Համարը 
N 321-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2012.12.03/29(442) Հոդ.292
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ
Ընդունման ամսաթիվը 
01.10.2012
Ստորագրող մարմինը 
Գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
01.10.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
13.12.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՈՉ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

13 նոյեմբերի 2012 թ.

Պետական գրանցման թիվ --------

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

 

1 հոկտեմբերի 2012 թ.
ք. Երևան

N 321-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՈՉ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Բուսասանիտարիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին կետով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1730-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կանոնադրության 15-րդ կետի 1-ին ենթակետով և N 1731-Ն որոշման 1-ին կետով`

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

 

1. Հաստատել բույսերի կարանտին և կարգավորվող ոչ կարանտին վնասակար օրգանիզմների ցանկը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 10-րդ օրը:

 

  Ա. Բախչագուլյան

 

 

Հավելված

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության

պետական ծառայության պետի

2012 թվականի հոկտեմբերի 1-ի

N 321-Ն հրամանի

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՈՉ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ

 

ԲԱԺԻՆ I. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԹԱՓԱՆՑՈՒՄԸ ԵՎ ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ ԱՐԳԵԼՎԱԾ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ

 

ԳԼՈՒԽ 1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲԱՑԱԿԱՅՈՂ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ

 

հ|հ

Վնասակար օրգանիզմի անվանումը

 Վնասակար օրգանիզմի լատիներեն անվանումը

1

2

3

1.

Միջատներ, տզեր և նեմատոդներ

1)

Ակլերիս (ոչ-եվրոպական պոպուլյացիաներ)

Acleris spp.

2)

Ամաուրոմիզա մացուլոսա (Մալլոխ)

Amauromyza maculosa (Malloch)

3)

Անոմալա օրիենտալիս Վոթերհաուս

Anomala orientalis Waterhouse

4)

Անոպլոֆորա քինենսիզ (Թոմսոն)

Anoplophora chinensis (Thomson)

5)

Չինական երկարաբեղիկ

Anoplophora glabripenis. (Motschfulsky)

6)

Արհենոդես մինուտուս Դրուրի

Arrhenodes minutus Drury

7)

Հետևյալ վիրուսների Բեմիսիա տաբացի Գենն վարակակիրները (ոչ-եվրոպական պոպուլյացիաներ)

Bemisia tabaci Genn.(non-European populations) vector of viruses

ա.

Լոբու ոսկեգույն մոզայիկ վիրուս

Bean golden mosaic virus

բ.

Քոուփեա միլդ մոթլե վիրուս

Cowpea mild mottle virus

գ.

Լատուկի ինֆեկցիոն դեղին վիրուս

Lettuce infectious yellows virus

դ

Պղպեղի մեղմ կետային վիրուս

Pepper mild tigre virus

ե.

Դդմիկի տերևների ոլորուն վիրուս

Squash leaf curl virus

զ.

Էուֆորբիա մոզաիկ վիրուս

Euphorbia mosaic virus

է.

Ֆլորիդյան լոլիկի վիրուս

Florida tomato virus

8)

Ցիկադներ (ոչ-եվրոպական) հայտնի են որպես խաղողի հիվանդության վեկտոր, ինչպիսիք են.

Cicadellidae(non(non-European)known to be vector of Pierce's disease

ա.

Կարնեոչեֆալավ ֆուլջիդա Նոթինգամ

Carneocephalav fulgida Nottingham

բ.

Դրաեկուլաչեֆալա միներվա Բալլ

Draeculacephala minerva Ball (Signoret)

գ.

Գրաֆոչեֆալա ատրոպունկտատա(Սիգնորեթ)

Graphocephala atropunctata (Signoret)

9)

Քորիստոնեուրա (ոչ-եվրոպական)

Choristoneura spp.(non-European)

10)

Կոնոնտրախելուս նենուֆար

Conotrachelus nenuphar (Herbst)

11)

Դենդրոլիմուս սիբիրիկուս

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

12)

Դիահրոտկա հարհերի Սմիթ և Լավրենչե

Diahrotka barberi Smith and Lawrence

13)

Դիաբրոտիկա ունդեչիմպունկտատա

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

14)

Դիաբրոտիկա ունդեչիմպունկտատա

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

15)

Եգիպտացորենի արևմտյան բզեզ

Diahrotica virgifera zeae Kristan & Smth

16)

Դիահրոտիկա վիրջիֆմ. Լե. Կոնտե

Diabrotica virgifera Le Conte

17)

Հելիոտիս զեա (Բոդդի)

Heliothis zea (Boddie)

18)

Հիրսչմաննիելլա, բացի Հիռսչմաննիելլա գռաչիլիս(դե Ման) Լուկ էնդ Գուդեյ

Hirschmanniella spp., other than Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc and Goodey

19)

Կարտոֆիլի ցիստառաջացնող անգույն նեմատոդա

Globodera pallida(Stone) Behrens

20)

Լոլիկի տերևային ականող ճանճ

Liriomyza sativae Blanchard

21)

Լոնջիդորուս դիադեկտուռուս Էվելեյգ և Ալլեն

Longidorus diadecturus Eveleigh and Allen

22)

Մելոիդոջինե խիտվուդի Գոլդեն

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (all populations)

23)

Մելոիդոջինե ֆալաքս Կառսեն

Meloidogyne fallax Karssen

24)

Մոնոքամուս (ոչ-եվրոպական)

Monochamus spp.(non-European)

25)

Մինդուս քռուդմ Վան Դուզե

Myndus crudus Van Duzee

26)

Նակոբուս աբեռանտ (Թոռնե) Թոռնե և Ալլեն

Nacobbus aberrans(Thorne) Thorne and Allen

27)

Նաուպակտուս լեուկօլօմա Բօհեման

Naupactus leucoloma Boheman

28)

Օպոգոնա սախարի Բօճեր

Opogona sacchari (Bojer)

29)

Պոպիլիա ճապոնիկա Նեվման

Popilia japonica Newman

30)

Պռեմնոտռիպես (ոչ Եվրոպական)

Premnotrypes spp.(non-European)

31)

Պսևդոպիտիոֆտոռուս մինուտիսսիմուս (Զիմմեռմանն)

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

32)

Պսևդոպիտիոֆտոռուս պռուինոսուս(Էիկհոֆֆ)

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

33)

Ռինչքպոռուս պալմառում

Rhynchoporus palmarum(L.)

34)

Ռինզոեկուս հիբիսցի Կավաի և տակաջի

Rhizoecus hibisci Kawai and Takagi

35)

Սպօդոպտեռա լիտքոալիս (Բոիսդուվալ)

Spodoptera littoralis (Boisduval)

36)

Սկաֆոիմս լուտեոլուս (Վան Դուզզե)

Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

37)

Սպոիոպտեռա էրիդանիա(Կռամեր)

Spodoptera eridania(Cramer)

38)

Սպոիոպտեռա ֆռուջիպեռդա (Սմիթ)

Spodoptera frugiperda (Smith)

39)

Սպոդոպտեռա լիտուռա (Ֆաբրիկուս)

Spodoptera litura (Fabricus)

40)

Տրիպս պալմի (Կառնի)

Thrips palmi Karny

41)

Տեֆրիտիդներ (ոչ-եվրոպական)

Tephritidae (non-European)

ա.

Անաստռեֆա ֆռատեռկուլուս (Վիեդեռմա)

Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

բ.

Մեքսիկական պտղակեր

Anastrepha ludens (Loew)

գ.

Անաստռեֆա օբլիքուա Մաքուառտ

Anastrepha obliqua Macquart

դ.

Անաստռեֆասուսպենսա (Լոու)

Anastrepha suspensa (Loew)

ե.

Դակուս չիլիատուս Լոև

Dacus ciliatus Loew

զ.

Սեխի ճանճ

Dacus curcurbitae Coquillet

է.

Դակուս դորսալիս Հենդել

Dacus dorsalis Hendel

ը.

Ավստրալիական պտղակեր

Dacus tryoni (Froggatt)

թ.

Դակուս թսունեոնիս Միյակե

Dacus tsuneonis Miyake

ժ.

Դակուս զոնատուս Սաունդ.

Dacus zonatus Saund.

ժա.

Հաղարջի ճանճ

Epochra canadensis (Loew)

ժբ.

Պառդալասպիս չայնենսցենս Բեզզի

Pardalaspis cyanescens Bezzi

ժգ.

Պառդալասպիս քուինառիա Բեզզի

Pardalaspis quinaria Bezzi

ժդ.

Պտեռանիռուս ռոզա (Կառսկ)

Pterandrus rosa (Karsch)

ժե.

Ռհակոկլենա յապոնիկա Իտո

Rhacochlaena japonica Ito

ժզ.

Կեռասի թրթուր

Rhagoletis cingulata (Loew)

ժէ.

Ռագոլետիս կոմպլեթա

Rhagoletis completa Cresson

ժը.

Ռագոլետիս ֆաուստո Օստեն-Սաքեն

Rhagoletis fausto (Osten-Sacken)

ժթ.

Ռագոլետիս ինդիֆֆեռենթ Քուռան

Rhagoletis indifferens Curran

ի.

Ռագոլետիս մենդաքս Քուռռան

Rhagoletis mendax Curran

իա.

Ռագոլետիս պոմոնելլա Վալշ

Rhagoletis pomonella Walsh

իբ.

Ռագոլետիս ռիբտոլա Դոան

Rhagoletis ribtola Doane

իգ.

Ռագոլետիս սուավիս

Rhagoletis suavis ( Loew)

42)

Քսիֆունեմա ամերիկանում Կոբբ սենսու լոտո (ոչ-եվրոպական պոպուլյացիաներ)

Xipfinema americanum Cobb sensu lato(non-European population)

43)

Քիֆինայու կալիֆոռնիկում Լամբեռտի էնդ Բլեվե-Զակո

Xiphinema californicum Lamberti and Bleve-Zacheo

44)

Արևմտյան ծաղկի տրիպս

Frankiiniella oceidentalis Perg.

45)

Ամերիկյան սպիտակաթիթեռ

Hyphantria cunea Drury

2.

Բակտերիաներ

1)

Կարտոֆիլի օղակաձև փտում

Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieck-ermann and Kotthoff) Davis et al

2)

Մորմազգիների (կարտոֆիլ) բակտերիալ թառամում

Pseudomonas solanacearum (Smith)Smith

3)

Քսիլելլա ֆաստիդիոզա (Վելլ և Ռաջու)

Xylella fastidiosa (Well and Raju)

3.

Սնկային հիվանդություններ

1)

Ցերատոցիստիս ֆագացեարում (Բրետց) Հունտ

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2)

Քռիզոմիքսա առտոստաֆիլի Դիետել

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

3)

Քռոնառտիում

Cronartium spp. (non-European)

4)

Էնդոանառտիում

Endocronartium spp. (non-European)

5)

Գուիգնառդիա լառիցինա (Սաու.) Յամամոտո Էնդ Իտո

Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto and Ito

6)

Գիմնոսպորանգիում

Gymnosporangium spp. (non-European)

7)

Ինոնոտե Վդրի(Մուռռիլ) Կոտլաբա էնդ Պոուզար

Inonotus weirii (Murril) Kotlaba and Pouzar

8)

Մելամպսոռաֆառլովիի (Արթուր) Դավիս

Melampsora farlowii (Arthur) Davis

9)

Մելամպսօրա մեդուսա Թհումեն

Melampsora medusa Thumen

10)

Մոնիլինիա Ֆռուկթիկոլա (Վինթեռ) Հոնեյ

Monilinia fructicola (Winter) Honey

11)

Միկոսպաեռելլա լառիցի-լեպտօլեպիս

Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

12)

Միկոսֆաեռելլա պոպուլոռում Գ. Ե. Թոմսոն

Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

13)

Անդյան ֆոմոզ

Phoma andina Turkensteen

14)

Ֆիլոոստիկտա Սոլիտարիա

Phyloosticta solitaria Ell. and Ev.

15)

Սեպտորիա լիցոպերսիցի Սպեգ. վար. Մալագուտիի Ցիկկառոնե էնդ Բոերեմա

Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone and Boerema

16)

Տհեկաֆոռա սոլանի Բառռուս

Thecaphora solani Barrus

17)

Տիլկտկ Միկա Միտռա

Tilletia indica Mitra

18)

Տռեխիսպօռա բռինկմանիի (Բռեսադ.)

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

4.

Վիրուսներ և վիրուսանման օրգանիզմներ

1)

Ծփու ֆլոզմայի նեկրոզի միկոպլազմ

Elm phloem necrosis mycoplasm

2)

Կարտոֆիլի վիրուսներ և վիրուսանման օրգանիզմներ, ինչպիսիք են.

Potato viruses and virus-like organisms such as:

ա.

Անդեան կարտոֆիլի թաքնված վիրուս

Andean potato latent virus

բ.

Անդեան կարտոֆիլի բծավոր վիրուս

Andean potato mottle virus

գ.

Առակաչա վիրուս B

Arracacha virus B, oca strain

դ.

Կարտոֆիլի սև օղակաձև հետքերով վիրուս

Potato black ringspot virus

ե.

Կարտոֆիլի պալարների իլիկաձև վիրոիդ

Potato spindle tuber viroid

զ.

Կարտոֆիլի T վիրուս

Potato virus T

է.

Կարտոֆիլի A, M, S, V, X և Y (ներառյալ Yo, Yn և Yc) վիրուսների ոչ-եվրոպական իզոլատները և կարտոֆիլի տերևաոլոր վիրուսները

non-European isolates of potato viruses A,M,S,V,X and Y(Yo,Yn,Yc)

3)

Ծխախոտի օղակաձև հետքերով վիրուս

Tobacco ringspot virus

4)

Lոլիկի օղակաձև հետքերով վիրուս

Tomato ringspot virus

5)

Խնձորենու պրոլիֆերացիա

Apple proliferation mycoplasm

6)

Ծիրանենու տերևների քլրոտիկ ոլորում(միկոպլազմա)

Apricot chlorotic leafroll mycoplasm

7)

Հաղարջի տերևների բծավոր վիրուսը

Blueberry leaf mottle virus

8)

Բալի տերևների վիրուս

Cherry rasp leaf virus(American)

9)

Դեղձի մոզաիկ վիրուսը

Peach mosaic virus(American)

10)

Դեղձենու ֆոնի

Peach phony rickettsia

11)

Դեղձի տերևաբույլի մոզաիկ վիրուսը

Peach rosette mosaic virus

12)

Դեղձի տերևաբույլի միկոպլազմը

Peach rosette mycoplasm

13)

Դեղձի X-հիվանդության միկոպլազմը

Peach X-disease mycoplasm

14)

Դեղձի դեղին միկոպլազմը

Peach yellows mycoplasm

15)

Տանձի անկման միկոպլազմա

Pear decline mykoplasm

16)

Սալորի գծային ձևի վիրուսը (ամերիկյան)

Plum line pattern virus(American)

17)

Մորու տերևների ոլորուն վիրուսը (ամերիկյան)

Raspberry leaf curl virus(American)

18)

Ելակի թաքնված 'C վիրուսը

Strawberry latent 'C virus

19)

Ելակի ջղերի երիզավորում

Strawberry vein banding virus

20)

Ելակի ՙցախավել՚ միկոպլազմը

Strawberry witches' broom mycoplasm

21)

Չիդոնիա Միլլ. Ֆռագարիա Լ.,Մալուս Միլլ.,Պռունուս Լ.,Պիռուս Լ.,Ռիբես Լ., Ռուբուս Լ. և Վիտիս Լ.) ոչ-եվրոպական վիրուսներ և վիրուսանման օրգանիզմներ

Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. and Vitis L.

22)

Բեմիզիա տաբացի միջոցով փոխանցվող վիրուսներ, ինչպիսիք են.

Viruses transmitted by Bemisia tabaci Genn., such as:

ա.

Լոբու ոսկեգույն մոզաիկ վիրուսը

Bean golden mosaic virus

բ.

Բծավոր վիրուս

Cowpea mild mottle virus

գ.

Լատուկի ինֆեկցիոն դեղին վիրուսը

Lettuce infectious yellows virus

դ.

Փեփեր միլդ տիգռե վիրուս

Pepper mild tigre virus

ե.

Դդմիկի տերևների ոլորուն վիրուսը

Squash leaf curl virus

զ.

Իշկաթնուկի մոզաիկ վիրուսը

Euphorbia mosaic virus

է.

Ֆլորիդական պոմիդորի վիրուսը

Florida tomato virus

5.

Պարազիտային բույսեր (մոլախոտեր)

1)

Առչեուֆոբիում (ոչ-եվրոպական)

Arceuthobium spp.(non-European)

2)

Ամբրոսիա բազմամյա

Ambrosia psilostachya DC.

3)

Ամբրոսիա օշինդրատեր

Ambrosia artemisiifolia L

4)

Ամբրոսիա երեքնաբաժան

Ambrosia trifida L.

5)

Փշոտ մորմ

Solanum rostratum Dun.

6)

Եռագույն մորմ

Solanum triflorum Mitt.

7)

Ցենխրուս մանրածաղիկ

Cenchrus paccificrus Benth

 

ԳԼՈՒԽ 2. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՏԱՐԱԾՎԱԾ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ

 

6.

Միջատներ, տիզ և նեմատոդներ

1)

Արևելյան պտղակեր

Grapholitha molesta Busck.

2)

Կալիֆորնյան վահանակիր

Quadraspidiotus perniciosus Comst.

3)

Կիտրոնային սպիտակաթև

Dialeurodes citri Ashm

4)

Կոմստոկի որդան

Pseudococcus comstocki Kuw.

5)

Կարտոֆիլի ոսկեփայլ նեմատոդ

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens .

 7.

Սնկային հիվանդություններ

1)

Կարտոֆիլի քաղցկեղ

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

8.

Մոլախոտեր

1)

Սողացող դառնախոտ

Acroptilon repens D.C.

2)

Գաղձեր

Cuscuta sp. sp.

 

ԲԱԺԻՆ II. ՈՐՈՇԱԿԻ ԲՈՒՅՍԵՐԻ, ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՆԵՐԹԱՓԱՆՑՈՂ ԱՐԳԵԼՎԱԾ ԿԱՐԱՆՏԻՆ

ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ

 

ԳԼՈՒԽ 3. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲԱՑԱԿԱՅՈՂ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ

 

 

Վնասակար օրգանիզմի անվանումը հայերեն/լատիներեն

Բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների անվանումը

1

2

3

9.

Միջատներ, տզեր և նեմատոդներ

1)  

Ակուլոպս ֆուքսիա Կեիֆեր

(Aculops fuchsiae Keifer)

Ֆուքսիա, աղվեսակ (Fuchsia L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

2)  

Նեղամարմին ոսկեբզեզներ`

Ագրիլուս պլանիպեննիս Ֆայրմայր(Agrilus planipennis Fairmaire)

Բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ հյուսվածքային մշակաբույսերը և սերմերը, հացենի (Fraxinus L)., ընկուզենի (Juglans mandshurica Maxim.), թեղի (Ulmus davidiana Planch.), թեղի լեռնային, խցանային (Ulmus parvifolia Jacq. and Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc). փայտը և կեղևը, որոնց ծագման երկիր են համարվում Կանադան, Չինաստանը, Ճապոնիան, Մոնղոլիան, Կորեայի Հանրապետությունը, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Թայվանը և ԱՄՆ-ն

3)  

Ալեուռոկանտուս

(Aleurocantus spp.)

Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար և դրանց հիբրիդները, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

4)  

Ծաղկակեր մորու`

Անտոնոմուս բիսիգնիֆեռ, Շենկլինգ (Anthonomus bisignifer, Schenkling)

Ելակ, գետնամորի (Fragaria L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

5)  

Ծաղկակեր ելակի՝

Անտոնոմուս սիգնատուս, Սեյ (Anthonomus signatus, Say)

Ելակ, գետնամորի (Fragaria L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

6)  

Թուրինջենու դեղին վահանակիր`

Աոնիդելլա ցիտրինա, Կոքուիլետ(Aonidella citrine, Coquillet )

Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդները, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

7)  

Աֆելենխոիդես բեսսեի, Խրիստիե (Aphelenchoïdes besseyi Christie)

Բրինձ (Oryza spp. սերմ)

8)  

Աֆելենխոիդես բեսսեի, Խրիստիե (Aphelenchoïdes besseyi Christie)

Ելակ, գետնամորի (Fragaria L.) բույսեր նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

9)  

Ասխիստոնիքս էպպոի Ինոյե (Aschistonyx eppoi Inouye)

Գիհի (Juniperus L.) բույս, բացառությամբ պտուղների և սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում

10)  

Բուրսաֆելենխուս քսիլոֆիլուս (Bursaphelenchus xylophilus)

Եղևին (Abies Mill.), մայրի(Cedrus Trew.), կվենի (Larix Mill.), եղևնի, նշդարենի (Picea A. Dietr.), սոճի(Pinus L.), կեղծ կվենի (Pseudotsuga Carr.) և տսուգա կանադական(Tsuga Carr.) բույսեր, բացառությամբ պտուղների և սերմերի, և փշատերևների փայտ (Coniferales), որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում

11)  

Դեղձենու պտղակեր`

Կառպոկապսինա նիպենսիս, Վալսինգամ (Carposina niponensis Walsingham)

Սերկևիլենի (Cydonia Mill.), խնձորենի (Malus Mill.), սալորենի(Prunus L.) և տանձենի (Pyrus L.) բույսեր, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում

12)  

Դիաֆորինա ցիտրի, Կուվեի (Diaphorina citri,Kuway)

Ցիտրուս (Citrus L.), Ֆորտունելլա Սվինջլի (Fortunella Swingle), Պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդները, ինչպես նաև Մուռայա Կոնիգ (Murraya KՓnig), բացառությամբ պտուղների և սերմերի

13)  

Կարտոֆիլի ցողունային նեմատոդ՝

Դիտիլենխուս դեստրուկտոր, Տորնե (Ditylenchus destructor Thorne)

Քրքում (Crocus L.) ծաղիկների սոխուկներ և կոճղեզներ, թրաշուշան (Gladiolus Tourn. ex L.) սորտի մշակաբույսերը և դրանց հիբրիդները՝ Թրաշուշաններ (Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort.), Հակինթ (Hyacinthus L., Iris L.), Տռիգրիդիա (Trigridia Juss), Վարդ(ա)կակաչ (Tulipa L.), կարտոֆիլի պալարներ (Solanum tuberosum L.), որոնք տնկման համար են նախատեսված

14)  

Ակքանի ցողունային նեմաոդ`

Դիտիլենխուս դիպսացի, ֆիլիպյեվ(Ditylenchus dipsaci (KՖhn) Filipjev)

Սոխ (Allium ascalonicum L., Allium cepa L. և Allium schoenoprasum L.) սոխուկներ, կոճղեզներ, որոնք նախատեսված են տնկման համար, սոխ (Allium porrum L.) բույսեր` նախատեսված տնկման համար, Կամասսիա Լինդլ. (Camassia Lindl.), ձյունափառ (Chionodoxa Boiss.), քրքում (Crocus flavus Weston ‘Golden Yellow’), ձնձաղիկ (Galanthus L.), գալտոնիա (Galtonia candicans (Baker) Decne), հակինթ (Hyacinthus L.), Իսմենե Հերբերտ (Ismene Herbert), Պապլոր (Muscari Miller), Նարգես, նարցիս (Narcissus L.), աստղաշուշան (Ornithogalum L.), Պուշկինիա Ադամս (Puschkinia Adams), մկնասոխ, բծիծ (Scilla L.), վարդ, կակաչ (Tulipa L.) սոխուկներ և կոճղեզներ` նախատեսված տնկման համար և առվույտ (Medicago sativa L) սերմեր

15)  

Ցիրկուլիֆեր համատոցեպս (Circulifer haematoceps)

Ցիտրուս (Citrus L.), Ֆորտունելլա Սվինջլի (Fortunella Swingle), Պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսերը և դրանց հիբրիդները, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

16)  

Ցիրկուլիֆեր տենելլուս (Circulifer tenellus)

Ցիտրուս (Citrus L.), Ֆորտունելլա Սվինջլի (Fortunella Swingle), Պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսերը և դրանց հիբրիդները, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

17)  

Էուտետրանիխուս օրիենտալիս, Կլեին (Eutetranychus orientalis Klein)

Ցիտրուս (Citrus L.), Ֆորտունելլա Սվինջլի (Fortun

ella Swingle), Պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսերը և դրանց հիբրիդները, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

18)  

Հելիկովերպա արմիգերա, Հուբներ (Helicoverpa armigera, HՖbner)

Վայրի օգտակար բույսեր (Dendranthema (DC.) Des Moul), Մեխակ (Dianthus L.), Երեմ, արագլակտուց (Pelargonium l'Hռrit. ex Ait.) և Մորմազգիներ(Solanaceae) ընտանիքի բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

19)  

Էնարմոնիա պակարդի, Զելլեր (Enarmonia packardi, Zeller)

Սերկևիլենի (Cydonia Mill), խնձորենի (Malus Mill.), սալորենի (Prunus L.) և տանձենի (Pyrus L.) բույսեր, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում

20)  

Էնարմոնիա պռունիվորա, Վալշ (Enarmonia prunivora ,Walsh)

Սզնի, ալոճենի (Crataegus L.), խնձորենի (Malus Mill.), ֆհոտինիա (Photinia Ldl.), և սալորենի (Prunus L.) և մասրենի, վարդենի (Rosa L.) բույսեր` նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի, և խնձորենի (Malus Mill.), և սալորենի (Prunus L.) պտուղների, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում

21)  

Էոտետրանիխուս լեվիսի, Մքգրեգոր (Eotetranychus lewisi, McGregor)

Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

22)  

Գրաֆոլիտա ինոխինատա, Հեինրիխ (Grapholita inopinata, Heinrich)

Սերկևիլենի (Cydonia Mill.), խնձորենի (Malus Mill.), սալորենի (Prunus L.) և տանձենի (Pyrus L.) բույսեր, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում

23)  

Հիշոմոնուս Ֆիցիտիս (Hishomonus phycitis)

Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

24)  

Լեուկասպիս յապոնիկա, Կլլ. (Leucaspis japonica, Ckll.)

Ցիտրուսային բույսեր (Plants of Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ(Poncirus Raf.) բույսեր և դրանք հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

25)  

Լիստրոնոտուս բոնարիենսիս (Listronotus bonariensis, Kuschel)

Կռուցիֆեռա (Cruciferae), երեքնուկ, սիրի-սիրի, երեքտերևուկ (Trifolium spp.), հացահատիկային (Gramineae) սերմեր, որոնց ծագման երկրներն են Արգենտինան, Ավստրալիան, Բոլիվիան, Չիլին, Նոր Զելանդիան և Ուրուգվայը

26)  

Լիրիմիզա հուիդոբրենսիզ, Բլանչարդ (Liriomyza huidobrensis, Blanchard)

Կտրված ծաղիկներ, նեխուր, լախուր (Apium graveolens L.) տերևային բանջարեղեն և խոտային տեսակների բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ`

ա. սոխուկների

բ. կոճղեզների

գ. Գռամինեա(Gramineae) ընտանիքի բույսերի

դ. ռիզոմների

ե. սերմերի

27)  

Երեքնուկի ականող ճանճ Liriomyza trifolii (Burgess)

Կտրված ծաղիկներ, նեխուր, լախուր (Apium graveolens L.) բանջարեղեն և խոտային տեսակների բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ`

ա. սոխուկների

բ. կոճղեզների

գ. հացահատիկային (Gramineae) ընտանիքի բույսեր

դ. ռիզոմների

ե. սերմերի

28)  

Մարգարոդես (Margarodes), ոչ եվրոպական տեսակներ`

Մարգարոդես վիտիս, Ֆիլիպի (Margarodes vitis, Phillipi),

Մարգարոդես վրեդենդալենսիս դե կլերկ

(Margarodes vredendalensis de Klerk ),Մարգարոդես պրիեսկաենսիս, Յակուբսկի( Margarodes prieskaensis Jakubski)

Խաղող(Vitis L.) բույսեր, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

29)

Նումոնիա պիրիվորելլա, Մատսումուռա (Numonia pyrivorella, Matsumura)

Տանձենի(Pyrus L.) բույսեր, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում

30)

Օլիգոնիխուս պերդիտուս, Պրիտչարդ, Բակեր(Oligonychus perditus, Pritchard and Baker)

Գիհի, գի, արտուճ, հարար (Juniperus L.), բույսեր, բացառությամբ պտուղների և սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում

31)

Պարասայսսետիա նիգռա, Նիետներ (Parasaissetia nigra, Nietner)

Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի(Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ(Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

32)

Պիսսոդեսի (Pissodes spp.) ոչ եվրոպական տեսակներ

Փշատերևների բույսեր(Coniferales), բացառությամբ պտուղների և սերմերի, փշատերևների փայտ (Coniferales) կեղևով, փշատերևների(Coniferales) առանձնացված կեղև, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում

33)

Պայսանդիսիա արկոն, Բուրմեիստեր (Paysandisia archon, Burmeister)

Պալմա (Palmae) բույսեր, նախատեսված տնկման համար, որոնց ցողունի հիմք ունի 5 սմ-ից ավելի տրամագիծ և պատկանում են հետևյալ տեսակներին` բրահա մարտ (Brahea Mart.), բուտիա բեկ (Butia Becc.), գետնարմավենի (Chamaerops L.), յուբա կունտ (Jubaea Kunth), լիվիստոնա ռ. բռ. (Livistona R. Br.), փյունիկյան արմավենի(Phoenix L.), սաբալ ադանս (Sabal Adans.), սյագրուս մարտ (Syagrus Mart.), տրախիկարպուս հ. վենդլ. (Trachycarpus H. Wendl.), տրիտրինաքս մարտ (Trithrinax Mart.), վաշինգտոնիա ռաֆ (Washingtonia Raf.)

34)

Ռադոֆոլուս ցիտրոֆիլուս, Հետ. (Radopholus citrophilus, Huett.)

Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ` պտուղների և սերմերի, և արացեա (Araceae), Նետարմատ (Marantaceae), Ադամաթզենի, բանան (Musaceae), Ավոկադենի (Persea spp.), Ստրելիտզիացե (Strelitziaceae) բույսեր, որոնք ունեն արմատներ կամ աճելու միջավայր

35)

Ռադոֆոլուս սիմիլիս, Կոբ, Թորնե (Radopholus similis (Cobb) Thorne)

Արացեա (Araceae), նետարմատ (Marantaceae), Ադամաթզենի, բանան (Musaceae), Ավոկադենի (Persea spp.), Ստրելիտզիացե (Strelitziaceae) բույսեր, նախատեսված տնկման համար, որոնք ունեն արմատ կամ իրենց կից կամ իրենց հետ կապված աճման միջավայր

36)

Սկիրտոտրիպս աուրանտի, Ֆաուռ (Scirtothrips aurantii, Faure)

Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ սերմերի

37)

Սկիրտոտրիպս դորսալիս, Հուդ(Scirtothrips dorsalis Hood)

Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

38)

Սկիրտոտրիպս ցիտրի, Մուլտեքս(Scirtothrips citri, Moultex)

Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդները, բացառությամբ սերմերի

39)

Սկոլիտիդա, ոչ եվրոպական տեսակներ(Scolytidae spp.)

Փշատերև բույսեր (Coniferales ), որոնք ունեն 3 մետրից ավելի բարձրություն, բացառությամբ պտուղների և սերմերի,փշատերև բույս, փայտ (Coniferales) կեղևով, ինչպես նաև փշատերևի առանձնացված կեղև (Coniferales), որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում

40)

Սկրոբիպալպոպսիս սոլանիվորա, Պովոլնի(Scrobipalpopsis solanivora, Povolny)

Կարտոֆիլի (Solanum tuberosum L) պալարներ

41)

Տախիպտերելլուս քուադրիգիբբուս, Սեյ (Tachypterellus quadrigibbus, Say)

Սերկևիլենի (Cydonia Mill.), խնձորենի (Malus Mill.), սալորենի (Prunus L.) և տանձենի (Pyrus L.) բույսեր, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում

42)

Տոքսոպտերա ցիտրիցիդա, Կրիկ.(Toxoptera citricida, Kirk.)

Բույսեր ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) և դրանց հիբրիդները, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

43)

Տրիոզա էրիտրեա, Դել Գուերսիո (Trioza erytreae, Del Guercio)

Ցիտրուս(Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդները, ինչպես նաև կլասենա բուրմ ֆ. (Clausena Burm. f.), բացառությամբ պտուղների և սերմերի

44)

Ունասպիս ցիտրի, Կոմստոկ(Unaspis citr, Comstock)

Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

10.

Բակտերիաներ

1)  

Ցիտրուս գրինինգ բակտերիում (Citrus greening bacterium)

Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

2)  

Ցիտրուս վարիեգեյթիդ խլորոզիս(Citrus variegated chlorosis)

Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

3)  

Կարտոֆիլի օղակաձև փտում(Clavibacter michiganensis spp. insi-diosus (McCulloch) Davis et al .)

Առվույտ, ասպաստ (Medicago sativa L. ) սերմեր

4)  

Կարտոֆիլի օղակաձև փտում(Clavibacter michiganensis spp. michi-ganensis (Smith) Davis et al .)

Լոլիկ (Lycopersicon lycopersicum (L.), կառսթեն էքս ֆարվ.(Karsten ex Farw.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար

5)

Էրվինիա ստեվարտի, Սմիթ(Erwinia stewartii , Smith)

Եգիպտացորեն(Zea mais L.) սերմեր

6)

Էրվինիա խրիսանտեմի պվ. իանտիկոլա, Հելլմերս(Erwinia chrysanthemi pv. ianthicola, Hellmers)

Մեխակ (Dianthus L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

7)

Պսեուդոմոնաս կարիոֆիլլի, Բուրկհոլդեր(Pseudomonas caryophylli, Burkholder)

Մեխակի (Dianthus L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար բացառությամբ սերմերի

8)

Պսեուդոմոնաս սիրինգա պվ. պերսիկա, Պրունիեր էտ ալ., Յանգ ետ ալ. (Pseudomonas syringae pv. persicae, Prunier et al., Young et al.)

Վարդազգիներ, սալորենի, դամունենի, մահալեբի(Prunus persica (L.) Batsch և Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

9)  

Քսանտոմոնաս կամպեստրիս, ցիտրուսներին վնասող բոլոր շտամները(Xanthomonas campestris)

Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ սերմերի

10)  

Քսանտոմոնաս կամպեստրիս, պվ. Օրիզա, իշիյամա, Դե և պվ. Օրիզիկոլա, Ֆանգ էտ ալ Դե

(Xanthomonas campestris pv. Oryzae, Ishiyama, Dye and pv. Oryzicola, Fang. et al. Dye)

Բրինձ (Oryza spp.) սերմեր

11)  

Քսանտոմոնաս կամպեստրիս, պվ. ֆասեոլի, Սմիթ, Դե (Xanthomonas campestris pv. phaseoli, Smith, Dye)

Լոբի (Phaseolus L.) սերմեր

12)  

Քսանտոմոնաս կամպեստրիս, պվ. պռունի, Սմիթ, Դե (Xanthomonas campestris pv. pruni, Smith, Dye)

Սալորենի (Prunus L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

13)  

Քսանտոմոնաս կամպեստրիս, պվ. վեսի-կատորիա, Դոիդջե, Դե (Xanthomonas campestris pv. vesi-catoria, Doidge, Dye)

 

14)  

Քսանտոմոնաս ֆռագարիա Կեննեդի և Կինգ (Xanthomonas fragariae Kennedy and King)

Ելակ, գետնամորի (Fragaria L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

15)  

Քսիլոֆիլուս ամպելինուս, Պանագոպոլոս, Վիլլեմս ետ ալ (Xylophilus ampelinus, Panagopoulos, Willems et al)

Խաղող (Vitis L.) բույսեր, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

11.

Սնկային հիվանդություններ

1)  

Ալտերնարիա ալտերնատա Ֆր. Կեիսսլեր

(Alternaria alternata Fr. Keissler ) ոչ եվրոպական պաթոգեններ

Սերկևիլենի(Cydonia Mill.), խնձորենի(Malus Mill.) և տանձենի (Pyrus L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում

2)  

Անիսօգրամմա անոմալա Պեկ Ե. Մուլլեր (Anisogramma anomala Peck E.MՖller)

Տխլենի(Corylus L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են կանադայում և ԱՄՆ-ում

3)  

Ապիոսպորինա մորբոսա Շչվեյն. վ. Արխ (Apiosporina morbosa Schwein. v. Arx)

Սալորենի(Prunus L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

4)  

Ատրոպելիսի տեսակներ

(Atropellis spp.)

Սոճի(Pinus L.) բույս, բացառությամբ պտուղների և սերմերի, սոճի(Pinus L.) բույսի առանձնացված կեղև, փայտ

5)  

Ցերատոցիստիս վիրեսցենս Դավիդսոն Մորեա

(Ceratocystis virescens Davidson

Moreau)

Թխկի, բիծխի(Acer saccharum Marsh.) բույսեր, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են ԱՄՆ-ում և Կանադայում, (Թխկի, բիծխի Acer saccharum Marsh.)-ի փայտ, այդ թվում` փայտ, որը պահպանել է իր բնական կլոր մակերեսը, և որը ծագել է ԱՄՆ-ում և Կանադայում

6)  

Ցերատոցիստիս ֆիմբրիատա ֆ. սպպ. Պլատանի Վալտեր

(Ceratocystis fimbriata f. spp. Platani Walter)

Սոսի, չինար(Platanus L.) բույսեր, որոնք միտված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի, և Platanus L.-ի փայտ, այդ թվում` փայտ, որը պահպանել է իր բնական կլոր մակերեսը

7)

Կրիֆոնեկտրիա պարազիտիկա Մուրրիլ Բար

(Cryphonectria parasitica Murrill Barr)

Շագանակենի, մաշկամրդի (Castanea Mill և Quercus L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

8)

Ցերկոսեպտորիա պինի-դենսիֆլորա, Հորի և Նամբու, Դեիգտոն

(Cercoseptoria pini-densiflorae, Hori and Nambu, Deighton)

Սոճի (Pinus L.) բույսեր, բացառությամբ պտուղների և սերմերի: Սոճու (Pinus L.) փայտ

9)  

Ցերկոսպորա անգոլենսիս Կարվ. և Մենդես

(Cercospora angolensis Carv. and

Mendes)

Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle),պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ սերմերի

10)  

Ցիբորինիա կամելիա Կոհն

(Ciborinia camelliae Kohn)

Կամելիա (Camelia L.) բույս, որը նախատեսված է տնկման համար, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում

11)  

Դիապորտե վակցինի Շաեր

(Diaporthe vaccinii Shaer)

Հապալասենի, ղողնոշ (Vaccinium spp.) բույս, որը նախատեսված է տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

12)  

Դիդիմելլա լիգուլիկոլա, Բակեր, Դիմոկ և Դավիս, վ. Արխ (Didymella ligulicola, Baker, Dimock

and Davis, v. Arx)

Վայրի օգտակար բույսեր(Dendranthema (DC.) Des Moul), բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

13)  

Էլսինո սպպ. Բիտանկ և Ջենկ. Մենդես

(Elsinoe spp. Bitanc. and Jenk. Mendes)

Ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի: Ցիտրուս (Citrus L.) բույս և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ սերմերի և պտուղների, բացի ցիտրուսային (Citrus reticulata Blanco և Citrus sinensis (L.) Osbeck) պտուղների, որոնք ծագել են Հարավային Ամերիկայում

14)  

Ֆուզարիում օքսիսպորիում ֆ. սպ. Ալբեդինիդ, Կիլիան և Մաիրե (Fusarium oxysporum f. sp. Albedinis, Kilian and Maire, Gordon)

Փյունիկյան արմավենի, փյունիկ(Phoenix spp.) բույսեր, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

15)  

Գուիգնարդիա ցիտրիկարպա Կիելի (Guignardia citricarpa Kiely) ցիտրուսներին վնասող բոլոր շտամները

Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ սերմերի

16)  

Գուիգնարդիա պիրիկոլա, Նոսա, Յամամոտո

(Guignardia piricola, Nosa, Yamamoto)

Սերկևիլենի (Cydonia Mill.), խնձորենի (Malus Mill.), սալորենի (Prunus L.) և տանձենի (Pyrus L.) բույսեր, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում

17)  

Ֆիալոֆորա ցիներեսցենս, Վոլենվեբեր, վան Բեյմա

(Phialophora cinerescens, Wollenweber, van Beyma)

Մեխակ (Dianthus L.) բույսեր, բացառությամբ՝ բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար և սերմեր

18)  

Ֆոմա տրաչեիֆիլա, Պետրի, Կանչավելի և Գիկաշվիլի

(Phoma tracheiphila, Petri, Kanchaveli and Gikashvili)

Ցիտրուս(Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր, և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ սերմերի

19)  

Ֆիտոֆտորա ֆրագարիա Հիկմանն վար. ֆրագարիա

(Phytophthora fragariae Hickmann var.fragariae)

Ելակ, գետնամորի (Fragaria L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են  տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

20)  

Պլազմոպարա հալստեդի, Ֆարլոու, Բերլ. և դե Տոն

(Plasmopara halstedii, Farlow, Berl.and de Ton)

Արևածաղկի (Helianthus annuus L.) սերմեր

21)  

Պուկցինիա հորիանա Հեննինգս

(Puccinia horiana Hennings)

Վայրի օգտակար բույսեր (Dendranthema (DC.) Des Moul), բույսեր, որոնք նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

22)  

Պուկցինիա պիտիերիանա Հեննինգս

(Puccinia pittieriana Hennings)

Մորմոզգիների (Solanaceae) բույսեր, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

23)  

Սկիրհիա ակիկոլա, Դեարն, Սիգգերս (Scirrhia acicola, Dearn., Siggers)

Սոճու(Pinus L.) բույսեր, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

24)  

Սկիրհիա պինի Ֆանկ և Պարկեր (Scirrhia pini Funk and Parker)

Սոճու(Pinus L.) բույսեր, նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

25)  

Ստեգոֆորա ուլմե, Շվեինիտս. Ֆրայս, Սիդոու և Սիդոու (Stegophora ulmea, Schweinitz: Fries, Sydow & Sydow)

Թեղի, ծփի, կնձնի (Ulmus L.) և թաղարնի, ձելկվա (Zelkova L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

26)  

Վենտուրիա նաշիկոլա Տանակա և Յամամոտո

(Venturia nashicola Tanaka and Yamamoto)

Տանձենի (Pyrus L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի, և որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում

27)  

Վերտիցիլիում ալբո-ատրում Ռեինկե և Բերտոլդ

(Verticillium albo-atrum Reinke and Berthold)

Գայլուկ, հումուլ, ջղլաբատ (Humulus lupulus L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

28)  

Վերտիցիլիում Դահլիա Կլեբան

(Verticillium dahliae Klebahn)

Գայլուկ, հումուլ, ջղլաբատ (Humulus lupulus L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

12.

Վիրուսանման օրգանիզմներ

1)  

Արաբիս մոզայիկ վիրուս

(Arabis mosaic virus)

Ելակ (Fragaria L.) և մոշենի (Rubus L.) բույս, նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

2)  

Ճակնդեղի գագաթնային գանգրոտություն-գեմինո վիրուս, ոչ եվրոպական ձևեր

(Beet curly top virus, non-European isolates)

Ճակնդեղ (Beta vulgaris L.) բույս, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

3)  

Ճակնդեղի տերևների ելերում գանգրոտություն-ռաբդովիրուս

(Beet leaf curl virus)

Ճակնդեղ (Beta vulgaris L.) բույս, նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

4)  

Սև մոշի լատենտայի վիրուս (Black raspberry latent virus)

Մոշենու (Rubus L.) բույսեր, նախատեսված տնկման համար

5)  

Բլայթ էնդ բլայթ-լայք

(Blight and blight-like)

Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

6)  

Քադանգ-քադանգ վիրոիդ (Cadang-Cadang)

Պալմա (Palmae.) բույս, նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում

7)  

Չերրի լիֆրոլլ վիրուս

(Cherry leafroll virus)

Մոշենու (Rubus L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար

8)  

Քրիզանտեմի ցողունի նեկրոտիկ վիրուս (Chrysanthemum stem necrosis virus)

Վայրի օգտակար բույսեր (Dendranthema (DC.) Des Moul), լոլիկի (Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.) բույսեր` նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

9)  

Ոսկեծաղկի գաճաճություն

(Chrysanthemum stunt viroid)

Վայրի օգտակար բույսեր (Dendranthema (DC.) Des Moul) նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

10)  

Ցիտրուս տրիստեցա վիրուս

Եվրոպական ձևեր

(Citrus tristeza virus)

Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

11)  

Ցիտրուս վեին էնաթիոն վուդի գալլ

(Citrus vein enation woody gall)

Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

12)  

Ցիտրուս մոզայիկ վիրուս

(Citrus mosaic virus)

Ցիտրուս(Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

13)  

Ցիտրուս տրիստեցա վիրուս ոչ եվրոպական ձևեր (Citrus tristeza virus)

Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

14)  

Խաղողի վազի ոսկեփայլ դեղնում (Grapevine flavescence dorée MLO)

Խաղողի (Vitis L.) բույսեր, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

15)  

 Տիզ (Leprosis)

Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

16)  

Բալի հարուցիչ, ոչ եվրոպական ձևեր

(Little cherry pathogen)

Սալորենիի տեսակներ (Prunus cerasus L., Prunus avium L.,Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd.,Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum.) բույսեր, դրանց հիբրիդներ և մշակաբույսեր` նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

17)  

Պսորոսիզի բնական տարածում (Naturally spreading psorosis)

Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

18)  

Արմավենու քլորոզի միկոպլազմա

(Palm lethal yellowing mycoplasm)

Պալմա (Palmae) բույս` նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում

19)  

 Պլում պոքս վիրուս

(Plum pox virus)

Սալորենի (Prunus L.) բույս` նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

20)  

Փոթաթո ստոլբուր միկոպլազմ (Potato stolbur mycoplasm)

Մորմազգի (Solanaceae) բույսեր, նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

21)  

Պռունուս նեկրոտիկ րինգսպոտ վիրուս (Prunus necrotic ringspot virus)

Մոշենիի(Rubus L.) բույսեր, նախատեսված տնկման համար

22)  

Րասպբերի րինգսպոտ վիրուս (Raspberry ringspot virus), ազնվամորի

Ելակի (Fragaria L.) և մոշենիի (Rubus L. ) բույսեր, նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

23)  

Սատսումա դվարֆ վիրուս

(Satsuma dwarf virus), մանդարին

Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

24)  

Սպիրոպլազմա ցիտրի Սագլիո ետ ալ.

(Spiroplasma citri Saglio et al .)

Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

25)

Ելակի կնճռոտվածություն- ռաբդովիրուս

 (Strawberry crinkle virus)

Ելակ, գետնամորի(Fragaria L.) բույսեր, բացառությամբ սերմերի

26)

Ելակի օղակաձև բծավորության թաքնված վիրուս (Strawberry latent ringspot virus)

Ելակի (Fragaria L.) և մոշենիի (Rubus L.) բույսեր` նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

27)

Ելակի տերևների ծայրերի թույլ դեղնվածության էդչ վիրուս (Strawberry mild yellow edge virus)

Ելակ, գետնամորի (Fragaria L.) բույսեր նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

28)

Տատտեր լիֆ վիրուս

(Tatter leaf virus)

Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

29)

Թոմաթո բլեք րինգ վիրուս

(Tomato black ring virus)

Ելակի (Fragaria L.) և մոշենիի(Rubus L.) բույսեր` նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

30)

Թոմաթո սփոթիդ վիլտ վիրուս

(Tomato spotted wilt virus)

Նեխուր,լախուր (Apium graveolens L.), տաքդեղ, բիբար, ծիծակ (Capsicum annuum L.), սեխ (Cucumis melo L.), վայրի օգտակար բույսեր (Dendranthema (DC.) Des Moul), (DC.) հազար, մառոլ (Lactuca sativa L.), լոլիկ (Lyco-persicon) գետնամուշկ, հորիզո (lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.), ծխախոտ, թութուն (Nicotiana tabacum L.), որոնց համար պետք է լինի կոնկրետ ապացույց, որ դրանք նախատեսված են մասնագիտացված ծխախոտի արտադրությանը վաճառելու համար, բադրիջան, սմբուկ (Solanum melongena L.) և կարտոֆիլ (Solanum tuberosum L.)` նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

31)  

Լոլիկի (դեղին) տերևների ոլորում (Tomato yellow leaf curl virus)

Գետնամուշկ, հորիզո (lycopersicum (L.) Karsten ex Farw) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

32)  

Վիտչիս բրում, ՄԼՕ

(Witches' broom, MLO)

Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիռուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր, և դրանց հիբրիդները, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

 

ԳԼՈՒԽ 4. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՏԱՐԱԾՎԱԾ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ

 

13.

Միջատներ, տզեր և նեմատոդներ

1)

Ֆիլոքսերա

(Daktulosphaira vitifoliae, Fitch)

Խաղող(Vitis L.) բույս, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

14.

Բակտերիա

1)

Պտղատու ծառերի բակտերիալ այրվածք

(Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.)

Քարազկեռ (Amelanchier Med.), խաե-նոմելես Լինդլ (Chae-nomeles Lindl.), կոտոնեաստեր Էհր (Cotoneaster Ehrh.), սզնի,ալոճենի (Crataegus L.), սերկևիլենի (Cydonia Mill.), ճապոնական զկեռենի (Eriobotrya Lindl.), խնձորենի (Malus Mill.), զկեռենի (Mespilus L.), Ֆոտինիա դավիդիանա Դքնե. Քարդոտ (Photinia davidiana (Dcne.) Cardot), պիրականտա ռոեմ (Pyracantha Roem)., տանձենի (Pyrus L.) և արոսի, սնձնի, սին (Sorbus L.) բույսեր` նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

 

ԲԱԺԻՆ III. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՈՉ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ

 

15.

Վնասատուներ

1)

Բուսակեր կողինջներ

ա.

Լեռնային կողինջ

Vitrinoides monticola Bttg.(Limax armeniacus

Smr.)

բ.

Սևագլուխ կողինջ

Deroceras melanocephalum Kal.

գ.

Անդրկովկասյան անկողինջ

Deroceras transcaucasicum Simr.

2)

Խխունջներ

ա.

Դերբենտի խխունջ

Helicopsis derbentina Kryn.

բ.

Ռավերժիեի խխունջ

Euomphalla ravergiensis Fer.

գ.

Պուրակների խխունջ

Helix lucorum L.

3)

Տզեր

ա.

Պտղատուների գորշ տիզ

Bryobia redikorzevi Reck.

բ.

Պտղատուների կարմիր տիզ

Panonychus ulmi Koch.

գ.

Սալորենու գալատիզ

Eriophyes phloeocoptes Nal.

դ.

Տանձենու գալատիզ

Eriophyes pyri Pgst.

ե.

Խաղողի թաղիքատիզ

Eriophyes vitis Nal.

զ.

Լոլիկի ժանգատիզ

Vasates lycopersicae Massee.

է.

Լոլիկի ժանգատիզ

Tarsonemus pallidus Bamcs.

ը.

Գետնաելակի տիզ

Tetranychus urticae Koch.

թ.

Սովորական ոստայնատիզ

Schizotetranychus pruni Oud.

ժ.

Այգու ոստայնատիզ

Rhizoglyphus echinopus R.et F.

ժա.

Սոխի արմատային տիզ

Phytoptus avellanae Nal.

ժբ.

Տխլենու բողբոջատիզ

Tyroglyphus farinae. L.

4)

Ուղղաթևեր

ա.

 Կանաչ ծղրիդ

Tettigonia viridissima L.

բ.

 Շալա

Uvarovistia satunini Uv.

գ.

 Վնասակար ծղրիդ

Parapholidoptera noxia Rme.

դ.

 Երկարագի ծղրիդ

Tettigonia caudata Charp.

ե.

 Տափաստանային ճռիկ

Acheta desertus Pall.

զ.

 Դաշտային ճռիկ

Gryllus campestris L.

է.

 Իտալական մորեխ

Calliptamus italicus L.

ը.

 Ասիական մորեխ

Locusta migratoria L.

թ.

 Մարոկկական մորեխ

Dociostaurus maroccanus Thunb.

ժ

 Բախչային զամբիկ

Thisoicetrinus pterostichus F.-W.

ժա.

 Սովորական կամ երկգույն ձիուկ

Chorthippus brunneus Thunb.

ժբ.

 Մարգագետնային ձիուկ

Chorthippus dorsatus dichrous Ev.

ժգ.

 Կապտաթև զամբիկ

Ocdipoda caerulescens L.

5)

Թրիպսներ

ա.

 Խաղողի թրիպս

Drepanothrips reuteri Uz.

բ.

 Ոլոռի թրիպս

Kakothrips robustus Uz.

գ.

Սովորական կամ տարակեր թրիպս

Frankliniella intonsa Tryb.

դ.

Տանձենու թրիպս

Taeniothrips inconsequens Uz.

ե.

Ծխախոտի թրիպս

Thrips tabaci Lind.

զ.

Ցորենի թրիպս

Haplothrips tritici Kurd.

6)

Միակերպաթևեր

ա.

Պատատուկի կովկասյան ցիկադ

Hyalesthes mlokosiewiczi Sign

բ.

Պատատուկի եվրոպական ցիկադ

Hyalesthes obsoletus Sign

գ.

Գոմշանման ցիկադ

Strictocephala bubalus F.

դ.

Վարդենու թզուկ ցիկադ

Typhlocyba rosae L.

ե.

Կանաչ թզուկ ցիկադ

Cicadella viridis L. (=Tettigella viridis L.)

զ.

Վեցկետանի թզուկ ցիկադ

Macrosteles laevis Rib.

է.

Խաղողի թզուկ ցիկադ

Erythroneura parvula Boh(=Zygina parvula Boh.)

ը.

Հացենու սովորական տերևալվիկ

Psyllopsis fraxinicola Flor.

թ.

Խնձորենու տերևալվիկ

Psylla mali Schmdbg.

ժ.

Տանձենու սովորական տերևալվիկ

Psylla pyri. L.

ժա.

Տանձենու մեծ տերևալվիկ

Psylla pyrisuga Frst.

ժբ.

Տանձենու դեղնագորշ տերևալվիկ

Psylla vasiljevi Sulc.

ժգ.

Սոխի տերևալվիկ

Trioza brassicae Wass.

ժդ.

Ջերմատնային սպիտակաթև

Trialeurodes vaporariorum Westw.

ժե.

Վարդենու սպիտակաթև

Bulgarialeurodes cotesi Mask.

ժզ.

Հացահատիկի սովորական լվիճ

Schizaphis gramina Rond.

ժէ.

Հացաբույսերի մեծ լվիճ

Sitobion avenae Fabr.

ժը.

Գարու լվիճ

Brachycolus noxius Mordv.

ժթ.

Ճակնդեղի արմատային լվիճ

Pemphigus fuscicornis Koch.

ի.

Ընկուզենու լվիճ

Pterocallis juglandis Frisch.

իա.

Առվույտի դեղնագույն լվիճ

Therioaphis ononidis Kalt.

իբ.

Եգիպտացորենի լվիճ

Schizaphis maydis Fitch.

իգ.

Եղեգի լվիճ

Hyalopterus pruni Geoffr. (=H. arundinis F.)

իդ.

Ճակնդեղի լվիճ

Aphis fabae Scop.

իե.

Բոստանային լվիճ

Aphis gossypii Glov.

իզ.

Ակացիայի լվիճ

Aphis laburni Kalt.

իէ.

Առվույտի սև լվիճ

Aphis medicaginis Koch.

իը.

Խնձորենու կանաչ լվիճ

Aphis pomi Deg.

իթ.

Նռնենու լվիճ

Aphis punicae Pass.

լ.

Տանձենու-հովանոցազգու կանաչ լվիճ

Anuraphis pyrilaseri Shap.

լա.

Խնձորենու շերտավոր լվիճ

Dysaphis affinis Mordv.

լբ.

Խնձորենու մոխրագույն լվիճ

Dysaphis devecta Walk.

լգ.

Խնձորենու բրդապատ լվիճ

Eriosoma lanigerum Hausm.

լդ.

Տանձենու հարավային լվիճ

Dysaphis mali Nevs.

լե.

Խնձորենու- եզանլեզվի լվիճ

Dysaphis mali Ferr.

լզ.

Տանձենու տերևաոլոր լվիճ

Dysaphis reaumuri Mordv.

լէ.

Նշենու լվիճ

Brachycaudus amygdalinus Schout.

լը.

Տատասկափշի լվիճ

Brachycaudus cardui L.

լթ.

Անթառամի լվիճ

Brachycaudus helichrysi Kalt.

խ.

Դեղձենու սևամեջք լվիճ

Brachycaudus persicae Fonsc.

խա.

Դեղձենու շերտավոր լվիճ

Brachycaudus prunicola Kalt.

խբ.

Կաղամբի լվիճ

Brevicoryne brassicae L.

խգ.

Գայլուկի լվիճ

Phorodon humuli Schrk.

խդ.

Բալենու լվիճ

Myzus cerasi F.

խե.

Դեղձենու լվիճ

Myzodes persicae Sulz.

խզ.

Կարմրագալ լվիճ

Dysaphis devesta Waik.

խէ.

Վարդենու հացաբույսերի լվիճ

Metopolophium dirhodum Walk.

խը.

Ոլոռի լվիճ

Acyrthosiphon pisi Kalt.

խթ.

Խաղողի ալրավոր որդան

Planococcus citri Risso.

ծ.

Խաղողի բարձիկավոր

Pulvinaria vitis L.

ծա.

Թեղու թաղիքավոր

Gossyparia spuria Mod.

ծբ.

Փափուկ կեղծ վահանակիր

Coccus hesperidum L.

ծգ.

Գոտկավոր կեղծ վահանակիր

Didesmococcus unifasciatus Arch.

ծդ.

Սալորենու կեղծ վահանակիր

Sphaerolecanium prunastri Fonsc.

ծե.

Ալոճենու կեղծ վահանակիր

Palaeolecanium bituberculatum Targ.

ծզ.

Ակացիայի կեղծ վահանակիր

Parthenolecanium corni Bouche.

ծէ.

Թզենու կեղծ վահանակիր

Eulecanium ficiphillum Borchs.

ծը.

Կնճռոտ կեղծ վահանակիր

Eulecanium rugulosum Arch.

ծթ.

Թուրանական կեղծ վահանակիր

Rhodococcus turanicus Arch.

կ.

Հայկական ստորակետանման վահանակիր

Lepidosaphes malicola Borchs.

կա.

Խնձորենու ստորակետանման վահանակիր

Lepidosaphes ulmi L.

 կբ.

Սալորենու վահանակիր

Chlidaspis prunorum Borchs.

 կգ.

Մակույկանման կամ դեղձի կեղծ վահանակիր

Parthenolecanium persicae F.

 կդ.

Խնձորենու կեղծ վահանակիր

Eulecanium tilia F.

 կե.

Մանուշակագույն վահանակիր

Parlatoria oleae Colvee.

 կզ.

Կալիֆորնիական վահանակիր

Quadraspidiotus perniciosus Comst.

 կէ.

Թուրանական վահանակիր

Diaspidiotus prunorum Laing.

 կը.

Տանձենու եվրոպական վահանակիր

Diaspidiotus marani Zahri.

 կթ.

Բարձիկավոր նումերաբիլիս

Neopulvinaria innumerabilis Rothv.

7)

Կիսակարծրաթևեր կամ մլուկներ

ա.

Ճակնդեղի դարչնագույն կուրամլուկ

Poeciloscytus cognatus Fieb.

բ.

Դաշտային կուրամլուկ

Lygus pratensis L.

գ.

Առվույտի կուրամլուկ

Adelphocoris lineolatus Goeze.

դ.

Դեղին կուրամլուկ

Stenodema laevigatum L.

ե.

Տանձենու ժանեկամլուկ

Stephanitis pyri F.

զ

Վնասակար կրիայիկ

Eurygaster integriceps Put.

է.

Ցիրտոպելտուս մլուկ

Cyrtopeltis (Nesidio corus) tenuis Reut.

8)

Բզեզներ

ա.

Ցանքի չրխկան

Agriotes sputator L.

բ.

Տափաստանի չրխկան

Agriotes gurgistanus Fald.

գ.

Շերտավոր չրխկան

Agriotes lineatus L.

դ.

Անդրկովկասյան մարմարյա բզեզ

Polyphylla olivieri Lap.

ե.

Հունիսյան բզեզ

Amphimallon solstitialis L.

զ.

Եգիպտացորենի դանդաղկոտ

Pedinus femoralis L.

է.

Անապատային դանդաղկոտ

Opatroides punctulatus Brull.

ը.

Գորշ բրդոտ բզեզ

Epicometis suturalis Reitt.

թ.

Փոքր ալրաբզեզ

Tribolium confusum Jacq.

ժ.

Մուգալրաբզեզ

Tenebrio obscurus F.

ժա.

Ալրի դանդաղկոտ

Blaps mortisaga L.

ժբ.

Վնասակար փոքր ալրաբզեզ

Tribolium castaneum Herbst.

ժգ.

Տզրուկաթրթուր

Lema melanopus L.

ժդ.

Ավստրիական բզեզ

Anisoplia austriaca Herbst

ժե.

Խաչակիր բզեզ

Anisoplia agricola Poda.

ժզ.

Դեղձենու ոսկեբզեզ

Tropeopeltis anthaxoides Reitt

 (=Sphenoptera anthaxoides Reitt)

ժէ.

Սև ոսկեբզեզ

Capnodis tenebrionis L.

ժը.

Մետաքսյա ձևացող

Niptus hololeucus Fald.

ժթ.

Սուրինամի ալրակեր

Oryzaephilus surinamensis L.

ի.

Բացոտավոր լվիկ

Phyllotreta nemorum L.

իա.

Բուկարկա

Coenorrhinus pauxillus Germ.

իբ.

Կազարկա

Rhynchites bacchus L.

իգ.

Բալենու երկարակնճիթ կամ ոսկեզօծ ռինխիտ

Rhynchites auratus Scop.

իդ.

Կաղնու փողոլոր

Attelabus nitens L.

իե.

Խնձորենու ծաղկակեր

Anthonomus pomorum L.

իզ.

Կաղնու պտղաբնակ

Curculio glandium Marsh.

իէ.

Ճակնդեղի սովորական երկարակնճիթ

Bothynoderes punctiventris Germ.

իը.

Հատիկաբեղ երկարաբեղիկ

Megopis scabricornis Scop.

իթ.

Կաղնու մեծ երկարաբեղիկ

Cerambyx cerdo L.

լ.

Կաղնու տափակ երկարաբեղիկ

Phymatodes testaceus L. (=P. variabieis T.)

լա.

Տնային երկարաբեղիկ

Hylotrupes bajulus L.

լբ.

Կաղնու խայտաբղետ երկարաբեղիկ

Plagionotus arcuatus L.

լգ.

Փոփոխական կլիտ

Chlorophorus varius Mull.

լդ.

Կաղամախու փոքր երկարաբեղիկ

Sapedra populnea L.

լե.

Պտղատուների կեղևակեր

Scolytus mali Bechst.

լզ.

Կնճռոտ կեղևակեր

Scolytus rugulosus Ratz

լէ.

Կաղնու կեղևակեր

Scolytus intricatus Ratz.

լը.

Վեցատամ կեղևակեր

Jps sexdentatus Boern.

լթ.

Առվույտի տերևային երկարակնճիթ կամ ֆիտոնոմուս

Phytonomus variabilis Herbst

խ.

Ոլոռի ընդակեր

Bruchus pisorum L.

խա.

Լոբու ընդակեր

Acanthoscelides obtectus Say. (=obsoletus Say).

խբ.

Ոսպի ընդակեր

Bruchus lentis Frol.

խգ.

Կորնգանի ընդակեր

Bruchidius unicolor Ol.

խդ.

Կաղամբի արմատային ծածկակնճիթ

Ceutorrhynchus pleurostigma Marsh

9)

Թաղանթաթևեր

ա.

Վարդենու շիվերի սղոցող

Syrista parreyssi Spin.

բ.

Վարդենու սղոցող

Arge carinifrons Ensl.

գ.

Սոճու շիկակարմիր սղոցող

Neodiprion sertifer Geoffr.

դ.

Հացենու սպիտակակետ սղոցող

Macrophya punctum-album L.

ե.

Սեուկի սղոցող

Athalia rosae L.(=A. colibri Christ)

զ.

Բալենու լորձնոտ սղոցող

Calrioa cerasi L(=Eriocam-poides limacina Retz)

է.

Տանձենու սղոցող

Hoplocampa brevis Klug.

ը.

Սալորենու սև սղոցող

Hoplocampa minuta Chris (=H. fulvicornis Klug).

թ.

Սալորենու դեղին սղոցող

Hoplocampa flava L.

ժ.

Սալորենու հաստոտիկ

Eurytoma schreineri Schr.

ժա.

Առվույտի հաստոտիկ (առվույտի սերմակեր)

Bruchophagus roddi Guss.

10)

Երկթևեր

ա.

Շվեդական ճանճ

Oscinella frit L.

բ.

Կանաչաչյա

Chlorops pumilionis Bjerk.

գ.

Հեսենյան ճանճ

Mayetiola destructor Say.

դ.

Կորնգանի ծաղկամոծակիկ

Contarinia onobrychidis Kieff.

ե.

Սոխի բզզան

Eumerus strigatus Flln.

զ.

Բալենու ճանճ

Rhagoletis cerasi L.

է.

Սեխի ճանճ

Myiopardalis pardalina Big.

ը.

Տարասուն ականաճանճիկ

Liriomyza strigata Mg.

թ.

Գարու ճանճ

Oscinella pusilla Meig.

ժ.

Բազմակեր ականաճանճիկ

Phytomyza atricornis Meig.

ժա.

Ականող ճանճեր

Agromyzidae

ժբ.

Գարնանային կաղամբաճանճ

Delia brassicae Bouche

ժգ.

Ամառային կաղամբաճանճ

Delia floralis Flln.

ժդ.

Սոխի ճանճ

Hylemia antiqua Mg.

11)

Թեփուկաթևեր

ա.

Հացահատիկի ցեց

Nemapogon granellus L.

բ.

Հացացեց

Haplotinea ditella P.a. Diak.

գ.

Բարդու մգաթև ապակեթիթեռ

Paranthrene (Sciapteron) tabaniformis Rtt.

դ.

Խնձորենու ապակեթիթեռ

Synanthedon (Sesia) myopaeformis Borkh.

ե.

Հաղարջենու ապակեթիթեռ

Synanthedon (Sesia) tipuliformis Cl.

զ.

Գարշահոտ փայտակեր

Cossus cossus L.

է.

Սովորական փայտակեր

Zeuzera pyrina L.

ը.

Կանաչ տերևաոլոռ

Pandemis chondrillana Hs.

թ.

Ուռու ծուռբեղ տերևաոլոռ

Pandemis heparana Schiff.

ժ.

Վարդենու տերևաոլոռ

Archips (Cacoecia) rosana L.

ժա.

Խայտաբղետ-ոսկեզօծ տերևաոլոռ

Archips (Cacoecia) xylosteana L.

ժբ.

Կաղնու կանաչ տերևաոլոռ

Tortrix viridana L.

ժգ.

Խնձորենու պտղակեր

Laspeyresia (Cydia carpocapsa) pomonella L.

ժդ.

Տանձենու պտղակեր

Laspeyresia pyrivora Dan.

ժե.

Սալորենու պտղակեր

Grapholitha funebrana Tr.

ժզ.

Կաղնու պտղակեր

Laspeyresia splendana Hb.

ժէ.

Սոճու շիվապատար

Rhyacionia (Evetria) buoliana Schiff.

ժը.

Բողբոջապտտան

Spilonota (Tmetocera) ocellana F.

ժթ.

Պտղատերևոլոր

Hedia (Argyroploce,Olethreutes) variegate Hb.

ի.

Ամենակեր տերևոլոր

Archips podana L.

իա.

Խաղողի ողկուզակեր

Lobesia (Polychrosis) botrana Schiff.

իբ.

Խնձորենու խայտաբղետ ցեց

Lithocolletis blancardella F.

իգ.

Սոսու ցեց

Lithocolletis platani Stgr.

իդ.

Խնձորենու ցեց-տերևոլոր

Simaethis pariana Cl.

իե.

Կաղամբի ցեց

Plutella maculipennis Curt.

իզ.

Խնձորենու ցեց

Hyponomeuta malinellus Z.

իէ.

Պտղացեց

Hyponomeuta padellus L.

իը.

Արոսենու ցեց

Argyresthia conjugella Zell.

իթ.

Խնձորենու ականացեց

Lyonetia clerckella L.

լ.

Ալոճենու կլորավուն ցեց

Leucoptera (Cemiostoma) scitella Z.

լա.

Հացահատիկային ցեց

Sitotroga cerealella Oliv.

լբ.

Ռեկուրվարիա

Recurvaria nanella Hb.

լգ.

Շերտավոր պտղացեց

Anarsia lineatella Z.

լդ.

Ակացիայի հրաթիթեռ

Etiella zinckenella Tr.

լե.

Նռնենու հրաթիթեռ-պտղակեր

Euzophera punicaella Moor.(bigella auct).

լզ.

Ջրաղացի հրաթիթեռ

Ephestia kuhniella Z.

լէ.

Հարավային ամբարային հրաթիթեռ

Plodia interpunctella Hb.

լը.

Արևածաղկի հրաթիթեռ

Homoeosoma nebulellum Den et Schiff.

լթ.

Ալրի հրաթիթեռ

Pyralis farinalis L.

խ.

Եգիպտացորենի հրաթիթեռ

Ostrinia(Pyrausta)nubilalis Hb

խա.

Արծաթափայլ լուսնիկ

Phalera bucephala L.

խբ.

Ալոճաթիթեռ

Aporia crataegi L.

խգ.

Կաղամբի ճերմակաթիթեռ

Pieris brassicae L.

խդ.

Շաղգամի ճերմակաթիթեռ

Pieris rapae L.

խե.

Տատասկափշաթիթեռ

Vanessa (Pyrameis) cardui L.

խզ.

Կանաչ երկրաչափ

Chlorissa pulmentaria Guen.

խէ.

Ձմեռային երկրաչափ

Operoptera (Cheimatobia) brumata L.

խը.

Կոկռոշենու երկրաչափ

Abraxas grossulariata L.

խթ.

Նարնջագույն խժռող երկրաչափ

Erannis (Hybernia) aurantiaria Esp.

ծ.

Տերևազրկող երկրաչափ

Erannis (Hybernia) defoliaria L.

ծա.

Բողբոջների ծխագույն երկրաչափ

Boarmia rhomboidaria Schiff.

ծբ.

Օղակավոր բոժոժագործ

Malacosoma neustria L.

ծգ.

Լեռնային օղակավոր բոժոժագործ

Malacosoma parallela Stgr.

ծդ.

Կաղնատերև բոժոժագործ

Gastropacha quercifolia L.

ծե.

Ուռու գեղմաթիթեռ

Leucoma (Stilpnotia) salicis L.

ծզ.

Տարազույգ մետաքսագործ

Lymantria (Ocneria) dispar L.

ծէ.

Ոսկետուտ

Euproctis chrysorrhoea L.

ծը.

Վայրի բվիկ

Euxoa conspicua Hb.

ծթ.

Բացականչական բվիկ

Agrotis exclamationis L.

կ.

Աշնանացանի բվիկ

Agrotis segetum Schiff.

կա.

Իպսիլոն բվիկ

Agrotis ypsilon Rott.

կբ.

C – սև բվիկ

Amathes (Graphiphora) C – nigrum L.

կգ.

Կաղամբի բվիկ

Mamestra (Barathra) brassicae L.

կդ.

Բանջարանոցային բվիկ

Mamestra (Polia) oleracea L.

կե.

Հացահատիկի մոխրագույն բվիկ

Apamea anceps Schiff. (sordida Bkh.)

կզ.

Հացահատիկի բվիկ

Apamea (Parastichtis, Hadena,

Trachea)sordens Hfn (= basilinea F.)

կէ.

Կարադրինա

Laphygma (Caradrina) exigua Hb.

կը.

Բամբակենու կնգուղակեր

Heliothis (Chloridea) obsoleta F.

կթ.

Առվույտի բվիկ

Heliothis (Chloridea) viriplaca Hfn. ( dipsacea L.)

հ.

Գամմա բվիկ

Autographa (Phytometra, Plusia) gamma L.

հա.

Օկնոգինա

Ocnogyna loewii var. Armena Stgr

հբ.

Կարտոֆիլի ցեց

Phthorimaea operculella Zell.

16.

Հիվանդություններ

1)

Սնկային

ա.

Փոշեմրիկ

Ustilago tritici (Pers) Jens

բ.

Կարծրամրիկ

Tilletia tritici Wint.

գ.

Ցողունային մրիկ

Urocystis tritici korn

դ.

Գաճաճային մրիկ

Tilletia controversa kuhn.

ե.

Եղջերացավ

Claviceps purpurea Tul.

զ.

Գորշ ժանգ

Puccinia triticina Erikss.

է.

Դեղին ժանգ

Puccinia glumarum Erikss

ը.

Ցողունային ժանգ

Puccinia graminis pers. f. tritici Erikss et Henn.

թ.

Ալրացող

Erysiphe sp.

ժ.

ժա.

Թառամում

Գորշ բծավորություն

Fusarium oxysporum Schll.

Alternaria sp.Sacc.

ժբ.

Սովորական քոս

Actinomyces scabies Guss.

ժգ.

Արծաթավուն քոս

Spondilocladium atrovirens H.

ժդ.

Սև քոս (ռիզոկտոնիոզ)

Rizoctonia solani kuhn.

ժե.

Փոշենման քոս

Spongocpora subterranea Wallr.

ժզ.

Ֆոմա

Phoma solanicola Pr. et Del.

ժէ.

Գորշ բծավորություն

Macrosporium solani Ell et mart.

ժը.

Չոր փտում

Fusarium solani App. et. wr.

ժթ.

Ֆիտոֆտորա

Phytophthora infestans DB.

ի.

Մոխրագույն փտում

Botritis cinerea Pers.

իա.

Վերտիցիլոզային թառամում

Verticillium albo-atrum B. ofB.

իբ.

Պտղային փտում

Monilia fructigena Pers.

իգ.

Ծակոտկեն բծավորություն

Clasterosporium carpophilum Ad.

իդ.

Տերևների գանգրոտություն

Exoascus deformans Fuck.

իե.

Անտրակնոզ

Gloesporium sp. cord.

իզ.

Ասկոխիտոզ

Ascochyta sp. sacc.

իէ.

Ցերկոսպորոզ

Cercospora sp. sacc.

իը.

Կեղծ ալրացող

Peronospora sp. Goum.

իթ.

Արմատային փտում

Cylindrocarpon radicicola Wr.

լ.

Կիլա

Plasmodiophora brassicae Wor.

լա.

Հելմինտոսպորիոզ

Helminthosporium sp.

լբ.

Միլդիու կամ կեղծ ալրացող

Plasmopara viticola Berl et de Toni.

լգ.

Օիդիում կամ իսկական ալրացող

Uncinula necator Burrill.

լդ.

Չորացում, ցիտոսպորոզ

Cytospora leucostoma Sacc.

լե.

Սալորի պտղի ձևափոխություն (գրպանիկ)

Exoascus pruni Sadeb.

լզ.

Ձիթանման բորբոս

Cladosporium herbarum Link.

լէ.

Վարդագույն բորբոսանման փտում

Trichothecium roseum Link.

լը.

Կանաչա-բորբոսանման փտում

Aspergillus glaucum Link.

լթ.

Արմատային խցանում

Pyrenochaeta sp. aeta

խ.

Սև ոտիկ

Rhizoctonia, Pythium

2)

Բակտերիալ

ա.

Բակտերիալ թառամում (օղակաձև փտում)

Corynebacterium sepedonicum S.

բ.

Բակտերիալ քաղցկեղ

Clavibacter michiganensis pv.

գ.

Բակտերիոզ

Pseudomonas sp. Sm. et Br.

դ.

Գագաթնային փտում

Bacterium lycopersici Burgw.

ե.

Բակտերիալ սև բծավորություն

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria

զ.

Ցողունի միջուկի նեկրոզ

Pseudomonas carrugata

է.

Բակտերիալ բծավորություն

Pseudomonas seringae pr. tomato

ը.

 Կարտոֆիլի տերևների ոլորում

Solanum virus 14 Smith

թ.

 Կնճռոտ մոզաիկա

Solanophilus tuberosi+Aphidophilus

tuberosi Rizcov (X bupyc + Y bupyc)

ժ.

Ստրիկ

Streak

ժա.

Ստոլբուր, ֆիտոպլազմային հիվանդություն

Lycopersicum virus 5 Smith.

ժբ.

Կարճ հանգուցայնություն

Virus

ժգ.

Սովորական մոզաիկա

Nicotiana virus-1

ժդ.

Դեղին մոզաիկա

Nicotiana virus-1-c

3)

Նեմատոդներ

ա.

Հյուսիսային գալային նեմատոդ

Meloidogyne hapla Chitwood.

բ.

Հարավային գալային նեմատոդ

Meloidogyne incognita Chitwood.

գ.

Ճավայան գալային նեմատոդ

Meloidogyne javanica Chitwood.

դ.

Բամբակենու գալային նեմատոդ

Meloidogyne incognita acrita Ch.

ե.

Գետնանուշի կամ ավազային նեմատոդ

Meloidogyne arenaria Chit.

զ.

Տաջիկական գալային նեմատոդ

Meloidogyne tadshikistanica kirjanova et Jvanova.

է.

Կակտուսի ցիստառաջացնող նեմատոդ

Heterodera cacti Filipjev and Shuumans

ը.

Ճակնդեղի ցիստառաջացնող նեմատոդ

Heterodera schachtii Schmidt.

թ.

Կաղամբի ցիստառաջացնող նեմատոդ

Heterodera cruciferae Franklin

ժ.

Կարտոֆիլի ցողունային նեմատոդ

Ditylenchus destructor Thorn.

ժա.

Սոխի ցողունային նեմատոդ

Ditylenchus allii Ber.

ժբ.

Մարգագետնային կարճամարմին նեմատոդ

Pratylenchus pratensis de Man.

ժգ.

Վարսակի նեմատոդ

Aphelenchus avenae Bastian.

ժդ.

Կրիկոնեմատիդներ

Criconematidae Geraert.

ժե.

Պրատիլենխներ

Pratylenchidae Siddige.

ժզ.

Հելիկոտիլենխներ

Helicotylenchidae-Steiner.

ժէ.

Պարատիլենխներ

Paratylenchidae Raski.

12.

Մոլախոտեր

1)

Ոչ պարազիտներ

ա.

Էֆեմերներ

 

Աստղիկ միջին

Stellaria media L.

բ.

Վաղ գարնանայիններ

 

Բողկ գազարանման

Caucalis daucoides L.

 

Գորտնուկ դաշտային

Ranunculus arvensis L.

 

Խրփուկ սովորական

Avena fatua L.

 

Ծխաբույս վայլանտիի

Fumaria vaillantii lois.

 

Կաղամբուկ դաշտային

Brassica campestris L.

 

Հնդկացորեն թաթարական

Fagopyrum tataricum L.

 

Մատիտեղ թռչնի

Polygonum aviculare L.

 

Մատիտեղ պատատուկային

Polygonum convolvulus L.

 

Տարածուկ սովորական

Spergula arvensis mert.

 

Որոմ պարսկական

Lolium persicum boiss,HoH.

գ.

Ուշ գարնանայիններ

 

Աբեղախոտ միամյա

Stachys annuus L.

 

Անթեմ գարշահոտ

Anthemis cotula L.

 

Բամբակաղբեր ուռած

Hibiscus trionum L.

 

Դանդուռ բանջարանոցային

Portulaca oleracea L.

 

Դառնափուշ սովորական

Xanthium strumarium L.

 

Եղինջ այրող

Urtica urens L.

 

Թելուկ սպիտակ

Chenopodium album L.

 

Տատաշ գետնատարած

Tribulus terrestris L.

 

Խոզանուկ անթավ

Setaria glauca L.

 

Կոտեմ դաշտային

Lepidium campestre R. BR.

 

Հավակատար հասկավոր

Amarantus retroflexus L.

դ.

Աշնանածիլեր

 

Աղբուկ բարձր

Sisimbrium altissimum L.

 

Ավլախոտ սովորական

Descurania sophia L.

 

Աղբակոտեմ գարշահոտ

Lepidium ruderale L.

 

Ցորնուկ ճապոնական

Bromus japonicus Thbg.

 

Բերենիկե դաշտային

Veronica L.

 

Արջնդեղ թունավոր

Agrostemma githago L.

 

Երիցուկ անհոտ

Chamaemel um inodorum vis.

 

Դելֆին արևելյան

Consolida orientalis Schrod.

 

Կաքավկրկուտ դաշտային

Lithospermum arvense L.

 

Հալևորիկ գարնանաբեր

Senecio vernalis W. K.

 

Հովվամաղախ

Capsella bursa pa storis M.

 

Տերեփուկ կապույտ

Centaurea cyanus L.

 

Մանուշակ դաշտային

Viola arvensis M.

 

Վիկ թավոտ

Vicia villosa Roth.

 

Ծվծվուկ եղանանման

Silene dichotoma Ehrh.

 

Հողմախոտ

Apera spica venti P. B.

 

Իժախոտ սովորական

Echium vulgare L.

ե.

Երկամյաներ

 

Բանգի սև

Hyoscyamus niger L.

 

Կակաչ մեկծաղկանի

Papaver monanthum Trau.

 

Իշառվույտ դեղին

Melilotus officinalis Des.

 

Կծվուկ արևելյան

Bunias orientalis L.

 

Կաղշնակ սովորական

Onopordon acanthimum L.

 

Կռատուկ մեծ

Arctium lappa L.

 

Ղմի սոխուկային

Chaerophyllum bulbosum L.

 

Սիբեխ սովորական

Falicaria vulgaris Bern.

 

Պիսակ բծավոր

Conium maculatum L.

 

Տատասկափուշ գանգուր

Carduus crispus L.

զ.

Առանցքաարմատավորներ

 

Ավելուկ գանգուր

Rumex crispus L.

 

Եզան լեզու նշտարատերև

Plantago la nceolata L.

 

Թրթնջուկ սովորական

Rumex acetosa L.

 

Ժախ թավոտ

Heracleum trachyloma fisch.et Lall.

 

Խատուտիկ սովորական

Taraxacum vulgare Lam.

 

Օշինդր դառը

Artemisia absinthium L.

 

Կավաժիպակ իտալական

Anchusa italica Retz.

 

Գազ ոսկեգույն

Astragalus aureus willd.

 

Երինջնակ դաշտային

Eryngium campestre L.

է.

Փնջարմատավորներ

 

Գորտնուկ թունավոր

Ranunculus sceleratus L.

 

Եզան լեզու մեծ

Plantago major L.

 

Առյուծատամ մազոտ

Leontodon hispidus L.

 

Նարդոս արևելյան

Nardus orientalis L.

 

Ոսկեծաղիկ բազմաթերթիկ

Caltha palypetala Hochst.

ը.

Ծլարմատավորներ

 

Արևքուրիկ սովորական

Hypericum perforatum L.

 

Գյուղավեր դաշտային

Cirsium arvense Scop.

 

Դառնարմատ սովորական

Goebelia alopecuroides Bge.

 

Դառնախոտ թունավոր

Acroptilon picris C.A.M.

 

Եղինջ երկտուն

Urtica dioica L.

 

Զանգակ բողկանման

Campanula rapunculoides L.

 

Թրթնջուկ ճնճղուկի

Rumex acetosella L.

 

Թունաթափ սուր

Cynanchum acutum L.

 

Իշակաթնուկ ձողանման

Euphorbia virgata M.B.

 

Իշամառոլ դաշտային

Sonchus arvensis L.

 

Կտավախոտ

Linaria L. Mill

 

Պատատուկ դաշտային

Convolvulus arvensis L.

 

Ուղտափուշ սովորական

Alhagi pseudoalhagi M.B.

 

Քաղցրարմատ

Glycyrrhisa glabra L.

թ.

Կոճղարմատավորներ

 

Արվանտակ

Cynodon dactylon L.

 

Եղեգն սովորական

Phragmites communis L.

 

Կերոն նեղատերև

Typha angustifolia L.

 

Հազարատերևուկ սովորական

Achillea millefolium L.

 

Ձիաձետ դաշտային

Equisetum arvense L.

 

Մոլասորգո

Sorghum halepense L.

 

Նետաբույս եռատերև

Sagittaria trifolia L.

 

Սեզ սողացող

Agropyrum repens L.

ժ.

Պալարավորներ

 

Աբեղախոտ ճահճային

Stachys palustris L.

 

Անանուխ երկարատերև

Mentha longifolia L.

 

Դուն կլոր

Cyperus rotundus L.

 

Խորդենի գծատերևամասնիկային

Geranium linearilobum D.C.

 

Տափոլոռ պալարակիր

Lathyrus tuberosus L.

ի.

Սոխուկավորներ

 

Սոխ կլոր

Allium rotundum L.

լ.

Սողացողներ

 

Գորտնուկ սողացող

Ranunculus repens L.

 

Երեքնուկ սողացող

Trifolium repens L.

 

Մատնունի արևելյան

 Potentilla orientalis Juz.

2)

Պարազիտներ

ա.

Արմատային պարազիտներ

 

Ճրագախոտ դեղին

Orobanche lutea Baumg.

 

Ճրագախոտ ճյուղավոր

Orobanche ramosa L.

բ.

Կիսապարազիտներ

 

Խշխշան մեծ

Alectrolophus major Rchb.

(հավելվածը խմբ. 19.07.13 N 426-Ն)