Համարը 
N 506-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2013.09.04/26(470).1 Հոդ.249.25
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Մշակույթի նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
05.08.2013
Ստորագրող մարմինը 
Մշակույթի նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
05.08.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
14.09.2013
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

28 օգոստոսի 2013 թ.

Պետական գրանցման թիվ 11113339

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

5 օգոստոսի 2013 թ.

N 506-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Գրադարանների և գրադարանային գործի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ կետի պահանջով՝

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

1. Սահմանել գրադարանային աշխատողների մասնագիտական որակավորման չափանիշները՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախարար`

Հ. Պողոսյան

 

 

Հավելված

ՀՀ մշակույթի նախարարի

2013 թվականի օգոստոսի 5-ի

N 506-Ն հրամանի

 

ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

 

ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ

 

1. Գրադարանային աշխատողները պետք է ունենան հետևյալ մասնագիտական որակավորման չափանիշները՝

1) Գրադարանի փոխտնօրեն գիտական գծով

ա. «Փաստաթղթատեղեկատվական ռեսուրսների վերլուծաբան» կամ «Գրադարանային-տեղեկատվական գործի մենեջեր, մատենագետ, փաստաթղթագետ» մասնագիտությամբ մագիստրոսի աստիճան, կամ գիտական աստիճան և առնվազն 7 տարվա գրադարանային աշխատանքի փորձ, կամ

բ. բարձրագույն կրթություն՝ մագիստրոսի աստիճանով, կամ գիտական աստիճան և առնվազն 10 տարվա գրադարանային աշխատանքի փորձ:

2) Գրադարանի գիտնական քարտուղար

ա. «Փաստաթղթատեղեկատվական ռեսուրսների վերլուծաբան» կամ «Գրադարանային-տեղեկատվական գործի մենեջեր, մատենագետ, փաստաթղթագետ» մասնագիտությամբ մագիստրոսի աստիճան, կամ գիտական աստիճան և առնվազն 3 տարվա գրադարանային աշխատանքի փորձ, կամ

բ. բարձրագույն կրթություն՝ մագիստրոսի աստիճանով, կամ գիտական աստիճան և առնվազն 10 տարվա գրադարանային աշխատանքի փորձ:

3) Բաժնի վարիչ

ա. «Փաստաթղթատեղեկատվական ռեսուրսների վերլուծաբան» կամ «Գրադարանային-տեղեկատվական գործի մենեջեր, մատենագետ, փաստաթղթագետ» մասնագիտությամբ մագիստրոսի աստիճան, կամ գիտական աստիճան և առնվազն 1 տարվա գլխավոր գրադարանավարի կամ գլխավոր մատենագետի աշխատանքի փորձ, կամ

բ. բարձրագույն կրթություն մագիստրոսի աստիճանով, կամ գիտական աստիճան և առնվազն 3 տարվա գլխավոր գրադարանավարի կամ գլխավոր մատենագետի աշխատանքային փորձ:

4) Մասնաճյուղի վարիչ

ա. «Փաստաթղթատեղեկատվական ռեսուրսների վերլուծաբան» կամ «Գրադարանային-տեղեկատվական գործի մենեջեր, մատենագետ, փաստաթղթագետ» մասնագիտությամբ մագիստրոսի աստիճան, կամ գիտական աստիճան և առնվազն 1 տարվա գլխավոր գրադարանավարի կամ գլխավոր մատենագետի աշխատանքի փորձ, կամ

բ. բարձրագույն կրթություն՝ մագիստրոսի աստիճանով, կամ գիտական աստիճան և առնվազն 3 տարվա գլխավոր գրադարանավարի կամ գլխավոր մատենագետի աշխատանքային փորձ:

5) Գլխավոր գրադարանավար

ա. «Փաստաթղթատեղեկատվական ռեսուրսների վերլուծաբան» կամ «Գրադարանային-տեղեկատվական գործի մենեջեր, մատենագետ, փաստաթղթագետ» մասնագիտությամբ մագիստրոսի աստիճան, կամ գիտական աստիճան և առնվազն 1 տարվա առաջատար գրադարանավարի աշխատանքի փորձ, կամ

բ. բարձրագույն կրթություն և առնվազն 3 տարվա առաջատար գրադարանավարի աշխատանքային փորձ:

6) Առաջատար գրադարանավար

ա. «Գրադարանային տեղեկատվություն և մատենագիտություն» կամ «Գրադարանավար-մատենագետ, մանկավարժ» մասնագիտությամբ բակալավրի աստիճան և առնվազն 1 տարվա առաջին կարգի գրադարանավարի աշխատանքի փորձ, կամ

բ. բարձրագույն կրթություն և առնվազն 3 տարվա առաջին կարգի գրադարանավարի աշխատանքային փորձ:

7) Առաջին կարգի գրադարանավար

ա. «Գրադարանային տեղեկատվություն և մատենագիտություն» կամ «Գրադարանավար-մատենագետ, մանկավարժ» մասնագիտությամբ բակալավրի աստիճան և առնվազն 1 տարվա երկրորդ կարգի գրադարանավարի աշխատանքային փորձ, կամ

բ. բարձրագույն կրթություն և առնվազն 3 տարվա երկրորդ կարգի գրադարանավարի աշխատանքային փորձ:

8) Երկրորդ կարգի գրադարանավար

ա. բարձրագույն կրթություն բակալավրի աստիճանով` առանց աշխատանքային փորձի պահանջի, կամ

բ. միջին մասնագիտական կրթություն և առնվազն 3 տարվա գրադարանավարի աշխատանքային, փորձ:

9) Գրադարանավար

ա. միջին մասնագիտական կրթություն առանց աշխատանքային փորձի պահանջի, կամ

բ. միջնակարգ կրթություն համապատասխան վերապատրաստմամբ:

10) Գլխավոր մատենագետ

ա. «Գրադարանային տեղեկատվություն և մատենագիտություն» կամ «Գրադարանավար-մատենագետ, մանկավարժ» կամ «Փաստաթղթատեղեկատվական ռեսուրսների վերլուծաբան» կամ «Գրադարանային-տեղեկատվական գործի մենեջեր, մատենագետ, փաստաթղթագետ» մասնագիտությամբ մագիստրոսի աստիճան, կամ գիտական աստիճան և առնվազն 1 տարվա առաջատար մատենագետի աշխատանքի փորձ, կամ

բ. հումանիտար գիտությունների ուղղությամբ՝ բարձրագույն կրթություն՝ մագիստրոսի աստիճան, կամ գիտական աստիճան և առնվազն 3 տարվա առաջատար մատենագետի աշխատանքային փորձ:

11) Առաջատար մատենագետ

ա. «Գրադարանային տեղեկատվություն և մատենագիտություն» կամ «Գրադարանավար-մատենագետ, մանկավարժ» կամ «Փաստաթղթատեղեկատվական ռեսուրսների վերլուծաբան» կամ «Գրադարանային-տեղեկատվական գործի մենեջեր, մատենագետ, փաստաթղթագետ» մասնագիտացումներ մագիստրոսի աստիճանով և առնվազն 1 տարվա առաջին կարգի մատենագետի (մատենագետի) աշխատանքի փորձ, կամ

բ. հումանիտար գիտությունների ուղղությամբ՝ բարձրագույն կրթություն և առնվազն 3 տարվա առաջին կարգի մատենագետի (մատենագետի) աշխատանքային փորձ:

12) Առաջին կարգի մատենագետ (մատենագետ)

ա. «Գրադարանային տեղեկատվություն և մատենագիտություն» կամ «Գրադարանավար-մատենագետ, մանկավարժ» կամ «Փաստաթղթատեղեկատվական ռեսուրսների վերլուծաբան» բակալավրի աստիճան առանց աշխատանքային փորձի պահանջի, կամ

բ. հումանիտար գիտությունների ուղղությամբ՝ բարձրագույն կրթություն (մագիստրոսի աստիճանով)` առանց աշխատանքային փորձի պահանջի:

13) Արդի տեխնոլոգիաների մասնագետ

ա. բարձրագույն կրթություն բակալավրի աստիճանով` առանց աշխատանքային փորձի պահանջի, կամ

բ. միջին մասնագիտական կրթություն և առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ:

14) Վերականգնող

ա. միջին մասնագիտական կրթություն առանց աշխատանքային փորձի պահանջի, կամ

բ. միջնակարգ կրթություն և առնվազն 5 տարվա վերականգնողի աշխատանքային փորձ:

15) Կազմարար

ա. միջին մասնագիտական կրթություն առանց աշխատանքային փորձի պահանջի, կամ

բ. միջնակարգ կրթություն և առնվազն 5 տարվա կազմարարական աշխատանքի փորձ: