ն)

 12) խաղատների գործունեության կազմակերպման համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի մասին հայտարարության ձևը և լրացման կարգը` համաձայն N 12 հավելվածի,

 13) շահումով խաղային ավտոմատների շահագործման համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալների մասին հայտարարության ձևը և լրացման կարգը` համաձայն N 13 հավելվածի,

 14) ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման համար հաստատագրված վճարների հաշվարկման ելակետային տվյալների մասին հայտարարության ձևը և լրացման կարգը` համաձայն N 14 հավելվածի,

 15) վիճակախաղերի կազմակերպման (բացառությամբ` տոտալիզատորի) համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի մասին հայտարարության ձևը և լրացման կարգը` համաձայն N 15 հավելվածի,

 16) տոտալիզատորի, ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման համար հաստատագրված վճարների հաշվարկման ելակետային տվյալների մասին հայտարարության ձևը և լրացման կարգը` համաձայն N 16 հավելվածի,

 17) (ենթակետն ուժը կորցրել է 30.01.12 N 20-Ն)

 18) (ենթակետն ուժը կորցրել է 30.01.12 N 20-Ն)

(1-ին կետը փոփ. 30.01.12 N 20-Ն)

 2. Ուժը կորցրած ճանաչել`

1) Հայաստանի Հանրապետության հարկային տեսչության պետի 1998 թվականի հուլիսի 28-ի «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի 1-ին և 9-րդ կետերով, 11 հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերով նախատեսված ձևերը հաստատելու մասին» N 01/42 հրամանը,

2) Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների նախարարի 2002 թվականի հուլիսի 2-ի «Ավտոտրանսպորտային գործունեություն իրականացնելու համար հաստատագրված վճարների հաշվարկման ելակետային տվյալի և ուղղիչ գործակիցների վերաբերյալ հայտարարության ձևը հաստատելու մասին» 02/867-Ն հրամանը,

3) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 2007 թվականի հունվարի 30-ի «Տոտալիզատորի, ինտերնետ տոտալիզատորի, ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի հայտարարության ձևերը և դրանց լրացման կարգերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության հարկային տեսչության 1998 թվականի հուլիսի 28-ի N 01/42 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» N 1-Ն հրամանը,

4) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 2007թ սեպտեմբերի 7-ի «Խանութների, կրպակների (տաղավարների) առևտրական գործունեության և առևտրի իրականացման վայրերում առևտրական գործունեության համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալների և ուղղիչ գործակիցների, սահմանային չափերի համապատասխան ցուցանիշների մասին հայտարարության ձևերը և դրանց լրացման կարգերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության հարկային տեսչության 1998 թվականի հուլիսի 28-ի N 01/42 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» N 11-Ն հրամանը:

 

 

 Գ. Խաչատրյան

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ ԿԱ պետական

եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2009 թ. դեկտեմբերի 2-ի 

N 3660-Ն հրամանի

 

(Հավելվածն ուժը կորցրել է 30.01.12 N 20-Ն)

 

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ ԿԱ պետական

եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2009 թ. դեկտեմբերի 2-ի 

N 3660-Ն հրամանի

 

(Հավելվածն ուժը կորցրել է 30.01.12 N 20-Ն)

 

 

Հավելված N 3

ՀՀ ԿԱ պետական

եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2009 թ. դեկտեմբերի 2-ի 

N 3660-Ն հրամանի

 

(Հավելվածն ուժը կորցրել է 30.01.12 N 20-Ն)

 

 

Հավելված N 4

ՀՀ ԿԱ պետական

եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2009 թ. դեկտեմբերի 2-ի 

N 3660-Ն հրամանի

 

(Հավելվածն ուժը կորցրել է 30.01.12 N 20-Ն)

 

 

Հավելված N 5

ՀՀ ԿԱ պետական

եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2009 թ. դեկտեմբերի 2-ի 

N 3660-Ն հրամանի

 

Ձև

 

______________________________ հարկային

տեսչության պետ՝ ________________________

 

 

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼԻ ԵՎ ՈՒՂՂԻՉ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

1. Հաստատագրված վճար վճարողի անվանումը ________________________________________

______________________________________________________________________________

 

2. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

               

 

3. Ավտոտրանսպորտային գործունեության միջոցի հետ կապված գործունեության տեսակը`
_________________________________________________________________________________

4. «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 39-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պատիկ թիվը

2000

5. Հայտարարությունը ներկայացվում է 20  թ. __________________________________________

________________________________________________________________ ամիսների համար

                                       տառերով լրացվում են ամիսները

6. Հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալը և ուղղիչ գործակիցները`

N

Ավտոմեքենայի

Ելակե-տային տվյալը

Ուղղիչ գործա-կիցը

Լրացուցիչ ուղղիչ գործակիցը

Հաստատագրված վճարի ամսական չափը, դրամ

Օբյեկտի նույնականաց-ման համարը` լրացվում է հարկային տեսչության կողմից

մակնիշը

պետ. համա-րանիշը

1

2

3

4

5

6

7

8

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Ընդամենը

 

X

Կազմակերպության տնօրեն(անհատ ձեռնարկատեր)

____________________________
ստորագրությունը, անունը, ազգանունը

հաշվառված է_________ ՀՏ կողմից
Հաշվապահ

 ____________________________ 
ստորագրությունը, անունը, ազգանունը

թիվ ________________

Կ. Տ.

Հայտարարության ստացման ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը

______ ___________________ 20  թ.

(լրացվում է հարկային տեսչության կողմից)

ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼԻ ԵՎ ՈՒՂՂԻՉ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

1. Ավտոտրանսպորտային գործունեություն իրականացնելու համար հաստատագրված վճարի հաշվարկման ելակետային տվյալի և ուղղիչ գործակցի մասին հայտարարությունը (այսուհետ` հայտարարություն) լրացվում է երկու օրինակից և ներկայացվում հաստատագրված վճար վճարողի հաշվառման վայրի հարկային տեսչություն: Հարկային տեսչության կողմից հայտարարությունը հաշվառելուց (գրանցելուց) և կնքելուց հետո մեկ օրինակը վերադարձվում է հաստատագրված վճար վճարողին: Ավտոտրանսպորտային գործունեության յուրաքանչյուր տեսակի` ավտոբուսներով (միկրոավտոբուսներով) գործունեություն կամ բեռնատար ավտոմեքենաներով գործունեություն, համար ներկայացնում է առանձին հայտարարություն: Ընդ որում, տվյալ ժամանակաշրջանի համար ներկայացված հայտարարության մեջ փոփոխություն կատարելու դեպքում նախապես գրավոր ներկայացվում է նոր հայտարարություն:

2. Հայտարարության ձևի 1-ին կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը և ազգանունը:

3. Հայտարարության ձևի 2-րդ կետում լրացվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ-ն):

4. Հայտարարության ձևի 3-րդ կետում լրացվում է ավտոտրանսպորտային միջոցի հետ կապված իրականացվող ավտոտրանսպորտային գործունեության տեսակը` ավտոբուսներով (միկրոավտոբուսներով) գործունեություն կամ բեռնատար ավտոմեքենաներով գործունեություն:

5. Հայտարարության ձևի 5-րդ կետում հաջորդականությամբ լրացվում են գործունեության իրականացման ամիսները:

6. Հայտարարության ձևի 6-րդ կետի աղյուսակի`

1) 2-րդ և 3-րդ սյունակներում լրացվում են ավտոմեքենայի մակնիշը և պետհամարանիշը: Կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրականացնելու դեպքում 3-րդ սյունակում լրացվում է դեղին հիմնագույնի համարանիշը,

2) 4-րդ սյունակում լրացվում է ավտոտրանսպորտային գործունեության միջոցի հետ կապված հաստատագրված վճարի հաշվարկման համար ելակետային տվյալը`

ա. (պարբերությունն ուժը կորցրել է 30.01.12 N 20-Ն)

բ. ավտոբուսներով (միկրոավտոբուսներով) գործունեություն իրականացնելու համար` ավտոբուսի (միկրոավտոբուսի) նստատեղերի քանակը,

գ. բեռնատար ավտոմեքենաներով գործունեություն իրականացնելու համար` ավտոմեքենայի բեռնատարողությունը (տոննաներով),

3) 5-րդ սյունակում լրացվում է հաստատագրված վճարի հաշվարկման համար սահմանված ուղղիչ գործակիցը, այդ թվում`

ա. (պարբերությունն ուժը կորցրել է 30.01.12 N 20-Ն)

բ. ավտոբուսներով (միկրոավտոբուսներով) գործունեություն իրականացնելու համար երթուղիների հետ կապված Օրենքի 41-րդ հոդված 3-րդ մասի «ա» կամ «բ» ենթակետով սահմանված համապատասխան ուղղիչ գործակիցը,

գ. բեռնատար ավտոմեքենաներով գործունեություն իրականացնելու համար գոտիականության հետ կապված Օրենքի 41-րդ հոդված 2-րդ մասով սահմանված համապատասխան ուղղիչ գործակիցը,

4) 6-րդ սյունակում լրացվում է մինչև 17-ը ներառյալ նստատեղ ունեցող միկրոավտոբուսների համար Օրենքի 41-րդ հոդված 3-րդ մասի «գ» ենթակետով սահմանված լրացուցիչ ուղղիչ գործակիցը` 1.3,

5) 7-րդ սյունակում լրացվում է ավտոտրանսպորտային գործունեությունից հաստատագրված վճարի ամսական չափը` դրամներով: Օրենքի 39-րդ հոդվածի համաձայն հաստատագրված վճարի ամսական չափը հաշվարկվում է`

ա. (պարբերությունն ուժը կորցրել է 30.01.12 N 20-Ն)

բ. 18 և ավելի նստատեղ ունեցող ավտոբուսով ուղևորափոխադրման համար` 2000 x նստատեղերի քանակ x ուղղիչ գործակից,

գ. միկրոավտոբուսով ուղևորափոխադրման համար` 2000 x նստատեղերի քանակ x ուղղիչ գործակից x լրացուցիչ ուղղիչ գործակից,

դ. բեռնատար ավտոմեքենայով բեռնափոխադրումների համար` 2000 x բեռնատարողություն x ուղղիչ գործակից,

6) 8-րդ սյունակը (օբյեկտի նույնականացման համարը) լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի հաշվառման վայրի հարկային տեսչության կողմից:

(Հավելվածը խմբ. 15.02.11 N 55-Ն, փոփ. 30.01.12 N 20-Ն)

 

 

Հավելված N 6

ՀՀ ԿԱ պետական

եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2009 թ. դեկտեմբերի 2-ի 

N 3660-Ն հրամանի

 

(Հավելվածն ուժը կորցրել է 30.01.12 N 20-Ն)

 

 

Հավելված N 7

ՀՀ ԿԱ պետական

եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2009 թ. դեկտեմբերի 2-ի 

N 3660-Ն հրամանի

 

(Հավելվածն ուժը կորցրել է 30.01.12 N 20-Ն)

 

 

Հավելված N 8

ՀՀ ԿԱ պետական

եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2009 թ. դեկտեմբերի 2-ի 

N 3660-Ն հրամանի

 

(Հավելվածն ուժը կորցրել է 30.01.12 N 20-Ն)

 

 

Հավելված N 9

ՀՀ ԿԱ պետական

եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2009 թ. դեկտեմբերի 2-ի 

N 3660-Ն հրամանի

 

(Հավելվածն ուժը կորցրել է 30.01.12 N 20-Ն)

 

 

Հավելված N 10

ՀՀ ԿԱ պետական

եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2009 թ. դեկտեմբերի 2-ի 

N 3660-Ն հրամանի

 

(Հավելվածն ուժը կորցրել է 30.01.12 N 20-Ն)

 

 

Հավելված N 11

ՀՀ ԿԱ պետական

եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2009 թ. դեկտեմբերի 2-ի 

N 3660-Ն հրամանի

 

(Հավելվածն ուժը կորցրել է 30.01.12 N 20-Ն)

 

 

Հավելված N 12

ՀՀ ԿԱ պետական

եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2009 թ. դեկտեմբերի 2-ի 

N 3660-Ն հրամանի

 

Ձև

 

________________________ հարկային

տեսչության պետ՝ ______________________

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ԽԱՂԱՏՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼԻ ՄԱՍԻՆ

1. Վճարողի անվանումը ____________________________________________

2. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

               
3. Գործունեության իրականացման վայրը (հասցեն) __________________________

 

4. Լիցենզիայի՝

_________

_________

_________________

(սերիան)

(համարը)

(լիցենզիայի տրման ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը)

 

5. «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 79-րդ հոդվածով սահմանված պատիկ թիվը

5000000

6. Տեղադրված խաղասեղանների քանակը _______________________________

 (թվով և տառերով)

7. Հայտարարությունը ներկայացվում է 20 թ. _____________________________

__________________________________________ ամիսների համար

տառերով լրացվում են ամիսները

 

8. Հաստատագրված վճարի ամսական չափը, դրամ ____________________

Վճարողի
(պաշտոնատար անձի)ստորագրությունը
Կ. Տ.
______________ 20  թ.

գրանցված է _________ ՀՏ կողմից թիվ ___ ____________ 20  թ.
Կ. Տ.

 

ԽԱՂԱՏՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Հայտարարությունը լրացվում է երկու օրինակից և ներկայացվում հաստատագրված վճար վճարողի հաշվառման վայրի հարկային տեսչություն: Հարկային տեսչության կողմից հայտարարությունը հաշվառելուց (գրանցելուց) և կնքելուց հետո մեկ օրինակը վերադարձվում է հաստատագրված վճար վճարողին:

Գործունեության իրականացման յուրաքանչյուր վայրի (հասցեի) համար ներկայացվում է առանձին հայտարարություն:

1-ին կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը և ազգանունը,

2-րդ կետում լրացվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ-ն),

3-րդ կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի գործունեության իրականացման վայրը (հասցեն),

4-րդ կետում լրացվում է խաղատան գործունեության կազմակերպման համար լիցենզիայի սերիան, համարը, լիցենզիայի տրման ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը,

6-րդ կետում լրացվում է խաղատանը տեղադրված խաղասեղանների քանակը,

7-րդ կետում հաջորդականությամբ լրացվում են գործունեության իրականացման ամիսները,

8-րդ կետում լրացվում է խաղատան կազմակերպման գործունեությունից «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 79-րդ հոդվածի համաձայն հաշվարկված հաստատագրված վճարի ամսական չափը` դրամով (5000000 X ելակետային տվյալ):

(Հավելվածը փոփ. 15.02.11 N 55-Ն, 30.01.12 N 20-Ն)

 

 

Հավելված N 13

ՀՀ ԿԱ պետական

եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2009 թ. դեկտեմբերի 2-ի 

N 3660-Ն հրամանի

 

Ձև

 

________________________ հարկային

տեսչության պետ՝ ______________________

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՇԱՀՈՒՄՈՎ ԽԱՂԱՅԻՆ ԱՎՏՈՄԱՏՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

1.Վճարողի անվանումը ____________________________________________

2. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

               
3. Գործունեության իրականացման վայրը (հասցեն) ___________________________

 

4.Լիցենզիայի՝

_________

_________

_________________

(սերիան)

(համարը)

(լիցենզիայի տրման ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը)

 

5. Հայտարարությունը ներկայացվում է 20 թ. ________________________________

_________________________________________________ ամիսների համար

տառերով լրացվում են ամիսները

 

Ելակետային տվյալը

Լոտոտրոն, բինգո և մեխանիկական վիճակահանության համար ծրագրավորված այլ սարքեր

Այլ ավտոմատներ

Խաղասրահի մակերեսը (մ2)

 

X

Ավտոմատների քանակը

X

 

«Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 84-րդ հոդվածով սահմանված պատիկ թիվը

18750

156250

Հաստատագրված վճարի ամսական չափը, դրամ

   

 

Վճարողի
(պաշտոնատար անձի)ստորագրությունը
Կ. Տ.
______________ 20  թ.

գրանցված է _________ ՀՏ կողմից թիվ ___ ____________ 20  թ.
Կ. Տ.

 

 

ՇԱՀՈՒՄՈՎ ԽԱՂԱՅԻՆ ԱՎՏՈՄԱՏՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Հայտարարությունը լրացվում է երկու օրինակից և ներկայացվում հաստատագրված վճար վճարողի հաշվառման վայրի հարկային տեսչություն: Հարկային տեսչության կողմից հայտարարությունը հաշվառելուց (գրանցելուց) և կնքելուց հետո մեկ օրինակը վերադարձվում է հաստատագրված վճար վճարողին:

Գործունեության իրականացման յուրաքանչյուր վայրի (հասցեի) համար ներկայացվում է առանձին հայտարարություն:

1-ին կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը և ազգանունը,

2-րդ կետում լրացվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ-ն),

3-րդ կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի գործունեության իրականացման վայրը (հասցեն),

4-րդ կետում լրացվում է խաղատան գործունեության կազմակերպման համար լիցենզիայի սերիան, համարը, լիցենզիայի տրման ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը,

5-րդ կետում հաջորդականությամբ լրացվում են գործունեության իրականացման ամիսները,

Աղյուսակի ելակետային տվյալը մասում` համապատասխան սյունակում լրացվում է լոտոտրոն, բինգո և մեխանիկական վիճակահանության համար ծրագրավորված այլ սարքերի շահագործմամբ շահումով խաղերի կազմակերպման համար խաղասրահի մակերեսը, իսկ այլ ավտոմատների շահագործմամբ շահումով խաղերի կազմակերպման դեպքում` խաղասրահում առկա խաղային ավտոմատների քանակը: «Հաստատագրված վճարի ամսական չափը, դրամ» տողի համապատասխան սյունակներում լրացվում է շահումով խաղերի կազմակերպման համար «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 85-րդ հոդվածի համաձայն հաշվարկված հաստատագրված վճարի չափը` դրամով: Մասնավորապես`

- լոտոտրոն, բինգո և մեխանիկական վիճակահանության համար ծրագրավորված այլ սարքերի շահագործման համար հաստատագրված վճարի չափը հաշվարկվում է 18750 X ելակետային տվյալ,

- այլ ավտոմատների շահագործմամբ շահումով խաղերի կազմակերպման համար` 156250 X ելակետային տվյալ:

(Հավելվածը փոփ. 15.02.11 N 55-Ն, 30.01.12 N 20-Ն)

 

 

Հավելված N 14

ՀՀ ԿԱ պետական

եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2009 թ. դեկտեմբերի 2-ի 

N 3660-Ն հրամանի

 

Ձև

 

___________________________ հարկային

տեսչության պետ՝ ______________________

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ԻՆՏԵՐՆԵՏ ՇԱՀՈՒՄՈՎ ԽԱՂԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

20 թ. _______________ամսվա

 

1.Վճարողի անվանումը

 

2. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

               

3. Գործունեության իրականացման վայրը (հասցեն)

 

4. Լիցենզիայի՝

_________

_________

_________________

(սերիան)

(համարը)

(տրման օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Հաստատագրված վճարով հարկվող գործունեության տեսակը

Ելակետային տվյալը

5. Ինտերնետ կամ նմանօրինակ ցանկացած գլոբալ համակարգի և ցանկացած համակարգված ցանցային կապուղիների միջոցով ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպում

5.1. Ինտերնետային կայքերի անվանումը (հասցեն)

 
 
 

5.2. Ինտերնետային կայքերի թիվը

թվով

տառերով

   

6. «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 85.3-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պատիկ թիվը

1250000

7. Հաստատագրված վճարի չափը, դրամ

 

8. Անմիջականորեն (խաղասրահում) ինտերնետ շահումով խաղի կազմակերպում

Համակարգիչների քանակը

թվով

տառերով

   

9. «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 85.3-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված պատիկ թիվը

93750

10. Հաստատագրված վճարի չափը, դրամ

 

11. Ընդամենը հաստատագրված վճարի չափը, դրամ

 

Վճարողի
(պաշտոնատար անձի)ստորագրությունը
Կ. Տ.
______________ 20  թ.

գրանցված է _________ ՀՏ կողմից թիվ ___ ____________ 20  թ.
Կ. Տ.

 

ԻՆՏԵՐՆԵՏ ՇԱՀՈՒՄՈՎ ԽԱՂԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Հայտարարությունը լրացվում է յուրաքանչյուր ամսվա համար` երկու օրինակից:

Հայտարարությունը ներկայացվում է հաստատագրված վճար վճարողի հաշվառման վայրի հարկային տեսչություն:

1-ին կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը և ազգանունը,

2-րդ կետում լրացվում է ՀՀ հարկային մարմինների կողմից տրամադրված հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ-ն),

3-րդ կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի գործունեության իրականացման վայրը (հասցեն),

4-րդ կետում լրացվում է ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման համար տրված լիցենզիայի սերիան, համարը, լիցենզիայի տրման օրը, ամիսը, տարեթիվը:

Ինտերնետ կամ նմանօրինակ ցանկացած գլոբալ համակարգի և ցանկացած համակարգված ցանցային կապուղիների միջոցով ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման դեպքում հաստատագրված վճար վճարողը ներկայացնում է առանձին հայտարարություն` լրացնելով հայտարարության ձևի 5.1-րդ կետը` ինտերնետային կայքերի անվանումը (հասցեն), և 5.2-րդ կետը` ինտերնետային կայքերի թիվը` թվով և տառերով (8-րդ կետը չի լրացվում):

7-րդ կետում լրացվում է տվյալ ամսվա համար ինտերնետ կամ նմանօրինակ ցանկացած գլոբալ համակարգի և ցանկացած համակարգված ցանցային կապուղիների միջոցով ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման գործունեությունից «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 85.3-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն հաշվարկված հաստատագրված վճարի չափը` դրամով (1250000 X ելակետային տվյալ):

Բացի ինտերնետ կամ նմանօրինակ ցանկացած գլոբալ համակարգի և ցանկացած համակարգված ցանցային կապուղիների միջոցով ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպումից անմիջականորեն (խաղասրահում) ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման դեպքում 8-րդ կետում լրացվում է համակարգիչների քանակը թվով և տառերով: Ընդ որում, տվյալ դեպքում, եթե ինտերնետ շահումով խաղեր կազմակերպվում է տարբեր վայրերում գտնվող խաղասրահներում, ապա անմիջականորեն (խաղասրահում) ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման մասով ելակետային տվյալի վերաբերյալ հայտարարություն ներկայացվում է յուրաքանչյուր վայրի համար առանձին-առանձին:

10-րդ կետում լրացվում է տվյալ ամսվա համար անմիջականորեն (խաղասրահում) ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման գործունեությունից «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 85.3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն հաշվարկված հաստատագրված վճարի չափը` դրամով (93750 X ելակետային տվյալ):

11-րդ կետում լրացվում է 7-րդ և 10-րդ կետերի հանրագումարը` դրամով:

(Հավելվածը փոփ. 15.02.11 N 55-Ն, 30.01.12 N 20-Ն)

 

 

Հավելված N 15

ՀՀ ԿԱ պետական

եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2009 թ. դեկտեմբերի 2-ի 

N 3660-Ն հրամանի

 

Ձև

 

______________________ հարկային

տեսչության պետ՝ __________________

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ` ՏՈՏԱԼԻԶԱՏՈՐԻ) ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼԻ ՄԱՍԻՆ

20 թ. _______________ամսվա

 

1.Վճարողի անվանումը ____________________________________________

2. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

               

3.Լիցենզիայի՝

_________

_________

_________________

(սերիան)

(համարը)

(տրման օրը, ամիսը, տարեթիվը)

 

Վիճակախաղի անվանումը

Ամսվա ընթացքում անցկացված տվյալ խաղարկության համար իրացված տոմսերի ընդհանուր քանակը (հատ)

Ամսվա ընթացքում անցկացված տվյալ խաղարկության համար իրացված մեկ տոմսի արժեքը (դրամ)

Ամսվա ընթացքում անցկացված տվյալ խաղարկության համար իրացված տոմսերի ընդհանուր արժեքը (դրամ)

1

2

3

4

       
       
       
       

Ընդամենը

 

X

 

 

4. Հաստատագրված վճարի չափը, դրամ _______________________________

Վճարողի
(պաշտոնատար անձի)ստորագրությունը
Կ. Տ.
______________ 20  թ.

գրանցված է _________ ՀՏ կողմից թիվ ___ ____________ 20  թ.
Կ. Տ.

 

 

ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ` ՏՈՏԱԼԻԶԱՏՈՐԻ) ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Հայտարարությունը լրացվում է խաղարկությունով և ոչ խաղարկությունով, ինչպես նաև համակցված վիճակախաղի կազմակերպման գործունեության մասով` յուրաքանչյուր ամսվա համար:

Հայտարարությունը ներկայացվում է հաստատագրված վճար վճարողի հաշվառման վայրի հարկային տեսչություն:

1-ին կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը և ազգանունը,

2-րդ կետում լրացվում է ՀՀ հարկային մարմինների կողմից տրամադրված հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ-ն),

3-րդ կետում լրացվում է վիճակախաղի կազմակերպման համար տրված լիցենզիայի սերիան, համարը, լիցենզիայի տրման օրը, ամիսը, տարեթիվը:

4-րդ կետում լրացվում է տվյալ ամսվա համար խաղարկությունով և ոչ խաղարկությունով, ինչպես նաև համակցված վիճակախաղի կազմակերպման գործունեությունից «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 86.3-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն հաշվարկված հաստատագրված վճարի չափը` դրամով (ելակետային տվյալ X 25%):

(Հավելվածը փոփ. 15.02.11 N 55-Ն)

 

 

Հավելված N 16

ՀՀ ԿԱ պետական

եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2009 թ. դեկտեմբերի 2-ի 

N 3660-Ն հրամանի

 

Ձև

 

______________________ հարկային

տեսչության պետ՝ _______________________

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՏՈՏԱԼԻԶԱՏՈՐԻ, ԻՆՏԵՐՆԵՏ ՏՈՏԱԼԻԶԱՏՈՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

20 թ. _______________ամսվա

 

1. Վճարողի անվանումը

 

2. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

               

3. Գործունեության իրականացման վայրը (հասցեն)

 

4. Լիցենզիայի՝

_________

_________

_________________

(սերիան)

(համարը)

(տրման օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Հաստատագրված վճարով հարկվող գործունեության տեսակը

Ելակետային տվյալը

5. Տոտալիզատորի կազմակերպում

Համակարգիչների քանակը

թվով

տառերով

   

6. «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 86.3-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված պատիկ թիվը

75000

7. Հաստատագրված վճարի չափը, դրամ

 

8. Ինտերնետ կամ նմանօրինակ ցանկացած գլոբալ համակարգի և ցանկացած համակարգված ցանցային կապուղիների միջոցով ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպում

8.1 Ինտերնետային կայքերի անվանումը

 
 

8.2. Ինտերնետային կայքերի թիվը

թվով

տառերով

   

9. «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 86.3-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին պարբերությամբ սահմանված պատիկ թիվը

1000000

10. Հաստատագրված վճարի չափը, դրամ

 

11. Անմիջականորեն (խաղասրահում) ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպում

Համակարգիչների քանակը

թվով

տառերով

   

12. «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 86.3-րդ հոդվածի 3-րդ մասի երկրորդ պարբերությամբ սահմանված պատիկ թիվը

75000

13. Հաստատագրված վճարի չափը, դրամ

 

14. Ընդամենը հաստատագրված վճարի չափը, դրամ

 

Վճարողի
(պաշտոնատար անձի)ստորագրությունը
Կ. Տ.
______________ 20  թ.

գրանցված է _________ ՀՏ կողմից թիվ ___ ____________ 20  թ.
Կ. Տ.

 

 

ՏՈՏԱԼԻԶԱՏՈՐԻ, ԻՆՏԵՐՆԵՏ ՏՈՏԱԼԻԶԱՏՈՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Հայտարարությունը լրացվում է յուրաքանչյուր ամսվա համար` երկու օրինակից:

Հայտարարությունը ներկայացվում է հաստատագրված վճար վճարողի հաշվառման վայրի հարկային տեսչություն:

1-ին կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը և ազգանունը,

2-րդ կետում լրացվում է ՀՀ հարկային մարմինների կողմից տրամադրված հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ-ն),

3-րդ կետում լրացվում է հաստատագրված վճար վճարողի գործունեության իրականացման վայրը (հասցեն),

4-րդ կետում լրացվում է տոտալիզատորի, ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման համար տրված լիցենզիայի սերիան, համարը, լիցենզիայի տրման օրը, ամիսը, տարեթիվը:

Տոտալիզատորի կազմակերպման դեպքում 5-րդ կետում լրացվում է համակարգիչների քանակը` թվով և տառերով: Ընդ որում, տարբեր վայրերում տոտալիզատորի կազմակերպման դեպքում ելակետային տվյալի վերաբերյալ հայտարարությունը ներկայացվում է յուրաքանչյուր վայրի համար առանձին-առանձին:

7-րդ կետում լրացվում է տվյալ ամսվա համար տոտալիզատորի կազմակերպման գործունեությունից Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 86.3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն հաշվարկված հաստատագրված վճարի չափը` դրամով (75000X ելակետային տվյալ):

Ինտերնետ կամ նմանօրինակ ցանկացած գլոբալ համակարգի և ցանկացած համակարգված ցանցային կապուղիների միջոցով ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման դեպքում հաստատագրված վճար վճարողը ներկայացնում է առանձին հայտարարություն` լրացնելով միայն հայտարարության ձևի 8.1-րդ կետը` ինտերնետային կայքերի անվանումը (հասցեն), և 8.2-րդ կետը` ինտերնետային կայքերի թիվը` թվով և տառերով (5-րդ և 11-րդ կետերը չեն լրացվում):

10-րդ կետում լրացվում է տվյալ ամսվա համար տոտալիզատորի կազմակերպման գործունեությունից «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 86.3-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն հաշվարկված հաստատագրված վճարի չափը` դրամով (1000000X ելակետային տվյալ):

Բացի ինտերնետ կամ նմանօրինակ ցանկացած գլոբալ համակարգի և ցանկացած համակարգված ցանցային կապուղիների միջոցով ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպումից անմիջականորեն (խաղասրահում) ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման դեպքում 11-րդ կետում լրացվում է համակարգիչների քանակը թվով և տառերով: Ընդ որում, տվյալ դեպքում, եթե տոտալիզատոր կազմակերպվում է տարբեր վայրերում գտնվող խաղասրահներում, ապա անմիջականորեն (խաղասրահում) ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման մասով ելակետային տվյալի վերաբերյալ հայտարարությունը ներկայացվում է յուրաքանչյուր վայրի համար առանձին-առանձին:

13-րդ կետում լրացվում է տվյալ ամսվա համար անմիջականորեն (խաղասրահում) ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման գործունեությունից «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 86.3-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն հաշվարկված հաստատագրված վճարի չափը` դրամով (75000X ելակետային տվյալ):

14-րդ կետում լրացվում է 7-րդ, 10-րդ և 13-րդ կետերի հանրագումարը` դրամով:

(Հավելվածը փոփ. 15.02.11 N 55-Ն)

 

 

Հավելված N 17

ՀՀ ԿԱ պետական

եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2009 թ. դեկտեմբերի 2-ի 

N 3660-Ն հրամանի

 

(Հավելվածն ուժը կորցրել է 30.01.12 N 20-Ն)

 

 

Հավելված N 18

ՀՀ ԿԱ պետական

եկամուտների կոմիտեի նախագահի

2009 թ. դեկտեմբերի 2-ի 

N 3660-Ն հրամանի

 

(Հավելվածն ուժը կորցրել է 30.01.12 N 20-Ն)