Համարը 
թիվ 35-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2014.02.01/2(481).1 Հոդ.15.2
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
20.12.2013
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
20.12.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.02.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 26-Ի ԹԻՎ 110-Ն, 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի ԹԻՎ 232-Ն, 233-Ն, 234-Ն, 235-Ն, 236-Ն, 237-Ն, 238-Ն, 239-Ն, 240-Ն, 241-Ն, 242-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

17 հունվարի 2014 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60314019

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

20 դեկտեմբերի 2013 թ.

թիվ 35-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 26-Ի ԹԻՎ 110-Ն, 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի ԹԻՎ 232-Ն, 233-Ն, 234-Ն, 235-Ն, 236-Ն, 237-Ն, 238-Ն, 239-Ն, 240-Ն, 241-Ն, 242-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի երրորդ մասի գ) կետով և 5-րդ մասով, «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի բ) կետով, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 1-ին մասով և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 110-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնադրության 38-րդ կետի դ) ենթակետով, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի հուլիսի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ 110-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կանոնադրության 39-րդ կետում «տարածքային կառավարում և տեղական ինքնակառավարում» բառերը փոխարինել «միջազգային վիճակագրական համագործակցություն» բառերով:

2. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի սեպտեմբերի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության Արարատի մարզային գործակալության կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ 232-Ն, «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության Արմավիրի մարզային գործակալության կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ 233-Ն, «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության Արագածոտնի մարզային գործակալության կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ 234-Ն, «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության Գեղարքունիքի մարզային գործակալության կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ 235-Ն, «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության Վայոց ձորի մարզային գործակալության կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ 236-Ն, «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության Սյունիքի մարզային գործակալության կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ 237-Ն, «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության Շիրակի մարզային գործակալության կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ 238-Ն, «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության Լոռու մարզային գործակալության կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ 239-Ն, «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության Կոտայքի մարզային գործակալության կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ 240-Ն, «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության Տավուշի մարզային գործակալության կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ 241-Ն, «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության Երևան քաղաքի գործակալության կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ 242-Ն որոշումներով հաստատված կանոնադրություններում կատարել հետևյալ փոփոխություններն ու լրացումը՝

ա) կանոնադրությունների 10-րդ կետի գ) ենթակետում «մարդահամարների» բառերից հետո լրացնել «, գյուղատնտեսական համատարած հաշվառումների» բառերը,

բ) կանոնադրությունների 10-րդ կետի թ) ենթակետը ուժը կորցրած ճանաչել,

գ) կանոնադրությունների 11-րդ կետի գ) ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «հրապարակայնորեն պարզաբանել մարզի կտրվածքով վիճակագրական տեղեկատվության և տվյալների ոչ ճիշտ օգտագործման կամ մեկնաբանման դեպքերը»,

դ) կանոնադրությունների 14-րդ կետի «, իսկ ռեգիոնալ վիճակագրության ռազմավարության մասով Խորհրդի տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման բնագավառը համակարգող անդամը» բառերը հանել:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան