Համարը 
N 1904-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2007.01.31/7(531) Հոդ.147
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
14.12.2006
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
13.01.2007
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
19.01.2007
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
10.02.2007
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ՈՒ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔՈՒՄ ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻ ԵՎ ՆԻՏՐԱՏՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՄՆԱՑՈՐԴԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
19 հունվարի 2007 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

14 դեկտեմբերի 2006 թվականի N 1904-Ն

ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ՈՒ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔՈՒՄ ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻ ԵՎ ՆԻՏՐԱՏՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՄՆԱՑՈՐԴԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 2200-Ն որոշման N 1 հավելվածի 164-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել կենդանական և բուսական ծագում ունեցող սննդամթերքում պեստիցիդների և նիտրատների առավելագույն մնացորդային քանակը` համաձայն NN 1, 2, 3, 4 և 5 հավելվածների:

(1-ին կետը փոփ. 03.10.13 N 1082-Ն)

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան


2007 թ. հունվարի 13
Երևան

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2006 թվականի
դեկտեմբերի 14-ի N 1904-Ն որոշման

ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔՈՒՄ ԴԴՏ-Ի ԵՎ ՀՔՑՀ-Ի ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՄՆԱՑՈՐԴԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԸ
(վերնագիրը խմբ. 03.10.13 N 1082-Ն)

 

Կենդանական ծագման սննդամթերք

Պեստիցիդներ, մգ/կգ

Միս, այդ թվում` կիսապատրաստվածքներ,
թարմ, պաղեցված, քիչ սառեցված (բոլոր
տեսակի մորթի, որսի ենթակա և վայրի
կենդանիների)
ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, զամմա-իզոմերներ)
-0.1
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-0,1
Մորթի ենթակա կենդանիների ենթամթերք,
պաղեցված, սառեցված (լյարդ, երիկամներ,
լեզու, ուղեղ, սիրտ), խոզի կաշի, սննդային
արյուն և դրանցից պատրաստված մթերք
ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, զամմա իզոմերներ)
-0,1
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-0,1
Երշիկեղեն, մորթի ենթակա կենդանիների
մսից, մթերք, խոհարարական արտադրանք
մսից
ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
-0.1
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-0,1
Ենթամթերքից պատրաստված մսամթերք
(պաշտետներ, լիվերային երշիկներ,
զելեցներ, դոնդողներ, արյունային երշիկներ)
և արյուն։
Եփված արտադրանք ենթամթերքի, երշիկի,
արյան, լցոնքի օգտագործմամբ (երշիկներ,
արյունային երշիկներ, լցոնքով ուտեստներ)
ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
-0.1
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-0,1
Պահածոներ ենթամթերքից, այդ թվում`
պաշտետային (բոլոր տեսակների մորթի և
որսի ենթակա կենդանիներից)
ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
-0.1
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-0,1
Միս սուբլիմացիոն և տաք չորացված ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
-0.1
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-0,1
Պահածոներ մսից, մսաբուսային ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
-0.1
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-0,1
Թռչուն, այդ թվում կիսապատրաստվածքներ,
թարմ, պաղեցված, սառեցված (բոլոր տեսակի`
մորթի ենթակա և վայրի թռչունների)
ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
-0.1
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-0,1
Ենթամթերք, կիսապատրաստվածքներ
ենթամթերքից
ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
-0.1
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-0,1
Երշիկեղեն, ապուխտներ, խոհարարական
արտադրանք թռչնի մսից
ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
-0.1
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-0,1
Ենթամթերքից պատրաստված մսամթերք
(պաշտետներ, լիվերային երշիկներ և այլն)
ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
-0.1
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-0,1
Պահածոներ թռչնամսից (մսաբուսային այդ
թվում պաշտետային և խճողակային)
ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
-0.1
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-0,1
Թռչնամիս տաք և սուբլիմացիոն չորացված ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
-0.1
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-0,1
Ձու և դրա հեղուկ արտադրանքը
(սպիտակուց, դեղնուց, մելանժ)
ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
-0.1
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-0,1
Ձվի փոշի չոր (ձվի փոշի, սպիտակուց,
դեղնուց)
ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
-0.1
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-0,1
Ձվի սպիտակուց (ալբումին) չոր ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
-0.1
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-0,1
Կաթ, սերուցք հում և ջերմային մշակված,
շիճուկ, շիճուկ կաթնային, հեղուկ
կաթնաթթվային ըմպելիքներ, այդ թվում`
յոգուրտ, թթվասեր, ըմպելիքներ կաթնային
հիմքով, մածուն
ՀՔՑՀ ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
0,05-կաթ, շիճուկ, կաթնային շիճուկ,
հեղուկ կաթնաթթվային ըմպելիքներ,
ըմպելիքներ կաթնային հիմքով
1,25-թթվասեր, կաթնաշոռ ճարպի վերա-
հաշվարկով
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
0.05-կաթ, շիճուկ, կաթնային շիճուկ,
հեղուկ կաթնաթթվային
ըմպելիքներ, ըմպելիքներ կաթնային
հիմքով 1,0 թթվասեր, կաթնաշոռ ճարպի
վերահաշվարկով
Կաթնաշոռ և կաթնաշոռային արտադրանք,
մթերք`մածուկանման, կաթնային,
սպիտակուցային
ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
-1,25
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-1.0
Պահածոներ կաթնային (կաթ, սերուցք,
շիճուկ խտացված շաքարով, կաթ
խտացրած, մանրէազերծված)
ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
-1,25
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-1,0

Մթերքներ կաթնային, չոր կաթ, սերուցք,
կաթնաթթվային մթերք, ըմպելիքներ,
պաղպաղակի խառնուրդներ, շիճուկ

ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
-1,25-ճարպի վերահաշվարկով
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
1,0-ճարպի վերահաշվարկով
Պանիրներ (պինդ, կիսապինդ, փափուկ,
աղ դրած և հալած)
ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա իզոմերներ)
-1,25
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-1,0
Պաղպաղակ կաթնային հիմքով ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
-1,25
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-1,0
Սննդային միջավայրեր չոր` կաթնային
հիմքով, մերանի և էուբիոտիկ
միկրոֆլորաների աճեցման համար
ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
-1,25
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-1,0
Կաթ պարունակող մթերք` ոչ կաթնային
բաղադրամասերով, այդ թվում` պաղեցված
Հաստատվում` է հաշվի առնելով ոչ կաթնային
բաղադրամասերը և անվտանգության
պահանջները
Ձուկ, կենդանի ձուկ, հում, պաղեցված,
սառեցված, խճողակ, ֆիլե
ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
0,2- ծովային, ծովային կենդանիների միս
0,03-քաղցրահամ ջրերի
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
0,2-ծովային
0,3-քաղցրահամ ջրերի
  2,0-թառափի, սաղմոնի և ծովատառեխի,
ճարպոտ
0,2-ծովային կենդանիների միս
Ձկան պահածոներ և պրեսերվներ ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, զամմա-իզոմերներ)
0,2-ծովային, ծովային կենդանիների միս
0,03-քաղցրահամ ջրերի
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
0,2-ծովային
0,3-քաղցրահամ ջրերի
2,0-թառափի, սաղմոնի և ծովատառեխի, ճարպոտ
0,2-ծովային կենդանիների միս
Ձուկ չորացրած, ապխտած, աղ դրված,
մարինացված և օգտագործման համար
պիտանի այլ ձկնային արտադրանք
ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)- 0.2
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
0,4-բալիկային արտադրանք
2,0-ծովատառեխ ճարպով
Ձկնկիթ, սերմնագեղձեր և դրանցից մթերք ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
-0,2
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-2,0
Ձկան լյարդ և դրանից մթերք ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
-1.0
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-3,0
(հավելվածը խմբ. 03.10.13 N 1082-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2006 թվականի
դեկտեմբերի 14-ի N 1904-Ն որոշման

ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔՈՒՄ ԴԴՏ-Ի, ՀՔՑՀ-Ի, ՀԵՔՍԱՔԼՈՐԲԵՆԶՈԼԻ, ՍՆԴԻԿ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻ, 2,4-Դ ԹԹՎԻ, ԴՐԱ ԱՂԵՐԻ, ԵԹԵՐՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՄՆԱՑՈՐԴԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԸ
(վերնագիրը խմբ. 03.10.13 N 1082-Ն)

Բուսական ծագման սննդամթերք

Պեստիցիդներ մգ/կգ-

Հացահատիկ, այդ թվում` ցորեն, տարեկան,
վարսակ, գարի, հնդկացորեն, սորգո, բրինձ,
եգիպտացորեն
ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
- 0,5
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-0,02
Հեքսաքլորբենզոլ
0,01-ցորեն
Սնդիկօրգանական պեստիցիդներ-չի
թույլատրվում
2,4-Դ թթու, դրա աղերը, եթերները- չի
թույլատրվում
Սերմեր, լոբազգիներ, ոլոռ, լոբի ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)-0,5
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-0,05
Սնդիկօրգանական պեստիցիդներ-չի թույլատրվում
2,4-Դ թթու, դրա աղերը, եթերները - չի
թույլատրվում
Ձավար, վարսակալյուր, փաթիլ ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)-0,5
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-0,02
Հեքսաքլորբենզոլ 0,01-ցորեն
Սնդիկօրգանական պեստիցիդներ-չի թույլատրվում
2,4-Դ թթու, դրա աղերը, եթերները-չի թույլատրվում
Ալյուր ցորենի, այդ թվում մակարոնային
արտադրանքի համար, տարեկանի, վարսակի,
եգիպտացորենի, գարու, սորգոյի, բրնձի,
հնդկացորենի
ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)-0,5
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
0,02-հատիկայիններից
0,05-լոբազգիներից
Հեքսաքլորբենզոլ
0,01-ցորենի
Սնդիկօրգանական պեստիցիդներ-չի թույլատրվում
2,4-Դ թթու, դրա աղերը, եթերները-չի թույլատրվում
Մակարոնային արտադրանք ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)-0,5
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
0,02-հատիկայիններից
0,05-լոբազգիներից
Հեքսաքլորբենզոլ
0,01-ցորենի
Սնդիկօրգանական պեստիցիդներ- չի թույլատրվում
2.4-Դ թթու, դրա աղերը, եթերները-չի թույլատրվում
Սննդային թեփ (ցորենից, տարեկանից)
Հացահատիկների, լոբազգիների և այլ
կուլտուրաների սերմերի սաղմեր,
փաթիլներ և ճարպազատված ալյուր
 
ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
-0,5
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-0.02
Հաց, հացաբուլկեղեն և կաթնահունց արտադրանք ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
-0,5
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
0,02-հատիկայիններից
0,05-լոբազգիներից
Հեքսաքլորբենզոլ
0,01-ցորենի
Սնդիկօրգանական պեստիցիդներ-չի
թույլատրվում
2,4-Դ թթու, դրա աղերը, եթերները- չի
թույլատրվում
Օղաբլիթային, պաքսիմատային արտադրանք,
հացի ձողիկներ և այլն
ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
-0,5
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
0,02-հատիկայիններից
0,05-լոբազգիներից
Հեքսաքլորբենզոլ
0,01-ցորենի
Սնդիկօրգանական պեստիցիդներ-չի թույլատրվում
2.4-Դ թթու, դրա աղերը, եթերները-չի թույլատրվում
Շաքար ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
-0,005
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-0,005
Շաքարային, հրուշակեղենային արտադրանք։
Կարամել, կոնֆետներ գլազուրապատ և ոչ
գլազուրապատ, պոմադային, հարած, գրիլյաժային,
մրգաօղային, իրիս, հալվա, պաստիլա, զեֆիր,
մարմելադ, դոնդողային արտադրանք
ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)-0,005
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-0,005
Շաքարային հրուշակեղեն, շոկոլադ 
և արտադրանք նրանից
ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)-0,005
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-0.005
Կակաո-պտուղ և կակաո-արտադրանք ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
-0.5
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-0,15
Ալրային հրուշակեղեն ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)-0,2
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-0,02
(տողն ուժը կորցրել է 22.04.10 N 444-Ն)
Թարմ և թարմ սառեցված բանջարեղեն,
կարտոֆիլ բոստանային, մրգեր,
հատապտուղներ, սնկեր
ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
0.1-կարտոֆիլ, կանաչ ոլոռ, բազուկ
0,5-սնկեր, բոստանային, բանջարեղեն
0,05-մրգեր, հատապտուղներ, խաղող
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-0,1
Չոր բանջարեղեն, կարտոֆիլ, մրգեր,
հատապտուղներ, սնկեր
ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
0.1-կարտոֆիլ, կանաչ ոլոռ, բազուկ
0,5-սնկեր, բոստանային, բանջարեղեն
0,05-մրգեր, հատապտուղներ, խաղող
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-0,1
Պահածոներ բանջարեղենային, մրգային,
հատապտղային
ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
0,1-կարտոֆիլ, կանաչ ոլոռ, բազուկ
0,5-սնկեր, բոստանային, բանջարեղեն
0,05-մրգեր, հատապտուղներ, խաղող
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-0,1
Պահածոներ սնկային ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
-0,5
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-0,1
Հյութեր, նեկտարներ, ըմպելիք, խտանյութեր,
բանջարեղենային, մրգային, հատապտղային
(պահածոյացված), կիսապատրաստվածքներ
բանջարեղենային, մրգային, պաղպաղակ
մրգային, պտուղ-հատապտղային,
արոմատացված և սննդային սառույց
ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
0.05-հյութեր, ըմպելիքներ
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-0,1
Ջեմ, մուրաբա, պովիդլո, կոնֆիտյուր, պտուղներ
և հատապտուղներ, շաքարով տրորված և այլն,
պտուղ-հատապտղային խտանյութեր շաքարով
ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
-0,05
ԴԴՏ և ղրա մետաբոլիտներ-0,1
Բանջարեղեն, մրգեր, սնկեր, աղ դրած,
մարինացված, թթվեցրած, թրջած
ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
0,1-կարտոֆիլ, կանաչ ոլոռ, բազուկ
0,5-սնկեր, բոստանային, բանջարեղեն
0,05-մրգեր, հատապտուղներ, խաղող
ԴԴՏ ե դրա մետաբոլիտներ-0,1
Ընկույզ ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա իզոմերներ)
-0,5
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-0,15
Ձիթատու կուլտուրաների սերմեր (արևածաղիկ,
սոյա, բամբակ, եգիպտացորեն, կտավատ,
մանանեխ, գետնընկույզ)
ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
0,2-սոյա, բամբակ
0,4-կտավատ, մանանեխ, բապս
0,5-արևածաղիկ, գետնընկույզ
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
0,05-սոյա, բամբակ, եգիպտացորեն
0,1-կտավատ, մանանեխ, բապս
0,15-արևածաղիկ, գետնընկույզ
(հավելվածը փոփ. 22.04.10 N 444-Ն, խմբ. 03.10.13 N 1082-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2006 թվականի
դեկտեմբերի 14-ի N 1904-Ն որոշման

ԲՈՒՍԱԿԱՆ ՅՈՒՂԵՐՈՒՄ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ՃԱՐՊԵՐՈՒՄ ԴԴՏ-Ի ԵՎ ՀՔՑՀ-Ի ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՄՆԱՑՈՐԴԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԸ
(վերնագիրը խմբ. 03.10.13 N 1082-Ն)

Բուսական յուղեր և կենդանական
ճարպեր
Պեստիցիդներ մգ/կգ
Բուսական յուղ (բոլոր տեսակների) ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
0,2
0,05-ռաֆինացված, դեզադորացված
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
0,2
0,1-ռաֆինացված, դեզադորացված
Բուսական յուղերի և կենդանական
ճարպերի վերամշակման մթերք` ներառյալ
ձկան ճարպ (մարգարին, խոհարարական
ճարպեր, հրուշակեղենային ճարպեր,
մայոնեզ, ֆոսֆատիդային խտանյութեր)
ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
0,2
0,05-ռաֆինացված, դեզադորացված
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
0,2
0,1-ռաֆինացված, դեզադորացված
Ճարպ-հումք` տավարի, խոզի, ոչխարի և այլ
մորթի ենթական կենդանիների (սառեցված-
պաղեցված), խոզի ճարպ` սառեցված,
պաղեցված, աղ դրած, ապխտած

ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)-0,2
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-1,0

Ճարպեր` կենդանական, հալեցրած

ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)-0,2
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-1,0

Կարագ կովի

ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
1,25-ճարպի վերահաշվարկով
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
1,0-ճարպի վերահաշվարկով

Ճարպային մթերք` կենդանական` ներառյալ
կաթնային ճարպերի և բուսական յուղերի
համակցմամբ

ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)
1,25-ճարպի վերահաշվարկով
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
1,0-ճարպի վերահաշվարկով

Ձկան և ծովային կաթնասունների ճարպը
որպես բուժ-կանխարգելիչ միջոց

ՀՔՑՀ (ալֆա, բետտա, գամմա-իզոմերներ)-0,1
ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ-0,2

(հավելվածը խմբ. 03.10.13 N 1082-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան

Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2006 թվականի
դեկտեմբերի 14-ի N 1904-Ն որոշման

ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔՈՒՄ ՆԻՏՐԱՏՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՄՆԱՑՈՐԴԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԸ

Սննդամթերքի անվանումը Նիտրատների առավելագույն
(թույլատրելի) քանակը, մգ/կգ
Կարտոֆիլ 250
Կաղամբ սպիտակաթելային վաղահաս 900
Կաղամբ սպիտակաթելային ուշահաս 500
Գազար վաղահաս 400
Գազար ուշահաս 250
Տոմատ 150
Տոմատ (պաշտպանված գրունտ) 300
Վարունգ 150
Վարունգ (պաշտպանված գրունտ) 400
Սեղանի ճակնդեղ 1400
Գլուխ սոխ 80
Կանաչ սոխ 600
Կանաչ սոխ (պաշտպանված գրունտ) 800
Տերևաբանջարեղեն 2000
Տաքդեղ քաղցր 200
Տաքդեղ քաղցր (պաշտպանված գրունտ) 400
Դդմիկ 400
Ձմերուկ 60
Սեխ 90
Մրգեր 60
Բանջարեղեն պարունակող պահածոներ 150
Մսաբուսային պահածոներ 200


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան

 

 

Հավելված N 5

ՀՀ կառավարության 2006 թվականի

դեկտեմբերի 14-ի N 1904-Ն որոշման

 

ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔՈՒՄ ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՄՆԱՑՈՐԴԱՅԻՆ ՔԱՆԱԿԸ
(հավելվածը լրաց. 03.10.13 N 1082-Ն)

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Վ. Գաբրիելյան