Համարը 
թիվ 23-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2012.08.03/19(432).1 Հոդ.204.14
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
09.07.2012
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
09.07.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2013
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
01.01.2015

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՓՈՍՏԱՅԻՆ, ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՓՈՍՏ (ԱՄՍԱԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 7-Ի ԹԻՎ 20-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

27 հուլիսի 2012 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60312294

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

9 հուլիսի 2012 թ.

թիվ 23-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՓՈՍՏԱՅԻՆ, ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՓՈՍՏ (ԱՄՍԱԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 7-Ի ԹԻՎ 20-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Փոստային և սուրհանդակային գործունեության մասին» Ձև 1-փոստ (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը` համաձայն հավելված 1-ի:

2. Հաստատել «Փոստային և սուրհանդակային գործունեության մասին» Ձև 1-փոստ (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը` համաձայն հավելված 2-ի:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2010թ. հուլիսի 7-ի «Փոստային և սուրհանդակային գործունեության մասին» Ձև թիվ 1-փոստ (ամսական) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 20-Ն որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2013 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Նախագահ

 Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական

խորհրդի 2012 թվականի

 հուլիսի 9-ի թիվ 23-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_19430

ՁԵՎ 1-փոստ

(ամսական)

 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԵՎ ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

20 թ. __________________

(ամիս)

 

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի (04.04.2000թ., ՀՕ-48)

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 10-ը

Ներկայացնում է__________________________________________________

(անվանումը և կազմակերպաիրավական տեսակը)

 

Գտնվելու վայրը _________________________________________         I___I____I____I____I

                   (գործունեության իրականացման վայրը)                                                       (փոստային դասիչ)

 

Մարզը __________________________________________________________   I____I____I

(լրացվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից)

Համայնքը / Վարչական շրջանը ___________________________________  I____I____I____I

(լրացվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից)

 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը_____________________________

 

____________________________________________________ I____I____I____I____ I____I

(լրացվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից)

 

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը                                 I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը                                  I__I__I__I__I__I__I__I__I

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)                                           I__I__I__I__I__I__I__I__I
Հեռախոսահամար(ներ) ___________________________________________________
Էլեկտրոնային փոստ ________________________________@__________________

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:

 

1. Փոստային և սուրհանդակային առաքումներ

(ամսական)

Ցուցանիշ

Տողի համարը

Չափի միավորը

Հաշվետու ամսվա ծավալը

Ա

Բ

Գ

1

Առաքվել է փոստ, ընդամենը

110

տոննա

 

այդ թվում` ներհանրապետական

110.1

-“-

 

միջազգային

110.2

-“-

 

որից` Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ

110.2.1

-“-

 

Եկամուտներ, ընդամենը, (առանց ավելացված արժեքի հարկի)

115

հազար
դրամ

 

այդ թվում` փոստային գործունեությունից

115.1

-“-

 

սուրհանդակային գործունեությունից

115.2

-“-

 

Ծախսեր, ընդամենը

120

-“-

 

այդ թվում` փոստային գործունեությունից

120.1

-“-

 

սուրհանդակային գործունեությունից

120.2

-“-

 

Այլ գործունեությունից ստացված եկամուտներ

130

-“-

 

դրանցից` նշել

130.1

-“-

 
 

130.2

-“-

 

Աշխատավարձի հաշվարկման համար կիրառվող փոստային գործունեությամբ զբաղվող աշխատողների միջին ամսական թվաքանակը

135

մարդ

 

Աշխատավարձի հաշվարկման համար կիրառվող սուրհանդակային գործունեությամբ զբաղվող աշխատողների միջին ամսական թվաքանակը

140

-“-

 

 

2. Փոստային և սուրհանդակային առաքումներ

(եռամսյակային)

Ցուցանիշ

Տողի համարը

Չափի միավորը

Հաշվետու եռամսյակի ծավալը

Ա

Բ

Գ

1

Առաքվել են նամակներ և բացիկներ, ընդամենը

210

հազար
հատ

 

 այդ թվում` ներհանրապետական

210.1

-“-

 

միջազգային

210.2

-“-

 

որից` Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ

210.2.1

-“-

 

Միջազգային մուտքային նամակներ և բացիկներ, ընդամենը

215

-“-

 

որից` Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ

215.1

-“-

 

Առաքվել են ծանրոցածրարներ (բանդերոլներ), ընդամենը

220

-“-

 

 այդ թվում` ներհանրապետական

220.1

-“-

 

միջազգային

220.2

-“-

 

որից` Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ

220.2.1

-“-

 

Միջազգային մուտքային ծանրոցածրարներ (բանդերոլներ), ընդամենը

225

-“-

 

որից` Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ

225.1

-“-

 

Առաքվել են ծանրոցներ, ընդամենը

230

-“-

 

 այդ թվում` ներհանրապետական

230.1

-“-

 

միջազգային

230.2

-“-

 

որից` Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ

230.2.1

-“-

 

Միջազգային մուտքային ծանրոցներ, ընդամենը

235

-“-

 

որից` Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ

235.1

-“-

 

 

3. Փոստային և սուրհանդակային ցանցի կառուցվածքը և տեխնիկական միջոցները

     տարվա վերջի դրությամբ, միավոր

 

(տարեկան)

Ցուցանիշ

Տողի համարը

Ընդամենը
Քանակ, միավոր

այդ թվում`
մասնաճյուղեր

Ա

Բ

1

2

Փոստատներ (չհաշված մերձերկաթուղայինը)

310

   

Մերձերկաթուղային փոստատներ

315

   

Փոստային և սուրհանդակային կապի բաժանմունքներ

320

   

 որից` գյուղական բնակավայրերում

320.1

   

Գործող փոստարկղեր

325

 

X

 որից` գյուղական բնակավայրերում

325.1

 

X

Փոստ-դրամարկղային մեքենաներ

330

 

X

Երեսպատման-դրոշմակման և դրոշմակող մեքենաներ

335

 

X

Թերթերի և ամսագրերի կապոցների, ծանրոցների և ծանրոցածրարների տեսակավորման սարքավորումներ

340

 

X

Նամակատեսակավորման կոմպլեկտներ

345

 

X

Բոլոր տեսակի կոնվեյերներ և փոխադրիչներ

350

 

X

Այլ տեխնիկական միջոցներ

355

 

X

 որից` գյուղական բնակավայրերում

355.1

 

X

Աշխատավարձի հաշվարկման համար կիրառվող
փոստատարների միջին տարեկան թվաքանակը

360

 

X

 որից` գյուղական բնակավայրերում

360.1

 

X

Աշխատավարձի հաշվարկման համար կիրառվող
սուրհանդակների միջին տարեկան թվաքանակը

370

 

X

 որից` գյուղական բնակավայրերում

370.1

 

X

 

Ղեկավար

___________________

 

___________________

 

(Ազգանուն, անուն)

 

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ
լիազորված անձ)

___________________
(Ազգանուն, անուն)

 

___________________
(Ստորագրություն)

   

 

     

« _ _» ______ ____20___թ.

 

 

Հավելված 2

Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական

խորհրդի 2012 թվականի

 հուլիսի 9-ի թիվ 23-Ն որոշման

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

«ՓՈՍՏԱՅԻՆ, ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՓՈՍՏ (ԱՄՍԱԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը սահմանում է «ՓՈՍՏԱՅԻՆ, ՍՈՒՐՀԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ՓՈՍՏ (ԱՄՍԱԿԱՆ) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են փոստային, սուրհանդակային գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձինք ու անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թվականի հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվության ցուցանիշները լրացվում են հաշվետու ամսվա, հաշվետու եռամսյակի և հաշվետու տարվա համար:

4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

II. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

5. Հաշվետվությունը կազմված է 3 բաժնից. Փոստային և սուրհանդակային առաքումներ (ամսական) (բաժին 1), Փոստային և սուրհանդակային առաքումներ (եռամսյակային) (բաժին 2), Փոստային և սուրհանդակային ցանցի կառուցվածքը և տեխնիկական միջոցները տարվա վերջի դրությամբ (տարեկան) (բաժին 3):

Հաշվետվության 1-ին բաժինը ներկայացվում է ամիսը մեկ անգամ` հաշվետու ամսվա, 2-րդ բաժինը՝ եռամսյակը մեկ անգամ` հաշվետու եռամսյակի, իսկ 3-րդ բաժինը՝ տարին մեկ անգամ՝ հաշվետու տարվա համար:

6. 1-ին բաժնի 115 տողում արտացոլվում են եկամուտներն առանց ավելացված արժեքի հարկի: Ցուցանիշների հաշվառումն իրականացվում է սկզբնական հաշվառման տվյալների հիման վրա հաշվեգրման սկզբունքով:

7. 130 տողում լրացվում են այլ գործունեությունից ստացված եկամուտները, որոնք ներառում են Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի Հանրապետության դասակարգչով սահմանված գործունեության բոլոր տեսակները, բացի փոստային և սուրհանդակային ծառայություններից, որոնք պետք է արտացոլվեն 130.1 և 130.2 տողերում:

8. Աշխատավարձի հաշվարկման համար կիրառվող աշխատողների միջին ամսական թվաքանակը հաշվարկվում է հաշվետու ամսվա յուրաքանչյուր օրացուցային օրվա (ամսի 1-ից մինչև 30 (31)-ը, փետրվարի համար` 28 (29)-ը աշխատողների թվաքանակի հանրագումարը` ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը, հաշվետու ամսվա օրացուցային օրերի թվին բաժանելով:

Աշխատողների թվաքանակը հանգստյան, տոնական կամ հիշատակի (ոչ աշխատանքային) օրերի համար ընդունվում է նախորդ աշխատանքային օրվա թվաքանակին հավասար: Երկու և ավելի ոչ աշխատանքային օրերի առկայության դեպքում այդ օրերից յուրաքանչյուրի համար աշխատողների թվաքանակն ընդունվում է դրանց նախորդող աշխատանքային օրվա թվաքանակին հավասար:

9. 2-րդ բաժնում արտացոլվում են նամակների ու բացիկների, ծանրոցածրարների (բանդերոլների) և ծանրոցների (հասարակ, պատվիրված, լրացուցիչ վճարով, ծանուցումով, գնահատված) փոխադրման փաստացի ծավալները` առանձնացնելով նաև ներհանրապետական և միջազգային փոստային կապի օպերատորների հետ փոստային առաքանու փոխանակումները: Տվյալներն արտացոլվում են հազար հատերով՝ առանձնացված ըստ միջազգային մուտքային փոխադրումների:

10. 3-րդ բաժնում լրացվում են այն կազմակերպությունների քանակը, որոնց համար փոստային և սուրհանդակային ծառայությունը հանդիսանում է հիմնական գործունեություն (հաշվետվության ձևում նշված կազմակերպությունների և կառուցվածքային միավորումների անվանումներին համապատասխան)՝ դրանցից առանձնացնելով մասնաճյուղերը:

11. 325 տողում արտացոլվում է շահագործման մեջ գտնվող փոստարկղերի, ներառյալ շենքերի և շինությունների ներսում տեղադրված փոստարկղերի քանակը:

12. 330-355 տողերում արտացոլվում է շահագործման մեջ, ինչպես նաև վերանորոգման նպատակով պահեստում գտնվող տեխնիկական միջոցների քանակը՝ հիմնված գույքագրման և հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերի տվյալների վրա:

13. 360 և 370 տողերում լրացվում է համապատասխանաբար հաստիքային և ոչ հաստիքային փոստատարների և սուրհանդակների միջին տարեկան թվաքանակը: Ոչ լրիվ աշխատանքային շաբաթ կամ աշխատանքային օր աշխատող փոստատարների թվաքանակը հաշվի է առնվում որպես լրիվ միավոր, որի լրացման համար հիմք են հանդիսանում փոստային և սուրհանդակային գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների հաստիքային ցուցակները և աշխատանքային պայմանագրերը:

14. Փոստային գործունեությունը փոստային առաքանու, ինչպես նաև դրամական միջոցների փոստային փոխադրությունների ընդունումը, մշակումը, փոխադրումը և հանձնումն ապահովող ծառայություն է, որն իրենից ներկայացնում է տեխնիկական և տրանսպորտային միջոցների միասնական արտադրատեխնոլոգիական համալիր:

15. Փոստային առաքումը փոստային առաքանու (հասցեագրված նամակագրական թղթակցություն, փոստային ծանրոցներ ու փոստային բեռնարկղեր, համապատասխան փաթեթավորումով տպագիր հրատարակություններ) ընդունումը, մշակումը, փոխադրումը և հանձնումն է հասցեատիրոջը:

16. Փոստային ծառայությունները գործողություն կամ գործունեություն է փոստային առաքանու (բացառությամբ` հատուկ առաքանու) ընդունման, մշակման, փոխադրման և հանձնման, ինչպես նաև դրամական միջոցների փոստային փոխադրությունների իրականացման և բաժանորդագրված պարբերականների առաքման գծով:

17. Սուրհանդակային ծառայությունը փոստային գործունեության տեսակ է, որի դեպքում փոստային առաքանին առաքման ամբողջ ժամանակահատվածում` ուղարկողից մինչև հասցեատեր ուղեկցվում է միևնույն իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատերի կողմից:

18. Հատուկ կապի ծառայությունը փոստային գործունեության տեսակ է, որն ապահովում է հատուկ առաքանիների (փոստային առաքանի, որը պարունակում է միայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և միջազգային պայմանագրերով պահպանվող գաղտնի տեղեկություններ և առարկաներ, թանկարժեք մետաղներ և թանկարժեք քարեր, ինչպես նաև դրանցից պատրաստված զարդեր, Հայաստանի Հանրապետության դրամական նիշեր, տարադրամ, որոնք ուղարկվում կամ ստացվում են իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից) ընդունումը, մշակումը, փոխադրումը և հանձնումը:

19. Աշխատավարձի հաշվարկման համար կիրառվող աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը (առանց համատեղությամբ աշխատողների) որոշվում է հաշվետու տարվա բոլոր ամիսների աշխատողների միջին ամսական թվաքանակների հանրագումարը տարվա ամիսների թվին` 12-ի, բաժանելով: