Համարը 
N 458-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2013.08.15/25(469) Հոդ.229
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Մշակույթի նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
18.07.2013
Ստորագրող մարմինը 
Մշակույթի նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
18.07.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.08.2013
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

5 օգոստոսի 2013 թ.

Պետական գրանցման թիվ 11113300

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

18 հուլիսի 2013 թ.

N 458-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Գրադարանների և գրադարանային գործի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ կետի պահանջով՝

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

1. Սահմանել հանրային գրադարանների կողմից մատուցվող ծառայությունների ցանկը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանի կատարման պատասխանատվությունը դնել նախարարության աշխատակազմի մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների վարչության պետ Ա. Սարգսյանի վրա:

3. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը վերապահել նախարարի տեղակալ Ա. Սամուելյանին:

 

Նախարար`

Հ. Պողոսյան

 

 

Հավելված

ՀՀ մշակույթի նախարարի

2013 թ. հուլիսի 18-ի

N 458-Ն հրամանի

 

Ց Ա Ն Կ

 

հանրային գրադարանների կողմից մատուցվող ծառայությունների

Հ/հ

Ծառայության անվանումը

Միավորը

Ծառայության
1 միավորի վարձավճարը
(ՀՀ դրամ)

I.

Անվճար հիմունքներով մատուցվող ծառայություններ

   

1.

Ընթերցողական տոմսերի տրամադրում

   

2.

Խորհրդատվություն գրադարանային փաստաթղթերի որոնման հարցում

   

3.

Կույր և թույլ տեսողությամբ անձանց գրադարանային-տեղեկատվական սպասարկում

   

4.

Սակավ շարժունակ անձանց գրադարանային-տեղեկատվական սպասարկում

   

II.

Վճարովի հիմունքներով մատուցվող ծառայություններ

   

1.

Մատենագիտական և տեղեկատվական ծառայություններ

   

1)

Թեմատիկ տեղեկանքի տրամադրում

   
 

- հայերեն

1 նկարագրություն

200

 

- օտար լեզուներով

1 նկարագրություն

250

2)

Փաստագրական տեղեկանքի տրամադրում

   
 

- հայերեն

1 նկարագրություն

250

 

- օտար լեզուներով

1 նկարագրություն

300

3)

Աղբյուրների որոնում, ճշտում

1 էջ

200

4)

Տեղեկատվական վերլուծական տեղեկանքի տրամադրում

1 էջ

1500

5)

Քարտարաններից և էլեկտրոնային շտեմարաններից տրվող տեղեկույթ

10-ից ավելիի դեպքում՝ յուրաքանչյուր անուն

50

2.

Միջգրադարանային բաժնույթի կազմակերպում (ոչ հանրային գրադարանների համար)

 

պայմանա-գրային

3.

Անհատական բաժնույթի կազմակերպում ազգային գրադարանի կողմից

 

պայմանա-գրային

4.

Էլեկտրոնային միջոցների օգտագործում, վերարտադրում (փոխադրում)

   

1)

- էլեկտրոնային կրիչի վրա

1 նյութ

1000

2)

- թղթի վրա

1 էջ

50

3)

Համացանցի (ինտերնետ) ծառայության միջոցով տեղեկույթի, էլեկտրոնային գրքի որոնում, տրամադրում

1 նյութ

200

5.

Վերարտադրման աշխատանքներ

   

1)

Փաստաթղթերի պատճենահանում (պահպանելով հեղինակային իրավունքը)՝
- թղթի վրա
- սկանավորում
- սկանավորում պատկերի հետագա մշակմամբ

   

1 էջ

10

1 էջ

20

1 էջ

100

2)

Լուսանկարչական աշխատանքներ

 

պայմանա-գրային

6.

Գրքերի վերականգնում, կազմում

 

պայմանա-գրային

7.

Մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություն

   

1)

Սրահի տրամադրում

 

պայմանա-գրային

2)

Հեռուստահաղորդումների կազմակերպում գրադարանում

 

պայմանա-գրային

3)

Թատերական սցենարների կազմում, տրամադրում

 

պայմանա-գրային

4)

Արտաժամյա, արտածրագրային մշակութային միջոցառումների անցկացում

 

պայմանա-գրային

5)

Էքսկուրսիաների կազմակերպում՝ քաղաքի, ՀՀ պատմամշակութային վայրերում

 

պայմանա-գրային

6)

Խմբակների, ստուդիաների կազմակերպում

 

պայմանա-գրային

7.

Ցուցահանդեսների պատրաստում

 

պայմանա-գրային

8.

Կրթական ծրագրերի կազմակերպում

 

պայմանա-գրային

9.

Գրախանութային ծառայությունների մատուցում (թեմատիկ իրերի, գրենական պիտույքների, գրասենյակային ապրանքների, հուշանվերների վաճառք)

 

ինքնարժեք + մինչև 50 %

10.

Գրական սրճարան

 

պայմանա-գրային

11.

Մասնագիտական բուհերի ուսանողների արտադրական պրակտիկա

 

պայմանա-գրային

Աշխատակազմի ղեկավար՝

Ս. Ավետիսյան