Համարը 
N 704-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2014.03.03/4(483).1 Հոդ.82.6
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ
Ընդունման ամսաթիվը 
22.11.2013
Ստորագրող մարմինը 
Գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
22.11.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
13.03.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԿԱՅԱՑՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ԴՐՈՇՄԱԿՆԻՔՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

24 փետրվարի 2014 թ.

Պետական գրանցման թիվ --------

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

 

22 նոյեմբերի 2013 թ.

ք. Երևան

N 704-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԿԱՅԱՑՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ԴՐՈՇՄԱԿՆԻՔՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Բուսասանիտարիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 10-րդ մասով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1730-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կանոնադրության 15-րդ կետի 1-ին ենթակետով`

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել՝

1) Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող բուսասանիտարական հսկողության ենթակա արտադրանքի բուսասանիտարական հսկողության արդյունքում կայացված որոշումը հաստատող դրոշմակնիքների ձևերը՝ համաձայն N 1 հավելվածի.

2) Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող բուսասանիտարական հսկողության ենթակա արտադրանքի բուսասանիտարական հսկողության արդյունքում կայացված որոշումը հաստատող դրոշմակնիքների կիրառման կանոնները՝ համաձայն N 2 հավելվածի.

3) բուսասանիտարական կարանտին հսկողության (վերահսկողության) ակտի ձևը՝ համաձայն N 3 հավելվածի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը:

 

  Ա. Բախչագուլյան

 

 

Հավելված 1

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության

պետական ծառայության պետի

2013 թվականի նոյեմբերի 22-ի

N 704-Ն հրամանի

 

Ձ ԵՎ Ե Ր

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԿԱՅԱՑՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ԴՐՈՇՄԱԿՆԻՔՆԵՐԻ

 

ՁԵՎ 1

 

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

Բուսասանիտարական կարանտին հսկողություն

ՀՀ

(վերահսկողություն)

01-001

 

Ներմուծումը թույլատրվում է

 

Առաքման վայրում ենթակա է բուսասանիտարական կարանտին հսկողության (վերահսկողության)

 

Բուսասանիտարական կարանտին հսկողության

(վերահսկողության) ակտ

---------------------------------թ. N----------------------------------

 

Ծառայության պաշտոնատար անձ ----------------------------------

 

Ստորագրություն ----------------------

ՁԵՎ 2

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

Բուսասանիտարական կարանտին հսկողություն

ՀՀ

(վերահսկողություն)

01-001

 

Ներմուծումը արգելվում է

 

Բուսասանիտարական կարանտին հսկողության

(վերահսկողության) ակտ

 

---------------------------------թ. N----------------------------------

 

Ծառայության պաշտոնատար անձ ----------------------------------

 

Ստորագրություն ----------------------

 

ՁԵՎ 3

 

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

Բուսասանիտարական կարանտին հսկողություն

ՀՀ

(վերահսկողություն)

01-001

 

Տարանցիկը թույլատրվում է

 

Բուսասանիտարական կարանտին հսկողության

(վերահսկողության) ակտ

 

---------------------------------թ. N----------------------------------

 

Ծառայության պաշտոնատար անձ ----------------------------------

 

Ստորագրություն ----------------------

ՁԵՎ 4

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

Բուսասանիտարական կարանտին հսկողություն

ՀՀ

(վերահսկողություն)

01-001

 

Տարանցիկը արգելվում է

 

Բուսասանիտարական կարանտին հսկողության

(վերահսկողության) ակտ

 

---------------------------------թ. N----------------------------------

 

Ծառայության պաշտոնատար անձ ------------------------------------

 

Ստորագրություն ----------------------

ՁԵՎ 5

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

Բուսասանիտարական կարանտին հսկողություն

ՀՀ

(վերահսկողություն)

01-001

 

Թույլատրվում է բաց թողնել առանց իրացման իրավունքի

 

Բուսասանիտարական կարանտին հսկողության

(վերահսկողության) ակտ

 

---------------------------------թ. N----------------------------------

 

Ծառայության պաշտոնատար անձ ------------------------------------

 

Ստորագրություն ----------------------

ՁԵՎ 6

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

Բուսասանիտարական կարանտին հսկողություն

ՀՀ

(վերահսկողություն)

01-001

 

Թույլատրվում է բաց թողնել

 

Բուսասանիտարական կարանտին հսկողության

(վերահսկողության) ակտ

 

---------------------------------թ. N----------------------------------

 

 

Ծառայության պաշտոնատար անձ ------------------------------------

 

Ստորագրություն ----------------------

ՁԵՎ 7

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն

Բուսասանիտարական կարանտին հսկողություն

ՀՀ

(վերահսկողություն)

01-001

 

Արգելվում է բաց թողնել

 

Բուսասանիտարական կարանտին հսկողության

(վերահսկողության) ակտ

 

---------------------------------թ. N----------------------------------

 

Ծառայության պաշտոնատար անձ ------------------------------------

 

Ստորագրություն ----------------------

 

 

Հավելված 2

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության

պետական ծառայության պետի

2013 թվականի նոյեմբերի 22-ի

N 704-Ն հրամանի

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ն Ե Ր

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԿԱՅԱՑՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ԴՐՈՇՄԱԿՆԻՔՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ

 

1. Դրոշմակնիքի չափսերն են՝ 60 մմ x 35 մմ։

2. Բուսասանիտարական կարանտին հսկողության (վերահսկողության) դրոշմակնիքների պատրաստման ժամանակ օգտագործվող պայմանական նշանները:

3. Վերևի աջ անկյունում - մարզի/տարածաշրջանի ծածկագիր և բույսերի կարանտին սահմանային հսկիչ կետի (բուսասանիտարական հսկիչ կետի) եռանիշ ծածկագիր, որը առաջնորդվում է մարզի ծածկագրով:

4. Վերևի ձախ անկյունում - Հայաստանի Հանրապետության պայմանական նշանը:

Դրոշմակնիք 1. Ներմուծումը թույլատրվում է - Առաքման վայրում ենթակա է բուսասանիտարական կարանտին հսկողության (վերահսկողության) - եթե բուսասանիտարական կարանտին հսկողության (վերահսկողության) արդյունքում որոշվել է թույլատրել բուսասանիտարական հսկողության ենթակա ապրանքների ներմուծումը, ապա Հայաստանի Հանրապետության սահմանի անցակետում դրվում է բուսասանիտարական հավաստագրի և տրանսպորտային (փոխադրման) փաստաթղթերի վրա:

 Դրոշմակնիք 2. Ներմուծումը արգելվում է - եթե բուսասանիտարական կարանտին հսկողության (վերահսկողության) արդյունքում որոշվել է արգելել բուսասանիտարական հսկողության ենթակա ապրանքների ներմուծումը, ապա Հայաստանի Հանրապետության սահմանի անցակետում դրվում է բուսասանիտարական հավաստագրի և տրանսպորտային (փոխադրման) փաստաթղթերի վրա:

Դրոշմակնիք 3. Տարանցիկը թույլատրվում է - եթե բուսասանիտարական կարանտին հսկողության (վերահսկողության) արդյունքում որոշվել է թույլատրել բուսասանիտարական հսկողության ենթակա ապրանքների տեղափոխումը, ապա Հայաստանի Հանրապետության սահմանի անցակետում դրվում է բուսասանիտարական հավաստագրի և տրանսպորտային (փոխադրման) փաստաթղթերի վրա:

Դրոշմակնիք 4. Տարանցիկը արգելվում է - եթե բուսասանիտարական կարանտին հսկողության (վերահսկողության) արդյունքում որոշվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արգելել բուսասանիտարական հսկողության ենթակա ապրանքների մուտքը, ապա Հայաստանի Հանրապետության սահմանի անցակետում դրվում է բուսասանիտարական հավաստագրի և տրանսպորտային (փոխադրման) փաստաթղթերի վրա:

Դրոշմակնիք 5. Թույլատրվում է բաց թողնել առանց իրացման իրավունքի - այն դեպքում, երբ հարկավոր է իրականացնել բուսասանիտարական կարանտին միջոցառումներ, դրվում է բուսասանիտարական հսկողության ենթակա ապրանքների մաքսային ձևակերպումների ավարտման վայրում:

Դրոշմակնիք 6. Թույլատրվում է բաց թողնել - եթե համապատասխանում են բուսասանիտարական կարանտին հսկողության պահանջներին, ապա դրվում է բուսասանիտարական հսկողության ենթակա ապրանքների մաքսային ձևակերպումների (առաքման վայր) ավարտման վայրում:

Դրոշմակնիք 7. Արգելվում է բաց թողնել - եթե չեն համապատասխանում բուսասանիտարական կարանտին հսկողության պահանջներին, ապա դրվում է բուսասանիտարական հսկողության ենթակա ապրանքների մաքսային ձևակերպումների (առաքման վայր) ավարտման վայրում:

 

 

Հավելված 3

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության

պետական ծառայության պետի

2013 թվականի նոյեմբերի 22-ի

N 704-Ն հրամանի

 

Ձև

 

ՀՀ ԳՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

____________________________________________________________________________________

(փաստաթուղթ տրամադրող լիազոր մարմնի անվանումը)

 

Ա Կ Տ

 

ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ (ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ)

 

_____________________________

(տրման ամսաթիվը)

 

N ________

 
 

Իմ՝ լիազորված պաշտոնատար անձի ___________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ կողմից,

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը, հայրանունը)

 

իրականացվել է բուսասանիտարական հսկողության ենթակա ապրանքի՝ ________________________

________________________________________________________________________________

(բուսասանիտարական հսկողության ենթակա ապրանքի անվանումը և քանակությունը)

 

և տրանսպորտային միջոցի ___________________________________________ հսկողություն (զննում)

(տրանսպորտային միջոցի համարը)

 

ժամանած ____________________________________________________________________ -ից

(երկրի անվանումը)

 

ծագումը _______________________________________________________________________

(երկրի անվանումը)

 

բուսասանիտարրական հավաստագիր __________________________________________________

(բուսասանիտարական հավաստագրի համարը, տրման ամսաթիվը)

 

տրված _______________________________________________________________________

(երկրի անվանումը)

 

արտահանող (ուղարկող) ___________________________________________________________

(կազմակերպության կամ ֆիզիկական անձի անվանումը, գտնվելու կամ բնակության վայրը)

ներմուծող (ստացող) ______________________________________________________________

(կազմակերպության կամ ֆիզիկական անձի անվանումը, գտնվելու կամ բնակության վայրը)

___________________________________________________________ արդյունքում հաստատվել է

(միջոցառման անվանումը)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________:

 

Բուսասանիտարական հսկողության ենթակա ապրանքներից փորձաքննության համար վերցվել են նմուշներ՝ _____________________________________________________________ քանակով։

(համապատասխան չափման միավորներով)

Նմուշի հետ գործողությունները_______________________________________________________:

 

Նախատեսվում են հետևյալ բուսասանիտարական կարանտին միջոցառումները. _______________

________________________________________________________________________________

 

Ակտը կազմվել է բեռան տիրոջ (ներկայացուցչի) ներկայությամբ ________ ____________________

(ստորագրությունը) (անունը, ազգանունը, հայրանունը)

   

Ծառայության պաշտոնատար անձ ____________________

(ստորագրություն)

______________________

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

 

Կ.Տ.

 

 

Ակտի հավելված

 

—————-----———————— թ. N ———————--

 

Հ/հ

Բուսասանիտարական հսկողության ենթակա ապրանքների անվանումը

Բուսասանիտարական հսկողության ենթակա ապրանքների խմբաքանակը (համապատասխան չափի միավորով)

Ընտրված միջին նմուշներ

քանակ

չափի միավոր

         
         
         

 

Ծառայության պաշտոնատար անձ ________________________

(ստորագրություն)

_______________________

(անունը, ազգանունը, հայրանունը)

 

 

Կ.Տ.